Norsk næringslivs flyreiser resultater fra Avinors reisevaneundersøkelse på fly:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk næringslivs flyreiser resultater fra Avinors reisevaneundersøkelse på fly:"

Transkript

1 Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv Jon Martin Denstadli PhD, forsker I Transportøkonomisk institutt Side 1

2 Agenda Norsk næringslivs flyreiser resultater fra Avinors reisevaneundersøkelse på fly: - konkurranseforhold - hvor reiser vi? - priser og prisutvikling Næringslivets bruk av videokonferanser resultater fra en nylig gjennomført studie blant forretningsreisende med fly - hvor stor er utbredelsen og bruken? - til hvilke formål og overfor hvilke kontaktpunkter benyttes videokonferanser? - hvilke holdninger har forretningsreisende til videokonferanser og tjenestereiser? Erstatter videokonferanser reiser eller er det liten eller ingen interaksjon mellom dem? Side 2

3 Næringslivets flyreiser Side 3

4 Utviklingen i flymarkedet fritidstrafikken overtar Andelen forretningsreiser betydelig redusert de siste årene Gjelder i særlig grad utland innenlandstrafikken stabilisert seg på drøyt 50% forretning Hamskiftet kom med Norwegians inntreden i 2002 Innland Utland Side 4

5 Forretningstrafikken konjunkturfølsomt marked I 2009 foretok nordmenn om lag 2,2 mill forretningsreiser med fly utenlands og 5,4 mill innenlands Vekst hhv 34% og 26% - vesentlig lavere enn utland fritid Forretningsmarkedet er svært følsomt for konjunktursvingninger Spesielt gjelder dette kurs- og konferanse markedet Domestic International Side 5

6 Kundegrunnlaget: Færre som fløy i 2009 enn i 2007 Om lag nordmenn foretok minst en forretningsreise innenlands med fly i 2009 Drøyt gjorde en eller flere reiser til utlandet Kundegrunnlaget redusert de siste par årene Olje- og gassindustrien kraftig overrepresentert blant flypassasjerene Drøyt 20% av reisene (innenlands) foretas av ansatte innen olje/gass, knapt 20% av ansatte innen offentlig adm./tjenesteyting Ansatte innen varehandel, hotell, restaurant reiser minst Side 6

7 Reiseformål: Betydelig reiseaktivitet knyttet til kurs/konferanse Høy andel reiser til/fra arbeid på innland Hver tredje reiser skjer i forbindelse med kurs/konferanse Kurs/konferanse vokst mye på utland (300 flere reiser i -09) Færre konserninterne reiser (også absolutt) erstattet av videokonferanser? Innland Utland Side 7

8 De reisende: Menn dominerer, men kvinnene blir flere Drøyt 40% av flypassasjerene er kvinner Kvinnene er i flertall på fritidsreiser, mens bare 27% av forretningsreisene foretas av kvinner Men, økende kvinneandel i 1986 utgjorde kvinner bare 15% av forretningsreisene med fly Side 8

9 Topp 10 reisemål: Europeiske destinasjoner dominerer Nordmenns forretningsreiser til utlandet i 2009 spredte seg på ca 140 ulike land Om lag reiser gikk til Storbritannia og et tilsvarende antall til Danmark USA på 5.-plass eneste ikke-europeiske destinasjon Men, svakt økende andel interkontinental trafikk (15% i -09 vs 13% i -03) 5% av forretningsreisene går til USA og 5% til Asia Kun 4% av de som skal utenfor Europa når sitt reisemål direkte fra Norge Side 9

10 Konkurransen: Norwegian kaprer markedsandeler Norwegian kaprer andeler både i forretningsmarkedet innland og utland Øker trafikken i et fallende marked Dette skjer på bekostning av SAS (innland), mens både SAS og utenlandske taper andeler på utland Widerøe holder noenlunde sin andel Økt tilbøyelighet til å bruke lavkostselskaper Nesten hver fjerde forretningsreise i 2009 foregikk med et lavkostselskap Innland Utland Side 10

11 Oljetrafikken: SAS dominerer I alt 1,5 mill reiser hadde tilknytning til olje-/gassvirksomhet i 2009 SAS har en solid hånd om dette markedet Norwegians andel øker, men fortsatt relativt beskjeden Side 11

12 Prisutviklingen utland: Kraftig reduksjon i billettprisene til Europa I gjennomsnitt betalte forretningsreisende 30% mindre for en billett til europeiske destinasjoner i 2009 enn i 2003 OSL-CPH: kr (-09) / kr (-03) OSL-LON: kr (-09) / kr (-03) Ingen prisnedgang når man reiser utenfor Europa Større relativ prisnedgang blant forretningsreisende enn blant fritidsreisende Side 12

13 Prisutviklingen innland: Fortsatt store forskjeller mellom stamrute og kortbane Billettprisen på de tunge rutene i Sør-Norge (Oslo-Trondheim/ Bergen/Stavanger) ligger på +/- kr (ned med knapt 20% mot 2003) Forretningsreisende mellom Sør- og Nord-Norge betaler ca 35% mindre for billetten enn i 2003 Også rimeligere å reise mellom Oslo og de regionale lufthavnene Men, fortsatt store prisforskjeller: - Oslo-Helgelandskysten: ca kr Oslo-Bodø: ca kr Side 13

14 Videokonferanser Side 14

15 Videokonferanser før og nå 1969: Første kommersielle bildetelefon lansert av ATT. Kostnad: $16 for en samtale på 4 minutter 1990-> PC-baserte VK systemer begynner å bre om seg. 2003: Gratis IP video mulig. Skype får 100 million brukere (2006). VK for PC, Mobile &TV! (2010) 1964: På verdensmessen I New York demonstreres bildetelefonen >: Rollabout - systemer får utbredelse. Teleselskaper forventer VK å drive etterspørselen etter ISDN 2000->: Første 3G video mobiltelefon. Mobil videokonferanse mulig når man ikke har tilgang til PC 2005-> Telepresence systems mer populære. HP, Cisco og andre går inn i markedet Early period Telematic period Integrated collaborating period 12/10/2010 Side 15

16 Undersøkelse om reiser og bruk av IKT i yrkessammenheng Forretningsreisende på Gardermoen ble rekruttert til en web-undersøkelse i to uker i desember 2009 og januar 2010 Om lag svar Respondenter skulle gi opplysninger om sin siste forretningsreise og tilgang til og bruk av videokonferanser Holdninger til videokonferanser og reiser ble også dekket Side 16

17 Utstyr: Møteromsbaserte videokonferansesystemer dominerer fortsatt Høy utbredelse: 68% av forretningsreisende med fly har tilgang til videokonferanse Møteromsbaserte systemer dominerer: 54% av passasjerene har tilgang på slikt utstyr (80% av brukerne) Hver fjerde har tilgang til PC-basert utstyr Mobile videokonferansesystemer tilgjengelig for 11%, mens 20% kan bruke andre systemer (f eks Skype) Type utstyr har klar sammenheng med bedriftens størrelse - småbedrifter er relativ sett hyppigere brukere av PC-baserte, mobile og alternative løsninger Side 17

18 Daglig bruk: Aktiv bruk av videokonferanseutstyr: 69% av de med tilgang hadde deltatt i minst et videomøte i løpet av det siste året Dette tilsvarer 45% av de forretnings- reisende I snitt hadde disse foretatt 19 videokonferanser Telefonkonferanser en viktig konkurrent 61% hadde gjort minst ett telefonmøte i løpet av det siste året Gjennomsnittlig antall telefonmøter: Side 18

19 Planlegging: Videokonferanse har kortere planleggingshorisont enn reiser Videomøter krever kortere planleggingshorisont De fleste videomøtene er 30 planlagt 3-7 dager i forveien 25 (med unntak av ledermøter) 20 Halvparten av videomøtene avtales mindre enn en uke før møtet finner sted Bare 20% av møtene ansikttil-ansikt har så kort planleggingshorisont The same day 1-3 days 3-7 days before before 1-2 weeks before 2-4 weeks before 1 month or longer before Latest VC Latest business trip Side 19

20 Varighet: Videokonferanser er av kortere varighet enn møter ansikt-til-ansikt Møter ansikt-til-ansikt er nesten tre ganger så lange som videomøter; Gjennomsnitt 5 timer 350,00 300,00 250,00 200,00 De mest tidkrevende møtene 150,00 er seminarer og styre- 100,00 /ledermøter Bruker minst tid på informasjonsutveksling 50,00,00 Last VC meeting Latest FTF meeting Et videomøte varer i gjennomsnitt under to timer De mest tidkrevende møtene er konsulentjenester og styre- /ledermøter. Disse møtene varer i snitt i 2,5 timer Side 20

21 Møtepartnere: Videokonferanse foretrekkes for intra-organisatorisk kommunikasjon Videokonferanse brukes overfor en rekke kontaktpunkter Men, bruken er klart størst i 20 kontakten med andre 10 0 enheter innenfor samme bedrift/konsern Hvert andre videomøte er en flerpartskonferanse Om lag 16% av møtene involverte internasjonale samarbeidspartnere VC meetings FTF meetings Side 21

22 Formål med møtene: Et redskap for prosjektsamarbeid Tre viktigste formål med videomøter: - Prosjektmøter - Informasjonsutveksling - Ledermøter Drøyt halvpartene av videomøtene er relatert til prosjektarbeid Utviklingen mot bruk av video for å binde sammen prosjektmedarbeidere er forholdsvis ny Har sammenheng med utbredelsen av virtuelt teamarbeid som er sentralt i nettverksorganisasjoner VC meeting FTF meeting Side 22

23 Holdninger: Gjennomgående positive holdninger til videokonferanser Viktigste fordeler: - sparer miljøet - sparer tid - reduserer belastningen med å reise Men; ikke egnet til møter med nye kontakter vanskelig å bygge sosiale relasjoner og netteverk via video Side 23

24 Holdninger til reiser: Kontakt ansikt-til-ansikt er svært viktig i næringslivet Uformell kontakt ofte like viktig som den formelle kontakten i møter Mange synes reisetiden er bortkastet, men de fleste mener likevel at reiser gir positiv variasjon Reisevirksomhet betraktes ikke lenger som orestisje Side 24

25 Fire typer holdninger til videokonferanse og reiser Teknoentusiaster : VK reduserer reisebelastningen; VK sparer tid; VK bedrer informasjonsflyten; VK skulle vært mer brukt for å redusere reisevolumet Nettverksbyggere : VK gjør det vanskelig å utvikle kontakter; VK er en dårlig erstatning for personlig kontakt. Reisetrette : Har for mange reiser; Reisetiden er bortkastet tid; VK skulle vært mer brukt for å redusere reisevolumet Forhandlere : Det er viktig å møte kunder, fagfeller og kolleger ansikt-til-ansikt; Uformell kontakt er like viktig som den formelle kontakten; Det er forventninger om at vi skal møtes ansikt-til-ansikt Side

26 De reisetrette er de største brukerne av videokonferanser De reisetrette er storbrukere av videokonferanse Negative holdninger til det å reise initierer bruk av videokonferanse Reisetrette er overrepresentert blant ansatte i større virksomheter Nettverksbyggere bruker i mindre grad videokonferanse Behov for å bygge nettverk øker reiseaktiviteten og reduserer brukes av videokonferanse Nettverksbyggere jobber ofte i mindre foretak Technoentusiaster er også hyppige brukere av videokonferanse Men, likevel lavere bruksfrekvens enn reisetrette Side 26

27 Hvordan påvirker videokonferanser reiseetterspørselen? Side 27

28 Økonomiske nedgangstider stimuler bruk av videokonferanse Historisk stor tro på substitusjonseffekter Videokonferanser har etter hvert fått stor utbredelse. Det synes som om den kritiske massen er nådd. Brukevennlige konferansesystemer Forretningsreiser følsom overfor konjunktursvingninger: I tider med økonomisk tilbakegang vil bruken av video øke på bekostning av flyreiser Innenlands flytrafikk i perioden % reduksjon Bl a forårsaket av kutt i oljesektoren Videokonferanse erstattet ca % av forretningstrafikken med fly i denne perioden Side 28

29 Videokonferanse fungerer ofte som en backup i krisesituasjoner Økt fokus på videokonferanse som backup når det er problematisk å reise: Terrortrusler Naturkatastrofer Politisk ustabilitet Video gjør det mulig å håndtere midlertidige stans i flytrafikken Men; økt bruk av videokonferanse setter seg ikke Side 29

30 Reisetretthet kan stimulere til økt bruk av videokonferanser Sterk motivasjon for å øke bruken av videokonferanser 25% mener at flere reiser burde erstattes med video- eller telefonkonferanser 23% av ledere som ikke har utstyr har intensjoner om å anskaffe Reisetretthet synes å være den sterkeste motivasjonsfaktoren Flere reiser øker reisetrettheten Side 30

31 Substitusjonspotensialet likevel begrenset Behovet for å bygge relasjoner, skape tillit og den symbolske verdien i å møtes ansikttil-ansikt vil fortsatt drive etterspørselen etter forretningsreiser Globaliseringen og en mer kunnskaps- intensiv økonomi vil sannsynligvis øke kommunikasjonsbehovet => både mer videokonferanser og reising Nettverksorganisasjoner og transnasjonale produksjonskjeder vil drive etterspørselen etter lange reiser Videokonferanser vil være et viktig supplement til møter ansikt-til-ansikt Trust needs touch [ ] Paradoxically, the more virtual an organization becomes, the more its people need to meet in person Charles Handy Side 31

32 Oppsummering Videokonferanser er utbredt i norsk næringsliv Konferanserom dominerer, spesielt i større organisasjoner Mindre bedrifter prøver i større grad ut alternative løsninger Møter ansikt-til-ansikt (reiser) og videomøter er komplementære Videokonferanse brukes i intra-organisatorisk kontakt og i etablerte relasjoner Møter ansikt-til-ansikt er nødvendig for å bygge relasjoner og tillit. Symbolsk betydning i å møtes personlig Overlapp når: - Bedrifter må kutte kostnader, temporære stans i flytrafikken og reisetretthet blant de ansatte - Effektive transportløsninger, bruk av IKT underveis på reisen kan imidlertid redusere overlappet Møter med geografisk atskilte parter Møter som krever fysisk tilstedeværelse Overlapp Møter hvor reiser ikke er nødvendig eller tidsmessig ikke mulig Møter ansikt-tilansikt Videokonferanse Side 32

Reisevaner på fly 2011

Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1349-5 Papirversjon

Detaljer

Reisevaner på fly 2013

Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Reisevaner på fly 2013 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal

Detaljer

Økt luftfartskonkurranse?

Økt luftfartskonkurranse? Jon Inge Lian Avdelingsleder Transportøkonomisk institutt, Oslo Økt luftfartskonkurranse? En situasjonsanalyse 1-2 år etter dereguleringen av stamrutenettet i Norge Sammendrag 1. april 1994 ble det innført

Detaljer

Persontransport i arbeid (PIA)

Persontransport i arbeid (PIA) Persontransport i arbeid (PIA) Ingunn Stangeby, Transportøkonomisk institutt, Oslo 1. Bakgrunn for prosjektet Hensynet til næringslivets transportkostnader har alltid vært et viktig argument for utbygging

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Fra folkebevegelse til filantropi?

Fra folkebevegelse til filantropi? DaG wollebæk OG K arl HENRIK SIVESIND Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 2010-3 Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter Handelshøgskolen Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter En teoretisk avhandling med fokus på Oslo Lufthavn og Københavns Lufthavn Pernille Devold Kolsing og Kate Cecilie Mortensen Masteroppgave

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Hva gikk galt i norsk luftfart?

Hva gikk galt i norsk luftfart? Frode Steen og Lars Sørgard: Hva gikk galt i norsk luftfart? For drøyt syv år siden var det store forhåpninger til norsk luftfart. Deregulering sto for døren. Åpningen for konkurranse ville lede til et

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer