SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON"

Transkript

1 Å RS RA PPO R T SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

2 SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2

3 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3

4

5 Surofi Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser (gjeldende fra ) I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.

6

7 Innholdsfortegnelse 08 Leder ved Adm. direktør Sveinung Flem 10 Styret, Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 13 Årsmøteprotokoll Styrets beretning 27 Årsregnskap 28 Nøkkeltall - grafisk 30 Resultatregnskap og balanse 32 Noter 37 Kontantstrømsoppstilling 38 Revisjonsberetning 40 Sunnmøre og Romsdal fiskesalslags hjelpefond 41 Tilskuddsregnskap 45 Driftsrapport

8 8 Kan ferskmarkedet redde torskeprisen? Et tips om at torsk skulle bli langt billigere enn hyse og like billig som sei, hadde for noen år siden gitt høye odds. Torsk er kanskje ikke så eksklusivt som vi trodde. Så lenge norsk industri dominerte klippfiskmarkedet og kunne betale godt, stod torsken seg godt mot andre arter. Klippfiskindustrien kjøpte det meste av torsken, og konkurransen mot andre arter var liten. Behovet for andre markeder var om ikke fraværende, så i alle fall begrenset. Jeg husker Møreforsking gjorde en analyse for oss basert på omsatt kvantum i Av fryst torsk landet i vårt distrikt gikk 83 % til saltog klippfiskindustrien. Noe gikk til annen foredling og bare 7 % ble solgt ubearbeidet som fryst HG ut av Norge. Det var heller ikke noe stort problem at svært mye av de ferske torskelandingene kommer inn i løpet av noen få vintermåneder. Klippfiskindustrien med god likviditet kunne være bufferen, fisken kan konserveres i salt, slik det har vært gjort i uminnelige tider. Men så kom kvoteøkningen. Klippfiskindustrien møtte veggen i markeder Det måtte dessverre en historisk bunn til i torskeprisen, slik vi opplevde i 2013, før det skjedde noe. Men nå ser vi resultatene kommer. preget av økonomisk krise, de ble utfordret av nye trender hvor forbrukerne ønsker mer ferdigvare i butikkene og de utfordres av et særnorsk høyt kostnadsnivå som gjør det vanskelig for all slags industri i Norge å konkurrere. Selv om konsumet av klippfisk økte, mistet norske produsenter markedsandel. Torskenæringen stod overfor en ny virkelighet: Vi trengte nye markeder og nye anvendelser for torsk, men de bygges ikke over natten. Vi fikk et kraftig forvarsel allerede under finanskrisen i Det måtte dessverre en historisk bunn til i torskeprisen, slik vi opplevde i 2013, før det skjedde noe. Men nå ser vi resultatene kommer. Eksporten av torskeprodukter økte i fjor med tonn (40 %), hvorav eksporten av hel fersk torsk økte med tonn (nesten en fordobling) og av fryst hel torsk med tonn (+ 75 %). De konvensjonelle produktene økte også noe, men andelen av totaleksporten sank bare i løpet av det siste året fra 43 % til 33 %. Er det bra at denne andelen synker da, vil man spørre? Nei, isolert sett ikke. Om klippfisk industrien, som gjennom årene har vært betalingsdyktig og driver stor produksjon i Norge, hadde kunnet vokse inn i himmelen, så hadde det vært supert. Men slik er det nå engang ikke. Vi ønsker å beholde høye torskekvoter, har vi marked nok, kunne de gjerne vært høyere. Men å bygge markeder tar tid. Markedsrisikoen reduseres ved å spre salget på mange markeder med ulike produktanvendelser. Det er synd når nøden og et altfor lavt prisnivå er det som må til, men vi kan håpe at de nye konsumentene følger med oppover når prisene formodentlig stiger. Det er mulighet for det, det har vi sett med laksen,

9 9 det kan også skje med torsken. To måneder inn i 2014 ser vi at veksten i eksporten av hel fersk torsk har fortsatt med nesten en fordobling fra tilsvarende periode i fjor. Spist er spist, denne skal ikke konkurrere med andre anvendelser utover i året. Selv om det er fiskerne som bærer byrden med de altfor lave torskeprisene, må eksportørene gis ros for at de har klart å bygge opp kunderelasjoner, gjort investeringer i nye pakkelinjer og etablert en logistikk ut i markedet, som gjør at så store volum kan tas unna i markedet. Det som likevel er håpløst i Norge, er at vi bare kan betjene markedet med store fersk volum av torsk noen få måneder av året. I sesongen har vi egentlig altfor mye fisk, men til gjengjeld altfor lite resten av året. Når sesongen er over, legger vi markedet åpent for våre konkurrenter (Island?). De kan høste fruktene av det markedsarbeidet som er gjort, surfe på bølgen og få med seg bedre priser på kjøpet! Ca 60 % av den norske torskekvoten på tonn for 2014 fiskes av kystfartøyer (under 28 meter). 90 % av dette leveres i 1. halvår og det aller meste i løpet av februar, mars (toppmåned) og april. Dersom vi ønsker å etablere et stabilt ferskmarked over tid med relativt høye volum og et fornuftig prisnivå, må dette sesongmønsteret brytes. Vi må kunne forsyne markedet hele året (se til laksenæringen) og mottaksbedriftene må ha jevn beskjeftigelse for å kunne beholde ansatte og drive lønnsomt. Det er mulig at noe av dette kan oppnås med å endre kvoteår eller periodisere årskvotene for i alle fall de største kystfartøyene. Endring av flåtestruktur i kystgruppen som kunne gi mulighet for å fiske lenger til havs utenom vintersesongen, vil fra et markedssynspunkt være å foretrekke. Eller er mer ombordfrysing veien å gå? Prisene på fryste produkter er i alle fall bedre for de som driver fiske. Det blir spennende å se hvilke tanker og vurderinger Sjømat industriutvalget gjør seg om dette og om det finnes politisk mot til å gjøre endringer. Fiskeripolitikken har ikke vært velsignet med politisk handlekraft, det har vært mye fokus på næringens samfunnsansvar, mindre på dens lønnsomhet. En ulønnsom næring kan ikke bære mye samfunnsansvar, da vil den bare forvitre. Vi ønsker både høye volum og høye priser, så langt har vi vel i varierende grad over tid fått enten det ene eller det andre. På kort sikt følger det av tilbud og etterspørsel. Men jeg lærte på NHH for lenge siden at det er mulig å flytte tilbuds- og etterspørselskurven utover i diagrammet slik at likevekt oppnås med høyere volum eller pris. Det heter et skift. Slike skift kommer ikke av seg selv, de kommer av mot, vilje og handling! Ser vi noe nytt i horisonten? Eller skal vi håpe torskekvoten går ned igjen så vi slipper? SVEINUNG FLEM ADM. DIREKTØR

10 Styret KNUT STØBAKK, STYRELEDER EINAR REMØY, NESTLEDER Giske Ålesund Varamann: Svein Giske Kåre Giske Varamedlem: Dag Arne Gjøsund Bjørn Giske FRIDTJOV VORREN ARVE TEIGE Hjørungavåg Bølandet Varamedlem: Helge Lønes Vidar Hareide Varamedlem: Tore Hauge Martin Leinebø REMI TEISTKLUBB OLA INGE GRØNNEVET Bud Hareid Varamedlem: Nils Adolf Fanghol Hans Ole Inderhaug Varamedlem: Webjørn Barstad Knut Grønnevet TROND H. MAGNUSSEN KJELL LORGEN Ålesund Ellingsøy Varamedlem: Leif-Richard Sande Ola Engeset Varamedlem: Leif Steinar Alnes Leif-Egil Grytten TERJE BLOMVIK EVA SØVIK URI Fiskarstrand (Ansatte representant), Ellingsøy Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy Varamedlem: Vidar Naalsund Ragnhild Skog

11 Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2013 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Magne Grytten, Vatne v.m Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb Christer Remø Leinebø, Leinøy v.m Halvard Leine, Leif-Richard Sande Bjørn Giske, Giske v.m Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Frode Kvalsvik, Fosnavåg v.m Willy-Andre Kvalsvik, Kjell-Inge Hole Ståle Otto Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Kjetil Måløy, Ålesund v.m Kåre Giske, Ivar Bjørnevik Martin Leinebø, Leinøy v.m Tore Hauge, Hans Kvalsvik Tormund Grimstad, Valderøy v.m Stian Skjong, Pål Arne Roaldsnes Hans Ole Inderhaug, Bud v.m Roy Gjerstad, Karl Otto Risbakk Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m Stig Jansen, Kai Even Solheim Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy v.m Svein Tore Sætre, Bjørn Voksøy Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m Kjell Ove Solheim, Kjell Risbakk Bernt Åsbø, Hustad v.m Rune Janbu, Svein Ove Myrbø Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m Svein Tormod Pedersen, Kåre Hoksnes Sindre Johan Dyb, Godøy v.m Per Oscar Rotnes, Kåre Egil Dyb Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke AALESUND REDERIFORENING Tore Roaldsnes, Vigra Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo Leif Steinar Alnes, Godøy Fred Ove Urkedal, Vatne Jack Remøy, Fosnavåg Dag Arne Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Hallgeir Holmeset, Vatne Nummeriske vararepresentanter: Magne Dyb, Pål Roaldsnes, Arild Holmeset, Knut Grønnevet, Jan Erik Fiskarstrand, Atle Vartdal, Per Kjell Vågsholm, Jørn Remøy, Ole Edvardsen d.y. Olav K. Remøy, Øystein Hurlen, Kjell Arve Grytten, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Ronald Dyb NORSK SJØMANNSFORBUND Helge Lønes, Hareid Vidar Hareide, Nerlandsøy Steinar Krøvel, Fiskåbygd Erling Viseth, Ørskog Nummeriske vararepresentanter: Vebjørn Hellton, Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy Hickey, Knut Åge Sandnes KONTROLLNEMNDA Leder Kjetil Holmeset, Grytastranda v.m. Jørgen Ervik, Knut Vartdal Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Remi Teistklubb, Vevang v.m. Reidar Finnøy, Kjell Ove Solheim LØNS- OG VALGNEMND Leder Hans Sande, Bølandet v.m. Leif Midtflø, Tore Hauge Helge Lønes, v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Ståle Dyb v.m. Sinde Dyb, Leif Steinar Alnes Jarle Valderhaug v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fred Ove Urkedal v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund HJELPEFONDET Leder Fredd Nilsen, Skodje v.m Jermund Hide, Fosnavåg Oddvar Uggedal, Vatne v.m Narve Engeseth Vigdis Torheim, Ålesund v.m. Janita Arhaug REVISOR KPGM Ålesund v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGERS OFFENTLIGE KONTROLLØR Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad 11

12 12

13 PROTOKOLL Årsmøte i Surofi 2. og 3. mai 2013 Møtet ble avholdt på Rica Parken Hotel i Ålesund. Møtet startet kl Til åpningen ble «Mellom bakkar og berg ut mot havet» sunget. Styrelederen bad om ett minutt stillhet til minne om de som har gått bort siden siste årsmøtet. Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen. Sak 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET - TALE VED STYRELEDER. Styreleder Knut Støbakk holdt åpningstalen. Magnor Nerheim hilste fra Fiskeri- og kystdepartementet han hilste også fra Fiskeri direktoratet. Robert Hansen hilste fra Norges Råfisklag, Vest Norges Fiskesalgslag og Norges Sildesalgslag. Ole Morten Sorthe hilste fra Norges Fiskarlag, Fiskarlaget sentralt, leder/ generalsekretær og sentralstyret og landstyret. Han hilste også fra Møre og Romsdal Fiskesalgslag. Sak 2A GODKJENNING AV INNKALLING Innkallinga godkjent. Møtet satt. Sak 2B FORRETNINGSORDEN Styreleder refererte forretningsorden sålydende: FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning årsmøtet ikke selv vedtar noe annet. 2. Årsmøtets forhandlinger ledes av møteleder og andre møteleder. Disse ordner selv innbyrdes fordelingen av arbeidet. 3. Møteleder skal, når han finner det påkrevet, foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes foreslå strek satt med de inntegnede talere. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møteleder og undertegnes av forslagstilleren. Forslag til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes tilbake, etter at strek er satt. 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. 6. Hvis noen av utsendingene forlanger det, skal valgene foregå skriftlig. 7. Gjester har talerett. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Forretningsorden godkjent. Sak 2C OPPROP AV UTSENDINGER/ GJESTER Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2013 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG: Christer Remø Leinebø, Leinøy Kurt Skjong, Valderøy Ståle Otto Dyb, Godøy Martin Leinebø, Leinøy Tormund Grimstad, Valderøy Roy Gjerstad, Aureosen Stig Jansen, Farstad Bjørn Voksøy, Sandshamn Svein Ove Myrbø, Elnesvågen Jan Ole Stokke, Langevåg Leif Richard Gurskøy Kjetil Måløy, Ålesund Kai Ytterland, Valderøy Halvard Astor Leine, Leinøy Tore Hauge, Gursken Kai Even Solheim, Hustad AALESUND REDERIFORENING: Arild Holmeset, Vatne Øystein Hurlen, Brattvåg Jørn Remøy, Fosnavåg Dag Arne Gjøsund, Valderøy Lise Strand, Ålesund NORSK SJØMANNSFORBUND: Helge Lønes, Hareid Steinar Krøvel, Fiskåbygd Vidar Hareide, Nerlandsøy Erling Viseth, Ørskog I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine vedtekter skal årsmøtet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. KONTROLLNEMND Jørgen Ervik, Ålesund Remi Teistklubb, Vevang Per Jan Giske, Ellingsøy LØNNS- OG VALGNEMND Hans Sande, Bølandet HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje REVISOR KPMG Ålesund STYRET I SUROFI Knut Støbakk, Giske Einar Remøy, Ålesund Kjell Lorgen, Ellingsøy Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Terje Blomvik, Fiskarstrand Arve Teige, Bølandet Trond Magnussen, Ålesund Bodvar Åsbø, Bud Eva Søvik Uri, Ellingsøy GJESTELISTE Fiskeri- og kystdepartementet Magnor Nerheim 13

14 14 Stina Melkstavik Martine Werring-Westly Fiskeridirektoratet R&M Sverre Ola Roald (1.dag) Norges Sildesalgslag Øyvind Furnes Norges Råfisklag Jan Erik Strøm Robert Hansen Møreforskning Kari Fjørtoft Agnes C. Gundersen Møre og Romsdal Fylkeskommune Lisbeth Nervik NSL Jurgen Meinert FHL Jorulf Straume Geir Ove Ystmark Øyvind Andre Haram FHF Rita Maråk Innovasjon Norge Asgeir Emdal Toril Eide Giek Kredittforsikring Aud H. Klaesson Sparebanken Møre Jonny Dyb (1.dag) Frode Amundsen (1.dag) Nordea Christian Olav Balsnes (1. dag) Johan Myklebust (1. dag) KPMG Synnøve Slotsvik (2.dag) Tidligere styreformann i Surofi Geir Solevåg (1.dag) Gunnar Støbakk Norges Fiskarlag Erling Holmeset Møre og Romsdal Fiskarlag John Bjørnholm Ole Morten Sorthe Janita Arhaug Aalesund Rederiforening Petter Geir Smådal Paul-Gustav Remøy Fiskebåtredernes forbund Jan Ivar Maråk Beate Nørvåg Oddbjørn Skarbøvik (1. dag) MRB AS Leif Grønnevet Norsk Sjømannsforbund Jan Ole Løvold Det Norske Maskinistforbund Ulf Brekke Norsk Sjøoffiseres forbund Trond Dyb Tidligere utsending Norsk Sjømatråd Arne Hjeltnes (1.dag) Norsk Sjømatråd Terje Martinussen (1.dag) Handelshøyskolen UMB Atle G. Guttormsen (1. dag) Ocean Supreme Botholf Stolt-Nielsen (1.dag) Fiskarlagets Servicekontor AS Ståle Hellesø Partiet Venste Pål Farstad (2.dag) Fiskeribladet/Fiskaren Einar Lindbæk NRK Inger Johanne Ruset SUROFI Sveinung Flem Jon Grimstad Marit Furnes Vigdis Torheim Sak 2E VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER Jan Ole Stokke og Arild Holmeset Sak 2D GODKJENNING AV SAKLISTEN Saklista godkjent SAKLISTE Sak 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE VED STYRELEDER Sak 2 KONSTITUERING A. Godkjenning av innkallingen. B. Forretningsorden. C. Opprop av utsendinger og gjester. D. Godkjenning av sakliste. E. Valg av møteleder. F. Valg av utsending til å medunderskrive protokollen. G. Valg av redaksjonsnemnd. Sak 3 ÅRSMELDING OG REGN- SKAP FOR ÅR A. Revisors beretning. B. Melding fra Kontrollnemnda. PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD Sak 4 PRISOPPLEGG. Sak 5 VALG A. Valg av styreleder og nestleder. B. Valg av styremedlemmer. C. Valg av valgnemd/lønnsnemd D. Valg av kontrollnemnd. Sak 6 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR FAGSEMINAR 1. Markedsutfordringene i hvitfisksektoren Markedsføring av norsk hvitfisk i et strategisk perspektiv? Innleder: Adm. dir. Terje Martinussen, Norges Sjømatråd Torsken vår trenger nye markeder men får vi det til?

15 Innleder: Arne Hjeltnes, kunnskapsrik og engasjert fiskeelsker og tidligere utsending for Norges Sjømatråd Konsum av hvitfisk i Kina muligheter og utfordringer? Innleder: Adm. dir. Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS 2. Minstepriser i en åpen, global markedsøkonomi Svakheter med minsteprisregimet kan det overleve på sikt? Innleder: Professor Atle G. Guttormsen, Handelshøyskolen ved UMB Fordeler og ulemper med minstepriser sett fra kjøpersiden Innleder: Direktør industri Geir Ove Ystmark, FHL Trenger vi minstepriser i Surofi? Innleder: Adm. dir. Sveinung Flem, Surofi Sak 2F VALG AV UTSENDINGER TIL Å MEDUNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. Til å underskrive protokollen: Kjetil Måløy Sak 2G VALG AV REDAKSJONSNEMND. Martin Leinebø, Tormund Grimstad, Lise Strand, Vidar Hareide og Svein Ove Myrbø. Leder i Redaksjonnemnda: Martin Leinebø Møtet hevet for fagseminar kl FAGSEMINAR 1. Markedsutfordringene i hvitfisksektoren Markedsføring av norsk hvitfisk i et strategisk perspektiv? Innleder: Adm. dir. Terje Martinussen, Norges Sjømatråd Torsken vår trenger nye markeder men får vi det til? Innleder: Arne Hjeltnes, kunnskapsrik og engasjert fiskeelsker og tidligere utsending for Norges Sjømatråd Konsum av hvitfisk i Kina muligheter og utfordringer? Innleder: Adm. dir. Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 2. Minstepriser i en åpen, global markedsøkonomi. Svakheter med minsteprisregimet kan det overleve på sikt? Innleder: Professor Atle G. Guttormsen, Handelshøyskolen ved UMB Fordeler og ulemper med minstepriser sett fra kjøpersiden Innleder: Direktør industri Geir Ove Ystmark, FHL Trenger vi minstepriser i Surofi? Innleder: Adm. dir. Sveinung Flem, Surofi Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. DAG 2 Møtet satt kl Møteleder hilste Synnøve Slotsvik og Pål Farstad velkommen til møtet. SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Møteleder gikk gjennom årsberetningen vedrørende omsetning og priser etc. fra punkt 1 til punkt 12 i årsmeldinga. Ingen kommentarer til årsmeldinga. Adm.dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI for 2012, og utviklingen i første kvartal Statsautorisert revisor Synnøve Slotsvik leste revisors beretning. Sak 3A: REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi inntrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlinene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. 15

16 16 Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. KONKLUSJON Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA per 31. desember 2012 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkon- troll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Ålesund, 14. mars 2013 KPMG AS Rune I Grøvdal Statsautorisert revisor Sak 3B: MELDING FRA KONTROLL NEMNDA FOR ÅRET Jørgen Ervik leste opp meldinga fra Kontrollnemnda. MELDING FRA KONTROLLNEMNDA FOR ÅRET 2012 Kontrollnemnda har hatt 2 møter og det var på kontoret i Ålesund. Vi har hatt samtaler med adm.dir og tillitsvalgt for de ansatte. Medlemmene i nemnda har også snakket med styreformannen. Alle spørsmål som ble stilt av nemnda fikk vi tilfredsstillende svar på. Regnskapet for 2012 ble gått igjennom av adm.dir. Alle spørsmål av nemnda ble tilfredsstillende besvart. Revisor gikk gjennom revisjonsrapporten for 2012 og revisjonsberetning for 2012 ble fremlagt. Vi har ingen merknader til drifta av salgs laget og meiner: «Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn i samsvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningslinjer fra årsmøtet og styret, er gjennomført av administrasjonen.» Vi viser til Revisjonsberetningen for 2012 og anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskapet. Ålesund, Jørgen Ervik, Per Jan Giske, Remi Teistklub Jan Ole Løvold fra Norsk Sjømannsforbund bad om ordet. Han måtte forlate møtet og takket for et godt og informativt møte. Fredd Nilsen orienterte litt om Hjelpefondet og ønsket tilbakemelding om årsmøtet si holdning til videre drift. Ole Morten Sorthe orientert om at det finnes flere Fond i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt. Han mente at man må se på om at fond og evt. Hjelpkasse bør slåes sammen. Styrene i fonda og hjelpekasse møtes til et møte. Styret tilrår årsmøte å gjøre følgende vedtak: A. Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskapet som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslags regnskap for året Enstemmig vedtatt. B. Årsmøtet tar årsmeldingen for 2012 til orientering. Enstemmig godkjent. Sak 4: PRIS- OG OMSETNINGSOPPLEGG FOR 2013 Salgssjef Jon Grimstad holdt innledningen i saken. Møteleder gav ordet fritt. Følgende hadde ordet: Geir Ove Ystmark, Knut Støbakk, Sveinung Flem og Magnor Nerheim. Styret vil tilrå årsmøtet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Minsteprissystemet i salslaget bør gjennomgås for å sikre en rettferdig pris for den minste flåten samtidig som minsteprisen ikke skal være til hinder for det øvrige råvaremarkedet. Styrets forslag enstemmig vedtatt. Møte hevet kl.10.31

17 Møte satt kl Sak 5: VALG: MØTE I VAL- OG LØNNSNEMNDA Formann Hans Sande refererte meldinga fra Val- og Lønnsnemnda: Møtet vart halde på lagets kontor fredag 22. mars og disse møtte: Tore Roaldsnes, Fredd Ove Urkedal, Fridtjov Vorren, Jarle Valderhaug og Hans Sande. VALG AV STYRELEDER Knut Støbakk VALG AV NESTLEDER Einar Remøy VALG AV STYREMEDLEMMER Ola Inge Grønnevet v.m Vebjørn Barstad, Knut Grønnevet Arve Teige v.m Tore Hauge, Martin Leinebø Remi Teistklubb v.m Nils Adolf Fanghol, Hans O. Inderhaug Kjell Lorgen, v.m Leif Steinar Alnes, Leif Egil Grytten VALG AV VAL- OG LØNNSNEMND Helge Lønes v.m Fridtjov Vorren, Gjermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m Ronny Groven, Arthur Sølvik Sindre Dyb v.m Leif Steinar Alnes, Ståle Dyb Jarle Valderhaug v.m Bjørn Giske, Tormund Grimstad, Fredd Ove Urkedal v.m Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes v.m Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Leder: Hans Sande v.m Leif Midtflø, Tore Hauge VALG AV KONTROLLNEMND: Per Jan Giske v.m Vidar Alnes, Karl Johan Giske Øyvind Stokke v.m. Reidar Finnøy, Kjell Ove Solheim Leder: Kjetil Holmeset v.m Jørgen Ervik, Atle Vartdal Møteleder refererte alle valg og alle ble enstemmig vedtatt. SAK 6 LØNNSNEMDAS INNSTILLING FOR ÅRET 2012 Formann Hans Sande refererte Lønnsnemndas innstilling: Styreformann kr Nestformann kr Styremedlemmer kr 1. Møteleder kr 2. Møteleder kr Møtegodtgjørelse årsmøteutsendinger (pr.møtedag) kr Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder (pr.møtedag) kr Sekretær årsmøtet (pr.møtedag) kr Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Styreleder Knut Støbakk takket for tilliten ved å bli gjenvalgt som styreformann. Så takket han møtelederne og sekretærene for godt utført arbeid. Møteleder takket for årsmøte og ønsket alle vel hjem. Møte hevet kl Jan Ole Stokke Tore Roaldsnes 17

18 sommerfesten 18 Folkefest i havgapet Sjømat passer i de tusen hjem, men også der mye folk møtes. Surofi sponser råvarer til sommerfestivalene i Ålesund og den svært populære Sommerfesten på Giske. Da når sjømaten ut til et stort publikum i alle aldre, og kanskje frister det mange til gjentagelse hjemme?

19 19

20 Styrets beretning 20 VIRKSOMHETEN Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har som formål å drive førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med hjemmel i gjeldende lov og forskrift(er). Surofi er et samvirkeforetak i henhold til bestemmelser i samvirkeloven. Lov om førstehandsomsetning av vilt levande marine ressursar (fiskesalslagslova) erstattet fra lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av 1952 som hjemmelslov for virksomheten i Surofi. Lovendringen er på de fleste områder en videreføring av gjeldende rett. Virksomheten i Surofi omfatter således fortsatt omsetning av marine ressurser som landes i Sunnmøre og Romsdal med unntak av pelagiske arter. Den største endringen i loven knytter seg til endrede prosedyrer for fastsettelse av minstepriser, hvor det nå er etablert en lovfestet meklingsordning ved uenighet mellom partene om minsteprisene. Det er også lovfestet en ny hjemmel hvor salgslagene kan pålegges kontroll av kvalitet på fisk. Denne lovbestemmelsen må imidlertid konkretiseres gjennom forskrift, som foreløpig ikke er utarbeidet. I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig og omfattende. Innkreving av offentlige avgifter knyttet til førstehåndsomsetningen er også en del av salgslagets forvaltningsoppgaver. Surofi driver i tillegg en betydelig informasjonsvirksomhet. Surofi måtte justere minsteprisene både på torsk og sei i løpet av vintersesongen. Selv om bildet ble noe mer nyansert utover i året, ble 2013 som helhet preget av de svake prisene. Dette førte til en klart lavere førstehåndsomsetning i hvitfisksektoren enn i Omsetningen i Surofi endte på mill. kr. Fisker, fanger eller oppdretter som leverer viltlevende marine ressurser gjennom Surofi og som har bolig eller forretnings adresse i Sunnmøre og Romsdal, kan være medlem av foretaket. Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under den forutsetning. OMSETNING OG MARKED 2013 ble et svært vanskelig år i hvitfisksektoren. Prisfallet fra sommeren 2012 forsterket seg ytterligere ved inngangen til vintersesongen Torskekvoten for 2013 ble satt til 1 mill. tonn, en økning på 33 % eller tonn fra året før, herav vel tonn økning for norske fiskere. Da torskefisket startet vinteren 2013 var det stor usikkerhet om det ville være mulig å omsette et så stort kvantum. Viktige markeder for hvitfisk var og er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon preget av lav inntektsutvikling og stor arbeidsledighet. Minsteprisene var svært lave, men det viste seg likevel svært vanskelig å omsette fersk torsk og prisene på fryst torsk sank ytterligere fra lave nivå i slutten av Markedssituasjonen på torsk påvirket også prisnivået negativt for andre arter. Prisene på sei, som er viktig for Surofi, fulgte torsken nedover. Surofi måtte justere minsteprisene både på torsk og sei i løpet av vintersesongen. Selv om bildet ble noe mer nyansert utover i året, ble 2013 som helhet preget av de svake prisene. Dette førte til en klart lavere førstehåndsomsetning i hvitfisksektoren enn i Omsetningen i Surofi endte på mill. kr. Dette er en nedgang på 313 mill. kr. eller vel 15 % fra Dette er den laveste omsetningen i Surofi siden Omsatt kvantum av fisk og skalldyr var uendret fra året før. Av omsetningen var landinger fra utenlandske fartøy 3 mill. kr. (0,2 %). Tilsvarende i 2012 var 37 mill. kr. (1,8 %). I tillegg til fisk og skalldyr omsatte Surofi tonn alger (tare), som var litt høyere enn året før. Verdien av disse landingene utgjorde ca 4 mill. kr. Selv om det totale kvantum var uendret fra 2012 til 2013, er styret bekymret over at

21 21 landingene av sei fortsatt går nedover. Nedgangen i 2013 var på vel tonn (14%) og kvantumet er nær halvert fra toppåret 2008, da Surofi omsatte tonn sei. Bestandssituasjonen er usikker som følge av mangelfull forskning og reduksjonen i kvotene har gjennom flere av de foregående år hengt etter utviklingen i fisket. Frem til sommeren 2012 kompenserte stigende priser for svikten i fisket, men med det generelle prisfallet i siste halvdel av 2012 og inn i 2013 ble det stor nedgang i omsetningsverdien av sei i Nedgangen var på 225 mill. kr., og for første gang på svært mange år hadde Surofi høyere omsetningsverdi på torsk enn på sei. Prisen på sei gikk i gjennomsnitt ned med 19 % i 2013 sammenlignet med året før. Prisene steg imidlertid gjennom året, og styret konstaterer at vi ved inngangen til 2014 har en klart mer positiv utvikling i seimarkedet enn for ett år siden. I 2013 omsatte Surofi nær tonn torsk, som var tonn (28 %) mer enn året før. Selv om prisen gikk ned med 18 %, kom omsetningsverdien opp i 618 mill. kr., en økning på 4 % fra Etter at vintersesongen var avsluttet stabiliserte torskemarkedet seg, og utover i året var det en liten prisstigning på fryst torsk fra havfiskeflåten. Det kan fastslås at prisnivået på torsk i 2013 er det laveste som er registrert siden 1997, og ved inngangen til 2014 er ikke situasjonen vesentlig endret fra i fjor. Hyse skiller seg ut med en helt annen prisutvikling enn vi har sett for torsk. Etter et betydelig prisfall sommeren 2012 steg prisene på hyse i slutten av året. Dette fortsatte videre inn i 2013 og i gjennomsnitt for året var prisen på hyse ca 2 kr høyere pr. kg (rundfisk) enn torsk. Dette er en unormal situasjon som må ses i sammenheng med at kvoteutviklingen for torsk og hyse har vært helt forskjellig. Kvoten for hyse ble redusert med 37 % fra 2012 til I Surofi var det en tilsvarende kvantumsnedgang, men det er desto mer gledelig at prisene i gjennomsnitt gikk opp med 28 % sammenlignet med Totalt sett forventer styret at noe høyere priser vil mer enn kompensere for en forventet kvantumsnedgang slik at om setningen i Surofi blir noe høyere enn i Styret er bekymret over nedgangen i omsetning i hvitfisksektoren, herunder også i Surofi. Prisene på torsk er dårlige og medfører for svake resultater i flåteleddet, selv med de store kvotene. Inntjeningen på andre arter kan ikke kompensere for den vanskelige situasjonen i torskemarkedet. Styret konstaterer at mottakssituasjonen for den minste flåten som leverer fersk fisk er spesielt utfordrende. ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT Nedgangen i omsetningen medførte at provisjonsinntektene gikk ned fra 14,6 mill. kr. i 2012 til 12,7 mill. kr. i 2013, en nedgang på 1,9 mill. kr. Andre driftsinntekter var uendret fra året før, 2,5 mill. kr. Den største enkeltposten er inntektsføring av inndratte midler. Disse inntektene benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven. Driftskostnadene var i 2012 på 16,7 mill. kr., en nedgang fra 17,8 mill. kr. året før. Personalkostnadene utgjorde 9,1 mill. kr., som er en økning på 0,2 mill. kr. fra året før. Andre driftskostnader gikk ned fra 7,2 til 5,8 mill. kr. Hovedårsaken til reduksjonen er at det i 2012 ble foretatt en ytterligere avsetning til dekning av fremtidig tapsrisiko. Deler av denne avsetningen er i 2013 benyttet til å dekke noen mindre kredittap. Avsetningen ble dermed redusert fra 4 til 3,3 mill. kr. Avskrivningene på varige driftsmidler var uendret fra foregående år, 1,7 mill. kr. Selv om driftskostnadene er redusert, kompenserer ikke dette for hele nedgangen i inntektene. Driftsresultatet er derfor svakere enn i 2012 og viser -1,5 mill. kr. mot -0,8 mill. kr. i Netto finansinntekter har gått vesentlig ned. Dette skyldes en bedre likviditetssituasjon blant kjøperne slik at de i vesentlig mindre grad enn i 2012 måtte betale forsinkelsesrenter ved betalinger etter forfall. Selv med et svakere driftsresultat og

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer