Årsmøte Norwegian Green Building Council

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Norwegian Green Building Council"

Transkript

1 Oslo, Innkalling Årsmøte Norwegian Green Building Council Tid: Mandag 28. april 2014 kl 12:00 15:00 Sted: Powerhouse Kjørbo, Kjørboveien 12, 1337 Sandvika, Møterom: Kolsåstoppen Kl. 11:30: Registrering og lett servering Kl 12:00 : Årsmøte Kl 13:00: Kaffepause Kl 13:15: Faglig program Forventninger til BREEAM-NOR Communities v/ Lars Haukeland Partner og sivilarkitekt, LPO Arkitekter Hvordan forholder DNB Bank seg til BREEAM-NOR v/ Olav T Løvstad Head of Real Estate & Construction, DNB Bank Powerhouse verdens første rehabiliterte plusshus v/øyvind Mork Adm. Direktør, Asplan Viak kl: 14:15: Omvisning på Powerhouse Kjørbo side 1 Besøksadresse: Kongens gate 1, N 0153 Oslo Postadresse: Pb. 337, Sentrum, N 0101 Oslo

2 Årsmøte Ref. varsel om årsmøte i Nyhetsbrev , også sendt medlemmenes kontaktpersoner. Agenda 1. Velkommen 2. Valg av møteleder og én representant som signerer protokollen sammen med møteleder 3. Styrets årsberetning 4. Revidert årsregnskap fremmes for godkjenning. a. Revisors beretning. b. Kontrollkomiteens uttalelse 5. Valg av styremedlemmer 6. Valg av kontrollkomité 7. Valg av valgkomité Vedlagt er medlemsliste per Avstemning vil skje i tråd med vedtektenes bestemmelser for stemmegivning. Vedtektene ligger på våre hjemmesider under fanen Medlemskap. Deltakere på årsmøte kan representere andre kun gjennom gyldig fullmakt. Saksfremlegg 3. Styrets årsberetning Vedlagt er Årsberetning Gjennomgangen i årsmøte vil også inkludere dagsaktuelle forhold som angår foreningens medlemmer, inklusiv orientering fra BREEAM Support Rogaland. 4. Revidert årsregnskap. Vedlagt er Regnskap 2013, revidert av revisor og godkjent i styremøte 3/12. Revisors beretning fremlegges på årsmøte. Kontrollkomiteens uttalelse fremlegges på årsmøte. Forslag til vedtak: Revidert regnskap 2013 godkjennes. 5. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens innstilling blir ettersendt så snart den foreligger. Innstillingen vil bli ettersendt med følgende forslag til vedtak: Valgkomiteens kandidater velges som innstilt. side 2

3 7. Valg av valgkomité Styrets innstilling blir ettersendt så snart den er bekreftet av kandidatene. Innstillingen vil bli ettersendt med følgende forslag til vedtak: Styrets kandidater velges som innstilt. 8. Valg av kontrollkomité Valgkomiteens innstilling blir ettersendt så snart den foreligger. Innstillingen vil bli ettersendt med følgende forslag til vedtak: Valgkomiteens kandidater velges som innstilt. Oslo Sverre Tiltnes daglig leder side 3

4 2013 Styrets leder Rolf Thorsen: Hvorfor være medlem i Norwegian Green Building Council? Norwegian Green Building Council (NGBC) er en ung organisasjon, i vippestadiet mellom oppstartsfase og etablert driftsfase fortsatt med betydelige utviklingsbehov. Foreningen har opplevd betydelig suksess med utviklingen og introduksjonen av sertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR i markedet pr. i dag bruker ca. 50 % av nybyggprosjektene i Oslo-området BREEAM-NOR som kvalitets- og miljøsikringsverktøy. Også i Stavanger-markedet har BREEAM-NOR fått en betydelig «markedsandel», mens resten av landet foreløpig henger noe etter. Tilbakemeldinger fra brukere av BREEAM-NOR tyder på at verktøyet vesentlig har bidratt til en generell kvalitetsheving i de prosjektene som har jobbet bra med det - i tillegg til en betydelig heving av miljøstandarden i de samme prosjektene, til et nivå milevis foran gjeldende lover og regler. Jeg tror grunnen til denne suksessen er flersidig. Sannsynligvis hadde aktørene i markedet bruk for produktet som sådan, men jeg tror også prosessen med å utvikle verktøyet var viktig. BREEAM-NOR ble utviklet på dugnad, i en åpen, «wiki-inspirert» prosess, der alle som ville kunne delta og bidra. Mange av bransjens tungvektere ble åpenbart inspirert av denne arbeidsformen, de deltok med fullt fokus og all sin kompetanse, og BREEAM-NOR ble utviklet til et fullverdig sertifiseringssystem på rekordtid, uten å gå på akkord med kvaliteten, som selvfølgelig må være 100 % i et slikt verktøy. NGBCs rolle i denne prosessen var å tilrettelegge og drive prosessen og å kvalitetssikre resultatet. Selv om dette kanskje ikke høres ut som en stor oppgave, var den betydelig og krevde mye ressurser; både menneskelige og monetære. Dette ble finansiert ved at ca. 200 bedrifter og andre organisasjoner meldte seg som medlemmer i NGBC og betalte (og fortsatt betaler) medlemskontingent. På tross av de betydelige resultatene som er oppnådd og det store potensialet som fortsatt ligger i bruk og videreutvikling av BREEAM har det offentlige Norge i veldig liten grad stilt opp med støtte til utviklingen dette er bransjens egne verktøy (et eierskap som kanskje er grunnen til at vi nå fullfører prosjekter med kvaliteter som langt overgår de offentlige krav?) Skal BREEAM-suksessen kunne fortsette og bli varig trenger NGBC fortsatt og utvidet støtte fra bransjen; forhåpentligvis også fra det offentlige. Vi må fjerne barnesykdommene vi har i BREEAM-NOR og gjøre det til et høykvalitets verktøy, vi mener vi er ganske nær dette målet, og vi må utvikle BREEAM for nye områder. BREEAM-NOR In-Use er utviklet og introdusert, slik at vi har et verktøy for å jobbe med den eksisterende bygningsmasse. Dette må finjusteres og markedsføres og brukere må få opplæring. BREEAM-NOR Communities er i støpeskjeen. Dette hjelpemidlet kommer til å bringe oss side 4 Besøksadresse: Kongens gate 1, N 0153 Oslo Postadresse: Pb. 337, Sentrum, N 0101 Oslo

5 mange skritt fremover i forhold til område- og arealplanlegging. Bransjen har signalisert behov for kvalitetssikrings- og sertifiseringsverktøy også innen skoleog omsorgssektoren, innen industri- og idrettsanlegg og hotell. Det største potensialet ligger likevel innen boligsektoren og flere av landets største boligutviklere banker på døren til NGBC for å få tilgang til BREEAM for bolig. Hvis vi skal kunne innfri alle disse ønskene (uansett ikke alle på én gang ) trenger vi din støtte. Vi har behov for at du tar i bruk BREEAM og at du utdanner ditt personell slik at dine BREEAM-prosesser blir gode. Vi har behov for at du engasjerer deg i forhold til ny- og videreutvikling av BREEAM. Vi trenger kritiske innspill, basert på dine brukererfaringer, for å kunne perfeksjonere systemene våre. Vi tar gjerne imot litt ros også og vi har behov for at du er eller blir medlem i NGBC, slik at vi får ressurser til å kunne gjøre vår del av jobben. Velkommen skal du være! Oslo, april 2014 Rolf Thorsen, styreleder i Norwegian Green Building Council side 5

6 Årsberetning 2013 for: Norwegian Green Building Council Styret Etter årsmøtet har styret bestått av Styremedlemmer Valgt for Adm.dir. Rolf Thorsen, NCC PD, styreleder 1 år gjenvalg Daglig leder Christine Grape, Dark Arkitekter, nestleder 1 år gjenvalg Markeds og utviklingsdir. Anders Bredesen, Oras 2 år Partner/adm.dir. Anne BruunOlsen, DTZ 2 år Konserndir. Hanne Rønneberg, SINTEF 1 år gjenvalg Dir. Per Brevik, Heidelberg 1 år gjenvalg Forvaltningsdir. Roy Frivoll, Avantor Ikke på valg Partner Stig Bech, BAHR 1 år gjenvalg Adm.dir. Øyvind Mork, Asplan Viak 1 år gjenvalg Varamedlemmer Utviklingsdir. Fredrik W. Baumann, Norwegian Property Sluttet i stilling og fratrådte f.o.m. møte 9/13 Daglig leder Magnus Hvam, Forny / Backe Entrep. Holding 2 år Adm.dir. Pål Berger, ROM Eiendom Døde Det er avholdt 11 styremøter i 2013, hvorav 2 var styreseminarer. Medlemmer NGBC fikk 37 nye medlemmer og 8 utmeldinger i Totalt hadde NGBC 218 medlemmer per Medlemsliste er vedlagt. Se figur under: Leietaker" Eiendom" Rådgivere" Organisasjonser" Kommune"/"Stat" Forskning"og"Utdanning" 2013" 2012" Entreprenør"/"Industri" 0" 20" 40" 60" 80" 100" side 6

7 Prosjekter Per er følgende eiendommer sertifisert etter BREEAMNOR: Schweigaardsgt 21, ROM Eiendom AS Excellent Schweigaardsgt 23, ROM Eiendom AS Excellent Stavanger Business Park, NCC Property Development AS Very Good Haukåsen Barnehage, Trondheim kommune Very Good Grensesvingen 7, Oslo Areal AS Excellent Nye prosjekter 31 nye registrerte prosjekter for mulig sertifisering i 2013 gikk vesentlig ned fra 58 i Registreringstakten virker i 2014 å være tilbake på 2012nivå. 60" 50" 40" 30" 20" BREEAM.NOR"NC" BREEAM.NOR"In.Use" 10" 0" 2011" 2012" 2013" 2014" Prosjekter registrert for mulig sertifisering Geografisk fordeling Oslo tendensen er noe avtakende i 2013, med relativt sett flere registeringer utenfor Osloregionen. Sistnevnte dog fra et svært lavt nivå. Nord"Norge" Trøndelag" Vestlandet" Sørlandet" Registrert"pr"1.4.14" Registrert"pr" " Registrert"2013" Østlandet" Oslo"Akershus" 0" 20" 40" 60" 80" Prosjekter registrert for mulig sertifisering eks. BREEAM InUse side 7

8 Type prosjekt Under er registrerte prosjekter per fordelt på type prosjekt: Industri" Rehabilitering" Bespoke" Kombinasjon" Varhandel" Utdanning" Nybygg" Kontor" 0" 20" 40" 60" 80" 0" 20" 40" 60" 80" 100" I tillegg til registrerte prosjekter er det et stort antall prosjekter som benytter BREEAM NOR som kvalitetsreferanse. Dette har blitt en trend i offentlig sektor. Det er et mål at disse registrerer seg for bruk av BREEAMNOR og eventuell sertifisering. Virksomheten Det vises til regnskap 2013 og revisors beretning har vært spesielt krevende når det gjelder sertifisering. Inntektene har sviktet blant annet som følge av forsinket uttak av sertifikater. Foreningen har også hatt høye sertifiseringskostnader. Samlet resultatsvikt er på 2 millioner kroner. Følgende tiltak er iverksatt og/eller under planlegging. Volum. Verdien av sertifikatet er fortsatt ikke tilstrekkelig for å motivere utvikler. Flere ferdigstilte prosjekter har ikke sendt inn revisjonsrapport. Ved overtagelse, hvor verdien i dag er størst, er det kun designfasesertifikatet som rent praktisk kan foreligge. Det er tatt skritt for å kommunisere verdien av designfasesertifikatet på linje med endelig sertifikat (asbuilt). Det jobbes også målrettet mot markedsaktører som leietakere og bank/finans for å øke verdien av BREEAMNOR sertifikat. Bank/finans er i ferd med å ta en aktiv rolle ut ifra egen interesse. BREEAMNOR sertifikatets betydning for å trygge leietaker er i stor grad oversett av offentlige/statlige virksomheters innleie/bruk av bygg. Aktiviteten for å få slik oppslutning har så langt gitt lite resultat. Sertifisering etter dagens prisnivå vil betinge større volum for at sertifiseringsvirksomheten skal gå i balanse. Kompleksitet. BREEAMNOR versjon 1.0 er et resultat av et bredt og dugnadsbasert pionerarbeid. Foreningens arbeid med sertifisering bygger på en midlertidig struktur. Bruken har for mange vært krevende. NGBC har i 2013 prioritert brukerstøtte, kompenserende tiltak innen teknisk support med bl.a. 3 dyktige traineer som ressurs, og etterlevet syv dagers svarfrist for tekniske avklaringer med få unntak. Det er iverksatt støttende tiltak som fordypningskurs, bedriftsintern veiledning/kortseminar, BREEAMNOR applikasjon, forberedelse av SmartBREEAM, m.m. Norge er et marginalt marked, og NGBC har besluttet å gå lengre i sin service enn i større markeder hvor markedsaktørene har tilstrekkelig etterspørsel etter gode løsninger. Samtidig side 8

9 har NGBC besluttet å starte oppgradering av BREEAMNOR for lansering av versjon 2.0 i Derved vil vi kunne trekke veksler på brukernes erfaringer i å luke bort barnesykdommene fra versjon 1.0. Manglende kostnadseffektivitet i egen virksomhet. BRE Global Ltd har i liten grad tilrettelagt for en kostnadseffektiv lokal virksomhet. Sommeren 2013 ble BREEAM Europe Board etablert som et svar på misnøye fra samtlige National Scheme Operators (NSO) utenfor UK. Sverre Tiltnes ble høsten 2013 valgt som styrets første leder. NGBC må fortsatt bære unødige dobbeltkostnader og avgifter som i mindre grad samsvarer med servicenivå. Det forberedes reforhandling av hovedavtalen og vilkår, hvor NSOer utenfor UK vil forhandle som én enhet. Disse forhandlingene starter NGBC hadde en forventning om offentlig støtte uten at dette er oppnådd med effekt for NGBC er ikke kjent med andre GBCer som driver uten offentlig støtte. Nordic Innovation v/ Nordic Built har i 2013 bevilget prosjektstøtte med effekt for 2014/2015. Enova har en kjøpsavtale knyttet til formidling og skolering. En avtale som bidrar positivt, om enn som inntektsgivende leveranse. NGBC aktualiserer og forsterker myndighetenes arbeid og ambisjoner innen bærekraft. Det er et mål å få støtte fra tilgjengelige virkemidler. Inntektsbortfallet knyttet til sertifisering og manglende støtte er delvis kompensert gjennom effektivisering av driften og undervisningen. Administrasjonen har undervist mer enn budsjettert. I sum har undervisningen gitt et netto resultat på 1 million kroner mer enn budsjett. Mange medlemmer er avgjørende for en bærekraftig økonomi. Utvikling NGBCs største kapital er medlemmene. Den åpenbare kvaliteten i BREEAMNOR er takket være solid dugnadsinnsats. Dugnad bidrar både til kostnadsavlastning og god brukerforankring. Medlemmene representerer beste kunnskap. Arbeidsformen sikrer at BREEAMNOR er relevant, balansert og troverdig. Verdien av dugnadsinnsatsen er stor, og undervurdert av omgivelsene. Beslutning om oppgradering av BREEAMNOR for nye tiltak til versjon 2.0 er fattet. Arbeidet startes i 2014, for ferdigstillelse BREEAMNOR InUse ble lansert i en betaversjon på ByggReisDeg oktober I løpet av 2014 skal betaversjonen foredles til en brukervennlig og relevant BREEAMNOR InUse versjon 2.0. De nordiske GBCene har i 2013 utviklet seks prosjektforslag overfor Nordic Innovation v/ Nordic Built. Følgende har fått støtte: o Green Guide to Sustainable Design. Prosjekteier: NGBC. Partnere: SGBC (Sverige), FIGBC (Finland) og IGBC (Island). Prosjektleder: Katharina Bramslev, NGBC. Prosjektperiode: 2014/2015 o Nordic Urban Development. Prosjekteier: SGBC. Partnere: NGBC, IGBC, FiGBC, Stockholm by, Oslo kommune, Reykjavik by, Teknisk universitet i Stockholm, Arkitekthøgskolen i Oslo, Aalto Universitet og Reykjavik Universitet. Norsk prosjektleder: Eili Vigestad Berge, NGBC / Oslo kommune. Prosjektperiode Utvikling av BREEAMNOR Communities er initiert og planlagt for oppstart 2014 som selvstendig prosjekt og som del av Nordic Urban Development. Oslo kommune, Plan og bygningsetaten, har stilt Eili Vigestad Berge til rådighet som NGBCs prosjektleder på deltid. side 9

10 Med forankring i foreningens BIMnettverk er det etablert et samarbeid med Oslo Fagskole, avdeling BIM, med forventning om praktiske bidrag til å få BREEAMNOR inn i åpen BIM. Det er investert i en formidlingsweb for formidling av nyttige og interessante historier, referanser og kunnskap. Siden skal være medlemmenes formidlingsside. NGBC har ansatt kommunikasjonsmedarbeider som fungerer som sidens redaktør. ble lansert januar Det er utviklet en egen «APP» (applikasjon) for BREEAMNOR nye tiltak. Arrangementer Deltatt på ByggReisDeg 13 som partner og med egen stand. Partner i konferansen Energi og miljø 2013 i regi av Estate konferanse. Bidrag på Enovakonferansen Direkte dialog med viktige premissgivere. Bank/finans har respondert på en aktiv og positiv måte, som forventes å gi fortrinn for sertifiserte prosjekt ved finansiering. Informasjon Digitalt nyhetsbrev sendt til mer enn adressater ved behov. 370 artikler i media med direkte knytning til BREEAMNOR. Oppfølging og støtte av brukere som har hatt utfordringer i bruken av BREEAM NOR. Deltok på MIPIM, og støttet både BREEAMstand på Innovation Pavilion og Oslo Metropolitan Areas stand. Samarbeid Green Arena Scandinavia 2014 Samarbeid med ByggReisDeg som arrangør, og programpartnerne Powerhouse, FutureBuilt, SmartCity Bærum, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse om en 2 dagers konferanse/messe september 2014 i Oslo Spektrum. Enova Samarbeidsavtale om kompetanse og informasjon. Tilhørende kjøpsavtale er fornyet for 2014, men intensjon om videreføring i Bygg21 Søkt samarbeid, bl.a. om veiledningsprosjektet SmartBREEAM. Per nå ingen svar. Videreført de samarbeidsrelasjonene som er utviklet bredt med bransje, myndighets og kunnskapsmiljøer i Norge. Nettverk National Scheme Operator (NSO) for BREEAM, og medlem i BREEAM Europe Board bestående av BRE (UK), DGBC (Nederland), SGBC (Sverige), ITG (Spania), DIFNI (Tyskland) og NGBC. Sverre Tiltnes er valgt som styreleder for BREEAM Europe Board. Nordisk nettverk av GBCer Deltaker i Europeisk nettverk av World GBC side 10

11 Økonomi Det vises til fremlagt årsregnskap. Styret budsjetterte med en lite overskudd i Resultatet viser et underskudd på kroner. Formålskapitalen var negativ ved årsskifte. Årsaken til negativt resultatavvik er beskrevet over. Så snart realitetene ble avdekket, ble styret informert og tiltak ble iverksatt. Det er utarbeidet en handlingsplan for 2014 som vil tjene inn underskuddet og innen kort tid reetablere positiv formålskapital. Fortsatt drift Formålskapitalen er ved årsskifte negativ. Med forankring i styret er det iverksatt en egen handlingsplan for å reetablere positiv formålskapital og sikre betalingsevne. Styret anser at vilkår for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø NGBC har eget kontor i Oslo. Ved utgangen av 2013 hadde foreningen 2 heltidsansatte. Daglig leder og administrasjonssjef har vært innleid 100% fra Faveo. Anders Nohre Wallén har vært innleid 40% fra Asplan Viak. Styret anser vilkårene for et godt arbeidsmiljø å være tilstede. Likestilling Foreningens styre har en kvinneandel på 33%. Kvinneandelen blant fast ansatte er per på 100%. Ytre miljø Foreningens hovedvirke er å redusere belastningene på ytre miljø fra norske bygg. Virksomheten har en betydelig positiv innflytelse på ytre miljø. Ref ISO26000, Foreningen driver ikke virksomhet som forurenser ytre miljø. Andre forhold Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme foreningens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. For øvrig gjelder: NGBC er registrert i avgiftsregisteret Profina AS er engasjert som regnskapsfører (f.o.m ) RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen er revisor. DNB er foreningens bankforbindelse. side 11

12 Oslo, den 4 / side 12

13 Norwegian Green Building Council Aktivitetsregnskap 2013 Noter Regnskap Regnskap Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Sum anskaffede midler Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter Sertifisering Sum aktiviteter som oppfyller formålet Aktivitetet som skaper inntekter Profilering Andre inntekter Sum aktiviteter som skaper inntekter Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Sertifisering Kurs og konferanser Internasjonalt arbeid Profilering Faglige arbeid Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Finanskostnader Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen) Overført til/fra annen formålskapital Sum endring formålskapital

14 Norwegian Green Building Council Balanse Note 31. desember 31. desember EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler FORMÅLSKAPITAL (Egenkapital) OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital Sum formålskapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinsitusjoner Leverandørgjeld Offentlige trekk og avgifter Annen kortsiktig gjeld Uopptjent inntekt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum formålskapital og gjeld

15 Norwegian Green Building Council Noter 2013 Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner (Standarden) og består av følgende: - Aktivitetsregnskap - Balanse - Noter Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jf. Skattelovens 2-32 Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Kursinntekter Inntektsføres når kurset er gjennomført, tilskudd inntektsføres når de er bevilget og andre inntekter inntektsføres når tjenesten er levert. Note 2. Administrasjons- og formålsprosent Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler Formålsprosent 75 % 83 % Administrasjonsprosent 25 % 17 % Note 3. Formålskapital Formålskapital Formålskapital per Årets aktivitetsoverskudd Formålskapital per

16 Norwegian Green Building Council Noter 2013 Note 4. Kostnader etter art Driftskostnader spesifisert etter art: Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Timeleveranser/sertifisering Oversettelser/sertifisering Loklakostnader Utgiftsførte anskaffelser Honorarer revisjon Honorarer regnskapsfører Honorar ledelse Honorar adm.sekretær Honorar undervisning Honorar faglig arbeid Andre honorarer It-kostnader Trykkekostnader Telefon Porto Reisekostnader Markedsføring - sertifisering Representasjon og gaver BRE Global Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter/-kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Note 5. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor Foreningen har 2 ansatte. Foreningen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordning er etablert i Det er ikke utbetalt honorar til styret i Kostnadsført honorar til revisor for 2013 utgjør kr for ordinær revisjon og kr for annen bistand. Beløpene er delvis inkl mva.

17 Norwegian Green Building Council Noter 2013 Note 6. Tilskudd Foreningen har i 2012 mottatt tilskudd fra sine strategiske samarbeidspartnere, som skal benyttes til prosjektet BREEAM-NOR In-Use. Prosjektet er pågebygnt i 2012, men vil først være avsluttet i Note 7. Andre korsiktige fordringer Fylkesskattesjefen Sum

18 NGBC-medlemmer Eiendom 51 Kommuner 4 Byfjordparken AS E1 Bergen Kommune KS2 COOP Norge Eiendom AS E1 Miljødirektoratet KS2 Eiendomsspar AS E1 Oslo Kommune KS2 GC Rieber Eiendom AS E1 Stavanger Kommune KS2 Hillevåg Næringspark a/s E1 Leietakere 2 IT Fornebu Properties ASA E1 Gjensidige Forsikring ASA L Kokstad Eiendom AS E1 Nordea Bank Norge AS L Koteng Eiendom AS E1 Organisasjoner 10 Malling & Co Forvaltning AS E1 Arkitektbedriftene i Norge O1 Oslo Areal AS E1 Norsk Byggtjeneste O1 Seabrokers Eiendom AS E1 TreFokus AS O1 Smedvig Eiendom AS E1 Byggenæringens Landsforening O2 Aberdeen Asset Management Norway AS E3 Byggevareindustriens Forening O2 Anthon B Nilsen Eiendom AS E3 Hovedorganisasjonen Virke O2 Aspelin Ramm Eiendom AS E3 Norsk Teknologi O2 Avantor AS E3 Bellona O3 Backe Prosjekt AS E3 Complete Green Housing AS O3 Boligbyggelaget Usbl E3 Norges Astma og Allergi Forbund O3 Braathen Eiendom Forvaltning AS E3 Tjenesteleverandører, rådgivere og arkitekter 92 DnB Næringseiendom AS E3 +arkitektur AS R1 Entra Eiendom AS E3 a-lab R1 Fabritius Gruppen AS E3 Aase Byggeadministrasjon AS R1 Ferd Eiendom AS E3 ABO Plan & Arkitektur AS R1 FG Eiendom AS E3 Alliance arkitekter AS R1 Forsvarsbygg E3 AMB arkitekter AS R1 Fredriksborg Eiendom AS E3 AOG Gruppen AS R1 HAV Eiendom E3 Arcasa Arkitekter AS R1 Höegh Eiendomsselskap AS E3 Arkitektfirmaet C.F. Møller AS R1 KLP Eiendom AS E3 Arkitektgruppen CUBUS AS R1 Linstow AS E3 ARTEC AS R1 Mustad Eiendom AS E3 Asenso AS R1 MøllerGruppen Eiendom AS E3 AT Plan & arkitektur AS R1 Norwegian Property E3 Aursand og Spangen AS R1 OBOS Forretningsbygg AS E3 BORO RIE AS R1 Omsorgsbygg Oslo KF E3 Brandsberg-Dahls Arkitekter R1 Oslo S Utvikling AS E3 Brekke & Strand Akustikk AS R1 Oxer Management AS E3 cobuilder AS R1 Pecunia AS E3 Dark Arkitekter AS R1 R. Kjeldsberg AS E3 DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS R1 ROM Eiendom AS E3 Erichsen & Horgen A/S R1 Schage Eiendom AS E3 EvoTek AS R1 Sektor Eiendomsutvikling E3 EVR-Norge AS R1 Selvaag Eiendom AS E3 Fagerhult Belysning AS R1 Sparbank 1 Eiendom AS E3 Fokus Rådgivning AS R1 Statoil ASA E3 Forum Arkitekter AS R1 Statsbygg E3 Golder Associates AS R1 Steen & Strøm AS E3 Heggelund & Koxvold AS R1 Storebrand Eiendom AS E3 Hille Melbye Arkitekter AS R1 Telenor Eiendom Holding AS E3 HR Prosjekt AS R1 Undervisningsbygg Oslo KF E3 HWR Arkitekter AS R1 Universitetet i Oslo E3 iark AS R1 Entreprenør og industri 52 Insenti AS R1 Bo Andrén Norge AS EI1 Interface Norge AS R1 DNF AS EI1 Itech AS R1 Energima AS EI1 Kokkersvold AS R1 Flowcrete Norway AS EI1 Kristiansen & Bernhardt Arkitektur Interiør R1 Forbo Flooring AS EI1 Kritt Arkitekter AS R1 Forny AS EI1 L2 Arkitekter AS R1 H-vinduet Magnor AS EI1 Lerche Arkitekter AS R1 Hey'di AS EI1 Lund Hagem Arkitekter R1 Hoist Energy EM Systemer AS EI1 Lunex AS R1 Hubro AS EI1 Moe Rådgivende Ingeniører AS R1 Hydro Building Systems EI1 Mycoteam AS R1

19 Modulvegger AS EI1 Myklebust Øvrebø Arkitekter AS R1 MT Højgaard Norge AS EI1 Niels Torp AS Arkitekter MNAL R1 Multigress Skandinavia AS EI1 Nordic Office of Architecture R1 Norsk Gjenvinning Entreprenør AS EI1 Novaform AS R1 ParkettPartner AS EI1 NSW AS R1 Primahus Entreprenør AS EI1 Ola Roald AS Arkitektur R1 Schüco International KG, avd. Norge EI1 OPAK AS R1 Sika Norge AS EI1 Oslo Prosjektadministrasjon as R1 Sola Betong AS EI1 PDS Protek AS R1 Sto Norge AS EI1 Per Knudsen Arkitektkontor AS R1 Teknisk Entreprenør Vest AS (Tevas) EI1 Prodecon AS R1 VB Agilis AS EI1 Ratio Arkitekter AS R1 Vedal Prosjekt AS EI1 Realia AS R1 Østfold Enøk & Ventilasjon AS EI1 Rejlers Consulting AS R1 Betonmast Bygg AS EI2 Ruukki Construction Norge AS R1 Block Berge Bygg AS EI2 Smi Energi og Miljø AS R1 Brødrene Ulveseth AS EI2 Snøhetta Oslo AS R1 BundeGruppen As EI2 Solem Arkitektur AS R1 Constructa AS EI2 Somfy AB Norge R1 Jets Vacuum AS EI2 Spir Arkitekter AS R1 Mapei AS EI2 Stein Halvorsen Arkitekter R1 Moelven Nordia EI2 Stor-Oslo Prosjekt AS R1 NorDan AS EI2 Stærk & Co AS R1 Saint-Gobain Byggevarer AS EI2 Termoenergi AS R1 Siemens AS Building Technologies EI2 Uniconsult BA8 AS R1 Ø. M. Fjeld AS EI2 Zinc AS R1 AF Gruppen EI3 Østre Linje Arkitekter AS R1 Backe Entreprenør Holding AS EI3 ÅF Advansia AS (Kåre Hagen AS) R1 Caverion Norge AS EI3 ÅF Norge AS R1 Consto AS EI3 Ellingard Collection AS R1 GK Norge AS EI3 Arkitektkontoret Vest AS R2 Hafslund Fjernvarme AS EI3 Asplan Viak as R2 HENT AS EI3 BA-HR R2 Kruse Smith Entreprenør AS EI3 Basale AS R2 NCC Contstruction AS EI3 COWI AS R2 Norcem AS EI3 ECT AS R2 ORAS AS EI3 Faveo Prosjektledelse AS R2 Peab AS EI3 Hjellnes Consult AS R2 Schneider Electric Building Norway AS EI3 LINK arkitektur AS R2 Skanska Norge AS EI3 Lyse Energi AS R2 Veidekke Entreprenør AS EI3 Multiconsult AS R2 FoU og Undervisning 5 NEAS R2 Norsk Treteknisk Institutt F1 Norconsult A/S R2 Østfoldforskning AS F1 OEC Gruppen R2 Høgskolen i Bergen F2 Rambøll Norge AS R2 NTNU F2 Reinertsen AS R2 SINTEF F2 Sweco Norge AS R2 Wikborg Rein R2

20 Kategori Fork Leietakere L Entreprenør og industri omsetning < 250 mill NOK EI Entreprenør og industri omsetning > 250 mill NOK EI Entreprenør og industri omsetning > mill NOK EI Eiendom E Kommunal Eiendom E Eiendom medlem i GBA E Tjenesteleverandører, rådgivere og arkitekter < 100 ansatte R Tjenesteleverandører, rådgivere og arkitekter > 100 ansatte R FoU og Undervisning < 100 ansatte F FoU og Undervisning > 100 ansatte F Organisasjoner NGO. Enkeltorganisasjoner O Organisasjoner NGO. Landforeninger O Organisasjoner NGO. Miljøorganisasjoner O Små kommuner og tettsteder KS By-kommuner, Fylkeskommuner og Stat KS

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall

Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI 2014 Nøkkeltall Innhold TUSEN KRONER 2014 2013 2012 2011* 2010** Omsetning 350 926 309 290 177 890 194 051 144 159 Driftsresultat 23 209 19 764 11 123 11 177 14 346 Resultat før

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer