CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: E post: Utdanning: : PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet, Trondheim 2004: Kurs i geografiske informasjonssystem. Geografi, Universitetet i Oslo : Hovedfag samfunnsgeografi (Cand.polit.). Universitetet i Oslo 1996: Mellomfag samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo : Grunnfag samfunnsgeografi. Høgskolen i Lillehammer : Tre årig studium i reiselivsfag. Høgskolen i Lillehammer 1989: Ett årig studium i bedriftsøkonomi. Høgskolen i Nordland Praksis og yrkeserfaring: 2003 dd: : Forsker. Lillehammer. Post doc i perioden Forskningsleder (konstituert). Lillehammer : Førsteamanuensis (20%). Reiselivsstudiet. Høgskolen i Lillehammer : Seniorkonsulent. Prevista, Lillehammer : Førstekonsulent, Plan og næringsavdelingen. Nordland fylkeskommune, Bodø : Høgskolelektor. Planleggings og geografistudiet. Høgskolen i Lillehammer : Rådgiver. Reiselivsrådgivning as, Lillehammer : Næringskonsulent (50%), prosjektleder (50%). Sør Fron kommune : Bedriftsstipendiat. Peer Gynt Ski og Sommerarena. Gålå Internasjonal erfaring: 2014: Forskeropphold ved Center for Mountain Studies, UHI, Perth, Skottland. 6 uker. 2013: Forskeropphold ved European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC), Italia. 6 uker. 2008: Forskeropphold ved University of Wales, Swansea. 3 mnd. Del av PhD arbeidet. 1998: Feltarbeid i Vietnam i 3 mnd. Innsamling av data til hovedfagsoppgave. Organisasjons- og styreerfaring: 2015 dd: Styreleder for fjell forsk nett 2011 dd: Styremedlem (ansattrepresentant) i Stiftelsen Østlandsforskning 2011 dd: Nestleder/kasserer i NTL, avdeling Østlandsforskning

2 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2014). Fjellkommuner i Norge: Bygdesamfunn eller verneområder? Utmark, 1&2&S. Lokalisert på Möller, C., Ericsson, B. & Overvåg, K. (2014). Seasonal workers in Swedish and Norwegian ski resorts potential in migrants? Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14 (4), Overvåg, K. (2012). Fritids og naturbasert utenlands flytting til Indre Skandinavia illustrert med hundekjørere i Folldal. I E. Olsson, A. Hauge & B.Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre Skandinavien, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B., Overvåg, K. & Hagen, S.E. (2012). Å bo flere steder fritidsboligeiere i Indre Skandinavia. I E. Olsson, A. Hauge, & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre Skandinavien, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Möller, C., Ericsson, B., & Overvåg, K. (2012). Säsongsarbetare i svenska och norska skidorter tillfällig arbetskraft eller potentiella inflyttare? I E. Olsson, A. Hauge, & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre Skandinavien, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2012). Reisemålsutvikling som stedsutvikling i norske fjellkommuner? I M. Rønningen & T. Slåtten (Red.), Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst, (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Arnesen, T., Overvåg, K., Skjeggedal, T. & Ericsson, B. (2012). Trancending orthodoxy: the multihouse home, leisure and the transformation of core periphery relations. I M. Danson & P. De Souza (Red.), Regional development in Northern Europe, (s ). Oxon: Routledge. Overvåg, K. (2011). Second homes: Migration or circulation? Norwegian Journal of Geography, 65(3), Overvåg, K. & Berg, N.G. (2011). Second Homes, Rurality and Contested Space in Eastern Norway. Tourism Geographies, Vol. 13 (3): Overvåg, K. (2010). Second homes and maximum yield in marginal land. The re resourcing of rural land in Norway. European Urban and Regional Studies, 17 (1), 3 16.

3 Overvåg, K. (2009). Second homes and urban growth in the Oslo area, Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift Norwegian Journal of Geography, 63 (3), Overvåg, K., Arnesen, T., & Hagen, S.E. (2009). Reiselivsnæringene i Lillehammer området og Midt Gudbrandsdalen. I T. Johnstad & A. Hauge (Red.) Samhandling og innovasjon. Aktører, systemer og initiativ i Innlandet, ( ). Vallset: Oplandske Bokforlag. Overvåg, K.(2007). Private fritidsboliger og næringsutvikling i Indre Skandinavia. I Berger, Forsberg & Ørbeck (Red.), Indre Skandinavien en gränsregion under omvandling, (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Forskningsrapporter Overvåg, K., Alnes, P.K. & Hagen, S.E. (2011). Regional utvikling og trender i Hordaland i et Floridaperspektiv. (Østlandsforskning Rapport nr. 19, 2012). Lillehammer: Arnesen, A. & Overvåg, K. (2011). Increasing the Influx of Non domestic Tourists to the Lillehammerregion. Elements of strategic importance. (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2011). Lillehammer: Ericsson, B., Skjeggedal,T., Arnesen, T. & Overvåg, K. (2011). Second Homes i Norge bidrag til en nordisk utredning. (Østlandsforskning Rapport nr. 1, 2011). Lillehammer: Ericsson, B., Overvåg, K. & Möller, C. (2010). Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia. (Østlandsforskning Rapport nr. 15, 2010). Lillehammer: Arnesen, T., Overvåg, K., Glørsen, E., Schurman, C., & Riise, Ø. (2010). Fjellområder og fjellkommuner i Sør Norge. Definisjon, avgrensing og karakterisering. (Østlandsforskning Rapport nr. 8, 2010). Lillehammer: Bråtå, H.O., Hagen, S.E., & Overvåg, K. (2010). Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. (Østlandsforskning Rapport nr. 6, 2010). Lillehammer: Overvåg, K. & Ericsson, B. (2010). Ny E6 i Nord Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum. (Østlandsforskning Rapport nr. 4, 2010). Lillehammer: Arnesen, T. & Overvåg, K. (2009). Fritidsboligene og utlendingene. Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområdene i Norge. (Østlandsforskning Rapport 7, 2009). Lillehammer: Hagen, S.E., Overvåg, K., & Arnesen, T. (2009). «Snowball» en klyngeanalyse. (Østlandsforskning Rapport nr. 5, 2009). Lillehammer:

4 Overvåg, K. & Higdem, U. & Guldvik, I. (2005). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. (Østlandsforskning Rapport nr. 22, 2005). Lillehammer: Ericsson, B. & Arnesen, T. & Overvåg, K. (2005). Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt. (Østlandsforskning Rapport nr. 4, 2005). Lillehammer: Haraldsen, T. & Overvåg, K. & Vaagland, J. (2005). Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. (Østlandsforskning Rapport nr. 5, 2005). Lillehammer: Haraldsen, T. & Flygind, S. & Overvåg, K. & Power, D. (2004). Kartlegging av kulturnæringene i Norge økonomisk betydning, vekst og utviklingspotensial. (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2004). Lillehammer: Ericsson, B. & Hagen, S.E.,& Overvåg, K. (2004). Reiselivet i Valdres og Innlandet. I Johnstad, T. (Red.), Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet. (NIBR og NIBR Rapport nr. 8, 2004). Oslo: NIBR. Selstad, T. & Grimsrud, G.M. & Hagen, S.E. & Køhn, E. & Overvåg, K. (2004). Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner. (Østlandsforskning Rapport nr. 7, 2004). Lillehammer: Forskningsnotater Overvåg, K., Flogenfeldt, T., & Reistad, I. (2013). Klimavennlige transportløsninger for hytte og reiselivsområder i Oppland. (Østlandsforskning Notat nr. 12, 2013). Lillehammer: Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2013). Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer. (Østlandsforskning Notat nr. 4, 2013). Lillehammer: Hauge, A. & Overvåg, K. (2009). Kartlegging av eksisterende informasjon om næringene musikk, film, design og arkitektur. (Østlandsforskning Notat nr. 6, 2009). Lillehammer: Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2009). Antall fritidsboliger i Rondaneregionen en oppdatering til og med (Østlandsforskning Notat nr. 4, 2010). Lillehammer: Overvåg, K. & Ericsson, B. (2007). Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil. (Østlandsforskning Notat nr. 14, 2007). Lillehammer: Overvåg, K. & Arnesen, T. (2007). Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø. (Østlandsforskning Notat nr. 4, 2007). Lillehammer:

5 Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2006). Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen. (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2006). Lillehammer: Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2005). Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2005). Lillehammer: Overvåg, K. (2005). Kartlegging av kulturnæringene på Nordmøre. (Østlandsforskning Notat nr. 10, 2005). Lillehammer: Grimsrud, G.M. & Overvåg, K. (2004). Demografisk atlas. Befolkningsutvikling i norske regioner (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2004). Lillehammer: Grimsrud, G.M. & Overvåg, K. (2004). Pendling og yrkesdeltaking. Regionale utviklingstrekk (Østlandsforskning Notat nr. 12, 2004). Lillehammer: Overvåg, K. & Selstad, T. (2003). Situasjons og trendanalyse for Hedmark fylke. (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2003). Lillehammer: Andre faglige publikasjoner Overvåg, K. & T. Skjeggedal (2014). Land use planning and management for second homes and tourism development in a mountainous district: Ringebu, Norway. I Moss, L.A.G., Glorioso, R.S.(Red.) Global Amenity Migration. Transforming Rural Culture Economy & Landscape, (s ). The New Ecology Press. Skjeggedal, T., Overvåg, K., Ericsson, B., & Arnesen, T. (2011). Utfordringer til en fjellpolitikk. Utmark (1 2). Lokalisert på Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2011). Tourist destination and place development in Norwegian mountain areas. I Borsdorf, A., J. Stötter & E. Veulliet (Red.), Managing Alpine Future II Inspire and drive sustainable mountain regions, Proceedings of the Innsbruck Conference, November 21 23, 2011, (s ). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Arnesen, T. & Overvåg, K. (2010). Fjellområder og fjellkommuner i Sør Norge. Definisjon, avgrensning og karakterisering. Utmark (1). Lokalisert på Overvåg, K. (2009). Second Homes in Eastern Norway. From Marginal Land to Commodity. (Doctoral thesis, 2009:238). Norwegian University of Science and Technology [NTNU], Geografisk Institutt, Trondheim. Overvåg, K. (2009). Fra landskaps til samfunnsendring. Utmark (1). Lokalisert på

6 Overvåg, K. & T. Skjeggedal (2009). Land use planning and management for second homes and tourism development in a mountainous district: Ringebu, Norway. I Moss, L.A.G., Glorioso, R.S., Ryall, A., Krause, A. (Red.) Understanding and Managing Amenity led Migration in Mountain Regions (ALMMR): Conference Proceedings, (s ). Banff, AB: Mountain Culture, The Banff Centre. Ericsson, B. & Overvåg, K. (2009). Second homes in Norway. Case studie i Hall, C.M., Saarinen, J., and Müller, D. (Red.), Nordic Tourism. Issues and Cases, (s ). Clevedon: Channelview Press. Skjeggedal, T., Overvåg, K., Arnesen, T. og Ericsson, B. (2009), Fra hytteområder til fjellandsbyer. Plan, 6, Arnesen, T., Overvåg, K. & Ericsson, B. (2008). Om boliger i ʺfritids Osloʺ. Utmark (2). Lokalisert på Overvåg, K. (2007). Fritidsboliger i omlandene til Oslo, Trondheim og Tromsø. Utmark (1). Lokalisert på Bråtå, H.O. & Overvåg, K. (2007). Fritidsboliger og villreinens leveområder i Rondane. Villreinen, 1, Arnesen, T. & Overvåg, K. (2006). Mellom fritidsbolig og bolig. Om eiendomsregistrering og om bruksendring. Utmark (1). Lokalisert på Higdem, U. & Overvåg, K. (2002). Fylkene mellom nyskaping, kreativitet og kontroll. Plan, 6, Konferansedeltakelse Paper Overvåg, K. (2015, Januar). Bruk og vern i fjellområdene fra retorikk til praksis? Paper presentert på Forskning i friluft 2015, Lillehammer. Overvåg, K. & Arnesen, T.(2012, August). Urban recreation sprawl in Norway ; Understanding landscape change as dynamic urban mountainous hinterland relations. Paper presentert på The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Leeuwarden & Terschelling, Nederland.

7 Skjeggedal, T. & K. Overvåg (2011, November). Tourist destination and place development in Norwegian mountain areas. Paper presentert på Managing Alpine Future II Inspire and drive sustainable mountain regions, Innsbruck, Østerrike. Arnesen, T., Overvåg, K., Skjeggedal T. & Ericsson, B. (2010, September). The Third Man. Paper presentert på konferansen Global Change and the World s Mountains, Perth, Scotland. Arnesen, T., Overvåg, K., Ericsson, B. & Skjeggedal, T. (2010, Mars). Big wheels keep on turning Paper presentert på 2. International seasonal homes and amenity migration workshop, Centre for Rural Research, Trondheim. Overvåg, K. (2010, Mars). Second homes: migration, circulation and multiple mobilities: a conceptual discussion. Paper presentert på 2. International seasonal homes and amenity migration workshop, Centre for Rural Research, Trondheim. Ericsson, B, Arnesen, T. & Overvåg, K. (2009, April). Multiple dwelling and municipal provision of care and health services in Norway. Paper presentert på Mobility and Successful Ageing, Umeå Universitet, Sverige. Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2008, Mai). Land use planning and management for second home and tourism development in a mountain community: a case study from Ringebu municipality, Norway. Paper presentert på Understanding and Managing Amenity led Migration in Mountain Regions, Banff, Canada. Overvåg, K. (2008, September). Maximum yield in marginal land? Second homes and re resourcing of rural land. Paper presentert på 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Lillehammer. Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2008, September). Extreme make over: Planning for recreation and second home development in a mountainous landscape in Norway. Paper presentert på The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Lisboa og Óbidos, Portugal. Overvåg, K. (2007, August). Second homes and rural areas in eastern Norway. Paper presentert på XXII ESRS (European Society for Rural Sociology) Congress 2007, Wageningen, Netherland. Overvåg, K. (2007, Juni). Location of second homes in relation to cities and urban growth. Examples from Norway. Paper presentert på Nordic Geographers Meeting, Bergen. Overvåg, K. (2006, November). Recreational homes in the hinterland of urban regions in Norway development and implications. Paper presentert på workshop om fritidsboliger ved Institutt for kulturgeografi, Universitetet i Umeå, Sverige.

8 Overvåg, K. (2006, Desember). Fritidsboliger i omlandene til byer i Norge. Prosjektstatus og arbeidet videre. Paper presentert på Utforsk nettverket, Steinkjer. Overvåg, K. (2005, November). Lokaløkonomiske ringvirkninger av fritidshus. Paper presentert på Regional utveckling och omstälning i en gränsregion, Karlstads Universitet, Sverige. Overvåg, K. (2004, November). Second homes in Norway: Recreational commuting, a new kind of counter urbanization. Paper presentert på 13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Ålborg, Danmark. Organisering av konferanser Medlem i programkomiteen for FoU konferansen «Lønnsomme opplevelser med kunnskap som grunnlag!», i mai 2013 og Arrangert på Honne Biri begge år. Arrangører: Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, NHO Innlandet. Medlem i programkomiteen for The 17 th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. Lillehammer, september Arrangører: Høgskolen i Lillehammer, Norsk Institutt for Naturforskning og Foredrag, kronikker og medieoppslag Foredrag Overvåg, K. (2015, 10. februar). Hva sier forskningen om balansen mellom ulike interesser i utmarksforvaltningen? Foredrag på høringsmøte om forenkling av utmarksforvaltningen. Kommunal og moderniseringsdepartementet, Oslo; Håndverkerens Kurs og Konferansesenter. Overvåg, K. (2013, 20. august). Turisme som utviklingsnæring i fjellområdene. Foredrag på fjellandbruksseminar. Prosjekt fjellandbruk i Nord Trøndelag. Nordli; Lierne samfunnshus. Overvåg, K. (2013, 31. mai). Hva skal til for å legge til rette for økonomisk verdiskaping i fjellområdene? Foredrag på årskonferansen til Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Bester Western Skei Hotel. Overvåg, K. (2013, 30. mai). Internasjonalt samarbeid: Betydningen av internasjonalisering for kunnskapsutvikling i prosjekt. Foredrag på årskonferansen til Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Bester Western Skei Hotel. Overvåg, K. (2013, 29. mai). Utfordringer til en fjellpolitikk. Foredrag på rådsmøtet til Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Best Western Skei Hotel.

9 Overvåg, K. & Riseth, J.Å. (2013, 15. mars). Fjällpolitik erfarenheter från ett norskt forskningsprojekt. Foredrag på Kunskapsfonferens för Storslagen fjällmiljö. Abisko, Sverige: STF Turiststation Abisko. Overvåg, K. (2012,16. august). Hva sier forskningen om de økonomiske ringvirkningene av hyttenæringen? Foredrag på medlemsmøte til Midt Gudbrandsdalen Næringsforening. Hundorp: Dale Gudbrands gard. Overvåg, K (2011, 9. februar). Destination monitoring and management The Blue Model. How to organize a cluster for a more innovative tourism sector? Foredrag på I SPEED PGS Meeting (Intereg IVC prosjekt), Powys, Wales. Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2011, 7. april). Reisemålsutvikling som stedsutvikling i fjellkommuner. Foredrag på Nettverksseminar for reiselivsforskning, Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Overvåg, K. (2011, 12. august). Reiselivet i Lillehammerregionen. Foredrag på NORPLAN samling. Lillehammer: Overvåg, K. (2011, 8. november). International amenity migrasjon en mulighet for Indre Skandinavia? Foredrag på Tenketank i prosjektet TRUST Hedmark Dalarna (Interreg IVAprosjekt), Sälen, Sverige. Overvåg, K. (2004, 28. september). Fritidsboligene: Hvor de er og hvordan de er bygget (standard, mønster osv). Foredrag på seminar om Rekreasjonssamfunnet og utmarka: Om arbeid, fritid og utviklingstrekk i innlandsutmarka, Lillehammer: Overvåg, K. (2004, 8. mars). Fritidshus i fremtiden. Foredrag på Fremtidsrettet planlegging for vann, avløp og miljøriktige løsninger i hytte, turist og boligområder, TEKNA, Gol]. Overvåg, K. & Selstad, T. (2004, 12. mai). Regional utvikling i Norge. Foredrag på landsdelsvise fagseminar om utvikling i bosetting, senterstruktur og næringsliv, KRD, Bodø. Kronikker Skjeggedal, T., Overvåg, K., Flognfeldt, T. & Ringholm, T. (2013, 4. juni). Ti år med «fjellteksten». Nationen. Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2012, 11. og 14. desember). Fjellkommuner i Norge. Publisert (med ulike overskrifter) i Gudbrandsdølen Dagningen, Trønderavisa, Nordlys (11. desember) og Nationen (14. desember). Arnesen, T., Overvåg; K. & Skjeggedal, T. (2008, 23. desember). «Hjemme» er mer enn ett sted. Aftenposten Aften.

10 Arnesen, T., Overvåg, K. og Ericsson, B. (2008, 25. september). Om boliger i fritids Oslo. Gudbrandsdølen Dagningen, s. 36. Haraldsen, T. og Overvåg, K. (2004, 16. desember). En vekstfaktor for Innlandet. Oppland Arbeiderblad. Medieoppslag Overvåg, K. (2015, 11. februar). «Kjell Overvåg ny leder i fjell forsk nett». P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland. Ericsson, B. & Overvåg, K. (2011, 19.august). Det enkle hyttelivet lever fortsatt. (debatt). Aftenposten, s. 6 (økonomi seksjonen). Sensoroppdrag Ekstern sensor på masteroppgave i geografi, NTNU, våren Ekstern sensor for bacheloroppgaver i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer, vårsemesteret 2013 og Intern sensor for kurset «utvikling og ledelse av reisemål», Høgskolen i Lillehammer, høstsemestrene Intern sensor for bacheloroppgaver i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer, vårsemestrene Ekstern sensor på masteroppgave i reiseliv, Høgskolen i Finnmark, våren Ekstern sensor på masteroppgave i geografi, NTNU, våren Ekstern sensor på kurset «hva er reiseliv?», Høgskolen i Lillehammer, høsten Ekstern sensor i reiselivsfag, Høgskolen i Lillehammer, høsten Undervisning, veiledning og seminarledelse Veiledning på bacheloroppgaver i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer, vårsemestrene

11 Emneansvarlig og undervisning ved reiselivsstudiet i kurset Utvikling og ledelse av reisemål. Høgskolen i Lillehammer, høstsemestrene Undervisning på SAMPLAN studium i samfunnsplanlegging, med forelesningen Klynger og reiseliv samarbeid og rivalisering. KS, september i årene Emneansvarlig og undervisning ved reiselivsstudiet i kurset Hva er reiseliv? Høgskolen i Lillehammer, høsten Undervisning ved studiet i kulturprosjektledelse om kulturøkonomi. Høgskolen i Lillehammer, 1. desember Annet Medlem i redaksjonsrådet for Utmark tidsskrift for utmarksforskning dd. Referee for artikler i Geografiska Annaler (Serie B: Human Geography), Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Utmark og Tourism Geograpies, 2006 dd. Bokomtale av boken Tourism, Mobility and Second Homes. Hall, M.C. & Müller, D.K. (Red.), i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2005, 5(2), og i Journal of Sustainable Tourism, 2005, 13 (5), (sammen med Arnesen, T. og Ericson, B.) Sekretær for studieplankomiteen for utvikling av et nytt bachelorstudie i «opplevelsesproduksjon». Høgskolen i Lillehammer, sommeren 2006.

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Kristian Alnes Stilling: Forsker II Telefon: 951 093 94 E-post: pa@ostforsk.no Utdanning: 1994: Cand. Oecon, Universitetet i Oslo (UiO) 1988: Sosiolologi (10 vekttall),

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Birgitta Ericsson Stilling: Forsker I Telefon: +47 452 26 928 E-post: be@ostforsk.no Utdanning, grader og bedømminger: 2011 Tilkjent kompetanse for forsker-1-stilling,

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no.

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no. CV for Svein Erik Hagen Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no Telefon: 47409596 UTDANNELSE: Sivilingeniør fra NTH (1973). Spesialisering i kommunal og

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? østlandsforskning Eastern Norway Research Institute hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? Terje Skjeggedal Nasjonalparkkommune; hvem, hva, hvorfor og hvordan? Konferanse 17.

Detaljer

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene?

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Heiplansamlinga 2016, 21. 22. september, Haukeliseter Terje Skjeggedal, Institutt for byforming og planlegging Vassdalseggi, mars 2010 1965 Basert

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Maria Røhnebæk Stilling: Forsker 3 Telefon: +47 922 10 952 E post: maria.rohnebak@ostforsk.no Utdanning: 2014: Ph.d. i Teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Maria Røhnebæk Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 922 10 952 E-post: maria.rohnebak@ostforsk.no Utdanning: 2014: Ph.d. i Teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forskningsleder (forsker 2) Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges

Detaljer

Vil nasjonal fjellpolitikk få betydning for Forollhogna?

Vil nasjonal fjellpolitikk få betydning for Forollhogna? 1 Vil nasjonal fjellpolitikk få betydning for Forollhogna? Årskonferanse Forollhogna 2014 3. februar, Budal Professor Terje Skjeggedal, Institutt for byforming og planlegging 2 Bakgrunn og innhold NFR-prosjektet:

Detaljer

Fjellbygd eller feriefjell

Fjellbygd eller feriefjell Tiltredelsesforelesning 09.05.17 Fjellbygd eller feriefjell fritidsboliger, reiselivsutvikling, bruk og vern Kjell Overvåg Harstad Svolvær Trondheim Lillehammer Oslo Perth Swansea Bolzano "Mountain areas

Detaljer

SAMPLAN Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

SAMPLAN Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar SAMPLAN 2015 Lillehammer 16. september 2016 # Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Hvor mange? MATRIKKELDATA (17.09. 2015) ANTALL PROSENT FRITIDSBYGG

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998 00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Nettverk for regional og kommunal planlegging Innlegg: 7. desember 2016 09:00 09:30 Bristol hotell, Oslo # "Fjellområder i Norge; bygda og fritidslandsbyen, en moderniseringsutfordring for planleggingen?"

Detaljer

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar SAMPLAN 2015 Lillehammer 17. september 2015 # Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Hvor mange? MATRIKKELDATA (17.09. 2015) ANTALL PROSENT FRITIDSBYGG

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Birgitta Ericsson Stilling: Forsker I Telefon: +47 452 26 928 E-post: be@ostforsk.no Utdanning, grader og bedømminger: 2011 Tilkjent kompetanse for forsker-1-stilling,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring:

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Olav Lund Stilling: Forsker 2 Telefon: 97 67 07 11 E-post: pol@ostforsk.no Utdanning: 2009 13: Høyskolen i Hedmark. Master of Public administration 2004-05: Handelshøyskolen

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

Trondheim/Lillehammer, september 2015 Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg

Trondheim/Lillehammer, september 2015 Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg Forord I Siden Axel Sømmes «Fjellplanteamet» avslutta sitt arbeid med «Fjellbygd og feriefjell» for 50 år siden, har det skjedd store endringer i fjellkommunene i Norge. Likevel er det ikke gjennomført

Detaljer

Antall fritidsboliger i Rondaneregionen - en oppdatering til og med 2009

Antall fritidsboliger i Rondaneregionen - en oppdatering til og med 2009 ØF-notat nr. 4/2010 Antall fritidsboliger i Rondaneregionen - en oppdatering til og med 2009 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 4/2010 Antall fritidsboliger i Rondaneregionen en oppdatering

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

Benchmarking reiseliv Innlandet

Benchmarking reiseliv Innlandet ØF-notat 08/2015 Benchmarking reiseliv Innlandet Hovedresultater på ni valgte indikatorer av SFR Senter for reiselivsforskning SFR Senter for reiselivsforskning Birgitta Ericsson, Xiang Ying Mei, Svein

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Curriculum Vitae Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning Forskningsassistent ved Norsk senter for bygdeforskning

Curriculum Vitae Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning Forskningsassistent ved Norsk senter for bygdeforskning Curriculum Vitae Personlige opplysninger: Navn: Svein Frisvoll Fødselsdato 17.12.77 Stilling: Seniorforsker / Forskningsleder Adresse: Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll. 7491

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 18. JAN 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 1.FEB 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt Om prosjektet og hvor vi ligger i løypa Gudbrandsdalsmøte på Gålå 3.- 4. november

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer og Gudbrandsdalen Utviklingsprogram for byregioner

Detaljer

Fagdag om fritidsboliger Moelv 2. oktober Fritidsboliger som lokal planutfordring. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

Fagdag om fritidsboliger Moelv 2. oktober Fritidsboliger som lokal planutfordring. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Innledning på Fagdag om fritidsboliger Moelv 2. oktober 2013 # Fritidsboliger som lokal planutfordring # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Fagdag om fritidsboliger # Fritidsboliger som

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2002-2014: PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-2000: Hovedfag

Detaljer

CURRICULUM VITAE 21.05.2014. Researcher Forsker (Forsker I) Eastern Norway Research Institute Østlandsforskning (ØF)

CURRICULUM VITAE 21.05.2014. Researcher Forsker (Forsker I) Eastern Norway Research Institute Østlandsforskning (ØF) Name: Date of birth: 1953 Academic degree: Current position: Nationality: Languages: Tor Arnesen CURRICULUM VITAE 21.05.2014 Master of Technology (Sivililingeniør ) Industrial Biochemistry PhD (Magister

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE 1.1. Styret Styrets sammensetning i beretningsperioden: Bjarte Wigdel Trysil leder 2015-2016 Rune Haugen Øyer nestleder 2015-2017

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Vigdis Mathisen Olsvik Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 452 26 935 E post: vmo@ostforsk.no Utdanning: 2005 12: Ph.D. studier ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger i omlandene til Oslo, Trondheim og Tromsø.

Detaljer

Regionforstørring over grensen

Regionforstørring over grensen Regionforstørring over grensen Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Oslo Militære Samfunn, 7. juni 2012 1. Om prosjektet Å gjøre regionale forskjeller til styrke 2. Noen nasjonale og regionale utviklingstrekk

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Årsberetning Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Møtested. S- 22-/16 Innspill til Stortingsmelding, bærekraftige byer og sterke distrikter

Møtested. S- 22-/16 Innspill til Stortingsmelding, bærekraftige byer og sterke distrikter MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : S- 22-/16 Innspill til Stortingsmelding, bærekraftige byer og sterke distrikter Bakgrunn I Valdresrådet den 9. mars tok Knut Nes fra Valdres Hytteforum opp et forslag om å

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2006. Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2006. Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2006 Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2006 Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen Av Hans Olav Bråtå og Kjell

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS

Årsberetning. Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS Årsberetning Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Kommunalkomiteen Besøk i Oppland. Mangfold og muligheter Kort veg til store opplevelser

Kommunalkomiteen Besøk i Oppland. Mangfold og muligheter Kort veg til store opplevelser Kommunalkomiteen Besøk i Oppland Mangfold og muligheter Kort veg til store opplevelser Mer muligheter og mindre skygge. Hvilke drivkrefter og trender har vi? 10-15% nye arbeidsplasser pr. år. Nye bedrifter

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Vegard Gundersen, Lillehammer Margrete Skår, Oddgeir Andersen, Erik Stange, Line Camilla Wold, Odd Inge Vistad, Torvald Tangeland, Jørund Aasetre (NTNU), Kari

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017 Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress Barcelona 14-16 November, 2017 Smart City EXPO & World Congress i Barcelona Smart City Expo & World Congress (SCEWC) er verdens største

Detaljer

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen Winfried Georg Ellingsen (24.12.55) Senior Researcher, Agder Research CONTACT DETAILS Address Knarrevikveien 23B, 4638 Kristiansand, Norway Mobile +47 92 26 35 50 Fax +47 38 14 22 01 E-mail Web winfried.ellingsen@agderforskning.no

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

CURRICULUM VITAE 01.09.2015

CURRICULUM VITAE 01.09.2015 Name: Year of birth: 1953 Academic degree: Tor Arnesen CURRICULUM VITAE 01.09.2015 Master of Technology (Sivililingeniør ) Industrial Biochemistry PhD (Magister Artium Philosophiae 1 ) in Philosophy Current

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR REPORTASJAR LANDSKAP BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ TEMA ARKEOLOGI ARKITEKTUR BYGGESKIKK BYUTVIKLING FAUNA FLORA FOLKEKUNST

Detaljer

nnovasjon, opplevelser og reiseliv

nnovasjon, opplevelser og reiseliv Å /ol Håvard Teigen, Mehmet Mehmetoglu og Tone Haraldsen (red.) nnovasjon, opplevelser og reiseliv B 367892 FAGBOKFORLAGET Innhold Del 1 Innovasjon i reiseliv og fritidsmarked 9 1 Innovasjon i reiselivsnæringen...

Detaljer

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Sluttsamling Steinkjer

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Sluttsamling Steinkjer Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Sluttsamling Steinkjer 01.03.2017 Hva skulle vi egentlig gjøre? Kort tilbakeblikk Nye og bedre arbeidsmåter

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-20 PR. APRIL 2017 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Årsberetning 2010. Østlandsforskning

Årsberetning 2010. Østlandsforskning Årsberetning 2010 Østlandsforskning Østlandsforskning (ØF) er en sentral aktør i innlandets innovasjonsog kompetansesystem og utvikler nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder.

Detaljer

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Lein Stilling: Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 E-post: kl@ostforsk.no Utdanning:

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Workshop 30. - 31. oktober - Fredriksten Hotell, Halden Knut H. Johansen Styreleder NCE Smart Utgangspunkt Østfold som smart region fra visjon

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05 Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Hvis du er opptatt av Å trekke til deg ungdom, grûndere Å satse på

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 JON-ANDREAS KOLDERUP - BUSKERUD FYLKESKOMMUNE - VISEPRESIDENT EUROMONTANA ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen Kompetanse for fremtiden Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen 29.03.17 Nord universitet midt i ressursene «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns-

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Fra idé til forretning

Fra idé til forretning Fra idé til forretning - Forskningens rolle Litteraturhuset 16/6-2010 Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, Forskningsrådet OECDs utfordring til Norge (rapport 2008 om norsk innovasjonspolitikk)) The key

Detaljer

Innhold. Innovasjon i reiselivsnæringen...15

Innhold. Innovasjon i reiselivsnæringen...15 Innhold Del I Innovasjon i reiselivsnæringen.........................................15 Innledning................................................... 17 Martin Rønningen og Terje Slåtten Om de enkelte

Detaljer

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vestlandsk VIDSYN Nordfjordeid 25.10.2012 Bjørn Nørstegård Lillehammer Kunnskapspark AS www.lkp.no - INNSPILL TIL NY WEB LKP: Funksjonelle

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene Bård Jervan prosjektleder Fasiliterte reiselivsklynger og erfaringsgrunnlaget: NCE Tourism Fjord Nordway ( 2009 - ) ARENA lønnsomme Vinteropplevelser, Troms

Detaljer