Nytt klubbhus for Stjørdal Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt klubbhus for Stjørdal Golfklubb"

Transkript

1 Nytt klubbhus for Stjørdal Golfklubb Ola Hjelseng og Tor E. Solli Dette notatet summerer opp de forarbeider undergruppe BANE OG KLUBBHUS har utført som del av utarbeidelsen av Virksomhetsplanen for klubben. Jeg viste i statusrapporten til et notat til Harald den vedrørende ideer rundt klubbhus. Jeg mente den var formålstjenlig å gjennomgå i det forestående møtet da de fleste punktene fortsatt gjelder. Jeg gir her noen utdypende tilføyelser til noen av punktene. 1. Rombehov. Behov med størrelsesangivelse for alle funksjoner settes opp etter prioritert liste, hva er et must og hva er nice to have. Hva skaper inntekt, hva er unødvendig belastning, hva kan likeverdig eller med fordel henlegges andre steder (verksted garasje, lager o.l.) Behovet for skisseløsninger og tomt blir straks aktualisert og kan ikke løsrives fra rombehov. Olas friske ideer bør omsettes i arkitektskisse med planløsning slik at utforming og rombehov går sammen. 2. Finansieringsmodell. Eget selskap som ikke belaster klubben og er selvfinansierende men hvor SGK kan ha eierinteresser og få sin del av driftsoverskudd/utbytte. (kanskje A-aksjer med forkjøpsrett) medaktører fra andre klubber, private næringsdrivende innen helserelatert virksomhet, offentlig, pro-shop, servering, kontor, leiligheter. osv: 3. Erfaring fra andre klubber. Mange har gjort dette før oss, nærtliggende eksempler er Byneset og Stiklestad. Det er neppe problematisk å få innsyn i deres modeller og erfaringer, heller ikke fra andre norske klubber som vi ikke har et konkurranseforhold til. Hva med forbundet, sitter ikke det med gratis informasjon til sine betalende medlemmer og skal jobbe for oss. Utenlandske klubbhus har vi alle sette eksempler på. Store forhold, ok, men ideer er gratis og løsninger kan nedskaleres og tilpasses oss. Fleksibilitet og utvidelsesmulighter er viktig. Vi bør ha mål om å vokse og utvikle oss også etter 1. byggetrinn. Under dette temaet vil det også være naturlig å se på gjennomføringsmodell. Jeg tenker da på organisering av byggesaken, entrepriseform og bygging. Jeg kan uten problemer få presentert de gode erfaringene Byneset gjorde og som bidro til gunstige byggekostnader (her var PMN sentrale) 4. Tomtealternativer. Det kan se ut som flere i utvalget allerede har landet på tomt, Saga til Marius. Det skyldes ikke forutinntatte samkjørte holdninger men individuelle og sammenfallende syn. Tomtevalget er helt avgjørende for den videre prosessen med klubbhusets tilblivelse og dersom andre alternativer foreligger, fortjener disse å bli belyst og evaluert opp mot Saga. I tillegg til grunneiers ønske, hensyn til eksisterende infrastruktur, baneanleggets beliggenhet og utforming, må planmyndighetenes forutsetninger, les reguleringsplan, legges til grunn. En uomgjengelig forutsetning for å kunne starte prosjektering, her skisse- og, etter hvert, forprosjekt, er tomtevalg. Arkitekt må ta utgangspunkt i: A) tomt, B) reguleringsforutsetninger og C) rombehov for å kunne starte et oppdrag. Bak notatet ligger en kartskisse der sagtomta er merket av. Vedlagt er også flere

2 perspektivskisser av et klubbhus. Hensikten med disse skissene er kun å illustrere hvordan et klubbhus kan plasseres inn på tomta. 5. Kartgrunnlag og reguleringsplaner. Jeg antar noe underlag finnes i klubben men har ikke fått noe av dette så langt. Jeg og Ola har derfor planer om et møte med kommunen v/byggesakskontoret for å få ut eiendomskart, reguleringsplaner med bestemmelser, tekniske planer somviser ledningsnett m.m. 6. Oppsummert. Det er behov for å strukturere det videre arbeidet slik at det blir målrettet og effektivt. Foreløpige delmål kan da være: Rombehov Tomtevalg Byggherreorganisasjonsplan, byggekomite, planleggere, entrepriseform, konkurranse Fremdrifts- og aktivitetsplan Skisseprosjekt med kalkyle Finansieringsplan, eierskapsmodell, medspillere Planlagt oppfølging som er utført etter Møte med Stjørdal Næringsforum v/torstein Mørseth Formålet med det var å få luftet planer rundt klubbens utvikling banen med tilhørende fasiliteter og bygging av klubbhus. Torstein var meget imøtekommende og frittalende og tilbød oss videre bistand etter våre ønsker og hans muligheter. Her noen stikkord. Han kritiserte SGK for ikke å ville samarbeide med SNF m.h.t. markedsføring mot reiselivet, herunder turistkontoret, hotellene, og andre arenaer som besøkes av reisende, eks. vis Værnes. Her ligger mye uforløst potensiale. SNF er savnet på turistarenaene Konkret foreslås en større presentasjon av klubb og bane for en utvalgt gruppe, gjerne i samråd med SNF (han følte at klubben tidvis lukket seg for andre) Han gir oss nærmest ultimatum nå, enten ønsker vi samarbeid eller så blir vi ansett som uvillige Vinteraktivitet, turløyper, sykkelstier, samarbeid med andre idretter for felles utnyttelse av et klubbhus. Dette ble ansette som utfordrende men vel verd å forsøke. Squash, golfsimulator, bowling, tennis, m.m. Mediaoppfølging, her er SNF helt enige med oss. Det er svært viktig å får en kontaktperson i bladet, gjerne påtroppende redaktør og invitere vedk. til besøk samt fore bladet kontinuerlig med klubbnytt og annet på banen, ikke bare turneringsresultater (vår egen pressekontakt)

3 Fremstøt mot helsebransjen i videste forstand. Jeg kontakter Stjørdal DMS før møtet vårt på mandag. Videre bør kontakt mot NAV etableres. Også Frisk-gården. Jeg kan følge opp LHL. Helsesjefen i kommunen (e), private aktører som fysioterapeuter, kiropraktorer o.lign. bør kontaktes, det finnes også andre. 2. Tillegg etter konferanse med byggesakskontoret i Stjørdal kommune v/avd.leder Steinar Risberg (NB. En uforpliktende drøfting i tidlig fase) Reguleringsplan for banen med tilhørende reguleringsbestemmelser er datert , sist revidert I tillegg finnes en illustrasjonsplan datert Utdrag av denne for det aktuelle området legges ved dette dokumentet sammen med reguleringsbestemmelsene Tomta tiltenkt klubbhus, eller som beste alternativ, er regulert som spesialområde og ikke en del av reguleringsplanen for golfbanen. Dette antas å ha sammenheng med gårdssaga til Marius som sto der inntil i sommer. Steinar sier at vi må søke om dispensasjon fra gjeldende plan etter at saga er fjernet og at denne søknaden må begrunnes da Klubbhus i dag er inntegnet og godkjent plassert i driftsbygget til Marius. Jfr. her bestemmelsen øverst på side 7 i bestemmelsene. Slike dispensasjonsbegrunnelser kan være: 1) at saga tidligere var et hinder, 2) at klubben ikke har tilfredsstillende lokaler for ansatte for drift, 3) at klubben må tilby bedre fasiliteter for medlemmer og gjestespillere som dusj, garderobe, bagstall, servering, proshop, møte og undervisningsrom m.m. En søknad bør inkludere hele den skraverte biten (utført av meg) ned til naboeiendommene. Kommunen vil stille opp i en formell forhåndskonferanse dersom SGK utarbeider en slik søknad og et skisse-/forprosjekt av et klubbhus. Det er da viktig å ha fått positiv tilbakemelding fra naboer gjennom et nabovarsel. Steinar signaliserer en uforbindtlig velvilje til en slik, godt begrunnet søknad Steinar, privat og som positiv idrettsaktiv i alle år, forstår klubbens behov og argumenter for å fornye klubben, herunder et eget klubbhus. Han foreslår også, på anmodning, at SGK kontakter formann Bjørn Ivar Hage i Stj. Blink for å lufte ideene om et samarbeid med andre idrettsgrener i et tiltenkt klubbhus, gjerne helårs. Også andre aktiviteter som privat næringsliv, gjerne beslektet med idrettsaktiviteter slik vi har tenkt høgt om allerede. Et klubbhus som kan være en arkitektonisk berikelse for området bifalles også. Oppsummert. Et positivt møte som allerede på nåværende stadium kan tolkes som at vi er på rett vei Tor, med bidrag og godkjenning. av Ola

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Fra fritid til arbeid, noe for NAV?

Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Publisert i Fontene 11/07 Tina Hjelmeland Opplevelse av mestring er et viktig element for å få mennesker ut av isolasjon og over i sosiale relasjoner, og kanskje også

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer