Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012"

Transkript

1 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Vedlegg 1 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Inkludert i Vedlegg1 6. Behandle forslag og saker. Vedlegg 2 7. Fastsette medlemskontingent. Vedlegg 1 punkt 7 8. Vedta idrettslagets budsjett Vedlegg 1 punkt 8 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Vedlegg Foreta følgende valg: Vedlegg 1 punkt 10 a) Leder b) 4 styremedlemmer c) 2 medlemmer til å gjennomgå regnskapet Alle vedlegg er tilgjengelig på senest

2 Styrets sammensetning Leder: Øystein Borgen Nestleder: Tone Kristiansen Web ansvarlig: Odvar Martinsen Styremedlemmer: Gro Anita Lindsetmo, håndball Elisabeth B. Berg, Ski Karina Ditlefsen, BIG Monica Sæterdalen, Fotball Deltagere på styremøter, uten stemmerett: Inger Overn Lauritzen, regnskapsfører har møtt ved behov. Nestledere i de enkelte undergrupper har også vært oppfordret til å delta på styremøtene. Thomas Røed, IFO leder/ Koordinator Valgkomité: Årsmøtevedtak på at eksisterende styre fungerer som valgkomite i 2012 Revisorer: Espen Lagerqvist, Per Otto Olsen Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 8 styremøter i Styrets oppgaver Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid. Nytt styre ble først konstituert etter ekstraordinært årsmøte 11 juni Lier IL s hovedstyre og administrasjon har i 2012 hatt store utskiftninger noe som har gitt utfordringer i den daglig ledelse av idrettslaget. Lier IL har de siste årene hatt en daglig leder stilling med stillingsbrøk 0,5. Etter at Brita Røed sluttet i jobben i desember 2011 fungerte Øyvind Ustad i stillingen frem til mai 2012 hvor så Arne Bjerknes ble ansatt. Arne Bjerknes valgte å si opp sin stilling i september p.g.a andre engasjement han også hadde. Styret valgte å ansette Thomas Røed i 25% stilling fra 1 november som koordinator for å håndtere de daglige gjøremålene i klubben. Vi ser at dette styrker Idrettsfritids ordningen (IFO) og klubben som helhet samtidig som kostnadene til lønn reduseres. 2

3 Idrettsmeldingen: Styret og underlagene har i 2012 arbeidet mye med Idrettsmeldingen som inneholder en anleggsplan for tidsrommet 2013 til Hovedstyret er kommet frem til at skiskytter anlegg i Leirdalen og ny kunstgressbane med undervarme er de 2 nye anleggene som står høyest på prioritetslisten til Lier IL. Organisasjonsplan: Alle idrettslag er av idrettsforbundet pålagt å ha en organisasjonsplan. Denne skal være et levende dokument som gjennomgås på årsmøtet hvert år. Vi har valgt å følge idrettsforbundets anbefalte mal. Arbeidet er påbegynt men vil ikke være sluttført før årsmøtet Vedtekter: De siste års godkjente vedtektsendringer var ikke lagt inn i vedtektene. Dette er nå oppdatert og lagt ut på Alle idrettslag er av idrettsforbundet pålagt å oppdatere sine vedtekter i henhold til Idrettsforbundet sin mal. Vi har valgt å følge Idrettsforbundets anbefalte vedtekter og endrer vedtektene i henhold til anbefalingen. De nye vedtektene er sendt idrettskretsen til godkjenning. Vi har pr dags dato ikke mottatt godkjenning av vedtektene. Vedtektene blir tatt opp på årsmøtet til godkjenning. Vedtektene er vedlagt som vedlegg 6 Medlemsregisteret: Av utfordringer ser vi at medlemsregisteret er mangelfullt. Det er i dag manglende integrering mellom medlemsregistrene til det enkelte underlaget og hovedlaget. Dette medfører at det ligger mye feilaktig informasjon i alle medlemsregistrene. De forskjellige underlagene har også nokså forskjellige måter å registrere og innkreve aktivitetsgebyr. Resultatet av dette er at vi får mindre inntekter av medlemskontingenter og aktivitetsgebyr en hva vi kunne fått. Spesielt fotballgruppen har en jobb å gjøre på dette området. Det vil vi 2013 være et prioritert område å få bedre oversikt over medlemsmassen og øke medlemsinntekter ved at vi får alle medlemmer til å betale for de aktivitetene de deltar på. USBL avtalen: Vi signerte 1. november en 3 årig sponsoravtale med USBL. Denne har en årlig verdi på minimum kr Lier IL Ski har signert en avtale med Bjørn Myhre Sport Detaljer rundt våre viktigste sponsoravtaler finner du i Vedlegg 4 Anlegg og eiendom: Vi har ingen endringer på eiendom og anleggs siden. Salg av Tveita banen har stoppet opp p.g.a utsettelser av kommunens reguleringsplan. De som ønsker mer informasjon om undergruppenes arbeid og økonomi oppfordres til å lese disse Styret retter en stor takk alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldre kontakter og styremedlemmer. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier IL! Lier Idrettslag hovedstyret v/ Øystein Borgen Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, samarbeidsutvalg, særkrets osv). 3

4 Aktivitet i undergrupper Aktiviteter i skigruppa Lier IL 2012 Skigruppa hadde sesongen 2011/ aktive medlemmer, hvorav 109 var under 20 år og 6 over 20 år. Mange av disse var også skiskyttere. Dette var en nedgang på 6 utøvere fra 2010/2011. Totalt hadde Lier IL 62 utøvere i skiskyting sesongen 2011/2012, en økning på 6 utøvere i forhold til 2010/2011. Mange av skiskytterne deltok også i langrenn. Egne arrangementer i 2012 var blant annet Lierrennet, Sparebank1 Cup-renn i skiskyting sammen med Hønefoss SSK, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting, Skikarusellen, Terrengskyting. Skigruppa samarbeidet med SK Kraft og AGR om tidtaking på AGR Kraftløpet Dette samarbeidet gjorde det mulig å gå til innkjøp av elektronisk tidtakersystem, Emit. AGR bidro med midler til å anskaffe utstyret, mot at skigruppa stiller med tidtakerpersonell på AGR Kraftløpet i 10 år. Styret i skigruppa er imponert over hvor mange gode resultater våre utøvere oppnår i ski og skiskyting. Noe som er minst like hyggelig er at Lier IL markerer seg med veldig mange deltakere i renn. Gode resultater er selvfølgelig først og fremst et følge av god, systematisk trening gjennom tid. Men, trenerne i skigruppa gjør en uvurderlig innsats for våre utøvere. I tillegg har skigruppa i Lier IL en fantastisk foreldregruppe som stiller på renn og støtter alle utøvere. Aktiviteter i håndballgruppa i 2012 Håndballskole:Det ble gjennomført Gjensidige håndballskole i både vinterferien og høstferien 2012 med rundt 50 deltakere i alderen 6 12 år og med instruktører fra egne, eldre lag. Julecup: Det ble også i år arrangert oppvisningskamper med alle Lier Håndballs lag med åpen kantine og nissebesøk. Julecupen ble arrangert 9. Desember med god oppslutning fra de fleste lag. Miniturnering:14.januar 2012 ble det arrangert minicup der det ble avviklet 58 kamper fordelt på på 3 baner. 38 lag av 6-7 spillere var i aktivetet ca: 250 barn og 300 voksne. J03 gjorde en flott dugnadsinnsats. Aktivitetsturnering: Det er blitt avholdt aktivitetsturnering 18.mars 2012 hvor J02 hadde dugnaden og 11.november 2012 hvor J02 og J03 sammen hadde dugnaden. Tilsynsvaktsordning: Vi har med kommunens godkjennelse, fortsatt ikke hatt tilsynsvakter under denne sesongen, og det har fungert bra. Dette vil bli vurdert fra sesong til sesong. Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet, med at dører blitt holdt avlåst under trening og trenere/oppmenn har påtar seg sikkerhetsansvaret. Hallvakter: Det har blitt avholdt 110 seriekamper i Tranbyhallen fordelt på 43 kampdager. 4

5 Aktiviteter i fotballgruppa i 2012 Siste år har vi hatt et varierende antall aktive utøvere i fotballgruppa og ved årsslutt var antallet aktive 420. Sportslig har 2012 sesongen vært på det jevne. Damelaget slet seg til en 3 plass i serien og en 2 plass i Buskerudcupen, mens det på Herresiden ble mer turbulent. Hovedtrener valgte å gå over til Stoppen SK og Junior 1 og B-laget laget gav seg etter vårsesongen. En stor takk til junior 2 laget som nå steppet inn og reddet plassen i 5 divisjon for A-laget og har lagt grunnlaget for at vi nå kan ha nye planer for satsing videre i Lier Il Fotball opplevde stor aktivitet på alle baner gjennom hele sesongen blant aldersbestemte lag og det har vært både organisert og uorganisert aktivitet på begge kunstgressbaner, nesten alle dager i uka og alle måneder i året. Vi fikk ingen kretsmestere i 2012, men det var nære på. Styrets leder har hatt stort fravær pga jobb siste år og utover høsten kom det flere henvendelser til styret om problemer vedrørende at styrets leder var mye borte og vi foretok en omrokering slik at nestleder og leder bytter posisjon. Samtidig tilbød Øyvind Ustad å hjelpe styret og Liss Almås sa seg villig til å ta på seg vervet som økonomiansvarlig. I tillegg har Erik Ruhs Jnr vært ansvarlig for kraftsenter HLR sammen med Brede og kretsens satsing; Alle Jenter På Banen. Styret har hatt flere utfordringer siste år: Utfordringer rundt daglig leder stillingen, som skulle bistå fotballen ekstra i og med at styret kun har bestått av tre personer. For få personer i styret av fotballgruppa i forhold til utfordringene Presset økonomi Mange forhold rundt baneforhold Stort frafall av spillere i både yngre og eldre årsklasser Styret har arbeidet spesielt med å kartlegge hva som medfører at vi har lite engasjement til å delta i styringen av fotballgruppa, stort frafall og økonomi. Dette har resultert i en egen holdningskontrakt, klargjøring av sportslige krav og en langtidsplan. Styret forventer at dette skal gi et høyere sportslig resultat på sikt sammen med en bredere spillerstall. Aktiviteter i Barneidretts gruppen (BIG) i 2012 Barn under skolealder har hatt aktiviteter i gymsal og svømmehall (svømmetreningen ble avsluttet fra kommunen våren 2012), samt diverse uteaktiviteter. Fra 6 år får barna tilbud om fotballserie/cuper.fra 7 år får gruppene tilbud om ski og håndball. Vi ser en vekst for håndballgruppene noe som er svært gledelig for rekrutteringen til håndballgruppa. Ski har også ca 50stk barn på treningen på torsdager. 5

6 Dyrenes Minicup ble arrangert i november. Ansvarlig for cupen var 2005-gruppen. Det var igjen et svært bra gjennomført arrangement! Ski Snøen kom slik at det ble gjennomført skikarusell i januar. Skigruppa gikk ekstra sterkt ut med info om skikarusellen, noe som førte til rekordoppslutning. Takk til skigruppen for fin gjennomføring. Skigruppa gjennomfører skitrening for alderstrinnene hver torsdag kl (oppstart første torsdag etter vinterferien). Aktiviteten er et kjærkomment tilskudd til øvrige alternativ, og deltakerne har mulighet til å delta her som et supplement eller substitutt til øvrige tilbud. Aktiviteten har svært god deltakelse og er basert på lek på ski. Fotball For barna fra 6 år gjennomføres det fotballtrening høst- og vår. Det har vært deltagelse i en rekke Cup er og serier. Idrettslagets egen Bendit cup ble denne gangen flyttet til før høstferien, dvs september. Håndball Håndballtrening ble gjennomført for de eldste gruppene som en del av forberedelsene til dyrenes minicup. Høsten 2012 kunne vi også tilby organisert håndballtreninger fom 2005 kullet. Dette er treninger der alle fra årskullet kan delta. For eksempel J2004 har deltakere fra Hennummarka, Hallingstad, Nordal og Heia. Det er veldig positivt å kunne samarbeide især mellom Heia og Tranby, slik at man kan få flere barn i aktivitet, der man ikke er nok deltakere til å få et eget lag. Styret oppfordrer trenere til å se på slike løsninger. Svømming/vanntilvenning De siste gruppene hadde vanntilvenning våren Styret vil oppfordre kommunen til å ta opp dette tilbudet igjen, men denne gangen med litt senere tider, etter kl Felles arrangementer Dyrenes minicup i håndball ble gjennomført i Tranbyhallen i november, med gruppen som arrangør. Arrangementet ble gjennomført på en flott måte med stor deltakelse. Kiosk- og loddsalg gav et pent tilskudd til BIG. 6

7 Aktiviteter i Idrettsfritidsordningen (IFO) i 2012 Lier Il IFO hadde ca 40 barn i aldersgruppen 7-11 år i Vi startet vinteren med ofte turer til Eggevollen hvor vi hadde skiskyting. Her var Øyvind Groseth og Maren Haverstad instruktører. Ungene fikk konkurrere mot hverandre i ulike øvelser og spesielt det å skyte best og fortest var viktig. Vi brukte også skøytebanen som ligger rett ved klubbhuset på vinteren og ski løypene som går rundt fotballanlegget. Her gikk de ungene som ville på tid mens andre telte runder. Vi arrangerte også stafetter og diverse leker med ski/skøyter på beina. IFO har også Tranbyhallen to ganger i uka. Her hadde vi blant annet leid inn instruktør i taekwando, noe som barna likte svært godt. Ellers er det mye variert som innebandy, håndball, fotball, basket og diverse leker. Når sommeren nærmet seg startet vi med mesterens mester, hvor alle ungene ble delt inn i grupper. Her ble det konkurrert i hukommelse, idealtid, kasting, bygging av stein tårn og mye mer. Alle fikk premie, men vinneren fikk den store pokalen. Uteområdet vi også bruker er den store kunstgressbanen. Her blir det mye fotball, kanonball, sisten og «ta flagget». Vi har også en egen fotballgruppe i samarbeid med NFF og Telenor. De som er med i denne gruppen har fått treningsutstyr og bag. Er det noe Lier IFO ønsker seg så er det flere aktive barn i Det er viktig for barn å ha mest mulig aktivitet slik at dette er noe det kommer til å holde på med når de blir eldre. All forskning sier at dagens barn er mindre aktive en tidligere og i en ellers hektisk hverdag er IFO et glimrende tilbud for barn. Sak nr 5, Økonomi Lier IL med alle undergrupper leverer i 2012 et negativt resultat på kr Ski gruppa hadde et meget godt resultat i Som følge av støtte og tilskudd har skigruppen nedregulert lån med til sammen NOK ,- i Dette beløpet er belastet resultatregnskapet. Fotballgruppa har det største underskuddet i 2012 og sliter fortsatt med å få inn inntektene. Store kostnader for vedlikehold og brøyting av kunstgressbanen skaper også utfordringer. Dette medfører at likviditeten til tider er vanskelig. Å få kontroll og forutsigbarhet i fotballgruppas økonomi har høyeste prioritet. Bortsett fra fotballgruppen så har all gruppene og hovedstyret tilfredsstillende likviditet. Økonomien er beskrevet nærmere i den enkelte undergruppes årsrapport Se tabell nedenfor for detaljer pr gruppe. 7

8 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Vedlegg 5 viser detaljene i hovedstyre regnskapet. Vi viser til undergruppenes årsrapporter for deres detaljregnskap. 8

9 Årsregnskap for Lier Idrettslag Hovedstyret for 2012 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Resultatregnskap Note Driftsinntekter Sponsor/Grasrotandel/Bingo Tilskudd/medl.kont./Leieinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Renteinntekt Rentekostnad Bankgebyrer ÅRSRESULTAT Detaljert budsjett finnes som vedlegg 5 Balanse EIENDELER Note Nye Klubbhus SUM ANLEGGSMIDLER Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årsresultat SUM EGENKAPITAL Lån nye klubbhus Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Noter til Regnskap/ Balanse Lier Idrettslag Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Laget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskaps stiftelse. De unntaktsregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmider og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt salgsverdi. Note 2 Egenkapital Lagets egenkapital pr 31.12: Beløp Bokført Årets resultat(underskudd) Bokført Note 3 Likviditet Beløp DNB bankinnskudd Note 4 Fordringer Til gode fra undergrupper Kundefordringer Sum Fordringer Note 5 Eiendeler Nye klubbhus Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk ord. avskr Bokført verdi Årets avskr Det er uklart hva opprinnelig anskaffelseskost på Tranby klubbhus er. Det er tatt utgangspunkt i bokført verdi pr Verdien på klubbhuset er redusert i takt med gjelden. Dette er gjort etter retningslinjer fra Norges idrettsforbund. Forsikringsverdien iflg. forsikringspolisen er satt til kr , 10

11 Note 5 Gjeld Beløp Lån Nye Klubbhus Leverandørgjeld Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Feriepenger m/ arb.giv.avg Sum Gjeld

12 Note 6 Inntekter. Beløp Sponsor/Grasrotandel/Bingo Tilskudd/medl.kontingent/leieinntekter Sum inntekter Note 7 Lønn og honorar Beløp Lønn Avsetning feriepenger Arbeidsgiveravgift Honorar daglig leder Andre personalkostnader Sum lønn og honorarer Det er ikke ytt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for styrets medlemmer. Note 8 Annen driftskostnad Tilskudd til undergrupper/ Diverse arrangementsutgifter Annonser Strøm Kommunale avgifter Forsikring anlegg Drift klubbhus Diverse utgifter lokaler og Kontorrekvisita Regnskapshonorar Telefon/mobil Data/samband Telefon Møterutgifter Andre Km godtgjørelse Øredifferanser 6 Avskrivninger Klubbhus Sum annen driftskostnad Godkjennelsen/ anbefaling av regnskapet presenteres på årsmøtet Side 12 av 16

13 Sak 6, Mottatte forslag til årsmøtet, se vedlegg 2 Sak 7, Medlemsutvikling og fastsettelse av kontingent og aktivitetsgebyrer Alle kontingenter og aktivitetsgebyr til godkjenning av årsmøtet. Medlemsutvikling Ski Håndball Fotball BIG IFO Totalt Hovedlaget Hovedlags kontingent, med styrets forslag for 2013/ Medlem Senior Familie Støttemedlem Side 13 av 16

14 Aktivitetsavgifter Aktivitetsavgifter BIG, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år og yngre år og eldre Fotball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år år år og opp Veteran B og C Håndball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år år år år , Senior Ski, Aktivitetsavgifter,, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år og yngre år og eldre Seniormedlemmer tillegg skiskyting Side 14 av 16

15 Sak 8, BUDSJETT 2013 Konto Kontotekst Budsjett 2013 Budsjett Sponsor/samarbeidsavtaler Grasrotandelen Bingo(Creation) Kommunale tilskudd Leieinntekter lokaler Lier kommunes del av driftsutgifter Diverse inntekter Medlemskontingent SUM INNTEKTER Refusjon dugnader Arrangementutgifter(premier) 0 35 SUM VAREKOSTNADER Lønn Honorar daglig leder Andre personalkostnader Gaver Feriepenger m/aga Arbeidsgiveravgift Refusjon av sykepenger Pensjonsforsikring for ansatte 3 SUM LØNNSKOSTNADER Strøm Brøyting Kommunale avgifter Vedlikehold Forsikring anlegg Drift klubbhus Skiskytteranlegg Snøproduksjonsanlegg Diverse utgifter lokaler og anlegg Andre kontorkostnader Datautstyr Regnskapshonorar Telefon/mobil Data/samband Gaver Møte, kurs, oppdatering o l 4 5 SUM Driftskostnader Km-godtgjørelse Avskrivninger Klubbhus Renteutgifter Gebyrer 6 3 ADK Udisponert årsresultat(overskudd) Side 15 av 16

16 Sak 9, Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Vedlegg 3 Planen må godkjennes av årsmøtet Sak 10, Valg Årsmøtet i 2012 besluttet at sittende styret skulle være valgkomité. Medlemmer på valg: Styremedlem fotball: Styremedlem Ski: Styremedlem Håndball: Styremedlem BIG: Alle styremedlemmer velges etter innstilling fra årsmøtene til undergruppen Medlem nr 1 til å gjennomgå regnskapet Medlem nr 2 til å gjennomgå regnskapet Valgkomité, Valgkomité og medlemmer til å gjennomgå regnskapet vil bli fremlagt på årsmøtet. Side 16 av 16

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer