ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i"

Transkript

1 t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: :39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den største katas nriksminister Jan Petersen (H) på en press Til da hadde Utenriksdepartementet (UD) g at mellom 20 og 40 nordmenn ligger skadd ordmenn som UD ikke har klart å komme i k Den ødelagte infrastrukturen og kaoset h kontakt med sine reisende. Ifølge Star Tour som er hardest rammet. Mandag kveld skul anikk og angst i blodig avslutning ublisert: :51 eslan (NTB-Reuters): Halvnakne, blodige b elsepersonell rakte dem, mens geværskudd Alt var kaos etter at de tsjetsjenske ekst redag morgen. Skytingen utløste et angrep ært uunngåelig. TV-bildene viste soldater og sivile som b larte å gå alene, løp ut i gaten. Mange var avkreftet og så ut til å være i alvnakne, og mange var blodige. En liten g malt geværskudd, og eksplosjoner hørtes En strøm av sykebiler forlot skoleområd anitetspersonell på stedet. Mange av krop Publisert: :34 Oslo (NTB): Kronprins Haakon gråt da den gram tunge og 51 centimeter lange tronarvingen kom til verden. Han klippet selv navlestrengen på det nyfødte barnet. Tronarvingen veier gram og er 51 centimeter lang, opplyste en glad og rørt kronprins Haakon da han møtte pressen på Rikshospitalet vel fire timer etter fødselen. På spørsmål om han gråt da prinsessen ble født, svarte kronprins Haakon et kontant «ja». Det var en utrolig flott og sterk opplevelse, sa kronprinsen. Det var kronprinsen selv som klippet navlestrengen på det nyfødte pikebarnet. Navnet klart torsdag Kronprins Haakon roste sin kone på pressekonferansen. Hun tok fram morskraften og alt gikk bra, sa Haakon. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født torsdag klokken 11. få vite det, sa kronprinsen. Kronprin Navnet på den nyfødte prinsessen vil kronprinsregenten offentliggjøre i ekstraordinært statsråd Vi har gått gjennom veldig mange navn, og har tenkt på mange alt ÅRSRAPPORT 2005 Rocknes»-forliset: Fant savnet død i ublisert: :59 ergen (NTB): Antall omkomne etter «Rockn irsdag ble en av de savnede funnet død i sjøe Det er funnet en omkommet like sør fo avnet, sier pressetalskvinne Else-Beth Roa Hun opplyser at den omkomne ble funne Ifølge bt.no ble den omkomne funnet 5,7 atlestraumen mandag ettermiddag. Operasjonsleder Sven Johannessen i H tvidet. Den omkomne ble funnet midt i det vi To politimenn skutt under ranet i S Publisert: :12 Stavanger (NTB): To politimenn skal ha blit (NOKAS) i Stavanger, melder Aftenbladet.n De to politimennene satt i politiets kom skal ha vært involvert i ranet av NOKAS, s midt i Stavanger sentrum. Politiet har satt i gang en storstilt jakt p Yasser Arafat er død Publisert: :16 Paris/Ramallah (NTB-Reuters-AFP): Pales gammel. Bare noen timer senere kom hans maktoverføring. Offisielt er han død, sa den palestins militærsykehuset i Paris, hvor Arafat var in Arafat døde ved Percy militærsykehu Estripeau til journalister utenfor sykehuset Arafats legeme vil bli fløyet til Egypts ho ed internasjonale gjester før Arafat skal b estbredden. Israel stengte torsdag morgen av Gaza o en palestinske lederens bortgang.

2 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning Kontantstrømanalyse 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors beretning 20 Klar Tale 21 (i 1000 kr) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) -1,1 % -3,2 % 1,4 % Resultat finansposter Resultatmargin (res. e. finansposter/driftsinntekter) -0,1 % -4,1 % 3,2 % Resultat før skatt Årsresultat Totalrentabilitet (res. e. finansposter/totalkapital) 0,0 % -5,9 % 4,4 % Egenkapitalrentabilitet (res. e. finansp/egenkapital) -0,1 % -8,8 % 6,4 % Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) 64,7 % 67,4 % 68,8 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,75 1,93 1,79 Et bredt spekter av tjenester 22 Nyhetstjenesten 24 Organisasjonskart 26 FORSIDEN: Prins Sverre Magnus blir født. (Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix / Pool) Bussbomben i London. (Foto: Marit Hommedal / Scanpix) Jordskjelvet i Islamabad. (Foto: Zahid Hussein / Reuters) Pave Johannes Paul II døde lørdag 2. april (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix) Michael Jackson blir frikjent. (Foto: Reuters / Aaron Lambert / Pool) NOKAS-ranet. (Foto: Jonas Harr Friestad, Stavanger Aftenblad / Scanpix) Japans keiser Akihito og keiserinne Michito på statsbesøk i Norge. (Foto: Bjørn Larsson Ask / Scanpix arkiv) Etter Orkanen Katrina (Foto: Reuters / Rick Wiliking ) 3

3 ÅRSBERETNING 2005 ÅRSBERETNING 2005 Norsk Telegrambyrås oppgave er å drive nyhetsbyråvirksomhet i Norge har vært et år for omstilling og utvikling. Og et år med omfattende aktiviteter for å styrke kunderelasjoner, omdømme og optimisme i organisasjonen. Det har vært et år preget av en krevende prosess med kostnadsreduksjoner, men også et år med drøftelser og prosesser rundt NTBs strategiske veivalg kommende år. Reduserte inntekter fra nyhetstjenestene gjennom 2004 ga organisasjonen store økonomiske utfordringer i Det er gjennomført omfattende kostnadsprogrammer. Kuttene har ikke medført at omfanget av nyhetstjenesten er redusert. Styret vil rette en takk til alle ansatte for vilje til omstilling og stor innsats gjennom denne krevende perioden. ØKONOMI I tillegg til egen virksomhet, inkluderer regnskapet for 2005 for NTB AS 50,1 prosent av det økonomiske resultatet i Universum AS og 49,9 prosent av det økonomiske resultatet i Scanpix Norge AS. Resultat før skatt er svakt negativt med kroner. Resultatfremgangen i forhold til 2004 er 5,8 millioner kroner. Etter skatt er resultatet minus , som er en fremgang fra minus året før. Samlet for NTBs virksomhet i 2005 er driftsinntektene 131 millioner kroner. Inntektene er 11 millioner kroner lavere enn i Driftskostnadene i 2005 var 132 millioner kroner, som er 14 millioner kroner lavere enn året før. FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn når årsregnskapet skal avlegges. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatter var på minus kroner, og foreslås disponert slik: Overført fra fond for vurderingsforskjeller kroner Overført fra annen egenkapital kroner Selskapets frie egenkapital pr var kroner. ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 94 fast ansatte i NTB AS. De utførte 86,5 årsverk. Sykefraværet i selskapet holder seg lavt og var i 2005 på sykedager (2,3 prosent). Det har ikke forekommet eller blitt innrapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Selskapet flyttet til nye lokaler i Akersgaten mars Sentral beliggenhet, tettere på kundene, mindre og mer effektive lokaler samt nærheten til samarbeidspartner Scanpix er viktigste motiver. Lokalene i Holbergs gate 1 vil bli leid ut på fremleie. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Av NTBs 94 ansatte var 38 kvinner i Ledergruppen består av fire personer hvorav en er kvinne. Inkludert avdelingsledere er tre av ni ledere kvinner. I tillegg har Klar Tale kvinnelig redaktør. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Av 94 ansatte jobbet 6 kvinner deltid i Overtidsjobbing blant kvinner og menn er likt fordelt. ANDRE SELSKAPER Universum AS, der NTB eier 50,1 prosent av aksjene, hadde i 2005 driftsinntekter på 15,9 millioner kroner. NTB AS ble eier i selskapet 1. april 2003, gjennom en sammenslutning av produksjonen av radio- og TV-sider i NTB Pluss og Universum AS var selskapets andre hele driftsår etter omorganiseringen, og selskapet leverte et resultat på 4,9 millioner kroner før skatt. Scanpix Norge AS, der NTB eier 49,9 prosent av aksjene, hadde driftsinntekter på 89,8 millioner kroner, som var 6,4 millioner kroner bedre enn i Resultatet før skatt var 13,1 millioner kroner. NTB AS tok ut 5,0 millioner kroner i utbytte. NTB eier 11,8 prosent av aksjene i Scanpix Skandinavia AB. Eierandelen er økt fra 10 til 11,8 prosent etter at selskapet solge Scanpix Danmark til Berlingske Officin og kjøpte deres eierandel i skandinavia-selskapet. Det skandinaviske selskapet, som nå har eierinteresser i Scanpix-selskapene i Sverige og Norge, hadde i 2005 et positivt resultat på 5,1 mill SEK. Strukturen i Scanpix Scandinavia er under vurdering i forbindelse med at de konkurrerende fotobyråene Scanpix Scandinavia og Pressens Bild har fusjonert til ett selskap, som TT per mars 2006 er i forhandlinger om å kjøpe en 40 prosents andel av. NTB eier 15,1 prosent av selskapet Innholdsutvikling. Det er investert 4,0 millioner kroner i selskapet. NRK, Orkla Media, A-pressen, regionavisene og Norges Handels- og Sjøfarts Tidende eier like store andeler i samme selskap. Innholdsutvikling eier ved årsskiftet 89,2 prosent av medieovervåkingsselskapet Intermedium og 100 prosent av Cyberwatcher, som ble kjøpt i FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Selskapet har ingen ekstern opplåning og har dermed ingen renterisiko knyttet til lån. Renterisiko foreligger når det gjelder den ytelsesbaserte kollektive pensjonsforsikringen. Plasseringene i markeds-baserte fond er eksponert for likviditetsrisiko (omsettelighet) og aksjemarkedsrisiko (generelle svingninger i aksjemarkedet). GENERALFORSAMLING OG STYRE På den ordinære generalforsamlingen 25. april 2005 var 21 aksjeeiere representert, enten selv eller ved fullmektig. De representerte aksjer av totalt Følgende styremedlemmer var på valg: Truls Velgaard og Anne Aasheim. Einar Førdes plass i styret måtte også erstattes med et nytt medlem. Truls Velgaard ble valgt til styrets leder og Grethe Gynnild Johnsen, NRK og Aslak Ona, Schibsted ble valgt til nye styremedlemmer. Ona ble valgt til styrets nestleder. Som vararepresentanter ble Tonny Nundal (fast møtende) og Tom Hetland gjenvalgt. Arve Løberg, Trønder-Avisa ble valgt til nytt varamedlem etter Bernt Olufsen, VG. Styret har i 2005 hatt følgende medlemmer: Truls Velgaard, Orkla Media, styrets leder Aslak Ona, Schibsted, styrets nestleder Grethe Gynnild Johnsen, NRK, styremedlem Solveig Jølstad, Aftenposten, styremedlem 4 5

4 ÅRSBERETNING 2005 ÅRSBERETNING 2005 Einar Hålien, Bergens Tidende, styremedlem Jon Espen Lohne, A-pressen, styremedlem Kjell Arild Nilsen, ansattes representant Berit Sånhol, ansattes representant Vararepresentanter: Tonny Nundal, Haugesunds Avis (fast møtende varamedlem) Tom Hetland, Stavanger Aftenblad Arve Løberg, Trønder-Avisa Anna Nesje, fast møtende vararepresentant for NTBs NJ-organiserte Christine Steinstø for Berit Sånhol. Nils Inge Kruhaug og Hilde C. Kristiansen for Kjell Arild Nilsen FREMTIDSUTSIKTER Generelt har 2005 vært preget av konsolidering av NTBs posisjon, med omstilling, restrukturering og kostnadsreduksjoner som sentrale stikkord skal være året for vekst og utvikling. En rekke prosesser og prosjekter er igangsatt med felles målsetning om å øke inntektene. NTB har gjennom 2005 arbeidet med strategisk retning for selskapet, der målsettingen har vært og er å utvide aktivitetsnivået og på den måten øke omsetning og inntekter. Fra 1. januar 2006 er det etablert en ny struktur for selskapets operasjonelle/industrielle og finansielle aktiviteter. Vekst i selskapet og konsernet kan ikke forventes innenfor de tradisjonelle nyhetstjenestene (papiraviser), men på området for medietjenester og nye, elektroniske medier. Det er her NTB i 2006 ska ta nye posisjoner. Et bredt produkt- og forretningsmessig engasjement er nødvendig for finansielt å sikre en nyhetstjeneste på dagens nivå. Truls Velgaard Aslak Ona Einar Hålien Jon Espen Lohne Solveig Jølstad Grethe Gynnild Johnsen Kjell Arild Nilsen Berit Sånhol Pål Bjerketvedt Adm.dir./sjefred. Dronning Sonja bar til Leah Isadora til dåpen i Slottskapellet. (Foto: Lise Åserud / Scanpix / Pool) 6 7

5 KONTANTSTRØMANALYSE RESULTATREGNSKAP (A) (B) (C) (A+B+C) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet (1) Endring kortsiktige fordringer, kortsiktig gjeld, lager Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld 0 0 Nedbetalt gjeld 0 0 Økning betalbare eiendeler/gjeld ved fusjon Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr (1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Endring utsatt skatt Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler Resultat selskap rapportert i h.t. Ek-/bruttometoden Nedskrivning anleggsaksjer Endring pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser Note Driftsinntekter og -kostnader Nyhetstjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontrollerte selskaper Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Innkjøpt stoff og fotos Andre driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Andel driftskostnader felleskontrollerte selskaper Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnader Andre finanskostnader Nedskrivning aksjer Andel finansresultat felleskontrollerte selskaper Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper Skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Disponeringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra annen egenkapital Sum disponeringer

6 BALANSE BALANSE EIENDELER Note Konsern Konsern Anleggsmidler Immaterielle verdier: Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: Feriehytte, ferieleilighet 5, Maskiner, inventar, transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmidler felleskontrollerte selskaper Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 15, Sum fordringer Investeringer: Markedsbaserte fond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 12, EGENKAPITAL OG GJELD Note Konsern Konsern Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Andel avsetning forpliktelser felleskontrollert selskap Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontrollerte selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Andel omløpsmidler felleskontrollerte selskaper Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 NOTER TIL REGNSKAPET 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens generelle vurderingsregler er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er lignende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. I den grad enkelte poster er vurdert etter andre regler, er dette redegjort for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning/påkostninger på leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid. Aksjer i felleskontrollert selskap Aksjer i felleskontrollert selskap rapporteres i h.t. bruttometoden i regnskapet. Scanpix Norge AS (eierandel 49,9%) og Universum AS (eierandel 50,1%) er å anse som felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i disse selskaper er rapportert på egne linjer i regnskapet for NTB AS Aksjer i andre selskaper Andre anleggsaksjer vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsordning som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige ytelser (ytelsesplan). De sikrede pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. De sikrede pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto sikrede pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Endringer i forpliktelsene og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid etter særskilte regler. Selskapet har også usikrede pensjonsordninger i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), samt direkte pensjoner som utbetales over driften. I balansen er sikrede og usikrede pensjonsforpliktelser presentert samlet under posten. Finansielle anleggsmidler. Pensjonsberegningene foretas av aktuar. Fordringer Fordringer er vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og det skattemessige resultatet. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel oppføres som en eiendel i balansen i den grad de skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidig skattepliktig inntekt i selskapet. Utsatt skatt er beregnet med nominell verdi. Finansielle omløpsmidler Børsnoterte aksjer, obligasjoner og fond som inngår i en handelsportefølje, dvs. som kjøpes og selges løpende, vurderes til virkelig verdi (børskurs på balansedagen). Verdivurderingen av slike omløpsmidler foretas i ht. porteføljeprinsippet, slik at verdivurderingen foretas for porteføljen samlet. Finansiell markedsrisiko Selskapets virksomhet medfører meget begrenset eksponering for finansiell markedsrisiko knyttet til valutakursendringer. Nyhetstjenesten/Spesialtjenester Selskapets inntekter fra Nyhetstjenesten og Spesialtjenester knytter seg i all hovedsak til innenlandsk formidling av nyhets- og tilknyttede tjenester. Andre driftsinntekter Selskapets andre driftsinntekter knytter seg til leieinntekter, salg av diverse tjenester og inntekter vedr. avisen Klar Tale. 2 NYHETSTJENESTEN/SPESIALTJENESTER Selskapets inntekter fra Nyhetstjenesten og Spesialtjenester knytter seg i all hovedsak til innenlandsk formidling av nyhets- og tilknyttede tjenester. Selskapets inntekter i 2004 inkluderer den virksomhet som tidligere ble drevet av det innfusjonerte datterselskapet NTB Pluss AS. 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Selskapets andre driftsinntekter knytter seg til leieinntekter, salg av diverse tjenester og inntekter vedr. avisen Klar Tale. 4 LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader tall i 1000 kr Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Sluttvederlag og andre omstillingskostnader

8 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Pensjoner Norsk Telegrambyrå AS har kollektiv pensjonsordning i Nordea Liv for sine ansatte (sikret ordning). Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at Norsk Telegrambyrå AS har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Forpliktelsene omfatter 91 ansatte og 54 nåværende pensjonister pr Selskapet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning. Denne ordningen omfatter 91 ansatte. I tillegg yter NTB tilskudd til 6 pensjonister som ikke fullt ut er forsikringsmessig dekket. Aktuarberegning av de samlede pensjonsforpliktelsene i selskapet viser følgende tall: Netto pensjonskostnad 2005: Sikret Usikret Sum Nåverdi av pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført impl.virkning Resultatførte estimatendringer/avvik Netto pensjonskostnad Netto pensjonsmidler pr Sikret Usikret Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer Netto pensjonsmidler Netto pensjonsmidler pr Sikret Usikret Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer Netto pensjonsmidler Overfinansieringen i pensjonsordningen er oppført som en eiendel i balansen, da fremtidig bruk av de overskytende pensjonsmidlene er sannsynliggjort. Ved beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,6 % (2004: 6%) Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,7 % (2004: 7%) Lønnsregulering 2,5 % (2004: 2,5%) Pensjonsregulering 2,5 % (2004: 2,5%) G-regulering 2,5 % (2004: 2,5%) Turnover 2,5 % (2004: 2,5%) AFP-uttakstilbøyelighet år 10 % (2004: 10%) Som det fremgår av omtale under punktet Regnskapsprinsipper, blir virkningen av avvik i aktuarens beregningsforutsetninger (estimatavvik) i h.t. Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid (15 år) etter særskilte regler. Kostnadsførte estimatavvik i 2005 utgjør for selskapet kr Estimatavvik oppført i balansen pr , for senere kostnadsføring utgjør kr MASKINER, INVENTAR, FERIEHYTTER Maskiner, inventar Feriehytter Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Sum ord. avskrivninger/nedskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger/nedskrivninger Økonomisk levetid 3-10 år 15 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Selskapet driver sin virksomhet fra leide lokaler, og leiekontrakten løper til år 2026 med årlig leieregulering basert på 85% av konsumprisindeksen. Leien utgjorde for 2005 kr FELLESKONTROLLERTE SELSKAP Norsk Telegrambyrå investerte i 1999 i Scanpix Norge AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 49.9%. Norsk Telegrambyrå investerte i 2003 i Universum AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 50,1% og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 33,33%. Scanpix Norge AS og Universum AS (felleskontrollerte selskaper) er rapportert i h.t. bruttometoden i selskapsregnskapet. Selskap rapportert i ht. bruttometoden (nettoverdier): Scanpix Norge AS Universum AS Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Goodwill Bokført verdi Endret kostpris i Resultatandel Utbytte for Bokført verdi Herav uavskrevet goodwill Årets avskrivning goodwill Lineær avskrivning goodwill over 10 år Avskrivningstiden på 10 år vedr. goodwill i Universum AS er satt ut fra en forventning om at denne investeringen skal generere inntekter i minst 10 år fremover. Markedsposisjonen for selskapet når det gjelder produksjon av RTV-sider er svært sterk. 14 Universum AS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte (sikret ordning). Forpliktelser i h.t. denne 15

9 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET pensjonsforsikringsordningen er ikke balanseført i selskapets regnskap. Rapporteringen i Universum AS avviker dermed fra prinsippene for rapportering av pensjonsforpliktelser i NTB AS og Scanpix Norge AS. Da virkningen av denne prinsippforskjell er uvesentlig, er ikke Universums regnskapstall justert ved innarbeidelsen i NTB's regnskap. 7 AKSJER I ANDRE SELSKAPER Eierandel Balanseført verdi Kostpris pr pr Anleggsmidler: Scanpix Scandinavia AS 11,8 % Innholdsutvikling AS 15,1 % MARKEDSBASERTE AKSJER/FOND - OMLØPSMIDLER Beholdningen består av andeler i obligasjonsfond og aksjefond. I regnskapet pr er verdipapirene vurdert til samlet markedsverdi, kr (porteføljeprinsippet). Anskaffelsesverdi er kr Årets verdiøkning er inntektsført med kr Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 28% av regnskapsmessig resultat før skatt Justert for resultat datter-/felleskontrollert selskap Effekt av permanente forskjeller Sum skattekostnad Ikke balanseført utsatt skattefordel Regnskapsført skattekostnad Utsatt skatt Endring Driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler Ubenyttet godtgjørelse aksjeutbytte Underskudd til fremføring Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 28% utsatt skatt Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt i regnskapet. 9 SKATTER Skattekostnaden i resultatregnskapet i 2005 består av: Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt 0 Netto (kostnad) 0 Skattegrunnlag 2004 fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper Resultat fra felleskontrollerte selskaper Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Utsatt skatt beregnes med grunnlag i forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skattefordel. Utsatte skattefordeler opparbeidet frem til er oppført som en eiendel i balansen i regnskapet. Begrunnelsen for balanseføring er at netto negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidige skattepliktige inntekter i selskapet. Verdien av opparbeidet utsatt skattefordel i 2005 kr er ikke oppført i regnskapet. 10 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer á kr Hver aksje har en stemme. Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Det foreligger begrensninger for hvem som kan eie aksjer og kjøp av aksjer krever samtykke fra styret. Videre har aksjeeierne etter særskilte bestemmelser forkjøpsrett til aksjer som frembys for salg

10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Selskapets 20 største aksjeeiere: Navn Eierandel Orkla Media AS 25.4% A-pressen ASA 14.2% Aftenposten 11.1% NRK 11.1% Verdens Gang 10.7% Adresseavisen 8.2% Bergens Tidende 4.1% Stavanger Aftenblad 2.7% Østlendingen 2.1% Harstad Tidende 1.7% Hamar Media AS 1.3% Dagbladet 0.9% Asker og Bærums Budstikke 0.9% Fædrelandsvennen 0.8% Dagsavisen 0.6% Lillehammer Medieinvestering AS 0.4% Gudbrandsdølen Dagningen 0.3% Agderposten 0.3% Trønder-Avisa 0.3% Halden Arbeiderblad 0.2% 97.3% Ingen av de ansattes styrerepresentanter eier aksjer i selskapet. 11 EGNE AKSJER Selskapet eier ved årets slutt 25 egne aksjer. 12 KAUSJONSANSVAR/GARANTIANSVAR tall i 1000 kr Kausjonsansvar 0 0 Garantiansvar YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V. Lønn til administererende direktør/sjefredaktør utgjorde for 2005 kr Andre ytelser utgjorde kr Administrerende direktør omfattes av selskapets generelle pensjonsordning og har en bonusavtale som etter nærmere fastsatte kriterier kan gi en årsbonus på inntil kr Betalt pensjonspremie vedr. administrerende direktør utgjorde for 2005 kr Det er i 2005 kostnadsført styrehonorarer med til sammen kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL ANSATTE Samlede utlån til ansatte utgjør kr Lånene er usikret og har en løpetid på mindre enn ett år. 16 BETALINGSMIDLER tall i 1000 kr Bundne bankinnskudd: FORDRINGER OG GJELD Selskapet har gitt et konvertibelt lån på kr til Innholdsutvikling AS. Lånet kan konverteres til aksjer i selskapet i perioden frem til For øvrig har ikke selskapet fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Av selskapets eiendeler er det avgitt pant i en andel av særvilkårskonto i bank på kr (jfr. Note 12/16). Selskapets feriehytte er pantsatt med kr for pensjonsforpliktelser. Bokført verdi av eiendommen pr utgjør kr ANNEN EGENKAPITAL Annen Fond for egenkapital vurderingsforskjeller Pr Underskudd Regulering Fond for vurderingsforskjeller Pr NTB har stillet garanti med kr for et lån opptatt av Kanal 24 AS. Som sikkerhet for NTB's garanti har DnB NOR avgitt en garanti overfor Kanal 24 AS' långiver. Som sikkerhet for garantiavgivelsen har DnB NOR pant i NTB's særvilkårskonto i bank for et beløp tilsvarende kr ANTALL ÅRSVERK Det ble utført 86,5 årsverk i selskapet i

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET KLAR TALE Klar Tale var 15 år 11. oktober. I stedet for høye smørbrød og stor fest ønsket redaksjonen seg en full faglig gjennomgang av avisa. Ønsket ble rettet til styret i Stiftelsen Klar Tale. Målet var å se hvordan vi kan gjøre produktet Klar Tale bedre. Institutt for Journalistikk (IJ) fikk oppdraget. IJ hadde ikke tidligere hatt et slikt prosjekt, der de fleste ressursene på instituttet ble tatt i bruk for se på layout, bilder, språk, kilder, vinklinger etc. Redaksjonen ønsket styret med på et tre dager langt seminar på IJ. Klar Tale deltok i Avisstafetten som ble arrangert i forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen. Tirsdag 24. mai fraktet vi budstikka i stafetten for ytringsfriheten videre til Nationen med trikken. 30 kvinner med bakgrunn fra til sammen 17 land deltok i overleveringen. Kvinnene leser Klar Tale som en del av norskundervisningen på Quo Vadis i Lakkegata i Oslo, en avdeling ved Rosenhof voksenopplæringssenter. Vi deltok også med stand på Rådhusplassen i Oslo 9. juni. Klar Tales setning for ytringsfriheten er: "Alle må kunne forstå informasjon for at folkestyret skal fungere. Den som behersker språket, har makt". Ifølge Norsk Opplagskontroll hadde Klar Tale i fjor et opplag på aviser (en reduksjon på 35 aviser sammenlignet med året før). Klar Tale nummer 33 hadde et opplag på i alt aviser. Denne avisen kom ut med åtte sider ekstra i forbindelse med stortingsvalget og med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. Avisdagen 9. juni: Elever fra Rosenhof voksenopplæringssenter i Oslo løser bokstavgåter på Klar Tales stand. (Foto Cecilie Bakken) Budstikka 24. mai: Elever fra Quo Vadis leser avis på trikken mens de er med på å frakte budstkka videre til Nationen. (Foto Cecilie Bakken) 20 21

12 ET BREDT SPEKTER AV TJENESTER ET BREDT SPEKTER AV TJENESTER Oslo Børs hadde over 100 poeng i august. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix ) Terrorbomben i London. (Foto: Jane Mingay / AP Photo / File) Rask og pålitelig nyhetsleveranse døgnet rundt, i en brukervennlig portal som kan skreddersys for den enkeltes behov. Det er hva NTB lover sine kunder, som først og fremst er aviser, nettpublikasjoner og radio- og TV-stasjoner. I tillegg kommer bedrifter, organisasjoner og offentlige etater som har behov for å holde seg kontinuerlig oppdatert. NTBs nyhetsdesk er bemannet døgnet rundt, hele året, for at ingen av våre abonnenter skal gå glipp av viktige nyheter - enten de skjer innenriks, utenriks eller på sportsarenaen. Alle de 250 nyhetsmeldingene som daglig sendes ut fra NTB blir kategorisert og kodet slik at abonnentene selv kan organisere nyhetsstrømmen etter eget behov og ønske. NTB tilbyr skreddersydde varslingstjenester til mobiltelefonen, og hjelp til å drive effektiv research. NTBs elektroniske arkiv går helt tilbake til Og nyhetskalenderen hjelper våre abonnenter å planlegge - både for morgendagen og for begivenheter langt fram i tid. For mediekunder tilbyr NTB også en rekke tilleggs- og spesialtjenester: Ferdigredigerte nyhetspakker (med foto) for nettpublisering Kultur og Underholdning (nyheter og reportasjer) Showbiz-nyheter Personalia- og jubilanttjenester (hvem fyller runde år i ditt distrikt?) Dagen i Dag (historiske begivenheter knyttet til dagens dato) Tips (om fotball- og hestespill) Lyd (for bruk i radio eller på nett) Nyhetsgrafikk (i samarbeid med Nyhetsgrafikk AS) Ferdige børssider (tilpasset ulike avisformater) Fleksible ferdigsideløsninger med sportsresultater (i samarbeid med Enetpulse AS) Tilbudet til bedrifter og organisasjoner omfatter blant annet: Tickere og selekterte nyhetspakker i ulike formater (for publisering på offentlige skjermer, hjemmesider eller intranett) Formidling av pressemeldinger Distribusjonstjenester Fax- og teleavis (oppsummering av døgnets viktigste begivenheter beregnet på nordmenn i utlandet) 22 23

13 NYHETSTJENESTEN NYHETSTJENESTEN NTBs nyhetsredaksjon tok i 2005 et krafttak for å styrke tilbudet til alle kundegrupper, både gjennom bedre nyhetsovervåking og gjennom økt satsing på stoff særlig beregnet på byråets aviskunder. Etter klare tilbakemeldinger fra en rekke kunder om NTBs vitale rolle som kontinuerlig nyhetsovervåker i Medie-Norge, valgte redaksjonsledelsen i 2005 å gjeninnføre ordningen med to nattevakter i redaksjonen. Dette førte umiddelbart til større nyhetsproduksjon og bedre kapasitet til nyhetsovervåking. Dermed kunne vi i enda større grad enn før leve opp til målsettingen om å ha god bemanning når våre kunder er særlig avhengig av det. Også bemanning på kveld og i helgene ble styrket i første halvår Redaksjonen hadde gjennom hele året særlig oppmerksomhet rettet mot aviskundene, som fikk mer stoff å velge i, særlig i helgene. Fjoråret markerte også starten på et nytt og spennende samarbeid mellom NTB og grafikkselskapet nyhetsgrafikk.no. NTB kunne dermed, gjennom gode samarbeidspartnere i det unge grafikkselskapet og Scanpix, igjen tilby sine kunder både tekst, bilde og grafiske illustrasjoner. Nyhetsgrafikk.no teller tre personer og er samlokalisert med NTB. I tillegg til foto og grafikk tilbudt gjennom nevnte selskaper, fortsatte NTB også i 2005 leveransen av lyd til Riksnytt. Stortingsvalget i september ble det nyhetsmessige høydepunktet i 2005, sammen med avviklingen av NOKAS-rettssaken i Stavanger. Også etterdønningene etter tsunamikatastrofen, jordskjelv i Pakistan og flom og uvær i USA la beslag på betydelige redaksjonelle ressurser. Det samme gjorde VM på ski i Oberstdorf. David Toska i Stavanger Tingrett. (Foto: Scanpix / Erlend Aas) Nelson Mandela deltok i en konsert og konferanse om AIDS i regi av Arbeiderpartiet og LO. (Foto: Scanpix) 11. oktober 2005 ble Islamabad rammet av et voldsomt jordskjelv. (Foto: Reuters / Mian Khursheed) 24 25

14 ORGANISASJONSKART HER FINNER DU OSS ORGANISASJON/LEDELSE I NTB FRA MARS 2005 Besøksadresse: Akersgata 55, inngang Apotekergata NTB konsern Scanpix No 49,9% Scanpix Skandinavia 11,8% Postadresse: Postboks Oslo Administrasjon Økonomi Personal Organisasjon Ekspedisjon NTB AS SJEFRED./ ADM.DIR. Pål Bjerketvedt Universum 51% Innholdsutv. 16,7% Telefon: Fax: REDAKSJONSSJEF Ole Kristian Bjellaanes KLAR TALE Ansv.redaktør Tora Herud SPORT Nyhetssjef Jan-Erik Sveum INNENRIKS Nyhetssjef Wenche Schjønberg UTENRIKS Nyhetssjef Hilde Huus-Hansen Nyhetsavd. Samf.avd UTVIKLINGSDIREKTØR Helen Vogt Marit Bjørgen går i mål og vinner 30 km klassisk, kvinner, i Oberstdorf (Foto: Scanpix / Erlend Aas ) MARKEDSSJEF Bjørn Skovli IT-SJEF Mikkel Falck Konsernet Redaksjonen Forretnings- og utviklingsavd. Klar Tale 26 Anette Sagen vant jentenes hopprenn i Continental Cup i Holmenkollen. (Foto: Scanpix / Erlend Aas ) Marit Bjørgen med medaljer hun vant i Oberstdorf (Foto: Scanpix / Erlend Aas ) Bjørn Einar Romøren slo verdensrekorden med 239 meter under Ski Jump World Cup i Planica, 20. mars (Foto: Erlend Aas / Scanpix)

15 Foto: Scanpix.

Årsrapport 2007 2007

Årsrapport 2007 2007 Årsrapport 2007 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i 2007.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer