Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015"

Transkript

1 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, Foto: Vigeland-museet.

2 Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo april 2015 Tid: april 2015 Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus Pris: Medlemmer av Diabetesforbundet: kr 3 400,- Ikke medlemmer av Diabetesforbundet kr 4 000,- Du kan velge å bli medlem og betale kr 3 400,- Medlemskap koster kr 420,- pr. år. Faktura for medlemskap vil bli sendt fra Diabetesforbundet i etterkant. For 15. gang siden 1987 inviteres helsepersonell fra hele landet til nasjonalt Diabetesforum, også denne gang i Oslo Kongressenter. Jeg er stolt over å presentere programmet for årets konferanse, som er utarbeidet av Diabetesforbundet og styret i Diabetesforum. Tittelen på konferansen er «Diabetes gjennom livet alles ansvar». Programmet vil både ta for seg samfunnets, behandlernes og pasientenes eget ansvar, samt belyse hvordan det å leve med diabetes endres gjennom livets faser. Med Helsedirektoratet som medarrangør vil de nye behandlingsretningslinjene naturlig vies stor oppmerksomhet på årets forum. Blant annet vil fagseminaret for leger ta for deg dette arbeidet. I løpet av to innholdsrike dager tar vi for oss følgende i plenum: Ny teknologi, moderne behandling av diabetes type 2, svangerskap og diabetes og nytt fra forskningen. Blant annet vil Ole Madsen fra Det Danske Stamcellecenter forelese om stamcelleforskning. Forumet starter med hele ni parallelle fagseminarer for alle grupper helsepersonell. Vi har også 11 paralleller med aktuelle og nyttige diabetestemaer fordelt over disse to dagene, hvorav diabetes hos eldre og hjerte- og karsykdom og diabetes er nye temaer i år. Vårt mål med konferansen er å sikre faglig oppdatering innen diabetes. Helsetjenesten består av mange ulike nivåer og faggrupper, som alle er viktige for personer med diabetes. God diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid mellom de ulike gruppene og tjenestenivåene. Det nasjonale Diabetesforum favner alle faggrupper innen helsetjenesten og blir derfor møteplassen framfor noen. Håpet er at konferansen skal øke kvaliteten innen diabetesomsorgen. Vel møtt til to lærerike og inspirerende dager på Diabetesforum Med vennlig hilsen Knut Dahl-Jørgensen Professor dr.med. Leder av nasjonalt Diabetesforum Ved påmelding etter 11. mars beregnes et tillegg på kr 500,- Konferanseavgiften dekker deltakelse, rundstykker, kaffe og te onsdag og torsdag. Programmet for dette Diabetesforum inneholder både fagseminarer, tverrfaglig symposium med foredrag i plenum og parallelle seminarer, der man selv kan velge hvor man vil delta. Påmelding: Du melder deg på konferansen ved å gå inn på vår nettside Påmeldingsfrist: 11. mars 2015 GENERALFORSAMLING I DIABETESFORUM På hvert nasjonalt Diabetesforum avholdes generalforsamling. Generalforsamlingen skal behandle beretning og handlingsplan for de neste to årene, samt velge nytt styre til det nasjonale Diabetesforum. Generalforsamlingen består av Diabetesforbundets sentralstyre, det sittende styret i nasjonalt Diabetesforum og inntil to representanter fra Diabetesforum i hvert fylke. Andre interesserte kan delta som observatører. Generalforsamlingen avholdes onsdag 22. april kl

3 Programinformasjon Programmet i år har som tittel Diabetes gjennom livet alles ansvar. Vårt mål er å belyse hvordan det å leve med diabetes endres gjennom livets faser. I tillegg til hele ni fagseminarer og plenumsforedrag, arrangeres også elleve ulike paralleller tilpasset de ulike helsefaggruppene. Temaene er mange og spenner vidt. På programmet finner du også helse- og omsorgsminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog. ONSDAG Forumet begynner onsdag 22. april med fagseminar for ulike helsepersonellgrupper. Hver faggruppe har temaer som er skreddersydd for sin gruppe. Fagseminarene går frem til lunsj kl Det tverrfaglige programmet starter etter lunsj. Her vil blant annet Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, belyse hvordan det å leve med diabetes endres gjennom livets faser. Deretter fortsetter konferansen i parallelle seminarer, før dagen avrundes med sosial sammenkomst onsdag kveld. Indremedisin: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Geriatri: Godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Sykepleie: Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med totalt 17 timer. Psykologer: Diabetesforum godkjennes som 17 timers vedlikeholdsaktivitet. Fagseminaret godkjennes som 3 timers fritt spesialkurs og som 3 timers vedlikeholdsaktivitet. Bioingeniører: Kurset er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 17 timer/poeng til spesialistgodkjenning for bioingeniører. SOSIAL SAMMENKOMST ONSDAG KVELD Onsdag kveld inviterer vi til sosial sammenkomst på Popsenteret, som ligger på Grünerløkka ved Schous Plass. Dette er en unik mulighet til å skape nettverk og nye bekjentskaper innen helsesektoren. I en uformell setting serveres god musikk, fingermat og aperitiff som du kan nyte inne i de spennende lokalene, eller ute på tilhørende takterrasse. Billetten kosten 350 kroner, og inkluderer aperitiff og mat. Du melder deg på sammenkomsten ved å krysse av for dette ved påmeling. Velkommen! TORSDAG Torsdag 23. april starter med tverrfaglig symposium. Temaer denne dagen er blant annet moderne behandling av diabetes type 2. I tillegg vil Mia Törnblom, anerkjent svensk livsstilcoach og foredragsholder, holde et populært innslag med fokus på endring, motivasjon og mestring. Deretter fortsetter konferansen med parallelle seminarer. Torsdagens program avsluttes med forskningsnyheter. Vi oppfordrer alle til å være med helt til slutt, og gjør oppmerksom på at dette er et krav for å få godkjente timer. GODKJENNINGER Nasjonalt Diabetesforum er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri, indremedisin og geriatri. Allmennmedisin: Godkjennes med 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanning. Fagforbundet: Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 17 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for. Autoriserte Helsesekretærer i Delta: Kurset er godkjent av Norsk helsesekretærforbund (Delta) med 17 timer for autoriserte helsesekretærer. Helsefagarbeidere i Delta: Kurset er godkjent av Yrkesorganisasjonen for Helsefagarbeidere i Delta med 17 timer for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Farmasøyter medlem av Norges Farmaceutiske Forening (NFF): Kurset er godkjent av Norges Farmaceutiske Forening (NFF) med 12 FEVU-poeng. Pediatri: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. De som ønsker kursbevis må krysse av for dette ved påmelding.

4 Helsedirektoratet medarrangør på årets forum Som et ledd i samarbeidet med Helsedirektoratet under årets forum, vil implementering av de nye behandlingsretningslinjene vies mye oppmerksomhet. Status for det pågående revisjonsarbeidet I januar 2014 startet Helsedirektoratet arbeidet med å revidere Nasjonal faglig retningslinje for diabetes forebygging, diagnostikk og behandling (IS-1674). De ni arbeidsgruppene med ansvar for de utvalgte fokusområdene jobber etter GRADE-metodikken (The Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation), og selve arbeidet med vurderingen av kunnskapsgrunnlaget, og deretter utarbeidelse av anbefalingene, planlegges ferdig i løpet av første kvartal i Deretter følger et omfattende redaksjonelt arbeid, og det planlegges ferdigstillelse for intern høring før sommeren. Parallelt i denne fasen har vi vært opptatt av å planlegge implementeringstiltak, for å være best mulig forberedt ved endelig publisering, men også fordi en del av implementeringen gjøres underveis i prosessen mens selve prosjektet pågår. Implementeringsstrategi og konkrete tiltak Helsedirektoratet bygger sin implementeringsstrategi og overordnete implementeringstiltak på anbefalinger fra The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) som, sammen med Guidelines International Network (G-I-N), er verdensledende på modeller og teorier for implementering av prosedyrer, innovasjon eller retningslinjer i helsetjenesten. Direktoratets nye organisering og rammeverk for retningslinjearbeid, der en egen fagenhet for retningslinjeutvikling opprettes, vil starte i Dette vil kunne påvirke arbeidet med å implementere diabetesretningslinjen. Samtidig har vi ønsket å involvere fagmiljøet i dette arbeidet. Mange av implementeringsinnspillene vi har samlet kommer fra klinikere fra ulike profesjoner og geografisk tilhørighet, og gjenspeiler flere nivåer og ledd i helsetjenesten fra alle de fire helseregionene. Vi har videre oppsummert dette i forslag til overordnede tiltak (se tabellen under), men en del av tiltakene vil måtte tilpasses mer i detalj ut ifra ulikheter i tjenesten basert på regionale forskjeller. De regionale forskjellene er særlig tydelig når det gjelder samhandlingsreformen; kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene (primærhelsetjenesten), og gjennomføring av spesialisthelsetjenestens opplæringskrav. Eksempelvis har Helse Nord en modell der spesialistene (indremedisiner/ endokrinologer) i stor utstrekning har reist ut til de ulike kommuner (fastleger), mens Helse Midt-Norge har en «omvendt» modell, der fastlegene har mulighet for å hospitere på endokrinologisk seksjon. Det er også forskjell mellom de forskjellige ulike RHFene om hvorvidt bruken av IT-løsninger er implementert. «Opplæring/Seminar/Workshop», vil kunne effektiviseres dersom det finnes gode IT-løsninger som muliggjør e-læring. Den grafiske utformingen med bruk av flytdiagram (flow-sheet) og behandlingsalgoritmer er fremmet som avgjørende for en optimal implementering, særlig ved bruk i primærhelsetjenesten, og spesielt der tiden er presset som i en fastlegepraksis. Kortversjoner og pasientversjoner ble også trukket frem som en nødvendighet, og fra fastlegene var det enstemmig fremmet et behov for integrering og samarbeid med Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok (NEL), som blir brukt av mer enn 90 % av fastlegene som et aktivt beslutningsverktøy. Overordnede implementeringstiltak Foredrag (både arrangert og som del av 1 større arrangement, eks Nidaroskongressen, Primærmedisinsk uke mm) Opplæring/Seminar/Workshop- e-læring 2 - bruk av NOKLUS-skjema - kasuistikker 3 Informasjonsmateriell, Markedsføring, Media Samarbeid/ Integrering i NEL Kortversjon, egne flowsheet med algoritmer 5 med presentasjon av behandlingsmål 6 Pasientversjon av retningslinjen Av: Helsedirektoratet Foredragsholdere Professor Jaako Tuomilehto presenterer et foredrag med tittelen: Lifestyle intervention in prevention and treatment of type 2 diabetes: Status 15 years after the Diabetes Prevention Project. Professor Ole Madsen presenterer et foredrag med tittelen: Stamcelleforskning helbreder diabetes? Professor Henning Beck-NIelsen presenterer et foredrag med tittelen: Type 2 diabetes er flere sykdommer konsekvenser for behandling. Professor Kåre I. Birkeland presenterer et foredrag med tittelen: Fettavleiring på feil sted ved diabetes. Årsaker og konsekvenser. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner konferansen.

5 PROGRAM onsdag 22. april 2015 FAGSEMINAR DEL 1 Fagseminarene starter med registrering kl Det er felles pauser kl :50 FS 1 FAGSEMINAR/EMNEKURS FOR LEGER I ALLMENNPRAKSIS OG SPESIALISTER I INDREMEDISIN, PEDIATRI OG GERIATRI Ansvarlige: Allmennlegene Normund Svoen, Ole Strand og overlege Tor Claudi FS 2 FAGSEMINAR FOR SYKEPLEIERE Ansvarlige: Diabetessykepleierne Karin Pleym og Linda Holten Riste FS 3 FAGSEMINAR FOR KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGER Ansvarlig: Klinisk ernæringsfysiolog Siren Nymo FS 4 FAGSEMINAR FOR LEGEMEDARBEIDERE Ansvarlig: Helsesekretær Sonja Håland Fagseminarene slutter ca. kl Tema: Et fridykk i de forestående nasjonale retningslinjene Screening og diagnostikk Anne Karen Jenum, professor Velkommen v/linda og Karin The pump was my savior v/janeth Leksell, ph.d. Högskolan Dalarna Risk factors for diabetes help from the Nordic diet v/ursula Schwab, professor Velkommen v/sonja Håland Diabetespasient og legemedarbeider hva kan legemedarbeideren bidra med? v/peter Kubon, kommuneoverlege og Sonja Håland, helsesekretær Nefropati og diabetes Trond Geir Jenssen, professor Forebygging av makrovaskulære senkomplikasjoner John Cooper, overlege Læring og mestring for innvandrere med diabetes v/åshild Bakketun, diabetessykepleier Akershus universitetssykehus HF Praktisk bruk av Noklus diabetesskjema v/tone Vonheim Madsen, diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Nya forskningsrön om gastropares vid diabetes v/eva Olausson, Klinisk Dietist, ph.d Samarbeid lege og legemedarbeider i sårbehandling av diabetespasient v/peter Kubon, kommuneoverlege og Sonja Håland, helsesekretær Legemedarbeiderens møte med innvandrere v/ Torunn Arntsen Sajjad, sosialantropolog og forsker Nevropati og diabetisk fot Tore Julsrud Berg, overlege, dr.med Diabetes i sykehjem kunnskap og kompetanse blant sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på sykehjem v/tilla Landbakk, diabetessykepleier Sykehuset Innlandet Fortsettelse Nya forskningsrön om gastropares vid diabetes v/eva Olausson, Klinisk Dietist, ph.d Medikamentell behandling og blodsukkerkontroll av diabetes type 2 v/kåre I. Birkeland, professor Retinopati og øyescreening Tor Claudi, overlege Brukerhistorie Karianne Viken «Livet med diabetes, til frisk med nye organer» Diabetes og kostholdets psykologiske betydning v/ Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Avslutning Avslutning v/leder av faggruppen Elsa Orvik, diabetessykepleier Vestre Viken HF, Bærum sykehus. Leder av FFD av NSF Diskusjon og oppsummering Nettverksbygging Lunsj

6 PROGRAM onsdag 22. april 2015 FAGSEMINAR DEL 1 FS 5 FS 6 FS 7 FS 8 FS 9 FAGSEMINAR FOR BIOINGENIØRER FAGSEMINAR FOR PSYKOLOGER OG PSYKIATERE FAGSEMINAR FOR APOTEKANSATTE FAGSEMINAR OM FØTTER FAGSEMINAR FOR HELSEFAGARBEIDERE Ansvarlig: Bioingeniør og seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas Ansvarlige: Psykolog Eirin Winje, ph.d. og Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Ansvarlig: Farmasøyt Cathrine Klerck Fransson Ansvarlig: Fotterapeut Mona Boysen Ansvarlig: Spesialhjelpepleier Liv Krossøy Velkommen v/bioingeniør og seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas Diagnostikk av diabetes HbA1c vs. glukosebaserte kriterier v/ professor og forskningssjef Jens Petter Berg Velkommen v/psykolog Jon Haug Interaktiv diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet: Hva forandrer seg på det psykologiske planet gjennom livet? Innledning ved psykolog Jon Haug Velkommen v/cathrine Klerck Fransson, seniorrådgiver Apotekforeningen Risikotesting i apotek v/ Eli Holm Toverud, apoteker Apotek 1 Kongsvinger Insulin up to date v/tore Julsrud Berg, overlege Oslo universitetssykehus Åpning v/ Mona Boysen Forebygging av fotsår hos personer med diabetes v/ulla Hellstrand, ortopediingeniør og fotterapaut, Sahlgrenska universitetssjukhuset Diabetes i kommunehelsetjenesten v/kristian Furuseth, allmennlege Øke bevissthet og kunnskapsnivå om diabetes 1 og 2, rundt de pasientene vi allerede har i kommunehelsetjenesten og som har kjent eller uoppdaget diabetes. Øke kunnskapen på forebyggende intervensjoner som mosjon/kosthold. Observere/forhindre forverring og senkomplikasjoner. Forholdsregler for eldre med diabetes Diagnostikk av diabetes erfaringer fra et legekontor v/fastlege Kristian Jong Høines og sykepleier Kristina Ravnås Sunde, Tananger Legesenter Ønsker til apoteket v/martine Hemstad Lyslid, leder av Ungdiabetes HbA1c: Kvalitetskrav v/ professor og forskningssjef Jens Petter Berg HbA1c: Ulike metoder, ulike svar Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/ Noklus v/bioingeniør og seksjonsleder Nina Gade Christensen Diabetes i arbeidslivet Erfaringsutveksling og innledning v/psykolog Eirin Winje Diabeteserklæring sitter`n i ryggmargen? v/tore Reinholdt, seniorrådgiver Apotekforeningen InnvaDiab «They are not aliens» v/victoria Telle Hjelset, førsteamanuensis UiO Telemedisin som samhandlingsverktøy i oppfølging av diabetes fotsår v/marie Fjelde Hausken, fagutviklingssykepleier SUS Hvorfor er det så vanskelig å leve som anbefalt? Lis Ribu, førsteamanuensis HiOA Diabetes i kommunehelsetjenesten fortsetter Avslutning Avslutning V/ Cathrine Klerck Fransson, seniorrådgiver Apotekforeningen Nettverksbygging Lunsj

7 PROGRAM onsdag 22. april 2015 PLENUM DEL Åpningsinnlegg Nina Skille, forbundsleder i Diabetesforbundet og Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder for nasjonalt Diabetesforum Politisk innlegg Bent Høie, helse- og omsorgsminister Diabetes gjennom livet Møteleder: Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet 1. Samfunnets ansvar for god behandling og forebygging Bjørn Guldvog, helsedirektør 2. Livets faser Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr. philos 3. Eget ansvar Morten Sandmo, brukererfaring 4. Kartlegging av kapasitet for diabetesbehandling i spesialisthelsetjenesten Mari Liavaag Holm, utreder 5. Behandlernes ansvar om modellen til Helse Nord Tor Claudi, overlege Pause Ny teknologi Møteleder: Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder av nasjonalt Diabetesforum 1. Kunnskap om kosthold kosthold.diabetes.no Anne Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog og Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent i Diabetesforbundet 2. Selvhjelpsverktøy i diabetesbehandlingen nå og i framtiden Eirik Årsand, sjefsforsker v/unn, Nasjonalt senter for telemedisin, Tromsø. 3. «Closed-loop» selvstyrt insulinpumpe med glukosesensor Hans-Jacob Bangstad, professor Pause vi forflytter oss til parallellene

8 PROGRAM onsdag 22. april 2015 PARALLELLE SEMINARER DEL 3 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS Praktiske behandlingsretningslinjer for diabetes type 2 Grunnkurs i diabetes type 1 og type 2 Praktiske ferdigheter Diabetes og psykisk helse Mat og insulin ved diabetes type 1 Fysisk aktivitet og diabetes type 1 Ansvarlig: Kåre Birkeland, professor Ansvarlig: Kristian Furuseth, allmennlege Ansvarlig: Harriet Selle, diabetessykepleier Ansvarlig: Randi Abrahamsen, psykologspesialist Ansvarlig: Kari Saxegaard, klinisk ernæringsfysiolog Ansvarlige: Hans Jacob Bangstad, professor dr.med., og Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog og treningspedagog Behandling av høyt blodsukker: Hva skal vi bruke etter metformin? Kåre Birkeland, professor Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis? Tor Claudi, overlege Utbredelse, komplikasjoner og behandling Mål: Gi deltakerne noe de kan bruke i behandlingen uansett hvilket nivå de jobber på Fem poster der deltakerne får innføring i praktiske ferdigheter: Noklus diabetesskjema Ellen Renate Oord og Tone Vonheim Madsen, diabetessykepleiere Blodsukkermåling Britt E. Tvedt, diabetessyke Behandlingsmålenes psykologiske sider: BS HbA1c LDL/HDL BT IQ/EQ Fysisk aktivitet Tallenes psykologi behandlingens tyranni Gastroparese og diabetes Eva Olaussen, dietist, ph.d. Karbohydratvurdering og nytt veiledningsmateriale Kari Saxegaard og Severina Haugvik, kliniske ernæringsfysiologer Trening og konkurranser Overlege dr.med. Peter Adolfsson og to aktive utøvere Teori og praksis Insulinpumper May Henny Moen, diabetessykepleier Røykavvenning Normund Svoen, allmennlege Risikokalkulator for hjerte- og karsykdommer Bjørn Noren, kommunelege Generalforsamling Sosial sammenkomst

9 PROGRAM torsdag 23. april 2015 PLENUM DEL Moderne behandling av diabetes type 2 Møteleder: Kåre I. Birkeland, professor og leder av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet 1. Lifestyle intervention in prevention and treatment of type 2 diabetes: Status 15 years after the Diabetes Prevention Project Jaako Tuomilehto, professor University of Helsinki 2. Vektreduksjon: Adferdspsykologisk og medisinsk tilnærming Serena Tonstad, overlege dr.med. Oslo universitetssykehus 3. Medikamentell blodsukkersenkende behandling i 2015 Kåre Birkeland, professor Oslo universitetssykehus Pause Svangerskap og diabetes Møteleder: Anne Karen Jenum, forsker, dr.med., allmennpraktiker 1. Behandling av etablert diabetes i svangerskapet Lene Ringholm 2. En brukers perspektiv Eirin Winje, brukererfaring 3. Hvem har svangerskapsdiabetes og hvordan finne dem? Anne Karen Jenum, professor Universitetet i Oslo Hur svårt kan det vara? Innslag med fokus på endring, motivasjon og mestring Mia Törnblom, svensk livsstilcoach og foredragsholder Nettverksbygging kaffe/te/rundstykker

10 PROGRAM torsdag 23. april 2015 PARALLELLE SEMINARER DEL 5 PS 7 PS 8 PS 9 PS 10 PS Forebygging Diabetes hos eldre Diabetes og psykisk helse Diabetes og hjerte- og karsykdom Tekniske hjelpemidler Ansvarlig: Linda Holten Riste og Karin Pleym, diabetessykepleiere Ansvarlig: Tore Julsrud Berg, overlege, dr.med. Ansvarlig: Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Ansvarlig: Lars Gullestad, professor Ansvarlig: Tilla Landbakk, diabetessykepleier Introduksjon til parallellen Primær, sekundær og tertiær forebygging ved diabetesteamet på Hamar: 1: Diabetessykepleier i kommunen. Et nyttig supplement. Annlaug Skivenes, diabetessykepleier 2: Erfaringer fra fotpoliklinikken Carl Tobias Petersson, lege i spesialisering 3: Stupetårnsprinsippet Trine Finnes, endokrinolog, seksjonsoverlege Motivasjonsgrupper et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet Kristin Øygard, organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet samt en brukerrepresentant Diabetesbehandling hos eldre v/tore Julsrud Berg, overlege, dr.med. Vurdering av diabetesmedikamenter opp mot samlet legemiddelbruk, sykelighet og skrøpelighet v/torgeir Bruun Wyller, professor, overlege, dr.med. Retningslinje for behandling av diabetes hos eldre i sykehjem v/geir Hølleland, sykehjemsoverlege Hva mener brukeren? Jon-Erik Christophersen, bruker Diabetespsykologi prosesser og utfordringer «Bruker» Ida Trældal Rystad og «psykolog» Jon Haug Diabetes type 1 og hjerte- og karkomplikasjoner v/kari Anne Sveen, lege i spesialisering, ph.d Diabetes type 2 og hjerte- og karkomplikasjoner v/lars Gullestad, professor Skal alle pasienter med DM behandles med statin? v/trond G. Jenssen, professor Diabetisk kardiomyopati: Hva er evidens? v/kari Anne Sveen, lege i spesialisering, ph.d Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi. Når, hvordan og hvilken behandling. v/ketil Lund, overlege, dr.med. Informasjon om ulike insulinpumper v/ May Henny Moen, diabetessykepleier Sørlandet sykehus Kontinuerlig glucosemåler, ett nyttig verktøy? v/ Elisabeth Holmen Berg, diabetessykepleier Oslo universitetssykehus Bruk av boluskalkulator, ett nyttig verktøy til insulindosering? v/tone Indergård, diabetessykepleier Norsk Diabetikersenter Fra «glassprøyter, via jet-injection og til pumpe og CGM?» v/hasse Hoftvedt, bruker PROGRAM torsdag 23. april 2015 PLENUM DEL Nytt fra forskningen Møteleder: Kristian F. Hanssen, professor Oslo universitetssykehus Type 2 diabetes er flere sykdommer konsekvenser for behandling? v/henning Beck-Nielsen, professor Odense universitetshospital Fettavleiring på feil sted ved diabetes årsaker og konsekvenser Kåre Birkeland, professor Oslo universitetssykehus Stamcelleforskning helbreder diabetes? v/ole Madsen, professor Det Danske Stamcellecenter Avslutning Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder av nasjonalt Diabetesforum

11 Tverrfaglig samarbeid Diabetesforum skal arbeide for best mulig diabetesbehandling. Dette gjøres ved å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid, både mellom de ulike faggruppene og mellom helsetjenesten og brukerne. Diabetesforum er mer enn møter. Det er en møteplass der de som arbeider i helsetjenesten kommer ut av institusjonene og treffer brukerne for å diskutere hvordan man kan få til en best mulig diabetesomsorg sammen. Diabetesforum er et verktøy og en katalysator for kvalitetsutvikling. Diabetesforum skal være en energiutløser og er et godt eksempel på hvordan det offentlige og frivillige helse-norge kan samarbeide. Diabetesforum blir drevet av et styre hvor ulike faggrupper innen helsesektoren er representert. Personer med diabetes er representert som en egen faggruppe. Leder i nasjonalt Diabetesforum er Knut Dahl-Jørgensen. Diabetesforum har som mål å: sikre faglig og tverrfaglig oppdatering og samarbeid bidra til evaluering og kvalitetsutvikling av diabetesomsorgen bidra til å forebygge komplikasjoner bidra til å bedre helsekommunikasjonen stimulere til etablering av arbeidsgrupper utløse energi i helsetjenesten utløse energi i grenselandet mellom det frivillige og det offentlige helse-norge styrke kontakten mellom helsetjenesten og brukerne

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Sammen om diabetes fra forskning til pasient DIABETESFORUM

Sammen om diabetes fra forskning til pasient DIABETESFORUM Sammen om diabetes fra forskning til pasient DIABETESFORUM Oslo Kongressenter, Folkets hus 21. 22. august 2013 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo, 21.-22. august 2013 Samarbeid og dialog Også

Detaljer

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 Thon Hotell Ullevaal Stadion, Oslo Velkommen til Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. og 23. mars 2012 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo Symposiet retter

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo 9. 10. juni 2011 Layout og trykk: GRØSET 2 For 13. gang siden 1987 inviteres helsepersonell med interesse

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hvem er jeg? Kirsti Holden Fagansvar i 50 % for PNA Glukose og Blodgass

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

STATUS METODE PROSESS

STATUS METODE PROSESS Nasjonal faglig retningslinje for diabetes: Revisjon og digitalisering STATUS METODE PROSESS Prosjektleder Ingvild Felling Meyer, Helsedirektoratet Dagens Medisin Arena Fagseminar Diabetes type 2, Diakonhjemmet,

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes Til NN Årsrapport 2010 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 3-4 % av den norske befolkningen, og forekomsten er økende, særlig av diabetes type 2. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin

Detaljer

DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013

DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013 DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013 Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Interessekonflikter. Ansatt ved Nordlandssykehuset

Detaljer

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2014 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene. Tor Claudi

Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene. Tor Claudi Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene Tor Claudi Økonomisk ramme 8 mill/år Tiltak diabetesansvarlig overlege på alle sykehus diabetessykepleiere på alle sykehus diabetesteam

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Diabetes behandlingsutfordringer. Trond Jenssen OUS Rikshospitalet og Universitetet i Tromsø

Diabetes behandlingsutfordringer. Trond Jenssen OUS Rikshospitalet og Universitetet i Tromsø Diabetes behandlingsutfordringer Trond Jenssen OUS Rikshospitalet og Universitetet i Tromsø Bare konger, redaktører og folk med bendelorm har rett til å bruke det redaksjonelle vi Mark Twain (1874-1891)

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Program 5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Torsdag 12. februar 08.00-09.00 Registrering, kaffe og utstilling 08.50-09.00 Velkommen Lederen for Helse- og omsorgskomiteen,

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Statsråd Bent Høie Att: postmottak@hod.dep.no Vår ref. LM Oslo, 26. mars 2015 Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Handlingsplan for kronisk nyresykdom

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet: Utarbeide en handlingsplan for kronisk, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Fagkurs NSF 2. desember 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT Marie Fjelde Hausken Diabetesforum 30.oktober 2012 Helse Stavanger HF Diabetes Fotteam 3 dager pr. uke Mandag, tirsdag

Detaljer

Retningslinje for behandling av diabetes hos eldre i sjukeheim

Retningslinje for behandling av diabetes hos eldre i sjukeheim Retningslinje for behandling av diabetes hos eldre i sjukeheim Presentasjon på Diabetesforum 23.4.2015 v/geir Hølleland, Endokrinolog, Førde Sentralsjukehus Tidlegare sjukeheimslege, Bergen kommune 2 Forord

Detaljer

Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis. Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø

Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis. Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Basert på data fra: ROSA-undersøkelsene (1995 2000-2005) Norsk diabetesregister for voksne (2012)

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Et bedre liv med diabetes

Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Samhandlingsforum 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin;

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013 Vi har den glede å invitere til den 6. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Erfaringskonferansen er en arena for erfaringsutveksling, kunnskapsformidling

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes NSF/ FFD Sykepleier Symposium 22. mars 2012 Prosjektkoordinator / diabetessykepleier i, Siv Janne Kummernes siku@uus.no

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer