Jordmorbok på norsk 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jordmorbok på norsk 4"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth Grip maner alle medlemmene til å engasjere seg for årets store tema likelønn. Side 2

2 LIKELØNN En mann for likelønn Kenneth Grip (28) jobbet som platearbeider på et metallverksted med bare menn da han bestemte seg for å bli sykepleier. Nå kjemper han for likelønn for sine kvinnelige kolleger. FOTO: SVENN OLE OLSEN Kenneth Grip er på mange måter kjerringa mot strømmen. Etter å ha tatt en kort fagutdannelse innen et maskulint yrke, ble han lei det han kaller fabrikktilværelsen og ønsket seg et yrke med mer kontakt med mennesker. Valget sto mellom politi, ambulansesjåfør eller sykepleie. Engasjert - Jeg har alltid vært engasjert i samfunnet rundt meg og opptatt av fellesskapet. Derfor ønsket jeg meg et yrke med mer variasjon, og tettere kontakt med andre mennesker. Hadde lyst på en jobb der jeg kunne yte omsorg, sier Kenneth. Allerede som student bidro han i fagforenings2 arbeidet gjennom NSF Student. I dag er han ansatt som sykepleier ved Kirurgisk klinikk på St. Olavs Hospital i Trondheim der han også er plasstillitsvalgt. Her får han bruk for omsorgen for både pasientene og for fellesskapet. - Likelønn, sier Kenneth. Likelønn er det viktigste ved årets tariffoppgjør, fortsetter han like engasjert. Staten bryter jo likestillingsloven. Likestillingsombudet har uttalt at menn og kvinner lønnes forskjellig, og staten har holdt på siden 50-tallet med kommisjoner og utvalg uten å greie å minske lønnsgapet. Så lover regjeringen en likelønnspott, men skyver ansvaret over på partene om å bli enige om potten. Bakgrunnen for mitt engasjement er at jeg ønsker rettferdighet og jeg synes ikke staten har bidratt nevneverdig til å få innført lik Fakta om arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner har om lag 85 prosent av timelønnen til menn og de med inntil fire års høyere utdanning kun 79 prosent. 43 prosent av alle sysselsatte kvinner jobber deltid, mange ufrivillig i små stillingsbrøker. To av tre ledere er menn. Kvinner eier færre aksjer og mindre kapital enn menn. Kilde: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

3 Lisbeth Normann er klar i sin tale: - I årets tariffoppgjør blir likelønn den viktigste saken for NSF. lønn mellom kvinner og menn for likt arbeid av samme verdi, påpeker Kenneth. Likelønnsløft Kenneth tror at nøkkelen for å få til et solid likelønnsløft ligger i hos hver og en av NSFs medlemmer. - For at vi skal lykkes er det viktig at grasrota er med og viser engasjement. Vi må skape massiv støtte nedenfra for å påvirke til at likelønnsløftet blir gjennomført. Utfordringen for oss tillitsvalgte blir å informere våre medlemmer om urettferdigheten og at det nytter å engasjere seg, sier han. Selv vil han bruke en av kanalene han ofte benytter leserinnlegg i lokalpressen. Andre kanaler er oppslag på arbeidsplassen, korte informasjonsmøter med medlemmene og å markere likelønnssaken i 8. marstoget i Trondheim. - Det er ikke så mye som skal til for å skape engasjement. Men alle sykepleiere som mener de fortjener like god lønn som menn bør våkne og komme på banen nå. Det er uhyre viktig, sier han. Kenneth Grip byttet fra det maskulint til et feminint yrke. Nå står kampen om likelønn sentralt for den plasstillitsvalgte sykepleieren ved St. Olavs Hospital. Nå braker det løs Nå er det bare en måned til årets tariffoppgjør starter for Unio-medlemmene. Førsteprioritet i år er likelønn, nummer to er likelønn og på tredjeplass finner vi likelønn. FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Midt under streiken i privat sektor i februar, leverte NSF inn de overordnede krav til Unio for hovedtariffoppgjøret i NSF forventer at 2010 blir stående som det året da likelønnssatsingen startet, skriver Lisbeth Normann. Dette er det overordnede målet for NSF i år. I tillegg krever NSF at endringene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus finansieres utenfor tariffoppgjøret. Vårens aktører Det er i hovedsak fire større områder NSF er med og tarifforhandler til våren: Spekter, som er arbeidsgiverorganisasjonen til helseforetakene/sykehusene, KS - kommunale og fylkeskommunale ansatte sykepleiere, staten med blant annet høgskole og universitetspersonell og Oslo kommune, som har sine egne forhandlinger. KS, Oslo kommune og staten starter forhandlingene omtrent samtidig, rundt 8. april, mens forhandlingene med Spekter ikke er fastsatt. NSF har representanter med i forhandlingsutvalgene for de ulike områdene. Siden NSF har så mange medlemmer, sitter også forbundets representanter ofte i sentrale verv som ledere eller nestledere. For NSF sitter den politiske valgte ledelsen med Lisbeth Normann i spissen i de mest sentrale posisjonene, men også forhandlingsavdelingen i NSF er representert i forhandlingsutvalg. Folket krever likelønn Åtte av ti sier at likelønn er den viktigste saken i årets tariffoppgjør. Dette viser en undersøkelse som er gjort for Unio. Åtte av ti mener også at regjeringen må gjøre mer for å bidra til ekstra likelønnspott i offentlig sektor i år, viser undersøkelsen som er utført av Respons. Kvinner i utdanningsgruppene i offentlig sektor tjener i dag 80 øre for hver krone menn tjener, slikt kan det ikke være. En likelønnspott er helt nødvendig, sier Unio-leder Anders Folkestad. Undersøkelsen viser at det er bred tverrpolitisk støtte til likelønn. Kravet er viktig for både velgerne til den rødgrønne regjeringen og opposisjonen. Ni av ti kvinner og sju av ti menn er enige om at likelønn er den viktigste saken ved årets tariffoppgjør Det er liten forskjell mellom personer med ulik utdanningslengde. Sju av ti i privat sektor og åtte av ti i offentlig sektor mener likelønn er viktigst i tariffoppgjøret Ingen store forskjeller mellom landsdelene Sju av ti menn og åtte av ti kvinner mener regjeringen må prioritere likelønnspott 3

4 NYHETER FRA NSF FLERE NYHETER FRA NORSK SYKEPLEIERFORBUND: Første jordmorbok på norsk En lenge etterlengtet bok Jordmorboka er nettopp kommet ut. Utgivelsen skjer 200 år etter at jordmorvesenet ble opprettet. Dette er den første lærebok for studenter til jordmorfaget som er utgitt på norsk og som i tillegg er tilpasset norske forhold. - Boka er derfor unik i nasjonal sammenheng, sier Anne Brunstad ved Høgskolen i Bergen. Hun er sammen med Eva Tegnader redaktør av boka, som består av kapitler som er skrevet av sentrale fagpersoner innen fødselsomsorg i Norge. Eldste kvinneyrke Boka blir utgitt i jubileumsåret, 200 år etter at jordmor vesenet ble opprettet 21. november Jordmoryrket må derfor være et av Norges eldste kvinneyrker, og var den første yrkesutdannelsen som var tilgjengelig for kvinner, sier historiker Sven G Eliassen ved Høgskolen i Østfold. Målgruppen for Jordmorboka er studenter på en av de fem jordmorutdanningene i landet, men også for allerede utdannede jordmødre på jakt etter mer kunnskap. - Jordmorfaget er komplekst, og det er viktig med grunnleggende kunnskap for å forstå kompleksiteten i faget. Det vil boka gi studentene, lover Brunstad. Den første bok om jordmorfaget skrevet på norsk og basert på norske forhold. Kunnskapsbasert Boka tar for seg forholdene i Norge, både i kommune- og i spesialisthelsetjenesten. Den omtaler kvinnehelse, svangerskap, ultralyd, fødsel og barsel, bare for å nevne noe. Boka er kunnskapsbasert og belyser jordmorfagets sammensetning. Hensikten er å presentere faktakunnskap og jordmoryrkets praktiske arbeid på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Boka er rikt illustrert og har fyldig referanseliste. Den er utgitt på Akribe forlag og kan bestilles på Ny nettside om omstilling NSF lanserer en ny nettside med informasjon om omstilling. Her kan medlemmene fi nne opplysninger om lover og avtaler knyttet til temaet. Mange av NSFs medlemmer opplever omstillingsprosesser på arbeidsplassen. Derfor har NSF opprettet en nettside med informasjon om ulike tema ved omstilling; medbestemmelse, faglige og juridiske forhold som må ivaretas og den enkelte arbeidstakers rettigheter og plikter i forbindelse med omstilling. - Målsettingen er å øke kunnskapen om lov- og avtaleverket knyttet til omstilling slik at medlemmenes interesser og NSFs faglige- og helsepolitiske synspunkter kan ivaretas best mulig under omstillingsprosesser, opplyser prosjektleder Ingrid Tordis Enoksen. For å få tilgang på siden må du logge deg inn med medlems nummer og passord på Velg Lønn/arbeidsvilkår i menyen øverst på siden og deretter Omstilling i menyen til venstre. Prosjektgruppen som har utarbeidet nettsiden med informasjon om omstilling: Fra venstre: Ingrid Tordis Enoksen (prosjektleder), Atle Thorstensen, Anne Marie Flovik, Oskar Nilssen, Elin Nerdahl, Jon Henry Johnsen, Linda Bakkevoll og Marie Louise H. Nancke. I tillegg har Catrine Brubak bistått i forbindelse med publisering av stoff på nett. Foto: Catrine Brubak 4

5 LISBETH MØTER AUDUN LYSBAKKEN Etterlyser ny likestillingsdebatt Kjemien mellom statsråd Audun Lysbakken og Lisbeth Normann er upåklagelig. Begge etterlyser en ny likestillingdebatt. Begge er for at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, kompetanseutvikling, pensjon og trygd. Begge jobber for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeidsog familieliv og begge er for lik lønn for arbeid av lik verdi. FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann, og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, er enige om mangt. Likestillingsministeren, som han er i denne konteksten, ønsker å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet og gjøre det mindre kjønnsdelt. - Kvinner har om lag 85 prosent av menns timelønn og to av tre ledere er menn, sier Lysbakken. Han etterlyser mer bevisste holdninger fra både kvinner og menn for å endre dette. Må dele likere - Likestillingen kommer ikke videre før menn tar sin del av omsorgen for egne barn. Det betyr at menn og kvinner må dele likere, både på jobb og hjemme, påpeker han. Som likestillingsminister har han blant annet blinket seg ut likelønn som en viktig sak. - Det blir derfor uhyre viktig at vi starter en ny likestillingsdebatt. En debatt som også engasjerer yngre menn og kvinner og som jeg ønsker å bidra til, forteller Lysbakken. Dette er som musikk i ørene for Lisbeth Normann. - Ministeren viser et ærlig engasjement og tar opp mange viktige problemstillinger, sier hun og trekker blant annet frem ønsket om en ny likestillingsdebatt. - Vi må få til en modernisert debatt som fenger, sier NSF-lederen. Hun mener mange forbinder likestillingskamp med 70-tallets rødstrømper og lilla sjal. Strømpedebatt - Mange kvinner er opptatt av likestilling, men de identifiserer seg ikke med begrepet rødstrømpe, sier Normann. - Problemstillingen er svært sammensatt og det krever engasjement fra flere hold. At familien selv skal få velge hvordan de disponerer foreldrepermisjonen, er ikke veien å gå. Det er bare å se på statistikken. Kvinner eier bare 20 prosent av aksjene, og under 30 prosent av kapital inntektene tilfaller kvinner, argumenterer Normann. Slike fakta bør kunne provosere og engasjere en større del av befolkningen enn hva som er tilfellet, mener hun. - Så lenge menn eier mest, tjener mest og sitter med brorparten av topposisjonene i samfunnet, har vi en jobb å gjøre, poengterer Lysbakken. Ministeren valgte Lisbeth Audun Lysbakken vil etablere et kvinnepanel og har bedt NSF-leder Lisbeth Normann om å sitte i panelet. Jeg ønsker en modernisering av like stillingsdebatten i Norge, sier Lysbakken. Panelet skal bidra til å sette i gang en inkluderende og visjonær debatt. En debatt om hva som er viktig for dagens kvinner, hva som skaper ulikhet og hvordan skape engasjement og frigjøring fra tradisjonelle kjønnsroller. Jeg håper også at vi i større grad skal klare å skape en likestillings politikk som tar innover seg at utford ringene er ulike for kvinner og menn med ulik etnisitet, ulik alder og ulik klassebakgrunn, sier Lysbakken. Det er morsomt å bli spurt og et viktig initiativ fra statsråden. Først og fremst må panelet diskutere likestilling i sin fulle bredde, og derved bidra til en modernisert likestillingsdebatt som fenger flere. Dernest må utvalget komme med tiltak til og en plan for hvordan utfordringene ved likestilling kan løses, sier Lisbeth Normann. 5

6 MEDLEMSFORDELER Et glitrende opplegg Foretakstillitsvalgt Mette Skaret Kjos-Hanssen har på NSFs regning vært deltidsstudent, og kan ikke få rost opplegget nok. TEKST: SIGNY SVENDSEN FOTO: SOL NODELAND Mette Skaret Kjos-Hanssen var en av de 22 tillitsvalgte som til jul avsluttet NSF-studiet ved Universitetet i Bergen. Studiet er tilrettelagt for NSFs tillitsvalgte, og gir 30 studiepoeng. - Vi har vært gjennom en mengde litteratur og forelesninger som har gitt innsikt i både tillitsvalgtarbeid i NSF, endringsprosesser i helsevesenet, det norske forhandlingssystemet og mye annet som er relevant for oss sykepleiere. Jeg har fått meg mang en aha-opplevelse, forteller Kjos-Hanssen engasjert. Jeg skryter av opplegget, og sier jeg fikk alt, men måtte lese litteraturen og skrive oppgavene selv. Dette utdraget fra en epost fra foretakstillitsvalgt Mette Skaret Kjos-Hanssen ved Sørlandet sykehus HF, sier det meste om hvordan hun opplevde det tilrettelagte studiet for tillitsvalgte i NSF ved Universitetet i Bergen (UiB). kompetanse som vil være utrolig nyttig i det videre arbeidet som sykepleier og tillitsvalgt, mener hun. Fått argumentene Ifølge Kjos-Hanssen har studiet gjort henne mer tydelig og modig. - Jeg har tilegnet meg fakta som gir meg argumentasjon når jeg skal snakke sykepleiernes sak. Mange av oss sykepleiere har en tendens til å føle og mene, og mangler de gode argumentene å slå i bordet med. Jeg har nå fått et annet språk og kan se politikken i sammenheng. Det vil gi meg en helt ny styrke som tillitsvalgt. Nettverk Krevende Studiet Kjos-Hanssen har gjennomgått startet høsten 2008, og vil, avhengig av utdanningsnivå fra før, kvalifisere til opptak til masterstudiet eller godkjennes som en del av mastergraden. Det var et krevende opplegg med tanke på mengde litteratur og oppgavene som skulle leveres underveis. Men det var verd det. Jeg har gjennom dette opplegget fått en unik 6 De 22 studentene har også skapt seg et godt nettverk som kan brukes i det videre arbeidet. Kjos-Hanssen kan fortelle om egen Facebook-gruppe og tett samarbeid underveis. Jeg vil absolutt anbefale dette opplegget til andre tillitsvalgte. Det bidrar til solid innsikt og dermed god trygghet i arbeidet som tillitsvalgt. Vi trenger å ha ballast når vi skal snakke sykepleiernes sak, slår hun fast. Om studiet De som kan søke seg inn på studiet, må ha: gjennomgått grunnopplæringen modul 1 og 2 tatt videregående opplæring forhandlingskurs ha vært i vervet i minimum 3 år NSF dekker utgiftene til reiseog opphold samt kostnadene til studiemateriell og studieavgift. Deltakerne må søke permisjon med lønn fra arbeidsgiver. I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke dekker lønn under permisjonen, dekker NSF lønnstapet. Informasjon om studiet ligger på under lønns- og arbeidsvilkår, tillitsvalgtopplæring. Neste mulighet for å søke er høsten 2010 med studiestart 2011.

7 NSF STUDENT Rekordmange fagdager NSF Student sine lokallag rundt om i landet arrangerer i løpet av våren ikke mindre enn seks fagdager for studentmedlemmene i Norsk Sykepleierforbund. TEKST: BÅRD NYLUND FOTO: BÅRD NYLUND I løpet av februar, mars og april vil det bli avholdt fagdager i Stavanger, Trondheim, Fredrikstad, Tromsø, Bergen og Levanger. - Vi har en årelang tradisjon for fagdager i NSF Student, sier studentnestleder Maja Strand, som har ansvaret for koordineringen av de ulike arrangementene. - Det er moro at vi denne våren klarer å få til flere fagdager enn noen gang før, og alle dagene holder et høyt faglig nivå. Lokallagene jobber knallhardt med å få tak i forelesere av høy kvalitet og de jobber også iherdig med sponsorer av blant annet lunsj og drikke til deltagerne, sier Strand. Kjente forelesere Enkelte av foreleserne har vært brukt mange ganger, og blir alltid evaluert veldig positivt. Safia Abdi fra Somalia og Harstad er en av de mest brukte foreleserne og kommer i år både til Stavanger og Trondheim. Hun er sykepleier og en av landets fremste eksperter på kjønnslemlesting av jenter. Både Bergen og Stavanger får besøk av Amanda Steane som tidligere har besøkt fagdagen i Oslo. Hun gir oss et innblikk i hvordan uerfarne leger og overarbeidede sykepleiere ble en livsfarlig kombinasjon for hennes mann da han var innlagt på sykehus. - Vi er også veldig glad for at faggruppene i NSF ved flere fagdager velger å ha stand i lunsjen. Det gir studentene en sjanse til å undersøke hvilke muligheter som finnes etter endt utdanning, sier Maja Strand. Gratis Her kan man snakke med erfarne sykepleiere som kan komme med innspill og svare på de spørsmålene studentene måtte ha. Totalt sett blir dette en dag som gir godt faglig påfyll, og de fleste skolene anerkjenner etter hvert disse fagdagene som enten godkjent fravær eller som en dag i praksis. Arrangementene er gratis for medlemmer i NSF og for andre er det mulighet til å melde seg inn ved fagdagens start. Alle program legges ut på når de er klare. Studentnestleder Maja Strand oppfordrer alle studentmedlemmer til å møte opp på fagdagene rundt om i landet. NSF I MEDIA Rått spill fra NHO - Jeg er i sjokk over at piratsektoren i helsevesenet så åpent bruker løgner som middel for å kunne opprettholde elendige arbeidsforhold i helsesektoren, og ikke minst for at de er villige til å skyve kreftpasienter foran seg for å få det som de vil. Og jeg skammer meg over at arbeidsministeren fra min egen regjering går på limpinnen. Leder i Sosialistisk ungdom, Mali Steiro Tronsmoen. ABCNyheter, 5. februar NHO speler på frykt NHO Service har gjennom heile streiken nytta frykt som strategi for å avslutte streiken. Dei har ikkje klart å overtyde Helsetilsynet, men dei har skremt pasientar, pårørande og tilsette med denne kyniske strategien. Og då trugsmålet om stenging av Haukeland sjukehotell kom, kasta regjeringa inn handkledet. NSF-leiar Lisbeth Normann. NRK Hordaland, 5. februar. Helsedirektøren: - Ikke fare for liv og helse Streik et er lovlig kampmiddel, men ansvaret hviler tungt på partene. De må sørge for god kontakt og bruke dispensasjoner, slik at det ikke skjer noe galt, for eksempel ved misforståelser. De kan ikke legge dette ansvaret på Helsetilsynet. Helsedirektør Lars E. sier Hanssen. Trønder-Avisa, 5. februar. - Hadde ikke trodd regjeringen ville gripe inn Jeg hadde ikke trodd at regjeringen ville gripe inn på denne måten, sier fylkeslederen for sykepleierne i Rogaland. Hun hadde i det lengste håpet at partene gjennom forhandlinger kunne ordne opp i arbeidskonflikten. Vi har gitt en rekke dispensasjoner, og har hatt en forsvarlig streik. Fylkesleder i NSF, Nina Horpestad. Stavanger Aftenblad, 5. februar. Satte foten ned Det var en kombinasjon av situasjonen på Haukeland sykehotell og urovekkende meldinger fra Lambertseter sykehjem i Oslo. Den innebærer at man ikke kunne være sikre på at institusjonene ville ha den nødvendige bemanningen for å ivareta pasientenes liv og helse. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Helgeland Arbeiderblad, 5. februar. 7

8 PÅ DIN SIDE Vel blåst Så var den over, streiken. Fylkesleder i Oslo, Eli Gunhild By, kan puste ut. Nå er det ikke lenger streik hun tenker på når hun sovner og det første hun tenker på når hun våkner. Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjon: Torgeir Knag Fylkesnes, Berit Berg, Signy Svendsen, Kirsten Aunaas, Kari Tangen. Layout: Trykk: Stibo Tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send mail: sykepleierforbundet.no FYLKESLEDEREN FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Eli Gunhild By hadde mye å gjøre under streiken. Her holder hun en appell utenfor kontorene til en av de private aktørene som var berørt av streiken i januar og februar. FOTO: TERJE HERTTUA Det har vært mye å gjøre for NSFs fylkesleder i Oslo, Eli Gunhild By, siden streiken var et faktum 26. januar, eller egentlig lenge før. Det startet allerede da det ble brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service noen dager tidligere. Da begynte planleggingen av det som sannsynlig kom til å ende i streik. Det har gått i ett, medgir By. Telefonen har gått varm i streikeperioden. Hun har snakket med media, forbund, medlemmer og de streikende selvsagt, nærmest døgnet rundt. Full fart I slike situasjoner er det umulig å planlegge dagene sine. Her må man bare kaste seg på når toget går; i full fart til et sykehjem der det er mistanke om streikebryteri, så er det møter med streikeledelse og med de streikende, behandling av dispensasjonssaker, vaktlister for de streikende skal lages og de streikende skal følges opp. Innimellom har media driblet seg til litt tid med henne. Eli Gunhild er ingen novise når det kommer til streik. I 2008 satt hun i strekeledelsen da Unio tok ut sine medlemmer til streik i Oslo kommune. Forskjellen er ganske stor. I denne siste streiken tok vi ut hundre sykepleiere, mens vi hadde 2000 i Unio-streikende i 2008 (blant annet lærere, førskolelærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter). Med så mange streikende måtte vi ta hensyn til flere ulike yrkesgrupper og deres behov. Streiken i år var mindre kompleks, men vi måtte gjøre alt selv, sier hun. Å kvalitetssikre det de gjorde i forhold til dispensasjonssøknadene, var en av de største utfordringene underveis, synes Eli Gunhild. Døgnet rundt Denne jobben gjorde vi jo 24 timer i døgnet samtidig som vi skulle ivareta de streikende og sørge for at streikemoralen var på topp. Det er også viktig å være synlig for publikum. Stå streike vakt utenfor sykehjem, dele ut løpe sedler, holde appeller og arrangere fakkeltog, sier hun, og skryter samtidig av sine medlemmer og ansatte. Da det stormet som verst var jeg glad for at gruppen jeg ledet er høyt kompetente fagfolk, noe som er styrken vår som sykepleiere. De kastet seg fort rundt og gjorde andre ting enn de til vanlig gjør; oppmuntret, kom med gode ideer, laget markeringer og kamprop og sørget for at vi fikk med oss alt vi skulle ha med oss når vi var ute, forteller Eli Gunhild. Nå når streiken er over og det er tid til litt selvransakelse. Jeg har forsøkt å ta vare på familien underveis og hatt som mål om å være hjemme i tiden. Men det har ofte blitt noen telefoner da også, sier streikegeneralen. Da hennes datter fylte 19 år under streiken skulle hele familien på restaurant og feire. Det ble fire-fem telefoner under middagen, innrømmer hun. NAVN: Nina Horpestad ALDER: 40 FYLKE: Rogaland ANTALL MEDLEMMER: ca NÅ ARBEIDER VI MED: Prøver å få avrunnet streiken på en skikkelig måte. Det gjenstår ennå litt arbeid; vi skal oppmuntre medlemmene slik at det blir greit for dem å gå tilbake på jobb, og sørge for at de får det streikebidraget de har krav på. Vi gjennomfører nå tillitsvalgtopplæring for å sikre at de tillitsvalgte er oppdatert og utfører vervet sitt på en god måte. Så er vi også deltakende i en prosjektgruppe for å få innført Magnet-tankegangen til Norge. Her er fokuset økt pasientsikkerhet og en gullstandard for sykepleie. Samtidig bygger vi oss opp mot årets tariffoppgjør og kampen for likelønn. KONTAKTINFO: E-POST: sykepleierforbundet.no ADRESSE: Møllegata 37, 2. etg. Postboks 494, 4003 Stavanger SENTRALBORD: TLF DIR:

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Fafo-frokost 27. september 2011

Fafo-frokost 27. september 2011 Fafo-frokost 27. september 2011 År Arbeidstakerpart Arbeidsgiverpart Sektor/område I tariffområdet Første uttak % Uttak Varighet dgr Lønnsnemnd 1 1965 KFL Trondheim kommune Sympati: Sentralsykehuset m.m.

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo ,, 0104 dvs Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Nina-Merete Kristiansen Vår dato: 12.1 2.2012 Vår ref: 332769 Deres ret.: Medlemsnr.: Høring:

Detaljer

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Hovedbudskap (mangelen på) likelønn er to ting Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid Lønnsgapet 14,2

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Bilder som forteller Tidsskriftet Sykepleien også 100 år Jubileumsarrangement the place to be i stilåret 2012 Slik har du ikke sett forbundsledelsen før Kaffeselgerens logg Mer om Sykepleierkongressen?

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk FAGERNESSEMINAR SEMINAR FOR LEDERE 23.-25. januar 2013 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk Kort presentasjon av seminarets forelesere Lisa Wade, arbeider som fasilitator,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hovedavtaler som lederverktøy v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hvorfor hovedavtaler? Harde og langvarige arbeidskamper på 1920- og 30-årene - Hovedavtalen i 1935 Fredsplikt mot rettigheter

Detaljer

Kristin Oudmayer FORDI JEG FORTJENER DET?

Kristin Oudmayer FORDI JEG FORTJENER DET? Kristin Oudmayer FORDI JEG FORTJENER DET? Humanist forlag 2010 Omslag: Carina Lorentzen Holtmon, Medii AS Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2077-6 (epub) ISBN: 978-82-92622-61-2 (trykk)

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker?

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? AKTØRER: TIDSLINJE: Samarbeidet starter Jobbstafetten starter Jobbstafetten avsluttes Arbeidsgiverne 11 MØTER møter

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 3/2012 Prosjektavtale 2012 Nordland Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Gjennomførte tiltak... 2 Tiltak 1 Forum for likestilling og

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Likestillingskofferten for barnehager PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 1 Likestillingskofferten for barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn side 5 Nasjonale og regionale styringsdokumenter side 7 Hvordan

Detaljer

Nyhetsbrev 4 / 2012 153 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 4 / 2012 153 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Fra historien: Kampen om arbeidstid, lønn og arbeidsforhold Alt klart til festkonferanse i Tromsø 11. mai Jubileumskaffe som hjelper Ny rekord i antall posterpresentasjoner til Sykepleierkongressen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

09/2394-35 12.04.2011 LDO

09/2394-35 12.04.2011 LDO NOTAT Vår ref. Dato: 09/2394-35 12.04.2011 LDO OMBUDETS UTTALELSE SAKENS BAKGRUNN A og B arbeider som psykiatriske sykepleiere ved sykehus C (tidligere E sykehus). Begge har arbeidet innen tungpsykiatrien

Detaljer

NYHETSBREV 9 / 2012 12 DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 9 / 2012 12 DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Stiftelsen 24.09.1912 Velkommen til Bergen! Festkonferanser i Kristiansand og Teknisk Museum vel overstått! Nyhetsbrevene i jubileumsåret følger NSFs kampsaker fra stiftelsesdagen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt SD-1, fase 1 _ høsten 2000 Id-nummer: TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke sykepleierutdanningen til? Ikke i Bli en god sykepleier Bruke utdanningen i et annet yrke Legge grunnlag

Detaljer

Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013

Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS November 2013 NSFLIS Fagkongress 11-13. september var NSFLIS samlet til Fagkongress i Østfold, 35 år etter at organisasjonen ble stiftet. Fagkongressen hadde flotte forelesninger,

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer