Følgende saker var oppe til behandling på styremøtet 20. august:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende saker var oppe til behandling på styremøtet 20. august:"

Transkript

1 NYTT fra Seksjon samferdsel og teknisk Nr Generelt: Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk Seksjonene har i dag 11 faggrupper og 4 nettverk. Ved å gå inn på linken yrkesgrupper kan du finne yrkesfaglig informasjon som kan ha betydning for deg i tillegg til informasjon i dette nyhetsbrevet. Følgende saker var oppe til behandling på styremøtet 20. august: Tiltaksplan 2013 Landskonferansen 2013 Debattnotatet Orienteringssaker som også er nevnt i nyhetsbrevet Referat fra faggruppene som også er nevnt i nyhetsbrevet Motivasjonslunsjer for teknisk på fire sykehus september hadde seksjonsstyret samling med fylkesseksjonslederne i SST hvor tema var landskonferansen 2013 og veien dit samt erfaringene så langt med INSTA prosjektet. Erfaringer fra både Nordland og Oslo ble presentert. Landskonferansen 2013 Arbeidet frem mot Landskonferansen 2013 er kommet godt i gang. Debattnotatet sendes ut i løpet av september til SST styret på fylket samt alle SST ledere i fagforeningene. Målet med dokumentet er å skape en debatt og engasjement i de ulike seksjonsleddene og sikre at det yrkesfaglige arbeidet blir ivaretatt. Landskonferansen avholdes på Gardermoen september Samhandlingsreformen Seksjonen jobber med samhandlingsreformen. Vi ser første og fremst på hvilke nye oppgaver som kommer som en følge av reformen. Spørsmålet blir om det er behov for nye utdanninger, oppdatering av eksisterende utdanninger eller kurs for å gi litt ekstra kunnskap. Det er viktig at kvaliteten på arbeidet er godt og at systemet bak fungerer optimalt. Vi ønsker derfor innspill fra dere som jobber med dette på hvilke problemstillinger som kan være aktuelle å se på i forhold til utdanning eller kurs. Dere kan ta dette opp med lokal seksjonsleder eller sende oss innspill direkte. Faggruppene våre vil få dette og starte arbeidet med å se på behovene når vi nå får innspill. Seksjon samferdsel og teknisk har også mulighet til å bidra inn i det forebyggende helsearbeidet. I neste Fagblad kommer det et eget tema hefte på folkehelsearbeid og teknisk sektor. Motivasjonslunsjer Seksjonsstyret vedtok i august at seksjonsstyret sammen med sst på fylket og sykehusforeningen får på plass en motivasjonslunsj/faglunsj for de innenfor teknisk på sykehusene.

2 Kurs og konferanser 2012 På linken Kalender SST finner du informasjon om konferanser: september Konferanse om bygg og energi på NTNU oktober Brannsjefseminar, Lillehammer oktober vaktmesterkonferansen i Oslo oktober Konferanse om fortetting og klimautfordringer på Universitetet for miljø og biovitenskap 31. oktober - 1. november havnekonferanse i Drammen 20. og 21. november HMS-konferanse for verneombud og ansatte innenfor vann og avløp 26. og 27. november trafikkbetjentkonferanse i Oslo november Renhold- og vaskerikonferanse, Oslo Stipend Vi minner om denne flotte ordningen som Fagforbundet har til sine medlemmer. Det er mulig å få dekket halvparten, inntil kroner av sine utgifter i forbindelse med studier. Regler og søknadsskjema finner du på våre nettsider Nye brosjyrer Finner du her Spesifikt for de ulike yrkesgruppene/yrkesfaglige saker: Frisør Samling for kvalitetssalongene 24. september Eier/daglig leder og tillitsvalgt fra de fire frisørsalongene som har signert avtale om Kvalitetssalong er invitert til samlingen hvor tema blant annet vil være alternative lønnsystem, Miljøfyrtårnsertifisering og felles utfordringer. Vaktmester Status fagbrev i byggdrift Utdanningsdirektoratet har anbefalt Kunnskapsdepartementet å godkjenne byggdrift som nytt lærefag. Departementet følger ikke anbefalingen, og har bedt direktoratet om å beskrive kompetansen ytterligere, vurdere om det er andre utdanningsmodeller som er aktuelle og legge frem et klarere anslag over forventet omfang av fremtidige læreplasser. Dette betyr at skjebnen til fagbrevet i byggdrift ennå ikke er endelig avgjort. Fagforbundet følger opp saken. Vaktmesterkonferanse oktober Fagforbundet og faggruppen for vaktmestere arrangerer vaktmesterkonferanse i Oslo oktober. For mer informasjon og påmelding: Neste faggruppemøte for vaktmestere Neste faggruppemøte for vaktmestere er planlagt 16.oktober. Leder av faggruppen

3 eller Rådgiver i SST Park, idrett og bad Neste faggruppemøte for park, idrett og bad Neste faggruppemøte er planlagt oktober. Leder av faggruppen eller Rådgiver i SST Vann og avløp HMS prosjekt innenfor vann og avløp. Et samarbeid med STAMI, Arbeidstilsynet, Norsk vann, LO og Fagforbundet. Det avholdes en konferanse for blant annet verneombud og ansatte innenfor VA den 20. og 21. november. Neste faggruppemøte for vann og avløp Neste faggruppemøte er planlagt november. Leder av faggruppen eller rådgiver i SST Ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere Fagforbundet inviterer i samarbeid med NTNU og Sintef Byggforsk til konferanse om funksjonelle og energieffektive bygg september. Konferansen kommer til å ta opp tema som bygninger og støttefunksjoner fra rammer til virkemidler, fra praksisbasert kunnskap til kunnskapsbasert praksis, klimaets konsekvenser for fremtidens bygninger, fremtidens bygninger hvordan og hvorfor, redusert energibruk/energieffektivisering, ventilasjon og inneklima, energiproduserende bygninger, fremtidens bygninger i et livsløpsperspektiv, materialbruk og CO2- utslipp. Konferansen holdes på Lerkendal Stadion i Trondheim. Middagen holdes på Kvilhaugen Gård. Fagforbundet dekker deltakeravgift og måltider, men reise og overnatting må dekkes av arbeidsgiver eller av den enkelte deltaker. Påmelding senest innen 7. september: Fagforbundet inviterer i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap til konferanse om fortetting og klimautfordringer oktober. Konferansen åpner med lunsj 23. oktober kl 12:00, og kommer til å ta opp tema som målkonflikter, bærekraft i byutviklingsplaner, grønnstruktur, nedbørsfeltsbaserte analysemetoder, konsekvenser av klimaendringer og analyser av tekniske mottiltak, grønne tak og bremsing av avrenningen, dagslys og kompakte bygg. Vi vil også se på hva som kan gjøres for å redusere oversvømmelser og flomskader i byer som følge av fortetting og klimaendringer. Konferansen avsluttes med lunsj 24. oktober kl 12:30-13:30. Konferansen holdes på Ås utenfor Oslo. Fagforbundet dekker deltakeravgift og måltider, men reise og overnatting må dekkes av arbeidsgiver eller av den enkelte deltaker. Konferansen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot arkitekter, by- og regionplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører og studenter. Påmelding her:

4 Brann og forebyggende Kvinneseminar i Trondheim Den august var over 25 kvinner fra beredskap innen brann- og redningstjenesten samlet i Trondheim. På dagsorden var både temaer knyttet til mangfold i brannvesenet og brannfaglige temaer. De ulike foredragene førte til mange diskusjoner om deltagernes arbeidshverdag som ga viktige innspill til forbundets videre arbeid, og ikke minst var det et godt sosialt samvær blant deltagerne. Høring utrykningsforskriften Arbeidsgruppe brann/norsk Brannmannsforum har ansvaret for å avgi innspill til høringen om utrykningsforskriften. Innspill kan rettes til Les mer om høringa her: cms Møte i arbeidsgruppe brann/norsk Brannmannsforum Arbeidsgruppe brann/norsk Brannmannsforum hadde møte i Oslo september. Gruppa hadde 22. juli-kommisjonens rapport, høring utrykningskjøring, sentral særavtale SFS 2404 og Stortingsmelding 29. Nødnett-saken var også sentral, i tillegg til møtet med DSB 24. september. Les mer om på brann: Stortingsmelding 29 ( ) Samfunnssikkerhet Stortingsmeldinga ble godkjent i statsråd 15. juni og Fagforbundet vil følge denne opp aktivt. Les mer: Nødnett Fagforbundets uttalelser ift nødnett Brannberedskap på et absolutt minimum Oslo brannkorpsforening slår alarm etter år med nedbemanning. De er bekymret for både egne ansatte og innbyggernes trygghet. Feiere Mer om brannsjefer: Renovasjon Renhold og vaskeri Godkjenningsordning for renholdsbransjen Fra og med 1. september gjelder den nye godkjenningsordningen for renholdsbransjen. Arbeidstilsynet har fått oppgaven med å opprette og drifte ordningen. Les mer på:

5 Havn På faggruppe møtet 5. september ble det i hovedsak jobbet med å ferdigstille programmet til havnekonferansen i Drammen. Hospitering ved Oslo havn Faggruppe havn har fått en henvendelse fra Longyearbyen havn om ønske om hospitering ved Oslo havn høsten Hvis andre synes dette er interessant bes du ta kontakt med Finn Sneve leder av faggruppe havn på e-post: Kollektiv Faggruppemøte 14. september i Drammen. Saker som står på dagsorden er Hvordan sørge for bedre kontinuitet i vårt arbeid i faggruppa? Ferdigstilling av program, tariffoppgjøret Situasjonen i fagforeningene, LO kongressen, forslag til Landsmøtet i Fagforbundet. Storbykonferansen september Dyrepleiere SST- administrasjonen Tlf Avdelingsleder: Gry Helene Bjørnstad-Hernandez Rådgiver: Karianne Hansen Heien Rådgiver: Jarle Kristoffersen Rådgiver: Marit Wahlstedt Førstesekretær: Bjørg Moksnes

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer