1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D."

Transkript

1 Fauske kommune v / formannsskapsleder 8201 Fauske Vg Fauske kommune _OQl I Sakslieh. ß \ mj i - O~ 1,lassering ~J i--l g Ilf!~)_ Qm- Bodø 28.0 L.09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D. Kirkens SOS i Sør-Hålogaland sender herved en søknad til alle kommuner i Nordland om økonomisk støtte, med oversikt over virksomhetens tjenester, ideologi, organisering og økonomi. Tjenesten Kirkens SOS i Sør-Hålogaland ble etablert i 1983 og er en del av et landsdekkende system av sentra som har døgnvakt for mennesker i krise. Kirkens SOS mottar på landsbasis ca. 350 henvendelser pr. døgn, enten pr. telefon eller via e-post. Kirkens SOS er basert på frivillig innsats, hvilket betyr at telefonvaktene arbeider uten kompensasjon. Alle vakter deltar på et 40 t innføringskurs og er pålagt kontinuerlig veiledning for å sikre kvaliteten på tjenesten. Ideologi Kirkens SOS har sin forankring i Den Norske Kirke og er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø. Kirkens SOS er ikke en forkynnende tjeneste, men driver selvmordsforebyggende arbeid med utgangspunkt i kirkens diakonale oppdrag. Samtalene skal ikke erstatte vennskap, behandling eller terapi, men er en krisehjelp i akutte situasjoner. Den som kontakter Kirkens SOS kan være helt anonym. For mange mennesker gjør anonymiteten det mulig å snakke sant om livet sitt. Psykiske lidelser Erfaringen viser at en svært stor prosent av dem som bruker Kirkens SOS har psykiske lidelser i en eller annen form. Vi erfarer at denne tjenesten i stor grad er med både å forebygge kriser og å tilby nødvendig omsorg og følelsesmessig avlastning for mennesker som fag sosialapparatet ikke har mulighet til å følge opp. psykiatrien eller helse- og Det er grunn til å anta at kontakten med Kirkens SOS er med på å heve terskelen for når disse trenger innleggelse i psykiatrisk institusjon. Vi bidrar også daglig til at mennesker som er selvmordsnære får hjelp, enten i form av samtale eller øyeblikkelig hjelp. Kirkens SOS, med sine ca. L 000 frivillige medarbeidere landet over, vil gjerne bidra nettopp på en slik måte. I tillegg sitter vi med en stor kompetanse på det gode samtalen, noe vi prøver å gjøre kjent i fylket vårt gjennom God Å Snakke Med Kurs og foredragsvirksomhet. Det vi trenger midler til er å organisere og kvalitetssikre arbeidet ved senteret vårt.

2 Kirkens SOS er aldri lenger enn en telefon unna, derfor er vi også en del av Deres kommune sitt lokale arbeid for mennesker i krise. Organisasjon Det finnes i dag 12 SOS-senter i Norge, og Sør-Hålogaland er det minste av disse. Virksomheten ledes av undertegnede som er utdannet sosionom og har ansvar både for det administrative arbeidet og den faglige oppfølgingen. En felles profil for tjenesten sikres gjennom et landssekretariat og et faglig nettverk. Telefonsystemet ble sentralisert i 1998 slik at en som ringer til Kirkens SOS nå vil kunne komme til hvilket som helst senter i Norge. Systemet fungerer likevel slik at innringer først blir forsøkt satt over til det senteret som ligger nærmest. Dersom linjene er opptatt vil man få svar fra en annen kant av landet. Dette fordi det har vist seg å være viktig for mange av innringerne at man møter mennesker fra egen kultur og landsdel. Statistikken viser at det igjen er en økning av innringere fra Nord-Norge. Det finnes to senter i Nord-Norge, ett i Tromsø og ett i Bodø. Begge er små og strever med å overleve økonomisk, men vi mener det er viktig å opprettholde en tjeneste i landsdelen, og vi vil bruke mye tid og ressurser i kommende år for å sikre dette arbeidet. Kirkens Bymisjon Fra 14. juni 2003 har Kirken SOS vært underlagt Kirkens Bymisjon. Dette for å gi leder av Kirkens SOS et arbeidsfellesskap og for å dra fordeler av større drift. Så langt har ordningen medført en stabilisering av tjenesten, men det er fortsatt et stykke arbeid som gjenstår for å nå målsettingene. Kirkens SOS har imidlertid et eget driftsbudsjett og vi kan ikke belage oss på at bymisjonen skal ta det økonomiske ansvaret for driften av tiltaket. Økonomi Kirkens SOS finansieres av statlige midler, offergaver og litt sponsorstøtte. Øvrige inntekter kommer fra bispedømmets diakoniutvalg, kommuner, fylket og private gaver. Alle disse inntektene er usikre. Vi har ingen faste tilskudd fra noen kommuner eller fra fylket. på bakgrunn av ovenstående, og med utgangspunkt i at tjenesten fungerer som et forebyggende tiltak for alle kommunene i Nordland fylke ber vi om at Deres kommune ser med velvilje på vår søknad. Kirkens SOS er ikke en frivillig organisasjon på linje med de fleste, men et viktig supplement til det offentlige helse- og sosialapparat. Dersom det er spørsmål til søknaden kan undertegnede kontaktes på telefon / Med vennlig hilsen Katariina Wiland Daglig leder Kirkens SOS

3 Page i of2 Fra: "Leif Tore Lorentzen"..leiloren(Qonline.no:: Til:..Ieift ffhb.no:: Ce:..bakset online.no::,..atle.lund(qonline.no::, "'Lund, Atle Morten'"..atle.lundt avinor.no:: Dato: 16/02/ :01 Tema: Til ordfører i kommunen - FFHB Foreningen for hjertesyke barn ønsker kontakt angãende Til ordfører Vi går nye veier for å skaffe nødvendige midler til de prosjekter og det støttearbeid vi driver med, og søker derfor kommunene rundt om i fylket om støtte. I 2009 skal vi blant annet arrangere sydentur, medlemsmøter, fagseminar samt familieweekend med faglig innhold i Sulis, og i den sammenhengen søker vi din kommune om støtte til disse aktivitetene. For å finansiere disse prosjektene satser vi på støtte fra dere i tillegg til bevilgninger fra fylkeslaget og egenandel for den enkelte. Foreningen driver med likemannsarbeid, kurs og opplæring samt nettverksbygging, noe som sparer samfunnet for store summer årlig. Vi inviterer også hjertesyke barn som ikke er medlemmer til våre kurs og samlinger. Samarbeidet med Helseforetakene er kjempegodt, og vi står på i fritiden for en vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Husk at ingen gave er for liten, og ingen for stor. Vi tar i mot alt med stor takk! Våre internettsider finner du her httr:/implffhb.no/fylkeslaglnordland/ Foreningen for hjertesyke barn teller hele 194 medlemmer i fylket, og stort sett alle kommuner er representert på vår medlemsliste. Vi håper på et snarlig og positivt svar på vår henvendelse - hilsen 3 hjertegutter med 'glidelås' på brystet og resten av fylkeslaget! ~ Fauske kommune. 6w lsaksliöh.. VJ 18l;_O~ Klassering J.ID I~.I~. æl \1L'Bm)~g; https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= APDUQXA& View=Mess... i

4 Page 2 of2 På vegne av fylkeslaget Leif Tore Lorentzen Pb Bodø Tlf E-post: leif~ffb.no Leif Tore Lorentzen Organisasjonskonsulen t leif(qffh b. no Ha stort hjerte for små hjerter Foreningen for hjertesyke barn tel: () mobile: (1 l ê!n-l_a_ejgqi'lj-lj~ likej/jj~z Vedlegg: https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= APD U Q XA& V iew= Mess... i

5 Page 1 of 1 Fra: Fauske VGS BY2R 2R..by2r-fvgS(Qhotmail.com:: Til:..postmottakt fauske.kommune.no:: Dato: 31/03/200908:47 Tema: (Tema manglerj I\lassering \& Fauske kommune O ~ Saksbeh.. VJ ~Y3'01 Fauske V.g Skole Avd. anlegg Tlf: I fax: vi Ketil Johansen BY 2R Boks FAUSKE ~/-30biJidL-S: Fauske komune Torggata 2 L 8200 Fauske Søknad om støtte til klassetur Heisann vi er 3 klasser og lærere fra anleggslinje ved Fauske videregående skole som har planlagt klassetur til Anleggsmesse i Oslo. Denne anleggsmessen vil gi oss en stor faglig innsikt i det nyeste som er kommet på markede av maskiner og maskinelt utstyr di siste årene. Samt at denne turen vil hjelpe oss til og knytte nærmere kontakter i bransjen. Vi jobber også med og m inn midler på andre måter som rydde opp langs noen av veiene i nærområdet til Fauske. vi har ansvar for vasking av vår brakkerigg som vi mr noen kroner for i måneden + litt annen sparing Men denne jobben viser seg til og ikke være tilstrekelig til og få inn nokk midler til at klassene kan komme seg nedover til Oslo på anleggsmessen. I den anledning søker vi derfor økonomisk støtte til denne klasseturen på konto Vi er Vilige til og gjøre tilbakkeytelser for en eventuell støtte fra dere. Som reklame for deres bedrift. Enjobb eller på en annen måte vise vår takknemmelighet. På forskudd takk for raskt svar. Med vennelig hilsen fra klassene på Fauske Videregående Skole. Last opp, kommenter, del. Windows Li ve Bilder. https:/ lepost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session=hjfzcr W & View=Messa

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Konsept pionerprosjektet sommeren 2014 og videre ettervern 2014-15

Konsept pionerprosjektet sommeren 2014 og videre ettervern 2014-15 Stiftelsen Veien Ut Rebbansbakken 2 3018 Drammen Hvem er vi Veien Ut er en livssynsnøytral stiftelse etablert i 2013. Veien Ut har primært fokus på rusbehandling, men engasjerer seg også i en rekke andre

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Til Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristiansand 24.02.12 RAPPORT FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER ÅRET 2011 KAP 762 POST 73 Nettverket takker for de tildelte kr 200 000,- for året

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer