LEDER FORUM. Første ordinære landsting. nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne"

Transkript

1 LEDER FORUM nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting

2 Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr Årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik Redaksjonskomité: Gøril Huse Helene Moe Slinning Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Fax: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Tor Marius Dahl Generalsekretær: Grete Mugaas Layout: RM grafika as Grafisk produksjon: RM grafika as Forsidefoto: Mats Randgaard Opplag: 4800 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir Endelig sommer! Vel overstått! KFUK-KFUM-speidernes første ordinære landsting er avviklet og vi er på vei inn i en ny periode med nytt styre. Et spennende landsting bød på nye arbeidsformer som påvirkningstorg og Program- og ledertreningslaboratoriet, sosialt- og kristent fellesskap, samt stort engasjement rundt saker som solidaritetstier, forbundskontingent og valg av nytt landsstyre. Det blir spennende å se hvilke følger vedtakene får for arbeidet i styret, på budsjettene, programmet og for arbeidet i gruppene. I en periode etter fusjonen har det tatt tid å få det organisasjonsmessige på plass, og som det ble sagt på tinget: «Nå er endelig tiden kommet for å sette hovedfokus på programmet». Programmet skal være ferdig i 2007 og vi har ikke mer enn tiden og veien. Program- og ledertreningslaboratoriet (PL-LAB) er godt igang, men KFUK- KFUM-speiderne kommer til å trenge mange flere frivillige til å være med å skape programmet fremover. I disse dager er også PL- LABens spørreundersøkelse ute, og vi har alt fått inn over 900 svar. Det blir spennende å se hvilke innspill til programmet som kommer derfra. For hver dag som går kjenner jeg det blir varmere og varmere på kontoret utover dagen. Jeg kjenner på kroppen at sommeren er rett rundt hjørnet. Er det flere enn meg som gleder seg? Noen deilige fridager i mai og plutselig er sommeren her. I år er det en relativt rolig speidersommer før det braker løs med landsleir på Røros neste år. Det er bare å starte forberedelsene. Men ønsker du speideropplevelser i sommer også er det ingen grunn til å fortvile. KFUK-KFUM-speiderne har nok av tilbud også i sommer. Blant høydepunktene er Eventyr fjell på Krossbu med fantastiske opplevelser i fjellheimen og SommerRoland 106/107. Sjekk forøvrig arrangementsplanen. Sommerklar speiderhilsen fra Svein Olav

3 INNHOLD 3 Herr 3 I Guds frie natur 4 Friluftsliv for alle hver dag 6 Hvor går veien videre? - Landsting Hjelper de flomrammede 10 Globalaksjonen Landssjefen har ordet 12 Leserinnlegg Midtøstenkonflikten 13 Speidertips 17 Gå Norge på langs: 2800 km! 18 Søtsaker på kongress 20 Forbundsnytt 22 Tyrigretene og Tyrihansene som trengte gode hjelpere 24 Arrangementsinfo 26 Prosjektsekretæren på plass snart landsleir! 27 Stokkavannet Vi Vi ber ber for: Juleb Det nye landsstyret Nye kretsledere og kretsmedlemmer Program og ledertreningsrevisjonen Sommerens arrangementer Oslo, Rogaland, Vi takker for: Romerike, Alle Sogn og Fjordane og Telemark kretser. Vi takker for Et godt landsting Alle nye ledere og medlemmer Innsatsen som er lagt ned i årets Globalaksjon At kursene i vår har vært vellykket og uten store ulykker Herren Tre ting på en gang Når du nå sitter med et rykende ferskt lederforum i hånden har det Av allerede Arne Morten vært Rosnes Kristi Himmelfartsdag og Pinsen begynner å nærme seg. Kristi Himmelfartsdag feirer vi fordi det var den dagen Jesus forlot disiplene og dro opp til himmelen. Før Jesus forlot dem hadde han vært sammen med disiplene flere ganger etter at han stod opp fra de døde. Han hadde gitt disiplene i oppgave å gjøre alle folkeslag til disipler og et løfte om at de skulle få en kraft; Den Hellige Ånd. I Lukas 24,50 står det at det siste Jesus gjorde før han forlot disiplene var å velsigne dem. Disiplene hadde altså fått tre ting på en gang, nesten som et Kinderegg. De hadde fått en oppgave, et løfte og blitt velsignet. Jesu løfte til disiplene ble oppfylt på pinsedagen da Den Hellige Ånd kom over disiplene. Pinsen kalles ofte Kirkens fødselsdag, men det er kanskje riktigere å si at det er Kirkens dåp. På pinsedagen ble så mange som rundt tre tusen døpt. Kirken ekspanderte altså fra 12 til 3000 på en dag! Disiplene fikk Den Hellige Ånd i Pinsen og i dåpen har vi også fått Den Hellige Ånd. Når et barn akkurat er blitt døpt sier presten: Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg ti sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Jeg synes ofte det er vanskelig å forstå hva det betyr at jeg fikk Den Hellige Ånd da jeg ble døpt. Jeg tenker at Den Hellige Ånd er Jesus som er inni meg som en slags stemme. Når jeg ber eller er på gudstjeneste føler jeg at denne stemmen blir sterkere og det blir lettere å lytte til den. I tillegg til Den Hellige Ånd har vi også fått i oppgave å fortelle om Jesus, og hver gang vi er til gudstjeneste avslutter presten med å velsigne oss i menigheten. Vi har altså fått de samme tre tingene som disiplene fikk, oppgaven å fortelle om Jesus, Den Hellige Ånd og velsignelse. God Pinse! Av Kjetil Østnor 3

4 Lørdag feiret vi gudstjeneste i fantastiske Mortensrud kirke. Ekspansjonssekretærene bød på pauseunderholdning og ble mottatt med hyllest. Sørmarka bød på god mat for sultne mager. 4 LANDSTING 2005 Det første ordinære landstinget i Norges KFUK-KFUM-speidere ble avviklet på Sørmarka v/oslo i tiden april. Dagene ble fylt med forhandlinger, sosialt fellesskap og samlinger om Guds ord, og ble en viktig milepæl i arbeidet med å forme det nye forbundet.

5 Oslo krets var vertskap for tinget og ønsket velkommen ved å gi deltakerne små glimt fra kretsens arbeide og av urban speiding. Kretsen inviterte også til samling lørdag kveld i Mortensrud menighet, der en hyggelig kveld ble avsluttet med nattverdsgudstjeneste i et fantastisk kirkebygg. 84 delegater fra alle forbundets 20 kretser var representert på landstinget. Det var ikke foreslått mange saker til behandling, men engasjementet var likevel tilstede, spesielt når det var snakk om økonomi. Landsstyret la fram en innholdsrik årsmelding og regnskap for de to siste årene som begge viste underskudd. Men det ble henvist til at fusjonen hadde kostet forbundet mye, både i form av møtevirksomhet, arrangement, utvikling av materiell og visuell profil. Påvirkningstorg Etter modell fra svenske speiderorganisasjoner, hadde landsstyret lagt opp til et påvirkningstorg lørdag formiddag. Dette innebar i korthet at sakene ble drøftet på torgboder på en uformell og fri måte, før de ble behandlet i plenum. På den måten ønsket man at flere engasjerte seg og våget å si noe, samtidig som man kunne få oppklart misforståelser eller tenkt gjennom alternative forslag. På tinget ble det etablert fire torgboder, - for planarbeidet, for lovsaker, for økonomi og for valg, og i tillegg hadde komiteen som jobber med å utvikle nytt program og ny ledertrening (PL-LAB), en bod som var godt besøkt. Det var spennende å prøve ut en ny metode og det er mye som tyder på at det økte engasjementet i noen av sakene. Forhandlinger Landsstyret la fram forslag om å endre lovene slik at kretsstyret ikke trenger å ha mer enn fire medlemmer og at ett av disse skal være under 21 år. Det var ingen debatt om denne lovendringen, og slik gikk det også med forslaget om å få bestemmelser vedrørende RR-tinget og Patruljeførertinget inn i organisasjonsbestemmelsene. Mer debatt ble det i sakene som omhandlet økonomi, kanskje ikke helt uventet, og det ble reist flere alternative forslag. Landsstyret la fram for tinget forslag om å innføre en solidaritetstier som skulle legges inn i medlemskontingenten, samt en reell økning av kontingenten på kr 10,-. Forslagene engasjerte mange av tingets deltakere, og da man kom til avstemming, ble det flertall for solidaritetstieren. Forbundskontingenten ble derimot vedtatt til kr 280,- for 2006, inkludert solidaritetstieren, og er dermed en reell nedgang fra årets kontingentsats på samme beløp. Valg Valgene er alltid en sentral og spennende post på et landsting, og valgkomiteen hadde stått på for å finne nok kandidater til alle postene. Det var spesielt vanskelig å få nok kvinner til å stille til valg til landsstyret, en situasjon som aldri er god i en organisasjon der det er krav om lik representasjon fra begge kjønn. Men da landstinget kom sammen var det nok kandidater og landsstyret fikk fem nye medlemmer. Tre ble gjenvalgt. Se ellers oversikten over resultatet fra valgene. «Leah Isadora... typisk norsk!» Domprost Olav Dag Hauge og gjest på landsting, da han opplyste forsamlingen om at vi hadde fått et nytt tilskudd i kongefamilien. Sørmarka konferansesenter dannet en fin ramme om landstinget. Stedet ligger i landlige omgivelser og ga rom for flere uteaktiviteter. Bl.a. ble både avslutningen fredag kveld og gudstjenesten søndag formiddag holdt utendørs, og det ble en enkel markering på at det i år er Friluftslivets år! Patruljeførertinget Patruljeførertinget ble arrangert parallelt Pefftinget deltok på store deler av landsting. med landstinget og hadde mange av programpostene felles med landstinget. 25 unge patruljeførere fra 14 kretser kom sammen torsdag kveld og brukte den første dagen til å gå gjennom sakene og velge fire representanter med stemmerett til land s- tinget. Dette ga dem en god mulighet til å delta i den demokratiske prosessen og også et inntrykk av hvordan saker behandles og avgjørelser tas. Et landsting er også en samling for å bli kjent med andre og gjøre seg kjent med forbundets arbeid. Etter ett år som et fusjonert forbund var det fint å oppleve hvor samkjørt mye av arbeidet er blitt, at kretsene fungerer som en enhet og at det er stor interesse for å være med å skape et sterkt og godt forbund. I det arbeidet er alle ledere, tillitsvalgte og medlemmer viktige, og landstinget ble et sted der man fikk bekreftet at dette vil man være med på. Tekst: Grete Mugaas, generalsekretær Foto: Per Skou Jensen 5

6 6 Landssjef for 2 nye år Tor Marius Dahl ble lørdag valgt til landssjef for to nye år. RaskerPosten møtte en blid sjef i et eksklusivt intervju. Tor Marius Dahl er til daglig bosatt i Trønderlag og er administrerende direktør for Toyota Trucks i Norge. Vi møter han lørdag kveld før gudstjeneste i Mortensrud kirke. Hei, Tor Marius, takk for at du stiller opp til intervju. Når ble du først landssjef? Han smiler og sier: Jeg ble først landssjef for KFUM-speiderne i 1997 og har sittet siden da. Den siste perioden som landssjef for KM-speiderne siden fusjonen høsten Tor Marius forteller at han enda holder motivasjonen for å gjøre KM-speiding tilgjengelig for flere, og mener han har noe å bidra med: For KM-speidingen er det viktig å ha en helhet, jeg har dette helhetssynet. Jeg fokuserer ikke bare på en sektor her og der. En landssjef bør ha en visjon for sin periode, hva er din? Kirkeklokkene begynner å kime og vi må avslutte. Dagen etter treffer jeg han umiddelbart etter avsluttet landsting. Svaret kommer raskt: Det viktigste er å rekruttere/motivere ledere til engasjement for KM-speideren. Vi får skifte litt beite, under debatten i dag tapte du og landstyret voteringen over økt medlemskontingent, hva tenker du? Han ser bekymret ut: Vi har fått noen økonomiske utfordringer og vi kan ikke regne med at den statlige driftsstøtten fortsetter på det nivå den er i dag. Dette kan føre til redusert aktivitet på områder vi gjerne skulle ha satset. Han tilføyer på spørsmål at han ikke ser det som sannsynlig at krisen vil bli så stor at det kan bli aktuelt med et ekstraordinært landsting. Tor Marius trives som landssjef, som han sier: å få lov til å være landssjef. Det gir han vennskap, god forankring i et godt kristent miljø og egenutvikling. Han avslutter: Det er en ære å gjøre jobben: til ære for Gud, til glede for andre og til gagn for meg selv. RaskerPosten takker for intervjuet og Tor Marius løper praktisk talt videre. Ikke lett å få intervjuet denne mannen nei, men han tok seg tid til oss! Intervjuet er hentet fra Tekst: Rolf Falchenberg Foto: Per Skou Jensen Valgene på landstinget ga følgende resultat: Landssjef: Viselandssjef: Landsstyret: Tor Marius Dahl, Trondheim Ragnhild Nedrebø Iversen, Bergen Tove Iren Lea, Sandnes Kjell Einar Bergsager,Haugesund Mette Karlsrud Larsen, Fetsund Mette Solstad Edvartsen,Mo i Rana Thorbjørn Geirbo, Oslo Børre Skogvold, Lillestrøm Varamedlemmer: Kari Folden, Tingvoll Jo Edvardsen, Stryn Representanter til Speidernes fellesorganisasjon: Mary Anne Vestre, Eirik Sunde, Øystein Olsrød og Marianne Hov. Følgende ble valgt inn i valgkomiteen: Karen Marie Engeseth, leder. Medlemmer: Arne Morten Rosnes, Alf Egil Aaberge og Sylvi Lundgren Følgende ble valgt inn i kontrollkomiteen: Johannes Løvås, leder. Medlemmer: Kari Apeland, Kirsten F. Ravnemyr og Toralf Hystad Protokollen fra Landsting kan du lese på Bak f.v Torbjørn Geirbo, Børre Skogvold, Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Tor Marius Dahl. Foran f.v. Ragnhild Nedrebø Iversen, Mette Solstad Evartsen og Tove Iren Lea.

7 Barne- og Ungdomstinget april deltok vi møtte vi opp på Sørmarka kurs og konferansesenter for det årlige barneog ungdomstinget (BUT) i LNU. LNU står for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. De jobber bl.a. med å fremme interessene til de frivillige organisasjonene, både nasjonalt og internasjonalt. Tinget åpnet med at vi kunne velge mellom tre ulike seminarer. Vi valgte et seminar som handlet om FNs barnekonvensjoner. Her fikk vi bl.a. se premiéren på en film om organisasjonsfriheten i Guatemala. Norge og Guatemala var blant de første landene i verden som sa at de ønsket å følge barnekonvensjonen, men spesielt i Guatemala er det fortsatt langt igjen. Der risikerer man fortsatt å bli forfulgt, eller bortført og torturert dersom man organiserer seg, og har andre synspunkter enn regjeringen. Dette er klare brudd på barnekonvensjonen. I tillegg til de grove bruddene i Guatemala, diskuterte vi brudd som skjer i Norge. Er vi i Norge åpne for alle som vil starte en organisasjon? Og er de eksisterende organisasjonene våre åpne og inkluderende for alle som ønsker å delta? Videre fulgte en tale fra Statssekretær Berit Øksnes Gjerløw fra Kirke- og kulturdepartementet. Etter krav på tinget i 2004, har man nå fått innført et eget frivillighetsdepartement, under kirke- og kulturdepartementet, og dermed også en frivillighetsminister. Vi hadde derfor håpet at vår nye minister skulle ta turen innom BUT-05, men hun måtte prioritere årsmøte i Kristelig Folkeparti. Men Berit gjorde en god jobb i å innføre oss i hva de drev med, og hvorfor de synes at det er viktig å støtte opp om det frivillige arbeidet. BUT-05 kunne dette året by på mer enn taler, diskusjoner, valg og beslutninger. Sakene gikk faktisk ganske fort unna. I motsetning til tidligere år som har vært preget av opphissede alkoholdebatter og lange diskusjoner, ble det meste i år klappet igjennom en etter en. Kanskje skyldtes dette en spesiell godvilje på akkurat dette spesielle tinget. LNU feiret nemlig 25 år i år! Dette måtte selvfølgelig feires! Pølsefest som aktivitet mellom forhandlingene, etterfulgt av en stor bursdagsfeiring, med taler som seg jo hør og bør i et slikt selskap. Under middagen kom også stortingspolitiker Ine- Marie Eriksen. Hun hadde med seg nok en spesiell begivenhet til dette tinget. Hun skulle dele ut ungdomsprisen Denne prisen deles kun ut når noen virkelig har stått på for å fremme organisasjonen sin. I år fant juryen en verdig ildsjel til denne prisen, og det var Ane Hammerø fra Ungdom mot narkotika. Etter middagen fulgte vi festen videre med stolleken og Kims lek, og fisket godteposer, kastet på bokser og hadde det gøy med de andre deltakerne. Det ble en sen kveld, men kl.09:00 dagen etter satt vi igjen klare i forhandlingslokalet. På dagsorden stod det valg, og det ble det. Vi vil derfor nå benytte anledningen til å ønske Maria Rygge, fra vårt eget forbund, fortsatt velkommen i LNUs styre som gjenvalgt styremedlem. Mens vi ventet på svar fra tellekorpset ble det i tillegg til praktisk informasjon som; dette er en CD! gjennomført ulike sangleker og det ble vist morsomme innslag fra istid. Etter et morsomt, minnerikt, sosialt og, ikke minst, lærerikt ting, var de tid for avskjedslunsj hvor vi kunne si ha det og utveksle visittkort med nye venner og aktuelle samarbeidspartnere. Tekst og foto: Sandra Låstad og Elisabeth Nipe 7 Mål for frivillighetspolitikken i 2005: - bidra til økt offentlig oppmerksomhet om frivillighetens verdi og bidrag til velferdssamfunnet - sikre et enklere frivillig-norge - arbeide videre med en varig løsning for momskompensasjon - skattefradraget for gaver økt til kr - frivillighetsregister - nettside på frivillighetsområdet

8 Heile gjengen samla på toppen av Kyrkjenuten. Leirplass på isen. Ekstrem påske...deilig 8 Heilt ekst Det går fortare og fortare nedover. Vinden står imot og det er kvitt over alt. I botnen av bakken blafrar forbundsflagget. Dei andre ventar. Nå hadde det vore greitt med tjukkare ski eller litt kontroll. Kan dette gå bra? VINTER-ROLAND EKSTREM Hva: KFUK-KFUMspeidernes tøffeste kurs i vinterspeiding. Når: mars Hvor: Vinterfjellet i Odda. Hvem: 26 speidere på jakt etter ekstreme opplevelser. Kurset er en fortsettelse av det ordinære Vinter-Rolandkurset, og ble arrangert for første gang i Det er langfredag og deltakarane på forbundet sitt nyaste kurs, Vinter-Roland Ekstrem, har vore på Kyrkjenuten, 1602 meter over havet. Det kjennest som Gud er litt nærare her oppe. Påskesamlinga er nett ferdig. Kjære Jesus. Takk for at du døydde på krossen for meg. Med utsikt til Folgefonna og Åkrafjorden ber det nedover, nokre litt stødigare enn andre. Kursleiar renn med den eine staven høgt opp i vêret. Forbundsflagget er hekta på. Det nyttar ikkje å stå slalåm med langrennsski! ler Eline Marie Grøholt frå Bryn 1. Saman med 25 andre ekstreme speidarar bruker ho påsken på Seljestad for å lære meir om ekte vinterfriluftsliv. Det er gjennom å gjere alt i praksis at ein lærer, er tanken til kursleiar Rolf Falchenberg, som sjølv har utarbeidd kurset etter at han registrerte trong for større utfordringar, då Vinter- Roland vart forkorta frå 8 til 5 dagar. I staben hadde han mellom anna med seg ein Grønlandsfarar og ein leiar frå 70º nord. Dette er eit kurs kor ein får innblikk i korleis det er å vere på vinterfjellet meir enn ei natt. Ein må ta vare på utstyr, telt og ikkje minst kvarandre i fleire dagar. Det er det som er tøft. Du lærer betre å kjenne deg sjølv som person, seier Alexander Takvam frå Stavanger. Denne påsken var vêret veldig bra, men fire dagar med regn og vind hadde gjort det endå meir ekstremt. Teltet er soverom og fjellet er kurslokale. Det er greitt å vite at leiarane veit kva dei gjer når leirplassen ei natt var utpå eit vatn. Før ein kan leggje seg må teltet opp,

9 Trangt og godt i teltet. Tapetklister med vått avispapir, eller havregraut? remt 9 kuldegropa gravast og middagen gjerast klar. Dei som grov kuldegropa for langt ned fekk brønn i forteltet i same slengen. Maten er det verken kokken frå Vinter-Roland eller mor som lagar, men kvar av dei 5 patruljane, noko som gav rom for ein ekstra primusleksjon. Kva er det som smakar tapetklister med vått avispapir? Jo, det er havregrauten. Variert kosthald med nok næringsstoff er viktig. Berre 7 av speidarane på kurset var jenter, og det er nesten mykje til å vera eit Roland-kurs. Kvifor er det så få jenter på desse kursa? Kanskje dei er redde for at det skal vere for tøft. Dei veit i alle høve ikkje kva dei går glipp av! Men for oss jenter som reiser er det ein fordel, sjølv om kanskje gutane ville hatt det annleis, svara Eline. Det blir fort kaldt utpå kvelden og då er det greitt med ein gut eller to som gjerne tek seg av oppvarminga. Både Eline og Alexander vil ta med gruppene sine ut av sofaen neste vinter, og anbefaler absolutt Vinter-Roland Ekstrem til alle som vil tøye nokre grenser og få seg ei oppleving for livet. Blir du med til Kyrkjenuten neste år? Tekst: Silje Lindaas Bringedal Foto: Silje Lindaas Bringedal, Sveinung Ovesen,Thomas Gjesteland, Øystein Liverød og Magne Hestem

10 10 Fornøyde norske speidere på bytur. FACING TOMORROW TOGETHER Førstehjelp til ødelagte organisasjoner - var en av workshopene som vakte stor begeistring blant deltakerne på årets ESG-seminar og ledertrening. En helg hvor europeisk nettverksbygging sto i sentrum. Rammen for begivenhetene var polske Krakow, en by full av verneverdig arkitektur og spennende historie.

11 Krakow i Polen er regnet som en av verdens 52 viktigste byer å besøke. Først og fremst på grunn av gamle og godt bevarte arkitektonisk historie men også roser i kinnene var alle på plass igjen til lunsj. I løpet av kvelden hadde seminaret og Lørdagen hadde ledertreningskurset organisasjonsteori, KFUM-historie og uteleker, mens seminaret avholdt ESGs årsmøte. På kvelden var det middag i koselige omgivelser på en middelalderrestaurant. Maten ble spist med stor forlystelse som selv mennesker fra middelalderen knapt hadde sett maken til. Etterpå ble det tid til å se seg rundt i byen på kveldstid. Søndag var det tid for hjemreise og knapt et øye var tørt. ESGseminaret og ledertrening gav så vel ledere som deltagere inspirasjon til videre, bedre og morsommere arbeid i Norges Den berømte markedsplassen i Krakow. Tydelige spor av det gamle Øst-Europa. 11 Førstehjelp til syke organsiasjoner på grunn av tragiske og grusomme hendelser fra 2. verdenskrig. Til tross for tøvær i begynnelsen av mars fremstod byen som et godt reisemål, og skapte en fin ramme for årets ESG-seminar og ledertrening. Årets norske delegasjon bestod av totalt tolv personer hvor tre deltok på seminaret, syv på ledertrening og de to siste var kursledere. Temaet for årets samling var facing tomorrow together, og europeisk nettverksbygging var viktig prioritert blant de vel 40 deltagerne. Torsdag kveld deltok alle med liv og lyst i bli-kjent aktiviteter og fredag morgen var de språklige barrièrene brutt. For deltagerne på ledertreningen bestod formiddagen i å bli bedre kjent med hverandre, med Krakow og med det polske folk. Med enkle oppgaver i sekken ble de inndelt i patruljer og sendt ut i snø og frisk bris Utgangspunktet for denne aktiviteten var gamlebyen og området rundt markedsplassen fra 1300-tallet. Kalde på føttene og med ledertreningen felles workshop Her kunne deltagerne velge to av fem ulike aktiviteter. En populær workshop var first aid fun kit for broken organisations. Her skulle deltagerne lage sine egne førstehjelpskrin for å kurere dårlig humør i deres egen organisasjon. Av ting som ble puttet i skrinet kan smilebriller og bordtennisballøyne anbefales. I tillegg ble det demonstrert appelsinskalltenner og vaskehanskeparykk. Workshopen var til stor forlystelse for alle, samt at den gav gode ideer å bringe hjem til de ulike organisasjonene. KFUK-KFUM-speidere, og som alltid når man har det gøy på reise sammen var alle enige i at det hadde vært en fin tur. Tekst og foto: Arne Hernes ESG-Seminar and Leadership Training Når: mars Hvor: Krakow, Polen. Tema i 2005: Facing tomorrow together. Deltakere: 40 deltakere fra ESGs medlemsorganisasjoner, av disse 12 ledere fra KFUK-KFUM-speiderne.

12 Viselandssjefen har ordet I tro på Guds hjelp 12 Vi har nå bak oss det første ordinære landstinget i forbundets historie. Det ble en flott helg med mange viktige saker, intense forhandlinger, og ikke minst møtet med mange gode speidervenner. Lørdag kveld var vi samlet til nattverdsgudstjeneste, og jeg tror flere med meg fikk en fin stund i vakre Mortensrud kirke. Under gudstjenesten sang vi salmen Her er jeg Herre. En av strofene i refrenget er: I dine muligheter kan jeg trygt gå inn, for makten og æren er din. Som nyvalgt viselandssjef med mange nye utfordrende oppgaver foran meg, ble dette en påminnelse om hvor heldige vi er som får være ledere i KFUK-KFUM-speiderne. I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud hjelpe andre og leve etter speiderloven. Første del av speiderløftet vårt forteller oss at vi ikke står alene i det arbeidet vi gjør som ledere. Til tider står man ovenfor oppgaver og utfordringer som virker så store at man ikke vet verken hvor man skal begynne, eller om man i det hele tatt vil klare å gjennomføre dem. Da er det både godt og viktig å minne seg selv på det løftet vi som speidere har gitt, og huske på at vi står i tjenesten i tro på Guds hjelp. Med dette i minne ser jeg virkelig fram til å få være med på veien videre i det nye forbundet vårt. Som vi hørte på landsting, er de aller fleste organisasjonsmessige ting etter hvert på plass, og det er klart for speiding! Vi har fått ansatt fem flotte ekspansjonssekretærer som sprudler av pågangsmot og engasjement, og som allerede er godt i gang med å rekruttere nye speidere og bistå de gruppene som allerede er i drift. Arbeidet med det nye programmet er også godt i gang og jeg tror vi kan vente oss et spennende program med både tradisjonelle speideraktiviteter og helt nye spennende ting. Et godt program og engasjerte ledere og peffer er viktige faktorer skal vi nå vårt mål om speidere. Dette målet er vi sammen om, og den beste ekspansjonene skjer ved at vi får beholde de medlemmene vi har enda lenger. Takk for den flotte jobben du gjør som leder i forbundet vårt og for at du tar ansvar. Husk på at du gjør din ledergjerning i tro på Guds hjelp. Jeg takker for tilliten deres og går inn i tjenesten med forventning, spenning, trygghet og i tro på Guds hjelp. Speiderhilsen Ragnhild Nedrebø Iversen Viselandssjef Den store Laboratorieundersøkelsen Laboratorium på landsting På denne siden ser dere den nye logoen til de som jobber med nytt program og nye kurs frem mot De kaller seg nå PL- LAB, program- og ledertreningslaboratoriet. 3 av labsjefene foretok en rekke eksperimenter under landstinget. De presenterte mange påstander, bl.a. Gutter og jenter er ulike må skilles, Valgfritt program tilpasset den enkelte og Ikke program for RR? Man kunne så si sin mening ved å putte nonstop i ulike farger i reagensrør. Mange deltok i ivrige diskusjoner under påvirkningstorget, og det var tydelig at behovet for informasjon om arbeidet med nytt program var stort. Vi rekrutterte noen labassistenter i løpet av helgen, men trenger fortsatt mange flere for å kunne lage nytt program og nye kurs. Labassistentene vil i hovedsak arbeide fra november 2005 til juni Dette betyr at de som jobber med landsleir desverre ikke kan bli labassistenter. Du kan lese mer om alt dette på laboratoriesidene: Organisasjon/PL-LAB/ Spørreundersøkelse Responsen på spørreundersøkelsen som labsjefene lanserte 18. april har vært enorm. Bare i løpet av de 3 første døgnene kom det inn over 500 svar! Takk for alle gode innspill til hvordan dere ønsker at det nye programmet skal være, og hvordan det nye programmet kan være med og bygge opp speiderimaget vårt! Du vil finne noe av det vi har funnet ut i undersøkelsen på laboratoriesidene etter hvert. Av programsekretær Gaute Brækken

13 Tipssidene tar denne gang for seg ideer til leker og aktiviteter som egner seg best i sommerhalvåret. Det er også et glimrende primibaketips. Bading og båtliv hører sommeren til og sjøveis- og badereglene er viktige å huske på. SPEIDERTIPS 13 Uteleker Omvendt orientering Forberedelser: Speiderne får utdelt et kart over et begrenset område uten at noen poster er innmerket. På forhånd har lederen laget en orienteringsløype oppmerket med med små bånd/følgesnor og poster. (Det går også an å bruke eksisterende orienteringsløyper). Båndet er for at speiderne skal vite hvor de skal gå mellom postene. Del speiderne opp i grupper og send dem ut med noen minutters mellomrom. Oppdrag: Når speiderne kommer til en ny post, skal de orientere seg og finne ut hvor de er og merke det av på kartet. Deretter skal de fortsette rundt orienteringsløypen til de har markert av alle postene på kartet. Resultat: Når speiderne er tilbake fra orienteringsløypen, legger lederen en transparent med fasiten på hvor postene er over kartet til speiderne. Da vil man raskt kunne se hvor postene egentlig ligger og hvor nærme man er fasiten. De som er nærmest har vunnet. Samle i naturen Hvert lag få utlevert en pappeske. I denne esken skal de innen en bestemt tidsfrist samle for eks. 15 naturting. Så bytter lagene esker. Nå gjelder det for hvert lag å finne et eksemplar til av de ting som finnes i den nye esken. Første lag ferdig har vunnet. Brød og kakebaking på tur Er du lei av tørt brød og kjedelig mat på tur, eller ønsker du bare noe godt å sette tenna i? Hva sier du til nybakt brød til frokost, eller et lite saftig og ferskt kakestykke når du sitter rundt bålet en sen kveld? Det er enklere enn du kanskje tror! Dette er noe som garantert kommer til å slå an blant resten av patruljen. Hvorfor ikke bruke litt penger fra patruljekassa for å gjøre leiren litt mer hjemmekoselig! Fremgangsmåten for å lage brød eller kake er akkurat det samme, det eneste som skiller er selvfølgelig ingrediensene. For å bake brød trenger du en melblanding. Denne kan du lage selv, eller du kan kjøpe en ferdig i butikken. Disse står sammen med melet og er svært enkle og lage. Husk bare å ta med gjær hvis det ikke følger med pakken. Hvis du skal lage kake kan du også her lage en blanding med

14 14 alle de tørre ingrediensene hjemme. Det som er verre er hvis kaken trenger melk eller egg. Disse ingrediensene råtner fort på en speiderleir, men hvis det er en helgetur bør det funke bra. Det enkleste er sannsynligvis å kjøpe en av de ferdige blandingene som ofte bare tenger å tilsettes olje og vann. Dette gjør hele bakingen litt enklere. Det du trenger: Primus, eller noe annet som kan gi deg varme. To kjeler og ett lokk. Den ene kjelen må være en god del større enn den andre. Tre middels store steiner. Brød- eller kakeblanding. Framgangsmåte: Brød: Bak brødet på vanlig måte, eller følg oppskriften som står bak på pakningen. Hevingen kan være et problem, særlig om vinteren. Hvis du har tenkt deg brød på morgenen dagen etter kan du blande sammen brøddeigen kvelden før. På denne måten vil brødet heve nok. Om sommeren er ikke heving et stort problem siden det nesten er romtemperatur ute. Kake: Følg vanlig prosedyre for blanding av ingrediensene. Putt røren eller deigen i den minste av de to kjelene. I den største kjelen legger du de tre steinene nedi som vist på tegningen. (figur1) Plasser så den minste kjelen ned i den største, og legg på lokket. Også dette som vist på bildet. (figur2) Det er viktig at det er god plass mellom den minste av kjelene og lokket, ellers vil det ikke bli god nok luftgjennomstrømming rundt kjelen. Sett kjelene på primusen og la primusen stå på lav varme, ellers blir bakverket svidd. De forskjellige bakeverkene trenger ulik steketid, men de gangene jeg har stekt brød har det tatt rundt en time. Hvis du er veldig usikker kan du bruke en tynn pinne til å stikke ned i bakeverket for å sjekke om det er ferdigstekt. Fester det seg deig på pinnen trenger den mer tid, men vær forsiktig med å løfte lokket for mye av. Den varme luften i kjelen vil da forsvinne og gjøre at bakingen tar lengre tid. Det som skjer er at luften i den store kjelen varmes opp og dette gjør at det hele virker som en varmluftsovn. Dette funker knall og er verd forsøket! Lykke til! Figur1 Figur1 (Oppskriften er hentet fra Asker KFUK-KFUM-speideres hjemmeside: Vil du lære å lage noe morsomt av noe du kanskje ellers ville kastet? Basse er et morsomt spill hvor man kan lage en «ball» selv av oppklipte sykkelslanger eller gummistrikker. Hvordan lage basse Det er flere måter å lage en basse på. Man har f.eks. en-, to og treringsbasser, åttetallsbasser osv. Det er viktig at den ikke knytes for hardt eller løst, og at den er passe rund, slik at den ikke spretter hvor som helst ved tilslag. Vekt og størrelse påvirker bassens egenskaper under spill. Det anbefales å prøve seg fram og eksperimentere. Skal du ha en kjøkkenbasse, kan en liten basse med få og tynne ringer egne seg, mens spilling i frisk bassebris krever en tung basse med mange ringer. Du kan også lage basse av gummistrikk. Slik kan du lage en basse: Klipp opp ringer med 2-5 mm. tykkelse fra en gammel sykkelslange. Antall ringer avhenger av tykkelsen på dem. Skyll gjerne slangen fri for hvitt pulver før du begynner å klippe. Det er viktig at ringene er runde for at bassen skal få litt sprett. Ant all og tykkelse avhenger av hvor stor slangen er og hvilken type basse du vil lage. Bassen blir best hvis alle ringene er omtrent like tykke. Del opp ringene i 4 like store hauger. Bruk sterk hyssing eller remser fra en sykkelslange og knyt det sammen i et kors. Pass på at remsene er lange nok (ca 30 cm) ellers kan det bli knot med knytingen. Uansett om du bruker hyssing eller gummi: Pass på at de ikke er er for gamle og tørre. Tre ringene på korset. Knyt først sammen de remsene som ligger over hverandre. (nord-syd + østvest) Når bassen er ferdig, skal den omtrent se ut som det er to hestesko tredd inn i hverandre. Det lønner seg å justere ringene og få bassen passe stram før man strammer knuten ordentlig til. NB: Det er viktig at man knyter sammen alle fire remsene til én knute til slutt, så bassen blir stabil. En basse veier ca gram. Klipp av og voila! Lykke til - øvelse gjør bedre!

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Learning by doing TING JEG HAR LÆRT i speideren: Om du våker på natten, i sovepose, og må tisse. Stå opp og gå på

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia!

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia! Nr. 1 - mars 2009 - årgang 36 Follo Kretsnytt ACTIONFYLT ROVERTUR Isklatring og høye topper Volleyballcupen Tøffe kamper Camp Alpin Snø og pølser til alle Landsleir Bli med til Utopia! Mobil på tur? Er

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 2 Desember 2007 Frode på høstkurs. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips 2 ALUMNYTT LEDER HAR ORDET Det er vintertid

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer