Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania HOK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Pensjonsordningen for representantene - Egenerklæringsskjema ventegodtgjørelse Pensjonsordningen for representantene 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Study-Tour to the Norwegian Parliamentary Library - Studietur til Stortingsbiblioteket Study-Tour to the Norwegian Parliamentary Library - Studietur til Stortingsbiblioteket / /2010 Ghana Nasjonalforsamlingen Dok8:68 S Forslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor DOK8:68 S Forslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor 2010/ /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 1 av 18

2 Dokument 3:3 Svar på spørsmål gitt i høring om økonomistyring i helseforetakene Dokument 3:3 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene 2009/ /2010 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Representantenes reisegodtgjørelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse Tilg.kode SD 2010/ /2010 Hjemmel: SDO 2.1 nntak for stortingsrepresentanter Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dok8:69 S Forslag om bevilgning til umiddelbar start på sikkerhetsutbedring i Telemark Fengsel avdeling Skien DOK8:69 S Forslag om bevilgning til umiddelbar start på sikkerhetsutbedring i Telemark Fengsel avdeling Skien 2010/ /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Personal oppsigelse Personal 2009/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 2 av 18

3 Dok8:70 S Forslag om å sikre videre drift av Aker sykehus i Oslo DOK8:70 S Forslag om å sikre videre drift av Aker sykehus i Oslo 2010/ /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Anskaffelsesprotokoll for reparasjon og oppgradering av PSer i PAB i datarommet P26 Reparasjon og oppgradering av PS galaxy 3000 i datarommet i kjelleren P / /2010 Rigmor Nymoen Dok8:71 S Forslag om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal DOK8:71 S Forslag om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Dok8:72 S Forslag om motorferdsel i utmark og endringer i lov som bidrar til å styrke det lokale selvstyret DOK8:72 S Forslag om motorferdsel i utmark og endringer i lov som bidrar til å styrke det lokale selvstyret 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Side: 3 av 18

4 Dok8:72 S Forslag om motorferdsel i utmark og endringer i lov som bidrar til å styrke det lokale selvstyret DOK8:73 S Forslag om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal til Storhaugen 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe nterpellasjon fra Nikolai Astrup - Norge levere kvotebehov i kyotoperioden frem til 2020 NT61 ( ) Forpliktelsene i klimaforliket gjør det nødvendig å kjøpe et betydelig antall kvoter gjennom kyotomekanismene. Klassekampen 10. februar kan vi imidlertid lese at bare 27 øre av hver klimakvotekrone når frem til miljøprosjektene de er 2010/ /2010 Statsministerens kontor nterpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen - kjernekraft NT62 ( ) Kjernekraft har et oppsving i de fleste land. EAs World Energy Outlook 2009 anslår at kraftproduksjon fra kjernekraftanlegg vil vokse med rundt 110 pst. frem mot Samtlige av våre naboland diskuterer økt satsing på kjernekraft, Bi 2010/ /2010 Olje- og energidepartementet Statsråden Møtereferat om sikker utskrift - gjennomføringsplan Sikker utskrift fra kopimaskiner 2010/ /2010 Fredrik Falch Side: 4 av 18

5 Dokument 8:28 S nnspill - innføring av dødsstedsundersøkelse Dokument 8:28 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja rene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og Anders B. Werp om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet 2009/ /2010 Nordrum var Skjåk nvitasjon til konferanse om innvandring og integrasjon i Sverige og Norge - Voksenåsen Kultur og Konferansehotell KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Sverige Ambass Oslo Regnskaps- og årsavslutning 2009 for Stortinget Statsregnskapet Regnskap og årsavslutning Stortingets administrasjon - innrapportering R-8/ / /2010 Riksrevisjonen Ønsker testing av multimaskinen for sikker utskrift i Prinsens gate 26-3 etasje Sikker utskrift fra kopimaskiner 2010/ /2010 A's gruppesekretariat Side: 5 av 18

6 Statsbudsjettet Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek Kap 41 Stortinget - post 72 Stortingets budsjett 2010 Kap. 41 Statsbudsjettet 2009/ / Det Norske Nobelinstitutt Svar på henvendelse av og feilbehandling Helsevesenet - henvendelser / /2010 tnes Gunnar Svar på henvendelse av sykemeldingsmisbruk eller dårlig helsetjeneste Helsevesenet - henvendelser / /2010 Lindquist Roy Behandling av grunnlovsforslag i inneværende stortingsperiode - KKK ber om Presidentskapets kommentarer Menneskerettighetsutvalget Behandling av grunnlovsforslag i inneværende stortingsperiode N 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Side: 6 av 18

7 Redegjørelse for Stortinget om tiltak for å løse problemene på jernbanenettet Redegjørelse for Stortinget - jernbanenettet 2010/ /2010 Samferdselsdepartementet Statsråden Søknad mobiltelefon OK fra HB Telekommunikasjonstjenester ansatt 2010/ /2010 Fraser Thomas Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 64/2010 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 64/ / / Statistisk sentralbyrå Forlengelse av rammeavtale Bygg - Prisregulering av timerater pr Forlengelse av rammeavtale for - rådgivningstjenester innen - Rådgivende ngeniør Bygg RB - Arkitekt - Prosjektog byggledelse - Rådgivende ngeniør RV - Rådgivende ngeniør Elektro RE - Sak DL Tilg.kode SD 2009/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Hjellnes Consult Side: 7 av 18

8 Svar på henvendelse av Helsevesenet - henvendelser / /2010 Paulsen Ada Søknad om komitereise til Romania og Polen JK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Svar på henvendelse av Helsevesenet - henvendelser / /2010 Halvorsen Glenn Takkebrev etter komiteens besøk ved Troms militære sykehus HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Troms militære sykehus Side: 8 av 18

9 Takkebrev etter komiteens besøk ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Takkebrev etter komiteens besøk i Bardu kommune HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Bardu kommune Takkebrev etter komiteens besøk i Lenvik kommune HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Lenvik kommune Takkebrev etter komiteens besøk ved Helse Nord HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Helse Nord RHF Side: 9 av 18

10 Helseomsorg - narkomane Rusmisbrukere - rusreformen - rusbehandling / /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til seminar om konstitusjonelt demokrati - grunnlovsjus - Oslo Litteraturhuset JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Fagbokforlaget Arbeidsuførhet - rehabiliteringspenger Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Gustad Oddny Åpent tilbud trening i power yoga og pilates som bedriftstrening for ansatte Åpent tilbud - trening 2010/ / REN - Eli Villanger Side: 10 av 18

11 Stm49 nnspill - Mjøsmuseet St.meld. nr. 49 ( ) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying 2009/ / Mjøsmuseet nvitasjon til besøk på Veolia Miljøs gjenvinningsanlegg EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Veolia Miljø Kopi av brev til FN - klage - Statens innkrevingssentral - oppfølging Kopi av brev til / fra Finansdepartementet / /2010 Gustad Oddny Svar på henvendelse av Henvendelser - skole og utdanning / /2010 Granlund Knut Helge Side: 11 av 18

12 Svar på henvendelse av forespørsel om møte EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Norges Miljøvernforbund nnspill - rovdyrpolitikken Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2010 Luster kommune Godkjent søknad om befaring i Nord- og Sør-Trøndelag TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Tore-dag Lien Forespørsel om møte med komiteen om integreringsspørsmål KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Naeem Fahim Side: 12 av 18

13 Søknad om fravær Oslo - Hammerfest Oslo Lysaker Oslo og Oslo EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Oddvar Overa Serviceavtale på skanner brukt ifm fakturamottak mellom Kofax Norge og Stortingets administrasjon for perioden Contempus nvoice nnføring av efaktura i Stortingets administrasjon - Component Software - tvidelse med Contempus Archive i Sak DL 2008/ /2010 Kofax Norge Anskaffelsesprotokoll nr. 2010/15 Fakturahåndterings- og sporingssystem Contempus nvoice - System for å elektronifisere faktura - skanne - for å tilrettelegge for attestering og anvisning - Basware - service, vedlikehold og oppdatering nnføring av efaktura i Stortingets administrasjon - Component Software - tvidelse med Contempus Archive i Sak DL 2008/ / Anders Granum Søknad om dekning av enkel bevertning i møte med Forbrukerrådet KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Oddvar Overa Side: 13 av 18

14 Søknad om fravær møte med Filmens Hus KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Oddvar Overa Oversettelse fra norsk til engelsk av nye representanters CV Oversettelse fra norsk til engelsk av nye representanters CV 2010/ / McCauley Brigid Søknad om fravær og dekning av transportutgifter møte med NTO KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Oddvar Overa Anskaffelsesprotokoll for oversettelse fra norsk til engelsk av nye representanters CV Oversettelse fra norsk til engelsk av nye representanters CV 2010/ /2010 Rigmor Nymoen Side: 14 av 18

15 Søknad om fravær og dekning av transportutgifter middag med kulturministeren KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Oddvar Overa nterpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen om forskningsresultater fra FNs klimapanel klar til besvarelse NT46 ( ) Fagfolk varsler om at oppdrettsnæringen, lakseturismen og våre villaksstammer er i en kritisk fase på grunn av problemer som lakselus, rømming og forurensning fra oppdrettsvirksomheten. Oppdrett er en viktig eksportnæring, og utvikles d 2010/ /2010 Kunnskapsdepartementet Statsråden nterpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen - helhetlig politikk for alternative drivstoff NT63 ( ) En innfasing av alternative drivstoff i markedet krever en forutsigbar avgiftspolitikk som gjør det attraktivt for forbrukere å ta i bruk ny teknologi. mange land har det medført løfter om avgiftsfritak eller -lettelser for en gitt pe 2010/ /2010 Finansdepartementet Finansministeren Stm44 Spørsmål fra Høyres fraksjon - yrkesfaglig studieprogram St.meld. nr. 44 ( ) tdanningslinja 2009/ /2010 Kunnskapsdepartementet Statsråden Side: 15 av 18

16 Svar på henvendelse av Pasientrettigheter - Norsk Pasientskadeerstatning - Pasientskadenemda / /2010 Schiefloe Svein Dokumentasjon etter møte med niversitete i Tromsø KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 niversitetet i Tromsø Samtykke til dekning av reiseutgifter - Spania HOK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Rune Jorgensen Oversikt over forskrifter of forskriftsendringer for perioden Referatprotokoller / statsrådsprotokoller - benådningssaker for / / Forsvarsdepartementet Statsråden Side: 16 av 18

17 Oversikt over forskrifter basert på fullmakt og liste over høringsinstanser for perioden Referatprotokoller / statsrådsprotokoller - benådningssaker for / /2010 Finansdepartementet Finansministeren nvitasjon til frokostmøte for informasjon og samtale HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Kirkens Bymisjon Studiereise til vestkysten av SA og Canada TKK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Ambass Ottawa m.fl. Kopi av brev til JD - nnspill til revidert nasjonalbudsjett 2010 Kopi av brev til / fra Justis- og politidepartementet / /2010 Domstoladministrasjonen Side: 17 av 18

18 Grunnlaget for kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeid Klage over statens behandling av sak om varsling i Trysil kommune 2010/ / Skåret Bjørn nnspill - opptrappingsplanen for psykiatrien Psykisk syke - psykiatrien - henvendelser / /2010 Kristiansen Gunn Helen Side: 18 av 18

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Besøk av Finansministeren 9. januar 2007 Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Organisasjonskart Sentralenheten Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere.

lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere. Årsmelding 2010 Statens innkrevingssentral lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere. Aktiv pådriver i Statens offentlig sektor innkrevingssentral

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom alternativer Fanny Voldnes Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer