Årsmøte Norwegian Green Building Council

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Norwegian Green Building Council"

Transkript

1 Oslo, Innkalling Årsmøte Norwegian Green Building Council Tid: Mandag 28. april 2014 kl 12:00 15:00 Sted: Powerhouse Kjørbo, Kjørboveien 12, 1337 Sandvika, Møterom: Kolsåstoppen Kl. 11:30: Registrering og lett servering Kl 12:00 : Årsmøte Kl 13:00: Kaffepause Kl 13:15: Faglig program Forventninger til BREEAM-NOR Communities v/ Lars Haukeland Partner og sivilarkitekt, LPO Arkitekter Hvordan forholder DNB Bank seg til BREEAM-NOR v/ Olav T Løvstad Head of Real Estate & Construction, DNB Bank Powerhouse verdens første rehabiliterte plusshus v/øyvind Mork Adm. Direktør, Asplan Viak kl: 14:15: Omvisning på Powerhouse Kjørbo side 1 Besøksadresse: Kongens gate 1, N 0153 Oslo Postadresse: Pb. 337, Sentrum, N 0101 Oslo

2 Årsmøte Ref. varsel om årsmøte i Nyhetsbrev , også sendt medlemmenes kontaktpersoner. Agenda 1. Velkommen 2. Valg av møteleder og én representant som signerer protokollen sammen med møteleder 3. Styrets årsberetning 4. Revidert årsregnskap fremmes for godkjenning. a. Revisors beretning. b. Kontrollkomiteens uttalelse 5. Valg av styremedlemmer 6. Valg av kontrollkomité 7. Valg av valgkomité Vedlagt er medlemsliste per Avstemning vil skje i tråd med vedtektenes bestemmelser for stemmegivning. Vedtektene ligger på våre hjemmesider under fanen Medlemskap. Deltakere på årsmøte kan representere andre kun gjennom gyldig fullmakt. Saksfremlegg 3. Styrets årsberetning Vedlagt er Årsberetning Gjennomgangen i årsmøte vil også inkludere dagsaktuelle forhold som angår foreningens medlemmer, inklusiv orientering fra BREEAM Support Rogaland. 4. Revidert årsregnskap. Vedlagt er Regnskap 2013, revidert av revisor og godkjent i styremøte 3/12. Revisors beretning fremlegges på årsmøte. Kontrollkomiteens uttalelse fremlegges på årsmøte. Forslag til vedtak: Revidert regnskap 2013 godkjennes. 5. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens innstilling blir ettersendt så snart den foreligger. Innstillingen vil bli ettersendt med følgende forslag til vedtak: Valgkomiteens kandidater velges som innstilt. side 2

3 7. Valg av valgkomité Styrets innstilling blir ettersendt så snart den er bekreftet av kandidatene. Innstillingen vil bli ettersendt med følgende forslag til vedtak: Styrets kandidater velges som innstilt. 8. Valg av kontrollkomité Valgkomiteens innstilling blir ettersendt så snart den foreligger. Innstillingen vil bli ettersendt med følgende forslag til vedtak: Valgkomiteens kandidater velges som innstilt. Oslo Sverre Tiltnes daglig leder side 3

4 2013 Styrets leder Rolf Thorsen: Hvorfor være medlem i Norwegian Green Building Council? Norwegian Green Building Council (NGBC) er en ung organisasjon, i vippestadiet mellom oppstartsfase og etablert driftsfase fortsatt med betydelige utviklingsbehov. Foreningen har opplevd betydelig suksess med utviklingen og introduksjonen av sertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR i markedet pr. i dag bruker ca. 50 % av nybyggprosjektene i Oslo-området BREEAM-NOR som kvalitets- og miljøsikringsverktøy. Også i Stavanger-markedet har BREEAM-NOR fått en betydelig «markedsandel», mens resten av landet foreløpig henger noe etter. Tilbakemeldinger fra brukere av BREEAM-NOR tyder på at verktøyet vesentlig har bidratt til en generell kvalitetsheving i de prosjektene som har jobbet bra med det - i tillegg til en betydelig heving av miljøstandarden i de samme prosjektene, til et nivå milevis foran gjeldende lover og regler. Jeg tror grunnen til denne suksessen er flersidig. Sannsynligvis hadde aktørene i markedet bruk for produktet som sådan, men jeg tror også prosessen med å utvikle verktøyet var viktig. BREEAM-NOR ble utviklet på dugnad, i en åpen, «wiki-inspirert» prosess, der alle som ville kunne delta og bidra. Mange av bransjens tungvektere ble åpenbart inspirert av denne arbeidsformen, de deltok med fullt fokus og all sin kompetanse, og BREEAM-NOR ble utviklet til et fullverdig sertifiseringssystem på rekordtid, uten å gå på akkord med kvaliteten, som selvfølgelig må være 100 % i et slikt verktøy. NGBCs rolle i denne prosessen var å tilrettelegge og drive prosessen og å kvalitetssikre resultatet. Selv om dette kanskje ikke høres ut som en stor oppgave, var den betydelig og krevde mye ressurser; både menneskelige og monetære. Dette ble finansiert ved at ca. 200 bedrifter og andre organisasjoner meldte seg som medlemmer i NGBC og betalte (og fortsatt betaler) medlemskontingent. På tross av de betydelige resultatene som er oppnådd og det store potensialet som fortsatt ligger i bruk og videreutvikling av BREEAM har det offentlige Norge i veldig liten grad stilt opp med støtte til utviklingen dette er bransjens egne verktøy (et eierskap som kanskje er grunnen til at vi nå fullfører prosjekter med kvaliteter som langt overgår de offentlige krav?) Skal BREEAM-suksessen kunne fortsette og bli varig trenger NGBC fortsatt og utvidet støtte fra bransjen; forhåpentligvis også fra det offentlige. Vi må fjerne barnesykdommene vi har i BREEAM-NOR og gjøre det til et høykvalitets verktøy, vi mener vi er ganske nær dette målet, og vi må utvikle BREEAM for nye områder. BREEAM-NOR In-Use er utviklet og introdusert, slik at vi har et verktøy for å jobbe med den eksisterende bygningsmasse. Dette må finjusteres og markedsføres og brukere må få opplæring. BREEAM-NOR Communities er i støpeskjeen. Dette hjelpemidlet kommer til å bringe oss side 4 Besøksadresse: Kongens gate 1, N 0153 Oslo Postadresse: Pb. 337, Sentrum, N 0101 Oslo

5 mange skritt fremover i forhold til område- og arealplanlegging. Bransjen har signalisert behov for kvalitetssikrings- og sertifiseringsverktøy også innen skoleog omsorgssektoren, innen industri- og idrettsanlegg og hotell. Det største potensialet ligger likevel innen boligsektoren og flere av landets største boligutviklere banker på døren til NGBC for å få tilgang til BREEAM for bolig. Hvis vi skal kunne innfri alle disse ønskene (uansett ikke alle på én gang ) trenger vi din støtte. Vi har behov for at du tar i bruk BREEAM og at du utdanner ditt personell slik at dine BREEAM-prosesser blir gode. Vi har behov for at du engasjerer deg i forhold til ny- og videreutvikling av BREEAM. Vi trenger kritiske innspill, basert på dine brukererfaringer, for å kunne perfeksjonere systemene våre. Vi tar gjerne imot litt ros også og vi har behov for at du er eller blir medlem i NGBC, slik at vi får ressurser til å kunne gjøre vår del av jobben. Velkommen skal du være! Oslo, april 2014 Rolf Thorsen, styreleder i Norwegian Green Building Council side 5

6 Årsberetning 2013 for: Norwegian Green Building Council Styret Etter årsmøtet har styret bestått av Styremedlemmer Valgt for Adm.dir. Rolf Thorsen, NCC PD, styreleder 1 år gjenvalg Daglig leder Christine Grape, Dark Arkitekter, nestleder 1 år gjenvalg Markeds og utviklingsdir. Anders Bredesen, Oras 2 år Partner/adm.dir. Anne BruunOlsen, DTZ 2 år Konserndir. Hanne Rønneberg, SINTEF 1 år gjenvalg Dir. Per Brevik, Heidelberg 1 år gjenvalg Forvaltningsdir. Roy Frivoll, Avantor Ikke på valg Partner Stig Bech, BAHR 1 år gjenvalg Adm.dir. Øyvind Mork, Asplan Viak 1 år gjenvalg Varamedlemmer Utviklingsdir. Fredrik W. Baumann, Norwegian Property Sluttet i stilling og fratrådte f.o.m. møte 9/13 Daglig leder Magnus Hvam, Forny / Backe Entrep. Holding 2 år Adm.dir. Pål Berger, ROM Eiendom Døde Det er avholdt 11 styremøter i 2013, hvorav 2 var styreseminarer. Medlemmer NGBC fikk 37 nye medlemmer og 8 utmeldinger i Totalt hadde NGBC 218 medlemmer per Medlemsliste er vedlagt. Se figur under: Leietaker" Eiendom" Rådgivere" Organisasjonser" Kommune"/"Stat" Forskning"og"Utdanning" 2013" 2012" Entreprenør"/"Industri" 0" 20" 40" 60" 80" 100" side 6

7 Prosjekter Per er følgende eiendommer sertifisert etter BREEAMNOR: Schweigaardsgt 21, ROM Eiendom AS Excellent Schweigaardsgt 23, ROM Eiendom AS Excellent Stavanger Business Park, NCC Property Development AS Very Good Haukåsen Barnehage, Trondheim kommune Very Good Grensesvingen 7, Oslo Areal AS Excellent Nye prosjekter 31 nye registrerte prosjekter for mulig sertifisering i 2013 gikk vesentlig ned fra 58 i Registreringstakten virker i 2014 å være tilbake på 2012nivå. 60" 50" 40" 30" 20" BREEAM.NOR"NC" BREEAM.NOR"In.Use" 10" 0" 2011" 2012" 2013" 2014" Prosjekter registrert for mulig sertifisering Geografisk fordeling Oslo tendensen er noe avtakende i 2013, med relativt sett flere registeringer utenfor Osloregionen. Sistnevnte dog fra et svært lavt nivå. Nord"Norge" Trøndelag" Vestlandet" Sørlandet" Registrert"pr"1.4.14" Registrert"pr" " Registrert"2013" Østlandet" Oslo"Akershus" 0" 20" 40" 60" 80" Prosjekter registrert for mulig sertifisering eks. BREEAM InUse side 7

8 Type prosjekt Under er registrerte prosjekter per fordelt på type prosjekt: Industri" Rehabilitering" Bespoke" Kombinasjon" Varhandel" Utdanning" Nybygg" Kontor" 0" 20" 40" 60" 80" 0" 20" 40" 60" 80" 100" I tillegg til registrerte prosjekter er det et stort antall prosjekter som benytter BREEAM NOR som kvalitetsreferanse. Dette har blitt en trend i offentlig sektor. Det er et mål at disse registrerer seg for bruk av BREEAMNOR og eventuell sertifisering. Virksomheten Det vises til regnskap 2013 og revisors beretning har vært spesielt krevende når det gjelder sertifisering. Inntektene har sviktet blant annet som følge av forsinket uttak av sertifikater. Foreningen har også hatt høye sertifiseringskostnader. Samlet resultatsvikt er på 2 millioner kroner. Følgende tiltak er iverksatt og/eller under planlegging. Volum. Verdien av sertifikatet er fortsatt ikke tilstrekkelig for å motivere utvikler. Flere ferdigstilte prosjekter har ikke sendt inn revisjonsrapport. Ved overtagelse, hvor verdien i dag er størst, er det kun designfasesertifikatet som rent praktisk kan foreligge. Det er tatt skritt for å kommunisere verdien av designfasesertifikatet på linje med endelig sertifikat (asbuilt). Det jobbes også målrettet mot markedsaktører som leietakere og bank/finans for å øke verdien av BREEAMNOR sertifikat. Bank/finans er i ferd med å ta en aktiv rolle ut ifra egen interesse. BREEAMNOR sertifikatets betydning for å trygge leietaker er i stor grad oversett av offentlige/statlige virksomheters innleie/bruk av bygg. Aktiviteten for å få slik oppslutning har så langt gitt lite resultat. Sertifisering etter dagens prisnivå vil betinge større volum for at sertifiseringsvirksomheten skal gå i balanse. Kompleksitet. BREEAMNOR versjon 1.0 er et resultat av et bredt og dugnadsbasert pionerarbeid. Foreningens arbeid med sertifisering bygger på en midlertidig struktur. Bruken har for mange vært krevende. NGBC har i 2013 prioritert brukerstøtte, kompenserende tiltak innen teknisk support med bl.a. 3 dyktige traineer som ressurs, og etterlevet syv dagers svarfrist for tekniske avklaringer med få unntak. Det er iverksatt støttende tiltak som fordypningskurs, bedriftsintern veiledning/kortseminar, BREEAMNOR applikasjon, forberedelse av SmartBREEAM, m.m. Norge er et marginalt marked, og NGBC har besluttet å gå lengre i sin service enn i større markeder hvor markedsaktørene har tilstrekkelig etterspørsel etter gode løsninger. Samtidig side 8

9 har NGBC besluttet å starte oppgradering av BREEAMNOR for lansering av versjon 2.0 i Derved vil vi kunne trekke veksler på brukernes erfaringer i å luke bort barnesykdommene fra versjon 1.0. Manglende kostnadseffektivitet i egen virksomhet. BRE Global Ltd har i liten grad tilrettelagt for en kostnadseffektiv lokal virksomhet. Sommeren 2013 ble BREEAM Europe Board etablert som et svar på misnøye fra samtlige National Scheme Operators (NSO) utenfor UK. Sverre Tiltnes ble høsten 2013 valgt som styrets første leder. NGBC må fortsatt bære unødige dobbeltkostnader og avgifter som i mindre grad samsvarer med servicenivå. Det forberedes reforhandling av hovedavtalen og vilkår, hvor NSOer utenfor UK vil forhandle som én enhet. Disse forhandlingene starter NGBC hadde en forventning om offentlig støtte uten at dette er oppnådd med effekt for NGBC er ikke kjent med andre GBCer som driver uten offentlig støtte. Nordic Innovation v/ Nordic Built har i 2013 bevilget prosjektstøtte med effekt for 2014/2015. Enova har en kjøpsavtale knyttet til formidling og skolering. En avtale som bidrar positivt, om enn som inntektsgivende leveranse. NGBC aktualiserer og forsterker myndighetenes arbeid og ambisjoner innen bærekraft. Det er et mål å få støtte fra tilgjengelige virkemidler. Inntektsbortfallet knyttet til sertifisering og manglende støtte er delvis kompensert gjennom effektivisering av driften og undervisningen. Administrasjonen har undervist mer enn budsjettert. I sum har undervisningen gitt et netto resultat på 1 million kroner mer enn budsjett. Mange medlemmer er avgjørende for en bærekraftig økonomi. Utvikling NGBCs største kapital er medlemmene. Den åpenbare kvaliteten i BREEAMNOR er takket være solid dugnadsinnsats. Dugnad bidrar både til kostnadsavlastning og god brukerforankring. Medlemmene representerer beste kunnskap. Arbeidsformen sikrer at BREEAMNOR er relevant, balansert og troverdig. Verdien av dugnadsinnsatsen er stor, og undervurdert av omgivelsene. Beslutning om oppgradering av BREEAMNOR for nye tiltak til versjon 2.0 er fattet. Arbeidet startes i 2014, for ferdigstillelse BREEAMNOR InUse ble lansert i en betaversjon på ByggReisDeg oktober I løpet av 2014 skal betaversjonen foredles til en brukervennlig og relevant BREEAMNOR InUse versjon 2.0. De nordiske GBCene har i 2013 utviklet seks prosjektforslag overfor Nordic Innovation v/ Nordic Built. Følgende har fått støtte: o Green Guide to Sustainable Design. Prosjekteier: NGBC. Partnere: SGBC (Sverige), FIGBC (Finland) og IGBC (Island). Prosjektleder: Katharina Bramslev, NGBC. Prosjektperiode: 2014/2015 o Nordic Urban Development. Prosjekteier: SGBC. Partnere: NGBC, IGBC, FiGBC, Stockholm by, Oslo kommune, Reykjavik by, Teknisk universitet i Stockholm, Arkitekthøgskolen i Oslo, Aalto Universitet og Reykjavik Universitet. Norsk prosjektleder: Eili Vigestad Berge, NGBC / Oslo kommune. Prosjektperiode Utvikling av BREEAMNOR Communities er initiert og planlagt for oppstart 2014 som selvstendig prosjekt og som del av Nordic Urban Development. Oslo kommune, Plan og bygningsetaten, har stilt Eili Vigestad Berge til rådighet som NGBCs prosjektleder på deltid. side 9

10 Med forankring i foreningens BIMnettverk er det etablert et samarbeid med Oslo Fagskole, avdeling BIM, med forventning om praktiske bidrag til å få BREEAMNOR inn i åpen BIM. Det er investert i en formidlingsweb for formidling av nyttige og interessante historier, referanser og kunnskap. Siden skal være medlemmenes formidlingsside. NGBC har ansatt kommunikasjonsmedarbeider som fungerer som sidens redaktør. ble lansert januar Det er utviklet en egen «APP» (applikasjon) for BREEAMNOR nye tiltak. Arrangementer Deltatt på ByggReisDeg 13 som partner og med egen stand. Partner i konferansen Energi og miljø 2013 i regi av Estate konferanse. Bidrag på Enovakonferansen Direkte dialog med viktige premissgivere. Bank/finans har respondert på en aktiv og positiv måte, som forventes å gi fortrinn for sertifiserte prosjekt ved finansiering. Informasjon Digitalt nyhetsbrev sendt til mer enn adressater ved behov. 370 artikler i media med direkte knytning til BREEAMNOR. Oppfølging og støtte av brukere som har hatt utfordringer i bruken av BREEAM NOR. Deltok på MIPIM, og støttet både BREEAMstand på Innovation Pavilion og Oslo Metropolitan Areas stand. Samarbeid Green Arena Scandinavia 2014 Samarbeid med ByggReisDeg som arrangør, og programpartnerne Powerhouse, FutureBuilt, SmartCity Bærum, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse om en 2 dagers konferanse/messe september 2014 i Oslo Spektrum. Enova Samarbeidsavtale om kompetanse og informasjon. Tilhørende kjøpsavtale er fornyet for 2014, men intensjon om videreføring i Bygg21 Søkt samarbeid, bl.a. om veiledningsprosjektet SmartBREEAM. Per nå ingen svar. Videreført de samarbeidsrelasjonene som er utviklet bredt med bransje, myndighets og kunnskapsmiljøer i Norge. Nettverk National Scheme Operator (NSO) for BREEAM, og medlem i BREEAM Europe Board bestående av BRE (UK), DGBC (Nederland), SGBC (Sverige), ITG (Spania), DIFNI (Tyskland) og NGBC. Sverre Tiltnes er valgt som styreleder for BREEAM Europe Board. Nordisk nettverk av GBCer Deltaker i Europeisk nettverk av World GBC side 10

11 Økonomi Det vises til fremlagt årsregnskap. Styret budsjetterte med en lite overskudd i Resultatet viser et underskudd på kroner. Formålskapitalen var negativ ved årsskifte. Årsaken til negativt resultatavvik er beskrevet over. Så snart realitetene ble avdekket, ble styret informert og tiltak ble iverksatt. Det er utarbeidet en handlingsplan for 2014 som vil tjene inn underskuddet og innen kort tid reetablere positiv formålskapital. Fortsatt drift Formålskapitalen er ved årsskifte negativ. Med forankring i styret er det iverksatt en egen handlingsplan for å reetablere positiv formålskapital og sikre betalingsevne. Styret anser at vilkår for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø NGBC har eget kontor i Oslo. Ved utgangen av 2013 hadde foreningen 2 heltidsansatte. Daglig leder og administrasjonssjef har vært innleid 100% fra Faveo. Anders Nohre Wallén har vært innleid 40% fra Asplan Viak. Styret anser vilkårene for et godt arbeidsmiljø å være tilstede. Likestilling Foreningens styre har en kvinneandel på 33%. Kvinneandelen blant fast ansatte er per på 100%. Ytre miljø Foreningens hovedvirke er å redusere belastningene på ytre miljø fra norske bygg. Virksomheten har en betydelig positiv innflytelse på ytre miljø. Ref ISO26000, Foreningen driver ikke virksomhet som forurenser ytre miljø. Andre forhold Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme foreningens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. For øvrig gjelder: NGBC er registrert i avgiftsregisteret Profina AS er engasjert som regnskapsfører (f.o.m ) RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen er revisor. DNB er foreningens bankforbindelse. side 11

12 Oslo, den 4 / side 12

13 Norwegian Green Building Council Aktivitetsregnskap 2013 Noter Regnskap Regnskap Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Sum anskaffede midler Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter Sertifisering Sum aktiviteter som oppfyller formålet Aktivitetet som skaper inntekter Profilering Andre inntekter Sum aktiviteter som skaper inntekter Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Sertifisering Kurs og konferanser Internasjonalt arbeid Profilering Faglige arbeid Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Finanskostnader Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen) Overført til/fra annen formålskapital Sum endring formålskapital

14 Norwegian Green Building Council Balanse Note 31. desember 31. desember EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler FORMÅLSKAPITAL (Egenkapital) OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital Sum formålskapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinsitusjoner Leverandørgjeld Offentlige trekk og avgifter Annen kortsiktig gjeld Uopptjent inntekt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum formålskapital og gjeld

15 Norwegian Green Building Council Noter 2013 Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner (Standarden) og består av følgende: - Aktivitetsregnskap - Balanse - Noter Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jf. Skattelovens 2-32 Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Kursinntekter Inntektsføres når kurset er gjennomført, tilskudd inntektsføres når de er bevilget og andre inntekter inntektsføres når tjenesten er levert. Note 2. Administrasjons- og formålsprosent Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler Formålsprosent 75 % 83 % Administrasjonsprosent 25 % 17 % Note 3. Formålskapital Formålskapital Formålskapital per Årets aktivitetsoverskudd Formålskapital per

16 Norwegian Green Building Council Noter 2013 Note 4. Kostnader etter art Driftskostnader spesifisert etter art: Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Timeleveranser/sertifisering Oversettelser/sertifisering Loklakostnader Utgiftsførte anskaffelser Honorarer revisjon Honorarer regnskapsfører Honorar ledelse Honorar adm.sekretær Honorar undervisning Honorar faglig arbeid Andre honorarer It-kostnader Trykkekostnader Telefon Porto Reisekostnader Markedsføring - sertifisering Representasjon og gaver BRE Global Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter/-kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Note 5. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor Foreningen har 2 ansatte. Foreningen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordning er etablert i Det er ikke utbetalt honorar til styret i Kostnadsført honorar til revisor for 2013 utgjør kr for ordinær revisjon og kr for annen bistand. Beløpene er delvis inkl mva.

17 Norwegian Green Building Council Noter 2013 Note 6. Tilskudd Foreningen har i 2012 mottatt tilskudd fra sine strategiske samarbeidspartnere, som skal benyttes til prosjektet BREEAM-NOR In-Use. Prosjektet er pågebygnt i 2012, men vil først være avsluttet i Note 7. Andre korsiktige fordringer Fylkesskattesjefen Sum

18 NGBC-medlemmer Eiendom 51 Kommuner 4 Byfjordparken AS E1 Bergen Kommune KS2 COOP Norge Eiendom AS E1 Miljødirektoratet KS2 Eiendomsspar AS E1 Oslo Kommune KS2 GC Rieber Eiendom AS E1 Stavanger Kommune KS2 Hillevåg Næringspark a/s E1 Leietakere 2 IT Fornebu Properties ASA E1 Gjensidige Forsikring ASA L Kokstad Eiendom AS E1 Nordea Bank Norge AS L Koteng Eiendom AS E1 Organisasjoner 10 Malling & Co Forvaltning AS E1 Arkitektbedriftene i Norge O1 Oslo Areal AS E1 Norsk Byggtjeneste O1 Seabrokers Eiendom AS E1 TreFokus AS O1 Smedvig Eiendom AS E1 Byggenæringens Landsforening O2 Aberdeen Asset Management Norway AS E3 Byggevareindustriens Forening O2 Anthon B Nilsen Eiendom AS E3 Hovedorganisasjonen Virke O2 Aspelin Ramm Eiendom AS E3 Norsk Teknologi O2 Avantor AS E3 Bellona O3 Backe Prosjekt AS E3 Complete Green Housing AS O3 Boligbyggelaget Usbl E3 Norges Astma og Allergi Forbund O3 Braathen Eiendom Forvaltning AS E3 Tjenesteleverandører, rådgivere og arkitekter 92 DnB Næringseiendom AS E3 +arkitektur AS R1 Entra Eiendom AS E3 a-lab R1 Fabritius Gruppen AS E3 Aase Byggeadministrasjon AS R1 Ferd Eiendom AS E3 ABO Plan & Arkitektur AS R1 FG Eiendom AS E3 Alliance arkitekter AS R1 Forsvarsbygg E3 AMB arkitekter AS R1 Fredriksborg Eiendom AS E3 AOG Gruppen AS R1 HAV Eiendom E3 Arcasa Arkitekter AS R1 Höegh Eiendomsselskap AS E3 Arkitektfirmaet C.F. Møller AS R1 KLP Eiendom AS E3 Arkitektgruppen CUBUS AS R1 Linstow AS E3 ARTEC AS R1 Mustad Eiendom AS E3 Asenso AS R1 MøllerGruppen Eiendom AS E3 AT Plan & arkitektur AS R1 Norwegian Property E3 Aursand og Spangen AS R1 OBOS Forretningsbygg AS E3 BORO RIE AS R1 Omsorgsbygg Oslo KF E3 Brandsberg-Dahls Arkitekter R1 Oslo S Utvikling AS E3 Brekke & Strand Akustikk AS R1 Oxer Management AS E3 cobuilder AS R1 Pecunia AS E3 Dark Arkitekter AS R1 R. Kjeldsberg AS E3 DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS R1 ROM Eiendom AS E3 Erichsen & Horgen A/S R1 Schage Eiendom AS E3 EvoTek AS R1 Sektor Eiendomsutvikling E3 EVR-Norge AS R1 Selvaag Eiendom AS E3 Fagerhult Belysning AS R1 Sparbank 1 Eiendom AS E3 Fokus Rådgivning AS R1 Statoil ASA E3 Forum Arkitekter AS R1 Statsbygg E3 Golder Associates AS R1 Steen & Strøm AS E3 Heggelund & Koxvold AS R1 Storebrand Eiendom AS E3 Hille Melbye Arkitekter AS R1 Telenor Eiendom Holding AS E3 HR Prosjekt AS R1 Undervisningsbygg Oslo KF E3 HWR Arkitekter AS R1 Universitetet i Oslo E3 iark AS R1 Entreprenør og industri 52 Insenti AS R1 Bo Andrén Norge AS EI1 Interface Norge AS R1 DNF AS EI1 Itech AS R1 Energima AS EI1 Kokkersvold AS R1 Flowcrete Norway AS EI1 Kristiansen & Bernhardt Arkitektur Interiør R1 Forbo Flooring AS EI1 Kritt Arkitekter AS R1 Forny AS EI1 L2 Arkitekter AS R1 H-vinduet Magnor AS EI1 Lerche Arkitekter AS R1 Hey'di AS EI1 Lund Hagem Arkitekter R1 Hoist Energy EM Systemer AS EI1 Lunex AS R1 Hubro AS EI1 Moe Rådgivende Ingeniører AS R1 Hydro Building Systems EI1 Mycoteam AS R1

19 Modulvegger AS EI1 Myklebust Øvrebø Arkitekter AS R1 MT Højgaard Norge AS EI1 Niels Torp AS Arkitekter MNAL R1 Multigress Skandinavia AS EI1 Nordic Office of Architecture R1 Norsk Gjenvinning Entreprenør AS EI1 Novaform AS R1 ParkettPartner AS EI1 NSW AS R1 Primahus Entreprenør AS EI1 Ola Roald AS Arkitektur R1 Schüco International KG, avd. Norge EI1 OPAK AS R1 Sika Norge AS EI1 Oslo Prosjektadministrasjon as R1 Sola Betong AS EI1 PDS Protek AS R1 Sto Norge AS EI1 Per Knudsen Arkitektkontor AS R1 Teknisk Entreprenør Vest AS (Tevas) EI1 Prodecon AS R1 VB Agilis AS EI1 Ratio Arkitekter AS R1 Vedal Prosjekt AS EI1 Realia AS R1 Østfold Enøk & Ventilasjon AS EI1 Rejlers Consulting AS R1 Betonmast Bygg AS EI2 Ruukki Construction Norge AS R1 Block Berge Bygg AS EI2 Smi Energi og Miljø AS R1 Brødrene Ulveseth AS EI2 Snøhetta Oslo AS R1 BundeGruppen As EI2 Solem Arkitektur AS R1 Constructa AS EI2 Somfy AB Norge R1 Jets Vacuum AS EI2 Spir Arkitekter AS R1 Mapei AS EI2 Stein Halvorsen Arkitekter R1 Moelven Nordia EI2 Stor-Oslo Prosjekt AS R1 NorDan AS EI2 Stærk & Co AS R1 Saint-Gobain Byggevarer AS EI2 Termoenergi AS R1 Siemens AS Building Technologies EI2 Uniconsult BA8 AS R1 Ø. M. Fjeld AS EI2 Zinc AS R1 AF Gruppen EI3 Østre Linje Arkitekter AS R1 Backe Entreprenør Holding AS EI3 ÅF Advansia AS (Kåre Hagen AS) R1 Caverion Norge AS EI3 ÅF Norge AS R1 Consto AS EI3 Ellingard Collection AS R1 GK Norge AS EI3 Arkitektkontoret Vest AS R2 Hafslund Fjernvarme AS EI3 Asplan Viak as R2 HENT AS EI3 BA-HR R2 Kruse Smith Entreprenør AS EI3 Basale AS R2 NCC Contstruction AS EI3 COWI AS R2 Norcem AS EI3 ECT AS R2 ORAS AS EI3 Faveo Prosjektledelse AS R2 Peab AS EI3 Hjellnes Consult AS R2 Schneider Electric Building Norway AS EI3 LINK arkitektur AS R2 Skanska Norge AS EI3 Lyse Energi AS R2 Veidekke Entreprenør AS EI3 Multiconsult AS R2 FoU og Undervisning 5 NEAS R2 Norsk Treteknisk Institutt F1 Norconsult A/S R2 Østfoldforskning AS F1 OEC Gruppen R2 Høgskolen i Bergen F2 Rambøll Norge AS R2 NTNU F2 Reinertsen AS R2 SINTEF F2 Sweco Norge AS R2 Wikborg Rein R2

20 Kategori Fork Leietakere L Entreprenør og industri omsetning < 250 mill NOK EI Entreprenør og industri omsetning > 250 mill NOK EI Entreprenør og industri omsetning > mill NOK EI Eiendom E Kommunal Eiendom E Eiendom medlem i GBA E Tjenesteleverandører, rådgivere og arkitekter < 100 ansatte R Tjenesteleverandører, rådgivere og arkitekter > 100 ansatte R FoU og Undervisning < 100 ansatte F FoU og Undervisning > 100 ansatte F Organisasjoner NGO. Enkeltorganisasjoner O Organisasjoner NGO. Landforeninger O Organisasjoner NGO. Miljøorganisasjoner O Små kommuner og tettsteder KS By-kommuner, Fylkeskommuner og Stat KS

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening ----------------------------------------~~------------~--------~------~~--------------.. Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 681 504 643038 Tilskudd 3 250

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Samarbeid om smarte varmenett v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Fjernvarmedagene 2012 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil

Detaljer

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT NGBC Vårt arbeid består i å gi Norge en markedsstyrt standard for grønn kvalitet ved å innføre BREEAM som er Europas ledende vurderingsverktøy Markedsstyrt

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP. Rogal and. legeforening. Note 2008 2007. Anskaffede midler

AKTIVITETSREGNSKAP. Rogal and. legeforening. Note 2008 2007. Anskaffede midler Rogal and legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2008 2007 Medlemsinntekter 4 704550 683343 Tilskudd 3 93 172 26219 Sum anskaffede midler 797722 709 562 Aktiviteter som oppfyller formalet

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTnnTETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2012 2011 ~edlernsinntekter 4 643038 831 490 Tilskudd 3 216413 311 011 Sum anskaffede midler 859451 1142501 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen?

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Hva jeg skal snakke om Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

.itr'; )i (.. Flocle ()oster'[r tic Styr:eleder. i).,n",.(crj.*,{ {i ii. F-elksåffqlnernårag. Formålskapital og gielcl.

.itr'; )i (.. Flocle ()oster'[r tic Styr:eleder. i).,n,.(crj.*,{ {i ii. F-elksåffqlnernårag. Formålskapital og gielcl. F-elksåffqlnernårag Saklxrse Eieneleler Anleggsnridler lnvedtzu IT-utstyr' Sum anleggsmidler Noter 31. desenrbcr 31" rlesenrtrer 31, desember 2(r12 21 r 21 t) B t) mløpsrnitllcr Forclringer Kundetordlinger

Detaljer

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll Driftskonferansen 2014 Roy Frivoll BREEAM In Use international Utviklingen, forventninger og ambisjoner Roy Frivoll, Avantor Hvorfor BREEAM In-Use? - Bakgrunn Hvorfor BREEAM In-Use? Communities New Construction

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2013

AKTIVITETSREGNSKAP 2013 AKTIVITETSREGNSKAP 2013 Buskerud Lægeforening Org.nr. 971 307 366 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Buskerud Lægeforening Anskaffede midler

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Det er mitt valg Aktivitetsregnskap 1.1-31.12 Note 214 213 1) Anskaffede midler b) Tilskudd (ikke offentlige) Tilskudd offentlige d) Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012 Balanse pr 31/12 2011 2010 Eiendeler Anleggsmidler 1810 Andeler Speidersport 1 200,00 1 200,00 1830 Nordea-Pengemarked Note 2-123 761,53 1840 Acta Boligutleie Holding I Note 2-297 024,00 1850 Acta Boligutleie

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 Energieffektive bygg Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 1 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer