B i l b r a n sjens eget fagblad årgang nr Suksess på Storefjell Mekka for verkstedutstyr Rømcke vurderer oppfølging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 10-2008. Suksess på Storefjell Mekka for verkstedutstyr Rømcke vurderer oppfølging."

Transkript

1 ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad årgang nr Suksess på Storefjell Mekka for verkstedutstyr Rømcke vurderer oppfølging NM i yrkesfag

2 DET NYE BATTERIPROGRAMMET SONNAK EVOLUTION Utformet for å tilfredsstille alle kjørebehov Motorens størrelse og type Utstyr Kjøreforhold Klima Energikravene har i enkelte moderne kjøretøyer økt med opptil 300 prosent i senere år. Når man skal velge riktig batteri, er det ikke lenger nok å bare se på motorens eller kjøretøyets størrelse. Derfor har Sonnak lansert programmet Sonnak Evolution. Det er et unikt program basert på analyse av fi re behovskategorier hos kjøretøyet, som hjelper deg å velge det batteriet som passer dine kunders behov best. Du fi nner mer informasjon om programmet på By Exide Technologies

3 Innhold 4 Aktuelt 8 Norges største tungbilanlegg åpnet 10 Statsbudsjettet Rømcke lettet vurderer oppfølging 16 T-Forden er Ny NBF-medarbeider: Jeg brenner for bransjen 20 Lakk: Redusér fargeproblemene 24 Storefjell 28 Yrkes-NM 32 På tur til Paris 34 Helse, miljø og sikkerhet 37 Medlemsfordeler 38 Advokatene svarer 40 Automechanika 44 Biler og utstyr 48 Bransjenytt Bilbransjen Utgitt av Norges Bilbransjeforbunds Servicekontor Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Drammensveien 97, 0273 Oslo Tlf: Telefaks: E-post: Redaktør Svein-Erik Tosterud, tlf Annonsesjef: Leif J. Kneppen, tlf Årsabonnement: Innenlands kr 460,- Utenlands kr 480,- Layout og produksjon: Jan Almås Forslag til statsbudsjett 2009 Ikke uventet foreslo regjeringen å øke alle avgifter med 3 % som tilsvarer den generelle prisstigningen. Bransjen hadde i tillegg til dette regnet med at kjøretøy som slipper ut mindre enn 120 g/km CO2 ville få en avgiftslette, og kjøretøy som slipper ut mer ville få en avgiftsøkning. Slik gikk det også. Men malen for avgiftslettelsen ble nok noe annerledes enn det mange hadde forestilt seg. For hvert gram CO2-utslipp under 120 g/km så gis det et avgiftsfradrag på kr. 500,- I tillegg foreslås det å sette avgiftssatsen som gjelder i intervallet mellom 0 og 120 g/km til 0 kroner pr gram. For å unngå at enkelte kjøretøy som har et «ekstremt» lavt CO2 utslipp skal kunne få en negativ engangsavgift, så blir det lagt inn en begrensing. Dette er vel og bra. Men for kjøretøy som slipper ut fra 121 til 140 g/km foreslås det en økning på hele 18,6 %. Dette kan ikke være riktig. Nettopp i dette segmentet finner vi mange typiske familiebiler, som i stor grad vil bidra til å få det samlede CO2-utslippet ned. At de skal få en så stor økning, mens kjøretøy med henholdsvis utslipp på 141 til 160 g/km og 161 til 180 g/km skal få en økning på 10 % og 7 %, synes urimelig. Videre foreslås det å innføre et nytt avgiftstrinn for kjøretøy med et CO2-utslipp på mer enn 250 g/km for å bidra til avgiftsletten for kjøretøy med utslipp under 120 g/km. D ette var heller ikke overraskende. Den 17. oktober var det høring i finanskomiteen vedrørende forslaget til statsbudsjett for vårt område. NBF og B.I.L. var helt enig om følgende kommentarer til statsbudsjettet. 1. Ingen avgiftsøkning for kjøretøy med utslipp mellom 121 og 140 g/km CO2 2. Åpne mulighet for mindre, N1 typegodkjente varebiler med lavere CO2-utslipp 3. Refusjon av engangsavgiften ved reeksport av brukte biler. Så gjenstår det bare å se om dette blir tatt hensyn til nå det endelige budsjettet foreligger. Trykk: AS Merkur-Trykk, Oslo ISSN Forsidefoto: Svein-Erik Tosterud Syver Leivestad Administrerende direktør NBF

4 aktuelt Foto: Statens Vegvesen Én av fire stopper og sover Siden Statens vegvesen startet sin Stopp og sov-kampanje i 2004, er andelen førere som sier de stopper og sover når de blir søvnig bak rattet nesten doblet. Den gang var det 13,5 prosent som sa de stoppet og sov, nå er det 24,5 prosent. Vi er veldig glade for disse tallene. Det er selvfølgelig et stykke igjen til vi er helt fornøyde, men det er et godt stykke på vei. Vi hadde også et mål om at «triks som ikke virker» som å synge høyt, åpne vinduet, snak- Rasteplasser for tungbil Statens vegvesen foreslår å bruke 300 millioner kroner over ti år på å bygge 35 komfortable raste- og hvileplasser for tungtransporten i hele landet. Utbyggingen skal skje i nært samarbeid med private investorer. De tre første stoppestedene er allerede under oppføring på Vestlandet. ke med seg selv skulle være strategier vi etter hvert ville se mindre av. Det ser ut til å være en nedgang i bruk av denne type tiltak, sier kommunikasjonsrådgiver Kjersti D. Nordgård i Statenes vegvesen. Stopp og sov-kampanjen har vært gjennomført hver sommer/høst siden Målet har vært å få flere til å stoppe bilen når de blir søvnige bak rattet og sove i 15 minutter. Kampanjen har hovedsakelig fokusert på privatbilistene, men i noe grad også yrkessjåfører, gjennom kontroll av kjøreog hviletid. Vi mener at kampanjen har satt søkelyset på et stort problem i trafikken som mange ikke var klar over omfanget av, sier Nordgård. Dette ser vi blant annet når det skrives om trafikkulykker. Søvn blir oftere nevnt som en ulykkesfaktor. Ulykkesanalysergruppene til Statens vegvesen har kommet fram til at 17 prosent av dødsulykkene i 2007 kunne relateres til at sjåføren sovnet er siste året kampanjen gjennomføres, men Statens vegvesen vil fortsette arbeidet for å redusere antallet søvnrelaterte trafikkulykker. Miljøkomiteen presser bilindustrien Europaparlamentets miljøkomité stemte i slutten av september for forslaget fra Europakommisjonen angående reduksjon i CO2-utslipp fra biler innen 2012, samt bøter for de bilprodusentene som ikke når målet, skriver EUobserver.com. Komiteen gikk samtidig ett skritt videre ved å introdusere et tilleggskrav om enda større reduksjon i utslippene innen Bilindustrien går i mot forslaget, og sier det setter fremtidig bilproduksjon i Europa i fare. Statens vegvesen foreslår at pengene blir prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), og at utbyggingen utføres i planperioden for Tungtransportsjåførene er underlagt strenge regler gjennom kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Transportnæringen har lenge påpekt at det er behov for langt flere egnede døgnhvileplasser langs veiene. Vi vil etterkomme sjåførenes ønske. Planen er å samlokalisere slike stoppesteder med bensinstasjoner som har egne biloppstillingsplasser. Derfor inviteres kommersielle aktører langs vegnettet til samarbeid, sier Pål Rosland i Statens vegvesen. De tre første døgnhvileplassene i det landsomfattende nettet er allerede i gang med å etablere seg på Vestlandet. Statens vegvesen har inngått samarbeid med Esso-stasjonen på Skei i Jølster (E39), Shell-stasjonen på Gudvangen i Aurland (E16) og YXstasjonen på Voss (E16). Avtalene er signert - og Statens vegvesen skal nå skilte fram til døgnhvileplassene. Neste område ut er Østlandet, hvor Vegvesenet etter planen vil invitere samarbeidspartnere i høst. Statens vegvesen er også i gang med regionplaner for raste- og døgnhvileplasser i resten av landet. 4

5 Har du noe du skal sende, har vi løsningen som passer Bring Mails spesialitet er å løse bedrifters behov for å sende post på en enklest mulig måte. Uansett om du vil nå ut til en eller en million, har vi løsningen som passer. Se bring.no/mail eller kontakt vår kundeservice på telefon bring.no/mail

6 aktuelt RX-8 Hydrogen til Norge Midt i oktober overleverte Mazda Motor Corporation første Mazda RX-8 Hydrogen RE (med rotasjonsmotor) til HyNor i forbindelse med Hydrogenveien-prosjektet. Dette er første gang en Mazda hydrogendreven bil har blitt levert for bruk på offentlig vei utenfor Japan. HyNor har som mål å etablere et renere transportsystem basert på hydrogen som drivstoff og jobber med utviklingen av flere hydrogen fyllestasjoner langs veien fra Oslo til Nye skilt - ny leverandør Fra årsskiftet blir registreringsskiltene laget i plast i stedet for aluminium. Oppdraget med å produsere de nye skiltene er gått til det svenske selskapet Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter, som skal produsere ved sitt anlegg i Tønsberg. Arbeidskraften skal komme fra NAV. Det var ett av kravene til tilbyderne at minst 70 prosent av alle personene som vil bli tilknyttet opp- Stavanger. Neste år skal det leveres inntil 30 Mazda RX-8 Hydrogen RE til dette prosjektet. Disse bilene vil leases ut til HyNor, og deretter videre til kunder i Norge. Mazda RX-8 Hydrogen RE er i Japan levert med et såkalt dual-fuel system der kunden kan kjøre bilen på både hydrogen og bensin. I Norge vil bilen kun gå på hydrogen, men den vil ha en 5-liters bensintank for nødstilfeller om man skulle gå tom for hydrogen. draget vil være i attføring på grunn av ulike sosiale forhold eller funksjonshemninger, sier seksjonsleder Sonja Lindqvist i Statens vegvesen. Kontrakten har en varighet på inntil fire år med oppstart fra 1. januar Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter vant tilbudskonkurransen med et tilbud på om lag 60 millioner kroner på hele fireårsperioden. Utseendemessig vil det ikke være merkbar forskjell på skiltene som tas i bruk 1. januar 2009, men de vil produseres i plast i stedet for aluminium. Svenske Vägverket har Lavere avgift dekker økt kostnad På bilutstillingen i Paris nylig presenterte Volvo tre nye, økonomiske dieselvarianter (DRIVe) av C30, S40 og V50. De nye modellene forventes å være på plass hos norske Volvo-forhandlere i februar/mars neste år. I Norge kompenseres de ekstra utviklingskostnadene av reduksjonen av den CO2-baserte avgiften. Dermed vil prisen være den samme som for den konvensjonelle 1.6D. Drivstofforbruket i de nye DRIVe dieselvariantene til Volvo C30, S40 og V50 er redusert slik at C30 nå kjører 22,7 km/liter, mens S40 og V50 klarer 22,2 km på en liter diesel. De tilsvarende CO2-verdiene er henholdsvis 115 og 118 g/km, som er klasseledende i deres respektive segmenter. Bilen er forbedret innen fire hovedområder: lavere luftmotstand, lavere rullemotstand, høyere utveksling i transmisjonen og mer effektive motorer. Bare det å skifte girkasseoljen har gitt 0,75 % lavere forbruk. Dekkenes lavere rullemotstand gir en ytterligere besparelse på to prosent. Den «lukkede» radiatorgrillen, bidrar til redusert luftmotstand, men gir DRIVe-bilene lavere tilhengervekt enn de konvensjonelle modellene. Tilhengervekten til DRIVe-versjonene av Volvo S40 og V50 er redusert til 800 kg, mens det ikke kan monteres tilhengerfeste på Volvo C30 DRIVe. brukt plast i sine registreringsskilt i flere år allerede, med gode erfaringer. Det var sju tilbydere på oppdraget. Tilbudene varierte fra om lag 60 millioner til om lag 222 millioner kroner. 6

7 Høstkampanjen er i gang! Kontakt din nærmeste forhandler 7

8 De nye bygningene dekker nærmere kvadratmeter. Norges største tungbil anlegg åpnet Wist Last & Buss AS, Volvo lastebil- og bussforhandler i Midt-Norge, har tatt i bruk et topp moderne anlegg på Sandmoen, like inntil E6 syd for Trondheim. Anlegget er et av de største tungbilanlegg i Norden og kan tilby alt på ett sted. Totalt er det investert 125 millioner kroner i an legget. Vi er stolte av nybygget og at vi nå kan tilby tungbilbransjen alt på ett sted. Anlegget skal drives på to skift og med det siste nye innen utstyr og verktøy, samt meget motiverte medarbeidere, ser vi fremtiden lyst i møte, sier adm.direktør Bjørn Hellem i Wist Last & Buss AS. Firmaet har til nå holdt til i gamle lokaler på Lade i Trondheim. Den nye beliggenheten er mye bedre egnet til å yte topp service til den profesjonelle transportbransjen. Anlegget er nesten 200 meter langt, og bygget har et areal på nærmere kvadratmeter, dvs. på størrelse med Lerkendal stadion. Bygget står på en tomt på 35 mål, i tillegg har vi kjøpt nabotomta på 25 mål, med tanke på eventuelle utvidelser, sier Bjørn Hellem. Byggearbeidet har tatt et års tid. Utendørs finnes et komplett tankanlegg for alle dieselkvaliteter, samt AdBlue og CO2. Det siste med tanke på å forsyne biler som bruker dette miljøvennlige drivmiddelet til kjøleaggregat. I bygget er det to løp for vask av store kjøretøy, i vaskegaten sørger en automat for å vaske et vogntog utvendig på fire minutter. I vaskehallen tilbys håndspyling og underspyling, samt desinfisering av skap. De gjennomgående løpene på lastebilverkstedet er 32 meter lange og har derfor god plass til de lengste kjøretøyene. Verkstedet har også syv løp for reparasjon og vedlikehold av busser. Et karosseriverksted inngår også, med 2 rettejigger for tunge kjøretøy. I enden av anlegget er det leid ut areal til et lakkeringsverksted og til en dekkforhandler, så her kan man virkelig snakke om «one stop shopping». I anlegget finnes også en stor kafeteria, som både er kantine for de ansatte og åpen for de veifarende. Det finnes også hvilerom for sjåfører, der lydisoleringen er viet stor oppmerksomhet. Selskapet satser mye på lærlinger og har egen lærlingeskole i samarbeid med Opplæringskontoret for bilfag. Deleleveransene skjer ikke over en tradisjonell ekspedisjonsdisk. I stedet bestiller mekanikerne via telefon, og delelageret, leverer det som er bestilt til mekanikeren der han holder på med kjøretøyet. Dette er en effektivisering og forenkling av arbeidet til våre 35 mekanikerne, slutter adm direktør Bjørn Hellem i Wist Last & Buss AS. Selskapet bak nyanlegget svenske AB Persson Invest, som har to selskaper i hjemlandet med Wist-navnet. I sum er Wist-selskapene Nordens største private forhandler av tunge kjøretøy. Wist i Norge, som dekker det meste av Midt- og Nord-Norge, leverer i år 240 nye lastebiler og 70 nye busser. Årsomsetninger er ca. 650 millioner kroner, og det er 200 ansatte. Bjørn Hellem er administrerende direktør i Wist Last & Buss AS. 8

9 Gjør som 640 andre norske bilverksteder... Bytt til markedets best dokumenterte rutelim! 640 norske autoriserte verksteder har sendt Screenfix til himmels, og gjennom 15 år gjort produktet til markedsleder. Les mer på: Produktet oppfyller kravet i den norske Kjøretøyforskriften, og er godkjent av Europas største testinstitutter, TÜV, THATCHAM og TNO. Dette er den beste dokumentasjonen noen kan drømme om!

10 Viktig opptrapping på samferdsel Regjeringen har kommet oss et godt stykke i møte, sier Finn Bergesen, adm. direktør i NHO, etter nærmere 3 mrd. kr i økning til vei og jernbane på samferdselsbudsjettet. Skal vi få bygget ut de viktigste stamveiene må vi få på plass nye finansieringsformer. Det sikrer tidligere ferdigstilling disse. Det gir oss muligheten til å planlegge en ytterligere opprustning av vei og jernbane også på lang sikt. Sammen med LO har NHO tidligere i år, på vegne av norsk næringsliv, krevd en skikkelig satsing på vei og jernbane. Nå er næringslivet i stor grad er blitt lyttet til i budsjettet. Med ledig kapasitet i anleggssektoren, er det rom for å sette i gang nye prosjekter og å ta igjen noe av mange års forsømt vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet er akselererende, sier Bergesen. Samferdsel er ett av de vekstskapende formålene som et enstemmig storting har bestemt at oljepengene skal brukes til, gjennom den såkalte handlingsregelen. Nå Finn Bergesen, adm. dir. øker investeringsbudsjettet i NHO. (Foto: NHO) til vei med tolv prosent i forhold til Det er satt et økt fokus på de største og viktigste, i tråd med NHOs ønsker. Dette er et skritt i riktig retning, men ikke tilstrekkelig, ettersom det settes i gang få nye prosjekter i stamveinettet. Vi registrerer samtidig det høye innslaget av brukerfinansiering. Ethvert bompengeprosjekt krever lokal forankring, noe som gjør disse stamveiprosjektene mer usikre. Reaksjoner på STATS- Økningen til jernbane ønskes også velkommen. Jernbanen får et solid løft i de årlige bevilgningene på 1,3 mrd kr. NHO er blant annet svært positiv til at regjeringen foreslår 50 mill kr til planlegging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, BUDSJET samt anleggsstart for nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Dette er positiv for miljøet, men også viktig for å avlaste veinettet og bidrar til å utvide arbeidsmarkedsregionen. Vi mener nye finansieringsformer, som prosjektfinansiering og 2009 OPS (offentlig privat samarbeid) vil kunne fremskynde ferdigstillelse, sier Finn Bergesen. 10

11 Fornøyd med samferdselsbudsjettet Regjeringen har med 1, 3 milliarder ekstra til jernbaneformål og en økning på 1, 6 milliard i veisektoren oppfylt sine samferdselsløfter fra Soria Moria. Et så godt budsjett var en nødvendig opptrapping frem mot Nasjonal transportplan, sier direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Næringslivet ser positivt på prioriteringen av drift og vedlikehold. Med 3,8 mrd til drift og vedlikehold av jernbanen nærmer Regjeringen seg de rundt 4 mrd 2008-kronene som Jernbaneverket mener må prioriteres til dette formålet. 7,7 mrd til trafikktilsyn, drift og vedlikehold er i tråd med de 7,9 mrd årlig, som Statens vegvesens prioritering i NTP-forslaget. Dette viser tydelig at prioriteringen av drift og vedlikehold av vei- og banenettet er nødvendig. Sammen med økt innsats i rassikring vil dette øke fremkommeligheten og gi en nødvendig forutsigbarhet for godstransporten sier Frøise. Veisatsingen gjennomføres i hovedsak i distriktene. Dette er vel og bra, men vi savner større satsing Direktør Jo Eirik Frøise, på investeringer i Transportbrukernes veiprosjekter på det Fellesorganisasjon. sentrale Østlandet, ettersom store deler av godstransporten til og fra distriktsnorge har sin største flaskehals her. Vi er også positive til satsingen på Transnova-prosjektet. Økt innsats på dette feltet kan effektivt gi klimagevinster for næringstransporten, sier Frøise. Bra for trafikksikkerheten Jeg er tilfreds med regjeringens forslag til vegbudsjett. Den kraftige satsingen på trafikksikkerhet gir oss enda bedre muligheter til å fortsette kampen mot trafikkdøden, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. TET I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å bruke 17 milliarder kroner til veiformål, noe som er en økning på over 10 prosent, eller 1,6 milliarder kroner, i forhold til Med et stadig økende forfall og alle de uløste oppgavene knyttet til veinettet er årets budsjett gledelig og nødvendig, sier vegdirektøren. Trafikksikkerhetssatsing Det legges opp til en omfattende trafikksikkerhetspakke med målrettede tiltak, investeringer i veier, styrkning av trafikantog kjøretøyområdene og drift og vedlikehold. Vi vil prioritere tiltak mot ulykker med høy alvorlighetsgrad. Vi vil også prioritere tiltak mot fart og spesielt utsatte Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide) trafikantgrupper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Satsingen på målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer er økt med 450 millioner kroner, som er nesten en dobling fra Dette betyr blant annet fullføring av 15 km midtrekkverk til 310 millioner kroner, samt oppstart av ytterligere 15 km. I tillegg bygges det 69 km med 4-felts motorvei med midtrekkverk. Også innen drift av veinettet settes det fokus på trafikksikkerhet, spesielt knyttet til brøyting og strøing. Innsatsen med veidekkelegging økes med 30 prosent neste år. Det vil bli lagt asfalt på om lag km vei. Nye veier Budsjettforslaget legger opp til riksveiinvesteringer på 6,4 milliarder kroner. Det legges opp til byggestart på en rekke større prosjekter i 2009 med kostnadsoverslag på over 100 millioner. 11

12 Ikke avansemoms nå men vurderes fortsatt Finansdepartementet jobber videre med forslaget om å erstatte omregistreringsavgiften med avansemoms ved salg av bruktbiler. Ikke aktuelt med utvidelse av fradragsrett for moms ved anskaffelse av personkjøretøy. Av Advokat Nils Flesland Bull, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Omsetning av brukte kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift og tidligere har vært registrert her i landet er etter gjeldende rett fritatt for merverdi avgift. Et forslag om å innføre merverdiavgiftsplikt (avansemoms) ved omsetning av brukte kjøretøy til erstatning for omregistreringsavgift ble sendt på høring i desember I høringsrunden ble det fra bilbran- «En slik omlegging av avgiftsreglene ville kunne medføre en vridning av omsetningen av brukte kjøretøyer fra salg gjennom avgiftspliktige forhandlere over til salg mellom privatpersoner.» sjen reist flere motforestillinger mot forslaget, blant annet fordi en slik omlegging av avgiftsreglene ville kunne medføre en vridning av omsetningen av brukte kjøretøyer fra salg gjennom avgiftspliktige forhandlere over til salg mellom privatpersoner. Etter høringsfristens utløp har det kommet forslag om å kombinere innføring av avansemoms med en utvid else av fradragsretten for moms ved anskaffelse av personbiler. Finansdepartementet uttaler til dette at et generelt momsfradrag ved anskaffelse av personkjøretøy vil medføre kontrollmessige problemer med å skille mellom private og virksomhetsrelaterte utgifter. Dette vil igjen åpne for uberettigede fradrag for privat forbruk. Departementet finner på dette grunnlag ikke grunn til å foreslå endringer i reglene om fradragsrett ved anskaffelse av personbiler selv om man er enige i at dette i prinsippet ville gi en mer nøytral avgiftsmessig behandling av personkjøretøy. Det foreslås i Statsbudsjettet for 2009 dermed ingen endringer i merverdiavgiftsregelverket knyttet til personbiler. Departementet uttaler imidlertid at man fortsatt vil vurdere forslaget om å erstatte omregistreringsavgiften med avansemoms på brukte kjøretøy, men i en noe endret form. Det sies imidlertid ikke noe nærmere om hvilke endringer som i så fall kan være aktuelle. 12

13 Nye arveregler påvirker generasjonsskifter I forslaget til statsbudsjett er fribeløpet - hvor meget du kan arve eller motta i avgiftspliktig gave uten å måtte betale arveavgift økt og avgiftssatsene nærmest halvert. På den annen side skal verdsettelsen av ikke-børsnoterte aksjer skjerpes betraktelig, noe NBFs medlemmer bør merke seg. Av Advokat Ragnar Østensen, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Fribeløpet ved arv og avgiftspliktige gaver foreslås økt til kr Dvs. at mor og far til sammen kan gi kr til hvert barn uten at det må svares arveavgift. Av de neste kr hvert barn mottar fra hver av foreldrene, skal det svares arve avgift med 6 %. Av det overskytende skal det svares 10 % avgift. For fjernere avgiftspliktige arvinger er satsene hhv. 8 % og 15 %. Disse nye fribeløpene og avgiftssatsene skal først gjelde fra 1. januar Frem til årsskiftet er fribeløpet kr og avgiftssatsene 8 % av de neste kr og 20 % av det overskytende. For fjernere arvinger er satsene hhv. 10 % og 30 %. En gave fra deg og din ektefelle nå, før årsskiftet, til en verdi av kr. 1,6 mill., utløser en arveavgift på kr Dersom dere venter med den tilsvarende gaven til etter årsskiftet, må barnet ut med kr Det er altså kr å spare ved å vente med å gi en slik gave til etter årsskiftet. Dersom du mottar arv i forbindelse med dødsfall, er det fribeløpt og arveavgiftssatsene på dødsfallstidspunktet som gjelder. Ved å kreve offentlig skifte, noe enhver arving har rett til, vil det være fribeløpene og avgiftsatsene på utlodningstidspunktet som gjelder eventuelt det tidspunktet arvingene krever boet tilbakelevert fra skifteretten til privat skifte. Du pådrar deg kostnader til rettsgebyr og bobestyrer, men er det betydelige beløp du arver vil det være et lett regnestykke å finne ut hva som lønner seg. Mindre aksjerabatt For ikke-børsnoterte aksjer eller andeler i ANS mv. har du kunnet velge om verdien av aksjene eller andelene skal settes til 30 % av skattemessig formuesverdi, dvs. med en rabatt på 70 %. Eier selskapet næringseiendom, er det eiendommens ligningsverdi som legges til grunn ved fastsettelsen av selskapets formuesverdi. Det foreligger forslag til to endringer som får innvirkning på denne verdsettelsen. 1) Aksjerabatten reduseres fra 70 til 40 % og det innføres et tak på rabatten på kr. 4 mill. Dersom aksjenes skattemessige formuesverdi er kr. 10 mill, kan verdien ved avgiftsberegningen settes til kr. 6 mill. Du har da fått en «rabatt» på 40 % = kr. 4 mill. Dersom den skattemessige formuesverdien overstiger kr. 10 mill, må de overskytende aksjene verdsettes til 100 %. Denne endringen har allerede trådt i kraft dersom den blir vedtatt. 2) Ligningsverdien av næringseiendommer skal forhøyes med 60 % etter den alminnelige oppjusteringen på 10 % for inntektsåret Samlet oppjustering blir dermed på 76 % sammenlignet med ligningsverdien for Dette vil først få virkning fra 1. januar Oppsummering Som en hovedregel vil det lønne seg å utsette utlodningen av arv og mottagelsen av gaver «Det lønner seg å utsette utlodningen av arv og mottagelsen av gaver til etter årsskiftet.» til etter årsskiftet. Består imidlertid arven eller gaven av ikke-børsnoterte aksjer i et selskap som eier betydelige næringseiendommer, noe som ofte vil være tilfellet for NBFs medlemmer, kan det lønne seg å gi gaven nå før årsskiftet. Det må foretas et regnestykke der halv eringen av avgiftssatsene fra års skiftet må holdes opp mot 76%- økningen av ligningsverdien på næringseiendommen fra årsskiftet. 13

14 Rømcke lettet, vurderer oppf Denne saken burde ikke gått så langt, men jeg er glad for at Høyesterett avviste motpartens anke, og saken slik sett er endelig avgjort, sier Harald Rømcke i Rømcke Billakkering. Men han er ikke sikker på at siste ord er sagt likevel, og vurderer en oppfølging av de prinsipielle, arbeidsrettspolitiske forhold ved saken. Tekst og foto: Svein-Erik Tosterud Dette har vært en tøff periode både for meg personlig, for bedriftens ansatte, og for selve bedriften. Jeg er glad for at vi til slutt vant saken i alle rettsinstanser, men jeg synes imidlertid at det er altfor lett å gå til uberettiget mobbesøksmål i Norge. Og spesielt når medarbeideren i realiteten hadde underslått penger på bedriften. Saken har kostet mye tid og penger for alle involverte. Vår bedrift har tapt mye penger på saken, men vi ville ikke la oss presse til å gi henne en stor sum penger for ikke å gå til søksmål. Det ville vært umoralsk etter hennes urettmessige lønnsuttak, selv om lovverket dessverre åpner for dette. Jeg er for øvrig takknemlig for den bistand jeg har fått under sakens gang fra NBF og advokatfirmaet Bull & co. Viktig prinsippsak For meg har denne prosessen også reist viktige, prinsipielle spørsmål. Det viktigste er at en arbeidstaker etter dagens regler har veldig lav terskel for å trekke en arbeidsgiver for retten. Istedenfor å innrømme underslag, gikk hun til mobbesøksmål og krevde en stor erstatning. De færreste vil ha en rettssak, og gir etter for trusselen. Da denne sak- 14

15 Uavhengig tredjepart Jeg mener det foreligger svært sterke grunner for å etablere en ordning hvor en uavhengig tredjepart vurderer konfliktsaker mellom bedrift og ansatte med sikte på å bidra til en minnelig løsning. Arbeidstilsynet er etter min mening et mulig alternativ, eller man kan opprette et eget rådgivnings- eller meglingsorgan. Jeg har stor tro på at en slik tredjepart som ser det hele fra et nøytralt ståsted kan bidra til å stoppe slike utspill før de havner i retten sier Harald Rømcke. Jeg synes også at arbeidsgiveren må få dekket alle sine saksomkostninger når arbeidstakeren tar ut et uberettiget søksmål. Det er derfor viktig at denne saken tas opp med myndighetene slik at vi kan få en endring i lovverket som stopper den form for utpresninger vi ser i dag. Jeg håper at både NBF og NHO kan forfølge denne saken på vegne av sine medlemmer. Rømcke Billakkering har gjennom hele denne saken hatt juridisk bistand fra NBF ved advokat Hans Tore Hagland, mens Advokatfirmaet Bull & Co AS ved advokat Nicolay Skarning har prosedert saken. «Rømcke-saken» Det er nå ca. tre år siden denne saken begynte ved at det ble oppdaget at den daværende kontorsjefen i NBFs medlemsbedrift Rømcke Billakkering i Oslo, hadde unnlatt å trekke seg selv i lønn for ferie, og dessuten hadde ureglementerte fravær. Arbeidsgiverens forsøk på å rydde opp resulterte ikke i enighet, men førte til et søksmål fra kontorsjefen, som påsto seg trakassert og mobbet. Bedriften fikk tilbud om å slippe rettssaken mot å betale et større beløp som sluttpakke. Dette ble ikke akseptert, og saken har gått hele veien gjennom rettsapparatet. Såvel tingretten som lagmannsretten har avvist at det dreier seg om noen form for trakassering eller mobbing, og kravet om erstatning på inntil kroner, oppreisning på inntil kroner og dekning av saksomkostninger ble blankt avvist i begge rettsinstanser. Rømcke Billakkering ble pålagt å betale en symbolsk sum, 5000 kroner, som kompensasjon for sin håndtering av logginformasjon fra kontor sjefens PC. Nå har Høyesteretts ankeutvalg enstemmig avvist anken fra kontorsjefen, og det betyr at endelig punktum er satt for selve saken. Her i Høyesterett falt avgjørelsen: Harald Rømcke flankert av advokatene Hans Tore Hagland, NBF (til venstre) og Nicolay Skarning, Bull & Co. ølging en oppsto hos oss, forsøkte vi å løse den i minnelighet ved å gi den ansatte et, etter vår mening, meget godt tilbud. Dette ble avslått, og det løpet vedkommende har kjørt, hadde i utgangspunktet nettopp en karakter av kraftig press fra motparten. Men det har som nevnt påført oss mye arbeid, store kostnader, direkte, og også indirekte ved at mange i selskapet har hatt fokus på annet enn de normale arbeidsoppgavene. Rettsvesenet har brukt tid og ressurser, og sluttresultatet betyr at vår tidligere ansatte også sitter igjen med en svær advokatregning. Veng Norge AS Den største produsenten av hengerfester i Europa og kan levers til nesten alle bilmodeller. Brink hengerfester leveres med livstidsgaranti! Avd. Halden Isebakkevn Berg i Østfold Tlf Avd. Oslo Gladengveien Oslo Tlf Avd. Stavanger Hillevågsveien Stavanger Tlf

16 Dette er en 1908-modell, men bilen var nærmest identisk i flere år. T-Forden er oktober var det 100 år siden den første Ford Model T rullet ut fra Fords Piquett Street-fabrikk i sentrum av Detroit og kunne overleveres til eieren. Resten er historie! Dette var den første bilen som ble produsert på et bevegelig samlebånd og som dermed skapte den andre industrirevolusjonen. Det var bilen som åpnet opp for minstelønn og 8-timers arbeidsdag for fabrikkarbeidere. Det var bilen som bidro til å skape den amerikanske middelklassen. Det var bilen som etter hvert fikk en pris som gjorde den tilgjengelig for alminnelige lønnstakere. Og det var den første masseproduserte, lavprisbilen med utskiftbare deler. Det var simpelthen den enkeltgjenstanden bortsett fra selve hjulet som kom til å påvirke verden mer enn noe annet. Og som fortsatt gjør det. Opp gjennom årene ble det bygget et stort antall forskjellige Model T, etter hvert også noen med pickup-lasteplan og 4-dørs lukkede karosserier. I tillegg foregikk det enormt mye hjemmesnekring med utgangspunkt i en «Tin Lizzie», som var ett av bilens mange klengenavn. Den første T-Forden hadde en 20-hesters 2.9-liters 4-sylindret motor med en toppfart på noe over 70 km/t. Og i likhet med noen av dagens Ford-motorer kunne også denne gå på et vidt spekter av drivstoffer, blant annet bioetanol. Det er også interessant å notere seg, at blant underleverandørene til Model T er 20 fortsatt underleverandører til Ford Motor Company. Et annet interessant moment er miljø- vern. I dag har Ford Motor Companys styreformann Bill Ford plassert Ford i fremste rekke hva gjelder miljøvern med et bredt spekter av miljøtiltak og miljøforpliktelser, men allerede i sine først år som bilprodusent sto omtanke for miljøet i sentrum for mye av det oldefar Henry Ford gjorde, både med produktene sine og med måten de ble bygget på. I alt ble Ford Model T produsert i 19 år, fra 1. oktober 1908 til 26. mai Da var det solgt over 15 millioner eksemplarer på 6 kontinenter, en produksjonsrekord som først ble slått i Ingen vet nøyaktig når den første T- Forden kom til Norge, men sikkert er det at generalkonsul A.M. Gjestvang i «Gjestvangs Automobilforretning», importerte en 2-seters T-modell i Med denne bilen deltok han i Norges første billøp «Isracet Paa Bundefjorden» den 25. februar Denne bilen lever fortsatt i beste velgående, og kjører nærmere 100 mil hvert år i forskjellige veteranbilløp». I dag, 100 år etter at den første ble bygget, er det mellom 300 og 400 T-Forder i Norge. Noen av dem står nedstøvet rundt om i landet, men de aller fleste er i godt kjørbar stand og luftes så snart anledningen byr seg. Faktisk importeres det fortsatt T-Forder til Norge. Nå kommer de hit på hjul, mens de i gamle dager ankom i kasser og ble satt sammen og solgt. Modellutvalget begynte å bli stort allerede i 1911! 16

17 Ordretlf: Faks: E-post: Breivollveien 27 - Pb. 154 Alnabru Oslo Vi leverer dekk, felger og komplette hjul til de aller fleste bilmodeller. Japans ledende dekkprodusent. Bransjens største utvalg av vinterdekk, pigg- og piggfritt i168 dimensjoner til personbil og SUV. Mønster og gummiblanding tilpasset våre tøffe vinterforhold. Sommerdekk i 203 dimensjoner. Sommerdekk til personbil og SUV i flere typer tilpasset din bil og kjørestil. Omfattende utvalg av sommer- og vinterdekk til varebiler, buss, last og anlegg. Yokohama er verden 6. største dekkprodusent. Kumho er Koreas største dekkprodusent med stort utvalg av dekk til alle typer kjøretøyer. Stort utvalg av sommerdekk til all typer kjøretøyer. Kumho produserer hele 52 mill dekk. Vinterdekkene testes og utvikles kun for de nordiske markeder og Canada i Finland. Nye vinterdekktyper både i pigg og piggfritt kommer i Felgene produseres på en ny, topp moderne fabrikk i Polen. Det betyr topp kvalitet til gunstig pris. Storselger i år tror vi blir Alutec Tornado som leveres til de aller fleste bilmodeller i 14, 15,16 og 17. BBS har levert felger til bilindustrien og motorsporten gjennom 35 år. Utsøkt kvalitet, presisjon og stilren design har gjort BBS verdenskjent. Borbet er Europas største felgprodusent - 11 mill. felger hvorav 94% leveres til bilprodusentene. Fondmetal er en av Italia`s største leverandører av lettmetallfelger. Gunstige priser med meget gode fortjenestemuligheter! Utleveringslagere: Tromsø: Auto Vulk as / Tlf.: Haugesund: Saltvedt-Auto Grip as / Tlf.: Lillehammer: Auto Dekk Strandtorget as / Tlf.: Kristiansand: Heros Dekksenter as / Tlf.: Stavanger: Forus Dekkservice as / Tlf.: e: handel Bruk vår netthandel for forhandlere. Åpent døgnet rundt. 17

18 Jeg brenner for bransjen 38 år gamle Tor Simonsen fra Asker er siden oktober på plass som ny fagsjef for verksteddrift i Norges Bilbransjeforbund. Han får stafettpinnen fra Tore Langfoss, som etter over 15 år i jobben går av i løpet av første halvår Min ambisjon er å videreføre og løfte til budet til medlemmene i NBF, sier trebarnsfaren fra Asker, som rett og slett brenner for bilbransjen! 18

19 Tekst og foto: Svein-Erik Tosterud Fra jeg begynte å tenke yrke og utdanning, har bilbransjen tiltrukket meg, og det er bilskade og billakk jeg har konsentrert meg om. Det har vært den røde tråden gjennom livet, et grunnprinsipp for valgene jeg har gjort. Kanskje bryter jeg litt med dette ved å begynne i NBF, men bakgrunnen min er en bra plattform i jobben som rådgiver innen verksteddrift, sier den blide trebarnsfaren fra Asker rett sør for Oslo. Yrkes-NM i Stavanger var noe av det første Tor Simonsen var med på i egenskap av fagsjef i verksteddrift i NBF. Håndverk og administrasjon NBFs nye tekniske konsulent har solid bakgrunn for jobben. Etter fullført læretid som biloppretter hos Bertel O. Steen og noen års praktisk arbeid, dro han til Stavanger og tok bilteknikerutdanning på teknisk fagskole. Han har praksis fra Toyota, hvor han bl.a. ledet to avdelinger for skade og lakk i Oslo og i Ski. Han var med og bygde opp den helt nye skadeavdelingen i Ski fra råtomt til ferdig anlegg, ansettelser og drift. I denne perioden bygde han på kompetansen, og ble bedriftsøkonom gjennom deltidsstudier ved BI. Det var en spennende tid, men samtidig skjedde det mye på hjemmefronten. Mens jeg var i ferd med å bli far for tredje gang, så jeg at det ble vanskelig å ha en så krevende jobb og relativt lang arbeidsvei. Da åpnet det seg en mulighet ved Bekkestua Bilskade. I tillegg til å lede bedriften var jeg inne på eiersiden i søsterselskapet Bekkestua Billakkering, men har solgt meg ut nå som jeg er ansatt i NBF, sier Simonsen. Han har hatt stor glede av å kombinere fagkunnskaper med det administrative. Jeg trives godt «på gulvet», men interessen for ledelse og administrasjon har kommet sterkere etterhvert. Nå føler jeg at jeg har kommet midt i smørøyet, smiler han. Gratis erfaring Tor Simonsen har klare tanker om hvordan han skal gjøre jobben sin i NBF: Jeg kommer til et godt dekket bord, det er gjort mye godt arbeid som jeg har lyst til å videreføre. At Tore Langfoss blir noen måneder før jeg må stå helt på egne ben, betyr at jeg får muligheten til å få del i hans omfattende kunnskaper og erfaring, helt gratis! Men du skal vel forme denne stillingen etter eget hode også? Det blir nok noen justeringer etterhvert. Men jeg vil gjerne berolige medlemmene med at de ikke skal merke brå og store endringer. Selvsagt ønsker jeg å tilføre noe ekstra. Tanken er å heve det NBFs tilbud på dette fagområdet ytterligere. For å klare det ser jeg at jeg som alle andre må sørge for å holde meg oppdatert. Ting skjer fryktelig fort i denne bransjen, ikke minst teknologisk. Så selv om det ikke er så mange år siden jeg var i praktisk arbeid, må jeg skjerpe meg for å holde tritt med utviklingen. Det offentlige har sovet i timen Bilbransjen har etter Tor Simonsens mening fått et ufortjent dårlig rykte, forårsaket av noen ganske få «frynsete» aktører. «Jeg kommer til et godt dekket bord, det er gjort mye godt arbeid som jeg har lyst til å videreføre.» Jeg mener imidlertid bestemt å se at det er en kraftig bedring i den alminnelige oppfatningen av oss. Folk ser at vi arbeider seriøst, og er på høyde med de fleste. Men jeg må si at jeg er litt bekymret for det offentlige utdanningssystemet. Da jeg utdannet meg, var det en egen bilskadelinje, og vi hadde et helt år med bare biloppretting. Vi som gikk ut av skolen da, hadde et helt annet grunnlag. For nå er bilskade bare et fag, ikke en linje. Med den enorme tekniske utviklingen som er skjedd, er dette helt i strid med hvordan man burde gjøre det. Kravene til den som skal arbeide med bilskader er større enn noen sinne, og de nyutdannede i dag har et dårligere utgangspunkt enn før for å gjøre en fullverdig jobb. Jeg mener de offentlige skolemyndighetene sover i timen, og er nødt til å våkne opp og justere kursen etter virkeligheten. Dette, og andre tiltak på utdannings- og etterutdanningsfronten er av stor betydning for bransjen nå og i årene som kommer, fastslår Simonsen. 19

20 ColorDialog spektralfotometer i bruk. Tekst: Bjørn G. Larsen Det er lenge siden Henry Ford uttalte de berømte ord om at du kan få hvilken farge du vil bare den er svart. Siden den gang har fargeutvalget økt kontinuerlig. I de senere år har det nærmest eksplodert. I 1958 fantes det omkring 500 bilfarger. 12 år senere, i 1970, var antallet kommet opp i Ved årtusenskiftet hadde antall farger og varianter øket til Og økningen skjer raskere og raskere. Bilprodusentene lanserer nye farger på løpende bånd og fargeavvik i produksjonen fører til flere nyanser av samme farge. Dessuten nye effekter dukker stadig opp og er med på å gjøre hverdagen komplisert for billakkereren. I dag er det totale antall farger og nyanser et eller annet sted rundt og det er stadig økende. Bruk av høyteknologi reduserer fargeproblemene Farger og fargetilpasning har alltid vært et problem i billakkering. Et stadig økende antall farger og nyanser har ikke gjort problemene mindre. Nå kan hverdagen gjøres enklere ved hjelp av teknologi som tidligere var forbeholdt lakkfabrikkene. Farger selger Moderne karosseridesign blir til i vindtunneler. Lavest mulig luftmotstand reduserer drivstofforbruket. Med medfører at modere biler utseendemessig blir likere og likere. Hvorledes kan man da skille seg ut fra konkurrenten? Svaret er ved hjelp av tiltrekkende farger og effekter. Dessuten er bilfarger blitt mote. Studier av bilfarger fra tallet og frem til i dag viser klare fargetrender. Dessuten har metallik og perlmorfarger i 2- eller flersjiktssystemer så godt som overtatt for vanlige tette farger når det gjelder personbiler. Fargetrender Hvilke bilfarger som selger best varierer over tid. Lakkfabrikkenes statistikk over de mest vanlige farger kan fortelle oss mye om dette. Sølvfarger mest de mest populære i alle deler av verden mens svart kommer på andreplass i Europa, Sør-Amerika, Kina og Korea foreteller DuPont Refinish på sine nettsider. Sølv er imidlertid ikke alltid sølv, en kald og metallisk farge. De nye sølvfargene vil være varme nyanser med islett av farger som rødt, grønt og brunt. Med andre ord, stadig flere farger, stadig flere nyanser og sist men ikke minst, stadig vanskeligere for lakkereren å finne frem til den riktige fargen. 20

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 2-2008. Fremtiden. for skade- og lakkbransjen

B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 2-2008. Fremtiden. for skade- og lakkbransjen ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 2-2008 Fremtiden for skade- og lakkbransjen Innhold 4 Aktuelt 10 Hella: Ikke bare lys 12 Bilfag blir mesterfag fra 2008 14 Mål: Bilmekaniker

Detaljer

Arctic Trucks. størst på ombygging. Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig. GM har rundet 100

Arctic Trucks. størst på ombygging. Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig. GM har rundet 100 ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 9-2008 GM har rundet 100 Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig Arctic Trucks størst på ombygging 35161_NBF_beh.fors.annonse_A4.indd

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR.

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 1-2011 vinterkjøring MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Bærelag til besvær. Nr. 2-2009 TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE

ANLEGGS MASKINEN. Bærelag til besvær. Nr. 2-2009 TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE ANLEGGS TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE 8 12 24 Nr. 2-2009 MASKINEN Bærelag til besvær Sjansen for å få riktige forsikringer til riktige priser er 100 % Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN KLARE TIL NM-DYST. Nr. 10-2012 53. ÅRGANG HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E

ANLEGGS MASKINEN KLARE TIL NM-DYST. Nr. 10-2012 53. ÅRGANG HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E ANLEGGS HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E 26 40 76 Nr. 10-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND KLARE TIL NM-DYST Foto: Johnny Syversen MEF anbefaler

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Gylden sjanse. Tittel. Designer nye skjema Side 18-19. Thon satser i Nord-Norge Side7. Knytter bånd som coachere Side 10-11

Gylden sjanse. Tittel. Designer nye skjema Side 18-19. Thon satser i Nord-Norge Side7. Knytter bånd som coachere Side 10-11 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2007 Tittel Gylden sjanse Hver fjerde regnskapfører her til lands blir snart pensjonist. Og det står svært få klare til å fylle opp hullene etter dem. Det

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer