Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars"

Transkript

1 Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars

2 Målet er å sjå om tidleg intervensjon med Livsstyrketreningskonseptet kan vere med å redusere sjukefråveret hos dei som er heilt eller delvis sjukmeldt, eller står i fare for å bli det.

3 Programmet byggjer på eit felles doktorgradsarbeide av Arbeidsmedisinar Dr Liv Haugli og sjukepleiar/pedagog Eldri Steen og viser : Personer med muskel/skjelettsmerter opplevde mindre smerter, betre smertemeistring, betre psykisk helse, lågare helsetenesteforbruk og lågare uføre - og attføringsklientar enn kontrollgruppa. Kroniske smerter og selvforståelse. Utvikling og evaluering av en læringsmodell som vektlegger kroppen som meningsbærer Liv Haugli og Eldri Steen. Det medisinske fakultet / Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo 2001 Heidi Zangi stipendiat Zangi HA, Mowinkel P, Finset A, Eriksson LR, Høystad TØ, Lunde AK, Hagen KB A mindfulnessbased group intervention reduced psychological distress and fatigue in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled trial Annals of the Rheumatic Diseases

4 Handlar om å trene for å styrke livet (antropolog Hans Einar Hem) Bygger på forståing om at helseplager ikkje er anten fysisk eller psykisk «Livet eg har levd ber eg med meg på godt og vondt» Tankar, kjensler, kropp og levd liv heng saman Kroppslege plagar kan være et uttrykk for ubalanse Livet setter seg i kroppen Bygger på fenomenologisk teori, sjølvforståing og konfluent pedagogikk Vektlegg gruppeaspekt og at læringen er erfarings og prosessorientert

5 Menneske med samansette plagar knytt til muskel- og skjelettlidingar, stressreaksjonar, utbrenning og lettare depresjonar. Tilbodet er eit supplement til anna medisinsk behandling, og vil bli gitt ved Helse Førde HF sine lokale i Florø.

6 Læringsprogram 10 samlinger ca 4.5 timer i løpet av 2-5 månadar 6-8 deltakere Oppfølgingssamling etter ca 6 månder Tilvising frå lege (til medisinsk poliklinikk i Florø)

7 Prosjekteier: Helse Førde medisinsk klinikk Prosjektperiode: (høve til forlenging) Styringsgruppe: - Klinikkdirektør Medisinsk klinikk - Stig Igland Avd sjef LMS Finansiering: Prosjektmidler Raskere tilbake, Helse Førde Fagleg ansvarlege: - Geir Kittang spesialistlege fysikalsk medisin og rehabilitering - Nina Midtbø sjukepleiar/livsstyrketrenar (40 %) - Camilla Fosse fysioterapeut/ medveiledar (30 %) Fagutviklingssprosjekt

8 Fase 1: prosjektmøte - informasjonsmøte for aktuelle deltakar - datainnsamling ved start: PAM 13(Pasient aktiveringsmål), Coop/ Wonca ( funksjonsskjema) - gjennomføring av 10 kursdagar - evaluering: datainnsamling: PAM 13, Coop/Wonca og evaluering av tilbodet. Fase 2: oppfølgingsdag med datainnsamling: PAM 13, Coop/Wonca ca 6 måneder etter kurs

9 Helsefaglig bakgrunn 30 studiepoeng ved Diakonhjemmets høgskole Studentene går selv gjennom programmet i løpet av studiet. Praktisk veiledning basert på oppmerksomt nærvær (mindfulness) i oppfølging av sykemeldte. (kursrekke)

10 Noen rehabiliteringsinstitusjoner Arbeidsretta rehabilitering via anbud NAV Enkelte reumatologiske avdelinger Privat praksis Bedriftshelseteneste Lærings- og meistringssentre

11 Oppmerksomt nærvær sentralt i læringsprogrammet Oppmerksomt tilstede i eige liv Open og aksepterande haldning Pust

12 Kvaliteten på alt vi gjør blir betre Kvaliteten på relasjoner Nærvær forutsetning for å nyte livet Kan ikkje endre noko du ikkje er merksam på Michael de Vibe- kunnskapssenteret Det eg er medviten om, kan eg gjere noko med. Det eg er umedviten om, gjer noko med meg

13 ..å våge endring.

14 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer M d Vibe T Moum Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health, Quality of Life, and Social Functioning in Adults de Vibe M, Bjørndal A, Tipton E, Hammerstrøm KT, Kowalski K.. Campbell-oversikt 2012.Campbell Systematic Reviews 2012:3, DOI: /csr Mindfulness-based treatment for anxiety disorders: A quantitative review of the evidence, results from a randomized controlled trial, and qualitative exploration of patient experiences. Vøllestad Jon phd grad oktober 2011 Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø: Mindfulness training for stress management: A randomised controlled study of medical and psychology students with long-term follow up M d Vibe og I Solhaug Increased self-awarneness in the process of returning to work Scandinavian Journal of Caring Sciences Empirical 2011

15 Til å styrke sin eigen autoritet og sjølv finne fram til løysingar og kva som er bra for seg Bli kjent med seg sjølv Å øve på å lytte til kroppen Bevisstgjere seg sjølv i forhold til eigen livssituasjon og jobbsituasjon knytt til ulike tema Trene på å innarbeide ulike meistringsstrategier Trene på å ta val i samsvar med eigne verdiar Lytte og lære av kvarandre i gruppa Ikkje fokus på diagnosar og symptomer, men ressursar og moglegheiter

16 Om kroppen kunne snakke Kven er eg? Sjølvoppfating og sjølvbilete Verdier kva er viktig for meg kva treng eg? Om å sette eigne grenser Sterke og svake sider Glede/arbeidsglede Dårleg samvet Sinne Ressurser, moglegheiter og val Avslutning veien vidare

17 «Større tru på meg sjølv» «Synast eg er modig som går her» «Fellesskapet og støtte frå dei andre i gruppa har vært viktig» «Meir ro i meg sjølv, betre pust, klarare tankar» «Er tryggere- roligare, har ikkje angst no» «Ein ny måte å leve på. Kjenne etter kva som er bra for meg og gjer meir bevisste valg»

18 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer M d Vibe T Moum Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Mindfulness-based treatment for anxiety disorders: A quantitative review of the evidence, results from a randomized controlled trial, and qualitative exploration of patient experiences. Vøllestad Jon phd grad oktober 2011 How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action from a Conceptual and Neural Perspective. Hölzel et al. 2011) Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø: Mindfulness training for stress management: A randomised controlled study of medical and psychology students with long-term follow up Increased self-awarneness in the process of returning to work Haugstvedt et al Scandinavian Journal of Caring Sciences Empirical 2011 Zangi HA, Finset A, Steen E, et al. The effects of a vitality training programme on psychological distress in patients with inflammatory rheumatic diseases and fibromyalgia: a 1-year follow-up. Scandinavian Journal of Rheumatology 2009;38:231-2 Zangi HA, Hauge MI, Steen E, et al. "I am not only a disease, I am so much more". Patients with rheumatic diseases' experiences of an emotion-focused group intervention. Patient Education and Counseling 2011;85: Zangi HA, Mowinkel P, Finset A, Eriksson LR, Høystad TØ, Lunde AK, Hagen KB A mindfulness-based group intervention reduced psychological distress and fatigue in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled trial Annals of the Rheumatic Diseases

19

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 64 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen Home care nurses perspectives of factors of importance for their ability

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; 9: 216-223 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0132 ORIGINALARTIKKEL >Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs illustrasjonsfoto: Erik

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Hvilken rolle har ergoterapeuten? Raskere tilbake ved revmatismesykehuset Lillehammer

Hvilken rolle har ergoterapeuten? Raskere tilbake ved revmatismesykehuset Lillehammer Hvilken rolle har ergoterapeuten? Raskere tilbake ved revmatismesykehuset Lillehammer Det er av stor samfunnsøkonomisk interesse at utgiftene til sykelønn og uføretrygd går ned. Videre er det en allmenn

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie Short papers Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie 49 Margrete Tytlandsvik, cand. polit Stig Heskestad, cand.med EXPERIENCES WITH USER CONTROLLED ADMISSIONS

Detaljer

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Ann Karin Sandal og Kari Smith Artikkelen er basert på ein kvalitativ studie av ungdomsskuleelevar sine opplevingar av overgangen til vidaregåande

Detaljer

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Rehabilitering er et fagområde som preges av flotte ord og intensjoner. Utfordringen er å følge opp dette i praksis. I denne artikkelen ønsker

Detaljer

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen André Vågan, Olaf Aasland Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen Michael 2011;8: 317 28 Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

Den beste medisinen - er et annet menneske

Den beste medisinen - er et annet menneske Haraldsplass diakonale høgskole Fordypningsoppgave i tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg Den beste medisinen - er et annet menneske The best medicine - is another person Kandidatnummer: 111

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Vestibularisnevritt/ virus på balansenerven Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit.

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode 2 Deltakende kommuner: Sola, Haugesund, Vindafjord og Klepp.

Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode 2 Deltakende kommuner: Sola, Haugesund, Vindafjord og Klepp. Fylkesmannen i Rogaland UiS, SAF De utfordrende barna. Prosjektperiode 2. Fylkesmannen i Rogaland Senter for Atferdsforskning, UiS Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer