SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON"

Transkript

1 Å RS RA PPO R T SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

2 SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2

3 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3

4

5 Surofi Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser (gjeldende fra ) I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.

6

7 Innholdsfortegnelse 08 Leder ved Adm. direktør Sveinung Flem 10 Styret, Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 13 Årsmøteprotokoll Styrets beretning 27 Årsregnskap 28 Nøkkeltall - grafisk 30 Resultatregnskap og balanse 32 Noter 37 Kontantstrømsoppstilling 38 Revisjonsberetning 40 Sunnmøre og Romsdal fiskesalslags hjelpefond 41 Tilskuddsregnskap 45 Driftsrapport

8 8 Kan ferskmarkedet redde torskeprisen? Et tips om at torsk skulle bli langt billigere enn hyse og like billig som sei, hadde for noen år siden gitt høye odds. Torsk er kanskje ikke så eksklusivt som vi trodde. Så lenge norsk industri dominerte klippfiskmarkedet og kunne betale godt, stod torsken seg godt mot andre arter. Klippfiskindustrien kjøpte det meste av torsken, og konkurransen mot andre arter var liten. Behovet for andre markeder var om ikke fraværende, så i alle fall begrenset. Jeg husker Møreforsking gjorde en analyse for oss basert på omsatt kvantum i Av fryst torsk landet i vårt distrikt gikk 83 % til saltog klippfiskindustrien. Noe gikk til annen foredling og bare 7 % ble solgt ubearbeidet som fryst HG ut av Norge. Det var heller ikke noe stort problem at svært mye av de ferske torskelandingene kommer inn i løpet av noen få vintermåneder. Klippfiskindustrien med god likviditet kunne være bufferen, fisken kan konserveres i salt, slik det har vært gjort i uminnelige tider. Men så kom kvoteøkningen. Klippfiskindustrien møtte veggen i markeder Det måtte dessverre en historisk bunn til i torskeprisen, slik vi opplevde i 2013, før det skjedde noe. Men nå ser vi resultatene kommer. preget av økonomisk krise, de ble utfordret av nye trender hvor forbrukerne ønsker mer ferdigvare i butikkene og de utfordres av et særnorsk høyt kostnadsnivå som gjør det vanskelig for all slags industri i Norge å konkurrere. Selv om konsumet av klippfisk økte, mistet norske produsenter markedsandel. Torskenæringen stod overfor en ny virkelighet: Vi trengte nye markeder og nye anvendelser for torsk, men de bygges ikke over natten. Vi fikk et kraftig forvarsel allerede under finanskrisen i Det måtte dessverre en historisk bunn til i torskeprisen, slik vi opplevde i 2013, før det skjedde noe. Men nå ser vi resultatene kommer. Eksporten av torskeprodukter økte i fjor med tonn (40 %), hvorav eksporten av hel fersk torsk økte med tonn (nesten en fordobling) og av fryst hel torsk med tonn (+ 75 %). De konvensjonelle produktene økte også noe, men andelen av totaleksporten sank bare i løpet av det siste året fra 43 % til 33 %. Er det bra at denne andelen synker da, vil man spørre? Nei, isolert sett ikke. Om klippfisk industrien, som gjennom årene har vært betalingsdyktig og driver stor produksjon i Norge, hadde kunnet vokse inn i himmelen, så hadde det vært supert. Men slik er det nå engang ikke. Vi ønsker å beholde høye torskekvoter, har vi marked nok, kunne de gjerne vært høyere. Men å bygge markeder tar tid. Markedsrisikoen reduseres ved å spre salget på mange markeder med ulike produktanvendelser. Det er synd når nøden og et altfor lavt prisnivå er det som må til, men vi kan håpe at de nye konsumentene følger med oppover når prisene formodentlig stiger. Det er mulighet for det, det har vi sett med laksen,

9 9 det kan også skje med torsken. To måneder inn i 2014 ser vi at veksten i eksporten av hel fersk torsk har fortsatt med nesten en fordobling fra tilsvarende periode i fjor. Spist er spist, denne skal ikke konkurrere med andre anvendelser utover i året. Selv om det er fiskerne som bærer byrden med de altfor lave torskeprisene, må eksportørene gis ros for at de har klart å bygge opp kunderelasjoner, gjort investeringer i nye pakkelinjer og etablert en logistikk ut i markedet, som gjør at så store volum kan tas unna i markedet. Det som likevel er håpløst i Norge, er at vi bare kan betjene markedet med store fersk volum av torsk noen få måneder av året. I sesongen har vi egentlig altfor mye fisk, men til gjengjeld altfor lite resten av året. Når sesongen er over, legger vi markedet åpent for våre konkurrenter (Island?). De kan høste fruktene av det markedsarbeidet som er gjort, surfe på bølgen og få med seg bedre priser på kjøpet! Ca 60 % av den norske torskekvoten på tonn for 2014 fiskes av kystfartøyer (under 28 meter). 90 % av dette leveres i 1. halvår og det aller meste i løpet av februar, mars (toppmåned) og april. Dersom vi ønsker å etablere et stabilt ferskmarked over tid med relativt høye volum og et fornuftig prisnivå, må dette sesongmønsteret brytes. Vi må kunne forsyne markedet hele året (se til laksenæringen) og mottaksbedriftene må ha jevn beskjeftigelse for å kunne beholde ansatte og drive lønnsomt. Det er mulig at noe av dette kan oppnås med å endre kvoteår eller periodisere årskvotene for i alle fall de største kystfartøyene. Endring av flåtestruktur i kystgruppen som kunne gi mulighet for å fiske lenger til havs utenom vintersesongen, vil fra et markedssynspunkt være å foretrekke. Eller er mer ombordfrysing veien å gå? Prisene på fryste produkter er i alle fall bedre for de som driver fiske. Det blir spennende å se hvilke tanker og vurderinger Sjømat industriutvalget gjør seg om dette og om det finnes politisk mot til å gjøre endringer. Fiskeripolitikken har ikke vært velsignet med politisk handlekraft, det har vært mye fokus på næringens samfunnsansvar, mindre på dens lønnsomhet. En ulønnsom næring kan ikke bære mye samfunnsansvar, da vil den bare forvitre. Vi ønsker både høye volum og høye priser, så langt har vi vel i varierende grad over tid fått enten det ene eller det andre. På kort sikt følger det av tilbud og etterspørsel. Men jeg lærte på NHH for lenge siden at det er mulig å flytte tilbuds- og etterspørselskurven utover i diagrammet slik at likevekt oppnås med høyere volum eller pris. Det heter et skift. Slike skift kommer ikke av seg selv, de kommer av mot, vilje og handling! Ser vi noe nytt i horisonten? Eller skal vi håpe torskekvoten går ned igjen så vi slipper? SVEINUNG FLEM ADM. DIREKTØR

10 Styret KNUT STØBAKK, STYRELEDER EINAR REMØY, NESTLEDER Giske Ålesund Varamann: Svein Giske Kåre Giske Varamedlem: Dag Arne Gjøsund Bjørn Giske FRIDTJOV VORREN ARVE TEIGE Hjørungavåg Bølandet Varamedlem: Helge Lønes Vidar Hareide Varamedlem: Tore Hauge Martin Leinebø REMI TEISTKLUBB OLA INGE GRØNNEVET Bud Hareid Varamedlem: Nils Adolf Fanghol Hans Ole Inderhaug Varamedlem: Webjørn Barstad Knut Grønnevet TROND H. MAGNUSSEN KJELL LORGEN Ålesund Ellingsøy Varamedlem: Leif-Richard Sande Ola Engeset Varamedlem: Leif Steinar Alnes Leif-Egil Grytten TERJE BLOMVIK EVA SØVIK URI Fiskarstrand (Ansatte representant), Ellingsøy Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy Varamedlem: Vidar Naalsund Ragnhild Skog

11 Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2013 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Magne Grytten, Vatne v.m Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb Christer Remø Leinebø, Leinøy v.m Halvard Leine, Leif-Richard Sande Bjørn Giske, Giske v.m Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Frode Kvalsvik, Fosnavåg v.m Willy-Andre Kvalsvik, Kjell-Inge Hole Ståle Otto Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Kjetil Måløy, Ålesund v.m Kåre Giske, Ivar Bjørnevik Martin Leinebø, Leinøy v.m Tore Hauge, Hans Kvalsvik Tormund Grimstad, Valderøy v.m Stian Skjong, Pål Arne Roaldsnes Hans Ole Inderhaug, Bud v.m Roy Gjerstad, Karl Otto Risbakk Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m Stig Jansen, Kai Even Solheim Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy v.m Svein Tore Sætre, Bjørn Voksøy Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m Kjell Ove Solheim, Kjell Risbakk Bernt Åsbø, Hustad v.m Rune Janbu, Svein Ove Myrbø Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m Svein Tormod Pedersen, Kåre Hoksnes Sindre Johan Dyb, Godøy v.m Per Oscar Rotnes, Kåre Egil Dyb Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke AALESUND REDERIFORENING Tore Roaldsnes, Vigra Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo Leif Steinar Alnes, Godøy Fred Ove Urkedal, Vatne Jack Remøy, Fosnavåg Dag Arne Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Hallgeir Holmeset, Vatne Nummeriske vararepresentanter: Magne Dyb, Pål Roaldsnes, Arild Holmeset, Knut Grønnevet, Jan Erik Fiskarstrand, Atle Vartdal, Per Kjell Vågsholm, Jørn Remøy, Ole Edvardsen d.y. Olav K. Remøy, Øystein Hurlen, Kjell Arve Grytten, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Ronald Dyb NORSK SJØMANNSFORBUND Helge Lønes, Hareid Vidar Hareide, Nerlandsøy Steinar Krøvel, Fiskåbygd Erling Viseth, Ørskog Nummeriske vararepresentanter: Vebjørn Hellton, Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy Hickey, Knut Åge Sandnes KONTROLLNEMNDA Leder Kjetil Holmeset, Grytastranda v.m. Jørgen Ervik, Knut Vartdal Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Remi Teistklubb, Vevang v.m. Reidar Finnøy, Kjell Ove Solheim LØNS- OG VALGNEMND Leder Hans Sande, Bølandet v.m. Leif Midtflø, Tore Hauge Helge Lønes, v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Ståle Dyb v.m. Sinde Dyb, Leif Steinar Alnes Jarle Valderhaug v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fred Ove Urkedal v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund HJELPEFONDET Leder Fredd Nilsen, Skodje v.m Jermund Hide, Fosnavåg Oddvar Uggedal, Vatne v.m Narve Engeseth Vigdis Torheim, Ålesund v.m. Janita Arhaug REVISOR KPGM Ålesund v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGERS OFFENTLIGE KONTROLLØR Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad 11

12 12

13 PROTOKOLL Årsmøte i Surofi 2. og 3. mai 2013 Møtet ble avholdt på Rica Parken Hotel i Ålesund. Møtet startet kl Til åpningen ble «Mellom bakkar og berg ut mot havet» sunget. Styrelederen bad om ett minutt stillhet til minne om de som har gått bort siden siste årsmøtet. Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen. Sak 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET - TALE VED STYRELEDER. Styreleder Knut Støbakk holdt åpningstalen. Magnor Nerheim hilste fra Fiskeri- og kystdepartementet han hilste også fra Fiskeri direktoratet. Robert Hansen hilste fra Norges Råfisklag, Vest Norges Fiskesalgslag og Norges Sildesalgslag. Ole Morten Sorthe hilste fra Norges Fiskarlag, Fiskarlaget sentralt, leder/ generalsekretær og sentralstyret og landstyret. Han hilste også fra Møre og Romsdal Fiskesalgslag. Sak 2A GODKJENNING AV INNKALLING Innkallinga godkjent. Møtet satt. Sak 2B FORRETNINGSORDEN Styreleder refererte forretningsorden sålydende: FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning årsmøtet ikke selv vedtar noe annet. 2. Årsmøtets forhandlinger ledes av møteleder og andre møteleder. Disse ordner selv innbyrdes fordelingen av arbeidet. 3. Møteleder skal, når han finner det påkrevet, foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes foreslå strek satt med de inntegnede talere. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møteleder og undertegnes av forslagstilleren. Forslag til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes tilbake, etter at strek er satt. 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. 6. Hvis noen av utsendingene forlanger det, skal valgene foregå skriftlig. 7. Gjester har talerett. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Forretningsorden godkjent. Sak 2C OPPROP AV UTSENDINGER/ GJESTER Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 2013 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG: Christer Remø Leinebø, Leinøy Kurt Skjong, Valderøy Ståle Otto Dyb, Godøy Martin Leinebø, Leinøy Tormund Grimstad, Valderøy Roy Gjerstad, Aureosen Stig Jansen, Farstad Bjørn Voksøy, Sandshamn Svein Ove Myrbø, Elnesvågen Jan Ole Stokke, Langevåg Leif Richard Gurskøy Kjetil Måløy, Ålesund Kai Ytterland, Valderøy Halvard Astor Leine, Leinøy Tore Hauge, Gursken Kai Even Solheim, Hustad AALESUND REDERIFORENING: Arild Holmeset, Vatne Øystein Hurlen, Brattvåg Jørn Remøy, Fosnavåg Dag Arne Gjøsund, Valderøy Lise Strand, Ålesund NORSK SJØMANNSFORBUND: Helge Lønes, Hareid Steinar Krøvel, Fiskåbygd Vidar Hareide, Nerlandsøy Erling Viseth, Ørskog I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine vedtekter skal årsmøtet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. KONTROLLNEMND Jørgen Ervik, Ålesund Remi Teistklubb, Vevang Per Jan Giske, Ellingsøy LØNNS- OG VALGNEMND Hans Sande, Bølandet HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje REVISOR KPMG Ålesund STYRET I SUROFI Knut Støbakk, Giske Einar Remøy, Ålesund Kjell Lorgen, Ellingsøy Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Terje Blomvik, Fiskarstrand Arve Teige, Bølandet Trond Magnussen, Ålesund Bodvar Åsbø, Bud Eva Søvik Uri, Ellingsøy GJESTELISTE Fiskeri- og kystdepartementet Magnor Nerheim 13

14 14 Stina Melkstavik Martine Werring-Westly Fiskeridirektoratet R&M Sverre Ola Roald (1.dag) Norges Sildesalgslag Øyvind Furnes Norges Råfisklag Jan Erik Strøm Robert Hansen Møreforskning Kari Fjørtoft Agnes C. Gundersen Møre og Romsdal Fylkeskommune Lisbeth Nervik NSL Jurgen Meinert FHL Jorulf Straume Geir Ove Ystmark Øyvind Andre Haram FHF Rita Maråk Innovasjon Norge Asgeir Emdal Toril Eide Giek Kredittforsikring Aud H. Klaesson Sparebanken Møre Jonny Dyb (1.dag) Frode Amundsen (1.dag) Nordea Christian Olav Balsnes (1. dag) Johan Myklebust (1. dag) KPMG Synnøve Slotsvik (2.dag) Tidligere styreformann i Surofi Geir Solevåg (1.dag) Gunnar Støbakk Norges Fiskarlag Erling Holmeset Møre og Romsdal Fiskarlag John Bjørnholm Ole Morten Sorthe Janita Arhaug Aalesund Rederiforening Petter Geir Smådal Paul-Gustav Remøy Fiskebåtredernes forbund Jan Ivar Maråk Beate Nørvåg Oddbjørn Skarbøvik (1. dag) MRB AS Leif Grønnevet Norsk Sjømannsforbund Jan Ole Løvold Det Norske Maskinistforbund Ulf Brekke Norsk Sjøoffiseres forbund Trond Dyb Tidligere utsending Norsk Sjømatråd Arne Hjeltnes (1.dag) Norsk Sjømatråd Terje Martinussen (1.dag) Handelshøyskolen UMB Atle G. Guttormsen (1. dag) Ocean Supreme Botholf Stolt-Nielsen (1.dag) Fiskarlagets Servicekontor AS Ståle Hellesø Partiet Venste Pål Farstad (2.dag) Fiskeribladet/Fiskaren Einar Lindbæk NRK Inger Johanne Ruset SUROFI Sveinung Flem Jon Grimstad Marit Furnes Vigdis Torheim Sak 2E VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER Jan Ole Stokke og Arild Holmeset Sak 2D GODKJENNING AV SAKLISTEN Saklista godkjent SAKLISTE Sak 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE VED STYRELEDER Sak 2 KONSTITUERING A. Godkjenning av innkallingen. B. Forretningsorden. C. Opprop av utsendinger og gjester. D. Godkjenning av sakliste. E. Valg av møteleder. F. Valg av utsending til å medunderskrive protokollen. G. Valg av redaksjonsnemnd. Sak 3 ÅRSMELDING OG REGN- SKAP FOR ÅR A. Revisors beretning. B. Melding fra Kontrollnemnda. PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD Sak 4 PRISOPPLEGG. Sak 5 VALG A. Valg av styreleder og nestleder. B. Valg av styremedlemmer. C. Valg av valgnemd/lønnsnemd D. Valg av kontrollnemnd. Sak 6 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR FAGSEMINAR 1. Markedsutfordringene i hvitfisksektoren Markedsføring av norsk hvitfisk i et strategisk perspektiv? Innleder: Adm. dir. Terje Martinussen, Norges Sjømatråd Torsken vår trenger nye markeder men får vi det til?

15 Innleder: Arne Hjeltnes, kunnskapsrik og engasjert fiskeelsker og tidligere utsending for Norges Sjømatråd Konsum av hvitfisk i Kina muligheter og utfordringer? Innleder: Adm. dir. Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS 2. Minstepriser i en åpen, global markedsøkonomi Svakheter med minsteprisregimet kan det overleve på sikt? Innleder: Professor Atle G. Guttormsen, Handelshøyskolen ved UMB Fordeler og ulemper med minstepriser sett fra kjøpersiden Innleder: Direktør industri Geir Ove Ystmark, FHL Trenger vi minstepriser i Surofi? Innleder: Adm. dir. Sveinung Flem, Surofi Sak 2F VALG AV UTSENDINGER TIL Å MEDUNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. Til å underskrive protokollen: Kjetil Måløy Sak 2G VALG AV REDAKSJONSNEMND. Martin Leinebø, Tormund Grimstad, Lise Strand, Vidar Hareide og Svein Ove Myrbø. Leder i Redaksjonnemnda: Martin Leinebø Møtet hevet for fagseminar kl FAGSEMINAR 1. Markedsutfordringene i hvitfisksektoren Markedsføring av norsk hvitfisk i et strategisk perspektiv? Innleder: Adm. dir. Terje Martinussen, Norges Sjømatråd Torsken vår trenger nye markeder men får vi det til? Innleder: Arne Hjeltnes, kunnskapsrik og engasjert fiskeelsker og tidligere utsending for Norges Sjømatråd Konsum av hvitfisk i Kina muligheter og utfordringer? Innleder: Adm. dir. Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 2. Minstepriser i en åpen, global markedsøkonomi. Svakheter med minsteprisregimet kan det overleve på sikt? Innleder: Professor Atle G. Guttormsen, Handelshøyskolen ved UMB Fordeler og ulemper med minstepriser sett fra kjøpersiden Innleder: Direktør industri Geir Ove Ystmark, FHL Trenger vi minstepriser i Surofi? Innleder: Adm. dir. Sveinung Flem, Surofi Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. DAG 2 Møtet satt kl Møteleder hilste Synnøve Slotsvik og Pål Farstad velkommen til møtet. SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Møteleder gikk gjennom årsberetningen vedrørende omsetning og priser etc. fra punkt 1 til punkt 12 i årsmeldinga. Ingen kommentarer til årsmeldinga. Adm.dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI for 2012, og utviklingen i første kvartal Statsautorisert revisor Synnøve Slotsvik leste revisors beretning. Sak 3A: REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi inntrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlinene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. 15

16 16 Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. KONKLUSJON Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA per 31. desember 2012 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkon- troll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Ålesund, 14. mars 2013 KPMG AS Rune I Grøvdal Statsautorisert revisor Sak 3B: MELDING FRA KONTROLL NEMNDA FOR ÅRET Jørgen Ervik leste opp meldinga fra Kontrollnemnda. MELDING FRA KONTROLLNEMNDA FOR ÅRET 2012 Kontrollnemnda har hatt 2 møter og det var på kontoret i Ålesund. Vi har hatt samtaler med adm.dir og tillitsvalgt for de ansatte. Medlemmene i nemnda har også snakket med styreformannen. Alle spørsmål som ble stilt av nemnda fikk vi tilfredsstillende svar på. Regnskapet for 2012 ble gått igjennom av adm.dir. Alle spørsmål av nemnda ble tilfredsstillende besvart. Revisor gikk gjennom revisjonsrapporten for 2012 og revisjonsberetning for 2012 ble fremlagt. Vi har ingen merknader til drifta av salgs laget og meiner: «Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn i samsvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningslinjer fra årsmøtet og styret, er gjennomført av administrasjonen.» Vi viser til Revisjonsberetningen for 2012 og anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskapet. Ålesund, Jørgen Ervik, Per Jan Giske, Remi Teistklub Jan Ole Løvold fra Norsk Sjømannsforbund bad om ordet. Han måtte forlate møtet og takket for et godt og informativt møte. Fredd Nilsen orienterte litt om Hjelpefondet og ønsket tilbakemelding om årsmøtet si holdning til videre drift. Ole Morten Sorthe orientert om at det finnes flere Fond i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt. Han mente at man må se på om at fond og evt. Hjelpkasse bør slåes sammen. Styrene i fonda og hjelpekasse møtes til et møte. Styret tilrår årsmøte å gjøre følgende vedtak: A. Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskapet som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslags regnskap for året Enstemmig vedtatt. B. Årsmøtet tar årsmeldingen for 2012 til orientering. Enstemmig godkjent. Sak 4: PRIS- OG OMSETNINGSOPPLEGG FOR 2013 Salgssjef Jon Grimstad holdt innledningen i saken. Møteleder gav ordet fritt. Følgende hadde ordet: Geir Ove Ystmark, Knut Støbakk, Sveinung Flem og Magnor Nerheim. Styret vil tilrå årsmøtet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Minsteprissystemet i salslaget bør gjennomgås for å sikre en rettferdig pris for den minste flåten samtidig som minsteprisen ikke skal være til hinder for det øvrige råvaremarkedet. Styrets forslag enstemmig vedtatt. Møte hevet kl.10.31

17 Møte satt kl Sak 5: VALG: MØTE I VAL- OG LØNNSNEMNDA Formann Hans Sande refererte meldinga fra Val- og Lønnsnemnda: Møtet vart halde på lagets kontor fredag 22. mars og disse møtte: Tore Roaldsnes, Fredd Ove Urkedal, Fridtjov Vorren, Jarle Valderhaug og Hans Sande. VALG AV STYRELEDER Knut Støbakk VALG AV NESTLEDER Einar Remøy VALG AV STYREMEDLEMMER Ola Inge Grønnevet v.m Vebjørn Barstad, Knut Grønnevet Arve Teige v.m Tore Hauge, Martin Leinebø Remi Teistklubb v.m Nils Adolf Fanghol, Hans O. Inderhaug Kjell Lorgen, v.m Leif Steinar Alnes, Leif Egil Grytten VALG AV VAL- OG LØNNSNEMND Helge Lønes v.m Fridtjov Vorren, Gjermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m Ronny Groven, Arthur Sølvik Sindre Dyb v.m Leif Steinar Alnes, Ståle Dyb Jarle Valderhaug v.m Bjørn Giske, Tormund Grimstad, Fredd Ove Urkedal v.m Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes v.m Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Leder: Hans Sande v.m Leif Midtflø, Tore Hauge VALG AV KONTROLLNEMND: Per Jan Giske v.m Vidar Alnes, Karl Johan Giske Øyvind Stokke v.m. Reidar Finnøy, Kjell Ove Solheim Leder: Kjetil Holmeset v.m Jørgen Ervik, Atle Vartdal Møteleder refererte alle valg og alle ble enstemmig vedtatt. SAK 6 LØNNSNEMDAS INNSTILLING FOR ÅRET 2012 Formann Hans Sande refererte Lønnsnemndas innstilling: Styreformann kr Nestformann kr Styremedlemmer kr 1. Møteleder kr 2. Møteleder kr Møtegodtgjørelse årsmøteutsendinger (pr.møtedag) kr Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder (pr.møtedag) kr Sekretær årsmøtet (pr.møtedag) kr Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Styreleder Knut Støbakk takket for tilliten ved å bli gjenvalgt som styreformann. Så takket han møtelederne og sekretærene for godt utført arbeid. Møteleder takket for årsmøte og ønsket alle vel hjem. Møte hevet kl Jan Ole Stokke Tore Roaldsnes 17

18 sommerfesten 18 Folkefest i havgapet Sjømat passer i de tusen hjem, men også der mye folk møtes. Surofi sponser råvarer til sommerfestivalene i Ålesund og den svært populære Sommerfesten på Giske. Da når sjømaten ut til et stort publikum i alle aldre, og kanskje frister det mange til gjentagelse hjemme?

19 19

20 Styrets beretning 20 VIRKSOMHETEN Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har som formål å drive førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med hjemmel i gjeldende lov og forskrift(er). Surofi er et samvirkeforetak i henhold til bestemmelser i samvirkeloven. Lov om førstehandsomsetning av vilt levande marine ressursar (fiskesalslagslova) erstattet fra lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av 1952 som hjemmelslov for virksomheten i Surofi. Lovendringen er på de fleste områder en videreføring av gjeldende rett. Virksomheten i Surofi omfatter således fortsatt omsetning av marine ressurser som landes i Sunnmøre og Romsdal med unntak av pelagiske arter. Den største endringen i loven knytter seg til endrede prosedyrer for fastsettelse av minstepriser, hvor det nå er etablert en lovfestet meklingsordning ved uenighet mellom partene om minsteprisene. Det er også lovfestet en ny hjemmel hvor salgslagene kan pålegges kontroll av kvalitet på fisk. Denne lovbestemmelsen må imidlertid konkretiseres gjennom forskrift, som foreløpig ikke er utarbeidet. I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig og omfattende. Innkreving av offentlige avgifter knyttet til førstehåndsomsetningen er også en del av salgslagets forvaltningsoppgaver. Surofi driver i tillegg en betydelig informasjonsvirksomhet. Surofi måtte justere minsteprisene både på torsk og sei i løpet av vintersesongen. Selv om bildet ble noe mer nyansert utover i året, ble 2013 som helhet preget av de svake prisene. Dette førte til en klart lavere førstehåndsomsetning i hvitfisksektoren enn i Omsetningen i Surofi endte på mill. kr. Fisker, fanger eller oppdretter som leverer viltlevende marine ressurser gjennom Surofi og som har bolig eller forretnings adresse i Sunnmøre og Romsdal, kan være medlem av foretaket. Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under den forutsetning. OMSETNING OG MARKED 2013 ble et svært vanskelig år i hvitfisksektoren. Prisfallet fra sommeren 2012 forsterket seg ytterligere ved inngangen til vintersesongen Torskekvoten for 2013 ble satt til 1 mill. tonn, en økning på 33 % eller tonn fra året før, herav vel tonn økning for norske fiskere. Da torskefisket startet vinteren 2013 var det stor usikkerhet om det ville være mulig å omsette et så stort kvantum. Viktige markeder for hvitfisk var og er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon preget av lav inntektsutvikling og stor arbeidsledighet. Minsteprisene var svært lave, men det viste seg likevel svært vanskelig å omsette fersk torsk og prisene på fryst torsk sank ytterligere fra lave nivå i slutten av Markedssituasjonen på torsk påvirket også prisnivået negativt for andre arter. Prisene på sei, som er viktig for Surofi, fulgte torsken nedover. Surofi måtte justere minsteprisene både på torsk og sei i løpet av vintersesongen. Selv om bildet ble noe mer nyansert utover i året, ble 2013 som helhet preget av de svake prisene. Dette førte til en klart lavere førstehåndsomsetning i hvitfisksektoren enn i Omsetningen i Surofi endte på mill. kr. Dette er en nedgang på 313 mill. kr. eller vel 15 % fra Dette er den laveste omsetningen i Surofi siden Omsatt kvantum av fisk og skalldyr var uendret fra året før. Av omsetningen var landinger fra utenlandske fartøy 3 mill. kr. (0,2 %). Tilsvarende i 2012 var 37 mill. kr. (1,8 %). I tillegg til fisk og skalldyr omsatte Surofi tonn alger (tare), som var litt høyere enn året før. Verdien av disse landingene utgjorde ca 4 mill. kr. Selv om det totale kvantum var uendret fra 2012 til 2013, er styret bekymret over at

21 21 landingene av sei fortsatt går nedover. Nedgangen i 2013 var på vel tonn (14%) og kvantumet er nær halvert fra toppåret 2008, da Surofi omsatte tonn sei. Bestandssituasjonen er usikker som følge av mangelfull forskning og reduksjonen i kvotene har gjennom flere av de foregående år hengt etter utviklingen i fisket. Frem til sommeren 2012 kompenserte stigende priser for svikten i fisket, men med det generelle prisfallet i siste halvdel av 2012 og inn i 2013 ble det stor nedgang i omsetningsverdien av sei i Nedgangen var på 225 mill. kr., og for første gang på svært mange år hadde Surofi høyere omsetningsverdi på torsk enn på sei. Prisen på sei gikk i gjennomsnitt ned med 19 % i 2013 sammenlignet med året før. Prisene steg imidlertid gjennom året, og styret konstaterer at vi ved inngangen til 2014 har en klart mer positiv utvikling i seimarkedet enn for ett år siden. I 2013 omsatte Surofi nær tonn torsk, som var tonn (28 %) mer enn året før. Selv om prisen gikk ned med 18 %, kom omsetningsverdien opp i 618 mill. kr., en økning på 4 % fra Etter at vintersesongen var avsluttet stabiliserte torskemarkedet seg, og utover i året var det en liten prisstigning på fryst torsk fra havfiskeflåten. Det kan fastslås at prisnivået på torsk i 2013 er det laveste som er registrert siden 1997, og ved inngangen til 2014 er ikke situasjonen vesentlig endret fra i fjor. Hyse skiller seg ut med en helt annen prisutvikling enn vi har sett for torsk. Etter et betydelig prisfall sommeren 2012 steg prisene på hyse i slutten av året. Dette fortsatte videre inn i 2013 og i gjennomsnitt for året var prisen på hyse ca 2 kr høyere pr. kg (rundfisk) enn torsk. Dette er en unormal situasjon som må ses i sammenheng med at kvoteutviklingen for torsk og hyse har vært helt forskjellig. Kvoten for hyse ble redusert med 37 % fra 2012 til I Surofi var det en tilsvarende kvantumsnedgang, men det er desto mer gledelig at prisene i gjennomsnitt gikk opp med 28 % sammenlignet med Totalt sett forventer styret at noe høyere priser vil mer enn kompensere for en forventet kvantumsnedgang slik at om setningen i Surofi blir noe høyere enn i Styret er bekymret over nedgangen i omsetning i hvitfisksektoren, herunder også i Surofi. Prisene på torsk er dårlige og medfører for svake resultater i flåteleddet, selv med de store kvotene. Inntjeningen på andre arter kan ikke kompensere for den vanskelige situasjonen i torskemarkedet. Styret konstaterer at mottakssituasjonen for den minste flåten som leverer fersk fisk er spesielt utfordrende. ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT Nedgangen i omsetningen medførte at provisjonsinntektene gikk ned fra 14,6 mill. kr. i 2012 til 12,7 mill. kr. i 2013, en nedgang på 1,9 mill. kr. Andre driftsinntekter var uendret fra året før, 2,5 mill. kr. Den største enkeltposten er inntektsføring av inndratte midler. Disse inntektene benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven. Driftskostnadene var i 2012 på 16,7 mill. kr., en nedgang fra 17,8 mill. kr. året før. Personalkostnadene utgjorde 9,1 mill. kr., som er en økning på 0,2 mill. kr. fra året før. Andre driftskostnader gikk ned fra 7,2 til 5,8 mill. kr. Hovedårsaken til reduksjonen er at det i 2012 ble foretatt en ytterligere avsetning til dekning av fremtidig tapsrisiko. Deler av denne avsetningen er i 2013 benyttet til å dekke noen mindre kredittap. Avsetningen ble dermed redusert fra 4 til 3,3 mill. kr. Avskrivningene på varige driftsmidler var uendret fra foregående år, 1,7 mill. kr. Selv om driftskostnadene er redusert, kompenserer ikke dette for hele nedgangen i inntektene. Driftsresultatet er derfor svakere enn i 2012 og viser -1,5 mill. kr. mot -0,8 mill. kr. i Netto finansinntekter har gått vesentlig ned. Dette skyldes en bedre likviditetssituasjon blant kjøperne slik at de i vesentlig mindre grad enn i 2012 måtte betale forsinkelsesrenter ved betalinger etter forfall. Selv med et svakere driftsresultat og

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 4 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Å r s r a p p o rt 2008

Å r s r a p p o rt 2008 Å r s r a p p o rt 2008 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer