Adapter for bærbar PC 11a/g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adapter for bærbar PC 11a/g"

Transkript

1 Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold

2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWNA100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWNA100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWNA100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWNA100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWNA100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWNA100 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA100 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1 999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWNA100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWNA100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWNA100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Italia Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/ Suisse/ Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Cyprus European Regulations This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC. Following this Directive, this product can be brought into service in the following states: B DK E GR F IRL I L NL A P SU S UK N D CH

5 NORSK 5 Innhold Innføring om adapter for bærbar PC 11a/g...6 Hva er trådløse nettverkstilkoblinger?...6 Faktorer som bestemmer rekkevidden og hastigheten for nettverket...6 Sikre det trådløse nettverket...7 Innholdet i pakken...7 Din trådløse USB-adapter 11a/g...8 Viktig informasjon...9 Sikkerhetsforanstaltninger...9 Miljøinformasjon...9 Ansvarsfraskrivelse...10 Installere adapter for bærbar PC 11a/g Bestem hvordan du vil at den trådløse USB-adapteren 11a/g skal kobles til andre trådløse nettverksenheter...11 Infrastruktur for trådløst nettverk...11 Ad Hoc trådløst nettverk Bruke Hvordan...? -heftet som hjelp gjennom installasjonsprosedyren Kontrollere og endre innstillinger: CPWNA Monitor Hvordan åpne innstillingene Hva betyr innstillingene...15 Generell informasjon om nettverk og sikkerhet...21 Hva du BØR GJØRE og IKKE BØR GJØRE for å sikre et trådløst nettverk...21 Sikring av nettverket mot Internett-tilgang...22 Eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres...23 Eksempel på bruk: Hvordan installere et datanettverk...27 Hvilken Windows-versjon har du installert...27 For Windows XP og Windows For Windows 98SE og Windows Me...33 Nettverksterminologi...37 Tekniske spesifikasjoner...40 Problemløsing...41

6 6 NORSK Kapittel 1 - Innføring om adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Takk for at du kjøpte Philips Adapter for bærbar PC 11a/g. Den trådløse USB-adapteren 11a/g er en WiFi-kompatibel (IEEE a/g) USB-enhet. Den støtter fullstendig høye datahastigheter på opptil 54 Mbps med automatisk fallback til lavere hastigheter for sikker drift ved lavere datahastigheter selv i de vanskeligste trådløse miljøer. I denne håndboken skal vi se nærmere på hvordan du installerer, konfigurerer og bruker den adapter for bærbare PC 11a/g. Dette kapittelet vil gi deg bakgrunnsinformasjon om trådløse nettverk og generelt om sikkerhet i disse. Hva er trådløse nettverkstilkoblinger? Den trådløse nettverksadapteren bruker en trådløs protokoll (kalt IEEE a/g eller WiFi) til å kommunisere med andre nettverksdatamaskiner ved hjelp av radiooverføring. WiFi-radiobølger sendes utover fra antennen i alle retninger, og kan overføre gjennom vegger og gulv. Trådløse overføringer kan teoretisk ha en rekkevidde på opptil 450 meter i åpne omgivelser og nå hastigheter på opptil 108 megabits per sekund (Mbps) på nært hold. Den faktiske avstanden i nettverket og dataoverføringshastigheten vil imidlertid alltid være lavere, avhengig av kvaliteten på den trådløse forbindelsen. Faktorer som bestemmer rekkevidden og hastigheten for nettverket Omgivelsene: Radiosignaler kan gå lenger utenfor bygninger, og når de trådløse komponentene er i direkte synslinje til hverandre.ved å plassere trådløse komponenter høyt opp kan du lettere unngå fysiske hindringer og oppnå bedre dekning. Bygningskonstruksjoner som metallomramming og mur- eller betongvegger og -gulv vil redusere styrken på radiosignalene. Unngå å sette trådløse komponenter rett ved vegger og andre store, solide gjenstander, eller ved siden av store metallgjenstander som datamaskiner, skjermer og apparater. Rekkevidden, hastigheten og styrken på de trådløse signalene kan påvirkes av forstyrrelser fra trådløse nettverk og enheter i nærheten. Elektromagnetiske apparater som TV-apparater, radioer, mikrobølgeovner og trådløse telefoner, særlig apparater med frekvenser i området 2,4 GHz, kan også forstyrre den trådløse overføringen. Personer som står eller sitter for nær trådløst utstyr, kan også påvirke kvaliteten på radiosignalene. Justere antennen: Ikke plasser antenner nær store deler av metall, da dette kan medføre forstyrrelser.

7 NORSK 7 Sikre det trådløse nettverket Fordi trådløse datanettverk bruker radiosignaler, er det mulig for andre trådløse nettverksenheter utenfor de nærmeste omgivelsene å plukke opp de trådløse signalene og enten koble seg til nettverket eller fange opp nettverkstrafikken. Derfor bør du alltid aktivere nettverkskrypteringsnøkkelen Wired Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi Protected Access (WPA) for å bidra til å hindre uautorisert tilkobling eller muligheten for smuglytting eller smugtitting på nettverkstrafikken din. Du kan se et eksempel på hvordan du kan sikre nettverket ditt, i kapittelet Et eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres. Innholdet i pakken Kontroller at alle de følgende delene finnes i esken med den trådløse USBadapteren 11a/g. De er nødvendige når du skal installere og bruke adapter for bærbar PC 11a/g. Kontakt din Philips-forhandler hvis det er deler som mangler. Adapter for bærbar PC 11a/g Installasjons-CD Hvordan...? -hefte

8 8 NORSK Din trådløse USB-adapter 11a/g 1 Kobling til PC For å koble den trådløse adapteren for bærbar PC 11a/g til et PCkortspor på den bærbare PCen. 2 Integrert antenne Innebygd antenne for opprettelse av trådløse forbindelser. 3 Indikatorlampe Viser nettverksstatusen. Lysdiode Lysdiode Betydning farge Av når ikke tilkoblet eller når PCen er slått av. Strøm Blå På når den mottar strøm og er klar for drift. Blinker ved søk etter trådløs. ACT Blå Blinker ved overføring av data (nettverksaktivitet). 4 Etikett med MAC-adresse Angivelsen består av 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller, generelt: xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den unike MAC-adressen til denne nettverksenheten. Enkelte sikkerhets- eller nettverksidentifikasjonsfunksjoner trenger denne MAC-adressen.

9 NORSK 9 Kapittel 2 - Viktig informasjon Produktet må bare installeres og tilkobles i den rekkefølgen som er beskrevet i Hvordan... -heftet. Det sikrer best mulig resultat av installasjonen og minst mulig teknisk bryderi. Les denne håndboken og Hvordan...? -heftet nøye før du tar i bruk adapter for bærbar PC 11a/g, og ta vare på disse dokumentene for senere bruk. De siste nedlastingene og den aller nyeste informasjonen for dette produktet er tilgjengelig via vårt webområde Under oppsett og installasjon kan det være nyttig å ha instruksjonene for PCen og andre nettverkskomponenter for hånden. Sikkerhetsforanstaltninger Radioutstyr for trådløse apparater er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra andre radiotjenester. Ikke utsett systemet for stor fuktighet, regn, sand eller varmekilder. Produktet må ikke utsettes for sprut eller søl. Gjenstander fylt med væsker, som vaser eller lignende, må ikke settes oppå produktet. Hold produktet unna oppvarmingsutstyr og direkte sollys. Sørg for at det er nok ledig plass rundt hele produktet til å oppnå nødvendig ventilasjon. Ikke åpne dette produktet. Kontakt din Philips-forhandler hvis du får tekniske problemer. Miljøinformasjon Alt unødvendig innpakningsmateriale er unngått.vi har gjort vårt ytterste for å gjøre pakningen lett å skille i tre separate materialtyper: kartong (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, skumplastemballasje). Apparatet består av materialer som kan gjenvinnes hvis de demonteres av et firma med spesialkompetanse. Følg lokale bestemmelser for deponering av innpakningsmateriale, brukte batterier og gammelt utstyr.

10 10 NORSK Ansvarsfraskrivelse Dette produktet leveres av Philips slik det foreligger, og Philips fraskriver seg enhver form for direkte eller indirekte garanti, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Philips har intet erstatningsansvar for direkte skade, indirekte skade, tilfeldig, spesiell skade, exemplary damages (straffende erstatningsansvar ifølge amrikansk rett) eller følgeskader (herunder, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester; tap av informasjon, data eller fortjeneste; eller forretningsavbrudd) uansett hvem som har forårsaket den, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, skadeerstatning eller tort (inkludert uaktsomhet eller annet) som på en eller annen måte oppstår som følge av bruken eller manglende brukbarhet av dette produktet, selv om det er informert om muligheten for slik skade. Philips gir heller ingen garanti om at informasjonen, teksten, grafikken, koblingene eller andre elementer som overføres av dette produktet er nøyaktig eller fullstendig.

11 NORSK 11 Kapittel 3 - Installere adapter for bærbar PC 11a/g Dette kapittelet beskriver hva du må gjøre når du installerer den adapter for bærbare PC 11a/g. Du må gjøre to ting: Bestem hvordan du vil at den adapter for bærbare PC 11a/g skal kobles til andre trådløse nettverksenheter. Se punkt 3.1 nedenfor. Merk: Du kan alltid endre innstillingene senere hvis du vil opprette en annen type tilkobling. Bruk Hvordan...? -heftet som hjelp gjennom installasjonsprosedyren. Se punkt 3.2 nedenfor. Merk: Hvis du vil vite mer om (nettverks-)terminologien som er brukt, bør du lese kapittelet Nettverksteknologi, bakerst i denne håndboken Bestem hvordan du vil at den adapter for bærbare PC 11a/g skal kobles til andre trådløse nettverksenheter. Du har følgende alternativer: Infrastruktur for trådløs nettverk Alternativ 1 Lage en Infrastruktur for trådløs tilkobling til andre trådløse nettverksenheter. - Infrastruktur (trådløs basestasjon) - for Internettdeling og for trådløse nettverk med en sentral trådløs basestasjon eller trådløst tilgangspunkt. Trådløst nettverk av typen Infrastruktur En Philips Trådløs basestasjon brukes til å gi datamaskinene i det trådløse nettverket trådløs tilgang til Internett eller til hverandre.

12 12 NORSK Alternativ 2 Lage en Ad-Hoc trådløs tilkobling til en annen trådløs nettverksenhet. - Ad Hoc (også kalt Peer-to-Peer) - brukes for små grupper av datamaskiner som bare kommuniserer med hverandre. Ad-Hoc trådløs nettverker Ad Hoc trådløst nettverk Et Ad Hoc trådløst nettverk består av en gruppe av datamaskiner, der hver maskin er utstyrt med én trådløs adapter, som er koblet sammen via radiosignaler som et frittstående, trådløst nettverk.velg Ad Hoc når du kobler til Philips Streamium-produkter Bruk Hvordan...? -heftet som hjelp gjennom installasjonsprosedyren. 1. Ta Hvordan...? -heftet, og følg de trinnvise anvisningene for å installere den adapter for bærbare PC 11a/g. 2. Når du blir spurt om du vil installere et Ad-Hoc- eller Infrastrukturnettverk, velger du den typen nettverk du bestemte deg for å installere i 3.1 over. Hvis du får feilmeldinger eller forespørsler om mer informasjon på skjermen, bør du lese avsnittet Feilsøking. Besøk vårt webområde på hvis du trenger mer hjelp. VIKTIG: Når du har installert den adapter for bærbare PC 11a/g og opprettet en forbindelse med en annen trådløs nettverksadapter eller en trådløs basestasjon, vil du bare ha opprettet den fysiske (trådløse) tilkoblingen mellom disse nettverksenhetene. Dette ligner på å koble en nettverkskabel mellom to kablede nettverksadaptere. Du må fortsatt installere programmer for å bruke det trådløse nettverket. Som et eksempel kan du se kapittelet om hvordan du opprettet et hjemmedatanettverk i denne håndboken hvis du vil bruke det trådløse nettverket for det bestemte formålet.

13 NORSK 13 Kapittel 4 - Kontrollere og endre innstillinger: CPWNA Monitor Når du har installert den adapter for bærbare PC 11a/g, bør du kanskje kontrollere eller endre innstillingene for den. I de neste avsnittene forklares følgende: Hvordan åpne innstillingene Hva betyr innstillingene. Du bør slå opp i Hvordan..? -heftet hvis du vil utføre vanlige oppgaver som å installere en trådløs tilkobling Hvordan åpne innstillingene Du kan åpne innstillingene ved å dobbeltklikke CPWNA Monitorprogrammet som startes når du starter PCen, og som fortsetter å være aktivt i systemstatusfeltet nederst i høyre hjørne av bærbar PC skjermen. Merk: Hvis programikonet ikke vises i systemstatusfeltet, klikker du på CPWNA Monitor i programgruppen Philips Wireless Network Manager. Ikon i systemstatusfeltet 1 Ikonet representerer statusen for signalstyrken og den trådløse forbindelsen. I tillegg gir det deg tilgang til programmet Philips Wireless Network Manager og konfigurasjonsmenyene i det. 2 Når du høyreklikker ikonet i systemstatusfeltet, vises følgende valg: Profiles (Profiler) (F.eks. DEFAULT (Standard) og andre i øvre del av denne menyen) Brukes til å velge en av profilene dine. Den aktive profilen er merket. Du må åpne (klikk Show(Vis)) Philips Wireless Network Manager hvis du vil legge til eller slette en profil. Wireless On/Off: (Trådløs på/av) Gir deg kontroll over aktivering og deaktivering av den trådløse forbindelsen. Show (Vis): Philips Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) Åpner Philips-programmet for visning og endring av innstillingene for den trådløse nettverksadapteren.

14 14 NORSK Hide (Skjul) Skjuler ikonet på systemstatuslinjen inntil du starter datamaskinen på nytt, uten at den trådløse nettverksadapteren deaktiveres. Exit (Avslutt) Deaktiverer den trådløse nettverksadapteren og fjerner ikonet fra systemstatusfeltet inntil du starter datamaskinen på nytt.

15 NORSK Hva betyr innstillingene Programmet Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) har fem hovedkategorier med informasjon og innstillinger. Merk: Knappen Wireless On/Off (Trådløs på/av) vises nederst på hver kategori slik at du kan kontrollere aktivering og deaktivering av den trådløse forbindelsen. Konfigurasjon På Kategorien Configuration (Konfigurasjon) kan du administrere profilene dine, og du har tilgang til innstillingene for trådløst nettverk og kryptering. En profil er et sett av alle innstillinger som er nødvendige for en bestemt trådløs tilkobling. Hvis du vil bytte mellom trådløse nettverk, kan du ganske enkelt skifte fra én lagret profil til en annen. Bruk knappene New (Ny), Save (Lagre) og Delete (Slett) for å administrere profilene. Merk: Slå opp i Hvordan..? -heftet for å se hvordan du installerer en trådløs tilkobling. Kategorien Configuration (Konfigurasjon) inneholder tre underkategorier: Common (Felles), Security (Sikkerhet) og Advanced (Avansert). Nedenfor finner du en forklaring av innstillingene i disse underkategoriene.

16 16 NORSK Configuration (Konfigurasjon) - Underkategorien Common (Felles) Network Name (Nettverksnavn) - Skriv inn et nettverksnavn på det trådløse nettverket som du vil koble til. Du kan eventuelt også bruke kategorien Site Survey (Områdeoversikt) og velge fra listen over tilgjengelige nettverksnavn. (Standard: philips.) Operating Mode - (Driftsmodus) Sett driftsmodusen til Ad Hoc (Peer-to- Peer) for nettverkskonfigurasjoner som ikke har en trådløs basestasjon, og til Infrastructure (Infrastruktur) for konfigurasjoner med en trådløs basestasjon. (Infrastructure er standardinnstillingen.) Transmit Rate (Overføringshastighet) - Auto (Automatisk) vil automatisk forhandle frem den høyest mulige trådløse nettverkshastigheten. Du kan også velge en lavere hastighet manuelt. Lavere hastighet vil gi bedre rekkevidde. Channel (Kanal) - Hvis du installerer et trådløst nettverk av typen Ad Hoc, setter du kanalnummeret til den samme radiokanalen som den som brukes av andre trådløse nettverksenheter i gruppen. Hvis du derimot kobler til et nettverk via en basestasjon, blir kanalen automatisk satt til kanalen til basestasjonen som adapteren kobler seg til. Kanalen kan bare velges når Operating Mode (Driftsmodus) er satt til Ad Hoc (Peer-to-Peer). Power Save (Strømsparing) - Klikk i boksen hvis du vil bruke strømstyring for å redusere forbruket av batteristrøm på en bærbar datamaskin og fortsatt holde datamaskinen tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. VIKTIG: Alle datamaskiner og trådløse nettverksenheter i samme nettverk bør ha det samme nettverksnavnet (Network Name / SSID) og samme krypteringsnøkkel for trådløs sikkerhet. I Ad Hoc-modus må du også angi samme radiokanal for alle trådløse enheter.

17 NORSK 17 Merk: Slå opp i Hvordan..? -heftet for å se hvordan du installerer en trådløs tilkobling. Configuration (Konfigurasjon) - Underkategorien Security (Sikkerhet) Klikk først på knappen Security ON/OFF (Sikkerhet På/Av) for å aktivere eller deaktivere trådløs sikkerhet. Wired Equivalent Privacy (WEP) and WiFi Protected Access (WPA) er implementert i adapteren for å hindre uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WPA (WiFi Protected Access) som er implementert i denne adapter for bærbare PC 11a/g, bruker et alfanumerisk passord på mellom 8 og 63 tegn. Dette passordet kan inneholde symboler og mellomrom. VIKTIG: Du må bruke den samme krypteringsnøkkelen i hele nettverket. MERK: Når du kobler til en trådløs basestasjon, vil basestasjonen bestemme hvilken type nøkkel og sikkerhet som skal brukes. Innstillingene nedenfor behøves bare for Ad-Hoc-bruk av den trådløse USB-adapteren. Authentication Type (Autentiseringstype) - Velg Open (Åpen) eller Shared (Delt) avhengig av typen trådløs sikkerhet i resten av det trådløse nettverket. Key length (Nøkkellengde) - For sikrere dataoverføringer bør du stille krypteringen til det høyeste antall bits. F.eks. gir en innstilling på 128 biter et høyere sikkerhetsnivå enn 64 biter. VIKTIG: Innstillingen må være den samme for alle klienter i det trådløse nettverket.

18 18 NORSK Use Passphrase (Bruk passorduttrykk) - Hvis Passphrase (Passorduttrykk) er valgt, blir det generert sikkerhetsnøkler for WEPkryptering fra strengen med passorduttrykk. Hvis kryptering er satt til 128 biter, blir bare nøkkel 1 (Key 1) generert. Hvis kryptering er satt til 64-biters, genereres nøklene 1-4. Du må bruke de samme innstillingene for passorduttrykket (Passphrase) og standardnøkkel (Default Key) på alle de andre stasjonene i nettverket. Merk: En passorduttrykksstreng kan bestå av opptil 32 alfanumeriske tegn. Når du har skrevet inn passorduttrykket, klikker du Apply (Bruk). Key Type (Nøkkeltype) - Hvis nøkkeltypen er satt til Hex, er sikkerhetsnøklene fire 10-sifrede nøkler for den 64-biters WEP-innstillingen og fire 26-sifrede nøkler for den 128- biters WEP-innstillingen. (De heksadesimale sifrene kan være 0~9 & A~F, f.eks. D7 0A 9C 7F E5.) - Hvis nøkkeltypen er satt til ASCII, er sikkerhetsnøklene fire 5-sifrede nøkler for den 64-biters WEP-innstillingen og fire 13-sifrede nøkler for den 128- biters WEP-innstillingen. Default Key (Standardnøkkel) - Velg nøkkel-iden (Key ID) som har den krypteringsstrengen du ønsker. Hvis du bruker en nøkkel som er generert fra passorduttrykket, må du bruke det samme passorduttrykket og nøkkelen på alle trådløse enheter. Du kan se et eksempel på hvordan du kan endre krypteringsinnstillingene, i kapittelet Et eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres. Configuration (Konfigurasjon) - Underkategorien Advanced (Avansert) Behold standardverdiene for de avanserte innstillingene, med mindre du har en bestemt grunn for å endre dem. Klikk Hjelp hvis du trenger mer informasjon om disse innstillingene.

19 NORSK 19 Link information (Tilkoblingsinformasjon) Kategorien Link information (Tilkoblingsinformasjon) viser informasjon om navnet på det trådløse nettverket (Network Name) som det er en trådløs tilkobling til, signalstyrken og tilkoblingskvaliteten, tilkoblingshastigheten, kanalen og antall sendte/mottatte (Tx/Rx) fragmenter. IP information (IP-informasjon) På kategorien IP information (IP-informasjon) vises informasjon om Host Name (Vertsnavn), IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Dette vinduet inneholder også knapper for å frigjøre og fornye IP-adressen. Dette gjøres for å sette en datamaskin tilbake i nettverket etter at den har vært flyttet til et annet sted, eller etter et uventet avbrudd. Først må du frigjøre (Release) og deretter fornye (Renew) IP-adressen. Datamaskiner i DHCPnettverk oppretter ofte (men ikke alltid) nettverkstilkoblingen igjen automatisk.

20 20 NORSK Site Survey (Områdeoversikt) Hvis du velger kategorien Site Survey (Områdeoversikt) vises en liste over tilgjengelige trådløse nettverkstilgangspunkt. Klikk deretter Rescan (Søk på nytt) for å oppdatere listen. Den viser følgende informasjon: Navnet på den trådløse tilkoblingen (Nettverksnavn eller SSID) Signalstyrken og kvaliteten på den trådløse tilkoblingen Et ikon viser om kryptering er aktivert Dobbeltklikk ett av nettverksnavnene hvis du vil åpne profilveiviseren for å opprette en trådløs tilkobling til dette nettverket. Merk: Slå opp i Hvordan..? -heftet for å se hvordan du installerer en trådløs tilkobling. Version information (Versjoninformasjon) Hvis du velger denne kategorien vises informasjon om leverandør og versjon.

21 NORSK 21 Kapittel 5 - Generell informasjon om nettverk og sikkerhet Hva du BØR GJØRE og IKKE BØR GJØRE for å sikre et trådløst nettverk Merk: Du kan se et eksempel på hvordan du krypterer nettverket, i kapittelet Et eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres. DETTE BØR DU GJØRE Aktiver den krypteringsnøkkelen på det høyeste nivået som er mulig for maskinvaren. Oppgrader maskinvaren om mulig. Hvis du ikke beskytter det trådløse nettverket ditt, kan alle data på PCen bli tilgjengelig for naboer eller tilfeldig forbipasserende. Bruk en trådløs basestasjon eller ruter med NAT (Network Address Translation) og brannmur aktivert for deling av Internett-forbindelsen. Endre standardpassordene for nettverksenhetene. Hvis du beholder standardpassordene, blir det lettere for personer utenfra å få tilgang. Plasser trådløse basestasjoner unna vinduer og inn mot midten av boligen. Dette reduserer styrken på signalet utenfor hjemmet. Enkelte trådløse basestasjoner lar deg kontrollere tilgangen basert på den unike MAC-adressen (Media Access Control) til nettverksadapteren som prøver å knytte seg til. Hvis en MAC-adresse ikke er blitt registrert i den trådløse basestasjonen, vil den ikke bli tilknyttet. Hvis basestasjonen din har denne funksjonen, bør du aktivere den og legge til MAC-adressene til nettverksadapterne. Bare bruk sunn fornuft: Installer et antivirusprogram på hver datamaskin i nettverket, og bruk det jevnlig til å kontrollere datamaskinene for virus. Husk å oppdatere antivirusprogrammet med jevne mellomrom. DETTE BØR DU IKKE GJØRE Ikke stol på at begrensninger av rekkevidden til radiooverføringen sikrer nettverket. Aktiver trådløs sikkerhet (WEP/WPA) for å beskytte nettverket mot uønsket tilgang. Bruk krypteringsnøkler og passord som er vanskelige å gjette. Ikke endre passord slik at de gjenspeiler navnet ditt, adressen din eller noe annet som er lett å gjette. Åpne aldri vedlegg til e-postmeldinger som du ikke venter. Dessuten bør du søke gjennom alle disketter og hjemmelagde CDer for virus før du åpner filer fra dem, eller før du starter datamaskinen fra dem.

22 22 NORSK Ikke last inn et program fra en ukjent kilde til en av datamaskinene i nettverket. Ikke overse de vanlige tegnene på virus: uvanlige meldinger som kommer frem på skjermen, redusert systemytelse, manglende data og at det ikke er mulig å få tilgang til harddisken. Hvis du oppdager noen av disse problemene på datamaskinen din, bør du kjøre antivirusprogrammet umiddelbart for å redusere sjansen for å miste data til et minimum. Ikke koble hjemmenettverket til bredbånds-internett uten å ta forholdsregler for sikkerhet: Hvis du ikke har en trådløs basestasjon installert på nettverket og du deler Internett-tilgang gjennom en av datamaskinene, bør du vurdere å installere brannmurprogramvare. Sikring av nettverket mot Internett-tilgang Sjekk i dokumentasjonen til den trådløse basestasjonen eller ruteren om den har en innebygd brannmur eller oversetting av nettverksadresser (NAT), som gir sikkerhet for en alltid på Internett-bredbåndstilkobling som deles av datamaskinene og enhetene i hjemmenettverket. Datamaskinen i et Ad Hoc-nettverk kan dele en Internett-tilkobling som er satt opp på en av datamaskinene (ICS). En brannmur er imidlertid vanligvis ikke innebygd, og du bør installere en brannmur på datamaskinen som deler Internett-tilkoblingen.

23 NORSK 23 Kapittel 6 - Eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres Dette er et eksempel på hvordan du kan sikre det trådløse nettverket ved hjelp av programmet Philips Wireless Notebook Adapter 11a/g Monitor. Dobbeltklikk CPWNA Monitor-ikonet nederst i høyre hjørne av skjermen. Klikk kategorien Configuration (Konfigurasjon). Klikk deretter underkategorien Security (Sikkerhet). Krypteringsinnstillingen er i nedre del av dette vinduet. Krypteringen (eller WEP-koden) kan ses på som et passord for det trådløse nettverket. Bare enheter med riktig passord kan bruke nettverket. Sett nøkkellengden (Key Length) til nøyaktig den samme trådløse sikkerhetsstyrken (64-biters eller 128-biters) som den trådløse basestasjonen eller andre trådløse nettverksadaptere. Jo høyere desto bedre. Derfor bør du velge 128 bit.

24 24 NORSK Velg ASCII som Key Type (Nøkkeltype). Det gjør at du kan skrive inn en krypteringsnøkkel i normal tekst. Etter Key 1 (Nøkkel 1) skriver du inn en kode i tekst og tall som er vanskelig å gjette. VIKTIG: - Du må skille mellom små og store bokstaver. Det vil si: HemmeligKode er ikke det samme som hemmeligkode. - Bruk 13 tegn for 128-biters kryptering (f.eks. topsecretcode ) og 5 tegn for 64-biters kryptering (f.eks. kode1 ).

25 NORSK 25 Sett standardnøkkelen (Default Key) som skal brukes, til 1. Klikk Apply changes (Bruk endringer).

26 26 NORSK Kategorien Link information (Tilkoblingsinformasjon) vises, der du kan kontrollere statusen for den trådløse nettverkstilkoblingen. Klikk deretter kategorien Configuration (Konfigurasjon). Klikk Save (Lagre) for å lagre endringene du gjorde i den trådløse nettverksprofilen. Klikk til slutt Exit (Avslutt) for å lukke CPWNA Monitorprogrammet. Merk: Krypteringsnøkkelen du skrev inn, blir erstattet av stjerner av sikkerhetsgrunner.

27 NORSK 27 Kapittel 7 - Eksempel på bruk: Hvordan installere et datanettverk Etter at du har installert Philips adapter for bærbar PC 11a/g og opprettet en trådløs nettverkstilkobling med en annen trådløs nettverksenhet, er du klar til å begynne å bruke nettverket til det du ønsker. Et vanlig bruksområde er å sette opp et Windows-hjemmenettverk mellom to eller flere datamaskiner. På de neste sidene kan du se et eksempel på hvordan et datamaskinnettverk installeres med Philips adapter for bærbar PC 11a/g. Advarsel: Selve den trådløse nettverksadapteren gjør bare datamaskinen din i stand til å koble seg til andre lignende trådløse nettverksenheter. Hvordan du bruker denne forbindelsen, er opp til deg. Å installere et datanettverk kan ses på som en frittstående applikasjon som krever nettverksprogramvare fra andre produsenter. For eksempel den nettverksprogramvaren som er innebygd i Microsofts Windowsoperativsystem. Derfor er beskrivelsen nedenfor bare ment som et eksempel. Hvilken Windows-versjon har du installert 1 Begynn installasjonen av nettverket med den datamaskinen som har det nyeste operativsystemet. > Den foretrukne rekkefølgen er: Windows XP, Windows 2000, Windows Me og til slutt Windows 98SE. 2 Bruk veiviseren for nettverksinstallasjon, og la veiviseren lage en installasjonsdiskett for nettverk. 3 Bruk denne disketten til å installere de andre datamaskinene. For Windows XP og Windows 2000 Se lenger bak i dette kapittelet for Windows Me og Windows 98SE. Klikk Start-knappen i Windows, og klikk Kontrollpanel fra menyen.

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt AirPort Extreme Klargjøringsoversikt Innhold 3 Kapittel 1: Komme i gang 10 Kapittel 2: AirPort Extreme-nettverk 11 Bruke AirPort Extreme sammen med en bredbåndstilkobling til Internett 13 Bruke AirPort

Detaljer