Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012"

Transkript

1 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Vedlegg 1 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Inkludert i Vedlegg1 6. Behandle forslag og saker. Vedlegg 2 7. Fastsette medlemskontingent. Vedlegg 1 punkt 7 8. Vedta idrettslagets budsjett Vedlegg 1 punkt 8 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Vedlegg Foreta følgende valg: Vedlegg 1 punkt 10 a) Leder b) 4 styremedlemmer c) 2 medlemmer til å gjennomgå regnskapet Alle vedlegg er tilgjengelig på senest

2 Styrets sammensetning Leder: Øystein Borgen Nestleder: Tone Kristiansen Web ansvarlig: Odvar Martinsen Styremedlemmer: Gro Anita Lindsetmo, håndball Elisabeth B. Berg, Ski Karina Ditlefsen, BIG Monica Sæterdalen, Fotball Deltagere på styremøter, uten stemmerett: Inger Overn Lauritzen, regnskapsfører har møtt ved behov. Nestledere i de enkelte undergrupper har også vært oppfordret til å delta på styremøtene. Thomas Røed, IFO leder/ Koordinator Valgkomité: Årsmøtevedtak på at eksisterende styre fungerer som valgkomite i 2012 Revisorer: Espen Lagerqvist, Per Otto Olsen Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 8 styremøter i Styrets oppgaver Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid. Nytt styre ble først konstituert etter ekstraordinært årsmøte 11 juni Lier IL s hovedstyre og administrasjon har i 2012 hatt store utskiftninger noe som har gitt utfordringer i den daglig ledelse av idrettslaget. Lier IL har de siste årene hatt en daglig leder stilling med stillingsbrøk 0,5. Etter at Brita Røed sluttet i jobben i desember 2011 fungerte Øyvind Ustad i stillingen frem til mai 2012 hvor så Arne Bjerknes ble ansatt. Arne Bjerknes valgte å si opp sin stilling i september p.g.a andre engasjement han også hadde. Styret valgte å ansette Thomas Røed i 25% stilling fra 1 november som koordinator for å håndtere de daglige gjøremålene i klubben. Vi ser at dette styrker Idrettsfritids ordningen (IFO) og klubben som helhet samtidig som kostnadene til lønn reduseres. 2

3 Idrettsmeldingen: Styret og underlagene har i 2012 arbeidet mye med Idrettsmeldingen som inneholder en anleggsplan for tidsrommet 2013 til Hovedstyret er kommet frem til at skiskytter anlegg i Leirdalen og ny kunstgressbane med undervarme er de 2 nye anleggene som står høyest på prioritetslisten til Lier IL. Organisasjonsplan: Alle idrettslag er av idrettsforbundet pålagt å ha en organisasjonsplan. Denne skal være et levende dokument som gjennomgås på årsmøtet hvert år. Vi har valgt å følge idrettsforbundets anbefalte mal. Arbeidet er påbegynt men vil ikke være sluttført før årsmøtet Vedtekter: De siste års godkjente vedtektsendringer var ikke lagt inn i vedtektene. Dette er nå oppdatert og lagt ut på Alle idrettslag er av idrettsforbundet pålagt å oppdatere sine vedtekter i henhold til Idrettsforbundet sin mal. Vi har valgt å følge Idrettsforbundets anbefalte vedtekter og endrer vedtektene i henhold til anbefalingen. De nye vedtektene er sendt idrettskretsen til godkjenning. Vi har pr dags dato ikke mottatt godkjenning av vedtektene. Vedtektene blir tatt opp på årsmøtet til godkjenning. Vedtektene er vedlagt som vedlegg 6 Medlemsregisteret: Av utfordringer ser vi at medlemsregisteret er mangelfullt. Det er i dag manglende integrering mellom medlemsregistrene til det enkelte underlaget og hovedlaget. Dette medfører at det ligger mye feilaktig informasjon i alle medlemsregistrene. De forskjellige underlagene har også nokså forskjellige måter å registrere og innkreve aktivitetsgebyr. Resultatet av dette er at vi får mindre inntekter av medlemskontingenter og aktivitetsgebyr en hva vi kunne fått. Spesielt fotballgruppen har en jobb å gjøre på dette området. Det vil vi 2013 være et prioritert område å få bedre oversikt over medlemsmassen og øke medlemsinntekter ved at vi får alle medlemmer til å betale for de aktivitetene de deltar på. USBL avtalen: Vi signerte 1. november en 3 årig sponsoravtale med USBL. Denne har en årlig verdi på minimum kr Lier IL Ski har signert en avtale med Bjørn Myhre Sport Detaljer rundt våre viktigste sponsoravtaler finner du i Vedlegg 4 Anlegg og eiendom: Vi har ingen endringer på eiendom og anleggs siden. Salg av Tveita banen har stoppet opp p.g.a utsettelser av kommunens reguleringsplan. De som ønsker mer informasjon om undergruppenes arbeid og økonomi oppfordres til å lese disse Styret retter en stor takk alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldre kontakter og styremedlemmer. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier IL! Lier Idrettslag hovedstyret v/ Øystein Borgen Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, samarbeidsutvalg, særkrets osv). 3

4 Aktivitet i undergrupper Aktiviteter i skigruppa Lier IL 2012 Skigruppa hadde sesongen 2011/ aktive medlemmer, hvorav 109 var under 20 år og 6 over 20 år. Mange av disse var også skiskyttere. Dette var en nedgang på 6 utøvere fra 2010/2011. Totalt hadde Lier IL 62 utøvere i skiskyting sesongen 2011/2012, en økning på 6 utøvere i forhold til 2010/2011. Mange av skiskytterne deltok også i langrenn. Egne arrangementer i 2012 var blant annet Lierrennet, Sparebank1 Cup-renn i skiskyting sammen med Hønefoss SSK, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting, Skikarusellen, Terrengskyting. Skigruppa samarbeidet med SK Kraft og AGR om tidtaking på AGR Kraftløpet Dette samarbeidet gjorde det mulig å gå til innkjøp av elektronisk tidtakersystem, Emit. AGR bidro med midler til å anskaffe utstyret, mot at skigruppa stiller med tidtakerpersonell på AGR Kraftløpet i 10 år. Styret i skigruppa er imponert over hvor mange gode resultater våre utøvere oppnår i ski og skiskyting. Noe som er minst like hyggelig er at Lier IL markerer seg med veldig mange deltakere i renn. Gode resultater er selvfølgelig først og fremst et følge av god, systematisk trening gjennom tid. Men, trenerne i skigruppa gjør en uvurderlig innsats for våre utøvere. I tillegg har skigruppa i Lier IL en fantastisk foreldregruppe som stiller på renn og støtter alle utøvere. Aktiviteter i håndballgruppa i 2012 Håndballskole:Det ble gjennomført Gjensidige håndballskole i både vinterferien og høstferien 2012 med rundt 50 deltakere i alderen 6 12 år og med instruktører fra egne, eldre lag. Julecup: Det ble også i år arrangert oppvisningskamper med alle Lier Håndballs lag med åpen kantine og nissebesøk. Julecupen ble arrangert 9. Desember med god oppslutning fra de fleste lag. Miniturnering:14.januar 2012 ble det arrangert minicup der det ble avviklet 58 kamper fordelt på på 3 baner. 38 lag av 6-7 spillere var i aktivetet ca: 250 barn og 300 voksne. J03 gjorde en flott dugnadsinnsats. Aktivitetsturnering: Det er blitt avholdt aktivitetsturnering 18.mars 2012 hvor J02 hadde dugnaden og 11.november 2012 hvor J02 og J03 sammen hadde dugnaden. Tilsynsvaktsordning: Vi har med kommunens godkjennelse, fortsatt ikke hatt tilsynsvakter under denne sesongen, og det har fungert bra. Dette vil bli vurdert fra sesong til sesong. Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet, med at dører blitt holdt avlåst under trening og trenere/oppmenn har påtar seg sikkerhetsansvaret. Hallvakter: Det har blitt avholdt 110 seriekamper i Tranbyhallen fordelt på 43 kampdager. 4

5 Aktiviteter i fotballgruppa i 2012 Siste år har vi hatt et varierende antall aktive utøvere i fotballgruppa og ved årsslutt var antallet aktive 420. Sportslig har 2012 sesongen vært på det jevne. Damelaget slet seg til en 3 plass i serien og en 2 plass i Buskerudcupen, mens det på Herresiden ble mer turbulent. Hovedtrener valgte å gå over til Stoppen SK og Junior 1 og B-laget laget gav seg etter vårsesongen. En stor takk til junior 2 laget som nå steppet inn og reddet plassen i 5 divisjon for A-laget og har lagt grunnlaget for at vi nå kan ha nye planer for satsing videre i Lier Il Fotball opplevde stor aktivitet på alle baner gjennom hele sesongen blant aldersbestemte lag og det har vært både organisert og uorganisert aktivitet på begge kunstgressbaner, nesten alle dager i uka og alle måneder i året. Vi fikk ingen kretsmestere i 2012, men det var nære på. Styrets leder har hatt stort fravær pga jobb siste år og utover høsten kom det flere henvendelser til styret om problemer vedrørende at styrets leder var mye borte og vi foretok en omrokering slik at nestleder og leder bytter posisjon. Samtidig tilbød Øyvind Ustad å hjelpe styret og Liss Almås sa seg villig til å ta på seg vervet som økonomiansvarlig. I tillegg har Erik Ruhs Jnr vært ansvarlig for kraftsenter HLR sammen med Brede og kretsens satsing; Alle Jenter På Banen. Styret har hatt flere utfordringer siste år: Utfordringer rundt daglig leder stillingen, som skulle bistå fotballen ekstra i og med at styret kun har bestått av tre personer. For få personer i styret av fotballgruppa i forhold til utfordringene Presset økonomi Mange forhold rundt baneforhold Stort frafall av spillere i både yngre og eldre årsklasser Styret har arbeidet spesielt med å kartlegge hva som medfører at vi har lite engasjement til å delta i styringen av fotballgruppa, stort frafall og økonomi. Dette har resultert i en egen holdningskontrakt, klargjøring av sportslige krav og en langtidsplan. Styret forventer at dette skal gi et høyere sportslig resultat på sikt sammen med en bredere spillerstall. Aktiviteter i Barneidretts gruppen (BIG) i 2012 Barn under skolealder har hatt aktiviteter i gymsal og svømmehall (svømmetreningen ble avsluttet fra kommunen våren 2012), samt diverse uteaktiviteter. Fra 6 år får barna tilbud om fotballserie/cuper.fra 7 år får gruppene tilbud om ski og håndball. Vi ser en vekst for håndballgruppene noe som er svært gledelig for rekrutteringen til håndballgruppa. Ski har også ca 50stk barn på treningen på torsdager. 5

6 Dyrenes Minicup ble arrangert i november. Ansvarlig for cupen var 2005-gruppen. Det var igjen et svært bra gjennomført arrangement! Ski Snøen kom slik at det ble gjennomført skikarusell i januar. Skigruppa gikk ekstra sterkt ut med info om skikarusellen, noe som førte til rekordoppslutning. Takk til skigruppen for fin gjennomføring. Skigruppa gjennomfører skitrening for alderstrinnene hver torsdag kl (oppstart første torsdag etter vinterferien). Aktiviteten er et kjærkomment tilskudd til øvrige alternativ, og deltakerne har mulighet til å delta her som et supplement eller substitutt til øvrige tilbud. Aktiviteten har svært god deltakelse og er basert på lek på ski. Fotball For barna fra 6 år gjennomføres det fotballtrening høst- og vår. Det har vært deltagelse i en rekke Cup er og serier. Idrettslagets egen Bendit cup ble denne gangen flyttet til før høstferien, dvs september. Håndball Håndballtrening ble gjennomført for de eldste gruppene som en del av forberedelsene til dyrenes minicup. Høsten 2012 kunne vi også tilby organisert håndballtreninger fom 2005 kullet. Dette er treninger der alle fra årskullet kan delta. For eksempel J2004 har deltakere fra Hennummarka, Hallingstad, Nordal og Heia. Det er veldig positivt å kunne samarbeide især mellom Heia og Tranby, slik at man kan få flere barn i aktivitet, der man ikke er nok deltakere til å få et eget lag. Styret oppfordrer trenere til å se på slike løsninger. Svømming/vanntilvenning De siste gruppene hadde vanntilvenning våren Styret vil oppfordre kommunen til å ta opp dette tilbudet igjen, men denne gangen med litt senere tider, etter kl Felles arrangementer Dyrenes minicup i håndball ble gjennomført i Tranbyhallen i november, med gruppen som arrangør. Arrangementet ble gjennomført på en flott måte med stor deltakelse. Kiosk- og loddsalg gav et pent tilskudd til BIG. 6

7 Aktiviteter i Idrettsfritidsordningen (IFO) i 2012 Lier Il IFO hadde ca 40 barn i aldersgruppen 7-11 år i Vi startet vinteren med ofte turer til Eggevollen hvor vi hadde skiskyting. Her var Øyvind Groseth og Maren Haverstad instruktører. Ungene fikk konkurrere mot hverandre i ulike øvelser og spesielt det å skyte best og fortest var viktig. Vi brukte også skøytebanen som ligger rett ved klubbhuset på vinteren og ski løypene som går rundt fotballanlegget. Her gikk de ungene som ville på tid mens andre telte runder. Vi arrangerte også stafetter og diverse leker med ski/skøyter på beina. IFO har også Tranbyhallen to ganger i uka. Her hadde vi blant annet leid inn instruktør i taekwando, noe som barna likte svært godt. Ellers er det mye variert som innebandy, håndball, fotball, basket og diverse leker. Når sommeren nærmet seg startet vi med mesterens mester, hvor alle ungene ble delt inn i grupper. Her ble det konkurrert i hukommelse, idealtid, kasting, bygging av stein tårn og mye mer. Alle fikk premie, men vinneren fikk den store pokalen. Uteområdet vi også bruker er den store kunstgressbanen. Her blir det mye fotball, kanonball, sisten og «ta flagget». Vi har også en egen fotballgruppe i samarbeid med NFF og Telenor. De som er med i denne gruppen har fått treningsutstyr og bag. Er det noe Lier IFO ønsker seg så er det flere aktive barn i Det er viktig for barn å ha mest mulig aktivitet slik at dette er noe det kommer til å holde på med når de blir eldre. All forskning sier at dagens barn er mindre aktive en tidligere og i en ellers hektisk hverdag er IFO et glimrende tilbud for barn. Sak nr 5, Økonomi Lier IL med alle undergrupper leverer i 2012 et negativt resultat på kr Ski gruppa hadde et meget godt resultat i Som følge av støtte og tilskudd har skigruppen nedregulert lån med til sammen NOK ,- i Dette beløpet er belastet resultatregnskapet. Fotballgruppa har det største underskuddet i 2012 og sliter fortsatt med å få inn inntektene. Store kostnader for vedlikehold og brøyting av kunstgressbanen skaper også utfordringer. Dette medfører at likviditeten til tider er vanskelig. Å få kontroll og forutsigbarhet i fotballgruppas økonomi har høyeste prioritet. Bortsett fra fotballgruppen så har all gruppene og hovedstyret tilfredsstillende likviditet. Økonomien er beskrevet nærmere i den enkelte undergruppes årsrapport Se tabell nedenfor for detaljer pr gruppe. 7

8 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Vedlegg 5 viser detaljene i hovedstyre regnskapet. Vi viser til undergruppenes årsrapporter for deres detaljregnskap. 8

9 Årsregnskap for Lier Idrettslag Hovedstyret for 2012 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Resultatregnskap Note Driftsinntekter Sponsor/Grasrotandel/Bingo Tilskudd/medl.kont./Leieinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Renteinntekt Rentekostnad Bankgebyrer ÅRSRESULTAT Detaljert budsjett finnes som vedlegg 5 Balanse EIENDELER Note Nye Klubbhus SUM ANLEGGSMIDLER Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årsresultat SUM EGENKAPITAL Lån nye klubbhus Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Noter til Regnskap/ Balanse Lier Idrettslag Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Laget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskaps stiftelse. De unntaktsregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmider og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt salgsverdi. Note 2 Egenkapital Lagets egenkapital pr 31.12: Beløp Bokført Årets resultat(underskudd) Bokført Note 3 Likviditet Beløp DNB bankinnskudd Note 4 Fordringer Til gode fra undergrupper Kundefordringer Sum Fordringer Note 5 Eiendeler Nye klubbhus Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk ord. avskr Bokført verdi Årets avskr Det er uklart hva opprinnelig anskaffelseskost på Tranby klubbhus er. Det er tatt utgangspunkt i bokført verdi pr Verdien på klubbhuset er redusert i takt med gjelden. Dette er gjort etter retningslinjer fra Norges idrettsforbund. Forsikringsverdien iflg. forsikringspolisen er satt til kr , 10

11 Note 5 Gjeld Beløp Lån Nye Klubbhus Leverandørgjeld Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Feriepenger m/ arb.giv.avg Sum Gjeld

12 Note 6 Inntekter. Beløp Sponsor/Grasrotandel/Bingo Tilskudd/medl.kontingent/leieinntekter Sum inntekter Note 7 Lønn og honorar Beløp Lønn Avsetning feriepenger Arbeidsgiveravgift Honorar daglig leder Andre personalkostnader Sum lønn og honorarer Det er ikke ytt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for styrets medlemmer. Note 8 Annen driftskostnad Tilskudd til undergrupper/ Diverse arrangementsutgifter Annonser Strøm Kommunale avgifter Forsikring anlegg Drift klubbhus Diverse utgifter lokaler og Kontorrekvisita Regnskapshonorar Telefon/mobil Data/samband Telefon Møterutgifter Andre Km godtgjørelse Øredifferanser 6 Avskrivninger Klubbhus Sum annen driftskostnad Godkjennelsen/ anbefaling av regnskapet presenteres på årsmøtet Side 12 av 16

13 Sak 6, Mottatte forslag til årsmøtet, se vedlegg 2 Sak 7, Medlemsutvikling og fastsettelse av kontingent og aktivitetsgebyrer Alle kontingenter og aktivitetsgebyr til godkjenning av årsmøtet. Medlemsutvikling Ski Håndball Fotball BIG IFO Totalt Hovedlaget Hovedlags kontingent, med styrets forslag for 2013/ Medlem Senior Familie Støttemedlem Side 13 av 16

14 Aktivitetsavgifter Aktivitetsavgifter BIG, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år og yngre år og eldre Fotball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år år år og opp Veteran B og C Håndball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år år år år , Senior Ski, Aktivitetsavgifter,, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år og yngre år og eldre Seniormedlemmer tillegg skiskyting Side 14 av 16

15 Sak 8, BUDSJETT 2013 Konto Kontotekst Budsjett 2013 Budsjett Sponsor/samarbeidsavtaler Grasrotandelen Bingo(Creation) Kommunale tilskudd Leieinntekter lokaler Lier kommunes del av driftsutgifter Diverse inntekter Medlemskontingent SUM INNTEKTER Refusjon dugnader Arrangementutgifter(premier) 0 35 SUM VAREKOSTNADER Lønn Honorar daglig leder Andre personalkostnader Gaver Feriepenger m/aga Arbeidsgiveravgift Refusjon av sykepenger Pensjonsforsikring for ansatte 3 SUM LØNNSKOSTNADER Strøm Brøyting Kommunale avgifter Vedlikehold Forsikring anlegg Drift klubbhus Skiskytteranlegg Snøproduksjonsanlegg Diverse utgifter lokaler og anlegg Andre kontorkostnader Datautstyr Regnskapshonorar Telefon/mobil Data/samband Gaver Møte, kurs, oppdatering o l 4 5 SUM Driftskostnader Km-godtgjørelse Avskrivninger Klubbhus Renteutgifter Gebyrer 6 3 ADK Udisponert årsresultat(overskudd) Side 15 av 16

16 Sak 9, Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Vedlegg 3 Planen må godkjennes av årsmøtet Sak 10, Valg Årsmøtet i 2012 besluttet at sittende styret skulle være valgkomité. Medlemmer på valg: Styremedlem fotball: Styremedlem Ski: Styremedlem Håndball: Styremedlem BIG: Alle styremedlemmer velges etter innstilling fra årsmøtene til undergruppen Medlem nr 1 til å gjennomgå regnskapet Medlem nr 2 til å gjennomgå regnskapet Valgkomité, Valgkomité og medlemmer til å gjennomgå regnskapet vil bli fremlagt på årsmøtet. Side 16 av 16

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning for 2014 Vedlegg 1

Årsberetning for 2014 Vedlegg 1 Årsberetning for 2014 Vedlegg 1 Lier Idrettslag Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 24. mars 2015 kl 19:00 Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling med tilhørende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter RESULTATREGNSKAP for perioden 1.1-31.12 Driftsinntekter og kostnader Note 2016 2015 Kontingenter/treningsavgifter 2 689 300 2 916 636 Grasrotandel Norsk Tipping 755 231 724 793 Tilskudd 1 059 635 1 154

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Utleira Idrettslag NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper

Utleira Idrettslag NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer