Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012"

Transkript

1 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Vedlegg 1 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Inkludert i Vedlegg1 6. Behandle forslag og saker. Vedlegg 2 7. Fastsette medlemskontingent. Vedlegg 1 punkt 7 8. Vedta idrettslagets budsjett Vedlegg 1 punkt 8 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Vedlegg Foreta følgende valg: Vedlegg 1 punkt 10 a) Leder b) 4 styremedlemmer c) 2 medlemmer til å gjennomgå regnskapet Alle vedlegg er tilgjengelig på senest

2 Styrets sammensetning Leder: Øystein Borgen Nestleder: Tone Kristiansen Web ansvarlig: Odvar Martinsen Styremedlemmer: Gro Anita Lindsetmo, håndball Elisabeth B. Berg, Ski Karina Ditlefsen, BIG Monica Sæterdalen, Fotball Deltagere på styremøter, uten stemmerett: Inger Overn Lauritzen, regnskapsfører har møtt ved behov. Nestledere i de enkelte undergrupper har også vært oppfordret til å delta på styremøtene. Thomas Røed, IFO leder/ Koordinator Valgkomité: Årsmøtevedtak på at eksisterende styre fungerer som valgkomite i 2012 Revisorer: Espen Lagerqvist, Per Otto Olsen Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 8 styremøter i Styrets oppgaver Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid. Nytt styre ble først konstituert etter ekstraordinært årsmøte 11 juni Lier IL s hovedstyre og administrasjon har i 2012 hatt store utskiftninger noe som har gitt utfordringer i den daglig ledelse av idrettslaget. Lier IL har de siste årene hatt en daglig leder stilling med stillingsbrøk 0,5. Etter at Brita Røed sluttet i jobben i desember 2011 fungerte Øyvind Ustad i stillingen frem til mai 2012 hvor så Arne Bjerknes ble ansatt. Arne Bjerknes valgte å si opp sin stilling i september p.g.a andre engasjement han også hadde. Styret valgte å ansette Thomas Røed i 25% stilling fra 1 november som koordinator for å håndtere de daglige gjøremålene i klubben. Vi ser at dette styrker Idrettsfritids ordningen (IFO) og klubben som helhet samtidig som kostnadene til lønn reduseres. 2

3 Idrettsmeldingen: Styret og underlagene har i 2012 arbeidet mye med Idrettsmeldingen som inneholder en anleggsplan for tidsrommet 2013 til Hovedstyret er kommet frem til at skiskytter anlegg i Leirdalen og ny kunstgressbane med undervarme er de 2 nye anleggene som står høyest på prioritetslisten til Lier IL. Organisasjonsplan: Alle idrettslag er av idrettsforbundet pålagt å ha en organisasjonsplan. Denne skal være et levende dokument som gjennomgås på årsmøtet hvert år. Vi har valgt å følge idrettsforbundets anbefalte mal. Arbeidet er påbegynt men vil ikke være sluttført før årsmøtet Vedtekter: De siste års godkjente vedtektsendringer var ikke lagt inn i vedtektene. Dette er nå oppdatert og lagt ut på Alle idrettslag er av idrettsforbundet pålagt å oppdatere sine vedtekter i henhold til Idrettsforbundet sin mal. Vi har valgt å følge Idrettsforbundets anbefalte vedtekter og endrer vedtektene i henhold til anbefalingen. De nye vedtektene er sendt idrettskretsen til godkjenning. Vi har pr dags dato ikke mottatt godkjenning av vedtektene. Vedtektene blir tatt opp på årsmøtet til godkjenning. Vedtektene er vedlagt som vedlegg 6 Medlemsregisteret: Av utfordringer ser vi at medlemsregisteret er mangelfullt. Det er i dag manglende integrering mellom medlemsregistrene til det enkelte underlaget og hovedlaget. Dette medfører at det ligger mye feilaktig informasjon i alle medlemsregistrene. De forskjellige underlagene har også nokså forskjellige måter å registrere og innkreve aktivitetsgebyr. Resultatet av dette er at vi får mindre inntekter av medlemskontingenter og aktivitetsgebyr en hva vi kunne fått. Spesielt fotballgruppen har en jobb å gjøre på dette området. Det vil vi 2013 være et prioritert område å få bedre oversikt over medlemsmassen og øke medlemsinntekter ved at vi får alle medlemmer til å betale for de aktivitetene de deltar på. USBL avtalen: Vi signerte 1. november en 3 årig sponsoravtale med USBL. Denne har en årlig verdi på minimum kr Lier IL Ski har signert en avtale med Bjørn Myhre Sport Detaljer rundt våre viktigste sponsoravtaler finner du i Vedlegg 4 Anlegg og eiendom: Vi har ingen endringer på eiendom og anleggs siden. Salg av Tveita banen har stoppet opp p.g.a utsettelser av kommunens reguleringsplan. De som ønsker mer informasjon om undergruppenes arbeid og økonomi oppfordres til å lese disse Styret retter en stor takk alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldre kontakter og styremedlemmer. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier IL! Lier Idrettslag hovedstyret v/ Øystein Borgen Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, samarbeidsutvalg, særkrets osv). 3

4 Aktivitet i undergrupper Aktiviteter i skigruppa Lier IL 2012 Skigruppa hadde sesongen 2011/ aktive medlemmer, hvorav 109 var under 20 år og 6 over 20 år. Mange av disse var også skiskyttere. Dette var en nedgang på 6 utøvere fra 2010/2011. Totalt hadde Lier IL 62 utøvere i skiskyting sesongen 2011/2012, en økning på 6 utøvere i forhold til 2010/2011. Mange av skiskytterne deltok også i langrenn. Egne arrangementer i 2012 var blant annet Lierrennet, Sparebank1 Cup-renn i skiskyting sammen med Hønefoss SSK, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting, Skikarusellen, Terrengskyting. Skigruppa samarbeidet med SK Kraft og AGR om tidtaking på AGR Kraftløpet Dette samarbeidet gjorde det mulig å gå til innkjøp av elektronisk tidtakersystem, Emit. AGR bidro med midler til å anskaffe utstyret, mot at skigruppa stiller med tidtakerpersonell på AGR Kraftløpet i 10 år. Styret i skigruppa er imponert over hvor mange gode resultater våre utøvere oppnår i ski og skiskyting. Noe som er minst like hyggelig er at Lier IL markerer seg med veldig mange deltakere i renn. Gode resultater er selvfølgelig først og fremst et følge av god, systematisk trening gjennom tid. Men, trenerne i skigruppa gjør en uvurderlig innsats for våre utøvere. I tillegg har skigruppa i Lier IL en fantastisk foreldregruppe som stiller på renn og støtter alle utøvere. Aktiviteter i håndballgruppa i 2012 Håndballskole:Det ble gjennomført Gjensidige håndballskole i både vinterferien og høstferien 2012 med rundt 50 deltakere i alderen 6 12 år og med instruktører fra egne, eldre lag. Julecup: Det ble også i år arrangert oppvisningskamper med alle Lier Håndballs lag med åpen kantine og nissebesøk. Julecupen ble arrangert 9. Desember med god oppslutning fra de fleste lag. Miniturnering:14.januar 2012 ble det arrangert minicup der det ble avviklet 58 kamper fordelt på på 3 baner. 38 lag av 6-7 spillere var i aktivetet ca: 250 barn og 300 voksne. J03 gjorde en flott dugnadsinnsats. Aktivitetsturnering: Det er blitt avholdt aktivitetsturnering 18.mars 2012 hvor J02 hadde dugnaden og 11.november 2012 hvor J02 og J03 sammen hadde dugnaden. Tilsynsvaktsordning: Vi har med kommunens godkjennelse, fortsatt ikke hatt tilsynsvakter under denne sesongen, og det har fungert bra. Dette vil bli vurdert fra sesong til sesong. Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet, med at dører blitt holdt avlåst under trening og trenere/oppmenn har påtar seg sikkerhetsansvaret. Hallvakter: Det har blitt avholdt 110 seriekamper i Tranbyhallen fordelt på 43 kampdager. 4

5 Aktiviteter i fotballgruppa i 2012 Siste år har vi hatt et varierende antall aktive utøvere i fotballgruppa og ved årsslutt var antallet aktive 420. Sportslig har 2012 sesongen vært på det jevne. Damelaget slet seg til en 3 plass i serien og en 2 plass i Buskerudcupen, mens det på Herresiden ble mer turbulent. Hovedtrener valgte å gå over til Stoppen SK og Junior 1 og B-laget laget gav seg etter vårsesongen. En stor takk til junior 2 laget som nå steppet inn og reddet plassen i 5 divisjon for A-laget og har lagt grunnlaget for at vi nå kan ha nye planer for satsing videre i Lier Il Fotball opplevde stor aktivitet på alle baner gjennom hele sesongen blant aldersbestemte lag og det har vært både organisert og uorganisert aktivitet på begge kunstgressbaner, nesten alle dager i uka og alle måneder i året. Vi fikk ingen kretsmestere i 2012, men det var nære på. Styrets leder har hatt stort fravær pga jobb siste år og utover høsten kom det flere henvendelser til styret om problemer vedrørende at styrets leder var mye borte og vi foretok en omrokering slik at nestleder og leder bytter posisjon. Samtidig tilbød Øyvind Ustad å hjelpe styret og Liss Almås sa seg villig til å ta på seg vervet som økonomiansvarlig. I tillegg har Erik Ruhs Jnr vært ansvarlig for kraftsenter HLR sammen med Brede og kretsens satsing; Alle Jenter På Banen. Styret har hatt flere utfordringer siste år: Utfordringer rundt daglig leder stillingen, som skulle bistå fotballen ekstra i og med at styret kun har bestått av tre personer. For få personer i styret av fotballgruppa i forhold til utfordringene Presset økonomi Mange forhold rundt baneforhold Stort frafall av spillere i både yngre og eldre årsklasser Styret har arbeidet spesielt med å kartlegge hva som medfører at vi har lite engasjement til å delta i styringen av fotballgruppa, stort frafall og økonomi. Dette har resultert i en egen holdningskontrakt, klargjøring av sportslige krav og en langtidsplan. Styret forventer at dette skal gi et høyere sportslig resultat på sikt sammen med en bredere spillerstall. Aktiviteter i Barneidretts gruppen (BIG) i 2012 Barn under skolealder har hatt aktiviteter i gymsal og svømmehall (svømmetreningen ble avsluttet fra kommunen våren 2012), samt diverse uteaktiviteter. Fra 6 år får barna tilbud om fotballserie/cuper.fra 7 år får gruppene tilbud om ski og håndball. Vi ser en vekst for håndballgruppene noe som er svært gledelig for rekrutteringen til håndballgruppa. Ski har også ca 50stk barn på treningen på torsdager. 5

6 Dyrenes Minicup ble arrangert i november. Ansvarlig for cupen var 2005-gruppen. Det var igjen et svært bra gjennomført arrangement! Ski Snøen kom slik at det ble gjennomført skikarusell i januar. Skigruppa gikk ekstra sterkt ut med info om skikarusellen, noe som førte til rekordoppslutning. Takk til skigruppen for fin gjennomføring. Skigruppa gjennomfører skitrening for alderstrinnene hver torsdag kl (oppstart første torsdag etter vinterferien). Aktiviteten er et kjærkomment tilskudd til øvrige alternativ, og deltakerne har mulighet til å delta her som et supplement eller substitutt til øvrige tilbud. Aktiviteten har svært god deltakelse og er basert på lek på ski. Fotball For barna fra 6 år gjennomføres det fotballtrening høst- og vår. Det har vært deltagelse i en rekke Cup er og serier. Idrettslagets egen Bendit cup ble denne gangen flyttet til før høstferien, dvs september. Håndball Håndballtrening ble gjennomført for de eldste gruppene som en del av forberedelsene til dyrenes minicup. Høsten 2012 kunne vi også tilby organisert håndballtreninger fom 2005 kullet. Dette er treninger der alle fra årskullet kan delta. For eksempel J2004 har deltakere fra Hennummarka, Hallingstad, Nordal og Heia. Det er veldig positivt å kunne samarbeide især mellom Heia og Tranby, slik at man kan få flere barn i aktivitet, der man ikke er nok deltakere til å få et eget lag. Styret oppfordrer trenere til å se på slike løsninger. Svømming/vanntilvenning De siste gruppene hadde vanntilvenning våren Styret vil oppfordre kommunen til å ta opp dette tilbudet igjen, men denne gangen med litt senere tider, etter kl Felles arrangementer Dyrenes minicup i håndball ble gjennomført i Tranbyhallen i november, med gruppen som arrangør. Arrangementet ble gjennomført på en flott måte med stor deltakelse. Kiosk- og loddsalg gav et pent tilskudd til BIG. 6

7 Aktiviteter i Idrettsfritidsordningen (IFO) i 2012 Lier Il IFO hadde ca 40 barn i aldersgruppen 7-11 år i Vi startet vinteren med ofte turer til Eggevollen hvor vi hadde skiskyting. Her var Øyvind Groseth og Maren Haverstad instruktører. Ungene fikk konkurrere mot hverandre i ulike øvelser og spesielt det å skyte best og fortest var viktig. Vi brukte også skøytebanen som ligger rett ved klubbhuset på vinteren og ski løypene som går rundt fotballanlegget. Her gikk de ungene som ville på tid mens andre telte runder. Vi arrangerte også stafetter og diverse leker med ski/skøyter på beina. IFO har også Tranbyhallen to ganger i uka. Her hadde vi blant annet leid inn instruktør i taekwando, noe som barna likte svært godt. Ellers er det mye variert som innebandy, håndball, fotball, basket og diverse leker. Når sommeren nærmet seg startet vi med mesterens mester, hvor alle ungene ble delt inn i grupper. Her ble det konkurrert i hukommelse, idealtid, kasting, bygging av stein tårn og mye mer. Alle fikk premie, men vinneren fikk den store pokalen. Uteområdet vi også bruker er den store kunstgressbanen. Her blir det mye fotball, kanonball, sisten og «ta flagget». Vi har også en egen fotballgruppe i samarbeid med NFF og Telenor. De som er med i denne gruppen har fått treningsutstyr og bag. Er det noe Lier IFO ønsker seg så er det flere aktive barn i Det er viktig for barn å ha mest mulig aktivitet slik at dette er noe det kommer til å holde på med når de blir eldre. All forskning sier at dagens barn er mindre aktive en tidligere og i en ellers hektisk hverdag er IFO et glimrende tilbud for barn. Sak nr 5, Økonomi Lier IL med alle undergrupper leverer i 2012 et negativt resultat på kr Ski gruppa hadde et meget godt resultat i Som følge av støtte og tilskudd har skigruppen nedregulert lån med til sammen NOK ,- i Dette beløpet er belastet resultatregnskapet. Fotballgruppa har det største underskuddet i 2012 og sliter fortsatt med å få inn inntektene. Store kostnader for vedlikehold og brøyting av kunstgressbanen skaper også utfordringer. Dette medfører at likviditeten til tider er vanskelig. Å få kontroll og forutsigbarhet i fotballgruppas økonomi har høyeste prioritet. Bortsett fra fotballgruppen så har all gruppene og hovedstyret tilfredsstillende likviditet. Økonomien er beskrevet nærmere i den enkelte undergruppes årsrapport Se tabell nedenfor for detaljer pr gruppe. 7

8 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Vedlegg 5 viser detaljene i hovedstyre regnskapet. Vi viser til undergruppenes årsrapporter for deres detaljregnskap. 8

9 Årsregnskap for Lier Idrettslag Hovedstyret for 2012 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Resultatregnskap Note Driftsinntekter Sponsor/Grasrotandel/Bingo Tilskudd/medl.kont./Leieinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Renteinntekt Rentekostnad Bankgebyrer ÅRSRESULTAT Detaljert budsjett finnes som vedlegg 5 Balanse EIENDELER Note Nye Klubbhus SUM ANLEGGSMIDLER Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årsresultat SUM EGENKAPITAL Lån nye klubbhus Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Noter til Regnskap/ Balanse Lier Idrettslag Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Laget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskaps stiftelse. De unntaktsregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmider og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt salgsverdi. Note 2 Egenkapital Lagets egenkapital pr 31.12: Beløp Bokført Årets resultat(underskudd) Bokført Note 3 Likviditet Beløp DNB bankinnskudd Note 4 Fordringer Til gode fra undergrupper Kundefordringer Sum Fordringer Note 5 Eiendeler Nye klubbhus Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk ord. avskr Bokført verdi Årets avskr Det er uklart hva opprinnelig anskaffelseskost på Tranby klubbhus er. Det er tatt utgangspunkt i bokført verdi pr Verdien på klubbhuset er redusert i takt med gjelden. Dette er gjort etter retningslinjer fra Norges idrettsforbund. Forsikringsverdien iflg. forsikringspolisen er satt til kr , 10

11 Note 5 Gjeld Beløp Lån Nye Klubbhus Leverandørgjeld Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Feriepenger m/ arb.giv.avg Sum Gjeld

12 Note 6 Inntekter. Beløp Sponsor/Grasrotandel/Bingo Tilskudd/medl.kontingent/leieinntekter Sum inntekter Note 7 Lønn og honorar Beløp Lønn Avsetning feriepenger Arbeidsgiveravgift Honorar daglig leder Andre personalkostnader Sum lønn og honorarer Det er ikke ytt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for styrets medlemmer. Note 8 Annen driftskostnad Tilskudd til undergrupper/ Diverse arrangementsutgifter Annonser Strøm Kommunale avgifter Forsikring anlegg Drift klubbhus Diverse utgifter lokaler og Kontorrekvisita Regnskapshonorar Telefon/mobil Data/samband Telefon Møterutgifter Andre Km godtgjørelse Øredifferanser 6 Avskrivninger Klubbhus Sum annen driftskostnad Godkjennelsen/ anbefaling av regnskapet presenteres på årsmøtet Side 12 av 16

13 Sak 6, Mottatte forslag til årsmøtet, se vedlegg 2 Sak 7, Medlemsutvikling og fastsettelse av kontingent og aktivitetsgebyrer Alle kontingenter og aktivitetsgebyr til godkjenning av årsmøtet. Medlemsutvikling Ski Håndball Fotball BIG IFO Totalt Hovedlaget Hovedlags kontingent, med styrets forslag for 2013/ Medlem Senior Familie Støttemedlem Side 13 av 16

14 Aktivitetsavgifter Aktivitetsavgifter BIG, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år og yngre år og eldre Fotball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år år år og opp Veteran B og C Håndball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år år år år , Senior Ski, Aktivitetsavgifter,, med forslag til avgift for 2013/14 Aldersgruppe år og yngre år og eldre Seniormedlemmer tillegg skiskyting Side 14 av 16

15 Sak 8, BUDSJETT 2013 Konto Kontotekst Budsjett 2013 Budsjett Sponsor/samarbeidsavtaler Grasrotandelen Bingo(Creation) Kommunale tilskudd Leieinntekter lokaler Lier kommunes del av driftsutgifter Diverse inntekter Medlemskontingent SUM INNTEKTER Refusjon dugnader Arrangementutgifter(premier) 0 35 SUM VAREKOSTNADER Lønn Honorar daglig leder Andre personalkostnader Gaver Feriepenger m/aga Arbeidsgiveravgift Refusjon av sykepenger Pensjonsforsikring for ansatte 3 SUM LØNNSKOSTNADER Strøm Brøyting Kommunale avgifter Vedlikehold Forsikring anlegg Drift klubbhus Skiskytteranlegg Snøproduksjonsanlegg Diverse utgifter lokaler og anlegg Andre kontorkostnader Datautstyr Regnskapshonorar Telefon/mobil Data/samband Gaver Møte, kurs, oppdatering o l 4 5 SUM Driftskostnader Km-godtgjørelse Avskrivninger Klubbhus Renteutgifter Gebyrer 6 3 ADK Udisponert årsresultat(overskudd) Side 15 av 16

16 Sak 9, Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Vedlegg 3 Planen må godkjennes av årsmøtet Sak 10, Valg Årsmøtet i 2012 besluttet at sittende styret skulle være valgkomité. Medlemmer på valg: Styremedlem fotball: Styremedlem Ski: Styremedlem Håndball: Styremedlem BIG: Alle styremedlemmer velges etter innstilling fra årsmøtene til undergruppen Medlem nr 1 til å gjennomgå regnskapet Medlem nr 2 til å gjennomgå regnskapet Valgkomité, Valgkomité og medlemmer til å gjennomgå regnskapet vil bli fremlagt på årsmøtet. Side 16 av 16

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsberetning for 2014 Vedlegg 1

Årsberetning for 2014 Vedlegg 1 Årsberetning for 2014 Vedlegg 1 Lier Idrettslag Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 24. mars 2015 kl 19:00 Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling med tilhørende

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014)

Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014) Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014) Narvik Slalåmklubb Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet med årsberetning og noter er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer