Jordmorbok på norsk 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jordmorbok på norsk 4"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth Grip maner alle medlemmene til å engasjere seg for årets store tema likelønn. Side 2

2 LIKELØNN En mann for likelønn Kenneth Grip (28) jobbet som platearbeider på et metallverksted med bare menn da han bestemte seg for å bli sykepleier. Nå kjemper han for likelønn for sine kvinnelige kolleger. FOTO: SVENN OLE OLSEN Kenneth Grip er på mange måter kjerringa mot strømmen. Etter å ha tatt en kort fagutdannelse innen et maskulint yrke, ble han lei det han kaller fabrikktilværelsen og ønsket seg et yrke med mer kontakt med mennesker. Valget sto mellom politi, ambulansesjåfør eller sykepleie. Engasjert - Jeg har alltid vært engasjert i samfunnet rundt meg og opptatt av fellesskapet. Derfor ønsket jeg meg et yrke med mer variasjon, og tettere kontakt med andre mennesker. Hadde lyst på en jobb der jeg kunne yte omsorg, sier Kenneth. Allerede som student bidro han i fagforenings2 arbeidet gjennom NSF Student. I dag er han ansatt som sykepleier ved Kirurgisk klinikk på St. Olavs Hospital i Trondheim der han også er plasstillitsvalgt. Her får han bruk for omsorgen for både pasientene og for fellesskapet. - Likelønn, sier Kenneth. Likelønn er det viktigste ved årets tariffoppgjør, fortsetter han like engasjert. Staten bryter jo likestillingsloven. Likestillingsombudet har uttalt at menn og kvinner lønnes forskjellig, og staten har holdt på siden 50-tallet med kommisjoner og utvalg uten å greie å minske lønnsgapet. Så lover regjeringen en likelønnspott, men skyver ansvaret over på partene om å bli enige om potten. Bakgrunnen for mitt engasjement er at jeg ønsker rettferdighet og jeg synes ikke staten har bidratt nevneverdig til å få innført lik Fakta om arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner har om lag 85 prosent av timelønnen til menn og de med inntil fire års høyere utdanning kun 79 prosent. 43 prosent av alle sysselsatte kvinner jobber deltid, mange ufrivillig i små stillingsbrøker. To av tre ledere er menn. Kvinner eier færre aksjer og mindre kapital enn menn. Kilde: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

3 Lisbeth Normann er klar i sin tale: - I årets tariffoppgjør blir likelønn den viktigste saken for NSF. lønn mellom kvinner og menn for likt arbeid av samme verdi, påpeker Kenneth. Likelønnsløft Kenneth tror at nøkkelen for å få til et solid likelønnsløft ligger i hos hver og en av NSFs medlemmer. - For at vi skal lykkes er det viktig at grasrota er med og viser engasjement. Vi må skape massiv støtte nedenfra for å påvirke til at likelønnsløftet blir gjennomført. Utfordringen for oss tillitsvalgte blir å informere våre medlemmer om urettferdigheten og at det nytter å engasjere seg, sier han. Selv vil han bruke en av kanalene han ofte benytter leserinnlegg i lokalpressen. Andre kanaler er oppslag på arbeidsplassen, korte informasjonsmøter med medlemmene og å markere likelønnssaken i 8. marstoget i Trondheim. - Det er ikke så mye som skal til for å skape engasjement. Men alle sykepleiere som mener de fortjener like god lønn som menn bør våkne og komme på banen nå. Det er uhyre viktig, sier han. Kenneth Grip byttet fra det maskulint til et feminint yrke. Nå står kampen om likelønn sentralt for den plasstillitsvalgte sykepleieren ved St. Olavs Hospital. Nå braker det løs Nå er det bare en måned til årets tariffoppgjør starter for Unio-medlemmene. Førsteprioritet i år er likelønn, nummer to er likelønn og på tredjeplass finner vi likelønn. FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Midt under streiken i privat sektor i februar, leverte NSF inn de overordnede krav til Unio for hovedtariffoppgjøret i NSF forventer at 2010 blir stående som det året da likelønnssatsingen startet, skriver Lisbeth Normann. Dette er det overordnede målet for NSF i år. I tillegg krever NSF at endringene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus finansieres utenfor tariffoppgjøret. Vårens aktører Det er i hovedsak fire større områder NSF er med og tarifforhandler til våren: Spekter, som er arbeidsgiverorganisasjonen til helseforetakene/sykehusene, KS - kommunale og fylkeskommunale ansatte sykepleiere, staten med blant annet høgskole og universitetspersonell og Oslo kommune, som har sine egne forhandlinger. KS, Oslo kommune og staten starter forhandlingene omtrent samtidig, rundt 8. april, mens forhandlingene med Spekter ikke er fastsatt. NSF har representanter med i forhandlingsutvalgene for de ulike områdene. Siden NSF har så mange medlemmer, sitter også forbundets representanter ofte i sentrale verv som ledere eller nestledere. For NSF sitter den politiske valgte ledelsen med Lisbeth Normann i spissen i de mest sentrale posisjonene, men også forhandlingsavdelingen i NSF er representert i forhandlingsutvalg. Folket krever likelønn Åtte av ti sier at likelønn er den viktigste saken i årets tariffoppgjør. Dette viser en undersøkelse som er gjort for Unio. Åtte av ti mener også at regjeringen må gjøre mer for å bidra til ekstra likelønnspott i offentlig sektor i år, viser undersøkelsen som er utført av Respons. Kvinner i utdanningsgruppene i offentlig sektor tjener i dag 80 øre for hver krone menn tjener, slikt kan det ikke være. En likelønnspott er helt nødvendig, sier Unio-leder Anders Folkestad. Undersøkelsen viser at det er bred tverrpolitisk støtte til likelønn. Kravet er viktig for både velgerne til den rødgrønne regjeringen og opposisjonen. Ni av ti kvinner og sju av ti menn er enige om at likelønn er den viktigste saken ved årets tariffoppgjør Det er liten forskjell mellom personer med ulik utdanningslengde. Sju av ti i privat sektor og åtte av ti i offentlig sektor mener likelønn er viktigst i tariffoppgjøret Ingen store forskjeller mellom landsdelene Sju av ti menn og åtte av ti kvinner mener regjeringen må prioritere likelønnspott 3

4 NYHETER FRA NSF FLERE NYHETER FRA NORSK SYKEPLEIERFORBUND: Første jordmorbok på norsk En lenge etterlengtet bok Jordmorboka er nettopp kommet ut. Utgivelsen skjer 200 år etter at jordmorvesenet ble opprettet. Dette er den første lærebok for studenter til jordmorfaget som er utgitt på norsk og som i tillegg er tilpasset norske forhold. - Boka er derfor unik i nasjonal sammenheng, sier Anne Brunstad ved Høgskolen i Bergen. Hun er sammen med Eva Tegnader redaktør av boka, som består av kapitler som er skrevet av sentrale fagpersoner innen fødselsomsorg i Norge. Eldste kvinneyrke Boka blir utgitt i jubileumsåret, 200 år etter at jordmor vesenet ble opprettet 21. november Jordmoryrket må derfor være et av Norges eldste kvinneyrker, og var den første yrkesutdannelsen som var tilgjengelig for kvinner, sier historiker Sven G Eliassen ved Høgskolen i Østfold. Målgruppen for Jordmorboka er studenter på en av de fem jordmorutdanningene i landet, men også for allerede utdannede jordmødre på jakt etter mer kunnskap. - Jordmorfaget er komplekst, og det er viktig med grunnleggende kunnskap for å forstå kompleksiteten i faget. Det vil boka gi studentene, lover Brunstad. Den første bok om jordmorfaget skrevet på norsk og basert på norske forhold. Kunnskapsbasert Boka tar for seg forholdene i Norge, både i kommune- og i spesialisthelsetjenesten. Den omtaler kvinnehelse, svangerskap, ultralyd, fødsel og barsel, bare for å nevne noe. Boka er kunnskapsbasert og belyser jordmorfagets sammensetning. Hensikten er å presentere faktakunnskap og jordmoryrkets praktiske arbeid på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Boka er rikt illustrert og har fyldig referanseliste. Den er utgitt på Akribe forlag og kan bestilles på Ny nettside om omstilling NSF lanserer en ny nettside med informasjon om omstilling. Her kan medlemmene fi nne opplysninger om lover og avtaler knyttet til temaet. Mange av NSFs medlemmer opplever omstillingsprosesser på arbeidsplassen. Derfor har NSF opprettet en nettside med informasjon om ulike tema ved omstilling; medbestemmelse, faglige og juridiske forhold som må ivaretas og den enkelte arbeidstakers rettigheter og plikter i forbindelse med omstilling. - Målsettingen er å øke kunnskapen om lov- og avtaleverket knyttet til omstilling slik at medlemmenes interesser og NSFs faglige- og helsepolitiske synspunkter kan ivaretas best mulig under omstillingsprosesser, opplyser prosjektleder Ingrid Tordis Enoksen. For å få tilgang på siden må du logge deg inn med medlems nummer og passord på Velg Lønn/arbeidsvilkår i menyen øverst på siden og deretter Omstilling i menyen til venstre. Prosjektgruppen som har utarbeidet nettsiden med informasjon om omstilling: Fra venstre: Ingrid Tordis Enoksen (prosjektleder), Atle Thorstensen, Anne Marie Flovik, Oskar Nilssen, Elin Nerdahl, Jon Henry Johnsen, Linda Bakkevoll og Marie Louise H. Nancke. I tillegg har Catrine Brubak bistått i forbindelse med publisering av stoff på nett. Foto: Catrine Brubak 4

5 LISBETH MØTER AUDUN LYSBAKKEN Etterlyser ny likestillingsdebatt Kjemien mellom statsråd Audun Lysbakken og Lisbeth Normann er upåklagelig. Begge etterlyser en ny likestillingdebatt. Begge er for at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, kompetanseutvikling, pensjon og trygd. Begge jobber for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeidsog familieliv og begge er for lik lønn for arbeid av lik verdi. FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann, og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, er enige om mangt. Likestillingsministeren, som han er i denne konteksten, ønsker å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet og gjøre det mindre kjønnsdelt. - Kvinner har om lag 85 prosent av menns timelønn og to av tre ledere er menn, sier Lysbakken. Han etterlyser mer bevisste holdninger fra både kvinner og menn for å endre dette. Må dele likere - Likestillingen kommer ikke videre før menn tar sin del av omsorgen for egne barn. Det betyr at menn og kvinner må dele likere, både på jobb og hjemme, påpeker han. Som likestillingsminister har han blant annet blinket seg ut likelønn som en viktig sak. - Det blir derfor uhyre viktig at vi starter en ny likestillingsdebatt. En debatt som også engasjerer yngre menn og kvinner og som jeg ønsker å bidra til, forteller Lysbakken. Dette er som musikk i ørene for Lisbeth Normann. - Ministeren viser et ærlig engasjement og tar opp mange viktige problemstillinger, sier hun og trekker blant annet frem ønsket om en ny likestillingsdebatt. - Vi må få til en modernisert debatt som fenger, sier NSF-lederen. Hun mener mange forbinder likestillingskamp med 70-tallets rødstrømper og lilla sjal. Strømpedebatt - Mange kvinner er opptatt av likestilling, men de identifiserer seg ikke med begrepet rødstrømpe, sier Normann. - Problemstillingen er svært sammensatt og det krever engasjement fra flere hold. At familien selv skal få velge hvordan de disponerer foreldrepermisjonen, er ikke veien å gå. Det er bare å se på statistikken. Kvinner eier bare 20 prosent av aksjene, og under 30 prosent av kapital inntektene tilfaller kvinner, argumenterer Normann. Slike fakta bør kunne provosere og engasjere en større del av befolkningen enn hva som er tilfellet, mener hun. - Så lenge menn eier mest, tjener mest og sitter med brorparten av topposisjonene i samfunnet, har vi en jobb å gjøre, poengterer Lysbakken. Ministeren valgte Lisbeth Audun Lysbakken vil etablere et kvinnepanel og har bedt NSF-leder Lisbeth Normann om å sitte i panelet. Jeg ønsker en modernisering av like stillingsdebatten i Norge, sier Lysbakken. Panelet skal bidra til å sette i gang en inkluderende og visjonær debatt. En debatt om hva som er viktig for dagens kvinner, hva som skaper ulikhet og hvordan skape engasjement og frigjøring fra tradisjonelle kjønnsroller. Jeg håper også at vi i større grad skal klare å skape en likestillings politikk som tar innover seg at utford ringene er ulike for kvinner og menn med ulik etnisitet, ulik alder og ulik klassebakgrunn, sier Lysbakken. Det er morsomt å bli spurt og et viktig initiativ fra statsråden. Først og fremst må panelet diskutere likestilling i sin fulle bredde, og derved bidra til en modernisert likestillingsdebatt som fenger flere. Dernest må utvalget komme med tiltak til og en plan for hvordan utfordringene ved likestilling kan løses, sier Lisbeth Normann. 5

6 MEDLEMSFORDELER Et glitrende opplegg Foretakstillitsvalgt Mette Skaret Kjos-Hanssen har på NSFs regning vært deltidsstudent, og kan ikke få rost opplegget nok. TEKST: SIGNY SVENDSEN FOTO: SOL NODELAND Mette Skaret Kjos-Hanssen var en av de 22 tillitsvalgte som til jul avsluttet NSF-studiet ved Universitetet i Bergen. Studiet er tilrettelagt for NSFs tillitsvalgte, og gir 30 studiepoeng. - Vi har vært gjennom en mengde litteratur og forelesninger som har gitt innsikt i både tillitsvalgtarbeid i NSF, endringsprosesser i helsevesenet, det norske forhandlingssystemet og mye annet som er relevant for oss sykepleiere. Jeg har fått meg mang en aha-opplevelse, forteller Kjos-Hanssen engasjert. Jeg skryter av opplegget, og sier jeg fikk alt, men måtte lese litteraturen og skrive oppgavene selv. Dette utdraget fra en epost fra foretakstillitsvalgt Mette Skaret Kjos-Hanssen ved Sørlandet sykehus HF, sier det meste om hvordan hun opplevde det tilrettelagte studiet for tillitsvalgte i NSF ved Universitetet i Bergen (UiB). kompetanse som vil være utrolig nyttig i det videre arbeidet som sykepleier og tillitsvalgt, mener hun. Fått argumentene Ifølge Kjos-Hanssen har studiet gjort henne mer tydelig og modig. - Jeg har tilegnet meg fakta som gir meg argumentasjon når jeg skal snakke sykepleiernes sak. Mange av oss sykepleiere har en tendens til å føle og mene, og mangler de gode argumentene å slå i bordet med. Jeg har nå fått et annet språk og kan se politikken i sammenheng. Det vil gi meg en helt ny styrke som tillitsvalgt. Nettverk Krevende Studiet Kjos-Hanssen har gjennomgått startet høsten 2008, og vil, avhengig av utdanningsnivå fra før, kvalifisere til opptak til masterstudiet eller godkjennes som en del av mastergraden. Det var et krevende opplegg med tanke på mengde litteratur og oppgavene som skulle leveres underveis. Men det var verd det. Jeg har gjennom dette opplegget fått en unik 6 De 22 studentene har også skapt seg et godt nettverk som kan brukes i det videre arbeidet. Kjos-Hanssen kan fortelle om egen Facebook-gruppe og tett samarbeid underveis. Jeg vil absolutt anbefale dette opplegget til andre tillitsvalgte. Det bidrar til solid innsikt og dermed god trygghet i arbeidet som tillitsvalgt. Vi trenger å ha ballast når vi skal snakke sykepleiernes sak, slår hun fast. Om studiet De som kan søke seg inn på studiet, må ha: gjennomgått grunnopplæringen modul 1 og 2 tatt videregående opplæring forhandlingskurs ha vært i vervet i minimum 3 år NSF dekker utgiftene til reiseog opphold samt kostnadene til studiemateriell og studieavgift. Deltakerne må søke permisjon med lønn fra arbeidsgiver. I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke dekker lønn under permisjonen, dekker NSF lønnstapet. Informasjon om studiet ligger på under lønns- og arbeidsvilkår, tillitsvalgtopplæring. Neste mulighet for å søke er høsten 2010 med studiestart 2011.

7 NSF STUDENT Rekordmange fagdager NSF Student sine lokallag rundt om i landet arrangerer i løpet av våren ikke mindre enn seks fagdager for studentmedlemmene i Norsk Sykepleierforbund. TEKST: BÅRD NYLUND FOTO: BÅRD NYLUND I løpet av februar, mars og april vil det bli avholdt fagdager i Stavanger, Trondheim, Fredrikstad, Tromsø, Bergen og Levanger. - Vi har en årelang tradisjon for fagdager i NSF Student, sier studentnestleder Maja Strand, som har ansvaret for koordineringen av de ulike arrangementene. - Det er moro at vi denne våren klarer å få til flere fagdager enn noen gang før, og alle dagene holder et høyt faglig nivå. Lokallagene jobber knallhardt med å få tak i forelesere av høy kvalitet og de jobber også iherdig med sponsorer av blant annet lunsj og drikke til deltagerne, sier Strand. Kjente forelesere Enkelte av foreleserne har vært brukt mange ganger, og blir alltid evaluert veldig positivt. Safia Abdi fra Somalia og Harstad er en av de mest brukte foreleserne og kommer i år både til Stavanger og Trondheim. Hun er sykepleier og en av landets fremste eksperter på kjønnslemlesting av jenter. Både Bergen og Stavanger får besøk av Amanda Steane som tidligere har besøkt fagdagen i Oslo. Hun gir oss et innblikk i hvordan uerfarne leger og overarbeidede sykepleiere ble en livsfarlig kombinasjon for hennes mann da han var innlagt på sykehus. - Vi er også veldig glad for at faggruppene i NSF ved flere fagdager velger å ha stand i lunsjen. Det gir studentene en sjanse til å undersøke hvilke muligheter som finnes etter endt utdanning, sier Maja Strand. Gratis Her kan man snakke med erfarne sykepleiere som kan komme med innspill og svare på de spørsmålene studentene måtte ha. Totalt sett blir dette en dag som gir godt faglig påfyll, og de fleste skolene anerkjenner etter hvert disse fagdagene som enten godkjent fravær eller som en dag i praksis. Arrangementene er gratis for medlemmer i NSF og for andre er det mulighet til å melde seg inn ved fagdagens start. Alle program legges ut på når de er klare. Studentnestleder Maja Strand oppfordrer alle studentmedlemmer til å møte opp på fagdagene rundt om i landet. NSF I MEDIA Rått spill fra NHO - Jeg er i sjokk over at piratsektoren i helsevesenet så åpent bruker løgner som middel for å kunne opprettholde elendige arbeidsforhold i helsesektoren, og ikke minst for at de er villige til å skyve kreftpasienter foran seg for å få det som de vil. Og jeg skammer meg over at arbeidsministeren fra min egen regjering går på limpinnen. Leder i Sosialistisk ungdom, Mali Steiro Tronsmoen. ABCNyheter, 5. februar NHO speler på frykt NHO Service har gjennom heile streiken nytta frykt som strategi for å avslutte streiken. Dei har ikkje klart å overtyde Helsetilsynet, men dei har skremt pasientar, pårørande og tilsette med denne kyniske strategien. Og då trugsmålet om stenging av Haukeland sjukehotell kom, kasta regjeringa inn handkledet. NSF-leiar Lisbeth Normann. NRK Hordaland, 5. februar. Helsedirektøren: - Ikke fare for liv og helse Streik et er lovlig kampmiddel, men ansvaret hviler tungt på partene. De må sørge for god kontakt og bruke dispensasjoner, slik at det ikke skjer noe galt, for eksempel ved misforståelser. De kan ikke legge dette ansvaret på Helsetilsynet. Helsedirektør Lars E. sier Hanssen. Trønder-Avisa, 5. februar. - Hadde ikke trodd regjeringen ville gripe inn Jeg hadde ikke trodd at regjeringen ville gripe inn på denne måten, sier fylkeslederen for sykepleierne i Rogaland. Hun hadde i det lengste håpet at partene gjennom forhandlinger kunne ordne opp i arbeidskonflikten. Vi har gitt en rekke dispensasjoner, og har hatt en forsvarlig streik. Fylkesleder i NSF, Nina Horpestad. Stavanger Aftenblad, 5. februar. Satte foten ned Det var en kombinasjon av situasjonen på Haukeland sykehotell og urovekkende meldinger fra Lambertseter sykehjem i Oslo. Den innebærer at man ikke kunne være sikre på at institusjonene ville ha den nødvendige bemanningen for å ivareta pasientenes liv og helse. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Helgeland Arbeiderblad, 5. februar. 7

8 PÅ DIN SIDE Vel blåst Så var den over, streiken. Fylkesleder i Oslo, Eli Gunhild By, kan puste ut. Nå er det ikke lenger streik hun tenker på når hun sovner og det første hun tenker på når hun våkner. Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjon: Torgeir Knag Fylkesnes, Berit Berg, Signy Svendsen, Kirsten Aunaas, Kari Tangen. Layout: Trykk: Stibo Tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send mail: sykepleierforbundet.no FYLKESLEDEREN FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Eli Gunhild By hadde mye å gjøre under streiken. Her holder hun en appell utenfor kontorene til en av de private aktørene som var berørt av streiken i januar og februar. FOTO: TERJE HERTTUA Det har vært mye å gjøre for NSFs fylkesleder i Oslo, Eli Gunhild By, siden streiken var et faktum 26. januar, eller egentlig lenge før. Det startet allerede da det ble brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service noen dager tidligere. Da begynte planleggingen av det som sannsynlig kom til å ende i streik. Det har gått i ett, medgir By. Telefonen har gått varm i streikeperioden. Hun har snakket med media, forbund, medlemmer og de streikende selvsagt, nærmest døgnet rundt. Full fart I slike situasjoner er det umulig å planlegge dagene sine. Her må man bare kaste seg på når toget går; i full fart til et sykehjem der det er mistanke om streikebryteri, så er det møter med streikeledelse og med de streikende, behandling av dispensasjonssaker, vaktlister for de streikende skal lages og de streikende skal følges opp. Innimellom har media driblet seg til litt tid med henne. Eli Gunhild er ingen novise når det kommer til streik. I 2008 satt hun i strekeledelsen da Unio tok ut sine medlemmer til streik i Oslo kommune. Forskjellen er ganske stor. I denne siste streiken tok vi ut hundre sykepleiere, mens vi hadde 2000 i Unio-streikende i 2008 (blant annet lærere, førskolelærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter). Med så mange streikende måtte vi ta hensyn til flere ulike yrkesgrupper og deres behov. Streiken i år var mindre kompleks, men vi måtte gjøre alt selv, sier hun. Å kvalitetssikre det de gjorde i forhold til dispensasjonssøknadene, var en av de største utfordringene underveis, synes Eli Gunhild. Døgnet rundt Denne jobben gjorde vi jo 24 timer i døgnet samtidig som vi skulle ivareta de streikende og sørge for at streikemoralen var på topp. Det er også viktig å være synlig for publikum. Stå streike vakt utenfor sykehjem, dele ut løpe sedler, holde appeller og arrangere fakkeltog, sier hun, og skryter samtidig av sine medlemmer og ansatte. Da det stormet som verst var jeg glad for at gruppen jeg ledet er høyt kompetente fagfolk, noe som er styrken vår som sykepleiere. De kastet seg fort rundt og gjorde andre ting enn de til vanlig gjør; oppmuntret, kom med gode ideer, laget markeringer og kamprop og sørget for at vi fikk med oss alt vi skulle ha med oss når vi var ute, forteller Eli Gunhild. Nå når streiken er over og det er tid til litt selvransakelse. Jeg har forsøkt å ta vare på familien underveis og hatt som mål om å være hjemme i tiden. Men det har ofte blitt noen telefoner da også, sier streikegeneralen. Da hennes datter fylte 19 år under streiken skulle hele familien på restaurant og feire. Det ble fire-fem telefoner under middagen, innrømmer hun. NAVN: Nina Horpestad ALDER: 40 FYLKE: Rogaland ANTALL MEDLEMMER: ca NÅ ARBEIDER VI MED: Prøver å få avrunnet streiken på en skikkelig måte. Det gjenstår ennå litt arbeid; vi skal oppmuntre medlemmene slik at det blir greit for dem å gå tilbake på jobb, og sørge for at de får det streikebidraget de har krav på. Vi gjennomfører nå tillitsvalgtopplæring for å sikre at de tillitsvalgte er oppdatert og utfører vervet sitt på en god måte. Så er vi også deltakende i en prosjektgruppe for å få innført Magnet-tankegangen til Norge. Her er fokuset økt pasientsikkerhet og en gullstandard for sykepleie. Samtidig bygger vi oss opp mot årets tariffoppgjør og kampen for likelønn. KONTAKTINFO: E-POST: sykepleierforbundet.no ADRESSE: Møllegata 37, 2. etg. Postboks 494, 4003 Stavanger SENTRALBORD: TLF DIR:

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.01.2008 Ref. nr.: 07/16055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 57/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Anita E. Tobiassen og Erik Døving ww.snf.no KS/Vika 15. oktober 2008 Hensikten med prosjektet (1) Bidrar systematisk tilrettelegging for realkompetansevurdering

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap.

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. 12. Mai 2016 Arne Okkenhaug Psykiatrisk sykepleier/ Medlem i rådet for sykepleieetikk Tenkt agenda Først og fremst fortelle noen historier

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Bilder som forteller Tidsskriftet Sykepleien også 100 år Jubileumsarrangement the place to be i stilåret 2012 Slik har du ikke sett forbundsledelsen før Kaffeselgerens logg Mer om Sykepleierkongressen?

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Fafo-frokost 27. september 2011

Fafo-frokost 27. september 2011 Fafo-frokost 27. september 2011 År Arbeidstakerpart Arbeidsgiverpart Sektor/område I tariffområdet Første uttak % Uttak Varighet dgr Lønnsnemnd 1 1965 KFL Trondheim kommune Sympati: Sentralsykehuset m.m.

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo ,, 0104 dvs Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Nina-Merete Kristiansen Vår dato: 12.1 2.2012 Vår ref: 332769 Deres ret.: Medlemsnr.: Høring:

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT INDUSTRI ENERGI ungdom JEG HAR BLITT UNGDOMSTILLITSVALGT HVA NÅ? Du er kanskje nettopp blitt valgt som ungdomstillitsvalgt eller vurderer å stille til vervet

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Hovedbudskap (mangelen på) likelønn er to ting Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid Lønnsgapet 14,2

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

VEDTAK NR 52/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 15. september 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm.

VEDTAK NR 52/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 15. september 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.09.2010 Ref. nr.: 10/14754 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 52/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt SD-1, fase 1 _ høsten 2000 Id-nummer: TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke sykepleierutdanningen til? Ikke i Bli en god sykepleier Bruke utdanningen i et annet yrke Legge grunnlag

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Møte med administrasjon, politikere og media

Møte med administrasjon, politikere og media Møte med administrasjon, politikere og media Hvordan få fram det jeg vil si Hvordan få formidlet det jeg vil si? Både i møte med administrasjonen i kommunen, politikere, andre berørte parter og media,

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhald NYNORSK 2 Kvifor velje Fagforbundet? Fagforbundet er på veg mot 355 000 medlemmar; elevar, lærlingar,

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 9. november 2009 Ref. nr.: 09/14055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 88/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer