Balansert målstyring i Luftforsvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balansert målstyring i Luftforsvaret"

Transkript

1 Balansert målstyring i Luftforsvaret Svein-Erik Bakke Handelshøyskolen BI 1 mars 2005 Luftforsvaret Forsvarets pilot 19 mars 2002: Dere har viset på en fremdrift i absolut verldsklass og er en Benchmark før alla andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal pris til luftforsvaret Mottok en internasjonal pris i Barcelona i juni 2003 utdelt av grunnleggerne fra Harvard Tatt inn i Balanced Scorecard Hall of Fame Eneste i offentlig sektor i Europa i Første forsvarsgren i verden Best benyttelse av BM i praksis, kombinert med resultatoppnåelse 1

2 Luftforsvaret 2003 Ca ansatte Driftsbudsjett på ca 4 mrd NOK Investeringsbudsjett på ca 1,9 mrd NOK Luftmakt Norwegian Ministry of Defence Mer luftmakt Færre kontorplasser 2

3 Luftforsvarets Visjon Et tidsmessig Luftforsvar for nasjonal sikkerhet og internasjonalt engasjement Motto: Best på det vi gjør! Just do it Utfordringer år 2000 Klarer ikke å levere stridsdyktige enheter av høy nok kvalitet og til rett tid Har ikke evne til økonomistyring går med underskudd og bruker investeringsbudsjettet til drift For stor og uhensiktsmessig organisasjon Gjør mange ting riktig, men ikke de riktige tingene Ikke kontroll på hvilken kompetanse vi har og hvilken kompetanse vi må ha i framtiden Ny toppsjef tiltrer høsten 2000 Starter et omfattende endringsarbeid Velger balansert målstyring i januar

4 Hvor var Luftforsvaret? - Luftforsvaret ved inngangen til 2001 Reduksjon av all flytid C-130 stod på bakken Dårlige resultater på evalueringer Manglet ca. 212 mill. kr for å være i balanse Baugbølge på 600 mill kr Negativ mediaomtale Lav drivstoffbeholdning The missing link Strategi Handling Balansert målstyring Generalinspektøren for Luftforsvaret For meg handler balansert målstyring først og fremst om kommunikasjon! Generalmajor Tomas Colin Archer 4

5 Organisering METODE x TEAM x x x x x Ekspert team A Ekspert team B Ekspert team C LEDERGRUPPEN Ledersamling med toppledelsen 5 ledersamlinger våren/ sommeren 2001 Alle ledere til stede Metodeteamet fasiliterer Intern motivasjon: Handlekraft: Kapasiteter/produkter: Ekstern troverdighet: Driftsfokus og effektivisering: "Ta vare på og videreutvikle "Fra ord til handling" "Multiverktøy for Norge, "They love us for who we "Mest mulig luftmakt for kronene" enkeltmennesket" nisjeverktøy for NATO" are and what we do!" Engasjert og kompetent Mer tid og ressurser til Peke ut, kommunisere og følge opp F-16 svingrolle personell Økt forutsigbarhet og kjernevirksomheten strategisk retning Økt troverdighet (luft til bakke, relevant produkt oversikt allværskap) Profesjonelle Frivillighet holdninger Kontinuerlig Nasjonal Internasjonal Positivt omdømme og økt anseelse i Økt tilgjengelighet på Økt fokus på operativ forbedring kapasitet kapasitet Forsvaret, på Stortinget, hos våre Attraktiv Mobilt personell materiell og virksomhet allierte og i det norske folk Kunde arbeidsplass kompetanse Gjør hverandre gode Finansielt Konsentrasjon av skole- og Økt økonomisk Pålitelige Redusert støtte-virksomhet Økt forståelse og aksept for handlefrihet leveranser turnover Økt gjennomføringsevne intern prioritering Rett person Konsentrasjon av på rett plass C-130 (2 stk) operativ virksomhet Færre baser Økt forståelse for 1 btt NASAMS markedskreftene Flatere Reduserte orgstruktur Medarbeidertilfredshet, Færre personell kostnader tilfredsstille Kortere tid fra ord til Fredsskapende arbeid personellets Effektiv drift handlingog resultat Miljøvennlig må oppfattes som behov Økt Effektiv Helikopter (4) Selvstendig positivt tverrfaglighet logistikk basesett (2) Interne prosesser Fritt for unødvendig Økt innvolvering og Fleksible byråkrati og urelevante Matrise- og prosessorgansering Økt kontiunitet Fleksibiltet Interoperabilitet samarbeidsevne Kundemedvirkning, innvolvering Interessant arbeidsforhold oppgaver utdanning Økt internasjonal Virtual Stock Økt samtrening Ta (bedre) Målstyring kapasitet Innvolvering, økt Outsourcing pooling med allierte beslutniger Attraktiv medspiller i internasjonale påvirkning på egen Familievennlig Interoperabilitet Force pooling operasjoner framtid Økt samtrening med Bedre vertikal styring, Bedre horisontal samhandel Konsekvenskultur Best på det vi andre forsvarsgrener Endringsfleksibilitet kommunikasjon Forbedret Prosfesjonell Økt troverdighet ift gjørr! kompetansestyring Tettere Avbyråkratisering holdning operative sjefer Forenklede Flinkere til å stille krav til: inngripen, Tilpasset arbeidssituasjon samarbeid med adminrutiner Lære av det - leverandører NASAMS strukturen må Økt forståelse for Gjøre (de rette) sivile - kunder sivilt skoleverk act on facts kunne integreres åp bn kundens behov tingene riktig - ledere og medarbeidere nivå (GBADOC) Innovason og læring Økt forståelse for Fokus på innovasjon Modulbasert og Mer bruk av team og GIL får reell rolle i FSJ'ens Framtidsrettet og nytenkning Bedre på Økt bruk av teknologiledelse Ny teknologi Operatører i mobilt konsept prosjekt ledergruppe Kompetanseoverføring prototyping verdensklasse Tettere bånd Insentiver Økt delegering og med kunder og Fokus på kompetanse, ACMI for å flytte for Bruk av virtuell Bedre ansvarliggjøring leverandører ikke posisjon lenger tid organisering utnyttelse av Aktivt informere om hva Økt teknologi Bruke mer tid på strategiske Kompetanse for UAV Luftforsvaret bidrar med i Skille lønn og endringsvilje Flere kvinner spørsmål int ops samfunnet, nasjonalt og Kulturelt mangfold grad Økt samhandlings- og internasjonalt bestillerkompetanse Kontakt med sivile Tillatt å feile; Ny utdannings- og Økt bruk av Beslutning på Ledere som skaper ledere innovasjonsmiljøer tilgivelse karrieremodell Battlelab lavest mulig nivå Link 16 vs tillatelse 5

6 Luftforsvarets strategiske kart BEST PÅ DET VI GJØR Opp å stå Fortsette å gå Omstilling og effektivisering Et troverdig Luftforsvar Innovasjon for fremtiden Interne Prosesser Økonomi Leveranser L5 Mission L1 Framdrift iht capable på produksjonsplan alle evalueringer L6 Høyne operativ aktivitet Ø2 Redusere driftskostnadene Bedre P1 Bedre samordnet ressurs- og styring av styrkeproduksjon og P3 prosjektstyring operativ virksomhet Rask omstilling P2 hvor medarbeiderne Høyere tilgjengelighet på P4 ivaretas operativt materiell L2 Fra invasjonsforsvar til Luftforsvarets Øke L3 innsatsforsvar troverdighet Ø3 Øke investeringer Forbedre P6 eksterne relasjoner Mobilt P5 modulbasert stridskonsept Forbedre P7 intern kommunika -sjon Luftforsvaret L4 som relevant bidragsyter i nasjonale og internasjonale operasjoner Bygge P8 strategiske nettverk Utrede P9 luftmaktens rolle i fremtiden Mennesker, læring og utvikling Bedre M1 kompetansestyring Øke M2 beslutnings- og gjennomførings -evnen Fremstå som M3 en attraktiv arbeidsplass Skape evne til kontinuerlig læring og forbedring Bedre M5 utnyttelse av teknologi Stabssjef i Luftforsvarsstaben Det nære samarbeidet mellom ledelsen og metodeteamet har vært avgjørende for å lykkes med innføringen av balansert målstyring i Luftforsvaret. Brigader Espen Amundsen Kontinuerlig prosess Innrapportering av status Status forrige måned Forberede strategimøte Strategisk agenda Strategimøte Strategisk feedback Etterarbeid Justert kurs 6

7 Ledernes fokus i ledermøtene Hva gir feil fokus: Feil agenda Ingen klar sjef For mange deltakere Den vanskelige lederen Dårlige forberedelser For mye informasjon For mye brannslukking Secondagenda Ledergruppens erfaringer med BM i 2002 Ledergruppen hadde i løpet av de 2 siste årene utviklet seg til å bli et meget godt og velfungerende team. Kjennetegn: Stor åpenhet Trygge på hverandre, trygt miljø Høy takhøyde Takler konflikter Den enkelte vet hvordan de kan bidra til måloppnåelse Enige om mål Fremstår enhetlig utad Handlekraftig Nytenkende Gleder seg til å gå på jobb, synes vi er inne i en spennende tid og at det er flott å kunne påvirke LFs fremtid. Fra påbegynt omstillingsarbeid til i dag er det reelt skjedd mange positive endringer forbedret effektivitet gjennom bedre styring og ledelse og mer fokus på operativ evne. Gevinster med BM > Ledergruppen har felles virkelighetsforståelse > Klart bilde av hvor vi skal og hvordan > Mer fokus på strategi > Bedre eierskap og involvering > God teambuilding - avklaring av roller og ansvar > Økt motivasjon > Bedre resultater > mer luftmakt > Økt goodwill eksternt Krever engasjement av den enkelte i ledergruppen! 7

8 All styringsinformasjon en plass! Cockpit Strategisk mål Gjennomføre nasjonale evalueringer Styringsparameter Strategiske initiativ Tall fra IMAS 8

9 Luftforsvarets strategiske kart BEST PÅ DET VI GJØR Effektivt og slagkraftig Troverdig og fremtidsrettet Interne Prosesser Økonomi Leveranser Ø1 Årlig driftseffektivisering P1 Målrettet styrkeproduksjon P2 Samordnet operativ virksomhet 'Mission L1 Capable' på alle evalueringer Høy P4 tilgjenglighet på operativt materiell Gjennomføre P3 integrerte arbeidsprosesser Øke Ø2 investeringene P5 Premissleverandør for investeringer L2 Et troverdig innsatsforsvar Konseptutvikling P8 mot et mobilt, modul og nettverksbasert Luftforsvar Luftmakt L3 tilpasset fremtiden Forbedre intern P7 og ekstern kommunikasjon P9 Fange opp trender og utviklingstrekk Maksimal P6 synergieffekt mellom skolene Mennesket, læring og utvikling Bedre kompetansestyring og -utvikling M1 Strategifokusert M2 ledelse med høy gjennomføringsevne Luftforsvaret M3 som attraktiv arbeidsplass Skape evne til kontinuerlig læring og forbedring Rask utnyttelse av moderne teknologi M5 9

10 Norwegian Ministry of Defence Det nye Luftforsvaret Fra invasjonsforsvar til innsatsforsvar Fleksibilitet og mobilitet Modulbasering Basesett Oppdragsorganisering Kvalitet foran kvantitet Mobilt modulbasert luftstridskonsept Luftvern Logistikk STO Minste operative enhet CRO 12 F-16 9 F-16 Minste deployerbare enhet 2 F-16 2 F-16 2 F-16 2 F-16 10

11 Det nye Luftforsvaret for lite? Relevans viktigere enn størrelse Luftforsvaret skal være i mesterklassen - selv om vi blir mindre skal vi være best på det vi gjør KOMMANDØR FOR LUFT- STRIDSKREFTENE Alt handler om å skape en felles forståelse for hvor vi skal General Arnvid Brage Løvbukten Fokusering av organisasjonen Luftforsvarets BM Luftforsvaret Balansert Målstyring gir organisasjonen vide retningslinjer Luftforsvarets Hva strategier gir retningen for hva som skal oppnås. Lokal prioritering beaktes og inkluderes Hvordan Sola BM Strategikart med fokusområder Lead og Lag Styretall Målnivå Initiativ som driver implementering av strategi 11

12 Økonomi Leveranser Interne Prosesser Mennesket, læring og utvikling P2 Etablere et integr ert LUKS Styrkeproduksjon Bodø Strategisk mot innsatsforsvar kart Tenkeboks for Luftmakt i fremtiden L1 L4 a sdf Asfs Asf L5 asdfe asdfeasd fasd f a sdefasdf Asfa sdfa sdfa sdf sdf Ø1 asfd Asf P3 asd as df a sdfa sdf M1 M2 Sadfasdf as asd f sadf P5 asdf P8 asdfasd asdf asd fasd fasd f asd fasdf P6 P9 as Sdfdf dfs dfdsf asd fasdf M3 asdf asdf M5 asd fasdf asdf Økonomi Leveranser Interne Prosesser Mennesket, læring og utvikling P2 Etablere et integrert LUKS Styrkeproduksjon Bodø Strategisk mot innsatsforsvar kart Tenkeboks for Luftmakt i fremtiden L1 L4 Asfs Asf L5 asdfe asd fea sd fa sd f asdefasdf Asfa sd f sdf Ø1 asfd Asf asdf P3 asd as df asd fasd f M1 M2 Sadfasdf as asd f sadf P5 asdf P8 asdfasd asdf P6 P9 as Sdfdf dfs dfd sf M3 a sdf a sdf M5 asdf Interne Prosesser Økonomi Leveranser Mennesket, læring og utvikling BEST PÅ D ET VI GJØR Opp å stå Fortsette å gå Omstilling og effekt ivisering Et t roverdig Luft forsv ar I nnov asjon for f remtiden Mission L1 L2 Fra invasjonsforsvar ti l Luftforsvarets Øke L3 Luftforsvaret L4 capable på som re le va nt alle bidragsyter i innsatsforsvar troverdighet evalueringer nasjonale og inte rnasjonal e operasjoner Høyne operativ Ø1 God aktivitet og øke utnyttelse av Ø3 investeringene sk att e- pengene Redus ere Ø2 dr if tskostnadene Bedre P1 Bedre samordnet Bygge P8 ressurs- og styring av styrkeproduksjon og eksterne nettverk Forbedre P6 prosjektst yring operativ relasjoner P3 strategiske virksomhet Mobilt P5 modulbasert stridskonsept Utrede P9 Rask omstilling luftmaktens P2 hvor rolle i fremti den medarbeiderne Hø yere ti lgjengelighet på intern ivaretas P4 Forbedre P7 operativt komm unika materiell -sjon Skape evne til Øke Bedre M5 Bedre M1 M2 Frem stå som M3 kontinuerlig kompetansestyring arbeidsplass forbedring beslutnings- og utnyttelse av en attraktiv læring og gjennomførings teknologi -evnen Økonomi Leveranser Interne Prosesser Mennesket, læring og utvikling P2 Etablere et inte gre rt LUKS Styrkeproduksjon Bodø Strategisk mot innsatsforsvar kart Tenkeboks for Luftmakt i fremtiden L1 L4 Asfs Asf L5 asdfe asd fea sd fa sd f asdefasdf Asfa sd f sdf Ø1 asfd Asf asdf P3 asd as df asd fasd f M1 M2 Sadfasdf as asd f sadf P5 a sdf asdf P8 asdfasd asdf P6 P9 as Sdfdf dfs dfd sf M3 a sdf a sdf M5 asdf Interne Prosesser Økonomi Leveranser Mennesket, lær ing og utvikling Økonomi Leveranser Interne Prosesser Mennesket, læring og utvikling P2 Etable re et inte gr ert LUKS Styrkeproduksjon Bodø Strategisk mot innsatsforsvar kart Tenkeboks for Luftmakt i fremtiden L1 L4 Asfs Asf L5 asdfe a sdf asdfeasd fasd f a sdefasdf Asf sdf Ø1 asfd Asf P3 asd as df a sdfa sdf M1 M2 Sadfasdf as asd f E tabl ere e t int egr ert LUKS S tyrkepr Bodø oduksjon Strategisk m ot innsatsfo kart rsvar Tenkeboks for Luftmakt i fremtiden L1 L4 Asfasdfas dfs asdfe Asf L5 asdfe as d ef a sd f Ø1 As dfasdfasfd As dfsadf Asf As dfasdf asd f asd f asd f asd f asd f P5 P3 as d As dfasdf asdf P8 as asdfasd asdf df as d f as df a sd f P2 P6 P9 Asf as Sdfdf sdf dfs df d sf as df a sd f M3 asdf A sd f as df M1 M2 Sadfasdf asdf M5 As df as as d fasdf asdf asdf sadf P5 asdf P8 asdfasd asdf asd fasd fasd f asd fasdf P6 P9 as Sdfdf dfs a sdf dfdsf asd fasdf M3 asdf asdf M5 asd fasdf asdf Interne Prosesser Økonomi Leveranser Mennesket, lær ing og utvikling Etablereet integrert LUKS S tyrkepr Bodø oduksjon Strategisk m ot innsatsfo kart rsvar Ten kebo ks fo r L uftm akt i fr emti den L1 L4 Asfasdfas dfs asdfe Asf L5 asdfe as d ef a sd f Ø1 As dfas dfasfd Asf asd f asd f asd f P3 as d as dfa sd f as df As dfsadf As dfasdf asd f asd f P5 As dfasdf A s df a sd f as df a sd as d f P6 as dfs df d sf A sd f as df a sd f A sd f as df a sd f as d fasdf asdf P8 asdf as df a sd f P2 P9 As fas dfasdfas df Sdfdf s dfasdfas df as df a sd f M3 A sd f as df M1 M2 Sadfasdf M5 As df as asdf asdf Utrulling i Luftforsvaret GILs strategiske kart (hva som skal gjøres) GILs strategiske kart angir retningen ift hvor Luft-forsvaret skal være om x-antall år og hva som må gjøres for at vi skal komme dit. BODØ (hvordan det skal gjøres) ØRLAND (hvordan det skal gjøres) SØRREISA (hvordan det skal gjøres). Stasjon XX Underliggende kart beskriver hvordan avdelingene akter å løse oppdraget gitt i GILs strategiske kart. Disse kartene utvikles av dem selv, men må godkjennes av GIL når de er ferdige. Til de forskjellige strategiske målene i kartene, knyttes det styringsparametere og strategiske initiativ (tiltak). Under avdeling Innføring av BM beste praksis LS-1: LS-2: LS-3: Kick -off Intervjuer med alle i lederkollegiet 1-2 uker Strat kart Strat kart Strat kart SP SP Målekort Initiativ Ledelsesprosess Kommunikasjon 3-6 uker 3-6 uker 1-2 dager 1-2 dager 1-2 dager Sammenstilling avsluttende arb BM i bruk Oppstartsfase Avstemming av strategi med utestasjon Hver enhet utvikler sitt eget strategikart for å vise hvordan de understøtter GILs overordende strategi. Luftforsvarets ledergruppe godkjenner alle strategikart i et eget avstemmingsmøte. Det er opp til enheten selv å gjennomføre strategien og kommunisere den internt. 12

13 Strategisk kalender Et strategimøte på hver enhet hver måned > Fokus på om man har riktig framdrift og eventuelt mindre endringer i strategien Et strategisk toppmøte hvert kvartal > Ledergruppene fra alle enheter samles for å diskutere implementeringen av strategien til Luftforsvaret > GIL gir sine føringer til enhetene > Enhetene deler sine erfaringer Et strategiutviklingsseminar hvert år > Total gjennomgang av strategien til Luftforsvaret i mars Fokusering av organisasjonen Strategibrosjyre sendt ut til alle ansatte høsten 2002 Gir en grunnleggende innsikt i Luftforsvarets overordnede strategi og balansert målstyring som styringssystem Ny grafisk profil Fokusering av organisasjonen GILs lederkrav til den enkelte: > Helhetsorientert > Endringsorientert > Resultatorientert > Medarbeiderorientert Eks fra endringsorientert: Som leder har jeg mot og utholdenhet til å røre ved etablerte hellige kuer dersom jeg mener at dette er til det beste for Luftforsvaret og helheten 13

14 Stabssjef i Luftforsvarsstaben Fokusér på resultater - ta ansvar Brigader Espen Amundsen Fokusering av organisasjonen Informasjonskontoret i Luftforsvarsstaben kommuniserer kontinuerlig GILs strategi via flere kanaler: > Internett/intranett > Luftforsvarets magasin Luftled > Informasjonsvideo > Kalendermateriell > Årsrapporter >Krus >etc Endringresultater: Excellent NATO-evaluering Satisfactory Marginal Unsatisfactory Flytimer F

15 Øvingsbudsjett (mill NOK) Økonomistyring Driftsbudsjett: > 2000: Ca 600 millioner off target (14 % avvik) > 2002: 30 millioner off target (< 1% avvik) Investeringsbudsjett: > 2000: Ca 300 millioner ikke brukt > 2002: Traff blink! Vi produserer: Norwegian Ministry of Defence mer, bedre, raskere og billigere 15

16 Suksesskriterier Ledelsesstyrt (GIL og STSJ) Dyktige internkonsulenter (minst 3) Gjennomføre ledersamlinger (godt forberedt og ikke for lenge mellom dem) Presisjon i målformuleringer Ansvarliggjøring Må bli en del av ledelsesprosessen Norwegian Ministry of Defence Det er mye morsommere å være positiv! Oppsummering Samle toppledelsen om en felles strategi Kommuniser denne ut i hele organisasjonen Kontinuerlig oppfølging og justering av kursen 16

Balansert målstyring i Luftforsvaret

Balansert målstyring i Luftforsvaret Balansert målstyring i Luftforsvaret Svein-Erik Bakke Handelshøyskolen BI 1 mars 2005 Luftforsvaret Forsvarets pilot 19 mars 2002: Dere har viset på en fremdrift i absolut verldsklass og er en Benchmark

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted>

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Ledelses og styringssystemer i det nye Forsvaret

Ledelses og styringssystemer i det nye Forsvaret Ledelses og styringssystemer i det nye Forsvaret Omstilling er ikke bare telling av årsverk og reduksjon av driftskostnader omstilling berører også måten vi leder og styrer på Oberst Jan Ove Akerjordet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune Erfaringer med bruk av resultatledelse både som styrings- og utviklingssystem. Hvordan utvikle systematikk i formidling og oppfølging av resultater i forhold til ulike målgrupper. Elisabeth Enger Rådmann

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

En programskisse fremstilt for: Rådmannsutvalget KS Agder

En programskisse fremstilt for: Rådmannsutvalget KS Agder En programskisse fremstilt for: Rådmannsutvalget KS Agder Disposisjon Arena for fremragende samhandling Faglig pedagogisk opplegg Læringsplattform Modulstruktur (1 tom 6) Modul 1: Samhandling som politisk

Detaljer

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor Steffen Sutorius direktør i Difi Difis samfunnsoppdrag mitt mandat Difis samfunnsoppdrag innebærer å være det sentrale fagorgan for modernisering og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Mellom visjoner og virkelighet. Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst?

Mellom visjoner og virkelighet. Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst? Mellom visjoner og virkelighet Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst? Disposisjon Presentasjon av organisasjonen visjoner lederansvaret i sykehuset hvordan

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Strategisk styring og organisasjonsutvikling

Strategisk styring og organisasjonsutvikling Strategisk styring og organisasjonsutvikling Christian Fredrik Mathisen Autorisasjonskurset 29. august - 2017 Introduksjon Organisasjoner er generelt dårlige på strategiimplementering Hvorfor er det slik

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Vårt styringssystem. Hensiktsmessig? Hvordan få det til å virke bedre? Levanger kommune. Dialogseminar Åre 14. mars 2007

Vårt styringssystem. Hensiktsmessig? Hvordan få det til å virke bedre? Levanger kommune. Dialogseminar Åre 14. mars 2007 Vårt styringssystem Levanger kommune Hensiktsmessig? Hvordan få det til å virke bedre? Dialogseminar Åre 14. mars 2007 Vårt styringssystem - Dialogseminar Åre 14. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

SAFe. - Ny styringsmodell for innovasjon, IT-utvikling og forvaltning

SAFe. - Ny styringsmodell for innovasjon, IT-utvikling og forvaltning SAFe - Ny styringsmodell for innovasjon, IT-utvikling og forvaltning Norsk Tipping AS 4.05.2017 1 Agenda 3 temaer Norsk Tipping AS Kort om selskapet SAFe (Scaled Agile Framework) Bakgrunn, tankesett og

Detaljer

Vedvarende forbedringer og spredning

Vedvarende forbedringer og spredning Hvordan skape forbedringer som vedvarer Vedvarende forbedringer og spredning Læringsnettverk 3 Forebygging av fall og fallskader Mette Fredheim Er det slik? Noen frustrasjoner ved forbedringsprosjekter

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Vedvarende forbedringer og spredning

Vedvarende forbedringer og spredning Hvordan skape forbedringer som vedvarer Vedvarende forbedringer og spredning Læringsnettverk 3 10. oktober 2013 Mette Fredheim Er det slik? Noen frustrasjoner ved forbedringsprosjekter generelt Små isolerte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Ledelse og hverdagsrehabilitering KS nettverk Vigdis Galaaen Helse og omsorgssjef Hamar kommune

Ledelse og hverdagsrehabilitering KS nettverk Vigdis Galaaen Helse og omsorgssjef Hamar kommune Ledelse og hverdagsrehabilitering KS nettverk 5.4.16 Vigdis Galaaen Helse og omsorgssjef Hamar kommune Vår hovedoppgave: Vår hovedoppgave er å styrke det enkelte menneskets muligheter til i størst mulig

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn?

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Hvordan måle og utvikle 2llitsbasert ledelse i norsk næringsliv og norsk offentlig virksomhet? Hva gjør de beste virksomhetene? Great Place to Work Norges Beste

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer

Balansert målstyring. Bjørn Magne Bakken Eiendomssjef. Fet kommune. Fet kommune. - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Balansert målstyring. Bjørn Magne Bakken Eiendomssjef. Fet kommune. Fet kommune. - sammen skaper vi trivsel og utvikling Balansert målstyring Bjørn Magne Bakken Eiendomssjef Fet kommune Hva er balansert målstyring? Balansert målstyring er ett av flere systemer som fokuserer på resultater. Balansert målstyring har som formål

Detaljer

Plattform for ledelse i staten hva nå? Partnerforum 11.juni 2009 Marit Skaar Reiersen

Plattform for ledelse i staten hva nå? Partnerforum 11.juni 2009 Marit Skaar Reiersen Plattform for ledelse i staten hva nå? Partnerforum 11.juni 2009 Marit Skaar Reiersen Plattform for ledelse i staten Prinsippdokument: Sier noe grunnleggende om statlig ledelse, basert på det særegne ved

Detaljer

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 FFIs STRATEGI ω = ω 0 + αt θ = θ 0 + ω 0 t + ½αt 2 ω2 = ω 0 2 + 2α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 ) VISJON INNLEDNING Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar FFIs MÅLBILDE FORSVARET ER EFFEKTIVT OG RELEVANT

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Nasjonal lederplattform

Nasjonal lederplattform Synlig og ansvarlig Lederutvikling ved St. Olavs Hospital Undervisningsleder Anne-Kristin Fjellstad 25.oktober 2017 Nasjonal lederplattform 1 Oppfølging av Nasjonal lederplattform Omfattende kartlegging

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Industri 4.0 -Mennesket og Fagarbeideren

Industri 4.0 -Mennesket og Fagarbeideren Industri 4.0 -Mennesket og Fagarbeideren Kompetansekonferansen 2016 Fremtidens industriarbeider Anthony Kallevig AK Consulting Hvem er jeg? Maritim bakgrunn Erfaring fra industri og offenlig sektor Tillitsvalgtskolering

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner

Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner Rådmannskollegiet 7. desember 2016 Ann Karin Tennås Holmen Forskningssjef IRIS, Førsteamanuensis Innovasjonssenteret Uis Ann.k.holmen@iris.no Disposisjon 1. Litt

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Strategiansvarlig/avd.dir Jan Fredrik Håvie Prosjektleder/forretningsutvikler Noen tallstørrelser som beskriver litt om oss Budsjett 2016:

Detaljer

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling www.pwc.no Fra strategi til handling Strategi + Kultur = Resultater Lederkonferansen Grand Hotel Oslo, 24.-25. november 2015 Foredrag av Bjarne Rugelsjøen Direktør, tlf 95 26 05 29, bjarne.rugelsjoen@pwc.com

Detaljer

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24.

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. oktober Oddvar Bakken, Inner AS oddvar@inner.no, www.inner.no Innledning Hvorfor

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer