Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge"

Transkript

1 Årsrapport 2002

2 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor på Lillehammer og avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Tromsø. P4 har også faste medarbeidere i Stavanger, Kristiansand, samt New York, Bonn, Berlin og Paris. P4 dekker 94 prosent av Norges befolkning, og har en daglig lytteroppslutning på 27 prosent på hverdager. Dette tilsvarer 1,1 million lyttere hver dag og gjør P4 til Norges nest største radiokanal. Markedsandelen ligger på 29 prosent av samlet radiolytting. I tillegg er P4 den kanalen flest lytter til når de kjører bil. P4 distribueres også via internett og har etablert fire nisjekanaler som kun kan tas inn på nettet. P4 bidrar til utbyggingen av sendernett for digital radio og har tatt et nasjonalt ansvar ved å gå inn i langsiktige avtaler om utbygging. P4 vil synliggjøre nasjonalt og internasjonalt at digitalisering er en strategisk riktig vei å gå også for kommersielle radiostasjoner. I Finland kontrollerer P4 og Modern Times Group (MTG) 26 % av Radio Nova, Finlands eneste riksdekkende, kommersielle radio. I 2002 oppnådde P4 en omsetning på 228 mill. med et resultat før skatt på 21,7 mill. Innhold Samfunnsregnskap 3 Hele Norges radiokanal 4 Konsesjonskampen 5 Variert programmeny 7 Nye lytterrekorder 11 Posisjonert for fremtiden 12 Angriper reklamemarkedet 13 Årsberetning 15 Resultatregnskap 18 Kontantstrømoppstilling 19 Balanse 20 Regnskapsprinsipper 22 Noter 24 Revisjonsberetning 34 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

3 Samfunnsregnskap P4 er en betydelig bidragsyter til offentlige myndigheter og samfunnsinstitusjoner. I 2002 gikk over 128 millioner kroner fra P4 til ulike samfunnsformål. Kultur En viktig del av P4s redaksjonelle innhold er musikk. Gjennom avtaler med vederlagsorganisasjonene Tono, Gramo og Fond For Utøvende Kunstnere bidro P4 i 2002 med 32,8 millioner kroner til artister, komponister, tekstforfattere og andre rettighetshavere i musikkbransjen. P4 bidrar også med støtte til andre kulturelle, humanitære og idrettslige formål. P4 bidrar også med støtte til andre kulturelle, humanitære og idrettslige formål. P4 er en av hovedsamarbeidspartnerne til SOS Barnebyer og har gjennomført en rekke aktiviteter til inntekt for deres virksomhet. I 2002 gjennomførte P4 en innsamlingsaksjon etter modell av TV-aksjonen. "Barneaksjonen" samlet inn i overkant av 7 millioner kroner til barnebyen Ipiales i Colombia. P4 sponser en rekke organisasjoner og arrangementer innen idrett, kultur og humanitær virksomhet. Noen eksempler er Riksteateret, Barnas Kulturfestival og flere norske idrettslag. P4 har en egen strategi for sponsing av kultur i Lillehammer-regionen. I samarbeid med lokale kulturmyndigheter sponser P4 arrangementer som har et nasjonalt tilsnitt. Dette er Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset dagene, Vinterspillene i Lillehammer, DølaJazz - Lillehammer Jazzfestival og Amandusfestivalen. Målsettingen er å befeste arrangementenes posisjon som nasjonale kulturarrangementer. Riksdekkende sendenett og ny teknologi P4 bruker hvert år store summer på å sikre en kvalitativ, riksdekkende distribusjon via FM. Men P4 ønsker også å ta et nasjonalt ansvar for å bringe radiomediet et skritt videre, inn i den digitale tidsalderen. Kostnadene med utbygging av et digitalt bakkenett og distribusjon via dette, kommer i tillegg til de kostnadene P4 har på den analoge distribusjonen. I 2002 brukte P4 23 millioner kroner på distribusjon og utbygging av analog og digital radio i Norge. Og gjennom konsesjonsperioden har P4 brukt mer enn 200 millioner på distribusjon og utbygging av digital og analog radio i Norge. Skatter og avgifter P4 betalte i 2002 ca. 51 millioner kroner i skatter og avgifter. I tillegg bidro selskapets medarbeidere med ca. 21 millioner kroner i inntektsskatt. Samfunnsregnskap/ skatter 2002 REKLAMEFAKTA Mva 32,6% ' Norkring 18,0% ' Forskuddstrekk 16,6% ' Gramo & FFUK 16,2% ' Tono 9,4% ' Arb.g.avg. 7,3% 9 295' Statsskatt 0,0% P4 bidro også med reklameplass til veldedige og ideelle organisasjoner gjennom P4 har fire reklamefrie dager i året hvor det ikke avvikles noe radioreklame, men hvor ideelle organisasjoner kan benytte til informasjon om sitt virke. I 2002 fikk blant annet følgende organisasjoner nyte godt av dette: Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Kreftforeningen, Leger uten Grenser, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, WWF og flere andre. Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 3

4 Hele Norges radiokanal I 2002 leverte P4 bedre radio til flere og mer fornøyde lyttere enn noen gang tidligere. Vi har tatt ytterligere skritt i retning vår visjon om å bli Norges mest populære og effektive budskapsformidler. Målet om å bli Norges største radiokanal rykker også stadig nærmere. Ved utgangen av 2002 lyttet hele 27 prosent av befolkningen til P4 daglig. Over to millioner nordmenn lyttet til P4 ukentlig. Og de lytter lenge: en lytter tilbringer gjennomsnittlig i underkant av tre timer hver dag med P4. P4 har nådd posisjonen som en bred og inkluderende allmennkringkaster, som har evnet å balansere både smale og brede programflater med kommersielle krav til driften. P4 har de mest aktive og krevende lytterne i markedet. Dette er resultatet av en målrettet og kontinuerlig utvikling av det redaksjonelle produktet. I 2002 prioriterte vi videreutvikling av programmer rettet mot barn, etniske minoriteter, ungdom og ikke minst stoff i kategorien natur og vitenskap. Spesielt ungdomssatsingen gav synlige resultater. Det nye programmet Pepper med hele fire timers sending på kveldstid, ble etter kun fire uker Norges mest populære ungdomsprogram på radio. Rune Brynhildsen Ansvarlig redaktør/ administrerende direktør Ikke alle var overbevist om at P4 kunne levere et like godt radioprodukt i 2002 med mindre ressursbruk enn i Vi har nå bevist at det var mulig å lage enda bedre radio, for enda flere lyttere, og likevel holde kostnadene under betryggende kontroll. Opprydning i gamle, mislykkede satsinger, og beinhard fokus på rutiner og struktur har også preget året. Den siste rive- og oppryddingsjobben i Det digitale mediehus er nå gjennomført. Den mislykkede satsingen på radiostasjoner i Sør-Afrika er også et avsluttet kapittel ettersom selskapene og fordringer nå er solgt. Ved inngangen til 2003 er P4 for første gang på mange år et rendyrket selskap som utelukkende fokuserer på å drive god, kommersiell allmennkringkasting. Jens Kristian Thune Styrets leder Uavhengig av om P4 lever videre med dagens konsesjon, eller en ny konsesjon, er målet det samme: P4 skal bli Norges største radiokanal. 4 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

5 Konsesjonskampen P4s konsesjon til å drive riksdekkende kommersiell radio utløper 31. desember I september 2002 søkte P4 i konkurranse med fem andre søkere om ny konsesjon for perioden Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland tildelte den 20. desember 2002 den nye konsesjonen til en gruppering som ville etablere seg som Kanal4. Et ugyldig vedtak P4 mente vedtaket var ugyldig, og klaget det inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen er en klageinstans for alle som mener at norsk offentlig forvaltning har gjort urett mot en, forsømt seg eller gjort andre feil. I P4s konsesjon het det at fornyelse av konsesjonen ville være det normale, dersom konsesjonsvilkårene var overholdt. Denne bestemmelsen ble utformet da myndighetene etablerte konsesjonssystemet for reklamefinansiert kringkasting på slutten av 80-tallet, og ble håndhevet av departementet gjennom hele 90 tallet. Departementet har aldri meddelt P4 at selskapet har brutt konsesjonsvilkårene, og har heller aldri varslet at de ville se bort fra denne bestemmelsen. P4 mente derfor at departementet hadde foretatt feil rettsanvendelse og feil skjønnsutøvelse, og at vedtaket dermed var ugyldig. Den sterkeste søkeren P4 leverte en sterk og realistisk søknad, som tilfredsstilte alle konsesjonskrav med god margin. Med økende konkurranse i radiomarkedet og en konsesjonsavgift på hele 160 millioner kroner, var det satt tøffe økonomiske krav til konsesjonssøkerne. P4 er etablert i markedet, har en solid økonomi, og var derfor også på dette området den klart sterkeste søkeren. For den nye konsesjonsperioden ble det stilt høyere, og mer detaljerte krav til allmennkringkasting. P4 leverte en søknad som oppfylte samtlige krav med god margin. En sammenligning av allmennkringkastingsprofilen i søknaden fra P4 med søknaden fra Kanal4, viste at P4s søknad matchet eller overgikk Kanal4s søknad på de fleste områdene. Undersøkelsen ble kvalitetssikret av Deloitte & Touche Corporate Finance. Kulturdepartementet tildelte den nye konsesjonen til Kanal4 med begrunnelsen at Kanal4s planer for allmennkringkastingsoppdraget var mye bedre enn P4. P4 mente Kulturdepartementet ikke hadde dekning i fakta for en slik konklusjon, og at vedtaket derfor var ugyldig. P5 som alternativ P4 besluttet i januar 2003 at selskapet ville søke på den såkalte P5-konsesjonen når den ble lyst ut, forutsatt at vilkår og rammebetingelser var akseptable. P5-konsesjonen vil være riksdekkende, men vil ikke gi like god geografisk dekning som dagens konsesjon. Det skal likevel være mulig for P4 å opprettholde sin relative markedsposisjon med en P5-konsesjon, også i en situasjon med øket konkurranse om lyttere og annonsører. Etter ni års drift har P4 kompetanse og systemer for kommersiell radiodrift som ingen av de andre søkerne kunne måle seg med. P4s konsept for kommersiell allmennkringkasting har bevist sin suksess. Den brede og inkluderende profilen har gjort P4 til en meget populær radiokanal med over 2 millioner lyttere hver uke. I aldersgruppen 9-60 år var P4 ved inngangen til 2003 landets største radiokanal. Både ansatte, annonsører og lyttere forholdt seg lojalt til P4 etter det dramatiske konsesjonsvedtaket. Ved inngangen til 2003 har P4s lytteroppslutning øket, og det redaksjonelle produktet blir kontinuerlig forbedret. P4 har dermed alle forutsetninger for solid og vellykket drift også i unntaksåret Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 5

6 Klikk - et radioportrett på P4 Kjærlighet uten grenser Midt på en søndag/helgefrokost P4 tilbyr spesialprogram døgnet rundt. Rett og slett Rett & Slett er et magasin med kultur, trender og underholdningsliv Evens Etermiddag er et friskt innslag mot slutten av arbeidsdagen

7 Variert programmeny Samfunnet har stilt en rekke krav til innholdet i P4, som betingelse for å gi kanalen konsesjon til å drive riksdekkende radio. Disse såkalte allmennkringkastingskravene fordrer blant annet programinnhold for smalere grupper i samfunnet, om fordypning og bredde i programtilbudet, om en god nyhetsdekning, og lokalisering utenfor Oslo. Samtidig er ikke P4 gitt andre muligheter for finansiering enn det som kan hentes gjennom radioreklame og sponsing, i tillegg til annen eventuell forretningsmessig drift i selskapet. I motsetning til konkurrenten NRK, som finansieres gjennom lisensavgift, er P4 avhengig av å nå store lyttergrupper for å ha et driftsgrunnlag. I tillegg til å etterkomme kravene til allmennkringkasting, må P4 altså utvikle en bred og populær programprofil som faller i smak hos mange, som er varm og inkluderende, men også frisk, humoristisk og spenstig. P4s oppskrift på å etterkomme disse tilsynelatende motsatte hensynene har vist sin suksess gjennom mesteparten av radiokanalens historie. Oppskriften innebærer en god fordeling mellom verbalinnslag og musikk, relativt lange flater med populære programledere, god veksling mellom fordypning og underholdning, og en balansert reklameandel som ikke tar overhånd. Det er et vesentlig poeng at alle som søker til kanalen, straks skal forstå at de hører P4. Det er altså viktig for kanalen å høres annerledes ut, enn for eksempel NRK. Dette hensynet harmonerer også godt med det politiske poenget om å etablere en radiokanal utenfor statskanalen: P4 skal være et alternativ har ikke representert noen dramatisk programendring for P4; snarere en justering. Justeringen har vist sin suksess ved at lyttertallene har økt. Lytterne har hørt nye programledere på en del flater. Noen programmer har forsvunnet, og nyskapninger har kommet til. Alt er imidlertid gjort på P4-måten, slik at lytterne har kunnet føle seg hjemme på kanalen, også etter justeringene. Programmene Nyhetsdekningen er et av P4s flaggskip. I morgen- og ettermiddagsflatene sendes det nyheter hver hele og halve time, ellers hver time mellom 06 og midnatt og 12 er det utvidede nyhetsmagasiner. I tillegg kommer debatt- og aktualitetsmagasinet Sytten Tretti. P4 har et betydelig nett med stringere og korrespondenter, både innen- og utenlands. P4 har faste medarbeidere i Tromsø, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Utenlands har kanalen korrespondenter i New York, Bonn, Berlin, London, Paris og Jerusalem. I tillegg er det gjort avtaler med frittstående journalister andre steder i verden, som leverer etter behov. Sportsredaksjonen har deltidsreportere i de fleste fylker. P4s Radiofrokost, alle hverdager mellom 06-09, er fremdeles et av flaggskipene til P4. I 2002 har Tor Andersen og Bjørn Faarlund holdt lytterne oppdatert på aktualiteter, sport, morgengjester og trafikk. P4s trafikkhelikopter har vært et verdifullt tilskudd til P4s trafikksentral på Lillehammer. Herfra holdes kontakt med trafikanter, yrkessjåfører, veimyndigheter og politi over det ganske land. NaturligVis, hverdager mellom 09-11, er en nyskapning i Her svarer Madeleine Cederström på all verdens spørsmål av naturvitenskapelig art. Også den lette formiddagsmusikken har vært en viktig suksessfaktor i denne flaten. Tvert Imot, alle hverdager 11-12, er lytternes eget debattforum. Her kan de ringe inn og debattere aktuelle spørsmål, i fargerik polemikk med programleder Anders Høglund. Rett & Slett, hverdager 12-14, er P4s magasin for kultur, trender og underholdningsliv. Her har musikere, skuespillere, forfattere og andre kulturpersonligheter sin daglige gange. Under ledelse av Silje Stang og Kårstein Eidem Løvaas er Rett & Slett et aktuelt magasin som også tar opp kulturspørsmål av mer tidløs art. REKLAMEFAKTA Elfag oppnådde 118 % økning i kjennskap til Elfag avtalen. Med et godt konsept og jevnt trykk over en lengre periode oppnådde Elfag meget gode resultater på P4. Halvparten av P4 lytterne husket å ha hørt Elfag spottene, og nesten like mange likte spottene. - Et godt konsept er helt avgjørende for å lykkes i kommunikasjon, og de radiospottene vi har valgt er nok en viktig årsak til at vi lykkes så godt allerede i første runde, sier Markedssjef Jack Ørling Andresen i Eilag. Evens Etermiddag, hverdager 14-15, er nær knyttet til programleder Even Rognlien. Programmet er særlig rettet mot den yngre delen av lyttergruppen, og byr på frisk musikk og satire, særlig med temaer fra underholdningslivet. Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 7

8 REKLAMEFAKTA Aktiv24 tredoblet salget med Radio- og nettkampanje. Kombinasjonen av radioreklame og annonsering på internett ga det nettbaserte skadeforsikringsselskapet Aktiv 24 salgsrekord i april Markedsføringskampanjen ga en salgsøkning på hele 215 prosent. - Ettersom vi er et nett basert skadeforsikringsselskap er det helt naturlig for oss å søke å fange publikums interesse der de er nærmest vårt utsalgssted. Det er de på internett. Derfor er nettannonsering en selvfølge for oss. I mars la vi til radioreklame også. Det ga oss salgsrekord, sier markedssjef Tor S. Bjoland i Aktiv 24. Midt i Trafikken, hverdager , har som hovedoppgave å følge lytterne på veien hjem. Dette er en tid på døgnet hvor svært mange er i en forflytningssituasjon, og derfor er trafikkmeldinger og observasjoner fra P4s trafikkhelikopter, særlig viktige. I tillegg har Midt i Trafikken spesialisert seg på å være et forum for ny underholdningsmusikk, hvor artistene inviteres til å komme og spille på direkten i studio. Programledere gjennom året har vært Michael Andreassen og Petter Rasmus. Sytten Tretti, hverdager , er P4s forum for aktuell debatt og analyse. Programmet går helt uten musikk, under ledelse av Svein Tore Tynning-Bergestuen og Arne Sandvik. Sport og Musikk, hverdager 18-19, er sportsredaksjonens magasin på tidlig kveld, hvor dagens og morgendagens sportsbegivenheter dekkes. Her er det plass, både til bredde- og eliteidrett. Barnehalvtimen, hverdager , er en av nyskapningene i Åsmund Sletten inviterer barna til et møte med god barnelitteratur, folkeeventyr og aktuell prat om spørsmål som opptar barn. Mest Pop, hverdager mellom , er lytternes egen liste over den mest populære P4-musikken. Lytterne kan velge fra hele P4s musikkarkiv, og stemmer på våre netttsider. Pepper, alle dager mellom 20-24, er en annen av nysatsingene i Programleder Tomm-Espen Kroken er P4s nye ungdomsidol, og lager et friskt program for den yngre delen av lyttergruppen. Programmet inneholder temaer som skole og utdanning, mat for hybelbruk, sex og samliv, praktiske råd til unge i en etableringssituasjon, ungdomspolitikk, underholdning og konkurranser. Tirsdager spiller Even Rognlien P4 og Dagbladets hitliste Hit 40, basert på de førti mest spilte låtene i radio sist uke. Pepper på søndag er en reprise på Hit 40. Kjærlighet uten grenser, er P4s mest langvarige suksess. Hver kveld og natt, 24-02, formidler Siv Stubsveen kjærlighetshilsener fra unge og gamle i hele Norge. Programmet er en institusjon for alle som er, har vært, eller har tenkt å bli, forelsket. Og for alle som liker hyggelig kveldsmusikk. Helgene representerer et visst taktskifte for P4. Lytterne er ofte i en litt annen situasjon og lyttemodus enn i hverdagene. Møteplassen hver lørdag og søndag, 07-08, er et kristent forkynnende program, laget for P4 av Norea Radio. Piratradio n med Kaptein Rødskjegg, lørdag og søndag 08-09, er helgens barneprogram, og en nykommer i Med denne satsingen fra sjørøverland har P4 inntatt en lederposisjon for de yngste lytterne, med barneprogram hver dag, hele uken. Helgefrokosten, lørdag og søndag 09-12, er helgens store oppslagstavle som speiler store og små hendelser over hele landet. Gerd Johansen og Leif-Erik Forberg gir oss et tilbakeblikk på uken som gikk, og et fremtidsblikk på den som kommer. Blant de faste innslagene finner vi Godturen, et friskt pust fra friluftslivet, og Skirapporten som forteller om skiforholdene rundt i Norge. Aktuell sport har også sin naturlige rolle i Helgefrokosten. Helgen byr ellers på en variert meny til ettertanke og glede. Midt på en Søndag, er et samtaleprogram hvor Gerd Johansen snakker med reflekterte mennesker fra ulike deler av samfunnslivet. Både religioner og andre livssyn har sin naturlige plass her. Klikk - et radioportrett, ved Leif Erik Forberg, er et samtaleprogram med en aktuell gjest fra kulturlivet, politikken, næringslivet eller andre samfunnssektorer. Zebra, er et magasin som speiler det flerkulturelle Norge. Asta Busingye Lydersen og Hans Olav Thyvold lar oss ta del i kulturopplevelser, aktuelle problemstillinger knyttet til ulik etnisitet, sammen med god musikk fra det flerkulturelle Norge. Zebra har vært etterfulgt av Radio Yalla, et satireprogram med skrått innvandrerblikk på alle de underlige fenomenene ved det norske Norge. 8 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

9 Nesten Bare Norsk, er en nyskapning høsten Hensikten med programmet er å presentere norske artister og musikken deres i litt uvante omgivelser, langt unna scene og radiostudio. På den måten har programleder Michael Andreassen latt oss møte andre, men vesentlige sider ved en rekke norske artister. Norsk Musikk Spesial, er nok et program viet norsk musikk. Tor Andersen presenterer særlig ny, norsk musikk. Noe av musikken er allment kjent, men mye er også ukjent for mange. De beste til, er en grundig gjennomgang av karrieren og produksjonen til kjente, utenlandske artister. Fra høsten 2002 er programmet viet kjente og mindre kjente artister innen genrene soul og R&B. Bak programmet står Geir Tommy Hoseth, Tor Andersen og Silje Stang. REKLAMEFAKTA Hennig Olsen styrket merkevaren med 64%. Med radioreklame har Hennig Olsen styrket sin merkevare og økt iskremsalget i sommer. I løpet av kampanjeperioden på P4 styrket Hennig Olsen slagordet Kremen av iskrem med hele 64 prosent. Effekten av radiokampanjen har bidratt til en positiv effekt på salget. I løpet av denne sommeren har Hennig Olsen oppnådd sin høyeste omsetning noensinne. -Vi valgte å bruke P4 som hovedmedium for å ha en jevn tilstedeværelse i folks bevissthet og for å repetere vårt slagord. Dette har vi lykkes godt med ser det ut til, sier marketingdirektør Espen Hennig-Olsen. Nord for Sinsenkrysset, med Tromsø-reporter Pål Jacobsen gir oss reportasjer fra den nordligste landsdelen. Her møter vi alvor og skjemt; stort og smått fra de tre nordligste fylkene i landet. Rundt i Verden, ved Ståle Fossberg er programmet for alle reiseinteresserte. Programmet inneholder reportasjer, reiseprat og tips om billige reiser fra nære og eksotiske reisemål. Sport, er et viktig programelement for P4. Lytterne er interessert i sport, og kanalen dekker de fleste arrangementer av norsk interesse. Sportsreporterne er til stede på arrangementene innen- og utenlands, og helgene er sterkt preget av det som skjer. I tillegg finner vi sport, både i den allmenne nyhetsdekningen og i de andre programflatene etter behov. Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 9

10 Pepper hører du hver kveld på P4 Piratradioen med Kaptein Rødskjegg/ Barnehalvtimen Sytten Tretti - debatt på P4 hver dag Tvert Imot Norsk Musikk Spesial hvor det presenteres ny norsk musikk

11 Nye lytterrekorder 2002 var rekordåret for P4 når det gjelder antall lyttere. I løpet av P4s ni årige historie har P4 aldri hatt flere lyttere enn i P4 hadde en lytterandel på 27% på hverdager, noe som utgjør 1,1 million lyttere hver dag. P4 økte med gjennomsnittlig nye lyttere hver dag gjennom året. Radiolytting i Norge har tradisjonelt vært meget stabilt og endringen i antall lyttere har vært marginal var unntaksåret og den totale daglige radiolyttingen økte fra 69% i 2001 til 71% i Det var først og fremst P1 og P4 som bidro til denne økningen, men også alle lokalradioene samlet bidro med en økning fra 13-16% daglig oppslutning. P4 er Norges største radiokanal i aldersgruppen 9-60 år med en daglig oppslutning på 33% på hverdager. I løpet av en uke er det 1,9 millioner mennesker, eller 60% av alle personer mellom 9-60 år som har lyttet til P4. Nest best er P1 med en ukentlig oppslutning på 51% i samme målgruppe. P4s mest hørte program er Radiofrokosten med lyttere i snitt per dag gjennom Dette rangerer Radiofrokosten som et av de mest hørte radioprogrammene i Norge. P4 har flest lyttere i aldersgruppen år med en daglig oppslutning på 43%. I aldersgruppen 9-20 år har P4 daglig en oppslutning på 21%. P4 - Norges største ungdomsradio P4 besluttet i 2002 å satse mer på ungdom og styrke sitt tilbud til disse. P4 utviklet derfor ungdomsprogrammet Pepper som sendes på kveldstid og inntok etter det tronen som den største radiokanalen for de mellom år. I denne aldersgruppen har P4 en daglig oppslutning på 30%. NRK P3 har til sammenligning 24% i samme målgruppe. Dette gjør sitt til at Pepper er Norges største og mest populære radioprogram for ungdom på kveldstid. Svært fornøyde lyttere Mange lojale lyttere gir indikasjoner om at de liker det de hører på lufta. I 2002 gjennomførte P4 en tilfredshetsundersøkelse som avdekket hvor tilfredse lytterne er, og mer nøyaktig hva de liker best. Resultatene var langt over forventet og viser at P4 har noen av landets mest fornøyde tilhengere. Så godt som alle lytterne er tilfreds med det de hører og det er kombinasjonen av god musikk, gode programledere og oppdateringer på nyheter som innfrir lytternes ønsker. REKLAMEFAKTA Gudbrandsgard Hotell på Kvitfjell hadde ledig kapasitet på en del rom en helg i februar. De kjøpte 12 spotter på P4. Det førte til 360 rombestillinger. Adm. dir. Anstein Krekke på Gudbrandsgard Hotell kunne fortelle at de hadde problemer med kapasiteten for å besvare alle telefonene. Ukentlig antall lyttere, i personer, alle kanaler Markedsandel av total radiolytting Radio i alt P P Petre P Radio lokalradio P1 47% P4 29% Lokalradio 13% Petre 6% Radio 1 Storby 5% P2 4% Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 11

12 Posisjonert for fremtiden REKLAMEFAKTA Synnøve Finden har styrket sin kjennskap med langt færre midler til rådighet enn sin største konkurrent Tine. Tine er en dominerende aktør på ostemarkedet, og Synnøve Finden har en stor utfordring i å konkurrere med en slik størrelse. Synnøve Finden kan ikke være større og heller ikke mer synlig enn Tine, men de kan være smartere i sin kommunikasjonsstrategi og sitt medievalg. Markedsdirektør Stein Ove Jordal uttaler at de har nådd nye salgsrekorder og tatt markedsandeler gjennom sin klare og konsise posisjon som ostespesialisten. Å fortelle om mat på radio i en lite støyende profil, samtidig som de dominerer, har vært en viktig faktor sier han. P4s ryggrad og viktigste distribusjonskanal er FM-radio. Antall lyttere er det avgjørende kriteriet for en kommersiell kanals finansiering av drift og utvikling. P4 nettet har omkring 94 prosent befolkningsdekning, og danner et godt grunnlag for å oppnå gode lyttertall. En svært stor andel av radiolyttingen skjer via portable og mobile mottakere. Derfor er dekning langs veier og på steder der folk ferdes, men ikke nødvendigvis bor, svært viktig og vektlagt i nettutbyggingen. Det er etablert distribusjon av P4 i andre kanaler; satellitt, kabel-tv nett og internett. Radiolytting i disse kanalene er liten i forhold til FM, men spesielt internett har vist en vekst gjennom året. P4 er den største kanalen på internett i Norge. P4 er den kanalen som brukes mest av bilister. Digitalisering av radio Radiomediet er i likhet med alle andre elektroniske medier i utvikling. P4 har nedlagt et omfattende arbeid med å tilpasse både de ansatte, rutiner og produksjonssystemer til den digitale nåtid og fremtid. Større konkurranse og mer spesifikke krav fra myndighetene med hensyn på hva som skal leveres av innhold krever en nøyaktig registrering og rapportering. P4 har videreutviklet sitt redaksjonelle produksjonssystem for å ivareta disse kravene enda bedre. Det er et økende krav i markedet om å levere multimedialt og digitalt innhold i flere nye kanaler. For å kunne operere i en mer og mer kompleks mediehverdag med store teknologiske utfordringer har P4 bygget opp betydelig intern kompetanse både innen utvikling og drift. P4 leverer innhold til egne og andres distribusjonskanaler over radio, internett, tekst-tv, mobiltelefon og så videre. Basert på den infrastruktur som er bygget opp, er P4 i stand til å levere nye tjenester i nye, digitale medier på kort varsel. DAB Digitaliseringen av radio-distribusjonen er en strategisk viktig satsing for P4. Digitalradio-DAB er designet for å tilby høy kvalitet til både mobile og stasjonære brukere. DAB gir radiomediet multimediale muligheter og er et kostnadseffektivt kringkastingssystem. Systemet er overlegent for overføring av både lyd med topp kvalitet og annen digital informasjon, og vil gi lytterne mange flere tjenester og muligheter enn dagens FM-system. Det er bare DAB som kan tilby overføring av store datamengder til mange samtidige, mobile brukere uten kostnad for brukerne. Utfordringen ligger i de store kostnadene med samtidig distribusjon over FM og DAB, og i å tilpasse disse til penetrasjon av mottakere i markedet. Dette året representerer et gjennombrudd for DAB digital radio. England har via sin konsesjonspolitikk for radio lagt grunnlaget for et samspill mellom kringkastere, mottakerprodusenter og markedet som har resultert i en rekke nye tilbud på lufta og en ny generasjon DAB mottakere med utførelse og priser som har gitt salg i store volumer. Aksept for DAB i store markeder har lenge vært ansett som et kritisk parameter for at mottakertilbudet skal bli bra og tilgjenglig i små markeder som Norge. Tatt ansvar Suksess med innføring av ny teknologi er avhengig av at alle berørte parter er villige til å satse. Som riksdekkende FM-kringkaster har P4 tatt et ansvar ved å gå inn i langsiktige avtaler om utbygging av sendernett for digitalradio, og ved å synliggjøre nasjonalt og internasjonalt at dette er en strategisk riktig veg å gå for kommersielle radiostasjoner. Arbeidet i Norge er basert på politiske beslutninger og et gjensidig samarbeid med de andre DAB aktørene. Internasjonalt deltar P4 i blant annet WorldDab Forum og tilknyttede arbeidsgrupper, og var med på å starte Nordini. P4s satsing innen dette området har vært basert på Stortingsmelding og konsesjonen for riks-dab som ble gitt i Premissene har vært at det skal være en overgang fra analog til digital radio, som er forventet å ta år. I og med at P4s FM-konsesjon ikke er blitt forlenget, er denne premissen brutt, og grunnlaget for digitaliseringen fjernet. 12 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

13 Angriper reklamemarkedet 2002 ble et tøft annonseår som forventet. Det totale annonsemarkedet fikk en nedgang fra året før, noe også radio fikk merke. Selv med betydelig øket salgsinnsats, var det i 2002 ikke mulig for P4 å snu den negative trenden i annonsemarkedet. Signalene fra markedet både i Norge og i utlandet tilsier at bunnen ble nådd i midten av 2002 og at det nå skal være rom for vekst i annonsemarkedet generelt, og for radio spesielt. Salgsmessig fikk P4 likevel en hyggelig avslutning på året. I månedene august til desember var inntektene større enn året før, og radio synes å være i godt driv til å ta ytterligere andeler av den kommersielle markedskaken var året hvor mange benyttet anledningen til å tenke nytt og benytte medienes egenskaper på en bedre måte enn tidligere. P4 er et kostnadsseffektivt medium som mange nye annonsører utnyttet og erfarte kunne være et svært godt alternativ til andre store medier. P4 omsatte reklame for 228 millioner kroner i Reklameomsetningen på P4 utgjør i underkant av 90% av all reklame på radio i Norge (målt i bruttoverdi). Helt siden oppstarten i 1994 har P4 jobbet målrettet for å utvide og utvikle markedet for radioreklame i Norge var et år hvor P4 har hatt spesielt fokus på nettopp dette. Økt fokus på kunnskap om radio, om radioreklame og dokumentasjon av radioreklamens effekter. Et slikt arbeid tar tid, men P4 har satt fokus på noe som er helt nødvendig hvis kommersiell radio skal få sin rettmessige plass i mediemarkedet og som et strategisk medie. Radioreklame i Norge har styrket seg vesentlig de siste årene og 2002 var nok året hvor det var rettet spesielt mye fokus fra P4. Et godt samarbeid med produksjonsbyråene for radioreklame og reklamebyråene har bidratt til å sette lyd og radio høyere opp på agendaen. P4 har merket effekten av dette gjennom nye og spennende kampanjer som har blitt satt til livs på kanalen. Radioreklame er ikke lenger noe nytt i Norge, men det er fremdeles et stykke frem før mediet får den oppmerksomheten det fortjener hos annonsører og kreatører. Sammen med Radio1 var P4 arrangør av en ny reklamepris for readioreklame. Gullmikrofonen ble første gang arrangert høsten 2002 og var et veldig viktig arrangement for å styrke radioreklamens anseelse blant reklamebyråene. Det ble delt ut en rekke priser som baserte seg på månedlige kåringer gjennom Sølvmikrofonen. Prisen for beste radioreklame ble i 2002 gitt til BBS og kampanjen for BBS Avtalegiro. Annonsemarkedet i Norge i 2002 Nye kunder 2002 P4s 10 største kunder Avis 46% Ukepresse 8% Fagpresse 4% Plakat 3% Kino 1% Radio 4% TV 34% Strøm fra Shell Lilleborg MesterGrønn Autofil Lufthansa Bonnier Responsmedier Elixia Huseiernes Landsforbund HM Provisa Brilleland Fujii Film 1 Norsk Tipping 2 AS Norske Shell 3Verdens Gang 4 KappAhl 5 Expert 6 Telenor 7 If... 8 Statoil 9 Telenor Mobil 10 FINN.no Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 13

14 Nesten Bare Norsk med norske artister utenfor radiostudio og scene Zebra er et magasin som speiler det flerkulturelle Norge Midt i Trafikken følger lytterne hjem Sport og Musikk dekker de viktigste sportsbegivenheter i elite og bredde

15 Årsberetning Selskapets virksomhet P4 Radio Hele Norge ASA driver Norges eneste riksdekkende reklamefinansierte radiokanal, som også er Norges nest største radiokanal målt i lytteroppslutning. Selskapet driver også annen publiseringsvirksomhet i begrenset omfang, via internett og SMS, samt noe videresalg av innhold. Så godt som all publiseringsvirksomheten har sitt utspring i radiostasjonen. Konsernet P4 består foruten P4 Radio Hele Norge ASA av P4 Radio International AS og P4 Instant Media AS, samt 34 prosent av Hunderfossen Familiepark AS. P4 Instant Media AS er et selskap uten aktivitet, mens P4 Radio International eier og driver radiovirksomhet i utlandet - herunder en andel av en radiostasjon i Finland, og inntil rett før årsskiftet også andeler av to radiostasjoner i Sør-Afrika. Den norske virksomheten er lokalisert på Lillehammer og i Oslo, Tromsø og Bergen. Hovedkontor med nyhetsavvikling, distribusjonsteknikk, deler av programvirksomheten og administrative funksjoner ligger på Lillehammer, mens salg og deler av programvirksomheten ligger i Oslo. Selskapets visjon er å bli Norges mest populære og effektive budskapsformidler. P4s overordnede mål er å bli Norges største radiostasjon målt i antall lyttere. Etter flere år med en strategi basert på ekspansjon og fokus på flerkanals publisering, har selskapet fra 2002 konsentrert strategien om å utvikle radiodriften i Norge. Eventuell øvrig publiserings virksomhet skal være tett relatert til og springe ut fra radiovirksomheten. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning er mest sannsynlig at forutsetningene for dette er til stede. Selskapet er i en spesiell situasjon i og med at konsesjonen for riksdekkende kommersiell radiovirksomhet utløper pr , og selskapets søknad om fornyelse for en ny 10-årsperiode ikke ble innvilget da den nye P4-lisensen ble tildelt av Kirke- og kulturdepartementet i desember Selskapet kan derfor risikere å ikke ha annet grunnlag for videre drift ut over 2003 enn selskapets eksisterende konsesjon for digital radiodistribusjon som gjelder frem til og med Denne lisensen alene gir etter styrets oppfatning ikke grunnlag for videre kommersiell virksomhet og er dermed ikke tilstrekkelig til å forutsette fortsatt drift for selskapet. P4 har imidlertid klaget vedtaket om avslag på søknad om konsesjonsfornyelse inn for Sivilombudsmannen, og denne har tatt klagen til behandling. I tillegg har styret vedtatt at P4 skal søke om å få tildelt den såkalte P5-lisensen. Denne lisensen gir rett til å drive kommersiell radiovirksomhet fra og vil trolig få en befolkningsdekning på om lag 70 prosent. P4 vil etter selskapets egen vurdering være en av de sterkeste kandidatene i kampen om P5-lisensen og bør ha gode muligheter for å få tildelt konsesjonen. Dersom klagen blir tatt til følge, eller P4 blir tildelt P5-lisensen, vil selskapet kunne drive videre uten avbrudd også etter Styret er av den oppfatning at det er mest sannsynlig at ett av disse to scenariene inntreffer, og har derfor lagt forutsetningen om fortsatt drift til grunn for årsregnskapet. Dersom dette ikke skulle skje, vil forutsetningen om fortsatt drift kun gjelde i begrenset tid. Mest sannsynlig vil selskapet da måtte avvikle hele eller store deler av sin virksomhet etter utgangen av I årsregnskapets note 27 er det redegjort for hvilke konsekvenser styret mener dette vil få for det avlagte regnskapet. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2002 var det 91 fast ansatte medarbeidere både i P4 Radio Hele Norge ASA og i konsernet. Arbeidsmiljøet i selskapet er godt. En medarbeidertilfredshetsundersøkelse som ble gjennomført høsten 2002, konkluderer med en meget høy grad av tilfredshet med arbeidssituasjonen og miljøet. Sykefraværet i konsernet var på totalt 713 dager i Dette tilsvarer 3,5 prosent av total arbeidstid og er en økning sammenlignet med 2001 på grunn av en økning i langtidsfraværet, som utgjorde 2,5 prosent-poeng av fraværet. Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 15

16 Det er i løpet av året gjennomført tiltak for å bedre informasjonsflyten i selskapet slik at medarbeiderne er mer oppdatert og involvert i selskapets utvikling. Det er også lagt vekt på å skape kortere kommunikasjonslinjer til selskapets ledelse, større grad av ledelsesmessig tydelighet, og bedre forutsigbarhet i medarbeidernes rammevilkår. Det er ikke blitt rapportert noen arbeidsuhell eller ulykker som har ført til personskader eller store materielle skader i løpet av året. Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernets omsetning utgjorde 228,0 MNOK mot 254,9 MNOK i Driftsresultatet endte på 30,1 MNOK mot 45,2 MNOK i 2001, mens resultat før skatt ble 21,7 MNOK mot 14,9 MNOK i Dette ga en driftsmargin på 13,2 prosent mot 17,7 prosent i Nedgangen i omsetning og driftsresultat skyldes hovedsakelig svikt i salg av radioreklame, mens bedringen i årsresultat skyldes store regnskapsmessige nedskrivninger på konsernets engasje-menter i Sør- Afrika i Også i 2002 er det foretatt nedskrivninger av aktiva. I tillegg er det blitt gjort en avsetning for økonomisk risiko knyttet til tvistesak, og tatt engangskostnader knyttet til søknadsprosessen for ny konsesjon og til korreksjon av radiovirksomhetens metodikk for bokføring og avgiftsberegning av barterhandler. Totalt belaster disse nedskrivningene og engangskostnadene årsresultatet med ca 22,6 MNOK. P4 Radio Hele Norge ASA hadde en omsetning på 228,0 MNOK mot 243,9 MNOK i Driftsresultat og resultat før skatt ble henholdsvis 30,8 MNOK og 22,0 MNOK mot henholdsvis 57,0 MNOK og - 3,7 MNOK i Dette ga en driftsmargin for radiovirksomheten i Norge på 13,5 prosent mot 23,4 prosent i Årsaker til bevegelser i forhold til fjoråret er identisk med de som gjelder for konsernet. Dette gjelder også belastninger for nedskrivninger og engangskostnader. P4 Radio International AS (PRI) hadde ingen driftsinntekter i 2002, og fikk et resultat på 0,2 MNOK. I desember 2002 ble selskapets aksjer og fordringer knyttet til engasjementene i Sør-Afrika avhendet til Makana Investment Corporation (PTY) Ltd. Transaksjonskostnadene for salgsprosessen, som har pågått i over ett år og inkluderer inndekning av kapitalbehov i de Sør-Afrikanske radiostasjonene i denne tiden, er på nivå med salgssummen. P4s styre valgte likevel å gjennomføre salget for å få avviklet engasjementet og begrense fremtidige potensielle tap uten å måtte slå selskapene konkurs. Den eneste gjenværende aktiviteten i PRI er nå oppfølgingen av en eierandel på 50 prosent i Finland Radio Investment AS. Dette selskapet kontrollerer 26 prosent av Radio Nova som er Finlands eneste riksdekkende kommersielle radiokanal. Radioreklamemarkedet i Norge er konsernets eneste viktige inntektskilde. En sammenstilling av kildedata fra AC Nilsen og Mediebedriftenes Interesse Organisasjon tilsier at radioreklame-markedets utvikling fra 2001 til 2002 var omlag fem prosentpoeng svakere enn utviklingen i det totale norske reklamemarkedet. I 2002 utgjorde radioreklamen i overkant av fire prosent av det totale reklamemarkedet i Norge. Det norske lyttermarkedet viste en vekst på tre prosentpoeng til 71 prosent daglig radiolytting. P4 hadde en vekst på to prosentpoeng til 27 prosent daglig lytteroppslutning og styrket dermed sin posisjon som Norges nest største radiokanal etter NRK P1 som hadde en økning på ett prosentpoeng til 38 prosent. Dette betyr at P4 har 1,1 million lyttere hver dag. I løpet av 2002 ble P4 for første gang Norges største radiokanal for lyttere fra 9 til 60 år, med en daglig oppslutning på 33 prosent i denne målgruppen, og en markedsandel på 36 prosent. I den kommersielt mest interessante gruppen fra 20 til 50 år har P4 i flere år vært Norges største kanal. I 2002 hadde kanalen en oppslutning på 39 prosent og en markedsandel på 42 prosent i denne aldersgruppen. NRK P1 var nummer to med en daglig oppslutning på 30 prosent. Fremtidig utvikling I det følgende forutsettes at P4 i tråd med forutsetningene for årsregnskapet vil inneha en analog radiolisens også etter I 2003 vil P4s situasjon i noen grad være preget av støyen rundt klagesak på P4-konsesjonen og søknad på den såkalte P5-konsesjonen. P4 ser nøkternt optimistisk på muligheten for å få gjennomslag for klagesaken, og mener at selskapet med sin brede erfaring og sine ressurser stiller meget sterkt i kampen om tildelingen av den såkalte P5-konsesjonen. I annet halvår vil 16 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

17 situasjonen være mer avklart, og P4 vil være i en åpen konkurransesituasjon om nøkkelpersonell og om innsalg for 2004 med en ny riksdekkende radioaktør. Dette vil trolig ikke ha særlig negativ innvirkning på radioreklamemarkedet i 2003 som P4 har positive forventninger til, men vil kunne få effekter på kostnadssiden ettersom P4 vil mobilisere ekstra ressurser for å befeste sin klart ledende posisjon innenfor kommersiell radiovirksomhet. Fra og med 2004 vil det være to mer eller mindre riksdekkende aktører i radioreklame-markedet. Dette vil føre til en hardere konkurranse, men P4 tror på en positiv utvikling i radioreklamemarkedet både i 2003 og 2004, og tror at den nye aktørens inntreden vil føre til at radiomediets posisjon blir styrket og at radioreklamemarkedet utvides. Også på lyttermarkedet vil det bli skjerpet konkurranse, men i dette markedet vil effekten av den nye konkurrenten bli fordelt på flere aktører. P4 tror at vi med vår sterke lytteroppslutning, merkekjennskap og lytterlojalitet står godt rustet til å opprettholde en ledende markedsposisjon. Vår hovedmålsetning om å bli Norges største radiostasjon målt i antall lyttere står fast og vi mener det fortsatt er realsitisk at vi over noe tid kan nå dette målet. På kort sikt vil den økte konkurransen og uroen som oppstår i radioreklamemarkedet sannsynligvis føre til et press på selskapets driftsinntekter og resultatmargin. Ettersom den nye konkurransesituasjonen får satt seg og markedet utvides, vil inntektssituasjonen trolig bedres, ressursbruken tilpasses den nye situasjonen, og resultatmarginen normaliseres. På lengre sikt, vil en utbredelse av digital mottakerteknologi bidra til å øke konkurransen i det kommersielle radiomarkedet ytterligere. P4 har imidlertid et godt utgangspunkt for å beholde sin sterke posisjon også i et slikt digitalt radiomarked. Dersom P4 ikke får tildelt noen analog radiolisens som gjelder fra 2004, vil situasjonen i annet halvår 2003 kunne bli noe ustabil. Størrelsen på salgsinntekter og i noen grad lytteroppslutning vil avhenge av at selskapet klarer å holde på sentrale nøkkelmedarbeidere. Disponering av årets resultat For å finansiere lisensavgiften på en av de to aktuelle radiokonsesjonene, vil selskapet ha behov for å hente kapital. Styret mener dette best kan gjøres ved å delfinansiere lisensene med selskapets egen likviditet og hente inn fremmedkapital for å dekke det resterende. Av denne grunn, finner styret det riktig å anbefale at det ikke avsettes utbytte for 2002 så lenge konsesjonsspørsmålene ikke er avklart. Styret foreslår derfor at årsresultatet på 6,6 MNOK disponeres som følger: Overføring til annen egenkapital 6,6 MNOK Sum disponert 6,6 MNOK Morselskapets frie egenkapital pr var på 16,3 MNOK. Lillehammer, 20. februar 2003 P4 Radio Hele Norge ASA Jens Kristian Thune Styrets leder Rune Brynhildsen Ansvarlig redaktør/ administrerende direktør Per Anders Törnberg Terje Harald Larsen Hans-Holger Albrecht Arne Sandvik Ellen Holager Andenæs Markus Täkte Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 17

18 Resultatregnskap P4 Radio Hele Norge ASA Konsern (Alle tall i hele NOK 1000) Note Reklameinntekt 2,3, Salgsinntekt varer og tjenester Driftsinntekter Distribusjonskostnad Programkostnad Forbruk av varer og tjenester Lønnskostnad 4, Avskrivning 19, Nedskrivning 19, Annen driftskostnad 2,5, Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Tap (-) på inv. i datterselskap Tap (-) på inv. i tilknyttet/felleskontr. virksomhet Annen finansinntekt 2, Annen finanskostnad 7, Finansinntekter/kostnader(-) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Resultat pr. aksje 8 0,46 0,40 2,00 OPPLYSNINGER OM: Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Foreslått utbytte 18 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

19 Kontantstrømoppstilling P4 Radio Hele Norge ASA Konsern (Alle tall i hele NOK 1000) Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære av- og nedskrivninger 19, Nedskrivning av aksjer/fordringer 7, Gevinst/tap på salg av driftsmidler Gevinst/tap på salg av aksjer Tap (-) på investering i datterselskap Tap (-) på invest. i tilknyttet/felleskontr.virksomh Endring i kunder og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbet. v/kjøp av varige dr.midler og immatr. eiend.19, Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Innbetalinger vedrørende andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Kontanteffekt salg av datterselskap Utbetalinger til finansiering av datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalt ny langsiktig gjeld Utbetalt utbytte Kjøp av egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge 19

20 Balanse P4 Radio Hele Norge ASA Konsern (Alle tall i hele NOK 1000) Note EIENDELER: Utviklingskostnader Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, utstyr m.m Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskaper 14, Investeringer i felleskontrollert virks. 14, Lån til tilknyttet/felleskontr. selskap 14, Investeringer i aksjer Andre fordringer 16, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.06.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.06.2006 Delårsrapport for P Radio Hele Norge ASA pr 3.6.26 P Radio Hele Norge ASAs delårsregnskap pr 3.6.26 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 31.12.2005

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 31.12.2005 Delårsrapport for pr 31.12.2005 s delårsregnskap pr 31.12.2005 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor noe avvikende

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer