Barfotadvokaten. bladet. Åpning i nord. JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo. 21 Olav Heldal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barfotadvokaten. bladet. Åpning i nord. JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo. 21 Olav Heldal"

Transkript

1 Advokat bladet Nr årgang 6 Åpning i nord 16 JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo 21 Olav Heldal Barfotadvokaten Med sulu som arbeidsantrekk og lagunen rett utenfor kontorvinduet på Stillehavsøya Tuvalu, driver advokat Isala T. Isala fri rettshjelp i ett av verdens minste land. Han har stillingen som folkeadvokat, oppnevnt av regjeringen. 34

2 kommentarutgaver.no Universitetsforlagets lovkommentarer på nett Nå med 17 titler! Søk i lovkommentarer Jevnlige oppdateringer Lenking til Lovdata Bestill gratis prøvetilgang på kommentarutgaver.no

3 ...4 Kompliserte hvitvaskingsregler Åpning i nord for advokater Proposisjon om konkurskaranteneregler Valgvinnerne trives i politikken Datatilsynet åpner for nettsky Dommerforsikring ikke så viktig Trenger ny lovgivning om habilitet Faglig tyngde, godt samarbeid Ove Heldal leder flest bedriftsadvokater Profilen: Grete Faremo Samler inn penger for ytringsfriheten Gatejuristen med satellitter Gatejuristbehovet enormt i Bergen Barfotadvokaten på Tuvalu Sporer opp PC-en din Debatt Yngre advokater på London-tur Advokater og søvn Etikkspalten Vær oppmerksom på muslimske tradisjoner JussBuss Folk og Forum Jus light INNHOLD NR 10- OKTOBER 2012 REDAKSJONEN AVSLUTTET 9.OKTOBER Gule sider: Midt i bladet (riv ut) eller les den som eblad med aktive lenker til dommene på Spennvidden i advokatyrket Etikkurs om egen moral REDAKTØREN Marit Aschehoug kontor mobil ADVOKATBLADE T OKTOBER

4 Kompliserte hvitvaskingsregler Tekst og foto: Aina J. Rønning 4 OKTOBER 2012 Jeg ble overrasket over at en så sentral problemstilling var så diffus og lite utredet. Pernille Birkelund ADVOKATBLADE T

5 Pernille Birkelund drøftet hvitvaskingsreglementets uaktsomhetsdel i sin masteroppgave. Nye bøker André Clemetsen I law you Historier fra jussens verden. En fotodokumentar som tar pulsen på noen av de viktigste temaene og arbeidsoppgavene innen jussens verden i dag. ISBN Pris 499,- Øivind Ravna og Tore Henriksen Juss i Nord: Hav, fisk og urfolk En hyllest til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsøs 25-årsjubileum. ISBN Pris 550,- Jannik Woxholth Aksjonæravtaler I hvilken grad har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger. ISBN Pris 310,- Finnes også som e-bok ISBN Pris 248,- ADVOKATBLADE T OKTOBER

6 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T 6 Åpning i for advokater Tekst og foto: Aina J. Rønning NORD

7 Tysk-norsk Juristforening feirer 25 år I mai 2013 feirer Tysk-Nordisk Juristforening sitt 25 årsjubileum. I anledning jubileet vil det bli utdelt en pris for et fortjenestefullt vitenskapelige arbeid innenfor tysk-nordisk rett og rettssamkvem. Prisen vil utgjøre euro. Arbeider som kan innleveres omfatter avhandlinger, bøker og andre publikasjoner på tysk, engelsk eller et nordisk språk, som behandler emner innenfor sammenlignende rett, internasjonal privatrett eller internasjonal handelsrett. Med tysk-nordisk menes Tyskland, Østerrike, Sveits, Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island samt de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen. En skriftlig søknad sammen med et frieksemplar av arbeidet for bedømming må innleveres senest 31.januar 2013 til: Rechtanwalt Ernst Johansson, Hopfenstrasse 31, D Kiel, Tyskland. Fagseminar for skatterettsadvokater Sentralskattekontoret for storbedrifter inviterer Advokatforeningens medlemmer til et todagers jubileumsseminar november i Moss. Skatteetatens storbedriftssatsning er hovedtema 20. november, mens Høyesteretts behandling av skattesaker er tema 21. november. Advokatmangelen i Hammerfest er prekær, og Cecilie Lysjø Jacobsen har tomme kontorlokaler klare for den som vil starte praksis i Hammerfest. ADVOKATBLADE T OKTOBER

8 Proposisjon om konkurskarantene Tekst og foto: Aina J. Rønning Jeg oppfatter dette som en erkjennelse av at dagens praksis ikke er god nok. Hans Frode K. Asmyhr Advisor Communisafe er en enkel og trygg måte å kommunisere sikkert med dine klienter og andre aktører på nettet. Dialogen skjer via en passordbeskyttet webportal med samme sikkerhetsnivå som nettbanken. Dialogen og dokumenthåndteringen er integrert med Advisor for enkel saksbehandling. Advokaten benytter kun Advisor med kjent brukergrensesnitt. Scann QR koden eller gå inn på for å se informasjonsfilm om Advisor Communisafe. telefon: OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

9 Hans-Frode Kielland Asmyhr oppfordrer DA til å se på om det er behov for mer skolering av dommerne. Det årlige ajourføringskurset for jurister og advokater holdes i Tromsø, - Her er høstens datoer: Torsdag 8. lørdag 10. november, Tromsø Torsdag 22. lørdag 24. november, Bergen Onsdag 28. fredag 30. november, Oslo Program/påmelding: no/ Juristenes Utdanningssenter 0164 OSLO år med kunnskap del av høstens kurs: ADVOKATBLADE T OKTOBER

10 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T Valgvinnerne i politikken TRIVES Tekst og foto: Georg Mathisen 10

11 Med de kommunale sakspapirene under armen, på vei til retten. Knut O. Eldhuset kombinerer advokatyrket med Venstre-politikk i Sandnes. Jens Johan Hjort fikk ordførerkjedet rundt halsen etter valget, og arbeider mer enn noen gang. (Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune) ADVOKATBLADE T OKTOBER

12 JUS et magasin i Finansavisen ganger i året Neste utgave av magasinet Finansavisen Jus er 2. november 2012 For annonseinformasjon om magasinet og ellers i avisen kontakt: Eivy Maxwell, tlf / eller e-post: Advokatfirmaer og andre med tilknytning til advokattjenester som annonserer i Finansavisen skyter blink! Ingen annen avis har så høy andel av lesere med beslutningsmyndighet når det gjelder kjøp av advokattjenester. *Kilde: MMI Fagpressen juni-08 Det er tidkrevende når en skal gjøre en ordentlig jobb som politiker. Jon Rikard Kleven (Sp) 12 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

13 Datatilsynet åpner for nettsky Sivilombudsmannen inviterer til MR-seminar 27. november inviterer Sivilombudsmannen til menneskerettighetsseminar med tittelen Nytt besøksorgan for forebygging av tortur ved frihetsberøvelse, Frivillig protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Bakgrunnen for seminaret er at regjeringen arbeider med sikte på ratifikasjon og gjennomføring av en ny frivillig protokoll til FNs torturkonvensjon. Formålet er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, gjennom regelmessige besøk fra et uavhengig organ til steder for frihetsberøvelse. I april 2012 avga en interdepartemental arbeidsgruppe en rapport hvor det anbefales at Sivilombudsmannen utpekes som slikt besøksorgan. Seminaret er gratis og finner sted på Litteraturhuset klokken Næringslivets språkpartner gjennom 30 år ADVOKATBLADE T OKTOBER

14 Dommerforsikring ikke så viktig Dommerforsikringen er en nedarvet rettstradisjon fra historisk tid. Dagens dommere vet hva de gjør, mener Høyesterett. HAR DU KLIENTER SOM SKAL AVHENDE FAST EIENDOM? By- og forretningsgårder i Oslo eller tomter og tomteområder i Oslo og omegn søkes for solid klient innen eiendomsbransjen. Ta kontakt med: ADVOKAT TORSTEIN EKDAHL Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo Telefon / E-post: AS Norskproduserte og spesialtilpassede Dommer- og advokatkapper (Dame og herremodell) Protokollførerkapper Kappene lages i førsteklasses materialer, og har helforet forstykke. Kr ,- eks. mva. og frakt Trøa, 6493 Lyngstad Tlf: , Fax: E-post: Web: 14 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

15 Microsoft Office sikker løsning for advokater! Sikker tilgang til e-post og dokumenter på alle mobile enheter! Nå kan du få sikker tilgang til dine dokumenter og e-post via nettbrettet. Office 365 sammen med Mobilt Bedriftsnett levert fra Nordialog og Telenor gir deg som advokat en sikker og stabil løsning. De ansatte kan enkelt og sikkert koble seg opp via både mobiltelefon, nettbrett og PC og få tilgang til e-post og dokumenter mens de er på farten. Sikker tilgang slik at du kan jobbe uansett hvor du befinner deg: Nordialog i samarbeid med Telenor og SmartWorks sørger for rask og sikker leveranse! Ta kontakt med Jostein Skjærum på e-post: eller mobil: CONNECTED PEOPLE WORK SMARTER

16 JUS FEIRER 20 ÅRS-JUBILEUM Trenger ny lovgivning om habilitet Tekst og foto: Aina J. Rønning Forvaltningslovens 6. (habilitetskrav) En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. fakta 16 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

17 Jubileumsseminar om habilitet: Mer enn 200 jurister og advokater fikk med seg den entydige kritikken mot dagens lovverk. Sverre Blandhol (innfelt) har forsket på habilitet, og hans konklusjon er at det skal lite til før man faktisk er farget av de relasjonene man har. Vi ønsker Advokat Sven Iver Steen velkommen som partner. ADVOKATBLADE T OKTOBER

18 JUS FEIRER 20 ÅRS-JUBILEUM Erik Keiserud (t.h.) påpekte at inntjeningskravet kan bli så stort at advokatfirmaer strekker reglene for interessekonflikt. Han advarte mot dette, og foreslo større bruk at etikkansvarlige og etikkutvalg intern i advokatfirmaene. Til venstre: Erik Boe. Trine Skei Grande var minst like skeptisk til habilitetsvurderingen som skjer i norsk politikk, særlig i kommunene rundt omkring. Marie Simonsen fra Dagbladet mente politikere lar vennskap og kjennskap gå foran i behandlingen av saker. 18 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

19 Direktør Christine Holtan Bøgh takket de ansatte i JUS for innsatsen. På bildet fra venstre: administrasjonssjef Arne Dahlgård, regnskapsleder Lisbeth Rustad, kurskoordinator Vibeke Skabo og kurskoordinator Torill Sveen Borgen. Faglig tyngde, godt samhold ER DU LEI AV AT PC-EN DIN FØLGER SINE EGNE REGLER? Vi gjør deg venn med pc-en din uten at du får et foredrag om hvorfor. PC Vennen AS er en profesjonell IT-partner for små- og mellomstore advokatkontorer. Ring oss idag på tlf ADVOKATBLADE T OKTOBER

20 Marthe Reier, Tallag Andersen og Ingrid Aasen. Frede Aas Rognlien og Knut Rognlien (t.h.) 20 Juristenes Utdanningssenter (JUS) ble opprettet 1. januar 1992 og er en selveiende ideell forening med Norges Juristforbund og Advokatforeningen som medlemmer/eiere. JUS har som formål å tilby sine medlemmer etter- og videreutdanning på høyt nivå. JUS har tilbyr etterutdannelse til alle jurister, advokater, dommere, ledere og saksbehandlere på ulike nivåer. JUS har et nært samarbeid med de juridiske fakulteter i Norge, med dommere, de beste advokater og offentlige tjenestemenn. Det ble i 2011 avholdt ca 170 kurs. De aller fleste var enten dagskurs eller halvannendagskurs. OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T fakta mingle- BILDER Kristin Normann og Eyvind Smith. Jan Gunnar Ness til venstre og Olav Brekken i samtale.

21 Olav Heldal i hovedstyret leder flest bedriftsadvokater Tekst og foto: Aina J. Rønning Magnhild Pape Meringen og Olav Heldal utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg sammen med lederen Erik Keiserud. ADVOKATBLADE T OKTOBER

22 Grethe Larsen og Mathys Truyen fra internasjonalt rettshjelpsutvalg sammen med Olav Heldal og klienter ved rettshjelpsprosjektets kontor i Fort Portal i Uganda, ikke langt fra grensen mot DR Congo. 22 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T Vi har jusbøkene og vi sender til hele landet Akademika Jus St.Olavs. pl. 5, 0165 Oslo tlf:

23 Leder for Norges største bedriftsadvokatavdeling, Olav Heldal i DNB. Johnny Veum fast medlem i Advokatbevillingsnemnden Ved hovedstyrets behandling av forslag til medlem og vara - medlem til Advokatbevillings - nemnden, fratrådte Erik Keiserud som inhabil idet nåværende, og potensielt fortsatt medlem i nemnden, Erling Lyngtveit, er partnere i samme firma. Denne delen av hovedstyrets møte ble ledet av nestleder Magnhild Pape Meringen. Erling Lyngtveit er i dag medlem og Johnny Veum (bildet) er varamedlem til Advokatbevillingsnemnden. Hovedstyret diskuterte på prinsipielt grunnlag om det er betenkelig at Advokatforeningens representant i Advokatbevillingsnemnden og leder av Advokatforeningen er partnere i samme firma. Hovedstyret kom til at selv om det ikke er noen formelle forbindelser mellom Advokatbevillings - nemnden og Advokatforeningen, vil det kunne oppstå situasjoner hvor det samtidig blir spørsmål om tap av bevilling og eksklusjon fra Advokatforeningen, og hvor det kan oppfattes å være en habilitetskonflikt. På bakgrunn av dette konkluderte hovedstyret med at man ikke ville foreslå gjenoppnevning av Erling Lyngtveit, men foreslå Johnny Veum som nytt medlem av Advokatbevillingsnemnden. Som varamedlem foreslås Rikke Lassen. Oslo byfogdembete søker medhjelpere ved tvangssalg av fast eiendom og andels/aksjeleiligheter Oslo byfogdembete ønsker å knytte til seg flere advokater og eiendomsmeglerforetak som medhjelpere ved tvangssalg. Det kreves solid og bred erfaring innen eiendomsmegling. Kunnskap om tvangssalg vil være en fordel. Kun søkere som har forretningskontor i Oslo og påtar seg alle typer salgsoppdrag innenfor hele Oslo, vil komme i betraktning. Spørsmål om ordningen kan rettes til seksjonssjef Reidar Amble-Ommundsen, tlf eller via e-post til Fullstendig annonsetekst med utfyllende opplysninger og søknadsfrist er lagt ut på våre internettsider med adresse ADVOKATBLADE T OKTOBER

24 Ikke lett i det hele tatt PROFILEN Tekst og foto: Aina J. Rønning 24 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T Det handler mye om å sette handling etter ord og gjøre som man har lovet. Grete Faremo

25 ADVOKATBLADE T OKTOBER

26 På vei ut fra slottet etter Statsråd, sammen med nyutnevnt utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jens Stoltenberg. Grete Faremo komme seg gjennom dette, sier hun. 26 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

27 sier hun kom til et justisdepartement der alt måtte rigges til på nytt etter terroranslaget. Det har krevd store menneskelige omkostninger å Jeg var trygg på at jeg hadde noe å tilby i justisdepartementet, sier Grete Faremo, som overtar nøkkelen til kontoret fra Knut Storberget. ADVOKATBLADE T OKTOBER

28 Samler inn 28 PENGER Tekst og foto: Georg Mathisen OKTOBER 2012 for ytringsfriheten ADVOKATBLADE T Jeg føler at det er litt juristenes aksjon, dette her. Marius Lystad

29 Aksjonsleder Kari Bucher og næringslivsansvarlig Marius Lystad håper advokatene engasjerer seg i årets tv-aksjon. Trond Erik Solheim ny partner i Homble Olsby Homble Olsby er et forretningsjuridisk advokatfirma med spesialisering innen arbeidslivets juss. Advokat Trond Erik Solheim Runar Homble Ole Kristian Olsby Trond Erik Solheim Harald Venger ADVOKATBLADE T OKTOBER

30 Gatejuristen med satellitter Tekst og foto: Aina J. Rønning Gatejuristen har søkt om penger til å opprette et eget barneprosjekt, og man har fått tillatelse fra Tilsynsrådet til å drive advokatvirksomhet, forteller Cathrine Moksness. 30 OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

31 Behovet enormt i Bergen Tekst og foto: Kati Indrefjord Ann Christin Sjøtun og Jon Henrik Kismul har hver sin 80% stilling som utgjør Gatejuristen i Bergen. De er begge utdannet ved Juridisk fakultet i Bergen. ADVOKATBLADE T OKTOBER

32 Advokathåndboken 2012/13

33 JU NYTT nr. 10/2012 Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourføringskurset for advokater og jurister. E-post: Telefon: HØYESTERETT: Krav om oppregulering av festeavgift for næringseiendom Høyesterett avsa 13. sept dom HR A som gjaldt krav om oppregulering av festeavgift, og reiste spørsmål om rekkevidden av kravet i tomtefesteloven 15 tredje ledd om at noe må være tvillaust avtalt for å kunne legges til grunn. Tomtefesteloven 15 tredje ledd lyder: For andre festehøve enn tomt til bustadhus og fritidshus kan kvar av partane krevje den avtalte festeavgifta regulert i samsvar med endringa i pengeverdien i tida sidan festeavtala vart inngått, om dei ikkje tvillaust har avtalt at festeavgifta skal stå uendra eller dei har avtalt regulering på anna måte. Førstvoterende (dommer Indreberg) Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolig-og fritidshus Staten har anket dommen i tomtefestesaken i Menneskerettsdomstolen (se Ju nytt nr. 8/2012). Regjeringen har derfor i Prop. 148 L ( ) fremmet forslag om en midlertidig lov for å avklare rettstilstanden frem til endelig dom fra EMD foreligger i tomtefestesaken og eventuelle endringer i tomtefesteloven er gjennomført. Departementet foreslår en regulering som i utgangspunktet viderefører den ufravikelige retten til å kreve forlengelse på samme vilkår som før ved festetidens utløp, men da slik at reguleringen av vilkårene avgrenses til tidspunktet for ikraftsettelsen av eventuelle formulerte spørsmålsstillingen slik avsnitt 35: Spørsmålet er om ethvert avvik fra lovens normalordning - regulering i samsvar med endringen i pengeverdien - «tvillaust» må være avtalt for at det skal kunne legges til grunn når det oppstår spørsmål om regulering av festeavgift, eller om beviskravet «tvillaust har avtalt» bare gjelder for avtale om ikke-regulering av festeavgiften. Dommer Indreberg gikk grundig inn på forarbeidene og utviklingen i tomtefestelovgivningen i avsnitt Høyesteretts praksis om 15 og tvillaust -kravet har for øvrig dreid seg om feste av tomt til bolig- og fritidshus. I Rt side 1547 Hvalerdommen II er det dog noen generelle uttalelser som trekker i retning av at tvillaust -kravet i tredje ledd også gjelder avtale om regulering på annen måte enn etter endring i pengeverdien. Konklusjonen avsnitt 61: Konklusjonen på lovtolkingsspørsmålet er etter dette at «tvillaust»-kravet i 15 tredje ledd gjelder for avtale om at festeavgiften skal stå uendret, men ikke for avtale om at festeavgiften skal reguleres på annen måte enn i samsvar med endringen i pengeverdien. For slike avtaler gjelder vanlige regler for avtaletolkning. endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse. Ved festeavtaler som løper ut etter ikrafttredelsen av den midlertidige loven, vil festeren og de som er omfattet av tomtefesteloven 32 andre ledd, kunne kreve at festet forlenges på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av eventuelle endringer i tomtefesteloven. For festeavtaler som allerede er forlenget etter tomtefesteloven 33, vil festet fortsette å løpe på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av eventuelle endringer i tomtefesteloven. Et feste som er forlenget etter den midlertidige loven eller tomtefesteloven 33, vil på samme måte som etter gjeldende regler om festetid etter forlengelser i medhold av tomtefesteloven 33, jf. tomtefesteloven 33 annet punktum med videre henvisning til lovens 7 første ledd, gjelde inntil det blir sagt opp av festeren eller tomten blir innløst. For øvrig vil reglene i tomtefesteloven gjelde. Departementet understreker at lovforslaget kun tar sikte på å regulere rettstilstanden frem til endelig rettsavklaring foreligger. Hvorvidt tomtefesteloven må endres, og hva eventuelle lovendringer i så fall vil gå ut på, er foreløpig uvisst. Dette innebærer samtidig at partene i festeforholdene ikke vil kunne forutberegne sin lovmessige ADVOKATBLADE T OKTOBER

34 JU NYTT nr. 10/2012 rettsstilling lenger frem enn virketiden til den midlertidige loven. For å forhindre at det på sviktende grunnlag inngås eventuelle avtaler som regulerer vilkårene for festet i et lengre tidsperspektiv enn den midlertidige lovens virketid, foreslår departementet derfor at det fra den midlertidige lovens ikrafttredelse ikke med bindende virkning skal kunne inngås avtale om vilkårene for festet i tiden etter ikrafttredelsen av eventuelle endringer i tomtefesteloven. Departementet foreslår inntil videre at den midlertidige loven skal gjelde frem til 1. juli HØYESTERETT: Påkravs- eller selvskyldnergaranti Høyesterett avsa 22. aug dom HR A som gjaldt spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravs- eller selvskyldnergaranti. En påkravsgaranti er uavhengig av hovedfordringen, og garantisten kan ikke fremsette innsigelser fra det underliggende forhold. En selvskyldnergaranti er en aksessorisk garanti, og garantisten kan fremsette alle innsigelser som hoveddebitor kan fremsette. Tingretten kom til at garantien var en påkravsgaranti, mens lagmannsretten kom til at det var en selvskyldnergaranti. Høyesterett forkastet anken. Garantiteksten er for lang til å gjengis her. Førstvoterende (dommer Øie) uttalte avsnitt 54, 55, 56 og 59: Det kan ( ) slås fast at den aktuelle garantien bruker en rekke ord og uttrykk som er vanlige ved påkravsgarantier. ( ) Ved tolkning av den aktuelle garantien må det ha atskillig betydning at det er brukt ord og uttrykk som i praksis er vanlige ved påkravsgarantier. Slik praksis vil ofte påvirke utformingen av de garantier som stilles. Hvor stor vekt det skal legges på ordvalget, må imidlertid bero på hvor vanlig det er å bruke påkravsgarantier på det aktuelle området, og hvor innarbeidet og kjent ordbruken er på dette området. Spørsmålet om garantien er en påkravsgaranti, kan uansett ikke avgjøres ut fra bruken av enkeltord og uttrykk isolert sett - hele garantien må leses i sammenheng, ( ). I den konkrete vurderingen la Høyesterett særlig vekt på ett av punktene i garantien, uklarhetsregelen og partenes etterfølgende opptreden. Førstvoterende uttalte om det siste i avsnitt 70 som er av interesse for advokater: Derimot har partenes etterfølgende opptreden interesse. I stevningen til Oslo tingrett fra Norsk Tillitsmann ASA er garantien gjennomgående omtalt som en selvskyldnergaranti. Begrepet er brukt tolv ganger, og det kan dermed vanskelig legges til grunn at ordbruken skyldes en inkurie. Norsk Tillitsmann ASA brukte det samme advokatfirmaet ved utformingen av kontrakten som ved utarbeidelsen av stevningen. Jeg kan derfor vanskelig se det annerledes enn at Norsk Tillitsmann ASA og selskapets juridiske rådgivere opprinnelig må ha ansett garantien for å være en selvskyldnergaranti. Først da Silvercoin Industries AS ett år etter stevningen satte frem krav om dokumentfremleggelse, gjorde Norsk Tillitsmann ASA gjeldende at garantien var en påkravsgaranti. Med den uklarhet som knytter seg til innholdet i garantien, finner jeg å måtte legge atskillig vekt på dette. Statens sivilrettsforvaltning - fri rettshjelp/salær Fra og med 1. september 2012 publiseres Statens sivilrettsforvaltnings vedtak og uttalelser om fri rettshjelp og salær på Lovdata. Statens sivilrettsforvaltning behandler blant annet klager over vedtak etter rettshjelploven, med unntak av de avgjørelser om fri rettshjelp som er truffet av en domstol, jf. rettshjelploven 27. Statens sivilrettsforvaltning behandler også klagesaker etter salærforskriften 13 andre ledd. Databasen vil inneholde vedtak som er fattet fra og med september 2012 og alle generelle uttalelser om forståelsen av regelverket knyttet til rettshjelp og salær. I tillegg er det lagt ut et utvalg av retningsgivende vedtak fattet i perioden desember 2006 til august Ny bostøttelov Lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte (bustøtttelova) trer i kraft 1. januar Loven gir de overordnete prinsippene for bostøtte, mens de mer detaljerte reglene samles i en forskrift. Formålet med loven er å få et regelverk som er oversiktlig og brukervennlig. Reglene er i dag spredt i Husbankloven, retningslinjer vedtatt av Stortinget 17. mars 2009 og ulike forskrifter. Loven er i hovedsak en lovfesting av gjeldende rett, og endringene er av mer teknisk karakter. Det er imidlertid gjort materielle endringer i enkelte av de administrative bestemmelsene. Det er først og fremst endringer som skal sikre hensynet til rettssikkerheten og personvernet for dem som søker om bostøtte. Forarbeider: Prop. 76 L ( ). Innst. 323 L ( ). Kunngjort: NL hefte 10/ OKTOBER 2012 ADVOKATBLADE T

35 HØYESTERETT: Falsk anklage om voldtekt Høyesterett avsa 27. aug dom HR A som gjaldt straffutmåling ved falsk anklage om voldtekt, jf. straffeloven 168 første straffalternativ. I tingretten ble kvinnen dømt til fengsel i syv måneder hvorav 90 dager betinget. Hun anket over straffutmålingen til Høyesterett som forkastet anken. Førstvoterende (dommer Webster) uttalte avsnitt 12: Etter min mening må straffutmålingen for en falsk anklage ta utgangspunkt i alvoret i den handlingen beskyldningen gjelder, jf. Rt avsnitt 15. Tidligere praksis vil gi en viss veiledning, men etter at straffenivået for voldtekt er vesentlig hevet de siste årene, har også alvoret og krenkelsen i en falsk beskyldning om voldtekt blitt større. Falsk anklage om voldtekt er særlig alvorlig på grunn av den betydningen fornærmedes forklaring har i disse sakene. Samlet tilsier dette at straffen for falske voldtektsanklager må skjerpes sammenlignet med tidligere rettspraksis. (understreket her). Og avsnitt 17-18: Avtaleloven 37 har sin bakgrunn i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktsvilkår i forbrukerkontrakter. Bestemmelsen regulerer bare vilkår i forbrukerkontrakter som ikke er forhandlet individuelt, og har følgelig et vesentlig snevrere virkeområde enn 36. EU-domstolen avsa 14. juni 2012 prejudisiell avgjørelse i sak C-618/10, som har betydning for forståelsen av 37. Det er særlig to ting man skal merke seg. For det første har nasjonale domstoler plikt til ex officio A [kvinnen] har imidlertid omsorg for to barn på henholdsvis tre og fem år. Hun er gravid og venter sitt tredje barn i oktober Det følger av Rt , avsnittene 23 følgende, at det ikke kan legges særlig vekt på As graviditet ved straffutmålingen. Derimot skal det tas hensyn til hennes barns omsorgssituasjon, jf. barnekonvensjonen artikkel 3, hvoretter barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. ( ). Det fremgår av lagmannsrettens dom at barnas far hadde vanlig samvær, og at han ikke var blitt forespurt om å ha omsorgen under en eventuell soning. ( ). [H]øyesterett har ikke grunnlag for å konkludere annerledes enn lagmannsretten; nemlig at A ikke er i en vesentlig annen situasjon enn mange andre som har hovedomsorgen for barn. Særlig tilståelsen, men også hensynet til barna må tillegges vekt. Ut fra den straffbare handlingens alvor og de sterke allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende, er det likevel ikke grunnlag for å idømme samfunnsstraff eller redusere den straffen lagmannsretten har fastsatt. EU-domstolen: Avtalerevisjon i forbrukerforhold å prøve om kontraktsvilkår som faller innenfor virkeområdet til direktivet, er urimelige. Dette er en oppfølging av tidligere praksis. For det andre er det innenfor virkeområdet til direktivet ikke anledning til å erstatte det urimelige vilkåret med et rimelig. Dette innebærer at dersom avtalen ikke kan opprettholdes uten det urimelige vilkåret, må den settes til side i sin helhet. Den mer fleksible løsningen 36 åpner for, er følgelig ikke tilgjengelig i 37-tilfellene. Rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse - HR U - tatt standpunkt til rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesummen etter tvangssalg. To samboere kjøpte en bolig sammen. Etter brudd i samboerforholdet ble boligen etter begjæring av kvinnen tvangssolgt. Som en del av stadfestelseskjennelsen ble kjøpesummen fordelt med kroner til hver. Tingrettens stadfestelses- og fordelingskjennelse ble ikke påanket og er rettskraftig. I tråd med kjennelsen fikk samboerene utbetalt beløpet de skulle ha. Mannen gikk etter dette til søksmål med krav om at hans reelle eierandel i boligen var større enn 50 prosent, og at han hadde krav på et beløp oppad begrenset til kroner fra kvinnen. Saken ble avvist, og anke til Høyesterett førte ikke frem. Ankeutvalget uttalte at det følger av første ledd at retten ved kjennelse skal fastsette fordelingen av kjøpesummen ved tvangssalg. Etter kan fordelingskjennelsen angripes ved anke og gjenåpning. Etter å ha vist til Ot.prp. nr. 65 ( ) side 240 uttalte ankeutvalget avsnitt 21: Tvangsfullbyrdelsesloven må på denne bakgrunn forstås slik at en fordelingskjennelse ikke bare med endelig virkning avgjør hvordan kjøpesummen skal fordeles mellom de berettigede, men også med rettskraftig virkning avgjør det underliggende rettsforhold mellom dem som har krav på andel av kjøpesummen, jf. Rt side 739 og NOU 2001:32 Bind A, side 405. Rettskraftsvirkningen omfatter også eiere som har vært trukket inn som part eller vært varslet etter tvangsfullbyrdelsesloven 11-8, jf. NOU 2001:32, Bind A, side 405.» ADVOKATBLADE T OKTOBER

Advokat DYR DOMSTOL. bladet. Førstelinjen legges ned Hjelp for Help? 14. Advokater liker sosiale medier 32

Advokat DYR DOMSTOL. bladet. Førstelinjen legges ned Hjelp for Help? 14. Advokater liker sosiale medier 32 bladet Nr. 12 2012 92. årgang Advokat DYR DOMSTOL Sorenskriver Knut Rønning ved Sandefjord tingrett satte seg ned og laget et regnestykke for hvor mye det koster å gjennomføre en vanlig sak i førsteinstans.

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Medlemsblad nr. 1 - Januar 2010 - Årgang 24 Ny barnelov Et spill for galleriet Side 7 F2F og Ekteskapsloven Side 5 Assistert befruktning av single kvinner.

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

Tar steget inn i Høyesterett

Tar steget inn i Høyesterett W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2014 48. ÅRGANG Wenche Elizabeth Arntzen dømte i terrorsaken Tar steget inn i Høyesterett Gjev pris til asyladvokater // 856 må leve i skjul Null turnover i Follo

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Oppgrader medlemskortet ditt i dag!

Oppgrader medlemskortet ditt i dag! W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2014 48. ÅRGANG Scandinavian Star Mordbrannens siste gransking Høyesteretts nyere historie // Bondens advokat Tilregnelighetsutvalget // Sender studenter ut i

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a.

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a. NR. 1 2014 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 8 Konferanse om nemndsstruktur SIDENE 9 10 Klagenemnda for MVA SIDENE 11 12 Skatteklagenemnda

Detaljer

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005 Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn Geir P. Solstad Forhandlingsleder Norges Fotballforbund En spenstig idrettsavtale SIDE 10-11 SIDE 12-13 FØYEN

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28.

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28. NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005 Kundene skal føle seg ivaretatt Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 Uten blanke ark SIDE 28 Foto: Roy Storvik Ny lov om voldgift bør voldgift brukes? Den nye loven om voldgift

Detaljer