Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:"

Transkript

1 Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Årsmelding fra styret Årsmelding for 2001 følger vedlagt og anbefales tatt til etterretning. Vi gjør spesielt oppmerksom på informasjonsskrivet som er vedlagt selve årsmeldinga. Dette omhandler vedlikehold, branninstruks, og forsikring. Sak 3: Årsoppgjøret Forslag til vedtak: Driftsoversikten for 2001 som viser en økning i disponible midler på kroner ,-, anbefales godkjent. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter borettslaget har, er medtatt i den framlagte driftsoversikt. Budsjett for 2002 anbefales tatt til orientering. Sak 4: Spørsmål om ansvarsfrihet for styret Styret foreslås meddelt ansvarsfrihet. Sak 5: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor Forslag vedrørende godtgjørelse til styret for perioden som har gått, legges fram på generalforsamlingen. Honorarnota fra revisor refereres og anbefales godkjent. Sak 6: Andre saker 6.1: Bevilgninger Søknad om driftsstøtte har kommet fra: Tonsenhagen skoles strykeorkester Andre vi tidligere har gitt støtte til: Tonsenhagen skolekorps Årvoll Skoles Musikkorps Årvoll Idrettslag Styret foreslår at det bevilges kr. 750,- til skolekorpsene, idrettslaget og strykeorkesteret. Styret foreslår også at det bevilges kr. 500,- til festkomiteen for barn, kr. 1000,- til festkomiteen for voksne og kr til valgkomiteen. Til slutt foreslår styret at det bevilges kr. 750,- til Årvoll Eldresenter.

2 Sak 7: Valg 6.2: Kjellerovertakelse Borettslaget vedtok på ei ekstraordinær generalforsamling i november 1981 at beboere i første etasje kunne overta det underliggende fellesarealet. Dette vedtaket kom etter lang tids behandling og hadde sammenheng med spørsmålet om utvidelse av treroms leilighetene med henholdsvis loft (hyblene) og kjeller (fellesarealet og egne boder). Vedtaket endte opp med ei kontrakt (utarbeida i samarbeid med USBL) og et styrenotat som presiserte vilkårene og prosedyren for overtakelsen. Taksten for overtakelse skulle indeksreguleres, men dette ble etter det nåværende styre er kjent med ikke gjort, og vi fant det derfor nødvendig å behandle saken. I første rekke dreier det seg om justering av taksten, men vi mener også at den bør presiseres på enkelte punkter, og det er bakgrunnen for at vi tar det opp på generalforsamlinga. Vi viser til vedlagte forslag til ny kontrakt med tilhørende notat fra USBL og styre og foreslår derfor at generalforsamlinga vedtar den nye kontakta med tilhørende vedlegg. 6.3: Egenandel ved forsikringssaker Borettslaget har som nevnt i årsmeldinga hatt en markant økning av forsikringsskader med påfølgende betaling av egenandel (kr 6.000,-). Samtidig ønsker vi at beboerne sjøl skal ta ansvar for tilsyn og vedlikehold av teknisk anlegg inne i boligen sin jfr. kontrollansvaret i husleieloven, og vi ønsker derfor å ha muligheten til å vurdere om andelseier sjøl skal dekke egenandelen. Hensikten med følgende vedtak er ikke i første rekke at vi ønsker å velte et økonomisk ansvar over på en uheldig andelseier, men snarere at styret trenger et enkelt mandat til å kunne gjøre egne vurderinger ved forsikringskader. Vi viser ellers til vedlagte informasjon angående forsikringsaker. På bakgrunn av dette foreslår styret følgende vedtak: Styret i borettslaget kan ved enkelte forsikringskader bestemme at beboer sjøl må dekke egenandelen. Dette må skje etter nøye og individuell vurdering, og kun i de tilfelle der beboer har unnlatt å foreta kontroll i henhold til kontrollansvaret og det er klart at dette ansvar tilfaller beboeren.. Styret må få ei juridiske vurding fra advokatkontoret hos USBL før et eventuelt vedtak. Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 7.1 Valg av styreleder 7.2 Valg av 1 styremedlem 7.3 Valg av 3 varamedlemmer til styret 7.4 Valg av festkomité for barn 7.5 Valg av festkomité for voksne 7.6 Valg av vaskerikontakt 7.7 Valg av 2 delegater til USBLs generalforsamling 14. mai Valg av valgkomité

3 Årsmelding April 2001 april 2002 for Stig Borettslag (50 år ) Styret har i denne perioden bestått av følgende representanter: Stein Talleraas, leder Pål Jensen, nestleder Lill-Ann Kaborg, sekretær Berit Granum. styremedlem Og følgende vararepresentanter: Rolf Røraas Lisbeth Wiig Frank Thommesen I tillegg har vi følgende faste ansvarsposter: Vaskerikontakt: Tor Ramberg Vedlikeholdsansvarlig: Rolf Røraas Forsikringskontakt: Stein Talleraas Vi har også hatt følgende komiteer og ansvarshavende: Valgkomitè: Lena Gran, Kirsti Bøhm Kompostkomitè: Ellen Aasheim og Christina Støle Therkildsen Dugnadsansvarlig: Rolf Røraas (Jubileums-)Festkomite: Rolf Røraas, Hege Thommesen og Christina Støle Therkildsen Festkomité for barn: Christina Støle Therkildsen Styret har hatt ti styremøter i løpet av perioden. Styret (dugnadsansvarlig) har også arrangert et par dugnader med tilhørende sosialt samvær (grillfest). Framleie: Vi har i perioden behandlet 1 frameleiesaker, og det er pr. dags dato 5 leiligheter på framleie. Salg av leiligheter: 3 leiligheter har skiftet eiere i løpet av det siste året. Av viktige eller større saker kan vi nevne: - Den største enkeltsaken i fjor, var borettslagets 50-årsjubileum og 6. oktober var vi samla, godt 50 personer på Årvoll Eldresenter for å feire begivenheten, med festmiddag, taler, sang og dans. Blant de inviterte var direktøren i USBL, Kjell Jacobsen som kvitterte med tale og ekstra jubileumsgave(r) til borettslaget og alle beboerne. Vi fikk også taler fra de to av de første formennene i borettslaget samt den siste. I forbindelse med jubileet, ga vi også ut et jubileumshefte som etter stor innsats fra tre ildsjeler, ble både flott og billig. Heftet har siden blitt spredt rundt til andre USBL-borettslag.

4 - Vedlikeholdet er også i år mindre enn budsjettert, og det gjenstår fremdeles noe maling på fasadene. Det som er starta vil bli fullført i år, men når det gjelder generelt periodisk vedlikehold viser vi til eget vedlagt informasjonsskriv. Borettslaget var femti år i fjor og det innebærer at en del av de tekniske installasjonene begynner eller har begynt å knirke. Noe har vært gjort opp gjennom årene, men behovet er sannsynligvis stort, noe de to avløpssakene i Selvbyggerveien 12 og 14 er et bevis på. Uansett må vi ta ansvar for dette og foreta ei kartlegging av den tekniske stand på både bygningsmasser og vann/avløp. - Vanlig periodisk kontroll av både brannalarmene og brannslokkingsapparatene ble utført i henhold til plan og vedlikeholdsavtaler. Brannvarslingsanlegget fungerer bra, noen få følere er bytta ut og vi har mottatt få meldinger om problem. Styret minner også i år alle beboere i andre og tredje etasje om at de må sjekke sine respektive brannstiger (løse de ut og prøve å gå ned)! - De nye boligprosjektene Årvollskogen, og Årvollbrinken har vært stadig tilbakevendende saker og disse har i løpet av det siste året blitt supplert med enda en utbygging, nemlig Årvollveien 52 (Østreheimstomta), der det er planlagt ei blokk med 35 nye leiligheter. I den forbindelse har det vært samarbeid med bydelsadministrasjonen, og borettslagene Rådyrdalen og Sletta om protester mot planene om riving av Østreheim, samt forslag til bedring av utbyggingsplanene. - Vi arrangerte tre dugnader i fjor og fikk derfor gjort en god del. Ny utvida sandkasse, flere postkassestativ, klipping av hekken var noen av oppgavene som ble gjort. Som vanlig avsluttes dugnadene med sosialt samvær/grillfest. Vi kunne sjølsagt håpa på noe større oppslutning, og benytter anledninga til å takke alle som har deltatt. Vi har også rydding i forbindelse med søppelcontainerne vår og høst. - Vi hadde også en vellykka sammenkomst i forbindelse med at julelysene ble tent på den store grana, med servering av gløgg og pepperkaker, besøk av nissemor og sang og gang rundt julegrana. Vi tror at arrangementet kommer til å bli en tradisjon. - Som et alternativ til juletrefest på nyåret, arrangerte vi (festkomiteen for barn) nyttårsskirenn for alle barna i borettslaget, pluss noen gjester. Det var en stor suksess, hadde 20 deltakere i alderen fra tre til elleve år med løyper rundt heile tomta. Alle fikk gullmedaljer og diplomer og vi avslutta med grillfest. Dette er en gammel tradisjon i Stig som vi nå håper er i gang igjen. - Det viktigste når det gjelder grøntanlegget er at vi har kommet igang med klipping av hekken. Etter noen små investeringer til elektriske hekksakser og et par timers innsats på dugnaden i fjor vår, var vi i gang og vi sparer over kroner på den innsatsen. - Kompostprosjektet har blitt utvida med en dunk i Selvbyggerveien 18 og vi har satt ut kasser til hageavfall og etterkompostering. Det har vært litt problemer med å holde komposten igang de kalde periodene om vinteren, og vi avventer en evaluering fra kompostgruppa i løpet av våren/sommeren. Når det gjelder hageavfall, stort sett kvister fra hekken og løv, har vi kjørt dette til Oslo Kommunes komposteringsanlegg på Brobekk, i stedet for å lempe det opp i de vanlige søppelcontainerne. - Dersom noen har spørsmål til disse punktene, har andre spørsmål eller har behov for å se kontrakter, avtaler o.l., oppfordres de til å ta kontakt med styret! Forsikringer: Borettslaget er fullverdiforsikret i If...skadeforsikring for godt 55 millioner. Vi har hatt en markant stigning i antall skadesaker, de aller fleste vannskader og en medvirkende årsak er borettslagets alder. Med sine 50 år er det en del gamle installasjoner som trenger vedlikehold i den nærmeste framtid. De største i denne perioden jhar vært avløpene i Selvbyggerveien 12 og 14 som vi har reparert og delvis bytta.

5 Ved forsikringssaker er det viktig at beboerne tar direkte kontakt med styret umiddelbart (vedlikeholdsansvarlig eller forsikringskontakt), slik at vi kan fylle ut et midlertidig skadeskjema og melde skaden til USBL som videreformidler kontakt til forsikringsselskapet. Det er derfor unødvendig for andelseier å ta direkte kontakt med forsikringsselskapet (såframt han/hun ikke har spørsmål ingen andre kan svare på). Ansatte/vaktmester: Borettslaget har ingen ansatte og de daglige vaktmestertjenestene utføres av husets beboere. Større saker er det styret gjennom vedlikeholdsansvarlig som tar seg av. Brøyting tar Vaktmesterkompaniet seg av og plenklipping utføres av Vidar Stenberg. Støy, bråk og sameksistens: Styret har mottatt noen klager angående generelt bråk og støyplager fra naboer, og vi vil minne beboerne om at husene våre er svært støyutsatt, spesielt mellom første og andre etasje. Vi vil derfor minne alle på at vi må ta hensyn til dette, og viser samtidig til husordensreglene samt til vedlagte informasjonsskriv angående vedlikehold (eget vedlegg)! Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø. Økonomi: Årets driftsoversikt viser en økning av disponible midler med kr ,-, som resulterer i totalt netto disponible midler på kr ,-. Vi har fremdeles bra balanse i drift med et overskudd som hovedsaklig er et resultat av mindre vedlikehold. Styret viser til vedlagte informasjon angående vedlikehold og på grunn av det forventa kapitalbehovet til dette, kommer styret også i år til å øke husleia noe. Oslo 17. mars 2002 Stig Borettslag styreleder nestformann styremedlem/sekretær styremedlem

6 Stig Borettslag Ordinær generalforsamling 2002 Vedlegg til årsmelding og innstilling Inneholdende: 1. Opprinnelig kjellerkontrakt; sak Forslag til ny kjellerkontrakt; sak Informasjon om forsikring; sak Informasjon om vedlikehold; vedlegg årsmelding 5. Informasjon om brannvern; vedlegg årsmelding 6. Forslag til branninstruks; vedlegg årsmelding Oslo, 21. mars 2002 styret Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 1

7 Opprinnelig kjellerkontrakt: KONTRAKT mellom Navn Adr.:. og Stig Borettslag 1. KONTRAKTENS OMFANG 1.1. Borettslaget gir herved andelseier av leilighet nr.. eksklusiv bruksrett av underliggende fellesrom Kjellerlokalet skal fysisk (med trapp) slås sammen med andelseierens leilighet, og benyttes som bolig Størrelsen på kjellerrommet skal i lengderetningen ikke overstige 7,5 meter innvendig målt. Bredden på rommet begrenses av eksisterende støpte senter bærevegger. Andelseiers kjellerboder kan dog slås sammen med fellesrommet. 2. OMBYGGINGSOMKOSTNADER 2.1. Før bygningsmessige endringer foretas, må godkjenning fra bygningskontrollen (approberte tegninger) framlegges for styret i borettslaget, som gir endelig godkjenning Stakekummer, feieluker etc. må være tilgjengelig for de øvrige andelseiere i huset Alle omkostninger i forbindelse med sammenslåingen må bæres av andelseier. Herunder også omlegging av elektrisk anlegg og evt. Forsterkning av inntakskabel-/skap ved økt strømbehov, samt evt. omlegging av vann- og kloakkrør Eventuelle omkostninger og faste økte utgifter som påføres borettslaget som følge av ombygningen, må bæres av andelseier gjennom husleien. Til utgifter regnes for eksempel skatter, avgifter, forsikring, ytre vedlikehold og honorar til forretningsfører Overtaker må innen to måneder fra overtakelsesdato sørge for å frakople det elektriske anlegget i det overtatte kjellerrommet fra borettslagets strømabonnement Overtaker må selv sørge for å tegne eventuelle nødvendige tilleggsforsikringer. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 2

8 3. GODTGJØRELSE (INNSKUDD) 3.1. Taksten på kjellerarealet er fastsatt til kr.... pr. m 2 pr.... Taksten reguleres med samme prosentvise økning som leilighetene for øvrig Ved undertegning av denne kontrakt, skal andelseier innbetale det fastsatte innskudd til borettslaget v/styret. Beløpet blir så fordelt på husets andelseiere med 20 prosent til hver 3-roms leilighet (i alt 4) og 10 prosent til hver 1-roms leilighet (i alt 2). Der hvor 1-roms leilighet er overtatt av underliggende 3-roms leilighet, tilfaller denne andelen (10 prosent) den som har overtatt 1-roms leiligheten. 4. VED OVERLEVERING 4.1. Andelseier overtar kjellerlokalet i den stand det befinner seg ved overtakelsestidspunktet. Borettslaget er uten ansvar for uforutsette kostnader for andelseier i forbindelse med ombygging av kjellerlokalet. 5. ØVRIGE BESTEMMELSER 5.1. I tillegg til det som er nevnt i denne kontrakt, gjelder også borettslagets vedtekter og bestemmelser i andelseiers husleiekontrakt. Andelseier og borettslaget er kjent med og vedtar alle punkter i denne kontrakt som er skrevet i to eksemplarer, hvorav andelseier og borettslaget beholder hver sitt eksemplar. Kontrakten skal foruten andeleier, undertegnes av borettslagets formann og et styremedlem.. den. Andelseier Stig Borettslag.. (formann) (styremedlem). Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 3

9 Forslag til ny kjellerkontrakt: A V T A L E mellom STIG BORETTSLAG og Andelseier: Adresse: 1 Bakgrunn for avtalen Denne avtale skal regulere forholdet mellom borettslaget og andelseier som vil bygge ut egen bolig gjennom erverv av arealer i kjeller i Stig borettslag. Avtalen regulerer forhold knyttet til salg av arealet, utbyggingen og til senere drift vedrørende økte kostnader for borettslaget. 2 Forutsetninger Generalforsamlingen har gitt en prinsipiell tilslutning til denne type utbygging i samsvar med borettslovens 46, jfr. vedtak på ekstraordinær generalforsamling den 11. mars Eventuelle endringer av denne avtalen skal ha 2/3- flertall av de avgitte stemmer på en generalforsamling. Avtalen forutsetter at andelseier har sendt inn tegninger med beskrivelse av fasadeendring og utbyggingsplan til styret som er godkjent av naboer som blir berørt av utbyggingen. Dersom styret godkjenner slik søknad vil dette gi grunnlag for å gå videre med saken for formell behandling av kommunal plan- og bygningsetat. Andelseier vil stå som byggherre og sørger for gjennomføring av prosjektet i hht til beskrivelse og utbyggingsplan. Ved utbygging forplikter andelseier seg til å inngå kontrakt med entreprenør i hht Norsk Standard og alle arbeider knyttet til elanlegg og våtromsinstallasjoner skal utføres av autoriserte fagpersoner. Dersom utbygging skulle medføre innredning av våtrom (toalett/vask), skal gjeldende våtromsnorm legges til grunn for utførelsen. Foreliggende planer med beskrivelse av utbyggingen skal følge som vedlegg til denne Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 4

10 avtale. Planen skal tydelig angi arealet som skal utbygges og hvordan dette vil bli innredet. 3 Avtalens omfang og begrensninger Borettslaget gir herved andelseier av leilighet nr.. eksklusiv bruksrett av underliggende fellesrom. Kjellerlokalet skal fysisk (med trapp) slås sammen med andelseierens leilighet, og benyttes som bolig. Størrelsen på kjellerrommet skal i lengderetningen ikke overstige 7,5 meter innvendig målt. Bredden på rommet begrenses av eksisterende støpte senter bærevegger. Andelseiers kjellerboder kan slås sammen med fellesrommet. 4 Ansvar for skade forsikring I forbindelse med utbyggingen har andelseier ansvar for all skade som måtte oppstå på borettslagets bygninger. Dette er et objektivt ansvar og andelseier er forpliktet til å tegne byggherreforsikring eller sørge for at entreprenør har forsikringsdekning som dekker skade som måtte oppstå i forbindelse med utbyggingen. 5 Kostnader Finansiering Andelseier er selv ansvarlig for alle kostnader, herunder betaling og finansiering av utbyggingsarbeidene. 6 Salgssum Kvadratmeterprisen, kr...., er fastsatt på bakgrunn av takst av... som gir totalt salgssum på kr.... Taksten fastsettes og reguleres etter følgende metode: 1. Arealer som andelseier skal overta i kjeller, måles opp og det fastsettes en bestemt kvadratmeterpris for overtakelse. 2. Det innhentes ny takst pr. april 2002 som danner grunnlag for en generell kvadratmeterpris for kjellerlokaler som overtas. Denne taksten indeksreguleres hvert år med konsumprisindeks. Regulering skjer pr. 1. januar, med indeks fra november året før. Taksten vedlegges denne kontrakten. 3. Hver av partene, andelseier og borettslag, kan kreve fastsatt ny takst dersom det har skjedd endringer i markedet som gjør tidligere takst mindre anvendelig. Den som krever takst må betale for takseringen. Ved slik ny takst må begge parter være enige om takstmann for at taksten skal være bindende for begge parter. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 5

11 Ved undertegning av denne kontrakten skal andelseier innbetale den fastsatte salgssummen til borettslaget. Beløpet blir fordelt på husets andelseiere med 20% til hver 3-roms leilighet (i alt 4) og 10% til hver 1-roms leilighet (i alt 2). Der hvor 1- roms leilighet er overtatt av underliggende 3-roms leilighet, tilfaller denne andelen (10%) den som har overtatt 1-roms leiligheten. 7 Endring av husleie Andelseier er gjennom denne avtale innforstått med at eventuelle omkostninger eller økte driftsutgifter utbyggingen påfører borettslaget, vil medføre en økning av husleien. Dette gjelder i første rekke økte faste utgifter som forsikringer, kommunale avgifter og skatter samt økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 8 Overlevering Andelseier overtar kjellerlokalet i den stand det befinner seg ved overtakelsestidspunktet. Borettslaget er uten ansvar for uforutsette kostnader for andelseier i forbindelse med ombygging av kjellerlokalet. 9 Andelseiers forpliktelser Stakekummer, feieluker etc. må være tilgjengelig for de øvrige andelseiere i huset. Andelseier overtar, innen to måneder etter kontraktsdato, ansvaret for abonnement på strøm for det gjeldende kjellerarealet. Det innebærer at elanlegget fysisk må koples av borettslagets anlegg. 10 Borettslagets forpliktelser Når borettslaget har godkjent planer og undertegnet nærværende avtale, er styret i borettslaget forpliktet til å undertegne alle dokumenter som andelseier trenger i forbindelse med godkjenning av planene hos kommunale etater. Dette skal gjøres uten ugrunnet opphold av de som tegner borettslaget. 11 Avtalens bindende virkning - mislighold Begge parter er forpliktet til å gjennomføre nærværende avtaler innenfor de rammer som er forutsatt. Avtalen kan ikke ensidig sies opp av noen av partene. De rettigheter og plikter som følger av avtalen følger også leiligheten, og borettslaget har rett til å notere avtalen som en heftelse i adkomstdokumentene tilknyttet leiligheten. Ved sin underskrift på denne avtale samtykker andelseier i en slik notering. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 6

12 Ved salg av leiligheten har andelseieren plikt til å gjøre kjøper oppmerksom på de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Andelseier er ansvarlig for at utbygging og innredningsarbeider knyttet til utbyggingen gjennomføres i samsvar med gjeldende planer. Mislighold av forpliktelsene som følge av dette punkt er å anse som brudd på leiekontrakten mellom borettslaget og andelseier, og kan berettige misligholdebeføyelser fra borettslagets side ovenfor andelseier. Dersom borettslaget forårsaker unødige forsinkelser for andelseier ved manglende påtegning på søknader til offentlig myndighet, kan dette også medføre erstatningsansvar for borettslaget for dokumenterte merkostnader. 10 Øvrige bestemmelser I tillegg til det som er nevnt i denne avtalen, gjelde også borettslagets vedtekter og bestemmelser i andelseiers husleiekontrakt. Denne avtale foreligger i tre eksemplarer, ett til hver av partene, og ett til borettslagets forretningsfører. Som vedlegg til avtalen følger et undertegnet skjema fra de øvrige andelseierne i det gjeldende hus, de opprinnelige takstpapirene, beskrivelse av byggearbeidene med tegninger for de nybygde arealene samt en plan for framdrift. Nødvendig aksept fra naboer følger også vedlagt. Oslo, den Stig borettslag, styreleder Andelseier(e) Stig borettslag, styremedlem Ektefelle/Samboer må undertegne hvis hun/han ikke er medeier. Underskrift ektefelle/samboer Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 7

13 Informasjon om vedlikehold: Vedlikehold Vi begynte å male Selvbyggerveien 18 sommeren På grunn av misnøye med maleren måtte vi dessverre si opp kontrakten med han før han var ferdig. De nye postkassestativene er snart ferdig. De to siste skal snekres ferdig på neste dugnad nå til våren. Vi håper å ha alle sammen på plass før 17. mai. Det hele beror på oppslutningen fra dere beboere på dugnadene. Det er de samme som møter opp hver gang, så nå håper vi at det også kunne dukke opp noen nye fjes. Alt vedlikehold for 2002 er ikke fastsatt enda, men det skal graves opp foran vaskeriet for å senke den dreneringskummen som er der. Våte somre og vintere har vi problemer med vannet som ikke forsvinner ned i sluket. Graving blir det også foran Årvollveien 55 fordi stikkveien er feil dosert. Den heller inn mot huset. Ellers er det fortsatt en del ting vi fortsetter med på dugnadene. Hekken langs Selvbyggerveien og Årvollveien steller vi selv. Bortkjøring av kvist, løv og annet hageavfall tar vi oss også av. Dette er dugnadsarbeid laget sparer tusen kroner på hver sesong. Så fortsett å bli med på dette arbeidet. Vedlikeholdet fra 2002 og framover. Vedlikeholdsplan Etter sterkt ønske fra teknisk avdeling i USBL kommer vi i Stig borettslag til å sette vedlikeholdet vårt inn i et system. For noen år siden utviklet USBL en plan for vedlikeholdet i borettslag og sameier. Dette er siden blitt perfeksjonert og vi på Stig har valgt å gå inn for denne planen. De fleste andre lag har allerede gått inn for dette. I første omgang vil det si at vi får en tilstandsrapport på lagets bygningsmasse og uteareal. Uten å gå for mye i detaljer vil dette i korte trekk si at vedlikeholdet blir lettere å holde styr på både for det nåværende styret og ikke minst for de kommende. Det skal vel ikke så mye fantasi til for å se at husene våre om noen år kommer til å trenge et relativt omfattende vedlikehold. Vannskader og gamle bad Styret har den siste tiden behandlet vannskader p.g.a. lekkasje fra badene. Vi må huske på at badene våre ikke er bygget slik at eventuell dusjing direkte på gulv og vegg skal skje. Datidens membran er ikke godkjent til dette formålet. Derfor vi tar opp dette er fordi enkelte beboere pusser opp badene sine ved å legge fliser rett på gammelt gulv og vegger. Dette blir ikke tett. Skal badet pusses opp, skal det gjøres etter Norsk Standard og våtromsnorm skal følges. Godkjente fagarbeidere skal også brukes. Dette fordi kvittering skal kunne fremvises ved eventuell skade og forsikringsselskapet sier at ved uvettig bruk gjelder ikke forsikringen. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 8

14 Styret har også framtidsplaner angående eksisterende soilrør. Disse må før eller siden byttes, så vi ber om at alle som ska pusse opp badene sine tar kontakt med styret fordi noen tekniske og praktiske detaljer skal løses. Dette er viktig. Etasjeskillene og støy I de siste årene har vi fått en del nye andelseiere i laget. Dette er stort sett yngre mennesker, enten med små barn eller i startfasen til å stifte familie. De fleste av disse har ikke blitt gjort oppmerksom på at det er veldig lytt mellom leilighetene. Så i ettertid har vi fått flere henvendelser fra beboere, også fra de etablerte, om det er mulig å gjøre noe med dette. Det finnes i dag flere utmerkede måter å gjøre det relativt lydtett på. Det kan gjøres både fra undersiden eller fra oversiden. Det aller beste er selvfølgelig om man går sammen og gjør begge deler. En henvendelse til Rolf Røraas i nr. 22 og han skaffer dere de nødvendige brosjyrer på hvordan dette bør gjøres. Dersom dere har spørsmål eller forslag til styret, eller kommentarer til det vi har skrevet, kan dere henvende dere til styret, enten til styreformann eller vedlikeholdsformann. Helst skriftlige innspill! Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 9

15 Informasjon om brannsikkerhet: Brannvern og -sikkerhet i borettslaget Plan for brannvern i borettslaget består av to deler: 1. Oversikt og gjennomgang av brannvern- og sikringsrutiner for hele borettslaget 2. Branninstruks som er en kort og konsis beskrivelse for hvordan man skal oppføre seg ved evt. brann. Begge delene inneholder områder der beboerne vil være ansvarlige for å kontrollere og teste brannvernutstyr, ha brannøvelser, prøve rømningsveier etc. Bakgrunn I løpet av de siste par årene har vi i borettslaget gjort en del investeringer når det gjelder sikring i forhold til brann. Samtidig har vi forsøkt å innføre rutiner for kontroll og oppfølging av både vedlikehold og sikringstiltak. Under følger ei kort oversikt over hva vi har gjort og hva vi åpenbart ser mangler og litt om ansvar og vedlikehold. Vi tar gjerne i mot innspill og kommentarer slik at vi kan få på plass rutiner som sikrer oss best mulig i forhold til brann (når det er sagt, kommer vi tilbake med forslag til sikringstiltak for andre deler av anlegg og drift også, eksempelvis vann) Vi har - installert (sammenkopla) brannvarslingsanlegg med sentral kontrolltavle (i kjellertrapp) og felles varsling (internt i husene) en føler i hvert hus pluss fellesareal - årlig kontroll/ serviceavtale av brannvarslingsanlegget - kjøpt inn brannslokningsapparat, pulvertype i alle boligene, samt på fellesarealene - kontroll av brannslokningsapparat annahvert år - installert rømningsveier i form av utløsbare brannstiger for 2. og 3. etasje - har også bytta ut all elektrisk installasjon i alle boligene nye sikringsskap montert jordfeilbryter Vi mangler - generell oppmerking av hus (opplyste husnummer, merking av entredører/leiligheter,merking av branntavle, merking av rømningsveier) - sentral oversikt over beboerne (i huset) oppslått ved branntavla, -branninstruks som deles ut til alle, og slås opp i oppganger -(minst) en årlig brannøvelse i hvert hus (gjennomføres av hvert hus på initiativ av styret) (kan være i form av et kurs i brannvarslingstavlene/anlegget), -plakat til oppslag ved telefon -varmesikring til komfyrene (vi sponser en del, beboere betaler en del) Eventuelle ekstratiltak - tilbud om ekstra føler - evt brannslanger - tilbud om evt. ekstra brannvarslere (løse) - tilbud om sikkerhetsseler til brannstigene - tilbud om varmesikring til komfyr (kopler ut komfyr ved f.eks tørrkoking) Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 10

16 Periodisk kontroll Beboerne har kontrollansvar for utstyr/sikring inne i boligen (brannslokningsapparat, brannvarslere (fellesanlegg og egenmonterte løse varslere), rømningsveier (vinduer, dører, stiger) og må varsle styret dersom noe er galt. Styret har kontrollansvar utenfor boligene og har ansvar for vedlikehold og reparasjoner. Brannvarslere (løse), brannslokningsapparat, rømningsveier, brannfarlige stoffer, elektriske apparater/ledninger/stkkontakter etc Brannøvelse gjennomgang og kontroll Alle beboere har ansvar for å gå gjennom følgende punkter. Styret foreslår at dette kan gjøres som en brannøvelse som gjennomføres minst en gang i året. Alle beboere, også barn, bør delta og få forståelse for viktigheten av en slik øvelse. Gå gjennom prosedyrene i branninstruksen. Forebygging brannforebygging som i hvertfall inkluderer fyring, elektrisk anlegg etc. Lag en rømningsplan ta alle i familien med på en samtale om hvordan dere raskest kan komme ut om det blir brann Lag opplegg sammen med barna om hva som må skje i tilfelle brann (branninstruksen) Brannvarslingsanlegget gå gjennom og sørg for at alle (innafor rimelighetens grenser) forstår hvordan varslingsanlegget fungerer. Er barna store nok til å være aleine mens foreldra er ute (f.eks i butikken), må de også være store nok til å kunne forstå og gjennomføre det som står i branninstruksen. Slokking sørg for at alle veit hvor de står, samt at de er tilgjengelige. Det anbefales at beholdene (pulverapparat) sjekkes hver måned (at trykket er på grønt) samt at de snus et par ganger i året. Kontroll- og varslingsansvar beboerne er ansvarlig for kontroll og ettersyn av anlegg inne i sin egen bolig og skal uten umiddelbart melde fra til styret ved feil eller mangler. Kontrollspørsmål for de enkelte områdene Til hjelp i gjennomgang og kontroll, har norsk brannvernforening utarbeida ei brosjyre og en del kontrollspørsmål. Styret anbefaler at alle går gjennom kontrollspørsmålene og lager seg rutiner for periodisk sjekk av potensielle brannfeller. Kontrollspørsmålene og revidert brannvernplan blir delt ut sammen med branninstruks i månedskiftet april-mai. Dersom du er interessert i brosjyren kan du få ved å ta kontakt med styret. Vanlige brannfeller Her er ei oversikt over noen vanlige brannfeller (fra forsikringsselskapets oversikt). Den må gjerne suppleres med egne punkter! Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 11

17 Piper og brannsteder Gamle teglsteinspiper blir svært varme under fyring, og må ikke dekkes med tapet e.l. Hvis det er utett mellom pipe og ovnsrør kan det oppstå brannfarlige gnister. Hold overgangen tett Vær oppmerksom på lekkasjer fra rør og koblinger på oljeovner. Oljen er lettantennelig, og vanskelig å slukke Kjøkkenet Tørrkoking er en av de vanligste brannårsakene Fettet i kjøkkenvifter kan lett ta fyr. Vask jevnlig! Kaffetrakter og brødrister bør ikke stå med støpselet i når de ikke brukes. Ved jordfeil kan det lett begynne å brenne Lys Ha god plass bak kjøleskap/fryser. Husk at kjøleribbene gir fra seg varme Bruk av sterkere pærer enn angitt, gir farlig tempraturstigning i lampeskjerm og sokkel Spotlights med halogenpærer avgir svært mye varme, og må monteres med tilstrekkelig luft rundt Bad og andre våtrom Det har oppstått flere branner i kontrollpanelet på vaskemaskiner og tørketromler. Derfor bør maskinene bare brukes når du er hjemme og våken Tørketrommelen kan bli overarbeidet hvis ikke lofilteret renses jevnlig Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 12

18 Sikringsskap Pass på at sikringene er ordentlig skrudd til. Løse sikringer kan føre til stor varmeutvikling Varme sikringer? Svidde og sotete ledninger? Dette er tegn på at det elektriske anlegget har en alvorlig feil. Ta kontakt med en elektriker straks Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 13

19 Forslag til branninstruks: Skal trykkes opp i farger og lamineres (etter tilbakemelding fra beboere) og slås opp på en sentral plass i hver leilighet i tillegg til at den skal henge i alle oppgangene. Styret ved styreformannen, ber om tilbakemelding på instruksen og generelt om brannvern snarest mulig, og seinest 15. april. Branninstruks (forslag) Ved brann (brannalarm utløst): - Sjekk branntavla dersom den er tilgjengelig - Gå ut av bygningen - Lukk alle dører og vinduer Når det brenner skal du: - Varsle: Telefon brannvesenet: Korrekt adresse til huset er: (varierer fra hus til hus!!) - Redde: Sørge for å varsle de andre i huset slik at de kan komme seg ut - Møt opp på avtalt oppmøteplass utenfor huset: (styret anviser plasser) - Slokke: Prøv å slokke med brannslokkingsapparat eller kvel flammene med et teppe o.l. - I hvilken rekkefølge disse tre punktene skal utføres, må vurderes etter situasjonen - Det viktigste er å sørge for varsling, samt å komme seg ut og, dersom man vurderer situasjonen slik, forsøke å slokke. - Brannalarmen MÅ ALLTID respekteres. Før brann: - Gjør deg kjent med plassering og bruk av slokkeutstyr (minst et apparat i hver bolig og et i hver etasje i trappeoppgang) - Gjør deg kjent med bruken av den felles brannalarmen - Rømningsveier: Leilighetene har to rømningsveier: Den ene er trappeoppgangen, dersom den ikke kan benyttes: Vinduene og balkongdøra i 1. etasje, vindu i 3. etasje (loft) samt et av gavlvinduene i stue i 2. etasje. Disse leder ut til brannstige. I kjeller skal det være merka vinduer i tillegg til utgang via trapperom. - Gjør deg kjent med disse rømningsveiene og se til at de ALLTID er tilgjengelige, at dører og vinduer kan åpnes, at brannstigen kan foldes ut og at utgangene ikke er sperret - Gå gjennom branninstruksen med ALLE familiemedlemmene OG foreta BRANNØVELSE minst en gang i året. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 14

20 Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 15

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 16. april 2004:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 16. april 2004: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 16. april 2004: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Stig Borettslag. Avholdt: 27. april 2010 Sted: Øvre Disen Velhus.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Stig Borettslag. Avholdt: 27. april 2010 Sted: Øvre Disen Velhus. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Stig Borettslag Avholdt: 27. april 2010 Sted: Øvre Disen Velhus --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

K O N T R A K T UTBYGGING OG KJØP AV FELLESAREAL

K O N T R A K T UTBYGGING OG KJØP AV FELLESAREAL K O N T R A K T om UTBYGGING OG KJØP AV FELLESAREAL mellom Navn: Adresse: Org.nr./pers.nr. heretter kalt utbygger og Borettslaget Rosenhoff Kvartall III (org.nr. 968 118 072) 1. Bakgrunn for avtalen Denne

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1.

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 26.04.2016 kl. 18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

SA M M E NSL Å IN G A V L E I L I G H E T E R O G A NDR E B Y G NIN GSM ESSI G E E NDRIN G E R

SA M M E NSL Å IN G A V L E I L I G H E T E R O G A NDR E B Y G NIN GSM ESSI G E E NDRIN G E R R E T NIN GSL INJE R F O R U T B Y G G IN G A V L O F T/K JE L L E R, SA M M E NSL Å IN G A V L E I L I G H E T E R O G A NDR E B Y G NIN GSM ESSI G E E NDRIN G E R Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014.

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014. RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014. I GENERELT A) Bakgrunn Keyserløkka Øst borettslag består av 2, 3 og 4 etasjers blokker med tørkeloft. Deler av loftene

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 13. november 2006. Endret av generalforsamlingen 22. mai 2008. Endret i styremøte 15.5.2013.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 29.11.05 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Beslutninger fra ekstraordinær generalforsamling Økning av husleien fra 1.1.2006 Ferdigstillelse av tilgjengelighetstiltak Maling

Detaljer

Retningslinjer for borettslaget Torshov kv. XIV a ved utvidelse av boligareal i kjeller eller på loft eller ved sammenslåing av leiligheter

Retningslinjer for borettslaget Torshov kv. XIV a ved utvidelse av boligareal i kjeller eller på loft eller ved sammenslåing av leiligheter Retningslinjer for borettslaget Torshov kv. XIV a ved utvidelse av boligareal i kjeller eller på loft eller ved sammenslåing av leiligheter Vedtatt på Ekstraordinær Generalforsamling 25.09.01 1. Formål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG (gjeldende fra og med 19. mai 2011) 1 GENERELT 1.1 Bakgrunn Søndre Åsen Kvartal II Borettslag består av én bygning med

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 1.mars 2017, kl. 18.00 Sted: Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollen 100. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag 1. Konstituering

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Vedtekter. for. Stig borettslag org nr 848 531 952. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Stig borettslag org nr 848 531 952. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Stig borettslag org nr 848 531 952 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.april 1954, med senere endringer og sist endret den 3. mai 2011 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VIKTIG DATA FOR ANDELSEIER Denne boken vil bli ett nyttig hjelpemiddel i arbeidet med vedlikeholdet av din bolig. På denne siden

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole.

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. 6079 ÅRSMøteProtokoll 6079 Ordinær generalforsamling i ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. Tilstede var 31 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt.

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV LOFT/KJELLER, SAMMENSLÅING AV LEILIGHETER OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV LOFT/KJELLER, SAMMENSLÅING AV LEILIGHETER OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV LOFT/KJELLER, SAMMENSLÅING AV LEILIGHETER OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 23.10.2001. Endret senest på ordinær generalforsamling

Detaljer

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall.

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 15.mars 2016 Kl. 18:00, Sted; Festsalen SSK Klubbhus, Nordens vei 21, 2013 Skjetten. Møtet ble åpnet av: Turid Weng

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

V E D T E K T E R FOR HAUGENSLETTEN BOLIGSAMEIE

V E D T E K T E R FOR HAUGENSLETTEN BOLIGSAMEIE V E D T E K T E R FOR HAUGENSLETTEN BOLIGSAMEIE Vedtektene er utarbeidet i henhold til Lov av 4. mars 1983 nr. 7 om eierseksjoner, og vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 13.06.1984, med senere endringer

Detaljer