1. Gnisten St. Georgs Gilde ideer fra idébanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Gnisten St. Georgs Gilde + 140 ideer fra idébanken"

Transkript

1 Tips til: Aktivitetsplan for 1. Gnisten St. Georgs Gilde ideer fra idébanken

2 Kjære gildevenn! «Vi savner forslag til møter og aktiviteter i Gildet vårt». Dette er utsagn vi ofte hører og kanskje i særlig grad fra nystartede St Georgs Gilder, men også fra mer veletablerte Gilder som mener at de er gått «tom for ideer». I dette heftet vil vi presentere forslag til aktiviteter for et år i 1. Gnisten St. Georgs Gilde. Forslagene har vi i hovedsak hentet fra Gildenes årsrapporter og som vi ser er det stor kreativitet rundt omkring i «Gildenorge». Det vitner om et utrolig stort mangfold blant våre gildemedlemmer. Vi har også tatt inn noen forslag til «invitasjoner» til møtene. Vi vet jo alle at det er mange som ønsker vår oppmerksomhet og derfor er det viktig å lage en innbydelse som kan virke interessant og kanskje også pirre nysgjerrigheten. Det skal være attraktivt å delta på gildemøtet, noe vi skal glede oss til. Her kan du bare velge og vrake. I heftet har vi også tatt med utdrag fra vedtekter/retningslinjer for obligatoriske møter. Idebanken har vi bygd opp i ni idéområder: Årstema...side 26 Kåseri/foredrag Speiderkontakt-/engasjement Inntektsgivende tiltak Nærmiljøet Hjelpetjenester Kultur Gildebevegelsen Eksempel på spesielle møter og arrangement Vi håper at dette lille heftet kan være til inspirasjon for ditt St. Georgs Gilde. Kanskje kan dere gi oss en liten tilbakemelding med forslag til et framtidig hefte? (Tipsene finnes også på internett, Hilsen Informasjonskomiteen 2

3 Vi tar med noen gode tanker om hva gildeglede er: Gildeglede er... å være sammen i hyggelig krets å føle stemning og høytid å føle seg trygg blant venner å være ekte der å lære nye steder å kjenne å forstå hvorledes andre lever å drøfte problemer som opptar oss å ha det moro sammen å jobbe for en god sak å gjøre noe for andre å glede ensomme å hjelpe dem som har det vanskelig å berike ved å være sammen å føle at en gir noe å føle at en selv får noe å vokse som menneske Opplever du disse gildegleder? Gjør du ditt for at også andre skal få oppleve dem? John Erik Christensen 3

4 Fra Normalvedtektene for Gildene: 3 om valg (VALGMØTE AVHOLDES I NOVEMBER): Gildeledelsen kan bestå av gildemester, visegildemester, gildesekretær og gildekasserer. Ingen bør sitte i gildeledelsen mer enn 6 år sammenhengende. Gildemester velges ved særskilt valg for ett år av gangen, og kan gjenvelges. De øvrige medlemmer velges for to år av gangen, i det ett medlem trer ut hvert år. Fratredende medlem kan velges inn i gildeledelsen igjen etter å ha vært ute i ett år. 4 Saker til Gildetinget (årsmøte): Gildeting avholdes innen utgangen av januar etter skriftlig innkalling med en ukes varsel og med angivelse av de saker som ønskes behandlet. På Gildeting behandles årsberetning og regnskap for det foregående år, samt årsplan, budsjett og valg for det kommende år. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet foretas omvalg. Stemmerett i Gildetinget har alle medlemmer som har betalt siste års kontingent. Innen 15. februar sender St. Georgs Gildet sin årsrapport på fastsatt skjema til Landsgildeledelsen. 4

5 Vi ønsker velkommen til Gildeting i gildesalen onsdag 28. januar kl Åpning og 5. minutter St. Georg Gildesaker: Årsmelding og regnskap Vi diskuterer styrets forslag til årsprogram Styrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent Oppnevning av komiteer Andre saker: Dagny og Per har fremmet forslag om at vi skaffer oss et vennskapsgilde. God bevertning / Åresalg Vinnerne fra forrige møte: Liv, Karin, John og Sigurd husker å ta med gevinster. Gildeledelsen 5

6 22. Tenkedagen Initiativet til en verdensdag for jentespeidere ble introdusert i 1926 under den fjerde Verdenskonferanse i USA. Ideen var at en dag i året skulle vi fokusere på at vi tilhører en verdensomspennende forening og at vi skulle reflektere over det. Datoen som ble valgt var 22. februar, fødselsdagen til både Olave og Robert Baden Powell. I 1999 ble det offisielle navnet til Tenkedagen forandret til «World Thinking Day» for å understreke verdensaspektet til Tenkedagen. Hvordan dagen blir markert varierer fra land til land og mellom speidergrupper i hvert enkelt land. Felles for feiringen er at vi tilhører en verdensomspennede organisasjon. TENKEDAG Vi eier den sammen den dagen du vet - da tenner vi flammen på hver våre sted. Min flamme skal skinne for deg der du bor - din flamme skal lyse for meg i mitt spor. Der speidere finnes rundt hele vår jord er loven og løftet forpliktende ord. 6

7 7

8 HUSK Påmelding til Landsgildetinget / gildemestermøte 8

9 Onsdag 1. april, kl. 19:00 9

10 St. Georgs dag St. Georgs dagen er 23. april. På denne dagen fornyer speiderne sitt speiderløfte. Dagen feires til minne om helgenridderen St. Georg. Et gammelt sagn forteller at han kjempet mot en ildsprutende drake for å redde livet til en vakker prinsesse. Dette er symbolet på St. Georgs kamp mot det som er dårlig og ondt (draken), og for det som er godt, edelt og sant (prinsessen) Gildemøte St. Georgs dag De fleste St. Georgs Gildene arrangerer Gildemøter/fest hvor speiderledere blir invitert til å delta. Dette er en flott anledning til å profilere Gildearbeidet ovenfor speiderne og til å bli godt kjent med hverandre. På disse møtene/festene er det også vanlig å foreta en innsamling/ utlodning til inntekt for St. Georgsfondet. St. Georgsfondet ble opprettet til fordel for speider- og gildesaken med en startkapital på kr ,-. Bidrag kan ytes til: tiltak for speidersaken tiltak som SGGN vil gjennomføre til beste for speidersaken spesielle tiltak for å styrke gildearbeidet i Norge spesielle tiltak for å støtte speider- og gildearbeidet i vanskeligstilte land I tillegg til en kontingent på kr. 5,- pr. gildemedlem pr. år, er en avhengig av at det blir gitt pengegaver for at en skal ha midler å bevilge til ulike gode formål. Småspeiderløp I Molde har 3. St. Georgs Gildet årlig arrangert småspeiderløp. Dette går på ulike aktiviteter/konkurranser for småspeiderne og vinnerpatruljen belønnes med andel i «Lansen» et vandretrofé som det er stor stas å få beholde fram til neste års arrangement. 10

11 11

12 12

13 Da er det dugnad på speiderhuset! Møtet i mai er forbeholdt dugnad på speiderhuset. Her skal det vaskes i kjøkken og sal, det skal males vinduer og det skal repareres «vaklevorne» stoler. Utvendig skal det beises, spyles og ryddes. Det vil være etterfølgende gildemøte med aktuelle saker og selvfølgelig skal vi ha noe godt å spise. Vi får også besøk av troppsleder Finn Gustavsen og gruppeleder Maria Glad. De skal orientere om dagens speiderarbeid og den forestående gruppeleiren. Her vil de gjerne ha litt hjelp fra gildet vårt. 13

14 BLÅTUR årets høydepunkt? Det er igjen tid for årets «blåtur» i 1. Gnisten St. Georgs Gilde. Fjorårets tur gikk som dere husker til Høvringen hvor vi overnattet på Fjellstua og de aller tøffeste i medbrakte telt. I år vil turen gå til sjøen et eller annet sted. Vi møtes på speiderhuset fredag kl og vil være tilbake søndag ca. kl Som vanlig er det mulighet for å ta med barn og barnebarn. Slår vi fjorårets rekord som var 85 % oppmøte? Bestemmelsesstedet har oppbygde gapahuker, teltplasser og griller. Hver enkelt tar med utstyr og mat for den tiden vi blir borte. Vi legger opp til grilling begge kveldene. De som ikke vil benytte gapahukene, må ta med telt til overnattingen. Med hilsen Gildeledelsen 14

15 Distriktstreff En gang pr. år samles vanligvis gilder i et eller flere gildedistrikt til distriktstreff/samling. Enkelte steder arrangeres dette over to dager, men de aller fleste møtes en ettermiddag eller kveldsstund en eller to ganger pr. år, avhengig av geografi. Disse treffene arrangeres gjerne på omgang mellom St. Georgs Gildene i ett eller flere distrikt. Tema for treffene kan være høyst forskjellig med foredrag, opptredener og kanskje noe innputt fra Landsgildeledelsen eller Distriktsgildemester. Treffene er av ren sosial karakter og er ment å styrke samhold og fellesskap mellom gildemedlemmene. Landsgildeting arrangeres annet hvert år. Her behandles saker av organisasjonsmessig karakter. Tingsetene forsøkes lagt på ulike steder rundt om i landet og da med stedlige St. Georgs Gilder som tekniske arrangører. Det legges stor vekt på det sosiale og derfor et det et stort antall ledsagere/observatører som deltar i tillegg til gildenes valgte delegater. (Se vedlagte eksempel på en innbydelse bak i heftet.) Gildetreff på landsleirer Det har i en rekke år vært vanlig at det arrangeres Gildetreff i forbindelse med Landsleirer både for Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM speidere. Dette er en samling som holdes etter leirens gudstjeneste på søndag og varer vanligvis i 2 3 timer. Her serveres spekemat med tilbehør, et lite kåseri og helst mange gode speider- og gildesanger. Disse samlingene arrangeres gjerne av et eller flere lokale gilder på leirstedet. Invitasjon til slike treff kunngjøres vanligvis i St. Georg. 15

16 Andre spennende arrangementer det kan være vel verdt å delta på: Nordisk Baltisk gildetreff arrangeres hvert tredje år og går på omgang mellom de nordiskbaltiske landene. Treffene varer vanligvis en liten uke. Europakonferanser arrangeres hvert tredje år. European Forum European Forum i Grossarl, Østerrike ble i 2010 for første gang avholdt på sommeren i stedet for på vinteren som det har vært tidligere. Verdenskonferanser arrangeres hvert tredje år. Se også omtale i Håndbok for St. Georgs Gildene. 16

17 17

18 1. Gnisten St. Georgs Gilde ønsker velkommen til dugnad og Gildemøte på speiderhytta 27.august kl Vi bruker ca. to timer på beising og litt vedsjauing. Ta med arbeidsklær. Anne Lise vil kåsere om naturens skattkammer, som f. eks. sopp og skogsbær. Kaffe og kringler vil selvsagt bli servert. Dere som vant sist må huske å ta med gevinster,. Vi mangler oversikten over de heldige vinnere Med vennlig gildehilsen Eli, Alf, Gerd, Leif Aage og Astrid 18

19 19

20 20

21 1. GNISTEN ST. GEORGS GILDE inviteres til bedriftsbesøk på ASTERO AS en bedrift for arbeidssøkere som vil tilbake til arbeidslivet Onsdag 25. november kl Agenda: Gildesaker Valg Omvisning Mat og kaffe/te Adresse for kvelden: Kometvegen, ved lyskrysset Vinnere fra septembermøtet på Frelsesarmeen var Liv og Magnhild. Hilsen: Eli og Alf, Inger-Anne, Åshild og Harald VELKOMMEN TIL DERE ALLE 21

22 Fredslyset fra Betlehem har kommet til Norge hvert år siden Dette har skjedd gjennom et samarbeid mellom St. Georgs Gildene i Norge og speiderkretser og grupper innen Norges speiderforund og Norges KFUK-KFUM-speidere Fredslyset er opprinnelig tent med den evige flammen i Fødselsgrotten i Betlehem. Flammen, som brenner hele året, er de siste årene blitt passet på i den katolske kirken, Sct. Laurentii i Roskilde i Danmark. Her i fra blir den hentet til Norge hvert år. Deretter blir Fredslyset brakt i etapper med bil og tog til østlandet og sørlandet. Hurtigruta har de siste årene vært med på å bringe lyset nordover til Hammerfest og sørover til Bergen. Lyset blir brukt ved svært mange arrangementer av speidere og gildemedlemmer i adventstiden. Dette er en fin måte å vise at speidere og gildemedlemmer arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 22

23 1. Gnisten St. Georgs Gilde 23

24 24

25 Idébanken Her finner du tips og ideer til møter, turer, m.m. 25

26 EKSEMPEL PÅ ÅRSTEMA: bli kjent med de nordiske land kjenn din by/bygd dette er min hobby ulike religioner og trossamfunn mat fra naturen tradisjonsmat fra fylket hva naturen kan gi oss lokalhistorie naturvern kystkultur Egne ideer og erfaringer: 26

27 KÅSERIER / FOREDRAG / «UNDERVISNING» menneske i det moderne samfunn stortinget fra innsida epidemier og sykdommer før og nå forholdet lege pasient / pasient medmenneske søvnvansker og depresjoner i mørketida alternativ medisin naturmedisin / helsekost kjerringråd kosthold / helse tannhelse matkultur i inn- og utland reklamens makt ungdom før og nå barn og alderdom innvandring flyktningproblematikken konsulent, rådgiver eller bøddel informasjon om ulike typer forsikring besøk av utlendinger som forteller om sitt hjemland de store verdensreligionene kirkesamfunn i Norge Frelsesarmeen og dens arbeid Røde kors og organisasjonens arbeid Frans av Assisi julefeiring i andre land fra livets skyggesider klesdrakter gjennom tidene møbler gjennom tidene 27

28 husdyrhold før og nå FN organisasjon fredsbevarende styrker fosterhjem barnevern om forurensing av luft og vann kompost som ressurs minner fra speiderleire begivenheter fra 2. verdenskrig informasjonssamfunnet skolen i endring slik var det i min barndom våre stavkirker julen og dens betydning gode nyttårsløfter krisesenterets oppgaver media og dens påvirkning på oss forbered deg til pensjonistalderen blomsterkjennskap kombinert med besøk i gartneri eller planteskole brann og vann brannvesenet i tjeneste og forebyggende arbeid Norges historie i 5-års bolker hva var typisk på 60, 70, 80 eller 90 tallet Baden Powell hvem var han fotografiets historie hagestell og blomster ta opp aktuelle tema til diskusjon værmeldinga før og nå gamle værmerker om børs og aksjer tankelivet vårt den frie tanke 28

29 postombringelse før og nå kirkens nødhjelps prosjekter reiseskildringer min hobby kroppsspråk en videregående skole har et stort hjelpeprosjekt hvordan får man elever, lærere og foreldre til å dra i samme retning ved innlånt foredragsholder fra skolen omvisning på lokalt kulturhus være med på en historisk vandring i nærmiljøet med innleid foredragsholder fra historielaget helsesøster mer enn et sprøytestikk Egne ideer og erfaringer: 29

30 SPEIDERKONTAKT-/ENGASJEMENT FOR/MED SPEIDERNE St. Georgsdagen, div. arr. Tenkedagsarrangement St. Georgsmarsjen, turmarsj m/ innlagt demonstrasjon av speideraktiviteter innsamling / bearbeiding av stoff til speiderhistorie dugnad på leirplasser, speiderhytter og hus fellestiltak for å bedre økonomien, eks. messer, utlodning arr. eller være mannskap på speiderkonkurranser innby representanter fra speidergruppene til å fortelle om dagens speiding arr. juletrefest eller grøtfest for speiderne og/ eller lederne økonomisk støtte til for eksempel leirutstyr hyttefuttjeneste på speiderhytter hjelpe til på speiderleire drøfte oppgaver som St. Georgs Gildene kan hjelpe til å løse INNTEKTSGIVENDE TILTAK: utdeling av telefonkataloger bingo salg av juletrær og / eller julenek salgsmesser loppemarked 30

31 NÆRMILJØET: bygninger i vår by «den gamle by» byens historie og vekst elvevandring byvandring bedriftsbesøk besøke lokale kunstnere tradisjon og skikker fortidsminner hva el. hvem har gitt gata eller vegen navn bli kjent med personen bak ulike statuer i nærmiljøet HJELPETJENESTER kjøring av eldre og syke til kirke, møter, sightseeing o.s.v. innsamling av klær, sko og utstyr til hjelpetrengende hyggekveld på aldershjem eller andre institusjoner besøkstjeneste fengsel, sykehus, veksthus, institusjoner støtte til Redd Barna, Unicef, SOS-barnebyer, fjernadopsjon førerhundvenn Norges Blindeforbund hjelpeordninger for eldre og syke delta i aktiviteter på eldresenter, for eksempel turgåing juletrefest for psykisk utviklingshemmede grytevakt for Frelsesarmeen 31

32 KULTUR besøk/ omvisning i ulike typer museer og kunstsamlinger viseaften for eksempel Evert Taube, Alf Prøysen allsang musikkaftener presentasjon av komponisters liv og musikk opplesning presentasjon av forskjellige diktere og deres verk «Mitt yndlingsdikt» alle deltar årstidene i ord og toner jula i ord og toner konsert-, opera- og/ eller teaterbesøk minnesmerker over vår kulturarv fortidsminner årets bøker kombinert med bibliotekbesøk fjell og natur som motiv i norsk malerkunst vår salmeskatt vår kystkultur våre gamle hovedgårder Egne ideer og erfaringer: 32

33 GILDEBEVEGELSEN: St. Georgs Gildene, en internasjonal bevegelse vekst, hvordan få nye medlemmer St. Georgs Gildenes idealer hva vil vi med gildet vårt? samle frimerker til frimerkebanken diskusjonsmøter toleranse hva legger vi i de ulike i speiderloven hvordan virkeliggjøre speider-/gildeidealene i hverdagen vår Egne ideer og erfaringer: 33

34 EKSEMPEL PÅ SPESIELLE MØTER OG ARRANGEMENT Speidermesse Gildeleik Gildespretten Treff for nødskarindianerne Gildemedlem med småbarn Speidermesse: I Molde har de tre St. Georgs Gildene i samarbeid med speiderne arrangert Speidermesse i Rådhusets plenumssal i hele 45 år. Her er det laget salgsbord med et stort utvalg av håndarbeider, det er tombola, lykkebod, basar med mange flotte gevinster, aftentrekning og ikke minst åresalg. De første årene gikk speidermessa over en hel uke og det var bygd opp en komplett speiderleir i rådhusets foajé, hvor vi laget broer, spisested, kjøkken m.v. Alt ble dekorert med furu- og grantrær samt at speiderne samlet sekkevis med mose. De siste årene er messa blitt avholdt over tre dager. Med enklere form for utstilling. Inntektene, som netto har gitt ca. kr ,-, går til vedlikehold og drift av Speidernes Hus i Molde og av «Speiderbo», en romslig hytte som ligger ca. 12 km. fra sentrum. Gildeleik og julegrøt. Dette er arrangement St. Georgs Gildene på Bryn har hatt god erfaring med. Gildeleik er en konkurranse for stedets speidere med mu- 34

35 lighet for overnatting for de som vil det med eller uten telt. Arrangementstedet har variert mellom skogsområder og mer siviliserte steder som for eksempel Skøyenparken. De eldste speiderne har som regel hatt orienteringsløp mens småspeiderne har hatt merkede løyper, men de har også gjennomført rebusløp på sykkel. Postene har dreid seg om de samme tingene som er beskrevet i «Gildespretten». Et år ble det grillet lam på samtlige deltakere, men senere har det blitt pølse og brød det er enklere og ikke så tidkrevende. Selv om arrangementet heter «Gildeleik», er det en lek med et konkurransemoment. Poengsummen til de ulike patruljene blir kunngjort på stedet og alle får deltakerbevis. Hvilken speidergruppe som har vunnet konkurransen blir bekjentgjort på en fest som har fått navnet «Julegildegrøt», en grøtfest for alle med lederansvar i de samme speidergruppene som deltar på «Gildeleik». Den speidergruppa som har vunnet, får et napp i et vandreskjold. «Gildegrøten» har ellers hatt følgende innslag: et kåseri, konkurranse / lek og sang. Gildespretten er et opplegg St. Georgs Gildene i Lier har arrangert for stedets speidere i mange år. Konkurransestedet kan variere, det kan være i skogen, på idrettsbaner, i gamle gruver eller andre utfartssteder i nærheten. Det lages ca. 10 poster som plasseres rundt på arrangementstedet (ca. 3 min. gange mellom hver). Oppgavene varierer fra år til år. Det kan være pilkast, klatring, livlinekast, knuter, førstehjelp, kart og kompass, bestemmelse av sopp eller andre vekster, fugler og fugle- 35

36 låter, lokalkunnskap, speiderhistorikk, kims lek, iakttakelse, bestemmelse av vekt, lengde, høyde og antall o.s.v. Løypa er merket med merkebånd. Gildemedlemmene er postmannskap. Før start blir alle patruljene registrert og gitt startnummer. Før start tar alle postdommerne med en patrulje til sin post og alle starter på et bestemt klokkeslett. Postdommerne fører på sine skjemaer poeng fra Patruljen går fra post til post i stigende nummerrekkefølge til de har vært gjennom hele løype. Til slutt samler en alle skjemaer fra postdommerne og summerer. Alle deltakerne får diplom mens beste patrulje får et vandretinnfat til å henge opp i møtelokalet. TREFF FOR NØDSKARINDIANERNE 1. St. Georgs Gilde i Molde har lagt et møte i året til «Speiderhytta» 12 km. fra Molde. Tilfeldigvis er «Speiderhytta» bygget på tuftene til en gammel øde gård som hadde fått sitt navn etter «den rene sveltihel», nemlig «Nødskaret». Ansvaret for planlegging og gjennomføring av utemøtene går på omgang i gruppene. Gruppene ble i sin tid døpt til «Nødskarsindianerne». De andre gildesøsknene blir satt på prøver som består av harmløse speiderkonkurranser. «Nødskarsindianerne» gir «karakterer» og bestått prøve resulterer i årets fargesprakende fjær. Etter mange år, er det blitt en verdig hodepryd. Hensikten er at vi skal føle oss som et annet menneske, og nettopp dette påfunnet med fjærene er med på å løse oss fra hverdagsmennesket. Kvelden avsluttes med leirbål og sang. 36

37 HVORDAN KAN EN KOMBINERE DET Å VÆRE GILDEMEDLEM MED DET Å HA SMÅ BARN? 2. ROMERIKE OG 5. KOLBOTN FORTELLER FØLGENDE: Da 2. Romerike St. Georgs Gilde ble startet, hadde medlemmene små barn og det var naturlig å ta utgangspunkt i hva barna ville være med på. St. Georgs dag og Fellowship dagen feires sammen med de andre gildene i nærområdet. Deres egen aktivitetsplan for et år så slik ut: August : Familieleir på Tredalen på Hvaler, hver familie blir så lenge det passer for dem 22. aug: Tur til smaragdgruvene i Feiring 12. okt.: Årsmøte med tradisjonelle årsmøtesaker 12. nov.: Fårikållag for de voksne i et av hjemmene er huset stort samles barna til egen fest i samme hus, hvis ikke samles de i et annet hjem og har eget opplegg der. Noen av barna er så store at de kan ta vare på de minste. 19. des.: Juletur med Tertitten (tog) med pepperkaker og gløgg undervegs. Dagen avsluttes med grøtfest. 23. jan.: Skøytedag 10. febr.: Badeland 13. mars: Skidag med steking av pinnebrød 14. april: Bowling med middag på McDonalds 37

38 De prøver å få til en kulturell opplevelse i året som er bare for voksne. Mange av arrangementene er åpne for venners venner kanskje de gjennom å være med på ulike arrangement kan bli gildemedlemmer med tiden. 5. Kolbotn hadde også overnattingsturer der hele familien deltok fra starten av, gjerne to ganger i året. Overnattingen kunne være i telt eller hytte. Det ble mye fisking, grilling og vaffelsteking. Disse turene har skapt et veldig godt samhold blant barna. De har fått et unikt forhold til gildemedlemmene og vet at de har mange trygge voksne som er der for barna i det daglige om de skulle trenge hjelp til noe. (Etter hvert har turmålene endret seg nå drar de voksne på utenlandsturer sammen.) 38

39 EKSEMPEL PÅ TERMINLISTE: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: August: September: Oktober: November: Desember: Årsmøtet, her legger vi terminliste setter opp grupper og tar opp andre saker som er aktuelle Gildemøte Gildelight arangement tur Gildemøte Gildemøte St. Georgsdagen Gildemøte Sommerfest Hyggekveld på Bjørkås (aldershjem) Den gyldne badehette møte (fast arrangør) Gildetur (blir av og til tatt bort hvis det er mye program) Gildemøte Gildelight tur til utlandet Kulturkveld Fellowshipdagen som feires felles i distriktet Hyggekveld på Bjørkås (aldershjem) Høstfest Julemøte 39

40 Nyttige adresser: St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo E-post: Hjemmeside: Postadresse: Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Telefon: Distriktsgildemester: Navn: Adresse: Telefon: E-post: 40

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA ODIN EVALUERING FRA NOVEMBER MÅNEDENS FOKUS

MÅNEDSBREV FRA ODIN EVALUERING FRA NOVEMBER MÅNEDENS FOKUS MÅNEDSBREV FRA ODIN EVALUERING FRA NOVEMBER MÅNEDENS FOKUS Vi har hatt fokus på kroppen vår. Vi har hatt gode samtaler med barna om hvordan kroppen fungerer og hvilken funksjon forskjellige kroppsdeler

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 Norsk grunnkurs i 1.hjelp Sikkerhet på tur Praktisk speiderledelse Trinn

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet Mandag 18.8.: Skolestart kl. 10:15, ved hovedinngangen. Alle ønskes velkommen til et nytt skoleår. Fellessamling i salen, hvor den nye 2. klassen blir ønsket velkommen av sin klasselærer og tatt imot av

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Periodeplan september-november 2016

Periodeplan september-november 2016 Periodeplan september-november 2016 Rogna. Hei og vel møtt til et nytt barnehageår! Velkommen tilbake etter sommeren og en ekstra velkommen til Thea, Ava Emilie, Jacob og Synne med foreldre, som er helt

Detaljer

Evaluering av Oktober og November

Evaluering av Oktober og November Evaluering av Oktober og November Denne perioden har hatt meget skiftende vær og vi har fått kjenne på de fleste årstidene. Vi har vært mye ute på formiddagene - både på tur utenfor barnehagen og på barnehagens

Detaljer

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer:

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer: Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 - Norsk grunnkurs i 1.hjelp - Sikkerhet på tur -Praktisk speiderledelse

Detaljer

Terminliste Vinter og vår 2015 for Bodinspeiderne

Terminliste Vinter og vår 2015 for Bodinspeiderne / ' ' Terminliste Vinter og vår 2015 for Bodinspeiderne JANUAR 2015 En speider er full av oppfinnsomhet. Han finner utveier ved enhver vanskelighet og ubehagelighet Lederne Planleggingsmøte for våren 2015.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med.

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med. Asker 2014 - Tett på I sommer var mange av oss på leir i Stavanger, sammen med 12 000 speidere. Allerede til sommeren er det klart for en ny storleir. Asker 2014 kan kanskje samle over 8000 andre engasjerte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Desember-brev fra Tigergutt

Desember-brev fra Tigergutt Desember-brev fra Tigergutt Først litt om måneden som har vært. November har vært en måned med masse fint vær, så vi har kunnet bruke uteområdene i barnehagen mye. Vi har også vært på turer i nærmiljøet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Månedsbrev For Litlaland Desember:

Månedsbrev For Litlaland Desember: Månedsbrev For Litlaland Desember: Vi har kommet til desember en måned fylt med tradisjoner, gode lukter og arbeidsomme små og store.. For å skape mest mulig hygge i adventstiden prøver vi i barnehagen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Informasjon om Norges speiderforbunds landsleir Utopia 4. 11.juli 2009, Åndalsnes Bønes speidertropp på landsleir 3. 11. juli Utopia Norges speiderforbunds landsleir 2009, Åndalsnes 2 Landsleir 2009 >

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER Ja da var også november passert, og vi går inn i julemåneden og en koselig førjulstid i barnehagen. Men først vil vi fortelle litt om hva vi har gjort i november

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, 2015. Hei alle sammen! April måned er også forbi og våren er endelig på plass. Vi har hatt mye fint vær og tilbragt mye tid ute i barnehagen. Barna lærer å kle på

Detaljer

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar Invitasjon Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar MARSIMARTNAN ER EN AV TRØNDELAGS STØRSTE BEGIVENHETER VINTERSTID Påmelding snarest

Detaljer

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktige telefon nr: Kontoret: 51 74 11 60 Avdelingen: 51 74 11 62 / 407 10 472 Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1.mai Arbeidernes dag. holder stengt. 2.mai Kor Lekegrupper

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Foreldrekontakt og hva nå?

Foreldrekontakt og hva nå? FAU Damsgård skole juni 2011 Foreldrekontakt og hva nå? Har du planer om å melde deg som foreldrekontakt, men er litt usikker på hva du egentlig begir deg inn på? Eller er du kanskje allerede valgt som

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Gratis Minifolkehøgskole 30.Juli-10 august 2012

Gratis Minifolkehøgskole 30.Juli-10 august 2012 Gratis Minifolkehøgskole 30.Juli-10 august 2012 Spesialtilbud til ungdommer i Nord Trøndelag Skogn folkehøgskole vil med dette invitere utvalgte ungdommer i Nord Trøndelag til «minifolkehøgskole» i perioden

Detaljer