Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 14012013 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for psykisk helsevern - Sjur Seim Oslo universitetssykehus HF Opptaksområder i Helse Sør-Øst Innleggelse i Oslopsykiatrien for pasienter uten fast adresse, tilbakemelding. Saksansv: Viseadministrerende direktør / Stein Vaaler Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Sjur Seim 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Juridisk enhet - Marianne Blair Berg Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter Endring i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse. Saksansv: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg Saksbeh: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Hovedverneombud - Finn Halvorsen AMU Vernetjenesten/verneombud ved Ahus HF Vernetjenestens handlingsplan 2013, AMU-sak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Hovedverneombud / Finn Halvorsen Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Østfold Fagskole Utviklingsenheten - Hilde Bratlie Hjellup Helse- og sosialfagene med videregående opplæring/videreutdanning Forespørsel om intensjonsavtale om praksisplasser i forbindelse med utdanning innen barsel- og barnepleie. Saksansv: (Deaktivert) Enhet for helsefag / Kristin Bang Saksbeh: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Møter/besøk fra Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet Besøk av ledelsen i Helse Sør-Øst, orientering. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste Ansettelse, fast 100% stilling som seksjonsleder ved medisinsk kontortjeneste fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste Side2

4 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, konstituert seksjonsleder i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, forlenegelse av enhetsledertillegg tom Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side3

5 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Lønn, teamledertillegg fom Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR-enhet - Marit Lea Sivertsen AMU Retningslinjer om arbeidstid, pause, ferie og fravær Retningslinjer ved pauser, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk / Elisabeth Bjørge Saksbeh: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% AFP fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side4

6 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, tilkallingshjelp som miljøterapeut ved akuttpsykiatrisk avdeling, psykose 3, i perioden Saksansv: HR-drift / Hanna Moxness Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som intensivsykepleier ved smertepoliklinikken, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side5

7 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som intensivsykepleier ved intensiv B, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 04/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, tilbud om 100% fast stilling som seksjonsleder ved blodsykdommer fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som operasjonssykepleier ved sentraloperasjon, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Stine Karlsen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 20% AFP fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, melding om dødsfall til Protector forsikring Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side7

9 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, melding om dødsfall til pensjonskassen Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Lønn, teamledertillegg i perioden Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Valg av ansattes representanter til styret i Ahus og Helse Sør-Øst , felles kunngjøring nr 1 Saksansv: HR-enhet / Eva Moxness Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger Side8

10 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Monica Sandvold Ansettelse, 100% vikariat som overlege ved kvinneklinikken i perioden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Kvinneklinikken / Monica Sandvold 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Lønn, diverse tillegg og kompensasjon fom og Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 20% AFP fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, 100 % fast stilling som seksjonsleder ved avdeling for onkologi - dagenhet/poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Lønn, endret årslønn fom Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 60% tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Per Eidholm Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, vaktlønn fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding - siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% AFP fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , jobber nå ved sekretariatet ved medisinsk divisjon Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, endring av lønn fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, faste helge- og kveldstillegg fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, 90% stilling fra ved radiologisk Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Avdeling for drift og vedlikehold - Alf Christian Jørgensen Branntilsyn ved Avdeling for spesialpsykiatri (tidl. Allmennpsykiatrisk avdeling Lurud) Varsel om ordinært tilsyn ved Lurud, avdeling for spesialpsykiatri Saksansv: Avdeling for drift og vedlikehold / Stein Evensen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Alf Christian Jørgensen Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 20% AFP fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, 100 % fast stilling som seksjonsleder ved avdeling for fordøyelsessykdommer - sengeområde fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Drift og organisering av Stensby sykehus Bevaring av Stensby sykehus som lokalsykehus for Øvre Romerike - Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Side14

16 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk - Manuela Ramin-Osmundsen AMU Drift og organisering av Stensby sykehus Overføring av driften fra Stensby sykehus til Nordbyhagen, AMU-sak Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk / Manuela 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, endring av kostnadssted fra juridisk til informasjonssikkerhet fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk teknisk avdeling - Stein Hugo Eriksen Nye Ahus: Anskaffelsespakke 5200 Bildedannende utstyr Melding om brukssikkerhet fra Philips vedr. feilretting av medisinsk utstyr Brilliance CT-serien, ict, ict SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP. Saksansv: Utviklingsenheten / Annie Raae Sjåvik Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling / Stein Hugo Eriksen Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Monica Kjelvik Kristiansen Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer - Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Monica Kjelvik Kristiansen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kreftforeningen Forskningssenter Forskningsmidler/fond fra Kreftforeningen Utlysning av strategiske forskningsmidler til forskning på kreftsykdommer med lav overlevelse 2013 Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Forskningssenter 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, 100% fast stilling som barnevernspedagog ved ABUP, ungdomspsykiatrisk klinikk, fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side16

18 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Torstein Nygård AMU HMS-plan/-handlingsplan ved Ahus Prosess for arbeid med HMS handlingsplan 2013 og evaluering av HMS handlingsplan 2012, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Torstein Nygård 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon fom Saksansv: HR-drift / Merethe Byman Andersen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Torstein Nygård AMU Narkosegassmålinger ved Ahus Rapport etter narkosegassmålinger høsten 2012, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Torstein Nygård Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, funksjonstillegg fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Ansettelse, tilbud om 50% vikariat som sykepleier ved gastrolab fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, 50% vikariat som autorisert sykepleier ved gastrolab i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side18

20 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon Ansettelse, tilkallingshjelp som helsesekretær ved akuttmottaket Stensby i perioden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Medisinsk divisjon 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som helsesekretær fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side19

21 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Dagkirurgisk senter (DKS) - Åse Marie Korsvik Ansettelse, 5% vikariat som intensivsykepleier ved dagkirurgisk senter, pre/postoperativ i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Dagkirurgisk senter (DKS) / Åse Marie Korsvik 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, UTA, vaktlønn og individuelle tillegg Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 17,37% stilling som miljøarbeider ved seksjon IR fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Hanna Moxness Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , jobber nå ved stab fellesfunksjoner Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, 100% fast stilling som psykolog ved avdeling rus og avhengighet fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis 2013 Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side21

23 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon fom Saksansv: HR-drift / Torgeir Bøhn Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Anne-Marie Gisholt Ansettelse, 75% vikariat som sykepleier ved postoperativ i perioden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Anestesi / Anne-Marie Gisholt 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i 75% vikariat som sykepleier ved postoperativ fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side22

24 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, endring av kostnadssted fom Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi - Line Bugge Klem Steffarud Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Teresa Knutsen Rutiner ved testing og identifikasjon av blodgivere Endring av testsystem brukt i Norge som skal godkjennes av Baxter. Saksansv: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi / Line Bugge Klem 05/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi - Line Bugge Klem Steffarud Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Teresa Knutsen Rutiner ved testing og identifikasjon av blodgivere Endring av metode for analyse av Lues, orientering. Saksansv: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi / Line Bugge Klem Side23

25 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Spesialpsykiatri - Ritva Jacobsen Ansettelse, tilkallingshjelp som psykiatrisk sykepleier ved avdeling spesialpsykiatri, seksjon A i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Spesialpsykiatri / Ritva Jacobsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Anette Karine Dehli Pasientsak - Tap av eiendeler i pasientsak, tilbakemelding - Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kvalitetsenheten / Anette Karine Dehli Side24

26 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, ny tittel som overlege fom Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, endring av tittel fra enhetsleder til avdelingssjef fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, 100 % fast stilling som seniorrådgiver ved avdeling for lungesykdommer - støtte fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side25

27 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 55% AFP (av 80% stilling) fra Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste Ansettelse, 100% fast stilling som seksjonsleder ved Medisinsk kontortjeneste fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling Ansettelse, 60% vikariat som spesialutdannet sykepleier ved hjertemedisinsk avdeling, hjertepoliklinikk i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling Side26

28 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, 100 % stilling som seksjonsleder ved avdeling for endokrinologi - overvekt poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer Ansettelse, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved avdeling for endokrinologi, overvekt poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding i PP med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side27

29 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% alderspensjon AFP fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om 100% vikariat som anestesisykepleier ved anestesiseksjonen i perioden Saksansv: HR-drift / Hanna Moxness Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, innplassert i fast stilling som seksjonssykepleier ved S103 fom Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side28

30 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som seksjonsleder ved hjerte, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, tilbud om 100 % fast stilling som enhetsleder ved avdeling for akuttmedisin - akutt 24 fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kar- og thoraxkirurgi - Hanne Haug Bøhler Ansettelse, 22% vikariat som assistent ved kar/thorax i perioden Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: Kar- og thoraxkirurgi / Hanne Haug Bøhler Side29

31 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, PP, 22% vikariat som assistent ved kar/thorax S 204 i perioden Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av 20% vikariat til Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, ny UTA og vaktlønn fom Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side30

32 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, forlengelse som tilkallingshjelp tom Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som pediatrisk sykepleier ved BUK fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side31

33 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av engasjement til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, forlengelse av tillegg som ansvarshavende til Saksansv: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som overlege ved barn felles, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side32

34 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Renhold/hygiene - Agnar Holm Avtale, innplassering i stilling som renholder på Nordbyhagen. Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Renhold/hygiene / Agnar Holm 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering som avdelingssjef ved medisinsk overvåkning fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, kompensasjon for arbeid 2. hver helg fom Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side33

35 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Ortopedi - Julianne Olaussen Rapportering av assistert befruktning Informasjon om ny ordning for rapportering for godkjente virksomheter etter celler og vevforskriften. Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Ortopedi / Julianne Olaussen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NTNU Kvinneklinikken - Nina Schmidt Rapportering av assistert befruktning Tilbakemelding på informasjon om ny ordning for rapportering for godkjente virksomheter etter celler og vevforskriften, kopi av brev. Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Kvinneklinikken / Nina Schmidt Side34

36 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 40% tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% tjenestepensjon fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Innkjøps- og forsyningsavdelingen - Dag Erik Danielsen Eden Springs AS Avtaler mellom Ahus og Eden Springs AS Avtaler mellom Ahus og Eden Springs AS - oppsigelse av avtale Saksansv: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Kim Andre Sandvold Saksbeh: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Dag Erik Danielsen Side35

37 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, vaktlønn fra Saksansv: HR-drift / Stine Karlsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, forlengelse med tilleggslønn til Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake som seksjonsleder etter konstituering fom Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side36

38 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, 100 % fast stilling som seksjonsleder ved avdeling for infeksjonssykdommer - sengeområde 2 fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Elisabeth Ekren Jacobsen Anestesiavdelingen, møter med tillitsvalgt/verneombud samt avdelingsutvalg Referat fra avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Saksansv: Anestesi / Liv Ingunn Dieseth Saksbeh: Anestesi / Elisabeth Ekren Jacobsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , jobber nå ved sekretariatet Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side37

39 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, endring av kostnadssted fra kirurgiske assistentleger til kar/thorax fra Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, korrigering av årslønn for overlege i hht lønnsoppgjøret DNLF fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av 10% vikariat fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side38

40 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) Ansettelse, 100% vikariat som miljøterapeut ved ungdomspsykiatrisk klinikk i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Agnete Sann Bjørnstad Ansettelse, 100% fast stillling som sykepleier ved DPS Øvre Romerike fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Agnete Sann Bjørnstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Onerva Hansen Diverse, søknad om 100% alderspensjon AFP fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-enhet / Onerva Hansen Side39

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

HMS-strategi SØ 2015-2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende

HMS-strategi SØ 2015-2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende 1 / 20 HMS-strategi SØ -2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende Fotomontasje: kommunikasjonsavdelingen v/nina Charlotte Bjercke og Berit Louise Palm Tid for HMS!

Detaljer

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen I AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen ;ILAG År 2012, den 3. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Det nasjonale bildet... 3 Helse Bergen

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer