Barfotadvokaten. bladet. Åpning i nord. JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo. 21 Olav Heldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barfotadvokaten. bladet. Åpning i nord. JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo. 21 Olav Heldal"

Transkript

1 Advokat bladet Nr årgang 6 Åpning i nord 16 JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo 21 Olav Heldal Barfotadvokaten Med sulu som arbeidsantrekk og lagunen rett utenfor kontorvinduet på Stillehavsøya Tuvalu, driver advokat Isala T. Isala fri rettshjelp i ett av verdens minste land. Han har stillingen som folkeadvokat, oppnevnt av regjeringen. 34

2 kommentarutgaver.no Universitetsforlagets lovkommentarer på nett Nå med 17 titler! Søk i lovkommentarer Jevnlige oppdateringer Lenking til Lovdata Bestill gratis prøvetilgang på kommentarutgaver.no

3 ...4 Kompliserte hvitvaskingsregler Åpning i nord for advokater Proposisjon om konkurskaranteneregler Valgvinnerne trives i politikken Datatilsynet åpner for nettsky Dommerforsikring ikke så viktig Trenger ny lovgivning om habilitet Faglig tyngde, godt samarbeid Ove Heldal leder flest bedriftsadvokater Profilen: Grete Faremo Samler inn penger for ytringsfriheten Gatejuristen med satellitter Gatejuristbehovet enormt i Bergen Barfotadvokaten på Tuvalu Sporer opp PC-en din Debatt Yngre advokater på London-tur Advokater og søvn Etikkspalten Vær oppmerksom på muslimske tradisjoner JussBuss Folk og Forum Jus light INNHOLD NR 10- OKTOBER 2012 REDAKSJONEN AVSLUTTET 9.OKTOBER Gule sider: Midt i bladet (riv ut) eller les den som eblad med aktive lenker til dommene på Spennvidden i advokatyrket Etikkurs om egen moral REDAKTØREN Marit Aschehoug kontor mobil ADVOKATBLADE T OKTOBER

4 Kompliserte hvitvaskingsregler Tekst og foto: Aina J. Rønning 4 OKTOBER 2012 Jeg ble overrasket over at en så sentral problemstilling var så diffus og lite utredet. Pernille Birkelund ADVOKATBLADE T

5 Pernille Birkelund drøftet hvitvaskingsreglementets uaktsomhetsdel i sin masteroppgave. Nye bøker André Clemetsen I law you Historier fra jussens verden. En fotodokumentar som tar pulsen på noen av de viktigste temaene og arbeidsoppgavene innen jussens verden i dag. ISBN Pris 499,- Øivind Ravna og Tore Henriksen Juss i Nord: Hav, fisk og urfolk En hyllest til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsøs 25-årsjubileum. ISBN Pris 550,- Jannik Woxholth Aksjonæravtaler I hvilken grad har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger. ISBN Pris 310,- Finnes også som e-bok ISBN Pris 248,- ADVOKATBLADE T OKTOBER

6 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T 6 Åpning i for advokater Tekst og foto: Aina J. Rønning NORD

7 Tysk-norsk Juristforening feirer 25 år I mai 2013 feirer Tysk-Nordisk Juristforening sitt 25 årsjubileum. I anledning jubileet vil det bli utdelt en pris for et fortjenestefullt vitenskapelige arbeid innenfor tysk-nordisk rett og rettssamkvem. Prisen vil utgjøre euro. Arbeider som kan innleveres omfatter avhandlinger, bøker og andre publikasjoner på tysk, engelsk eller et nordisk språk, som behandler emner innenfor sammenlignende rett, internasjonal privatrett eller internasjonal handelsrett. Med tysk-nordisk menes Tyskland, Østerrike, Sveits, Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island samt de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen. En skriftlig søknad sammen med et frieksemplar av arbeidet for bedømming må innleveres senest 31.januar 2013 til: Rechtanwalt Ernst Johansson, Hopfenstrasse 31, D Kiel, Tyskland. Fagseminar for skatterettsadvokater Sentralskattekontoret for storbedrifter inviterer Advokatforeningens medlemmer til et todagers jubileumsseminar november i Moss. Skatteetatens storbedriftssatsning er hovedtema 20. november, mens Høyesteretts behandling av skattesaker er tema 21. november. Advokatmangelen i Hammerfest er prekær, og Cecilie Lysjø Jacobsen har tomme kontorlokaler klare for den som vil starte praksis i Hammerfest. ADVOKATBLADE T OKTOBER

8 Proposisjon om konkurskarantene Tekst og foto: Aina J. Rønning Jeg oppfatter dette som en erkjennelse av at dagens praksis ikke er god nok. Hans Frode K. Asmyhr Advisor Communisafe er en enkel og trygg måte å kommunisere sikkert med dine klienter og andre aktører på nettet. Dialogen skjer via en passordbeskyttet webportal med samme sikkerhetsnivå som nettbanken. Dialogen og dokumenthåndteringen er integrert med Advisor for enkel saksbehandling. Advokaten benytter kun Advisor med kjent brukergrensesnitt. Scann QR koden eller gå inn på for å se informasjonsfilm om Advisor Communisafe. telefon: OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

9 Hans-Frode Kielland Asmyhr oppfordrer DA til å se på om det er behov for mer skolering av dommerne. Det årlige ajourføringskurset for jurister og advokater holdes i Tromsø, - Her er høstens datoer: Torsdag 8. lørdag 10. november, Tromsø Torsdag 22. lørdag 24. november, Bergen Onsdag 28. fredag 30. november, Oslo Program/påmelding: no/ Juristenes Utdanningssenter 0164 OSLO år med kunnskap del av høstens kurs: ADVOKATBLADE T OKTOBER

10 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T Valgvinnerne i politikken TRIVES Tekst og foto: Georg Mathisen 10

11 Med de kommunale sakspapirene under armen, på vei til retten. Knut O. Eldhuset kombinerer advokatyrket med Venstre-politikk i Sandnes. Jens Johan Hjort fikk ordførerkjedet rundt halsen etter valget, og arbeider mer enn noen gang. (Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune) ADVOKATBLADE T OKTOBER

12 JUS et magasin i Finansavisen ganger i året Neste utgave av magasinet Finansavisen Jus er 2. november 2012 For annonseinformasjon om magasinet og ellers i avisen kontakt: Eivy Maxwell, tlf / eller e-post: Advokatfirmaer og andre med tilknytning til advokattjenester som annonserer i Finansavisen skyter blink! Ingen annen avis har så høy andel av lesere med beslutningsmyndighet når det gjelder kjøp av advokattjenester. *Kilde: MMI Fagpressen juni-08 Det er tidkrevende når en skal gjøre en ordentlig jobb som politiker. Jon Rikard Kleven (Sp) 12 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

13 Datatilsynet åpner for nettsky Sivilombudsmannen inviterer til MR-seminar 27. november inviterer Sivilombudsmannen til menneskerettighetsseminar med tittelen Nytt besøksorgan for forebygging av tortur ved frihetsberøvelse, Frivillig protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Bakgrunnen for seminaret er at regjeringen arbeider med sikte på ratifikasjon og gjennomføring av en ny frivillig protokoll til FNs torturkonvensjon. Formålet er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, gjennom regelmessige besøk fra et uavhengig organ til steder for frihetsberøvelse. I april 2012 avga en interdepartemental arbeidsgruppe en rapport hvor det anbefales at Sivilombudsmannen utpekes som slikt besøksorgan. Seminaret er gratis og finner sted på Litteraturhuset klokken Næringslivets språkpartner gjennom 30 år ADVOKATBLADE T OKTOBER

14 Dommerforsikring ikke så viktig Dommerforsikringen er en nedarvet rettstradisjon fra historisk tid. Dagens dommere vet hva de gjør, mener Høyesterett. HAR DU KLIENTER SOM SKAL AVHENDE FAST EIENDOM? By- og forretningsgårder i Oslo eller tomter og tomteområder i Oslo og omegn søkes for solid klient innen eiendomsbransjen. Ta kontakt med: ADVOKAT TORSTEIN EKDAHL Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo Telefon / E-post: AS Norskproduserte og spesialtilpassede Dommer- og advokatkapper (Dame og herremodell) Protokollførerkapper Kappene lages i førsteklasses materialer, og har helforet forstykke. Kr ,- eks. mva. og frakt Trøa, 6493 Lyngstad Tlf: , Fax: E-post: Web: 14 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

15 Microsoft Office sikker løsning for advokater! Sikker tilgang til e-post og dokumenter på alle mobile enheter! Nå kan du få sikker tilgang til dine dokumenter og e-post via nettbrettet. Office 365 sammen med Mobilt Bedriftsnett levert fra Nordialog og Telenor gir deg som advokat en sikker og stabil løsning. De ansatte kan enkelt og sikkert koble seg opp via både mobiltelefon, nettbrett og PC og få tilgang til e-post og dokumenter mens de er på farten. Sikker tilgang slik at du kan jobbe uansett hvor du befinner deg: Nordialog i samarbeid med Telenor og SmartWorks sørger for rask og sikker leveranse! Ta kontakt med Jostein Skjærum på e-post: eller mobil: CONNECTED PEOPLE WORK SMARTER

16 JUS FEIRER 20 ÅRS-JUBILEUM Trenger ny lovgivning om habilitet Tekst og foto: Aina J. Rønning Forvaltningslovens 6. (habilitetskrav) En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. fakta 16 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

17 Jubileumsseminar om habilitet: Mer enn 200 jurister og advokater fikk med seg den entydige kritikken mot dagens lovverk. Sverre Blandhol (innfelt) har forsket på habilitet, og hans konklusjon er at det skal lite til før man faktisk er farget av de relasjonene man har. Vi ønsker Advokat Sven Iver Steen velkommen som partner. ADVOKATBLADE T OKTOBER

18 JUS FEIRER 20 ÅRS-JUBILEUM Erik Keiserud (t.h.) påpekte at inntjeningskravet kan bli så stort at advokatfirmaer strekker reglene for interessekonflikt. Han advarte mot dette, og foreslo større bruk at etikkansvarlige og etikkutvalg intern i advokatfirmaene. Til venstre: Erik Boe. Trine Skei Grande var minst like skeptisk til habilitetsvurderingen som skjer i norsk politikk, særlig i kommunene rundt omkring. Marie Simonsen fra Dagbladet mente politikere lar vennskap og kjennskap gå foran i behandlingen av saker. 18 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

19 Direktør Christine Holtan Bøgh takket de ansatte i JUS for innsatsen. På bildet fra venstre: administrasjonssjef Arne Dahlgård, regnskapsleder Lisbeth Rustad, kurskoordinator Vibeke Skabo og kurskoordinator Torill Sveen Borgen. Faglig tyngde, godt samhold ER DU LEI AV AT PC-EN DIN FØLGER SINE EGNE REGLER? Vi gjør deg venn med pc-en din uten at du får et foredrag om hvorfor. PC Vennen AS er en profesjonell IT-partner for små- og mellomstore advokatkontorer. Ring oss idag på tlf ADVOKATBLADE T OKTOBER

20 Marthe Reier, Tallag Andersen og Ingrid Aasen. Frede Aas Rognlien og Knut Rognlien (t.h.) 20 Juristenes Utdanningssenter (JUS) ble opprettet 1. januar 1992 og er en selveiende ideell forening med Norges Juristforbund og Advokatforeningen som medlemmer/eiere. JUS har som formål å tilby sine medlemmer etter- og videreutdanning på høyt nivå. JUS har tilbyr etterutdannelse til alle jurister, advokater, dommere, ledere og saksbehandlere på ulike nivåer. JUS har et nært samarbeid med de juridiske fakulteter i Norge, med dommere, de beste advokater og offentlige tjenestemenn. Det ble i 2011 avholdt ca 170 kurs. De aller fleste var enten dagskurs eller halvannendagskurs. OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T fakta mingle- BILDER Kristin Normann og Eyvind Smith. Jan Gunnar Ness til venstre og Olav Brekken i samtale.

21 Olav Heldal i hovedstyret leder flest bedriftsadvokater Tekst og foto: Aina J. Rønning Magnhild Pape Meringen og Olav Heldal utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg sammen med lederen Erik Keiserud. ADVOKATBLADE T OKTOBER

22 Grethe Larsen og Mathys Truyen fra internasjonalt rettshjelpsutvalg sammen med Olav Heldal og klienter ved rettshjelpsprosjektets kontor i Fort Portal i Uganda, ikke langt fra grensen mot DR Congo. 22 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T Vi har jusbøkene og vi sender til hele landet Akademika Jus St.Olavs. pl. 5, 0165 Oslo tlf:

23 Leder for Norges største bedriftsadvokatavdeling, Olav Heldal i DNB. Johnny Veum fast medlem i Advokatbevillingsnemnden Ved hovedstyrets behandling av forslag til medlem og vara - medlem til Advokatbevillings - nemnden, fratrådte Erik Keiserud som inhabil idet nåværende, og potensielt fortsatt medlem i nemnden, Erling Lyngtveit, er partnere i samme firma. Denne delen av hovedstyrets møte ble ledet av nestleder Magnhild Pape Meringen. Erling Lyngtveit er i dag medlem og Johnny Veum (bildet) er varamedlem til Advokatbevillingsnemnden. Hovedstyret diskuterte på prinsipielt grunnlag om det er betenkelig at Advokatforeningens representant i Advokatbevillingsnemnden og leder av Advokatforeningen er partnere i samme firma. Hovedstyret kom til at selv om det ikke er noen formelle forbindelser mellom Advokatbevillings - nemnden og Advokatforeningen, vil det kunne oppstå situasjoner hvor det samtidig blir spørsmål om tap av bevilling og eksklusjon fra Advokatforeningen, og hvor det kan oppfattes å være en habilitetskonflikt. På bakgrunn av dette konkluderte hovedstyret med at man ikke ville foreslå gjenoppnevning av Erling Lyngtveit, men foreslå Johnny Veum som nytt medlem av Advokatbevillingsnemnden. Som varamedlem foreslås Rikke Lassen. Oslo byfogdembete søker medhjelpere ved tvangssalg av fast eiendom og andels/aksjeleiligheter Oslo byfogdembete ønsker å knytte til seg flere advokater og eiendomsmeglerforetak som medhjelpere ved tvangssalg. Det kreves solid og bred erfaring innen eiendomsmegling. Kunnskap om tvangssalg vil være en fordel. Kun søkere som har forretningskontor i Oslo og påtar seg alle typer salgsoppdrag innenfor hele Oslo, vil komme i betraktning. Spørsmål om ordningen kan rettes til seksjonssjef Reidar Amble-Ommundsen, tlf eller via e-post til Fullstendig annonsetekst med utfyllende opplysninger og søknadsfrist er lagt ut på våre internettsider med adresse ADVOKATBLADE T OKTOBER

24 Ikke lett i det hele tatt PROFILEN Tekst og foto: Aina J. Rønning 24 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T Det handler mye om å sette handling etter ord og gjøre som man har lovet. Grete Faremo

25 ADVOKATBLADE T OKTOBER

26 På vei ut fra slottet etter Statsråd, sammen med nyutnevnt utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jens Stoltenberg. Grete Faremo komme seg gjennom dette, sier hun. 26 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

27 sier hun kom til et justisdepartement der alt måtte rigges til på nytt etter terroranslaget. Det har krevd store menneskelige omkostninger å Jeg var trygg på at jeg hadde noe å tilby i justisdepartementet, sier Grete Faremo, som overtar nøkkelen til kontoret fra Knut Storberget. ADVOKATBLADE T OKTOBER

28 Samler inn 28 PENGER Tekst og foto: Georg Mathisen OKTOBER 2012 for ytringsfriheten ADVOKATBLADE T Jeg føler at det er litt juristenes aksjon, dette her. Marius Lystad

29 Aksjonsleder Kari Bucher og næringslivsansvarlig Marius Lystad håper advokatene engasjerer seg i årets tv-aksjon. Trond Erik Solheim ny partner i Homble Olsby Homble Olsby er et forretningsjuridisk advokatfirma med spesialisering innen arbeidslivets juss. Advokat Trond Erik Solheim Runar Homble Ole Kristian Olsby Trond Erik Solheim Harald Venger ADVOKATBLADE T OKTOBER

30 Gatejuristen med satellitter Tekst og foto: Aina J. Rønning Gatejuristen har søkt om penger til å opprette et eget barneprosjekt, og man har fått tillatelse fra Tilsynsrådet til å drive advokatvirksomhet, forteller Cathrine Moksness. 30 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

31 Behovet enormt i Bergen Tekst og foto: Kati Indrefjord Ann Christin Sjøtun og Jon Henrik Kismul har hver sin 80% stilling som utgjør Gatejuristen i Bergen. De er begge utdannet ved Juridisk fakultet i Bergen. ADVOKATBLADE T OKTOBER

32 Advokathåndboken 2012/13

33 JU NYTT nr. 10/2012 Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourføringskurset for advokater og jurister. E-post: Telefon: HØYESTERETT: Krav om oppregulering av festeavgift for næringseiendom Høyesterett avsa 13. sept dom HR A som gjaldt krav om oppregulering av festeavgift, og reiste spørsmål om rekkevidden av kravet i tomtefesteloven 15 tredje ledd om at noe må være tvillaust avtalt for å kunne legges til grunn. Tomtefesteloven 15 tredje ledd lyder: For andre festehøve enn tomt til bustadhus og fritidshus kan kvar av partane krevje den avtalte festeavgifta regulert i samsvar med endringa i pengeverdien i tida sidan festeavtala vart inngått, om dei ikkje tvillaust har avtalt at festeavgifta skal stå uendra eller dei har avtalt regulering på anna måte. Førstvoterende (dommer Indreberg) Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolig-og fritidshus Staten har anket dommen i tomtefestesaken i Menneskerettsdomstolen (se Ju nytt nr. 8/2012). Regjeringen har derfor i Prop. 148 L ( ) fremmet forslag om en midlertidig lov for å avklare rettstilstanden frem til endelig dom fra EMD foreligger i tomtefestesaken og eventuelle endringer i tomtefesteloven er gjennomført. Departementet foreslår en regulering som i utgangspunktet viderefører den ufravikelige retten til å kreve forlengelse på samme vilkår som før ved festetidens utløp, men da slik at reguleringen av vilkårene avgrenses til tidspunktet for ikraftsettelsen av eventuelle formulerte spørsmålsstillingen slik avsnitt 35: Spørsmålet er om ethvert avvik fra lovens normalordning - regulering i samsvar med endringen i pengeverdien - «tvillaust» må være avtalt for at det skal kunne legges til grunn når det oppstår spørsmål om regulering av festeavgift, eller om beviskravet «tvillaust har avtalt» bare gjelder for avtale om ikke-regulering av festeavgiften. Dommer Indreberg gikk grundig inn på forarbeidene og utviklingen i tomtefestelovgivningen i avsnitt Høyesteretts praksis om 15 og tvillaust -kravet har for øvrig dreid seg om feste av tomt til bolig- og fritidshus. I Rt side 1547 Hvalerdommen II er det dog noen generelle uttalelser som trekker i retning av at tvillaust -kravet i tredje ledd også gjelder avtale om regulering på annen måte enn etter endring i pengeverdien. Konklusjonen avsnitt 61: Konklusjonen på lovtolkingsspørsmålet er etter dette at «tvillaust»-kravet i 15 tredje ledd gjelder for avtale om at festeavgiften skal stå uendret, men ikke for avtale om at festeavgiften skal reguleres på annen måte enn i samsvar med endringen i pengeverdien. For slike avtaler gjelder vanlige regler for avtaletolkning. endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse. Ved festeavtaler som løper ut etter ikrafttredelsen av den midlertidige loven, vil festeren og de som er omfattet av tomtefesteloven 32 andre ledd, kunne kreve at festet forlenges på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av eventuelle endringer i tomtefesteloven. For festeavtaler som allerede er forlenget etter tomtefesteloven 33, vil festet fortsette å løpe på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av eventuelle endringer i tomtefesteloven. Et feste som er forlenget etter den midlertidige loven eller tomtefesteloven 33, vil på samme måte som etter gjeldende regler om festetid etter forlengelser i medhold av tomtefesteloven 33, jf. tomtefesteloven 33 annet punktum med videre henvisning til lovens 7 første ledd, gjelde inntil det blir sagt opp av festeren eller tomten blir innløst. For øvrig vil reglene i tomtefesteloven gjelde. Departementet understreker at lovforslaget kun tar sikte på å regulere rettstilstanden frem til endelig rettsavklaring foreligger. Hvorvidt tomtefesteloven må endres, og hva eventuelle lovendringer i så fall vil gå ut på, er foreløpig uvisst. Dette innebærer samtidig at partene i festeforholdene ikke vil kunne forutberegne sin lovmessige ADVOKATBLADE T OKTOBER

34 JU NYTT nr. 10/2012 rettsstilling lenger frem enn virketiden til den midlertidige loven. For å forhindre at det på sviktende grunnlag inngås eventuelle avtaler som regulerer vilkårene for festet i et lengre tidsperspektiv enn den midlertidige lovens virketid, foreslår departementet derfor at det fra den midlertidige lovens ikrafttredelse ikke med bindende virkning skal kunne inngås avtale om vilkårene for festet i tiden etter ikrafttredelsen av eventuelle endringer i tomtefesteloven. Departementet foreslår inntil videre at den midlertidige loven skal gjelde frem til 1. juli HØYESTERETT: Påkravs- eller selvskyldnergaranti Høyesterett avsa 22. aug dom HR A som gjaldt spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravs- eller selvskyldnergaranti. En påkravsgaranti er uavhengig av hovedfordringen, og garantisten kan ikke fremsette innsigelser fra det underliggende forhold. En selvskyldnergaranti er en aksessorisk garanti, og garantisten kan fremsette alle innsigelser som hoveddebitor kan fremsette. Tingretten kom til at garantien var en påkravsgaranti, mens lagmannsretten kom til at det var en selvskyldnergaranti. Høyesterett forkastet anken. Garantiteksten er for lang til å gjengis her. Førstvoterende (dommer Øie) uttalte avsnitt 54, 55, 56 og 59: Det kan ( ) slås fast at den aktuelle garantien bruker en rekke ord og uttrykk som er vanlige ved påkravsgarantier. ( ) Ved tolkning av den aktuelle garantien må det ha atskillig betydning at det er brukt ord og uttrykk som i praksis er vanlige ved påkravsgarantier. Slik praksis vil ofte påvirke utformingen av de garantier som stilles. Hvor stor vekt det skal legges på ordvalget, må imidlertid bero på hvor vanlig det er å bruke påkravsgarantier på det aktuelle området, og hvor innarbeidet og kjent ordbruken er på dette området. Spørsmålet om garantien er en påkravsgaranti, kan uansett ikke avgjøres ut fra bruken av enkeltord og uttrykk isolert sett - hele garantien må leses i sammenheng, ( ). I den konkrete vurderingen la Høyesterett særlig vekt på ett av punktene i garantien, uklarhetsregelen og partenes etterfølgende opptreden. Førstvoterende uttalte om det siste i avsnitt 70 som er av interesse for advokater: Derimot har partenes etterfølgende opptreden interesse. I stevningen til Oslo tingrett fra Norsk Tillitsmann ASA er garantien gjennomgående omtalt som en selvskyldnergaranti. Begrepet er brukt tolv ganger, og det kan dermed vanskelig legges til grunn at ordbruken skyldes en inkurie. Norsk Tillitsmann ASA brukte det samme advokatfirmaet ved utformingen av kontrakten som ved utarbeidelsen av stevningen. Jeg kan derfor vanskelig se det annerledes enn at Norsk Tillitsmann ASA og selskapets juridiske rådgivere opprinnelig må ha ansett garantien for å være en selvskyldnergaranti. Først da Silvercoin Industries AS ett år etter stevningen satte frem krav om dokumentfremleggelse, gjorde Norsk Tillitsmann ASA gjeldende at garantien var en påkravsgaranti. Med den uklarhet som knytter seg til innholdet i garantien, finner jeg å måtte legge atskillig vekt på dette. Statens sivilrettsforvaltning - fri rettshjelp/salær Fra og med 1. september 2012 publiseres Statens sivilrettsforvaltnings vedtak og uttalelser om fri rettshjelp og salær på Lovdata. Statens sivilrettsforvaltning behandler blant annet klager over vedtak etter rettshjelploven, med unntak av de avgjørelser om fri rettshjelp som er truffet av en domstol, jf. rettshjelploven 27. Statens sivilrettsforvaltning behandler også klagesaker etter salærforskriften 13 andre ledd. Databasen vil inneholde vedtak som er fattet fra og med september 2012 og alle generelle uttalelser om forståelsen av regelverket knyttet til rettshjelp og salær. I tillegg er det lagt ut et utvalg av retningsgivende vedtak fattet i perioden desember 2006 til august Ny bostøttelov Lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte (bustøtttelova) trer i kraft 1. januar Loven gir de overordnete prinsippene for bostøtte, mens de mer detaljerte reglene samles i en forskrift. Formålet med loven er å få et regelverk som er oversiktlig og brukervennlig. Reglene er i dag spredt i Husbankloven, retningslinjer vedtatt av Stortinget 17. mars 2009 og ulike forskrifter. Loven er i hovedsak en lovfesting av gjeldende rett, og endringene er av mer teknisk karakter. Det er imidlertid gjort materielle endringer i enkelte av de administrative bestemmelsene. Det er først og fremst endringer som skal sikre hensynet til rettssikkerheten og personvernet for dem som søker om bostøtte. Forarbeider: Prop. 76 L ( ). Innst. 323 L ( ). Kunngjort: NL hefte 10/ OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

35 HØYESTERETT: Falsk anklage om voldtekt Høyesterett avsa 27. aug dom HR A som gjaldt straffutmåling ved falsk anklage om voldtekt, jf. straffeloven 168 første straffalternativ. I tingretten ble kvinnen dømt til fengsel i syv måneder hvorav 90 dager betinget. Hun anket over straffutmålingen til Høyesterett som forkastet anken. Førstvoterende (dommer Webster) uttalte avsnitt 12: Etter min mening må straffutmålingen for en falsk anklage ta utgangspunkt i alvoret i den handlingen beskyldningen gjelder, jf. Rt avsnitt 15. Tidligere praksis vil gi en viss veiledning, men etter at straffenivået for voldtekt er vesentlig hevet de siste årene, har også alvoret og krenkelsen i en falsk beskyldning om voldtekt blitt større. Falsk anklage om voldtekt er særlig alvorlig på grunn av den betydningen fornærmedes forklaring har i disse sakene. Samlet tilsier dette at straffen for falske voldtektsanklager må skjerpes sammenlignet med tidligere rettspraksis. (understreket her). Og avsnitt 17-18: Avtaleloven 37 har sin bakgrunn i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktsvilkår i forbrukerkontrakter. Bestemmelsen regulerer bare vilkår i forbrukerkontrakter som ikke er forhandlet individuelt, og har følgelig et vesentlig snevrere virkeområde enn 36. EU-domstolen avsa 14. juni 2012 prejudisiell avgjørelse i sak C-618/10, som har betydning for forståelsen av 37. Det er særlig to ting man skal merke seg. For det første har nasjonale domstoler plikt til ex officio A [kvinnen] har imidlertid omsorg for to barn på henholdsvis tre og fem år. Hun er gravid og venter sitt tredje barn i oktober Det følger av Rt , avsnittene 23 følgende, at det ikke kan legges særlig vekt på As graviditet ved straffutmålingen. Derimot skal det tas hensyn til hennes barns omsorgssituasjon, jf. barnekonvensjonen artikkel 3, hvoretter barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. ( ). Det fremgår av lagmannsrettens dom at barnas far hadde vanlig samvær, og at han ikke var blitt forespurt om å ha omsorgen under en eventuell soning. ( ). [H]øyesterett har ikke grunnlag for å konkludere annerledes enn lagmannsretten; nemlig at A ikke er i en vesentlig annen situasjon enn mange andre som har hovedomsorgen for barn. Særlig tilståelsen, men også hensynet til barna må tillegges vekt. Ut fra den straffbare handlingens alvor og de sterke allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende, er det likevel ikke grunnlag for å idømme samfunnsstraff eller redusere den straffen lagmannsretten har fastsatt. EU-domstolen: Avtalerevisjon i forbrukerforhold å prøve om kontraktsvilkår som faller innenfor virkeområdet til direktivet, er urimelige. Dette er en oppfølging av tidligere praksis. For det andre er det innenfor virkeområdet til direktivet ikke anledning til å erstatte det urimelige vilkåret med et rimelig. Dette innebærer at dersom avtalen ikke kan opprettholdes uten det urimelige vilkåret, må den settes til side i sin helhet. Den mer fleksible løsningen 36 åpner for, er følgelig ikke tilgjengelig i 37-tilfellene. Rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse - HR U - tatt standpunkt til rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesummen etter tvangssalg. To samboere kjøpte en bolig sammen. Etter brudd i samboerforholdet ble boligen etter begjæring av kvinnen tvangssolgt. Som en del av stadfestelseskjennelsen ble kjøpesummen fordelt med kroner til hver. Tingrettens stadfestelses- og fordelingskjennelse ble ikke påanket og er rettskraftig. I tråd med kjennelsen fikk samboerene utbetalt beløpet de skulle ha. Mannen gikk etter dette til søksmål med krav om at hans reelle eierandel i boligen var større enn 50 prosent, og at han hadde krav på et beløp oppad begrenset til kroner fra kvinnen. Saken ble avvist, og anke til Høyesterett førte ikke frem. Ankeutvalget uttalte at det følger av første ledd at retten ved kjennelse skal fastsette fordelingen av kjøpesummen ved tvangssalg. Etter kan fordelingskjennelsen angripes ved anke og gjenåpning. Etter å ha vist til Ot.prp. nr. 65 ( ) side 240 uttalte ankeutvalget avsnitt 21: Tvangsfullbyrdelsesloven må på denne bakgrunn forstås slik at en fordelingskjennelse ikke bare med endelig virkning avgjør hvordan kjøpesummen skal fordeles mellom de berettigede, men også med rettskraftig virkning avgjør det underliggende rettsforhold mellom dem som har krav på andel av kjøpesummen, jf. Rt side 739 og NOU 2001:32 Bind A, side 405. Rettskraftsvirkningen omfatter også eiere som har vært trukket inn som part eller vært varslet etter tvangsfullbyrdelsesloven 11-8, jf. NOU 2001:32, Bind A, side 405.» ADVOKATBLADE T OKTOBER

Kommunelovens formålsparagraf. "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommunelovens formålsparagraf. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." Handler i praksis om rettssikkerhet og likebehandling upartiskhet

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Habilitet Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Forvaltningsloven 6 (se side 8) Inhabil for nær tilknytning (til en part) i saken egnet til å svekke tilliten

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1175), straffesak, anke over dom, (advokat Ivar Hustad) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1175), straffesak, anke over dom, (advokat Ivar Hustad) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01757-A, (sak nr. 2012/1175), straffesak, anke over dom, A (advokat Ivar Hustad) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Inhabilitet plan for forelesningen

Inhabilitet plan for forelesningen II. INHABILITET 0 Inhabilitet plan for forelesningen 1. Hva er inhabilitet? 2. Hvorfor særlige regler om inhabilitet? 3. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser 4. Forvaltningslovens bestemmelser

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL Møterom: STORSALEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL Møterom: STORSALEN J nr: KU L 13/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL. 12.00 Møterom: STORSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 Leksvik kommune Saksliste: 09/17

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2001

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret

Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret 1 Det medisinske fakultet Fakultetsstyret 2013-2017 2 Fakultetsstyrets mandat Fra: Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar

Detaljer

Årsrapport 2013. Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Årsrapport 2013. Hordaland og Sogn og Fjordane krets Årsrapport 2013 Hordaland og Sogn og Fjordane krets Kretsens tillitsvalgte Kretsstyret Henrik Garmann (leder) Grethe Gullhaug (nestleder) Bjarte Døssland (medlem) Kretsstyret har fra Årsmøtet i 2013 bestått

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Hensikt Bestemmelsene skal sikre at Forskningsrådets tilsatte, eksperter og medlemmer av rådets styrende og rådgivende organer er habile og oppfattes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01238-A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Halvard

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad.

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2153 HSA003 Dato: 15.10.2014 SAK FS 36-2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. oktober 2014 Prosess for behandling av søknader

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, Foretakseiendom AS (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E.

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. BFlH R N OTAT Til: Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen Fra: Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. Harris Dato: Oslo, 9. desember 2015 FJORD 1 I F1 HOLDING AKSJESALG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2016-00352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje)

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje) NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) mot C X kommune D (advokat Eivor Øen til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2014

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Cort Adelersgate 30 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks: +47 22 84 20 02 Dato: 30.juni 2009

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Formål SIUs bestemmelser for habilitet skal bidra til å sikre at SIUs programmer forvaltes

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen Sanksjoner og tilsyn Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen 1 Sanksjoner og tilsyn «oppdrag» Sanksjons- og tilsynssystemet. Innholdet i sanksjonene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E.

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E. NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen til prøve)

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Forskningsrådet er omfattet av habilitetsbestemmelsene i Forvaltningslovens kapittel II Om ugildhet. Bestemmelsene gjelder også eksterne

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot Knut Øverbø

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

Ot.prp. nr. 100 ( ) Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Ot.prp. nr. 100 ( ) Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. Ot.prp. nr. 100 (2004 2005) Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet av 3. juni 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Inhabilitet for folkevalgte

Inhabilitet for folkevalgte Inhabilitet for folkevalgte Forum for kontroll og tilsyn Oslo 12. mars v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Inhabilitetsregler forvaltningsloven 6 kommuneloven 40 nr. 3 IKS-loven 15, aksjeloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer