TEMAHEFTE 1 Skip og maskin Etikk og moral Etiske problemstillinger fra bransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMAHEFTE 1 Skip og maskin Etikk og moral Etiske problemstillinger fra bransjen"

Transkript

1 TEKNOLOGI OG ETIKK TEMAHEFTE 1 Skip og maskin Etikk og moral Etiske problemstillinger fra bransjen

2 TEMAHEFTE 1 SKIP OG MASKIN ETIKK OG MORAL Etiske problemstillinger fra bransjen Ved sivilingeniør Johan H. Mohr Lund, Mohr, Giæver-enger AS, Bergen

3

4 3 FORORD Ingeniørene Lund, Mohr & Giæver-Enger A/S er et skips og maskinteknisk konsulentfirma, som ble startet i Bergen for 50 år siden. Firmaet har idag ca. 20 ansatte. Aktivitetene omfatter et bredt spekter av tjenester innenfor prosjektering, konstruksjon, drift, inspeksjon og generell rådgivning. Først og fremst arbeides det med skip, men også oljeindustrien og landbaserte virksomheter har vært viktige kunder. I anledning jubileet har firmaets daglige leder, sivilingeniør Johan H. Mohr, skrevet en liten bok, «50 år med linjer og fremdrift». Der har han tatt for seg forskjellige sider av virksomheten og hvordan utviklingen har vært fra starten og frem til idag. Et kapittel i boken heter «Etikk og moral». Innholdet er gjengitt i det følgende, som det første av flere planlagte temahefter fra NIFs etiske råd. Hensikten med serien er å skape debatt og å øke interessen for problemstillingen. Kommentarer til emnet eller utdypning av innholdet mottas gjerne fra leserne. ETIKK OG MORAL. Livet for skips- og maskintekniske konsulenter er selvsagt ikke uten etiske og moralske problemer. Enkelte problemstillinger vi har møtt kan fortjene noen kommentarer. Dermed skal det ikke være sagt at vi forvalter den hele og fulle sannhet pa dette omradet, men for våre venner og kolleger kan det kanskje være interessant å vite litt om hvilke tanker og erfaringer vi har samlet gjennom årene.

5 4 Uavhengighet. Skal en konsulent kunne gi sine kunder nøytrale råd, må han være uavhengig av interesser som kan påvirke hans rådgivning. I dette har vi lagt at vi hverken vil eie andeler i skip eller la oss eie av rederier, verksteder eller produsenter. Vi har heller ikke sett det riktig at våre medarbeidere påtar seg styreverv hos leverandører av utstyr, som vi kan komme til å vurdere innkjøp fra for kunder, eller at vi skal representere slike firma. Fra en kollega ble det en gang reist tvil om vår representasjon av American Bureau of Shipping og Germanischer Lloyd var forenlig med kravet om uavhengighet. Til dette er å si at vi ikke har påtatt oss markedsføring av ABS og GL, vi utfører tekniske oppgaver for dem, på samme måte som for andre kunder. Men spørsmålet er reist, og vi er meget oppmerksomme på mulige interessekonflikter. En av våre forgjengere som klasse-representant trakket skikkelig i salaten da han påtok seg oppdrag for rederi, klasse og forsikringsselskap på samme skip, til samme tid. Det var antakelig årsaken til at klasseselskapet sa opp sin avtale med ham. Sakkyndighet. Et rådgivende ingeniørfirma som vårt lever av sin kyndighet i visse saker. Denne kyndigheten er opparbeidet over år, gjennom utdannelse, oppdatering og praktisk erfaring. Med et så vidt fagfelt som vårt, er det ikke mulig for noen å være sakkyndig pa alt vi driver med. Derfor er det viktig å ha et miljø å spille på, hvor den enkeltes kompetanse er kjent for den som fordeler oppgavene. Den enkelte medarbeider må også vite hvor han kan hente informasjon og hjelp, når han står overfor en problemstilling som han ikke fullt ut behersker selv.

6 5 Vi føler at vårt totale miljø ligger godt til rette for positiv faglig og sosial påvirkning. Vår sakkyndighet går ikke bare på teknikk. Gjennom årene har vi vært med på et utall kontraktsinngåelser og sluttoppgjør, vi har konstruert, planlagt ombygging og hatt tilsyn med et meget stort antall skip under de forskjelligste omstendigheter, vi har vært involvert i forsikringsoppgjør, problemløsning, klassing, kjøp og salg,- kort sagt, vært med på det meste, også fra industrisiden. Dette har ført til engasjement av våre medarbeidere som sakkyndige i en rekke retts- og voldgiftssaker, som domsmenn, for retten og for parter. Erfaringen fra dette arbeidet har også vært meget nyttig. Om man virkelig er ekspert på det området retten skal behandle, må man vurdere nøye. Konsekvensene av en rettsavgjørelse er ofte meget store for de involverte, og er man domsmann, kan dommen skape presedens for mange fremtidige saker. Man må også være seg bevisst at domsmennene skal være upartiske. Selv om man er partsoppnevnt, betyr ikke det at man har noen spesiell forpliktelse overfor den part man er oppnevnt av. Målet er å få en riktig dom, ut fra gjeldende lov og praksis. Bestikkelser. Følgende solskinnshistorie er blitt en klassiker, som blant annet inngår i undervisningen ved Bergen Ingeniørhøgskole, hvor etikkopplæringen blir tatt alvorlig. En av våre yngre inspektører hadde hatt tilsynet med et større om-bygningsoppdrag ved et tysk verft. Da jobben var gjort og han skulle reise hjem, fikk han overlevert en bunke tegninger fra verkstedets representant.

7 6 Blant papirene fant han en konvolutt med hans navn på. Den viste seg å inneholde et ikke ubetydelig beløp i tyske mark. Ved hjemkomsten gikk han til sin overordnede og spurte hva han skulle gjøre med pengene. Sjefen valgte å ringe rederen og spurte om han ville ha beløpet tilsendt, eller om det skulle trekkes fra i regningen for tilsynet. Rederiet valgte det siste, og dermed var pengene inne i systemet igjen, på en ryddig måte. Man kan tenke seg flere mulige forløp av denne historien: Inspektøren kunne levert pengene tilbake til verkstedet, han kunne beholdt dem, hans sjef kunne tatt vare på pengene, og rederiet kunne fått pengene tilsendt uten kvittering. Alle disse mulighetene byr på etiske nøtter for noen av de involverte. Enden på historien var at rederiet skrev et pent brev til verkstedet og ba om at slike rabatter for fremtiden måtte bli trukket direkte fra i reparasjonsregningen. Dermed var også vår ære reddet. Litt mere spissfindige historier har vi også vært ute for. Ved valg av motor til et mindre fartøy, ble vi tilbudt en rabatt til oss, hvis vi ville gå inn for en motor som var gått ut av produksjon. Det er mulig vi overreagerte, men det gikk lenge før vi anbefalte kjøp fra den leverandøren igjen. Ellers har det ikke vært så vanskelig å kanalisere rabatter tilbake til kundene, en lavest mulig totalpris er opplagt i deres interesse. Det har ellers vært en myte at vi nordmenn skulle være så ubestikkelige. Sannheten har vel kanskje heller vært at prisen har vært så lav. Idag viser Mannesmann-saken at slik er det ikke lenger.

8 7 Gaver. Det har tidligere vært svært vanlig i bransjen med gaver, spesielt til jul. Så vanlig var det, at knapt noen la vekt på gavene som annet enn hyggelige hilsener. Noen få har sett anderledes på dette spørsmålet. En av dem var byråsjef Lous, formann i utvalget som sto for driften av værskipene «Polarfront» 1 og 2. Disse ombygde Flower-class korvettene var hyppige gjester hos Mjellem & Karlsen, som utførte reparasjoner og ombygninger. En jul sendte verkstedet Lous et stykke røkelaks. Han skrev et pent takkekort, hvor han ba om at det ikke måtte gjenta seg. Han kunne ikke tillate seg å motta slike gaver! Han var en fin og hederlig embetsmann av den gamle skole, som mange kunne lære noe av, men spørsmålet er om han med dette gikk for langt. I dag er slike gaver blitt langt sjeldnere, antakelig både fordi forholdene er blitt åpnere og fordi verdien av de tradisjonelle julegavene ikke står i forhold til omkostningene. Dessuten er det ryddigere hvis alle slutter med dette bestyret. Spesielt oljeselskapene har vært ivrige etter å hindre at deres ansatte skal få julegaver fra leverandører og forbindelser. Alkohol. Det er velkjent at i vårt miljø konsumeres det en god del alkohol. Det dreier seg om inspektøren som blir budt en dram straks han kommer på verkstedet om morgenen, gin- tonic før lunsj og sjøslag på hotellet om kvelden. Vi kjenner et utall mere og mindre problematiske varianter av drikkepress, som man må forholde seg til, i jobben og utenom.

9 8 En utenlandsk inspektør som arbeidet på et engelsk verksted samtidig med en av våre folk, var kjent for å konsumere over en flaske whisky pr. dag. Hvordan han kunne gjøre jobben sin var en gåte, og at han dessuten ble gjenstand for en viss beundring fra miljøet omkring, egentlig en enda større gåte. Vår mann ble nærmest mobbet fordi han foretrakk jordbær for longdrinks. Dessverre er ikke alle mennesker like alkoholsterke, og vi har tidligere hatt vår del av problemene. Det er ikke hyggelig få en oppringning om at en medarbeider er ute av stand til å gjøre jobben sin og må hentes hjem. En nylig pensjonert inspektør kunne en gang fortelle fra Korea om et tilfelle der han hadde avslått å overta noen kjelerør verkstedet hadde kjøpt inn. Verkstedet laget et party med rikelige drikkevarer, og da de regnet med at han hadde fått nok, kom de frem med en ferdigskrevet avtale som de ba ham skrive under. Da undervurderte de den erfarne nordmannen. I samme land opplevet han også gang på gang kelnerens overraskelse over at han bare skulle ha en frokost på rommet. Kulturene er så forskjellige! Lojalitet. Lojalitet i forretningslivet er i utgangspunktet positiv. Det at man holder fast ved leverandører og kunder man kjenner, gjerne på godt og vondt, gir en trygghet, som kan være god og nyttig. Better with the devil you know...

10 9 Vi har hatt glede av trofaste kunder, som vel også på sin side har visst at de kunne regne med at vi ville giøre hva vi kunne for å hjelpe dem, hvis de trengte det. I den grad vi har kunnet skryte av å ha en konsekvent politikk på noe område, må det være at vi har prøvet å sette av kapasitet til å betjene gamle kunder, også når vi har hatt mye annet å gjøre. Etter en jappetid, hvor jakten på en rask gevinst har preget mange virksomheter, og etter store endringer i firmastrukturen også i vår bransje, skal man ikke undres over at gamle forbindelser ikke lenger er så faste som tidligere. Vår strategi i denne sammenheng har vært at det er viktigere å holde på gamle kunder enn å løpe etter nye. Når vi ser at kolleger vinner innpass i det vi har regnet som vår egen hage, må vi skjerpe oss. Konkurranse skal være sundt, og utviklingen går sin gang, og det må vi bare ta konsekvensen av. En annen ting er at også i norsk forretningsliv kan man mange ganger måtte lukke øynene for transaksjoner og kommisjoner, som man ikke liker å kjenne til, men som man heller ikke har noe med. Lojalitet kan til tider bli en belastning, som kan sette en under press til å sluke kameler mothårs, som det heter. En konkurs for noen år siden i en bedrift som leverte utstyr til skipsindustrien, etterlot oss dårlig smak i munnen. Etter at bedriften var sluttet å betale sine regninger, leiet de inn to konstruktører fra oss, men uten å fortelle oss om sine problemer. Gjelden de opparbeidet til oss før de 2-3 måneder etter gikk til skifteretten, var kr. Vi var fristet til å saksøke styret for uanstendigheten, men lot det være, på grunn av styremedlemmenes generelle innflytelse. En annen sak er at konkursen senere viste seg å være unødvendig, selv vi med uprioriterte fordringer, fikk over 50 % dekning.

11 10 Kopiering og plagiat. Åndsverk har en viss juridisk beskyttelse, og alle konstruktører i bransjen påfører mere eller mindre konsekvent tegningene sine en eller annen tekst som henviser til norsk eller internasjonal lovgivning på området. Likevel foregår kopiering og etterligning hele tiden, som oftest uten at det får konsekvenser for synderne. At man blir kopiert, kan man kanskje si er et kompliment, men et tvilsomt sådant, for det dreier seg jo oftest om penger. Vi vet at for mange år siden kjørte et nystiftet konsulentfirma rundt til våre kunder, med våre tegninger i baggasjen. Siden har de etablert seg i elitegruppen, på egne meritter. Vi har også sett våre tegninger kopiert. En gang, for lenge siden, var det så ille at til og med kryssene som markerte knappene i sofaene, stemte. Av nyere dato er en sak vi truet med å forfølge rettslig. Hoveddimensjoner, lukedimensjoner og fasong på bulben stemte nøyaktig med vårt prosjekt. Men man kvier seg for en slik sak, det koster tid, penger og fremfor alt energi, som kan brukes til andre og vesentligere ting. Og dessuten, den som er uten skyld skal kaste den første sten. Et problem kan være prosjekter som sendes av rederier eller konsulenter ti] verksteder, som så forelegger dem for sine egne konsulenter. Et «motprosjekt» vil nødvendigvis ligne på utgangspunktet, selv om det er foretatt endringer både i hoveddimensjoner og arrangementsdetaljer. Så kan man spørre seg om hvilke rettigheter den bør ha, som utarbeidet det første prosjektet.

12 11 Eiendomsrett til prosjekter. En sak er at man ønsker å forhindre at andre kopierer et prosjekt, en annen sak er hvordan en konstruktør selv kan bruke et prosjekt, som er blitt til i samarbeid med et rederi eller et verksted. God folkeskikk tilsier i hvert fall at man ikke på egen hånd lar andre mulige kunder få tilgang til prosjektet, så lenge samarbeidspartnerne fortsatt er interesserte. Dette bør gjelde uansett om det er betalt penger for prosjektet eller ikke. Juridisk stiller det seg nok noe anderledes med eiendomsretten til ubetalte enn for betalte prosjekter, men ingen konsulent ville vel finne seg i at et verksted sirkulerer hans åndsverk i markedet uten at han i det minste får en godtgjørelse for sin innsats, om prosjektet materialiseres. Dreier det seg om gamle venner som man stoler på, tar man det ikke så tungt når bare verkstedets navn finnes i tittelfeltet på felles-prosjekter. Ære og berømmelse er en sak for seg, konstruktørene blir svært ofte ikke nevnt, når et vellykket fartøy presenteres for offentligheten. Går noe galt, kan konsulenten være god å skylde på. Men stort sett er vår erfaring at samarbeidet med rederier og verksteder regulerer seg selv på en grei og ryddig måte, både praktisk og økonomisk. Royalty. Har en konsulent levert et prosjekt med klassetegninger og beregninger til et verksted og det bygges flere skip etter tegningene, er det innarbeidet praksis at konsulenten skal ha royalty, betaling for gjenbruk av tegningene, for hvert følgende skip. Bransjens praksis i Norge for beregning av salær og royalty skriver seg vel i hvertfall delvis fra vårt samarbeid etter krigen med danske konsulenter, som lenge hadde levert prosjekter til skipsverft.

13 12 For levering av dokumentasjon til første båt sikter vi mot å få dekket inn alle våre kostnader til prosjektet, etter rimelig timesats. For hvert av de to følgende skip, har det vært vanlig med 40% royalty av salæret for det første. Blir serien lenger, senkes prosentsatsen vanligvis. Vi har sett høyere satser brukt av kolleger. Vårt resonnement for å forlange royalty er først og fremst at vi er medeiere, om ikke eneeiere av prosjektet som ligger til grunn for bygging av følgende skip. Vi er dessuten nødt til å foreta en god del prosjektarbeid på egen hånd og for egen kostnad. Skal vi ha råd til å gjøre dette, må vi ha inntekter utover ren kostnadsdekning for det enkelte prosjekt. «No cure - no pay» er et velkjent begrep i shipping. For konsulentarbeid har det betydd at man har utarbeidet prosjekter for egen regning og fått betaling først når prosjektet kommer til utførelse. I gode tider, hvor tilslagene kommer greit, kan dette være en tilfredsstillende ordning. Når det blir lenger mellom kontraktene, kan det bli dyrt for konsulentene. I begynnelsen av 80-årene brukte vi kanskje så mye som 20% av årsomsetningen på egne prosjekter, uten å få tilfredsstillende oppdragsmengde som resultat. Da hjalp det oss lite at vi eide prosjektene selv og kunne gjøre med dem hva vi ville. Vi ble nødt til å være forsiktige med kostnadene og begynte å sette som betingelse at kunden i hvert fall betalte noe for et prosjekt, før vi satte igang for fullt. Med vår største verftskunde har vi hatt en spesiell avtale, hvor vi selv skulle bære de innledende kostnadene ved ethvert nytt prosjekt for dem, mot at de betalte oss for de videre timene, når prosjektet fikk et visst omfang. Naturlig nok har også royalty-avtalene med dette verksted hatt en spesiell utforming, siden de har vært med og båret risikoen for at våre felles prosjekter ikke skulle bli til noe.

14 13 Ansvar. Skipsprosjektering bygger på en blanding av eksakt vitenskap og erfaring. Innsamling og analyse av data fra byggete skip er derfor en svært viktig aktivitet. Det stilles strenge krav til omfang og nøyaktighet, hvis resultatene skal gi et godt grunnlag for nye prosjekter. Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til prosjektering av skip. Også andre sider av vår virksomhet kan føre til ansvar. Et profesjonelt råd tillegges vekt, og går noe galt, er det en økende tendens til å søke regress hos rådgiveren. Ethvert seriøst konsulentfirma har tegnet ansvarsforsikring. Konsulenter som har begått en tabbe med økonomiske konsekvenser, har som oftest liten kapital i ryggen og kan vanskelig dekke det oppståtte ansvar med egne midler. Det har hos oss aldri vært tvil om at vi kunne gjøres ansvarlige for tabber og begåtte feil. Er vi tilstrekkelig dumme eller uprofesjonelle, har vi et ansvar for følgene. Derfor har vi hatt ansvarsforsikring i over 30 år, hele tiden i samme selskap. De få gangene vi har måttet søke hjelp hos selskapet, har de vært meget profesjonelle og ryddige. Vi mener også at de har gitt anstendige oppgjør. Vanligvis har våre kontrakter begrenset ansvaret for konstruksjonsarbeid til honorarets størrelse for hvert enkelt skip og ellers henvist til de veiledende honorarnormene fra Norske Sivilingeniørers Forening, hvor ansvaret er definert og begrenset. I dag henvises det heller til NS 3403, som er grunnlaget for de vanlige forsikringsbetingelsene for rådgivende ingeniørarbeid. Riktig nok er denne standard laget for bygningsingeniørarbeid, men forskjellen er ikke større enn at den godt kan brukes også for skipsteknikk.

15 14 Første gang vi måtte krype til korset og trekke forsikringsselskapet inn i en sak, hadde vi bommet på bruttotonnasjen for en serie små tankskip, som skulle bygges i Tyskland og i Norge. Vi syntes det var ytterst pinlig, men som så ofte med slike saker, meget lærerikt. Andre gang var mere spesiell. Et skip som var utstyrt med et støtteben, konstruert av oss, lastet et stort kolli i en engelsk havn. Benet, som skulle hindre krengning ved å overføre kraft til kaien, brakk. Skipet la seg over, og noe dekkslast raste ned på kaien. En mann som egentlig ikke hadde noe der å gjøre, ble truffet og skadet. Skaden var slett ikke livstruende, men hans advokater hevdet at den gikk ut over arbeidsevne, nattesøvn og sexliv. Årsaken til at støttebenet brakk, var at vi hadde plassert et hull på et uheldig sted, og assurandørene fant ut at rederiet og vi burde dele ansvaret. Våre engelske advokater mente at det hele var et spørsmål om å gi mannen en passende erstatning, så ville både nattesøvnen og annet bli som før. En forholdsvis beskjeden sum fra hver part viste seg å gjøre jobben. Det har nok hendt at kunder har raslet med sabelen i andre sammenhenger også, men problemene har da vært løst i minnelighet. Som oftest har vi ved undersøkelser kunnet konstatere at påviste feil ikke kunne tilskrives oss, eller de har vært av en slik natur at det ville være urimelig å belaste oss for det inntrufne. Premien for ansvarsforsikringen er betydelig, men vi har valgt en forholdsvis høy egenandel, for å holde premien nede. Den siste økningen i premien hadde forøvrig sammenheng med arbeidsgivers ansvar for yrkesskader, som dekkes over samme polise.

16 15 Naturligvis bestreber vi oss alltid på å gjøre en så god jobb at våre kunder og samarbeidspartnere blir fornøyde, men selv med de beste rutiner og instrukser innarbeidet i vårt kvalitetssikringssystem, kan uhellet være ute. Da er det betryggende både for våre omgivelser og oss at vi har en fornuftig forsikring. Et viktig prinsipp er forøvrig at hvis vi skulle gjøre noen feil, er det firmaet og ikke den enkelte medarbeider som er ansvarlig utad. Hva vi foretar oss internt i sakens anlednig, har utenforstående ingen ting med. Markedsføring. Det kan kanskje se litt rart ut at dette spørsmålet behandles under hovedavsnittet «Etikk og moral». Men som kjent skal det høy moral til å selge strikk i metervis, og det er mange sider av markedsføringen som krever etisk vurdering. Derfor denne plasseringen. Det firma vi markedsfører, har omtrent det lengste og minst håndterlige navn som tenkes kan. En tid samlet vi på alle de merkelige og utrolige feilskriftene av navnet vi kom over, men ga oss da vi godt og vel hadde passert 25. I tillegg fikk vi en del spøkefulle og mere eller mindre velmente og bevisste varianter, som gikk på penger og andre rimord. Til gjengjeld er vår telegramadresse «trim» så enkel og velvalgt som mulig, med positiv klang og betydning. Som firmanavn er det også vurdert, men ikke akseptert. Vår enkle, elegante og megetsigende logo har vi fått mye skryt for. Den ble tegnet av stifternes gode venn, reklamemannen Alfsen, som da ledet Bergens Annonsebyrå.

17 16 For 50 år siden fantes det vel i vår bransje 4-5 norske konsulentfirma med mere enn 2-3 mann og en dame i staben. I dag er vi faktisk 50 firma som stort sett henter vårt brød i samme marked. Riktig nok er oljeindustrien kommet til og legger beslag på en større eller mindre del av det enkelte firmas kapasitet, men det er ikke til å legge skjul på at konkurransen er hard og arbeidsmengden for tiden i knappeste laget til å gi full beskjeftigelse til oss alle. Etter gammelt var det ikke anstendig å fortelle omverdenen at man var dyktig til det ene eller det andre. Vi husker godt hvordan en norsk motorfabrikk satt pa sin øy og bygget utmerkede motorer, men tapte i konkurransen mot utenlandske motorfabrikker, som hadde aggressive selgere. Vi merket forbauselse over at vi ikke alltid fant veien til dem, når vi var med og valgte motorer for våre kunder. Denne måten å la være å selge seg på, var kanskje typisk norsk, og den henger nok noe igjen her til lands ennå. Blant konsulentene i vår bransje har det vært ansett som ufint om noen skulle finne på å prøve å kapre kunder fra kolleger. Da en av våre kunder for omtrent 35 år siden kjøpte et skip som hadde vært under tilsyn av et større konsulentfirma østpå, var våre sjefer mektig opprørte over at selgers konsulent hadde ymtet frempå hos kjøper om fortreffeligheten av hans tjenester. Denne innstillingen har vi faktisk ennå, det skal meget til før vi prøver å ta en jobb fra en kollega. Da en ung sivilingeniør etter 4-5 år hos oss sluttet for å starte sitt eget konsulentfirma sammen med en venn, ble det tatt meget ille opp at han tok med seg en gammel kunde fra oss og dessuten tillot seg å rette henvendelser til andre av våre kunder, med henblikk på salg av sine tjenester. Dette var i en god tid, med mange oppgaver for konsulenter, og det nye firmaet fikk en flying start. De er forøvrig nå godt etablerte som både dyktige og seriøse, og de må vel få æren, eller skylden, alt etter hvordan man ser det, for at skipstekniske konsulenter idag markedsfører sine tjenester både aktivt og relativt profesjonelt.

18 17 Hvordan de gamle så på det å stikke seg frem, kan illustreres ved pensjonerte ingeniør Tor Lunds reaksjon på en artikkel Mohr jr skrev i 1965 om Vestlandske Fartybyggjarlag i NIF-Vest, et blad for sivilingeniørene på Vestlandet. Mot slutten av artikkelen het det: «De færreste verkstedene har tegnekontor med tilstrekkelig kapasitet til å dekke det stigende behov for tegninger, prosjekter og spesifikasjoner. Det er derfor viktig å ha forbindelse med firma som kan dekke behovet for teknisk dokumentasjon. Det er på det rene at godt over halvparten av de paragrafskip og palleskip lagets medlemmer har levert de siste årene har vært tegnet av ingeniørene Lund, Mohr og Giæver-Enger i Bergen, som har et interessant samarbeid med Vestlandske Fartybyggiar lags sekretariat og medlemmer. En rekke av firmaets prosjekter har slått godt an og gitt byggeriene tildels lange nybygningsserier.» Lunds kommentar var, da han øyeblikkelig ringte Mohr jr, at det var en velskrevet artikkel, men avsnittet om firmaet, kunne han ha spart seg. Vi har vel aldri kunnet skryte av vår markedsføring, bortsett fra på ett punkt. I alle år har vi sendt ut nyttårskort til venner og bekjente, med eget motiv og forsøksvis aktuell tekst. I og med at kortet kommer etter flommen av julekort, blir det lagt merke til av mange. Ekstra morsomt er det at tegningen nå i en god del år er laget av en av våre egne tegnere. At vi ikke alltid har vært heldige med våre presentasjoner av oss selv, er et sørgelig faktum. For 15 år siden fikk Kristian Jebsens Rederi levert «Altnes» fra Kleven, samtidig som en av deres argeste konkurrenter, Gerner-Mathisen i Oslo, fikk levert et skip på omtrent samme størrelse fra et verft i Singapore. Begge skipene skulle inn på samme marked og hadde funnet sin form på våre tegnebrett, men da vi fortalte det i en annonse, med silhuetter av begge skipstypene, sprakk det for Atle Jebsen. Ved nærmere ettertanke forstår vi godt hans reaksjon.

19 18 Å lage brosjyrer og firmapresentasjoner krever omtanke. Det er mange feller man kan gå i, og det koster penger å engasjere profesjonister fra reklamebransjen. Vi har vel en oppfatning av at et firma som vårt ikke skal presentere seg gjennom for fine og farverike, glansete brosjyrer. Nøkternhet og teknisk soliditet er det immage vi ønsker å selge på. Men det vi ikke er sikre på, er hva som gjør inntrykk på våre prospektive kunder. Med dagens konkurranse ser det ikke ut til at munn-til-munn metoden er tilstrekkelig, og vi har sett oss nødt til å styrke markedsføringsbudsjettet vesentlig. Med oljeindustriens inntog er det blitt vanlig å innhente anbud på konsulenttjenester. Det samme gjelder oppgaver for norske myndigheter og utenlandske oppdragsgivere. Disse anbudene kan ha forskjellige krav til form og innhold, men felles for dem alle er at de er kostbare å utarbeide. Dessuten er fristene ofte for knappe, slik at det går over stokk og stein for å bli ferdig i tide. Før man får gi anbud i det hele tatt, må man gjennom en pre-kvalifikasjon. Man må være kjent og akseptert som tilbyder. Antallet kataloger og registre hvor man kan få presentere seg, mot en mindre avgift, synes nesten uendelig. Nytten av registreringen kan man i mange tilfeller sette spørsmålstegn ved. I hvert fall har vi meget sjelden sett positive resultater av denslags markedsføringsinnsats. En interessant form for anbud, møtte vi første gang pa Shetland. Myndighetene der står for driften av ferjene mellom øyene og skulle bygge en ny båt. De henvendte seg til et titall konsulenter i flere land og ba om tilbud pa forprosjektering av ferjen og på fullprosjektering, inklusive kontraheringsassistanse og byggetilsyn, frem til utgangen av garantiåret. Vi var heldige og fikk vårt tilbud på forprosjektet akseptert, sammen med to andre firma. De tre prosjektene ble vurdert av en komite, som valgte vårt forslag. De to andre tilbyderne fikk betaling for forprosjektet, og vi fortsatte med et meget interessant og omfattende oppdrag.

20 19 Neste gang Shetland Islands Council hadde et ferjeprosjekt, var vi ikke like heldige. En skotsk konsulent fikk hovedjobben, men vi fikk i hvert fall betaling for vårt forprosjekt. Prissetting. Noe av det vanskeligste som finnes, er å gi riktige priser på våre tjenester, for hva er vel riktig pris? På den ene siden vil vi selvsagt gjerne ha så mye som mulig for vår innsats, men på den annen side må vi vokte oss vel for å prise oss ut av markedet. Dessuten er det naturlig å vurdere både etikken i hvordan man skaffer seg grunnlag for prissettingen og om de tall vi kommer frem til er ublu. Vi vet en del om våre kollegers timepriser, men som oftest får vi informasjoner som ikke er helt til å stole på, blant annet fordi de kommer fra kunder som er interesserte i å presse våre priser. Vi har idag meget gode regnskapssystemer, som sier oss hva hver time har kostet oss. Hvor mange timer vi klarer å selge fremover, vet vi vanligvis alt for lite om. Dermed er budsjetteringen usikker, og vi er i høy grad henvist til å legge oss på markedspris, i den grad vi kjenner den. Av litt spesielle grunner har vi hatt adgang til en analyse av regnskapene for våre viktigste konkurrenter på konstruksjonsmarkedet over en del år. Den viste ingen spesiell svakhet ved vår egen økonomi i forhold til de andre, men vi kunne konstatere at enkelte av våre konkurrenter har valgt litt finurlige organisasjonsformer, antakelig for å ta vare på eiernes økonomi. En viss pekepinn om markedspris for inspeksjonsarbeid har vi i de timerater som er avtalt med GL og ABS. Svært romslige er de ikke, men til å leve med.

21 20 Oljeindustrien har jo tidligere på mange måter skjemt bort deler av konsulentbransjen, men rederier og skipsindustrien har ikke vært villige til å betale på langt nær så mye som oljerelatert virksomhet i de gode årene. Nå har det en periode jevnet seg ut, men det kan vel se ut til at skipssiden igjen sakker akterut når det gjelder rater. ETTERORD. Fremtiden for et firma som vårt, vil utvilsomt bli preget av strenge krav fra et stadig bedre kvalifisert marked, som ikke vil akseptere lettvindte løsninger. Beskjeftigelsen vår har aldri vært langsiktig, spesielt ikke på konstruksjonssiden. I 50 år har vi levet med spenning for morgendagen og svingende skipsfartskonjunkturer. Med vårt nettverk av kunder, meglere, offentlige organer, leverandører og kolleger, tror vi på en givende, utfordrende og interessant fremtid, hvor uavhengighet, integritet, fleksibilitet og nøkternhet vil være overlevelseskriteriene. Med dyktige, lojale, interesserte og fleksible medarbeidere, gode og moderne hjelpemidler og et miljø med trivsel og innsatsvilje, skal vi overleve.

22 TEKNOLOGI OG ETIKK Gjennom denne serien vil Norske Sivilingeniørers Forening presentere teknologers møte med etiske problemstillinger i det daglige virke innenfor ulike teknologiområder. Serien omfatter følgende hefter: - NIF og etikk. NIFs Etisk Råd (3. opplag 1998) - Skip og maskin. Etikk og moral. Sivilingeniør Johan H. Mohr (2. opplag 1998) - Teknologi og etikk i informasjonssamfunnet. Professor Gunnar Stette (2. opplag 1998) - Fra risiko til etikk; Kan risikoanalysen være et positivt bidrag til å styre teknologisk utvikling? Sivilingeniør Torvald Sande (3. opplag 1998) - Tanker om ingeniørers sakkyndighet. Sivilingeniør Johan H. Mohr Illustrasjonen på forsiden er av Thomas Wilhelmsen Helli Grafisk AS

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

4.3.2 Den manglende konstruktiviteten til tyskerne

4.3.2 Den manglende konstruktiviteten til tyskerne 4.3.2 Den manglende konstruktiviteten til tyskerne Mine norske informanter mente fremfor alt at tyskerne ikke vil være åpne for nye ideer. Syv av mine ti informanter mente at de tyske samarbeidspartnerne

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB?

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Rapport fra arbeidsuka Tidsrom: 13.03 17.03 Emil Enevoldsen Emil Enevoldsen 1 av 6 Forord 13 mars til og med 17 mars 2006 hadde

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY BAKGRUNN Forretningsetiske retningslinjer Korrupsjon og bestikkelser 2.6 EVRY tar avstand fra alle

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN Forsikring tegnet etter skade - svik identifikasjon - FAL 8-1, jfr. 4-11. Den 10.11.02 fikk sikrede motorstopp. Bilen ble tauet til Vikings

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen Hva er representasjon? s. 2 Tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter m.v.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Foto: Kaia Owren. Relasjoner og sånn. Terje Krohn Vernepleierstudent ved Høgskolen i Bergen

Foto: Kaia Owren. Relasjoner og sånn. Terje Krohn Vernepleierstudent ved Høgskolen i Bergen Foto: Kaia Owren Relasjoner og sånn Terje Krohn Vernepleierstudent ved Høgskolen i Bergen De følgende refleksjoner har sitt utgangspunkt i et kort møte med en bruker på et dagsenter for mennesker med utviklingshemning

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt 1. DET REGIONALE MARITIME NORGE REDERIER 1.1 Oppgi anslag på følgende nøkkeltall for din bedrift: angi retning (+/- norske sjøfolk utenlandske sjøfolk administrasjon annet 1.2a Hvor mange fartøy har ditt

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Overslag FRA A TIL Å

Overslag FRA A TIL Å Overslag FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overslag 2 2 Grunnleggende om overslag 2 3 Å gjøre overslag 6 4 Forsiktighetsregler 7 4.1 Når overslaget ikke

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid?

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid? Tove Stangnes: OBS OBS OPS Nye betegnelser og virksomhetsformer flommer på i hele kommune-norge. Felles for alle er at de har fine og lokkende navn, navn som skal få oss til å tenke positivt. Tenk på FRITT

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer