Brukermanual. DIGITAL CAMERA FINEPIX S4500-Serien FINEPIX S4400-Serien FINEPIX S4300-Serien FINEPIX S4200-Serien. Før du starter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. DIGITAL CAMERA FINEPIX S4500-Serien FINEPIX S4400-Serien FINEPIX S4300-Serien FINEPIX S4200-Serien. Før du starter."

Transkript

1 BL01614-G01 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX S4500-Serien FINEPIX S4400-Serien FINEPIX S4300-Serien FINEPIX S4200-Serien Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne manualen forklarer hvordan ditt FU- JIFILM digitalkamera og medfølgende programvare brukes. Kontroller at du har lest og forstått innholdet og advarslene i For din sikkerhet (s. ii) før du bruker kameraet. Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering og avspilling Mer om fotografering Mer om avspilling Filmer Tilkoplinger Menyer For informasjon om relaterte produkter, besøk vår nettside Tekniske merknader Feilsøking Vedlegg

2 For din sikkerhet ii Sørg for å lese disse merknadene før bruk Sikkerhetsmerknader Se til at du bruker kameraet riktig. Les gjennom disse sikkerhetsmerknadene og Brukermanual forsiktig før bruk. Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted. Om ikonene Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat. ADVARSEL FORSIKTIG Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres. Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres. Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen informasjon som skal observeres. Kople fra strømuttaket. Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ( Viktig ). Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ( Forbudt ). Fylte sirkler med utropstegn forteller deg en handling som må utføres ( Obligatorisk ). ADVARSEL Hvis det oppstår et problem, slå av kameraet og fjern batteriet, kople fra og trekk ut vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av kameraet når det slipper ut røyk, slipper ut uvanlig lukt eller befinner seg i en annen unormal tilstand kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler. Skal ikke brukes på badet eller i dusjen. Skal ikke demonteres. ADVARSEL Ikke la vann eller fremmedlegemer komme i kameraet. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i kameraet, slå det av, og fjern deretter batteriet, kople fra og trekk ut vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av kameraet kan forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler. Ikke bruk kameraet på badet eller i dusjen. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Prøv aldri å demontere eller endre (åpne aldri kamerahuset). Hvis denne forholdsregelen ikke overholdes kan det føre til brann eller elektriske støt. Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre elektriske Interne støt eller skader som følge av å skadde deler berøres. Fjern batteriet deler må ikke med en gang, pass på å unngå skader eller elektriske støt, og ta produktet med til kjøpsstedet for konsultasjon. berøres Skal ikke endres eller varmes opp, og strømledningen skal ikke vris eller trekkes i mer enn nødvendig, og ikke plasser tunge gjenstander oppå strømledningen. Disse handligene kan skade strømledningen og forårsake brann eller elekrisk sjokk. Hvis strømledningen er skadet, ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler. Ikke plasser kameraet på en ustabil overflate. Dette kan gjøre at kameraet faller eller velter og forårsaker skade. Gjør aldri forsøk på å ta bilder i bevegelse. Ikke bruk kameraet mens du går eller kjører et kjøretøy. Dette kan føre til at du faller eller at du blir involvert i en trafikkulykke. Ikke berør noen metalldeler av kameraet under tordenvær. Dette kan forårsake elektrisk sjokk pga. indusert strøm fra lynutladning. Ikke bruk batteriet unntatt slik det er spesifisert. Legg inn batteriet i overensstemmelse med indikatoren.

3 For din sikkerhet ADVARSEL Ikke varm opp, skift ut eller demonter batteriet. Ikke slipp eller utsett batteriet for støt. Ikke lagre batteriet med metallprodukter. Ikke bruk andre ladere enn de modellene som er spesifisert til å lade batteriet. En hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre at batteriet sprekker eller lekker og føre til brann eller skade. Bruk kun det batteriet og de vekselstrømsadapterne som er spesifisert for bruk med dette kameraet. Ikke bruk andre spenninger enn den strømforsyningsspenningen som er vist. Bruk av andre strømkilder kan forårsake brann. Hvis batteriet lekker og væsker kommer i berøring med øyne, hud eller klær. Skyll det aktuelle området med rent vann og oppsøk lege eller ring et nødnummer med én gang. Ikke bruk laderen til å lade andre batterier enn de som er spesifisert her. Ni-MH batterillader er designet for FUJIFILM HR-AA Ni-MH-batterier. Bruk av laderen til å lade opp konvensjonelle batterier eller andre typer oppladbare batterier kan gjøre at batteriet lekker væske, overoppvarmes eller sprekker. Eksplosjonsfare hvis batteriet settes inn feil. Byttes kun med samme eller tilsvarende type. Ikke bruk i nærheten av brennbare objekter, eksplosive gasser eller støv. Ved bæring av batteriet skal det installeres i et digitalt kamera eller beholdes i den harde esken. Ved oppbevaring av batteriet skal det beholdes i den harde esken. Ved bortskaffing skal batteriterminalene tildekkes med isolasjonstape. Kontakt med andre metalliske gjenstander eller batterier kan føre til at batteriet antennes eller eksploderer. Minnekortene skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Siden minnekortene er små, kan de svelges av barn. Se til at minnekortene oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis et barn svelger et minnekort, må lege oppsøkes eller ring et nødnummer. FORSIKTIG Ikke bruk dette kameraet på steder som påvirkes av oljedamp, damp, fuktighet eller støv. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Ikke la kameraet ligge på steder som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Ikke la kameraet ligge på steder som f.eks. en lukket bil eller i direkte sollys. Dette kan forårsake brann. FORSIKTIG Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn. Ikke plasser tunge gjenstander på kameraet. Dette kan gjøre at den tunge gjenstanden velter eller faller og forårsaker skade. Ikke flytt kameraet mens strømadapteren er tilkoplet. Ikke trekk i ledningen for å kople fra strømadapteren. Dette kan skade strømledningen eller kablene og forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ikke bruk strømadapteren hvis pluggen er skadet eller kontakten er løs. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller strømadapteren i en klut eller et teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og misforme huset eller forårsake brann. Når du rengjør kameraet eller du ikke har planer om å bruke kameraet over lang tid, fjern batteriet og kople fra og trekk ut strømadapteren. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det forårsake brann eller elektrisk sjokk. Når ladingen er ferdig, kopler du laderen fra strømuttaket. Hvis du lar laderen være tilkoplet strømuttaket, kan dette forårsake brann. Bruk av blits for nære øynene til personer kan påvirke synet til vedkommende midlertidig. Vær spesielt forsiktig ved fotografering av spedbarn og unge barn. Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fingeren til å holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut. Be om regelmessig innvendig testing og rengjøring av kameraet. Støvoppsamling i kameraet kan forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler for å be om innvendig rengjøring hvert 2. år. Vennligst merk at dette ikke er en gratis tjeneste. Ta fingrene dine bort fra blitsen før blitsen går av. Å ikke etterfølge denne forholdsregelen kan føre til brannskader. Hold blitsvinduet rent og ikke bruk blitsen hvis vinduet er tildekket. Å ikke etterfølge denne forholdsregelen kan føre til røyk eller misfarging. iii

4 For din sikkerhet iv Strømforsyning og batteri * Bekreft batteritypen før du leser følgende beskrivelser. I det følgende forklares riktig bruk av batterier og hvordan du forlenger batteriets levetid. Feil bruk av batterier kan forårsake kortere levetid på batteriene, samt lekkasje, for høy varme, brann eller eksplosjon. 1 Kameraet bruker oppladbare litiumionbatterier * Ved levering er ikke batteriet fulladet. Lad alltid opp batteriet før det brukes. * Ved transport av batteriet, installer det i et digitalt kamera eller oppbevar det i den myke vesken. Batterifunksjoner Batteriet taper gradvis ladningen også hvis det ikke er i bruk. Bruk et batteri som har blitt ladet nylig (i løpet av den siste dagen eller to) for å ta bilder. For å maksimalisere batteriets brukstid, skal kameraet slås av så hurtig som mulig hvis det ikke er i bruk. Antallet tilgjengelige rammer vil være lavere på kalde steder eller ved lave temperaturer. Ta med et ekstra fulladet batteri. Du kan også øke energimengden som produseres ved å legge batteriet i lommen eller på et annet varmt sted for å varme det opp og deretter sette det inn i kameraet rett før du tar et bilde. Hvis du bruker en varmepute, se til at du ikke plasserer batteriet rett mot puten. Det kan hende at kameraet ikke virker hvis du bruker et utladet batteri under kalde forhold. Lade batteriet Du kan lade batteriet ved bruk av batteriladeren (inkludert). - Batteriet kan ladet ved omgivelsestemperaturer mellom 0 C og +40 C. Se Brukermanual for ladetid for batteriet. - Du må lade batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom +10 C og +35 C. Hvis du lader batteriet ved en temperatur utenfor dette området, tar ladingen lenger tid, da ytelsen til batteriet er nedsatt. - Du kan ikke lade batteriet ved temperaturer på 0 C eller lavere. Det oppladbare litiumionbatteriet trenger ikke lades helt ut eller brukes til det går tomt før det lades. Batteriet kan føles varmt etter at det er ladet eller rett etter det har blitt brukt. Dette er helt normalt. Ikke lad opp et fulladet batteri. Batteriets levetid Ved normale temperaturer brukes minst 300 ganger. Hvis tiden som batteriet gir energi forkortes betydelig, indikerer dette at batteriet har nådd enden av sin effektive levetid og må byttes ut. Merknader om oppbevaring Hvis batteriet oppbevares over lange perioder mens det er ladet, kan ytelsen til batteriet være nedsatt. Hvis batteriet ikke skal brukes på en stund, skal batteriet brukes til det er utladet før oppbevaring. Hvis du ikke har tenkt å bruke kameraet på lang tid, fjern batteriene fra kameraet. Oppbevar batteriet på et kaldt sted. - Batteriet skal oppbevares på et tørt sted med en omgivelsestempertur på mellom +15 C og +25 C. - Batteriet skal ikke oppbevares på svært varme eller ekstremt kalde plass. Håndtere batteriet Forsiktighetsregler for din sikkerhet: Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander slik som smykker eller hårpinne. Ikke varm opp batteriet eller kast det inn i flammer. Ikke forsøk å demonter eller endre batteriet. Ikke lad batteriet med andre ladere enn de som er spesifisert. Kast brukt batteri med en gang. Ikke la batteriet falle ned eller la det utsettes for sterke støt. Ikke utsett batteriet for vann. Hold alltid batteriterminalene rene. Ikke oppbevar batteriene på varme steder. Og hvis du bruker batteriet over lang tid, vil kamerahuset og selve batteriet bli svært varmt. Dette er normalt. Bruk strømadapteren hvis du tar bilder eller viser bilder over lengre tid. 2 Kamera bruker alkaliske eller Ni-MH (nikkelmetalhydrid) oppladbare batterier i størrelse AA * For detaljer om batteriene som du kan bruke, se Brukermanual til kameraet. Forsiktighetsregler ved bruk av batteri Ikke varm opp batteriene eller kast dem inn i flammer. Ikke transporter batteriene med metallobjekter, slik som f.eks. smykker eller hårspenner. Ikke utsett batteriene for vann, og hold batteriene på avstand fra fuktighet eller lagring på fuktige steder. Ikke gjør forsøk på å demontere eller endre batteriene, inkludert batterihusene. Ikke utsett batteriene for større støt. Ikke bruk batterier som lekker, er deformerte eller misfargede. Ikke lagre batteriene på varme eller fuktige steder. Oppbevar batteriene utilgjengelige for spedbarn og små barn.

5 For din sikkerhet Se til at batteriets polaritet (C og D) er riktig. Du må ikke bruke nye og brukte batterier sammen. Ikke bruk ladede og tomme batterier sammen. Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker samtidig. Hvis du ikke har tenkt å bruke kameraet på lang tid, fjern batteriene fra kameraet. Merk hvis kameraet oppbevares uten batterier, vil innstillingene for tid og dato slettes. Batteriene kjennes varme ut rett etter bruk. Før du fjerner batteriene, må kameraet slås av, og vent til batteriene har kjølt seg ned. Siden batteriene ikke virker bra i kaldt vær eller på kalde steder, varm opp batteriene ved å plassere dem på innsiden av klærne før bruk. Batteriene virker ikke bra hvis de er kalde. De kommer til å virke igjen hvis temperaturen går tilbake til vanlig. Smuss (slik som fingeravtrykk) på batteriterminalene gjør at batteriene lader mindre og dermed reduseres antall bilder. Tørk batteriterminalene forsiktig med en myk tørr klut før lasting. Hvis det lekker noe som helst væske fra batteriene, skal batteriavdelingen tørkes grundig, og deretter skal nye batterier settes inn. Hvis batterivæske kommer i kontakt med hender eller klær, skal området skylles grundig med vann. Merk at batterivæske kan forårsake synstap hvis den kommer inn i øynene dine. Hvis dette skjer, ikke gni øynene dine. Skyll væsken ut med rent vann, og oppsøken din for behandling. Bruke Ni-MH-batterier i AAstørrelse riktig Ni-MH-batterier som oppbevares ubrukt i lange perioder kan bli deaktivert. Og dessuten kan gjentatte oppladinger med Ni-MH-batterier som kun er delvis utladet gjør at de lider av minnevirkningen. Ni-MH-batterier som er deaktiverte eller har blitt påvirket av minne lider av problemet med å kun yte energi i en kort periode etter oppladingen. For å forhindre dette problemet skal batteriene lades ut og tømmes flere ganger ved bruk av kameraets Tømming av oppladbare batterier -funksjon. Deaktivering og minne er spesifikke for Ni-MH-batterier og er faktisk ikke batterifeil. Se Brukermanual for prosedyre for Tømming av oppladbare batterier. FORSIKTIG Ikke bruk funksjonen Tømming av oppladbare batterier ved bruk av alkaliske batterier. For å lade Ni-MH-batterier brukes hurtigbatteriladeren (selges separat). Se instruksjonene som medfølger laderen for å sikre at laderen brukes riktig. Ikke bruk laderen til å lade opp andre batterier. Merk at batteriene føles varme ut etter at de lades. På grunn av måten kameraet er konstruert, brukes en liten mengde selv når kameraet er avslått. Merk spesielt at ved å la Ni-MH-batterier være i kameraet over lang tid vil overutlade batteriene og kan gjøre at de blir ubrukelige selv etter lading. Ni-Mh-batterier vil tømmes av seg selv hvis de ikke er i bruk, og tiden de kan brukes kan forkortes som følge av dette. Ni-MH-batterier vil forringes hurtig hvis de overutlades (f.eks. ved å tømme batteriene med blitsen). Bruk funksjonen Tømming av oppladbare batterier som finnes i kameraet for å lade ut batteriene. Ni-MH-batterier har begrenset levetid. Hvis et batteri kun kan brukes i kort tid, selv etter gjentatte utladings-ladingssykluser, kan det ha nådd slutten på levetiden. Avfallshåndtering av batterier Foreta bortskaffing av batteriene i overensstemmelse med de lokale avfallsforskriftene. 3 Merknader for begge modeller ( 1, 2 ) Vekselstrømadapter Bruk alltid strømsadapteren med kameraet. Bruk av annen strømadapter enn FUJIFILM strømadapter kan gi skade på det digitale kameraet ditt. For detaljer om strømadapteren, se Brukermanual for kameraet ditt. Bruk strømadapteren kun for innendørs bruk. Plugg strømledningen godt inn i strømuttaket. Slå av FUJIFILM digitale kamera før støpselet trekkes ut av kontakten. For å kople fra, trekkes støpselet forsiktig ut. Ikke trekk i ledningen for å kople fra strømadapteren. Ikke bruk strømadapteren med noe annet utstyr enn kameraet ditt. Ved bruk vil strømadapteren bli varm å berøre. Dette er normalt. Ikke demonter strømadapteren. Dette kan være farlig. Ikke bruk strømadapteren på et varmt og fuktig sted. Ikke utsett strømadapteren for sterke støt. Strømadapteren kan avgi en summing. Dette er normalt. Ved bruk i nærheten av en radio kan strømadapteren forårsake statisk støy. Hvis dette skjer, flytt kameraet bort fra radioen. v

6 For din sikkerhet Før bruk av kameraet Rett ikke kameraet mot ekstremt lyssterke kilder, slik som solen på en skyfri himmel. Hvis denne forholdsregelen ikke overholdes kan kameraets bildesensor bli skadet. Testbilder før fotografering For viktige bilder (slik som i bryllup og reiser over store avstander), ta alltid et testbilde og vis bildet for å sikre at kameraet virker normalt. FUJIFILM Corporation kan ikke ta ansvar for noen tilfeldige tap (slik som kostnadene av fotografering eller tap av inntekt fra fotografering) som har oppstått som en følge av feil med dette produktet. Merknader om opphavsrett Bilder som tas ved bruk av ditt digitale kamerasystem kan ikke brukes på en slik måte at de bryter med opphavsrettslige lover uten samtykket til eieren, med mindre det er ment til personlig bruk. Merk at det gjelder visse restriksjoner for sceneopptredener, underholdning og utstillinger, selv hvis det er ment kun til personlig bruk. Brukerne bes også om å være oppmerksomme på at overføringen av minnekort som inneholder bilder eller data som er beskyttet under opphavsrettslige lover kun er tillatt innenfor de begrensningene som er satt ved disse lovene om opphavsrett. Håndtering av ditt digitale kamera For å sikre at bilder tas opp riktig, må du ikke utsette kameraet for støt eller slag mens det tas et bilde. Flytende krystall Hvis LCD-skjermen er skadet, må du være spesielt oppmerksom på de flytende krystallene i skjermen. Hvis noen av følgende situasjoner skulle oppstå, utfør straks handlingen som er beskrevet. Hvis krystall kommer i berøring med huden: Tørk området med en klut, og vask deretter grundig med såpe og rennende vann. Hvis du får krystaller i øynene: Skyll det aktuelle øyet med rent vann i minst 15 minutter, og oppsøk deretter lege. Hvis flytende krystall svelges: Skyll munnen grundig med vann. Drikk store mengder vann og fremkall oppkast. Oppsøk deretter lege. Selv om LCD-skjermen er produsert ved hjelp av svært sofistikert teknologi, kan være at det forekommer svarte eller opplyste bildepunkter. Dette er ikke en funksjonsfeil og påvirker ikke innspilte bilder. Informasjon om varemerker E og xd-picture Card er varemerker som tilhører FUJIFILM Corporation. IBM PC/AT er et registrert varemerke som tilhører International Business Machines Corp. i USA. Macintosh, QuickTime og Mac OS er varemerker for Apple Inc. i USA og andre land. Windows 7, Windows Vista og Windows-logoen er varemerker for Microsoft-gruppen. IrSimple -varemerket eies av Infrared Data Association. IrSS -varemerket eller IrSimpleShot -varemerket eies av Infrared Data Association. Logoene SDHC og SDXC er varemerker for SD-3C, LCC. HDMI-logoen er et varemerke. YouTube er et varemerke som tilhører Google Inc. Andre selskaps- eller produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive selskapene. Merknader om elektrisk interferens Hvis kameraet skal brukes på sykehus eller fly, vennligst vær oppmerksom på at dette kameraet kan forårsake interferens med annet utstyr på sykehuset eller flyet. For detaljer, vennligst kontroller de gjeldende forskriftene. Forklaring av fargefjernsynssystem NTSC: National Television System Committee, spesifikasjoner som brukes hovedsakelig i USA, Canada og Japan. PAL: Phase Alternation by Line, et fargefjernsynssystem som hovedsakelig brukes av europeiske land og China. Exif Print (Exif ver. 2.3) Exif Print-format er et nylig revidert filformat for digitalkamera som inneholder en rekke opptaksopplysninger for optimale utskrifter. VIKTIG MERKNAD: Les før programvaren benyttes Direkte eller indirekte eksport, i sin helhet eller delvis, av lisensiert programvare er forbudt uten tillatelse fra gjeldende styrende organ. vi

7 Om denne manualen Les manualen og advarslene på sidene ii vi før du bruker kameraet. Slå opp i kildene nedenfor for informasjon om spesifikke emner. Spørsmål og svar om kameraet... s. viii Du vet hva du vil, men vet ikke hva det heter? Finn svaret i Spørsmål og svar om kameraet. Feilsøking... s. 109 Har du et spesifikt problem med kameraet? Finn svaret her. Innhold... s. xi Innhold gir en oversikt over hele manualen. Hovedfunksjonene til kameraet er listet opp her. Advarselmeldinger og skjermbilder... s. 116 Finn ut betydningen av det blinkende ikonet eller feilmeldingen på monitoren. Ordliste... s. 120 Forklaring på noen av de tekniske uttrykkene som brukes kan finnes her. Minnekort Bilder kan lagres på minnekort (selges separat) av typen SD, SDHC, og SDXC (s. 10), referert til som minnekort i denne bruksanvisningen. vii

8 Spørsmål og svar om kameraet Finn emner ut fra oppgave. Kamerainnstillinger Spørsmål Nøkkelfrase Se side Hvordan stiller jeg kameraets klokke? Dato og tid 14 Kan jeg stille klokken til lokal tid når jeg er reiser? Tidsforskjell 101 Hvordan unngår jeg at displayet slår seg av automatisk? Auto strøm av 104 Hvordan gjør jeg displayet lysere eller mørkere? LCD-lysstyrke 104 Hvordan unngår jeg at kameraet piper og klikker? Drifts- og utløservolum 99 Stillemodus 18 Kan jeg endre lyden lukkeren lager? Lukkerlyd 99 Hva betyr ikonene på displayet? Display 4 Hvor mye strøm er det igjen i batteriet? Batterinivå 16 Kan jeg øke kapasiteten på oppladbare Ni-MH-batterier? Utlade 105 Kan jeg legge til dato og tid da bildene ble tatt. Datomerking 105 Dele bilder Spørsmål Nøkkelfrase Se side Kan jeg skrive ut bilder på min skriver hjemme? Skrive ut bilder 62 viii

9 Spørsmål og svar om kameraet Ta bilder Spørsmål Nøkkelfrase Se side Hvordan kan jeg unngå uskarpe bilder? Dobbel bildestabiliseringsmodus 17 Hvordan kan jeg ta gode portretter? Intelligent ansiktsgjenkjenning 31 Kan kameraet automatisk justere innstillingene for forskjellige motiver? M-modus 15 Kan jeg velge mine egne innstillinger for forskjellige motiver? Motivprogram 21 Hvordan kan jeg være sikker på at mitt motiv smiler når jeg tar bildet? Gjenkjenne smil 22 Hvordan kan jeg være sikker på at ingen blunket da bildet ble tatt? Gjenkjenne blunk 32 Kan jeg prioritere å fokusere på en bestemt persons ansikt? Ansiktsgjenkjenning 82 Hvordan tar jeg nærbilder? Makromodus (nærbilder) 35 Hvordan unngår jeg at blitsen går av? Hvordan unngår jeg at øynene til personer i bildene mine lyser rødt når jeg bruker blits? Hvordan lyser jeg opp skygger i motlysbilder? Hvordan kan jeg ta en serie bilder med ett enkelt trykk? Blitsmodus Modus for seriefotografering Hvordan kan jeg ta gruppebilder der fotografen er med? Selvutløsermodus 38 Hvordan tar jeg et panorama? Bev. Panorama 24 Kan jeg velge lukkerhastighet og blenderåpning? P-, S-, A-, og M-modus 26 Kan jeg lagre og hente frem kamerainnstillinger? C-modus 30 Hvordan justerer jeg eksponering? Eksponeringskompensasjon 44 Hvordan beholder jeg et motiv i bevegelse i fokus? Sporing 82 Hvordan tar jeg opp filmer? Ta opp filmer 57 Hvordan komponerer jeg bilder i søkeren? EVF/LCD-knapp 5 ix

10 Spørsmål og svar om kameraet Se på bilder Spørsmål Nøkkelfrase Se side Hvordan kan jeg se på bildene mine? Spille av enkeltbilder 46 Hvordan kan jeg enkelt slette bilder? b-knappen 20 Hvordan kan jeg velge og slette individuelle bilder eller slette alle bilder på en gang? Sletting av bilder 54 Kan jeg zoome inn på bilder under avspilling? Zoom under avspilling 47 Kan jeg markere bilder med favoritt (I) -vurdering? I Favoritter 47 Hvordan kan jeg se mange bilder samtidig? Flerbildeavspilling 49 Kan jeg lage fotobøker med favorittbildene mine? Fotobokhjelp 51 Hvordan kan jeg finne bilder? Bildesøk 53 Kan jeg beskytte bildene mine mot utilsiktet sletting? Beskytt 92 Kan jeg skjule ikonene på displayet mens jeg ser på bildene mine? Velge visningsformat 46 Kan jeg velge bilder for opplasting til YouTube TM? Kan jeg velge bilder for opplasting til Facebook? Laste opp bilder 89 x

11 Innhold For din sikkerhet... ii Sikkerhetsmerknader... ii Om denne manualen...vii Spørsmål og svar om kameraet...viii Før du starter Introduksjon... 1 Symboler og konvensjoner... 1 Medfølgende tilleggsutstyr... 1 Kameraets deler... 2 Kameradisplay... 4 Velgerhjulet... 6 Første trinn Stroppen og objektivdekslet... 7 Sette inn batteriene... 8 Sette inn minnekortet...10 Slå kameraet på og av...13 Opptaksmodus...13 Avspillingsmodus...13 Grunnleggende innstilling...14 Grunnleggende fotografering og avspilling Ta bilder i M (motivgjenkjenning)-modus...15 Se på bilder...20 Mer om fotografering Opptaksmodus...21 M MOTIVGJENKJENNING...21 B AUTO...21 SP MOTIVPROGRAM...21 N BEV. PANORAMA...24 P: PROGRAM AE...26 S: BLENDERAUTO...27 A: BLENDERPR. AE...28 M: MANUELL...29 C: EGENDEFINERT MODUS...30 Intelligent ansiktsgjenkjenning...31 Blunkgjenkjenning...32 Fokuslås...33 F Makro og Supermakro (nærbilder)...35 N Bruk av blits (Intelligent blits)...36 J Bruk selvutløseren...38 I Seriefotografering (Pulsmodus)...40 c Øyeblikkelig zoom...42 d Eksponeringskompensasjon...44 xi

12 Innhold xii Mer om avspilling Avspillingsalternativer...46 Zoom under avspilling...47 I Favoritter: Vurdere bilder...47 Se på fotoinformasjon...48 Flerbildeavspilling...49 Vise panoramabilder...50 k Fotobokhjelp...51 Opprette en Fotobok...51 Se på fotobøker...52 Redigere og slette fotobøker...52 b Bildesøk...53 A Slette bilder...54 Slette ett bilde...54 Slette flere bilder...55 Slette alle bilder...56 Filmer F Ta opp filmer...57 a Se på filmer...59 Tilkoplinger Se bilder på TV...60 Skrive ut bilder via USB...62 Kople til kameraet...62 Skrive ut valgte bilder...62 Skrive ut DPOF-utskriftsordren...63 Opprette en DPOF-utskriftsordre...65 Se bilder på en datamaskin...68 Installere programvaren...68 Kople til kameraet...72 Menyer Bruke menyene: Opptaksmodus...74 Bruke F-Modusmenyen...74 F-Modusmeny alternativer...75 N ISO...75 O BILDESTØRRELSE...76 P FINEPIX FARGE...77 Bruke opptaksmenyen...77 Alternativer på opptaksmenyen...78 T BILDEKVALITET...79 D HVITBALANSE...79 H SKARPHET...80 C LYSMÅLING...81 F AF-MODUS...81 S ANSIKTSGJENKJENN...82 J AE BKT EV-TRINN...85 I BLITS...85

13 Innhold Bruke menyene: Avspillingsmodus...86 Bruke F-Modusmenyen...86 F-Modusmeny alternativer...86 I BILDEFRAMVISNING...87 Bruke avspillingsmenyen...88 Avspillingsmenyens alternativer...88 j MERKE FOR OPPL B FJERN RØDE ØYNE...91 D BESKYTT...92 G BESKJÆR BILDE...93 O ENDRE STØRRELSE...94 C ROTER BILDE...95 F STEMMEOPPTAK...96 J BILDEFORHOLD...97 Innstillingsmenyen...98 Bruke innstillingsmenyen...98 Innstillingsmenyens alternativer...99 N TIDSFORSKJELL K FORMATERE A BILDEVISNING B BILDENUMMER I AVSPILL. -LYDSTR J LCD-LYSSTYRKE M AUTOM. AVSLÅING D DIGITAL ZOOM P LADE UT (Bare Ni-MH batterier) S DATOMERKING Tekniske merknader Tilleggsutstyr Tilbehør fra FUJIFILM Vedlikehold av kameraet Feilsøking Feilsøking Advarselmeldinger og -skjermbilder Vedlegg Ordliste Kapasitet for minnekort Spesifikasjoner xiii

14 xiv Memo

15 Introduksjon Symboler og konvensjoner Følgende symboler brukes i denne manualen: 3 Forsiktig: Denne informasjonen bør leses før bruk for å sikre korrekt bruk. 1 Merk: Ting å legge merke til når kameraet benyttes. 2 Tips: Ytterligere informasjon som kan være nyttig ved bruk av kameraet. Menyer og annen tekst i kameraets monitor vises med fet skrift. I illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan skjermen være forenklet av forklaringshensyn. Før du starter Medfølgende tilleggsutstyr Følgende deler kommer sammen med kameraet: AA alkaliske (LR6) batterier ( 4) USB-A/V kabel Stropp Grunnleggende manual Objektivdeksel CD-ROM 1

16 Introduksjon Kameraets deler For mer informasjon, se sidenummeret til høyre for hvert element. 1 Hempe til stropp Zoomknapp...16, 47, 49 3 Utløserknapp g (Intelligent ansiktsgjenkjenning)- knapp I (seriefotografering)-knapp G (PÅ/AV)-bryter F (fotomodus)-knapp...74, 86 8 Indikatorlys Velgerhjul Hjelpelys for AF...34 Selvutløserlys...39 * Illustrasjoner i denne håndboken kan endres av forklaringshensyn. 11 Blits Knapp for åpning av blitsen Mikrofon... 57, Høyttaler... 59, Objektiv...13, 122 2

17 Introduksjon 16 Elektronisk søker Velgerknapp (se nedenfor) 18 Monitor DISP (display)/back (tilbake)-knapp...17, 18, a (avspilling)-knapp... 20, Stativfeste 22 Deksel til batterikammer Batterikammerets lås EVF/LCD (displayvalg)-knapp d (eksponeringskompensasjon/ fotoinformasjon)-knapp... 44, Terminaldeksel...60, 62, Minnekortspor Kontakt for USB-A/V-kabel...60, 62, HDMI minikontakt Før du starter Velgerknappen Flytt markør opp c (øyeblikkelig zoom)-knapp (s. 42) b (slette)-knapp (s. 20) MENU/OK-knapp (s. 14) Flytt markøren til venstre F (makro)-knapp (s. 35) Flytt markøren til høyre N (blits)-knapp (s. 36) Flytt markøren ned J (selvutløser)-knapp (s. 38) 3

18 Introduksjon Kameradisplay Disse indikatorene kan vises under opptak og avspilling. Indikatorene som vises varierer med kamerainnstillingene. Opptak DATE 12/31/ :00 AM STILL INN 250 F3. 1 Avspilling 12/31/2050 1/250 F3.1 10:00 AM N :3 N 1 Antall tilgjengelige bilder Bildestørrelse Fokuseringsadvarsel Datomerking Stillemodus Kontinuerlig modus Lysmåling Indikator for intelligent ansiktsgjenkjenning Opptaksmodus Blitsmodus Makro-(nærbilde) modus Seriefotografering Fokusramme Gavebilde Indikator for stillemodus Indikator for fjerning av røde øyne Indikator for intelligent ansiktsgjenkjenning Indikator for avspillingsmodus...20, Uskarphetsvarsel...36, 112, Dato og tid Lukkerhastighet og blenderåpning Følsomhet Bildekvalitet FinePix farge Hvitbalanse Batterinivå Dobbel bildestabiliseringsmodus Eksponeringsindikator Indikator for eksponeringskompensasjon Beskyttet bilde Indikator for DPOF-utskrift Indikator for stemmenotat Fotobokhjelpindikator Marker for opplasting til Bildenummer Vurdering

19 Introduksjon Den elektroniske søkeren (EVF) Den elektroniske søkeren viser samme informasjon som monitoren, og kan brukes når lysforholdene gjør det vanskelig å se bildet i monitoren. For å veksle mellom monitoren og den elektroniske søkeren, trykk på knappen EVF/LCD (valget ditt forblir aktivt når kameraet slås av eller velgerhjulet dreies til en annen innstilling). EVF LCD Før du starter 5

20 Introduksjon Velgerhjulet For å velge opptaksmodus, drei modusikonet til merket ved siden av velgerhjulet. B (AUTO): Et enkelt sikt-og-skyt -modus anbefalt for førstegangsbrukere av digitale kameraer (s. 21). M (MOTIVGJENKJENNING): Et sikt-ogskyt -modus der kameraet automatisk justerer innstillingene for å passe til motivet (s. 15). SP (MOTIVPROGRAM): Velg et motivprogram som passer til motivet eller opptaksforholdene og la kameraet gjøre resten (s. 21). P, S, A, M: Velges for full kontroll over kamerainnstillingene, inkludert blender (M og A) og/eller lukkertid (M og S) (s. 26). C (EGENDEFINERT): Bruke lagrede innstillinger for modusene P, S, A og M (s. 30). F (FILM): Ta opp filmer med lyd (s. 57). N (BEV. PANORAMA): Ta en serie bilder og kombinere dem for å lage et panorama (s. 24). 6

21 Stroppen og objektivdekslet Feste stroppen Fest stroppen til de to hempene som vist nedenfor. Objektivdekslet Fest objektivdekslet som vist. For å unngå å miste objektivdekslet, før den medfølgende snoren gjennom hempen (q) og fest objektivdekslet til stroppen (w). Første trinn 3 Forsiktig Sørg for at stroppen er riktig festet for å unngå å miste kameraet. 7

22 Sette inn batteriene Kameraet bruker fire AA alkaliske, litium eller oppladbare Ni-MH-batterier. Et sett med fire alkaliske batterier leveres sammen med kameraet. Sett inn batteriene i kameraet som beskrevet nedenfor. 1 Åpne dekslet til batterikammeret. Skyv batterikammerets lås i den viste retningen og åpne batterikammerets deksel. 1 Merk Sørg for at kameraet er avslått før du åpner dekselet til batterikammeret. 3 Forsiktig Ikke åpne dekselet til batterikammeret når kameraet er slått på. Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det resultere i skade på bildefilene eller minnekortene. Ikke bruk overdreven kraft når du håndterer batteridekslet. 2 Sett inn batteriene. Sett inn batteriene i retningen som vises med + og merkene inne i batterikammeret. 3 Forsiktig Sett inn batteriene i riktig retning. Bruk aldri batterier med flassende eller skadet hylse eller bland gamle og nye batterier, batterier med forskjellige ladenivåer, eller batterier av forskjellige typer. Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan det resultere i at batteriene lekker eller overopphetes. Bruk aldri mangan- eller Ni-Cd-batterier. Batterihylse Kapasiteten på alkaliske batterier varierer med fabrikatet og faller ved temperaturer under 10 C; Ni-MH-batterier anbefales. Fingeravtrykk og annet søl på batteriterminalene kan forkorte batteriets levetid. 8

23 Sette inn batteriene 3 Lukk dekslet til batterikammeret. Lukk batterikammerets deksel og skyv det inn til låsen klikker på plass. 3 Forsiktig Ikke bruk makt. Hvis ikke batterikammerets deksel lukker seg, kontroller at batteriene er satt riktig inn og prøv igjen. 2 Tips: Bruke en vekselstrømsadapter Kameraet kan få strøm ved en valgfri vekselstrømsadapter og likestrømskopling (selges separat). Velge batteritype Når du har byttet batteriene INNSTILLINGER 5 /5 HJELPEMENY med batterier av en annen VIDEOSYSTEMLITIUM TILBAKESTILL ALKALISK EGENDEF. type, velg batteritypen med BATTERITYPENI-MH alternativet T BATTERITYPE LADE UT på Innstillingsmenyen (s. 100) for å være sikker på at batterinivået vises riktig og at kameraet ikke uventet slår seg av. Første trinn 9

24 Sette inn minnekortet Kameraet kan lagre bilder på minnekort (selges separat) av typen SD, SDHC, og SDXC. Kompatible minnekort SD-, SDHC- og SDXC-minnekort fra FUJIFILM og SanDisk er godkjente for bruk med kameraet. Du finner en komplett liste over godkjente minnekort på html. Kameraet kan ikke brukes med xd-picture Cards eller MultiMediaCard (MMC). 3 Forsiktig Minnekort kan låses slik at man ikke kan formatere kortet, lagre opptak eller slette bilder. Før du setter inn et minnekort, skyv skrivesperren til ulåst posisjon. Bryter for skrivesperre 10

25 Sette inn minnekortet Sette inn minnekortet Åpne dekslet til batterikammeret Merk Sørg for at kameraet er avslått før du åpner dekselet til batterikammeret. Sett inn minnekortet. Hold minnekortet vendt slik som vist nedenfor, skyv det inn til det klikker på plass bakerst i sporet. 3 Lukk dekslet til batterikammeret. Lukk batterikammerets deksel og skyv det inn til låsen klikker på plass. Fjerne minnekortet Etter at du har kontrollert at kameraet er avslått, skyv kortet inn og slipp det deretter langsomt. Kortet kan nå fjernes for hånd. Første trinn Klikk Pass på at kortet er i riktig retning; ikke sett det inn skjevt eller bruk makt. 3 Forsiktig Minnekortet kan sprette ut hvis du fjerner fingeren din umiddelbart etter å ha dyttet inn kortet. Minnekort kan være varme etter at de er tatt ut av kameraet. Dette er normalt og angir ikke en funksjonsfeil. 11

26 Sette inn minnekortet 3 Forsiktig Ikke slå av kameraet eller ta ut minnekortet mens minnekortet formateres, eller mens data registreres på eller slettes fra kortet. Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det skade kortet. Formatter SD/SDHC/SDXC minnekort før førstegangs bruk, og formatter alle minnekort på nytt etter at du har brukt dem i en datamaskin eller annen enhet. For mer informasjon om formatering av minnekort, se side 102. Minnekort er små og kan bli svelget; hold dem utenfor barns rekkevidde. Kontakt lege umiddelbart hvis barn svelger minnekort. minisd eller microsd adaptre som er større eller mindre enn standard dimensjoner på et SD/SDHC/SDXC-kort støtes kanskje ikke ut normalt; dersom kortet ikke støtes ut, må du ta med kameraet til en autorisert servicerepresentant. Ikke ta ut kortet med makt. Ikke sett merkelapper på minnekortet. Flassende merkelapper kan føre til funksjonsfeil. Filmopptak kan bli avbrutt med noen typer SD/SDHC/SDXC minnekort. Bruk et y-minnekort eller bedre når du tar opp HD-filmer. Formatering av minnekort i kameraet lager en mappe der bildene lagres. Ikke slett eller gi nytt navn til denne mappen. Ikke rediger, slett eller gi nytt navn til bildefiler. Bruk alltid kameraet til å slette bilder fra minnekort før du redigerer eller omdøper filer, kopier dem til en datamaskin og rediger eller døp om kopiene, ikke originalene. 12

27 Slå kameraet på og av Opptaksmodus Skyv G-bryteren i retningen som vises nedenfor. Objektivet utvider seg automatisk. Avspillingsmodus For å slå på kameraet og begynne avspilling, trykk på a-knappen i omtrent ett sekund. Skyv G-bryteren for å slå av kameraet. 2 Tips: Bytte til avspillingsmodus Trykk på a-knappen for å starte avspillingen. Trykk utløseren halvveis inn for å returnere til opptaksmodus. 3 Forsiktig Påse at linsedekslet er tatt av før du skrur på kameraet. Bruk av kraft for å hindre objektivet fra å gå ut kan føre til skade eller funksjonsfeil. Bilder kan påvirkes av fingermerker og andre merker på objektivet. Hold objektivet rent. G-knappen kopler ikke kameraet helt fra strømforsyningen. Trykk på a-knappen igjen eller skyv på bryteren G for å slå av kameraet. 2 Tips: Bytte til opptaksmodus For å gå ut til opptaksmodus, trykk utløseren halvveis inn. Trykk på a-knappen for å returnere til avspilling. Første trinn 2 Tips: Autom. avslåing Kameraet slår seg av automatisk hvis ingen operasjoner utføres i tidsrommet valgt i M AUTOM. AVSLÅING -menyen (se side 104). For å slå på kameraet, bruk G-bryteren, eller trykk på a-knappen i omtrent ett sekund. 13

28 Grunnleggende innstilling En dialogboks for språkvalg vises første gang kameraet slås på. Still inn kameraet som forklart nedenfor (for informasjon om nullstilling av klokken eller bytte av språk, se side 99). 1 2 Velg et språk. START MENU ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL PORTUGUÊS SET NO Still inn dato og klokkeslett. DATO/TID IKKE STILT INN ÅÅ. MM. DD : AM 2009 STILL INN NEI 1.1 Beveg valgknappen opp eller ned for å utheve et språk. 1.2 Trykk på MENU/OK. 2.1 Trykk valgknappen mot venstre eller høyre for å markere år, måned, dag, time eller minutt og trykk opp eller ned for å endre. Uthev datoformat og trykk valgknappen opp eller ned for å endre visningsrekkefølgen for år, måned og dag. 2.2 Trykk på MENU/OK. En melding om batteritype vil bli vist; dersom typen avviker fra typen som er satt inn i kameraet, må du bruke alternativet T BATTERITYPE i innstillingsmenyen (s. 100) til å angi korrekt type. 2 Tips: Kameraklokken Hvis batteriene fjernes i lengre tid, vil kameraklokken og batteritypen bli nullstilt, og språkvalgdialogen vises når kameraet slås på. Hvis batteriene blir stående i kameraet i cirka 10 timer, kan batteriet fjernes i omtrent 24 timer uten at klokken, språkvalget eller batteritypen må stilles inn på nytt. 14

29 Ta bilder i M (motivgjenkjenning)-modus Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta bilder i M modus. 1 Slå på kameraet. Skyv G-bryteren for å slå på kameraet. 2 VelgM-modus. Vri velgerhjulet til M. M I denne modusen analyserer kameraet automatisk komposisjonen og velger motivmodus etter opptaksforholdene og motivet: b (PORTRETT): Portretter av mennesker. Valgt motivmodus c (LANDSKAP): Menneskeskapt eller naturlig landskap. d (NATT): Landskap i dårlig lys. e (MAKRO): Motiv nært kamera. f (NATTPORTRETT): Portretter av mennesker i dårlig lys. g (MOTLYSPORTRETT): Portretter i motlys. a (AUTO) velges hvis ingen av de ovenstående oppdages. Grunnleggende fotografering og avspilling 15

30 Ta bilder i M (motivgjenkjenning)-modus 3 Kontroller batterinivået. Kontroller batterinivået i displayet. 4 Komponer bildet. Bruk zoom-kontrollen til å komponere bildet i monitoren. q w Velg W for å zoome ut Zoomindikator Velg T for å zoome inn Indikator Beskrivelse IKKE NOE IKON Batteriene er delvis utladet. q B (rød) Batteriene er nesten utladet. Bytt så snart som mulig. w A Batteriene er tomme. Slå kameraet (blinker rødt) av og bytt batterier. 1 Merk Det kan være at batterivarsel ikke vises før kameraet slås av, spesielt hvis batteriene brukes på nytt etter å ha vært helt utladet en gang. Strømforbruket varierer sterkt fra modus til modus; advarselen om lavt batteri (B) vises kanskje ikke, eller vises i noen modi bare kort før kameraet slår seg av, eller når du veksler fra opptak til avspilling. Som standardinnstilling bruker kameraet bare optisk zoom. Om ønskelig kan digital-zoom (s. 104) brukes for å zoome inn nærmere. 2 Tips: Fokuslås Bruk fokuslås (s. 33) for å fokusere på motiver som er utenfor fokusrammen. 16

31 Ta bilder i M (motivgjenkjenning)-modus Holde kameraet Hold kameraet støtt med begge hender og støtt albuene mot siden av kroppen. Skjelving eller ustøe hender kan gjøre bildet uskarpt. Hold fingre og andre objekter unna objektivet og blitsen for å unngå bilder som ikke er i fokus eller som er for mørke (undereksponerte). Opptaksinformasjon For å velge hvilken opptaksinformasjon og hvilke hjelpelinjer som vises, trykk på DISP/BACK-knappen. Indikatorer synlige HD-komponering Indikatorer skjult Beste komposisjon For å bruke hjelpelinjer for beste komposisjon; plasser hovedmotivet i skjæringspunktet mellom to linjer eller juster en av de horisontale linjene til samme nivå som horisonten. Når du bruker HD-komponering, vises en veiledning for bildeforholdet 16:9 for å gjøre det enklere å komponere HD-opptak. Bruk fokuslås (s. 33) for å fokusere på motiv som ikke vil være i midten av bildet på det ferdige fotografiet. Unngå uskarpe bilder Hvis motivet er dårlig belyst, INNSTILLINGER 3 /5 kan uskarphet forårsaket av LCD-LYSSTYRKE EVF/LCD-MODUS KONTINUERLIG kamerabevegelse reduseres AUTOM. AVSLÅING KUN VIDEO OPT DOBBEL AV BILDESTAB. ved å velge L DOBBEL FJERN RØDE ØYNE BLUNKGJENKJENNING BILDEST. i innstillingsmenyen (s. 100). I B-modus blir også uskarpheter forårsaket av motivets bevegelse (dobbel bildestabiliseringsmodus) redusert. Følsomheten økes når dobbel bildestabiliseringsmodus er aktiv. Vær oppmerksom på at uskarpheter likevel kan oppstå i noen situasjoner. VI anbefaler at du slår av dobbel bildestabilisering. når du bruker stativ. Grunnleggende fotografering og avspilling 17

32 Ta bilder i M (motivgjenkjenning)-modus Stillemodus I situasjoner der kameralyder eller lys kan være uønsket, hold DISP/BACK-knappen nede til o vises (vær klar over at stillemodus ikke er tilgjengelig ved avspilling av film eller stemmenotat). Kameraets høyttaler og hjelpelys for AF/selvutløserlys slås av og volumet (s. 99) kan ikke justeres (legg merke til at hjelpelys for AF fortsatt kan lyse når C er valgt i motivmodus). For å gå tilbake til drift, trykk på DISP/ BACK -knappen til o -ikonet ikke vises lengre. 5 Fokuser. Trykk utløserknappen halvveis inn for å fokusere. 1 Merk Objektivet kan lage lyd når kameraet fokuserer; dette er normalt. I M-modus justerer kameraet fokus kontinuerlig. Dette øker batteribruken. Hvis kameraet klarer å fokusere, vil det pipe to ganger, og indikatorlampen vil lyse grønt. Hvis kameraet ikke kan fokusere, vil fokusrammen bli rød, s vises og indikatorlyset vil blinke grønt. Endre komposisjonen eller bruk fokuslåsen (s. 33). 18

33 Ta bilder i M (motivgjenkjenning)-modus 6 Ta bildet. Trykk utløseren rolig resten av veien ned for å ta bildet. 2 Tips: Utløseren Utløseren har to posisjoner. Ved å trykke utløseren halvveis inn (q) stilles fokus og eksponering; for å ta bildet, trykk utløseren resten av veien ned (w). q Dobbelt pip Trykk halvveis w Klikk Trykk resten av veien ned 1 Merk Hvis motivet er dårlig belyst, kan det hende at hjelpelyset for AF tennes for å hjelpe til ved fokuseringen (s. 34). For informasjon om bruk av blits når belysningen er dårlig, se side 36. Indikatorlys Indikatorlys Indikatorlyset viser kamerastatus som følger: Indikatorlys Kamerastatus Lyser grønt Fokus låst. Varsel for uskarphet, fokus eller eksponering. Bilde kan tas. Blinker grønt Blinker grønt Lagrer bilder. Flere bilder kan tas. og oransje Lagrer bilder. Ingen flere bilder kan tas Lyser oransje på nåværende tidspunkt. Blinker Blitslading; blitsen vil ikke gå av når oransje bildet tas. Objektiv- eller minnefeil (minnekort er Blinker rødt fullt eller ikke formatert, formatfeil, eller annen minnefeil). 2 Tips: Advarsler Detaljerte advarsler vises på displayet. Se sidene for mer informasjon. Grunnleggende fotografering og avspilling 19

34 Se på bilder Bilder vises på monitoren. Når viktige bilder skal tas er det lurt å først ta et testbilde for å se resultatet. 1 Trykk på a-knappen. Sletting av bilder For å slette bildet som vises i monitoren, trykk valgknappen opp (b). Følgende dialog vil vises. Det sist tatte bildet vil vises på monitoren Velg BILDE og trykk på MENU/ OK. For å slette bildet, trykk på MENU/OK. SLETT STILL INN SLETTE OK? BILDE VALGTE BILDER ALLE BILDER TILBAKE 2 Vise flere bilder. Trykk valgknappen til høyre for å se på bilder i rekkefølgen de ble tatt, eller trykk til venstre for å se på bilder i omvendt rekkefølge. Trykk på utløseren for å gå tilbake til opptaksmodus. JA AVBRYT For å avslutte uten å slette bildet, trykk på DISP/ BACK. 2 Tips: Avspillingsmenyen Bilder kan også slettes fra avspillingsmenyen (s. 54). 20

35 Opptaksmodus Velg opptaksmodus ut fra motivet som skal fotograferes. Vri velgerhjulet til ønsket innstilling for å velge opptaksmodus (s. 6). Følgende modi er tilgjengelige: M MOTIVGJENKJENNING Kameraet analyserer automatisk komposisjonen og velger motivmodusen som passer, avhengig av motiv og opptaksforhold (s. 15). B AUTO Velg for klare og skarpe bilder. Denne modus anbefales i de fleste situasjoner. SP MOTIVPROGRAM Kameraet har et utvalg av motivmodi, som hver er tilpasset spesielle opptaksforhold eller en spesifikk type motiv, og som kan tildeles SP-posisjonen på velgerhjulet: 1 Vri velgerhjulet til SP Trykk på MENU/OK for å vise opptaksmenyen. Trykk valgknapp opp eller ned for å markere A MOTIVPROGRAM. Trykk valgknappen til høyre for å vise en motivliste. Trykk valgknappen opp eller ned for å markere et motiv. Trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet. Inntil innstillingen blir endret som beskrevet ovenfor, vil samme motivmodus bli valgt når velgerhjulet dreies til SP. Mer om fotografering 21

36 Opptaksmodus Motiv B ZOOM-BRACKETING C NATURLIG & N D NATURLIG LYS C PORTRETT d BABYMODUS K SMIL & TA OPP M LANDSKAP N SPORT O NATT H NATT (STATIV) P FYRVERKERI Q SOLNEDGANG R SNØ S STRAND U FEST V BLOMSTER W TEKST Beskrivelse Kameraet tar tre bilder: ett med gjeldende zoom-forhold, et annet zoomet inn til 1,4 og et tredje zoomet inn til 2. Få gode resultater med motiver i motlys og i andre situasjoner med vanskelig lys. Kameraet tar to bilder: ett uten blits og ett med. Fang opp naturlig lys innendørs, i dårlig lys, eller der hvor blits ikke kan brukes. Velg denne modus for portretter med naturlige og myke hudtoner. Velg denne modus for naturlige hudfarger når du tar portretter av spedbarn. Blitsen slås av automatisk. Lukkeren utløses automatisk når intelligent ansiktsgjenkjenning oppdager et smilende ansikt. Velg denne modus for skarpe og klare opptak av bygninger og landskap i dagslys. Velg denne modusen ved fotografering av motiver i bevegelse. Korte lukkertider prioriteres. Velg denne modusen for dårlig belyste skumrings- eller nattscener. Følsomheten økes automatisk for å redusere uskarpheter som skyldes kamerabevegelse. Velg denne modusen for lange lukkertider ved opptak om natten. Bruk stativ for å forhindre uskarpheter. Lange lukkertider brukes for å fange opp det forlengede lysutbruddet fra fyrverkeri. Trykk på d-knappen for å vise en dialog for lukkertidsvalg og trykk velgeren opp og ned for å velge en lukkertid. Velg denne modusen for å fange opp de sterke fargene ved soloppgang og solnedgang. Velg for klare og skarpe bilder som fanger glansen og klarheten i omgivelser dominert av hvit snø. Velg for klare og skarpe bilder som fanger opp glansen og klarheten på en solopplyst strand. Fang innendørs bakgrunnslys under forhold med lavt lys. Velg for levende nærbilder av blomster. Kameraet fokuserer i makroområdet. Ta klare bilder av tekst eller tegninger som er trykt. Kameraet fokuserer i makroområdet. 22

37 Opptaksmodus B Zoom-Bracketing Hver gang lukkerknappen trykkes inn tar kameraet tre bilder: et med nåværende zoomforhold og en bildestørrelse på O, det neste zoomet til 1,4 og beskåret til P, samt et tredje zoomet til 2 og beskåret til Q (bildene blir kun tatt dersom det er ledig minne til tre bilder). To rammer vises for å markere områdene som vil bli tatt med på det andre og det tredje bildet; den ytre rammen viser området som vil bli tatt med 1,4 zoom, den innerste rammen området som vil bli tatt med 2 zoom. Trykk 6-knappen for å velge fra bred til høy beskjæring. Bred Høy 1 Merknader Digital zoom kan ikke brukes. Er digital zoom aktiv når B modus velges, vil zoom bli satt til maksimal optisk zoominnstilling. Seriefotografering er begrenset til I og OFF. C Naturlig & N Denne modus hjelper til å sikre gode resultater ved motiver i motlys samt i andre situasjoner med vanskelig belysning. Før opptak heves blitsen; det er kun mulig å ta bilder når blitsen er hevet. Hver gang utløseren trykkes inn tar kameraet to bilder: et uten blits for å bevare naturlig belysning, umiddelbart etterfulgt av et annet bilde med blits. Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig. 1 Merknader Må ikke brukes på steder hvor det ikke er tillatt med blitsfotografering. Kun tilgjengelig dersom det er plass i minnet til to bilder. Seriefotografering er ikke tilgjengelig. D Naturlig Lys Naturlig Lys Fang opp naturlig lys innendørs, ved lavt lys, eller der hvor blits ikke kan brukes. Blitsen slås av og følsomheten økes for å redusere uskarpheter. Mer om fotografering 23

Om ikonene. Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.

Om ikonene. Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges. Sørg for å lese disse merknadene før bruk Sikkerhetsmerknader Se til at du bruker kameraet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og brukerveiledningen før bruk. Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene,

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-e2s/

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-e2s/ BL00004738-E00 NO DIGITAL CAMERA X-E2S Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-E2S digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E03 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x. BL04650-E01 NO DIGITAL CAMERA X100T Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x100t/ Før du starter Første trinn Grunnleggende

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x. BL04815-100 NO DIGITAL CAMERA X30 Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x30/ Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NIKON COOLPIX L100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NIKON COOLPIX L100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn FUJIFILM X30 bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Oppgradere kamerats fastvare

Oppgradere kamerats fastvare Oppgradere kamerats fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen, kan denne

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM SKREVET AV // FRANK SEBASTIAN HANSEN 1/200 SEKUND F5.6 ISO 800 300 MM Kameraets normale lysmåler havner i problemer når lyset blir feil. Løsningen er å bruke spotmåling, som blant annet hjelper deg til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA FUN CAMERA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA FUN CAMERA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer