Påminning - Invitasjon til Nasjonal konferanse for forskere innen pasientopplæring, Oslo torsdag 25. september 2008 og til deltakelse i nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påminning - Invitasjon til Nasjonal konferanse for forskere innen pasientopplæring, Oslo torsdag 25. september 2008 og til deltakelse i nettverk"

Transkript

1 Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Deres dato Deres referanse 1 av 7 Forskere innen pasientopplæring Påminning - Invitasjon til Nasjonal konferanse for forskere innen pasientopplæring, Oslo torsdag 25. september 2008 og til deltakelse i nettverk Med økonomisk støtte fra Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring til å arrangere det en konferanse for forskere innen pasientopplæring i Norge i Oslo 25 september Det er meldt inn hele 30 presentasjoner av ulike prosjekt som vil utgjøre det faglige innholdet på konferansen. Vedlagt følger det foreløpige programmet Hvem får denne invitasjonen? Denne invitasjonen er derfor sendt alle som kan tenkes å holde på med eller kjenne til personer engasjert i forskning innen pasientopplæring. Det inkluderer organisasjoner som Læring og mestringssentrene (LMS), brukerorganisasjoner, helseforetak, høyskoler og universitet. I tillegg er enkeltpersoner identifisert gjennom søk i PubMed og Google på søkerord for pasientopplæring. Dette er trolig ikke nok til å identifisere alle som det er ønskelig å komme i kontakt med. Det er derfor viktig at du sender denne invitasjonen videre til alle personer og organisasjoner som du tror kan være interessert i dette. Praktiske opplysninger Konferansen er rettet mot forskere innen pasientopplæring. Hensikten er at forskernes egne prosjekter (både avsluttede, nåværende og planlagte) presenteres for å stimulere til erfaringsutveksling og konkret samarbeid. Tidspunkt: Torsdag 25. september 2008 klokken til Registrering fra kl Sted: Sal D, Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11, 0181 Oslo - Tlf Målgruppe: Alle personer som har gjennomført, holder på med eller planlegger forskningsprosjekt eller større evalueringer innen pasientopplæring i Norge. Format: Presentasjon (muntlig og poster) av gjennomførte og planlagte prosjekt og nettverksbygning. Påmeldingsfrist (se under): 10. juni Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Forsker / Post.doc Medisinsk teknisk E-post: Eirik Jarls gate Aslak Steinsbekk forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 7 Kostnad: Selve konferansen er gratis og det serveres også gratis lunsj. Alle øvrige utgifter må dekkes av deltagere selv (reise, opphold og lignende). Reise og opphold: Ordnes av deltagerne selv Nettverk Konferansen skal være startskuddet for et nettverk for forskere innen pasientopplæring. Hva et slikt nettverk skal være vil derfor bli diskutert nærmere på konferansen. De foreløpige tankene er - Å etablere et nyhetsbrev som sendes deltagerne i nettverket noen ganger pr år. Innholde kan være informasjon om status for deltagernes prosjekt, viktige internasjonale forskningsnyheter, informasjon om møter, kurs og konferanser og nyheter om andre forhold som berører forskning på pasientopplæring - Å etablere en webside som presenterer forskere innen pasientopplæring, deres publikasjoner og prosjekter. Dette gjør det er lettere å finne fram til samarbeidspartnere og prosjekt. - Grupper av deltagere i nettverket tar ansvar for å arrangere en årlig forskningskonferanse. Hjelp til å spre informasjon? Det følgende er teksten til en annonse som skal settes inn i ulike fagtidsskrift. Hvis du har mulighet til å spre den ved å sette den inn på en web side, et medlemsblad eller lignende ville det være til stor hjelp. Pasientopplæring Invitasjon til nasjonal forskningskonferanse i Oslo, 25 sept For personer som har gjennomført, holder på med eller planlegger forskningsprosjekt eller større evalueringer innen pasientopplæring i Norge. Ta kontakt med Aslak Steinsbekk på for å få tilsendt mer informasjon. Med hilsen Aslak Steinsbekk Forsker innen pasientopplæring og brukermedvirkning Vedlegg - Påmeldingsskjema - Foreløpig program pr 25. mai 2008

3 3 av 7 Påmelding til konferanse og nettverk Send en e-post med følgende opplysninger til 1) Navn: 2) Arbeidssted: 3) Postadresse: 4) E-post: 5) Telefon: 6) Kort beskrivelse av forskning/evalueringsprosjekt engasjert i innen pasientopplæring. 7) Referanse til evt. publikasjoner innen pasientopplæring: 8) Delta i forskernettverk. Ingen påmeldingsfrist 8A) Jeg ønsker å delta i forskernettverket og det er OK at mitt navn og e-postadresse gjøres kjent til andre deltagere i nettverket. _ Ja _ Nei Er det OK at følgende legges ut på Internet på en framtidig web side som presenterer forskere innen pasientopplæring? Sett kryss for hver opplysning: 8B) Navn _ Ja _ Nei 8C) Arbeidssted _ Ja _ Nei 8D) Publikasjoner _ Ja _ Nei 8E) Beskrivelse av prosjekt _ Ja _ Nei 9) Delta på konferansen 25. september Påmeldningsfrist 10. juni A) Jeg ønsker å melde meg på konferansen 25/9-08? _ Ja _ Nei 9B) Ønsker vegetarisk lunsj (lunsj er gratis)? _ Ja

4 4 av 7 Nasjonal konferanse for forskere innen pasientopplæring, Oslo torsdag 25. september 2008 Program pr 25 mai Åpning Muntlige presentasjoner (7 stk) Gruppe Gruppe Gruppe Hver presentasjon er på 10 minutter. Etter hver presentasjon er det 2 minutter summing (tilhørere diskuterer presentasjonen med naboene). Hver gruppe avsluttes med en plenumsdiskusjon av presentasjonene i gruppen Lunsj Postere (15 stk) Postere er i et eget rom. Ansvarlige for hver poster står ved posteren for å svare på spørsmål og diskutere prosjektet Nettverk for forskere innen pasientopplæring Presentasjon av foreløpige tanker i 10 minutter. Summing hvor deltagerne diskuterer med naboen i 5 minutter. Avslutning med plenumsdiskusjon Muntlige presentasjoner (8 stk) Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Hver presentasjon er på 10 minutter. Etter hver presentasjon er det 2

5 5 av 7 minutter summing (tilhørere diskuterer presentasjonen med naboene). Hver gruppe avsluttes med en plenumsdiskusjon av presentasjonene i gruppen Avslutning av konferansen Slutt Muntlige presentasjoner Gruppe Heggdal, Kristin - Utvikling og evaluering av et forskningsbasert lærings- og mestringsprogram for å styrke helsefremmende prosesser ved langvarig sykdom. #9 1-2 Urnes, Jørgen - Evaluering av pasientopplæring i lys av et lærings- og behandlingsforløp en randomisert kontrollert studie. #10 Gruppe Rygg, Lisbeth Ø. - Erfaringer med å gjennomføre en RCT på pasientopplæring. #3 2-2 Lomundal, Borghild Kr. - Pasientopplæring for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom # Grønning, Kjersti - Beskrivelse av en pågående studie hvor effekten av et poliklinisk informasjons- og opplæringstilbud for pasienter med revmatisk sykdom undersøkes. #18 Gruppe Østheim, Anita - Bruk av sms i oppfølging av overvektige. # Torp, Steffen - Kan informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes som verktøy for å fremme kunnskap og sosial kontakt blant eldre pårørende? #26 Gruppe Eines, Johannes - Pasientopplæring forskningsetiske problemstillinger om identifisering av sårbare pasientgruppers opplæringsbehov. #13

6 6 av Landmark Bjørg Th. og Løberg Kari - Hvordan gå videre i livet kvinners refleksjoner rundt diagnosen brystkreft. #20 Gruppe Zangi, Heidi A. - Livsstyrketrening evaluering av et lærings- og mestringsprogram for personer med revmatisk sykdom. #1 5-2 Stang, Ingun - En intervensjonsstudie for å fremme bemyndigelse/empowerment i selvhjelpsgrupper for kvinner med brystkreft. #2 Gruppe Finbråten Hanne Søberg og Pettersen Sverre - Diabetessykepleieres og helsesøsteres erfaringer med pasienters evne til å forstå og anvende helseråd og helseinformasjon for å fremme egen helse. # Steinsbekk, Aslak - Systematiske review innen pasientopplæring #23 Gruppe Veggeland, Turid - Individuell tilpasset legemiddelinformasjon til inneliggende pasienter på sengepost for nyre- og hormonsykdommer. #5 7-2 Fagermoen, May Solveig - Pasienterfaringer og informasjonsbehov etter hjemkomst. #11 Poster presentasjoner P1 Aanerud, Gerd Jenny - Brukermedvirkning i forskning. #21 P2 Berents, Teresa Løvold - Intervensjonsstudie på barn med atopisk eksem. #14 P3 Berg, Kjersti Hognes - Livsstilsbehandling for personer med sykelig overvekt - I spenningsfeltet mellom hverdagserfaring og medisinsk fagkunnskap #19 P4 Bevan Katty, Finvold Tone og Berg Anne-Cathrine - Prosjekt Endring for et friskere liv en evalueringsstudie av et røykesluttilbud til personer med psykisk sykdom (en pilotstudie) #6 P5 Borge, Lisbet - Brukermedvirkning i planlegging av LMS kursprogram #24 P6 Foss, Siri - Får pasientene nok oppfølging til sitt legemiddelbruk i dagens helsevesen? #8 P7 Hamnes, Bente - Å mestre livet som revmatiker. #27 P8 Helvik, Anne-Sofie - Coping and everyday life situation in relation to audiological

7 7 av 7 rehabilitation. #4 P9 Indrebø, Kirsten L - Den stomiopererte pasients tilfredshet med pleie og oppfølging. #22 P10 Lhote, Pascal G.E. - Arbeidsrettet rehabilitering på Godthaab Helse og Rehabilitering #30 P11 Nossum, Randi - Evaluering av pasientopplæring (LMS) #17 P12 Rekkebo, Hanne - Med Djevelens orkester i ørene. Identitets-transformasjon blant kronisk tinnitusrammede. #29 P13 Sauar, Jostein - Evaluation of group education in the irritable bowel syndrome #28 P14 Stokken, Roar - Organizational benefits from patient education #25 P15 Strøm, Anita - Maktbalansering i Lærings- og mestringssenteret om medvirkning og kunnskaper der erfarne brukere og fagfolk samarbeider om pasientopplæring. #7

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere «Så bruk oss, da!» Organisering av og erfaringer fra samarbeid med brukere i fagutvikling og forskning Ergoterapeuter har lang tradisjon i å samarbeide med brukere i utforming og evaluering av individuelle

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

«Bedre helse med brukermedvirkning»

«Bedre helse med brukermedvirkning» Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 1-2014 «Bedre helse med brukermedvirkning» s.10 Erstatningsåret 2013 Familien - s.4 s.18 Årsmøter s.28 ved store skader Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2012 I Lungekreftforeningen s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer