Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: E-post: Foto: Mary-Ann Sævre

2 Redaktørens spalte: Da er ferien over og vi gyver løs på et nytt skoleår, et nytt barnehageår, og bretter opp ermene generelt for å yte tjenester på best mulig måte. Høsten er også en spennende tid med budsjettbehandling, hvor vi justerer langtidsbudsjettet vårt med nyheter som kommer i statsbudsjettet. Den positive endringen i folketall vi nå opplever vil på sikt gi bedre budsjetter. Det tar litt tid før økningen av folketall blir fanget opp i systemet og vil telle med i forhold til overføringene vi får fra staten. Uansett ser det lysere ut nå enn på lenge! Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: Mø t e k a l e n d e r To r s d a g, 18 s e p t e m b e r Ko m m u n.estyret To r s d a g, 23 o k t o b e r Fo r m a n n s k a p, k o m m u n.estyret, fa s t u t va l g for plansaker, administrasjonsutvalg Ar b e i d s m i l j ø u t va l ge t Ad m i n i s t r a s j o n s u t va l g e t Fast utvalg for plansaker To r s d a g, 30. o k t o b e r Fo r m a n n s k a p e t Ko m m u n e s t y r e t Ar b e i d s m i l j ø u t va l ge t El d r e r å d e t To r s d a g, 20. n ov e m b e r Fo r m a n n s k a p e t Ko m m u n e s t y r e t Fast utvalg for plansaker To r s d a g, 11. d e s e m b e r Fo r m a n n s k a p e t Ko m m u n e s t y r e t Arbeidsmilljøutvalget Prosjektet Gulsvik fra fjord til fjell avsluttes i september. Reguleringsplan for området sendes ut på høring i disse dager, da gjenstår det bare å se hvor mye som lar seg realisere. Vi jobber nå med en ny brosjyre for Flå sammen med næringslivet. Tanken med brosjyren er å presentere bygda vår på en slik måte at man får lyst til å flytte hit, besøke oss som turist, eller kanskje etablere seg som hytteeier i kommunen vår. Det er lite som kommer av seg selv, vi må selv være med på å sette bygda vår på kartet. Næringslivet har gitt god respons på tiltaket ved å være med 2 Odd-Egil Stavn å annonsere i den nye brosjyren. Samtidig jobber vi hele tiden med å forbedre hjemmesidene våre på internett. Vi vet at mange, særlig hytteeiere, bruker nettsidene våre aktivt slik at dette blir en viktigere og viktigere kanal for å nå ut med informasjon. Med hilsen Odd-Egil Stavn rådmann Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer i året: Mars 27. mars Juni 16. juni September 11. september Desember 5. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som E-post til: I redaksjonen: Odd-Egil Stavn, rådmann (ansvarlig) Ola Ak e rv o l d, skogbrukssjef Tu r i d Helen Aa s Rø k k u m, konsulent, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf Folketallet i Flå var 1. juli 1010, dette er en økning på 36 siden nyttår. For første gang siden 2005, er folketallet i Flå nå over Med denne økningen i folketall, har Flå størst prosentvis økning i hele landet. Vi er nå inne i en positiv trend, og håpet er at dette vil fortsette i tida framover. Det er forstsatt stor pågang av folk som ønsker å flytte til Flå. Leiemarkedet er slik det ser ut i dag oppbrukt, hvis noen har ledig hus eller leilighet, er det fint om dere gir beskjed til servicekontoret, slik at dette kan formidles videre. Det virker også som prisene på leiemarkedet er i ferd med å stige, så hvis det er noen som har eldre hus som kan leies ut, etter litt oppussing, er kanskje dette noe å tenke på. 27. august var hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud fylkesting på besøk i Flå. De fikk omvisning i bjørneparken, orientering om utbyggingsplanene i Flå sentrum og den store utviklingen som foregår i forhold til turisme i Flå. Generelt så har det siste året vært stor pågang fra grupper, lag og foreninger som ønsker informasjon om Flå. Jeg tror slike anledninger er den beste måten å markedsføre hvilken flott kommune Flå er. 14. september feirer vi 150-års jubileet til Flå Kirke. Det blir både festgudstjeneste i Kirken og fest i gymsalen på Flå skole etterpå. Jeg oppfordrer så mange som mulig til å være med denne dagen. Kommunedelplan for Flå tar tid, vi har engasjert et konsulentfirma til å foreta trafikkanalyse for både rv7 og fv 203. Dette er et krav fra vegvesenet. Håpet er at vi kan presentere forslaget til sentrumsplan på et folkemøte i løpet av oktober. Utbygginga på Vik er basert på den gjeldene reguleringsplan for Flå sentrum, så forsinkelsene i forhold til kommunedelplanen går ikke ut over FRISKLIVSSENTRALEN Treningstilbud i Flå kommune ved fysioterapitjenesten og Friskliv. Vi har nå startet opp for høsten 08. Tirsdag: Kl Stavgang med øvelser og intervaller. Oppmøte Flåheimen. Torsdag: Kl Trening ute med øvelser og intervaller. øvelser i fysioterapisalen siste halvtime. Oppmøte Flåheimen. 3 framdrifta til dette prosjektet. Det har i år for første gang på lenge, vært stilt 11-mannslag i fotball for aldersbestemte klasser, i Flå. Gutter 13 vant Hallingdalsserien i vår og spiller derfor i høst mot de store gutta fra nedre Buskerud. I første kamp fikk Åmot bank med 4-1, i andre kamp ble det 2-2 mot Skjold. Vi venter spent på fortsettelsen. I landsfinalen i bilcross var Steffen Bjerknes og Morten Gaptjern fra NMK Nedre Hallingdal kvalifisert til å delta. De gjorde begge en flott figur og ble henholdsvis nr. 31 og 60. (Det var 120 deltagere). Gratulerer både til fotball og bilgutta. Flå først i Hallingdal Påmelding eller spørsmål: Flå fysioterapi/friskliv tlf Tor Egil Ordfører Kontaktperson: Else Hovde

3 Jubileumsboka til salgs Ny bok «Vassfaret. Natur, dyr, folk og historie» Skrevet av Magne Akervold og Ola K. Akervold, selges på Flå kommunehus, servicekontoret. Flå kirke og menighetsliv gjennom 150 år Flå kirke har hatt en sentral plass i Flå kommune. Plassert midt i kommunen mellom Stavn i nord og Gulsvik i sør. Og midt i Flå sentrum tett ved riksvegen. Men like mye en sentral plass i bygdefolkets hjerter. Den har gjennom 150 år vært hele folkets samlingsplass for livets gleder og sorger. Fra barnas dåp, ungdommens konfirmasjon, kjærlighetens bryllup til avslutningen av livet ved graven. Kirken har gitt råd, hjelp og trøst til å leve livet og håp for evigheten. ISBN Hver husstand i Flå får tilsendt ett eksemplar av jubileumsboka som er laget i anledning kirkens 150-årsjubileum. Hvis det er utflyttede flåværinger eller andre som har interesse av skriftet, er det lagt ut til salg for kr på følgende steder: Servicetorget, Flå kommunehus Pernille, Vassfartunet Kjøpesenter, Flå Hallingdal Libris, Kjøpesenteret Nesbyen Nes kirkekontor, Jordeshagen, Nesbyen Boken kan også bestilles ved å kontakte kirkekontoret på en av følgende adresser: Flå og Nes kirkelige fellesråd, Postboks 102, 3541 Nesbyen. Telefon (alle dager unntatt onsdag) E-post: Eller du kan sette inn kr. 200,- (inklusiv porto) på bankkonto og merke med Flå kirke 150 år, så sender vi en bok pr post. Flå kirke og menighetsliv gjennom 150 år Program 150 års jubileet i Flå kirke Festgudstjeneste i Flå kirke. Her deltar Nes blandakor og Flåkk. Alle oppfordres til å stille i bunad/pentøy. Etter Gudstjenesten går vi samlet bort til skolen Fest for alle i skolens gymsal. Det blir servert småmat, kaffe og kaker. Her blir det bl.a taler, underholdning, eget opplegg for ungene og presentasjon av jubileumsfestskriftet. Boken inneholder mye facts og lite romantikk, og hvert ord som står i boken er sant. Alle opplysninger er sjekket og dokumentert. Forfatterbrødrene har laget en fullstendig oversikt over alle som har bodd i Vassfaret, fra de fire første familiene bosatte seg der på 1760-tallet til Berte Skrukkefyllhaugen låste døra for godt i Det er også en oversikt over de ca 50 personene som fant Vassfarlivet for hardt og utvandret til Amerika fra 1850 til Dette er stoff som tidligere ikke er behandlet i bokform. I tillegg inneholder boken fyldige kapittel om seterliv og skogsdrift, bjørn, bjørnejakt og bjørnejegere. Mye kjent Vassfarstoff har fått plass, og en god del som ikke er kjent fra før. Det er fortalt om hvilke rolle Vassfaret hadde under krigen. Prisen på boken er kr. 295,-. 4 5

4 Fastlege Asima Hussain har forlenget permisjon fram til oktober Roger Hyldmo tiltrer som vikar fra Roger er bosatt i Flå, gift med Inger Grethe og sammen har de tre barn. Vi ønsker Roger velkommen som ny lege ved Flå legekontor og håper han vil trives. Flå legekontor informerer: URSUS NYTT 2008 Vi flyttet inn i nye lokaler februar 2008 og ble2 delt, styrke og spinning på hvert sitt sted. Vi er nå samlet igjen med spinning og styrke i kjelleren under lensmannen og NAV. Inngang på baksiden. PRISER fra februar 2008: Fastlegelista Flå legekontor har fellesliste for legene. Fastlegelisten står i Asima Hussain og Sajid Ahmed Arain sine navn. Informasjon om bytte av fastlege kan fås ved Flå legekontor , fastlegetelefonen eller MÅNEDSKORT: KR 250,- STUDENTER: KR 100,- KLIPPEKORT: KR 400,- (kun ved spinning) Vi ønsker alle velkommen til ny treningsinnsats høsten Vi oppfordrer flere til å være med og trene, med bra og variert utstyr tilgjengelig. Vi trenger også instruktører på spinning. Har noen lyst, ta kontakt med oss. Spinningstilbud: Torsdager fra 18.september kl inkl. litt styrke. Styrketreningstilbud: mandag, onsdag, fredag Med vennlig hilsen styret! Spinning: Siv Merethe Glesne mob Styrke: Sven-Harald Ness mob Leder: Jostein Mæhlum mob Nye lærere - Flå skole Sigrid Elisabeth Gulsvik Lærer i 1.klasse. Har jobbet flere år som førskolelærer i barnehagen i Flå. Bor i Krødsherad kommune, selv om hun er en ekta gøchwiking. Regina Moen Regina Moen er født i Russland og oppvokst i Hvite- Russland. Hun har bodd i Norge i 14 år, de siste 2 årene i Krødsherad hvor hun fortsatt bor. Regina har en 3-årig høgskoleutdanning fra Høgskolen i Telemark innen kunst- og formgivningsfag. Hun har også utdannelse innen digital bildebehandling. Fra Russland har hun en flerårig høyskoleutdannelse innen musikk. Siste år har Regina vært ansatt som enhetsleder i Flå Barnehage. Regina deler kontaktlæreransvaret med Sigrid Elisabeth Gulsvik for 1. klasse. Hun har i tillegg kunst og håndverk på flere trinn ved Flå skole. Signe Ulse Narvestad Ask 35 år fra Porsgrunn, bor i Sigdal. Er realist med utdannelse fra Universitetet på Ås. Underviser i matte, naturfag og samfunnsfag. Er kontaktlærer for 8.trinn Elin Barkost Elin fikk ingen presentasjon da hun begynte her i mars og bør derfor få det nå. Kom til Flå fra Tromsø i mars i år og har vært ved skolen vår siden hun kom. Elin har norsk 2 opplæringen ved skolen i tillegg til å undervise i engelsk på ungdomstrinnet. Eirik Bjerrgaard 28 år fra nabokommuen Krødsherad. Underviser i fagene KRL, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Er kontaktlærer i 7.klasse. Henriette Nørgaard Er lærer, har også andre bakgrunner, blant annet ingeniør og kranfører. Har 2 voksne barn, og 2 barn på 13 og 10 år. Har vokst opp på ei øy i Tyrifjorden, og bodd 15 år i Snadnes i Rogaland. Trives godt som nyinnflyttet til Flå med samboer og barn. Underviser på mellomtrinn og ungdomstrinn i de fleste fag. Er kontaktlærer i 6.klasse. 6 7

5 TV-aksjon søndag 19. oktober 2008 Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge. Adgangskortene til Bjørneparken De nye adgangskortene er nå sendt ut til alle som hadde aksjer på det tidspunktet Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark ble dannet. Noen feil ble det med så mange aksjonærer, og det er etterbestilt til de som meldte seg i etterkant. Det er fremdeles noen få aksjonærer som ikke har fått kortene sine, hovedsakelig fordi vi ikke har hatt korrekte adresser. Disse ber vi henvende seg snarest mulig til Vassfaret Bjørnepark, daglig leder. Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å skrive over aksjer til andre, så dette gjelder kun de som hadde aksjer i utgangspunktet men som ikke har fått adgangsbeviset sitt ennå. TV-aksjonen Blå Kors har som mål og hjelpe mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmisbruk, med særlig fokus på barn og unge. Midlene fra TV-aksjonen skal gå til prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk. Det sørges også for at barn utenfor Norges grenser får den hjelpen de trenger, gjennom prosjekter for barn og unge i blant annet Ukraina, Brasil, Lesotho og India. Rusproblemer ødelegger livene til millioner av mennesker verden over og forverrer i mange tilfeller en allerede vanskelig hverdag. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk får ikke tilstrekkelig omsorg og må ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna blir sett og får barndommen sin tilbake. Ta godt i mot bøssebærerne denne dagen! Utbyggingen i Bjørneparken De som har tatt turen til Bjørneparken har sett at det går framover. Det nye bygget, Vassfarhallen, skal vi ta i bruk til sesongåpning 2009 palmesøndag. Det er ikke sikkert at all innredning er klar til da, men nok til at det blir en ny opplevelse. Arbeidet med innholdet er i full gang, det blir mye spennende for både barn og voksne. Samtidig er arbeidet med en Masterplan for parken startet. Det betyr at styret tenker langt fram i tid og at parken kan få utvikle seg planmessig og langsiktig. Sesongen 2008 går mot slutten, parken stenger den 12. oktober. Vi håper at det er siste året vi stenger helt for vinteren. Vi har hatt godt besøk i sommer, men den intense heten i slutten av juli gjør at resultatet blir omtrent som i fjor. Vi får daglig skryt av våre gjester, så vi tror at Vassfaret Bjørnepark virkelig setter Flå og Hallingdal på kartet. Da er det spesielt hyggelig at så mange fløværinger er med og hjelper oss, både med bokskriving, levering av kvist, vakt i Hangen og andre små eller større oppgaver. TAKK! Flå Skole Skolerute for skoleåret 2008/2009 August Mandag Første skoledag Antall dager: 10 September Høstferie Uke 40 Antall dager: 20 Oktober Høstferie Uke 40 Antall dager: 20 November Fri (regionalt kurs) Antall dager: 19 Desember Siste skoledag fredag Antall dager: 15 Januar Første skoledag mandag Antall dager: 20 Februar Vinterferie Uke 9 Antall dager: 15 Mars Antall dager: 22 April Påskeferie Antall dager: 16 Mai Fredag Juni Mandag Fri antall dager: 18 Siste skoledag Kan avspaseres mot elevaktiviteter/læringsøkter på kveldstid gjennom skoleåret. Antall dager: 15 Sum dager: 190 Høsthalvåret: Vårhalvåret: Hilsen fra Grønvold Vi er kommet godt i gang med åpen kafé, tirsdager og fredager. Besøket har vært bra, men ønsker oss enda flere. Det er åpent for alle uansett alder. Vi kan ta i mot møter og små tilstelninger. Lokalet er gratis ved kjøp av kaffe, vaffel, kaker osv. Er det noen som har ideer om hva mer vi kan gjøre er vi takknemmelige for innspill til dette. Alt er mulig fra arbeidsstue til underholdning om dette er ønskelig. Alle er hjertelig velkommen. Vi har foreløpig åpen kafé tirsdager og fredager fra kl Kom innom Grønvold her kan vi ha både moro og alvor! Flå Taxi Jeg har tatt over som drosjesjåfør etter Sigmund Breivik. Telefon: Gunvor og Mari Vil med dette ønske nye og gamle kunder velkommen til en hyggelig tur. Kjell Holmen 8 9

6 Kjære ordfører Tor Egil Buøen i Flå kommune! Dronningkjuke som du ser avbildet på dette kortet er en truet art og den står derfor i Norsk Rødliste. Dronningkjuke har leveområder i din kommune. Takk for innsatsen for å bevare naturmangfoldet i kommunen din så langt! Verden mister plante- og dyrearter raskere enn noen gang. Rundt 2000 arter står i fare for å forsvinne fra norsk natur, blant annet fordi vi ødelegger leveområdene deres. Norge har som mål å stanse tapet av naturens mangfold innen Å bevare arter og naturtyper er ikke en jobb jeg kan gjøre alene jeg trenger din og kommunens hjelp for å nå målet. I den forbindelse har jeg valgt en art for hver kommune som jeg håper dere vil være spesielt oppmerksomme på. Arten jeg har valgt kan stå som eksempel på kommunens naturmangfold. Den er en representant for det rike naturmangfoldet vi må stå sammen om for å bevare. På finner du mer informasjon om din kommunes spesielle art, og tips om hvordan dere kan ta vare på den. Med vennlig hilsen Erik Solheim Miljø- og utviklingsminister Dronningkjuke (Ceriporiopsis pannocincta) Dronningkjuke er en hvit sopp som vokser i store felt på undersiden av nedfalne lauvtrær, særlig osp. Arten er funnet på ca. 10 steder i landet, hvorav Stavnselva i Flå har en viktig forekomst. Soppen er sårbar for skogbruk, særlig flatehogst. Den vokser i et miljø hvor mange sjeldne og rødlistede arter trives. I rødlista er den oppført som kritisk truet. FOTO: EVEN W. HANSSEN, SABIMA 615

7 Informasjon til alle husstander i Flå Svømmehallen åpner etter høstferien Åpningstider: Tirsdag og fredag: kl : Barn i følge med voksne kl : Ungdom over 12 år kl : Voksne Badstua disponeres av DAMER tirsdager og av MENN fredager. Priser: Barn under 16 år: kr. 15,- Voksne: kr. 25,- Bygdekino Flå skole Spilleplan høsten 2008: Onsdag 17. september 2008 Onsdag 15. oktober 2008 Onsdag 12. november 2008 Onsdag 10. desember 2008 Hallingdal Bildemontering DA på Roppemoen (lokalt avfallsmottak) Åpningstider: Fredager kl Fra hver lørdag kl Åpningstider på biblioteket: Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl (åpningstidene følger skoleåret) BUSS TOG Togtider Bergen Oslo Ankomst/avreise Flå Oslo S Bergen Ankomst/avreise Flå Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo) erstatter Vøgne. Rutetider Rutetider gjeldende fra 1. mai 2008 To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Flå Esso kl Hønefoss kl (Ringerike Sykehus) Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Ankomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (0,6-5/08) 12

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 36 Desember 2014 God jul! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 4 Desember 2002 I dette nummeret: Ny lærer i Rossfjord 4 Rossfjord ungdomsråd 4 Då Jesus

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke 600 mennesker fylte Herøyahallen da Misjonskirken inviterte familie og gjester til konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 29. april 2012. Aldri har vel Herøyahallen

Detaljer

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09 Siste nytt 2009 Om noen få timer går vi inn i 2010. Det er alltid litt spesielt når et år er forbi. Tenk, det er allerede 10 år siden vi runda århundre- og årtusenskiftet, og årene har gått fort. På 70-tallet

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang Bergen Døvesenter

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer