Jordmorbok på norsk 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jordmorbok på norsk 4"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth Grip maner alle medlemmene til å engasjere seg for årets store tema likelønn. Side 2

2 LIKELØNN En mann for likelønn Kenneth Grip (28) jobbet som platearbeider på et metallverksted med bare menn da han bestemte seg for å bli sykepleier. Nå kjemper han for likelønn for sine kvinnelige kolleger. FOTO: SVENN OLE OLSEN Kenneth Grip er på mange måter kjerringa mot strømmen. Etter å ha tatt en kort fagutdannelse innen et maskulint yrke, ble han lei det han kaller fabrikktilværelsen og ønsket seg et yrke med mer kontakt med mennesker. Valget sto mellom politi, ambulansesjåfør eller sykepleie. Engasjert - Jeg har alltid vært engasjert i samfunnet rundt meg og opptatt av fellesskapet. Derfor ønsket jeg meg et yrke med mer variasjon, og tettere kontakt med andre mennesker. Hadde lyst på en jobb der jeg kunne yte omsorg, sier Kenneth. Allerede som student bidro han i fagforenings2 arbeidet gjennom NSF Student. I dag er han ansatt som sykepleier ved Kirurgisk klinikk på St. Olavs Hospital i Trondheim der han også er plasstillitsvalgt. Her får han bruk for omsorgen for både pasientene og for fellesskapet. - Likelønn, sier Kenneth. Likelønn er det viktigste ved årets tariffoppgjør, fortsetter han like engasjert. Staten bryter jo likestillingsloven. Likestillingsombudet har uttalt at menn og kvinner lønnes forskjellig, og staten har holdt på siden 50-tallet med kommisjoner og utvalg uten å greie å minske lønnsgapet. Så lover regjeringen en likelønnspott, men skyver ansvaret over på partene om å bli enige om potten. Bakgrunnen for mitt engasjement er at jeg ønsker rettferdighet og jeg synes ikke staten har bidratt nevneverdig til å få innført lik Fakta om arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner har om lag 85 prosent av timelønnen til menn og de med inntil fire års høyere utdanning kun 79 prosent. 43 prosent av alle sysselsatte kvinner jobber deltid, mange ufrivillig i små stillingsbrøker. To av tre ledere er menn. Kvinner eier færre aksjer og mindre kapital enn menn. Kilde: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

3 Lisbeth Normann er klar i sin tale: - I årets tariffoppgjør blir likelønn den viktigste saken for NSF. lønn mellom kvinner og menn for likt arbeid av samme verdi, påpeker Kenneth. Likelønnsløft Kenneth tror at nøkkelen for å få til et solid likelønnsløft ligger i hos hver og en av NSFs medlemmer. - For at vi skal lykkes er det viktig at grasrota er med og viser engasjement. Vi må skape massiv støtte nedenfra for å påvirke til at likelønnsløftet blir gjennomført. Utfordringen for oss tillitsvalgte blir å informere våre medlemmer om urettferdigheten og at det nytter å engasjere seg, sier han. Selv vil han bruke en av kanalene han ofte benytter leserinnlegg i lokalpressen. Andre kanaler er oppslag på arbeidsplassen, korte informasjonsmøter med medlemmene og å markere likelønnssaken i 8. marstoget i Trondheim. - Det er ikke så mye som skal til for å skape engasjement. Men alle sykepleiere som mener de fortjener like god lønn som menn bør våkne og komme på banen nå. Det er uhyre viktig, sier han. Kenneth Grip byttet fra det maskulint til et feminint yrke. Nå står kampen om likelønn sentralt for den plasstillitsvalgte sykepleieren ved St. Olavs Hospital. Nå braker det løs Nå er det bare en måned til årets tariffoppgjør starter for Unio-medlemmene. Førsteprioritet i år er likelønn, nummer to er likelønn og på tredjeplass finner vi likelønn. FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Midt under streiken i privat sektor i februar, leverte NSF inn de overordnede krav til Unio for hovedtariffoppgjøret i NSF forventer at 2010 blir stående som det året da likelønnssatsingen startet, skriver Lisbeth Normann. Dette er det overordnede målet for NSF i år. I tillegg krever NSF at endringene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus finansieres utenfor tariffoppgjøret. Vårens aktører Det er i hovedsak fire større områder NSF er med og tarifforhandler til våren: Spekter, som er arbeidsgiverorganisasjonen til helseforetakene/sykehusene, KS - kommunale og fylkeskommunale ansatte sykepleiere, staten med blant annet høgskole og universitetspersonell og Oslo kommune, som har sine egne forhandlinger. KS, Oslo kommune og staten starter forhandlingene omtrent samtidig, rundt 8. april, mens forhandlingene med Spekter ikke er fastsatt. NSF har representanter med i forhandlingsutvalgene for de ulike områdene. Siden NSF har så mange medlemmer, sitter også forbundets representanter ofte i sentrale verv som ledere eller nestledere. For NSF sitter den politiske valgte ledelsen med Lisbeth Normann i spissen i de mest sentrale posisjonene, men også forhandlingsavdelingen i NSF er representert i forhandlingsutvalg. Folket krever likelønn Åtte av ti sier at likelønn er den viktigste saken i årets tariffoppgjør. Dette viser en undersøkelse som er gjort for Unio. Åtte av ti mener også at regjeringen må gjøre mer for å bidra til ekstra likelønnspott i offentlig sektor i år, viser undersøkelsen som er utført av Respons. Kvinner i utdanningsgruppene i offentlig sektor tjener i dag 80 øre for hver krone menn tjener, slikt kan det ikke være. En likelønnspott er helt nødvendig, sier Unio-leder Anders Folkestad. Undersøkelsen viser at det er bred tverrpolitisk støtte til likelønn. Kravet er viktig for både velgerne til den rødgrønne regjeringen og opposisjonen. Ni av ti kvinner og sju av ti menn er enige om at likelønn er den viktigste saken ved årets tariffoppgjør Det er liten forskjell mellom personer med ulik utdanningslengde. Sju av ti i privat sektor og åtte av ti i offentlig sektor mener likelønn er viktigst i tariffoppgjøret Ingen store forskjeller mellom landsdelene Sju av ti menn og åtte av ti kvinner mener regjeringen må prioritere likelønnspott 3

4 NYHETER FRA NSF FLERE NYHETER FRA NORSK SYKEPLEIERFORBUND: Første jordmorbok på norsk En lenge etterlengtet bok Jordmorboka er nettopp kommet ut. Utgivelsen skjer 200 år etter at jordmorvesenet ble opprettet. Dette er den første lærebok for studenter til jordmorfaget som er utgitt på norsk og som i tillegg er tilpasset norske forhold. - Boka er derfor unik i nasjonal sammenheng, sier Anne Brunstad ved Høgskolen i Bergen. Hun er sammen med Eva Tegnader redaktør av boka, som består av kapitler som er skrevet av sentrale fagpersoner innen fødselsomsorg i Norge. Eldste kvinneyrke Boka blir utgitt i jubileumsåret, 200 år etter at jordmor vesenet ble opprettet 21. november Jordmoryrket må derfor være et av Norges eldste kvinneyrker, og var den første yrkesutdannelsen som var tilgjengelig for kvinner, sier historiker Sven G Eliassen ved Høgskolen i Østfold. Målgruppen for Jordmorboka er studenter på en av de fem jordmorutdanningene i landet, men også for allerede utdannede jordmødre på jakt etter mer kunnskap. - Jordmorfaget er komplekst, og det er viktig med grunnleggende kunnskap for å forstå kompleksiteten i faget. Det vil boka gi studentene, lover Brunstad. Den første bok om jordmorfaget skrevet på norsk og basert på norske forhold. Kunnskapsbasert Boka tar for seg forholdene i Norge, både i kommune- og i spesialisthelsetjenesten. Den omtaler kvinnehelse, svangerskap, ultralyd, fødsel og barsel, bare for å nevne noe. Boka er kunnskapsbasert og belyser jordmorfagets sammensetning. Hensikten er å presentere faktakunnskap og jordmoryrkets praktiske arbeid på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Boka er rikt illustrert og har fyldig referanseliste. Den er utgitt på Akribe forlag og kan bestilles på Ny nettside om omstilling NSF lanserer en ny nettside med informasjon om omstilling. Her kan medlemmene fi nne opplysninger om lover og avtaler knyttet til temaet. Mange av NSFs medlemmer opplever omstillingsprosesser på arbeidsplassen. Derfor har NSF opprettet en nettside med informasjon om ulike tema ved omstilling; medbestemmelse, faglige og juridiske forhold som må ivaretas og den enkelte arbeidstakers rettigheter og plikter i forbindelse med omstilling. - Målsettingen er å øke kunnskapen om lov- og avtaleverket knyttet til omstilling slik at medlemmenes interesser og NSFs faglige- og helsepolitiske synspunkter kan ivaretas best mulig under omstillingsprosesser, opplyser prosjektleder Ingrid Tordis Enoksen. For å få tilgang på siden må du logge deg inn med medlems nummer og passord på Velg Lønn/arbeidsvilkår i menyen øverst på siden og deretter Omstilling i menyen til venstre. Prosjektgruppen som har utarbeidet nettsiden med informasjon om omstilling: Fra venstre: Ingrid Tordis Enoksen (prosjektleder), Atle Thorstensen, Anne Marie Flovik, Oskar Nilssen, Elin Nerdahl, Jon Henry Johnsen, Linda Bakkevoll og Marie Louise H. Nancke. I tillegg har Catrine Brubak bistått i forbindelse med publisering av stoff på nett. Foto: Catrine Brubak 4

5 LISBETH MØTER AUDUN LYSBAKKEN Etterlyser ny likestillingsdebatt Kjemien mellom statsråd Audun Lysbakken og Lisbeth Normann er upåklagelig. Begge etterlyser en ny likestillingdebatt. Begge er for at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, kompetanseutvikling, pensjon og trygd. Begge jobber for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeidsog familieliv og begge er for lik lønn for arbeid av lik verdi. FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann, og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, er enige om mangt. Likestillingsministeren, som han er i denne konteksten, ønsker å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet og gjøre det mindre kjønnsdelt. - Kvinner har om lag 85 prosent av menns timelønn og to av tre ledere er menn, sier Lysbakken. Han etterlyser mer bevisste holdninger fra både kvinner og menn for å endre dette. Må dele likere - Likestillingen kommer ikke videre før menn tar sin del av omsorgen for egne barn. Det betyr at menn og kvinner må dele likere, både på jobb og hjemme, påpeker han. Som likestillingsminister har han blant annet blinket seg ut likelønn som en viktig sak. - Det blir derfor uhyre viktig at vi starter en ny likestillingsdebatt. En debatt som også engasjerer yngre menn og kvinner og som jeg ønsker å bidra til, forteller Lysbakken. Dette er som musikk i ørene for Lisbeth Normann. - Ministeren viser et ærlig engasjement og tar opp mange viktige problemstillinger, sier hun og trekker blant annet frem ønsket om en ny likestillingsdebatt. - Vi må få til en modernisert debatt som fenger, sier NSF-lederen. Hun mener mange forbinder likestillingskamp med 70-tallets rødstrømper og lilla sjal. Strømpedebatt - Mange kvinner er opptatt av likestilling, men de identifiserer seg ikke med begrepet rødstrømpe, sier Normann. - Problemstillingen er svært sammensatt og det krever engasjement fra flere hold. At familien selv skal få velge hvordan de disponerer foreldrepermisjonen, er ikke veien å gå. Det er bare å se på statistikken. Kvinner eier bare 20 prosent av aksjene, og under 30 prosent av kapital inntektene tilfaller kvinner, argumenterer Normann. Slike fakta bør kunne provosere og engasjere en større del av befolkningen enn hva som er tilfellet, mener hun. - Så lenge menn eier mest, tjener mest og sitter med brorparten av topposisjonene i samfunnet, har vi en jobb å gjøre, poengterer Lysbakken. Ministeren valgte Lisbeth Audun Lysbakken vil etablere et kvinnepanel og har bedt NSF-leder Lisbeth Normann om å sitte i panelet. Jeg ønsker en modernisering av like stillingsdebatten i Norge, sier Lysbakken. Panelet skal bidra til å sette i gang en inkluderende og visjonær debatt. En debatt om hva som er viktig for dagens kvinner, hva som skaper ulikhet og hvordan skape engasjement og frigjøring fra tradisjonelle kjønnsroller. Jeg håper også at vi i større grad skal klare å skape en likestillings politikk som tar innover seg at utford ringene er ulike for kvinner og menn med ulik etnisitet, ulik alder og ulik klassebakgrunn, sier Lysbakken. Det er morsomt å bli spurt og et viktig initiativ fra statsråden. Først og fremst må panelet diskutere likestilling i sin fulle bredde, og derved bidra til en modernisert likestillingsdebatt som fenger flere. Dernest må utvalget komme med tiltak til og en plan for hvordan utfordringene ved likestilling kan løses, sier Lisbeth Normann. 5

6 MEDLEMSFORDELER Et glitrende opplegg Foretakstillitsvalgt Mette Skaret Kjos-Hanssen har på NSFs regning vært deltidsstudent, og kan ikke få rost opplegget nok. TEKST: SIGNY SVENDSEN FOTO: SOL NODELAND Mette Skaret Kjos-Hanssen var en av de 22 tillitsvalgte som til jul avsluttet NSF-studiet ved Universitetet i Bergen. Studiet er tilrettelagt for NSFs tillitsvalgte, og gir 30 studiepoeng. - Vi har vært gjennom en mengde litteratur og forelesninger som har gitt innsikt i både tillitsvalgtarbeid i NSF, endringsprosesser i helsevesenet, det norske forhandlingssystemet og mye annet som er relevant for oss sykepleiere. Jeg har fått meg mang en aha-opplevelse, forteller Kjos-Hanssen engasjert. Jeg skryter av opplegget, og sier jeg fikk alt, men måtte lese litteraturen og skrive oppgavene selv. Dette utdraget fra en epost fra foretakstillitsvalgt Mette Skaret Kjos-Hanssen ved Sørlandet sykehus HF, sier det meste om hvordan hun opplevde det tilrettelagte studiet for tillitsvalgte i NSF ved Universitetet i Bergen (UiB). kompetanse som vil være utrolig nyttig i det videre arbeidet som sykepleier og tillitsvalgt, mener hun. Fått argumentene Ifølge Kjos-Hanssen har studiet gjort henne mer tydelig og modig. - Jeg har tilegnet meg fakta som gir meg argumentasjon når jeg skal snakke sykepleiernes sak. Mange av oss sykepleiere har en tendens til å føle og mene, og mangler de gode argumentene å slå i bordet med. Jeg har nå fått et annet språk og kan se politikken i sammenheng. Det vil gi meg en helt ny styrke som tillitsvalgt. Nettverk Krevende Studiet Kjos-Hanssen har gjennomgått startet høsten 2008, og vil, avhengig av utdanningsnivå fra før, kvalifisere til opptak til masterstudiet eller godkjennes som en del av mastergraden. Det var et krevende opplegg med tanke på mengde litteratur og oppgavene som skulle leveres underveis. Men det var verd det. Jeg har gjennom dette opplegget fått en unik 6 De 22 studentene har også skapt seg et godt nettverk som kan brukes i det videre arbeidet. Kjos-Hanssen kan fortelle om egen Facebook-gruppe og tett samarbeid underveis. Jeg vil absolutt anbefale dette opplegget til andre tillitsvalgte. Det bidrar til solid innsikt og dermed god trygghet i arbeidet som tillitsvalgt. Vi trenger å ha ballast når vi skal snakke sykepleiernes sak, slår hun fast. Om studiet De som kan søke seg inn på studiet, må ha: gjennomgått grunnopplæringen modul 1 og 2 tatt videregående opplæring forhandlingskurs ha vært i vervet i minimum 3 år NSF dekker utgiftene til reiseog opphold samt kostnadene til studiemateriell og studieavgift. Deltakerne må søke permisjon med lønn fra arbeidsgiver. I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke dekker lønn under permisjonen, dekker NSF lønnstapet. Informasjon om studiet ligger på under lønns- og arbeidsvilkår, tillitsvalgtopplæring. Neste mulighet for å søke er høsten 2010 med studiestart 2011.

7 NSF STUDENT Rekordmange fagdager NSF Student sine lokallag rundt om i landet arrangerer i løpet av våren ikke mindre enn seks fagdager for studentmedlemmene i Norsk Sykepleierforbund. TEKST: BÅRD NYLUND FOTO: BÅRD NYLUND I løpet av februar, mars og april vil det bli avholdt fagdager i Stavanger, Trondheim, Fredrikstad, Tromsø, Bergen og Levanger. - Vi har en årelang tradisjon for fagdager i NSF Student, sier studentnestleder Maja Strand, som har ansvaret for koordineringen av de ulike arrangementene. - Det er moro at vi denne våren klarer å få til flere fagdager enn noen gang før, og alle dagene holder et høyt faglig nivå. Lokallagene jobber knallhardt med å få tak i forelesere av høy kvalitet og de jobber også iherdig med sponsorer av blant annet lunsj og drikke til deltagerne, sier Strand. Kjente forelesere Enkelte av foreleserne har vært brukt mange ganger, og blir alltid evaluert veldig positivt. Safia Abdi fra Somalia og Harstad er en av de mest brukte foreleserne og kommer i år både til Stavanger og Trondheim. Hun er sykepleier og en av landets fremste eksperter på kjønnslemlesting av jenter. Både Bergen og Stavanger får besøk av Amanda Steane som tidligere har besøkt fagdagen i Oslo. Hun gir oss et innblikk i hvordan uerfarne leger og overarbeidede sykepleiere ble en livsfarlig kombinasjon for hennes mann da han var innlagt på sykehus. - Vi er også veldig glad for at faggruppene i NSF ved flere fagdager velger å ha stand i lunsjen. Det gir studentene en sjanse til å undersøke hvilke muligheter som finnes etter endt utdanning, sier Maja Strand. Gratis Her kan man snakke med erfarne sykepleiere som kan komme med innspill og svare på de spørsmålene studentene måtte ha. Totalt sett blir dette en dag som gir godt faglig påfyll, og de fleste skolene anerkjenner etter hvert disse fagdagene som enten godkjent fravær eller som en dag i praksis. Arrangementene er gratis for medlemmer i NSF og for andre er det mulighet til å melde seg inn ved fagdagens start. Alle program legges ut på når de er klare. Studentnestleder Maja Strand oppfordrer alle studentmedlemmer til å møte opp på fagdagene rundt om i landet. NSF I MEDIA Rått spill fra NHO - Jeg er i sjokk over at piratsektoren i helsevesenet så åpent bruker løgner som middel for å kunne opprettholde elendige arbeidsforhold i helsesektoren, og ikke minst for at de er villige til å skyve kreftpasienter foran seg for å få det som de vil. Og jeg skammer meg over at arbeidsministeren fra min egen regjering går på limpinnen. Leder i Sosialistisk ungdom, Mali Steiro Tronsmoen. ABCNyheter, 5. februar NHO speler på frykt NHO Service har gjennom heile streiken nytta frykt som strategi for å avslutte streiken. Dei har ikkje klart å overtyde Helsetilsynet, men dei har skremt pasientar, pårørande og tilsette med denne kyniske strategien. Og då trugsmålet om stenging av Haukeland sjukehotell kom, kasta regjeringa inn handkledet. NSF-leiar Lisbeth Normann. NRK Hordaland, 5. februar. Helsedirektøren: - Ikke fare for liv og helse Streik et er lovlig kampmiddel, men ansvaret hviler tungt på partene. De må sørge for god kontakt og bruke dispensasjoner, slik at det ikke skjer noe galt, for eksempel ved misforståelser. De kan ikke legge dette ansvaret på Helsetilsynet. Helsedirektør Lars E. sier Hanssen. Trønder-Avisa, 5. februar. - Hadde ikke trodd regjeringen ville gripe inn Jeg hadde ikke trodd at regjeringen ville gripe inn på denne måten, sier fylkeslederen for sykepleierne i Rogaland. Hun hadde i det lengste håpet at partene gjennom forhandlinger kunne ordne opp i arbeidskonflikten. Vi har gitt en rekke dispensasjoner, og har hatt en forsvarlig streik. Fylkesleder i NSF, Nina Horpestad. Stavanger Aftenblad, 5. februar. Satte foten ned Det var en kombinasjon av situasjonen på Haukeland sykehotell og urovekkende meldinger fra Lambertseter sykehjem i Oslo. Den innebærer at man ikke kunne være sikre på at institusjonene ville ha den nødvendige bemanningen for å ivareta pasientenes liv og helse. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Helgeland Arbeiderblad, 5. februar. 7

8 PÅ DIN SIDE Vel blåst Så var den over, streiken. Fylkesleder i Oslo, Eli Gunhild By, kan puste ut. Nå er det ikke lenger streik hun tenker på når hun sovner og det første hun tenker på når hun våkner. Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjon: Torgeir Knag Fylkesnes, Berit Berg, Signy Svendsen, Kirsten Aunaas, Kari Tangen. Layout: Trykk: Stibo Tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send mail: sykepleierforbundet.no FYLKESLEDEREN FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Eli Gunhild By hadde mye å gjøre under streiken. Her holder hun en appell utenfor kontorene til en av de private aktørene som var berørt av streiken i januar og februar. FOTO: TERJE HERTTUA Det har vært mye å gjøre for NSFs fylkesleder i Oslo, Eli Gunhild By, siden streiken var et faktum 26. januar, eller egentlig lenge før. Det startet allerede da det ble brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service noen dager tidligere. Da begynte planleggingen av det som sannsynlig kom til å ende i streik. Det har gått i ett, medgir By. Telefonen har gått varm i streikeperioden. Hun har snakket med media, forbund, medlemmer og de streikende selvsagt, nærmest døgnet rundt. Full fart I slike situasjoner er det umulig å planlegge dagene sine. Her må man bare kaste seg på når toget går; i full fart til et sykehjem der det er mistanke om streikebryteri, så er det møter med streikeledelse og med de streikende, behandling av dispensasjonssaker, vaktlister for de streikende skal lages og de streikende skal følges opp. Innimellom har media driblet seg til litt tid med henne. Eli Gunhild er ingen novise når det kommer til streik. I 2008 satt hun i strekeledelsen da Unio tok ut sine medlemmer til streik i Oslo kommune. Forskjellen er ganske stor. I denne siste streiken tok vi ut hundre sykepleiere, mens vi hadde 2000 i Unio-streikende i 2008 (blant annet lærere, førskolelærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter). Med så mange streikende måtte vi ta hensyn til flere ulike yrkesgrupper og deres behov. Streiken i år var mindre kompleks, men vi måtte gjøre alt selv, sier hun. Å kvalitetssikre det de gjorde i forhold til dispensasjonssøknadene, var en av de største utfordringene underveis, synes Eli Gunhild. Døgnet rundt Denne jobben gjorde vi jo 24 timer i døgnet samtidig som vi skulle ivareta de streikende og sørge for at streikemoralen var på topp. Det er også viktig å være synlig for publikum. Stå streike vakt utenfor sykehjem, dele ut løpe sedler, holde appeller og arrangere fakkeltog, sier hun, og skryter samtidig av sine medlemmer og ansatte. Da det stormet som verst var jeg glad for at gruppen jeg ledet er høyt kompetente fagfolk, noe som er styrken vår som sykepleiere. De kastet seg fort rundt og gjorde andre ting enn de til vanlig gjør; oppmuntret, kom med gode ideer, laget markeringer og kamprop og sørget for at vi fikk med oss alt vi skulle ha med oss når vi var ute, forteller Eli Gunhild. Nå når streiken er over og det er tid til litt selvransakelse. Jeg har forsøkt å ta vare på familien underveis og hatt som mål om å være hjemme i tiden. Men det har ofte blitt noen telefoner da også, sier streikegeneralen. Da hennes datter fylte 19 år under streiken skulle hele familien på restaurant og feire. Det ble fire-fem telefoner under middagen, innrømmer hun. NAVN: Nina Horpestad ALDER: 40 FYLKE: Rogaland ANTALL MEDLEMMER: ca NÅ ARBEIDER VI MED: Prøver å få avrunnet streiken på en skikkelig måte. Det gjenstår ennå litt arbeid; vi skal oppmuntre medlemmene slik at det blir greit for dem å gå tilbake på jobb, og sørge for at de får det streikebidraget de har krav på. Vi gjennomfører nå tillitsvalgtopplæring for å sikre at de tillitsvalgte er oppdatert og utfører vervet sitt på en god måte. Så er vi også deltakende i en prosjektgruppe for å få innført Magnet-tankegangen til Norge. Her er fokuset økt pasientsikkerhet og en gullstandard for sykepleie. Samtidig bygger vi oss opp mot årets tariffoppgjør og kampen for likelønn. KONTAKTINFO: E-POST: sykepleierforbundet.no ADRESSE: Møllegata 37, 2. etg. Postboks 494, 4003 Stavanger SENTRALBORD: TLF DIR:

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet INFORMASJONSBLAD TIL TILLITSVALGTE mai NR. 3 04 ÅRGANG 2 Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet Fagforbundets tillitsvalgte kan finne nyttig og oppdatert stoff på www.fagforbundet.no/tvnett TEKST: JAN TORE

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Jobb mer, tjen bedre!

Jobb mer, tjen bedre! 6 2013 9. mai 2013 101. årgang Sykepleie bak muren 28 Ord mot ord i praksis 38 Vet lite om schizofreni 52 Jobb mer, tjen bedre! Høyere lønnsvekst, mot mer fleksible arbeidstider. Det er Anne-Kari Brattens

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer