Laser-skriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laser-skriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere."

Transkript

1 Laser-skriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR

2 LBP-1120 Laser-skriver Brukerhåndbok

3 Håndbøker til skriveren Håndbøkene til denne skriveren er delt inn som følger. Se håndbøkene for detaljert informasjon. Veiledninger med dette symbolet er håndbøker i bokform. CD-ROM Veiledninger med dette symbolet er PDF-håndbøker som er inkludert på den vedlagte CD-ROMen. Installere og montere skriveren Kople skriveren til en PC Istallere skriverdriveren Bruke skriveren Skriverinnstillinger Vedlikehold og Feilsøking Komme igang Brukerhåndbok (Dette dokumentet) CD-ROM CD-ROM Skriverillustrasjonen på forsiden kan variere noe fra din skrivermodell.

4 Hvordan denne håndboken er organisert. Kapittel 1 Før du begynner å bruke denne skriveren Kapittel 2 Ilegg og wottak av papir Kapittel 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Kapittel 4 Vedlikehold Kapittel 5 Problemløsning Kapittel 6 Vedlegg Omfatter hovedspesifikasjoner, ordliste og stikkord. Enkelte data som finnes her vil muligens ikke stemme overens med den aktuelle modellen av produktet som denne håndboken leveres med. Vennligst kontakt Canon dersom det skulle det være nødvendig med ytterligere informasjon. Det er ikke tillatt å fotokopiere, reprodusere eller oversette til andre språk noen som helst del av dette dokumentet uten først å innhente skriftlig tillatelse fra Canon Inc.

5 Innhold Forord vii Hvordan bruke denne Håndboken vii Symboler som er brukt i denne Håndboken vii Forkortelser som er brukt i denne Håndboken vii Juridiske merknader viii FCC (Federal Communications Commission) viii EMC-direktiv ( V modell) ix Lasersikkerhet ( V/ V models) x Internasjonalt Energy Star-Program xi Varemerker xi Copyright xi Dementier xii Rettslige begrensinger ved bruk av produktet og bruk av bilder xii Viktige sikkerhetsinstruksjoner xiii Installasjon xiii Strømforsyning xiv Håndtering xv Vedlikehold og inspeksjoner xvi Forbruksvarer xviii Kapittel 1 Før du begynner å bruke denne skriveren Egenskaper og fordeler Delene og deres funksjoner Delene på skriveren Innenfor frontdekslet Slå skriveren PÅ/AV Slik slår du skriveren PÅ Slik slår du skriveren AV Kapittel 2 Ilegg og mottak av papir Papirkrav Papir som kan brukes til utskriving Papir som ikke kan brukes Lagring av papir Papirhåndtering Papirmottak Velge papirmottak Mottak med skriftsiden ned iv

6 Mottak med skriftsiden opp Utskrift fra flerfunksjonsskuffen Legge i papir Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen Klargjøre konvoluttene Legge i konvolutter Utskrift fra den manuelle mateåpningingen Kapittel 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT For Windows 98/Me For Windows For Windows XP Bruke skriveren i nettverket Kople til LBP-1120 som en nettverkskriver Kople til LBP-1120 når den allerede er på nettverket Canon LASER SHOT LBP-1120-gruppen Avinstallere CAPT Skrive ut et dokument Avbryte utskriftsjobben Hente frem Egenskaper-dialogboksen For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Bruke utskriftsalternativene For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Skrive ut flere sider på ett ark Skalere et dokument Velge innstilling for egendefinert papirstørrelse Bruke utskrift med overlegging Spesifisere utskriftskvaliteten Spesifisere tonertettheten Bruke automatisk bildeforbedring Bruke Profiler til utskrift Se skriverinnstillinger/gjenopprette standardinnstillinger Kontrollere statusen for en utskriftsjobb Bruke statusvinduet Åpne statusvinduet Lukke statusvinduet Statusalternativer Status for nettverkskriver v

7 Kapittel 4 Vedlikehold Utskifting av tonerkassetten Før du skifter ut tonerkassetten Utskifting av tonerkassetten Rensing Håndtere tonerkassetter Lagring av tonerkassetter Rengjøring og håndtering av skriveren Rengjøring av skriveren Håndtere skriveren Kapittel 5 Problemløsning Problemer med utskriving Problemer og løsninger uten meldinger Problemer med utskriftskvaliteten Skriverproblemer CAPT-problemer Fjerne papirstopp Før du fjerner papirstopp inni skriveren Papirstopp i papirmatingsområdet Papirstopp i nærheten av utskriftsområdet Papirstopp i mottaksåpningen for utskrift med skriftsiden ned Papirstopp i mottaksområdet for utskrift med skriftsiden opp Bruke Problemløser Funksjonene i Problemløser Starte Problemløser Handling ved feilmeldinger Kapittel 6 Vedlegg Spesifikasjoner Ordliste Stikkord vi

8 Forord Takk for at du kjøpte denne Canon LBP Vennligst les denne håndboken nøye før du bruker skriveren for å gjøre deg kjent med egenskapene og få mest mulig ut av alle de mange funksjonene. Etter at du har lest håndboken, bør den oppbevares på et sted hvor den er lett å finne for senere referanse. Hvordan bruke denne Håndboken Symboler som er brukt i denne Håndboken Følgende symboler er brukt i denne håndboken for å forklare prosedyrer, restriksjoner, forholdsregler ved håndtering og instrukser som av sikkerhetsmessige årsaker må følges. ADVARSEL Indikerer et advarsel som angår betjening som kan resultere i død eller eller personskader hvis prosedyren ikke utføres på korrekt vis. For trygg og sikker betjening, må disse advarslene alltid følges. FORSIKTIG Indikerer et forsiktighetsvarsel som angår betjening som kan resultere i personskader eller skader på gjenstander hvis prosedyren ikke utføres på korrekt vis. For trygg og sikker betjening, må disse forsiktighetsvarselene alltid følges. VIKTIG MERKNAD Indikerer krav og restriksjoner som angår betjening. Disse punktene må leses nøye for å sikre korrekt betjening og for å unngå at skriveren ødelegges. Indikerer en nærmere beskrivelse av en funksjon, eller inneholder tilleggsinformasjon som gjelder en prosedyre. Det anbefales på det sterkeste å lese disse. Forkortelser som er brukt i denne Håndboken I denne håndboken er produktnavn og modellenavn forkortet på følgende måte: Microsoft Windows operativsystem refereres til som Windows. Canon LASER SHOT LBP-1120 refereses til som LBP vii

9 Juridiske merknader FCC (Federal Communications Commission) V model Laserstråleskriver, Model L10577 Dette utstyret er testet og funnet i overenstemmelse med begrensningene for en Klasse B digitalenhet, og etterkommer Del 15 i FCC-reglementet. Disse begrensningene er beregnet til å gi rimelig beskyttelse mot uheldig interferens når utstyret brukes i et boligområde. Dette utstyret produserer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi og, dersom det ikke er installert i samsvar med driftshåndboken, forårsake uheldig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke kan oppstå interferens i en spesiell installasjon. Hvis dette utstyret skulle forårsake uheldig interferens ved radio- og fjernsynsmottaking, noe man kan finne ut ved å slå utstyret av og på, rådes brukeren til å korrigere interferensen ved hjelp av en av følgende forholdsregler: Endre retningen eller plasseringen av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Kople utstyret til en stikkontakt med en annen krets enn den som mottakeren er koplet til Be din lokale autoriserte Canon-forhandler eller en erfaren radio-tv-montør om hjelp til dette. Det kreves bruk av skjermet kabel for å samsvare med klasse B begrensningene i Subdel B, part 15 i FCC reglementet. Det må ikke foretas noen endringer eller modifikasjoner på utstyret med mindre det er spesifisert i håndboken. Hvis endringer eller modifikasjoner gjøres, kan det kreves at du må slutte å bruke utstyret. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. Telnr. (516) viii

10 V modell Dette utstyret er testet og funnet i overensstemmelse med begrensningene for en Klasse A digitalenhet, og etterkommer del 15 I FCC-reglementet. Disse begrensningene er beregnet til å gi rimelig beskyttelse mot uheldig interferens når utstyret brukes i et boligområde. Dette utstyret produserer, bruker og kan sende ut uheldig radiofrekvensenergi og, dersom det ikke er installert i samsvar med driftshåndboken, forårsake uheldig interferens i radiokommunikasjon. Bruk av utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake uheldig interferens, og brukeren må selv korrigere denne interferens for egen regning. Det kreves bruk av omspunnet kabel for å etterkomme reglene i begrensninger for Klasse A, underdel av Part 15 I FCC-reglementet. Det må ikke utføres noen som helst endringer eller modifikasjoner på utstyret enn det som er spesifisert i denne håndboken. Dersom slike endringer eller modifikasjoner utføres, kan det kreves at du må slutte å bruke utstyret EMC-direktiv ( V modell) "Dette utstyret i et typisk system for å etterkomme de tekniske kravene i EMC-direktivet." Det kreves bruk av omspunnet kabel for å etterkomme de tekniske kravene i EMC-direktivet. ix

11 Lasersikkerhet ( V/ V models) Laserstråling kan være farlig for mennesker. Av denne grunn er laserstråling som avgis på innsiden av skriveren, hermetisk forseglet i beskyttelsesboksen og det ytre dekslet. Under normalt bruk av produktet kan ingen stråling lekke fra skriveren. Denne skriveren er klassifisert som et laserprodukt av klasse 1 under IEC :1993, EN :1994, og for U.S.A., er det klassifisert som klasse 1under Code of Federal Regulations, i Title 21. DANGER - Invisble laser radiation when open. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBLE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L ESPOSIZIONE AL FASCIO. PRECAUTION- RADICION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO. VARO! - AAVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. VARNING! - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN. ADVARSEL! - USYNLIG LASER STRÅLING, NÅR DENNE ER ÅBEN. UNDGÅ BESTRÅLING. ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. RS Denne skriveren er klassifisert under IEC :1993, EN :1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: LASER PRODUKT KLASSE 1 LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 (kun V modell) ADVARSEL Andre prosedyrer enn de som er spesifisert i denne håndboken kan forårsake strålingsfare. x

12 Internasjonalt Energy Star-Program Varemerker LBP, Canon, LASER SHOT, og Canon-logoen er varemerker for Canon Inc. Microsoft, Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller andre land. Andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for de respekstive selskapene. Copyright Som partner av ENERGY STAR, anser Canon USA, Inc. at dette produktet er i overensstemmelse med ENERGY STAR -programmet for energieffektivitet. Det internasjonale ENERGY STAR programmet for kontorutstyr, er et internasjonalt program for å fremme energisparing gjennom bruk av datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utviktlingen og spredningen av produkter med funksjoner som reduserer energiforbruket på en effektiv måte. Det er et åpent system hvor bedriftseiere kan delta på frivillig basis. Produktene det dreier seg om er kontorutstyr slik som datamaskiner, displayer, skrivere facsimil- og kopieringmaskiner. Standardene og logoene er de samme for alle landene som deltar i programmet. Copyright 2002 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ingen deler av denne håndboken kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering og overspilling, eller ved hjelp av informasjonslagring i et gjenfinningssystem uten på forhånd å innhente skriftlig tillatelse fra Canon. xi

13 Dementier Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i dette dokumentet uten forvarsel. CANON INC. GIR INGEN GARANTI AV NOE SLAG MED HENSYN TIL DETTE MATERIALET, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, MED UNNTAK AV DET SOM ER ANGITT HER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER, NÅR DET GJELDER SALGBARHET, OMSETTELIGHET, EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL ELLER MOT OVERTREDELSE AV ET PATENT. CANON INC. KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, TAP ELLER UTGIFTER SOM OPPSTÅR VED BRUK AV DETTE MATERIALET. Rettslige begrensinger ved bruk av produktet og bruk av bilder Bruk av produktet ditt til å scanne, skrive ut eller på annen måte reprodusere visse dokumenter, og bruk av slike bilder som er scannet, utskrevet eller på annen måte reprodusert av produktet ditt, kan være forbudt ved lov og dermed resultere i strafferettslig og/eller erstatningspliktig ansvar. En liste over slike dokumentene er å finne under. Denne listen er bare veiledende. Hvis du er usikker på loveligheten ved bruk av produktet ditt til å scanne, skrive ut eller på annen måte reprodusere et spesielt dokumenet, og/eller bruken av bilder som er scannet, utskrevet eller på annen måte reprodusert, bør du på forhånd søke juridisk rådgivning. Pengesedler Postanvisninger Innskuddskvitteringer Frimerker (gyldige eller ugyldige) Identifiseringsmerker eller insignier Selektiv Service eller sesjonspapirer Sjekker eller veksler som er utgitt av offentlige organer Førerkort for motorkjøretøy og tilttelsertifikater Reisesjekker Matkuponger Pass Immigrasjonspapirer Interne stempelmerker (gyldige eller ugyldige) Obligasjoner eller andre gjeldspapirer Børspapirer Copyrightbeskyttete verk/kunstverk uten tillatelse fra of Copyrightinnehaveren xii

14 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" nøye før du tar skriveren i bruk. Disse instruksjonene er viktig for å forhindre skader på brukeren eller andre, eller eiendomsskader, og instruksjonene må derfor alltid følges. Siden det i tillegg kan forårsake plutselige ulykker eller skader, må du ikke utføre prosedyrer som ikke er spesifisert i denne håndboken. Feil betjening eller bruk av maskinen kan resultere i personskader og/eller ødeleggelser som krever større reparasjoner som ikke dekkes av den begrensete garantien. Installasjon ADVARSEL Skriveren må ikke installeres i nærheten av alkohol, malingstynner eller andre antennelige væsker. Hvis antennelige væsker kommer i kontakt med elektriske deler inni skriveren, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Følgende gjenstander må ikke plasseres oppå skriveren Hvis disse gjenstandene kommer i kontakt med høyspenningsfelt inni maskinen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Hvis disse gjenstandene faller inn i eller søles på skriveren, må strømbryteren slås AV omgående og støpslet trekkes ut av stikkontakten. Kontakt deretter din lokale autoriserte Canon-forhandler. - Smykker og andre metallgjenstander. - Kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere som er fyllt med vann eller annen væske. FORSIKTIG Skriveren må ikke installeres på et ustabilt underlag, slik som for eksempel et ustøtt bord eller skrått gulv, eller på steder hvor det er mye vibrasjon siden dette kan få maskinen til falle eller velte og forårsake personskader. xiii

15 Ventilasjonsåpningene og lamellene på skriveren må ikke blokkeres. Disse åpningene skal sørge for skikkelig ventilasjon for bevegende deler inni skriveren. Hvis disse åpningene blokkeres, kan skriveren overopphetes. Skriveren må aldri plasseres på et mykt underlag som for eksempel en sofa eller et teppe. Skriveren må ikke installeres på følgende steder: - Et fuktig eller støvete sted. - Et sted som er utsatt for røyk og os, slik som i nærheten av ovner eller fukteapparater. - Et sted som er utsatt for regn og snø. - Et sted i nærheten av vannkraner og vann. - Et sted som er utsatt for direkte sollys. - Et sted som er utsatt for høye temperaturer. - Et sted som er utsatt for åpen ild. For å unngå skader på skriveren eller personskader, må skriveren alltid bæres slik illustrasjonen under viser. Hold godt fast, med en hånd på hver side. Ved tilkopling av grensesnittkabelen må du passe på at den koples til i samsvar med anvisningene i denne håndboken. Hvis den ikke koples korrekt, kan det resultere i problemer med maskinen og fare for elektrisk støt. Når skriveren skal flyttes, må du følge instruksjonene i denne håndboken for å sikre at den holdes riktig. Hvis ikke kan det føre til at skriveren faller i gulvet og forårsaker personskder. Strømforsyning ADVARSEL Strømkabelen må ikke skades eller modifiseres. Det må heller ikke plasseres tunge gjenstander oppå kabelen, og du må ikke dra i kabelen eller bøye den for mye siden dette kan forårsake elektriske skader og resultere i brann eller elektrisk støt. Hold strømkabelen unna varmekilder; hvis dette ikke gjøres kan det forårsake at kabelkledningen smelter slik at det resulterer i brann eller elektrisk støt. Støpslet må aldri settes inn i eller trekkes ut av stikkontakten med våte hender, det kan resultere i elektrisk støt. Plugg aldri skriveren til en multipluggkontakt siden dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Knytt aldri strømkabelen sammen i en knute siden dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. xiv

16 Håndtering Stikk strømkabelen helt inn i stikkontakten; hvis den bare stikkes halvveis inn kan det forårsake brann eller elektrisk støt. Som en hovedregel må det ikke brukes skjøteledning. Bruk av skjøteledning kan forårsake brann eller elektrisk støt. Hvis det likevel er nødvendig med skjøteledning, må du bare bruke en som er klassifisert som AC 239 V og over, strekke ledningen ut og stikke støpslet helt inn i skjøteledningens stikkontakt for å sikre en skikkelig tilkopling mellom strømkabel og skjøteledning. FORSIKTIG Bruk ikke strømforsyning med annen spenning enn det som er angitt her siden det ellers kan forårsake brann eller elektrisk støt. Grip alltid fatt i selve pluggen når støpslet skal trekkes ut av stikkontakten. Hvis du drar i kabelen kan viklingen blottlegges og ryke, eller kabelen kan ødelegges på annen måte. Hvis kabelen ødelegges kan det føre til strømlekkasje og forårsake brann eller elektrisk støt. Se til at det er nok rom rundt strømkabelen slik at pluggen med letthet kan trekkes ut. Hvis det plasseres gjenstander rundt strømpluggen, kan det bli umulig å trekke det raskt ut hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. ADVARSEL Skriveren må ikke demonteres eller modifiseres. Inni skriveren finnes det komponenter med høy temeperatur og høyspenning som kan forårsake brann eller elektrsisk støt. Alt misbruk av elektrisk utstyr er farlig. For å unngå ulykker må barn ikke få anledning til å håndtere innvendige deler av elektriske produkter og de må ikke røre elektriske kontakter eller utstyr som ligger fremme. Hvis det høres merkelige lyder, eller det kommer røyk, varme eller rar lukt fra skriveren, må strømbryteren slås AV omgående og støpslet trekkes ut av stikkontakten. Deretter må du kontakte din lokale autoriserte Canon-forhandler. Fortsatt bruk av skriveren i denne tilstanden kan resultere i brann eller elektrisk støt. Bruk aldri brannfarlige spraymidler nær skriveren. Hvis gass fra disse spraymidlene kommer i kontakt med elektriske komponenter inni skriveren, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. For å forhindre skader på strømkabelen og risiko for branntilløp, må hovedbryteren alltid slås AV og grensesnittkabelen koples fra når skriveren skal flyttes. Hvis ikke kan strømkabelen og grensesnittkabelen komme til skade og resultere i brann eller elektrisk støt. xv

17 Se til at det ikke faller binders, heftestifter eller andre metallgjenstander inn i skriveren. Unngå også å søle vann, væske eller brannfarlige væsker (alkohol, benzen, malingstynner, etc.) inn i skriveren. Hvis noen av disse stoffene kommer i kontakt med et høyspenningfelt i skriveren, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Hvis disse stoffene faller inn i eller søles på skriveren, må hovedbryteren slås AV og støpslet trekkes ut av stikkontakten omgåendeo. Ta deretter kontakt med din lokale autoriserte Canon-forhandler. Når USB-kabelen koples fra mens strømbryteren er PÅ, må du ikke røre metalldelene på kontakten. Det kan forårsake elektrisk støt. FORSIKTIG Plasser aldri tunge ting oppå skriveren, de kan lett velte eller falle i golvet og forårsake personskader. Av sikkerhetsmessige årsaker må du slå hovedstrømbryteren AV når skriveren ikke skal brukes over en lang periode, for eksempel over natten. Slå også AV hovedstrømbryteren på baksiden av skriveren og trekk ut støpslet når skriveren ikke skal brukes på lang tid, for eksempel i ferien. Laserstråling er farlig for mennesker. Siden laserstråler som avgis inni produktet er fullstendig avskjermet inni beskyttelsesboksen og ytre deksler, kan det ikke skje laserlekkasje fra skriveren under noen av brukeroperasjonene. Les følgende anmerkninger og følg sikkerhetsinstruksjonene. Åpne aldri andre deksler enn det som er beskrevet i denne håndboken. Varseletiketten som er festet til scannerenheten inni skriveren må ikke fjernes. Hvis det skulle lekke laserstråler fra skriveren, kan det forårsake alvorlige øyenskader hvis du skulle utsettes for laserstråling. Vedlikehold og inspeksjoner ADVARSEL Ved rengjøring av skriveren, må du først slå AV hovedstrømbryteren og trekke ut støpslet. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. xvi

18 Trekk ut støpslet med jevne mellomrom og rengjør området rundt pluggens metallstifter og stikkontakten med en tørr klut slik at alt støv og smuss fjernes. Hvis skriveren er koplet til stikkontakten i lange perioder om gangen i fuktige, støvete eller røykfylte omgivelser, kan det samle seg støv og fuktighet rundt pluggen. Dette kan forårsake kortslutning og resultere i brann. Noen av komponentene inni skriveren er utsatt for høyspenning. Ved fjerning av papir som har satt seg fast eller ved inspeksjon av skriverens innside, må du passe på at ikke halsbånd, armbånd eller andre metallgjenstander kommer i kontakt med innsiden ettersom dette kan resultere i forbrenninger eller elektrisk støt. Kast aldri tonerkassetter i åpen ild. Rester av tonerpulver inni kassetten kan antennes og forårsake forbrenninger eller brann. FORSIKTIG Forsøk ikke å utføre service på skriveren selv bortsett fra det som er angitt i denne håndboken. Det finnes ingen deler i skriveren som brukeren selv kan reparere. Juster kun de kontrollene som er dekket i håndboken. Feilaktige justeringer kan resultere i personskader og/eller skader som krever større reparasjonsarbeid som ikke dekkes av den begrensete garantien. Fikseringsenheten og områdene rundt denne inni skriveren kan bli veldig varme under bruk. Ved fjerning av papir som har satt seg fast, eller ved inspeksjon av skriverens innside, må du ikke rør fikseringsenheten og områdene rundt denne ettersom det kan resultere i forbrenninger eller elektrisk støt. Ved fjerning av papir eller ved utskifting av tonerkassetten, må du passe på at du ikke får tonerpulver på hendene eller klærne. Skulle det likevel skje, må du vaske med kaldt vann. Bruk av varmt vann vil gjøre at fargen settes seg godt fast slik at flekkene bli umulige å fjerne. Ved fjerning av papir som har satt seg fast inni skriveren, må du være så forsiktig som mulig så toneren på papiret ikke spres rundt omkring med fare for at du får det i øyene eller munnen. Skulle det likevel skje, må du straks skylle med kaldt vann og øyeblikkelig søke legehjelp. Ved isetting av papir eller fjerning av papir som har satt seg fast, må du være forsiktig så du ikke skjærer hendene på de skarpe kantene av papiret. Ved fjerning av brukt tonerkassett fra tonerkassettåpningen, må dette gjøres så forsiktig som mulig for å unngå søl av toneren slik at du får det i øynene eller munnen. Skulle det likevel skje, må du straks skylle med kaldt vann og øyeblikkelig søke legehjelp. xvii

19 Forbruksvarer ADVARSEL Kast aldri brukte tonerkassetter i åpen ild. Rester av tonerpulver kan antennes og forårsake forbrenninger eller brann. Oppbevar aldri tonerkassetter eller kopipapir på steder som er utsatt for åpen ild ettersom det vil være fare for at toneren eller papiret antennes og dermed resultere i forbrenninger eller brann. FORSIKTIG Oppbevar tonere og andre forbruksvarer utilgjengelig for små barn. Hvis noen av disse skulle svelges, må lege omgående kontaktes. xviii

20 Før du begynner å bruke denne skriveren 1 KAPITTEL Dette kapitlet tar for seg skriverens viktigste egenskaper, funksjoner og hvordan skriveren skal slås PÅ og AV. Egenskaper og fordeler Delene og deres funksjoner Delene på skriveren Innenfor frontdekslet Slå skriveren PÅ/AV Slik slår du skriveren PÅ Slik slår du skriveren AV

21 Egenskaper og fordeler 1 Før du begynner å bruke denne skriveren LBP-1120 kombinerer følgende egenskaper for å danne et allsidig utskriftssystem: Rask oppstarting Skriveren er klar til utskrift straks den er slått på (ingen oppstartingstid), og bruker mindre enn 17 sekunder på den første utskriften. Det betyr at dokumenter kan skrives ut raskt og effektivt. Flotte utskrifter Takket være CAPT (Canon Advanced Printing Technology), vil 600 dpi oppløsningen gi deg klare, rene og laserskarpe utskrifter på 10 sider i minuttet. Lavt strømforbruk Skriveren leveres med et effektivt strømstyringssystem. Strømforbruket er veldig lavt, spesielt når skriveren ikke brukes. Stilig kompakt design Skriveren har komprimerte, lette og brukervennlige funksjoner i et jevnt og stilig design. Skriveren tar liten plass på bordet, noe som gir deg mer arbeidsplass. CAPT-programvaren CAPT er enkel å installere, og du kan angi tilpassede papirstørrelser, legge grafikk på dokumenter (du kan for eksempel skrive ut din egen logo på hvert ark), ordne opptil ni sider på ett ark, og bytte mellom kompliserte oppsett ved hjelp av brukerdefinerte profiler. Statusvinduet gir deg muntlig og skriftlig tilbakemelding om utskriftsjobbene, til og med hvis du skriver ut over nettverk. Stille i drift Den stille driften gjør den til en ideell utskriftsenhet, til og med i et åpent kontorlandskap. 1-2 Egenskaper og fordeler

22 Fleksibel papirhåndtering Du kan bruke vanlig papir i forskjellige størrelser slik som - Letter, Legal, A4, B5, eller Executive, i tillegg til transparenter, etiketter, konvolutter, postkort og annet spesialpapir både i flerfunksjonsskuffen og den manuelle matingsåpningen. Flerfunksjonsskuffen tar opptil 125 ark på 64 g/m 2 vanlig papir med en maksimal bunkehøyde på 12,5 mm. For manuell mating, legges arkene i ett og ett om gangen. Utskriften kan leveres med skriftsiden ned (for vanlig papir) eller opp (for alle papirtyper). 1 Nettverkstilkopling Du kan kolple deg til LBP-1120 via et nettverk ved gå gjennom en tjener. Før du begynner å bruke denne skriveren Egenskaper og fordeler 1-3

23 Delene og deres funksjoner 1 Denne seksjonen beskriver skriverdelene og de ulikefunksjonene slik at du får fullt utbytte av alle egenskapene skriveren har å tilby. Før du begynner å bruke denne skriveren Delene på skriveren Sett forfra a Flerfunksjonsskuff Aksepterer en rekke utskriftsmaterialer slik som vanlig papir, konvolutter, etiketter, transparenter og ikke-standardiserte papirstørrelser. Skuffekapasiteten er på cirka 125 ark vanlig papir (64 g/ m 2 ). (Se "Utskrift fra flerfunksjonsskuffen", på s ) b Papirførere Justeres etter størrelsen på papirarkene som er lagt i flerfunksjonsskuffen. Førerne er lett å justere for hånd. c Åpning for manuell mating Brukes når du setter utskriftsmaterialet i for hånd, ett og ett om gangen. (Se "Utskrift fra den manuelle mateåpningingen", på s ) d Papirmottaksvelger Brukes til å velge mottak med skriftsiden opp eller ned. (Se "Velge papirmottak", på s. 2-8.) e Mottaksåpning for utskrift med skriftsiden opp Utskriftene kommer ut av åpningen med skriftsiden opp. (Se "Mottak med skriftsiden opp", på s ) f Frontdeksel Åpnes for å installere tonerkassetten, for å fjerne papir som har satt seg fast og for å utføre vedlikehold av skriverenen. g Strømlampe Strømlampen lyser blått når skriveren er slått PÅ. h Mottaksåpning for utskrift med skriftsiden ned Utskriftene kommer ut av åpningen med skriftsiden ned. (Se "Mottak med skriftsiden ned", på s. 2-9.) i Papirstøtte for utskrift med skriftsiden ned Støtter utskrifter som kommer ut fra mottaket for skriftsiden ned slik at de ikke faller på golvet eller utsettes for bretter. j Papirstøtte Støtter papirbunken som settes i flerfunksjonsskuffen slik at arkene mates korrekt inn i skriveren. 1-4 Delene og deres funksjoner

24 Sett bakfra d e a b 1 a Ventilasjonsåpninger Åpninger som ventilerer luften som blåses ut av kjøleviften inni skriveren. Unngå at disse åpningene blokkeres når skriveren installeres. b Klassifiseringsetikett Serienummeret er angitt for å identifisere skriveren. Oppgi dette nummeret ved service på skriveren. Etiketten angir også spenning og gjennomsnitts strømforbruk c USB Port-grensesnittkontakt For tilkopling av en USB-grensesnittkabel. Bruk denne porten når skriveren koples til en PC med skriverkabelen. d Strømbryter Trykk på bryteren for å slå skriveren PÅ/AV. (Se "Slå skriveren PÅ/AV", på s. 1-7.) e Strømkontakt c Koples til en vekselstrøms stikkontakt. Før du begynner å bruke denne skriveren Delene og deres funksjoner 1-5

25 Innenfor frontdekslet 1 Før du begynner å bruke denne skriveren a Overføringsvalse Denne valsen er meget følsom og må holdes fri for fingeravtrykk og fett for å forhindre at utskriftskvaliteten reduseres. b Fikseringenhet Fester toneren til utskriftsmaterialet. 1-6 Delene og deres funksjoner

26 Slå skriveren PÅ/AV Denne seksjonen beskriver hvordan du slår skriveren PÅ og AV. Slik slår du skriveren PÅ Følg prosedyren under for å slå skriveren PÅ. 1 Vri strømbryteren til PÅ ("I" siden). Strømbryteren er plassert på baksiden av skriveren. 1 Før du begynner å bruke denne skriveren MERKNAD Hvis strømmen ikke slås på selv om skriverens støpsel er koplet til en vekselstrømskontakt, sjekker du følgende punkter: - Lukk frontdekslet hvis det er åpent. - Sjekk at EP-22 kassetten er installert. - Hvis EP-22 kassetten allerede er installert, tar du den ut og setter den inn på ny. - For å nullstille skriveren, slå du av strømmen ved hjelp av strømbryteren og trekker strømkabelen ut at stikkontakten. Vent i minst 2 sekunder og kople deretter skriveren til stikkontakten igjen. Slå skriveren PÅ/AV 1-7

27 Slik slår du skriveren AV Følg prosedyren under for å slå skriveren AV. 1 Før du begynner å bruke denne skriveren VIKTIG Hvis skriveren er koplet til et nettverk, må du kontrollere at skriveren ikke er under utskriving av data fra en annen datamaskin før du slå skriveren AV. Du må ikke slå AV skriveren mens utskriving pågår. Slå skriveren PÅ cirka 10 sekunder etter at den ble slått AV. 1 Vri stømbryteren til AV (" " siden). Strømbryteren er plassert på baksiden av skriveren. 1-8 Slå skriveren PÅ/AV

28 Ilegg og mottak av papir 2 KAPITTEL Dette kapitlet beskriver hvilke papirtyper som kan brukes med denne skriveren, og hvordan du skal legge i og skrive ut på papiret. Papirkrav Papir som kan brukes til utskriving Papir som ikke kan brukes Lagring av papir Papirhåndtering Papirmottak Velge papirmottak Mottak med skriftsiden ned Mottak med skriftsiden opp Utskrift fra flerfunksjonsskuffen Legge i papir Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen Klargjøre konvoluttene Legge i konvolutter Utskrift fra den manuelle mateåpningingen

29 Papirkrav Denne seksjonen papirstørrelser og typer som kan brukes med denne skriveren. 2 Ilegg og mottak av papir Papir som kan brukes til utskriving Følgende papirtyper kan brukes med denne skriveren. For å sikre optimal yteevne må du bare benytte papir som oppfyller kravene nevnt i spesifikasjonene nedenfor. Generelle spesifikasjoner Papirtyper Papirstørrelser Vekt Papirkapasitet Vanlig papir Kraftig papir mm A4: mm B5: mm Legal: mm Letter: mm Executive: mm Transparenter Letter, A4 Etikettark Letter, A4 Postkort mm Konvolutter Annet mm mm (COM 10, Monarch, DL, C5) Kartotekkort: mm* Flerfunksjonsskuff Maks. høyde: g/m 2 mm (Cirka 125 ark på 64 g/m 2 papir) Maks. høyde: 12.5 g/m 2 mm Maks. høyde: 12.5 mm Maks. høyde: 12.5 mm Maks. høyde: 12.5 mm Maks. høyde: 12.5 mm Maks. høyde: 12.5 mm Åpning for manuell mating 1 ark 1 ark 1 ark 1 ark 1 ark 1 ark 1 ark * Bruk bare kartotekkort som har en tykkelse på 0.18 mm til 0.28 mm 2-2 Papirkrav

30 VIKTIG Uskriftshastigheten kan variere avhengig av: papirstørrelse, papirtype eller antall sider som skal skrives ut. Dette er fordi beskyttende funksjoner i skriveren arbeider for å unngå problemer slik som funksjonssvikt grunnet overoppheting. Papirkapasitet Papirkilde Papirtype Åpning for Flerfunksjonsskuff manuell åpning Vanlig papir 64 g/m 2 Cirka 125 ark 1 ark Kraftig papir g/m 2 Cirka 85 ark 1 ark Transparenter Cirka 100 ark 1 ark Etikettark Cirka 80 ark 1 ark Postkort Cirka 45 ark 1 ark Konvolutter Cirka 7 ark 1 ark Papirkapasitet i papirmottaksskuffen 2 Ilegg og mottak av papir Papirtype Vanlig papir 64 g/m 2 Papirmottaksskuff Mottaksskuff for utskrift med skriftsiden ned Cirka 50 ark VIKTIG Skriveren er ikke utstyrt med mottaksskuff for utskrift med skriftsiden opp. Hvert enkelt ark må fjernes manuelt fra åpningen for utskrift med skriftsiden opp etterhvert som de skrives ut. Forkortelser for papirstørrelser Størrelsesindikatorene for papirførerne på flerfunksjonsskuffen benytter følgende forkortelser: Papirstørrelse A4 Legal Letter Papirstørrelseindikatorer for papirførerne A4 LGL LTR Papirkrav 2-3

31 Vanlig papir Følg disse retningslinjene når du skal velge papir: 2 Ilegg og mottak av papir VIKTIG Papir som er for tykt eller for tynt, eller som har uregelmessig form, utklipp eller perforeringer, må ikke brukes. Bruk aldri vått papir, papir med kraftig struktur, grovt papir, istykkerrevet papir, krøllete eller ødelagt papir. Ekstremt glatt papir eller papir med spesialbelegg, egner seg heller ikke til utskrift. Laserutskriftsprosessen bruker høy temperatur til å smelte toneren til papiret. Bruk papir som ikke smelter, fordamper, forskyver seg, misfarges eller avgir giftige gasser ved cirka 190 C (374 F). Ikke bruk termisk papir, karbonpapir eller papir med lim, stifter, binders eller bånd. Hvis du bruker farget papir, må du bruke farger som ikke ødelegges av varmen fra skriverens fikseringsenhet (cirka 190 C or 374 F). Transparenter Godkjent størrelse er Letter eller A4. Transparentene må tåle varmen som fikseringsenheten produserer (cirka 190 C or 374 F) uten å skades. Kraftig (tykt) papir Denne skriveren kan håndtere tykt papir på g/m 2. Tykt papir legges både i flerfunksjonsskuffen og i åpningen for manuell mating. VIKTIG Størrelsen på tykt papir ( g/m 2 ) som kan legges i skuffene, er mm bredt og mm langt. Du kan legge opptil 85 papirark (105 g/m 2 ) i flerfunksjonsskuffen. 2-4 Papirkrav

32 Etikettark Etikettark er papir med klebende bakside. Godkjente størrelser er Letter og A4. Følg disse retningslinjene når du vleger et etikettark: VIKTIG Etikettens skriftside (øverst, eller fremsiden) må være laget av vanlig matt papir som ligner på kopipapir. Baksiden må tåle varmen som fikseringsenheten produserer (cirka 190 C or 374 F). Baksiden må ikke være laget av bestrøket papir som er lett å fjerne. Ikke bruk etiketter med eksponert klebeflate som kan sette seg fast på kassetten eller fikseringsvalsen, noe som kan føre til at etikettene faller av og forårsaker papirstopp. 2 Konvolutter Følg disse retningslinjene når du skal skrive ut på konvolutter: VIKTIG Konvoluttene må ikke ha noen festeanordninger, trykknapper eller vinduer, og må heller ikke være laget av kunstig materiale. Ikke bruk konvolutter som misfarges eller smelter ved cirka 190 C (374 F), konvolutter som kan avgi giftige gasser ved oppvarming, eller konvolutter som er selvklebende. Ikke bruk konvolutter som er ødelagte, krøllete eller skrukkete, eller som har uregelmessig form. Ikke bruk for store konvolutter eller konvolutter som er brettet. Konvolutter av dårlig kvalitet bør ikke brukes. Ilegg og mottak av papir Postkort Følg disse retningslinjene når du skal skrive ut på postkort: VIKTIG Postkort bør ikke være mer enn 0.28 mm tykke. Det må ikke være lim, binders og stifter på postkortene. Ikke bruk postkort som er ødelagte eller krøllete, spesialbelagte eller som er uregelmessige i formen. Papirkrav 2-5

33 Papir som ikke kan brukes For å unngå at det oppstår problemer slik som papirstopp eller skriversvikt, må følgende papirtyper aldri brukes. 2 Ilegg og mottak av papir VIKTIG Følgende papir har en tendens til å forårsake papirstopp. Papir som er: - for tykt eller for tynt. - uregelmessig i formen. - vått eller fuktig. - istykkerrevet eller ødelagt. - grovt, ekstremt glatt eller glanset. - skrukket. - brettet i hjørnene. - krøllet eller brettet. - papir som har permhull eller perforeringer. - papir som har et spesielt belegg på overflaten (bestrøket papir til blekkskrivere, etc.). - klebeetiketter med bakside som har lett for å løsne. - Papir som har vært brukt en gang med skriveren, en kopieringsmaskin eller andre laserskrivere. Baksiden av papiret er også ubrukelig Du kan imidlertid bruke den manuelle mateåpningen til manuell tosidig kopiering på baksiden av papir som det allerede er skrevet ut på med denne skriveren. Du kan ikke skrive ut på nytt på den samme siden du allerede har skrevet ut på. Papir som skifter kvalitet ved høy temperatur. Papir som benytter blekk som smelter, brenner, fordamper eller avgir giftige gasser ved fikseringsenhetens temperaturen (cirka 190 C eller 374 F). - Varmeømfintlig papir. - Papir som brukes til fargeutskrift og som har en behandlet overflate. - Papir med klebende overflate. Papir som forårsaker at skriveren svikter eller ødelegges. - Karbonpapir. - Papir med stifter, binders, bånd eller tape. Papir hvor toneren har vanskelig for å feste seg. - Papir med grov overflate. - Papir som inneholder tykke fibre. 2-6 Papirkrav

34 Lagring av papir Håndtering og lagring av papir på riktig måte er viktig for å sikre høy utskriftskvalitet og forhindre eventuell papirstopp. Bruk av papir som er krøllete eller som er utsatt for fuktighet eller direkte sollys på grunn av feil oppbevaring eller håndtering, kan være årsaken til dårlig utskriftskvalitet eller papirstopp. Følg disse retningslinjene når du skal oppbevare og håndtere papir. VIKTIG Velg et egnet lagringssted. Beste yteevne oppnår du ved å holde lagrings- og arbeidsområdets temperatur på rundt 20 C (±3%) eller 68 F (±5%). Sørg for en relativ fuktighet på 45% (±5%). Beskytt papiret mot fuktighet. Papirkvaliten reduseres i fuktige omgivelser. Oppbevar ubrukt papir i pakken. La aldri papir bli liggende direkte på gulvet hvor det ofte kan samle seg vann og fuktighet. På steder med høy fuktighet, kan det være nødvendig å lagre papiret i spesielle oppbevaringsbokser. Unngå direkte sollys. Hvis papiret utsettes for direkte sollys, kan kvaliteten reduseres drastisk. Oppbevar papir slik at det ikke utsettes for direkte sollys, og la ubrukt papir bli liggende i pakken. Unngå plutselige endringer i temperatur eller fuktighet. Hvis papiret flyttes til et sted med en helt annen temperatur eller fuktighet, kan det krølle seg. Hvis slike situasjoner ikke er til å unngå, bør papiret oppbevares i nærheten av skriveren minst en dag slik at det kan venne seg til de nye luftforholdene. Unngå at papir som oppbevares kommer til skade. Lagre papiret på et flatt underlag så skrukker og krøller unngås. Papiret må aldri lagres stående eller slik at det støtter seg mot andre gjenstander. 2 Ilegg og mottak av papir Papirhåndtering VIKTIG Sjekk papiret og forviss deg om at det ikke er istykkerrevet, brettet eller skadet på annen måte. La ubrukt papir bli liggende i pakken. Bland aldri ulike papirtyper når de legges i flerfunksjonsskuffen. Vent alltid til skuffene er tomme før du legger i nytt papir. Dette er en måte å unngå papirstopp på. Hvis papiret i mottaksåpningen er veldig krøllete, snur du bunken i skuffen den andre veien. Papirkrav 2-7

35 Papirmottak 2 Ilegg og mottak av papir Denne skriveren tilbyr to papirmottaksmetoder; utskrift med skriftsiden opp eller utskrift med skriftsiden ned. Denne seksjonen beskriver hvordan du velger mottaksmetode. Papirtype og papirmottak Se listen under når du skal velge korrekt papirmottaksmetode til den papirtypen du har valgt. Papirtype Papirmottak Papirbunkekapasitet Vanlig papir Skriftsiden opp 1 ark (64 g/m 2 ) Skriftsiden ned Cirka 50 ark (64 g/m 2 ) Transparenter Skriftsiden opp 1 ark Etiketter Skriftsiden opp 1 ark Postkort Skriftsiden opp 1 ark Konvolutter Skriftsiden opp 1 ark Kartotekkort Skriftsiden opp 1 ark Velge papirmottak Bruk papirmottaksvelgeren til å velge om papiret skal leveres med skriftsiden opp eller ned. Skriftsiden ned Skriftsiden opp Papirmottaksvelger 2-8 Papirmottak

36 VIKTIG Papirmottaksvelgeren må ikke flyttes før eventuell utskrift har kommet helt ut av mottaksåpningen. Bruk av papirmottaksvelgen mens utskrift pågår, kan forårsake papirstopp. Mottak med skriftsiden ned Mottak med skriftsiden ned må bare brukes til vanlig papir. Utskriftene stables i rekkefølge i mottaksåpningen for utskrift med skriftsiden ned (som kan ta opptil 50 ark vanlig papir på 64 g/m 2 ). 2 1 Flytt papirmottaksvelgeren til skriftsiden ned-merket. Ilegg og mottak av papir VIKTIG Ikke legg tilbake papir som allerede er fjernet fra mottaksåpningen for skriftsiden ned. Det kan føre til at klaffene inni mottaksåpningen skades. Stikk aldri papir eller andre gjenstander inn i mottaksåpningen. Papirmottak 2-9

37 Mottak med skriftsiden opp Mottak med skriftsiden opp kan brukes til konvolutter og transparenter, samt annet spesialpapir inkludert ikke-standardisert vanlig papir. Utskriftene kommer ut av mottaksåpningen for skriftsiden opp. Dette forhindrer at papiret krøller seg. 2 1 Skyv papirmottaksvelgeren til skriftsiden opp-merket. Ilegg og mottak av papir Fjern hvert ark manuelt fra mottaksåpningen for skriftsiden opp etterhvert som de skrives ut. VIKTIG Ikke dra i utskriften når den kommer ut av mottaksåpningen for skriftsiden opp. Sørg for at det er nok plass foran på skriveren til at papiret kan komme ut. MERKNAD Skriveren er ikke utstyrt med mottaksskuffe til papir som leveres med skriftsiden opp. Papiret må fjernes for hånd Papirmottak

38 Utskrift fra flerfunksjonsskuffen Flerfunksjonsskuffen kan ta opptil cirka 125 ark på 64 g/m 2 når det skal skrives ut store mengder. Godkjente papirstørrelser er Letter, Legal, A4, Executive, og B5. Den kan også ta transparenter, konvolutter, postkort eller spesialpapir med en maksimums høyde på 12.5 mm. Før du legger papir i flerfunksjonsskuffen, må du velge mottaksmetoden. (Se "Papirmottak", på s. 2-8.) MERKNAD Det maksimale antallet ark som kan legges i flerfunksjonsskuffen kan variere avhengig av papirtypen. (Se "Papir som kan brukes til utskriving", på s. 2-2.) VIKTIG Sørg for at papirstøttene monteres i åpningene i skriveren. Papirstøtte for inngående papir 2 Ilegg og mottak av papir Papirstøtte for utskrift med skriftsiden ned Legge i papir Legge i papir (utenom konvolutter) Når du skal legge vanlig papir, tykt papir, etiketter, eller transparenter i flerfunksjonsskuffen, følger du prosedyren som er beskrevet under. VIKTIG Det er ikke mulig å skrive ut data innenfor en 5 mm bred kant rundt papiret. Utskrift fra flerfunksjonsskuffen 2-11

39 1 Luft papirbunken, og bank den deretter lett mot et flatt underlag slik at ingen ark stikker ut. 2 Ilegg og mottak av papir VIKTIG Når du skal lufte eller jevne en bunke med transparenter, må du holde i kantene for å unngå at du rører skriftsiden. Bunken med transparenter må bare legges i etter at de er skikkelig luftet. Hvis dette ikke gjøres kan de overlappe hverandre under utskrivingen og forårsake stopp. Sørg for at skriftsiden på transparenter ikke utsettes for fingeravtrykk, støv eller fett. Det kan forårsake dårlig utskriftskvalitet. Hvis førerkanten på papiret er bøyd eller krøllete, må den rettes ut før papiret legges i skuffen. 2 Legg papirbunken i flerfunksjonsskuffen som vist i illustrasjonen under. VIKTIG Papiret må ikke tvinges inn i skriveren. Legg i ikke mer enn 125 ark på 64 g/m 2, eller en bunke som er høyere enn 12.5 mm Utskrift fra flerfunksjonsskuffen

40 3 Juster papirførerne etter bredden på papirbunken. For papir i A4-størrelse eller Letter/Legal, samstemmes papirførerne etter ikonene på innsiden av flerfunksjonsskuffen. 2 VIKTIG Husk alltid å stille papirførerne etter bredden på papiret. Det kan oppstå feilmating eller papirstopp hvis papirførerne er for løse eller for stramme. Når du legger papir i på nytt, må du passe på å fjerne papir som ligger igjen i flerfunksjonsskuffen. Samle dem sammen med de nye arkene før de legges i skuffen. Ilegg og mottak av papir Prosedyren for å legge papir i flerfunksjonsskuffen, er ferdig utført. Utskrift fra flerfunksjonsskuffen 2-13

41 Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen Klargjøre konvoluttene 2 Før konvoluttene legges i flerfunksjonsskuffen, må du følge disse retningslinjene. Ilegg og mottak av papir 1 Luft konvoluttbunken så du er sikker på at ingen av konvoluttene henger sammen. 2 Plasser konvoluttene på et rent og flatt underlag og trykk ned alle hjørnene slik at konvoluttene rettes ut 2-14 Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen

42 3 Bøy bunken i alle hjørnene for å fjerne eventuell stivhet. Kontroller alle fire hjørner. Hvis noen av hjørnene er krøllete, må de rettes ut. 2 VIKTIG Førerkantene på konvoluttene må flates ut hvis de krøller seg nedover, ellers kan det oppstå papirstopp. 4 Rett ut evnetuelle krøllete hjørner Samstem konvoluttsidene ved å banke bunken lett mot et flatt underlag. Ilegg og mottak av papir Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen 2-15

43 Legge i konvolutter Flerfunksjonsskuffen kan ta konvoluttstørrelsene Monarch, COM 10, C5, og DL. Følg prosedyren under når du skal legge konvolutter i flerfunksjonsskuffen. 2 1 Juster konvoluttbunken slik at skriftsiden vender mot skriveren. Skyv bunken inn til den stopper. Ilegg og mottak av papir 2 Juster papirførerne etter bredden på konvoluttene. MERKNAD I de fleste programmer kan du velge hvilken vei konvoluttene skal mates inn i skriveren. Sjekk skriverens innstillinger før du begynner å skrive ut Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen

44 Når du bruker konvolutter i størrelse C5, må du fjerne eventuell stivhet ved å bøye begge kantene på konvoluttene. 2 Legg konvoluttene i flerfunksjonsskuffen en og en om gangen i den retningen som er vist i illustrasjonen. Ilegg og mottak av papir Hvis klaffen er på langsiden av konvolutten, legger du konvolutten i slik at klaffen vender ned og til høyre. Hvis klaffen er på kortsiden av konvolutten, legger du konvolutten i slik at klaffen vender ned og bakover. Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen 2-17

45 2 Ilegg og mottak av papir MERKNAD Etter at du har lagt konvoluttene i flerfunksjonsskuffen, må du kontrollere følgende før du begynner utskrivingen for å unngå feilmating eller papirstopp. - Er konvoluttbunken bøyd? Bunken kan bøye seg hvis papirførerne er for stramme. - Er bunken jevnt stablet? Hvis papirførerne er før løse, kan det skje at konvoluttbunken blir ujevn eller at konvoluttene ikke mates mates korrekt inn i skriveren. - Er bunken plassert i rett vinkel? Bunken må ikke plasseres slik konvoluttene står i vinkel. - Er klaffene på hver enkelt konvolutt skilt fra hverandre? Hvis klaffene overlapper hverandre, kan det oppstå papirstopp eller feilmating. Illustrasjnoene under viser hvordan konvoluttklaffene i bunken skal stå og hvordan de ikke skal stå. Godkjent Klaffen på hver enkel konvolutt skal være adskilt og ikke overlappe kanten på noen av de andre konvoluttene i bunken. Ikke godkjent Hvis klaffen på konvolutten overlapper kanten på andre konvolutter i bunken, slik eksemplet under viser, kan det oppstå papirstopp eller feilmating. Klaffene overlapper Eksempler på ikke godkjent klaffeoverlapping Klaffene overlapper konvoluttene nedenfor eller Den øverste klaffen overlapper konvoluttene nedenfor 2-18 Skrive ut konvolutter fra flerfunksjonsskuffen

46 Utskrift fra den manuelle mateåpningingen Med den manuelle mateåpningen kan du legge papiret i for hånd, ett og ett om gangen. Du kan legge i transparenter, etiketter, konvolutter, postkort, eller annet spesialpapir. Du kan også legge i vanlig papir, noe som er praktisk når du skal bruke papir i en annen størrelse enn den som er i flerfunksjonsskuffen. Før du legger papiret i manuelt, må du først velge papirmottaksmåte. (Se "Papirmottak", på s. 2-8.) 1 Juster papirarket slik at utskriftsiden vender mot fronten på skriveren og øvre kant av papiret legges inn først. Skyv papirarket inn i den manuelle mateåpningen til det stopper. 2 Ilegg og mottak av papir 2 Juster papirførerne etter papirarket. Utskrift fra den manuelle mateåpningingen 2-19

47 VIKTIG Sørg for å justere papirførerne etter papirbredden. Det kan oppstå feilmating eller papirstopp hvis papirførerne er for løse eller for stramme. 2 Ilegg og mottak av papir MERKNAD Manuell mating prioriteres over flerfunksjonsskuffen. Ofte kan du endre materetningen for konvolutter i programmet. Bekreft materetningen for konvolutter før du skriver ut. Hvis et postkort ikke mates ordentlig inn i skriveren, kan du dytte den øverste kanten av postkortet nedover til valsen inni skriveren drar kort innover og mater det inn i skriveren. Ved utskrift på postkort, kan det forekomme at utskriftskvaliteten for deler som består av annet enn tegn (f.eks. gråtoneillustrasjoner) bli noe redusert. Du er nå ferdig med å legge papir i den manuelle mateåpningen Utskrift fra den manuelle mateåpningingen

48 Bruke Canon Advanced Printing Technology 3 Dette kapitlet beskriver hvordan skriverdriveren skal installeres, hvordan du går frem for å skrive ut og funksjonene i skriveren. KAPITTEL Installere CAPT For Windows 98/Me For Windows For Windows XP Bruke skriveren i nettverket Kople til LBP-1120 som en nettverkskriver Kople til LBP-1120 når den allerede er på nettverket Canon LASER SHOT LBP-1120-gruppen Avinstallere CAPT Skrive ut et dokument Avbryte utskriftsjobben Hente frem Egenskaper-dialogboksen For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Bruke utskriftsalternativene For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Skrive ut flere sider på ett ark Skalere et dokument Velge innstilling for egendefinert papirstørrelse Bruke utskrift med overlegging Spesifisere utskriftskvaliteten Spesifisere tonertettheten Bruke automatisk bildeforbedring Bruke Profiler til utskrift Se skriverinnstillinger/gjenopprette standardinnstillinger Kontrollere statusen for en utskriftsjobb Bruke statusvinduet Åpne statusvinduet Lukke statusvinduet

49 Statusalternativer Status for nettverkskriver Bruke Canon Advanced Printing Technology 3-2

50 Installere CAPT Hvis du bruker LBP-1120 som en lokal skriver (koplet direkte til datamaskinen din), følger du prosedyren under for å installere CAPT-programvaren. Hvis LBP-1120 allerede er koplet til nettverket ditt, og du vil begynne å bruke den, ser du under "Kople til LBP-1120 når den allerede er på nettverket", på s Hvis du vil installere LBP-1120 som en nettverkskriver, ser du under "Kople til LBP-1120 som en nettverkskriver", på s For Windows 98/Me Installere CD-ROMen Skjermene som vises i illustrasjonene under, er fra Windows Slå skriveren av. 2 Slå datamaskinen på og start opp Windows 98/Me. 3 Sett brukerprogramvaren inn i CD-ROM stasjonen. [Canon LBP CD-ROM-meny] vises automatisk. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Hvis CD-ROM-menyen ikke vises automatisk, starter du den manuelt og sjekker [Autokjør CD-ROM-meny]. Installere CAPT 3-3

51 4 Klikk på [Installere Canon LBP-1120]. 5 [Canon LBP-1120 Install]-dialogboksen vises. Klikk på [Ja] for å installere CAPT på det språket som vises. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Oppsettet for illustrasjonen er fullføres, og deretter starter installasjonen av CAPT (Canon Advanced Printing Technology). 3-4 Installere CAPT

52 6 Klikk på [Neste]. 3 [Lisensavtale for programare]-skjermen vises. 7 Sjekk innholdet i [Lisensavtale for programvare], og klikk på [Ja]. Bruke Canon Advanced Printing Technology [Velge skriverport]-dialogboksen vises. Installere CAPT 3-5

53 8 Hvis USB-porten ikke finnes på listen, klikker du på [Konfigurer USB -port]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Når USB-porten finnes på listen, går du til trinn Klikk på [Ja] for å fortsette oppsettet av LBP Kople USB-kabelen til skriveren og datamaskinen og slå skriveren på. Se Komme igang for nærmere informasjon. USB-porten oppdages automatisk USB-driveren installeres. 3-6 Installere CAPT

54 11 Klikk på [Avbryt] når [Veiviser for maskinvareinstallasjon]-dialogboksen vises. 3 Hvis du ikke avbrøt, ser du prosedyren for "Plug & Play", på s Klikk på [Installere Canon LBP-1120]. Gjenta prosedyren fra trinn 4 til trinn Velg en USB-port, slik som [USBPRN01] for Windows 98 eller [USB001] for Windows Me fra portlisten, og klikk på [Neste]. Bruke Canon Advanced Printing Technology Hvis [USBPRN01] eller [USB001] ikke finnes på listen, gjentar du fra trinn 8. Installere CAPT 3-7

55 14 En dialogboks som ber deg om å fortsette med installasjonen, vises. Klikk på [Ja] Når installasjonen er fullført, vil følgende dialogboks vises. Klikk på [Avslutt] for å lukke dialogboksen. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installasjonen av USB-driveren og skriverdriveren er ferdig utført. 3-8 Installere CAPT

56 Plug & Play Skjermene som vises i instruskjonene under er fra Windows 98. VIKTIG Før du installerer programvaren, må du gjøre følgende: - Kople skriveren til datamaskinen. (Se Komme igang.) - Slå skriveren på. (Se "Slå skriveren PÅ/AV", på s. 1-7.) 1 Slå datamaskinen på og start opp Windows 98/Me. USB-porten oppdages automatisk. [Veiviser for maskinvareinstallasjon]-dialogboksen vises, klikk deretter på [Neste]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-9

57 2 Velg [Søk etter den beste driveren for enheten (Anbefalt)] i [Veiviser for maskinvareinstallasjon] dialogboksen og klikk på [Neste]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology For Windows Me, velger du [Angi plassering av driveren (avansert)] og klikk på [Neste] i [Veiviser for maskinvareinstallasjon]-dialogboksen. Dialogboksen hvor du må spesifisere driverens plassering, vises. 3 Sett brukerprogramvaren inn i CD-ROM stasjonen. 4 Kryss bare av i [Angi en plassering]-avkrysningsboksen og klikk på [Bla gjennom] for å velge driveren på det språket du vil installere på. Hvis for eksempel CD-ROM-stasjonen er [D], blar du igjennom til [D:\Norway\Win98], og klikker deretter på [OK] Installere CAPT

58 3 For Windows Me, krysser du bare av i [Angi en plassering]-avkrysningsboksen, og deretter klikker du på [Bla gjennom] for å velge driveren på det språket du vil installere på. Hvis for eksempel CD-ROM-stasjonen er [D], blar du igjennom til [D:\Norway\Win Me], og klikker deretter på [OK]. 5 Bekreft at mappen du skal bla i velges under [Angi en plassering], og klikk på [Neste]. Skjermen viser den driverfilen du har valgt. 6 Klikk på [Neste]. Installasjonen av USB-driveren starter. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-11

59 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 7 Klikk på [Fullfør]. [Veiviser for maskinvareinstallasjon (Canon LASER SHOT LBP- 1120)]- dialogboksen vises Installere CAPT

60 8 Klikk på [Neste]. 3 9 Gjenta prosedyren fra trinn 2 til trinn Klikk på [Neste]. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installasjonen av skriverdriveren starter. Installere CAPT 3-13

61 11 Klikk på [Fullfør] hvis du godtar navnet på standardskriveren, eller skriv inn navnet du vil bruke og klikk deretter på [Fullfør]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 12 Når installasjonen er ferdig utført, vises følgende dialogboks. Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen Installere CAPT

62 13 Klikk på [Fullfør] i [Veiviser for maskinvareinstallasjon]-dialogboksen. 3 Installasjonen av USB-driveren og skriverdriveren er ferdig utført. Legg til Veiviser for skriver Skjermene som er vist i instruksjonene under, er fra Windows Klikk på [Start], pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. [Skrivere]-mappen vises. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-15

63 2 Dobbelklikk på [Legg til skriver]. [Veiviser for skriverinstallasjon]-dialogboksen vises. Klikk på [Neste]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 3 Velg [Lokal skriver] og klikk på [Neste] Installere CAPT

64 4 Klikk på [Har diskett] i [Produsenter/Skrivere]-dialogboksen. 3 [Install fra disk]-dialogboksen vises. 5 Bruk [Bla gjennom] til å velge katalogen eller skriv inn banenavnet som inneholder CAPT, og klikk deretter på [OK]. Hvis du for eksempel bruker CD-ROM platen til å installere CAPT med, og CD-ROM stasjonen er [D], vil banenavnet være [D:\Norway\Win98]. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-17

65 6 Velg din skrivermodell fra skriverlisten som vises og klikk på [Neste]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 7 Velg den skriverporten du vil bruke og klikk på [Neste]. MERKNAD Velg alltid USB-porten. Hvis du velger en annen port, kan du ikke skrive ut Installere CAPT

66 8 Klikk på [Fullfør] hvis du godtar navnet på standardskriveren, eller skriv inn navnet du vil bruke og klikk deretter på [Fullfør]. 3 9 Når installasjonen er ferdig utført, vises følgende dialogboks. Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen. Windows oppretter [Canon Laser Shot LBP-1120]-gruppemappen på skrivebordet og [Canon Laser Shot LBP-1120]-ikonet legges til [Skrivere]-mappen. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-19

67 For Windows 2000 Plug & Play VIKTIG Før du installerer programvaren, må du gjøre følgende - Kople skriveren til datamaskinen. (Se Komme igang.) - Slå skriveren på. (Se "Slå skriveren PÅ/AV", på s. 1-7.) 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 1 Slå datamaskinen på og start Windows Plug & Play utføres og USB-klasse driveren, [Støtte for USB-utskrift] oppdages automatisk og installeres. 2 Logg deg på som medlem av Administrator. MERKNAD Det kreves rett til full tilgangskontroll for skriveren for å kunne installere CAPT. 3 [Veiviser for funnet maskinvare]-dialogboksen vises. Klikk på [Neste] Installere CAPT

68 4 Velg [Søk etter en passende drive for enheten (anbefales)] i [Veiviser for funnet maskinvare]-dialogboksen og klikk på [Neste]. 3 MERKNAD [Ukjent] kan vises som navnet på enheten. 5 Kryss bare av [Angi en plassering]-avkrysningsboksen og klikk på [Neste]. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-21

69 6 Sett Brukerprogram CD-ROMen inn i diskettstasjonen og klikk på [Bla gjennom] for å velge driveren på det språket du vil installere på. Hvis for eksempel CD-ROM stasjonen er [D], blar du gjennom til [D:\NORWAY\Win2000] og klikker på [OK]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 7 Klikk på [Neste] i [Resultater av driverfilsøk]. Klikk [Ja] hvis [Finner ikke digital signatur]-dialogboksen vises. 8 Når installasjonen er ferdig utført, vises følgende dialogboks. Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen Installere CAPT

70 9 Klikk på [Fullfør] i [Veiviser for funnet maskinvare]-dialogboksen. 3 Installasjonen av USB-driveren og skriverdriveren er ferdig utført. Veiviser for skriverinstallasjon 1 Logg deg på som medlem av Administrator. MERKNAD Det kreves rett til full tilgangskontroll for skriveren for å kunne installere CAPT. Bruke Canon Advanced Printing Technology 2 Klikk på [Start], pek på [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere]. [Skrivere]-mappen vises. Installere CAPT 3-23

71 3 Dobbelklikk på [Legg til skriver]. [Veiviser for skriver]-dialogboksen vises. Klikk på [Neste]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 4 Velg [Lokal skriver] og klikk på [Neste]. MERKNAD Det anbefales å ikke krysse av [Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk] -avkrysningsboksen Installere CAPT

72 5 Velg skriverporten du vil bruke og klikk på [Neste]. 3 MERKNAD Velg alltid USB-porten. Hvis du velger en annen port, kan du ikke skrive ut. 6 Klikk på [Har diskett] i dialogboksen [Produsenter/Skrivere]. Bruke Canon Advanced Printing Technology [Installer fra disk]-dialogboksen vises. Installere CAPT 3-25

73 7 Bruk [Bla gjennom] for å velge katalogen eller legg inn banenavnet som inneholder CAPT, og klikk på [OK]. Hvis du for eksempel bruker CD-ROM platen til å installere CAPT med, og CD-ROM stasjonen er [D], vil banenavnet være [D:\Norway\Win2000]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 8 Velg skrivermodellen fra skriverlisten som vises og klikk på [Neste] Installere CAPT

74 9 Klikk på [Neste] hvis du godtar standardskrivernavnet, eller skriv inn navnet du ønsker å bruke og klikk på [Neste] Velg om skriveren skal deles eller ikke med andre datamaskiner. Klikk på [Neste]. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-27

75 11 Klikk på [Ja] hvis du vil skrive ut en testside, eller på [Nei] hvis du ikke vil skrive ut en testside, og klikk deretter på [Neste]. 12 Klikk på [Fullfør]. Klikk på [Ja] hvis [Finner ikke digital signatur]-dialogboksen vises. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 13 Når installasjonen er ferdig utført, vises følgende dialogboks. Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen. Windows oppretter [Canon Laser Shot LBP-1120]-gruppemappen på skrivebordet og [Canon Laser Shot LBP-1120]-ikonet legges til [Skrivere]-mappen Installere CAPT

76 14 Hvis du valgte å skrive ut en testside, skrives den ut etter at installasjonen er ferdig, og deretter vises følgende dialogboks. Hvis den skrives ut riktig, klikker du på [OK]. 3 For Windows XP Plug & Play VIKTIG Før du installerer programvaren, må du gjøre følgende: - Kople skriveren til datamaskinen. (Se Komme igang.) - Slå skriveren på. (Se "Slå skriveren PÅ/AV", på s. 1-7.) 1 Slå datamaskinen på og start Windows XP. Plug & Play utføres og USB-driveren, [Støtte for USB-utskrift] oppdages automatisk og installeres. Bruke Canon Advanced Printing Technology 2 Logg deg på som medlem av Administrator. MERKNAD Det kreves rett til full tilgangskontroll for skriveren for å kunne installere CAPT. 3 [Veiviser for funnet maskinvare]-dialogboksen vises. Sett brukerprogramvaren inn i CD-ROM stasjonen. Installere CAPT 3-29

77 4 Velg [Installere fra en liste eller en bestemt plassering (avansert)] og klikk på [Neste]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology MERKNAD [Ukjent] kan vises som navnet på enheten. 5 Fjern avkrysningsmerket på [Søk på flyttbare medier (diskett, CD-ROM osv.)]. 6 Velg [Inkluder denne plasseringen i søket], og klikk på [Bla gjennom] for å velge driveren på det språket du vil installere på. Hvis for eksempel CD-ROM stasjonen er [D], blar du gjennom til [D:\Norway\WinXP], og klikk der etter på [Neste] Installere CAPT

78 3 Klikk [Fortsett likevel] hvis [Maskinvareinstallasjon] dialog box vises. 7 Når installasjonen er fullført, vises følgende dialogboks. Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen. 8 Klikk på [Fullfør] i [Veiviser for funnet maskinvare]-dialogboksen. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-31

79 Installasjonen av USB-driveren og skriverdriveren er ferdig utført. Legg til veiviser for skriver 1 Logg deg på som medlem av Administrator. MERKNAD Det kreves rett til full tilgangskontroll for skriveren for å kunne installere CAPT. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 2 Fra [Start]-menyen, velger du [Skrivere og telefakser]. [Skrivere og telefakser]-mappen vises. 3 Dobbelklikk på [Legg til skriver]. [Veiviser for skriver] dialogboksen vises. Klikk på [Neste] Installere CAPT

80 4 Velg [En lokal skriver koplet til denne datamaskinen] og klikk på [Neste]. 3 MERKNAD Det anbefales å ikke krysse av [Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk]-avkrysningsboksen. 5 Bekreft at [Bruk følgende port] er valgt, velg skriverporten du vil bruke, og klikk deretter på [Neste]. Bruke Canon Advanced Printing Technology MERKNAD Velg alltid USB-porten. Hvis du velger en annen port, kan du ikke skrive ut. Installere CAPT 3-33

81 6 Klikk på [Har diskett] i [Produsent/Skrivere]-dialogboksen. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology [Installer fra disk]-dialogboksen vises. 7 Bruk [Bla gjennom] for å velge katalogen eller legge inn banenavnet som inneholder CAPT, og klikk deretter på [OK]. Hvis du for eksempel bruker CD-ROM platen til å installere CAPT, og CD-ROM stasjonen er [D], er banenavnet [D:\Norway\WinXP] Installere CAPT

82 8 Velg skrivermodellen fra listen over skrivermodeller som vises, og klikk deretter på [Neste]. 3 9 Klikk på [Neste] hvis du vil godta standardskrivernavnet, eller skriv inn navnet du ønsker å bruke, og klikk deretter på [Neste]. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-35

83 10 Velg om denne skriveren skal deles eller ikke med andre datamaskiner. Klikk på [Neste]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 11 Klikk på [Ja] hvis du vil skrive ut en testside, eller [Nei] hvis du ikke vil skrive ut en testside, og klikk deretter på [Neste] Installere CAPT

84 12 Klikk på [Fullfør]. Klikk på [Fortsett likevel] hvis [Maskinvareinstallasjon]-dialogboksen vises. 3 Windows oppretter [Canon Laser Shot LBP-1120]-gruppemappen på skrivebordet og [Canon Laser Shot LBP-1120]-ikonet legges til [Skrivere og telefakser]-mappen. 13 Når installasjonen er fullført, vises den følgende dialogboksen. Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen. Bruke Canon Advanced Printing Technology Installere CAPT 3-37

85 14 Hvis du valgte å skrive ut en testside, skrives den ut etter at installasjonen er fullført, og den følgende dialogboksen vises. Hvis siden skrives riktig ut, klikker du på [OK]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 3-38 Installere CAPT

86 Bruke skriveren i nettverket Du kan bruke LBP-1120 som en nettverkskriver slik at det blir mulig å skrive ut fra datamaskiner over et nettverk. Datamaskinen som er direkte koplet til skriveren, kalles "skrivertjener", og datamaskinene som kan bruke skriveren over nettverket, kalles "klienter". Skrivertjeneren og klientene behøver ikke å bruke samme operativsystem, og det er mulig å skrive fra en Windows 98/Me-klient til en Windows 2000/XP skrivertjener, eller omvendt. VIKTIG For å bruke LBP-1120 i ditt nettverk, kreves det at både skrivertjenerens og klientens enheter bruker Windows 98 eller nyere. MERKNAD Selv om tjeneren ikke kjørte da klienten ble startet, kan du starte skrivingen ved ganske enkelt å starte tjeneren. Hvis tjeneren kjører i Windows 2000/XP, kan du skrive ut selv om ingen har logget seg på tjeneren. Det vises ikke status på tjeneren når ingen er logget på. Status vises på klienten. Kople til LBP-1120 som en nettverkskriver Hvis du har tenkt å dele LBP-1120 i et nettverk, installerer du skriveren lokalt, og deretter utfører du følgende innstillinger. Se dokumentasjonen for skrivertjenersystemet for nærmere informasjon. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Bruke skriveren i nettverket 3-39

87 Tjenerinnstillinger for Windows 98/Me Nettverkinnstillinger 1 Dobbelklikk på [Nettverk] i [Kontrollpanel]. 2 Velg [Konfigurasjon]-kategorien og klikk deretter på [Legg til]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 3 Velg [Tjeneste] og klikk på [Legg til]. 4 Velg [Microsoft] i [Produsenter]-listeboksen. 5 Velg [Deling av filer og skrivere i Microsoft-nettverk] i [Nettverkstjenester]-boksen og klikk på [OK]. 6 Klikk på [Deling av filer og skrivere]. MERKNAD Sørg for å krysse av i [Jeg vil kunne dele skriverne mine med andre]-avkrysningsboksen. 7 Velg [Tilgangskontroll] og kryss av enten i [Tilgangskontroll på ressursnivå] eller [Tilgangskontroll på brukernivå]. 8 Klikk på [OK], og start deretter Windows på nytt Bruke skriveren i nettverket

88 Skriverinnstillinger Tilgangskontroll på delenivå 1 Åpne [Egenskaper for Canon LASER SHOT LBP-1120]-dialogboksen og kryss av [Delt som] i [Deling]. 2 Skriv inn [Navn på delt ressurs], [Kommentar], og [Passord] etter behov. 3 Klikk på [OK]. Tilgangskontroll på brukernivå. 1 Åpne [Egenskaper for Canon LASER SHOT LBP-1120]-dialogboksen og kryss av [Delt som] i [Deling]. 2 Skriv inn [Nåvn på delt ressurs] og [Kommentar] etter behov. 3 Klikk på [Legg til], og velg deretter brukerne som skal ha tilgang til skriveren. 4 Klikk på [OK] når du er ferdig med å legge til brukere. 5 Klikk på [OK] igjen. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology MERKNAD Det må ikke legges til mellomrom eller spesielle tegn i [Navn på delt ressurs]. Tjenerinnstillinger for Windows 2000/XP Legge til tjenertjeneste (Windows 2000) 1 Klikk på [Start], pek på [Innstillinger] og klikk deretter på [Nettverk og eksterne tilkoblinger]. [Nettverk og eksterne tilkoblinger]-mappen vises. Bruke skriveren i nettverket 3-41

89 2 Høyreklikk på [Lokal tilkobling], og velg deretter [Egenskaper] fra lokalmenyen. [Egenskaper for Lokal tilkobling]-dialogboksen vises. 3 Velg [Deling av filer og skrivere i Microsoft-nettverk], og klikk på [OK]. Legge til tjenertjeneste (Windows XP) 3 1 Klikk på [Nettverks- og Internett-tilkoblinger] i [Kontrollpanel]. Bruke Canon Advanced Printing Technology 2 Klikk på [Nettverkstilkoblinger]. 3 Høyreklikk på [Lokal tilkobling], og velg [Egenskaper] fra menyen. [Egenskaper for Lokal tilkobling]-dialogboksen vises. 4 Hvis [Deling av filer og skrivere i Microsoft-nettverk] finnes på listen, klikker du på [OK]. ellers klikker du på [Install]. 5 Velg [Tjeneste] og klikk på [Legg til]. 6 Velg [Deling av filer og skrivere i Microsoft-nettverk] i [Nettverkstjenester]-boksen og klikk på [OK]. 7 Klikk [Lukk] Bruke skriveren i nettverket

90 Innstillinger for skriverdeling (Windows 2000/XP) 1 Åpne [Canon LASER SHOT LBP-1120 Egenskaper]-dialogboksen og kryss av [Delt] i [Deling]. 2 Skriv inn navn på delt ressurs etter behov. 3 Klikk på [OK]. Skriverikonet skifter for å angi deling. MERKNAD Innstillinger for deling kan også angis under installasjonen. Kople til LBP-1120 når den allerede er på nettverket Hvis LBP-1120 allerede er på nettverket, kan du installere den på to ulike måter. Det letteste er å bruke automatisk nedlasting fra nettverk. Hvis nedlasting fra nettverk ikke er tilgjengelig, kan du bruke Veiviser for skriverinstallasjon. MERKNAD Hvis du vil bruke Veiviser for skriverinstallasjon for å installere skriverdriveren, utfører du samme prosedyre som "Installere CD-ROMen", på s. 3-3 eller "Plug & Play", på s Nedlasting fra nettverk Windows 98/Me og Windows 2000/XP klienter kan laste ned driverne for LBP-1120 automatisk. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 1 Åpne [Utforsker] og bla igjennom nettverket til du kan se [Canon LASER SHOT LBP-1120]-skriverikonet. 2 Dobbelklikk på skriverikonet, eller dra skriverikonet til [Skrivere]-mappen. 3 Følg anvisningene på skjermen. MERKNAD Windows 2000/XP-klienter kan ikke laste driveren ned fra Windows 98/Me-tjenere. Bruke skriveren i nettverket 3-43

91 Canon LASER SHOT LBP-1120-gruppen Når du installerer CAPT, vil [Canon LASER SHOT LBP-1120]-ikonet opprettes i [Skrivere]-mappen, og [Canon LASER SHOT LBP-1120]- gruppemappen opprettes på datamaskinen. [Canon LASER SHOT LBP-1120]-gruppen legges dessuten til [Programmer] i [Start]-menyen. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Når du dobbelklikker på [Canon LASER SHOT LBP-1120]-mappen, vises ikonene for [Canon LASER SHOT LBP-1120]-gruppen. Avinstallere Canon LASER SHOT LBP-1120 Starter avinstalleringsprogrammet for CAPT. Hvis CAPT ikke fungerer som det skal, kan det hjelpe å avinstallere det og deretter installere det på nytt. (Se "Avinstallere CAPT", på s ) Canon LASER SHOT LBP-1120 Statusvindu Utskriftsstatus og maskinstatus vises ved hjelp av animasjon og lyd. Det finnes også funksjoner som lar deg ta pauser og slette utskriving. For å åpne statusvinduet, klikker du på statusvinduikonet på oppgavelinjen, og deretter velger du [Canon LASER SHOT LBP-1120] fra lokalmenyen som vises. (Se "Åpne statusvinduet", på s ) 3-44 Canon LASER SHOT LBP-1120-gruppen

92 Canon LASER SHOT LBP-1120 Problemløser Starter Problemløserprogrammet for CAPT. Programmet hjelper deg med å løse utskriftsproblemer i Windows 98/Me eller 2000/XP. (Se "Bruke Problemløser", på s ) Canon LASER SHOT LBP-1120 Hjelp Velger filen Canon LBP-1120 Hjelp CAPT. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Canon LASER SHOT LBP-1120-gruppen 3-45

93 Avinstallere CAPT Hvis CAPT-programmet ikke fungerer som det skal, kan det hjelpe å fjerne det og så installere det på nytt. Før du begynner må du kontrollere at du har installeringsprogramvaren tilgjengelig. CAPT avinstalleres ved å følge prosedyren under. 3 VIKTIG Før du avinstallerer CAPT, må du lukke alle programmer. Bruke Canon Advanced Printing Technology 1 Sørg for å lukke alle programmer som kjører. 2 Åpne [Canon LASER SHOT LBP-1120]-mappen på datamaskinen, og og dobbelklikk deretter på [Avinstallere Canon LASER SHOT LBP-1120]. [Avinstallere Canon LASER SHOT LBP-1120]-dialogboksen vises. 3 Klikk på [OK]. Avinstalleringen utføres og dialogboksen som ber deg om å starte Windows opp nå nytt, vises når avinstallasjonen er fullført Avinstallere CAPT

94 4 Klikk på [OK]. Windows startes opp på nytt. MERKNAD For å fjerne USB-porten, ser du under Komme igang. Når programvaren ikke er korrekt installert, må den installeres på nytt, men du må først avinstallere før du installerer den igjen. Du kan ikke installere CAPT i Windows 2000/XP, med mindre du har administrative rettigheter til dette. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Avinstallere CAPT 3-47

95 Skrive ut et dokument For å skrive ut et dokument, følger du prosedyren under. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 1 I programvaren hvor dokumentet er åpent, velger du [Skriv ut] for å skrive ut dokumentet. 2 I [Skriv ut]-dialogboksen, velger du skrivernavnet fra [Navn], og klikker deretter på [Egenskaper]. Egenskaper-dialogboksen åpnes. 3 Spesifiser de ulike utskriftsinnstillingene i Egenskaper-dialogboksen. For å skifte mellom kategorier, klikker på [Sideoppsett], [Fullfører], og [Kvalitet]-kategoriene. Du kan også spesifisere de ulike utskriftsinnstillingene ved å velge en profil. MERKNAD Se "Bruke utskriftsalternativene", på s eller online-hjelp for nærmere informasjon om hvordan du bruker utskriftsalternativene. 4 Etter at alle utskriftsinnstillingene er spesifisert, klikker du på [OK] i Egenskaper-dialogboksen. 5 Klikk på [OK] i [Skriv ut]-dialogboksen. Dokumentet vil nå skrives ut med de innstillingene du har spesifisert Skrive ut et dokument

96 Avbryte utskriftsjobben Du kan avbryte en utskriftsjobb som pågår i Canon LBP-1120-statusvinduet. For å avbryte utskriftsjobben, følger du prosedyren under. 1 Start utskrivingen. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Statusvinduet vises. 2 Klikk på -knappen på verktøylinjen. Du kan utføre andre utskriftsjobboperasjoner i statusvinduet. Stanser utskrivingen midlertidig av gjeldende dokument. Fortsetter utskrivingen etter en pause. Avbryte utskriftsjobben 3-49

97 Hente frem Egenskaper-dialogboksen Egenskaper-dialogboksen for skriverdriveren, inneholder en rekke muligheter hvor du kan sette opp og kontrollere skriveren. For å hente frem Egenskaper-dialogboksen, følger du den prosedyren under som gjelder din versjon av Windows. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology For Windows 98/Me Hvis du henter frem [Skriveregenskaper]-dialogboksen fra programvaren, vil de spesifiserte innstillingene være tilgjengelig for gjeldende utskriftsjobb. Hvis du henter frem [Skriveregenskaper]-dialogboksen fra [Skrivere]-mappen, kan du sette opp skriverkonfigurasjonen eller spesifisere skriverdriverens innstillinger for hver utskriftsjobb. Hente frem Skriveregenskaper-dialogboksen fra programvaren. 1 I programvaren velger du [Skriv ut] for å vise [Skriv ut]- dialogboksen. 2 Velg navnet på skriveren din fra listeboksen i lokalmenyen, og klikk på [Egenskaper]. Hente frem Skriveregenskaper-dialogboksen fra Skrivere-mappen. 1 Klikk på [Start], pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. 2 Høyreklikk på skriverikonet i [Skrivere]-mappen og klikk deretter på [Egenskaper] Hente frem Egenskaper-dialogboksen

98 For Windows 2000/XP CAPT for windows 2000/XP har to hoved Egenskaper-dialogbokser: [Skriveregenskaper]-dialogboksen og [Utskriftsinnstillinger]-dialogboksen. I [Utskriftsinnstillinger]-dialogboksen, kan du spesifisere skriverdriverens innstillinger. I [Skriveregenskaper]-dialogboksen kan du sette opp skriverkonfigurasjonen. Hente frem Utskriftsinnstillinger-dialogboksen fra programvaren Hvis du henter frem [Utskriftsinnstillinger]-dialogboksen fra programvaren, vil de spesifiserte innstillingene være tilgjengelig for gjeldende utskriftsjobb. 3 1 Velg [Skriv ut] i programvaren for å vise [Skriv ut]- dialogboksen. 2 Velg navnet på skriveren din fra listeboksen i lokalmenyen, og klikk deretter på [Egenskaper]. Hente frem Utskriftsinnstillinger-dialogboksen fra Skrivere-mappen Hvis du henter frem [Utskriftsinnstillinger]-dialogboksen fra [Skrivere]-mappen, kan du spesifisere skriverdriverens innstillinger for hver utskriftsjobb. MERKNAD For å hente frem [Utskriftsinnstillinger]-dialogboksen fra [Skrivere]-mappen, kreves det rett til full tilgangskontroll for skriveren. Hvis du ikke kan hente frem [Utskriftsinnstillinger]-dialogboksen fra [Skrivere]-mappen, kan du gjøre det fra programvaren. Bruke Canon Advanced Printing Technology 1 Klikk på [Start], pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. 2 Høyreklikk på skriverikonet for din skriver i [Skrivere]-mappen og klikk deretter på [Utskriftsinnstillinger]. Hente frem Egenskaper-dialogboksen 3-51

99 Hente frem Utskriftsinnstillinger-dialogboksen fra Skrivere-mappen. Du kan sette opp skriverkonfigurasjonen i [Skriveregenskaper]-dialogboksen. 1 Klikk på [Start], pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. 2 Høyreklikk på skriverikonet for din skriver i [Skrivere]-mappen, og klikk deretter på [Egenskaper]. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology 3-52 Hente frem Egenskaper-dialogboksen

100 Bruke utskriftsalternativene Du kan spesifisere en mengde skriverinnstillinger i Egenskaper-dialogboksen. Når du åpner Egenskaper-dialogboksen, vil du finne flere kategorier. Du kan veksle mellom de ulike kategoriene ved å klikke på dem, og så angi innstillingene inni respektive kategori. MERKNAD Antall kategorier som vises i Egenskaper-dialogboksen, avhenger av hvordan systemet er satt opp. Denne seksjonen beskriver utskriftsalternativene du kan stille inn i Egenskaper-dialogboksen, og gir forklaring på hvordan du spesifiserer de ulike innstillingene for å skrive ut et dokument. MERKNAD For mer informasjon om de følgende funksjonene, kan du se online-hjelp. For å vise online-hjelp, velger du det emnet du vil vite mer om og trykker på [F1], eller du kan klikke på [?] på tittellinjen og deretter velger du det som er av interesse. For Windows 98/Me Skjermeksemplene viser Windows 98. Generelt-kategorien Lar deg skrive ut en testside eller angi skillesider. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for operativsystemet. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Bruke utskriftsalternativene 3-53

101 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Detaljer-kategorien Angir innstillinger for skriverport og tidsavbrudd. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for operativsystemet Bruke utskriftsalternativene

102 Deling-kategori Angir innstillingene for skriverdeling. Denne kategorien er bare tilgjengelig når filog skriver-deling er påslått. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for operativsystemet. 3 Sideoppsett-kategorien Angir skriverinnstillingene som er beskrevet under. Bruke Canon Advanced Printing Technology Bruke utskriftsalternativene 3-55

103 Profil Lar deg velge skriverdriverinnstillingene som er lagret som profiler. (Se "Bruke Profiler til utskrift", på s ) Sidestørrelse Lar deg velge den papirstørrelsen som du arbeider med i programmet. (Letter, Legal, A4, B5, Executive, Envelope DL, Envelope #10, Envelope C5, Envelope Monarch, Index Card, and 3 egendefinerte papirstørrelser. Navn på egendefinerte papirstørrelser kan brukeren selv definere.) Utdatastørrelse Lar deg velge papirstørrelsen som skal brukes ved utskrift. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology MERKNAD Velg [Bruk samme papirstørrelse] hvis du vil skrive ut i den papirstørrelsen som du arbeider med i programmet. Hvis utdatastørrelsen en en annen enn [Bruk samme papirstørrelse], vil bildet automatisk reduseres eller forstørres slik at det passer til siden. Kopier Lar deg angi antall eksemplarer som skal skrives ut. (1-999). Retning Lar deg velge utskriftsretning i forhold til papiret (Stående, Liggende). Sideoppsett Lar deg velge antall sider per ark (1, 2, 4, 8, 9). Når du velger mer enn 1, kan det hende at bildet reduseres for å passe til den valgte utskriftsstørrelsen. (Se "Skrive ut flere sider på ett ark", på s ) Manuell skalering/siderekkefølge Lar deg krympe eller forstørre bilder. Dette alternativet vises bare når du velger [1 side per ark] som sideoppsett. (Se "Skalere et dokument", på s ) Når du velger 2, 4, 8 eller 9 sider per ark i [Sideoppsett], vises [Siderekkefølge]. Du kan angi ønsket siderekkefølge ved utskrift av flere sider. Papirtype Viser [Papirtype]-nedtrekksmenyen og lar deg velge egnet papirtype til utskriften. Du kan velge følgende papirtyper: Vanlig papir: Transparenter, etikettark og vanlig papir (64-90 g/m 2 ) Tykt papir: Vanlig papir ( g/m 2 ) og spesialpapir (90 g/m 2 ) Tykt papir, høyt: Postkort, konvolutter og egendefinert papir med bredde som er mindre eller samme som 182mm 3-56 Bruke utskriftsalternativene

104 MERKNAD Hvis du bruker et postkort, en konvolutt eller egendefinert papirstørrelse med en bredde på mindre enn 182 mm, vil skriverdriveren skrive ut som [Tykt papir, høyt], selv om du har angitt [Vanlig Papir] eller [Tykt papir]. Vis innstillinger Viser listen over gjeldende skriverinnstillinger. (See "Se skriverinnstillingene", på s ) Egendefinert papirstørrelse Lar deg angi egendefinerte papirstørrelser (formularer) for hurtigvalg. (Se "Velge innstilling for egendefinert papirstørrelse", på s ) Overlegging Lar deg legge data som du ofte bruker, for eksempel en logo, til utskriftssdataene fra programmet. (Se "Bruke utskrift med overlegging", på s ) 3 Fullfører-kategorien Angir om utskriftene skal sorteres. Kryss av i [Sorter]-avkrysningsboksen for å sortere utskriftene. Bruke Canon Advanced Printing Technology Preferenser [Preferanser] i [Fullfører]-kategorien åpner [Preferanser]-dialogboksen som vist under. Bruke utskriftsalternativene 3-57

105 Kjør utskrift selv om det blir oppdaget feil papirstørrelse Avkrysningsboksen gjør det mulig å tvinge sidene til å skrives ut, selv når papirstørrelsen ikke passer. Hvis det ikke er krysset av, blir du bedt om å bytte papir når det oppdages en papirstørrelse som ikke passer. 3 Kvalitet-kategorien Angir innstillingene for oppløsning, rastreringsmetode, lysskarphet og kontrast. Bruke Canon Advanced Printing Technology Oppløsning Lar deg angi skriverens oppløsning i punkter per tomme (600, 300). (Se "Spesifisere utskriftskvaliteten", på s ) Rastrering Lar deg angi rastreringmetodene (Mønster 1, Mønster 2, og Jevn). (Se "Spesifisere utskriftskvaliteten", på s ) Lysstyrke Lar deg angi det relative forholdet av lyse og mørke felter i et bilde og dette uttrykkes som et relativt område fra -80% til +80%. (Se "Spesifisere utskriftskvaliteten", på s ) Kontrast Justerer graden av forskjellen mellom de lyseste og de mørkeste områdene i et bilde. (Se "Spesifisere utskriftskvaliteten", på s ) 3-58 Bruke utskriftsalternativene

106 Flere alternativer Gir tilgang til innstillingene for [Tonertetthet], [Tonersparer], og [Automatisk bildeforbedring]. (Se "Spesifisere tonertettheten", på s og "Bruke automatisk bildeforbedring", på s ) For Windows 2000/XP Skjermeksemplene viser Windows Generelt-kategorien Lar deg skrive ut en testside. Vis [Utskriftsinnstillinger]-dialogboksen for å angi skriverdriverens innstillinger. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for operativsystemet. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Deling-kategorien Angir innstillingene for skriverdeling. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for operativsystemet. Bruke utskriftsalternativene 3-59

107 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Porter-kategorien Angir porten hvor skriveren er tilkoplet. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for operativsystemet Bruke utskriftsalternativene

108 Avansert-kategorien Lar deg angi utskriftsstyringens innstillinger. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for operativsystemet. 3 Sikkerhet-kategori Lar deg angi sikkerhetsinnstillingene. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for operativsystemet. Bruke Canon Advanced Printing Technology Bruke utskriftsalternativene 3-61

109 Velg formular-kategorien Denne driveren støtter tre egendefinerte papirstørrelser. Hvis du bruker de egendefinerte skjemaene som er definert i [Skjemaer]-kategorien i skrivertjenerens [Egenskaper]-dialogboks, kan du legge til informasjon om de egendefinerte papirstørrelsene. Skjemadefinisjoner må samsvare med skriverens spesifiskasjoner. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Valgte skjemaer Viser de tre formularnavnene. Endre formular Åpner [Endre formular]-dialogboksen. Denne dialogboksen inneholder en liste over tilgjengelige formularer og deres definisjoner (Tilgjengelige formularer har en høyde på: cm og en bredde på: cm) som ble angitt i [Formular]-kategorien i skrivertjenerens Egenskaper- dialogboks. Det er bare skjemaer som samsvarer med skriverens spesifikasjoner som vises i listen som tilgjengelige. Når du velger et skjema på listen og så klikker på [OK], vil formularinformasjonen kopieres over på det skjemaet du har valgt på [Valgte skjemaer]-listen i [Valgte formular]-kategorien Bruke utskriftsalternativene

110 Sideoppsett-kategorien Angir skriverinnstillingene som er beskrevet under. 3 Profil Lar deg velge skriverdriverinnstillingene som er lagret som profiler. (Se "Bruke Profiler til utskrift", på s ) Sidestørrelse Lar deg velge den papirstørrelsen du arbeider med i programmet. (Letter, Legal, A4, B5, Executive, Envelope DL, Envelope #10, Envelope C5, Envelope Monarch, Index Card, og 3 egendefinerte papirstørrelser. Brukeren kan selv definere navnene på egendefinerte papirstørrelser.) Utdatasstørrelse Lar deg velge papirstørrelsen som skal brukes ved utskrift. Bruke Canon Advanced Printing Technology MERKNAD Velg [Bruk samme papirstørrelse] hvis du vil skrive ut på den papirstørrelsen som du arbeider med i programmet. Hvis utskrftstørrelsen er en annen enn [Bruk samme papirstørrelse], vil bildet automatisk reduseres eller forstørres så det passer til siden. Kopier Lar deg angi antall eksemplarer som skal skrives ut. (1-999). Retning Lar deg velge utskriftsretningen i forhold til skriverens papir (Stående, Liggende). Bruke utskriftsalternativene 3-63

111 Sideoppsett Lar deg velge antall sider som skal skrives ut per ark (1, 2, 4, 8, 9). Når du velger flere enn 1, kan det hende at bildet reduseres slik at det passer til den valgte utskriftsstørrelsen. (Se "Skrive ut flere sider på ett ark", på s ) Manuell skalering/siderekkefølge Lar deg krympe eller forstørre bilder. Dette alternativet vises bare når du har valgt [1 side per ark] som sideoppsett. (Se "Skalere et dokument", på s ) Når du velger 2, 4, 8 eller 9 ark per ark i [Sideoppsett], vises [Siderekkefølge]. Du kan spesifisere ønsket siderekkefølge når du skal skrive ut flere sider. 3 Bruke Canon Advanced Printing Technology Papirtype Viser [Papirtype]-nedtrekksmenyen og lar deg velge egnet papirtype til utskriften. Papirtypene du kan velge er som følger: Vanlig papir: Transparenter, etikettark og vanlig papir (64-90 g/m 2 ) Tykt papir: Vanlig papir ( g/m 2 ), og spesialpaper (90 g/m 2 ) Tykt papir, høyt: Postkort, konvolutter og egendefinert papir med bredde som er mindre eller samme som 182mm MERKNAD Hvis du bruker et postkort, en konvolutt eller egendefinert papirstørrelse med en bredde på mindre enn 182 mm, vil driveren skrive ut som [Tykt papir, høyt], selv om du har angitt [Vanlig papir] eller [Tykt papir]. Vis innstillingen Viser listen over gjeldende skriverinnstillinger. (See "Se skriverinnstillingene", på s ) Overlegging Lar deg legge data som du ofte bruker, for eksempel en logo, til utskriftsdataene fra et program. (Se "Bruke utskrift med overlegging", på s ) 3-64 Bruke utskriftsalternativene

112 Fullføre-kategorien Angir om utskriftene skal sorteres. Kryss av i [Sorter]-avkrysningsboksen for å sortere utskriftene. 3 Preferenser [Preferanser] i [Fullfører]-kategorien åpner dialogboksen [Preferanser], vist under. Bruke Canon Advanced Printing Technology Kjør utskrift selv om det blir oppdaget feil papirstørrelse Hvis du krysser av i avkrysningsboksen, vil det bli mulig å tvinge sidene til å skrives ut, selv om papirstørrelsen ikke passer. Hvis det ikke er krysset av, blir du bedt om å bytte papir når det oppdages en papirstørrelse som ikke passer. EMF-køstyring Avkrysningsboksen stiller inn filformatet for utskriftsstyring. Hvis det er krysset av i avkrysningsboksen, skjer køstyringen i metafilformat. Hvis det ikke er krysset av, skjer køstyringen i RAW-format. Hvis skriveren er satt opp som en nettverkskriver, vil den være innstilt på RAW-format. Bruke utskriftsalternativene 3-65

Laserskriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Laserskriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP3200 Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 http://no.yourpdfguides.com/dref/536462

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 http://no.yourpdfguides.com/dref/536462 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON LBP-3300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON LBP-3300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

LBP-1210 Laserskriver

LBP-1210 Laserskriver LBP-1210 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All informasjon i denne håndboken er opphavsrettslig

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning CANON I-SENSYS LBP2900B

Din bruksanvisning CANON I-SENSYS LBP2900B Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

LBP-810 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-810 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-810 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All informasjon i denne håndboken er opphavsrettslig

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP-1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/816419

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP-1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/816419 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Produktsikkerhetsguide TP-

Produktsikkerhetsguide TP- Produktsikkerhetsguide TP- M5000N TP-M5000N Før du bruker denne maskinen, må du lese produktsikkerhetsguiden. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Innledning

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/5426506

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/5426506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

MW-100 Mobil skriver. Brukerhåndbok Generell beskrivelse Prosedyrer for bruk Tillegg m.m.

MW-100 Mobil skriver. Brukerhåndbok Generell beskrivelse Prosedyrer for bruk Tillegg m.m. Brukerhåndbok Generell beskrivelse Prosedyrer for bruk Tillegg m.m. MW-100 Mobil skriver l Les denne brukerhåndboken før du tar i bruk skriveren. l Vi anbefaler at du oppbevarer håndboken på et hensiktsmessig

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer