04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå"

Transkript

1 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

2 Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice: Aibel ruster seg for tøffe tider. Og har hatt styret i Ferd på besøk Ferd Eiendom og Mestergruppen Side 8 Lagspill i praksis: Salgsfasen på Bråtejordet godt i gang Ferd Capital Side 12 Spisser strategien: Evolusjon, men ingen revolusjon Ferd Eiendom: Bo på Bråtejordet Ferd Capital: Spisser strategien Swix Sport Side 14 Skisporet.no: Preparert løype direkte til kundene Ferd Invest Side 16 Russland: Krisen i Putins rike påvirker porteføljen Mestergruppen Side 18 Fremtiden: Nye prinsipper for morgendagens bolighus Ferd Side 20 Penger fra NMI: Tilbakebetaling til investorene, bedre liv i fattige land 8 12 Ferd Sosiale Entreprenører Side 22 Vinn-vinn: Monsterbedriften og Mestergruppen i samarbeid Dette & Hint Side 24 Miljømilepæl for Elopak, nettmilepæl for Swix Sport. Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd, konsernledelsen: Kontakt John Giverholt, tlf Forretningsområder Ferd Capital, industrielle investeringer. Kontakt Runar Kvåle, tlf Ferd Invest, investeringer i nordiske aksjer. Kontakt Alexander Miller, tlf Ferd Hedgefond, internasjonal hedgefondportefølje. Kontakt Kristina Jacobsen, tlf Ferd Special Investments, utnytter muligheter som ikke passer inn i de øvrige forretningsområdenes mandater. Kontakt Halvor Hulberg, tlf Ferd Eiendom, kontor-, lager- og logistikk eiendommer, utvikling av boligprosjekter for salg, utenlandske eiendomsfond. Kontakt Silje Strøm, tlf Ferd Sosiale Entreprenører, ikkekommersiell støtte til entreprenører med innovative svar på sosiale utfordringer. Kontakt Katinka Greve Leiner, tlf Redaksjonen: Redaktør: Martine Turmo Garshol Tekst: Hans Gudmund Tvedt/Ferd Foto: Olav Heggø/Ferd Design/Layout: Bolt Communication AS Trykk: Aktiv Trykk Opplag: På forsiden: Styret i Ferd har vært på besøk på Aibels verft i Haugesund mens Aibel gjør seg klar for å takle hardere tider. Foto: Elisabeth Tønnessen/ Aibel Side 4 7 Ferdmagasinet er utgitt av: Ferd AS Strandveien 50 Postboks Lysaker Telefon: Faks: Side 2 Ferdmagasinet 04/2014 SOSIALE ENTREPENØRER

3 Leder Tittel Ulikhet Så hvis vi arvinger faktisk gjør noe bra med den muligheten vi fikk, så bør vi kunne stå oppreist og delta i debatten, også når Piketty har reist. Foto: Frederic Boudin. I uken som gikk var Thomas Piketty på besøk i Norge. Et land som er blant de minst relevante for å belyse forskningen og forslagene hans. Et av disse forslagene er mer skatt ved generasjonsskifter for derved å redusere overførsler av familiebedrifter til neste generasjon. Ikke veldig originalt kanskje, men det er ikke forslagene til Piketty som vekker min interesse. Det gjør derimot debatten om hva slags ulikhet som er bra, eller i hvert fall til å leve med, og hva slags ulikhet som ikke kan aksepteres, altså urettferdig ulikhet. Noen av oss har jo, uten å ha gjort oss fortjent til det, i hvert fall i forkant, arvet store verdier. Det kan synes urettferdig. Spesielt for Piketty og hans disipler, som ikke synes det er særlig forskjell eller viktig om vi forbruker verdiene eller utvikler dem. Men akkurat det utgjør en enorm forskjell, spesielt for de unge som vil inn i arbeidsmarkedet og trenger at noen investerer i nye arbeidsplasser. Vi tar jo for gitt at det blir vekst. Det blir flere av oss her i landet, så nye arbeidsplasser må skapes. I offentlig sektor kommer det sikkert flere. For ofte, når det er et problem, så løses det med mer penger, det vil si mere folk, enten de er offentlig ansatte eller innleide konsulenter. Om vi har råd til dette på sikt, nå som vi blir stadig flere eldre, er noe helt annet. I de store bedriftene blir det trolig færre ansatte ettersom teknologi og smartere løsninger gjør produktivitetsøkninger mulig. Så mye av den lønnsomme og bærekraftige veksten vil komme fra små- og mellomstore bedrifter. Og disse er stort sett eid av familier. Som har utviklet sine verdier istedenfor å forbruke dem. The Economist omtalte for litt siden noen av årsakene til familiebedriftenes overlevelsesevne, til tross for arveavgifter og egengenererte fallgruber. Familiebedriftene har en bedre og tydeligere bedriftskultur som både eiere og ansatte identifiserer seg med. Hos mange av disse inkluderer denne kulturen en entreprenørskapsånd som gjør at bedriften ikke stagnerer. Familiebedriftene tar også opp mindre gjeld og har en lengre horisont. Oftere enn hos andre typer bedrifter har familiebedriften et godt forhold til de ansatte og deres tillitsvalgte. En undersøkelse fant også at de skapte verdier som lå 5 prosentpoeng over en europeisk portefølje av bedrifter i perioden Og kanskje på grunn av disse forholdene, så nyter familiebedriftene høyere tillit i befolkningen. 73 prosent har tillit til disse, mot 65 prosent for børsnoterte og 61 prosent for fondseide bedrifter. Mine egne observasjoner viser at familiebedriftene ofte er sterkt lokalt forankret og kan være lokomotiv i sine kommuner. De tar ofte ansvar for lokalt organisasjonsliv. Dessuten, og ikke helt overraskende, er det familieeide bedrifter som helt klart engasjerer seg tidligst og best i å bidra til at sosiale entreprenører lykkes med å spre sine løsninger. Og nettopp de sosiale entreprenørene går foran i å rette opp den urettferdige ulikheten som mange opplever ved utenforskap. Mange offentlige ordninger gir støtte og bidrag i form av behandling og penger, og det er jo både riktig og rettferdig. Men dette fjerner ikke nødvendigvis den urettferdige ulikheten. Det gjør bare nye muligheter for dem som har falt utenfor. Og de nye mulighetene kommer altså vel så mye fra private initiativ som ved offentlige tiltak. Så hvis vi arvinger faktisk gjør noe bra med den muligheten vi fikk, så bør vi kunne stå oppreist og delta i debatten, også når Piketty har reist. Og i mellomtiden er det jul, og det er vel ingen tid som gjør de urettferdige ulikhetene så synlige som nettopp julen. Så akkurat da kan en ekstra oppmerksomhet i form av et besøk, et vennlig ord, et kort, en håndstrekning eller en gave være litt ekstra kjærkomment. Og så er det om å gjøre å ikke glemme at en slik liten oppmerksomhet kan være til glede også i de andre tidene og dagene. God jul og godt nytt år! Johan H. Andresen Ferdmagasinet 04/2014 Side 3

4 Aibel Ruster seg for tøffere tider Harde tider i oljemarkedet betyr færre oppdrag for oljeservicebransjen. Derfor må Aibel redusere bemanningen og spare kostnader. Men selskapet nøyer seg ikke med å kutte: Offensive forbedringsprosesser skal gi et sterkere Aibel med større konkurransekraft i fremtidens marked. Samling på toppdekket: DolWin Beta, Aibels første vindplattform, er under ferdiggjøring ved verftet i Haugesund. På besøk er Ferds investeringsdirektør Tom Erik Myrland (til venstre), styremedlemmene Endre Sundt og Henrik Brandt, konsernsjef John Giverholt, finansdirektør Erik Rosnes, finanssjef Gry Skorpen, styreleder og Ferd-eier Johan H. Andresen, konserndirektør Erling Matland i Aibel, Investment Director i Ferd Capital Morten Borge, styremedlem Ulla Litzén, samt Jan Skogseth og Kjetil Jacobsen, henholdsvis administrerende direktør og prosjektdirektør i Aibel. Foto: Elisabeth Tønnessen/Aibel Side 4 Ferdmagasinet 04/2014

5 Aibel De internasjonale konjunkturene er preget av usikkerhet, og etterspørselen etter olje og gass har avtatt mens tilbudet har økt. Resultatet er at oljeprisene har falt dramatisk, derfor har oljeselskapene i stor utstrekning satt både nye investeringer, vedlikehold og oppgraderinger på vent. Dette rammer i sin tur oljeserviceindustrien, Norges største fastlandsnæring, og en av de største eksportnæringene. Gjennom 2014 har det vært en jevn strøm av meld inger om selskaper som innskrenker virksomheten, og som må si opp eller permittere med arbeidere. Dette gjelder dessverre også for Aibel. Som hos de andre store aktørene på norsk sokkel er ordreboken blitt tynnere, dette til tross for at vi har vunnet flere store og viktige oppdrag, sier administrerende direktør Jan Skogseth. Justere bemanning etter oppdragsmengde Dermed har også Aibel måttet gjennomføre flere runder med nedbemanning for å justere antall ansatte til oppdragsmengden. Skogseth synes det er trist å måtte la dyktige medarbeidere gå, og beklager at både de og deres familier rammes. Men skal selskapet komme igjennom de vanskelige tidene med konkurransekraften i behold, så var det ingen vei utenom. Jeg er glad for at dette har kunnet skje i ryddige former, med de ansattes representanter aktivt med i håndteringen av prosessen. Vi har også lagt stor vekt på kommunikasjon. Det er viktig at våre medarbeidere får forståelse for at grepene vi tar er både nødvendige og gjennomført på en ordentlig måte, sier Skogseth. Han legger til at det totalt er Ferdmagasinet 04/2014 Side 5

6 Aibel rundt 1000 ansatte som må forlate Aibel i 2014, og at praktisk talt alle avdelinger i både inn- og utland er berørt. Vi forsøker imidlertid å bidra og legge til rette for at de som mister jobben skal kunne finne en ny så fort som mulig, og har et godt inntrykk av at det faktisk skjer, sier han. Fokus på styrke Men om nedbemanning er krevende og tar mye oppmerksomhet, så er Jan Skogseth også opptatt av å se fremover. Det er verdt å merke seg at vi i et dramatisk fallende marked har vunnet en rekke nye oppdrag i hard konkurranse med andre aktører, sier han, og viser blant annet til kontrakter om oppgradering av Oseberg, ingeniørarbeid for understell til den skotske vind parken Hywind, og nå sist, oppdraget med å koble opp og ferdigstille den flytende laste- og lagreplattformenn for Goliat-feltet (se egen sak). At vi har fått disse og andre krevende oppdrag viser en styrke som vi må bygge videre på. Til syvende og sist er det evnen til å konkurrere om nye oppdrag som bestemmer hvordan vi klarer oss i fremtiden, sier han. Aibel PLUS Et sentralt virkemiddel for å ruste seg for tøffere tider er forbedringsprogrammet Aibel PLUS. Det består av syv delprosjekter som tar fatt i problemstillinger som selskaps struktur og sammenslåing av forretningsområder, organisering og dimensjonering av stabsfunksjoner, salg av ikke-kjernevirksomhet, posisjonen for verftet i Haugesund, og veien videre for satsingen på fornybar energi. Det er viktig at vi ser de vanskelige tidene som en anledning til å forbedre oss. Aibel PLUS skal gjøre oss til en mer attraktiv leverandør for våre kunder gjennom at vi blir en enda bedre og mer lydhør samarbeidspartner, samtidig som vi klarer å levere kvalitet til lavere pris, sier Skogseth. Avdekke forbedringspotensial I sommer og tidlig høst ble det som et ledd i programmet gjennomført arbeidsmøter i alle deler av selskapet. Målet var å skape overblikk over arbeids oppgaver Vanskelige tider: Det er viktig at vi bruker det tøffe markedet vi opplever nå som en anledning til å forbedre oss, sier Jan Skogseth. Foto: Elisabeth Tønnessen/Aibel og fremtidige behov, og samtidig avdekke forbedrings muligheter. I tillegg til egne medarbeidere og ledere ble også ekstern fag ekspertise, styremedlemmer, kunder og fagforeningsrepresentanter involvert. Alle ansatte har dessuten fått anledning til å komme med forbedringsforslag per e-post. Siden har ledelsen og prosjektgruppene arbeidet videre med konkrete tiltak. Noen av Fra Korea til Haugesund: Goliat skal taues til Aibels norske verft når plattformen er klar for siste fase i byggeprosessen. Etter planen skal det skje til våren. Foto: Eni Norge Goliat til Aibel Goliat er et særlig viktig oppdrag for oss fordi det gir verdifull erfaring med installasjoner beregnet på de barske forholdene i Barentshavet. Dessuten er det ekstra hyggelig å ha vunnet oppdraget i et marked preget av vanskelige tider og ekstra hard konkurranse i vår bransje, sier Jan Skogseth, administrerende direktør i Aibel. Det var i begynnelsen av november at oljeserviceselskapet kunne undertegne kontrakten om Side 6 Ferdmagasinet 04/2014

7 Ferd Capital konsernets enheter blir omstrukturert, andre fusjonert, og atter andre skilt ut og gitt ansvar for egen bunnlinje. Prosesser og samarbeid på tvers av enhetene og landegrenser gjøres mer strømlinjeformet, logistikk og materialhåndtering forenkles og standardiseres, for bare å nevne noen av tiltakene. 500 millioner Gjennom Aibel PLUS har vi totalt identifisert mulige besparelser og forbedringer til en samlet verdi av rundt 500 millioner kroner. Reduksjonen av de indirekte kostnadene er beregnet til ca. 140 millioner, mens forbedringer i prosesser og samarbeidsformer forventes å gi ytterligere 190 millioner innsparing i prosjektrelaterte kostnader. I tillegg er effekten av restrukturering av forretningsområder og enheter estimert til rundt 150 millioner kroner i form av forbedret konkurransekraft, sier Jan Skogseth. Han understreker at målet er at disse gevinstene og besparelsene skal gi utslag på Aibels konkurransekraft allerede fra starten av å koble opp og ferdigstille den flytende produksjons-, lagrings- og lasteenheten for Goliat-feltet Dette blir den første av sitt slag på norsk sokkel. Hyundaiverftet i Sør-Korea står for byggingen, og etter planen skal den så taues til Norge til våren, forteller Skogseth. Goliat-plattformen er av den såkalte Sevan-typen, det vil si at den har et sylinderformet skrog med ballasttanker på innsiden, plassert langs hele omkretsen. Et sirkulært rom i midten inneholder blant annet lagertankene for olje, og her kommer også rørledningene fra produksjonsbrønnene på havbunnen opp. Denne konstruksjonen bidrar både til å stabilisere Aibel AS Ledende leverandør til oppstrøms olje- og gassindustri, med offshore vindenergi som nytt satsingsområde og norsk sokkel som primærmarked. Hovedkontor i Stavanger, avdelinger i Oslo, Haugesund, Bergen, Kristian sund, Stjørdal, Harstad og Hammerfest; dessuten i Storbritannia, Thailand, Singapore og Danmark. Deleier i Egyptian Maintenance Company (50 %). Omsetning over 12,5 milliarder kroner (2013). Ca medarbeidere i Norge og internasjonalt. Ferd Capital eier 50 %, det svenske private equity-konglomeratet Ratos 32 %. Ratos forvalter også de resterende 18 %, som eies av det svenske pensjonsfondet Sjätte AP-fonden. Ferd Capitals engasjement følges opp av Investment Director og Co-Head Morten Borge, Senior Investment Manager Runar Kvåle og Investment Manager Fredrik Bjørland. enheten og redusere risikoen for at en kollisjon skal forårsake skade på oljetankene. Utvendig har skroget en diameter på 96 meter nederst og 107 meter øverst. Plattformdekket gir rom for hotellenhet og prosessutstyr, dessuten utstyret som trengs for å laste oljen over på tankskip, som så transporterer den videre til raffineriet. Det skal etter hvert bores 22 produksjonsbrønner på Goliat, et olje- og gassfelt på Tromsøflaket, ca. 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Eni Norge er operatør med en eierandel på 65 prosent, mens de resterende 35 prosentene tilhører Statoil. Ledertalent i toppklasse «Årets ledertalent» på Østlandet, og en sterk andreplass nasjonalt: Ferd Capitals Morten Borge (33) gjorde det skarpt da nettavisen E24 i november kåret Norges fremste ledertalenter for Men så tok det da også bare fire år fra han ble ansatt som analytiker i Ferd Capital til han høsten 2012 hadde avansert til Investment Director og Co-Head. Dermed var han en av de tre som leder forretningsområdet, og som sammen med ytterligere seks medarbeidere utøver aktivt eierskap i syv porteføljebedrifter, til sammen verdt rundt 9,5 milliarder kroner. Heder til ledertalent: Morten Borge mener han må dele æren med eier, ledelse og kolleger i Ferd. Og vi arbeider med å finne flere selskaper der vi ser muligheter til å skape merverdi gjennom å tilføre kompetanse, kapital og kontaktnett, understreker han. Kultur for utvikling Morten Borge synes selvsagt det er hyggelig å bli gjort stas på i E24s talentkåring, men mener at ledelsen i Ferd, eier Johan H. Andresen og kollegaene skal ha sin del av æren. Ferd har en kultur preget av tillit og vilje til å satse på medarbeiderne, og det er lov å prøve og feile, så lenge man lærer av det. Dette gir et godt klima for å utvikle seg, sier han. Og legger til at det er givende å jobbe i et miljø med så mange dyktige mennesker på alle nivåer og i ulike forretningsområder. Lærerik oppvekst Borge vokste opp i en flerkulturell Oslo-bydel med en mor med fulltidsjobb i butikk, og han var avhengig av å jobbe mye ved siden av studier og skole. Til gjengjeld styrket oppveksten evnen til å forstå mennesker og kulturer, og ikke minst, viljen til å yte ekstra når det gjelder. Jeg har ellers hatt god nytte i både studier og jobb av tankegodset og prestasjonskulturen i fotballen. Jeg tenker fortsatt ofte i sportslige termer når jeg må prestere i jobbsammenheng, sier Borge, som lenge var kjent som en lovende spiller. Unike muligheter Morten Borge har i dag ansvaret for Ferd Capitals investeringer i Interwell, Aibel og Servi Group, og sitter også i styrene for disse selskapene. Han understreker at muligheten han får til å arbeide med utvikling av selskaper og bidra til verdiskaping er utrolig givende og motiverende, og han setter pris på bredden i ansvarsområdene i Ferd. Muligheten til å få jobbe med langsiktig industriell utvikling i noen av Norges mest spennende virksomheter, og samtidig få arbeide med finansielle transaksjoner, det er unikt, sier han. Kompetanse og erfaring først Morten Borge gikk imidlertid ikke ut i yrkeslivet med noe mål om å bli leder. Jeg har først og fremst fokusert på å bygge kompetanse og få erfaring. Så har ansvar og lederoppgaver kommet etter hvert, sier han. Før Borge kom til Ferd arbeidet han med revisjon, transaksjonsstøtte og due diligence-prosesser i PricewaterhouseCoopers. Av utdannelse er han siviløkonom med spesialisering i finans og statsautorisert revisor fra BI. Ferdmagasinet 04/2014 Side 7

8 Ferd Eiendom Salget i gang på Side 8 Ferdmagasinet 04/2014

9 Ferd Eiendom Bråtejordet Bråtejordet: Perfekt for barnefamilier som vil etablere seg i landlige omgivelser, selv om de jobber i Oslo. Ferdmagasinet 04/2014 Side 9

10 Ferd Eiendom Lyst og luftig: Ferd Eiendom og Mestergruppen har gjennomgående lagt opp til litt høyere kvalitet i materialvalg og løsninger enn det er vanlig i tilsvarende prosjekter. I oktober startet salget av de 20 første rekkehusene på Bråtejordet i Skedsmo kommune. Over 35 prosent av første salgstrinn er solgt til familier som både kommer fra nærområdet og fra Oslo. Barnevennlig boligområde med god tilgjengelighet til alt tiltrekker familier. På Bråtejordet får de boliger som dekker de hverdagslige behovene på en komfortabel måte. Gress under føttene, bilfrie uteområder, garasje, takterrasser, felles lekeplasser og hage på begge sider av husene. Tekst: Irina Lee Bråtejordet er et samarbeidsprosjekt mellom Ferd Eiendom og Mestergruppen. I dette prosjektet samarbeider vi med MG Prosjekt og Byggeriet. Denne formen for lagspill gjør dette prosjektet veldig spesielt, sier markedssjef Silje Strøm i Ferd Eiendom. Barnevennlig Det planlagte boligfeltet Bråtejordet har alt en familie kan drømme om. En nybygget ungdomsskole er nærmeste nabo, og det er kort vei til alt av servicetilbud. Utenfor stuedøren venter store friområder. For pendlere er det også en stor fordel at boligfeltet ligger kun få minutters gange fra Strømmen stasjon, en 18 minutters togtur fra Oslo sentrum. Dette vil være perfekt for barnefamilier å etablere seg i landlige omgivelser, selv om de jobber i Oslo, sier Silje Strøm. Planen er å bygge ca. 350 boliger på Bråtejordet, med til sammen kvadratmeter. Boligfeltet vil være en kombinasjon av rekkehus i ulike størrelser og småhus med leiligheter. Boligene vil ha vannbåren varme i stue og kjøkken, og leveres nøkkelferdige med alle kvaliteter en familie trenger. I rekkehusene er det lagt opp til tre soverom og to bad, vaskerom og tv-stue, i tillegg til stue og kjøkken. Hager, balkonger og takterrasser er også med i prosjektet på Bråtejordet. Standardløsningene er materialer av god kvalitet, som lys eikeparkett og moderne kjøkken. Interiøret er holdt i lyse farger, som sandfargede fliser og hvit baderomsinnredning. I samarbeid med Byggeriet har vi valgt produkter som folk kan like over tid. Vi har gjennomgående lagt opp til litt høyere kvalitet i materialvalg og løsninger enn tilsvarende prosjekter. Kjøpere som er tidlig ute kan også gjøre enkelte tilvalg og tilpasninger underveis, sier Strøm. Side 10 Ferdmagasinet 04/2014

11 Ferd Eiendom Praktisk og pent: Lys eikeparkett og moderne kjøkkenløsninger er standard. Kjøpere som er tidlig ute kan også gjøre enkelte tilvalg og tilpasninger underveis. God etterspørsel I oktober ble halvparten av første byggetrinn lagt ut for salg, det vil si 20 rekkehus. Interessen har vært god, og syv boliger er allerede solgt. Enderekkehusene blir gjerne solgt først, og det er de mest populære blant de som har mulighet til å velge. Men det er gledelig å se at det er etterspørsel etter alle typer boliger, og det er vi godt fornøyd med, sier Strøm. Etter nyttår planlegger vi å legge andre halvdel av første byggetrinn ut for salg. Så snart 50 prosent av boligene i første byggetrinn er solgt, settes spaden i bakken. Det blir trolig til våren, legger hun til. Først skal all infrastruktur bygges. Det inkluderer blant annet tilrettelegging for fjernvarme inn til boligfeltet, og bygging av internveier. Det er lagt opp til et underjordisk garasjeanlegg, slik at gangveier og fellesarealer er bilfrie og barnevennlige. Fellesområdene blir opparbeidet med lekeplasser og oppholdsarealer for barn og voksne. Så snart grunnmuren er på plass, regner vi ca. 15 måneders byggetid på selve husene, sier Strøm. De første beboerne kan dermed regne med å feire jul i nytt hus i Trinn for trinn Prosjektet er lagt opp i ulike byggetrinn. Det første trinnet bygges i forlengelsen av eksisterende bebyggelse. Vi utvikler felt for felt, og ønsker å gjøre oss ferdige med et felt før vi bygger oss utover. Dermed skal de som flytter inn slippe å bo på en byggeplass urimelig lenge, sier Strøm. Området vil være under utvikling i mange år, og tidspunkt for endelig ferdigstillelse er det ikke mulig å si noe om foreløpig. For kjøperen er det en trygghet å vite at dette er nøkkelferdige boliger, med alt av garantier som følger med når man kjøper nye boliger. Det er også lave omkostninger ved kjøp av nye boliger, sier Strøm. Dermed skulle alt ligge til rette for at fremtidige boligeiere blir fornøyd. Salgsstart i oktober: Interessen har vært god, og syv boliger av totalt 20 er allerede solgt, sier Silje Strøm. Ferdmagasinet 04/2014 Side 11

12 Ferd Capital Spisser strategien Evolusjon, men ingen revolusjon. Det er konklusjonen etter at Ferd Capital har tatt et selvkritisk blikk på egen virksomhet og strategi. Det er snart åtte år siden Ferd Capital fikk nåværende form og navn. Så tiden var inne for en grundig gjennomgang av det vi eier og har eid, av hva vi har gjort og oppnådd, og ikke minst, hvor erfaringene viser at vi kan bli bedre, sier Trond Solberg, Investment Director og Co-Head i Ferd Capital. Jeg tror vi alle opplevde dette som en nyttig prosess. Vi har fått en skjerpet felles bevissthet om hvor og hvordan vi skal satse for å ha best muligheter for å lykkes, legger Investment Manager Håkon Glimstad Kristiansen til. Selvkritisk gjennomgang Historien så langt viser at Ferd Capitals måte å utøve eierskap på har skapt store verdier. Vi har skaffet vår eier god avkastning i de årene Ferd Capital har eksistert. Men strategiprosessen i sommer og høst avdekket også at vi har et forbedringspotensial først og fremst gjennom å fokusere mer bevisst på å utnytte Ferds konkurransefortrinn. Ingen revolusjon altså, her er det snakk om evolusjon, sier Trond Solberg. Aktivt eierskap Kjernen i Ferd Capitals virksomhet er aktivt eierskap. Forretningsområdet fokuserer derfor på investeringer som gir mulighet til å påvirke et selskaps utvikling. Dette innebærer at investeringer normalt skjer i form av egenkapital. Og vi ønsker å oppnå tilstrekkelig innflytelse, enten gjennom eierposisjonen eller en eierskapsavtale med partnere vi har tillit til, sier Solberg. Han legger til at de interessante investeringsmulighetene er svært ettertraktet i investormarkedet, der man møter sterk konkurranse fra private equityselskaper og industrielle aktører med høy betalingsvilje. Ferd Capital er derfor selektive i hvilke investeringsprosesser forretningsområdet går inn i. Konkurransefortrinn Det vi ser etter er selskaper eller situasjoner hvor vi kan utnytte våre konkurransefortrinn. Det som skiller Ferd fra mange andre aktører er fleksibiliteten når det gjelder eierandel og eierhorisont, noe vi har vist gjennom flere partnerskapsinvesteringer. Ferds solide kapitalbase gir oss både styrke og forutsigbarhet, vi har evne og vilje til å være langsiktige, og vi kan støtte våre porteføljeselskaper finansielt om det trengs, sier Solberg. I tillegg har vi vist i praksis at vi kan håndtere kompliserte og tidkrevende oppkjøpsprosesser, men også utnytte handlekraften som ligger i våre korte beslutningsveier til å reagere raskt for å sikre en god handel, sier Glimstad Kristiansen. Kompetanse og deal flow Andre forhold han trekker frem er Ferd Capitals solide erfaring med Side 12 Ferdmagasinet 04/2014

13 Ferd Capital Strategiprosess gjennomført: Håkon Glimstad Kristiansen (til venstre) og Trond Solberg forteller hva som er bra og hva som må bli bedre. De syv i porteføljen å vurdere strategi og forretningsplan i et verdiskapingsperspektiv, sammen med kompetanse til å bistå i eventuelle forbedrings- og omstillingsprosesser. Og det hender dette kommer godt med, for gode investeringer er jo ikke nødvendigvis det samme som gode selskaper, sier Solberg. Som også vil fremheve Ferds gode renommé og høye troverdighet: Vi har vist at vi kan oppnå resultater, men også at vi er til å stole på. Derfor ser vi at mange oppfatter Ferd Capital som en attraktiv eier og samarbeidspartner, sier han. Og legger til at investeringsfasen ofte er people business; at tillit og god personkjemi er viktige faktorer. Det er da også ganske mange som tar kontakt med oss på bakgrunn av at de har et bra inntrykk av Ferd. Men dette er ikke nødvendigvis de selskapene som passer best i forhold til våre fortrinn, og hvor vi dermed har mest å tilføre. Et forbedringspunkt vi jobber med er derfor å bli flinkere til å aktivt søke etter interessante bedrifter som kan ha behov for en investor med Ferds særpreg. Vi skal forsterke vår egengenererte deal flow, for å si det på stammespråket, sier han. Krevende, men støttende Også for eierfasen, tiden etter at investeringen er gjort, har strategiprosessen tydeliggjort hva som skaper verdi.. Vi er ekstremt avhengig av at porteføljeselskapene har dyktig ledelse med gode samarbeidsevner. En åpen dialog om virksom hetens utvikling og utfordringer er en kritisk suksessfaktor, det er en forutsetning for at vi skal kunne være en god støttespiller, sier Trond Solberg. Han kan forøvrig vise til mange tilfeller der forretningsområdet har spilt en viktig rolle for sine porteføljeselskaper, med snuoperasjon og refinansiering av et kriserammet Aibel i som det mest dramatiske. Men vi har også bidradd i snuoperasjonen som har gjort at Swix Sport i dag er et lønnsomt og ekspansivt internasjonalt selskap som har kunnet gjennomføre flere viktige oppkjøp. Andre eksempler er profesjonalisering og reorganisering i Mestergruppen, bidrag til å effektivisere driften i TeleComputing, og internasjonalisering av Interwell, sier Glimstad Kristiansen. Ingen sovepute Nå er det ikke gitt at selskapene som i dag utgjør Ferd Capitals portefølje skal være der for all fremtid. Som eiere har vi en langsiktig, men fleksibel tidshorisont. Men langsiktigheten må ikke bli en sovepute. Det er viktig å se på porteføljeselskapene med friske øyne med en tre til fem års mellomrom for å vurdere om vi fortsatt er riktig eier. Det hender at vi ser at andre har bedre forutsetninger for å utvikle selskapet videre, sier Trond Solberg, og nevner salget av Ferd Capitals portefølje av venture-investeringer i sommer som et godt eksempel. Dette var et tidlig utslag av vårt spissere strategiske fokus. Kjøperen er spesialist på selskaper i tidlige faser, mens vi nå kan konsentrere alle krefter i Ferd Capital om det vi kan best, investeringer og eierskap i større og mer modne virksomheter. Det er slik vi ser vi kan leve best opp til Ferds overordnede visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, sier han. Elopak. Verdens tredje største produsent av drikkekartong med tilhørende maskiner og systemer. I porteføljen siden etableringen i Eierandel 100 prosent, verdi 4,1 milliarder kroner. Swix Sport. Verdens største produsent av skismøring, og internasjonalt merkevarehus innenfor sportsartikler. I porteføljen siden Eierandel 100 prosent, verdi 0,6 milliarder kroner. Aibel. Ledende leverandør til oppstrøms olje- og gassindustri, også offshore vindenergi. Norsk sokkel er primærmarked. I porteføljen siden Eierandel 50 prosent, verdi 1,8 milliarder kroner. TeleComputing. Ledende tilbyder av komplette distribuerte IT-tjenester for nordiske små og mellomstore bedrifter. I porteføljen siden Eierandel 96 prosent, verdi 0,9 milliarder kroner. Interwell. Oljeserviceselskap som er verdensledende innenfor høyteknologiske løsninger for olje- og gassbrønner. I porteføljen siden Eierandel 58 prosent, verdi 0,7 milliarder kroner. Mestergruppen. Et av Norges ledende byggekonserner som leverer byggevarer og ferdighus, og også driver tomteutvikling. I porteføljen siden Eierandel 93 prosent, verdi 0,7 milliarder kroner. Servi Group. Leverer hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter for offshore, shipping og industri. I porteføljen siden Eierandel 99 prosent, verdi 0,5 milliarder kroner. Ferdmagasinet 04/2014 Side 13

14 Swix Sport På sporet av en ny suksess Etter at Swix kjøpte opp Skisporet i oktober, er planen å lage den ultimate langrennsappen. Den skal gi skiløpere oversikten over de beste løypene og tips om hva de bør smøre med. Tekst: Irina Lee Siden oppstarten i 2006 har Skisporet blitt landets fremste portal for status på skiløyper. I dag er over 7500 skiløyper fra 300 skisteder lagt inn i mobilappen og nettsiden Skisporet.no. Helt fra starten har dette vært et teknologidrevet selskap, og det ligger komplisert koding bak denne tjenesten, sier administrerende direktør Ulf Bjerknes i Swix Sport. I oktober kjøpte Swix Sport ut tre av gründerne i Jacilla, som er eierselskapet til Skisporet. Gründerbrødrene Anders og Bernt Bjørnsgaard, som var med å stifte selskapet i 2006, blir med på den videre satsingen. Det gjør også Svein Erik Løken, som er ansvarlig for drifts- og utviklingsressursene. Selskapet vil fortsatt holde til på Lillehammer, hvor det har vært siden starten. GPS-løsning Skisporet samler inn sine data ved å plassere GPS-løsninger på løypemaskiner over hele landet. I dag følges aktiviteten til 700 løypemaskiner, og Skisporet samarbeider med nærmere 300 forskjellige løypelag, som dekker skiløyper. Brukerne kan dermed få en oppdatert oversikt over hvilke løyper som er preparert, og hvor mange timer siden det er siden siste preparering. Med over 60 prosent dekning av alle skiløyper i hele Norge, har selskapet opparbeidet en unik posisjon i markedet. Skisporet er i dag markedets dominerende løsning for nett- og mobilbasert prepareringsstatus av langrennsløyper på digitale flater. Unike tips Skisporet hadde over tre millioner sidevisninger i fjor. Nærmere én million nordmenn benyttet seg av tjenesten i løpet av fjorårets vintersesong, det vil si bortimot hver femte nordmann. Det å få så god tilgang på kundegruppen til Swix er helt unikt, sier Bjerknes. Swix har selv en mobilapp med informasjon om vær-, snøog temperaturforhold, som gir brukerne tips om hvordan de bør smøre og hvilke produkter de bør bruke. Nå er tanken å forene teknologien og informasjonen fra Swix-appen og Skisporet, slik at turtipsene og smøretipsene presenteres sammen. Da vil brukerne få all relevant informasjon samlet på ett sted. En felles satsning og samordning av nettbaserte smøretips og løypeforhold vil gi langrennsløperne unike turtips i fremtiden, sier Bjerknes. Det vil bygges en ny teknologisk plattform som skal forene de to tjeneste. Skisporet vil likevel bestå som en egen app og et eget nettsted, i likhet med Swix. God oversikt: Brukerne av skisporet.no kan få et oppdatert bilde av hvilke løyper som er preparert, og hvor mange timer det er siden siste preparering. Nettstedet dekker nå mer enn 60 prosent av alle skiløyper i Norge. Side 14 Ferdmagasinet 04/2014

15 Swix Sport Nærmere én million brukere: Det å få så god tilgang til kundene våre er helt unikt, sier Ulf Bjerknes. Ferdmagasinet 04/2014 Side 15

16 Ferd Invest Russiske realiteter Forholdet mellom Russland og Vesten Norge innbefattet er mer spent enn noen gang siden Berlin-murens fall. Dette, sammen med fallende oljepris og rubelkurs, får store økonomiske konsekvenser på begge sider. Konsekvenser som også forplanter seg til Ferd Invests aksjeportefølje. Det er tøffe tider i russisk økonomi. Konflikten i Ukraina koster landet dyrt, dels på grunn av sanksjonene fra vestlige land etter Putin-regimets støtte til de russiske opprørerne, dels som resultat av Russlands motsanksjoner. Likevel er det dramatiske fallet i de internasjonale oljeprisene hovedårsaken til at landet nå er inne i en kraftig nedgangskonjunktur. Olje og gass utgjør rundt halvparten av brutto nasjonalprodukt, og to tredje deler av landets eksport. En oljepris rundt 65 dollar fatet og trolig fortsatt på vei ned setter både statsfinansene og sivilsamfunnet i en alvorlig situasjon. Summen av disse negative faktorene har ført til at en svak vekst er snudd til resesjon. Utenlandske investeringer uteblir, innenlandske investorer lar være å satse. Et kraftig fall i rubelverdien de siste månedene har ikke bedret situasjonen. Eksponert Hva har så dette å si for Ferd Invest? Forretningsområdet har et investeringsmandat som omfatter Norge, Sverige, Finland og Danmark. Men ikke Russland, og det er følgelig ingen russiske aksjer i porteføljen. Denne er likevel ikke uberørt av hva som skjer i president Vladimir Putins rike. Tre av selskapene der vi har større aksjeposter merker situasjonen svært godt, enten direkte eller indirekte, og på svært ulike vis, forteller Alexander Miller, direktør for Ferd Invest. Dalende finsk stjerne Verst har det gått ut over finske Nokian Tyres, inntil nylig en av stjernene i Ferd Invests portefølje. Selskapet er best kjent for sine dekk under varemerket Hakkapeliitta. Det er verdensledende på vinterdekk, som fortsatt er lite utbredt, også i mange land med snø og glatt føre. Dette innebærer et stort potensial, for internasjonalt har det vært en generell trend at stadig flere etterspør utstyr som bedrer bilsikkerheten. Det var derfor god grunn til å forvente sunn langsiktig vekst i selskapet. Nokian er ikke direkte rammet av de politiske sanksjonene. Men selv om selskapet har deler av dekkproduksjonen i Finland, så lages det meste i Russland. Og det er der Nokian har sitt største hjemmemarked og er markedsledende, sier Alexander Miller, og legger til at dekkfabrikken er en av landets største eksportører av industriprodukter, og gjør seg merkbart gjeldende i Russlands økonomi. Fritt fall Men bilsalget i Russland er i fritt fall, russerne kjøper færre bildekk og velger billigere varianter. Dette har gitt et kraftig omsetningsfall for det finske dekkonsernet. Svakere rubelkurs og dermed lavere pris i utlandet har riktignok styrket konkurranseposisjonen i Europa, men ikke mer enn at kursen på Helsingfors-børsen har falt 40 Tre av selskapene der vi har større aksjeposter merker situasjonen svært godt, enten direkte eller indirekte, og på svært ulike vis. prosent fra en topp i juli For en langsiktig investor som Ferd kunne en periode med svake kurser se ut som en god mulighet til å kjøpe seg ytterligere opp. Men nedgangen i oljeprisen kan bli langvarig, og Ukraina- krisen utløser sterkere krefter og mer usikkerhet enn de fleste ville trodd i utgangspunktet, sier Miller. Ferd Invest har derfor valgt å redusere sin eksponering i Nokian, og nye kjøp er lite aktuelt for øyeblikket. Som investor er det greit å ta risiko, men det må være ut fra en bevisst og informert vurdering. Det russiske landskapet er så uoversiktlig og uforutsigbart at det er best å holde seg unna, sier han. Putokratisk inngrep Et mer direkte offer for putokratiet, det særegne politiske systemet i Putins Russland, er CTC Media, som blant annet eier Russlands ledende uavhengige radio- og TV-nettverk. CTC representerte en av svært få kritiske stemmer i et land der de øvrige TV-stasjonene er svært regimetro. Dette er nok en hovedårsak til at russiske myndigheter plutselig innførte en regel om at maksimum 20 prosent av aksjene i et medieselskap kan være på utenlandske hender, forteller Alexander Miller. Dermed gikk verdien av CTCs investeringer i Russland nærmest i null. Dette medførte i sin tur et følbart tap for det svenske medieselskapet Modern Times Group, i Norge best kjent som eier av Viasat og TV3. For selskapet sitter også med rundt 38 prosent av aksjene i CTC. Modern Times Group er et av selskapene i Ferd Invests portefølje. Så her fikk vi et tap som Side 16 Ferdmagasinet 04/2014

17 Ferd Invest kan tilbake føres direkte til et politisk inngrep i Putins rike, sier Miller. En relativt glad laks I begynnelsen av august ble det klart at norsk laks sto på listen over produkter som fikk importforbud i Russland, et russisk mottrekk mot de vestlige sanksjonene. Dette utløste et kursras for lakseaksjer. Særlig falt kursen på lakseoppdretter Marine Harvest, til tross for at selskapet hadde en relativt lav eksportandel til Russland. Og selskapets avdelinger i Chile og på Færøyene var til overmål ikke omfattet av importforbudet. Årsaken var trolig en panikkreaksjon der «alle» ville ut av laks. Marine Harvest er børsens mest likvide lakseaksje, det vil si at den er lett å omsette i motsetning til aksjer i mange andre oppdrettsselskaper. Dermed ble det Marine Harvest som investorene solgte, forklarer Miller. Selv hadde han og Ferd Invest nok is i magen til å benytte dette irrasjonelle salget til å kjøpe seg opp i Marine Harvest. Og i tiden som er gått etter dette har selskapet både økt sin eksport til Russland og fått en kraftig oppgang i aksjekursen. Ingen russiske aksjer i porteføljen, men likevel berørt: Alexander Miller og Ferd Invest merker konsekvensene av øst vest-krise og fallende pris på russisk olje. Ferdmagasinet 04/2014 Side 17

18 Mestergruppen Slik blir fremtidens bolighus Mestergruppen har laget en designfilosofi for å forberede seg på fremtiden. Selskapets syv bud skal være grunnmuren for morgendagens boliger. Tekst: Irina Lee Befolkningsvekst. Urbanisering. Fortetting. Miljøbevissthet. Dette er trender som vil prege boligmarkedet fremover. Nå har Mestergruppen nedfelt sentrale prinsipper for morgendagens boliger. Det estetiske uttrykket vil alltid forandre seg, avhengig av tiden man lever i, men den grunnleggende filosofien kan ligge fast, sier Mikkel Sandvik. Befolkningsvekst Etter sitt første år som administrerende direktør i Mestergruppen har Sandvik gjort seg flere tanker om hvordan selskapet kan tilpasse seg kommende utfordringer. Det handler om å gjøre mer av det selskapet er gode på, og på samme tid våge å tenke nytt og utradisjonelt for å være i forkant av utviklingen. Ifølge anslag fra Statistisk sentral byrå (SSB) vil Norges befolkning passere 6 millioner om ti år. Trenden er samtidig at stadig flere ønsker å flytte fra distriktene og inn mot byene. De største byene med omland vil få den største tilflyttingen, særlig Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi vil ta en større posisjon i dette markedet ved å utnytte det Mestergruppen er gode på. Det vil si effektiv drift, enkel logistikk der kundene bestiller og får varer direkte fra leverandør, og lave kostander. Disse kvalitetene skal vi Morgendagens bolig: Det estetiske uttrykket vil alltid forandre seg, avhengig av tiden man lever i, men den grunnleggende filosofien kan ligge fast. videreutvikle, sier Sandvik. Småhus i randsonen Mens nybygg i de mest sentrale strøk vil være dominert av blokkbebyggelse, vil boligprosjekter i randsonen fortsatt være dominert av mindre boliger, som rekkehus, flermannsboliger og eneboliger. Dette er hustyper som de små og mellomstore medlemsbedriftene i Mestergruppen er gode på. Samlet sett vil det bygges boliger i år. Dette er fordelt med en fjerdedel hver på småhus og eneboliger, mens halvparten er leiligheter. Selv om mange av våre medlemsbedrifter allerede er inne på leilighetsmarkedet, er dette en økende trend vi helt klart må tilpasse oss, sier Sandvik. Designbud Produktutvikling har nylig blitt løftet opp som et viktig satsningsområde for Mestergruppen. En del av dette har vært å utforme selskapets syv designbud, som Mestergruppen har utarbeidet i samarbeid med arkitektfirmaet Helen & Hard. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess, og vi som boligbygger har fortsatt noe å gå på når det gjelder estetiske og innholdsmessige kvaliteter. Vårt ønske med disse designbudene er å skape en overordnet filosofi der vi setter brukeren i sentrum, Side 18 Ferdmagasinet 04/2014

19 Ferd Hensyn til flere hierarkiske nivåer: Man må ha en tanke om hvordan rommene står i forhold til hverandre i boligen, men også hvordan boligen forholder seg til uteområdene og den øvrige arkitekturen i nabolaget. og som kan overleve på tvers av skiftende trender og teknologier, sier Sandvik. Designbudene vil danne grunn premisset for utvikling av nye boliger og bomiljø. Første bud er å skape et hjerte i boligen. Dette skal være hjemmets senter, hvor det er liv og røre, som er skapt for sosialt samvær. Sonen rundt kjøkkenet vil typisk være et slikt sted. Dette senteret skal også utgjøre et arkitektonisk høydepunkt, for eksempel ved å legge inn dobbel takhøyde eller velge en plassering med ekstra gode lysforhold. Andre bud handler om at boligen må ta hensyn til flere hierarkiske nivåer samtidig. Det innebærer at man må ha en tanke om hvordan rommene står i forhold til hverandre i boligen, men også hvordan boligen forholder seg til uteområdene og den øvrige arkitekturen i nabolaget. Tredje bud er å finne den beste løsningen med minst ressursbruk. Her gjelder det å finne energibesparende løsninger, kompakte boliger og god isolering. Dette er viktig både av hensyn til økonomi og miljø. Et grunnleggende prinsipp er at en bolig må planlegges innenfra. Det vil si at man må kartlegge hvilke behov som skal fylles, før man begynner å tenke på hvordan fasadene skal se ut. En småbarnsfamilie vil for eksempel ha andre behov enn pensjonister, sier Sandvik. Fjerde bud handler om robusthet, det vil si bygg som er fleksible og tilpasningsdyktige. Et sentralt prinsipp er at bygget må forholde seg til materialenes egenskaper, brukernes behov, tomten den ligger på, klima og omgivelser, og at huset et oppbygd av ulike standardiserte komponenter som kan sette sammen på ulike måter for å oppfylle individuelle behov og preferanser. Femte bud sier at boligene skal være sunne. Byggene skal være gode og miljøvennlige, både for mennesket og naturen. Vi ønsker oss for eksempel pustende yttervegger og tak. Dette ikke er i tråd med dagens regelverk, som krever at alt skal være tett. På lengre sikt ønsker vi å bidra til utvikling av bedre og mer effektive løsninger enn de som finnes i dag. Sjette bud dreier seg om estetikk. Målet er at arkitekturen skal være oppløftende og opplevelsesrik. Naturen fungerer som estetisk forbilde, og det skal være en balanse og spenning mellom repetisjon og avvik, røffhet og glatthet, og kalde og varme stemninger. Dette gir føringer ikke bare for den enkelte bolig, men også for hvordan vi skal tilnærme oss utvikling av et komplett bomiljø, bestående av mange boliger. Vår hypotese er at bomiljø som er heterogent sammensatt det vil si hvor det bor både unge og eldre mennesker, småbarnsfamilier og enslige, velstående så vel som de med en strammere økonomi gir større utbytte for beboerne enn mange av de homogene bomiljø som oppføres i dag. Dette får konsekvenser for hvordan vi planlegger utvikling av boligfelt, og dette er et område vi har besluttet å satse på, sier Sandvik. Syvende bud sier at boligen skal være fremtidsrettet, ved å bruke ny og relevant kunnskap, teknologi og produksjonsmuligheter. En gang i tiden var det relevant å lage vinduer med sprosser, fordi det var vanskelig å lage større vindusflater. Vi ønsker i større grad å forholde oss til mulighetene som moderne teknologi åpner for, sier Sandvik. Det betyr ikke at gamle klassikere vil bli faset ut av porteføljen. Men for boliger som skal imøtekomme morgendagens trender, vil ikke Sandvik la seg begrense av gårsdagens materialvalg. Hånd i hånd med utvikling av nye boliger for medlemmer av Mestergruppens huskjeder, følger en forsterket satsning på gjennomføring av boligprosjekter gjennom konsernets bolig- og tomteutviklingsdivisjon. Planen er at vi skal gå fra en årstakt på om lag 50 boliger i 2014 til over 200 boliger per år i 2018, sier Sandvik. Mestergruppen Mestergruppen er et av landets ledende byggekonsern med en omsetning på 2,8 milliarder kroner. Konsernet har salg og virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjeden Byggeriet. Byggeriet har rundt 100 utsalg, og Mestergruppen eier 19 av disse. Huskjedene Mesterhus og Systemhus er også en del av konsernets virksomhet med over 200 medlemmer, spredt over hele Norge. Mesterhus har de siste årene vært landets største boligbygger. Utover dette er Norgeshus, Vestlandshus, Idéhus andre huskjeder som er avtalemessig tilknyttet Mestergruppen og som handler sine byggevarer gjennom Byggeriet. Mestergruppen er i tillegg en stor aktør innen tomte- og prosjektutviklingsaktiviteter i hele Norge. Ferdmagasinet 04/2014 Side 19

20 NMI NMI tilbakebetaler 50 millioner kroner For første gang siden oppstarten i 2008 tilbakebetaler Norsk mikrofinansinitiativ (NMI) penger til investorene. Hvis de trygler oss om å reinvestere pengene, så gjør vi med glede, sier NMI-leder Arthur Sletteberg. Tekst: Irina Lee Norsk mikrofinansinitiativ (NMI) ble etablert som et offentlig-privat samarbeid i 2008, etter initiativ fra Johan H. Andresen. Investorene gikk inn med 100 millioner dollar til sammen, hvorav staten gikk inn med halvparten gjennom Norfund. Storebrand, DNB, KLP og Ferd bidro med den andre halvparten. På nyåret vil NMI for første gang gi investorene en tilbakebetaling på 8 millioner dollar, som tilsvarer drøyt 50 millioner kroner. Dette viser at pengene er blitt investert på en fornuftig måte. Rent finansielt kan vi faktisk vise til en høyere avkastning enn hvis pengene hadde blitt investert i trygge verdipapirer her i Norge. Samtidig har vi selvsagt betydelig høyere risiko, sier leder Arthur Sletteberg. Sosial gevinst Den økonomiske gevinsten er ikke den eneste avkastningen NMI kan vise til. Gjennom sine investeringer i mikrofinansinstitusjoner i Sørøst-Asia, India og Øst-Afrika bidrar NMI til å hjelpe hundretusener av mennesker. Vi bidrar til at mange får bedre liv. Dette er fattige mennesker, som ikke blir betjent av de ordinære bankene. Gjennom mikrofinanslån kan de komme over kneika, og bygge seg et bedre liv, sier Sletteberg. Selv om NMI kan vise til sosial måloppnåelse og sosial vekst, er det et mål at selskapet skal ha en bærekraftig drift. De sosiale målene er nok aller viktigst for våre investorer. Samtidig har NMI et klart mål om å få tilbake pengene som investeres, med renter, sier Sletteberg. Kvinnefrigjøring Et solid flertall av kundene som får lån gjennom mikrofinans er kvinner. Dermed kan denne type økonomisk hjelp bidra til å økt likestilling, tror Sletteberg. At kvinner får mulighet til å tjene egne penger, jevner ut maktforholdet mellom kjønnene. Det samme så vi i Norge, da hjemmeværende kvinner gikk ut i arbeidslivet og fikk egen inntekt. På den måten bidrar mikrofinansiering til kvinnefrigjøring, sier han. NMI har bidratt til at flere hundre tusen mennesker har fått lån, som eller ikke ville fått finansiering. I Kenya ligger gjennomsnittlånet på rundt kroner, mens i India ligger førstegangslånet på rundt kroner. Likevel er det nærmest ingenting som av skrives som tap. Bortimot samtlige lån blir innfridd. Dette er i stor grad takket være de utlånsmodellene vi benytter, særlig i Asia, der grupper av kvinner står solidarisk ansvarlig for lånet. I tillegg legges det opp til at den enkelte får låne et lavt beløp i Bærekraftig drift: De sosiale målene er nok aller viktigst for våre investorer. Samtidig har NMI et klart mål om å få tilbake pengene som investeres, og med renter, sier Arthur Sletteberg. Side 20 Ferdmagasinet 04/2014

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014?

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Citykonferansen 2014 Tom Erik Myrland Investeringsdirektør Ferd Dagens temaer «Rammevilkår» «Strategi» Visjon og verdier Eiers risikotoleranse Konkurransefortrinn

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013 BoSmart Utgitt desember 2013 Se nærmere på 9 kompakte og praktiske hus Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig BoSmart Spesielt hvis du er i etableringsfasen, eller kun har én inntekt. Blink Hus

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 Dette er Systemhus Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 50 000 boligdrømmer Har i løpet av årene oppfylt nesten 50.000 boligdrømmer Landsdekkende 80 forhandlere spredt over

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Agenda: 1. Litt om min bakgrunn 2. Slik jobber GIEK 3. Store prosjekter 4. Produkter og søknadsprosessen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

moderne rekkehus m/livslopstandard

moderne rekkehus m/livslopstandard moderne rekkehus m/livslopstandard TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer