Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien"

Transkript

1 Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak ble støttet av Nasjonalbiblioteket og fullført sommeren Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom de fem største byene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Målsetningen med prosjektet var å fremme erfaringsutveksling mellom bibliotek som hadde ulike bibliotektilbud rettet mot flerspråklige bibliotekbrukere. Deltakerne utvekslet erfaringer, diskuterte utfordringer, deltok i studiebesøk og forelesninger i prosjektperioden. Hvert bibliotek gjennomførte ulike tiltak i prosjektperioden: - Oslo: Lesesirkler på Stovner filial for voksne biblioteket som læringsarena. - Bergen: Kreativt skrivekurs på tre språk + lesegruppe for flerspråklige kvinner. - Trondheim: Lesekafé på Saupstad, Byåsen og ved hovedbiblioteket. - Stavanger: Forfattere forteller flyktningers historie + lesegruppe for elever ved videregående skole som skal lære norsk + kreativt skrivekurs. - Kristiansand: Unge elever som skal lære norsk, møter pensjonister som jobber frivillig møte på tvers av generasjonene. Prosjektet førte til at bibliotekene fikk et faglig nettverk. Hovedhensikten var å gi bibliotekene erfaring med gode måter å arbeide med flerkulturelle bibliotektjenester. Prosjektmedarbeiderne deltok både i planlegging og som deltakere i den nasjonale konferansen Fornuft og følelser : En konferanse om språkforståelse og leselyst i et flerkulturelt Norge Prosjektets oppstart og mål: Folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand ønsket å gjennomføre et ettårig prosjekt i tilknytting til workshops med tema leseglede som foreningen!les arrangerte i Oslo for tospråklig ungdom og unge voksne. Vi ønsket å styrke lese- og språkferdigheter hos mennesker med annen språkbakgrunn enn norsk. Alle folkebibliotekene arbeider aktivt på det flerkulturelle området, og har ansatte som har spesielt ansvar for fagområdet. Bibliotekene ønsket å prøve ut forskjellige tilnærmingsmåter systematisk, sammenligne erfaringer både mens prosjektet pågikk og i etterkant. Hovedhensikten var å finne ulike program som fungerte bra, og som kunne bli gjentatt for nye deltakere i årene framover. Nasjonalbiblioteket støttet prosjektet med ,- bibliotekene deltok med en egenandel på rundt ,-. Prosjektmidlene skulle brukes til å iverksette ulike aktiviteter og til erfaringsutveksling. 1

2 Prosjektperioden var ett år, vi startet høsten 2010 og sluttet sommeren Prosjektmidlene ble også brukt til å presentere prosjektet på en nordisk konferanse i København august Elisabeth Svåna, Marianne Tveterås, Karen Marie Loge, Else Marie Nesse, Sølvi Eriksen Lind og Cecilie Bergh på studiebesøk på Stovner mars 2011 Prosjektorganisasjon Styringsgruppe Biblioteksjefene i deltakende bibliotek: Liv Sæteren Deichmanske folkebibliotek i Oslo Trine Kolderup Flaten Bergen Offentlige bibliotek Berit Skillingsaas Nygard Trondheim folkebibliotek Marit Egaas Sølvberget og Stavanger folkebibliotek Anne Kristin Undlien Kristiansand folkebibliotek Styringsgruppen hadde tre møter I prosjektperioden, og brukte ellers e-post for å diskutere prosjektet. Prosjektkoordinator og leder av arbeidsgruppen Anne Kristin Undlien Arbeidsgruppen Oslo : Cecilie Bergh, Marianne Tveterås og Elisabeth Svånå Bergen: Karen Marie Loge og Anne Berit Helland Trondheim: Sølvi Eriksen Lind og Liv Edel Berge 2

3 Stavanger: Aud Jorunn Aano og Olaug Øygaarden Kristiansand: Oddhild Hildre og Else Marie Nesse Arbeidsgruppen hadde fire møter i løpet av prosjektet. I tilknytting til prosjektet hadde vi forelesnig av Birthe Simonsen fra Universitetet i Agder, vi besøkte Stovner filial og deltok på et av møtene i Barbro Thorvaldsens lesesirkel. Vi besøkte Bergen Offentlige bibliotek og så hvordan deres nye bygning forbedret bibliotektilbudet. Vi hadde også et sterkt møte med den nye Fribyforfatteren i Bergen. ICORN (International Cities of Refuge Network), plasserer forfulgte forfattere i byer som er villige til å være vertskap for disse. Arbeidsgruppen utarbeidet en blogg som sitt arbeidsverktøy: Vi ønsker at bloggen skal gi inspirasjon og gode råd i arbeidet med flerkulturelle bibliotektjenester. Representanter fra Nasjonalbiblioteket og foreningen!les deltok på det første arbeidsgruppemøtet. Nasjonalbiblioteket betraktet prosjektet som et nasjonalt prosjekt og ønsket derfor å delta i det første planleggingsmøtet. Nasjonal konferanse Fornuft og følelser: En konferanse om språkfortståelse og leseglede I et flerkulturelt Norge Styringsgruppen ble spurt av foreningen!les og Nasjonalbiblioteket om å delta i planleggingen av denne konferansen, hvilket vi gjorde på vårt første møte, på et telefonmøte og via e-post. Trondheim folkebiblioteks arbeid med lesekafé på Saupstad ble presentert på konferansen av Sølvi Eriksen Lind, og Barbro Thorvalden presenterte lesesirkelarbeidet i Oslo på konferansen. Både styringsgruppe og arbeidsgruppe deltok på konferansen og hadde møter i tilknytting til konferansen. Vi hadde godt utbytte av konferanseprogrammet. Presentasjon av paper på Nordic Library Conference - Cultural Diversity, Community and Services, København Anne Kristin Undlien meldte på vegne av prosjektgruppen inn et paper til denne konferansen. Forslaget til paper ble antatt og prosjektgruppen skrev paperet sammen. På konferansen presenterte Anne Berit Helland paperet og deltok på hele konferansen. Prosjektet betaler for reise og opphold, mens Nasjonalbiblioteket betaler konferanseavgiften for de norske deltakerne som gav presentasjoner. I presentasjonen la vi spesielt vekt på partnerskap og nettverksbygging i lokalmiljøet i forbindelse med de ulike tiltakene, fordi dette har vært et klart suksesskriterium. Det viste seg også at hele konferansen bygget opp om nettopp dette gjennom de ulike foredragene, samtalene og diskusjonene i tillegg til at deltakelse på konferansen bidro til nettverksbygging blant deltakerne. Vedlagt denne prosjektrapporten ligger bildene som ble vist under presentasjonen. Anne Berit har også laget en konferanserapport på prosjektets blogg. Bibliotek som flerkulturell arena seminar i regi av Oppland fylkesbibliotek på Lillehammer Oddhild Hildre presenterte prosjektet med hovedvekt på arbeidet hun hadde vært med på ved Kristiansand folkebibliotek på denne fagsamlingen. Nå følger en presentasjon av de ulike delprosjektene. 3

4 Arfi Ahmed Abdi møter forfatter og illustratør Cecilie Seim foto: Groruddalen.no Oslo: Leseglede på Deichmans bibliotek, Stovner filial Bakgrunn Drabantbyene Stovner og Grorud har et lavt utdannelsesnivå sammenlignet med andre deler av Oslo. Det er også færre som er i ferd med å ta høyere utdannelse fra disse bydelene. I tillegg er andelen i arbeid blant de laveste i Oslo, og dette gjelder spesielt befolkningen med ikke-vestlig bakgrunn. I noen områder er andel i arbeid nede i 44% og blant de med lite utdannelse har kun 37% en eller annen type jobb. Leseglede Stovner filial ønsker å fokusere på biblioteket som en læringsarena for voksne. I tilknytting til prosjektet Leselyst og språkutvikling startet man en lesesirkel for voksne med annet morsmål enn norsk. Lesesirkelen ble ledet av Barbro Thorvaldsen, som jobber som lærer i voksenopplæringen og som bibliotekar. Thorvaldsen bruker en læremetode som heter suggestopedi i sitt arbeid med lesesirkelen. Hun har skrevet lærebøker ut fra metoden, Leseglede 1,2,3 (Thorvaldsen, B. 2010). Lesesirkelen hadde 8 møter våren 2011, I tillegg hadde de ett forfatterbesøk. Forfatteren Cevilie Seim snakket om boka Souads vesker ; Seim ble presentert i lokalavisen (Akers Avis) da hun var på biblioteket. Vi kan anbefale å bruke henne i en slik sammenheng. Barbro Thorvaldsen presentert sitt arbeid i et norsk bibliotekfagtidsskrift våren Vi hadde 6 30 deltakere på disse møtene. Barbro Thorvaldsen vil arrangere et kurs for lærere og bibliotekarer neste høst om hvordan man kan arbeide med lesesirkler. Noen av medlemmene i arbeidsgruppen kommer til å delta på dette kurset. Stovner filial ønsker å finne flere samarbeidspartnere for å gi flere grupper mulighet til å delta på lesesirkler til høsten. 4

5 Et suksesskriterium for arbeidet var samarbeidet med voksenopplæringen, noe som gjorde at vi fikk tak i mange deltakere. Deichman har i tidligere prosjekter samarbeidet med AOF om lesesirkler for flerspråklige kvinner, som følge av dette samarbeidet ønsket AOF å betale kurslederen i Leseglede-prosjektet på Stovner. Dette gjorde at Deichmanske bibliotek brukte mindre prosjektmidler enn opprinnelig planlagt. De fleste deltakerne deltok i lesesirkelen som en del av opplegget i voksenundervisningen. Lesesirkelen var åpen for alle, men vi har ikke lykkes i å få tak i mange andre deltakere så langt. Vi reklamerte for lesesirkelen ved å henge opp plakater i biblioteket, dele ut løpesedler, sende ut informasjon og kopier av plakat og løpesedler og ved å sende e-post til utvalgte personer. I tillegg skrev lokalvisa om tiltaker. Vi annonserte også på hjemmesida vår, på facebook og Origo. ( Hva skjer på Deichman. ) Lesesirkelen var vellykket. Elevene synes Barbro var en god lærer. Deltakerne gav uttrykk for at de likte programmet, og en del var spesielt begeistret for boka Souads vesker. En kvinne fra Somalia sa at boka var svært troverdig, og at forfatteren hadde beskrevet Souads følelser på en gjenkjennelig måte. Samling for kvinnegruppe i Bergen Bergen (1): Kreativt skrivekurs på Bergen Offentlige bibliotek November 2010 Bergens fribyforfattere Ayaz Khonsyawashan og Hossein Heidary holdt et kreativt skrivekurs på kurdisk og farsi/dari seks kvelder i november. Fribyforfatterne hadde vært i Norge to år. Hovedmålgruppen for tiltaket var ungdom med utenlandsk språkbakgrunn. Vi engasjerte også den tospråklige forfatteren og musikeren Pedro Carmona-Alvarez, slik at deltakere som foretrakk å skrive på norsk kunne få hjelp til tekst og dikt av Carmona-Alvarez. Vi hadde seks deltakere som skrev på tre ulike språk. Kursets seks kvelder ble viet til forskjellige litterære temaer; romanteori, dikt, teater/drama, manuskriptanalyse. Vi hadde et forberedende møte der de tre forfatterne og en tolk deltok. Carmona-Alvarez skulle åpne hver av de seks kveldene med å snakke om dagens tema, og gi deltakerne skriveoppgaver, siden dette primært skulle være et skrivekurs og ikke en forelesningsrekke. 5

6 På grunn av fribyforfatternes begrensede norskkunnskaper, var det vanskelig for fribyforfatterne å skjønne det Carmona-Alvarez sa, og Carmona-Alvarez ante bare konturene av hva fribyforfatterne snakket om til deltakerne. Fribyforfatterne skulle gå igjennom ungdommens tekster på deres morsmål. I løpet av kurset ble det tydelig at fribyforfatterne heller ville holde forelesninger enn å jobbe med de skriftlige oppgavene studentene hadde fått. Dette gav studentene verdifull tid med samtale om litterær teori med forfatterne, men de fikk da ikke god nok anledning til å samtale om oppgavene. Vi tror deltakerne hadde hatt større utbytte av en mer praktisk tilnærming der de måtte jobbe med egne tekster ut i fra tema for kvelden. Tidligere erfaring tilsier at praktisk arbeid med tekstene er det deltakerne lærer mest av, da får de et kvalifisert blikk på sin tekst og lærer å se både styrker og svakheter ved eget arbeid. Dette er en arbeidsform vi er vant med i Norden. Vi har en teori om at fribyforfatterne kommer fra en tradisjon hvor undervisningen i større grad foregår via tradisjonelle forelesninger, og at dette var et forhold vi ikke hadde tatt nok hensyn til. Derfor vil vi anbefale enda grundigere forarbeid til et slikt kurs, for å forsikre seg om at man er enige om arbeidsform. Det er også mulig det ville vært klokt å ha tolk tilstede i hvert fall innledningsvis hver kveld, slik at alle parter har klart for seg hva man skal jobbe med. Bedre kommunikasjon og bedre mulighet til å overvinne språkbarrieren er nødvendig for å få et mer velfungerende kurs. Bergen (2): Lesegruppe for minoritetsspråklige kvinner høsten 2010 og våren Biblioteket arrangerte lesegruppe for flerspråklig kvinner hver tirsdag fra kl Gruppen møttes fra høstferien 2010 til og med 14.juni Det deltok 8-19 kvinner på samlingene. Biblioteket samarbeidet med Mottaks- og kompetansesenteret for flyktninger (MOKS) om påmelding til gruppen. De fleste deltakerne deltar i introduksjonsprogrammet til kommunen. Resten har meldt seg på direkte til biblioteket. MOKS bidro til gruppen med et lite tilskudd. 6

7 Formålet med gruppen var å praktisere norsk muntlig i en sosial setting ved å lese og snakke om det vi leste. Vi ønsket å skape leseglede og stimulere leselyst, samtidig som vi skapte et sosialt fellesskap og nettverk for deltakerne. Vi startet gruppesamlingen samlet med for eksempel en runde rundt bordet med korte kommentarer fra alle i forhold til et spørsmål, opplesning av et dikt, vi sang en sang sammen eller vi hadde en runde med et ordspill med kort. Vi sørget for at alle deltok. Fra nyttår til påske delte vi gruppen i to etter språknivå med en ansatt i biblioteket som leder for hver gruppe. I høst og i vår holdt vi gruppen samlet med en ansatt som leder. Vi hadde kaffe, te, frukt og kjeks i pausen, og ønsket å ha en uformell tone. Ved oppstart i høst hadde vi besøk av forfatter Tanja Kjeldset som snakket om og leste fra bøkene sine. Det var populært i gruppen, selv om ikke alle kunne forstå alt som ble sagt. Deltakerne ble smittet av forfatterens engasjement og entusiasme og valgte seg en av hennes bøker til å lese i gruppen. I januar hadde vi byvandring med Gunnar Staalesen til stor glede for deltakerne og lederne! Vi hadde på forhånd lest Gunnar Staalesens bok Duen fra Bergen med handling fra Bergen og fulgte i hovedpersonens fotspor. Da deltakerne evaluerte opplegget på slutten av året, skrev alle at lesegruppen hadde fått dem til å ville lese mer. Å lese høyt fra bøker sammen, spille med ordkort og å gå på byvandring var de mest populære aktivitetene, ved siden av å snakke og fortelle. Biblioteket anser lesegruppen som et vellykket prosjekt og ønsker å fortsette med dette arbeidet. Vi kunne ønske oss å ha lesegruppen annenhver uke fordi forberedelsene ril møtene er krevende. Men så lenge vi samarbeider med MOKS kreves det at vi har ukentlige samlinger. Samarbeidet med MOKS er av stor verdi. Vi tror også vi på sikt vil trenge noe mindre tid til forberedelser pga erfaringsdeling i prosjektet og fordi vi blir mer rutinerte. 7

8 På byvandring med Gunnar Staalesen Trondheim: Språkkafeér i Trondheim Saupstad Saupstad bibliotek ligger I en bydel I Trondheim med innbyggere fra mange forskjellige land. Innbyggerne snakker totalt mer enn 30 ulike språk. I forbindelse med prosjektet Leselyst og språkforståelse startet vi Språkkafé her. Vi ønsket at Språkkaféen skulle være et viktig bidrag i forbindelse med inkludering, språkopplæring og leselyst hos flerspråklige. Målgruppen var flerspråklige som trengte et sted å praktisere norsk og lære mer om norsk kultur. Vi startet Språkkaféen januar Etter en lang oppstartsperiode kan vi nå si at Språkkaféen er i full drift, og den har blitt en suksess! Språkkaféen er et samarbeid mellom Saupstad bibliotek og Saupstad frivillighetssentral. Vi inviterer til Språkkafé hver tirsdag kl To kjempedyktige damer driver kaféen: Sigrun Helle, som deltar som frivillig fra frivillighetsentralen og Gyro Rygnestad, som er pedagog, deltar via biblioteket. Vi var svært aktive for å verve deltakere. Vi hengte opp plakater mange steder, men ingen kom. For å få tak i deltakere måtte vi oppsøke dem der de vanligvis var. Vi kontaktet voksenopplæringen, snakket med NAV og INN (Kvalifiseringssenteret for innvandrere). I tillegg fikk vi omtalte av tiltaket i den lille lokalavisa for området. Etter hvert begynte folk å komme. I dag har Senteret for voksenopplæringen 8 plasser på Språkkaféen mens de resterende 8-10 plassene er forbeholdt de som bor i bydelen. På Språkkaféen har vi fokus på å skape en ufarlig og hyggelig atmosfære slik at ingen trenger å være redd for å dumme seg ut. Vi prøver å ikke være for lik en vanlig skole/undervisningssituasjon, men vi har alltid med pedagogiske verktøy i arbeidet. Vi tar hensyn til hva deltakerne ønsker å snakke om, men har alltid tenkt på et tema å ta opp dersom det ikke dukker opp forslag. Vi planlegger et opplegg og videre progresjon for hver tirsdag. Vi har ulike typer aktiviteter for å sørge for at konversasjonen ikke dør ut og for å sikre at alle får mulighet til å si noe. En populær aktivitet har vært hukommelsesleken Kims lek. Avisartikler har også blitt brukt som bakgrunn for samtale. En gang tok vi utgangspunkt i en notis om en som hadde vunnet i 8

9 lotto og snakket om hva vi ville ha gjort dersom vi vant i lotto. Man kan snakke om det aller meste. Vi går på museum eller lignende ca. en gang i året. For å få mest mulig ut av museumsbesøket forbereder vi oss på forhånd. Deltakerne på Språkkaféen kommer fra mange forskjellige land, fra Japan, Irak og Bhutan. Felles for alle deltakerne er at de sier de nå har fått et større nettverk og at de trives med å delta på Språkkaféen. Byåsen og fransk Språkkafé På Byåsen bibliotek planla vi å starte opp en fransk Språkkafé sist vinter. Byåsen bibliotek er samlokalisert med Byåsen videregående skole, og tanken var at denne språkkaféen skulle være et samarbeid mellom elevene og lærerne på skolen. Elevene fra voksenopplæringen på Helse- og sosialfag på skolen skulle bidra på Språkkaféen. På denne linjen går det elever med fransk-afikansk bakgrunn. I tillegg tenkte vi at franskelevene på videregående skole skulle delta. Vi gikk også ut og inviterte lokale lånere gjennom å snakke med dem på biblioteket, via plakater og via annonsering på nett og brosjyrer. Vi brukte midttimen annenhver uke til denne aktiviteten. Vi hadde Språkkafé noen få uker, men fikk ingen deltakere, så vi bestemte oss for å stoppe aktiviteten. Vi tror tidspunktet for aktiviteten ikke var godt, da midttimen blir brukt til veldig mye forskjellig. Selv om mange var entusiastiske i utgangspunktet, førte ikke dette til at elevene deltok på tilbudet. Vi ønsker nå å starte opp en norsk Språkkafé på Byåsen. Vi skal ha et møte med Internasjonal Kvinnegruppe i byen for å høre om de vil være med. Vi vil også kontakte INN, finne et godt tidspunkt på dagen (ikke kveldstid) og en oppstartsdato. Vi kommer enten til å bruke en bibliotekansatt eller en frivillig som leder for kaféen. Språkkafé på hovedbiblioteket I midten av april 2011 startet vi Språkkafé på hovedbiblioteket. Vi samarbeidet med INN, som ønsket at noen av deres deltakere på det to-årige introduksjonsprogrammet skulle delta på Språkkaféen. Vi fikk en liste med ti deltakere, fire av disse har deltatt. Vi har ikke annonsert dette tilbudet, for vi anså en gruppe på ti som passende deltakerantall. Vi har likevel gradvis fått flere deltakere, slik at vi nå har åtte deltakere. Opplegger er det samme som for Språkkaféen på Saupstad. En ansatt på Saupstad og to ansatte på hovedbiblioteket drifter tilbudet. Vi ønsker å utvide tilbudet til høsten og er derfor på jakt etter flere samarbeidspartnere. 9

10 Stavanger (1): Bokpraten Bibliotekbesøk på Sølvberget Hver torsdag har vi invitert gjester til å snakke om bøker på biblioteket. Det kan være kjente personer i lokalmiljøet, som snakker om favorittbøker eller leseopplevelser. Det kan være forfattere som leser fra sine egne bøker. Vi inviterer både forfattere av prosa og sakprosa. Denne ordningen har eksistert som en del av kulturbiblioteket I Stavanger sitt tilbud i nesten fire år, og publikum har blitt mer og mer klar over ordningen. Det er aldri mindre enn 40 tilhørere og ofte så mange som 100 som hører på. Som en del av vårt prosjekt ble det bestemt at en gang i måneden skulle Bokpraten fortelle historien til norske innvandrere. Vi ønsket å få fram suksesshistoriene, da det er mer en nok av historier som får fram problemer og vansker i forbindelse med innvandring. Samtidig vet vi at det også er mange som får et godt liv i Norge av dem som kommer hit, mange som til og med gjør suksess. Så vi hadde fire innvandrer-forfatter-gjester på Bokpraten våren Det var vellykket. Tilhørerne satte stor pris på å få høre disse nye stemmene. Det vi må jobbe enda mer med er hvordan vi kan få gjort tilbudet kjent overfor innvandrergrupperingene. 10

11 Vi vil fortsette med Bokprat til høsten, og også da invitere inn forfattere med innvandrerbakgrunn spesielt. Elver fra St.Svithun vg skole Stavanger (2): Ungdom leser på skolen I Stavanger går all ungdom mellom 13 og 16 år med minoritetspråklig bakgrunn på Svithun skole. Dette er ungdom som skal lære seg norsk. Biblioteket startet et lese-prosjekt i samarbeid med lærere og elever. Biblioteket kjøper bøker til hver elev som elevene leser på skolen sammen med læreren. Elevene skriver en logg der de forteller oss på biblioteket hva de liker og misliker ved bøkene. De forteller også hva som er lett og hva som er vanskelig å forstå. Når de er ferdige, kommer bibliotekaren på besøk for å snakke om boka og vise en film basert på boka de har lest. Vi leste Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren med de yngste elevene. Overraskende nok var den boka litt for vanskelig. Elevene på 14 år leste Susan Hinton s Outsiderne. Det passet perfekt. De eldste elevene år leste Ingvar Ambjørnsens Brødre i blodet. Det fungerte ikke bra. Tempo i boka var for langsomt og boka var på en måte for voksen for leserne, MEN de satte stor pris på filmen. Vi kommer til å fortsette med dette prosjektet høsten

12 Stavanger (3): Kreativt skrivekurs Full konsentrasjon på Sølvberget Høsten 2010 arrangerte kulturhuset Sølvberget et skrivekurs som en del at et prosjekt I samarbeid med ICORN (International cities of refuge network) og et EU-prosjekt, Sherazad 2. Skrivekurset var for både etnisk norsk ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn. Kurset fant sted om ettermiddagen på Madla bibliotek. Vi leide inn en norsk dikter, Odveig Klyve, og en norsk/arabisk dikter, Mansur Rajih, tidligere fribyforfatter fra Yemen. Mange ønsket å delta på kurset, men dessverre endte kurset likevel opp med få deltakere. Selv om mange sa de ville delta, så kom de likevel ikke. Vi tror idéen bak kurset var god, men konstaterer at tid og kostnader brukt på prosjektet ikke står i forhold til at så få deltok på kurset. Dersom vi gjør dette igjen, vil vi samarbeide i enda større grad med lærerne og arrangere kurset som en del av elevenes undervisning. Vi er veldig glad for at vi fikk anledning til å delta med disse tre prosjektene, og også glade for å være en del av et nasjonalt nettverk. 12

13 Frivillige pensjonister og elever fra Kongsgård skolesenter i Kristiansand Kristiansand samarbeid med leseombud Kristiansand folkebibliotek har i mange år samarbeidet med Kongsgård skolesenter og pensjonister som arbeider frivillig som leseombud og som leder lesegrupper for elever ved Kongsgård skolesenter. Disse elevene skal lære seg norsk. Dette arbeidet ble videreført som en del av prosjektet. Elevene som deltok i prosjektet, skal ta grunnskoleeksamen våren De brukte leseboka Kontekst. Kongsgård skolesenter er den skolen i Kristiansand som tar hånd om innvandrere som skal lære norsk det er kun elever med innvandrerbakgrunn på skolen. Skolen har både barn og voksne som elever. Vi brukte prosjektmidler for å kjøpe læreboka Kontekst til leseombudene som jobbet med prosjektet. Elevene, leseombudene og læreren til elevene møtte opp hver torsdag kl på Kristiansand folkebibliotek. Elevene ble delt opp i fire grupper og opplegget varte til Vi brukte 10 frivillige det var ikke de samme frivillige som møtte opp hver uke. Leseombudene satte selv opp timeplanen når de forskjellige skulle delta. Vi startet med 22 elever, men noen sluttet. Alle hadde ikke oppholdstillatelse og noen ble sendt hjem til sitt hjemland. 13

14 Prosjektet er en del av undervisningen for elevene, derfor var det viktig å bruke læreboka Kontekst. Leseombudene skal ikke fungere som lærere, men noen av pensjonistene var pensjonerte lærere. Vi arbeidet med dagens tekst, som læreren hadde gitt beskjed om. Samtalen rundt teksten gir imidlertid ofte assosiasjoner ganske fjernt fra originalteksten. Muligheten til å snakke om teksten er en viktig del av læringsprosessen. Elevene poengterte at det var flott at alle fikk anledning til å lese høyt når de var sammen med leseombudene. Vi la vekt på det sosiale. Det var positivt at unge mennesker fikk mulighet til å bli kjent med eldre mennesker med norsk bakgrunn, og at de ble vant til å bruke biblioteket. Vi serverte kaffe/te og hjemmebakt kake hver gang, vi hadde en avtale med en ansatt på biblioteket som lagde kakene. Pausen og det sosiale er viktig og det fungerte også bra. Et annet suksesskriterium var at leseombudene hadde et godt forhold til læreren. Læreren skal ikke delta på møte mellom elevene og leseombudene, da kan læreren fort blir den som overtar opplegget, men det skal være lett å komme i kontakt med læreren, å få spurt om det man lurer på og å få råd. Derfor er det viktig at læreren går sammen med klassen til biblioteket. Vårt prosjekt har beskjeftiget seg mest med språkforståelsen til elevene. Men som en viktig del av prosjektet fikk elevene møte den norske forfatteren Rune Belsvik i desember. Det var veldig populært og også noe elevene så fram til. Som en avslutning av prosjektet arrangerte vi en båttur, for å feire alt det gode arbeidet som var gjort av elever, leseombud, lærer og bibliotekansatte i prosjektperioden. Leseombudene får ikke betalt for sin innsats, så det er viktig å sørge for at de får annen type belønning. Det er lett å tenke at dette er et greit prosjekt å lede, fordi bibliotekansatte ikke leder samlingene på biblioteket, men fungerer som koordinator og møteplass. Det stemmer, men vår erfaring er at det tar mye tid å ta godt vare på både elever, leseombud og lærer og denne innsatsen må ikke undervurderes dersom du ønsker å få et godt resultat. Vi er veldig fornøyd med vårt arbeid, og det er også lærerne, leseombudene og elevene: Lærerne og skolen: - Vi setter pris på den sosiale delen av prosjektet, våre elever er stolte av at de kjenner vanlige norske innbyggere. De andre klassene er faktisk litt misunnelig på elevene som deltar I prosjektet. - Som et resultat av prosjektet mener vi at elevene har blitt flinkere til å spørre når de ikke forstår. Vi tror de har lært noen teknikker for å få en mer omfattende forståelse. (comprehensiv understanding) - Vi ønsker å fortsette med denne type arbeid. Leseombudene: - Vi ønsker å fortsette med denne type arbeid. Vi satte spesielt stor pris på den ros og anerkjennelse vi fikk av elevene. - Vi ønsker å arbeide med andre tekster enn pensumtekster, tekster vi selv kan velge, og kanskje ikke så vanskelige tekster. Elevene: - Vi synes denne måten å jobbe på er nyttig. - Vi likte at vi fikk besøke biblioteket. - Det aller beste med prosjektet var å bli kjent med de vennlige leseombudene, å få snakke sammen og å få tid til å lese høyt. - Mange av oss har, som et resultat av prosjektet, fått større leseglede. - Leseombudene kunne forklare vanskelige ord, og fortelle mye om Norge som vi ikke visste. Leseombudene var flinke til å forklare. 14

15 Møte på biblioteket i Kristiansand Oppsummering utvikling gjennom samarbeid hva lærte vi av å jobbe sammen dette året? Om prosessen: Prosjektet inneholder både suksess-historier, det er flest slike, og noen mindre vellykkete erfaringer. De mindre vellykkede erfaringene inneholder også nyttig læring, vi ble blant annet klar over noen fallgruver. I utviklingsarbeid er de negative erfaringene like nyttige som sukess-historiene. Prosjektdeltakerne hadde er sterk opplevelse av at vi jobbet sammen I en læringsprosess, prosjektet var ingen konkurranse mellom fem deltakende bibliotek. Deltakerne hadde en god dialog på fellesmøtene og det var godt å få snakke med kollegaer som jobbet med samme fagområdet og få utveksle erfaringer. Prosjektet bidro helt klart til at den enkelte fikk et større faglig nettverk på området. Mange jobber forholdsvis alene med flerkulturelle bibliotektjenester på sitt bibliotek, også på større folkebibliotek i Norge. Prosjektet var inspirerende fordi det sørget for at vi jobbet systematisk, at vi videreutviklet tjenestetilbudet og at vi rapporterte og delte erfaringer. Prosjektet gjorde oss mer fokusert på arbeidsområdet, og gav også deltakerne perspektiver på betydningen av det flerkulturelle bibliotekarbeidet. Det var inspirerende å jobbe sammen 1+1 er mer enn 2! Resultatene: 15

16 Vi utvekslet verdifulle tips på god litteratur å bruke i arbeidet. Vi lagde en egen side med lesetips på vår blogg: Bibliotekene som har deltatt i prosjektet, ønsker å kunne bidra med praktiske råd til andre bibliotek som ønsker å starte lignende arbeid. Når det er sagt er vi klar over at mange andre bibliotek også gjør godt arbeid på dette område. Alle de lokale prosjektene hadde en eller annen form for samarbeidspartner. Vi mener det er viktig. Biblioteket når lenger ut og gjør en bedre jobb i samarbeid med andre som jobber innen dette området. Dersom du skal begynne med noe gjør det enkelt i starten. Lær å gå før du løper. Det som er viktig er at man starter. Det er videre viktig å feire sine seire. Og viktig at man ikke tar sine eventuelle nederlag altfor høytidelig. Den eneste som ikke feiler, er den som aldri gjør noe som helst. Behovet for gode flerkulturelle bibliotektjenester i Norge i regi av folkebibliotekene er stort. Nok en gang elevene fra St.Svithun i Stavanger IIn 16

17 17

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Glade og flinke innvandrere Behov Tiltak og plan Resultater Evalueringer og tilbakemeldinger Praksis De andre og vi - og demokrati Ønske og vilje Visjon og verktøy Mange innvandrergrupper uten rettigheter

Detaljer

IKKE BARE EN MIDDAG Rapport fra "SSI prosjekt" - 1 Storgaten barnehage 2008

IKKE BARE EN MIDDAG Rapport fra SSI prosjekt - 1 Storgaten barnehage 2008 IKKE BARE EN MIDDAG 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Barnehagen er en kommunal 2-avdelings barnehage med 32 barn, hvorav ca 60 % er minoritetsspråklige. Det snakkes 10 forskjellige språk i barnehagen. Barnehagen

Detaljer

Bok til alle i voksenopplæring

Bok til alle i voksenopplæring Bok til alle i voksenopplæring Søknadssum 516 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Leser søker bok Adresse LITTERATURHUSET WERGELANDSVEIEN 29 0167 OSLO Organisasjonsnummer 985160414 Hjemmeside

Detaljer

Hele Gjøvik leser! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 200 000 kroner

Hele Gjøvik leser! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 200 000 kroner Hele Gjøvik leser! Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Gjøvik bibliotek Adresse Kauffeldts plass 1, Serviceboks 2810 Gjøvik Organisasjonsnummer 940155223 Hjemmeside http://www.gjovik.kommune.no/eway/default.aspx?pid=276&trg=main

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Teksten i bruk tekster i alle fag INN I TEKSTEN UT I

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Leseprosjektet. Presentasjon 23.01. 2015

Leseprosjektet. Presentasjon 23.01. 2015 Leseprosjektet Presentasjon 23.01. 2015 1 ! En beskrivelse av hvilke grep Haugaland vgs. har gjort i et forsøk på å øke elevenes leseferdigheter! Før nå framover! Leseprosjekt Leseprogram! For arbeidsgruppa:!

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet Et familielæringsprosjekt basert på familiehistorier fra hjemlandet Tønsberg voksenopplæring og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Sluttrapport Fortell meg! har vært et to-årig prosjekt i perioden jan 2010

Detaljer

Leselyst. Lost in Translation

Leselyst. Lost in Translation Leselyst. Lost in Translation Søknadssum 110 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Foreningen!les Adresse Øvre Vollgate 15 0158 OSLO Organisasjonsnummer 982153158 Hjemmeside http://www.foreningenles.no

Detaljer

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Jeg kan skrive og lese norsk men jeg kan ikke forstå når mennesker snakker norsk språk, spesielt uttale er problemet

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Rapporteringsskjema for tilskudd til bibliotekmidler

Rapporteringsskjema for tilskudd til bibliotekmidler Rapporteringsskjema for tilskudd til bibliotekmidler Da prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket sammen med nødvendig dokumentasjon av prosjektets utgifter.

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket»

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket» Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på» Kristiansand folkebibliotek Kristiansand v/ Adnan Agic, IKT-koordinator 27.12.2014 adnan.agic@kristiansand.kommune.no 41515140 Bakgrunn Våren 2014 fikk Kristiansand

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Bergen leser (Ref #1308136573837)

Bergen leser (Ref #1308136573837) Bergen leser (Ref #1308136573837) Søknadssum: 400000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek / 974601354 Strømgaten 6 5015 Bergen

Detaljer

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Innledning: Tromsø bibliotek og byarkiv søkte høsten 2007 om prosjektmidler fra

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Lesegnist bok i praksis

Lesegnist bok i praksis Lesegnist bok i praksis Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Jonas og Sondre har møtt kongen på biblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til prosjektet Lesegnist

Detaljer

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Nettverk for fokusbarnehager flerspråklige barn Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Barnehage ( namn, adresse, kommune og fylke) Storgaten barnehage, Storgaten 46, 4876 Grimstad,

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Lyttevenner i skolen Fylkeseldrerådets prosjekt for å bygge bro over generasjonsgrenser Av Tor Peersen Hva er en lyttevenn?

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3)

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Søknadssum: 310 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet ABM-utvikling utlyste midler Hovedmålgruppen for Leseåret 2010: voksne som leser lite Satsingsområdene: Arbeidsplassbibliotek Familielæring Unge voksne motvirke frafall i den videregående

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

ET GODT SPRÅKMILJØ FOR ALLE

ET GODT SPRÅKMILJØ FOR ALLE ET GODT SPRÅKMILJØ FOR ALLE Rapport fra Bymarka friluftsbarnehager. Bakgrunn for prosjektet; Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementet sin strategiplan for 2014 2020 hvor Et godt språkmiljø for barn er et

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE

MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE Malakoff videregående skole er Fokusskole i forhold til elever med minoritetsspråklig bakgrunn i Østfold. Vi har et nært samarbeid med NAFO (NAFO http://www.hioa.no/om- HiOA/NAFO

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til:

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til: Prosjektrapport Selvbetjent bibliotek i sør (Ref #1318593793183) Mål for prosjektet Prosjektet Selvbetjent bibliotek i sør er et forprosjekt for å utrede muligheter og modeller for selvbetjent bibliotek

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Å kunne norsk eller det alminnelige talemål på stedet er viktig: Hvis man skal bo å leve som uavhengige personer over tid Hvis

Detaljer

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Evaluering / rapportering 1. Våler kommune - Våler/Svinndal Frivilligsentral 2. Navn på prosjektet Dagens Rett 3. Prosjektansvarlig Daglig leder Karen

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer