LEDER FORUM. Første ordinære landsting. nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne"

Transkript

1 LEDER FORUM nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting

2 Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr Årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik Redaksjonskomité: Gøril Huse Helene Moe Slinning Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Fax: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Tor Marius Dahl Generalsekretær: Grete Mugaas Layout: RM grafika as Grafisk produksjon: RM grafika as Forsidefoto: Mats Randgaard Opplag: 4800 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir Endelig sommer! Vel overstått! KFUK-KFUM-speidernes første ordinære landsting er avviklet og vi er på vei inn i en ny periode med nytt styre. Et spennende landsting bød på nye arbeidsformer som påvirkningstorg og Program- og ledertreningslaboratoriet, sosialt- og kristent fellesskap, samt stort engasjement rundt saker som solidaritetstier, forbundskontingent og valg av nytt landsstyre. Det blir spennende å se hvilke følger vedtakene får for arbeidet i styret, på budsjettene, programmet og for arbeidet i gruppene. I en periode etter fusjonen har det tatt tid å få det organisasjonsmessige på plass, og som det ble sagt på tinget: «Nå er endelig tiden kommet for å sette hovedfokus på programmet». Programmet skal være ferdig i 2007 og vi har ikke mer enn tiden og veien. Program- og ledertreningslaboratoriet (PL-LAB) er godt igang, men KFUK- KFUM-speiderne kommer til å trenge mange flere frivillige til å være med å skape programmet fremover. I disse dager er også PL- LABens spørreundersøkelse ute, og vi har alt fått inn over 900 svar. Det blir spennende å se hvilke innspill til programmet som kommer derfra. For hver dag som går kjenner jeg det blir varmere og varmere på kontoret utover dagen. Jeg kjenner på kroppen at sommeren er rett rundt hjørnet. Er det flere enn meg som gleder seg? Noen deilige fridager i mai og plutselig er sommeren her. I år er det en relativt rolig speidersommer før det braker løs med landsleir på Røros neste år. Det er bare å starte forberedelsene. Men ønsker du speideropplevelser i sommer også er det ingen grunn til å fortvile. KFUK-KFUM-speiderne har nok av tilbud også i sommer. Blant høydepunktene er Eventyr fjell på Krossbu med fantastiske opplevelser i fjellheimen og SommerRoland 106/107. Sjekk forøvrig arrangementsplanen. Sommerklar speiderhilsen fra Svein Olav

3 INNHOLD 3 Herr 3 I Guds frie natur 4 Friluftsliv for alle hver dag 6 Hvor går veien videre? - Landsting Hjelper de flomrammede 10 Globalaksjonen Landssjefen har ordet 12 Leserinnlegg Midtøstenkonflikten 13 Speidertips 17 Gå Norge på langs: 2800 km! 18 Søtsaker på kongress 20 Forbundsnytt 22 Tyrigretene og Tyrihansene som trengte gode hjelpere 24 Arrangementsinfo 26 Prosjektsekretæren på plass snart landsleir! 27 Stokkavannet Vi Vi ber ber for: Juleb Det nye landsstyret Nye kretsledere og kretsmedlemmer Program og ledertreningsrevisjonen Sommerens arrangementer Oslo, Rogaland, Vi takker for: Romerike, Alle Sogn og Fjordane og Telemark kretser. Vi takker for Et godt landsting Alle nye ledere og medlemmer Innsatsen som er lagt ned i årets Globalaksjon At kursene i vår har vært vellykket og uten store ulykker Herren Tre ting på en gang Når du nå sitter med et rykende ferskt lederforum i hånden har det Av allerede Arne Morten vært Rosnes Kristi Himmelfartsdag og Pinsen begynner å nærme seg. Kristi Himmelfartsdag feirer vi fordi det var den dagen Jesus forlot disiplene og dro opp til himmelen. Før Jesus forlot dem hadde han vært sammen med disiplene flere ganger etter at han stod opp fra de døde. Han hadde gitt disiplene i oppgave å gjøre alle folkeslag til disipler og et løfte om at de skulle få en kraft; Den Hellige Ånd. I Lukas 24,50 står det at det siste Jesus gjorde før han forlot disiplene var å velsigne dem. Disiplene hadde altså fått tre ting på en gang, nesten som et Kinderegg. De hadde fått en oppgave, et løfte og blitt velsignet. Jesu løfte til disiplene ble oppfylt på pinsedagen da Den Hellige Ånd kom over disiplene. Pinsen kalles ofte Kirkens fødselsdag, men det er kanskje riktigere å si at det er Kirkens dåp. På pinsedagen ble så mange som rundt tre tusen døpt. Kirken ekspanderte altså fra 12 til 3000 på en dag! Disiplene fikk Den Hellige Ånd i Pinsen og i dåpen har vi også fått Den Hellige Ånd. Når et barn akkurat er blitt døpt sier presten: Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg ti sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Jeg synes ofte det er vanskelig å forstå hva det betyr at jeg fikk Den Hellige Ånd da jeg ble døpt. Jeg tenker at Den Hellige Ånd er Jesus som er inni meg som en slags stemme. Når jeg ber eller er på gudstjeneste føler jeg at denne stemmen blir sterkere og det blir lettere å lytte til den. I tillegg til Den Hellige Ånd har vi også fått i oppgave å fortelle om Jesus, og hver gang vi er til gudstjeneste avslutter presten med å velsigne oss i menigheten. Vi har altså fått de samme tre tingene som disiplene fikk, oppgaven å fortelle om Jesus, Den Hellige Ånd og velsignelse. God Pinse! Av Kjetil Østnor 3

4 Lørdag feiret vi gudstjeneste i fantastiske Mortensrud kirke. Ekspansjonssekretærene bød på pauseunderholdning og ble mottatt med hyllest. Sørmarka bød på god mat for sultne mager. 4 LANDSTING 2005 Det første ordinære landstinget i Norges KFUK-KFUM-speidere ble avviklet på Sørmarka v/oslo i tiden april. Dagene ble fylt med forhandlinger, sosialt fellesskap og samlinger om Guds ord, og ble en viktig milepæl i arbeidet med å forme det nye forbundet.

5 Oslo krets var vertskap for tinget og ønsket velkommen ved å gi deltakerne små glimt fra kretsens arbeide og av urban speiding. Kretsen inviterte også til samling lørdag kveld i Mortensrud menighet, der en hyggelig kveld ble avsluttet med nattverdsgudstjeneste i et fantastisk kirkebygg. 84 delegater fra alle forbundets 20 kretser var representert på landstinget. Det var ikke foreslått mange saker til behandling, men engasjementet var likevel tilstede, spesielt når det var snakk om økonomi. Landsstyret la fram en innholdsrik årsmelding og regnskap for de to siste årene som begge viste underskudd. Men det ble henvist til at fusjonen hadde kostet forbundet mye, både i form av møtevirksomhet, arrangement, utvikling av materiell og visuell profil. Påvirkningstorg Etter modell fra svenske speiderorganisasjoner, hadde landsstyret lagt opp til et påvirkningstorg lørdag formiddag. Dette innebar i korthet at sakene ble drøftet på torgboder på en uformell og fri måte, før de ble behandlet i plenum. På den måten ønsket man at flere engasjerte seg og våget å si noe, samtidig som man kunne få oppklart misforståelser eller tenkt gjennom alternative forslag. På tinget ble det etablert fire torgboder, - for planarbeidet, for lovsaker, for økonomi og for valg, og i tillegg hadde komiteen som jobber med å utvikle nytt program og ny ledertrening (PL-LAB), en bod som var godt besøkt. Det var spennende å prøve ut en ny metode og det er mye som tyder på at det økte engasjementet i noen av sakene. Forhandlinger Landsstyret la fram forslag om å endre lovene slik at kretsstyret ikke trenger å ha mer enn fire medlemmer og at ett av disse skal være under 21 år. Det var ingen debatt om denne lovendringen, og slik gikk det også med forslaget om å få bestemmelser vedrørende RR-tinget og Patruljeførertinget inn i organisasjonsbestemmelsene. Mer debatt ble det i sakene som omhandlet økonomi, kanskje ikke helt uventet, og det ble reist flere alternative forslag. Landsstyret la fram for tinget forslag om å innføre en solidaritetstier som skulle legges inn i medlemskontingenten, samt en reell økning av kontingenten på kr 10,-. Forslagene engasjerte mange av tingets deltakere, og da man kom til avstemming, ble det flertall for solidaritetstieren. Forbundskontingenten ble derimot vedtatt til kr 280,- for 2006, inkludert solidaritetstieren, og er dermed en reell nedgang fra årets kontingentsats på samme beløp. Valg Valgene er alltid en sentral og spennende post på et landsting, og valgkomiteen hadde stått på for å finne nok kandidater til alle postene. Det var spesielt vanskelig å få nok kvinner til å stille til valg til landsstyret, en situasjon som aldri er god i en organisasjon der det er krav om lik representasjon fra begge kjønn. Men da landstinget kom sammen var det nok kandidater og landsstyret fikk fem nye medlemmer. Tre ble gjenvalgt. Se ellers oversikten over resultatet fra valgene. «Leah Isadora... typisk norsk!» Domprost Olav Dag Hauge og gjest på landsting, da han opplyste forsamlingen om at vi hadde fått et nytt tilskudd i kongefamilien. Sørmarka konferansesenter dannet en fin ramme om landstinget. Stedet ligger i landlige omgivelser og ga rom for flere uteaktiviteter. Bl.a. ble både avslutningen fredag kveld og gudstjenesten søndag formiddag holdt utendørs, og det ble en enkel markering på at det i år er Friluftslivets år! Patruljeførertinget Patruljeførertinget ble arrangert parallelt Pefftinget deltok på store deler av landsting. med landstinget og hadde mange av programpostene felles med landstinget. 25 unge patruljeførere fra 14 kretser kom sammen torsdag kveld og brukte den første dagen til å gå gjennom sakene og velge fire representanter med stemmerett til land s- tinget. Dette ga dem en god mulighet til å delta i den demokratiske prosessen og også et inntrykk av hvordan saker behandles og avgjørelser tas. Et landsting er også en samling for å bli kjent med andre og gjøre seg kjent med forbundets arbeid. Etter ett år som et fusjonert forbund var det fint å oppleve hvor samkjørt mye av arbeidet er blitt, at kretsene fungerer som en enhet og at det er stor interesse for å være med å skape et sterkt og godt forbund. I det arbeidet er alle ledere, tillitsvalgte og medlemmer viktige, og landstinget ble et sted der man fikk bekreftet at dette vil man være med på. Tekst: Grete Mugaas, generalsekretær Foto: Per Skou Jensen 5

6 6 Landssjef for 2 nye år Tor Marius Dahl ble lørdag valgt til landssjef for to nye år. RaskerPosten møtte en blid sjef i et eksklusivt intervju. Tor Marius Dahl er til daglig bosatt i Trønderlag og er administrerende direktør for Toyota Trucks i Norge. Vi møter han lørdag kveld før gudstjeneste i Mortensrud kirke. Hei, Tor Marius, takk for at du stiller opp til intervju. Når ble du først landssjef? Han smiler og sier: Jeg ble først landssjef for KFUM-speiderne i 1997 og har sittet siden da. Den siste perioden som landssjef for KM-speiderne siden fusjonen høsten Tor Marius forteller at han enda holder motivasjonen for å gjøre KM-speiding tilgjengelig for flere, og mener han har noe å bidra med: For KM-speidingen er det viktig å ha en helhet, jeg har dette helhetssynet. Jeg fokuserer ikke bare på en sektor her og der. En landssjef bør ha en visjon for sin periode, hva er din? Kirkeklokkene begynner å kime og vi må avslutte. Dagen etter treffer jeg han umiddelbart etter avsluttet landsting. Svaret kommer raskt: Det viktigste er å rekruttere/motivere ledere til engasjement for KM-speideren. Vi får skifte litt beite, under debatten i dag tapte du og landstyret voteringen over økt medlemskontingent, hva tenker du? Han ser bekymret ut: Vi har fått noen økonomiske utfordringer og vi kan ikke regne med at den statlige driftsstøtten fortsetter på det nivå den er i dag. Dette kan føre til redusert aktivitet på områder vi gjerne skulle ha satset. Han tilføyer på spørsmål at han ikke ser det som sannsynlig at krisen vil bli så stor at det kan bli aktuelt med et ekstraordinært landsting. Tor Marius trives som landssjef, som han sier: å få lov til å være landssjef. Det gir han vennskap, god forankring i et godt kristent miljø og egenutvikling. Han avslutter: Det er en ære å gjøre jobben: til ære for Gud, til glede for andre og til gagn for meg selv. RaskerPosten takker for intervjuet og Tor Marius løper praktisk talt videre. Ikke lett å få intervjuet denne mannen nei, men han tok seg tid til oss! Intervjuet er hentet fra Tekst: Rolf Falchenberg Foto: Per Skou Jensen Valgene på landstinget ga følgende resultat: Landssjef: Viselandssjef: Landsstyret: Tor Marius Dahl, Trondheim Ragnhild Nedrebø Iversen, Bergen Tove Iren Lea, Sandnes Kjell Einar Bergsager,Haugesund Mette Karlsrud Larsen, Fetsund Mette Solstad Edvartsen,Mo i Rana Thorbjørn Geirbo, Oslo Børre Skogvold, Lillestrøm Varamedlemmer: Kari Folden, Tingvoll Jo Edvardsen, Stryn Representanter til Speidernes fellesorganisasjon: Mary Anne Vestre, Eirik Sunde, Øystein Olsrød og Marianne Hov. Følgende ble valgt inn i valgkomiteen: Karen Marie Engeseth, leder. Medlemmer: Arne Morten Rosnes, Alf Egil Aaberge og Sylvi Lundgren Følgende ble valgt inn i kontrollkomiteen: Johannes Løvås, leder. Medlemmer: Kari Apeland, Kirsten F. Ravnemyr og Toralf Hystad Protokollen fra Landsting kan du lese på Bak f.v Torbjørn Geirbo, Børre Skogvold, Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Tor Marius Dahl. Foran f.v. Ragnhild Nedrebø Iversen, Mette Solstad Evartsen og Tove Iren Lea.

7 Barne- og Ungdomstinget april deltok vi møtte vi opp på Sørmarka kurs og konferansesenter for det årlige barneog ungdomstinget (BUT) i LNU. LNU står for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. De jobber bl.a. med å fremme interessene til de frivillige organisasjonene, både nasjonalt og internasjonalt. Tinget åpnet med at vi kunne velge mellom tre ulike seminarer. Vi valgte et seminar som handlet om FNs barnekonvensjoner. Her fikk vi bl.a. se premiéren på en film om organisasjonsfriheten i Guatemala. Norge og Guatemala var blant de første landene i verden som sa at de ønsket å følge barnekonvensjonen, men spesielt i Guatemala er det fortsatt langt igjen. Der risikerer man fortsatt å bli forfulgt, eller bortført og torturert dersom man organiserer seg, og har andre synspunkter enn regjeringen. Dette er klare brudd på barnekonvensjonen. I tillegg til de grove bruddene i Guatemala, diskuterte vi brudd som skjer i Norge. Er vi i Norge åpne for alle som vil starte en organisasjon? Og er de eksisterende organisasjonene våre åpne og inkluderende for alle som ønsker å delta? Videre fulgte en tale fra Statssekretær Berit Øksnes Gjerløw fra Kirke- og kulturdepartementet. Etter krav på tinget i 2004, har man nå fått innført et eget frivillighetsdepartement, under kirke- og kulturdepartementet, og dermed også en frivillighetsminister. Vi hadde derfor håpet at vår nye minister skulle ta turen innom BUT-05, men hun måtte prioritere årsmøte i Kristelig Folkeparti. Men Berit gjorde en god jobb i å innføre oss i hva de drev med, og hvorfor de synes at det er viktig å støtte opp om det frivillige arbeidet. BUT-05 kunne dette året by på mer enn taler, diskusjoner, valg og beslutninger. Sakene gikk faktisk ganske fort unna. I motsetning til tidligere år som har vært preget av opphissede alkoholdebatter og lange diskusjoner, ble det meste i år klappet igjennom en etter en. Kanskje skyldtes dette en spesiell godvilje på akkurat dette spesielle tinget. LNU feiret nemlig 25 år i år! Dette måtte selvfølgelig feires! Pølsefest som aktivitet mellom forhandlingene, etterfulgt av en stor bursdagsfeiring, med taler som seg jo hør og bør i et slikt selskap. Under middagen kom også stortingspolitiker Ine- Marie Eriksen. Hun hadde med seg nok en spesiell begivenhet til dette tinget. Hun skulle dele ut ungdomsprisen Denne prisen deles kun ut når noen virkelig har stått på for å fremme organisasjonen sin. I år fant juryen en verdig ildsjel til denne prisen, og det var Ane Hammerø fra Ungdom mot narkotika. Etter middagen fulgte vi festen videre med stolleken og Kims lek, og fisket godteposer, kastet på bokser og hadde det gøy med de andre deltakerne. Det ble en sen kveld, men kl.09:00 dagen etter satt vi igjen klare i forhandlingslokalet. På dagsorden stod det valg, og det ble det. Vi vil derfor nå benytte anledningen til å ønske Maria Rygge, fra vårt eget forbund, fortsatt velkommen i LNUs styre som gjenvalgt styremedlem. Mens vi ventet på svar fra tellekorpset ble det i tillegg til praktisk informasjon som; dette er en CD! gjennomført ulike sangleker og det ble vist morsomme innslag fra istid. Etter et morsomt, minnerikt, sosialt og, ikke minst, lærerikt ting, var de tid for avskjedslunsj hvor vi kunne si ha det og utveksle visittkort med nye venner og aktuelle samarbeidspartnere. Tekst og foto: Sandra Låstad og Elisabeth Nipe 7 Mål for frivillighetspolitikken i 2005: - bidra til økt offentlig oppmerksomhet om frivillighetens verdi og bidrag til velferdssamfunnet - sikre et enklere frivillig-norge - arbeide videre med en varig løsning for momskompensasjon - skattefradraget for gaver økt til kr - frivillighetsregister - nettside på frivillighetsområdet

8 Heile gjengen samla på toppen av Kyrkjenuten. Leirplass på isen. Ekstrem påske...deilig 8 Heilt ekst Det går fortare og fortare nedover. Vinden står imot og det er kvitt over alt. I botnen av bakken blafrar forbundsflagget. Dei andre ventar. Nå hadde det vore greitt med tjukkare ski eller litt kontroll. Kan dette gå bra? VINTER-ROLAND EKSTREM Hva: KFUK-KFUMspeidernes tøffeste kurs i vinterspeiding. Når: mars Hvor: Vinterfjellet i Odda. Hvem: 26 speidere på jakt etter ekstreme opplevelser. Kurset er en fortsettelse av det ordinære Vinter-Rolandkurset, og ble arrangert for første gang i Det er langfredag og deltakarane på forbundet sitt nyaste kurs, Vinter-Roland Ekstrem, har vore på Kyrkjenuten, 1602 meter over havet. Det kjennest som Gud er litt nærare her oppe. Påskesamlinga er nett ferdig. Kjære Jesus. Takk for at du døydde på krossen for meg. Med utsikt til Folgefonna og Åkrafjorden ber det nedover, nokre litt stødigare enn andre. Kursleiar renn med den eine staven høgt opp i vêret. Forbundsflagget er hekta på. Det nyttar ikkje å stå slalåm med langrennsski! ler Eline Marie Grøholt frå Bryn 1. Saman med 25 andre ekstreme speidarar bruker ho påsken på Seljestad for å lære meir om ekte vinterfriluftsliv. Det er gjennom å gjere alt i praksis at ein lærer, er tanken til kursleiar Rolf Falchenberg, som sjølv har utarbeidd kurset etter at han registrerte trong for større utfordringar, då Vinter- Roland vart forkorta frå 8 til 5 dagar. I staben hadde han mellom anna med seg ein Grønlandsfarar og ein leiar frå 70º nord. Dette er eit kurs kor ein får innblikk i korleis det er å vere på vinterfjellet meir enn ei natt. Ein må ta vare på utstyr, telt og ikkje minst kvarandre i fleire dagar. Det er det som er tøft. Du lærer betre å kjenne deg sjølv som person, seier Alexander Takvam frå Stavanger. Denne påsken var vêret veldig bra, men fire dagar med regn og vind hadde gjort det endå meir ekstremt. Teltet er soverom og fjellet er kurslokale. Det er greitt å vite at leiarane veit kva dei gjer når leirplassen ei natt var utpå eit vatn. Før ein kan leggje seg må teltet opp,

9 Trangt og godt i teltet. Tapetklister med vått avispapir, eller havregraut? remt 9 kuldegropa gravast og middagen gjerast klar. Dei som grov kuldegropa for langt ned fekk brønn i forteltet i same slengen. Maten er det verken kokken frå Vinter-Roland eller mor som lagar, men kvar av dei 5 patruljane, noko som gav rom for ein ekstra primusleksjon. Kva er det som smakar tapetklister med vått avispapir? Jo, det er havregrauten. Variert kosthald med nok næringsstoff er viktig. Berre 7 av speidarane på kurset var jenter, og det er nesten mykje til å vera eit Roland-kurs. Kvifor er det så få jenter på desse kursa? Kanskje dei er redde for at det skal vere for tøft. Dei veit i alle høve ikkje kva dei går glipp av! Men for oss jenter som reiser er det ein fordel, sjølv om kanskje gutane ville hatt det annleis, svara Eline. Det blir fort kaldt utpå kvelden og då er det greitt med ein gut eller to som gjerne tek seg av oppvarminga. Både Eline og Alexander vil ta med gruppene sine ut av sofaen neste vinter, og anbefaler absolutt Vinter-Roland Ekstrem til alle som vil tøye nokre grenser og få seg ei oppleving for livet. Blir du med til Kyrkjenuten neste år? Tekst: Silje Lindaas Bringedal Foto: Silje Lindaas Bringedal, Sveinung Ovesen,Thomas Gjesteland, Øystein Liverød og Magne Hestem

10 10 Fornøyde norske speidere på bytur. FACING TOMORROW TOGETHER Førstehjelp til ødelagte organisasjoner - var en av workshopene som vakte stor begeistring blant deltakerne på årets ESG-seminar og ledertrening. En helg hvor europeisk nettverksbygging sto i sentrum. Rammen for begivenhetene var polske Krakow, en by full av verneverdig arkitektur og spennende historie.

11 Krakow i Polen er regnet som en av verdens 52 viktigste byer å besøke. Først og fremst på grunn av gamle og godt bevarte arkitektonisk historie men også roser i kinnene var alle på plass igjen til lunsj. I løpet av kvelden hadde seminaret og Lørdagen hadde ledertreningskurset organisasjonsteori, KFUM-historie og uteleker, mens seminaret avholdt ESGs årsmøte. På kvelden var det middag i koselige omgivelser på en middelalderrestaurant. Maten ble spist med stor forlystelse som selv mennesker fra middelalderen knapt hadde sett maken til. Etterpå ble det tid til å se seg rundt i byen på kveldstid. Søndag var det tid for hjemreise og knapt et øye var tørt. ESGseminaret og ledertrening gav så vel ledere som deltagere inspirasjon til videre, bedre og morsommere arbeid i Norges Den berømte markedsplassen i Krakow. Tydelige spor av det gamle Øst-Europa. 11 Førstehjelp til syke organsiasjoner på grunn av tragiske og grusomme hendelser fra 2. verdenskrig. Til tross for tøvær i begynnelsen av mars fremstod byen som et godt reisemål, og skapte en fin ramme for årets ESG-seminar og ledertrening. Årets norske delegasjon bestod av totalt tolv personer hvor tre deltok på seminaret, syv på ledertrening og de to siste var kursledere. Temaet for årets samling var facing tomorrow together, og europeisk nettverksbygging var viktig prioritert blant de vel 40 deltagerne. Torsdag kveld deltok alle med liv og lyst i bli-kjent aktiviteter og fredag morgen var de språklige barrièrene brutt. For deltagerne på ledertreningen bestod formiddagen i å bli bedre kjent med hverandre, med Krakow og med det polske folk. Med enkle oppgaver i sekken ble de inndelt i patruljer og sendt ut i snø og frisk bris Utgangspunktet for denne aktiviteten var gamlebyen og området rundt markedsplassen fra 1300-tallet. Kalde på føttene og med ledertreningen felles workshop Her kunne deltagerne velge to av fem ulike aktiviteter. En populær workshop var first aid fun kit for broken organisations. Her skulle deltagerne lage sine egne førstehjelpskrin for å kurere dårlig humør i deres egen organisasjon. Av ting som ble puttet i skrinet kan smilebriller og bordtennisballøyne anbefales. I tillegg ble det demonstrert appelsinskalltenner og vaskehanskeparykk. Workshopen var til stor forlystelse for alle, samt at den gav gode ideer å bringe hjem til de ulike organisasjonene. KFUK-KFUM-speidere, og som alltid når man har det gøy på reise sammen var alle enige i at det hadde vært en fin tur. Tekst og foto: Arne Hernes ESG-Seminar and Leadership Training Når: mars Hvor: Krakow, Polen. Tema i 2005: Facing tomorrow together. Deltakere: 40 deltakere fra ESGs medlemsorganisasjoner, av disse 12 ledere fra KFUK-KFUM-speiderne.

12 Viselandssjefen har ordet I tro på Guds hjelp 12 Vi har nå bak oss det første ordinære landstinget i forbundets historie. Det ble en flott helg med mange viktige saker, intense forhandlinger, og ikke minst møtet med mange gode speidervenner. Lørdag kveld var vi samlet til nattverdsgudstjeneste, og jeg tror flere med meg fikk en fin stund i vakre Mortensrud kirke. Under gudstjenesten sang vi salmen Her er jeg Herre. En av strofene i refrenget er: I dine muligheter kan jeg trygt gå inn, for makten og æren er din. Som nyvalgt viselandssjef med mange nye utfordrende oppgaver foran meg, ble dette en påminnelse om hvor heldige vi er som får være ledere i KFUK-KFUM-speiderne. I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud hjelpe andre og leve etter speiderloven. Første del av speiderløftet vårt forteller oss at vi ikke står alene i det arbeidet vi gjør som ledere. Til tider står man ovenfor oppgaver og utfordringer som virker så store at man ikke vet verken hvor man skal begynne, eller om man i det hele tatt vil klare å gjennomføre dem. Da er det både godt og viktig å minne seg selv på det løftet vi som speidere har gitt, og huske på at vi står i tjenesten i tro på Guds hjelp. Med dette i minne ser jeg virkelig fram til å få være med på veien videre i det nye forbundet vårt. Som vi hørte på landsting, er de aller fleste organisasjonsmessige ting etter hvert på plass, og det er klart for speiding! Vi har fått ansatt fem flotte ekspansjonssekretærer som sprudler av pågangsmot og engasjement, og som allerede er godt i gang med å rekruttere nye speidere og bistå de gruppene som allerede er i drift. Arbeidet med det nye programmet er også godt i gang og jeg tror vi kan vente oss et spennende program med både tradisjonelle speideraktiviteter og helt nye spennende ting. Et godt program og engasjerte ledere og peffer er viktige faktorer skal vi nå vårt mål om speidere. Dette målet er vi sammen om, og den beste ekspansjonene skjer ved at vi får beholde de medlemmene vi har enda lenger. Takk for den flotte jobben du gjør som leder i forbundet vårt og for at du tar ansvar. Husk på at du gjør din ledergjerning i tro på Guds hjelp. Jeg takker for tilliten deres og går inn i tjenesten med forventning, spenning, trygghet og i tro på Guds hjelp. Speiderhilsen Ragnhild Nedrebø Iversen Viselandssjef Den store Laboratorieundersøkelsen Laboratorium på landsting På denne siden ser dere den nye logoen til de som jobber med nytt program og nye kurs frem mot De kaller seg nå PL- LAB, program- og ledertreningslaboratoriet. 3 av labsjefene foretok en rekke eksperimenter under landstinget. De presenterte mange påstander, bl.a. Gutter og jenter er ulike må skilles, Valgfritt program tilpasset den enkelte og Ikke program for RR? Man kunne så si sin mening ved å putte nonstop i ulike farger i reagensrør. Mange deltok i ivrige diskusjoner under påvirkningstorget, og det var tydelig at behovet for informasjon om arbeidet med nytt program var stort. Vi rekrutterte noen labassistenter i løpet av helgen, men trenger fortsatt mange flere for å kunne lage nytt program og nye kurs. Labassistentene vil i hovedsak arbeide fra november 2005 til juni Dette betyr at de som jobber med landsleir desverre ikke kan bli labassistenter. Du kan lese mer om alt dette på laboratoriesidene: Organisasjon/PL-LAB/ Spørreundersøkelse Responsen på spørreundersøkelsen som labsjefene lanserte 18. april har vært enorm. Bare i løpet av de 3 første døgnene kom det inn over 500 svar! Takk for alle gode innspill til hvordan dere ønsker at det nye programmet skal være, og hvordan det nye programmet kan være med og bygge opp speiderimaget vårt! Du vil finne noe av det vi har funnet ut i undersøkelsen på laboratoriesidene etter hvert. Av programsekretær Gaute Brækken

13 Tipssidene tar denne gang for seg ideer til leker og aktiviteter som egner seg best i sommerhalvåret. Det er også et glimrende primibaketips. Bading og båtliv hører sommeren til og sjøveis- og badereglene er viktige å huske på. SPEIDERTIPS 13 Uteleker Omvendt orientering Forberedelser: Speiderne får utdelt et kart over et begrenset område uten at noen poster er innmerket. På forhånd har lederen laget en orienteringsløype oppmerket med med små bånd/følgesnor og poster. (Det går også an å bruke eksisterende orienteringsløyper). Båndet er for at speiderne skal vite hvor de skal gå mellom postene. Del speiderne opp i grupper og send dem ut med noen minutters mellomrom. Oppdrag: Når speiderne kommer til en ny post, skal de orientere seg og finne ut hvor de er og merke det av på kartet. Deretter skal de fortsette rundt orienteringsløypen til de har markert av alle postene på kartet. Resultat: Når speiderne er tilbake fra orienteringsløypen, legger lederen en transparent med fasiten på hvor postene er over kartet til speiderne. Da vil man raskt kunne se hvor postene egentlig ligger og hvor nærme man er fasiten. De som er nærmest har vunnet. Samle i naturen Hvert lag få utlevert en pappeske. I denne esken skal de innen en bestemt tidsfrist samle for eks. 15 naturting. Så bytter lagene esker. Nå gjelder det for hvert lag å finne et eksemplar til av de ting som finnes i den nye esken. Første lag ferdig har vunnet. Brød og kakebaking på tur Er du lei av tørt brød og kjedelig mat på tur, eller ønsker du bare noe godt å sette tenna i? Hva sier du til nybakt brød til frokost, eller et lite saftig og ferskt kakestykke når du sitter rundt bålet en sen kveld? Det er enklere enn du kanskje tror! Dette er noe som garantert kommer til å slå an blant resten av patruljen. Hvorfor ikke bruke litt penger fra patruljekassa for å gjøre leiren litt mer hjemmekoselig! Fremgangsmåten for å lage brød eller kake er akkurat det samme, det eneste som skiller er selvfølgelig ingrediensene. For å bake brød trenger du en melblanding. Denne kan du lage selv, eller du kan kjøpe en ferdig i butikken. Disse står sammen med melet og er svært enkle og lage. Husk bare å ta med gjær hvis det ikke følger med pakken. Hvis du skal lage kake kan du også her lage en blanding med

14 14 alle de tørre ingrediensene hjemme. Det som er verre er hvis kaken trenger melk eller egg. Disse ingrediensene råtner fort på en speiderleir, men hvis det er en helgetur bør det funke bra. Det enkleste er sannsynligvis å kjøpe en av de ferdige blandingene som ofte bare tenger å tilsettes olje og vann. Dette gjør hele bakingen litt enklere. Det du trenger: Primus, eller noe annet som kan gi deg varme. To kjeler og ett lokk. Den ene kjelen må være en god del større enn den andre. Tre middels store steiner. Brød- eller kakeblanding. Framgangsmåte: Brød: Bak brødet på vanlig måte, eller følg oppskriften som står bak på pakningen. Hevingen kan være et problem, særlig om vinteren. Hvis du har tenkt deg brød på morgenen dagen etter kan du blande sammen brøddeigen kvelden før. På denne måten vil brødet heve nok. Om sommeren er ikke heving et stort problem siden det nesten er romtemperatur ute. Kake: Følg vanlig prosedyre for blanding av ingrediensene. Putt røren eller deigen i den minste av de to kjelene. I den største kjelen legger du de tre steinene nedi som vist på tegningen. (figur1) Plasser så den minste kjelen ned i den største, og legg på lokket. Også dette som vist på bildet. (figur2) Det er viktig at det er god plass mellom den minste av kjelene og lokket, ellers vil det ikke bli god nok luftgjennomstrømming rundt kjelen. Sett kjelene på primusen og la primusen stå på lav varme, ellers blir bakverket svidd. De forskjellige bakeverkene trenger ulik steketid, men de gangene jeg har stekt brød har det tatt rundt en time. Hvis du er veldig usikker kan du bruke en tynn pinne til å stikke ned i bakeverket for å sjekke om det er ferdigstekt. Fester det seg deig på pinnen trenger den mer tid, men vær forsiktig med å løfte lokket for mye av. Den varme luften i kjelen vil da forsvinne og gjøre at bakingen tar lengre tid. Det som skjer er at luften i den store kjelen varmes opp og dette gjør at det hele virker som en varmluftsovn. Dette funker knall og er verd forsøket! Lykke til! Figur1 Figur1 (Oppskriften er hentet fra Asker KFUK-KFUM-speideres hjemmeside: Vil du lære å lage noe morsomt av noe du kanskje ellers ville kastet? Basse er et morsomt spill hvor man kan lage en «ball» selv av oppklipte sykkelslanger eller gummistrikker. Hvordan lage basse Det er flere måter å lage en basse på. Man har f.eks. en-, to og treringsbasser, åttetallsbasser osv. Det er viktig at den ikke knytes for hardt eller løst, og at den er passe rund, slik at den ikke spretter hvor som helst ved tilslag. Vekt og størrelse påvirker bassens egenskaper under spill. Det anbefales å prøve seg fram og eksperimentere. Skal du ha en kjøkkenbasse, kan en liten basse med få og tynne ringer egne seg, mens spilling i frisk bassebris krever en tung basse med mange ringer. Du kan også lage basse av gummistrikk. Slik kan du lage en basse: Klipp opp ringer med 2-5 mm. tykkelse fra en gammel sykkelslange. Antall ringer avhenger av tykkelsen på dem. Skyll gjerne slangen fri for hvitt pulver før du begynner å klippe. Det er viktig at ringene er runde for at bassen skal få litt sprett. Ant all og tykkelse avhenger av hvor stor slangen er og hvilken type basse du vil lage. Bassen blir best hvis alle ringene er omtrent like tykke. Del opp ringene i 4 like store hauger. Bruk sterk hyssing eller remser fra en sykkelslange og knyt det sammen i et kors. Pass på at remsene er lange nok (ca 30 cm) ellers kan det bli knot med knytingen. Uansett om du bruker hyssing eller gummi: Pass på at de ikke er er for gamle og tørre. Tre ringene på korset. Knyt først sammen de remsene som ligger over hverandre. (nord-syd + østvest) Når bassen er ferdig, skal den omtrent se ut som det er to hestesko tredd inn i hverandre. Det lønner seg å justere ringene og få bassen passe stram før man strammer knuten ordentlig til. NB: Det er viktig at man knyter sammen alle fire remsene til én knute til slutt, så bassen blir stabil. En basse veier ca gram. Klipp av og voila! Lykke til - øvelse gjør bedre!

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med.

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med. Asker 2014 - Tett på I sommer var mange av oss på leir i Stavanger, sammen med 12 000 speidere. Allerede til sommeren er det klart for en ny storleir. Asker 2014 kan kanskje samle over 8000 andre engasjerte

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 Norsk grunnkurs i 1.hjelp Sikkerhet på tur Praktisk speiderledelse Trinn

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kretsleiren på Voss nærmer seg

Kretsleiren på Voss nærmer seg Kretsleiren på Voss nærmer seg Om få veker er vi klare for kretsleir på Bømoen på Voss. Vi venter forventningsfulle småspeidere, speider, rovere og ledere til leiren. Opplevingar gjennom veka. Søndagen

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets

Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets Protokoll fra Landsting 2005 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets 1 Møtet behandlet følgende saker: 1 Konstituering av landstinget 2 Landsstyrets årsmelding 2003-2004 2a Årsmelding 2003-2004 2b Orientering

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer:

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer: Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 - Norsk grunnkurs i 1.hjelp - Sikkerhet på tur -Praktisk speiderledelse

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 40 Forming på formiddagen for marihønene. Forming: Maurene lager sauer av ull! marihønene! maurene! 41 07.10 Forming for marihønene

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147 eller e-post: laskr@online.no Frist for påmelding: søndag 25. mai. Vi håper noen foreldre blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 30. mai søndag

Detaljer

Foto: Henrik Vagle Dalsgaard

Foto: Henrik Vagle Dalsgaard Foto: Henrik Vagle Dalsgaard Kurskatalog forbundskurs 2006 kurskatalog_2006.indd 1 06-12-05 14:14:26 Foto: Hans Martin Enger Snøhulekurs - lær å overnatte ute i snøen! 2 Ute er det kaldt, og kun stjernehimmelen

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013.

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 4 6 5 Varm lunsj: omlett 7 Planleggingsdag Bhg. er stengt 10 11 12 Varm lunsj: kremet fiskegryte 13 14 Tur dag 17 18 19 Varm lunsj:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Landspatruljekonkurransen (LPK) 2006

Landspatruljekonkurransen (LPK) 2006 RØROS 06 Norges KFUK-KFUM speidere mari@kfuk-kfum-speiderne.no Pb: 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo Bankkonto: 3000 18 29382 Tlf: 22 99 15 65/ 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 www.landsleir.org Kjære troppsleder.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

D1 Regler og retningslinjer

D1 Regler og retningslinjer Revidert 16.04.2009 Retningslinjer for Vestlandsmesterskap 2009 arrangert av Hordaland krins av NSF. Les nøye gjennom all informasjon, slik at misforståelser kan unngås. Vi håper hele patruljen stiller

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer