Ny kontrollordning Om kunsten å gjøre opp regning uten vert. Dr.ing Fredrik Horjen NBEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kontrollordning Om kunsten å gjøre opp regning uten vert. Dr.ing Fredrik Horjen NBEF 26.10.11"

Transkript

1 Ny kontrollordning Om kunsten å gjøre opp regning uten vert. Dr.ing Fredrik Horjen NBEF

2 Disposisjon 1. PBL- kontroll et av mange offentlige krav 2. Verdikjedebetraktning med prinsipp om krevende kunde og optimal samfunnsnytte 3. Om hvordan regelverksendringer drives igjennom i av indre og ytre nettverk 4. Strategisk betraktning om hvordan verdiskapningen i verdikjeden kan økes

3 Eieren, forvalterens og brukerens regelverks-hverdag

4 PBL- kun et av mange LOVER Arbeidsmiljøloven Helseloven Opplæringsloven Brannloven Forurensingsloven Bygningsloven Kommuneloven Tilsyn Arbeidstilsynet Helsetilsynet Fylkesmannen DSB SFT Kommunen og BE Fylkesmannen

5

6 DEL 1-Fra vondt til verre! BA-sektoren fulgte med på denne reisen fra 1970 og frem til 1992/93 med en dobling av produktiviteten, - d.v.s. helt på linje med andre næringer. Deretter har man tapt terreng i praksis overfor alle andre næringer. Faktum er at produktiviteten i BA-næringen defacto har sunket med om lag 60% fra tidlig 90-tall, - mens gjennomsnittlig produktivitet for alle andre næringer har gått opp med rundt 50%.

7 BA- bransjen lav produktivitetsutvikling sammenlignet med andre bransjer? hvorfor? Svake og uorganiserte kunder? Får betalt uansett resultat? Kontrollerer egne rammebetingelser Norsk Standard, lov og regelverksprosesser? Medvirker til økt offentligrettslig byråkrati Hva bør myndighetene gjøre?

8 OFFENTLIGRETTSLIG INNGRIPEN I VERDIKJEDEN FOR Å IVARETA SAMFUNNETS (INNBYGGERNES) INTERESSER, HVOR? PÅ HVILKEN MÅTE? Tre Mineraler Vann Olje Trevarer Betong m.m. Elektro VVS Energi Byggevarer Elektro VVS Bygge/ anlegg Arkitekter Rådgivere Forsikring NBEF NfN NKF FNE FNO NHO Brukere Eiere Forvaltere Byggherrer 50 m2 bolig, 50 m2 næring og offentlig 20 m2hytte Per innbygger HL KS Staten NBBL NHF Energi Service Eiendomformidling VERDIKJEDEN SIVILRETTSLIG KREVENDE KUNDER IVARETAR EGNE OG SAMFUNNETS INTERESSER PÅ EN RESSURSPTIMAL MÅTE VED Å BALLANSERE MELLOM MANGE HENSYN.

9 Lov og regelverksprosessens faser 1. Ide-fase 2. Forslag og utredningsfase 3. Departementsfase med skriftlig høring 4. Stortingsbehandling med komite høring 5. Implementering 6. Evaluering

10 Lovprosessens indre og ytre nettverk i idefasen 1. Et indre nettverk som utvikler ideer til nytt regelverk 2. Det indre nettverket utvikler sine ideer i samarbeid med ytre nettverk med personer og organisasjoner som søker å ivareta egne interesser i regelendringen 3. Det indre og ytre nettverket får et sterkt eierskap til sine ideer og forslag 4. Myndighetene fasiliterer prosessen SPØRSMÅL: Hvem deltar? Hva gjør myndighetene for å involvere siste ledd i verdikjeden?

11 BE s nettverk for utvikling av ny kontrollordning: («3 som skal betale») Liv Kari Hansteen Ketil Moe Are Huser Wilhelm Skar Rolf Tollefsen Mats Eriksson Thor Olaf Askjer "\"Svein H. Kjærnet\"" Morten Nilsen Trine Lill Johansen Henning Møllerløkken Svein Hole Cato Karlsen Ketil Lyng Torer Berg Hans Petter Grønås Kai Haftor Olsen Oddgeir Tobiassen Egil Stabell Rasmussen <Egil- Ruben Jensen Ketil Krogstad Egil Skavang Torild Engh Eystein Husebye Jon Sandnes Frode Grindahl Dag Skansen Finn Bangsund Rolf Eidsvold Frank Ivar Andersen Hilde Brodahl Åse Røstum Norang Erik Øhn Per Sannes Ole Larmerud Marit Langen Gustav Pillgram Larsen Morten Lie Thorbjørn Ingvaldsen Elisabeth Kynbråten Tor Backe Harald Moseby Hildegunn Bjerke Esben Jonsson Per Jæger Arve Breen Kim Robert Lisø Olav Berge Rose Byrkjeland Hans Hermansen Rolf Bakken

12 Lovprosessens indre og ytre nettverk i departemenstfasen med høring: 1. Det indre og ytre nettverket forsvarer sitt forslag i sine høringsuttalelser 2. De som ikke har vært med å utvikle forslaget blir ofte «tatt på sengen» 3. Interne ressurskrevende prosesser må settes i gang 4. Mange unnlater å svare 5. Myndighetene kan velge å se bort fra manglende høringsuttalelser 6. Høringsresultat overveiende støtte til forslaget som i hovedsak består og sendes videre.

13 Link: drik+horjen+doktoravhandling&ie= utf-8&oe=utf- 8&aq=t&rls=org.mozilla:nb- NO:official&client=firefox-a

14 Lovprosessens indre og ytre nettverk i stortingsfasen med høring: 1. Stortingskomiteen har selv kompetanse og må støtte seg til forslaget fra departementet og ellers lytte til berørte parter 2. Representanter for det indre og ytre nettverket kontakter stortingskomiteen (dersom de ikke blir invitert) for å utdype sine forslag. 3. Embetsverket blir ikke invitert til Stortinget. 4. De som ikke har vært med i prosessen er ikke like flinke til å kontakte stortingskomiteen mer tilfeldig om de blir invitert. Resultat: Forslaget vedtas i stortinget

15 Lovprosessens indre og ytre nettverk i implementeringsfasen: 1. Personer og organisasjoner som har medvirket i det indre og ytre nettverket og som har fått vedtatt sitt forslag vet hva som kommer og er raske til å implementere nytt regelverk 2. Øvrige berørte som ikke har deltatt får en «blåmandag» 3. Noen har «gjort opp regning uten vert»

16 Lovprosessens indre og ytre nettverk i evalueringsfasen: 1. Personer og organisasjoner som har medvirket i det indre og ytre nettverket fortsetter å utveksle erfaringer og utvikler nye ideer til hvordan regelverket kan forbedres. 2. Det indre og ytre nettverket kan med loven i hånd fortelle eiere, byggherrer, forvaltere og brukere hva de skal ha og sender regningen. 3. NHO, KS, FNO, HL, NBBL, NHF, NfN, NKF, Staten, FNE og NBEF betaler og «huffer seg» over økte kostnader og at de nok en gang tvinges til å bruke ressurser på områder de får lite igjen for.

17 Styrket verdiskapning verdikjeden 1. Myndighetene etablerer og fasiliterer en eier/forvalterplattform for styrking av eier/bruker/forvalter/byggherre posisjonen i verdikjeden 2. Hvordan kan det sivilrettslige forbedres slik at eier/bruker/forvalter/byggherre kan ivareta egne og samfunnets interesser i sin eiendomsvirksomhet? 3. Slik at offentligrettslig kontroll kan reduseres

18 OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV PLATTFORM Tre Mineraler Vann Olje Trevarer Betong m.m. Elektro VVS Energi Byggevarer Elektro VVS Energi Bygge/ anlegg Arkitekter Rådgivere Service Forsikring Eiendomformidling NBEF FNO Brukere Eiere Forvaltere Byggherrer 50 m2 bolig, 50 m2 næring og offentlig 20 m2hytte Innbyggere NHO STYRKE VERDISKAPNINGEN VERDIKJEDEN SIVILRETTSLIG KREVENDE KUNDER IVARETAR EGNE OG SAMFUNNETS INTERESSER PÅ EN RESURSOPTIMAL MÅTE NfN NKF FNE HL KS NHF Staten NBBL

19 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak.

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak. NOTAT Til: Eier og forvalterforumet Fra: Arbeidsgruppe (Thor Olaf, Henning og Eystein) Kopi: Dato: 17. april 2015 Sak: Evaluering av leverandør, prosjekter og bygg Behovet for bedre verktøy for kvalifisering

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt»

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» H «Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» I forberedelsesfasen legges grunnlaget for å lykkes med gjennomførings- og videreføringsfasen, og for å nå målene med læringsnettverket.

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer