1. Gnisten St. Georgs Gilde ideer fra idébanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Gnisten St. Georgs Gilde + 140 ideer fra idébanken"

Transkript

1 Tips til: Aktivitetsplan for 1. Gnisten St. Georgs Gilde ideer fra idébanken

2 Kjære gildevenn! «Vi savner forslag til møter og aktiviteter i Gildet vårt». Dette er utsagn vi ofte hører og kanskje i særlig grad fra nystartede St Georgs Gilder, men også fra mer veletablerte Gilder som mener at de er gått «tom for ideer». I dette heftet vil vi presentere forslag til aktiviteter for et år i 1. Gnisten St. Georgs Gilde. Forslagene har vi i hovedsak hentet fra Gildenes årsrapporter og som vi ser er det stor kreativitet rundt omkring i «Gildenorge». Det vitner om et utrolig stort mangfold blant våre gildemedlemmer. Vi har også tatt inn noen forslag til «invitasjoner» til møtene. Vi vet jo alle at det er mange som ønsker vår oppmerksomhet og derfor er det viktig å lage en innbydelse som kan virke interessant og kanskje også pirre nysgjerrigheten. Det skal være attraktivt å delta på gildemøtet, noe vi skal glede oss til. Her kan du bare velge og vrake. I heftet har vi også tatt med utdrag fra vedtekter/retningslinjer for obligatoriske møter. Idebanken har vi bygd opp i ni idéområder: Årstema...side 26 Kåseri/foredrag Speiderkontakt-/engasjement Inntektsgivende tiltak Nærmiljøet Hjelpetjenester Kultur Gildebevegelsen Eksempel på spesielle møter og arrangement Vi håper at dette lille heftet kan være til inspirasjon for ditt St. Georgs Gilde. Kanskje kan dere gi oss en liten tilbakemelding med forslag til et framtidig hefte? (Tipsene finnes også på internett, Hilsen Informasjonskomiteen 2

3 Vi tar med noen gode tanker om hva gildeglede er: Gildeglede er... å være sammen i hyggelig krets å føle stemning og høytid å føle seg trygg blant venner å være ekte der å lære nye steder å kjenne å forstå hvorledes andre lever å drøfte problemer som opptar oss å ha det moro sammen å jobbe for en god sak å gjøre noe for andre å glede ensomme å hjelpe dem som har det vanskelig å berike ved å være sammen å føle at en gir noe å føle at en selv får noe å vokse som menneske Opplever du disse gildegleder? Gjør du ditt for at også andre skal få oppleve dem? John Erik Christensen 3

4 Fra Normalvedtektene for Gildene: 3 om valg (VALGMØTE AVHOLDES I NOVEMBER): Gildeledelsen kan bestå av gildemester, visegildemester, gildesekretær og gildekasserer. Ingen bør sitte i gildeledelsen mer enn 6 år sammenhengende. Gildemester velges ved særskilt valg for ett år av gangen, og kan gjenvelges. De øvrige medlemmer velges for to år av gangen, i det ett medlem trer ut hvert år. Fratredende medlem kan velges inn i gildeledelsen igjen etter å ha vært ute i ett år. 4 Saker til Gildetinget (årsmøte): Gildeting avholdes innen utgangen av januar etter skriftlig innkalling med en ukes varsel og med angivelse av de saker som ønskes behandlet. På Gildeting behandles årsberetning og regnskap for det foregående år, samt årsplan, budsjett og valg for det kommende år. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet foretas omvalg. Stemmerett i Gildetinget har alle medlemmer som har betalt siste års kontingent. Innen 15. februar sender St. Georgs Gildet sin årsrapport på fastsatt skjema til Landsgildeledelsen. 4

5 Vi ønsker velkommen til Gildeting i gildesalen onsdag 28. januar kl Åpning og 5. minutter St. Georg Gildesaker: Årsmelding og regnskap Vi diskuterer styrets forslag til årsprogram Styrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent Oppnevning av komiteer Andre saker: Dagny og Per har fremmet forslag om at vi skaffer oss et vennskapsgilde. God bevertning / Åresalg Vinnerne fra forrige møte: Liv, Karin, John og Sigurd husker å ta med gevinster. Gildeledelsen 5

6 22. Tenkedagen Initiativet til en verdensdag for jentespeidere ble introdusert i 1926 under den fjerde Verdenskonferanse i USA. Ideen var at en dag i året skulle vi fokusere på at vi tilhører en verdensomspennende forening og at vi skulle reflektere over det. Datoen som ble valgt var 22. februar, fødselsdagen til både Olave og Robert Baden Powell. I 1999 ble det offisielle navnet til Tenkedagen forandret til «World Thinking Day» for å understreke verdensaspektet til Tenkedagen. Hvordan dagen blir markert varierer fra land til land og mellom speidergrupper i hvert enkelt land. Felles for feiringen er at vi tilhører en verdensomspennede organisasjon. TENKEDAG Vi eier den sammen den dagen du vet - da tenner vi flammen på hver våre sted. Min flamme skal skinne for deg der du bor - din flamme skal lyse for meg i mitt spor. Der speidere finnes rundt hele vår jord er loven og løftet forpliktende ord. 6

7 7

8 HUSK Påmelding til Landsgildetinget / gildemestermøte 8

9 Onsdag 1. april, kl. 19:00 9

10 St. Georgs dag St. Georgs dagen er 23. april. På denne dagen fornyer speiderne sitt speiderløfte. Dagen feires til minne om helgenridderen St. Georg. Et gammelt sagn forteller at han kjempet mot en ildsprutende drake for å redde livet til en vakker prinsesse. Dette er symbolet på St. Georgs kamp mot det som er dårlig og ondt (draken), og for det som er godt, edelt og sant (prinsessen) Gildemøte St. Georgs dag De fleste St. Georgs Gildene arrangerer Gildemøter/fest hvor speiderledere blir invitert til å delta. Dette er en flott anledning til å profilere Gildearbeidet ovenfor speiderne og til å bli godt kjent med hverandre. På disse møtene/festene er det også vanlig å foreta en innsamling/ utlodning til inntekt for St. Georgsfondet. St. Georgsfondet ble opprettet til fordel for speider- og gildesaken med en startkapital på kr ,-. Bidrag kan ytes til: tiltak for speidersaken tiltak som SGGN vil gjennomføre til beste for speidersaken spesielle tiltak for å styrke gildearbeidet i Norge spesielle tiltak for å støtte speider- og gildearbeidet i vanskeligstilte land I tillegg til en kontingent på kr. 5,- pr. gildemedlem pr. år, er en avhengig av at det blir gitt pengegaver for at en skal ha midler å bevilge til ulike gode formål. Småspeiderløp I Molde har 3. St. Georgs Gildet årlig arrangert småspeiderløp. Dette går på ulike aktiviteter/konkurranser for småspeiderne og vinnerpatruljen belønnes med andel i «Lansen» et vandretrofé som det er stor stas å få beholde fram til neste års arrangement. 10

11 11

12 12

13 Da er det dugnad på speiderhuset! Møtet i mai er forbeholdt dugnad på speiderhuset. Her skal det vaskes i kjøkken og sal, det skal males vinduer og det skal repareres «vaklevorne» stoler. Utvendig skal det beises, spyles og ryddes. Det vil være etterfølgende gildemøte med aktuelle saker og selvfølgelig skal vi ha noe godt å spise. Vi får også besøk av troppsleder Finn Gustavsen og gruppeleder Maria Glad. De skal orientere om dagens speiderarbeid og den forestående gruppeleiren. Her vil de gjerne ha litt hjelp fra gildet vårt. 13

14 BLÅTUR årets høydepunkt? Det er igjen tid for årets «blåtur» i 1. Gnisten St. Georgs Gilde. Fjorårets tur gikk som dere husker til Høvringen hvor vi overnattet på Fjellstua og de aller tøffeste i medbrakte telt. I år vil turen gå til sjøen et eller annet sted. Vi møtes på speiderhuset fredag kl og vil være tilbake søndag ca. kl Som vanlig er det mulighet for å ta med barn og barnebarn. Slår vi fjorårets rekord som var 85 % oppmøte? Bestemmelsesstedet har oppbygde gapahuker, teltplasser og griller. Hver enkelt tar med utstyr og mat for den tiden vi blir borte. Vi legger opp til grilling begge kveldene. De som ikke vil benytte gapahukene, må ta med telt til overnattingen. Med hilsen Gildeledelsen 14

15 Distriktstreff En gang pr. år samles vanligvis gilder i et eller flere gildedistrikt til distriktstreff/samling. Enkelte steder arrangeres dette over to dager, men de aller fleste møtes en ettermiddag eller kveldsstund en eller to ganger pr. år, avhengig av geografi. Disse treffene arrangeres gjerne på omgang mellom St. Georgs Gildene i ett eller flere distrikt. Tema for treffene kan være høyst forskjellig med foredrag, opptredener og kanskje noe innputt fra Landsgildeledelsen eller Distriktsgildemester. Treffene er av ren sosial karakter og er ment å styrke samhold og fellesskap mellom gildemedlemmene. Landsgildeting arrangeres annet hvert år. Her behandles saker av organisasjonsmessig karakter. Tingsetene forsøkes lagt på ulike steder rundt om i landet og da med stedlige St. Georgs Gilder som tekniske arrangører. Det legges stor vekt på det sosiale og derfor et det et stort antall ledsagere/observatører som deltar i tillegg til gildenes valgte delegater. (Se vedlagte eksempel på en innbydelse bak i heftet.) Gildetreff på landsleirer Det har i en rekke år vært vanlig at det arrangeres Gildetreff i forbindelse med Landsleirer både for Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM speidere. Dette er en samling som holdes etter leirens gudstjeneste på søndag og varer vanligvis i 2 3 timer. Her serveres spekemat med tilbehør, et lite kåseri og helst mange gode speider- og gildesanger. Disse samlingene arrangeres gjerne av et eller flere lokale gilder på leirstedet. Invitasjon til slike treff kunngjøres vanligvis i St. Georg. 15

16 Andre spennende arrangementer det kan være vel verdt å delta på: Nordisk Baltisk gildetreff arrangeres hvert tredje år og går på omgang mellom de nordiskbaltiske landene. Treffene varer vanligvis en liten uke. Europakonferanser arrangeres hvert tredje år. European Forum European Forum i Grossarl, Østerrike ble i 2010 for første gang avholdt på sommeren i stedet for på vinteren som det har vært tidligere. Verdenskonferanser arrangeres hvert tredje år. Se også omtale i Håndbok for St. Georgs Gildene. 16

17 17

18 1. Gnisten St. Georgs Gilde ønsker velkommen til dugnad og Gildemøte på speiderhytta 27.august kl Vi bruker ca. to timer på beising og litt vedsjauing. Ta med arbeidsklær. Anne Lise vil kåsere om naturens skattkammer, som f. eks. sopp og skogsbær. Kaffe og kringler vil selvsagt bli servert. Dere som vant sist må huske å ta med gevinster,. Vi mangler oversikten over de heldige vinnere Med vennlig gildehilsen Eli, Alf, Gerd, Leif Aage og Astrid 18

19 19

20 20

21 1. GNISTEN ST. GEORGS GILDE inviteres til bedriftsbesøk på ASTERO AS en bedrift for arbeidssøkere som vil tilbake til arbeidslivet Onsdag 25. november kl Agenda: Gildesaker Valg Omvisning Mat og kaffe/te Adresse for kvelden: Kometvegen, ved lyskrysset Vinnere fra septembermøtet på Frelsesarmeen var Liv og Magnhild. Hilsen: Eli og Alf, Inger-Anne, Åshild og Harald VELKOMMEN TIL DERE ALLE 21

22 Fredslyset fra Betlehem har kommet til Norge hvert år siden Dette har skjedd gjennom et samarbeid mellom St. Georgs Gildene i Norge og speiderkretser og grupper innen Norges speiderforund og Norges KFUK-KFUM-speidere Fredslyset er opprinnelig tent med den evige flammen i Fødselsgrotten i Betlehem. Flammen, som brenner hele året, er de siste årene blitt passet på i den katolske kirken, Sct. Laurentii i Roskilde i Danmark. Her i fra blir den hentet til Norge hvert år. Deretter blir Fredslyset brakt i etapper med bil og tog til østlandet og sørlandet. Hurtigruta har de siste årene vært med på å bringe lyset nordover til Hammerfest og sørover til Bergen. Lyset blir brukt ved svært mange arrangementer av speidere og gildemedlemmer i adventstiden. Dette er en fin måte å vise at speidere og gildemedlemmer arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 22

23 1. Gnisten St. Georgs Gilde 23

24 24

25 Idébanken Her finner du tips og ideer til møter, turer, m.m. 25

26 EKSEMPEL PÅ ÅRSTEMA: bli kjent med de nordiske land kjenn din by/bygd dette er min hobby ulike religioner og trossamfunn mat fra naturen tradisjonsmat fra fylket hva naturen kan gi oss lokalhistorie naturvern kystkultur Egne ideer og erfaringer: 26

27 KÅSERIER / FOREDRAG / «UNDERVISNING» menneske i det moderne samfunn stortinget fra innsida epidemier og sykdommer før og nå forholdet lege pasient / pasient medmenneske søvnvansker og depresjoner i mørketida alternativ medisin naturmedisin / helsekost kjerringråd kosthold / helse tannhelse matkultur i inn- og utland reklamens makt ungdom før og nå barn og alderdom innvandring flyktningproblematikken konsulent, rådgiver eller bøddel informasjon om ulike typer forsikring besøk av utlendinger som forteller om sitt hjemland de store verdensreligionene kirkesamfunn i Norge Frelsesarmeen og dens arbeid Røde kors og organisasjonens arbeid Frans av Assisi julefeiring i andre land fra livets skyggesider klesdrakter gjennom tidene møbler gjennom tidene 27

28 husdyrhold før og nå FN organisasjon fredsbevarende styrker fosterhjem barnevern om forurensing av luft og vann kompost som ressurs minner fra speiderleire begivenheter fra 2. verdenskrig informasjonssamfunnet skolen i endring slik var det i min barndom våre stavkirker julen og dens betydning gode nyttårsløfter krisesenterets oppgaver media og dens påvirkning på oss forbered deg til pensjonistalderen blomsterkjennskap kombinert med besøk i gartneri eller planteskole brann og vann brannvesenet i tjeneste og forebyggende arbeid Norges historie i 5-års bolker hva var typisk på 60, 70, 80 eller 90 tallet Baden Powell hvem var han fotografiets historie hagestell og blomster ta opp aktuelle tema til diskusjon værmeldinga før og nå gamle værmerker om børs og aksjer tankelivet vårt den frie tanke 28

29 postombringelse før og nå kirkens nødhjelps prosjekter reiseskildringer min hobby kroppsspråk en videregående skole har et stort hjelpeprosjekt hvordan får man elever, lærere og foreldre til å dra i samme retning ved innlånt foredragsholder fra skolen omvisning på lokalt kulturhus være med på en historisk vandring i nærmiljøet med innleid foredragsholder fra historielaget helsesøster mer enn et sprøytestikk Egne ideer og erfaringer: 29

30 SPEIDERKONTAKT-/ENGASJEMENT FOR/MED SPEIDERNE St. Georgsdagen, div. arr. Tenkedagsarrangement St. Georgsmarsjen, turmarsj m/ innlagt demonstrasjon av speideraktiviteter innsamling / bearbeiding av stoff til speiderhistorie dugnad på leirplasser, speiderhytter og hus fellestiltak for å bedre økonomien, eks. messer, utlodning arr. eller være mannskap på speiderkonkurranser innby representanter fra speidergruppene til å fortelle om dagens speiding arr. juletrefest eller grøtfest for speiderne og/ eller lederne økonomisk støtte til for eksempel leirutstyr hyttefuttjeneste på speiderhytter hjelpe til på speiderleire drøfte oppgaver som St. Georgs Gildene kan hjelpe til å løse INNTEKTSGIVENDE TILTAK: utdeling av telefonkataloger bingo salg av juletrær og / eller julenek salgsmesser loppemarked 30

31 NÆRMILJØET: bygninger i vår by «den gamle by» byens historie og vekst elvevandring byvandring bedriftsbesøk besøke lokale kunstnere tradisjon og skikker fortidsminner hva el. hvem har gitt gata eller vegen navn bli kjent med personen bak ulike statuer i nærmiljøet HJELPETJENESTER kjøring av eldre og syke til kirke, møter, sightseeing o.s.v. innsamling av klær, sko og utstyr til hjelpetrengende hyggekveld på aldershjem eller andre institusjoner besøkstjeneste fengsel, sykehus, veksthus, institusjoner støtte til Redd Barna, Unicef, SOS-barnebyer, fjernadopsjon førerhundvenn Norges Blindeforbund hjelpeordninger for eldre og syke delta i aktiviteter på eldresenter, for eksempel turgåing juletrefest for psykisk utviklingshemmede grytevakt for Frelsesarmeen 31

32 KULTUR besøk/ omvisning i ulike typer museer og kunstsamlinger viseaften for eksempel Evert Taube, Alf Prøysen allsang musikkaftener presentasjon av komponisters liv og musikk opplesning presentasjon av forskjellige diktere og deres verk «Mitt yndlingsdikt» alle deltar årstidene i ord og toner jula i ord og toner konsert-, opera- og/ eller teaterbesøk minnesmerker over vår kulturarv fortidsminner årets bøker kombinert med bibliotekbesøk fjell og natur som motiv i norsk malerkunst vår salmeskatt vår kystkultur våre gamle hovedgårder Egne ideer og erfaringer: 32

33 GILDEBEVEGELSEN: St. Georgs Gildene, en internasjonal bevegelse vekst, hvordan få nye medlemmer St. Georgs Gildenes idealer hva vil vi med gildet vårt? samle frimerker til frimerkebanken diskusjonsmøter toleranse hva legger vi i de ulike i speiderloven hvordan virkeliggjøre speider-/gildeidealene i hverdagen vår Egne ideer og erfaringer: 33

34 EKSEMPEL PÅ SPESIELLE MØTER OG ARRANGEMENT Speidermesse Gildeleik Gildespretten Treff for nødskarindianerne Gildemedlem med småbarn Speidermesse: I Molde har de tre St. Georgs Gildene i samarbeid med speiderne arrangert Speidermesse i Rådhusets plenumssal i hele 45 år. Her er det laget salgsbord med et stort utvalg av håndarbeider, det er tombola, lykkebod, basar med mange flotte gevinster, aftentrekning og ikke minst åresalg. De første årene gikk speidermessa over en hel uke og det var bygd opp en komplett speiderleir i rådhusets foajé, hvor vi laget broer, spisested, kjøkken m.v. Alt ble dekorert med furu- og grantrær samt at speiderne samlet sekkevis med mose. De siste årene er messa blitt avholdt over tre dager. Med enklere form for utstilling. Inntektene, som netto har gitt ca. kr ,-, går til vedlikehold og drift av Speidernes Hus i Molde og av «Speiderbo», en romslig hytte som ligger ca. 12 km. fra sentrum. Gildeleik og julegrøt. Dette er arrangement St. Georgs Gildene på Bryn har hatt god erfaring med. Gildeleik er en konkurranse for stedets speidere med mu- 34

35 lighet for overnatting for de som vil det med eller uten telt. Arrangementstedet har variert mellom skogsområder og mer siviliserte steder som for eksempel Skøyenparken. De eldste speiderne har som regel hatt orienteringsløp mens småspeiderne har hatt merkede løyper, men de har også gjennomført rebusløp på sykkel. Postene har dreid seg om de samme tingene som er beskrevet i «Gildespretten». Et år ble det grillet lam på samtlige deltakere, men senere har det blitt pølse og brød det er enklere og ikke så tidkrevende. Selv om arrangementet heter «Gildeleik», er det en lek med et konkurransemoment. Poengsummen til de ulike patruljene blir kunngjort på stedet og alle får deltakerbevis. Hvilken speidergruppe som har vunnet konkurransen blir bekjentgjort på en fest som har fått navnet «Julegildegrøt», en grøtfest for alle med lederansvar i de samme speidergruppene som deltar på «Gildeleik». Den speidergruppa som har vunnet, får et napp i et vandreskjold. «Gildegrøten» har ellers hatt følgende innslag: et kåseri, konkurranse / lek og sang. Gildespretten er et opplegg St. Georgs Gildene i Lier har arrangert for stedets speidere i mange år. Konkurransestedet kan variere, det kan være i skogen, på idrettsbaner, i gamle gruver eller andre utfartssteder i nærheten. Det lages ca. 10 poster som plasseres rundt på arrangementstedet (ca. 3 min. gange mellom hver). Oppgavene varierer fra år til år. Det kan være pilkast, klatring, livlinekast, knuter, førstehjelp, kart og kompass, bestemmelse av sopp eller andre vekster, fugler og fugle- 35

36 låter, lokalkunnskap, speiderhistorikk, kims lek, iakttakelse, bestemmelse av vekt, lengde, høyde og antall o.s.v. Løypa er merket med merkebånd. Gildemedlemmene er postmannskap. Før start blir alle patruljene registrert og gitt startnummer. Før start tar alle postdommerne med en patrulje til sin post og alle starter på et bestemt klokkeslett. Postdommerne fører på sine skjemaer poeng fra Patruljen går fra post til post i stigende nummerrekkefølge til de har vært gjennom hele løype. Til slutt samler en alle skjemaer fra postdommerne og summerer. Alle deltakerne får diplom mens beste patrulje får et vandretinnfat til å henge opp i møtelokalet. TREFF FOR NØDSKARINDIANERNE 1. St. Georgs Gilde i Molde har lagt et møte i året til «Speiderhytta» 12 km. fra Molde. Tilfeldigvis er «Speiderhytta» bygget på tuftene til en gammel øde gård som hadde fått sitt navn etter «den rene sveltihel», nemlig «Nødskaret». Ansvaret for planlegging og gjennomføring av utemøtene går på omgang i gruppene. Gruppene ble i sin tid døpt til «Nødskarsindianerne». De andre gildesøsknene blir satt på prøver som består av harmløse speiderkonkurranser. «Nødskarsindianerne» gir «karakterer» og bestått prøve resulterer i årets fargesprakende fjær. Etter mange år, er det blitt en verdig hodepryd. Hensikten er at vi skal føle oss som et annet menneske, og nettopp dette påfunnet med fjærene er med på å løse oss fra hverdagsmennesket. Kvelden avsluttes med leirbål og sang. 36

37 HVORDAN KAN EN KOMBINERE DET Å VÆRE GILDEMEDLEM MED DET Å HA SMÅ BARN? 2. ROMERIKE OG 5. KOLBOTN FORTELLER FØLGENDE: Da 2. Romerike St. Georgs Gilde ble startet, hadde medlemmene små barn og det var naturlig å ta utgangspunkt i hva barna ville være med på. St. Georgs dag og Fellowship dagen feires sammen med de andre gildene i nærområdet. Deres egen aktivitetsplan for et år så slik ut: August : Familieleir på Tredalen på Hvaler, hver familie blir så lenge det passer for dem 22. aug: Tur til smaragdgruvene i Feiring 12. okt.: Årsmøte med tradisjonelle årsmøtesaker 12. nov.: Fårikållag for de voksne i et av hjemmene er huset stort samles barna til egen fest i samme hus, hvis ikke samles de i et annet hjem og har eget opplegg der. Noen av barna er så store at de kan ta vare på de minste. 19. des.: Juletur med Tertitten (tog) med pepperkaker og gløgg undervegs. Dagen avsluttes med grøtfest. 23. jan.: Skøytedag 10. febr.: Badeland 13. mars: Skidag med steking av pinnebrød 14. april: Bowling med middag på McDonalds 37

38 De prøver å få til en kulturell opplevelse i året som er bare for voksne. Mange av arrangementene er åpne for venners venner kanskje de gjennom å være med på ulike arrangement kan bli gildemedlemmer med tiden. 5. Kolbotn hadde også overnattingsturer der hele familien deltok fra starten av, gjerne to ganger i året. Overnattingen kunne være i telt eller hytte. Det ble mye fisking, grilling og vaffelsteking. Disse turene har skapt et veldig godt samhold blant barna. De har fått et unikt forhold til gildemedlemmene og vet at de har mange trygge voksne som er der for barna i det daglige om de skulle trenge hjelp til noe. (Etter hvert har turmålene endret seg nå drar de voksne på utenlandsturer sammen.) 38

39 EKSEMPEL PÅ TERMINLISTE: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: August: September: Oktober: November: Desember: Årsmøtet, her legger vi terminliste setter opp grupper og tar opp andre saker som er aktuelle Gildemøte Gildelight arangement tur Gildemøte Gildemøte St. Georgsdagen Gildemøte Sommerfest Hyggekveld på Bjørkås (aldershjem) Den gyldne badehette møte (fast arrangør) Gildetur (blir av og til tatt bort hvis det er mye program) Gildemøte Gildelight tur til utlandet Kulturkveld Fellowshipdagen som feires felles i distriktet Hyggekveld på Bjørkås (aldershjem) Høstfest Julemøte 39

40 Nyttige adresser: St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo E-post: Hjemmeside: Postadresse: Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Telefon: Distriktsgildemester: Navn: Adresse: Telefon: E-post: 40

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 Norsk grunnkurs i 1.hjelp Sikkerhet på tur Praktisk speiderledelse Trinn

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer:

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer: Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 - Norsk grunnkurs i 1.hjelp - Sikkerhet på tur -Praktisk speiderledelse

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Informasjon om Norges speiderforbunds landsleir Utopia 4. 11.juli 2009, Åndalsnes Bønes speidertropp på landsleir 3. 11. juli Utopia Norges speiderforbunds landsleir 2009, Åndalsnes 2 Landsleir 2009 >

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Terminliste Vinter og vår 2015 for Bodinspeiderne

Terminliste Vinter og vår 2015 for Bodinspeiderne / ' ' Terminliste Vinter og vår 2015 for Bodinspeiderne JANUAR 2015 En speider er full av oppfinnsomhet. Han finner utveier ved enhver vanskelighet og ubehagelighet Lederne Planleggingsmøte for våren 2015.

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

Dette er siste nyhetsbrev før sommeren, neste utgave kommer 15. august. Vi ønsker dere alle en god sommer!

Dette er siste nyhetsbrev før sommeren, neste utgave kommer 15. august. Vi ønsker dere alle en god sommer! Nyhetsbrev - nyhetsbrev til speidere over 16 år utgave #6.11. Dette er siste nyhetsbrev før sommeren, neste utgave kommer 15. august. Vi ønsker dere alle en god sommer! I denne utgaven av nyhetsbrevet

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009 www.vestagdermuseet.no Til lærerne Vi på museet gleder oss til å tilby barnehager og skoler i regionen masse

Detaljer

Lederinformasjon kretskonkurransen 2007

Lederinformasjon kretskonkurransen 2007 Lederinformasjon kretskonkurransen 2007 Hver gruppe skal ha en ansvarlig leder over 18 år med seg på kretskonkurransen. Denne skal sove over i nærheten av overnattingsstedet, men behøver ikke ligge ved

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no FLEKKEFJORD MUSEUM skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i samarbeid med

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SPEIDERMØTENE HAR STARTET OPP IGJEN!

ÅRSRAPPORT 2012 SPEIDERMØTENE HAR STARTET OPP IGJEN! ÅRSRAPPORT 2012 REFERAT FRA NOEN AV VÅRE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER SPEIDERMØTENE HAR STARTET OPP IGJEN! Flokken hadde sitt første møte etter juleferien mandag 9. januar. Småspeiderne hadde fugler som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kretsleiren på Voss nærmer seg

Kretsleiren på Voss nærmer seg Kretsleiren på Voss nærmer seg Om få veker er vi klare for kretsleir på Bømoen på Voss. Vi venter forventningsfulle småspeidere, speider, rovere og ledere til leiren. Opplevingar gjennom veka. Søndagen

Detaljer

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar Invitasjon Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar MARSIMARTNAN ER EN AV TRØNDELAGS STØRSTE BEGIVENHETER VINTERSTID Påmelding snarest

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår:

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår: Månedsplan for Mai Hva har skjedd i April? Vår: Vi har gått endel turer i nærområde vårt. Vært på jakt etter vår tegn som er kjempe fasinerdende blandt både barna og voksne. Vi har eksripementert litt

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet Mandag 18.8.: Skolestart kl. 10:15, ved hovedinngangen. Alle ønskes velkommen til et nytt skoleår. Fellessamling i salen, hvor den nye 2. klassen blir ønsket velkommen av sin klasselærer og tatt imot av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul.

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. Kategori: Ledermøte. Ledermøte Gjelder for: Rovere og ledere Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. På ledermøtene, planlegger vi hvem som skal ha ansvar

Detaljer

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1.

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Oppstartsmøte Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Vi er ute! Roverne har ansvar for litt underholdning, mens lederne ønsker nye speiderne velkommen,

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det TID EMNE MÅL ARBEID JANUAR Årstiden Vinteren Kroppen Lære om anatomi og kroppens funksjoner. Bevisstgjøre barna på forskjeller i naturen. Snakke om ulike kroppsdeler Lære om skjelettet og ulike indre organer

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Gnisten Høst 2015. «Ahh dette er livet!» «Meg og verden» Et barn. er laget av hundre. Barnet har.

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Gnisten Høst 2015. «Ahh dette er livet!» «Meg og verden» Et barn. er laget av hundre. Barnet har. Ask barnehage Grovplan for avdeling Gnisten Høst 2015. Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Grenland krets feirer speidingens 100 år Fra 28. juli til 4. august

Grenland krets feirer speidingens 100 år Fra 28. juli til 4. august Grenland krets feirer speidingens 100 år Fra 28. juli til 4. august HER KOMMER ENDELIG INFO 3 Hellse og hygiiene Vedlagt denne infoen finer dere et helseskjema alle speidere som skal på leir må fylle ut.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Infopakke 15.april. Hei førerpatrulje. Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt.

Infopakke 15.april. Hei førerpatrulje. Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt. Infopakke 15.april Hei førerpatrulje Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt. Minner om påmeldingsfrist 1.mai Følg med på https://www.facebook.com/meetme2015

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har Maxiklubben vært i turnhallen hver onsdag. Dette er noe de fleste barna gleder seg til hele uka, altså ukens høydepunkt. Maxiklubben har også denne måneden hatt

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013.

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 09 1 2 3 4 Samling: Ann Karin Samling: Ann Karin Samling: Trond Samling: Trond Turdag: kl 10 Varm mat: Tomatsuppe 7 Kulturskole

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014. Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Turdag Fiskepinner m/potet og grønnsaker 3-åringene på tur med Askeladden 6 7 HURRA FOR LYKKE MARIE 2 ÅR 8 Tortilla wraps

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer