HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)"

Transkript

1 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING 28. UTGAVE Opplag 800

2 2

3 3 1 Styret Foreningens adresse Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn Representanter til jaktområdenes årsmøter Jaktområde Jaktområde Nittedal kommunes skoger Oslo kommunes skoger Jaktområde Nittedal kommunes skoger Dyno Industriers skoger Jaktområde Representanter i RFA Æresmedlemmer Medlemmer med hedersmerke Fiskeutvalget Aktiviteter Fiskemuligheter Arbeidslag Fiskeutvalgets årsmøtevalgte medlemmer Fiskeoppsyn Fiskeutvalgets vandrepremier Fiskeutvalgets pokal til beste fisker Jaktutvalget Jakthundarbeidet Jaktutvalgets årsmøtevalgte medlemmer i Viltstell Autoriserte brukere av elektrisk halsbånd Autoriserte jakthunddommere Ettersøkshunder Jaktutvalgets vandrepremier og disses statutter Jaktutvalgets vandrefat for KM i figurjakt Nittedal Gullsmie s vandrepremie for beste revejeger Jegerprøven Generelle opplysninger om jegerprøven Autoriserte jegerprøveinstruktører Dressurområde for hund Jaktskytterutvalget Aktiviteter Jaktskytterutvalgets årsmøtevalgte medl. i Jaktskytterutvalgets instruktører Jaktskytterutvalgets øvrige tillitsmenn Jaktskytterutvalgets laginndeling for Vaktliste for Varpet skytebane Prisliste for Varpet skyteanlegg Priser i forbindelse med trening Priser i forbindelse med leie av baner Regler for Leirduebanen Jaktskytterutvalgets vandrepremier og statutter Magne Landerø A/S fat for KM i jegertrap... 23

4 Jaktskytterutvalgets fat for KM i elgskyting Jaktskytterutvalgets fat for Sporting Jaktskytterfatet Autoriserte jegertrapdommere Naturvernansvarlig Ungdomsutvalget Jakt- og fiskemuligheter i foreningen Jakt i Nittedal kommunes skoger Jakt i Oslo kommunes skoger i Nittedal Jakt i Dyno Industriers skoger i Nittedal Jakt i Aasmarka Ferdsel med motorkjøretøy i Aasmarka Båndtvang for hund Fiske i Aasmarka Fiske i Nordmarka Medlemsfordeler Glømmi Sport NJFF Vedtekter Søknad om jaktkort i Aasmarka Søknad om jaktkort Terminliste 2015 august Aktiviteter Datobestemte aktiviteter Aktiviteter Datobestemte aktiviteter Navn og adresseliste Referat fra Årsmøtet 2015 med revisjonsberetning Notater... 62

5 1 Styret Styrets leder: Kjell Øybakken Nestleder: Kjell Erik Øybakken Sekretær: Morten Fossum Kasserer: Jostein Bachmann Leder fiskeutvalget: Reidar Belseth Leder jaktutvalget: Jon Aarstad Leder jaktskytterutvalget: May-Lill Sørensen Leder naturvernutvalget: Marius Johansen Styrets ungdomskontakt: Ivaretas av hovedstyret 1. varamedlem: Håkon Arnesen 2. varamedlem: Tina Øybakken 5 2 Foreningens adresse Postadresse: Internett: Postboks 39, 1486 Nittedal Ansvarlige for nettsidene er: Hovedadministrator: Fiskeutvalget: Morten Fossum Terje Martinsen Jaktutvalget: Jon Aarstad Jaktskytterutvalget: Jesper Pettersen Epost: Facebook https://www.facebook.com/varp etslerduebane?fref=ts

6 6 3 Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn Materialforvalter: Revisorer: Valgkomité: Håkon Arnesen Trond Øybakken Kjell Syver Tønnesen Magne Røyne Erling Bøckmann Sverre Hafel 4 Representanter til jaktområdenes årsmøter 4.1 Jaktområde 1 Medlem: Varamedlem: Rune Hofstad Stig Skottun 4.2 Jaktområde Nittedal kommunes skoger Medlem: Arnesen, Stein Varamedlem: Knutsen, Marius Oslo kommunes skoger Medlem: Knudsen, Bjørn H. Varamedlem: Nilsen, Kjetil 4.3 Jaktområde Nittedal kommunes skoger Medlem: Varamedlem: Kampen, Bjarne Lied, Odd- Jarle Dyno Industriers skoger Medlem: Kassem, Asbjørn Varamedlem: Øybakken, Kjell 4.4 Jaktområde 6 Medlem: Varamedlem: Sterud, Øystein Backmann, Jostein 5 Representanter i RFA (Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon)

7 7 Reidar Belseth 6 Æresmedlemmer Æresmedlemskap er tildelt følgende personer: Arnesen, Håkon Offerdahl Brun, Per Bækken, Jens Fearnley, Thomas Lappegaard, Olav Ording, Alf With, Hans Øybakken, Kjell 7 Medlemmer med hedersmerke Foreningens hedersmerke er tildelt følgende personer: Bekkedal, Knut Bekkedal, Mildrid Bergersen, Per Brun, Per Bækken, Jens Bøckmann, Erling Eilertsen, Tore Eriksen, Bjarne Fossum, Arne Fossum, Gunvor Fossum, Morten Haga, Olav Hagen, Lars Hermansen, Knut Hesselberg, Arne Hjortland, Arne Hustad, Sigmund Jensen, Grethe Johansen, Fredrik Johansen, Odd Lappegård, Olav Larsen, Per Lindstad, Dag Einar Lindstad, Per Åge Løwer-Nilsen, Per Mølster, Magne Nord, Ottar Pettersen, Kjell-Petter Svendsen, Knut Syversen, Tom Øybakken, Karstein Åsheim, Martin

8 8 Fiskeutvalget Aktiviteter Fiskeutvalgets hovedaktivitet er kultiveringsarbeidet på Romeriksåsen. Her blir det foretatt omfattende kalking, utsetting av fisk, rensing av gytebekker og fangst av stamfisk for stryking. Rogna leveres settefiskanlegget på Bjørkelangen for klekking, og vi får 1,2, og3-somrig settefisk tilbake. Det er for tiden personer, fordelt på 1 5 forskjellige lag, som står for hovedtyngden av dette arbeidet. Imidlertid er det også i framtiden tilsvarende store oppgaver, og har du lyst til å være med, kan du henvende deg til en av Fiskeutvalgets medlemmer. Kultiveringsarbeidet i de respektive områdene er administrert av Romeriksåsen Fiskeadministrasjon (RFA). Utviklingen av antall fisk som er satt ut kan du se av tabellen under. Alle tall er totalt for Åsmarka. År 1-årige 1-somrig 2- somrige 3- somrige g I tillegg til ovennevnte arbeidskrevende aktiviteter har vi også en god del mer avslappende på programmet, så som isfiske- og meitekonkurranser. Vi viser for øvrig til terminlisten hvor du vil finne nærmere opplysninger om våre arrangementer. 8.2 Fiskemuligheter På Romeriksåsen, hvor vi driver vårt kultiveringsarbeid, vil du finne en mengde fiskevann med både hvit- og edelfisk. Mer utfyllende opplysninger vil du finne under avsnittet Jakt- og fiskemuligheter i foreningen. For leie av hytte i Åsmarka se side 2.

9 9 Du vil i dette heftet finne oversikt over utvalgets medlemmer, terminliste og vandrepremier. Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med våre aktiviteter, er det bare å henvende seg til et av utvalgsmedlemmene. Foreningens medlemmer får ved fremvisning av medlemskort 20 % rabatt på ISFISKEUTSTYR (ved samlet kjøp over kr. 200,-) 20 % rabatt på ØVRIG FISKEUTSTYR (ved samlet kjøp over kr. 400,-) 10 % rabatt på JAKT- og HUNDEUTSTYR GJELDER IKKE TILBUDSVARER GLØMMI SPORT A/S Rotneshjørnet, 1482 Nittedal Telefon Faks

10 Arbeidslag Navn: Epostadresse: Telefon Bjørn Steinseth (lagleder) Arne Hansen Arnfinn Oppstad Arvid Pedersen Nils Rambjørg Olav Grov Tor Løwer Nilsen Eyvind Lindblad Ansvarlig for følgende vann: -Kolsjø, -Kroktjern, -Bottentjern, -Stårsjøen, -Kløvnengtjern og begge Tvetjellerne Navn: Epostadresse: Telefon Magne Mølster (lagleder) Erik Nilsen Tom Magnussen Ivar Sørensen Egil Karlsen Terje Barnholdt Morten Mølster Tom Biermann Ansvarlig for følgende vann: Begge Bakholtjern, Svartvann, begge Elsjøene og S og V Rolitjern Navn: Epostadresse: Telefon Morten Fossum (lagleder) Tor Ole Meldgård Rune Kaarby Per Olav Olsen Tom Syversen Bjørn Erik Døhlie Ansvarlig for følgende vann:

11 11 Vrangen, Buvann, Lauvtangen, Damsortungen, Steinsortungen og Hakkimtjern Navn: Epostadresse: Telefon Terje Martinsen (lagleder Jon Arild Bielenberg Morten Martinsen Otto Martinsen Jonny Vindorum Paul Vindorum Tore Klumsten Erik Torgersen Ansvarlig for følgende vann: Setertjern, Guritjern, Toktjern, Abbortjern, Sølvtjern, Malerputt og Grønntjern Navn: Epostadresse: Telefon Rolf Pedersen (lagleder) Ansvarlig for følgende vann: Piperen og Snellingen Navn: Epostadresse: Telefon Bjørn H. Knudsen (lagleder) Ansvarlig for følgende vann: Ovatna 8.4 Fiskeutvalgets årsmøtevalgte medlemmer 2015 Leder: Sekretær: Kasserer: Varamedlem: Belseth, Reidar Martinsen, Terje Martinsen. Otto Mølster, Magne

12 Fiskeoppsyn Foreningen utøver eget fiskeoppsyn som omfatter blant annet kontroll av gyldig fiskekort og fiskeredskap. Følgende personer er autorisert som oppsynsmenn: Pål Arnesen Kjell Marka Martin Aasheim Tore Klumsten 8.6 Fiskeutvalgets vandrepremier Fiskeutvalgets pokal til beste fisker Statutter Pokalen er satt opp av Fiskeutvalget som vandrepremie for beste resultat sammenlagt i de årlige klubbmesterskap i meite-, is- og sjøfiske. Dersom en fisker oppnår tre napp i pokalen, tilfaller den fiskeren til odel og eie. Fisker som oppnår napp i pokalen, skal på foreningens regning ha sitt navn og årstall inngravert. All fisk over fem cm (ørret 25 cm) teller i konkurransene. For øvrig gjelder NJFF s regler for fiskekonkurranser. Dersom disse fravikes, skal dette bekjentgjøres ved oppslag ved start. Følgende har napp i pokalen: 1991 Pål Arnesen 1992 Per Skrede 1993 Kenneth Olsen 1994 Frode Hagen 1995 Tore Hylander 1996 Terje Thoresen 1997 Tore Hylander 1998 Arne Hesselberg 1999 Bjørn Darmstad 2000 Arne Hesselberg 2001 Knut Svendsen 2002 Ingar Skrede 2003 Knut Bekkedal 2004 Knut Olufsen 2005 Mildrid Bekkedal 2006 Jonny Vindorum 2007 Terje Martinsen 2008 Erik Torgersen 2009 Bjørn Døhlie 2010 Terje Martinsen 2011 Otto Martinsen 2012 Jonny Vindorum 2013 Erik Torgersen 2014 Reidar Belseth Vi trenger flere frivillige til oppgaver i forbindelse med kultiveringsarbeidet. Interessert? Kontakt Terje Martinsen

13 13 9 Jaktutvalget 9.1 Jakthundarbeidet Utvalget har ansvaret for foreningens arbeid med jakthunder. Som ledd i dette avholder vi jakthundutstilling, harehundprøve, ettersøkskurs og godkjenningsprøver for ettersøkshunder. I tillegg drives sauerenhetsdressur med elektrisk halsbånd. Alle aktivitetene er annonsert i terminlisten som også viser kontaktpersoner. Stort sett er vi selvforsynt med instruktører, men det er stadig behov for fornyelser. Vi ber derfor interesserte om å kontakte Jon Aarstad. Spesielt har vi nå behov for å få utdannet flere instruktører i hundedressur. Vi har også en rekke dyktige bruksprøve- og utstillings dommere. 9.2 Jaktutvalgets årsmøtevalgte medlemmer i 2015 Leder: Aarstad, Jon Sekretær: Kulis, Kamil Kasserer: Hafel, Sverre Medlem: Eriksen, Bjørn 9.3 Viltstell Foreningen driver vinterforing av rådyr. I tillegg driver en rekke medlemmer jakt på rev og små rovdyr. Men på dette området er det fortsatt gode muligheter for å øke innsatsen. I tillegg administrerer utvalget salg av jaktkort i Aasmarka, Nittedal kommunes skoger, Oslo kommunes skoger i Nittedal og i Dyno Industriers skoger i Nittedal. Søknadsfrist for jaktkort er 15. mai Søknadsskjema finner du lenger bak i boken. Trekning av jaktkort på Varpet 27. mai kl Rune Hofstad utsteder jaktkort i Aasmarka. Uttrukne jaktkort blir tilsendt per post, se Pkt Jakt i Aasmarka. 9.4 Autoriserte brukere av elektrisk halsbånd Per Brun Offerdahl Einar Bordrewich Randi Schulze Stig Skottun Heidi Flemmen Knudsen Jan Martinsen Per Skrede Øystein Kristiansen

14 Autoriserte jakthunddommere EK=Ekstriør, JP=Jaktprøve, VS=Vann/Sporprøve, ET=Ettersøksprøver (Viltspor/Ferskspor). Gruppe A Kjell Petter Pettersen (JP) Gruppe B Dag Inge Bjørkevoll (JP) Kjell Marka (JP) Gruppe C Sten-Tore Bakken (JP/VS) Randi Schulze (JP/VS/EK) Ettersøksprøver alle raser Bjørn H. Knudsen Per Brun Offerdahl Kjell Øybakken (EK) Bjørn Eriksen (JP) Bjørn Stang (JP/EK) Karin Ruus 9.6 Ettersøkshunder Foreningen avholder årlige kurs for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Kursene omfatter en teoridel og praktisk trening av hunden. I 2015 vil vi avholde ferskspor prøver i perioden til og blodsporprøver i perioden til Kursene blir annonsert i Varingen. Kontaktperson er Bjørn H. Knudsen. 9.7 Jaktutvalgets vandrepremier og disses statutter Jaktutvalgets vandrefat for KM i figurjakt Statutter Fatet er satt opp av Jaktutvalget som vandrepremie for klubbmesterskap i Jaktsti/Figurjakt. Formålet er å stimulere interessen for jaktskyting og dermed øke medlemmenes kvalifikasjoner som jegere. Dersom en skytter oppnår tre

15 15 napp i fatet, tilfaller det skytteren til odel og eie. Skytter som oppnår napp i fatet, skal på foreningens regning ha sitt navn og årstall inngravert. NJFFs regler for jaktskyting gjelder for konkurransen. Dersom disse fravikes, skal dette bekjentgjøres ved start Nittedal Gullsmie s vandrepremie for beste revejeger Statutter Premien er satt opp av Nittedal Gullsmie som vandrepokal for skytter som har skutt flest rev i Nittedal kommune. Som bevis på skutt rev fremlegges skinnet, som innvendig må kunne merkes med vannfast farge. Skutt rev skal fremvises til leder for Jaktutvalget. Dersom en skytter oppnår tre napp i pokalen, tilfaller denne skytteren til odel og eie. Skyttere som oppnår napp i pokalen, skal på foreningens regning ha sitt navn, årstall og antallet skutte rev inngravert. Følgende har napp i pokalen: 2002 Håkon Tømte 2003 Jo Tangedal 2004 Erik Johnsen 2005 Jon Aarstad 2006 Lars Fredrik Larsen 2007 Ottar Nord 2008 Bjørn Eriksen 2009 Ikke utdelt 2010 Ikke utdelt 2011 Ikke utdelt 2012 Bjørnar Bjørkevoll 2013 Kristoffer Sundtveten 2014 Kristoffer Sundtveten 9.8 Jegerprøven Foreningen arrangerer hvert år i perioden februar - april obligatoriske teoretisk/praktiske kurs som leder fram til jegerprøve eksamen. Heidi Løvli administrerer kursene. Påmelding skal rettes til henne. Hun kan også opplyse om pris, tid og sted for kursene Generelle opplysninger om jegerprøven Annonsering av Jegerprøven foretas i Varingen tidlig på året. Obligatorisk teoretisk og praktisk kurs avholdes i perioden februar mai med 7 samlinger. Prisen er for tiden for medlemmer av foreningen kr ,- for andre kr ,-. Prisen inkluderer læreboken ABC for Jegerprøven, men ikke

16 16 eksamensavgiften. Deltageravgift betales på tilsendt giroblankett før kursstart. Jegerprøveeksamen kan kun avlegges mot fremvisning av kvittering for betalt eksamensavgift. Jegerprøven kan avlegges fra fylte 14 år, men jegeravgiftskort blir først tilsendt fra fylte 16 år. Nærmere opplysninger om jegerprøven kan du få av Heidi Løvli Autoriserte jegerprøveinstruktører Erling P Bøckmann Per Brun Offerdahl Bjørn H. Knudsen Ottar Nord Heidi Løvli 9.9 Dressurområde for hund Foreningen er kommet til enighet med eier av Nesgutu gård om leie av et inngjerdet utmarksområde på ca 65 mål. Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til Stig Skottun ( ).

17 17 10 Jaktskytterutvalget 10.1 Aktiviteter Utvalgets hovedoppgave er driften av foreningens baneanlegg for leirdue og elgskyting på Varpet Anlegget fremstår nå komplett med to jegertrapbaner, en treningsmaskin, sportingbane, skeet, O.L trap bane, samt bane for løpende elg. Her kan skyttere og de som bare ønsker å slå av en prat, få kjøpt nystekte vafler, kaffe, pølser og mineralvann i lyse og fine røkfrie klubblokaler med innlagte toaletter. Våre åpningstider er tirsdag og torsdag fra kl , lørdager fra , første uka etter påske frem til jaktstart 10 sept samt at vi holder stengt i juli måned Patroner i kaliber 12 fås kjøpt på banen. Har man lyst til å skyte men mangler noe å skyte med, så har vi flere hagler til utlån. Konkurransesesongen starter normalt i mai med stevner i trap og sporting. Vi har fem klubbmesterskap. Beste skytter i fire av grenene, får et napp i Jaktskytterfatet som er den gjeveste premien. Våre Medlemmer og alle interesserte kan prøve varierte og spennende skytemuligheter på Varpet. Banen på Varpet finner du ved å følge Rv 4 mot Oppland. Avkjøringen er merket og befinner seg på høyre side ca 200m nord for fylkesgrensen. Er du interessert i rifleskyting, så har vi bane for løpende elg hvor det er trening hver onsdag. Elgbanen er for tiden under oppgradering og startdato vil bli kunngjort.

18 18 VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL SKYTEBANEN

19 19

20 Jaktskytterutvalgets årsmøtevalgte medl. i 2015 Styregruppe: May Lill Sørensen (leder), Arnold Sørensen, Per Brun Offerdahl, Jan Terp, Bent Øverhagen og Jesper Pettersen Sekretær: Jan Erik Johansen Kasserer: Kjetil Fuskeland Varamedlem: Kjell Marka 10.3 Jaktskytterutvalgets instruktører Pål Arnesen Trond Øybakken Ole Hamborg Per Bergersen Ottar Nord Bjørn H. Knudsen Marius Knudsen Per Brun Offerdahl 10.4 Jaktskytterutvalgets øvrige tillitsmenn Ansvarlig for elgbanen er Trond Øybakken Ottar Nord er ansvarlig for Norges Skytterforbunds disipliner Jaktskytterutvalgets laginndeling for 2015 Vaktlag 1 (tirsdag): Telefon: Per Bergersen Arnold Sørensen May-Lill Sørensen Rolf Andresen Per Brun Offerdahl Jesper Pettersen Vaktlag 2 (torsdag): Telefon: Jostein Bachmann Trond Øybakken Tina Øybakken Per Skrede Jan Terp Bent Øverhagen

21 21 Dag Henriksen Vaktlag 3 (tirsdag): Telefon Stig Skottun Magne Røyne Tor Granerud Ole Jørgen Tallaksrud Arild Dahlheim Kjetil Fuskeland Vaktlag 4 (torsdag) Telefon: Jan Erik Johansen Marius Johansen Sindre Krågsrud Håkon Østby Oddvar Rogneby Christer Bosse Vi trenger flere frivillige til oppgaver på banen, dette gjelder alle skyttergrupper i foreningen. Interessert? Ta kontakt med en i styret. Navn og nummer finner du i denne boken Vaktliste for Varpet skytebane 2015 Nærmere vaktliste forefinnes på skytebanen. ØVRIGE STEVNER OG DATOER BANEN ER LEID UT LIGGER PÅ HJEMMESIDEN VÅR! Jaktskytterutvalgets egen epost adresse er: Se også våre Facebook-sider:

22 Prisliste for Varpet skyteanlegg Priser i forbindelse med trening Medlemskategori Leirduer Patroner Juniorer Senior medlemmer Senior ikke medlemmer Skytekort due 100 kr Forbehold om endringer. Se hjemmeside eller klubbhus Priser i forbindelse med leie av baner Type leieforhold Timepris Minimumspris Trapbane 350,- 700,- Skeetbane 350,- 700,- Sportingbane 500,- 1000,- Bane for løpende elg 500,- 1000,- Instruksjon pr. pers 100,- 300,- Jaktskytterutvalget har også mulighet til å holde skytekvelder for firmaer eller foreninger med dyktige instruktører. Ta kontakt med Per Brun Offerdahl på telefon så skreddersyr vi en kveld etter deres ønske 10.8 Regler for Leirduebanen Berør ikke annen skytters utstyr uten hans samtykke. Lading skal skje på anvist standplass. Ladd våpen skal alltid peke i skyteretningen. Når sikkerhetsmerke vises skal ammunisjon straks tas ut av våpenet. Skytter som starter på standplass nr. 3 skal skrive og dømme for neste lag.

23 23 Skytter som starter på standplass nr. 5 skal rydde standplassen, samt skru ned akustikken etter endt skyting. Beruset person har ikke anledning til å skyte. Siste lag skal ikke starte skytingen senere enn kl Skytter som ikke aksepterer ovennevnte regler har ikke anledning til å skyte Jaktskytterutvalgets vandrepremier og statutter Magne Landerø A/S fat for KM i jegertrap Statutter Fatet er satt opp av Magne Landrø AS som vandrepremie for klubbmesterskap i jegertrap. Formålet er å stimulere interessen for jegertrap og dermed øke medlemmenes kvalifikasjoner som jegere. Dersom en skytter oppnår tre napp i fatet, tilfaller det skytteren til odel og eie. Skytter som oppnår napp i fatet, skal på foreningens regning ha sitt navn, årstall og antall treff inngravert. NJFF s regler for jaktskyting gjelder for konkurransen. Dersom disse fravikes, skal dette bekjentgjøres med oppslag ved start. Følgende har napp i fatet: 1999 Trond Øybakken 2000 Torbjørn Eng 2001 Per Åge Lindstad 2002 Saeed Moradi 2003 Johnny Engebretsen 2004 Pål Arnesen 2005 Johnny Engebretsen 2006 Kjetil Svendsen 2007 Per Jonny Paulsen 2008 Anders Hamborg 2009 Kjetil Svendsen 2010 Anders Hamborg 2011 Ikke utdelt 2012 Ikke utdelt 2013 Ikke utdelt 2014 Oddvar Rogneby

24 Jaktskytterutvalgets fat for KM i elgskyting Statutter Fatet er satt opp av Jaktskytterutvalget som vandrepremie for klubbmesterskap i elgskyting. Formålet er å stimulere interessen for jaktskyting og dermed øke medlemmenes kvalifikasjoner som jegere. Dersom en skytter oppnår tre napp i fatet, tilfaller det skytteren til odel og eie. Skytter som oppnår napp i fatet, skal på foreningens regning ha sitt navn, årstall og antall poeng inngravert. NJFFs regler for jaktskyting gjelder for konkurransen. Dersom disse fravikes, skal dette bekjentgjøres med oppslag før start. Følgende har napp i fatet: 2005 Odd Willy Lund 2006 Jo Tangedal 2007 Odd Willy Lund 2008 Odd Willy Lund avlyst Jaktskytterutvalgets fat for Sporting Statutter Fatet er satt opp av Storebrand forsikringsselskap If som vandrepremie for beste skytter i kompakt sporting. Det skytes normalt 50 skudd, fordelt på 5 ulike baner, men andre antall skudd og baner er tillatt. Duene kastes ut slik at de simulerer ulike jaktsituasjoner. Alle duer er tillatt enkeltvis eller i kombinasjon. Postene skytes i rekkefølge 1, 2, 3 osv. Det benyttes samme utregningsmetode som ved figurjakt. Ved en 50 skudds serie divideres 75 med 50 slik at multiplikasjonsfaktoren 1,5 ganges med oppnådd poengsum. Følgende har napp i fatet: 2005 Anders Hamborg 2006 Anders Hamborg 2008 Olaf Steinsland 2009 Marius Johansen 2010 Sindre Krågsrud 2011 Sindre Krågsrud 2012 Håkon Østby 2014 Sindre Krågsrud

25 Jaktskytterfatet Statutter Fatet er satt opp av Jakt- og jaktskytterutvalget som vandrepremie for klubbmesterskapene i figurjakt/jaktsti, jegertrap, sporting og elgskyting. Formålet er å stimulere interessen for de forskjellige former for jaktskyting og dermed øke medlemmenes kvalifikasjoner som jegere. Beste resultat sammenlagt for ovennevnte grener, i samme sesong, kvalifiserer til ett napp i fatet. Sesongen regnes fra 1.1 til samme år. Dersom klubben innfører klubbmesterskap i en eller flere andre av NJFFs jaktskyttergrener, skal denne (disse) telle med i konkurransen om fatet med den endring at om den 5. gren innføres skal de 4 beste resultatene telle, og om den 6. gren innføres, skal de 5 beste resultatene telle osv. Skytter som oppnår napp i fatet, skal på foreningens regning ha sitt navn, årstall og poengsum inngravert, samt få en miniatyr til odel og eie. Dersom en skytter oppnår tre napp i fatet, tilfaller det skytteren til odel og eie. NJFFs regler for jaktskyting gjelder i samtlige konkurranser. Dersom disse fravikes, skal dette bekjentgjøres med oppslag ved start. Det er ikke mulig å oppnå mer enn 75 poeng pr gren og poengberegningen foretas som følger: Jaktsti 75 dividert på maksimum oppnåelige poeng gir multiplikasjonsfaktor som multipliseres med antall oppnådde poeng. For multiplikasjonsfaktoren benyttes maksimalt 2 desimaler. Eventuell forhøyelse av siste siffer skjer etter vanlige prinsipper. Jegertrap Antall treff i vanlig 25 skudds serie multipliseres med tre og benyttes som sammenlagt poeng. Dersom det bestemmes at klubbmesterskapet skal skytes med mer enn 25 skudd, benyttes samme utregningsmetode som for figurjakt.

26 26 Sporting Det benyttes samme utregningsmetode som ved figurjakt. Ved en 50 skudds serie divideres 75 med 50 slik at multiplikasjonsfaktoren 1,5 ganges med oppnådd poengsum. Elgskyting Poeng fra grunnlagsskytingen (5 skudd sittende, 5 skudd stående og 5 skudd på løpende figur) benyttes som sammenlagt poeng. Eventuell mesterskapsomgang tas ikke med i poengberegningen. Dersom andre grener som kulesti, jaktfelt og lignende innføres i rekken av klubbmesterskap, benyttes samme utregningsmetode som for figurjakt. Ved poenglikhet sammenlagt mellom to eller flere skyttere etter at siste konkurranse er avviklet, foretas omskyting på siste post. Den skyter som ikke møter til eventuell omskyting, taper retten til denne. Dersom ingen av de impliserte møter til omskyting, vinner den som har høyest poengsum på første konkurransens første post, eventuelt andre post osv. Nå er det nye muligheter og blankt fat, så lykke til alle sammen Autoriserte jegertrapdommere Ottar Nord er autorisert jegertrapdommer. 11 Naturvernansvarlig Foreningen har en Naturvernansvarlig som har plass i foreningen styre. Naturvernansvarlig har i samarbeid med kommunens miljørådgiver og andre foreninger dannet et miljøforum i Nittedal. Det vil arbeides for at dette blir et kontakt- og samarbeidsforum overfor kommunens miljøstyre, som vi kan benytte for å ivareta foreningens interesser innen jakt, fiske og friluftsliv i bygda. Innenfor miljøforumet samarbeider ulike lag og foreninger om konkrete prosjekter. Naturvernansvarlig har som hovedfunksjon å ivareta de interesser som foreningens medlemmer har i miljøvern saker. Hvor opptatt medlemmene er av disse spørsmål, vil være styrende for naturvernansvarliges aktivitet. Vi vil fortsatt oppfordre både enkeltmedlemmer og utvalgene til å ta kontakt

27 27 med Naturvernansvarlig om saker en ønsker å få fremmet, enten innad i foreningen eller overfor kommunens miljøstyre. Marius Johansen er årsmøtevalgt naturvernansvarlig. 12 Ungdomsutvalget Hovedstyret arbeider for å øke fokus på ungdomsarbeidet igjen, men ønsker nå at de aktivitetene som kommer er mer fokusert som enkeltprosjekter / aktiviteter, og at foreningens øvrige aktiviteter tilrettelegges spesielt for ungdom der hvor dette er praktisk mulig. Diverse aktiviteter i Aktivt å arbeide for at ungdom inviteres og deltar på alle arrangementer. Egne juniorpriser på skytebanen. Gratis utlån av våpen på skytebanen. Fiskeaktiviteter spesielt mot barn. Utlån / leie av skytebanen til idrettslag, ungdomsklubber og skoleklasser. Her stiller foreningen med instruktører etter behov. Foreningens hovedstyre ivaretar ungdomsarbeidet. 13 Jakt- og fiskemuligheter i foreningen 13.1 Jakt i Nittedal kommunes skoger Nittedal kommunes grunneierrettigheter i de respektive jaktområder administreres av foreningen. Søknad om jaktkort stiles til foreningen, som foretar loddtrekning blant søkerne. Loddtrekningen skjer i et åpent møte i foreningens klubbhus på Varpet onsdag 27. mai 2015 kl Resultatet av loddtrekningen meddeles de uttrukne og jaktområdenes styrer. De uttrukne søknader gjelder som søknader fra grunneierrepresentanten innenfor gjeldene lovgivning og de regler som gjelder for jaktområdet. Alle fast bosatte i kommunen kan søke, såfremt de ikke har jaktrettigheter i kommunen i form av grunneierskap eller lignende fra før av. Søknadskjema finner du lenger bak i denne boken.

28 Jakt i Oslo kommunes skoger i Nittedal Jaktrettighetene i denne skogen er innlemmet i jaktområde 4. Fremgangsmåten for søknad og tildeling av jaktrett er den samme som beskrevet punktet foran. Alle som er medlemmer av foreningen kan søke. Søknadskjema finner du bak i boken Jakt i Dyno Industriers skoger i Nittedal Jaktrettighetene i denne skogen er lagt inn i Jaktområde 5. Fremgangsmåten for søknad og tildeling er som beskrevet i punktet foran. Prisen er fastsatt til det foreningen betaler for området. Alle som er medlemmer av foreningen kan søke. Søknadskjema finner du bak i boken Jakt i Aasmarka Området ligger mellom Nannestad og Lunner allmenninger og består av ca mål med mye fint jaktterreng. Skogsfuglbestanden har de siste år vært middels bra. Harebestanden ser for tiden ut til å være bra. Jaktstatistikk finnes i årsberetningen for Det er også anledning til å søke om rådyrkort. Søknad om småvilt- og rådyrkort sendes til foreningens Postboks adresse innen 22. mai. Kopi av kvittering for betalt medlemskontingent og jegeravgift skal vedlegges søknaden. Søknader som ikke har vedlagt slik dokumentasjon blir ikke behandlet. Alle som er medlemmer av foreningen kan søke. Prisen for sesongen, som fastsettes av grunneier, vil bli annonsert i skriv i forbindelse med tildeling av jaktkortene. Søknadskjema for jakta vil du finne lenger bak i boka Ferdsel med motorkjøretøy i Aasmarka Kjøring er kun tillatt ved inngått avtale. Brudd på reglene vil medføre at grunneier eller hans representanter, samt jakt- og fiskeoppsynet kan inndra kjøretillatelsen med tilhørende nøkkel umiddelbart. Alvorlige brudd kan også medføre at foreningens styre, i samsvar med vedtektene, utelukker overtrederen fra foreningen Båndtvang for hund Som medlemmer av foreningen overholder vi den ordinære båndtvang i perioden 1. april til 21. august og mulig ekstraordinær båndtvang som besluttes ut over dette.

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer