JobbX - Antirasistisk Senter Postboks 244 Sentrum, 0103 Oslo e-post: // tlf: // mob:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JobbX - Antirasistisk Senter Postboks 244 Sentrum, 0103 Oslo e-post: post@jobbx.no // tlf: 23139000 // mob: 47 36 40 02"

Transkript

1 JOBBX ÅRSRAPPORT 2011 JobbX Karrieresenter har siden 2004 vært er unikt ungdomstilbud i Oslo. Gjennom våre gratis jobbsøkingsaktiviteter og fokus på karriere bidrar vi til å bevisstgjøre ungdom på egen kompetanse, slik at de kan ta ansvar for å skape sin egen selvstendige fremtid. JobbX er Antirasistisk Senters avdeling for ungdom og arbeidsliv. Tanken bak JobbX var å gi et tilbud til ungdom som ønsket å jobbe, men som fant det vanskelig å få seg jobb. Gjennom samtaler med ungdom, arbeidsgivere, ungdomsarbeider og andre fagpersoner innså initiativtageren bak JobbX at jobbsøking i seg selv er en kunnskap som må tilegnes. Videre ble det klart at det ikke fantes denne formen for kurs skreddersydd for ungdom. JobbX var til å begynne med utelukkende et Jobbsøkerkurs, men har de siste årene utvidet sitt arbeidsområde. For å imøtekomme ungdom på best mulig måte har JobbX fortløpende utviklet sine tilbud, slik at det skal være relevant for enda flere ungdommer. Fokus på entreprenørskap og mentorer har vært gjennomgående i I tillegg har vi sett at det er viktig å forankre metodene også utenfor JobbX. Derfor har vi satset på å arrangere faste veilederkurs for personer som jobber med ungdom. Ansatte og ressurspersoner på JobbX i 2011 JobbX vektlegger å ansette kursholdere som gjenspeiler deltagerne på best mulig måte. Dette innebærer at våre ansatte har en svært mangfoldig bakgrunn. Både når det gjelder etnisk opphav, men også botid i Norge, beherskelse av en rekke ulike språk, utdannelsesbakgrunn, livserfaring og yrkesvalg. En gjennomgang viser at JobbX kursholderne representerer 15 ulike nasjonaliteter og behersker over 30 språk til sammen. En mangfoldig sammensetning av kursholdere er et av JobbXs viktigste suksesskriterier. Administrasjon Leder, Mona Mauseth Evensen Rådgiver, Karen Bøhle Aarhus Prosjektleder, Yonas Biniam Kursansvarlig, Somia Salaouatchi Rådgiver og skribent, Thomas Prestø Praksisstudent, Kristine Tamnes Praksisstudent, Stephanie Alexandra Johansson-Merrick Summer intern, Subhan Shafiq

2 Kollagen viser et utvalg av kursholder, ansatte og ressurspersoner i JobbX Selomon Weldu, Aslaug Røhne, Shafi Adan, Thomas Prestø, Somia Salaouatchi, Subhan Shafiq, Stephanie Alexandra Johansson-Merrick, Tommy Ibrahim Bah, Anita Evora Da Cruz, Angela Miwumbi, Sidrah Khalid, Siw-Randi Kåsereff, Somaya Fredriksen Elfarri, Mona Mauseth Evensen, Goran Scekic, Runar Dankel, Lill Beate Jansen, Ibrahim Muse, Samantha Gurah, René Brunsvik, Felipe Orellana, Alan Bendu, Kamran Karimi, Ellen Gjeruldsen, Inga Tollerud, Karen Bøhle Aarhus, Yonas Biniam, Kristine Tamnes

3 I 2011 har JobbX hatt følgende aktiviteter Månedlige jobbsøkerkurs (3x3 timer) Hver måned arrangerer JobbX ordinære jobbsøkerkurs. Deltagerne består av skoleungdom, nyutdannede, arbeidsledig ungdom sendt fra NAV, enslige mindreårige m.fl. Kurset er prosessorientert og varer kun i ni timer. JobbsX-kurs for yrkesfagelever JobbX har skreddersydd jobbsøkerkurs til vordende lærlinger for å øke deres mulighet for å få lærlingplass. Bakgrunnen for tiltaket er den tøffe konkurransen om eksisterende lærlingplasser. Ukentlig drop-in tjeneste I tillegg til kurs opplever vi pågang fra ungdom som ønsker ekstra oppfølging i etterkant av kurs og som ønsker en-til-en veiledning. Dette kan være i forbindelse med nye jobbintervjuer, oppdatering av CV, karrierebytte, utnyttelse på arbeidsplassen osv. Mentorordning for unge gründere Gjennom samarbeid med ulike bedrifter kobler JobbX ungdom med mentorer fra næringslivet. Hensikten med dette tilbudet er at flere ungdommer skal få kunnskap om etablering av egne prosjekter, tiltak og bedrifter. Veiledning av ungdom som utnyttes/diskrimineres av arbeidsgivere Vi opplever stadig arbeidsgivere som utnytter ung arbeidskraft. JobbX-kursene består av en egen modul som tar for seg plikter og rettigheter i arbeidslivet. I tillegg følger vi opp ungdom som opplever å jobbe uten lønn, uten kontrakt. JobbX-programmet et arbeidsmarkedstiltak I forbindelse med et to-årig utredningsarbeid omhandlende ungdom og arbeidsmarkedstiltak gjennomførte JobbX en pilot på et skreddersydd tiltak for ungdom. Programmet ble utviklet med utgangspunkt i funn om hvilke faktorer som påvirker og motiverer ungdom til å søke jobb. Kurs for ungdomsarbeidere og NAVansatte JobbX-metodene er svært effektive. For at flest mulig ungdommer skal kunne benytte seg av JobbX-metodene har vi arrangert kurs for ungdomsarbeidere og NAV-ansatte. På kursene formidles JobbX metodene til personer som jobber tett med ungdom. Disse kursene har fått svært god tilbakemelding, og videreføres i 2012

4 Inspiratorer og gode forbilder Det er viktig for ungdom å se muligheter og ha mål å strekke seg etter. Derfor mener JobbX det er viktig å synliggjøre de mange ulike veiene til karriere. Som følge av dette har JobbX startet å invitere mentorer fra næringslivet til våre kurs. Hensikten med dette er å vise at det er mange veier til ønsket karriere, og at det er mange ulike bransjer man kan jobbe i. JobbX har primært invitert relativt unge ledere til å holde motivasjonsforedrag på våre kurs, da deltagerne lettere kan relatere seg til unge personer. I 2011 var følgende bedrifter representert på JobbXkurs. Aker Biomarine, Lebara, Microsoft Norge. I tillegg til ovennevnte aktiviteter har JobbX arrangert jobbsøkerkurskurs ved følgende instanser. o Åssiden videregående skole o Sogn videregående skole o Haugenstua Nærmiljøsenter o Haugenstua Scene o Ny Sjanse, Bydel gamle Oslo o Introduksjonsprogrammet i Sørum Kommune o NAV Grorud Foredrag, møter og innspill I 2011 har JobbX holdt presentasjoner ved en rekke anledninger. Vi har blant annet holdt foredrag i forbindelse med OXLO s tiårsjubileum, for Cappelen Damms mulig umulig - konferanse på NHO, for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, for europeiske framfylkingsorganisasjoner og for estiske NGO er. Videre har vi kommet med innspill til Inkluderingsutvalget. Våren 2011 hadde vi flere møter med Arbeidsdepartementet blant annet om ungdomsledighet og mentorordninger. På våren stilte JobbX både som veiledere og i juryen innen sosialt entreprenørskap ved Lambertseter VGS. Vi har også vært tilstede på Bjørnholtmessa. I september inviterte JobbX til lansering av rapporten Ungdom og arbeidsmarkedstiltak 2. I oktober reiste JobbX til Belgia på entreprenørkonferansen Bridges to Work. I tillegg har vi vært på en rekke konferanser og andre fagforum for å informere om JobbX, blant annet Kontaktkonferansen til BLD, NAV-Farve konferansen, IMDis 8.mars konferanse og Buf-Dirs Sammen for ungdom konferanse. Ellers har JobbX hatt møter med blant annet Global Future, Cappelen Damm forlag, Xtra Personell og Ung.no. Vi har bidratt med rekrutteringstips til Microsoft og gitt høringsinnspill til Brochmannutvalgets rapport. JobbX i media I 2011 har JobbX økt sin synlighet i media, gjennom både reportasjer og debatt. I tillegg til synlighet i aviser har JobbX også vært med i radioprogrammet Her og Nå og TV-programmet Teenage Boss.

5 Samarbeid med Næringslivet Desember 2010 vant JobbX en internasjonal Microsoftkonkurranse som det beste tiltaket som får personer inn i arbeid gjennom bruk av digitale hjelpemidler. JobbX vant over kandidater fra 14 andre land. Pengepremien ble blant annet brukt på å investere i 15 bærbare datamaskiner to projektorer med mer. Følgelig har vi mulighet til å holde kurs rundt om i nærmiljø, uavhengig om lokalene har datautstyr tilgjengelig. Vi har nå også mulighet til å ha flere parallelle kurs samtidig. I tillegg til å være en stor økonomisk bidragsyter har ansatte fra Microsoft Norge stilt opp som mentorer og inspiratorer både for deltagere ved JobbX og for de ansatte. JobbX anser samarbeidet med Microsoft Norge som svært givende, og vi gleder oss videreføringen i Våren 2011 donerte PepsiCo Norge en hel del datautstyr til JobbX. Dette bidraget innebærer at vi nå har kapasitet til å arrangere flere jobbsøkerkurs og drop-in tjeneste parallelt. PepsiCo har også innledet et samarbeid hvor JobbX finner unge gründere med flerkulturell bakgrunn. PepsiCO Norge skal i løpet av våren 2012 plukke ut flere av disse og stille opp som mentorer for deres forretningsideer. Samarbeid med YS Ung Vi har videreført samarbeidet med YS Ung. Dette er et svært verdifullt bidrag til JobbXkursene. Deltagerne får viktig informasjon om plikter og rettigheter i arbeidslivet. JobbX opplever at det er moderat kunnskap blant ungdommene på dette feltet, og opplever stadig at ungdom har blitt utnyttet av arbeidsgiver. Gjennom økt kunnskap formidlet av YS Ung forebygges uheldige arbeidsforhold. Strategidager Kursholderne er en svært viktig ressurs for JobbX, og bidrar også i utformingen av strategien. Derfor har JobbX i 2011 gjennomført fire strategidager sammen med kursholderne. Temaene har blant annet vært kompetanseheving, samt definering og videreutvikling av JobbX. Videreutvikling av kursmaterialet Våren 2011 gjennomgikk kursholderne det eksisterende kursmaterialet for JobbX-kursene. Det ble bestemt at presentasjonen trengte et redesign. For å gjøre materialet mer tilgjengelig gikk vi bort fra teksttunge foiler og utviklet en presentasjon som i stor grad benytter bilder for å eksemplifisere jobbsøkingsprosessen. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger både fra kursdeltagere og kursholdere.

6 Utvidelse av JobbX JobbX er et populært tiltak for ungdom, og opplever stor pågang. Vi mener at fokus på karriere fra en tidlig alder er viktig for all ungdom. Derfor ønsker JobbX å ekspandere sin virksomhet til flere steder i Norge. I sommer utredet JobbX de byene vi mener har størst behov for et tiltak som dette. Vi så på befolkningssammensetning med hensyn til etnisitet og alder. JobbX har som målsetting å utvide til fem større byer i løpet av Finansiering og bidragsytere Microsoft Norge $ , samt programvare Barne,- likestillings og inkluderingsdepartementet, Fattigdomsmidler NOK Oslo Kommune, Driftsstøtte NOK Oslo Kommune, Enhet for mangfold og integrering, straksmidler NOK NAV Farve NOK (fordelt ) Salg av konsulenttjenester og kurs ca NOK PepsiCo Norway lap top er UnoX printere og pc-utstyr Nøkkeltall I 2011 har JobbX hatt stor pågang. Daglig har ungdom benyttet seg av tilbudene våre. Vi har valgt å føre statistikk på våre unike deltagere fra jobbsøkerkursene og den organiserte dropinn tjenesten vi har hatt på tirsdager. JobbX har hatt 327 unike deltagere. 248 av disse har vært på jobbsøkerkurs. Mange av deltagerne har benyttet seg flittig av drop-in i etterkant av kurset. 92% av deltagerne på JobbX kurs har hatt utenlandskklingende navn 69% av disse ungdommene har fått jobb etter kurset Det har vært 79 unike brukere på drop-in i Av disse har 74,5% fått jobb. Totalt har vi arrangert 27 JobbX-kurs for ungdommer og 3 kurs for ungdomsarbeidere og navansatte. Det har blitt arrangert drop-in hver uke. På neste side følger en skjematisk oversikt som viser resultatene fordelt på alder og kjønn.

7

Årsrapport 2011. Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te

Årsrapport 2011. Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te Årsrapport 2011 Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te Leder 2 Kirkens bymisjon ga Brosteinprisen til Kari Helene Partapuoli for å være en tydelig stemme for et samfunn basert på fellesskap,

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer