CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: E post: Utdanning: : PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet, Trondheim 2004: Kurs i geografiske informasjonssystem. Geografi, Universitetet i Oslo : Hovedfag samfunnsgeografi (Cand.polit.). Universitetet i Oslo 1996: Mellomfag samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo : Grunnfag samfunnsgeografi. Høgskolen i Lillehammer : Tre årig studium i reiselivsfag. Høgskolen i Lillehammer 1989: Ett årig studium i bedriftsøkonomi. Høgskolen i Nordland Praksis og yrkeserfaring: 2003 dd: : Forsker. Lillehammer. Post doc i perioden Forskningsleder (konstituert). Lillehammer : Førsteamanuensis (20%). Reiselivsstudiet. Høgskolen i Lillehammer : Seniorkonsulent. Prevista, Lillehammer : Førstekonsulent, Plan og næringsavdelingen. Nordland fylkeskommune, Bodø : Høgskolelektor. Planleggings og geografistudiet. Høgskolen i Lillehammer : Rådgiver. Reiselivsrådgivning as, Lillehammer : Næringskonsulent (50%), prosjektleder (50%). Sør Fron kommune : Bedriftsstipendiat. Peer Gynt Ski og Sommerarena. Gålå Internasjonal erfaring: 2014: Forskeropphold ved Center for Mountain Studies, UHI, Perth, Skottland. 6 uker. 2013: Forskeropphold ved European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC), Italia. 6 uker. 2008: Forskeropphold ved University of Wales, Swansea. 3 mnd. Del av PhD arbeidet. 1998: Feltarbeid i Vietnam i 3 mnd. Innsamling av data til hovedfagsoppgave. Organisasjons- og styreerfaring: 2015 dd: Styreleder for fjell forsk nett 2011 dd: Styremedlem (ansattrepresentant) i Stiftelsen Østlandsforskning 2011 dd: Nestleder/kasserer i NTL, avdeling Østlandsforskning

2 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2014). Fjellkommuner i Norge: Bygdesamfunn eller verneområder? Utmark, 1&2&S. Lokalisert på Möller, C., Ericsson, B. & Overvåg, K. (2014). Seasonal workers in Swedish and Norwegian ski resorts potential in migrants? Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14 (4), Overvåg, K. (2012). Fritids og naturbasert utenlands flytting til Indre Skandinavia illustrert med hundekjørere i Folldal. I E. Olsson, A. Hauge & B.Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre Skandinavien, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B., Overvåg, K. & Hagen, S.E. (2012). Å bo flere steder fritidsboligeiere i Indre Skandinavia. I E. Olsson, A. Hauge, & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre Skandinavien, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Möller, C., Ericsson, B., & Overvåg, K. (2012). Säsongsarbetare i svenska och norska skidorter tillfällig arbetskraft eller potentiella inflyttare? I E. Olsson, A. Hauge, & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre Skandinavien, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2012). Reisemålsutvikling som stedsutvikling i norske fjellkommuner? I M. Rønningen & T. Slåtten (Red.), Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst, (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Arnesen, T., Overvåg, K., Skjeggedal, T. & Ericsson, B. (2012). Trancending orthodoxy: the multihouse home, leisure and the transformation of core periphery relations. I M. Danson & P. De Souza (Red.), Regional development in Northern Europe, (s ). Oxon: Routledge. Overvåg, K. (2011). Second homes: Migration or circulation? Norwegian Journal of Geography, 65(3), Overvåg, K. & Berg, N.G. (2011). Second Homes, Rurality and Contested Space in Eastern Norway. Tourism Geographies, Vol. 13 (3): Overvåg, K. (2010). Second homes and maximum yield in marginal land. The re resourcing of rural land in Norway. European Urban and Regional Studies, 17 (1), 3 16.

3 Overvåg, K. (2009). Second homes and urban growth in the Oslo area, Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift Norwegian Journal of Geography, 63 (3), Overvåg, K., Arnesen, T., & Hagen, S.E. (2009). Reiselivsnæringene i Lillehammer området og Midt Gudbrandsdalen. I T. Johnstad & A. Hauge (Red.) Samhandling og innovasjon. Aktører, systemer og initiativ i Innlandet, ( ). Vallset: Oplandske Bokforlag. Overvåg, K.(2007). Private fritidsboliger og næringsutvikling i Indre Skandinavia. I Berger, Forsberg & Ørbeck (Red.), Indre Skandinavien en gränsregion under omvandling, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Forskningsrapporter Overvåg, K., Alnes, P.K. & Hagen, S.E. (2011). Regional utvikling og trender i Hordaland i et Floridaperspektiv. (Østlandsforskning Rapport nr. 19, 2012). Lillehammer: Arnesen, A. & Overvåg, K. (2011). Increasing the Influx of Non domestic Tourists to the Lillehammerregion. Elements of strategic importance. (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2011). Lillehammer: Ericsson, B., Skjeggedal,T., Arnesen, T. & Overvåg, K. (2011). Second Homes i Norge bidrag til en nordisk utredning. (Østlandsforskning Rapport nr. 1, 2011). Lillehammer: Ericsson, B., Overvåg, K. & Möller, C. (2010). Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia. (Østlandsforskning Rapport nr. 15, 2010). Lillehammer: Arnesen, T., Overvåg, K., Glørsen, E., Schurman, C., & Riise, Ø. (2010). Fjellområder og fjellkommuner i Sør Norge. Definisjon, avgrensing og karakterisering. (Østlandsforskning Rapport nr. 8, 2010). Lillehammer: Bråtå, H.O., Hagen, S.E., & Overvåg, K. (2010). Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. (Østlandsforskning Rapport nr. 6, 2010). Lillehammer: Overvåg, K. & Ericsson, B. (2010). Ny E6 i Nord Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum. (Østlandsforskning Rapport nr. 4, 2010). Lillehammer: Arnesen, T. & Overvåg, K. (2009). Fritidsboligene og utlendingene. Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområdene i Norge. (Østlandsforskning Rapport 7, 2009). Lillehammer: Hagen, S.E., Overvåg, K., & Arnesen, T. (2009). «Snowball» en klyngeanalyse. (Østlandsforskning Rapport nr. 5, 2009). Lillehammer:

4 Overvåg, K. & Higdem, U. & Guldvik, I. (2005). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. (Østlandsforskning Rapport nr. 22, 2005). Lillehammer: Ericsson, B. & Arnesen, T. & Overvåg, K. (2005). Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt. (Østlandsforskning Rapport nr. 4, 2005). Lillehammer: Haraldsen, T. & Overvåg, K. & Vaagland, J. (2005). Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. (Østlandsforskning Rapport nr. 5, 2005). Lillehammer: Haraldsen, T. & Flygind, S. & Overvåg, K. & Power, D. (2004). Kartlegging av kulturnæringene i Norge økonomisk betydning, vekst og utviklingspotensial. (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2004). Lillehammer: Ericsson, B. & Hagen, S.E.,& Overvåg, K. (2004). Reiselivet i Valdres og Innlandet. I Johnstad, T. (Red.), Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet. (NIBR og NIBR Rapport nr. 8, 2004). Oslo: NIBR. Selstad, T. & Grimsrud, G.M. & Hagen, S.E. & Køhn, E. & Overvåg, K. (2004). Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner. (Østlandsforskning Rapport nr. 7, 2004). Lillehammer: Forskningsnotater Overvåg, K., Flogenfeldt, T., & Reistad, I. (2013). Klimavennlige transportløsninger for hytte og reiselivsområder i Oppland. (Østlandsforskning Notat nr. 12, 2013). Lillehammer: Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2013). Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer. (Østlandsforskning Notat nr. 4, 2013). Lillehammer: Hauge, A. & Overvåg, K. (2009). Kartlegging av eksisterende informasjon om næringene musikk, film, design og arkitektur. (Østlandsforskning Notat nr. 6, 2009). Lillehammer: Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2009). Antall fritidsboliger i Rondaneregionen en oppdatering til og med (Østlandsforskning Notat nr. 4, 2010). Lillehammer: Overvåg, K. & Ericsson, B. (2007). Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil. (Østlandsforskning Notat nr. 14, 2007). Lillehammer: Overvåg, K. & Arnesen, T. (2007). Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø. (Østlandsforskning Notat nr. 4, 2007). Lillehammer:

5 Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2006). Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen. (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2006). Lillehammer: Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2005). Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2005). Lillehammer: Overvåg, K. (2005). Kartlegging av kulturnæringene på Nordmøre. (Østlandsforskning Notat nr. 10, 2005). Lillehammer: Grimsrud, G.M. & Overvåg, K. (2004). Demografisk atlas. Befolkningsutvikling i norske regioner (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2004). Lillehammer: Grimsrud, G.M. & Overvåg, K. (2004). Pendling og yrkesdeltaking. Regionale utviklingstrekk (Østlandsforskning Notat nr. 12, 2004). Lillehammer: Overvåg, K. & Selstad, T. (2003). Situasjons og trendanalyse for Hedmark fylke. (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2003). Lillehammer: Andre faglige publikasjoner Overvåg, K. & T. Skjeggedal (2014). Land use planning and management for second homes and tourism development in a mountainous district: Ringebu, Norway. I Moss, L.A.G., Glorioso, R.S.(Red.) Global Amenity Migration. Transforming Rural Culture Economy & Landscape, (s ). The New Ecology Press. Skjeggedal, T., Overvåg, K., Ericsson, B., & Arnesen, T. (2011). Utfordringer til en fjellpolitikk. Utmark (1 2). Lokalisert på Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2011). Tourist destination and place development in Norwegian mountain areas. I Borsdorf, A., J. Stötter & E. Veulliet (Red.), Managing Alpine Future II Inspire and drive sustainable mountain regions, Proceedings of the Innsbruck Conference, November 21 23, 2011, (s ). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Arnesen, T. & Overvåg, K. (2010). Fjellområder og fjellkommuner i Sør Norge. Definisjon, avgrensning og karakterisering. Utmark (1). Lokalisert på Overvåg, K. (2009). Second Homes in Eastern Norway. From Marginal Land to Commodity. (Doctoral thesis, 2009:238). Norwegian University of Science and Technology [NTNU], Geografisk Institutt, Trondheim. Overvåg, K. (2009). Fra landskaps til samfunnsendring. Utmark (1). Lokalisert på

6 Overvåg, K. & T. Skjeggedal (2009). Land use planning and management for second homes and tourism development in a mountainous district: Ringebu, Norway. I Moss, L.A.G., Glorioso, R.S., Ryall, A., Krause, A. (Red.) Understanding and Managing Amenity led Migration in Mountain Regions (ALMMR): Conference Proceedings, (s ). Banff, AB: Mountain Culture, The Banff Centre. Ericsson, B. & Overvåg, K. (2009). Second homes in Norway. Case studie i Hall, C.M., Saarinen, J., and Müller, D. (Red.), Nordic Tourism. Issues and Cases, (s ). Clevedon: Channelview Press. Skjeggedal, T., Overvåg, K., Arnesen, T. og Ericsson, B. (2009), Fra hytteområder til fjellandsbyer. Plan, 6, Arnesen, T., Overvåg, K. & Ericsson, B. (2008). Om boliger i ʺfritids Osloʺ. Utmark (2). Lokalisert på Overvåg, K. (2007). Fritidsboliger i omlandene til Oslo, Trondheim og Tromsø. Utmark (1). Lokalisert på Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2007). Fritidsboliger og villreinens leveområder i Rondane. Villreinen, 1, Arnesen, T. & Overvåg, K. (2006). Mellom fritidsbolig og bolig. Om eiendomsregistrering og om bruksendring. Utmark (1). Lokalisert på Higdem, U. & Overvåg, K. (2002). Fylkene mellom nyskaping, kreativitet og kontroll. Plan, 6, Konferansedeltakelse Paper Overvåg, K. (2015, Januar). Bruk og vern i fjellområdene fra retorikk til praksis? Paper presentert på Forskning i friluft 2015, Lillehammer. Overvåg, K. & Arnesen, T.(2012, August). Urban recreation sprawl in Norway ; Understanding landscape change as dynamic urban mountainous hinterland relations. Paper presentert på The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Leeuwarden & Terschelling, Nederland.

7 Skjeggedal, T. & K. Overvåg (2011, November). Tourist destination and place development in Norwegian mountain areas. Paper presentert på Managing Alpine Future II Inspire and drive sustainable mountain regions, Innsbruck, Østerrike. Arnesen, T., Overvåg, K., Skjeggedal T. & Ericsson, B. (2010, September). The Third Man. Paper presentert på konferansen Global Change and the World s Mountains, Perth, Scotland. Arnesen, T., Overvåg, K., Ericsson, B. & Skjeggedal, T. (2010, Mars). Big wheels keep on turning Paper presentert på 2. International seasonal homes and amenity migration workshop, Centre for Rural Research, Trondheim. Overvåg, K. (2010, Mars). Second homes: migration, circulation and multiple mobilities: a conceptual discussion. Paper presentert på 2. International seasonal homes and amenity migration workshop, Centre for Rural Research, Trondheim. Ericsson, B, Arnesen, T. & Overvåg, K. (2009, April). Multiple dwelling and municipal provision of care and health services in Norway. Paper presentert på Mobility and Successful Ageing, Umeå Universitet, Sverige. Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2008, Mai). Land use planning and management for second home and tourism development in a mountain community: a case study from Ringebu municipality, Norway. Paper presentert på Understanding and Managing Amenity led Migration in Mountain Regions, Banff, Canada. Overvåg, K. (2008, September). Maximum yield in marginal land? Second homes and re resourcing of rural land. Paper presentert på 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Lillehammer. Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2008, September). Extreme make over: Planning for recreation and second home development in a mountainous landscape in Norway. Paper presentert på The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Lisboa og Óbidos, Portugal. Overvåg, K. (2007, August). Second homes and rural areas in eastern Norway. Paper presentert på XXII ESRS (European Society for Rural Sociology) Congress 2007, Wageningen, Netherland. Overvåg, K. (2007, Juni). Location of second homes in relation to cities and urban growth. Examples from Norway. Paper presentert på Nordic Geographers Meeting, Bergen. Overvåg, K. (2006, November). Recreational homes in the hinterland of urban regions in Norway development and implications. Paper presentert på workshop om fritidsboliger ved Institutt for kulturgeografi, Universitetet i Umeå, Sverige.

8 Overvåg, K. (2006, Desember). Fritidsboliger i omlandene til byer i Norge. Prosjektstatus og arbeidet videre. Paper presentert på Utforsk nettverket, Steinkjer. Overvåg, K. (2005, November). Lokaløkonomiske ringvirkninger av fritidshus. Paper presentert på Regional utveckling och omstälning i en gränsregion, Karlstads Universitet, Sverige. Overvåg, K. (2004, November). Second homes in Norway: Recreational commuting, a new kind of counter urbanization. Paper presentert på 13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Ålborg, Danmark. Organisering av konferanser Medlem i programkomiteen for FoU konferansen «Lønnsomme opplevelser med kunnskap som grunnlag!», i mai 2013 og Arrangert på Honne Biri begge år. Arrangører: Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, NHO Innlandet. Medlem i programkomiteen for The 17 th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. Lillehammer, september Arrangører: Høgskolen i Lillehammer, Norsk Institutt for Naturforskning og Foredrag, kronikker og medieoppslag Foredrag Overvåg, K. (2015, 10. februar). Hva sier forskningen om balansen mellom ulike interesser i utmarksforvaltningen? Foredrag på høringsmøte om forenkling av utmarksforvaltningen. Kommunal og moderniseringsdepartementet, Oslo; Håndverkerens Kurs og Konferansesenter. Overvåg, K. (2013, 20. august). Turisme som utviklingsnæring i fjellområdene. Foredrag på fjellandbruksseminar. Prosjekt fjellandbruk i Nord Trøndelag. Nordli; Lierne samfunnshus. Overvåg, K. (2013, 31. mai). Hva skal til for å legge til rette for økonomisk verdiskaping i fjellområdene? Foredrag på årskonferansen til Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Bester Western Skei Hotel. Overvåg, K. (2013, 30. mai). Internasjonalt samarbeid: Betydningen av internasjonalisering for kunnskapsutvikling i prosjekt. Foredrag på årskonferansen til Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Bester Western Skei Hotel. Overvåg, K. (2013, 29. mai). Utfordringer til en fjellpolitikk. Foredrag på rådsmøtet til Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Best Western Skei Hotel.

9 Overvåg, K. & Riseth, J.Å. (2013, 15. mars). Fjällpolitik erfarenheter från ett norskt forskningsprojekt. Foredrag på Kunskapsfonferens för Storslagen fjällmiljö. Abisko, Sverige: STF Turiststation Abisko. Overvåg, K. (2012,16. august). Hva sier forskningen om de økonomiske ringvirkningene av hyttenæringen? Foredrag på medlemsmøte til Midt Gudbrandsdalen Næringsforening. Hundorp: Dale Gudbrands gard. Overvåg, K (2011, 9. februar). Destination monitoring and management The Blue Model. How to organize a cluster for a more innovative tourism sector? Foredrag på I SPEED PGS Meeting (Intereg IVC prosjekt), Powys, Wales. Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2011, 7. april). Reisemålsutvikling som stedsutvikling i fjellkommuner. Foredrag på Nettverksseminar for reiselivsforskning, Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Overvåg, K. (2011, 12. august). Reiselivet i Lillehammerregionen. Foredrag på NORPLAN samling. Lillehammer: Overvåg, K. (2011, 8. november). International amenity migrasjon en mulighet for Indre Skandinavia? Foredrag på Tenketank i prosjektet TRUST Hedmark Dalarna (Interreg IVAprosjekt), Sälen, Sverige. Overvåg, K. (2004, 28. september). Fritidsboligene: Hvor de er og hvordan de er bygget (standard, mønster osv). Foredrag på seminar om Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka, Lillehammer: Overvåg, K. (2004, 8. mars). Fritidshus i fremtiden. Foredrag på Fremtidsrettet planlegging for vann, avløp og miljøriktige løsninger i hytte, turist og boligområder, TEKNA, Gol]. Overvåg, K. & Selstad, T. (2004, 12. mai). Regional utvikling i Norge. Foredrag på landsdelsvise fagseminar om utvikling i bosetting, senterstruktur og næringsliv, KRD, Bodø. Kronikker Skjeggedal, T., Overvåg, K., Flognfeldt, T. & Ringholm, T. (2013, 4. juni). Ti år med «fjellteksten». Nationen. Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2012, 11. og 14. desember). Fjellkommuner i Norge. Publisert (med ulike overskrifter) i Gudbrandsdølen Dagningen, Trønderavisa, Nordlys (11. desember) og Nationen (14. desember). Arnesen, T., Overvåg; K. & Skjeggedal, T. (2008, 23. desember). «Hjemme» er mer enn ett sted. Aftenposten Aften.

10 Arnesen, T., Overvåg, K. og Ericsson, B. (2008, 25. september). Om boliger i fritids Oslo. Gudbrandsdølen Dagningen, s. 36. Haraldsen, T. og Overvåg, K. (2004, 16. desember). En vekstfaktor for Innlandet. Oppland Arbeiderblad. Medieoppslag Overvåg, K. (2015, 11. februar). «Kjell Overvåg ny leder i fjell forsk nett». P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland. Ericsson, B. & Overvåg, K. (2011, 19.august). Det enkle hyttelivet lever fortsatt. (debatt). Aftenposten, s. 6 (økonomi seksjonen). Sensoroppdrag Ekstern sensor på masteroppgave i geografi, NTNU, våren Ekstern sensor for bacheloroppgaver i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer, vårsemesteret 2013 og Intern sensor for kurset «utvikling og ledelse av reisemål», Høgskolen i Lillehammer, høstsemestrene Intern sensor for bacheloroppgaver i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer, vårsemestrene Ekstern sensor på masteroppgave i reiseliv, Høgskolen i Finnmark, våren Ekstern sensor på masteroppgave i geografi, NTNU, våren Ekstern sensor på kurset «hva er reiseliv?», Høgskolen i Lillehammer, høsten Ekstern sensor i reiselivsfag, Høgskolen i Lillehammer, høsten Undervisning, veiledning og seminarledelse Veiledning på bacheloroppgaver i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer, vårsemestrene

11 Emneansvarlig og undervisning ved reiselivsstudiet i kurset Utvikling og ledelse av reisemål. Høgskolen i Lillehammer, høstsemestrene Undervisning på SAMPLAN studium i samfunnsplanlegging, med forelesningen Klynger og reiseliv samarbeid og rivalisering. KS, september i årene Emneansvarlig og undervisning ved reiselivsstudiet i kurset Hva er reiseliv? Høgskolen i Lillehammer, høsten Undervisning ved studiet i kulturprosjektledelse om kulturøkonomi. Høgskolen i Lillehammer, 1. desember Annet Medlem i redaksjonsrådet for Utmark tidsskrift for utmarksforskning dd. Referee for artikler i Geografiska Annaler (Serie B: Human Geography), Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Utmark og Tourism Geograpies, 2006 dd. Bokomtale av boken Tourism, Mobility and Second Homes. Hall, M.C. & Müller, D.K. (Red.), i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2005, 5(2), og i Journal of Sustainable Tourism, 2005, 13 (5), (sammen med Arnesen, T. og Ericson, B.) Sekretær for studieplankomiteen for utvikling av et nytt bachelorstudie i «opplevelsesproduksjon». Høgskolen i Lillehammer, sommeren 2006.

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer

Magnar Forbord, Karoline Daugstad, Svein Frisvoll og Gunn-Turid Kvam. mat- og kulturbasert turisme i bygdene

Magnar Forbord, Karoline Daugstad, Svein Frisvoll og Gunn-Turid Kvam. mat- og kulturbasert turisme i bygdene Magnar Forbord, Karoline Daugstad, Svein Frisvoll og Gunn-Turid Kvam mat- og kulturbasert turisme i bygdene FORSKNINGSGLIMT NR 2/2012 Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) er en forskningsstiftelse

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland* Prosjektbeskrivelse for forskerprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, program for Miljø 2015 (LAND) 2012-2014 Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes

Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes Kan stedsuavhengig arbeid bidra til å rekruttere og beholde kompetanse i Nord-Norge? Hva må til for at arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon ØF-notat nr. 02/2009 Floridas teorier som grunnlag for attraksjon og bolyst Gammel vin på nye flasker eller nøkkelen til regional utvikling? av Atle Hauge Asgeir Skålholt ØF-notat nr. 02/2009 Floridas

Detaljer

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas 144 Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer av Hans Olav Bråtå, Svein Erik Hagen og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland Gode i hop Samspill og samarbeid mellom En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet av Torhild Andersen Per Kristian Alnes Katrine Gløtvold-Solbu Maria Røhnebæk Aksel Hagen Gode i hop Samspill og samarbeid

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 1/2012 TF-notat Tittel: Skaper kultur attraktive steder? TF-notat nr: 1/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og Lars Ueland Kobro

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 3. (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling ÅRSBERETNING 2003 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for virksomhets- og næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2003 Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Rådsforsamling Alle stifterne, 80 Styret,

Detaljer

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel?

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Eirin Hongslo and Aase Kristine Aasen Lundberg: Regional planning of wild reindeer

Detaljer

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Ingrid Bay-Larsen Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Ingrid Bay-Larsen Co-production of knowledge in Norwegian environmental

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer