Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side 41/15 15/ Saker til behandling Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Aparta AS 2 42/15 15/ Søknad om tilskudd til hovedprosjekt Hallingkost Sa 6 43/15 15/ Bevilgning til flytting av stabbur og stall med loft. 9 44/15 15/ Revidering av politivedtekter 11 Nesbyen, Tor Magnussen ordfører 1

2 Saker til behandling 41/15 Søknad om tilskudd fra kommunalt nærinmgsfond - Aparta AS Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond Forretningsplan for Aparta (unntatt offentlighet 13.1 ledd nr. 1) Investeringsbudsjett Driftsbudsjett 3 år Likviditetsbudsjett 3 år Firmaattest Saksopplysninger: Det er vedlagt nytt Investering, drift- og likviditetsbudsjett. I hht. Vedtak i Sak 37/15. I 2015 er det vist til innkjøp av varer for inkl. mva. I dette ligger kostnader til Innkjøp av varer for salg kr , eks. mva. og kr eks. mva. til oppbygging av varelager. Som vist sitter en da igjen med en reel investering i 2015 på som er investering av møbler/interiør (varelager). Mona Ø. Gulsvik og søker om støtte til etablering av foretaket Aparta AS, et firma som skal tilby boligstyling tjenester for fritidsboliger og boliger som legges ut for salg. Foretaket vil sysselsette to hele stillinger samt innleid hjelp i perioder. I dag jobber begge 50% i andre jobber, men fra august 2015 ønsker begge å satse på dette i fulle stillinger, 100%. Søker ønsker å etablere egen bedrift fordi de mener å ha funnet et udekket behov i markedet her i Hallingdal. Søker mener at responsen så langt bekrefter dette, og bekrefter at de nå jobber hardt med å bygge opp virksomheten for å kunne imøtekomme de henvendelser de får via eiendomsmeglere i hele Hallingdal. Det søkes om kr til investering i møbler/interiør, lagerlokale, varebil, tilhenger, markedsføring etc. for å kunne starte opp bedriften. De har et samlet investeringsbehov ved 2

3 oppstart på kr ,-. De har en egenkapital på kr ,- og lån fra andre på kr ,-. Måler er å tilby pakker med ulik grad av tjenesteinnhold helt fra enkel konsultasjon/rådgivning for hva som bør gjøres i boligen før prospekt fotografering/visning til komplett styling av boliger som allerede er tømt eller nybygg. Idéen er at det skal være enkelt for kunden å velge en styling pakke ut fra eget behov. Leveransene vil også kunne inkludere rengjøring, begrenset oppussing i form av maling og småreparasjoner, flytting av inventar, midlertidig lagring av møbler og inventar, i tillegg til møblering/styling med møbler fra vårt interiør/møbellager. Aparta AS har inngått et samarbeid med Privatmegleren i Hallingdal, både på Geilo og på Nesbyen, som har vurdert at dette til tjenester som et kompletterende tilbud for sine kunder. Firmaet har også fått henvendelser fra utbyggere som ønsker tjenester for full styling på nye prosjekter. For å få dette til, mener søker at en må kjøpe inn varer til et lager for å plukke av. Oppdragene kommer «ad hoc», og da firmaet ønsker å kunne gå inn på kort varsel. Det er også vanskelig å låne møbler etc. grunnet risiko for skader under transport, tiden møblene skal være utlånt, osv. Møblene står ute hos kunde i inntil 4 uker, og i noen tilfeller lenger, på grunn av både fotografering til prospekt og at møblene gjerne skal stå til flere visninger. Dette krever at firmaet må ha et lager stort nok til å kunne møblere flere enheter. Søker har også behov for en varebil og tilhenger for å kunne jobbe effektivt, dette for å få med seg mest mulig møbler på en gang. Aparta AS har allerede etablert et godt samarbeid med lokale bedrifter. Og en håper på en «vinn vinn» situasjon både mht. markedsføring og salg. Da det er veldig viktig med markedsføring, spesielt i starten, har Aparta AS valgt å bruke et designbyrå for å lage en god visuell profil, med logovalg, farger og oppbygging av nettsider. Firmaet har valgt Selters Design, et byrå som har gjort flere oppdrag for virksomheter i Nes foruten store norske virksomheter. Aparta ønsker å utføre sine tjenester så profesjonelt som mulig helt fra start, og det presiseres at det er viktig å gjøre de riktige valgene allerede fra dag én. Dokument i saken: Skriv inn dokument i saka her Forhold til overordnet plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Ingen merknad 3

4 Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen merknad Økonomiske konsekvenser: Ingen utover det som ligger i saken Vurdering: Søker vil etablere to 100% stillinger i Nesbyen og vil betjene hyttemarkedet og boligmarkedet i hele Hallingdal. Dette er tjenester som etterspørres og som er vanlig å kunne tilby i en hytteregion. Riktig boligstyling gir potensielle kjøpere et positivt førsteinntrykk og er en god investering i et hektisk boligmarked. I dagens boligmarked er det blitt vanlig å benytte boligstylister i forbindelse med omsetning av hus og leiligheter. Flere meglere i hyttekommuner tilbyr lignende tjenester og kan opplyse at det er bra investering for selger ved salg av boliger og hytter. Søker opplyser at det er noen få mindre aktører som leverer denne tjenesten i Hallingdal, men ingen i den størrelse og profesjonalitet som Aparta AS tenker å levere. I andre regioner/byer er det en selvfølge å ta boligstyling med ved salg av hytter og boliger. Leverandører fra disse er ikke direkte konkurrenter da det er lang avstand og blir kostbare tjenester, pga avstand, transport etc. Markedet vil inneha tre kundegrupper; eiendomsmeglere, utbyggere og privatpersoner. Alle kommunene i Hallingdal er gode hyttekommuner, og det er en utvikling i retning av nye hytteområder i flere av kommunene. Dersom en i startfase forventer at prosent av disse vil benytte seg av boligstyling ved salg, med et gjennomsnittlig fakturabeløp eks. mva. på kr. 8000,- bør markedet i Hallingdal være drøye én million kroner i omsetning i 2015/2016. Rådmannen har tro på at dette er et marked som vil få en betydelig vekst framover. Det er imidlertid viktig at bedriften skaper seg et godt renommé og tillitt tidlig i etablererfasen. Det er også veldig bra at begge har godt kunnskap om nærområdet, nettverk og personlige kontakter med lokale meglere, leverandører av møbler og tilleggstjenester. Rådmannen er positiv til etablering av firmaet Aparta AS og vil anbefale å gi søker et tilskudd på kr ,- samt et rentefritt lån på kr ,- i tre år. Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger Mona Ø. Gulsvik, et tilskudd på kr ,- for etablering av Aparta AS. Søker tilbys et rentefritt lån på kr over 3 år, for det etter å følge ordinære betingelser for lån fra næringsfondet. Tilskuddet og lån gis av næringsfondet, konto

5 Vedlegg til sak 5

6 42/15 Søknad om tilskudd til hovedprosjekt Hallingkost Sa Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om tilskudd Prosjektbeskrivelse Driftsbudsjett Dokument i saken: Skriv inn dokument i saka her Saksopplysninger: I 2013 ble selskapene Hallingkost Distribusjon og Hallingkost BA slått sammen til Hallingkost SA. Hallingkost har 47 andelseiere fordelt på produsenter, støler, reisemålselskap og servicebedrifter/hotell. Hallingkost har vært gjennom et forprosjekt og en strategiprosess for å få orden på selskapsform, drift, fokusområder og utviklingsretning. For å kunne sette denne ut i praksis søkes det om kr ,- i tilskudd fra hver av Hallingdalkommunene. For 2015 er det budsjettert med totale inntekter på kr ,- og totale kostnader på kr ,-. Innovasjon Norge (IN) har gitt positive signaler for å støtte prosjektet i tre år og Regionrådet for Hallingdal har bevilget kr ,- til prosjektet. Det er søkt IN om kr ,- for Handlings- og strategiplan for Hallingkost danner grunnlag for hvordan Hallingkost skal drives etter fusjonen. Hovedmålsettingen er å være et lønnsom og sterkt produsentnettverk som stimulerer til økt lokal matproduksjon, fremmer felles interesser og bidrar til samarbeid faglig utvikling blant medlemmene. Prioritert arbeid er: - Salg og distribusjonsarbeid øke lønnsomheten i selskapet - Profilering og merkevarebygging - Skape felles og sosiale møteplasser og styrke samarbeidskulturen i produksjonsnettverket. Salgsmål for 2015 er kr ,- Hallingkost skal være en identitetsskaper og relasjonsbygger i Hallingdal og vise fram det beste av matkulturen i dalen «Ein smak tå Hallingdal». I dag er Hallingkost representert i 6

7 over 30 butikker i Hallingdal, i tillegg over 20 butikker ellers i Buskerud. Deltakelse på messe, markeder, og arrangement er et prioritert arbeidsområde. Prosjektet som går over tre år skal sørge for at Hallingkost blir en mer profesjonell salgsorganisasjon og et kompetansenettverk som bidrar i regional utviklingssammenheng. En mer profesjonell og bredt tenkende aktør vil kunne tiltrekke seg flere produsenter og medlemmer og igjen kunne føre til mer volum slik at inntektene øker. Forhold til overordnet plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Ingen merknad Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen merknad Økonomiske konsekvenser: Ingen utover søkte beløp Vurdering: Hallingkost er forbundet med noe positivt, god lokal mat fra Hallingdal. Hallingkost er befesta seg som et merkenavn for Hallingdal, men det er fortsatt behov for å styrke produsentene for at de skal komme ut i markedet og få solgt varene sine. For å få dette til er en avhengig av et strekt samarbeid blant annet fordi dagligvarekjedene ikke er interessert i avtaler med den enkelte produsent. Hallingkost har derfor en viktig oppgave på vegne av lokale produsenter i Hallingdal, det vil si å sikre lokale arbeidsplasser og bevaring av mattradisjoner. Lokal produsert mat blir stadig mer populært og siden 2010 har salget av lokal mat og lokale matspesialiteter økt fra 2,3 milliarder kroner til 3,5 milliarder kroner i Tallene er bare for dagligvarebutikker. Rådmannen mener det er viktig å ta vare på det som er skapt gjennom Hallingkost, og det er svært viktig å satse på mat og matopplevelser i landets største reiselivsregion så lenge dette er en voksende nasjonal trend og satsningsområde. Det er også slik at det hele tiden kommer nye produsenter og flere ser at lokal mat er noe en ønsker å satse på som selvstendig næring eller binæring. Hallingkost er en viktig brikke for at produsentene skal stå sterkt sammen, og nå ut i et marked som selvsagt også innen lokal mat vil bli tøffere i framtiden. Stabil drift og økonomi vil være en forutsetning for at dette skal lykkes. Ved at Hallingkost bidrar til å forsterke samarbeidet mellom produsentene, vil dette også kunne gi positive ringvirkninger til flere næringer i Hallingdal. 7

8 Rådmannens innstilling: Nes kommune mener det er svært viktig å videreføre det arbeidet som er utført av Hallingkost de siste årene, og kommunen innvilger med dette kr ,-, til hovedprosjektet «Lokalmat til folket». En forutsetning for tildeling av tilskudd fra Nes kommune er at tilsvarende beløp tildeles fra samtlige kommuner i Hallingdal. Vedlegg til sak 8

9 43/15 Bevilgning til flytting av stabbur og stall med loft. Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 614 C53 Saksbehandler: Roar Grøtjorden Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret. Vedlegg: Anbudsprotokoll og kartvedlegg Dokument i saken: Pristilbud fra MA Bygg AS Saksopplysninger: Det er nå foretatt anbudsåpning på flytting av stabbur og stall med loft. Anbud ble sendt ut til 5 foretak og Nes kommune har mottatt 1 anbud. Vi har fått pris fra MA Bygg AS på nedrulling, flytting og lagt til lager. MA Bygg AS er gitt mulighet til kontrakt på arbeidene under forutsetninger om positivt svar på finansiering, samt godkjenning på nedrulling/rivning og lagt på midlertidig planlagt lager. Pris på nedrulling og transport frem til lager er på kr inkl. MVA. Det er ikke medtatt overbygging og tildekking av materialene. Dette vil MA Bygg AS gjøre på timearbeid, da de ikke vet hvor omfattende og stort dette blir. De har ikke gitt pris på tildekking. Det må da derfor også avsettes midler til dette. Vi antar at det ikke burde koste mer en kr inkl. MVA. Totalt kostnads ramme på flytting til midlertidig lager blir kr inkl. MVA Det er også gitt med en opsjonspris på montering av bygget. Dette vil bli lagt inn i langtidsbudsjett for perioden Forhold til overordnet plan: Både eiendommen byggene står på i dag, og eiendommen byggene er tenkt plassert på i framtiden, er innenfor Kommunedelplan Nesbyen. Miljøkonsekvenser: Ingen 9

10 Økonomiske konsekvenser: Det ligger ikke inne tilstrekkelig økonomiske midler i økonomiplan for 2015 til flytting av disse byggene. Kostnader må dekkes av disposisjonsfond. Vurdering: Det er i formannskapets møte den vedtatt å innhente anbud på flytting av stabbur og stall på gnr. 79 bnr. 206 (Nedre Jorde). Forespørsel er sendt ut på anbud og det er innkommet et anbud, jfr. anbudsprotokoll. Stabbur og stall overtas og de må flyttes så raskt som mulig da eiendommen skal bebygges. Det blir da nødvendig å få til finansiering til flytting av disse byggene, da dette ikke ligger inne i økonomiplan 2015 og at dette må gjøres innen oktober. Bevilgningen for gjennomføringen av flyttingen fordeler seg som følger: Kr inkl. MVA for nedrulling og flytting til lager. Kr inkl. MVA for oppbygging av tette vegger og tak over lagret tømmer, materialer, samt byggesaks gebyrer mm. Det anbefales da at det bevilges kr inkl. mva for gjennomføring av flytting av disse bygningene. Kostnader med oppføring av bygninger tas med i langtidsbudsjett for Når endelig egnet sted for disse bygninger er valgt og godkjent, kan oppføring av bygningene gjennomføres. Rådmannens innstilling: Det bevilges kr inkl. MVA til flytting av stabbur og stall til midlertidig lager. Kostnadene dekkes av disposisjonsfond. Vedlegg til sak 10

11 44/15 Revidering av politivedtekter Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: --- X30 Saksbehandler: Torbjørn Hansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Forslag til ny forskrift om politivedtekter for Nes kommune. Gjeldene forskrift om politivedtekter for Nes kommune. Forskrift om hundehold i Nes kommune. Endring i normalpolitivedtekten regulering av tigging. Høringsinstanser. Saksopplysninger: Gjeldende politivedtekter ble sist endret med virkning fra Det har vært nødvendig å forandre noen paragrafer og tilføre nye momenter, slik at politivedtektene i større grad er tilpasset dagens samfunn. Nes kommune har forskrift om hundehold, med ikrafttredelse fra I denne forskrifts 3 «Båndtvang i områder av hensyn til mennesker» fremgår det er båndtvang hele året i tilrettelagte friluftsområder. Dette gjelder også området for lysløypen i sentrum av Nes. Etter hendelse i lysløypen har en funnet det hensiktsmessig å definere geografisk området i politivedtektens 21. Det ble gjort endring i normalpolitivedtekten 20. juni 2014 i 14 nr. 8 knyttet til regulering av tigging om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd». Dette er innarbeidet som forslag til endring i nye vedtekter. Etter kommunestyrets behandling vil vedtektene sendes Politidirektoratet for endelig godkjennelse. Nye politivedtekter er gyldige fra det tidspunkt de er kunngjort i Norsk Lovtidend. Forslaget legges ut på kommunens nettsider, samt til gjennomlesing på kommunehuset og biblioteket på Nes, og sendes høringsinstansene som er listet opp i vedlegget. Høringen kunngjøres i avisen Hallingdølen. Lovhjemmel: 11

12 14. Politivedtekter I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser 1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven. 2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt 3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning 4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter 11. Nærmere frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes 5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte 6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover 7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet. 8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd. Kommunale vedtekter som nevnt i første ledd håndheves av politiet. Unnlater noen å utføre det som de har plikt til etter slike vedtekter eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning. Ved arrangementer som nevnt i nr. 3 og 4 får reglene i lovens 11 tilsvarende anvendelse. Kommunale vedtekter som nevnt i første ledd nr. 1 og 2 kan i tillegg håndheves av kommunen, eller personer utpekt av kommunen. Dette gjelder likevel ikke opprettholdelse av ro og orden. Ved overtredelse av de kommunale vedtektene som nevnt overfor kan kommunen, eller dets utpekte, ilegge overtredelsesgebyr. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring av bestemmelsene i dette ledd, herunder hvilke deler av ferdselen kommunene kan sikre. (Sist endret 20. juni 2014 nr. 48.) 12

13 Vurdering: Rådmannen vurderer det slik at politivedtektene er et viktig hjelpemiddel for kommunen som forvaltningsorgan. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å sende forslag til nye politivedtekter for Nes kommune ut på høring. Høringsfristen settes til Etter utløpet av høringsfristen fremmes saken med høringsuttalelser for formannskap og kommunestyre. Etter kommunestyrets behandling sendes forslag til nye politivedtekter til Politidirektoratet for endelig godkjenning. Nye politivedtekter er gyldige fra det tidspunkt de er kunngjort i Norsk Lovtidende. Nes Torbjørn Hansen rådmann Vedlegg til sak 13

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer