Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter"

Transkript

1 Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Stein A. Evensen Leder REK Sør-Øst D Røros oktober 2013

2 Hva er post-marketing studier? Studier som gjøres etter at det er gitt markedsføringstillatelse for medikamentet

3 Markedsføring eller forskning? Studier som innbefatter markedsførte medikamenter kan ikke helt sjelden fremstå som markedsføring snarere enn forskning I teorien burde det dreie seg om fase IV studier, men i praksis er det studier som kan klassifiseres også som fase III studier Hvordan forholde seg til slike søknader?

4

5 Markedsføring eller forskning? Post-marketing prosjekter skal man ikke grine på nesen av Nye indikasjoner for et allerede registrert preparat eller utprøving hos barn/eldre? Personer med tilleggslidelser eller som står på andre medikamenter Jakt på nye bivirkninger Kostnads/nytte studier

6

7 Generelt om legemiddelutprøvninger Verdi Hvilken verdi har utprøvingen for personer/samfunn? Risiko Står risikoen for dem som inkluderes i et rimelig forhold til gevinsten? ( hvis uten gevinst for forsøksperson er krav til sikkerhet særlig strenge) Hvem skal inkluderes? (Seleksjonsbias)

8 Nyttige spørsmål ved legemiddelutprøvinger Når 2 behandlinger sammenlignes: blir legemidlene utprøvet i optimal dosering? Eller er design utformet slik at sammenligningen er unfair? Er hensikten å avklare om en alternativ behandling ikke er dårligere enn eksisterende standard, eller er ambisjonen å dokumentere at ny behandling er bedre?

9 Kontrollgruppen i postmarketing studier Hvis utprøver ønsker å bruke placebo som kontroll bør alle i REK skjerpe seg Medikamentet skal jo allerede ha vist sin effekt Men igjen fins det rimelige unntakssituasjoner. (For eks nye pasientgrupper eller svakheter ved tidligere utprøving)

10 Eksempel på placebo i postmarketing studie Et jernpreparat til iv bruk skulle testes mot placebo REK krevde utprøving av preparatet mot peroral behandling med jern Utprøver hevdet det var uetisk fordi peroralt jern angivelig ikke virket REK fastholdt at alle måtte få jern Ved anke til NEM ble REK gitt medhold

11

12 Forsøker utprøver å «erobre» pasienter? Still deg spørrende hvis en studie ønskes satt i gang som allerede er utført i flere andre land Vær skeptisk (oftest avvisende) når utprøver ønsker oppfølgingsstudie til randomisert studie før resultatet av studien er kjent (fase IIIBstudier). Her tilbys ofte alle deltagere å få det nye medikamentet. (Varseltegn: Ofte lite ambisiøse forskningsspørsmål som hvordan har du det? stilt 1 2 ganger i året inntil medikamentet er registrert.)

13 Eksempel på pasienterobring Et firma gjennomfører randomiserte studier av et nytt kostbart ikke registrert medikament der resultatet av undersøkelsen ennå ikke var kjent. Ønsket starte en sikkerhetsstudie over inntil 5 år der alle som har deltatt, tilbys det nye preparatet. Kontakt hver 6 måned inntil medikamentet er registrert. REK avslo

14 Nyttige spørsmål ved postmarketing-studier Holder argumentasjonen for studien? Inneholder studien en placebo arm? Hvorfor placebo? I så tilfelle: Er en tre-armet studie vurdert? Vurder alltid om utprøvingen kan gjennom føres som add on study Går studien over lengre tid enn nødvendig for å få svar på forskningsspørsmålene? (Skal for eks fase IIIb studier drives inntil medikamentet er registrert?)

15 Oppsummering Postmarketing-studier har ikke godt rykte på seg men kan være både nødvendige og viktige Legemiddelindustrien har betydelige kommersielle interesser i alle slike studier «Sjekklisten» er for generell og bør stille mer nærgående spørsmål til postmarketing studier Se opp for placebo Rekrutteres det unødig mange? Tar studien unødig lang tid? Er studien for lite ambisiøs (det forskes på kommaflyttinger?) og for godt betalt?

16

17

18 Hva karakteriserer legemiddelstudier? At de oftest kommer fra legemiddelindustrien At de er multisenterstudier At de er omfattende og kompliserte At «industri»-søknadene ofte er over gjennomsnittet velformulerte At de kommersielle interessene i søknader fra legemiddelindustri kan være betydelige

19

20 Noen områder hvor forskriften og helseforskningsloven samlet setter særkrav til REK-behandlingen «Dobbelt» samtykkekrav for barn >16 år Særlig strenge krav til samtykke (for eksempel ikke mulig å gi bredt samtykke) Krav om pediatrisk kompetanse for all utprøving på personer <18 år Krav om særskilt kompetanse ved utprøving på personer med mangelfull samtykkekompetanse Spesifikk angivelse av hva REK skal vurdere

21 Noen områder hvor forskriften og helseforskningsloven samlet setter særkrav til REK-behandlingen «Dobbelt» samtykkekrav for barn >16 år Særlig strenge krav til samtykke (for eksempel ikke mulig å gi bredt samtykke) Krav om pediatrisk kompetanse for all utprøving på personer <18 år Krav om særskilt kompetanse ved utprøving på personer med mangelfull samtykkekompetanse Spesifikk angivelse av hva REK skal vurdere

22 Markedsføring eller forskning? Fase IV-studie (og fase IIIb): En postmarketing studie kan være et interessant prosjekt. Nye indikasjoner for et allerede registrert preparat eller utprøving hos barn/eldre? Personer med tilleggslidelser eller som står på andre medikamenter Jakt på nye bivirkninger Kostnads/nytte studiermen se opp når prosjektet dreier seg om komma-

23 REK og legemiddelstudier Forskrift om og veiledning til klinisk utprøving av legemidler til mennesker av september 2011 vedtatt av Helsedepartementet. (Helseforskningsloven må vike for forskriften ved evt konflikt). Forskriften er nasjonal gjennomføring av følgende direktiv: Directive 2001/20/EC of the European Parliament (styrer implementeringen av GCP) EMEA (European Agency for the evaluation of Medicinal Products. EMEA utga i 2001 ICH (Int Conf. Harmonisation---) topic E 10 som gir råd om valg av kontrollgrupper i kliniske utprøvinger

24 Utprøvningsforskriften 3-2 REK skal vurdere -utprøvingens relevans og utforming -om risiko er avveiet mot gevinst -protokollen -investigators brochure -utprøvingsstedets egnethet -fullstendighet av infoskriv og samtykke -begrunnelse forskning uten informert samtykke -div økonomiske forhold -hvordan forsøkspersonene rekrutteres

25 Andre lover og retningslinjer med relevans for REKvurderinger av legemiddelstudier Helsinki-deklarasjonens p.32 og 35 Alminnelig lovverk og retningslinjer for REK s arbeid NEM s retningslinjer for vurdering av post-marketing studier av 2005

26 Typer av kontrollgrupper Placebo Ingen behandling Variant av behandlingsregimet som utprøves Alternativ aktiv behandling Særlig viktig tilleggsmoment er hvordan folk havner i kontrollgruppen: randomisering eller bruk av personer som ikke er med på utprøvingen (historiske kontroller)?

27 Helsinki-deklarasjonen p.32: Ny behandling skal testes opp mot den beste kjente behandling. Unntak: Placebo kan anvendes der det ikke finnes behandling eller der det av metodologiske grunner er særlig viktig p.35: Hvor behandling ikke fins eller er ineffektiv kan ny behandling iverksettes hvis det gir håp om å redde liv eller redusere lidelse

28 Eks. 3: Utprøving uten avklart indikasjon og uten kontrollgruppe To astmamedisiner med ulike virkningsmekanismer skulle utprøves på Norges toppelite innen langrenn og skiskyting under høydetreningsopphold Alle skulle gjennomgå utprøving uten at de i hvile hadde symptomer på astma Komiteen foreslo at prosjektet ble avgrenset til utøvere med astmalignende plager ved anstrengelse og at disse ble testet m/u medikamenter under lavlandsforhold

29 Eks. 4:Utprøving der forskjellige dosenivåer erstatter kontrollgruppe Pasienter med analkreft skulle motta standardbehandling (stråling kombinert med 2 cytostatika) og i tillegg gis et monoklonalt antistoff (Cetuximab) Komiteen avslo fordi ingen pasienter i realiteten fikk standardbehandling. Dosen av 5 FU var redusert fordi utprøver antok samlet toksisitet ville bli for stor. Utprøver endret design etter REK s ønske

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

EU og nye syntetiske stoffer

EU og nye syntetiske stoffer Joint Action er en EU-plan for vurdering av nye syntetiske stoffer. Ifølge planen skal det tas hensyn til alle mulige risikoaspekter ved nye stoffer. Forfatteren gjør rede for erfaringer ved den vitenskapelige

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

Kommunen som boligeier

Kommunen som boligeier Kommunen som boligeier Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger ÅSMUND LANGSETHER ANNA SKÅRBERG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 5/2007 Norsk

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer