EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser."

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. HEIDI GRANDE RØYS Gevinstpotensialet ved forbedringer av måten innkjøp er organisert og gjennomføres på er betydelig. Bruk av elektronisk handel er et nødvendig virkemiddel for å kunne hente ut gevinstene. Hensikten med dette bilaget er å gi inspirasjon og grunnlag for å komme i gang både for virksomheter i offentlig sektor og deres leverandører. Nye Doffin, nye muligheter Side 6 Elektronisk konkurransegjennomføring Side 8 Ehandelssuksess for NTNU Side 15 E-faktura i Oslo kommune Side 19

2 2 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET Leder Det skjer ikke noe før du begynner Om 2005 ble gjennombruddsåret for Markedsplassen ehandel.no, tegner 2006 til å bli året da handelsvolumet tar av. Store aktørers bruk av ehandel.no vil sikre dette. Kommuner som Oslo, Bergen og Trondheim, regionale helseforetak og statlige virksomheter som NTNU og Avinor gjør sammen med de andre offentlige virksomhetene på ehandel.no årlig driftsinnkjøp på ca. 35 milliarder kroner, eller omkring 30 % av samlede driftsinnkjøp i norsk offentlig sektor. Nye offentlige virksomheter skal i tillegg på plass og antall leverandører vil øke fra dagens 350. Ehandelssekretariatets arbeidsoppgaver fra 2006 til 2009 består av mer enn å følge opp og videreutvikle ehandel.no. Med utgangspunkt i enorge 2009 og den underliggende strategi og tiltaksplanen for bruk av elektroniske forretningsprosesser og elektronisk handel i offentlig sektor skal vi legge til rette for at det etableres et helhetlig elektronisk tjenestetilbud for offentlige innkjøp i Norge. Videreutvikling av kunngjøringstjenesten Doffin med funksjonalitet for publisering av konkurransegrunnlag og enkel oppfølging av interesserte leverandører, er et første skritt i retning av fullelektronisk konkurransegjennomføring. Full støtte til elektronisk innsending og evaluering av anbud muliggjort av helelektroniske konkurransegrunnlag er 2009-målet. Konkurranser vil kunne resultere i kontraktstildelinger etter eauksjoner eller i inngåelse av rammeavtaler. Bestilling fra inngåtte avtaler kan, som i dag, gjennomføres på Markedsplassen ehandel.no. Bruk av elektroniske ordrehåndteringsløsninger gir kontroll der betalingskravene skapes, noe vi mener er en nøkkel til suksess for bruk av verktøy i en innkjøpsprosess. Tilrettelegging for elektronisk fakturahåndtering er det viktigste nye satsingsområdet, vi deltar allerede i internasjonalt standardiseringsarbeid på området, og i løpet av 2006 skal løsningsarkitektur og forretningsmodeller komme på plass. Fornyingsministeren er klar i sin tale: Ehandel er en viktig del av fornyingen i offentlig sektor, og det er ingen grunn til å vente med å sette i gang. Gevinstpotensialet ved forbedringer av måten innkjøp er organisert og gjennomføres på er betydelig. Bruk av elektronisk handel er et nødvendig virkemiddel for å hente gevinstene. Hensikten med dette bilaget er å gi inspirasjon og grunnlag for å komme i gang både for virksomheter i offentlig sektor og deres leverandører. André Hoddevik Ehandelssekretariatet Ehandelssekretariatet er Fornyings- og administrasjonsdepartementets operative enhet for økt bruk av elektroniske innkjøpsverktøy i offentlig sektor i Norge. Sekretariatet har tilhold i Departementenes servicesenter, og består av seks personer som arbeider med ehandel på heltid. Hovedformålet er å øke fokuset på effektivisering av anskaffelser og fremme bruk av elektronisk handel i offentlig sektor. Ehandelssekretariatet har det operative ansvaret for både Markedsplassen ehandel.no og Doffin (database for offentlige innkjøp). Scanpix Fra venstre: Rolf Erik Hasle, Peder Bentsen, André Hoddevik, Knut Øyvind Granli, Øystein Holmen, Laila Hegard. Ehandelssekretariatet er Fornyings- og administrasjonsdepartementets operative enhet i ehandelsspørsmål. Vår viktigste informasjonskanal er Ta kontakt med oss på tlf: eller via e-post: dersom du ønsker ytterligere informasjon. Guide er et temabilag fra Guide Media Redaktør: Morten Aasberg, Fagredaktør: Gunnar Bråthen Ehandelssekretariatet: André Hoddevik, Rolf Erik Hasle Journalister: Lennart Hovland, Astrid Beate Madsen, Elizabeth S. Lingjærde, Elisabeth Mürer Konseptutvikling/salg: Inger Marie Pal, / Layout/ombrekking: Creuna Design as Trykk: Dagblad Trykk AS Distribusjon: Annonsebilag til Dagens Næringsliv, Denne utgaven av GUIDE er utgitt av Guide Media i samarbeid med Ehandelssekretariatet Ehandelssekretariatet har ansvaret for oppfølgingen av departementets strategi og tiltaksplan for bruk av elektroniske forretningsprosesser og elektronisk handel i offentlig sektor. Dette gir arbeidsoppgaver innenfor alle de syv fokusområdene for planen, som er regelverk, økonomi, standardisering, IT-løsninger, informasjonsspredning og kompetansebygging, organisering og strategi, samt kunnskap og målinger. Det viktigste nye innsatsområdet i 2006 er tilrettelegging for elektronisk fakturabehandling i offentlig sektor. Doffin er også et nytt ansvarsområde for Ehandelssekretariatet fra 2006 som vil kreve mye oppmerksomhet. Markedsplassen ehandel.no skal videreutvikles og det er en prioritert målsetting å øke volum og antall brukere i forhold til fjordårets nivå. Målgruppen for arbeidet er både statlige og kommunale etater og virksomheter. Ehandelssekretariatet tilbyr offentlig sektor kostnadseffektiv tilgang til helhetlige ehandelstjenester og veiledning i hvordan elektroniske tjenester kan bli et effektivt verktøy for bedre, enklere og sikrere innkjøp. Det tilbys også veiledning i forhold til strategiutvikling, forprosjekter, implementering og gevinstrealisering. Ehandelssekretariatet ledes av André Hoddevik. Peder Bentsen har ansvaret for innholdet på og samt utviklingen av informasjons- og veiledningsmateriell om bruk av elektronisk handel. Rolf Erik Hasle er ansvarlig for rådgivningsog spredningsaktiviteter og oppfølgning av Ehandelssekretariatets satsning mot statlige og kommunale etater og virksomheter. Øystein Holmen er vår webmaster. Knut Øyvind Granli er ansvarlig for etablering av et tjenestetilbud for elektronisk fakturahåndtering. Laila Hegard er ansvarlig for brukerkontakt og oppfølging av operatørenes tjenestetilbud på Markedsplassen ehandel.no og på Doffin. Om du finner dette bilaget interessant vil vi oppfordre deg til å delta på vår årlige heldagskonferanse, som avholdes i Oslo 15. mai. Årets tema er «Strategier for bedre, enklere og sikrere innkjøp i offentlig sektor». Fullt program vil bli gjort tilgjengelig på men du kan allerede nå forhåndspåmelde deg via Statlige giganter satser på ehandel I tur og orden har flere statlige innkjøpsgiganter gjort sitt inntog på Markedsplassen ehandel.no som Avinor, Helse Vest RHF og Helse Sør RHF. Helse Vest Vedlikehold av elektroniske varekataloger kan være en tidstyv for virksomheter som har annet å gjøre enn å bruke tid og ressurser på innkjøp. For å slippe tidstyven vil Helse Vest handle på Markedsplassen ehandel.no. Helse Vest kjøpte varer og tjenester for 4,6 mrd. kroner i De har som målsetting å redusere samlet tid og ressursbruk til kjøp av varer og tjenester med 20 % innen Innen utløpet av 2006 skal 50 % av alle bestillinger gjøres elektronisk. Avinor Avinor, som omsetter for over 5 milliarder kroner årlig, sikter seg inn mot en ehandelomsetning på millioner kroner, fordelt på 100 avtaler. Innen 1. april i år skal alle landets 46 lufthavner handle elektronisk. Avinor har to hovedmål for sin bruk av Markedsplassen ehandel.no: Å senke transaksjonskostnadene og skape mest mulig lojalitet mot rammeavtaler. Avinor, anskaffer årlig for 2,3 milliarder kroner, og registrerer transaksjoner. 90 millioner kroner omsettes allerede elektronisk. Helse Sør Helse Sør, som er blant Norges 25 største virksomheter målt i omsetning, kjøper årlig varer for ca. 4 milliarder kroner. Helse Sørgruppen knyttet seg til Markedsplassen ehandel.no for å forenkle og effektivisere innkjøpsrutiner, og for å få bedre innkjøpsvilkår. Helse Sør eier 8 helseforetak med 24 somatiske sykehus og diverse andre institusjoner. Gruppens inntekter var i ,4 milliarder kroner. Innkjøpsnettverket i Helse Sør har i perioden inngått nye regionale rammeavtaler hvor beregnet besparelse er nærmere 180 mill. kroner.

3 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET 3 Effektivisering av innkjøp ved bruk av elektroniske forretningsprosesser og ehandel er en viktig del av fornyingen i offentlig sektor, og det er ingen grunn til å vente med å sette i gang dette arbeidet. HEIDI GRANDE RØYS Vi skal ha minst like sterkt trykk på fornying av offentlig sektor som den forrige regjeringen. Ehandel er et viktig verktøy for å oppnå effektivisering, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Ehandel et lederansvar I Soria Moria-erklæringen fokuserer Regjeringen på effektiv bruk av offentlige midler. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. Det betyr flere hender på rett plass for eksempel innen barnehage, skole og eldreomsorg, sier Heidi Grande Røys. Konkrete tiltak I Fornyings- og administrasjonsdepartementet jobber vi videre med utgangspunkt i enorge det digitale spranget. Som en oppfølging av enorge-planen er det etablert en egen strategi- og tiltaksplan for bruk av elektroniske forretningsprosesser og elektronisk handel i offentlig sektor. Denne er et godt grunnlag for det videre arbeidet, og Ehandelssekretariatet har ansvaret for den operative oppfølgingen, sier fornyingsministeren. De har jobbet mye med konkrete tiltak som skal gjøre det enklere å ta elektroniske innkjøpsverktøy i bruk. Effektivisering, enkelhet og bedre kontroll Økt lojalitet til inngåtte avtaler, og bedre grunnlag for inngåelse av nye avtaler, gir store prisgevinster. Gjennom elektroniske innkjøp og forretningsprosesser får vi enklere og sikrere innkjøpsprosesser, som vil lette hverdagen for de mange innkjøpsansvarlige i kommuner og statlige virksomheter. Det gir mindre administrasjon, redusert tidsbruk og bedre kvalitet i innkjøpsprosessen både for det offentlige og for leverandørene. Et annet viktig argument er at det gir færre feil og bedre kontroll gjennom elektronisk sporbarhet, sier hun. Stort potensiale Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter står for innkjøp av varer og tjenester til sin daglige drift for om lag 120 milliarder kroner i året. På Markedsplassen ehandel. no nærmer innkjøpsvolumet seg én milliard årlig. Det viser at vekstpotensialet er stort, sier Grande Røys. Andelen av offentlige innkjøp som foretas gjennom elektroniske forretningsprosesser er foreløpig lave, men det er bare Skottland som har kommet lenger enn Norge i europeisk sammenheng. Til nå har kommunesektoren stått for flest transaksjoner. De største kommunene var tidlig ute med å ta i bruk verktøyet ehandel. no, og flere kan vise til gode resultater. I løpet av 2006 vil minst tre av de fem regionale helseforetakene bli operative på ehandel.no, og bidra til en stor volumøkning. Økt kompetanse er et lederansvar Norge ligger langt framme når det gjelder tilrettelegging for bruk av elektroniske forretningsprosesser ved offentlige innkjøp. Men det hjelper lite med gode verktøy hvis man ikke har kompetanse til å ta dem i bruk. I kommunesektoren er potensialet stort når det gjelder mer effektive innkjøpsrutiner og bruk av IKT for å støtte disse. Selv har jeg erfaring med at mange tjenesteledere er ansvarlige for innkjøp uten å ha fått opplæring i dette fagfeltet på forhånd. I en travel hverdag kan det gi fragmenterte beslutninger og lite samordning, sier Heidi Grande Røys. Innkjøp og bevisst ressursbruk i kommuner og statsforvaltning er først og fremst et lederansvar. Det er viktig at ledere går aktivt inn for ansvarsbevisst ehandel, og prioriterer kompetansetiltak for dem som er ansvarlige for innkjøpene. Felles nordisk standard for e-faktura I dette arbeidet har departementet et viktig samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Deres søsterplan, ekommune 2009 det digitale spranget, setter klare mål og har en rekke tiltak for økt tilgjengelighet, bedre tjenester og mer effektiv forvaltning ved bruk av IKT i kommuner og fylkeskommuner, sier statsråden. Elektronisk fakturahåndtering er et prioritert satsingsområde både i kommune og stat. Her er det behov for åpne standarder som kan benyttes både av offentlig sektor og næringslivet. Det er tatt initiativ til å finne en felles nordisk standard for e-faktura og igangsatt et arbeid der både myndigheter og næringsliv er representert. Som regjeringsansvarlig for å koordinere nordisk samarbeid er jeg fornøyd med en slik tilnærming, sier hun. Ingen grunn til å vente Fornyings- og administrasjonsdepartementet vurderer om det skal innføres krav om at alle offentlige virksomheter skal motta og behandle innkommende fakturaer elektronisk i løpet av I tillegg vurderes det om alle offentlige virksomheter som er fakturautstedere også skal kunne tilby næringsliv og innbyggere å motta disse elektronisk. Vi skal sørge for gode verktøy, men offentlige virksomheter må selv gjøre noe med hvordan innkjøpsvirksomheten er organisert. Her må ledelsen ta utfordringene på alvor. Effektivisering av innkjøp ved bruk av elektroniske forretningsprosesser og ehandel er en viktig del av fornyingen i offentlig sektor, og det er ingen grunn til å vente med å sette i gang dette arbeidet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Det er to hoveddokumenter som er styrende for utviklingen av elektronisk handel i offentlig sektor frem mot 2009: enorge 2009 det digitale spranget Hovedmål I løpet av 2007 skal alle offentlige virksomheter ha målsettinger, strategi og planer for sine innkjøp som inkluderer bruk av elektroniske prosesser. I løpet av 2009 skal 25 prosent av volumet fra offentlige driftsinnkjøp være helt eller delvis skaffet tilveie gjennom konkurranser basert på elektroniske prosesser for samhandling med næringslivet. Prioriterte tiltak Det skal etableres en strategi og tiltaksplan for bruk av elektroniske forretningsprosesser og elektronisk handel i offentlig sektor. ekommune 2009 det digitale spranget Hovedmål I løpet av 2008 skal et flertall av kommunene og alle fylkeskommunene ha innført elektroniske innkjøp og elektronisk handel og ha tatt i bruk tilgjengelige verktøy som Markedsplassen ehandel.no og KS Registeret GAR. I løpet av 2007 skal et flertall av kommunene og alle fylkeskommuner ha tatt i bruk løsninger for elektronisk fakturahåndtering. Prioriterte tiltak KS vil utvikle veiledningsmateriell og bidra til informasjons- og erfaringsutveksling mht. innføring av elektronisk fakturering og elektroniske innkjøp.

4 4 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET Helse Øst satser på ehandel En virksomhet får ikke god nok oversikt over og styring med sin ressursbruk før det er kontroll og effektiv kommunikasjon helt nede på produktnivå. For å lykkes i det, trengs ehandel, konstaterer avdelingsdirektør Anders Skumsnes i Helse Øst RHF. Han legger vekt på betydningen av at informasjonen må være lik, oppdatert og tilgjengelig for alle aktørene til enhver tid. Dette er også fordelaktig for leverandørene. Helse Øst RHF omfatter sju helseforetak, og om lag hver tredje krone av den årlige driftsrammen på 25 milliarder kroner utgjør kjøp av varer og tjenester. Nær ordre går hvert år ut til leverandørmarkedet, og det er en lang, lang rekke av de ansatte i den desentraliserte organisasjonen som har et praktisk innkjøpsansvar. Det er etablert et innkjøpsprogram, INNHØST, for å gjennomføre foretakets treårige strategiplan for innkjøp og forsyning. Lederen for gjennomføringen, avdelingsdirektør Anders Skumsnes, forteller at ehandel er en del av dette programmet. Han berømmer i den forbindelse innsatsen som «parhestene» Ullevål universitetssykehus HF og Sykehuset Asker og Bærum HF har gjort gjennom sin pilotvirksomhet med ehandel. Ved sin handlevirksomhet på Markedsplassen ehandel.no omsetter de nå for nær en million kroner ukentlig og det er økende. Katalogene som er lagt inn der, omfatter omkring artikler. Virkemiddel For oss er ehandel ikke først og fremst et spørsmål om valg av teknologi, men et virkemiddel for å fremme effektivisering, samordning og standardisering, understreker han. Vårt hovedformål er å drive pasientbehandling, og vi blir av omverdenen, brukere, politikere og media målt på om behandlingen er god og om vi forvalter ressursene tillitvekkende. I lys av dette har Helse Øst tatt mål av seg til å rydde opp i eget hus ved å strømlinjeforme og samordne innkjøpene. Et sentralt punkt er kommunikasjonen mellom alle dem som kjøper inn og foretakets mange leverandører. Informasjonen må være lik, oppdatert og tilgjengelig for alle aktørene til enhver tid, poengterer han. Elektroniske kataloger imøtekommer dette behovet. Her kan leverandørene løpende oppdatere inngåtte avtaler, og brukerne som primært skal behandle pasienter, kan enkelt finne ut hva de trenger. Samtidig kan katalogene organiseres slik at behovene som sykehusenes ansatte har, dekkes. Oversikt og styring Den kommunikasjonen som elektroniske varekataloger gir, gjør at foretaket dels kan opprettholde sin desentrale innkjøpsorganisering, dels kan ha kontinuerlig oversikt over hvem som kjøper hva hos hvem med andre ord ha en langt bedre kunnskap om ressursbruken. For leverandørene innebærer det fordeler med økt avtalelojalitet, noe som også gir foretaket forhandlingsstyrke når nye avtaler skal inngås. Vi må ned på produktnivå dersom vi skal få den nødvendige oversikten over hvor vi bruker penger, og til hva vi disponerer ressursene, fremholder avdelingsdirektør Skumsnes. Ehandel gir oss denne muligheten. Løpende oppdatert informasjon om produkterne, som for eksempel produktdatablad, er viktig for å sikre en riktig anvendelse av produktene. Dette er med på å sikre optimal kvalitet på vår behandling av pasienter, legger han til. I sum kan vi si at tre stikkord dekker hva elektronisk kommunikasjon gir foretaket: Styring, oversikt og kommunikasjon. Det er et vesentlig grunnlag for effektiv og riktig ressursbruk. Forsyningsstruktur Helse Øst er også i gang med å planlegge en felles forsyningsstruktur. Et pilotprosjekt er etablert, og det tas sikte på å gjennomføre den nye strukturen i Skumsnes opplyser at forsyningsstrukturen omfatter så vel beredskapsbehovet som den løpende forsyning av bl.a. medisinske forbruksvarer. Også her er det nødvendig å ha en felles kunnskapsbase som til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig. Igjen er ehandel nøkkelen, presiserer han, og peker på behovet for standardisering ved bruk av ulike klassifiseringssystemer. Hva med elektronisk fakturering? Egentlig er det ikke behov for fakturaene, konstaterer Skumsnes. Bruk av elektroniske verkstøy gir oss organisasjons- og økonomistyring, det vil bl.a. si en effektiv formidling av fullmakter. Samtidig sikrer det en oversikt over om det er mer penger igjen til kjøp, det gir en effektiv håndtering av bilag, ordre, ordrebekreftelse, anvisning, kontroll av mottatt vare og etterbruk. Ved å legge til grunn avtalen om kommersiell samhandling, kan jeg egentlig ikke se behovet for også å utstede fakturaer. Et slikt kvalitetssikret ehandelsbasert system bør være godt nok grunnlag til at leverandørene direkte kan få sine penger når leveranser er i hht avtale. Imponerende presentasjoner med Presentations Data Presentations Data er totalleverandør av multimediautstyr, enten det skal brukes til produkt- og bedriftspresentasjoner, store arrangementer eller moderne hjem. Multimediautstyret kan være det svake ledd for mange brukere i en prekær situasjon. Vi er svært opptatt av at kunden skal lykkes, og det strekker vi oss langt for å oppnå, sier daglig leder Karin Bøhmer. Presentations Data har lykkes med sin kvalitetsorienterte strategi. Store og profesjonelle kunder, som Konserthuset, DnBNOR ASA, Stortinget, Statsministerens kontor og H&M for å nevne noen få, men krevende brukere som behøver alt fra daglig lyd- og lysstyring til film- og videfremvisninger under spesielle arrangementer. Les mer på Presentations Data er en av leverandørene på ehandel.no og har offentlig sektor som en viktig kundegruppe. Det gir en fantastisk oppside for kunden at de er sikret en viss kvalitet, og at produktet eller tjenesten følger fastsatte standarder, sier Karin Bøhmer, daglig leder i Presentations Data om ehandelsystemet. Men hun understreker at presentasjonsutstyr ofte må skreddersys den enkelte kundes spesielle behov, og at elektroniske innkjøpsrutiner er vel og bra så lenge kunden er kjent med produktet og vet akkurat hva de behøver. Vi tilhører en teknologiavhengig bransje i rask utvikling. Våre faste kunder gjennom ti år lar oss vokse med sine utfordringer, forteller hun om samarbeidet med brukerne. Det holder ikke lenger med power point for de fleste. Lys, lyd, videokonferanser, avanserte projektorer med mer står på menyen til Presentations Data. Kort sagt leverer Presentations Data all teknologi som ønskes i fellesarealer. De ser store fordeler ved å være en totalleverandør. Vi leverer produkter og tjenester som er avgjørende i den forstand at det er mye som står på spill for mange når noe skal presenteres, enten det gjelder et kulturarrangement eller et møte. Brukeren er som regel siste ledd i en lang kjede av aktører. Det betyr alfa omega for oss at alle ledd lykkes. Først da har vi lykkes, poengterer Bøhmer som legger til at detaljstyring og omsorg for brukeren er nøkkelord for hvordan de møter de høye kravene til kvalitet. Det betyr i praksis at Presentations Data setter kommunikasjon med kunden og leveringsdyktighet så høyt at de aldri stenger butikken. Tenk deg hvor mye som står på spill når man skal holde en presentasjon for fullsatt sal. Du skal kunne stole på utstyret, som ikke bare skal fungere, men hjelpe deg til å nå et mål. Brukervennligheten skal dessuten være så høy at det ikke skal kreves spesiell teknisk kompetanse for å betjene det, uansett hvor avansert resultatet er, forklarer hun. Daglig leder Karin Bøhmer

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET 5 5 på gaten Vi stilte følgende spørsmål til fem nøkkelpersoner innenfor offentlige anskaffelser: 1. Hvilke forventninger har du til den videre utvikling i bruken av ehandel, det vil si til bruk av elektroniske verktøy gjennom hele anskaffelsesprosessen, ikke bare ved rammeavtaleavrop og kunngjøring av anskaffelser? 2. Hva forventer du av det kommende regelverket her hjemme når det gjelder åpning for økt bruk av elektroniske verktøy i offentlige anskaffelser? 3. Hva er den/de mest kritiske faktorene for å lykkes med å ta i bruk elektroniske verktøy på en mest mulig effektiv måte, gitt at det dreier seg om kommunikasjon internt hos oppdragsgiver/leverandør, mellom disse og på tvers av systemer, språk og systemer?... og fikk disse svarene: Spesialrådgiver Peter Tronslin, Statoil 1. En slik utvikling er allerede på gang, jfr. pilotprosjektet om støtte til konkurransegjennomføring på Markedsplassen ehandel.no, som tar sikte på en utvikling av elektroniske verktøy som kan understøtte etablering av kontrakter. Men også de rent transaksjonsrelaterte verktøy som finnes idag vil bli bedre og mer brukervennlige. Det innføres helhetlige O2i (Order to invoice)- verktøy som dekker alle transaksjoner fra innkjøpsordre/avrop til betaling. 2. Det er positivt at det presiseres i det nye regelverket at elektronisk og papirbasert kommunikasjon sidestilles. Uten forkleinelse for det nye regelverket tror jeg at det er andre krefter enn regelverket som mest vil bidra til videreutvikling av ehandel. 3. Slike faktorer har dels med personer å gjøre, dels med det tekniske. Mer standardisering, bedre systemintegrering og mer brukervennlige verktøy vil være viktig. Ellers må ledelsen være pådriver for at en skal lykkes, og det trengs gode kompetanseutviklingstiltak. Det er dessuten viktig å se på hvordan nye verktøy gir mulighet for å jobbe annerledes og «smartere». Leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), advokat Bjørg Ven 1. Jeg tror det kommer til å ta noen tid, men jeg er sikker på at elektronisk verktøy vil være et egnet middel gjennom hele an-skaffelsesprosessen, og at det kommer til å bli tatt i bruk i større utstrekning etter hvert. 2. Forslaget åpner for dynamiske innkjøpssystemer, som bare kan iverksettes elektronisk ( 6-4 og 14-4). Dette vil være en hensiktsmessig innkjøpsprosess for innkjøp av varer og tjenester som er alminnelig tilgjengelig på markedet. Det gis også en åpning for elektronisk auksjon i alle typer konkurranser, noe som gjør at man kan få inn et element av forhandling også i anskaffelser over terskelverdien hvor det ellers er begrenset adgang til konkurranse med forhandling. Dette må være av stor interesse for oppdragsgiverne. 3. Den mest kritiske faktor vil være brukervennligheten; at systemene er enkle å håndtere for alle som skal delta. Adm. dir. Olav Ulleren, Kommunenes Sentralforbund 1. KS støtter fullt ut politikernes ønske om å styrke ehandelen i offentlig sektor. Vi har forventninger om at de fleste anskaffelser i kommunesektoren etter hvert vil bli kanalisert over Markedsplassen ehandel.no, gitt at det underveis utvikles gode verktøy for økt automatisering i anskaffelsesprosessen. Dette vil føre til store besparelser for kommunene. Forskningsmiljøene vil dessuten kunne bidra til økt kunnskap. 2. Det er viktig at regelverket for offentlige anskaffelser ikke er til hinder for å utnytte tilgjengelig teknologi fullt ut. Dette har politikerne tatt konsekvensen av og har gjennomført flere tiltak for å lette overgangen til elektroniske prosesser. Når det nye regelverket trer i kraft, forventer vi at også annen relevant lovgivning er harmonisert med innkjøpsregelverket. 3. KS går inn for et vesentlig kunnskapsløft i innkjøpsfunksjonen i kommunene. Dette anser vi som nødvendig spesielt fordi økt ehandel kan medføre organisatoriske og tekniske endringer både på innkjøps- og leverandørsiden. Rent operativt så er nok økt standardisering det viktigste stikkordet. KS Registeret GAR (produktregister) er utgangspunkt for KS sine bidrag til standardiseringsarbeidet. Avdelingsdirektør Inger Aarvig, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 1. Jeg tror at det i løpet av noen få år vil være mer vanlig å gjennomføre kjøpene elektronisk enn på «gamle» måten. Hvis vi tenker oss fem år tilbake i tiden, var det få som trodde for alvor at vi ville ha kommet så langt som vi faktisk har i dag. Norge er absolutt et foregangsland på dette området. 2. Jeg forventer at regelverket ikke skal være til hinder for elektronisk handel, verken i privatmarkedet eller på det offentlige marked. 3. De største utfordringene vil være å synliggjøre lønnsomheten hos begge parter, da særlig hos de mindre leverandørbedriftene. I tillegg må de mindre bedriftene ha kompetanse slik at de kan være med å konkurrere og ikke taper kontrakter som følge av manglende kunnskap om hva som kreves av dem. Åpner slusene for elektroniske innkjøp Straks Norge har fått nye og reviderte innkjøpsregler for det offentlige er det bare å trå til med elektroniske metoder for å kjøpe inn. Elektroniske auksjoner og den ubeskrevne metoden dynamisk innkjøpsordning er blant de mer spennende virkemidlene som kommer. De første e-auksjonene i offentlig sektor har allerede sett dagens lys. Følgende innkjøpsmetoder er helt nye, eller kan omfatte nye, elektroniske virkemidler: Rammeavtaler. Her kan det gjøres elektroniske avrop, konkurransen kan gjenåpnes med f.eks bruk av elektronisk auksjon, og elektroniske katalogløsninger kan benyttes ved avrop. Elektroniske auksjoner. Skal man benytte slike, må det kunngjøres på forhånd. Forut for e-auksjoner må tilbyderne være kvalifisert og tilbudene evaluert. E-auksjoner kan benyttes ved alle Avdelingsdirektør Anders Skumsnes, Helse Øst 1. For oss er ehandel ikke først og fremst et spørsmål om valg av teknologi, men et virkemiddel for å fremme effektivisering, samordning og standardisering. En virksomhet får ikke god nok oversikt over og styring med sin ressursbruk før det er kontroll og effektiv kommunikasjon helt nede på produktnivå. For å lykkes med det, trengs ehandel. 2. Jeg regner med at det nye regelverket legger forholdene til rette for bruk av ehandelverktøy fullt ut. Ikke minst har det betydning for bruken av parallelle rammeavtaler, der vi har gode erfaringer med bruken av elektroniske virkemidler. 3. I Helse Østs arbeid med å etablere ehandel hadde vi til å begynne med en kommunikasjonsutfordring overfor leverandørene. Med god assistanse fra Ehandelsekretariatet og operatøren av Markedsplassen ehandel. no, IBX, lyktes vi etter hvert å få til en god og verdifull dialog med markedet. Den andre kritiske faktoren er å avsette tilstrekkelig med ressurser til å håndtere de utfordringene som gjerne dukker opp underveis i en prosess med systemintegrasjon. former for anbudskonkurranser, og er ikke begrenset til priskonkurranser alene. Sannsynligvis blir det laget «codes of conduct» knyttet til bruk av e-auksjoner. Dynamisk innkjøpsordning. Dette er en helt ny og uprøvd metode. Den innebærer en fullstendig elektronisk prosess for hyllevarekjøp, og tilbyderne må tilfredsstille oppgitte utvelgelseskriterium. Alle kjøp må kunngjøres, og etableringen av en dynamisk innkjøpsordning må også kunngjøres på forhånd.

6 6 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET Scanpix Peder Bentsen Hvorfor Doffin? Fra årsskiftet overtok Ehandelssekretariatet ansvaret for kunngjøringstjenesten Doffin. Tjenestetilbudet så første gang dagens lys i 1997, og det gjøres i dag opp mot søk daglig etter offentlige innkjøpskunngjøringer gjennom løsningen. Ehandelssekretariatet er opptatt av å gjøre Doffin til en integrert del av et helhetlig elektronisk tjenestetilbud for offentlige innkjøp i Norge. Gjennom lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter er Doffin etablert som en obligatorisk kunngjøringstjeneste for offentlige innkjøp i Norge. Alle innkjøp over nasjonal terskelverdi, som for tiden er kr, skal kunngjøres i Doffin. Hensikten med Doffin er å gjøre informasjon om innkjøpsbehovene i offentlig sektor lett tilgjengelig, for dermed å gjøre det enklere for næringslivet å se markedsmulighetene og å konkurrere om oppdragene. Det gjøres i dag opp mot søk daglig etter offentlige innkjøpskunngjøringer gjennom løsningen. Ved at kunngjøringer av innkjøp over EU og WTO/GPA terskelverdi i tillegg blir publisert i EUs kunngjøringsdatabase TED etter mottak og eventuell oversettelse i Doffin, bidrar tjenestetilbudet også til å etterleve Norges internasjonale forpliktelser i forhold til offentlige innkjøp. Det er med andre ord et viktig tjenestetilbud Ehandelssekretariatet fra årsskiftet fikk ansvaret for. Prosjektleder for Doffin i Ehandelssekretariatet, Peder Bentsen, er opptatt av at Doffin skal bli en integrert del av et helhetlig elektronisk tjenestetilbud for offentlige innkjøp i Norge. Kunngjøring i Doffin er en viktig milepæl i offentlige anskaffelsesprosesser, og gir startskuddet for konkurransegjennomføringen med informasjonsutveksling mellom oppdragsgivere og potensielle leverandører. Med nytt anskaffelsesregelverk på plass kan slik konkurransegjennomføring gjøres helelektronisk. Da kan Doffin bli et verktøy for mer enn bare kunngjøring, sier Bentsen. Nye Doffin nye muligheter Foran: Nils Koren og Carolina Johansson. Bak: Izabela Behrouz og Tim Williams. Fra årsskiftet ble ansvaret for den daglige driften av Doffin overført til ny operatør. Den nye operatøren fikk en tøff start: Sentrale deler av innholdet i løsningen måtte kastes om kort tid før lanseringen, fordi det da først ble klart at det vil ta mer tid enn antatt å få et nytt norsk anskaffelsesregleverk på plass. Nye Doffin ble likevel lansert, og i tiden etterpå har man gjort alt hva som er mulig for å forbedre tilbudet. Og bedre skal det bli! Den nye operatøren av Doffin, Millstream, er en erfaren operatør av lignende tjenestetilbud. De åtte siste årene har de levert en tilsvarende tjeneste i Storbritannia på kommersiell basis, og siden 2003 har de hatt kontrakt med den irske regjeringen om drift av en kunngjøringstjeneste for hele Irland. Overtakelsen av Doffin bød likevel på uforutsette problemer for Millstream. Kort tid før deres versjon av Doffin skulle på lufta, ble det klart at det vil drøye med det reviderte norske anskaffelsesregelverket og dermed med de nye kravene til informasjonsinnhold i kunngjøringen som Millstream hadde basert sin løsning på. Millstream måtte i siste liten kaste om på det meste, men de overtok likevel etter planen. Av forståelige grunner fikk vi ikke testet løsningen godt nok før vi måtte på lufta med den nye versjonen. Det straffet seg selvsagt, og mange var dem som tok kontakt fordi ting ikke virket som det skulle, forteller Millstreams adm. dir, Tim Williams. Klare til å hjelpe I tiden etter lanseringsdatoen 19. desember har vi lagt vekt på å forbedre tilbudet skritt for skritt, fremholder han, og vi håper at brukerne nå finner et tilbud i samsvar med forventingene. Dersom noen har brukerproblemer, finnes det en egen stab av norske medarbeidere som sitter klare til å hjelpe. Vi forsøker å gi hjelp så raskt som mulig, sier Williams. Nyheter Hva skiller den nye Doffin-løsningen fra den tidligere? Vi har lagt inn selvinstruerende veiledninger for utfylling av skjemaene, som vi tror er til hjelp for nye brukere og for de som ikke kunngjør så ofte. En annen ting er at brukerne har muligheter for å publisere konkurransegrunnlag som vedlegg til sine kunngjøringer. Registreringssystemet i Doffin-løsningen gjør det mulig for en oppdragsgiver til enhver tid å ha oversikt over hvilke leverandører som har lastet ned konkurransegrunnlaget eller på annen måte vist interesse for konkurransen. Dermed kan oppdragsgiveren bedre følge opp tilbyderne og være sikker på å nå alle med svar på spørsmål, oppdateringer og annen tilleggsinformasjon. Videre utvikling Nytt anskaffelsesregelverk vil føre til endringer i Doffin. I tillegg arbeides det med å få etablert en forenklet kunngjøringsprosess (mini-doffin) som et frivillig tjenestetilbud. Hensikten er å legge til rette for best mulig informasjonsspredningen også om mindre offentlige oppdrag. Tjenestetilbudet skal være enkelt å bruke, og vi tror det kan være nyttig både for oppdragsgivere og potensielle leverandører, avslutter Williams. Hva er Doffin? Doffin er et nettbasert tjenestetilbud for kunngjøringer av anskaffelser i offentlig sektor og anskaffelser i forsyningssektoren (vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon). Det er en forskriftsfestet plikt for oppdragsgivere i offentlig sektor i Norge til å kunngjøre anskaffelser med en verdi over kroner i Doffin. Dette kunngjøres I Doffin kunngjøres anbudskonkurranser, kontrakttildelinger og veiledende kunngjøringer. Veiledende kunngjøringer er forhåndsvarsling av kommende anbudskonkurranser, gjerne en eller flere mer omfattende anskaffelser. Ansvar og drift Doffin driftes av Millstream på vegne av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Ehandelssekretariatet er kontraktsforvalter og ansvarlig for oppfølging av Millstream. Sender til EU-basen Alle norske anskaffelser som også skal publiseres i EU, må sendes via Doffin. Etter kunngjøringen er oversatt til et offisielt EU-språk, videresendes alle kunngjøringer av anskaffelser med en verdi over EU/EØS-anbudsgrensene (terskelverdiene) videre for offentliggjøring i EUs lysingsblad (Official Journal) og EUs kunngjøringsdatabase TED (Tenders Electronic Daily). Registrering i Doffin For å dra nytte av Doffin-basen er det nødvendig for oppdragsgivere å registrere seg. Slik registrering er gratis. Også for virksomheter som er leverandører til det offentlige er det mulig å registrere seg gratis. Leverandører som registrerer seg kan melde sin interesse for spesifikke konkurranser og få tilsendt komplett kunngjøringstekst og konkurransegrunnlag dersom dette er publisert. Dette gir oppdragsgivere enkel mulighet for å nå alle interesserte leverandører med tilleggsinformasjon underveis i konkurransegjennomføringen. På ligger det ute veiledninger og «Spørsmålog svar-liste» til hjelp for dem som skal registrere seg. Kontaktinformasjon Tjenestetilbudet er tilgjengelig fra Brukerstøtte nås på telefon eller OI-nyheter (Offentlige innkjøpsnyheter) OI-nyheter er aktuelle redaksjonelle artikler om offentlige anskaffelser, og erstatter det tidligere Innkjøpsbilaget i Norsk lysingsblad. OI-nyheter nås på doffin.no, der nye artikler publiseres daglig. Alle ukens nyheter sendes gratis ut til abonnentene hver fredag. Norsk lysingsblad Ansvaret for de øvrige kunngjøringene i Norsk lysingsblad ble fra årsskiftet overført til Norge.no. Har du spørsmål som angår Norsk lysingsblad, gå inn på nettstedet eller kontakt Norge.no på telefon eller e-post

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Elektronisk fakturahåndtering i Norge

Elektronisk fakturahåndtering i Norge Elektronisk fakturahåndtering i Norge Knut Øyvind Granli seniorrådgiver Fornyings- og administrasjonsdepartementets Ehandelssekretariat Agenda Litt om Ehandelssekretariatet Organisering Fokus - Strategiplan

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER Statlig innkjøpsnettverk Jostein Engen Linda Lieberknecht AGENDA 1. Krav til elektronisk samhandling 2. Digitalisering 3. Hva gjør vi nå? - Innkjøpssynergier verdier gjennom

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Strategi og tiltak for bruk av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) i offentlig sektor. En oppfølging av:

Strategi og tiltak for bruk av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) i offentlig sektor. En oppfølging av: Strategi og tiltak for bruk av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) i offentlig sektor En oppfølging av: Forord Offentlig sektor kjøper årlig varer og tjenester for nesten 240 milliarder

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

[ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr

[ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr Velkommen til e-business seminar 7. juni! [ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr NorStella Program for dagen 8.00 8.45 Registrering lett fruktelig frokostservering 08.45 09.00 Åpning v/ Arild

Detaljer

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv DIFI s brukersamling om e-handel Clarion Hotel Royal Christiania 18.9.2012 Bjørn Ola Børrestuen, Wittusen & Jensen

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Viktigste Difi-bidrag til digitalisering av anskaffelser Standardisering

Detaljer

Leverandør presentasjon

Leverandør presentasjon Visma Enterprise Anbud (KGV) og Kontrakt Leverandør presentasjon (Konkurranse Gjennomføring Verktøy) Hva finner dere i denne presentasjonen? Hvem er Visma Unique AS Hva er Anbud (KGV) og Kontrakt Program:

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Trond Dahl Hansen Adm. direktør Medtek Norge trond@medteknorge.no Mobil 971 21 878 Dette er Medtek Norge Bransjeorganisasjonen

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling SESJON 3 Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling Agenda sesjon 3 A. Total make over eller bare ny innpakning? Seksjonssjef André Hoddevik, Difi B. Ny Doffin. Enklere og bedre! Managing Director

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Internasjonal forankring av EHF

Internasjonal forankring av EHF Internasjonal forankring av Presentasjon på Konferansen 2015 Jostein Frømyr Edisys Consulting AS Hvem er jeg? Jostein Frømyr Daglig leder Oppdrag for Difi Utvikling og forvaltning av Uavhengig rådgivingsselskap

Detaljer

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelser Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en

Detaljer

Kjøp av Vikartjenester via katalog

Kjøp av Vikartjenester via katalog Dag Steinar Mikaelsen - ManpowerGroup mandag, 17. september Agenda Kort om ManpowerGroup E-handel historikk i Manpower Status e-handel i Manpower Kataloger Erfaringer - Utfordringer - Fordeler 2 Kort om

Detaljer

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel www.peppol.eu PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Generalsekretær, OpenPEPPOL

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Glenn A. Hole Fakta ang. NG innkjøp Årlig kjøpsvolum > MNOK 50 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av bestilling-/ innkjøp fra

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Anskaffelsesforskriften: Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi?

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? Brukerkonferanse 20. mars 2013 André Hoddevik Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS) Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Agenda Hvor står vi?

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå ( har de ikke alltid gjort det?) Wittusen & Jensen -Etablert 1897 -Leverandør

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge?

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN Warmlandsregionen i Sverige har hatt en mer vellykket innføring av efaktura til bedrifter og kommuner enn i Norge. Hvorfor? Et EU-finansiert

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL på nye områder André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelsesprosesser Alle aktiviteter i gjennomføringen av innkjøp understøttes av elektroniske løsninger

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Brukersamling Leverandøraktivering. 22. mars 2012

Brukersamling Leverandøraktivering. 22. mars 2012 Brukersamling Leverandøraktivering 22. mars 2012 Leverandøraktivering en kontinuerlig prosess Leverandørevaluering Ny konkurranse Modning av marked Krav til ny konk. Leverandøraktivering Samhandlingsavtale

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta

Detaljer

FNS er borte. Hva nå?

FNS er borte. Hva nå? FNS er borte. Hva nå? 02.02.2003 FNS er borte. Hva nå? 2 Pressemelding Nr.: 47/2002 Dato: 01.10.02 Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Lisa Bang 22 24 49 58 Forvaltningsnettsamarbeidets fremtid Regjeringen

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Digitaliseringskonferansen, 10. juni 2016 Anders W. Skumsnes, direktør, Statens innkjøpssenter ENKLERE HVERDAG MED STATENS INNKJØPSSENTER

Digitaliseringskonferansen, 10. juni 2016 Anders W. Skumsnes, direktør, Statens innkjøpssenter ENKLERE HVERDAG MED STATENS INNKJØPSSENTER Digitaliseringskonferansen, 10. juni 2016 Anders W. Skumsnes, direktør, Statens innkjøpssenter ENKLERE HVERDAG MED Statens innkjøpssenter oppdrag/fullmakt «Inngå og forvalte felles avtaler for statlige

Detaljer

Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser

Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalt førstevalg? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning for forenkling

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering?

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket Det gode innkjøp gjennom digitalisering? Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering? Hør om hvordan UiO har jobbet med digitalisering av anskaffelser og hvordan de benytter dette til styring og kontroll.

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:5 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:5 ( ) Innst. S. nr. 160 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:5 (2004-2005) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Innføring av e-handel i Halden kommune

Innføring av e-handel i Halden kommune Innføring av e-handel i Halden kommune E-handel Brukersamling DIFI 04. November 2015 Svein Andersen Innkjøpsrådgiver / Systemansvarlig Halden kommune Fakta Halden kommune Fjord og festningsbyen 30 000

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer