Adapter for bærbar PC 11a/g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adapter for bærbar PC 11a/g"

Transkript

1 Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold

2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWNA100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWNA100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWNA100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWNA100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWNA100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWNA100 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA100 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1 999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWNA100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWNA100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWNA100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Italia Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/ Suisse/ Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Cyprus European Regulations This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC. Following this Directive, this product can be brought into service in the following states: B DK E GR F IRL I L NL A P SU S UK N D CH

5 NORSK 5 Innhold Innføring om adapter for bærbar PC 11a/g...6 Hva er trådløse nettverkstilkoblinger?...6 Faktorer som bestemmer rekkevidden og hastigheten for nettverket...6 Sikre det trådløse nettverket...7 Innholdet i pakken...7 Din trådløse USB-adapter 11a/g...8 Viktig informasjon...9 Sikkerhetsforanstaltninger...9 Miljøinformasjon...9 Ansvarsfraskrivelse...10 Installere adapter for bærbar PC 11a/g Bestem hvordan du vil at den trådløse USB-adapteren 11a/g skal kobles til andre trådløse nettverksenheter...11 Infrastruktur for trådløst nettverk...11 Ad Hoc trådløst nettverk Bruke Hvordan...? -heftet som hjelp gjennom installasjonsprosedyren Kontrollere og endre innstillinger: CPWNA Monitor Hvordan åpne innstillingene Hva betyr innstillingene...15 Generell informasjon om nettverk og sikkerhet...21 Hva du BØR GJØRE og IKKE BØR GJØRE for å sikre et trådløst nettverk...21 Sikring av nettverket mot Internett-tilgang...22 Eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres...23 Eksempel på bruk: Hvordan installere et datanettverk...27 Hvilken Windows-versjon har du installert...27 For Windows XP og Windows For Windows 98SE og Windows Me...33 Nettverksterminologi...37 Tekniske spesifikasjoner...40 Problemløsing...41

6 6 NORSK Kapittel 1 - Innføring om adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Takk for at du kjøpte Philips Adapter for bærbar PC 11a/g. Den trådløse USB-adapteren 11a/g er en WiFi-kompatibel (IEEE a/g) USB-enhet. Den støtter fullstendig høye datahastigheter på opptil 54 Mbps med automatisk fallback til lavere hastigheter for sikker drift ved lavere datahastigheter selv i de vanskeligste trådløse miljøer. I denne håndboken skal vi se nærmere på hvordan du installerer, konfigurerer og bruker den adapter for bærbare PC 11a/g. Dette kapittelet vil gi deg bakgrunnsinformasjon om trådløse nettverk og generelt om sikkerhet i disse. Hva er trådløse nettverkstilkoblinger? Den trådløse nettverksadapteren bruker en trådløs protokoll (kalt IEEE a/g eller WiFi) til å kommunisere med andre nettverksdatamaskiner ved hjelp av radiooverføring. WiFi-radiobølger sendes utover fra antennen i alle retninger, og kan overføre gjennom vegger og gulv. Trådløse overføringer kan teoretisk ha en rekkevidde på opptil 450 meter i åpne omgivelser og nå hastigheter på opptil 108 megabits per sekund (Mbps) på nært hold. Den faktiske avstanden i nettverket og dataoverføringshastigheten vil imidlertid alltid være lavere, avhengig av kvaliteten på den trådløse forbindelsen. Faktorer som bestemmer rekkevidden og hastigheten for nettverket Omgivelsene: Radiosignaler kan gå lenger utenfor bygninger, og når de trådløse komponentene er i direkte synslinje til hverandre.ved å plassere trådløse komponenter høyt opp kan du lettere unngå fysiske hindringer og oppnå bedre dekning. Bygningskonstruksjoner som metallomramming og mur- eller betongvegger og -gulv vil redusere styrken på radiosignalene. Unngå å sette trådløse komponenter rett ved vegger og andre store, solide gjenstander, eller ved siden av store metallgjenstander som datamaskiner, skjermer og apparater. Rekkevidden, hastigheten og styrken på de trådløse signalene kan påvirkes av forstyrrelser fra trådløse nettverk og enheter i nærheten. Elektromagnetiske apparater som TV-apparater, radioer, mikrobølgeovner og trådløse telefoner, særlig apparater med frekvenser i området 2,4 GHz, kan også forstyrre den trådløse overføringen. Personer som står eller sitter for nær trådløst utstyr, kan også påvirke kvaliteten på radiosignalene. Justere antennen: Ikke plasser antenner nær store deler av metall, da dette kan medføre forstyrrelser.

7 NORSK 7 Sikre det trådløse nettverket Fordi trådløse datanettverk bruker radiosignaler, er det mulig for andre trådløse nettverksenheter utenfor de nærmeste omgivelsene å plukke opp de trådløse signalene og enten koble seg til nettverket eller fange opp nettverkstrafikken. Derfor bør du alltid aktivere nettverkskrypteringsnøkkelen Wired Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi Protected Access (WPA) for å bidra til å hindre uautorisert tilkobling eller muligheten for smuglytting eller smugtitting på nettverkstrafikken din. Du kan se et eksempel på hvordan du kan sikre nettverket ditt, i kapittelet Et eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres. Innholdet i pakken Kontroller at alle de følgende delene finnes i esken med den trådløse USBadapteren 11a/g. De er nødvendige når du skal installere og bruke adapter for bærbar PC 11a/g. Kontakt din Philips-forhandler hvis det er deler som mangler. Adapter for bærbar PC 11a/g Installasjons-CD Hvordan...? -hefte

8 8 NORSK Din trådløse USB-adapter 11a/g 1 Kobling til PC For å koble den trådløse adapteren for bærbar PC 11a/g til et PCkortspor på den bærbare PCen. 2 Integrert antenne Innebygd antenne for opprettelse av trådløse forbindelser. 3 Indikatorlampe Viser nettverksstatusen. Lysdiode Lysdiode Betydning farge Av når ikke tilkoblet eller når PCen er slått av. Strøm Blå På når den mottar strøm og er klar for drift. Blinker ved søk etter trådløs. ACT Blå Blinker ved overføring av data (nettverksaktivitet). 4 Etikett med MAC-adresse Angivelsen består av 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller, generelt: xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den unike MAC-adressen til denne nettverksenheten. Enkelte sikkerhets- eller nettverksidentifikasjonsfunksjoner trenger denne MAC-adressen.

9 NORSK 9 Kapittel 2 - Viktig informasjon Produktet må bare installeres og tilkobles i den rekkefølgen som er beskrevet i Hvordan... -heftet. Det sikrer best mulig resultat av installasjonen og minst mulig teknisk bryderi. Les denne håndboken og Hvordan...? -heftet nøye før du tar i bruk adapter for bærbar PC 11a/g, og ta vare på disse dokumentene for senere bruk. De siste nedlastingene og den aller nyeste informasjonen for dette produktet er tilgjengelig via vårt webområde Under oppsett og installasjon kan det være nyttig å ha instruksjonene for PCen og andre nettverkskomponenter for hånden. Sikkerhetsforanstaltninger Radioutstyr for trådløse apparater er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra andre radiotjenester. Ikke utsett systemet for stor fuktighet, regn, sand eller varmekilder. Produktet må ikke utsettes for sprut eller søl. Gjenstander fylt med væsker, som vaser eller lignende, må ikke settes oppå produktet. Hold produktet unna oppvarmingsutstyr og direkte sollys. Sørg for at det er nok ledig plass rundt hele produktet til å oppnå nødvendig ventilasjon. Ikke åpne dette produktet. Kontakt din Philips-forhandler hvis du får tekniske problemer. Miljøinformasjon Alt unødvendig innpakningsmateriale er unngått.vi har gjort vårt ytterste for å gjøre pakningen lett å skille i tre separate materialtyper: kartong (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, skumplastemballasje). Apparatet består av materialer som kan gjenvinnes hvis de demonteres av et firma med spesialkompetanse. Følg lokale bestemmelser for deponering av innpakningsmateriale, brukte batterier og gammelt utstyr.

10 10 NORSK Ansvarsfraskrivelse Dette produktet leveres av Philips slik det foreligger, og Philips fraskriver seg enhver form for direkte eller indirekte garanti, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Philips har intet erstatningsansvar for direkte skade, indirekte skade, tilfeldig, spesiell skade, exemplary damages (straffende erstatningsansvar ifølge amrikansk rett) eller følgeskader (herunder, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester; tap av informasjon, data eller fortjeneste; eller forretningsavbrudd) uansett hvem som har forårsaket den, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, skadeerstatning eller tort (inkludert uaktsomhet eller annet) som på en eller annen måte oppstår som følge av bruken eller manglende brukbarhet av dette produktet, selv om det er informert om muligheten for slik skade. Philips gir heller ingen garanti om at informasjonen, teksten, grafikken, koblingene eller andre elementer som overføres av dette produktet er nøyaktig eller fullstendig.

11 NORSK 11 Kapittel 3 - Installere adapter for bærbar PC 11a/g Dette kapittelet beskriver hva du må gjøre når du installerer den adapter for bærbare PC 11a/g. Du må gjøre to ting: Bestem hvordan du vil at den adapter for bærbare PC 11a/g skal kobles til andre trådløse nettverksenheter. Se punkt 3.1 nedenfor. Merk: Du kan alltid endre innstillingene senere hvis du vil opprette en annen type tilkobling. Bruk Hvordan...? -heftet som hjelp gjennom installasjonsprosedyren. Se punkt 3.2 nedenfor. Merk: Hvis du vil vite mer om (nettverks-)terminologien som er brukt, bør du lese kapittelet Nettverksteknologi, bakerst i denne håndboken Bestem hvordan du vil at den adapter for bærbare PC 11a/g skal kobles til andre trådløse nettverksenheter. Du har følgende alternativer: Infrastruktur for trådløs nettverk Alternativ 1 Lage en Infrastruktur for trådløs tilkobling til andre trådløse nettverksenheter. - Infrastruktur (trådløs basestasjon) - for Internettdeling og for trådløse nettverk med en sentral trådløs basestasjon eller trådløst tilgangspunkt. Trådløst nettverk av typen Infrastruktur En Philips Trådløs basestasjon brukes til å gi datamaskinene i det trådløse nettverket trådløs tilgang til Internett eller til hverandre.

12 12 NORSK Alternativ 2 Lage en Ad-Hoc trådløs tilkobling til en annen trådløs nettverksenhet. - Ad Hoc (også kalt Peer-to-Peer) - brukes for små grupper av datamaskiner som bare kommuniserer med hverandre. Ad-Hoc trådløs nettverker Ad Hoc trådløst nettverk Et Ad Hoc trådløst nettverk består av en gruppe av datamaskiner, der hver maskin er utstyrt med én trådløs adapter, som er koblet sammen via radiosignaler som et frittstående, trådløst nettverk.velg Ad Hoc når du kobler til Philips Streamium-produkter Bruk Hvordan...? -heftet som hjelp gjennom installasjonsprosedyren. 1. Ta Hvordan...? -heftet, og følg de trinnvise anvisningene for å installere den adapter for bærbare PC 11a/g. 2. Når du blir spurt om du vil installere et Ad-Hoc- eller Infrastrukturnettverk, velger du den typen nettverk du bestemte deg for å installere i 3.1 over. Hvis du får feilmeldinger eller forespørsler om mer informasjon på skjermen, bør du lese avsnittet Feilsøking. Besøk vårt webområde på hvis du trenger mer hjelp. VIKTIG: Når du har installert den adapter for bærbare PC 11a/g og opprettet en forbindelse med en annen trådløs nettverksadapter eller en trådløs basestasjon, vil du bare ha opprettet den fysiske (trådløse) tilkoblingen mellom disse nettverksenhetene. Dette ligner på å koble en nettverkskabel mellom to kablede nettverksadaptere. Du må fortsatt installere programmer for å bruke det trådløse nettverket. Som et eksempel kan du se kapittelet om hvordan du opprettet et hjemmedatanettverk i denne håndboken hvis du vil bruke det trådløse nettverket for det bestemte formålet.

13 NORSK 13 Kapittel 4 - Kontrollere og endre innstillinger: CPWNA Monitor Når du har installert den adapter for bærbare PC 11a/g, bør du kanskje kontrollere eller endre innstillingene for den. I de neste avsnittene forklares følgende: Hvordan åpne innstillingene Hva betyr innstillingene. Du bør slå opp i Hvordan..? -heftet hvis du vil utføre vanlige oppgaver som å installere en trådløs tilkobling Hvordan åpne innstillingene Du kan åpne innstillingene ved å dobbeltklikke CPWNA Monitorprogrammet som startes når du starter PCen, og som fortsetter å være aktivt i systemstatusfeltet nederst i høyre hjørne av bærbar PC skjermen. Merk: Hvis programikonet ikke vises i systemstatusfeltet, klikker du på CPWNA Monitor i programgruppen Philips Wireless Network Manager. Ikon i systemstatusfeltet 1 Ikonet representerer statusen for signalstyrken og den trådløse forbindelsen. I tillegg gir det deg tilgang til programmet Philips Wireless Network Manager og konfigurasjonsmenyene i det. 2 Når du høyreklikker ikonet i systemstatusfeltet, vises følgende valg: Profiles (Profiler) (F.eks. DEFAULT (Standard) og andre i øvre del av denne menyen) Brukes til å velge en av profilene dine. Den aktive profilen er merket. Du må åpne (klikk Show(Vis)) Philips Wireless Network Manager hvis du vil legge til eller slette en profil. Wireless On/Off: (Trådløs på/av) Gir deg kontroll over aktivering og deaktivering av den trådløse forbindelsen. Show (Vis): Philips Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) Åpner Philips-programmet for visning og endring av innstillingene for den trådløse nettverksadapteren.

14 14 NORSK Hide (Skjul) Skjuler ikonet på systemstatuslinjen inntil du starter datamaskinen på nytt, uten at den trådløse nettverksadapteren deaktiveres. Exit (Avslutt) Deaktiverer den trådløse nettverksadapteren og fjerner ikonet fra systemstatusfeltet inntil du starter datamaskinen på nytt.

15 NORSK Hva betyr innstillingene Programmet Wireless Network Manager (CPWNA Monitor) har fem hovedkategorier med informasjon og innstillinger. Merk: Knappen Wireless On/Off (Trådløs på/av) vises nederst på hver kategori slik at du kan kontrollere aktivering og deaktivering av den trådløse forbindelsen. Konfigurasjon På Kategorien Configuration (Konfigurasjon) kan du administrere profilene dine, og du har tilgang til innstillingene for trådløst nettverk og kryptering. En profil er et sett av alle innstillinger som er nødvendige for en bestemt trådløs tilkobling. Hvis du vil bytte mellom trådløse nettverk, kan du ganske enkelt skifte fra én lagret profil til en annen. Bruk knappene New (Ny), Save (Lagre) og Delete (Slett) for å administrere profilene. Merk: Slå opp i Hvordan..? -heftet for å se hvordan du installerer en trådløs tilkobling. Kategorien Configuration (Konfigurasjon) inneholder tre underkategorier: Common (Felles), Security (Sikkerhet) og Advanced (Avansert). Nedenfor finner du en forklaring av innstillingene i disse underkategoriene.

16 16 NORSK Configuration (Konfigurasjon) - Underkategorien Common (Felles) Network Name (Nettverksnavn) - Skriv inn et nettverksnavn på det trådløse nettverket som du vil koble til. Du kan eventuelt også bruke kategorien Site Survey (Områdeoversikt) og velge fra listen over tilgjengelige nettverksnavn. (Standard: philips.) Operating Mode - (Driftsmodus) Sett driftsmodusen til Ad Hoc (Peer-to- Peer) for nettverkskonfigurasjoner som ikke har en trådløs basestasjon, og til Infrastructure (Infrastruktur) for konfigurasjoner med en trådløs basestasjon. (Infrastructure er standardinnstillingen.) Transmit Rate (Overføringshastighet) - Auto (Automatisk) vil automatisk forhandle frem den høyest mulige trådløse nettverkshastigheten. Du kan også velge en lavere hastighet manuelt. Lavere hastighet vil gi bedre rekkevidde. Channel (Kanal) - Hvis du installerer et trådløst nettverk av typen Ad Hoc, setter du kanalnummeret til den samme radiokanalen som den som brukes av andre trådløse nettverksenheter i gruppen. Hvis du derimot kobler til et nettverk via en basestasjon, blir kanalen automatisk satt til kanalen til basestasjonen som adapteren kobler seg til. Kanalen kan bare velges når Operating Mode (Driftsmodus) er satt til Ad Hoc (Peer-to-Peer). Power Save (Strømsparing) - Klikk i boksen hvis du vil bruke strømstyring for å redusere forbruket av batteristrøm på en bærbar datamaskin og fortsatt holde datamaskinen tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. VIKTIG: Alle datamaskiner og trådløse nettverksenheter i samme nettverk bør ha det samme nettverksnavnet (Network Name / SSID) og samme krypteringsnøkkel for trådløs sikkerhet. I Ad Hoc-modus må du også angi samme radiokanal for alle trådløse enheter.

17 NORSK 17 Merk: Slå opp i Hvordan..? -heftet for å se hvordan du installerer en trådløs tilkobling. Configuration (Konfigurasjon) - Underkategorien Security (Sikkerhet) Klikk først på knappen Security ON/OFF (Sikkerhet På/Av) for å aktivere eller deaktivere trådløs sikkerhet. Wired Equivalent Privacy (WEP) and WiFi Protected Access (WPA) er implementert i adapteren for å hindre uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WPA (WiFi Protected Access) som er implementert i denne adapter for bærbare PC 11a/g, bruker et alfanumerisk passord på mellom 8 og 63 tegn. Dette passordet kan inneholde symboler og mellomrom. VIKTIG: Du må bruke den samme krypteringsnøkkelen i hele nettverket. MERK: Når du kobler til en trådløs basestasjon, vil basestasjonen bestemme hvilken type nøkkel og sikkerhet som skal brukes. Innstillingene nedenfor behøves bare for Ad-Hoc-bruk av den trådløse USB-adapteren. Authentication Type (Autentiseringstype) - Velg Open (Åpen) eller Shared (Delt) avhengig av typen trådløs sikkerhet i resten av det trådløse nettverket. Key length (Nøkkellengde) - For sikrere dataoverføringer bør du stille krypteringen til det høyeste antall bits. F.eks. gir en innstilling på 128 biter et høyere sikkerhetsnivå enn 64 biter. VIKTIG: Innstillingen må være den samme for alle klienter i det trådløse nettverket.

18 18 NORSK Use Passphrase (Bruk passorduttrykk) - Hvis Passphrase (Passorduttrykk) er valgt, blir det generert sikkerhetsnøkler for WEPkryptering fra strengen med passorduttrykk. Hvis kryptering er satt til 128 biter, blir bare nøkkel 1 (Key 1) generert. Hvis kryptering er satt til 64-biters, genereres nøklene 1-4. Du må bruke de samme innstillingene for passorduttrykket (Passphrase) og standardnøkkel (Default Key) på alle de andre stasjonene i nettverket. Merk: En passorduttrykksstreng kan bestå av opptil 32 alfanumeriske tegn. Når du har skrevet inn passorduttrykket, klikker du Apply (Bruk). Key Type (Nøkkeltype) - Hvis nøkkeltypen er satt til Hex, er sikkerhetsnøklene fire 10-sifrede nøkler for den 64-biters WEP-innstillingen og fire 26-sifrede nøkler for den 128- biters WEP-innstillingen. (De heksadesimale sifrene kan være 0~9 & A~F, f.eks. D7 0A 9C 7F E5.) - Hvis nøkkeltypen er satt til ASCII, er sikkerhetsnøklene fire 5-sifrede nøkler for den 64-biters WEP-innstillingen og fire 13-sifrede nøkler for den 128- biters WEP-innstillingen. Default Key (Standardnøkkel) - Velg nøkkel-iden (Key ID) som har den krypteringsstrengen du ønsker. Hvis du bruker en nøkkel som er generert fra passorduttrykket, må du bruke det samme passorduttrykket og nøkkelen på alle trådløse enheter. Du kan se et eksempel på hvordan du kan endre krypteringsinnstillingene, i kapittelet Et eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres. Configuration (Konfigurasjon) - Underkategorien Advanced (Avansert) Behold standardverdiene for de avanserte innstillingene, med mindre du har en bestemt grunn for å endre dem. Klikk Hjelp hvis du trenger mer informasjon om disse innstillingene.

19 NORSK 19 Link information (Tilkoblingsinformasjon) Kategorien Link information (Tilkoblingsinformasjon) viser informasjon om navnet på det trådløse nettverket (Network Name) som det er en trådløs tilkobling til, signalstyrken og tilkoblingskvaliteten, tilkoblingshastigheten, kanalen og antall sendte/mottatte (Tx/Rx) fragmenter. IP information (IP-informasjon) På kategorien IP information (IP-informasjon) vises informasjon om Host Name (Vertsnavn), IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Dette vinduet inneholder også knapper for å frigjøre og fornye IP-adressen. Dette gjøres for å sette en datamaskin tilbake i nettverket etter at den har vært flyttet til et annet sted, eller etter et uventet avbrudd. Først må du frigjøre (Release) og deretter fornye (Renew) IP-adressen. Datamaskiner i DHCPnettverk oppretter ofte (men ikke alltid) nettverkstilkoblingen igjen automatisk.

20 20 NORSK Site Survey (Områdeoversikt) Hvis du velger kategorien Site Survey (Områdeoversikt) vises en liste over tilgjengelige trådløse nettverkstilgangspunkt. Klikk deretter Rescan (Søk på nytt) for å oppdatere listen. Den viser følgende informasjon: Navnet på den trådløse tilkoblingen (Nettverksnavn eller SSID) Signalstyrken og kvaliteten på den trådløse tilkoblingen Et ikon viser om kryptering er aktivert Dobbeltklikk ett av nettverksnavnene hvis du vil åpne profilveiviseren for å opprette en trådløs tilkobling til dette nettverket. Merk: Slå opp i Hvordan..? -heftet for å se hvordan du installerer en trådløs tilkobling. Version information (Versjoninformasjon) Hvis du velger denne kategorien vises informasjon om leverandør og versjon.

21 NORSK 21 Kapittel 5 - Generell informasjon om nettverk og sikkerhet Hva du BØR GJØRE og IKKE BØR GJØRE for å sikre et trådløst nettverk Merk: Du kan se et eksempel på hvordan du krypterer nettverket, i kapittelet Et eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres. DETTE BØR DU GJØRE Aktiver den krypteringsnøkkelen på det høyeste nivået som er mulig for maskinvaren. Oppgrader maskinvaren om mulig. Hvis du ikke beskytter det trådløse nettverket ditt, kan alle data på PCen bli tilgjengelig for naboer eller tilfeldig forbipasserende. Bruk en trådløs basestasjon eller ruter med NAT (Network Address Translation) og brannmur aktivert for deling av Internett-forbindelsen. Endre standardpassordene for nettverksenhetene. Hvis du beholder standardpassordene, blir det lettere for personer utenfra å få tilgang. Plasser trådløse basestasjoner unna vinduer og inn mot midten av boligen. Dette reduserer styrken på signalet utenfor hjemmet. Enkelte trådløse basestasjoner lar deg kontrollere tilgangen basert på den unike MAC-adressen (Media Access Control) til nettverksadapteren som prøver å knytte seg til. Hvis en MAC-adresse ikke er blitt registrert i den trådløse basestasjonen, vil den ikke bli tilknyttet. Hvis basestasjonen din har denne funksjonen, bør du aktivere den og legge til MAC-adressene til nettverksadapterne. Bare bruk sunn fornuft: Installer et antivirusprogram på hver datamaskin i nettverket, og bruk det jevnlig til å kontrollere datamaskinene for virus. Husk å oppdatere antivirusprogrammet med jevne mellomrom. DETTE BØR DU IKKE GJØRE Ikke stol på at begrensninger av rekkevidden til radiooverføringen sikrer nettverket. Aktiver trådløs sikkerhet (WEP/WPA) for å beskytte nettverket mot uønsket tilgang. Bruk krypteringsnøkler og passord som er vanskelige å gjette. Ikke endre passord slik at de gjenspeiler navnet ditt, adressen din eller noe annet som er lett å gjette. Åpne aldri vedlegg til e-postmeldinger som du ikke venter. Dessuten bør du søke gjennom alle disketter og hjemmelagde CDer for virus før du åpner filer fra dem, eller før du starter datamaskinen fra dem.

22 22 NORSK Ikke last inn et program fra en ukjent kilde til en av datamaskinene i nettverket. Ikke overse de vanlige tegnene på virus: uvanlige meldinger som kommer frem på skjermen, redusert systemytelse, manglende data og at det ikke er mulig å få tilgang til harddisken. Hvis du oppdager noen av disse problemene på datamaskinen din, bør du kjøre antivirusprogrammet umiddelbart for å redusere sjansen for å miste data til et minimum. Ikke koble hjemmenettverket til bredbånds-internett uten å ta forholdsregler for sikkerhet: Hvis du ikke har en trådløs basestasjon installert på nettverket og du deler Internett-tilgang gjennom en av datamaskinene, bør du vurdere å installere brannmurprogramvare. Sikring av nettverket mot Internett-tilgang Sjekk i dokumentasjonen til den trådløse basestasjonen eller ruteren om den har en innebygd brannmur eller oversetting av nettverksadresser (NAT), som gir sikkerhet for en alltid på Internett-bredbåndstilkobling som deles av datamaskinene og enhetene i hjemmenettverket. Datamaskinen i et Ad Hoc-nettverk kan dele en Internett-tilkobling som er satt opp på en av datamaskinene (ICS). En brannmur er imidlertid vanligvis ikke innebygd, og du bør installere en brannmur på datamaskinen som deler Internett-tilkoblingen.

23 NORSK 23 Kapittel 6 - Eksempel på hvordan det trådløse nettverket kan sikres Dette er et eksempel på hvordan du kan sikre det trådløse nettverket ved hjelp av programmet Philips Wireless Notebook Adapter 11a/g Monitor. Dobbeltklikk CPWNA Monitor-ikonet nederst i høyre hjørne av skjermen. Klikk kategorien Configuration (Konfigurasjon). Klikk deretter underkategorien Security (Sikkerhet). Krypteringsinnstillingen er i nedre del av dette vinduet. Krypteringen (eller WEP-koden) kan ses på som et passord for det trådløse nettverket. Bare enheter med riktig passord kan bruke nettverket. Sett nøkkellengden (Key Length) til nøyaktig den samme trådløse sikkerhetsstyrken (64-biters eller 128-biters) som den trådløse basestasjonen eller andre trådløse nettverksadaptere. Jo høyere desto bedre. Derfor bør du velge 128 bit.

24 24 NORSK Velg ASCII som Key Type (Nøkkeltype). Det gjør at du kan skrive inn en krypteringsnøkkel i normal tekst. Etter Key 1 (Nøkkel 1) skriver du inn en kode i tekst og tall som er vanskelig å gjette. VIKTIG: - Du må skille mellom små og store bokstaver. Det vil si: HemmeligKode er ikke det samme som hemmeligkode. - Bruk 13 tegn for 128-biters kryptering (f.eks. topsecretcode ) og 5 tegn for 64-biters kryptering (f.eks. kode1 ).

25 NORSK 25 Sett standardnøkkelen (Default Key) som skal brukes, til 1. Klikk Apply changes (Bruk endringer).

26 26 NORSK Kategorien Link information (Tilkoblingsinformasjon) vises, der du kan kontrollere statusen for den trådløse nettverkstilkoblingen. Klikk deretter kategorien Configuration (Konfigurasjon). Klikk Save (Lagre) for å lagre endringene du gjorde i den trådløse nettverksprofilen. Klikk til slutt Exit (Avslutt) for å lukke CPWNA Monitorprogrammet. Merk: Krypteringsnøkkelen du skrev inn, blir erstattet av stjerner av sikkerhetsgrunner.

27 NORSK 27 Kapittel 7 - Eksempel på bruk: Hvordan installere et datanettverk Etter at du har installert Philips adapter for bærbar PC 11a/g og opprettet en trådløs nettverkstilkobling med en annen trådløs nettverksenhet, er du klar til å begynne å bruke nettverket til det du ønsker. Et vanlig bruksområde er å sette opp et Windows-hjemmenettverk mellom to eller flere datamaskiner. På de neste sidene kan du se et eksempel på hvordan et datamaskinnettverk installeres med Philips adapter for bærbar PC 11a/g. Advarsel: Selve den trådløse nettverksadapteren gjør bare datamaskinen din i stand til å koble seg til andre lignende trådløse nettverksenheter. Hvordan du bruker denne forbindelsen, er opp til deg. Å installere et datanettverk kan ses på som en frittstående applikasjon som krever nettverksprogramvare fra andre produsenter. For eksempel den nettverksprogramvaren som er innebygd i Microsofts Windowsoperativsystem. Derfor er beskrivelsen nedenfor bare ment som et eksempel. Hvilken Windows-versjon har du installert 1 Begynn installasjonen av nettverket med den datamaskinen som har det nyeste operativsystemet. > Den foretrukne rekkefølgen er: Windows XP, Windows 2000, Windows Me og til slutt Windows 98SE. 2 Bruk veiviseren for nettverksinstallasjon, og la veiviseren lage en installasjonsdiskett for nettverk. 3 Bruk denne disketten til å installere de andre datamaskinene. For Windows XP og Windows 2000 Se lenger bak i dette kapittelet for Windows Me og Windows 98SE. Klikk Start-knappen i Windows, og klikk Kontrollpanel fra menyen.

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

2 Plasser CDen i CD-stasjonen.

2 Plasser CDen i CD-stasjonen. Produktinformasjon A: Strøm-/koplingslampe (Kopling: lampe på/blinker) B: USB.0-kontakt C: Beskyttelseshette Installering På Start PCen. Disse instruksjonene beskriver installering for Windows XP. Installeringen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

SC940. Bedtime Magic Room Projector SBC. Instructions for use English 4. Instructions pour l utilisation Français 9. Modo de empleo Español 14

SC940. Bedtime Magic Room Projector SBC. Instructions for use English 4. Instructions pour l utilisation Français 9. Modo de empleo Español 14 XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 1 Instructions for use English 4 Instructions pour l utilisation Français 9 Modo de empleo Español 14 Bedienungsanleitung Deutsch 19 Gebruiksaanwijzing Nederlands 24

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

SNN6600. Brukerhåndbok 1

SNN6600. Brukerhåndbok 1 SNN6600 NO Brukerhåndbok 1 Helpline België/Belgique/Belgien 070 253 010 (. 0.17) Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00 Danmark 3525 8761 Deutschland 0180 5 007 532 (. 0.12) España 902 888 785 (. 0.15) France

Detaljer

SNU6500. Brukerhåndbok 1

SNU6500. Brukerhåndbok 1 SNU6500 NO Brukerhåndbok 1 Helpline België/Belgique/Belgien 070 253 010 (. 0.17) Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00 Danmark 3525 8761 Deutschland 0180 5 007 532 (. 0.12) España 902 888 785 (. 0.15) France

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV5-1250EN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV5-1250EN i bruksanvisningen

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg NO Trådløs musikkadapter SLA5520 Hurtigveiledning 1 2 3 Installer Kople til Hygg deg Hva ligger i esken a. Trådløs musikkadapter SLA5520 b1. Fjernkontroll, b2. 2x AAA batterier c. Hurtigveiledning Installation

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 10 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Januar 2015 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruk av Altibox Fiberbredbånd 1 1 Koble til hjemmesentral S 3 2 Oppsett

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5405 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400/00 SLV5405 Hva er i esken

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer