Høsten Kurskatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2007. Kurskatalog"

Transkript

1 Høsten 2007 Kurskatalog

2 Ernst & Young hever din kompetanse! Ernst & Young er en kunnskapsbedrift. Vi har solid erfaring og kompetanse og lever av å føre den videre til våre kunder. Vår kursvirksomhet er en av måtene vi driver kunnskapsdeling på. Ved å tilby løpende kurs og seminarer innenfor aktuelle emner på våre kontorer over hele landet, sørger vi for at også kundene våre holder seg oppdatert på sine områder. Hos Ernst & Young møter du våre mest erfarne og beste foredrags- og kursholdere, som får gode tilbakemeldinger på kursevalueringer fra deltakerne. Vi holder åpne kurs fortløpende, men skreddersyr også gjerne kurs og seminarer for deg og din bedrift. Nettsidene våre er alltid oppdatert. Registrer deg på for å motta kursinvitasjoner. Vi ønsker deg velkommen til våre kurs og lykke til med kompetansehevingen! Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og eventuelle avlysninger. 2

3

4 Innhold Fagområde Side Regnskap Skatt Avgift Rådgivning Generelle kurs Innføring i konsolidering 8 x Avgift for ledere 9 x EY ajour 10 x x x Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge 12 x x Bokføringsregler mva i regnskapet 14 x x Behandling av lønn og årsoppgjøret i praksis 15 x x x Fast driftssted 16 x Generasjonsskifte 17 x x Statsbudsjettet x x EU VAT introduksjon 19 x IFRS-konferansen x IFRS Update 21 x Innføring i mva 22 x Trøndelag IFRS-Forum 23 x Internasjonal personbeskatning 2 x Pensjoner 26 x x

5 Fagområde Side Skatt Avgift Regnskap Rådgivning Internasjonal selskapsbeskatning 27 x Representasjon og uakseptabel kundepleie 28 x x Risikohåndtering ved oppkjøp due diligence-prosesser 30 x IFRS 7 noteopplysninger om finansielle instrumenter 31 x Skatteposisjonering for eiere av holdingselskap 2 x Teknisk revisjon av mva-loven x x Verdsettelse og gjennomføring av exit/salgsprosesser 35 x Transfer Pricing nye forskrifter og retningslinjer 36 x Vanlige skatte- og avgiftsspørsmål 8 x x Årsoppgjørskurs 0 x x x Bransjekurs BANK OG FINANS Finansdagen x x Finansielle tjenester x Financial Services Risk Management Day 2007 x 5

6 Fagområde Side Regnskap Skatt Avgift Rådgivning EIENDOM, BYGG OG ANLEGG Drift og utvikling av fast eiendom mva 5 x Aktuelle temaer skatt/mva for fast eiendom 6 x x Leieforhold for fast eiendom praktiske utfordringer 47 x x x Kjøp og salg av fast eiendom 8 x x x Fast eiendom skatte- og avgiftsmessige utfordringer 50 x x Nye mva-regler ved bruksendring og uttak 51 x Mva-regler og avgiftsplanlegging for fast eiendom 52 x Mva-oppdatering for eiendomsbransjen 5 x Langsiktige tilvirkningskontrakter 55 x x x Mva i utbyggingsprosjekter fra A til Å casebasert kurs 56 x Mva ved drift og utvikling av fast eiendom 57 x HANDEL Internasjonal handel toll, avgift, skatt 58 x x 6

7 Side Fagområde Regnskap Skatt Avgift Rådgivning INDUSTRI Avgiftsmessige konsekvenser ved produksjon i EU 59 x OFFENTLIG SEKTOR LEAN for kommunesektoren 60 x OLJE OG GASS Kompetanseutviklingsprogram innenfor oljeregnskap og skatt 61 x x Offshore- and Oilservice-seminar 62 x SHIPPING Shippingseminar x 7

8 Innføring i konsolidering Innføring i samt praktiske eksempler knyttet til de mest sentrale reglene for hvordan konsernregnskap skal utarbeides. Følgende temaer blir behandlet: Hvem må utarbeide konsernregnskap? Effektiv planlegging og forberedelser Hvilke krav gjelder for regnskapsprinsipper i konsern? Valutaproblematikk og utenlandske datterselskap Avstemming og eliminering av interne mellomværende, kjøp og salg Hvordan behandle oppkjøp i løpet av året? Problemstillinger ved beregning av goodwill og merverdi Hvordan behandle utgang datterselskap? Hva er riktig behandling av minoritetsinteresser? 8 Oslo Målgruppe: Økonomi- og regnskapssjefer, konsernregnskapssjefer og andre som jobber med konsolidering og konsernregnskap Tid: 6. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr 1 450

9 Avgift for ledere Styrer og bedriftsledelsen har i de senere år fokusert mye på skattemessige konsekvenser av restruktureringer, oppkjøp, rutiner for løpende drift mv. Vår erfaring er at konsekvenser knyttet til merverdiavgift og andre avgifter ofte blir glemt i slike prosesser. Det er imidlertid viktig å huske på at avgift involverer svært store beløp; skatten er kun en konsekvens av virksomhetens overskudd, mens avgiften er en viktig faktor ved alle kjøp og salg i virksomheten. For å sikre optimal økonomi i virksomheten, er det viktig at styret og ledelsen tar ansvar for å sørge for korrekt og optimal avgiftsbehandling. Ved å drive aktiv avgiftsplanlegging i forkant og utarbeide gode rutiner, sikrer man også virksomheten mot betydelige krav i form av etterberegning, renter og tilleggsavgift. Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 26. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 9

10 EY ajour Et tverrfaglig seminar som tar for seg de viktigste nyhetene innenfor skatt, avgift og regnskap før årsoppgjøret. Seminaret sikrer at du får med deg de viktigste hovedpunktene i løpet av 2007, og varslede endringer for Målgruppe: Ledere, økonomiansvarlige, revisorer, advokater og andre rådgivere innenfor skatt, avgift og regnskapsrett Pris: Fra kr Påmelding: Oslo Tid: 11. desember kl Bjørvika Konferansesenter Porsgrunn Tid: 11. desember kl Vic Hotell Drammen Tid: 12. desember kl Børsen selskapslokaler Kongsberg Tid: 12. desember kl Quality Hotel Grand Arendal Tid: 13. desember kl Clarion Collection Hotel Tyholmen Kristiansand Tid: 13. desember kl Quality Hotel & Resort 10

11 Stavanger Tid: 13. desember kl Quality Airport Hotell Stavanger Trondheim Tid: 13. desember kl Ernst & Youngs lokaler Tønsberg Tid: 13. desember kl Træleborg konferansesenter Bergen i samarbeid med DnB NOR Tid: Medio desember DnB NORs lokaler Seminaret er gratis. Larvik Tid: Se for dato i desember Quality Hotel Grand Farris Tromsø Tid: 14. desember kl Clarion Hotell Bryggen 11

12 Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge Oversikt over aktuelle regler som gjelder ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge. Ulike former for organisering (arbeidsinnleie, ansettelse, oppdrag til selvstendig næringsdrivende eller oppdrag til foretak med ansatte) Regelverk vedrørende arbeids- og oppholdstillatelse med hovedvekt på borgere fra EU-land Skatteplikt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift Mulighetene til fritak fra norsk trygd/arbeidsgiveravgift (E101) Solidaransvar ved arbeidsinnleie, samt mulighetene til å bli fritatt fra solidaransvar Arbeidsrettslige regler, herunder allmenngjøring av tariffavtaler og foreslåtte endringer i gjeldende regelverk Målgruppe: Norske firmaer som bruker utenlandsk arbeidskraft Pris: Fra kr

13 Oslo Tid: 19. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Stavanger Tid: 23. oktober kl Quality Airport Hotel Stavanger Bergen Tid: 25. oktober kl Radisson SAS Royal Hotel Tromsø Tid: 25. oktober kl Clarion Hotell Bryggen 13

14 Bokføringsregler mva i regnskapet Fra 1. januar 2006 er bokføringsloven med forskrift obligatorisk for regnskapspliktige. Loven med forskrift stiller nye og skjerpede krav ved bokføring av merverdiavgift i regnskapet. Deltakerne får en praktisk gjennomgang av de formelle kravene som stilles til dokumentasjon og spesifikasjon av merverdiavgift. Erfaringer fra den tiden loven har vært i kraft herunder avgiftsmyndighetenes praksis vil stå i fokus. Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 26. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 14

15 Behandling av lønn og årsoppgjøret i praksis Vi ser på nye regler på lønnsområdet, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Når oppstår situasjoner hvor bedriften har fradrag for merverdiavgift? Vi tar også en praktisk gjennomgang av problemstillinger knyttet til det kommende årsoppgjøret. Drammen Målgruppe: Personell som arbeider med lønnskjøring og regnskap Tid: 28. november kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr

16 Fast driftssted Beskatning av fast driftssted har fått fornyet aktualitet etter at OECD nylig ferdigstilte sin rapport om allokering av inntekt til faste driftssted. Nytt er at armlengdeprinsippet og dokumentasjonsregler, samt prinsipper for internprising, får analog anvendelse for faste driftssteder. De nye reglene fases inn i to hovedetapper, den første i Selskaper vil bl.a. måtte konstruere og dokumentere transaksjoner med sitt faste driftssted. Dette vil kunne få stor betydning for virksomheter som har eller vil få faste driftssteder. Vi ser nærmere på: Etablering av fast driftssted Fastsettelse av inntekt til det faste driftsstedet ved bruk av armlengdeprinsippet Dokumentasjon av inntekter tilordnet det faste driftsstedet Oslo Målgruppe: CEO, CFO, controllere, skatteansvarlige, økonomisjefer eller andre som måtte ha ansvar for at deres selskaper til enhver tid oppfyller lover og regler Tid: 26. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

17 Generasjonsskifte Vi ser nærmere på: Sentrale arveavgifts- og skatteregler i forbindelse med generasjonsskifte Bruk av familieholdingselskap Restrukturering med tanke på fremtidig generasjonsskifte Larvik Målgruppe: Eiere av virksomhet, samt deres rådgivere Tid: 23. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr

18 Statsbudsjettet 2008 De viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag til statsbudsjett for Avhengig av innholdet i regjeringens forslag, vil vi vurdere behovet for å gjennomføre seminaret. Det vil uansett bli utarbeidet et eget nyhetsbrev med omtale av hovedpunktene, se Målgruppe: Pris: Påmelding: Ledere, økonomiansvarlige og rådgivere innenfor skatt- og avgiftsområdet Seminarene er gratis Oslo Tid: 10. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 10. oktober kl Radisson SAS Royal Hotel 18 Larvik Tid: 11. oktober kl Ernst & Youngs lokaler

19 EU VAT introduksjon Økt internasjonalisering fører til at norske næringsdrivende ofte møter avgiftsmessige utfordringer i utlandet. Introduksjon til EUs avgiftsregelverk. Deltakerne får et grunnlag for å identifisere utfordringer og komme på sporet av løsninger. Vi tar i hovedsak utgangspunkt i EUs avgiftsdirektiv med eksempler fra lokal lovgivning. Emner som blir behandlet: Handlinger som kan utløse registreringsplikt i EU Konsekvenser av å være registreringspliktig i EU Omsetning av varer og tjenester over landegrenser i EU Tilpasningsmuligheter Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 25. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 19

20 IFRS-konferansen 2007 Oslo Børs og Ernst & Young inviterer til den årlige IFRS-konferansen. Årets konferanse omhandler: Nye standarder og fortolkninger Regnskapstilsynets erfaringer og observasjoner Finansiell informasjon, herunder proformainformasjon, i prospekter Virksomhetsoverdragelser Ansatteopsjoner Oppkjøpsanalyse Verdsettelse og nedskrivninger Oslo Målgruppe: Alle som arbeider med finansiell rapportering i børsnoterte selskaper og selskaper som vurderer børsnotering, revisorer og andre finansielle rådgivere til ovennevnte selskaper Tid: 13. september kl september kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr eller 20

21 IFRS Update Frokostseminaret tar for seg oppdateringer innenfor IFRS. Mer informasjon følger på våre nettsider: Målgruppe: Personer involvert i finansiell rapportering i børsnoterte foretak Pris: Kr 500 Oslo Tid: 0. november kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 27. september kl desember kl Radisson SAS Royal Hotel 21

22 Innføring i mva Målet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om merverdiavgift, herunder systematikken i avgiftssystemet, terminologi, hovedregler, sentrale unntak mv. Vi gjennomgår regelverket og belyser med praktiske eksempler. Seminaret vil ha en praktisk vinkling som skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere de vanligste problemstillingene som oppstår når man arbeider med faget. Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 22. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 22

23 Trøndelag IFRS-Forum Målsettingen med forumet er å styrke IFRS-kompetansen hos IFRS-rapporterende foretak, og å gi deg en mulighet til å høste erfaringer, hente inspirasjon og knytte nyttige relasjoner til andre sentrale personer i Trøndelag som daglig jobber med IFRS. Vi er opptatt av at dette skal være et forum som oppleves som nyttig og praktisk for deg. Det legges opp til to samlinger før nyttår og to samlinger etter. Vel møtt til faglig påfyll og inspirasjon! Trondheim Målgruppe: IFRS-rapporterende foretak Tid:. oktober 2007 kl desember 2007 kl mars 2008 kl juni 2008 kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr 2 000, inkluderer alle fire seminarene samt lunsj 23

24 Internasjonal personbeskatning Kurset tar for seg sentrale problemstillinger som kan oppstå i Norge og i utlandet ved arbeidsopphold på tvers av landegrensene: Organisering av internasjonale arbeidsforhold, policy mv. Arbeids- og oppholdstillatelser Arbeidskontrakter, nettolønn eller bruttolønn mv. Lønnsrapporteringsplikt Utenlandsk arbeidskraft i Norge, herunder styremedlemmer Skatteforhold i Norge og i utlandet, herunder nye kreditregler Oppdatering skatteavtaler Trygd, forsikring og pensjon Hva må man tenke på og hva koster en utestasjonering? Case studie praktiske oppgaver Målgruppe: Økonomi- og regnskapsansvarlige, personalansvarlige, personer med ansvar for utestasjonering/bruk av utenlandsk arbeidskraft og juridiske rådgivere Pris: Kr

25 Oslo Tid: september kl /kl Bjørvika Konferansesenter Stavanger Tid: oktober kl /kl First Hotel Alstor 25

26 CT Pensjoner Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon og utviklingen i kapitalmarkedene har medført et betydelig fokus på pensjonsordninger i norske foretak de siste årene. I seminaret vil vi: Gi en kort innføring om ulike pensjonsordninger i Norge Drøfte den skattemessige behandlingen av pensjoner i arbeidsforhold Drøfte spesielle forhold knyttet til regnskapsreglene for pensjonsordninger (norsk god regnskapsskikk og IFRS) Målgruppe: Økonomisjefer, regnskapssjefer og andre ansvarlige for foretakenes pensjonsordninger, samt revisorer, rådgivere, og andre med interesse for temaet Pris: Kr 950 Oslo Tid: 22. november kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 28. november kl Radisson SAS Royal Hotel 26

27 Internasjonal selskapsbeskatning Gjennomgang av nye norske regler og praksis innenfor internasjonal beskatning, herunder kreditreglene, fritaksmetoden, NOKUS mv. Generelt om skatteutviklingen innenfor EU og hvordan denne påvirker norske konsern med internasjonal virksomhet Nye trender innenfor internasjonal beskatning, herunder bl.a. innføring av rentetaksregler (begrensning i rentefradrag) i Tyskland og Danmark Oppdatering av skatteavtaler og pågående skatteavtalearbeid innenfor OECD Målgruppe: Påmelding: Personer som arbeider med skatt i norske konsern med internasjonal virksomhet Følgende byer tilbyr dette seminaret med mindre variasjoner. Se nærmere agenda på Oslo Tid: 18. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr 950 Bergen Tid: 14. november kl Radisson SAS Royal Hotel Bryggen Pris: Kr

28 Representasjon og uakseptabel kundepleie Seminar om skattemessig behandling av kundearrangementer og interne arrangementer grense mellom lovlig markedsføring/påvirkning og korrupsjon. Hvilke krav gjelder for at utgifter til representasjon skal være fradragsberettiget? Hva kreves for å få skattemessige fradrag for kostnader til ulike kundearrangementer, med særlig fokus på reiser i inn- og utland? Skattemessige konsekvenser for deltakerne og arbeidsgivers forpliktelser Grensene mellom akseptabel kundepleie og korrupsjon Casebasert Dilemmatrening Målgruppe: Regnskapsførere, lønnsansvarlige, salgssjefer, HR-ansvarlige, controllere, økonomisjefer og daglige ledere Pris: Fra kr Oslo Tid: 0. oktober kl Bjørvika Konferansesenter 28

29 Stavanger Tid: 20. november kl Viking Stadion Følgende byer tilbyr kortere varianter av seminaret. Se avvikende agenda for dette seminaret på Larvik Dato: 13. september kl Rica Park Hotel Sandefjord Trondheim Dato: 13. september kl Ernst & Youngs lokaler Tønsberg Dato: 24. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Bergen Tid: 27. november kl Radisson SAS Royal Hotel 29

30 Risikohåndtering ved oppkjøp due diligence-prosesser Fokus på due diligence-prosesser i forbindelse med transaksjoner. Vi vektlegger formål, tilrettelegging og praktisk gjennomføring av finansielle, skattemessige og juridiske due diligence-undersøkelser. Trondheim Målgruppe: Styreleder, administrerende direktør, CFO, venture- og investeringsselskaper og familieeide selskaper Tid: 2. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Seminaret er gratis 30

31 IFRS 7 noteopplysninger om finansielle instrumenter Med virkning for årsregnskapet for 2007 må alle selskap som følger IFRS følge IFRS 7 om noteopplysninger om finansielle instrumenter. I tillegg er IAS 1 om presentasjon av finansregnskap endret med virkning for 2007-regnskapet. Frokostseminaret gir en gjennomgang av: Hovedkravene i IFRS 7 De nye kravene i IAS 1 Vi illustrerer med eksempler fra foretak som har tatt i bruk de nye reglene i 2006-regnskapet. Oslo Målgruppe: Personer involvert i finansiell rapportering i børsnoterte foretak Tid: 28. september kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

32 Skatteposisjonering for eiere av holdingselskap Gjennomgang av: Skattepliktige utdelinger kontra skattefri tilbakebetaling av innskutt kapital Uttak av lønn kontra overskudd Tvangslønn Hvilke investeringer som bør gjøres i henholdsvis holdingselskap og privat Restruktureringer med tanke på fremtidig salg eller generasjonsskifte Målgruppe: Eiere, regnskaps- og økonomiansvarlige i bedrifter, regnskapsførere, revisorer og advokater Pris: Fra kr Porsgrunn Tid: 16. oktober kl Ernst & Youngs lokaler 32

33 Arendal Tid: 23. oktober kl Clarion Collection Hotel Tyholmen Kristiansand Tid: 24. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Tromsø Tid: 7. november kl Clarion Hotell Bryggen 33

34 Teknisk revisjon av mva-loven En teknisk revidert merverdiavgiftslov, med helt ny struktur, trer etter planen i kraft 1. januar Samtidlig blir en rekke forskriftsbestemmelser samlet i en samleforskrift, og nåværende forskrifter blir opphevet. Under dette seminaret lærer du hvordan du finner frem i det nye regelverket. Vi går gjennom følgende emner: Hvorfor er det behov for en teknisk revisjon av loven og forskriftene? Systematikken i ny lov og samleforskrift Hvordan er nåværende lov- og forskriftsbestemmelser videreført i de nye reglene? Innarbeiding av Stortingets plenarvedtak om merverdiavgift i loven Materielle endringer og presiseringer i de nye reglene Oslo Målgruppe: Næringsdrivende og deres rådgivere/medhjelpere, herunder regnskapsførere, revisorer og advokater Tid: 26. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

35 Verdsettelse og gjennomføring av exit/salgsprosesser Fokus på metodikk for verdsettelse, samt hvordan en kan planlegge og gjennomføre exit/ salgsprosesser. Trondheim Målgruppe: Styreledere, administrerende direktører, CFO, venture- og investeringsselskaper og familieeide selskaper Tid: 14. november kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Seminaret er gratis 35

36 Transfer Pricing nye forskrifter og retningslinjer Ot.prp. nr. 62 i år fremmet lovforslag om nye regler for dokumentasjon for prising av interne transaksjoner (internprising). Det innføres oppgaveplikt i forbindelse med innlevering av selvangivelsen samt omfattende dokumentasjonsplikt av alle interne transaksjoner. Ikrafttredelse er 1. januar Vi gir en gjennomgang av de nye norske dokumentasjonskravene slik de er foreslått i proposisjonen og i tillegg ser vi på: Internasjonale trender IAS 24 opplysninger om nærstående parter Kort om nye regler fra OECD om beskatning av fast driftssted og filialer samt konsekvenser Hvordan selskapet praktisk kan innrette seg i forhold til de nye kravene Vurdering av de norske reglene opp mot OECDs retningslinjer for internprising, andre lands dokumentasjonskrav, samt EUs nye retningslinjer for en felles europeisk dokumentasjonsstandard (Code of Conduct) 36

37 Målgruppe: CEO, CFO, controllere, skatteansvarlige, økonomisjefer eller andre med ansvar for at deres selskaper til enhver tid oppfyller lover og regler. Seminaret baserer seg i stor grad på vårt seminar om Høringsutkastet i november/desember Pris: Kr 950 Trondheim Tid: 27. september kl Ernst & Youngs lokaler Oslo Tid: 6. november kl Bjørvika Konferansesenter 37

38 Vanlige skatte- og avgiftsspørsmål Skatt- og avgiftsområdet er under stadig utvikling. Det er ikke alltid lett å følge med og sikre riktig håndtering i bedriften. På dette seminaret tar vi for oss vanlige spørsmål som vi møter innenfor skatt og avgift. Eksempler på spørsmål: Hva skiller en velferdstur fra faglig tur eller ferietur? Hvordan innrette seg når man har ansatte som pendler? Skattemessig behandling ved utdeling til eiere av selskap Fare for tvangslønn Avgiftsbehandling ved viderefakturering av kostnader. Utlegg eller videreomsetning Legitimasjon for fradragsrett hva skal til for at det foreligger fradragsrett? 38

39 Målgruppe: Økonomi- og regnskapsansvarlige, regnskapsmedarbeidere, eiere av enkeltpersonsforetak og rådgivere på skatt- og avgiftsområdet. Seminaret er ikke et fordypningskurs. Pris: Kr 950 Oslo Tid: 2. november kl Bjørvika Konferansesenter Stavanger Tid: 14. november kl Quality Airport Hotel Stavanger 39

40 Årsoppgjørskurs Deltakerne får en praktisk gjennomgang i avleggelse av årsregnskap og årsberetning, herunder regnskapsmessige og skattemessige vurderinger av sentrale poster, samt utarbeidelse av ligningspapirer. Vi behandler disse temaene: Dokumentasjon og avstemminger Regnskapsprinsipper Vurdering av balanseposter Nyheter innenfor skatt og avgift Lønnsrapportering Forholdet mellom norsk GRS og IFRS Kurset blir oppdatert med eventuelle endringer/nyheter frem til kursavholdelse. Målgruppe: Alle som deltar i eller er ansvarlige for gjennomføring av årsoppgjørsprosessen, regnskapsmedarbeidere, regnskapssjefer eller andre som arbeider med årsoppgjøret Pris: Kr

41 Oslo Tid: 12. november kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 22. november kl Radisson SAS Royal Hotel Ålesund Tid: 22. november kl Scandic Ålesund 41

42 Finansdagen 2007 Oppdatering innenfor rammebetingelser med særskilt relevans for ledere av økonomi-, finans- og risikostyringsfunksjonene i norske banker. Vi går også gjennom hvordan norske og europeiske finansinstitusjoner har agert på endringer i rammebetingelsene, samt de viktigste utfordringene fremover. Følgende områder blir omhandlet, med spesiell fokus på norske banker og finansinstitusjoner: Basel II Kapitaldekningsreglene IFRS Norske regnskapsregler Oslo Målgruppe: Ledere for finans, økonomi og risikostyring i banker og finansinstitusjoner Tid: 7. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

43 Finansielle tjenester Unntaket fra den generelle merverdiavgiftsplikten for finansielle tjenester har stor økonomisk betydning for finansnæringen. God kjennskap til avgiftsreglene for finansiell sektor gir mulighet for avgiftsbesparelse. Emner som blir behandlet: Omfanget av unntaket for finansielle tjenester Oppdatering av relevante uttalelser fra norske avgiftsmyndigheter Endringer i regelverket i EU/kjøp og salg over landegrenser Underleverandør og merverdiavgift Regler om fradragsrett for inngående avgift og endringer i uttaksreglene Formidling av finansielle tjenester hvor går grensene for avgiftsfri formidling kontra avgiftspliktig formidling? Oslo Målgruppe: Virksomheter innenfor finanssektoren og leverandører til denne Tid: 25. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 43

44 Financial Services Risk Management Day 2007 Fremtidens risikohåndtering i den finansielle sektoren Ernst & Young arrangerer for andre gang i Stockholm en konferanse med noen av bransjens mest innflytelsesrike personer som vil dele sine erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger innenfor risk management. Interne og eksterne interessenter stiller stadig høyere krav til selskapenes risikohåndtering. Vi gir en oversikt over de krav som stilles, og hvilke muligheter som disse forandringene kan gi. Stockholm Målgruppe: Finansdirektører, økonomidirektører, forvaltere og andre som arbeider med risikospørsmål i den finansielle sektoren Tid: 6. september kl Ernst & Youngs lokaler Pris: SEK

45 Drift og utvikling av fast eiendom mva Muligheter og fallgruver ved utleie og utvikling av fast eiendom. Reglene om frivillig registrering av utleiebygg er blant de mest kompliserte innenfor avgiftsretten. Kurset tar sikte på å identifisere fallgruver ved hjelp av praktiske eksempler og rette fokus mot muligheter for å oppnå avgiftsbesparelser. Ved utvikling av bygg eller anlegg for salg eller for utleie til virksomhet som ikke gir grunnlag for frivillig registrering foreligger det flere muligheter for å redusere avgiftsbelastningen i utbyggingsprosjekter. Vi gjennomgår ulike modeller som kan bidra til at avgiftsbelastningen i utbyggingsprosjekter elimineres eller reduseres. Tønsberg Målgruppe: Eiendomsutviklere, eiere og eiendomsinvestorer samt rådgivere med kunder innenfor bransjen Tid: 27. september kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr

46 Aktuelle temaer skatt/mva for fast eiendom Vi tar for oss følgende temaer: Transaksjonsform/strukturelle problemstillinger: Kjøp av eiendom eller selskap? Regnskaps-, skatte- og avgiftmessig behandling av vedlikehold/påkostninger Avgiftsmessig risiko ved kjøp av eiendomsselskaper Uriktig håndtering av forskrift nr. 117 Tilbakeføring av fradragsført mva Nye justeringsregler for fast eiendom Regulering av avgiftsmessige forhold i salgs- og leiekontrakter Skatte-, avgifts- og regnskapsmessige problemstillinger knyttet til Periodisering av leieinntekter Leiefritak Syntetisk leie Leietakertilpasninger betydningen av om disse gjennomføres av utleier eller leietaker Kompensasjon fra utleier eller leietaker ved opphør av leieforhold før leiekontraktens utløp Kompensasjon/redusert leie når leietaker påføres ulemper som følge av byggearbeider mv. 46 Bergen Målgruppe: Eiendomsselskap, syndikeringsselskap, næringsmeglere, eiendomsfond etc. Tid: 1. november kl Radisson SAS Royal Hotel Pris: Kr 950

47 Leieforhold for fast eiendom praktiske utfordringer Skatte-, avgifts- og regnskapsmessige problemstillinger Ved inngåelse og opphør av leiekontrakter avtales det ofte at det skal gis leiefritak for en periode, at deler av leievederlaget skal beregnes som en andel av leietakers omsetning mv. Det kan videre avtales at leietaker skal betale særskilt kompensasjon for f.eks. innredning, kontraktsavbrytelse, utleiers merverdiavgiftstap mv., eller at utleier skal kompensere leietaker mangler ved leieobjektet, utflytting før kontrakttidens utløp mv. Vi tar for oss utfordringer slike forhold reiser med hensyn til skatt, avgift og regnskap, samt garantileie og syntetisk leie. Oslo Målgruppe: Eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere. Personer som forhandler om innhold i leiekontrakter, eller med ansvar for regnskapsføring av leieinntekter Tid: 19. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

48 Kjøp og salg av fast eiendom Seminaret tar for seg finansielle, skatte- og avgiftsmessige forhold som kjøper og selger bør være oppmerksom på ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder eiendomsselskaper. Viktigheten av en grundig due diligence-prosess og riktig strukturering etter oppkjøp blir illustrert ved praktiske eksempler. Agenda: Transaksjonsform/strukturelle problemstillinger: Kjøp av eiendom eller selskap? Inntektsperiodisering/-nivå Regnskaps-, skatte- og avgiftmessig behandling av vedlikehold/påkostninger Særlige effekter som påvirker nettoleie Avgiftsmessig risiko ved kjøp av eiendomsselskaper Nye justeringsregler for fast eiendom Regulering av avgiftsmessige forhold i salgs- og leiekontrakter Mva-fradrag for transaksjonskostnader? Praktisk case som belyser hva som kan avdekkes i en DD-prosess, samt strukturering etter oppkjøp 48

49 Målgruppe: Pris: Påmelding: Eiendomsselskaper, næringsmeglere, syndikeringsselskaper, eiendomsfond etc. Fra kr inkl. kursmateriale og servering Oslo Tid: 19. september 2007 kl Bjørvika Konferansesenter i Oslo Atrium, Chr. Frederiks plass 6 Trondheim Tid: 1. november 2007 kl Ernst & Youngs lokaler i Pirsenteret, Havnegata 9 Drammen Tid: 21. november 2007 kl Ernst & Youngs lokaler i Nedre Storgt

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

BDO innsikt. Transfer pricing

BDO innsikt. Transfer pricing BDO innsikt Transfer pricing 2 BDO INNSIKT TRANSFER PRICING INnhold Velkommen 03 Internprising - Er ditt selskap forberedt? 04 Internprising - En grunnleggende problemstilling 06 Norske dokumentasjonskrav

Detaljer

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Returadresse: NARF Ekstra AS Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Kurskatalogen 2007 Påmeldingsskjema til NARF kurs Vennligst benytt ett skjema per kursnr./fagdagsted. Fyll ut opplysningene nedenfor og send skjemaet

Detaljer

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR Sticos Magasinet Nr. 1-2015 Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR 2 LEDER ERIK JULLUMSTRØ Psykolog og HR-sjef Sticos Griper vi dagen?

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Deloitte ifokus Desember 2009 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer