1. Gnisten St. Georgs Gilde ideer fra idébanken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Gnisten St. Georgs Gilde + 140 ideer fra idébanken"

Transkript

1 Tips til: Aktivitetsplan for 1. Gnisten St. Georgs Gilde ideer fra idébanken

2 Kjære gildevenn! «Vi savner forslag til møter og aktiviteter i Gildet vårt». Dette er utsagn vi ofte hører og kanskje i særlig grad fra nystartede St Georgs Gilder, men også fra mer veletablerte Gilder som mener at de er gått «tom for ideer». I dette heftet vil vi presentere forslag til aktiviteter for et år i 1. Gnisten St. Georgs Gilde. Forslagene har vi i hovedsak hentet fra Gildenes årsrapporter og som vi ser er det stor kreativitet rundt omkring i «Gildenorge». Det vitner om et utrolig stort mangfold blant våre gildemedlemmer. Vi har også tatt inn noen forslag til «invitasjoner» til møtene. Vi vet jo alle at det er mange som ønsker vår oppmerksomhet og derfor er det viktig å lage en innbydelse som kan virke interessant og kanskje også pirre nysgjerrigheten. Det skal være attraktivt å delta på gildemøtet, noe vi skal glede oss til. Her kan du bare velge og vrake. I heftet har vi også tatt med utdrag fra vedtekter/retningslinjer for obligatoriske møter. Idebanken har vi bygd opp i ni idéområder: Årstema...side 26 Kåseri/foredrag Speiderkontakt-/engasjement Inntektsgivende tiltak Nærmiljøet Hjelpetjenester Kultur Gildebevegelsen Eksempel på spesielle møter og arrangement Vi håper at dette lille heftet kan være til inspirasjon for ditt St. Georgs Gilde. Kanskje kan dere gi oss en liten tilbakemelding med forslag til et framtidig hefte? (Tipsene finnes også på internett, Hilsen Informasjonskomiteen 2

3 Vi tar med noen gode tanker om hva gildeglede er: Gildeglede er... å være sammen i hyggelig krets å føle stemning og høytid å føle seg trygg blant venner å være ekte der å lære nye steder å kjenne å forstå hvorledes andre lever å drøfte problemer som opptar oss å ha det moro sammen å jobbe for en god sak å gjøre noe for andre å glede ensomme å hjelpe dem som har det vanskelig å berike ved å være sammen å føle at en gir noe å føle at en selv får noe å vokse som menneske Opplever du disse gildegleder? Gjør du ditt for at også andre skal få oppleve dem? John Erik Christensen 3

4 Fra Normalvedtektene for Gildene: 3 om valg (VALGMØTE AVHOLDES I NOVEMBER): Gildeledelsen kan bestå av gildemester, visegildemester, gildesekretær og gildekasserer. Ingen bør sitte i gildeledelsen mer enn 6 år sammenhengende. Gildemester velges ved særskilt valg for ett år av gangen, og kan gjenvelges. De øvrige medlemmer velges for to år av gangen, i det ett medlem trer ut hvert år. Fratredende medlem kan velges inn i gildeledelsen igjen etter å ha vært ute i ett år. 4 Saker til Gildetinget (årsmøte): Gildeting avholdes innen utgangen av januar etter skriftlig innkalling med en ukes varsel og med angivelse av de saker som ønskes behandlet. På Gildeting behandles årsberetning og regnskap for det foregående år, samt årsplan, budsjett og valg for det kommende år. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet foretas omvalg. Stemmerett i Gildetinget har alle medlemmer som har betalt siste års kontingent. Innen 15. februar sender St. Georgs Gildet sin årsrapport på fastsatt skjema til Landsgildeledelsen. 4

5 Vi ønsker velkommen til Gildeting i gildesalen onsdag 28. januar kl Åpning og 5. minutter St. Georg Gildesaker: Årsmelding og regnskap Vi diskuterer styrets forslag til årsprogram Styrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent Oppnevning av komiteer Andre saker: Dagny og Per har fremmet forslag om at vi skaffer oss et vennskapsgilde. God bevertning / Åresalg Vinnerne fra forrige møte: Liv, Karin, John og Sigurd husker å ta med gevinster. Gildeledelsen 5

6 22. Tenkedagen Initiativet til en verdensdag for jentespeidere ble introdusert i 1926 under den fjerde Verdenskonferanse i USA. Ideen var at en dag i året skulle vi fokusere på at vi tilhører en verdensomspennende forening og at vi skulle reflektere over det. Datoen som ble valgt var 22. februar, fødselsdagen til både Olave og Robert Baden Powell. I 1999 ble det offisielle navnet til Tenkedagen forandret til «World Thinking Day» for å understreke verdensaspektet til Tenkedagen. Hvordan dagen blir markert varierer fra land til land og mellom speidergrupper i hvert enkelt land. Felles for feiringen er at vi tilhører en verdensomspennede organisasjon. TENKEDAG Vi eier den sammen den dagen du vet - da tenner vi flammen på hver våre sted. Min flamme skal skinne for deg der du bor - din flamme skal lyse for meg i mitt spor. Der speidere finnes rundt hele vår jord er loven og løftet forpliktende ord. 6

7 7

8 HUSK Påmelding til Landsgildetinget / gildemestermøte 8

9 Onsdag 1. april, kl. 19:00 9

10 St. Georgs dag St. Georgs dagen er 23. april. På denne dagen fornyer speiderne sitt speiderløfte. Dagen feires til minne om helgenridderen St. Georg. Et gammelt sagn forteller at han kjempet mot en ildsprutende drake for å redde livet til en vakker prinsesse. Dette er symbolet på St. Georgs kamp mot det som er dårlig og ondt (draken), og for det som er godt, edelt og sant (prinsessen) Gildemøte St. Georgs dag De fleste St. Georgs Gildene arrangerer Gildemøter/fest hvor speiderledere blir invitert til å delta. Dette er en flott anledning til å profilere Gildearbeidet ovenfor speiderne og til å bli godt kjent med hverandre. På disse møtene/festene er det også vanlig å foreta en innsamling/ utlodning til inntekt for St. Georgsfondet. St. Georgsfondet ble opprettet til fordel for speider- og gildesaken med en startkapital på kr ,-. Bidrag kan ytes til: tiltak for speidersaken tiltak som SGGN vil gjennomføre til beste for speidersaken spesielle tiltak for å styrke gildearbeidet i Norge spesielle tiltak for å støtte speider- og gildearbeidet i vanskeligstilte land I tillegg til en kontingent på kr. 5,- pr. gildemedlem pr. år, er en avhengig av at det blir gitt pengegaver for at en skal ha midler å bevilge til ulike gode formål. Småspeiderløp I Molde har 3. St. Georgs Gildet årlig arrangert småspeiderløp. Dette går på ulike aktiviteter/konkurranser for småspeiderne og vinnerpatruljen belønnes med andel i «Lansen» et vandretrofé som det er stor stas å få beholde fram til neste års arrangement. 10

11 11

12 12

13 Da er det dugnad på speiderhuset! Møtet i mai er forbeholdt dugnad på speiderhuset. Her skal det vaskes i kjøkken og sal, det skal males vinduer og det skal repareres «vaklevorne» stoler. Utvendig skal det beises, spyles og ryddes. Det vil være etterfølgende gildemøte med aktuelle saker og selvfølgelig skal vi ha noe godt å spise. Vi får også besøk av troppsleder Finn Gustavsen og gruppeleder Maria Glad. De skal orientere om dagens speiderarbeid og den forestående gruppeleiren. Her vil de gjerne ha litt hjelp fra gildet vårt. 13

14 BLÅTUR årets høydepunkt? Det er igjen tid for årets «blåtur» i 1. Gnisten St. Georgs Gilde. Fjorårets tur gikk som dere husker til Høvringen hvor vi overnattet på Fjellstua og de aller tøffeste i medbrakte telt. I år vil turen gå til sjøen et eller annet sted. Vi møtes på speiderhuset fredag kl og vil være tilbake søndag ca. kl Som vanlig er det mulighet for å ta med barn og barnebarn. Slår vi fjorårets rekord som var 85 % oppmøte? Bestemmelsesstedet har oppbygde gapahuker, teltplasser og griller. Hver enkelt tar med utstyr og mat for den tiden vi blir borte. Vi legger opp til grilling begge kveldene. De som ikke vil benytte gapahukene, må ta med telt til overnattingen. Med hilsen Gildeledelsen 14

15 Distriktstreff En gang pr. år samles vanligvis gilder i et eller flere gildedistrikt til distriktstreff/samling. Enkelte steder arrangeres dette over to dager, men de aller fleste møtes en ettermiddag eller kveldsstund en eller to ganger pr. år, avhengig av geografi. Disse treffene arrangeres gjerne på omgang mellom St. Georgs Gildene i ett eller flere distrikt. Tema for treffene kan være høyst forskjellig med foredrag, opptredener og kanskje noe innputt fra Landsgildeledelsen eller Distriktsgildemester. Treffene er av ren sosial karakter og er ment å styrke samhold og fellesskap mellom gildemedlemmene. Landsgildeting arrangeres annet hvert år. Her behandles saker av organisasjonsmessig karakter. Tingsetene forsøkes lagt på ulike steder rundt om i landet og da med stedlige St. Georgs Gilder som tekniske arrangører. Det legges stor vekt på det sosiale og derfor et det et stort antall ledsagere/observatører som deltar i tillegg til gildenes valgte delegater. (Se vedlagte eksempel på en innbydelse bak i heftet.) Gildetreff på landsleirer Det har i en rekke år vært vanlig at det arrangeres Gildetreff i forbindelse med Landsleirer både for Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM speidere. Dette er en samling som holdes etter leirens gudstjeneste på søndag og varer vanligvis i 2 3 timer. Her serveres spekemat med tilbehør, et lite kåseri og helst mange gode speider- og gildesanger. Disse samlingene arrangeres gjerne av et eller flere lokale gilder på leirstedet. Invitasjon til slike treff kunngjøres vanligvis i St. Georg. 15

16 Andre spennende arrangementer det kan være vel verdt å delta på: Nordisk Baltisk gildetreff arrangeres hvert tredje år og går på omgang mellom de nordiskbaltiske landene. Treffene varer vanligvis en liten uke. Europakonferanser arrangeres hvert tredje år. European Forum European Forum i Grossarl, Østerrike ble i 2010 for første gang avholdt på sommeren i stedet for på vinteren som det har vært tidligere. Verdenskonferanser arrangeres hvert tredje år. Se også omtale i Håndbok for St. Georgs Gildene. 16

17 17

18 1. Gnisten St. Georgs Gilde ønsker velkommen til dugnad og Gildemøte på speiderhytta 27.august kl Vi bruker ca. to timer på beising og litt vedsjauing. Ta med arbeidsklær. Anne Lise vil kåsere om naturens skattkammer, som f. eks. sopp og skogsbær. Kaffe og kringler vil selvsagt bli servert. Dere som vant sist må huske å ta med gevinster,. Vi mangler oversikten over de heldige vinnere Med vennlig gildehilsen Eli, Alf, Gerd, Leif Aage og Astrid 18

19 19

20 20

21 1. GNISTEN ST. GEORGS GILDE inviteres til bedriftsbesøk på ASTERO AS en bedrift for arbeidssøkere som vil tilbake til arbeidslivet Onsdag 25. november kl Agenda: Gildesaker Valg Omvisning Mat og kaffe/te Adresse for kvelden: Kometvegen, ved lyskrysset Vinnere fra septembermøtet på Frelsesarmeen var Liv og Magnhild. Hilsen: Eli og Alf, Inger-Anne, Åshild og Harald VELKOMMEN TIL DERE ALLE 21

22 Fredslyset fra Betlehem har kommet til Norge hvert år siden Dette har skjedd gjennom et samarbeid mellom St. Georgs Gildene i Norge og speiderkretser og grupper innen Norges speiderforund og Norges KFUK-KFUM-speidere Fredslyset er opprinnelig tent med den evige flammen i Fødselsgrotten i Betlehem. Flammen, som brenner hele året, er de siste årene blitt passet på i den katolske kirken, Sct. Laurentii i Roskilde i Danmark. Her i fra blir den hentet til Norge hvert år. Deretter blir Fredslyset brakt i etapper med bil og tog til østlandet og sørlandet. Hurtigruta har de siste årene vært med på å bringe lyset nordover til Hammerfest og sørover til Bergen. Lyset blir brukt ved svært mange arrangementer av speidere og gildemedlemmer i adventstiden. Dette er en fin måte å vise at speidere og gildemedlemmer arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 22

23 1. Gnisten St. Georgs Gilde 23

24 24

25 Idébanken Her finner du tips og ideer til møter, turer, m.m. 25

26 EKSEMPEL PÅ ÅRSTEMA: bli kjent med de nordiske land kjenn din by/bygd dette er min hobby ulike religioner og trossamfunn mat fra naturen tradisjonsmat fra fylket hva naturen kan gi oss lokalhistorie naturvern kystkultur Egne ideer og erfaringer: 26

27 KÅSERIER / FOREDRAG / «UNDERVISNING» menneske i det moderne samfunn stortinget fra innsida epidemier og sykdommer før og nå forholdet lege pasient / pasient medmenneske søvnvansker og depresjoner i mørketida alternativ medisin naturmedisin / helsekost kjerringråd kosthold / helse tannhelse matkultur i inn- og utland reklamens makt ungdom før og nå barn og alderdom innvandring flyktningproblematikken konsulent, rådgiver eller bøddel informasjon om ulike typer forsikring besøk av utlendinger som forteller om sitt hjemland de store verdensreligionene kirkesamfunn i Norge Frelsesarmeen og dens arbeid Røde kors og organisasjonens arbeid Frans av Assisi julefeiring i andre land fra livets skyggesider klesdrakter gjennom tidene møbler gjennom tidene 27

28 husdyrhold før og nå FN organisasjon fredsbevarende styrker fosterhjem barnevern om forurensing av luft og vann kompost som ressurs minner fra speiderleire begivenheter fra 2. verdenskrig informasjonssamfunnet skolen i endring slik var det i min barndom våre stavkirker julen og dens betydning gode nyttårsløfter krisesenterets oppgaver media og dens påvirkning på oss forbered deg til pensjonistalderen blomsterkjennskap kombinert med besøk i gartneri eller planteskole brann og vann brannvesenet i tjeneste og forebyggende arbeid Norges historie i 5-års bolker hva var typisk på 60, 70, 80 eller 90 tallet Baden Powell hvem var han fotografiets historie hagestell og blomster ta opp aktuelle tema til diskusjon værmeldinga før og nå gamle værmerker om børs og aksjer tankelivet vårt den frie tanke 28

29 postombringelse før og nå kirkens nødhjelps prosjekter reiseskildringer min hobby kroppsspråk en videregående skole har et stort hjelpeprosjekt hvordan får man elever, lærere og foreldre til å dra i samme retning ved innlånt foredragsholder fra skolen omvisning på lokalt kulturhus være med på en historisk vandring i nærmiljøet med innleid foredragsholder fra historielaget helsesøster mer enn et sprøytestikk Egne ideer og erfaringer: 29

30 SPEIDERKONTAKT-/ENGASJEMENT FOR/MED SPEIDERNE St. Georgsdagen, div. arr. Tenkedagsarrangement St. Georgsmarsjen, turmarsj m/ innlagt demonstrasjon av speideraktiviteter innsamling / bearbeiding av stoff til speiderhistorie dugnad på leirplasser, speiderhytter og hus fellestiltak for å bedre økonomien, eks. messer, utlodning arr. eller være mannskap på speiderkonkurranser innby representanter fra speidergruppene til å fortelle om dagens speiding arr. juletrefest eller grøtfest for speiderne og/ eller lederne økonomisk støtte til for eksempel leirutstyr hyttefuttjeneste på speiderhytter hjelpe til på speiderleire drøfte oppgaver som St. Georgs Gildene kan hjelpe til å løse INNTEKTSGIVENDE TILTAK: utdeling av telefonkataloger bingo salg av juletrær og / eller julenek salgsmesser loppemarked 30

31 NÆRMILJØET: bygninger i vår by «den gamle by» byens historie og vekst elvevandring byvandring bedriftsbesøk besøke lokale kunstnere tradisjon og skikker fortidsminner hva el. hvem har gitt gata eller vegen navn bli kjent med personen bak ulike statuer i nærmiljøet HJELPETJENESTER kjøring av eldre og syke til kirke, møter, sightseeing o.s.v. innsamling av klær, sko og utstyr til hjelpetrengende hyggekveld på aldershjem eller andre institusjoner besøkstjeneste fengsel, sykehus, veksthus, institusjoner støtte til Redd Barna, Unicef, SOS-barnebyer, fjernadopsjon førerhundvenn Norges Blindeforbund hjelpeordninger for eldre og syke delta i aktiviteter på eldresenter, for eksempel turgåing juletrefest for psykisk utviklingshemmede grytevakt for Frelsesarmeen 31

32 KULTUR besøk/ omvisning i ulike typer museer og kunstsamlinger viseaften for eksempel Evert Taube, Alf Prøysen allsang musikkaftener presentasjon av komponisters liv og musikk opplesning presentasjon av forskjellige diktere og deres verk «Mitt yndlingsdikt» alle deltar årstidene i ord og toner jula i ord og toner konsert-, opera- og/ eller teaterbesøk minnesmerker over vår kulturarv fortidsminner årets bøker kombinert med bibliotekbesøk fjell og natur som motiv i norsk malerkunst vår salmeskatt vår kystkultur våre gamle hovedgårder Egne ideer og erfaringer: 32

33 GILDEBEVEGELSEN: St. Georgs Gildene, en internasjonal bevegelse vekst, hvordan få nye medlemmer St. Georgs Gildenes idealer hva vil vi med gildet vårt? samle frimerker til frimerkebanken diskusjonsmøter toleranse hva legger vi i de ulike i speiderloven hvordan virkeliggjøre speider-/gildeidealene i hverdagen vår Egne ideer og erfaringer: 33

34 EKSEMPEL PÅ SPESIELLE MØTER OG ARRANGEMENT Speidermesse Gildeleik Gildespretten Treff for nødskarindianerne Gildemedlem med småbarn Speidermesse: I Molde har de tre St. Georgs Gildene i samarbeid med speiderne arrangert Speidermesse i Rådhusets plenumssal i hele 45 år. Her er det laget salgsbord med et stort utvalg av håndarbeider, det er tombola, lykkebod, basar med mange flotte gevinster, aftentrekning og ikke minst åresalg. De første årene gikk speidermessa over en hel uke og det var bygd opp en komplett speiderleir i rådhusets foajé, hvor vi laget broer, spisested, kjøkken m.v. Alt ble dekorert med furu- og grantrær samt at speiderne samlet sekkevis med mose. De siste årene er messa blitt avholdt over tre dager. Med enklere form for utstilling. Inntektene, som netto har gitt ca. kr ,-, går til vedlikehold og drift av Speidernes Hus i Molde og av «Speiderbo», en romslig hytte som ligger ca. 12 km. fra sentrum. Gildeleik og julegrøt. Dette er arrangement St. Georgs Gildene på Bryn har hatt god erfaring med. Gildeleik er en konkurranse for stedets speidere med mu- 34

35 lighet for overnatting for de som vil det med eller uten telt. Arrangementstedet har variert mellom skogsområder og mer siviliserte steder som for eksempel Skøyenparken. De eldste speiderne har som regel hatt orienteringsløp mens småspeiderne har hatt merkede løyper, men de har også gjennomført rebusløp på sykkel. Postene har dreid seg om de samme tingene som er beskrevet i «Gildespretten». Et år ble det grillet lam på samtlige deltakere, men senere har det blitt pølse og brød det er enklere og ikke så tidkrevende. Selv om arrangementet heter «Gildeleik», er det en lek med et konkurransemoment. Poengsummen til de ulike patruljene blir kunngjort på stedet og alle får deltakerbevis. Hvilken speidergruppe som har vunnet konkurransen blir bekjentgjort på en fest som har fått navnet «Julegildegrøt», en grøtfest for alle med lederansvar i de samme speidergruppene som deltar på «Gildeleik». Den speidergruppa som har vunnet, får et napp i et vandreskjold. «Gildegrøten» har ellers hatt følgende innslag: et kåseri, konkurranse / lek og sang. Gildespretten er et opplegg St. Georgs Gildene i Lier har arrangert for stedets speidere i mange år. Konkurransestedet kan variere, det kan være i skogen, på idrettsbaner, i gamle gruver eller andre utfartssteder i nærheten. Det lages ca. 10 poster som plasseres rundt på arrangementstedet (ca. 3 min. gange mellom hver). Oppgavene varierer fra år til år. Det kan være pilkast, klatring, livlinekast, knuter, førstehjelp, kart og kompass, bestemmelse av sopp eller andre vekster, fugler og fugle- 35

36 låter, lokalkunnskap, speiderhistorikk, kims lek, iakttakelse, bestemmelse av vekt, lengde, høyde og antall o.s.v. Løypa er merket med merkebånd. Gildemedlemmene er postmannskap. Før start blir alle patruljene registrert og gitt startnummer. Før start tar alle postdommerne med en patrulje til sin post og alle starter på et bestemt klokkeslett. Postdommerne fører på sine skjemaer poeng fra Patruljen går fra post til post i stigende nummerrekkefølge til de har vært gjennom hele løype. Til slutt samler en alle skjemaer fra postdommerne og summerer. Alle deltakerne får diplom mens beste patrulje får et vandretinnfat til å henge opp i møtelokalet. TREFF FOR NØDSKARINDIANERNE 1. St. Georgs Gilde i Molde har lagt et møte i året til «Speiderhytta» 12 km. fra Molde. Tilfeldigvis er «Speiderhytta» bygget på tuftene til en gammel øde gård som hadde fått sitt navn etter «den rene sveltihel», nemlig «Nødskaret». Ansvaret for planlegging og gjennomføring av utemøtene går på omgang i gruppene. Gruppene ble i sin tid døpt til «Nødskarsindianerne». De andre gildesøsknene blir satt på prøver som består av harmløse speiderkonkurranser. «Nødskarsindianerne» gir «karakterer» og bestått prøve resulterer i årets fargesprakende fjær. Etter mange år, er det blitt en verdig hodepryd. Hensikten er at vi skal føle oss som et annet menneske, og nettopp dette påfunnet med fjærene er med på å løse oss fra hverdagsmennesket. Kvelden avsluttes med leirbål og sang. 36

37 HVORDAN KAN EN KOMBINERE DET Å VÆRE GILDEMEDLEM MED DET Å HA SMÅ BARN? 2. ROMERIKE OG 5. KOLBOTN FORTELLER FØLGENDE: Da 2. Romerike St. Georgs Gilde ble startet, hadde medlemmene små barn og det var naturlig å ta utgangspunkt i hva barna ville være med på. St. Georgs dag og Fellowship dagen feires sammen med de andre gildene i nærområdet. Deres egen aktivitetsplan for et år så slik ut: August : Familieleir på Tredalen på Hvaler, hver familie blir så lenge det passer for dem 22. aug: Tur til smaragdgruvene i Feiring 12. okt.: Årsmøte med tradisjonelle årsmøtesaker 12. nov.: Fårikållag for de voksne i et av hjemmene er huset stort samles barna til egen fest i samme hus, hvis ikke samles de i et annet hjem og har eget opplegg der. Noen av barna er så store at de kan ta vare på de minste. 19. des.: Juletur med Tertitten (tog) med pepperkaker og gløgg undervegs. Dagen avsluttes med grøtfest. 23. jan.: Skøytedag 10. febr.: Badeland 13. mars: Skidag med steking av pinnebrød 14. april: Bowling med middag på McDonalds 37

38 De prøver å få til en kulturell opplevelse i året som er bare for voksne. Mange av arrangementene er åpne for venners venner kanskje de gjennom å være med på ulike arrangement kan bli gildemedlemmer med tiden. 5. Kolbotn hadde også overnattingsturer der hele familien deltok fra starten av, gjerne to ganger i året. Overnattingen kunne være i telt eller hytte. Det ble mye fisking, grilling og vaffelsteking. Disse turene har skapt et veldig godt samhold blant barna. De har fått et unikt forhold til gildemedlemmene og vet at de har mange trygge voksne som er der for barna i det daglige om de skulle trenge hjelp til noe. (Etter hvert har turmålene endret seg nå drar de voksne på utenlandsturer sammen.) 38

39 EKSEMPEL PÅ TERMINLISTE: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: August: September: Oktober: November: Desember: Årsmøtet, her legger vi terminliste setter opp grupper og tar opp andre saker som er aktuelle Gildemøte Gildelight arangement tur Gildemøte Gildemøte St. Georgsdagen Gildemøte Sommerfest Hyggekveld på Bjørkås (aldershjem) Den gyldne badehette møte (fast arrangør) Gildetur (blir av og til tatt bort hvis det er mye program) Gildemøte Gildelight tur til utlandet Kulturkveld Fellowshipdagen som feires felles i distriktet Hyggekveld på Bjørkås (aldershjem) Høstfest Julemøte 39

40 Nyttige adresser: St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo E-post: Hjemmeside: Postadresse: Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Telefon: Distriktsgildemester: Navn: Adresse: Telefon: E-post: 40

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer