Reiselivet bidrar med miljøinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiselivet bidrar med miljøinformasjon"

Transkript

1 Reiselivet bidrar med miljøinformasjon Vedlegg til sluttrapport på prosjekt 2008/60 til Svalbard miljøfond Grupper av turister i Zodiacer guides i slakk is på utkikk etter ismåker Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) PB Longyearbyen Mars

2 Innhold Innledning side 3 Innsamling av materiale side 3-6 Resultater side 7-9 Vedlegg: Cheeseman 2003 side Cheeseman 2008 side Cheeseman 2011 side Lindblad Expeditions 2011 side Oceanwide 2011 side NOF Travel 2009 side Polar Quest 2001 side 34 Polar Quest 2002 side Polar Quest 2003 side Polar Quest 2005 side Polar Quest 2006 side Sammendrag Rapporter fra fem for forskjellige turoperatører dekker perioden 2001 til Det brukes ikke standardiserte rapporter, noe som gjør at rapportformen på de artene som observeres er svært forskjellige med hensyn på graden av nøyaktighet knyttet til den enkelte observasjon. I alt ble det rapportert 58 arter fugl fordelt på observasjoner. Det vil være hensiktsmessig å foreslå en standardisert rapportform for turoperatører som arbeider mye på Svalbard. 2

3 Innledning I 2008 deltok to medlemmer fra LoFF som guider på et cruise rundt Svalbard med Cheesemans. Oceanwide var turoperatøren som sto for logistikk. Under denne turen ble det diskutert muligheten for at en kunne samle inn faunistisk informasjon fra cruiseskipene som operer på Svalbard. Resultatet av diskusjonene ble at en ble enige om at LoFF og Oceanwide for sesongen 2009 skulle gjennomføre en innsamling av turistenes observasjoner fra områdene som ble besøkt på Svalbard. LoFF fikk ansvar for å lage bakgrunnsmaterialet til utdeling for turistene. Oceamwide skulle distribuere materialet og samle observasjonene inn ved slutten av sesongen og sende dette til LoFF. LoFF fikk ansvaret for å søke Svalbard miljøfond om økonomisk støtte til dette tiltaket. Innsamling av materiale Oceanwide og andre turoperatører arrangerer cruise som går rundt hele Svalbard og varer rundt 7-10 dager. På en del av de forskjellige toktene legges det spesielt til rette for observasjoner av fugler og pattedyr. På slike tokt hyres det inn kompetente guider. Mannskapet på skipene, guidene og turistene er kontinuerlig på jakt etter nye arter og spesielle opplevelser knyttet til store antall individer av en art, observasjoner av sjeldenheter og observasjoner av uvanlig atferd. En del av guidene har lang fartstid fra arbeid på landsiden på Svalbard før de begynner som guider på cruisebåter. Noen av toktlederne, nesten alle fra andre land enn Norge, har svært lang erfaring fra farvannene rundt Svalbard og representer unik kunnskap som ikke kommer forskning og forvaltning til gode. Hensikten med prosjektet var nettopp å samle inn slik kunnskap, få dette lagt inn i eksisterende rapportsystemer (Artsobservasjoner og LRSK/NSKF). LoFF produserte i denne sammenhengen en folder i A-4 som ble brettet til 4 sider A-5, på norsk og engelsk. 3

4 Figur 1. Skjema for observasjoner av fugler på engelsk. Figur 2. Skjema for observasjoner av fugler på norsk 4

5 I tillegg ble det produsert pins av kortnebbgås som skulle gis til de turistene som sa seg villige til å levere inn sine observasjoner. Figur 3. Skjematisk framstilling av pins av kortnebbgås som ble laget til prosjektet. Denne pinsen ble levert til skipsagenten som var handler for Oceanwide i Handler leverte pins og skjemaer til kapteinen på det første skipet som gikk for Oceanwide denne sommeren. Kapteinen la fra seg materialet på sin lugar og distribuerte det aldri videre. Materialet ble ikke gjenfunnet. Figur 4. Skjematisk framstilling av pins av snøugle som ble laget til prosjektet. 5

6 For sesongen 2010 ble det laget en ny pins og resten av skjemaene ble igjen levert Oceanwide, med samme resultat som året før. Det er uklart hva som skjedde med pins og skjemaer, men de ble ikke distribuert til skipene og toktlederne. Figur 5. Visittkort ble produsert for utdeling til turister som var fuglekikkere. I tillegg til satsingen mot Oceanwide laget vi disse visittkortene som ble delt ut av LoFF sine medlemmer til fuglekikkere som en møtte tilfeldig i LoFFhuset eller andre steder i Longyearbyområdet. De som sa seg villige til å dele sine observasjoner med LoFF fikk hver sin pins som belønning for sin innsats. Under veis har Artsobservasjoner.no blitt gjort gjeldende for Svalbard og ved senere opptrykk av visittkort vil det bli henvist til å direkte legge egne observasjoner inn på Artsobservasjoner. En engelskspråklig versjon er ventet i løpet av Det er en jevn strøm av turisters observasjoner som blir lagt inn i Artsobservasjoner (Rapportsystemet for fugl) og som fortsatt meldes LoFF direkte. 6

7 Resultater Det ble ikke samlet inn materiale fra de forskjellige skipene til Oceanwide i 2009 og 2010 som vist til i forrige kapitel. I 2011 ble ikke de russiske fartøyene som var i bruk de forrige sesongene i operasjon ved Svalbard. Dette resulterte i at Oceanwide skiftet strategi og opererte i 2011 med ett større fartøy. Dette ville gi færre observasjoner og vi bestemte oss for å samle inn rapporter fra flere turoperatører og fra flere år bakover. Vi fikk inn materiale fra fem turoperatører PolarQuest, Oceanwide, NOF Travel, Cheesemans og Lindblad Explorer). Det ble rapportert fra perioden 2001 til Totalt observasjoner av fugl fordelt på 58 arter. I materialet er det flere svært sjeldne observasjoner som må vurderes av Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) og en rekke uvanlige observasjoner som vurderes av Lokal Rapport og Sjeldenhetskomite (LRSK) som er en del av LoFF. Vurdering av sjeldne observasjoner er et kontinuerlig arbeid som pågår. Resultatene publiseres i de årlige oversiktene til NSKF og LRSK. Den besøkende fuglekikker har noen opplagte arter som vedkommende ønsker å se. Det er blant annet; Svalbardrype, ismåke, polarmåke, sabinemåke, alkekonge, polarlomvi, polarsvømmesnipe, snøspurv og praktærfugl. Fuglefjell og vanlige hekkefugler for Svalbard; alkekonge, polarmåke, snøspurv og fjæreplytt i terrenget der de hekker gode opplevelser for turistene. Rapporter fra turoperatører på fugl Selskap År Arter n Observasjoner PolarQuest PolarQuest PolarQuest PolarQuest PolarQuest Polar Quest PolarQuest PolarQuest Oceanwide NOF Travel Cheesemans Cheesemans Cheesemans Lindblad Expl Figur 6. Rapporter fra turoperatører på fugl Rapportene fra turoperatørene er i sin helhet lagt ved denne rapporten. Den vanligste måten å lage toktrapporter på for observerte fugler og pattedyr, er at guidene og turistene samles etter middag og går gjennom hva som er sett gjennom dagen. En av guidene har ansvar for å lage en toktrapport. Avhengig av hvor interesserte turistene er, lages det en rapport som er mye eller lite detaljert. NOF Travel har den mest detaljerte rapporten. Helt naturlig siden dette var 7

8 Figur 7. Artene som ble observert de forskjellige årene. 8

9 en gruppe som besto av ivrige amatørornitologer. I den andre ytterligheten finner vi rapporter som beskriver hvor toktet gikk en bestemt dag og nevner arter observert uten nærmere kommentarer. Figur 8. Svalbardrype en ønsket art av turistene. Foto: Stig Hammer Det vil være hensiktsmessig med en standardisert mal for rapporter av fugl og pattedyr i fremtiden, når det er slik at mange av selskapene likevel lager rapporter på observasjoner av fugler og pattedyr. Dette er noe som både sysselmannen, Artsobservasjoner.no og AECO kan ha aksjer i. 9

10 Vedlegg - Cheeseman

11 11

12 12

13 13

14 Cheeseman 2011 Tokt 30. juni til 11. juli 14

15 15

16 16

17 Cheeseman 2011 Tokt Juli 17

18 18

19 19

20 Lindblad Expeditions 2011 BIRD SIGHTINGS IN NORWAY, SVALBARD & SURROUNDING SEAS DAY OF TRIP Pink-footed Goose X Greylag Goose Barnacle Goose X Brent Goose X Shelduck X Eurasian Wigeon X Eurasian Teal X Mallard X X Northern Pintail Tufted Duck X Greater Scaup Common Eider X X X King Eider Long-tailed Duck Red-breasted Merganser Goosander X Willow Ptarmigan (Red Grouse) Rock Ptarmigan Red-throated Diver X X Black-throated Diver Northern Fulmar X X X X X X Northern Gannet X Great Cormorant X X X X X European Shag X X X Grey Heron X X X White-tailed Eagle X X X X X Common Kestrel X X Goshawk X Merlin Gyr Falcon Peregrine Falcon X Eurasian Oystercatcher X X X X X X Ruff X European Golden Plover Purple Sandpiper X X X Dunlin Common Snipe Whimbrel Eurasian Curlew Common Redshank X X X Common Sandpiper X Ruddy Turnstone X X X Red-necked Phalarope Grey Phalarope Great Skua x Arctic Skua X X X X X X Pomarine Skua X Long-tailed Skua Sabine s Gull Mew (Common) Gull X X Lesser Black-backed Gull X X X 20

21 Herring Gull X X X X X Glaucous Gull X X X X X X Great Black-backed Gull X X X X X X X Black-legged Kittiwake X X X X X X X Ivory Gull X X X Common Tern X X X Arctic Tern X X X X X X Common Guillemot X Brünnich s Guillemot X X X Razorbill Black Guillemot X X X X X X X Little Auk X X X Atlantic Puffin X X X X X X Common Cuckoo Sand Martin White/Pied Wagtail X X X X X X X Meadow Pipit X Rock Pipit X X X White-throated Dipper X X Nuthatch X European Robin X X X European Pied Flycatcher Spotted Flycatcher X Eurasian Blackbird X Redwing X Fieldfare X Northern Wheatear X X X Ring Ouzel Sedge Warbler Icterine Warbler X X X Eurasian Chiffchaff X X Willow Warbler X X X Blackcap X European Blue Tit Great Tit X X X Coal Tit X Marsh Tit x X Wren Black-billed Magpie X X X Common Raven X X X X Hooded Crow X X X X X X Northern House-Martin House Sparrow X Twite X Snow Bunting Chafffinch X X Brambling X X X Siskin X X X X X Redpoll X X X X Crossbill X X Goldcrest X Names from British Ornithologists Union: The British List Category A, B, C published November

22 DATE AND LOCATION CODE 1. Sun 14 th August LONGYEARBYEN 2. Mon 15 th August LIEFDEFJORDEN: Monacobreen, Wigdelneset, Moffen Island 3. Tues 16 th August Kapp Fanshawe, Torellneset, Storøya 4. Wed 17 th August In ICE! 5. Thur 18 th August EDGEØYA: Freemansundet, Russebukta (called off) 6. Fri 19 th August BJORNØYA and south across the Barents Sea 7. Sat 20 th August NORWAY! Fugløya and TROMSØ 8. Sun 21 st August TROMSØ and hike on KVALØYA 9. Mon 22 nd August TYSFJORDEN, Hellemobotn and TROLLFJORD 10. Tues 23 rd August LOFOTEN: Reine and Vaerøya 11. Wed 24 th August NORDFJORDEN: Svartisen National Park 12. Thur 25 th August VERRAFJORD and GRIP island 13. Fri 26 th August OLDEN and BRIKSDAL GLACIER 14. Sat 27 th August BERGEN VOYAGE NUMBER EX71118 DATES 14 th -27 th August 2011 RECORDER 22

23 Oceanwide juli 23

24 Oceanwide Juli 7. August 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Birds seen around Svalbard 2001 Polar Quest This is a list of the most important bird observations made during summer visits these years. Many observations of the more common species have not been included. For some species, only what I think may be unusual numbers and/or locations are reported. Often, the nature of the job prevented accurate counts, so many estimates have been made. app means approximate numbers p means pair ad means adult juv means juveniles imm means immature min & + both mean the number is a minimum. Some observations are commented further below. For more information, contact: Morten Joergensen (guide and expedition leader) at Birds seen around Svalbard August on board Molchanov. In 2001 I only came to Longyearbyen to depart again, leaving on the Molchanov for East Greenland, so there are only sightings from 2 days. Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus 25/8 Gipsdalen app 20 Purple Sandpiper Calidris maritima 25/8 Gipsdalen 10 Arctic Skua Stercorarius parasiticus 25/8 Gipsdalen 4 Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus 25/8 pos app 76 degrees 36 minutes n & 2 degrees 50 minutes E 1 ad Great Black-backed Gull Larus marinus 25/8 Gipsdalen 1 ad Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus 26/ pos 76 degrees 36 minutes N & 2 degrees 50 minutes E 1 first-year came into ship, flying actively around the bridge, resting, then flew out again and disappeared. No photos possible, but very good views of the bird when it was resting, was seen by several observers with experience. 34

35 Birds seen around Svalbard 2002 Polar Quest This is a list of the most important bird observations made during summer visits these years. Many observations of the more common species have not been included. For some species, only what I think may be unusual numbers and/or locations are reported. Often, the nature of the job prevented accurate counts, so many estimates have been made. app means approximate numbers p means pair ad means adult juv means juveniles imm means immature min & + both mean the number is a minimum. Some observations are commented further below. For more information, contact: Morten Joergensen (guide and expedition leader) at Birds seen around Svalbard August on board Molchanov. Red-throated Diver Gavia stellata 11/8 Blomstrandhalvoeya 3 11/8 Ny Aalesund 2 12/8 Smeerenburg 1 14/8 Oxfordhalvoeya, Wahlenbergfjorden 5 19/8 Coraholmen 2 21/8 Blomstrandhalvoeya 4 ad 22/8 Moffen 2 24/8 Storoeya N tip 3 27/8 Sundneset 4 Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus 14/8 Oxfordhalvoeya, Wahlenbergfjorden app 40 17/8 Sundneset app 50 18/8 Isbjoernhamna 3 19/8 Alkhornet 5 23/8 Wordiebukta, Rijpfjorden 1p w/ 1 juv 27/8 Sundneset /8 Alkhornet 45+ Barnacle Goose Branta leucopsis 12/8 Smeerenburg 1p w/ 1 juv 17/8 Sundneset 14 18/8 Isbjoernhamna app 40 21/8 Tinayrebukta 2 ad 27/8 Sundneset 8 28/8 Isbjoernhamna 20+ Brent Goose Branta bernicla hrota 14/8 Oxfordhalvoeya, Wahlenbergfjorden 14 35

36 22/8 Moffen app 110! Common Eider Somateria mollissima 14/8 Oxfordhalvoeya, Wahlenbergfjorden app 20 16/8 Lausungen 15 females 18/8 Alkhornet app 30 23/8 Wordiebukta, Rijpfjorden 4 females w/ juv s 23/8 Relictbukta 7 females w/ juv s 25/8 Kraemerpynten 6+ females w/ juv s Long-tailed Duck Clangula hyemalis 17/8 Sundneset app 40 19/8 Coraholmen 2 males & 1 female & 1 female w/ 2 juv 21/8 Blomstrandhalvoeya 1 female w/ 5 juv 27/8 Sundneset 17 Purple Sandpiper Calidris maritima 16/8 Lausungen 1p w/ 2 juv 18/8 Isbjoernhamna /8 Alkhornet /8 Smeerenburg app 20 28/8 Isbjoernhamna /8 Alkhornet 10+ Rock Ptarmigan Lagopus mutus 21/8 Tinayrebukta hatched egg-shell found Great Skua Stercorarius skua 17/8 Diskobukta 1 18/8 Alkhornet 2 ad & 2 juv 29/8 Alkhornet 2 ad Pomarine Skua Stercorarius pomarinus 13/8 Pack-ice N of Nordaustlandet 5: 2 ad & 1 ad dark & 2 imm 15/8 Pack-ice S of Augustbukta-Vibebukta 6 ad 17/8 Diskobukta 5+ ad 18/8 Isbjoernhamna 1 23/8 N of Nordaustlandet E of Duvefjorden 4 ad 24/8 Pack-ice NW of Karl XII Oeya 25+ incl. a fem subad 24/8 Storoeya N tip 4 ad 25/8 Pack-ice N of Kvitoeya app 15 ad & 2 ad dark & app 5 subad 25/8 Kraemerpynten 2 ad 25/8 S side of Kvitoeya 2 ad 26/8 Kongsoeya 2+ ad 26/8 Rivalensundet between Svenskoeya & Kongsoeya 10+ Arctic Skua Stercorarius parasiticus 11/8 Blomstrandhalvoeya app 8 11/8 Lillienhookbreen 5+ 15/8 Pack-ice S of Augustbukta-Vibebukta 3 ad 36

37 16/8 Lausungen 1 ad 18/8 Isbjoernhamna 4 19/8 Alkhornet app 10 21/8 Tinayrebukta 4 22/8 Raudfjorden 5 22/8 Moffen 3 26/8 Kongsoeya 4+ 27/8 Sundneset 5 28/8 Isbjoernhamna 3+ 29/8 Alkhornet app 5 Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus 11/8 Blomstrandhalvoeya 3 ad 21/8 Blomstrandhalvoeya 4 ad 24/8 Pack-ice NW of Karl XII Oeya at app 80 degrees 40 minutes N 3 ad 26/8 Rivalensundet between Svenskoeya & Kongsoeya 1 second-year Glaucous Gull Larus hyperboreus 23/8 Wordiebukta, Rijpfjorden /8 Pack-ice NW of Karl XII Oeya app 10 Ivory Gull Pagophila eburnea 11/8 Ny Aalesund 1 ad 13/8 Pack-ice N of Nordaustlandet app 15 ad 15/8 Pack-ice S of Augustbukta-Vibebukta app 11 ad 16/8 Lausungen 31 ad 17/8 Diskobukta 1 23/8 Relictbukta 1 ad 23/8 N of Nordaustlandet E of Duvefjorden 1 ad 24/8 Pack-ice NW of Karl XII Oeya 15 ad 25/8 Pack-ice N of Kvitoeya 15+ ad & 2 juv 25/8 Kraemerpynten 3 ad & 1 juv 25/8 S side of Kvitoeya 2 ad Arctic Tern Sterna paradiseae 14/8 Oxfordhalvoeya, Wahlenbergfjorden app 50 18/8 Isbjoernhamna app 70 ad & many juv 22/8 Smeerenburg app 75 22/8 Moffen /8 Storoeya N tip /8 Kraemerpynten 100+ & many juv Atlantic Puffin Fratercula arctica 21/8 Tinayrebukta /8 Lillienhookfjorden /8 Smeerenburg app 25 22/8 Raudfjorden 100+ Snow Bunting Plectrophenax nivalis 23/8 Wordiebukta, Rijpfjorden 4 37

38 27/8 Sundneset /8 Isbjoernhamna

39 Birds seen around Svalbard June 25 July 13 & August 30 - September on board Prof. Molchanov Polar Quest Birds seen around Svalbard 2003 This is a list of the most important bird observations made during summer visits these years. Many observations of the more common species have not been included. For some species, only what I think may be unusual numbers and/or locations are reported. Often, the nature of the job prevented accurate counts, so many estimates have been made. app means approximate numbers p means pair ad means adult juv means juveniles imm means immature min & + both mean the number is a minimum. Some observations are commented further below. For more information, contact: Morten Joergensen (guide and expedition leader) at Red-throated Diver Gavia stellata 27/6 Sandhamna 1p 30/6 LYR 2 1/7 Ny Aalesund 1-2p 3/7 Blomstrandhalvoeya 1 3/7 Ebeltoftodden, Krossfjorden 2 8/7 Ny Aalesund 1p 9/7 Smeerenburg 2p 10/7 Blomstrandhalvoeya 2 13/7 Coraholmen 6+ 31/8 Blomstrandhalvoeya 2 Northern Gannet Morus bassanus 25/6 pos 73 degrees 43 minutes N & 14 degrees 00 minutes E 1 subad Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus 27/6 Stormbukta 1p 29/6 Kapp Toscana 3p 1/7 14. Juli Bukta 30+ 3/7 Blomstrandhalvoeya app 12 4/7 Midterhuken 50+ 4/7 Kapp Toscana app 20 6/7 Ymerbukta 10 6/7 Alkhornet 15 8/7 14. Juli Bukta /7 Midterhuken 1! 13/7 Coraholmen app 10 1/9 Jakobsenbukta, Woodfjorden 4+ Barnacle Goose Branta leucopsis 27/6 Sandhamna 14 39

40 27/6 Stormbukta 25 28/6 Isbjoernhamna app 20 29/6 Kapp Toscana app 25 1/7 14. Juli Bukta 40+ 1/7 Ny Aalesund 50+ 2/7 Smeerenburgfjorden app 10 3/7 Blomstrandhalvoeya app 20 3/7 Ebeltoftodden, Krossfjorden 2p w/ each 4 juv & 2 ad 4/7 Midterhuken /7 Kapp Toscana /7 Isbjoernhamna 75+ 6/7 Ymerbukta app 30 6/7 Alkhornet app 30 8/7 14. Juli Bukta 6+ 8/7 Ny Aalesund /7 Smeerenburg /7 Kapp Toscana /7 Midterhuken /7 Coraholmen 40+ Brent Goose Branta bernicla hrota 1/7 14. Juli Bukta 26 Common Eider Somateria mollissima 27/6 Sandhamna 150+ males & 15+ females 27/6 Stormbukta app 10 29/6 Kapp Toscana app 500 2/7 Smeerenburgfjorden 75+ 3/7 Blomstrandhalvoeya 40+ 4/7 Midterhuken app 100 4/7 Kapp Toscana /7 Isbjoernhamna /7 Alkhornet app 400 8/7 14. Juli Bukta 30+ 8/7 Ny Aalesund 30+ 9/7 Smeerenburg /7 Kapp Toscana /7 Midterhuken /7 Coraholmen /9 Jakobsenbukta, Woodfjorden app 100 1/9 Liefdefjorden 100+ King Eider Somateria spectabilis 27/6 Stormbukta 1 male 29/6 Kapp Toscana 3 ad males & 1 subad male 29/6 Recherchefjorden 1 male 30/6 LYR 5+ 11/7 Hornsund 2 males & 4 females Long-tailed Duck Clangula hyemalis 40

41 27/6 Stormbukta 6 1/7 Ny Aalesund 3p 3/7 Blomstrandhalvoeya 2 males + 4/7 Kapp Toscana 1 8/7 Ny Aalesund 3 males 13/7 Coraholmen 6+ 31/8 Blomstrandhalvoeya 3 American Wigeon Anas americana 8/7 Ny Aalesund 1 female? The bird was seen in Ny Aalesund, but the observation conditions were not the best, and the time necessary to study the bird not there. The closest we could come to an identification of the bird we saw was a female American Wigeon, but I realize that such a record would need photos or a detailed description, of which I have none. So this record is really only of interest if some-one else has seen something similar, and/or seen the bird on other dates, etc. Ringed Plover Charadrius hiaticula 1/7 Ny Aalesund 1 2/7 Smeerenburgfjorden 8 Sanderling Calidris alba 2/7 Smeerenburgfjorden 2 7/7 LYR 5+ Purple Sandpiper Calidris maritima 29/6 Kapp Toscana app 10 30/8 LYR app 60 2/9 Torellneset 7 Ruddy Turnstone Arenaria interpres 2/7 Smeerenburgfjorden 2 3/7 Ebeltoftodden, Krossfjorden 1 male Whimbrel Numenius phaeopus 27/6 Sandhamna 4 Red Phalarope Phalaropus fulicarius 30/6 LYR 3 at airport pools 1/7 Ny Aalesund 2p Rock Ptarmigan Lagopus mutus 3/7 Blomstrandhalvoeya 1 male & 1 female 10/7 Blomstrandhalvoeya 1p (same as above) 31/8 Blomstrandhalvoeya 1p w/ 2 juv Great Skua Stercorarius skua 25/6 between pos 72 degrees 51 minutes N & 06 degrees 48 minutes E and 73 degrees 05 minutes N & 9 degrees E 2 26/6 Bjoernoeya off S tip app 10 27/6 Sandhamna app 8 29/6 Kapp Toscana 2 41

42 2/7 Smeerenburgfjorden 1 3/7 Ebeltoftodden, Krossfjorden 1 5/7 Hornsund 1 6/7 Alkhornet 1 9/7 Smeerenburg 1 11/7 Hornsund 3 2/9 Torellneset 1 2/9 Moffen 1 Pomarine Skua Stercorarius pomarinus 25/6 between pos 72 degrees 51 minutes N & 06 degrees 48 minutes E and 73 degrees 05 minutes N & 9 degrees E 3 ad & 1 subad 27/6 Stormbukta 1 ad 4/7 Kapp Toscana 1 ad 9/7 Smeerenburg 1 ad 9/7 Pack-ice N of Fugelsangen 7 ad 2/9 Torellneset app 10 ad 2/9 Moffen 1 ad Arctic Skua Stercorarius parasiticus 25/6 between pos 72 degrees 51 minutes N & 06 degrees 48 minutes E and 73 degrees 05 minutes N & 9 degrees E 8+ 27/6 Sandhamna 2 27/6 Stormbukta 3p 28/6 Isbjoernhamna app 10 29/6 Kapp Toscana 3+ 1/7 14. Juli Bukta 2 2/7 Smeerenburgfjorden 6+ 3/7 Ebeltoftodden, Krossfjorden 1 4/7 Midterhuken 4 4/7 Kapp Toscana 4 5/7 Isbjoernhamna 10+ 6/7 Ymerbukta 3 6/7 Alkhornet 3 8/7 14. Juli Bukta 1p 8/7 Ny Aalesund 4 9/7 Smeerenburg 4+ 11/7 Isbjoernhamna max 10 12/7 Midterhuken 5+ 13/7 Coraholmen 1p 30/8 LYR /8 Blomstrandhalvoeya 5 31/8 Tinayrebukta 10+ 1/9 Monacobreen app 25 2/9 Torellneset app 5 Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus 3/7 Blomstrandhalvoeya 6 ad 10/7 Blomstrandhalvoeya 3 ad 31/8 Blomstrandhalvoeya 2 ad 42

43 Common Gull Larus canus 6/7 Ymerbukta 1 ad Herring Gull Larus argentatus 27/6 Sandhamna 1 ad Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 25/6 between pos 72 degrees 51 minutes N & 06 degrees 48 minutes E and 73 degrees 05 minutes N & 9 degrees E 1 second-year (photos) Great Black-backed Gull Larus marinus 27/6 Stormbukta 1 ad 3/7 Blomstrandhalvoeya 1 ad Glaucous Gull Larus hyperboreus 27/6 Sandhamna app 70 28/6 Isbjoernhamna /6 Kapp Toscana 50+ 6/7 Ymerbukta 20 6/7 Alkhornet 50 30/8 LYR 40+ 1/9 Monacobreen 1000 s (almost all ad) 2/9 Torellneset app 20 Ivory Gull Pagophila eburnea 1/7 Ny Aalesund 1 ad 5/7 Hornsund 11 ad 6/7 Barentsburg 4 ad 8/7 Ny Aaleusnd 2 ad 9/7 Pack-ice N of Fugelsangen 2 ad 11/7 Hornsund 4 ad 30/8 LYR 1 imm 1/9 Monacobreen app 10 ad 2/9 Torellneset 1 ad Sabine s Gull Larus sabini 2/7 Smeerenburgfjorden 1 ad 8/7 14. Juli Bukta 1 ad Arctic Tern Sterna paradiseae 28/6 Isbjoernhamna /6 Kapp Toscana 25+ 2/7 Smeerenburgfjorden app 100 8/7 Lillienhookbreen /7 Hornsund /8 LYR /9 Jakobsenbukta, Woodfjorden 50+ 2/9 Torellneset app 40 43

44 Little Auk Alle alle 26/6 Bjoernoeya off S tip 500+ Atlantic Puffin Fratercula arctica 26/6 Bjoernoeya off S tip 2 1/7 14. Juli Bukta /8 Tinayrebukta 200+ Black Guillemot Cepphus grylle 29/6 Kapp Toscana 30+ 1/7 14. Juli Bukta 20+ 2/7 Smeerenbrugfjorden 45+ 4/7 Kapp Toscana /7 Hornsund /7 Lillienhookbreen /7 Smeerenburgjforden /7 Kapp Toscana 50+ Razorbill 1/7 14. Juli Bukta 1 Brünnich s Guillemot Uria lomvia 27/6 Sandhamna app /6 Kapp Toscana Snow Bunting Plectrophenax nivalis 27/6 Sandhamna app 10 28/6 Isbjoernhamna /6 Kapp Toscana 15+ 1/7 14. Juli Bukta 20+ 1/7 Ny Aalesund 20+ 4/7 Midterhuken app 20 31/8 Blomstrandhalvoeya

45 Birds seen around Svalbard 2005 This is a list of the most important bird observations made during summer visits these years. Many observations of the more common species have not been included. For some species, only what I think may be unusual numbers and/or locations are reported. Often, the nature of the job prevented accurate counts, so many estimates have been made. app means approximate numbers p means pair ad means adult juv means juveniles imm means immature min & + both mean the number is a minimum. Some observations are commented further below. For more information, contact: Morten Joergensen (guide and expedition leader) at Birds seen around Svalbard August 20 - September on board Molchanov - Polar Quest Red-throated Diver Gavia stellata 22/8 Blomstrandhalvoeya 1p 24/8 Laagoeya north tip 2 26/8 Andréeneset 4 2/9 Andoeyane 2 Storm-petrel sp Hydrobates/Oceanites/Oceanodroma sp 3/9 pos app 78 degrees 25 minutes N & 4 degrees E 1 unidentified storm-petrel seen by several passengers Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus 28/8 Freemansundet on Barentsoeya side app 40 & app 50 30/8 Kapp Toscana 2 Barnacle Goose Branta leucopsis 22/8 Blomstrandhalvoeya & Ny Aalesund app /8 Kapp Toscana app 50 Brent Goose Branta bernicla hrota 23/8 Moffen 9 24/8 Laagoeya north tip 4 Common Eider Somateria mollissima 24/8 Beverlysundet /8 Andréeneset app /8 Isispynten /8 Midterhuken 100+ Long-tailed Duck Clangula hyemalis 2/9 Andoeyane app 25 45

46 Sanderling Calidris alba 23/8 Smeerenburg 2 24/8 Laagoeya north tip 3 Purple Sandpiper Calidris maritima 22/8 Ny Aalesund /8 Moffen 7+ 24/8 Laagoeya north tip app 10 30/8 Kapp Toscana /8 Midterhuken app 25 2/9 Andoeyane 40+ Ruddy Turnstone Arenaria interpres 23/8 Smeerenburg 2 Red Phalarope Phalaropus fulicarius 22/8 Ny Aalesund 3 26/8 Kraemerpynten 1 30/8 Kapp Toscana 1 ad & 1 juv 2/9 Andoeyane 1 juv Great Skua Stercorarius skua 22/8 Blomstrandhalvoeya 2 23/8 Hamiltonbukta 1 2/9 Monacobreen 1 Pomarine Skua Stercorarius pomarinus 25/8 pos 80 degrees 42 minutes N & 21 degrees 42 minutes E on large ice-floe w/ 19 Polar bears 4: 2 ad & 2 ad dark phase 25/8 from pos 80 degrees 42 minutes N & 21 degrees 42 minutes E and a course app SE towards Kvitoeya 3+ ad 26/8 Andréeneset app 20 26/8 Andréeneset to Kraemerpynten along N side of Kvitoeya 3 ad 26/8 Kramerpynten 5+ ad Arctic Skua Stercorarius parasiticus 22/8 Blomstrandhalvoeya & Ny Aalesund app 10 23/8 Smeerenburg 4 23/8 Moffen 2+ 24/8 Phippsoeya /8 pos 80 degrees 42 minutes N & 21 degrees 42 minutes E on large ice-floe w/ 19 Polar bears 4+ 25/8 from pos 80 degrees 42 minutes N & 21 degrees 42 minutes E and a course app SE towards Kvitoeya 2+ ad 26/8 Andréeneset 4 ad & 1 imm 27/8 Isispynten 5+ 29/8 Hornsund /8 Kapp Toscana 4 ad 30/8 Midterhuken 4 ad 46

47 1/9 Ytre Norskoeya 6 2/9 Liefdefjorden app 20 Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus 22/8 Blomstrandhalvoeya near London 1 pair Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla 29/8 Hornsund 1000 s 30/8 Midterhuken 1000 s 2/9 Monacobreen Glaucous Gull Larus hyperboreus 23/8 Moffen /8 Isispynten /8 Hornsund /8 Midterhuken >200 2/9 Monacobreen 500+ Ivory Gull Pagophila eburnea 25/8 pos 80 degrees 42 minutes N & 21 degrees 42 minutes E on large ice-floe w/ 19 Polar bears app 50 including min 5 first-year 25/8 from pos 80 degrees 42 minutes N & 21 degrees 42 minutes E and a course app SE towards Kvitoeya 10+ ad 26/8 Andréeneset 3 ad 26/8 Andréeneset to Kraemerpynten along N side of Kvitoeya 3 ad 26/8 Kraemerpynten app 10 ad 28/8 Freemansundet 1 ad 29/8 Hornsund 30+ incl 10+ first-year 31/8 LYR 1 ad 2/9 Monacobreen 4-5 ad & 2 first-year Arctic Tern Sterna paradiseae 23/8 Moffen /8 Andréeneset app /8 Isispynten /8 Kapp Toscana 100+ Little Auk Alle alle 26/8 Andréeneset 4 Atlantic Puffin Fratercula arctica 22/8 near Blomstrandhalvoeya /8 Hamiltonbukta /8 Kapp Toscana 2 30/8 Midterhuken app 10 1/9 Ytre Norskoeya 100+ Black Guillemot Cepphus grylle 23/8 Hamiltonbukta /8 Midterhuken app 10 47

48 Brünnich s Guillemot Uria lomvia 23/8 Moffen 20+ Chiffchaff Phyloscopus collybita 30/8 Midterhuken 1 seen & heard (described in a previous report) Snow Bunting Plectrophenax nivalis 24/8 Phippsoeya 1 30/8 Kapp Toscana 2 30/8 Midterhuken 1 heard 1/9 Ytre Norskoeya 3 48

49 Birds seen around Svalbard June-September 2006 On board Explorer, Multanovskiy & Molchanov Polar Quest This is a list of the most important bird observations made during the season. Many observations of the more common species have not been included. For some species, only what I think may be unusual numbers and/or locations are reported. In a few cases, the evolution in the numbers of certain species throughout the season has also been recorded. Often, the nature of the job prevented accurate counts, so many estimates have been made. app means approximate numbers p means pair ad means adult juv means juveniles imm means immature min & + both mean the number is a minimum. Some observations are commented further below. For more information, contact: Morten Joergensen (guide and expedition leader) at Red-throated Diver Gavia stellata 13/6 Kapp Lee 1 15/6 Heleysundet north side 3 19/6 Poolepynten 5 24/6 Chermsideøya, Beverlysundet 1 26/6 Isispynten 2p 2/7 Russabukta 1p 5/7 Kinnvika, Murchisonfjorden 2+ 6/7 Andøyane (Store Andøya) 2p 8/7 Skansbukta 1p+ 13/7 Scoresbyøya 1p 14/7 Storøya north tip 1p+ 15/7 Heleysundet north side 1p 24/7 Amsterdamøya 2p 25/7 Lågøya north tip 7+ 28/7 Isispynten 8 31/7 Andøyane (Store Andøya) 2p 17/8 Kapp Toscana 1 19/8 Ækongen min 6p w/ 4 x 2 juv & 2 x 1 juv = 22 individuals total 20/8 Isispynten 2 21/8 Storøya north tip 2 24/8 Ny Aalesund 1p 25/8 Gipsdalen 5 27/8 Blomstrandhalvøya (ponds near London) 1 28/8 Andøyane 4+ 1/9 Isispynten 1 Great Northern Diver Gavia immer 24/7 Amsterdamøya 1 ad summer plumage (on the water on the north side of the headland with Smeerenburg). Seen by many trained ornithologists during a morning landing. 49

50 Northern Fulmar Fulmarus glacialis 6/7 Monacobreen >250 8/7 Skansbukta 1000s (colony) 10/7 Tempelfjorden south side s (colony) 11/7 Monacobreen < /7 Monacobreen >1000 3/9 Gnålodden 1000s (still in the colony) 6/9 Monacobreen >200 Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus 13/6 Diskobukta 1p at top of Kittiwake colony + 6 near the coast 18/6 Gnålodden 4 ad 20/6 Alkhornet 15p+ 20/6 Pyramiden 20+ flying N in one flock 27/6 Sorgfjorden 35 flying W & app 20 flying W & 1p 2/7 Russabukta min 600 in one flock on one pond 29/6 Coraholmen many pairs on nests (landing abandoned) 4/7 Palanderdalen 1p 11/7 Andøyane app 40 in one flock 13/7 Wordiebukta app 20 in one flock 15/7 Heleysundet north side 42 in one flock & app 15 in one flock 16/7 Russebukta app 950 in one flock (same as 2/7!) & app 25 flying over 15/7 Frankenhalvøya 25+ in one flock 29/7 Sundneset app 100 in one flock on lake 31/7 Andøyane (Store Andøya) app 50 in one flock 1/8 14. Juli Bukta 20+ ad w/ 20+ juv in one flock 17/8 Kapp Toscana 15 in one flock 17/8 Midterhuken app 30 in the area 24/8 Blomstrandhalvøya (near London) 11 flying over 24/8 Ny Aalesund 10 flying over 25/8 Gipsdalen 1 ad 2/9 Habenichtbukta 7 flying S 3/9 Gnålodden 4 6/9 Stasjonsøyane app 40 in one flock Barnacle Goose Branta leucopsis 15/6 Heleysundet north side app 50 in pairs 18/6 Gnålodden /6 Alkhornet max 10 22/6 Smeerenburg 5 ad 22/6 Fuglesangen 1p flying by 25/6 Torellneset 4 ad on beach 27/6 Alkefjellet (south end) 1p w/ juv 28/6 Ny Aalesund app 20p w/ juv 29/6 Coraholmen 20p+ w/ juv (landing abandoned) 2/7 Russabukta 2p 4/7 Palanderdalen 6 ad & 1p w/ juv 8/7 Alkhornet app 15p 10/7 Tempelfjorden south side 1p 50

51 15/7 Heleysundet north side app 30 in small groups 16/7 Russebukta 1p+ 15/7 Frankenhalvøya 2p 17/7 Isbjørnhamna app 40 ad w/ 15 juv in one flock 24/7 Amsterdamøya app 25 ad w/ app 20 juv in one flock 1/8 14. Juli Bukta 22 ad w/ 8 juv in one flock 1/8 Blomstrandhalvøya (near London) 3 flocks: 30 ad w/ 10 juv & 7 ad w/ 6 juv & 4 ad 17/8 Kapp Toscana 10 ad 17/8 Midterhuken 1 ad 24/8 Blomstrandhalvøya (near London) 10 24/8 Ny Aalesund 8 3/9 Gnålodden 7 4/9 Kapp Toscana app 40 Brent Goose Branta bernicla hrota 11/6 Bjørnø at the station 1 ad 15/6 Olgastretet near Barenstøya, 7/10 packice, 13 flying E 20/6 Alkhornet 1p flying over 23/6 Vårfluesjøen, Woodfjorden 1p & 4 ad flying inland 27/6 Moffen 10+ ad 4/7 Palanderdalen 21 ad roost then flying NE & 1p 5/7 Moffen 26 ad 6/7 Andøyane 1p 13/7 Wordiebukta app 120 in one flock & 1p 15/7 Heleysundet north side 72 in one flock 22/8 Relictbukta 9 in one flock 29/8 Lågøya north tip 1p w/ 1 juv 2/9 Habenichtbukta app 18 in one flock flying N 5/9 Longyearbyen 6 flying over S Common Teal Anas crecca 18/6 Gnålodden 2 males & 1 female flying by towards NE Common Eider Somateria mollissima 15/6 Heleysundet north side app 50 ad 13/6 Kapp Lee app 100 ad 18/6 Isbjørnhamna 30+ ad 19/6 Kapp Toscana 50+ mostly males 23/6 Andøyane /6 Ny Aalesund 80+ females w/ many juv 26/6 Isispynten 50+ mostly females 2/7 Russabukta app 20 3/7 Isispynten 100+ mostly females 4/7 Palanderdalen 10 ad 5/7 Kinnvika, Murchisonfjorden 20+ ad 6/7 Andøyane /7 Skansbukta /7 Alkhornet /7 Skansbukta /7 Tempelfjorden south side 10 ad females & 2 females w/ 10 juv 51

52 12/7 Lågøya north tip /7 Scoresbyøya /7 Storøya north tip app 50 mostly females 15/7 Heleysundet north tip app /7 Russebukta 5 females & 2 females w/ juv 24/7 Amsterdamøya 25+ mostly females 27/7 Kræmerpynten 1 female 28/7 Isispynten 45 females & 5 males 29/7 Diskobukta app 50 mostly females/imm 29/7 Sundneset app 40 mostly females/imm 31/7 Andøyane app 100 mostly females/imm 1/8 14. Juli Bukta 2 females w/ 8 juv & 9 females 17/8 Kapp Toscana app 75 all females/imm 17/8 Midterhuken app 75 all females/imm 19/8 Ækongen 50+ mostly females/imm 19/8 Andreetangen /8 Isispynten app 20 21/8 Storøya north tip 40+ mostly females/imm 21/8 Foynøya app 50 all females/imm 22/8 Innvika, Duvefjord 5 females 28/8 Andøyane app 50 all females/imm 1/9 Isispynten app 20 2/9 Habenichtbukta 6 females 4/9 Kapp Toscana app 50 females/imm 6/9 Stasjonsøyane app 70 females/imm King Eider Somateria spectabilis 13/6 Diskobukta flocks of 2 males & 3 males & 6 mixed & 8 mixed flying by 15/6 Heleysundet north side app 30 in one flock mixed 23/6 Andøyane 27 mixed in one flock & app 45 mixed in one flock 23/6 Lernerøyane app 50 in one flock mixed 24/6 Chermsideøya (Beverlysundet) 2 males & 4 females flying S 2/7 Russabukta 5 males & 10+ females on pond 29/6 Coraholmen 2 males & 1 second-year male & 8 females flying S 6/7 Andøyane app 20 in one flock mostly females 11/7 Andøyane 17 in one flock mostly females 16/7 Russebukta 15 females & 1 female w/ 2 juv 15/7 Heleysundet north side 2 females 29/7 Diskobukta 3 males flying by 29/7 Sundneset 2 females flying by 31/7 Andøyane (Store Andøya) 3 males & app 12 females 31/7 Monacobreen 2 females flying by 17/8 Kapp Toscana 1 female 28/8 Andøyane 3 females w/ 8 juv Long-tailed Duck Clangula hyemalis 11/6 Bjørnø at the station 1 male 15/6 Heleysundet north side app 50 in two flocks 28/6 Ny Aalesund 5 males & 3 females 2/7 Russabukta 7+ 52

53 29/6 Coraholmen 2 males 6/7 Andøyane (Store Andøya) app 35 in one flock 15/7 Heleysundet north side app 25 in one flock 16/7 Russebukta 7 29/7 Sundneset app 30 in one flock 31/7 Andøyane female w/ 8 juv & app 45 in one flock 1/8 Blomstrandhalvøya (near London) 3 females w/ 2 & 2 & 6 juv in one pond 19/8 Andreetangen 3 24/8 Blomstrandhalvøya (near London) 2 females w/ 9 juv (same pond as 1/8) 25/8 Borebukta 26 in three flocks 27/8 Blomstrandhalvøya (near London) 2 females w/ 6 & 5 juv (same pond as 1+24/8) 28/8 Andøyane (Store Andøya) app 60 in one flock 2/9 Habenichtbukta app 75 in 1 flock Red-breasted Merganser Mergus serrator 31/7 Andøyane (Store Andøya) male and female (w/ Long-tailed Ducks)(seen by many trained ornithologists) 28/8 Andøyane (Store Andøya) male and female (w/ Long-tailed Ducks) Gyr Falcon Falco rusticolus 7/9 At 78 degrees 28 minutes N & 4 degrees 0 minutes E 1 white ad/subad (seen by several trained observers during passage of a patch of app 4/10 pack-ice) Rock Ptarmigan Lagopus mutus 28/6 Blomstrandhalvøya (near London) 1 male Common Ringed Plover Charadrius hiaticula 11/6 Bjørnø at the station 1 18/6 Isbjørnhamna 1p 20/6 Pyramiden 2p 22/6 Smeerenburg 2+ 4/7 Palanderdalen 1p 6/7 Andøyane 1 12/7 Lågøya north tip 1 13/7 Scoresbyøya 1p 31/7 Andøyane 1 17/8 Kapp Toscana 1p 25/8 Borebukta 1 Red Knot Calidris canutus 19/6 Kapp Toscana 2 summer plumage flying over 25/6 Torellneset 1 summer plumage flying S Sanderling Calidris alba 19/6 Poolepynten 6 in a flock 22/6 Smeerenburg 10 in one flock & 3 in one flock 4/7 Palanderdalen 2p 11/7 Andøyane 1 12/7 Lågøya north tip 5 in one flock 13/7 Scoresbyøya 10 in one flock 53

54 14/7 Storøya north tip 1p 24/7 Amsterdamøya 7 in one flock flying S 28/7 Isispynten 1 ad & 1 juv 17/8 Kapp Toscana 6 in one flock Purple Sandpiper Calidris maritima 19/6 Kapp Toscana app 30 20/6 Pyramiden 10+ 4/7 Palanderdalen 2p+ 2/7 Russabukta 10+ 5/7 Kinnvika, Murchisonfjorden 2p+ 12/7 Lågøya north tip 5+ 13/7 Scoresbyøya /7 Wordiebukta 6+ 14/7 Storøya north tip 2p+ 15/7 Frankenhalvøya 5+ 16/7 Russebukta 5+ 25/7 Lågøya north tip app 10 17/8 Kapp Toscana app 35 17/8 Midterhuken app 10 19/8 Ækongen /8 Andreetangen app 10 22/8 Innvika, Duvefjord /8 Bockfjorden (near hot springs) 8 24/8 Ny Aalesund /8 Borebukta app 35 27/8 At sea outside Prins Karls Forland 3 flocks of 5 & 12 & 4 27/8 Ny Aalesund /8 Andøyane /8 Phippsøya app 10 2/9 Habenichtbukta 20+ 3/9 Gnålodden 15+ 4/9 Kapp Toscana 50+ 6/9 Stasjonsøyane10+ Ruddy Turnstone Arenaria interpres 11/6 Bjørnø at the station 1 23/6 Lernerøyane 1p 6/7 Andøyane 1 11/7 Andøyane 1 12/7 Lågøya north tip 1p 14/7 Storøya north tip 1p 25/7 Lågøya north tip 1 24/7 Amsterdamøya 3 31/7 Andøyane 2 28/8 Andøyane 1 ad & 2 juv Dunlin Calidris alpina 12/7 Lågøya north tip 1 ad 25/7 Lågøya north tip 1p 54

55 Whimbrel Numenius phaeopus 18/6 Isbjørnhamna 6 Red Phalarope Phalaropus fulicarius 19/6 Kapp Toscana 2 females & 1 male 23/6 Andøyane 3p 28/6 Ny Aalesund 1 female 2/7 Russabukta 3p+ 3/7 Isispynten 6 females & 1 male in one flock 6/7 Andøyane 4+ 11/7 Andøyane 1 male & 4 females 12/7 Lågøya north tip app 30 in 2 flocks 13/7 Scoresbyøya 5+ in one flock 14/7 Storøya north tip 2 females 25/7 Lågøya north tip app 10 in one flock 28/7 Isispynten 1 ad winter plumage 31/7 Andøyane 15 in several groups 17/8 Midterhuken 1 19/8 Ækongen 1 25/8 Borebukta 3 28/8 Andøyane 1 Great Skua Stercorarius skua 19/6 Kapp Toscana 1 ad 19/6 poolepynten 2 ad 22/6 Fuglesangen 1 ad 23/6 Andøyane 1p+ 23/6 Monacobreen 1 ad 26/6 Isispynten 1 ad 27/6 Alkefjellet 2 ad 1/7 Pack-ice outside Hornsund, 7-10/10, 4 ad 5/7 Moffen 2 ad 6/7 Andøyane 2 ad 12/7 Lågøya north tip 1 ad 15/7 Heleysundet north side 1 16/7 Bölscheøya 1 24/7 Amsterdamøya 2 24/7 Moffen 2+ 25/7 Phippsøya 1 28/7 Isispynten 2 ad 31/7 Andøyane 2 ad 19/8 Ækongen 2 ad 19/8 Andreetangen 1 21/8 Storøya nordth tip 3 21/8 Foynøya 1 ad 25/8 Gipsdalen 1 ad 28/8 Monacobreen 1 ad 28/8 Andøyane 2 ad & 1 juv 6/9 Monacobreen1 55

56 6/9 Moffen 1 Pomarine Skua Stercorarius pomarinus 18/6 Isbjørnhamna 1 ad 23/6 Andøyane 1 ad 12/7 Lågøya north tip 1 ad 14/7 Storøya north tip 2 ad & 1 imm dark 15/7 Heleysundet 1 25/7 Lågøya north tip 2 ad & 1 imm 26/7 Pack-ice, 4/10, at 81 degrees 41 minutes to 82 degrees 01 minutes N & 21 degrees 41 minutes to 23 degrees 56 minutes E app 25 ad & 1 ad dark 27/7 Andreeneset app 10 incl 1 ad dark & 2 imm 27/7 Kræmerpynten 1 ad 28/7 Isispynten 1 ad 20/8 Isispynten 2 ad 20/8 Adreeneset 1 ad 22/8 Relictbukta 10 ad & 1 ad dark 24/8 Ny Aalesund 1 juv 29/8 Lågøya north tip 2 ad 30/8 Relictbukta 12 ad incl 2 dark (same flock as 22/8) Arctic Skua Stercorarius parasiticus 12/6 Storfjorden, 4-7/10 pack-ice, 2 ad 13/6 Diskobukta 4 ad 18/6 Isbjørnhamna app 5p 20/6 Alkhornet 3p+ 23/6 Andøyane 3p+ 23/6 Monacobreen 5+ ad 24/6 Phippsøya 3+ ad 26/6 Isispynten 1 ad 3/7 Isispynten 1 ad 3/7 Vibebukta 2p 4/7 Palanderbukta 5+ ad 5/7 Kinnvika, Murchisonfjorden 1 ad 6/7 Andøyane 3p+ 12/7 Lågøya north tip 1p 12/7 Rossøya 1 ad 13/7 Scoresbyøya 1p 13/7 Wordiebukta 2 ad 14/7 Storøya north 2 ad 15/7 Heleysundet north side 2 ad 15/7 Frankenhalvøya 1p 16/7 Russebukta 1p 17/7 Isbjørnhamna 4+ ad 25/7 Phippsøya 3 ad & 1 ad dark 27/7 Andreeneset 8+ ad 29/7 Diskobukta 4+ ad 29/7 Sundneset 5+ ad 30/7 Palanderbukta 2 ad 31/7 Andøyane 6+ ad 56

57 17/8 Kapp Toscana 4 ad 17/8 Midterhuken app 10 18/8 Hornsund, Brepollen, /8 Ækongen min 6p & 4 juv 19/8 Andreetangen 6+ 20/8 Isispynten 8 20/8 Adreeneset 6 21/8 Storøya north tip 4+ 21/8 Foynøya 4 ad & 2 juv 21/8 From Foynøya to Duvefjord 5 ad 22/8 Innvika, Duvefjord 2 ad 23/8 Monacobreen /8 Blomstrandhalvøya near London 5+ 24/8 Ny Aalesund 5+ 25/8 Gipsdalen 2p & 1 juv 26/8 LYR 1 ad dark 27/8 Blomstrandhalvøya near London 6 28/8 Monacobreen 5+ 28/8 Andøyane app 10 29/8 Phippsøya 4 ad 30/8 Relictbukta 2p & 1 juv 30/8 Foynøya 3 ad & 1 ad dark & 2 juv 1/9 Isispynten 5+ 2/9 Habenichtbukta 4+ ad 3/9 Gnålodden 8+ 6/9 Stasjonsøyane 6+ 6/9 Monacobreen 10+ including several juv Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus 14/6 Olgastretet near Barentsøya, 4-7/10 pack-ice, 1 ad 15/6 Heleysundet north side 3 ad 16/6 Olgastretet east of Barentsøya and north to just south of Bastianøyane, 7/10 pack-ice 1 ad 18/6 Isbjørnhamna 1 ad 28/6 Blomstrandhalvøya, at London, 1 p w/ 1 egg 5/7 Alkefjellet 1 ad flying S 12/7 Lågøya north tip 1 ad 15/7 Heleysundet north tip 1 ad flying S 27/7 Andreeneset 1 ad with Arctic Skuas 27/7 Kræmerpynten 1 ad 28/7 Isispynten 2 ad 1/8 Blomstrandhalvøya, at London, 5 ad & 1 juv (not quite fledged, running about) 21/8 Storøya north tip 1 ad 24/8 Blomstrandhalvøya near London 3-4 ad 27/8 Blomstrandhalvøya near London possibly 1 ad, otherwise gone Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 11/6 Sørhamna, Bjørnø, 1 ad spp fuscus type 12/6 Storfjorden at 76 degrees 59 minutes N & 19 degrees 07 minutes E, 4-7/10 pack-ice, 1 ad spp fuscus type 57

58 18/6 Isbjørnhamna 1 ad spp graellsii type 23/6 Monacobreen 1 ad spp graellsii type Great Black-backed Gull Larus marinus 12/6 Storfjorden, eastern side, 4-7/10 pack-ice, 1 ad 17/6 Storfjorden, south-eastern part, 4-7/10 pack-ice, 2 ad 18/6 Gnålodden 1 ad 23/6 Monacobreen 1 ad 2/8 LYR 1 ad 17/8 Kapp Toscana 1-2 ad 19/8 Ækongen 1 ad 25/8 Borebukta 1 ad 25/8 Gipsdalen 1-2 ad 28/8 Monacobreen 1 ad Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla 13/6 Diskobukta 1 near albino with bright red legs in colony, on a ledge but not breeding (also 29/7)(photo) 6/7 Monacobreen /7 Monacobreen /7 Rossøya /7 Storøya north tip app /7 Heleysundet north side /7 Frankenhalvøya 500+p 27/7 Andreeneset /7 Kræmerpynten /7 Diskobukta ? & one near albino (see also 13/6) 31/7 Monacobreen /8 14. Juli bukta 1000 s 17/8 Midterhuken s 19/8 Andreetangen /8 Isispynten /8 Storøya north tip /8 Monacobreen /8 Monacobreen /8 Kræmerpynten /9 Gnålodden 1000 s 6/9 Monacobreen Sabine s Gull Larus sabini 12/6 Storfjorden, eastern side, 4-7/10 pack-ice, 1 ad 6/7 Monacobreen 1-2 ad 11/7 Monacobreen 1 ad 12/7 Lågøya north tip 1 ad (same bird again 25/7) 12/7 Moffen south tip 5 ad 13/7 Repøyane 1 ad flying W 24/7 Moffen south tip 3+ ad 25/7 Lågøya north tip 1 ad (exact same spot as 12/7) 26/7 Pack-ice at 81 degrees 46 minutes N & 21 degrees 40 minutes E 2 ad 31/7 Monacobreen 1 ad 58

59 21/8 Storøya north tip 2 ad (1 missing one leg (photo)) Glaucous Gull Larus hyperboreus 13/6 Diskobukta 50p+ w/ many 3-4 day old juv 18/6 Gnålodden 50p+ w/ many juv 5/7 Moffen 30+ ad 6/7 Andøyane 100+ ad 6/7 Monacobreen 500+ ad 11/7 Monacobreen ad 13/7 Scoresbyøya 25+ ad 12/7 Rossøya 50+ ad 14/7 Storøya north tip app 10 ad 15/7 Heleysundet north side 100 s ad 15/7 Frankenhalvøya 100+p 17/7 Vestre Burgerbukta 50+ ad 29/7 Diskobukta 75+ ad & 30+ juv 31/7 Monacobreen 100 s ad 17/8 Kapp Toscana 40 17/8 Midterhuken 100 s 20/8 Isispynten /8 Innvika, Duvefjord 10 23/8 Monacobreen 100 s ad & 100 s juv 28/8 Monacobreen mostly juv 29/8 Pack-ice from 81 degrees 05 minutes to 81 degrees 11 minutes N & 22 degrees 30 minutes to 21 degrees 30 minutes E /8 Kræmerpynten 20+ 2/9 Habenichtbukta app 75 3/9 Gnålodden /9 Kapp Toscana 25+ 6/9 Monacobreen 500+ Iceland Gull Larus glaucoides 13/6 Diskobukta 1 third year at the beach 23/6 Monacobreen 1 ad 11/7 Monacobreen 1 second year Ivory Gull Pagophila eburnea 12/6 Storfjorden, eastern side, 4-7/10 pack-ice 3 ad 13/6 Kapp Lee, 3-4/10 pack-ice, 1 ad 14/6 Olgastretet near Barentsøya, 4-7/10 pack-ice 1 ad 15/6 Olgastretet near Barenstøya, 7/10 pack-ice 6 ad 15/6 Heleysundet north side 1p high in cliffs (breeding?) 16/6 Olgastretet east of Barentsøya north to south of Bastianøyane, 7/10 pack-ice app 12 ad 16/6 Freemansundet 1 ad 17/6 Storfjorden, south-eastern part, 4-7/10 pack-ice 5+ ad 17/6 Samarinvågen, Hornsund 1 ad 23/6 Monacobreen 2 ad 23/6 Vårfluesjøen, Woodfjorden 1 ad 25/6 Palanderbukta 5+ ad 59

60 25/6 Torellneset 1 ad 26/6 Isispynten 1 ad 2/7 Kapp Lee 1 ad 1/7 Pack-ice outside Hornsund, 7-10/10, 1 ad 3/7 Vibebukta app 5 ad 4/7 Palanderbukta 20+ ad 4/7 Palanderdalen 4 ad 6/7 Monacobreen app 20 ad 11/7 Monacobreen app 20 ad 13/7 Scoresbyøya 1 ad 13/7 Wordiebukta 1 ad 14/7 Storøya north tip 1 ad 17/7 Vestre Burgerbukta 5 ad 23/7 LYR 2 ad 25/7 Phippsøya 8 ad 26/7 Pack-ice 81 degrees 41 minutes to 82 degrees 01 minute N & 21 degrees 41 minutes to 23 degrees 56 minutes E 12+ ad 27/7 Kræmerpynten 1 ad 28/7 Isispynten 1 ad 29/7 Sundneset 1 ad 30/7 Palanderbukta 1 ad 31/7 Monacobreen 10+ ad 17/8 Kapp Toscana 6 ad & 1 juv (first one seen this year) 18/8 Hornsund, Brepollen, 50+ ad & 6 juv 20/8 Isispynten 2 ad 22/8 Pack-ice east of Martensøya app 20 ad 23/8 Monacobreen app 15 ad 28/8 Monacobreen app 30 ad & 3 juv 29/8 Pack-ice 81 degrees 05 minutes to 81 degrees 11 minutes N & 22 degrees 30 minutes to 21 degrees 30 minutes E app 35 ad & 1 juv 31/8 Kræmerpynten 10+ ad & 1 juv 3/9 Gnålodden 2 ad Arctic Tern Sterna paradiseae 3/7 Isispynten 50+ ad (colony being predated by Polar Bear) 5/7 Kinnvika, Murchisonfjorden, app 75 ad 5/7 Moffen 100+ ad 6/7 Andøyane 500+ ad 6/7 Monacobreen 500+ ad 11/7 Monacobreen 500+ ad 13/7 Scoresbyøya 100+ ad 12/7 Lågøya north tip 100+ ad 13/7 Wordiebukta 250+ ad breeding on small rocky islet 14/7 Storøya north tip app 25 ad 15/7 Heleysundet north side 100+ ad 17/7 Isbjørnhamna max 50 ad 25/7 Lågøya north tip 50+ ad 27/7 Andreeneset 300+ in one flock 27/7 Kræmerpynten 750+ most in one flock 28/7 Isispynten in two flocks 60

61 31/7 Andøyane 100 s, few juv in air and on ground 31/7 Monacobreen /8 Isispynten app 6000 mostly in two flocks 20/8 Adreeneset 500+ in one flock 24/8 Ny Aalesund app /8 Monacobreen only /8 Andøyane 500+, several juv still on ground 29/8 Pack-ice 81 degrees 05 minutes to 81 degrees 11 minutes N & 22 degrees 30 minutes to 21 degrees 30 minutes E /8 Foynøya app 100 1/9 Isispynten in two flocks 4/9 Kapp Toscana app 50 6/9 Stasjonsøyane 100+ Little Auk Alle alle 31/7 Andøyane 1000 s 29/8 Pack-ice 81 degrees 05 minutes to 81 degrees 11 minutes N & 22 degrees 30 minutes to 21 degrees 30 minutes E 100 s Atlantic Puffin Fratercula arctica 18/6 Gnålodden /6 Alkefjellet 2 28/6 Blomstrandhalvøya 10+ 8/7 Alkhornet 30+ 8/7 Skansbukta 100 s 10/7 Tempelfjorden south side app /7 Andøyane 2 12/7 Rossøya /7 Amsterdamøya /7 Lågøya north tip /7 Phippsøya /7 Andreeneset 3 30/7 Palanderbukta 2 1/8 14. Juli Bukta /8 Midterhuken /8 Foynøya app 50 2/9 Just south of Habenichtbukta many 100 s Black Guillemot Cepphus grylle 23/6 Andøyane /7 Andøyane 50+ 6/7 Monacobreen /7 Rossøya /7 Monacobreen app /7 Storøya north tip app 10 15/7 Heleysundet north side app /7 Frankenhalvøya 25p+ 17/7 Vestre Burgerbukta /7 Moffen /7 Lågøya north tip

62 25/7 Phippsøya app 75 27/7 Kræmerpynten 10 29/7 Diskobukta /7 Andøyane app /7 Monacobreen /8 14. Juli Bukta 20 & 1 juv (first seen this year) 17/8 Kapp Toscana 1 juv 21/8 Foynøya app 30 22/8 Relictbukta app 10 28/8 Andøyane 15 29/8 Pack-ice 81 degrees 05 minutes to 81 degrees 11 minutes N & 22 degrees 30 minutes to 21 degrees 30 minutes E 10+ Common Guillemot Uria aalge 25/7 Lågøya north tip 1 ad (during a zodiac cruise along the eastern shore of the north tip of the island, this bird was seen at close range lying on the water by a number of very experienced ornithologists. They were not in doubt as to the identity of the bird, but unfortunately did not realize the rarity of the species in north Svalbard, and so did not photograph it!) Brünnich s Guillemot Uria lomvia 17/6 Storfjorden, south-eastern part, 4-7/10 pack-ice s 1/8 14. Juli Bukta at colony Razorbill Alca torda 1/8 14. Juli Bukta 1 ad high on cliff in mixed colony Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 13/6 Diskobukta 1 male near Kittiwake colony 18/6 Gnålodden 1 male singing high on slopes under Kittiwake colony Snow Bunting Plectrophenax nivalis 18/6 Isbjørnhamna 50+ ad 20/6 Pyramiden 50+ ad 20/6 Alkhornet already several fledged juv birds flying about 12/7 Rossøya 10+ ad 24/7 Amsterdamøya /8 Ækongen /8 Innvika, Duvefjord app 20 27/8 Blomstrandhalvøya near London 6 2/9 Habenichtbukta 3 3/9 Gnålodden 2 62

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Terje Kolaas Svolvær - november 2009

Terje Kolaas Svolvær - november 2009 Terje Kolaas Svolvær - november 2009 In-coming turoperatør Leverandører over hele landet Sjøfiskedestinasjoner og aktive feriehus 16 ansatte Kontor i Tyskland og England Omsatte for 60 mill. i 2008 Startet

Detaljer

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Jeg var så heldig å bli invitert til et kurs i Russland og takket selvsagt ja. Kurset ble holdt på et hotell inne i skogen, omtrent 25 kilometer vest for

Detaljer

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014 av Kjetil Johannessen, NoF Travel Kjetil Johannessen / NoF Travel Deltakerliste: Bjørn Erik Paulsen, Ølen Anders Heien, Fyllingsdalen Svein

Detaljer

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Hallvard Strøm Harald Steen Tycho Anker-Nilssen Økologisk variasjon 200 100 km 50 20 10 km 5 2 1 km fra kolonien Polarlomvi 10-200 km Alke, lomvi, krykkje

Detaljer

Din Tur, Vandring. Bergen 11.des. 2012 Gunnar Almlid

Din Tur, Vandring. Bergen 11.des. 2012 Gunnar Almlid Din Tur, Vandring Bergen 11.des. 2012 Gunnar Almlid Regjeringens reiselivsmelding fra des. 2007 sier Regjeringens reiselivsmelding fra des. 2007 sier Inngående trafikk skal dobles innen 2020 Regjeringens

Detaljer

Hvitkinngås på vårtrekk

Hvitkinngås på vårtrekk Hvitkinngås på vårtrekk 3 hekkebestander: Russisk / Baltisk : 420 000 ind. ------------------ Grønlandsk: 55 000 ind. ------------------ Svalbard: 29 000 ind. Trekkruter på våren Vesterålen Helgeland

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Havsvale Hydrobates pelagicus

Havsvale Hydrobates pelagicus Havsvale Hydrobates pelagicus European Storm-petrel Merkeplasser for fugler som er gjenfunnet (n=1656) Ringing sites for birds recovered 1 2-9 10 Hekkeutbredelse Breeding distribution Havsvalen hekker

Detaljer

Photo : Ingar Jostein Øien

Photo : Ingar Jostein Øien Paul Shimmings Consultant, BirdLife Norway International Seabird seminar Runde, Norway 20 21 April 2015 Photo : Ingar Jostein Øien About BirdLife Norway BirdLife Norway is the official English name of

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Standard og veileder for birdwatchingturisme

Standard og veileder for birdwatchingturisme Standard og veileder for birdwatchingturisme 1 Innhold Innhold... 2 Målet... 3 Fysiske forhold ved boenheten... 3 Utstyrsliste, bruksanvisninger og instrukser... 3 Miljø... 3 Inventar / utstyrsliste...

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995 2004

Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995 2004 Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995 2004 Roald Bengtson, Arvid Johnsen, Kurt O. Selås og Christian Steel Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2009 Norsk Ornitologisk Forening avdeling Aust-Agder Sluttrapport

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier WORKSHOP RØDREV 2011 Nina E. Eide NINA HVOR STOR ER RØDREVBESTANDEN? Foto: Ola Eirik Bolme 1 Gruppestørrelse e Le eveområdestørre

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m Introduction Information and names are taken from the Norwegian Statens Kartverk topografisk hovedkartserie M711, which is a series of 1:50 000 maps covering the entire country and also from the latest

Detaljer

NINA Minirapport 476

NINA Minirapport 476 NINA Minirapport 476 Nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Overvåkningsprogram som følger effekten av inngrepet på hekkende tyvjo og vadefugl, samt fugl i Brandalslaguna og vannene på Knudsenheia. Børge Moe

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012

Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012 Foto: Vegard Bunes Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012 av Vegard Bunes, NoF Travel Vegard Bunes / NoF Travel Denne turrapporten presenterer en fugletur til Azorene i regi av NoF Travel

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 GEIR BANGSTAD Grunnfag Idrett, NIH Diplomtrener, Olympiatoppen/HiB Idrettspsykologi, HiB Bachelor Pedagogikk, UiB, UC Berkeley FECC 2009-2011,

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 En oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Karl-Birger Strann & Vigdis Frivoll NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Ærfuglen hekker langs hele kysten av Norge og

Ærfuglen hekker langs hele kysten av Norge og Ærfugl Somateria mollissima Common Eider 1 2-4 5 _ Merkeplasser for fugler som er gjenfunnet (n=577) Ringing sites for birds recovered Hekkeutbredelse Breeding distribution Ærfuglen hekker langs hele kysten

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN STAVANGER NUSEUl-1 / ÅRBOK, Årg. 88(1978), s. 67-72 DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN Stavan.~er Museum, Zoologisk avdeling, N-4000 Stavanger.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Fordelingavkystnæresjøfugler langs Finnmarkskysten utenomhekketida:

Fordelingavkystnæresjøfugler langs Finnmarkskysten utenomhekketida: Fordelingavkystnæresjøfugler langs Finnmarkskysten utenomhekketida: Kartleggingvedhjelpavflytellinger GeirHelgeSystad JanOveBustnes NINANorskinstituttfornaturforskning nina oppdragsmelding 605 NINA NIKUspublikasjoner

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Er rømmingssituasjonen ute av kontroll?

Er rømmingssituasjonen ute av kontroll? Er rømmingssituasjonen ute av kontroll? Liv Holmefjord Hardangerfjordseminaret 08.05.15 Overvåkningsprogrammet Kunnskapsgrunnlag Rømt fisk ulike kjelder og hendingar Forebyggjing Avbøtande tiltak Er rømmingssituasjonen

Detaljer

Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier

Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier Kirstin Fangel 1, Øystein Aas 1, Jon Helge Vølstad 2, Kim Magnus Bærum 1, Signe Christensen-Dalgaard 1, Kjell Nedreaas 2, Modulf Overvik 3, Line Camilla

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching 10 år med earthcaching formål med kveldens treff Feire 10 år med earthcachingmed sosialt samvær Få innsikt om geologien i vårt område og hva den betyr for forming

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard

Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2012 Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2012 Forside:

Detaljer

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO)

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) Miljøvennlig vennlig, sikker og ansvarlig turisme i Arktis Jan Sverre Sivertsen, styreleder AECO AECO Stiftet 2003 13 medlemmer fra 7 land 20 skip

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet + Inkludér Pasienter Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet Maja van der Velden è Institutt for informatikk (Ifi) è Universitetet i Oslo è majava@ifi.uio.no

Detaljer

Vintersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Norges Turistbarometer. Margrethe Helgebostad

Vintersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Norges Turistbarometer. Margrethe Helgebostad Vintersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Norges Turistbarometer Margrethe Helgebostad Hovedkonklusjoner prognosene - Uvanlig mange forventer samme resultat som fjoråret,

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer