Høsten Kurskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2007. Kurskatalog"

Transkript

1 Høsten 2007 Kurskatalog

2 Ernst & Young hever din kompetanse! Ernst & Young er en kunnskapsbedrift. Vi har solid erfaring og kompetanse og lever av å føre den videre til våre kunder. Vår kursvirksomhet er en av måtene vi driver kunnskapsdeling på. Ved å tilby løpende kurs og seminarer innenfor aktuelle emner på våre kontorer over hele landet, sørger vi for at også kundene våre holder seg oppdatert på sine områder. Hos Ernst & Young møter du våre mest erfarne og beste foredrags- og kursholdere, som får gode tilbakemeldinger på kursevalueringer fra deltakerne. Vi holder åpne kurs fortløpende, men skreddersyr også gjerne kurs og seminarer for deg og din bedrift. Nettsidene våre er alltid oppdatert. Registrer deg på for å motta kursinvitasjoner. Vi ønsker deg velkommen til våre kurs og lykke til med kompetansehevingen! Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og eventuelle avlysninger. 2

3

4 Innhold Fagområde Side Regnskap Skatt Avgift Rådgivning Generelle kurs Innføring i konsolidering 8 x Avgift for ledere 9 x EY ajour 10 x x x Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge 12 x x Bokføringsregler mva i regnskapet 14 x x Behandling av lønn og årsoppgjøret i praksis 15 x x x Fast driftssted 16 x Generasjonsskifte 17 x x Statsbudsjettet x x EU VAT introduksjon 19 x IFRS-konferansen x IFRS Update 21 x Innføring i mva 22 x Trøndelag IFRS-Forum 23 x Internasjonal personbeskatning 2 x Pensjoner 26 x x

5 Fagområde Side Skatt Avgift Regnskap Rådgivning Internasjonal selskapsbeskatning 27 x Representasjon og uakseptabel kundepleie 28 x x Risikohåndtering ved oppkjøp due diligence-prosesser 30 x IFRS 7 noteopplysninger om finansielle instrumenter 31 x Skatteposisjonering for eiere av holdingselskap 2 x Teknisk revisjon av mva-loven x x Verdsettelse og gjennomføring av exit/salgsprosesser 35 x Transfer Pricing nye forskrifter og retningslinjer 36 x Vanlige skatte- og avgiftsspørsmål 8 x x Årsoppgjørskurs 0 x x x Bransjekurs BANK OG FINANS Finansdagen x x Finansielle tjenester x Financial Services Risk Management Day 2007 x 5

6 Fagområde Side Regnskap Skatt Avgift Rådgivning EIENDOM, BYGG OG ANLEGG Drift og utvikling av fast eiendom mva 5 x Aktuelle temaer skatt/mva for fast eiendom 6 x x Leieforhold for fast eiendom praktiske utfordringer 47 x x x Kjøp og salg av fast eiendom 8 x x x Fast eiendom skatte- og avgiftsmessige utfordringer 50 x x Nye mva-regler ved bruksendring og uttak 51 x Mva-regler og avgiftsplanlegging for fast eiendom 52 x Mva-oppdatering for eiendomsbransjen 5 x Langsiktige tilvirkningskontrakter 55 x x x Mva i utbyggingsprosjekter fra A til Å casebasert kurs 56 x Mva ved drift og utvikling av fast eiendom 57 x HANDEL Internasjonal handel toll, avgift, skatt 58 x x 6

7 Side Fagområde Regnskap Skatt Avgift Rådgivning INDUSTRI Avgiftsmessige konsekvenser ved produksjon i EU 59 x OFFENTLIG SEKTOR LEAN for kommunesektoren 60 x OLJE OG GASS Kompetanseutviklingsprogram innenfor oljeregnskap og skatt 61 x x Offshore- and Oilservice-seminar 62 x SHIPPING Shippingseminar x 7

8 Innføring i konsolidering Innføring i samt praktiske eksempler knyttet til de mest sentrale reglene for hvordan konsernregnskap skal utarbeides. Følgende temaer blir behandlet: Hvem må utarbeide konsernregnskap? Effektiv planlegging og forberedelser Hvilke krav gjelder for regnskapsprinsipper i konsern? Valutaproblematikk og utenlandske datterselskap Avstemming og eliminering av interne mellomværende, kjøp og salg Hvordan behandle oppkjøp i løpet av året? Problemstillinger ved beregning av goodwill og merverdi Hvordan behandle utgang datterselskap? Hva er riktig behandling av minoritetsinteresser? 8 Oslo Målgruppe: Økonomi- og regnskapssjefer, konsernregnskapssjefer og andre som jobber med konsolidering og konsernregnskap Tid: 6. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr 1 450

9 Avgift for ledere Styrer og bedriftsledelsen har i de senere år fokusert mye på skattemessige konsekvenser av restruktureringer, oppkjøp, rutiner for løpende drift mv. Vår erfaring er at konsekvenser knyttet til merverdiavgift og andre avgifter ofte blir glemt i slike prosesser. Det er imidlertid viktig å huske på at avgift involverer svært store beløp; skatten er kun en konsekvens av virksomhetens overskudd, mens avgiften er en viktig faktor ved alle kjøp og salg i virksomheten. For å sikre optimal økonomi i virksomheten, er det viktig at styret og ledelsen tar ansvar for å sørge for korrekt og optimal avgiftsbehandling. Ved å drive aktiv avgiftsplanlegging i forkant og utarbeide gode rutiner, sikrer man også virksomheten mot betydelige krav i form av etterberegning, renter og tilleggsavgift. Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 26. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 9

10 EY ajour Et tverrfaglig seminar som tar for seg de viktigste nyhetene innenfor skatt, avgift og regnskap før årsoppgjøret. Seminaret sikrer at du får med deg de viktigste hovedpunktene i løpet av 2007, og varslede endringer for Målgruppe: Ledere, økonomiansvarlige, revisorer, advokater og andre rådgivere innenfor skatt, avgift og regnskapsrett Pris: Fra kr Påmelding: Oslo Tid: 11. desember kl Bjørvika Konferansesenter Porsgrunn Tid: 11. desember kl Vic Hotell Drammen Tid: 12. desember kl Børsen selskapslokaler Kongsberg Tid: 12. desember kl Quality Hotel Grand Arendal Tid: 13. desember kl Clarion Collection Hotel Tyholmen Kristiansand Tid: 13. desember kl Quality Hotel & Resort 10

11 Stavanger Tid: 13. desember kl Quality Airport Hotell Stavanger Trondheim Tid: 13. desember kl Ernst & Youngs lokaler Tønsberg Tid: 13. desember kl Træleborg konferansesenter Bergen i samarbeid med DnB NOR Tid: Medio desember DnB NORs lokaler Seminaret er gratis. Larvik Tid: Se for dato i desember Quality Hotel Grand Farris Tromsø Tid: 14. desember kl Clarion Hotell Bryggen 11

12 Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge Oversikt over aktuelle regler som gjelder ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge. Ulike former for organisering (arbeidsinnleie, ansettelse, oppdrag til selvstendig næringsdrivende eller oppdrag til foretak med ansatte) Regelverk vedrørende arbeids- og oppholdstillatelse med hovedvekt på borgere fra EU-land Skatteplikt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift Mulighetene til fritak fra norsk trygd/arbeidsgiveravgift (E101) Solidaransvar ved arbeidsinnleie, samt mulighetene til å bli fritatt fra solidaransvar Arbeidsrettslige regler, herunder allmenngjøring av tariffavtaler og foreslåtte endringer i gjeldende regelverk Målgruppe: Norske firmaer som bruker utenlandsk arbeidskraft Pris: Fra kr

13 Oslo Tid: 19. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Stavanger Tid: 23. oktober kl Quality Airport Hotel Stavanger Bergen Tid: 25. oktober kl Radisson SAS Royal Hotel Tromsø Tid: 25. oktober kl Clarion Hotell Bryggen 13

14 Bokføringsregler mva i regnskapet Fra 1. januar 2006 er bokføringsloven med forskrift obligatorisk for regnskapspliktige. Loven med forskrift stiller nye og skjerpede krav ved bokføring av merverdiavgift i regnskapet. Deltakerne får en praktisk gjennomgang av de formelle kravene som stilles til dokumentasjon og spesifikasjon av merverdiavgift. Erfaringer fra den tiden loven har vært i kraft herunder avgiftsmyndighetenes praksis vil stå i fokus. Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 26. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 14

15 Behandling av lønn og årsoppgjøret i praksis Vi ser på nye regler på lønnsområdet, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Når oppstår situasjoner hvor bedriften har fradrag for merverdiavgift? Vi tar også en praktisk gjennomgang av problemstillinger knyttet til det kommende årsoppgjøret. Drammen Målgruppe: Personell som arbeider med lønnskjøring og regnskap Tid: 28. november kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr

16 Fast driftssted Beskatning av fast driftssted har fått fornyet aktualitet etter at OECD nylig ferdigstilte sin rapport om allokering av inntekt til faste driftssted. Nytt er at armlengdeprinsippet og dokumentasjonsregler, samt prinsipper for internprising, får analog anvendelse for faste driftssteder. De nye reglene fases inn i to hovedetapper, den første i Selskaper vil bl.a. måtte konstruere og dokumentere transaksjoner med sitt faste driftssted. Dette vil kunne få stor betydning for virksomheter som har eller vil få faste driftssteder. Vi ser nærmere på: Etablering av fast driftssted Fastsettelse av inntekt til det faste driftsstedet ved bruk av armlengdeprinsippet Dokumentasjon av inntekter tilordnet det faste driftsstedet Oslo Målgruppe: CEO, CFO, controllere, skatteansvarlige, økonomisjefer eller andre som måtte ha ansvar for at deres selskaper til enhver tid oppfyller lover og regler Tid: 26. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

17 Generasjonsskifte Vi ser nærmere på: Sentrale arveavgifts- og skatteregler i forbindelse med generasjonsskifte Bruk av familieholdingselskap Restrukturering med tanke på fremtidig generasjonsskifte Larvik Målgruppe: Eiere av virksomhet, samt deres rådgivere Tid: 23. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr

18 Statsbudsjettet 2008 De viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag til statsbudsjett for Avhengig av innholdet i regjeringens forslag, vil vi vurdere behovet for å gjennomføre seminaret. Det vil uansett bli utarbeidet et eget nyhetsbrev med omtale av hovedpunktene, se Målgruppe: Pris: Påmelding: Ledere, økonomiansvarlige og rådgivere innenfor skatt- og avgiftsområdet Seminarene er gratis Oslo Tid: 10. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 10. oktober kl Radisson SAS Royal Hotel 18 Larvik Tid: 11. oktober kl Ernst & Youngs lokaler

19 EU VAT introduksjon Økt internasjonalisering fører til at norske næringsdrivende ofte møter avgiftsmessige utfordringer i utlandet. Introduksjon til EUs avgiftsregelverk. Deltakerne får et grunnlag for å identifisere utfordringer og komme på sporet av løsninger. Vi tar i hovedsak utgangspunkt i EUs avgiftsdirektiv med eksempler fra lokal lovgivning. Emner som blir behandlet: Handlinger som kan utløse registreringsplikt i EU Konsekvenser av å være registreringspliktig i EU Omsetning av varer og tjenester over landegrenser i EU Tilpasningsmuligheter Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 25. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 19

20 IFRS-konferansen 2007 Oslo Børs og Ernst & Young inviterer til den årlige IFRS-konferansen. Årets konferanse omhandler: Nye standarder og fortolkninger Regnskapstilsynets erfaringer og observasjoner Finansiell informasjon, herunder proformainformasjon, i prospekter Virksomhetsoverdragelser Ansatteopsjoner Oppkjøpsanalyse Verdsettelse og nedskrivninger Oslo Målgruppe: Alle som arbeider med finansiell rapportering i børsnoterte selskaper og selskaper som vurderer børsnotering, revisorer og andre finansielle rådgivere til ovennevnte selskaper Tid: 13. september kl september kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr eller 20

21 IFRS Update Frokostseminaret tar for seg oppdateringer innenfor IFRS. Mer informasjon følger på våre nettsider: Målgruppe: Personer involvert i finansiell rapportering i børsnoterte foretak Pris: Kr 500 Oslo Tid: 0. november kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 27. september kl desember kl Radisson SAS Royal Hotel 21

22 Innføring i mva Målet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om merverdiavgift, herunder systematikken i avgiftssystemet, terminologi, hovedregler, sentrale unntak mv. Vi gjennomgår regelverket og belyser med praktiske eksempler. Seminaret vil ha en praktisk vinkling som skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere de vanligste problemstillingene som oppstår når man arbeider med faget. Oslo Målgruppe: Revisorer, advokater, rådgivere, jurister og ledere/ansatte innenfor regnskap, økonomi og finans i både privat og offentlig sektor Tid: 22. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 22

23 Trøndelag IFRS-Forum Målsettingen med forumet er å styrke IFRS-kompetansen hos IFRS-rapporterende foretak, og å gi deg en mulighet til å høste erfaringer, hente inspirasjon og knytte nyttige relasjoner til andre sentrale personer i Trøndelag som daglig jobber med IFRS. Vi er opptatt av at dette skal være et forum som oppleves som nyttig og praktisk for deg. Det legges opp til to samlinger før nyttår og to samlinger etter. Vel møtt til faglig påfyll og inspirasjon! Trondheim Målgruppe: IFRS-rapporterende foretak Tid:. oktober 2007 kl desember 2007 kl mars 2008 kl juni 2008 kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr 2 000, inkluderer alle fire seminarene samt lunsj 23

24 Internasjonal personbeskatning Kurset tar for seg sentrale problemstillinger som kan oppstå i Norge og i utlandet ved arbeidsopphold på tvers av landegrensene: Organisering av internasjonale arbeidsforhold, policy mv. Arbeids- og oppholdstillatelser Arbeidskontrakter, nettolønn eller bruttolønn mv. Lønnsrapporteringsplikt Utenlandsk arbeidskraft i Norge, herunder styremedlemmer Skatteforhold i Norge og i utlandet, herunder nye kreditregler Oppdatering skatteavtaler Trygd, forsikring og pensjon Hva må man tenke på og hva koster en utestasjonering? Case studie praktiske oppgaver Målgruppe: Økonomi- og regnskapsansvarlige, personalansvarlige, personer med ansvar for utestasjonering/bruk av utenlandsk arbeidskraft og juridiske rådgivere Pris: Kr

25 Oslo Tid: september kl /kl Bjørvika Konferansesenter Stavanger Tid: oktober kl /kl First Hotel Alstor 25

26 CT Pensjoner Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon og utviklingen i kapitalmarkedene har medført et betydelig fokus på pensjonsordninger i norske foretak de siste årene. I seminaret vil vi: Gi en kort innføring om ulike pensjonsordninger i Norge Drøfte den skattemessige behandlingen av pensjoner i arbeidsforhold Drøfte spesielle forhold knyttet til regnskapsreglene for pensjonsordninger (norsk god regnskapsskikk og IFRS) Målgruppe: Økonomisjefer, regnskapssjefer og andre ansvarlige for foretakenes pensjonsordninger, samt revisorer, rådgivere, og andre med interesse for temaet Pris: Kr 950 Oslo Tid: 22. november kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 28. november kl Radisson SAS Royal Hotel 26

27 Internasjonal selskapsbeskatning Gjennomgang av nye norske regler og praksis innenfor internasjonal beskatning, herunder kreditreglene, fritaksmetoden, NOKUS mv. Generelt om skatteutviklingen innenfor EU og hvordan denne påvirker norske konsern med internasjonal virksomhet Nye trender innenfor internasjonal beskatning, herunder bl.a. innføring av rentetaksregler (begrensning i rentefradrag) i Tyskland og Danmark Oppdatering av skatteavtaler og pågående skatteavtalearbeid innenfor OECD Målgruppe: Påmelding: Personer som arbeider med skatt i norske konsern med internasjonal virksomhet Følgende byer tilbyr dette seminaret med mindre variasjoner. Se nærmere agenda på Oslo Tid: 18. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr 950 Bergen Tid: 14. november kl Radisson SAS Royal Hotel Bryggen Pris: Kr

28 Representasjon og uakseptabel kundepleie Seminar om skattemessig behandling av kundearrangementer og interne arrangementer grense mellom lovlig markedsføring/påvirkning og korrupsjon. Hvilke krav gjelder for at utgifter til representasjon skal være fradragsberettiget? Hva kreves for å få skattemessige fradrag for kostnader til ulike kundearrangementer, med særlig fokus på reiser i inn- og utland? Skattemessige konsekvenser for deltakerne og arbeidsgivers forpliktelser Grensene mellom akseptabel kundepleie og korrupsjon Casebasert Dilemmatrening Målgruppe: Regnskapsførere, lønnsansvarlige, salgssjefer, HR-ansvarlige, controllere, økonomisjefer og daglige ledere Pris: Fra kr Oslo Tid: 0. oktober kl Bjørvika Konferansesenter 28

29 Stavanger Tid: 20. november kl Viking Stadion Følgende byer tilbyr kortere varianter av seminaret. Se avvikende agenda for dette seminaret på Larvik Dato: 13. september kl Rica Park Hotel Sandefjord Trondheim Dato: 13. september kl Ernst & Youngs lokaler Tønsberg Dato: 24. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Bergen Tid: 27. november kl Radisson SAS Royal Hotel 29

30 Risikohåndtering ved oppkjøp due diligence-prosesser Fokus på due diligence-prosesser i forbindelse med transaksjoner. Vi vektlegger formål, tilrettelegging og praktisk gjennomføring av finansielle, skattemessige og juridiske due diligence-undersøkelser. Trondheim Målgruppe: Styreleder, administrerende direktør, CFO, venture- og investeringsselskaper og familieeide selskaper Tid: 2. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Seminaret er gratis 30

31 IFRS 7 noteopplysninger om finansielle instrumenter Med virkning for årsregnskapet for 2007 må alle selskap som følger IFRS følge IFRS 7 om noteopplysninger om finansielle instrumenter. I tillegg er IAS 1 om presentasjon av finansregnskap endret med virkning for 2007-regnskapet. Frokostseminaret gir en gjennomgang av: Hovedkravene i IFRS 7 De nye kravene i IAS 1 Vi illustrerer med eksempler fra foretak som har tatt i bruk de nye reglene i 2006-regnskapet. Oslo Målgruppe: Personer involvert i finansiell rapportering i børsnoterte foretak Tid: 28. september kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

32 Skatteposisjonering for eiere av holdingselskap Gjennomgang av: Skattepliktige utdelinger kontra skattefri tilbakebetaling av innskutt kapital Uttak av lønn kontra overskudd Tvangslønn Hvilke investeringer som bør gjøres i henholdsvis holdingselskap og privat Restruktureringer med tanke på fremtidig salg eller generasjonsskifte Målgruppe: Eiere, regnskaps- og økonomiansvarlige i bedrifter, regnskapsførere, revisorer og advokater Pris: Fra kr Porsgrunn Tid: 16. oktober kl Ernst & Youngs lokaler 32

33 Arendal Tid: 23. oktober kl Clarion Collection Hotel Tyholmen Kristiansand Tid: 24. oktober kl Ernst & Youngs lokaler Tromsø Tid: 7. november kl Clarion Hotell Bryggen 33

34 Teknisk revisjon av mva-loven En teknisk revidert merverdiavgiftslov, med helt ny struktur, trer etter planen i kraft 1. januar Samtidlig blir en rekke forskriftsbestemmelser samlet i en samleforskrift, og nåværende forskrifter blir opphevet. Under dette seminaret lærer du hvordan du finner frem i det nye regelverket. Vi går gjennom følgende emner: Hvorfor er det behov for en teknisk revisjon av loven og forskriftene? Systematikken i ny lov og samleforskrift Hvordan er nåværende lov- og forskriftsbestemmelser videreført i de nye reglene? Innarbeiding av Stortingets plenarvedtak om merverdiavgift i loven Materielle endringer og presiseringer i de nye reglene Oslo Målgruppe: Næringsdrivende og deres rådgivere/medhjelpere, herunder regnskapsførere, revisorer og advokater Tid: 26. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

35 Verdsettelse og gjennomføring av exit/salgsprosesser Fokus på metodikk for verdsettelse, samt hvordan en kan planlegge og gjennomføre exit/ salgsprosesser. Trondheim Målgruppe: Styreledere, administrerende direktører, CFO, venture- og investeringsselskaper og familieeide selskaper Tid: 14. november kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Seminaret er gratis 35

36 Transfer Pricing nye forskrifter og retningslinjer Ot.prp. nr. 62 i år fremmet lovforslag om nye regler for dokumentasjon for prising av interne transaksjoner (internprising). Det innføres oppgaveplikt i forbindelse med innlevering av selvangivelsen samt omfattende dokumentasjonsplikt av alle interne transaksjoner. Ikrafttredelse er 1. januar Vi gir en gjennomgang av de nye norske dokumentasjonskravene slik de er foreslått i proposisjonen og i tillegg ser vi på: Internasjonale trender IAS 24 opplysninger om nærstående parter Kort om nye regler fra OECD om beskatning av fast driftssted og filialer samt konsekvenser Hvordan selskapet praktisk kan innrette seg i forhold til de nye kravene Vurdering av de norske reglene opp mot OECDs retningslinjer for internprising, andre lands dokumentasjonskrav, samt EUs nye retningslinjer for en felles europeisk dokumentasjonsstandard (Code of Conduct) 36

37 Målgruppe: CEO, CFO, controllere, skatteansvarlige, økonomisjefer eller andre med ansvar for at deres selskaper til enhver tid oppfyller lover og regler. Seminaret baserer seg i stor grad på vårt seminar om Høringsutkastet i november/desember Pris: Kr 950 Trondheim Tid: 27. september kl Ernst & Youngs lokaler Oslo Tid: 6. november kl Bjørvika Konferansesenter 37

38 Vanlige skatte- og avgiftsspørsmål Skatt- og avgiftsområdet er under stadig utvikling. Det er ikke alltid lett å følge med og sikre riktig håndtering i bedriften. På dette seminaret tar vi for oss vanlige spørsmål som vi møter innenfor skatt og avgift. Eksempler på spørsmål: Hva skiller en velferdstur fra faglig tur eller ferietur? Hvordan innrette seg når man har ansatte som pendler? Skattemessig behandling ved utdeling til eiere av selskap Fare for tvangslønn Avgiftsbehandling ved viderefakturering av kostnader. Utlegg eller videreomsetning Legitimasjon for fradragsrett hva skal til for at det foreligger fradragsrett? 38

39 Målgruppe: Økonomi- og regnskapsansvarlige, regnskapsmedarbeidere, eiere av enkeltpersonsforetak og rådgivere på skatt- og avgiftsområdet. Seminaret er ikke et fordypningskurs. Pris: Kr 950 Oslo Tid: 2. november kl Bjørvika Konferansesenter Stavanger Tid: 14. november kl Quality Airport Hotel Stavanger 39

40 Årsoppgjørskurs Deltakerne får en praktisk gjennomgang i avleggelse av årsregnskap og årsberetning, herunder regnskapsmessige og skattemessige vurderinger av sentrale poster, samt utarbeidelse av ligningspapirer. Vi behandler disse temaene: Dokumentasjon og avstemminger Regnskapsprinsipper Vurdering av balanseposter Nyheter innenfor skatt og avgift Lønnsrapportering Forholdet mellom norsk GRS og IFRS Kurset blir oppdatert med eventuelle endringer/nyheter frem til kursavholdelse. Målgruppe: Alle som deltar i eller er ansvarlige for gjennomføring av årsoppgjørsprosessen, regnskapsmedarbeidere, regnskapssjefer eller andre som arbeider med årsoppgjøret Pris: Kr

41 Oslo Tid: 12. november kl Bjørvika Konferansesenter Bergen Tid: 22. november kl Radisson SAS Royal Hotel Ålesund Tid: 22. november kl Scandic Ålesund 41

42 Finansdagen 2007 Oppdatering innenfor rammebetingelser med særskilt relevans for ledere av økonomi-, finans- og risikostyringsfunksjonene i norske banker. Vi går også gjennom hvordan norske og europeiske finansinstitusjoner har agert på endringer i rammebetingelsene, samt de viktigste utfordringene fremover. Følgende områder blir omhandlet, med spesiell fokus på norske banker og finansinstitusjoner: Basel II Kapitaldekningsreglene IFRS Norske regnskapsregler Oslo Målgruppe: Ledere for finans, økonomi og risikostyring i banker og finansinstitusjoner Tid: 7. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

43 Finansielle tjenester Unntaket fra den generelle merverdiavgiftsplikten for finansielle tjenester har stor økonomisk betydning for finansnæringen. God kjennskap til avgiftsreglene for finansiell sektor gir mulighet for avgiftsbesparelse. Emner som blir behandlet: Omfanget av unntaket for finansielle tjenester Oppdatering av relevante uttalelser fra norske avgiftsmyndigheter Endringer i regelverket i EU/kjøp og salg over landegrenser Underleverandør og merverdiavgift Regler om fradragsrett for inngående avgift og endringer i uttaksreglene Formidling av finansielle tjenester hvor går grensene for avgiftsfri formidling kontra avgiftspliktig formidling? Oslo Målgruppe: Virksomheter innenfor finanssektoren og leverandører til denne Tid: 25. oktober kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr Kurset er en del av programmet som tilbys under Avgiftsuken oktober. 43

44 Financial Services Risk Management Day 2007 Fremtidens risikohåndtering i den finansielle sektoren Ernst & Young arrangerer for andre gang i Stockholm en konferanse med noen av bransjens mest innflytelsesrike personer som vil dele sine erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger innenfor risk management. Interne og eksterne interessenter stiller stadig høyere krav til selskapenes risikohåndtering. Vi gir en oversikt over de krav som stilles, og hvilke muligheter som disse forandringene kan gi. Stockholm Målgruppe: Finansdirektører, økonomidirektører, forvaltere og andre som arbeider med risikospørsmål i den finansielle sektoren Tid: 6. september kl Ernst & Youngs lokaler Pris: SEK

45 Drift og utvikling av fast eiendom mva Muligheter og fallgruver ved utleie og utvikling av fast eiendom. Reglene om frivillig registrering av utleiebygg er blant de mest kompliserte innenfor avgiftsretten. Kurset tar sikte på å identifisere fallgruver ved hjelp av praktiske eksempler og rette fokus mot muligheter for å oppnå avgiftsbesparelser. Ved utvikling av bygg eller anlegg for salg eller for utleie til virksomhet som ikke gir grunnlag for frivillig registrering foreligger det flere muligheter for å redusere avgiftsbelastningen i utbyggingsprosjekter. Vi gjennomgår ulike modeller som kan bidra til at avgiftsbelastningen i utbyggingsprosjekter elimineres eller reduseres. Tønsberg Målgruppe: Eiendomsutviklere, eiere og eiendomsinvestorer samt rådgivere med kunder innenfor bransjen Tid: 27. september kl Ernst & Youngs lokaler Pris: Kr

46 Aktuelle temaer skatt/mva for fast eiendom Vi tar for oss følgende temaer: Transaksjonsform/strukturelle problemstillinger: Kjøp av eiendom eller selskap? Regnskaps-, skatte- og avgiftmessig behandling av vedlikehold/påkostninger Avgiftsmessig risiko ved kjøp av eiendomsselskaper Uriktig håndtering av forskrift nr. 117 Tilbakeføring av fradragsført mva Nye justeringsregler for fast eiendom Regulering av avgiftsmessige forhold i salgs- og leiekontrakter Skatte-, avgifts- og regnskapsmessige problemstillinger knyttet til Periodisering av leieinntekter Leiefritak Syntetisk leie Leietakertilpasninger betydningen av om disse gjennomføres av utleier eller leietaker Kompensasjon fra utleier eller leietaker ved opphør av leieforhold før leiekontraktens utløp Kompensasjon/redusert leie når leietaker påføres ulemper som følge av byggearbeider mv. 46 Bergen Målgruppe: Eiendomsselskap, syndikeringsselskap, næringsmeglere, eiendomsfond etc. Tid: 1. november kl Radisson SAS Royal Hotel Pris: Kr 950

47 Leieforhold for fast eiendom praktiske utfordringer Skatte-, avgifts- og regnskapsmessige problemstillinger Ved inngåelse og opphør av leiekontrakter avtales det ofte at det skal gis leiefritak for en periode, at deler av leievederlaget skal beregnes som en andel av leietakers omsetning mv. Det kan videre avtales at leietaker skal betale særskilt kompensasjon for f.eks. innredning, kontraktsavbrytelse, utleiers merverdiavgiftstap mv., eller at utleier skal kompensere leietaker mangler ved leieobjektet, utflytting før kontrakttidens utløp mv. Vi tar for oss utfordringer slike forhold reiser med hensyn til skatt, avgift og regnskap, samt garantileie og syntetisk leie. Oslo Målgruppe: Eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere. Personer som forhandler om innhold i leiekontrakter, eller med ansvar for regnskapsføring av leieinntekter Tid: 19. november kl Bjørvika Konferansesenter Pris: Kr

48 Kjøp og salg av fast eiendom Seminaret tar for seg finansielle, skatte- og avgiftsmessige forhold som kjøper og selger bør være oppmerksom på ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder eiendomsselskaper. Viktigheten av en grundig due diligence-prosess og riktig strukturering etter oppkjøp blir illustrert ved praktiske eksempler. Agenda: Transaksjonsform/strukturelle problemstillinger: Kjøp av eiendom eller selskap? Inntektsperiodisering/-nivå Regnskaps-, skatte- og avgiftmessig behandling av vedlikehold/påkostninger Særlige effekter som påvirker nettoleie Avgiftsmessig risiko ved kjøp av eiendomsselskaper Nye justeringsregler for fast eiendom Regulering av avgiftsmessige forhold i salgs- og leiekontrakter Mva-fradrag for transaksjonskostnader? Praktisk case som belyser hva som kan avdekkes i en DD-prosess, samt strukturering etter oppkjøp 48

49 Målgruppe: Pris: Påmelding: Eiendomsselskaper, næringsmeglere, syndikeringsselskaper, eiendomsfond etc. Fra kr inkl. kursmateriale og servering Oslo Tid: 19. september 2007 kl Bjørvika Konferansesenter i Oslo Atrium, Chr. Frederiks plass 6 Trondheim Tid: 1. november 2007 kl Ernst & Youngs lokaler i Pirsenteret, Havnegata 9 Drammen Tid: 21. november 2007 kl Ernst & Youngs lokaler i Nedre Storgt

I samarbeid med. Kompetanseutviklingsprogram 2017 innen oljeregnskap og -skatt Norsk. Oljeregnskap og -Skatt

I samarbeid med. Kompetanseutviklingsprogram 2017 innen oljeregnskap og -skatt Norsk. Oljeregnskap og -Skatt Kompetanseutviklingsprogram 2017 innen oljeregnskap og -skatt Norsk forening for Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og skatt 2017 Introduksjon I regi av oljeregnskap og skatt (ORS) har vi i

Detaljer

Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og -skatt. Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt

Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og -skatt. Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og -skatt 2015 Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og skatt 2015 Introduksjon I regi av oljeregnskap og skatt (ORS) har vi i flere år arrangert

Detaljer

I samarbeid med. Kompetanseutviklingsprogram. innen oljeregnskap og -skatt. Oljeregnskap og -Skatt

I samarbeid med. Kompetanseutviklingsprogram. innen oljeregnskap og -skatt. Oljeregnskap og -Skatt Kompetanseutviklingsprogram 2016 Norsk innen oljeregnskap og -skatt forening for Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og skatt 2016 Introduksjon I regi av oljeregnskap og skatt (ORS) har vi i

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Juridisk infrastruktur

Juridisk infrastruktur Juridisk infrastruktur betydningen av samspill mellom lovene Advokat Per-Ole Hegdahl Selskapslovgivning vs. annen lovgivning Hvordan kan selskapsretten være bedre tilrettelagt næringslivets behov og verdiskapning?

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessig optimalisering i rehabiliteringsprosjekter. Agnete Haugerud Morten Christophersen

Skatte- og avgiftsmessig optimalisering i rehabiliteringsprosjekter. Agnete Haugerud Morten Christophersen Skatte- og avgiftsmessig optimalisering i rehabiliteringsprosjekter Agnete Haugerud Morten Christophersen Agenda Skattemessig optimalisering Avgiftsmessig optimalisering Samlet skatte- og avgiftsdokumentasjon

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Hvordan betale minst mulig moms i rehabiliteringsprosjekter? Agnete Haugerud

Hvordan betale minst mulig moms i rehabiliteringsprosjekter? Agnete Haugerud Hvordan betale minst mulig moms i rehabiliteringsprosjekter? Agnete Haugerud Agenda Rettslig bakteppe og skattemessig optimalisering Avgiftsmessig optimalisering Samlet skatte- og avgiftsdokumentasjon

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT Estate konferanse, Grand Hotel, 3. mars 2016 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Vilkårene for fradragsrett for MVA på

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 Scheel-utvalget Beskatning av finansforetak Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 1 Agenda 1. Nærmere om Scheel-utvalget 2. Hovedforslagene 3. Konsekvenser for finansforetak

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

Skatt og avgift ved konvertering fra næring til bolig - utvalgte emner. Boligdagene 2016 Strömstad 29. april

Skatt og avgift ved konvertering fra næring til bolig - utvalgte emner. Boligdagene 2016 Strömstad 29. april Skatt og avgift ved konvertering fra næring til bolig - utvalgte emner Boligdagene 2016 Strömstad 29. april Innledning ulike former for boligkonvertering og eksempler på prosjekter Hva innebærer boligkonvertering?

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Regnskap og finansmarkedet

Regnskap og finansmarkedet Regnskap og finansmarkedet Seminar Universitetet i Agder 3. juni 2016 Geir Bergskaug Agenda I Sparebanken Sør II III Sparebanken Sør som regnskapsprodusent Sparebanken Sør som bruker av regnskap 1 Dagens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Foto: Jo Michael. Fagmøte. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen 11. oktober 2012, Torill Bergseth NHO Logistikk og Transport

Foto: Jo Michael. Fagmøte. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen 11. oktober 2012, Torill Bergseth NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Fagmøte Radisson Blu Royal Hotel Bryggen 11. oktober 2012, Torill Bergseth NHO Logistikk og Transport Agenda Nytt fra kompetanse Traineeprogram for Speditører 2013-2015 Ny Speditørskole

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling,

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/4999 SLAEI/HKT Vår ref.: 2015/433-2/ 008 Saksbehandler/dir.tlf.: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Sted/dato: Bodø, 01.10.2015 Nøytral merverdiavgift

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017 Skattefunn åpen dag Tromsø, 23. mars 2017 Hvem er vi? BILDE Torill Fossheim EY Manager Statsautorisert revisor Mobile: 905 45 739 Email: torill.fossheim@no.ey.com BILDE Kurt-Egil Henriksen EY Tax & Law

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom Finansdepartementet postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/4007 SL NKW/ KR 1 Dok. nr.: 169415 Saksbehandler: Trude Molv ik tm@adv okatf oreningen.no 06.01.2014

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 03/3419 ErH/sin 15.4.2004 Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2015

KURSKATALOG HØSTEN 2015 KURSKATALOG HØSTEN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom?

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom? Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer - Merverdiavgiftsloven 26 b-e I lov 29. juni 2007 nr. 45 vedtok Stortinget flere

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vi håper at mange av dere vil finne faglig påfyll og inspirasjon gjennom våre kurstilbud, og ser frem til et godt samarbeid!

Vi håper at mange av dere vil finne faglig påfyll og inspirasjon gjennom våre kurstilbud, og ser frem til et godt samarbeid! VELKOMMEN! ProJure er et av Stavanger-regionens største advokatfirma med kontorer i Stavanger og på Bryne. Nå er det ikke alltid størrelsen det kommer an på, men det gir trygghet for at den nødvendige

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A 92911 Verdivurdering Side 1 av 5 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Absolutte krav til leveransen...

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

Sticos Oppslag Kommune

Sticos Oppslag Kommune Presentasjon Rica Nidelven 30. mai 2012 1 Sticos Sticos er et kompetansesenter med all faglig kunnskap om regnskap, skatt, avgift, lønn og personal samlet på ett sted. Fakta om Sticos Sticos er et kompetansesenter

Detaljer