Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert , Ingrid Schübeler. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010."

Transkript

1 Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert , Ingrid Schübeler Versjon Side 1 / 18

2 1. INNLEDNING KOMME I GANG INNLOGGING MENY SØK SØK ETTER SELSKAP SØK ETTER BRUKER BEHANDLE BOLIGSELSKAPER OPPRETTE NYTT BOLIGSELSKAP LÅSE BOLIGSELSKAP SLETTE BOLIGSELSKAP ENDRE OPPLYSNINGER PÅ SELSKAP BEHANDLE BRUKERE OPPRETTE / REDIGERE EN BRUKER SLETTE EN BRUKER LÅSE EN BRUKER ÅPNE EN LÅST BRUKER PIN PASSORD SENDE E-POST TIL BRUKERE I BOLIGSELSKAP ADMINISTRERE GODKJENNINGSREKKEFØLGE LOGG ATTESTASJON, GODKJENNING, INNSYNSRETT RAPPORTER RAPPORTER BOLIGSELSKAP RAPPORTER BRUKERE RAPPORTER E-POSTADRESSER ADMINISTRATOR Side 2 / 18

3 1. INNLEDNING AdmFak er et verktøy for administrasjon av brukere i boligselskaper som skal ha tilgang til elektronisk fakturabehandling. Forvaltningskonsulenten skal ajourholde AdmFak. Alle endringer logges. Side 3 / 18

4 2. KOMME I GANG 2.1 INNLOGGING For å starte AdmFak åpner du nettleseren og velger AdmFak fra menyen under verktøykasse i høyre felt på Kilden. Har du ikke AdmFak i verktøykassen din sjekk innstillinger under Min profil og at du er knyttet til profilgruppe Forvaltning. I tillegg kreves det at du har installert programvare Silverlight. Får du spørsmål om installasjon av dette programmet når du åpner AdmFak kontakt IT Drift. Når du er logget inn får du opp startsiden: Du vil alltid komme tilbake til denne siden ved å trykke på Velkommen på menylinjen. Side 4 / 18

5 2.2 MENY Menyen består av følgende punkter: Søkefelt: her kan du foreta søk på selskap og alle registrerte opplysninger på brukerne Velkommen: startsiden Selskap: selskap og brukerbildet, bla. for opprettelse av nye selskap Rapporter: her kan du laste ned rapporter Administrator: de brukere som er administrator vil få opp egen fane etter rapporter. 2.3 SØK I søkefeltet kan du søke etter selskap og brukere registrert i AdmFak. Skriv inn i det hvite feltet og trykk enter / knappen Søk. Resultatet vises i eget vindu hvor treff på selskap vises i øverste del av vinduet, mens treff på brukere vises i nederste del av vinduet. Side 5 / 18

6 2.3.1 SØK ETTER SELSKAP For å finne et boligselskap benytt søkefunksjonen. Skriv inn hele eller deler av selskapets navn eller selskapsnummer etterfulgt av enter / trykk på Søk -knappen. Resultatet vises i eget vindu, øverste del. Dobbeltklikk på det aktuelle boligselskapet, eller marker det aktuelle boligselskapet og trykk på OK-knappen, og du kommer til hovedsiden for boligselskapet. Hvis det er flere treff kan du bla med piltastene som vises nederst til høyre på resultatfeltet. Dersom boligselskapet ikke fremkommer i søkeresultatet forsøk å endre på søkekriteriet og prøv på nytt SØK ETTER BRUKER For å finne bruker benytt søkefunksjonen. Skriv inn hele eller deler av brukers opplysninger. Du kan her søke på brukerens fornavn, etternavn, adresse, mobilnummer, e-postadresse etterfulgt av enter / trykk på Søk -knappen. Resultatet vises i eget vindu, nederste del. Dobbeltklikk på den aktuelle brukeren, eller marker den aktuelle brukeren og trykk på OKknappen, og du kommer til hovedsiden for brukeren. Hvis det er flere treff kan du bla med piltastene som vises nederst til høyre på resultatfeltet. Dersom bruker ikke fremkommer i søkeresultatet forsøk å endre på søkekriteriet og prøv på nytt. Side 6 / 18

7 3. BEHANDLE BOLIGSELSKAPER 3.1 OPPRETTE NYTT BOLIGSELSKAP For å opprette et nytt boligselskap skal du først søke etter selskapet. Hvis det ikke fremkommer i søkeresultatet gå til menypunkt Selskap. Velg knappen Nytt selskap nederst til venstre på skjermen. Egen meny fremkommer SNr: Navn: Fselskap: Sett inn selskapsnummer (minst 3, maks 5 siffer) Selskapsnr skal føres som Selskapsnr skal føres som Selskapsnr skal føres som 1000 Skriv inn selskapets fulle navn (minst 5 tegn langt) Velg føringsselskap fra nedtrekksmenyen Avslutt med OK. Side 7 / 18

8 3.2 LÅSE BOLIGSELSKAP For å låse et selskap søk opp selskapet. Velg å hake av på lås i feltet under selskapsopplysninger Ved å hake av lås får du oppmelding: Velger du OK blir selskapet låst. Både selskap og brukere i tilhørende selskap er søkbare selv om de er låst. For å låse opp selskapet fjern hake på Låst og bekreft at du låser opp selskapet. Er et selskap låst går det ikke over til Contempus Invoice. Husk at fakturaavdelingen vil fortsette å skanne inn og sende ut fakturaer sålenge selskapet ligger med JA under Elektronisk fakturabehandling, selskapsopplysninger i Forvaltningsportalen. Side 8 / 18

9 3.3 SLETTE BOLIGSELSKAP For å slette et boligselskap må 1. alle brukere slettes fra boligselskapet 2. lås selskapet og bekreft melding om at du ønsker å slette selskapet Selskapet slettes. 3.4 ENDRE OPPLYSNINGER PÅ SELSKAP Selskapsnummer og føringsselskap kan ikke endres etter opprettelse. Selskapets navn kan endres direkte i feltet avslutt med lagre. Har du vært uheldig og opprettet selskap med feil selskapsnummer / føringsselskap må dette selskapet opprettet på nytt. Side 9 / 18

10 4. BEHANDLE BRUKERE 4.1 OPPRETTE / REDIGERE EN BRUKER For å opprette en bruker, gå til hovedsiden til det boligselskapet hvor brukeren skal opprettes: Tildel bruker ledig rolle og trykk på knappen Ny bruker. Eget vindu fremkommer. Her må du søke etter brukeren for å sjekke at vedkommende ikke ligger i AdmFak fra før. Hvis du finner den du søker etter merker du vedkommende slik at data fremkommer i høyre vindu. Sjekk at data er rett på brukeren.! Hvis bruker er tilknyttet flere selskap vil oppdatering av data (eks. mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse) gjelde for alle åpne selskap bruker er tilknyttet. Du ser at en bruker er tilknyttet flere selskap ved siden av Send ny PIN. Side 10 / 18

11 Hvis du ikke finner søker i søkeresultatet til høyre velger du knappen med pluss-tegnet for å registrere ny bruker og du tas til siden for personvedlikehold. Side 11 / 18

12 I feltet til høyre skal det registreres Fødsel- og personnummer: 11 siffer skrives sammenhengende Etternavn Fornavn Adresse 1: Adresse 2: Land E-post: Telefon: Medlemsnr. Avslutt med OK. Skriv inn samme postadresse som i Forvaltningsportalen Benyttets ved evnt. tilskriveradresse tilsvarende som i Forvaltningsportalen Må være unik innenfor et boligselskap. Endring av e-postadresse oppdateres umiddelbart. Registrer brukerens mobilnummer. Dette må være et norsk nummer, 8 siffer skrevet sammenhengende. Endring av mobilnummer oppdateres i løpet av ett minutt (ved normal nettrafikk / responstid på server samt uforutsette hendelser hos teleoperatør). Sett inn brukerens medlems- eller kundenummer tilsvarende som i Forvaltningsportalen. 4.2 SLETTE EN BRUKER Søk opp og marker bruker. Velg Slett bruker. Sett OK på melding Side 12 / 18

13 Bruker er slettes fra selskapet, men personen vil fortsatt ligge i AdmFak (fritt eller tilknyttet andre selskap). 4.3 LÅSE EN BRUKER Bruker låser seg ute? En bruker blir låst hvis han taster feil PIN/passord 3 ganger. Hvis bruker har brukernavn og PIN eller passord kan han hjelpe seg selv på påloggingsbildet. Hvis bruker kun har brukernavn kan du bistå ved å trykke på Send PIN fra AdmFak. Bruker kan videre låse seg selv opp fra påloggingsbildet AdmFak kan låse bruker ute? I AdmFak kan ikke bruker låses kun slettes (se pkt. 4.2) 4.4 ÅPNE EN LÅST BRUKER Bruker kan selv låse seg opp hvis han har enten PIN eller passord jf. pkt. 4.5 og PIN PIN genereres uten at OBOS ser tallkombinasjonen (fire siffer) til brukerens registrerte mobiltelefon. Utsendelse av PIN skjer fra den enkelte bruker i AdmFak. Er selskapet låst vil Send ny PIN knappen være inaktiv. Denne aktiviseres ved å låse opp selskapet se pkt Brukeren kan få tilsendt PIN ved å logge seg på med brukernavn og passord eller ved å kontakte OBOS.! Hvis bruker er tilknyttet flere selskap vil ny PIN gjelde for alle selskap han er tilknyttet. Verken bruker eller OBOS kan definere PINkoden (kun administrator). Bruker må derfor memorere den tilsendte koden. PIN er ikke synlig i AdmFak. Side 13 / 18

14 4.6 PASSORD Passordet er personlig og bruker må endre dette ved første gangs pålogging. For å hente passordet må bruker logge seg på med brukernavn og PIN. Passordet sendes til brukerens registrerte e-postadresse. Passordet må være minst seks tegn langt og inneholde både bokstaver og tall. Passordet er ikke synlig i AdmFak. OBOS kan ikke sende bruker passord. Endring av passord Tilsendt passord på e-post må endres ved første gangs pålogging og ytterligere 2 ganger i året. Passordet endres til personlig passord innenfor gitte kriterier. Ønsker bruker å endre passordet utover de to gangene i året gjør han dette når som helst under mine innstillinger i Contempus Invoice. Gjenbruk av passord skjer etter 4 ganger. Glemt passord Har bruker glemt sitt passord kan han be om nytt ved hjelp av lenken på påloggingssiden såfremt PIN er kjent. Dette vil samtidig låse opp brukeren hvis han er blitt låst 4.7 SENDE E-POST TIL BRUKERE I BOLIGSELSKAP Søk frem rett boligselskap og velg knappen E-post Ny e-post fra outlook-klienten fremkommer med e-postadresse til styret. Emnefeltet fylles automatisk ut med / Boligselskapets navn / Side 14 / 18

15 4.8 ADMINISTRERE GODKJENNINGSREKKEFØLGE Merk bruker du ønsker å flytte. Bruk pilene opp/ned til venstre på bildet til å flytte merket bruker til ønsket plassering. Ved endring av administrasjonsrekkefølgen kan det ikke ligge fakturaer til behandling hos boligselskapet. Hvis det gjør det trekk disse tilbake først!! OBS! Dette feltet skal ikke benyttes til vikarordning. Vikarordningen administreres av brukerne selv i Contempus Invoice. 4.9 LOGG Endringer på selskapet logges. Loggen åpnes ved å benytte Logg på det enkelte selskapet. Følgende endringer logges: - Opprettelse / sletting av bruker - Endring i administrasjonsrekkefølgen (fakturaflyt) - Personendringer - Endring i selskapsopplysninger - Låse / åpne selskap - Sendt PIN Side 15 / 18

16 4.10 ATTESTASJON, GODKJENNING, INNSYNSRETT GODKJENNING (rolle: FM) Det er kun brukerrolle FM som kan godkjenne fakturaer. Uansett hvor i fakturaflyten FM befinner seg vil faktura gå til FM for godkjenning etter at den er attestert. ATTESTASJON (roller: VF, SM, VA, AND) Øvrige roller, utenom FM, kan attestere. Dette gjelder såfremt de er haket av i venstre felt (merket Att). Alle brukere som legges til får automatisk anledning til å attestere. Når en faktura blir attestert går den til FM for godkjenning. INNSYNSRETT (roller VF, SM, VA, AND) Boligselskapet kan gi tilgang til bruker som kun skal ha anledning til å kommentere og videresende faktura. Dette gjøres ved å legge til bruker og deretter fjerne haken i feltet Att. Side 16 / 18

17 5. RAPPORTER! Rapportmodulen krever at du har installert versjon 2003 eller høyere av Excel. Det er laget et unntak for signaturrapporten. Har du behov for support på de øvrige rapportene kontaktes Mari Isabel Martin eller IT-ansvarlig Forvaltningsdivisjonen. 5.1 RAPPORTER BOLIGSELSKAP Signaturrapporten 1. Velg Selskap og velg rapport Selskap: Signeringsliste 2. Velg Kjør rapport og du får frem brukerne i selskapet. 3. Når du har fått opp brukerne, trykk enten a) tastene ALT + F og deretter H eller b) tastene ALT + F og velg Forhåndsvisning. 4. Nytt bilde med rapporten fremkommer som pdf 5. Velg liggende versjon og velg skriv ut. For å lagre dokumentet benyttes AllkopiOnline. Side 17 / 18

18 5.1.2 Øvrige rapporter Under arbeid 5.2 RAPPORTER BRUKERE Under arbeid 5.3 RAPPORTER E-POSTADRESSER Under arbeid 6. ADMINISTRATOR Som administrator har du anledning til å legge til andre administratorer. Side 18 / 18

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer