Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø"

Transkript

1 Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: , Fax: Tlf: Direkte tlf: Nasjonalitet: Norsk Født: NØKKELKVALIFIKASJONER Solstad er i avslutningsfasen på et doktorgradsprosjekt om flerkulturalitet analysert på bakrunn av utdanningsreformen i Guatemala. Hun har kompetanse innen urfolksspørsmål, samiske forhold, mangfold, multi/interkulturell utdanning, to-språklighet, skole- og utdanningsreform, demokrati og governance. Gradsoppgaver: Ph.D. doctorial thesis: Multiculturalism: An Analysis of Education Reform in Guatemala between I Sosiologi ved Universitetet i Nordland. PPU-oppgave: Elevaktive arbeidsmåter i samfunnskunnskapsundervisningen for fremmedspråklige B-løps deltakere, (35 sider). Høgskolen i Bodø Masteroppgave: An Historical Comparison of Socioeconomic and Political Developments in Nicaragua and Guatemala, (98 sider). University of Glasgow, Honoursoppgave: Decentralization of Budgetary Responsibilities in Norway with a Case Study on Compulsory Education, (44 sider). University of Aberdeen, UTDANNELSE University of Aberdeen, Skottland MA Honours Economic Science, 2:1.

2 1 og 2. år: Internasjonale relasjoner I & II, Psykologi I, Fysikk I, sosialøkonomi II. 3. og 4. år: Matematikk & Stat., Velferdsøk., Offentlig øk.,c-b-a, U- landsøk., Markedsføring, Økonomisk ideologi & metode, Avansert makroøk., Ressursforvaltn., Inflasjonsteori, Økonometri, By- og regionaløk., EF øk. Honoursoppgave. University of Glasgow, Skottland M.Phil. Latin American Development. Institute of Latin American Studies er et tverrfaglig senter for samfunnsvitenskapelig forskning og undervisning om Latin-Amerika og Karibien. Kurs 1: Den politiske og økonomiske utviklinga av Latin-Amerika. Kurs 2: (a) Den sosiale og økonomiske utviklinga i et historisk perspektiv, (b) Opprør og sosial forandring i Latin-Amerika. Masteroppgave. Universitetet i Oslo Grunn- og mellomfag i statsvitenskap Forkurs og semesteremne i spansk Hovedfagskurs i statsvitenskap: -Kvantitativ og kvalitativ metode, SPSS, 5 vkt. -Kjønn og politisk medborgerskap 5 vkt. -Nasjonalisme, 5 vkt Ph.D.-kurs ved Fakultet for utdanningsforskning - Political Buildung. 10 ecus. Paper: Cosmopoliltan Citizenship and Political Building, Univ. i Oslo, IPF, Foucault and Education., IPF, 1,5 ecus. -International organizations and national policy of education, ILS, 1,5 ecus. -Curriculum studies in an age of accountability. ILS in co-operation with the National Graduate School in Educational Reseach. 1,5 ecus. Høgskolen i Bodø (Hibo)/Universitetet i Nordland) Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), med samfunnsfagsdidakikk Overført fra Ph.D.-program ved UiT til Ph.D.-program i sosiologi ved Hibo. Veileder professor Georges Midré, UiT og biveileder Agnethe Wiborg Høgskolen i Bodø. Stipendiat på Strategisk høgskoleprograms prosjekt i komparativ velferdsforskning ledet av Siv Oltedal. Avhandling levert i juli 2009, revideres for ny innlevering. Høst 2003 Høgskolen i Telemark Voksenpedagogikk, 5 vkt. Universitetet i Tromsø (UiT) Vår Opptatt på PhD-studiet ved Institutt for sosiologi med veileder Georges Midré. Ph.D.-kurs ved Fakultet for samfunnvitenskap -Vitenskapsteori: 1. kurs: Kunnskap og makt 2. kurs: Den lingvistiske vendingen i samfunnsvitenskapene. Paper: What is Political Development in an Ethnically Divided Society. 10 ecus. -Metode på tvers kvalitativ metode med fordypning i casestudier. Paper: Education for a New Guatemala. 10 ecus -NVivo. Programbasert analyse av tekst

3 FAGLIG PRODUKSJON 1999 (8/5) Education, Identity and Democratisation. Foredrag på konferanse i Oslo i regi av IMR, PRIO og NUPI. Publisert i Bendiksby & Ekern (eds.) Guatemala: Dilemmas in Democratisation. Seminar Proceedings, Working paper 2001: (22/11) Utdanning og demokrati i Guatemala. Foredrag holdt for SAIH ved UiO. ( (14/06) Political Equality What kind of education is needed? Presentasjon under NASADECs konferanse år 2000: Education for All Human Need or Human Right? arrangert av LINS (Lærerutdanningenes Internasjonale Senter), HiO. ( Kan utdanningsreform bidra til demokratisering i Guatemala? Kapittel i boka: Ekern & Bendiksby (red.) «Guatemala demokratisering og kulturelt mangfold.» Institutt for menneskerettigheter, UiO og Unipub forlag, Oslo. ( (19/02) Presentasjon av en større amerikansk undersøkelse om skoleresultatene for minoritetsspråklige skoleelever. Samling for pedagogisk personale med ansvar for undervisning av minoritetsspråklige grunnskoleelever arrangert av SU i Nordland som ledd i Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen (SEFS) sitt arbeid How come the Educational Situation in Guatemala is so dismal? Foredrag på Society for Latin American Studies, Leiden, Nederland, 2-4/ Medforfatter: Evaluacion de la Nueva Escuela Unitaria Bilingüe Intercultural (NEUBI), Guatemala. LINS Centre of internacional Education Report (Lærerutdanningens internasjonale senter, Høgskolen i Oslo.) 2006 Words or Action? Curricular Transformation in Guatemala Transition from Indigenous Activism to Political Power? Foredrag på Forum for Urfolkspørsmål i bistand sin årlige konferanse 4-6/10. Publisert ved Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø (2007) Conference Report 2006: Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples: Words or Action? 2007 Medforfatter: Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala. Red. A. Borchgrenvik. Evaluation Report 5/2007, Norad Medforfatter: Fra plan til praksis: Erfaringer med Kunnskapsløftet Samisk (LK06S). K.J. Solstad (red.) Denne er også utgitt på samisk: Plánas čađaheapmái. Nordlandsforskning: NF-rapport nr. 2/2010 og 10/ Medforfatter: Rett til samisk opplæring ideal eller realitet. NF-rapport nr. 3/ (26/4) La Política Social de Noruega: La acción protectora de los servicios sociales. Foredrag på konferansen Jornadas Internacionales de políticas sociales: Los servicios sociales de Castilla la Mancha en el horizonte de la Europa 2020 arrangert av organisasjonen Simetrías i Alcazar de San Juan (14/9) Evalueringa av Kunnskapsløftet Samisk. Foredrag på Konferanse om samisk barnehage- og skoleforskning ved Universitetet i Nordland sep.

4 2012 Medforfatter: Kunnskapsløftet 2006 Samisk Mot en likeverdig skole? Sluttrapport fra evalueringsarbeidet av LK06S. (K.J. Solstad (red.) Denne er også utgitt på nordsamisk: Máhttolokten 2006 Sámi Seammaárvosaš skuvlla guvlui? Nordlandsforskning: NF-rapport nr. 1/2012 og nr. / Medforfatter: Evaluering av samiske språksentre. Norut-rapport Medforfatter: Samisk språkundersøkelse Nordlandsforskning: NFrapport nr. 7/ Redaktør og forfatter: Samisk via fjernundervisning. Ei kartlegging og veien videre. Nordlandsforskning: NF-rapport nr. 10/ Medforfatter: Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk. Norut-Alta rapport 2013: Forfatter sammen med Vigdis Nygaard: Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk. Kapittel i boka: Karseth, B., Møller, J. og Aasen, P. (red.) «Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen» Universitetsforlaget, Oslo. 2013(27/9) The meaning of recognition: The case of the Maya in Guatemala. Innlegg på konferansen: Oovtâst Together: New concepts, theories and methodologies on Saami studies. Inari, Finland. Sep. 25th-27th (29/11) Self-articulation Family Participation: Indigenous youth in different contexts. Innlegg på Norwegian Latin America Research Network konferansen NOLAN- 2013: Latin America: Challenging frontiers. Oslo Nov. 27th-29th Medforfatter: Mens de venter Hverdagsliv i asylmottak. NF-rapport nr. 1/ Medforfatter: Det handler om samarbeid: Kartlegging av kompetanse og tilbud innen habilitering for barn og unge på kommunalt nivå og innen spesialisthelsetjenesten. NF-rapport under publisering Medforfatter: Evaluering av Oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune. NF-rapport under publisering ARBEIDSERFARING Statens Utdanningskontor i Nordland Forskningsassistent, datainnhenting og koding med mer, til sammen vel 2 mnd Fungerende sekretær for "Interskola 1992", en internasjonal konferanse om utdanning i spredtbygde strøk, med 140 deltakere fra 13 forskjellige land Forskningsassistent: Datainnsamling, språk- og redigeringsarbeid, 2 måneder. Universitetet i Oslo 1997 Vitenskapelig assistent: Nordisk valgforsknings prosjekt. 2 mnd.verk Medlem av organisasjonskomiteen som arrangerte internasjonal konferansen: Guatemala: Dilemmas in Democratisation med støtte fra NORAD gjennom IMR (Institutt for menneskerettigheter) og i samarbeid med PRIO og NUPI. Høst 1999 Høgskolen i Oslo, Avd. for økonomi-, kommunal- og sosialfag Timelærer på kommunalkandidatutdanninga i Politikk og samfunn (3 vkt.).

5 Vår 2000 Timelærer på sosionomutdanninga i Stats- og kommunalkunnskap (2 vkt.). Universitetet i Nordland/Høgskolen i Bodø, Profesj.hh/Avd. for lærerutd. 2000/01 Høgskolelektor i samfunnsfag i full stilling. Undervisningsfag: Natur, samfunn og miljø (5 vkt. safunnsfag) og Samfunnsfag III (10 vkt.). 2001/03 Høgskolelektor i samfunnsfag på timebasis samt en del eksamensarbeid. Sekretær for Oppstartskonferanse for det nye samerettutvalget 3. og 4. des Planlegging, program, informasjonsarbeid, organisering og etterarbeid (til hjemmeside med innlegg). Ansvarlig for Hibo s deltakelse i SEFS-hjulet for Nordland: Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolens arbeid for fremming av en flerkulturell skole Pliktarbeid i stipendiatstilling ved SVF, migrasjonspedagogikk se under Undervisning om samiske forhold og flerkulturell forståelse som del av faget Samfunn, religion og skule på Masterutdanninga ved lærerutdanninga. Avd. for samfunnsfag/samfunnsvitenskapelig fakultet (SVF): Sipendiat på Strategisk høgskoleprogram: Komparativ velferdsforskning. Undervisning Flerkulturell forståelse 10 stp. og Migrasjonspedagogikk 10 stp. videreutdanning ved profesjonshøgskolen. 2006/07 Høgskolelektor, koordinator for Master in Comparative Social Work og undervisning på kurset: Social Work in Different Contexts (feb.) Akademisk utvekslingsopphold ved Universidad Autónoma Nuevo León, Monterrey, Mexico. EU/IRSES prosject «Understanding and Supporting Families with Complex Needs. Forskning på hjem-skolesamarbeid. Bodø voksenopplæring (BVO) og Flyktningkontoret i Bodø kommune (FK) Lærer i norsk med samfunnsfag for asylsøkere, innvandrere og flyktninger. Delstilling på prosjektet Intro for alle et samarbeid mellom BVO & FK. Nordlandsforskning 2009-> Forsker tilknyttet gruppa for velferd, skole og arbeid. KONSULENT- OG UTVALGSARBEID 2004 Evaluering av UNICEF-støttede NEUBI-skoler (Nuevas Escuelas Unitarias Bilingües Interculturales) i Guatemala på oppdrag fra Norad Leder for læreplangruppa for samisk læreplan i samfunnsfag for videregående på oppdrag fra Sametinget Evaluering av bistand via norske organisasjoner i Guatemala. For NUPI og NIBR på oppdrag fra Norad Medlem av arbeidsgruppe som bidro i Utdanningsdirektoratets arbeid med Overordnet strategisk plan for samisk fjernundervisning.

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK ordlandsforskning F-rapport nr. 3/2009 Samisk opplæring under LK06-samisk. SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering av Karl Jan Solstad (Red.) Mikkel

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Gunhild R. Farstad Stipendiat ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). grf@nova.no

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Entreprenørskap blant innvandrere

Entreprenørskap blant innvandrere Entreprenørskap blant innvandrere Evaluering av to etablerersentre av Heidi Enehaug, Migle Gamperiene og Ali Osman AFI-notat 1/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S

Detaljer

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet.

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet. Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Utgitt

Detaljer