Magasin Nr. 5 desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 5 desember 2009"

Transkript

1 Magasin Nr. 5 desember 2009 Miljøbygget i Trondheim vant Betongprisen 2009 Invigning av Världens Grönaste IKEA i Malmö Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers Asfaltsesongen mot slutten Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Resultat 3. kvartal 3 Ny katalog for Veidekkeskolen 3 Markedskommentar 4 Skandinavisk lederutvikling 4 Lederskifte i Veidekke Industri 5 Aksjer til ansatte Snacka med Per-Ingemar! Aktuelt 6 Världens Grönaste IKEA 8 Ny parsell på E18 9 Ny opplæringsside for tilretteleggere 9 Ny HR-chef i Veidekke Sverige 9 Vestfoldkontrakt innen avfall 10 Miljøbygget vant Betongprisen 11 Betongdagen er unik 11 - Vi ønsker et tett samarbeid med driften 12 Årets Betongjypling 12 - Spesialprosjekt tar godt vare på oss 13 Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers 13 Succéförsäljning av Brf Stjärnstaden! 14 Klimarapport godt mottatt 15 Slut med at fyre for gråspurvene 16 Projekt Liljeholmen 17 Ny leder i Region Syd 18 Bybanen scorer høyest 18 Vindusutskifting for 22 mill. kroner 19 Besparelser og bonusutbetalinger på Bybanen 20 Erfaringsbasert kalkulasjon vant entrepriser 21 Distrikt Bergen: Skole, svømming og stuping 21 Distrikt Bergen: Rekordhøy ordrereserve 22 Fra farlig avfall til miljøriktig energi 24 Skatere får luft under brædderne 25 Strålande invigning av Väg Finansierer to vitenskapelige assistenter 26 Asfaltsesongen mot slutten 27 Vinn-vinn for Dokken, kommunen og idrettslaget 28 Dalheimers Hus: Fantastisk, kul och gulligt 29 Veidekke Bostad bygger bara klimatsmart! 30 Ny miljøgiv på Nøtterøy Forbedringsprosesser 31 Väst kör MI hela vägen 32 Tune Senter: Involverende planlegging 34 Hva er BIM? 36 Forbedringspotensial i betongleveransene 37 Nye oppdrag Tett på 38 Jubilanter i første kvartal år i Veidekke, og flere kommer 39 Fotballskole med RBK Takk skal dere ha! Det er ikke uvanlig at jeg i min hilsen i årets siste nummer av Veidekke Magasin takker alle for innsatsen gjennom året, men som oftest kommer dette mot slutten av artikkelen. I år er imidlertid takken det viktigste budskapet for meg. Året 2009 har vært et annerledes år, preget av finanskrise, lavkonjunktur og de mange utfordringer som følger med dette. Da er det godt, når slutten av året nærmer seg, å kunne si at vi har kommet gjennom dette på beste måte. Vi ser lyset i enden av tunnelen, og veien frem til tunnelåpningen er ikke lang. Vi har maktet å beholde vår gode posisjon innenfor de fleste områder, og vi har opprettholdt vår finansielle styrke. Vi har beholdt roen i organisasjonen, og vi har videreutviklet våre verdier innen eiendomsutvikling på en slik måte at mulighetene fremover er mange. Og sist, men ikke minst, må jeg få lov til å trekke frem entreprenørvirksomheten i Norge, som har hatt en fremragende resultatutvikling. Dermed har vi gjennom årets første tre kvartaler maktet å opprettholde en meget tilfredsstillende lønnsomhet, til tross for at omsetningen har falt med rundt 25 prosent. Dette har vi all grunn til å være stolte av. Det å kunne håndtere utfordringer og vanskeligheter på en god måte er en av de viktigste kvalitetene i en organisasjon. Lojalitet og profesjonalitet er stikkord i en slik sammenheng, og spesielt vil jeg her trekke frem virksomheten i Sverige og Danmark som har måttet foreta betydelig nedskalering i egen organisasjon. Det å skille seg av med gode kolleger er noe av det tyngste en leder må gjøre, og det er mitt bestemte inntrykk at dette gjennomgående har vært håndtert på en god måte. Når vi på toppen av dette ser den utrolig sterke oppslutningen salget av aksjer til ansatte fikk nå i høst, ser vi også at troen og lysten på veien videre står sterkt i hele konsernet. I overkant av 31 prosent av alle ansatte bestilte aksjer, og blant dem var hele 170 nye aksjonærer. Totalt ble det kjøpt aksjer for mer enn 56 millioner NOK, og dermed sitter godt over halvparten av alle ansatte med aksjer til en verdi av ca. 1,25 milliarder NOK, noe som utgjør 19 prosent av eierskapet i Veidekke. En positiv tilbakemelding fra organisasjonen, men også en forpliktelse for oss alle. Jeg skal ikke her gå i detalj på de ulike delene av konsernet, bare konstatere at vi kan gå til juleferie med en stor grad av stolthet og glede. Som sagt viser resultatene så langt at vi har god kontroll, og ordrereserven viser bedring i hele Veidekke. Det er viktig. Boligsalget i Sverige og Norge viser bedring, og nye prosjekter vil få sin oppstart mot slutten av 2009 og inn i neste år. Vi skal likevel ikke på noen måte tro at alle utfordringene er over. Verdensøkonomien kan fortsatt få tilbakeslag, noe som også kan ramme Skandinavia. Den gryende oppgangen vi ser, kan bli slakere enn det de største optimistene venter seg. Derfor er det viktig at vi evner å glede oss over det positive, samtidig som vi samler krefter til veien videre. La oss ta en velfortjent juleferie. Bruk dagene godt sammen med dine, og ha en fredelig og god jul. Baksiden 40 Syv forutsetninger gjør hverdagen bedre Forsidebilde: Lørentunnelen. Foto: Ane Sangnes. Terje R. Venold konsernsjef Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Allén 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Gunvor Bergan e-post: Redaksjonsutvalg: Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Ane Sangnes, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Gode marginer i tredje kvartal Årets tredje kvartal endte med en omsetning på 4 mrd. kroner og et resultat på 241 mill. kroner for Veidekkekonsernet. Lavkonjunkturen har ført til redusert omsetning sammenlignet med samme periode i fjor, men det er flere lyspunkter på veien videre. - Vi økte resultatmarginen, ordrereserven er fortsatt økende og boligsalget har tatt seg opp i årets tredje kvartal, fastslo konsernsjef Terje R. Venold da resultatet ble lagt frem den 5. november. - For virksomheten sett under ett var tredje kvartal et godt kvartal for Veidekke, selv om omsetningen ble lavere på grunn av den lavkonjunkturen vi er inne i. Entreprenørvirksomheten oppnådde imidlertid sterke marginer, og ordrereserven økte også i dette kvartalet, noe som er viktig for farten inn i Boligsalget hadde også fremgang med til sammen 100 solgte boliger i Norge og Sverige i tredje kvartal, mot 19 i samme kvartal i fjor, konstaterer Venold. Tallenes tale Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble mill. kroner mot mill. kroner på samme tid i fjor. Mer kunnskap! Veidekkeskolen har hatt rekordstor kurs- og programaktivitet i Nå lanseres kurskatalogen for 2010, og flere nye temaer introduseres også i det kommende året, forteller ny daglig leder i Veidekkeskolen, Magne Sannerød. - I første halvår i år hadde Veidekkeskolen over 2900 kursdøgn fordelt på nesten 1800 deltakere, så det er rekord, forteller Veidekkeskolens nye leder, Magne Sannerød. - Tilsvarende tall for året før var 2000 kursdøgn fordelt på 1050 deltakere. Magne Sannerød har nylig tatt over som daglig leder for Veidekkeskolen etter Hans Eriksen, som har gått over i en ny stilling i konsernet. - Hvilke kurs har vært populære i løpet av året? - Fagpakker Asfalt er en av nyhetene som har hatt mange deltakere. Vi har kjørt hele ti gjennomføringer, fra Tromsø i nord til Ås i sør. Kursene Nye Energikrav og Generell økonomiforståelse har også vist seg å være meget populære, sier Magne. Gode kunder Det å beholde optimisme og trykk på utviklingsog forbedringsarbeid er viktige utfordringer i tiden fremover. Veidekkeskolen vil ha en sentral plass i dette arbeidet. - Vi har før årets katalog- og budsjettprosess hatt en god prosess med kundene våre i Industri og Entreprenør. Vi har utfordret regionene og forretningsområdene til å komme med spissede behovsbestillinger på hva de trenger av kurs- og programtilbud for Vi har strukket oss langt for å innfri de behov hver region og divisjon sitter med. Men det er knalltøffe prioriteringer som må gjøres for å få kabalen til å gå opp. - Hva er nytt i 2010? - En av storsatsningene våre for 2010 finner vi innenfor HMS-området, hvor det har vokst frem et Driftsresultatet ble 224 mill. kroner mot 335 mill. kroner, og resultat før skatt endte på 241 mill. kroner sammenlignet med 263 mill. kroner i tredje kvartal i fjor. Resultatmarginen ble 6,0 mot 5,2 i fjor. Resultat pr. aksje ble kr 1,30 (kr 1,60 i fjor). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var på 11,3 mrd. kroner etter tredje kvartal. På samme tid året før var ordrereserven 11,2 mrd. kroner. HMS Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,8 % (5,5 %). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3 % (3 %), og i Danmark 2,2 % (2,5 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 4,9 (5,7) pr. tredje kvartal. n Tekst: Gunvor Bergan behov for kunnskap innen det å risikovurdere prosjekter og prosesser. Vi har i samarbeid med Det Norske Veritas utviklet og tilpasset et kurs innen risikoanalyse, hvor vi planlegger ti kursgjennomføringer for distriktene i Veidekkeskolen søker å knytte seg tettere opp mot Vi i Veidekke og Involverende planlegging. Dette fagmiljøet jobber med mye spennende i skjæringspunktet mellom teori og praksis. I årets katalog presenteres et videreutviklet kurs innen forbedringsledelse og involverende planlegging. Samspill med kundene Med stort behov for kompetanse- og lederutvikling i konsernet, vil Veidekkeskolen i 2010 holde målrettede kurs som gir kunnskap og kompetanse i Magne Sannerød. samspill med kundene. - Verden rundt oss beveger seg i stor hastighet. For oss er det viktig å følge med på utviklingen og benytte seg av rett undervisningsteknologi og gode plattformer for kunnskapsdeling. Elektronisk kursevaluering, nye hjemmesider, ny administrativ plattform og diverse ny undervisningsteknologi er ting vi skal jobbe målrettet med, sier Magne. - Veidekke skal være selskapet med de mest motiverte og entusiastiske medarbeiderne, legger han til. n Tekst og foto: Ane Sangnes På grensen til optimisme MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen I løpet av sommeren og høsten har vi sett tegn til at verdensøkonomien har nådd bunnen, og i noen land ser vi tegn til at resesjonen er over for denne gang. Et historisk lavt rentenivå over flere kvartaler kombinert med store stimulanspakker over hele verden, har bidratt til at nedgangen har stoppet opp. Men usikkerheten er fortsatt stor om hvor lenge og hvor sterk denne oppgangen blir. De skandinaviske land ble med ulik styrke påvirket av nedgangskonjunkturen. Vi ser også her signaler om at konjunkturene har snudd, men uten den store veksten. Industriproduksjonen har vendt oppover og alle forventningsindikatorer peker nå oppover. Hva skjer i B/A-markedet? Boligbyggingen har avtatt i alle land, særlig i Sverige og Danmark når vi sammenligner i forhold til folketallet. I Danmark vil det i inneværende år bli igangsatt i underkant av boliger. Boligprisene har fortsatt nedover selv om vi i tredje kvartal så tegn til utflating. Trolig må vi gjennom 2010 før boligmarkedet bedres i Danmark og husholdninger og investorer tør å sette i gang med bygging igjen. I Sverige er boligbyggingen nede på rundt i 2009, ned fra rundt i Boligprisene, særlig i Stockholm, har økt med rundt 16 prosent så langt i år, og etterspørselen etter boliger er brukbar i denne regionen. En lav rente, bra inntektsøkning og mindre vekst i arbeidsledigheten i Stockholmsområdet har trukket prisene opp. I tillegg har veksten i antallet husholdninger som flytter inn, vært stor også i lavkonjunkturperioden. I Norge har boligbyggingen falt fra igangsatte i 2007 til anslagsvis i år. Nedgangen har kommet innenfor segmentet blokker i byer og tettsteder. Prisnedgangen stoppet opp på slutten av 2008, og har så langt i år vokst med rundt prosent. Også her har lav rente, god tilgang på lån, stabil sysselsetting og fortsatt vekst i antallet husholdninger som flytter mot byer og tettsteder, bidratt til veksten. Trolig vil denne trenden fortsette inn i 2010 og gi et gunstig boligmarked fremover. Samtidig har byggekostnadene falt og minsket avstanden mellom nytt og brukt. Dette vil kunne bidra til økt etterspørsel etter nye boliger igjen. Næringsbygg påvirker Byggingen av private næringsbygg har blitt sterkt påvirket av konjunkturene. Bedriftene har vært tilbakeholdne med å investere i nye bygg. Det samlede fallet i Norge og Sverige har vært på godt over 20 prosent. Imidlertid har investeringene i oppgradering av eksisterende bygg bidratt til at de samlede investeringene ikke har falt tilsvarende. I alle de skandinaviske land har offentlig sektor opprettholdt byggeaktiviteten. En markant satsing på bygging og oppgradering av eksisterende vei og jernbaneanlegg har i alle de tre landene bidratt til å holde anleggsaktiviteten oppe, selv om byggingen av private anlegg har gått ned de siste to årene. Innen dette området er vi i dag på et høyt nivå, men uten noen utsikter til vekst fremover. Samlet vil vi i Norge for 2010 anta et lite fall i etterspørselen inn i 2010, men med utsikter til bedring gjennom sommeren og høsten, slik at vi får en flat utvikling for hele For Sverige ventes en fortsatt nedgang i 2010 på 2-3 prosent. For Danmark ventes nedgangen å fortsette også gjennom n 3 3

4 Konsern Hvordan kan vi bli bedre selgere? Verdiskapende samspill med kunder var et gjennomgangstema for Veidekkes åttende kull i Skandinavisk lederutvikling (SLU), som ble avsluttet i oktober. Svaret på spørsmålet i overskriften ligger blant annet i atferdsendringer, ifølge kursdeltakerne. Kunder og kundebehandling er naturligvis svært viktig for Veidekke. Likevel er det ikke alltid kundearbeidet som blir prioritert på prosjektene. Utgangspunktet for de fire oppgavene årets SLU-kull fikk bryne seg på, var en av Veidekkes hovedutfordringer fremover, nemlig det å komme gjennom lavkonjunkturen som den mest attraktive leverandøren til prioriterte kunder. - Det er et faktum at de enhetene i Veidekke som snakker mest om kunder er de enhetene som tjener mest penger, sier konserndirektør for HR/HMS Bente Lillestøl. - Her har andre noe å lære, for det er ved å få samspillet med kundene til å fungere at vi virkelig kan hente ut gevinster. Når jeg ser på engasjementet i SLU-gruppene, tror jeg vi har alle forutsetninger for å lykkes med å oppnå et godt samspill med kundene våre. Det som er viktig er at alle som har deltatt på samlingene tar med seg erfaringene tilbake til egen hverdag, sier Lillestøl. n Tekst og foto: Ane Sangnes Øverst fra venstre: Inger Louise Stange, HR-sjef i Region Anlegg, Veidekke Entreprenør, Anders Brieditis, Affärs- och projektutveckling, Region Skåne, Veidekke Entreprenad, Gunnar Gjengstø, Distriktsleder Distrikt Møre, Veidekke Industri, og Stina Möller, Verksamhetsutveckling, Bygg Stockholm, Veidekke Entreprenad. Nederst fra venstre: Gregory Apostolakis, Regionchef, Region Skåne, Veidekke Entreprenad, Helge Dieset, PR-sjef, Veidekke ASA, Johan Alte, Verksamhetsutveckling, Region Väst, Veidekke Entreprenad, og Anne Cort, HR-sjef i Hoffmann. Lederskifte i Veidekke Industri Den 5. november 2009 overtok Per-Johan Plünnecke som leder av Veidekke Industri/Kolo Veidekke etter Vidar Aarvold. Vidar Aarvold, Per-Ingemar Persson og Per-Johan Plünnecke. Vidar Aarvold har ledet virksomheten gjennom ti år, og ønsker nå nye utfordringer i konsernet. - Det er godt at vi i Veidekke-konsernet har tilgang på den erfaring og kompetanse som et slikt lederskifte krever, og at vi med styrke kan sette inn våre egne, sier Per-Ingemar Persson som er konserndirektør og styreleder i Veidekke industri, Hoffmann AS og Veidekke Entreprenad AB. Per-Johan Plünnecke har vært ansatt i Veidekke siden De første fire årene var han leder for Region Øst i Veidekke Entreprenør, før han i 1999 overtok som leder Region Syd. Plünnecke kom til Veidekke fra Selmer (Skanska), der han var ansatt i 22 år, de siste som regionsleder. Før det igjen arbeidet han i firmaet STUAG i Sveits som anleggsleder. - Jeg ser frem til å videreføre arbeidet med videreutvikling av Veidekke Industri/Kolo Veidekke sammen med Per Johan, sier Per-Ingemar Persson. - Han har all den erfaring en slik jobb krever, og så kjenner han Veidekke, vår virksomhet og vår bedriftskultur, legger han til. n Tekst: Helge Dieset Foto: Ane Sangnes 4

5 Konsern Mange medarbeidere ble nye medeiere Salget av aksjer til ansatte er akkurat avsluttet, og det ble i år kjøpt aksjer for rekordhøye 57,5 millioner kroner. Med en kurs på kroner 38,10, gir det mer enn 1,5 millioner nye aksjer til medarbeiderne som nå eier 19,5 prosent av alle aksjene i Veidekke. Snittprisen på Veidekkeaksjen i salgsperioden var 47,65 kroner, noe som ga en kjøpskurs på 38,10 kroner etter 20 prosent rabatt. Og vi har blitt medarbeidere som eier til sammen 26,2 millioner aksjer. Det utgjør med dagens kurs nærmere 1,3 milliarder norske kroner ( ,-), og betyr at ansatteaksjonærene i snitt har aksjer i selskapet for norske kroner. Mange nye aksjonærer 175 medarbeidere har blitt aksjonærer i Veidekke for første gang i høst. I Sverige og Danmark er det flest funksjonærer blant nytegnerne (henholdsvis 86 prosent og 72 prosent), mens det er fagarbeiderne som dominerer listen over nye aksjonærer i Norge (70 prosent). De nye aksjonærene spenner i alder år, de fleste er norske og de største gruppene kommer fra Region Syd i Entreprenør og fra Industri. Blir lagt merke til - Jeg synes dette er et gledelig og meget bra resultat, særlig med tanke på de tider vi er inne i. Jeg vet at kunder, samarbeidspartnere og mange rundt oss legger merke til det når så mange medarbeidere kjøper aksjer. Det gir meg ytterligere inspirasjon og tro på Veidekkes fremtid, for jeg er overbevist om at medeierskap gir økt medarbeiderinvolvering, engasjement og positive resultater på kort og lang sikt, sier konsernsjef Terje R. Venold. n Tekst: Helge Dieset Foto: Ane Sangnes Resultatene fra høstens aksjesalg Norge: Antall bestillere: Antall aksjer: Snitt pr. bestiller: 913 Nye aksjonærer: 142 Sverige: Antall bestillere: 216 Antall aksjer: Snitt pr. bestiller: 555 Nye aksjonærer: 15 Danmark: Antall bestillere: 91 Antall aksjer: Snitt pr. bestiller: 508 Nye aksjonærer: 18 De fleste nye Veidekkeaksjonærene er norske og de største gruppene kommer fra Region Syd i Entreprenør og fra Veidekke Industri, her representert ved tre medarbeidere med aksjer fra tidligere år, fra venstre: Per-Ove Andreassen, Vidar Aarvold og Terje Teig. Snacka med Per-Ingemar! Nu har Per-Ingemar Persson, Sverigeansvarig i koncernledningen, liksom Terje Venold startat upp sin egen blogg. Här bloggar Per-Ingemar med såväl Veidekke-kollegor som externa kontakter om ämnen som berör honom i hans arbetsvardag. Bloggen har hittills fallit väl ut och mottagandet överstiger alla våra förväntningar. Per-Ingemars första inlägg har främst behandlat frågeställningar utifrån avtalsrörelsen och vikten av medarbetarinvolvering som en genomgående röd tråd. Om du inte redan har tittat in på bloggen, så gör det, n 5

6 Konsern Tett på Ögonblicket då Världens Grönaste IKEA öppnade Miljön stod i centrum vid invigningen av Världens Grönaste IKEA i Malmö den 21 oktober i år. En uppmärksammad miljardsatsning, där Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne utfört anläggningsoch byggarbeten. Klockan är bara nio på morgonen. Men ett hundratal nyfikna har redan format en lång kö utanför. Några har stått här hela natten. Huttrande i oktoberkylan väntar de på startskottet för öppnandet av det nya IKEA-varuhuset. - Kommer ni ihåg IKEA i Arlöv? Det var stort tyckte vi då. Och när IKEA Bulltofta invigdes, ett gigantiskt varuhus, och så nu det här. Malmö har fått vara med om fantastiska saker. Det är Malmös starke man Ilmar Reepalu som inleder öppningsanförandet med dessa ord. Stolt berättar han om sitt växande Malmö, om Turning Torso, Malmö Arena och Danmarksbron. Om att hälften av alla som bor i Malmö är under 35 år och att det är dessa människor som framförallt ska sätta bo och inreda sina bostäder. Och var gör man detta, jo, naturligtvis i ett varuhus där man köper de miljörätta produkterna och dit man enkelt kan ta sig såväl till fots som med cykel, bil och kollektiva transportmedel. Han avslutar med ett stort GRATTIS till ett fantastiskt fint projekt! Vi är så stolta och så glada för att ha detta fantastiska IKEA, just här i Malmö. Flaggor, ballonger och fest i dagarna fjorton Så är det dags för dagens stora dragplåster, TV-profilen och programledaren Ernst Kirchsteiger, som ska övervaka den högtidliga itusågningen av 6 6

7 Aktuelt Tett på I täten sju morgonpigga, entusiastiska tjejer från Västra Ingelstad. Vi tyckte att det här var en jättekul idé och har planerat att bli först in i varuhuset sedan ett år tillbaka, säger Anna-Karin Le Veau. Hon berättar att personalen på IKEA varit så snälla och både bjudit på soffor att sova på, filtar, tröjor och champagnefrukost. Dessutom, säger hon, känner vi oss extra kallade eftersom IKEA:s koncernchef Mikael Ohlsson också kommer från Västra Ingelstad. Två nöjda platschefer andas ut. Från vänster Bosse Andersson, platschef Bygg och Jan Nilsson, platschef Anläggning. Efter drygt ett års anläggnings- och byggarbeten känns det bra att ha varit med om ett så omfattande projekt som nya IKEA. Nu vet vi att Veidekke i Skåne är mogna att anta utmaningen i division ett och även slåss om de riktigt stora jobben. Jag tycker att den verkar lite klen, beklagar sig TVkändisen Ernst Kirchsteiger, och drar ner rasande applåder från publiken, när han hälsar Malmös Kommunalråd Ilmar Reepalu och IKEA:s Varuhuschef Gordon Gustavsson välkomna upp på scenen för att såga invigningsstock. Hade ju helst velat ha en riktig ekstock, så att vi fått se lite muskler här, tillägger han. Nu blir det ju bara en liten näpen björkstam. Fast oj oj oj, det här kommer att gå sakta trädstammen. Ihärdigt påhejade lyckas herrarna Gordon Gustavsson och Ilmar Reepalu efter några riktigt svettiga minuter äntligen klippa bandet och porten till Världens Grönaste IKEA kan öppnas och besökarna strömma in. Trängseln blir plötsligt stor och IKEA-personalen i sina gröna T-tröjor bildar snabbt en tät mur längs med färdvägen uppför rulltrapporna och in i varuhuset. Skaran av besökare välkomnas med ett taktfast handklappande som pågår under säkert en halv timme. Stämningen är på högtryck. Överallt vajar blåa och gula ballonger, det viftas med flaggor och bjuds ut gula shoppingkassar. Det råder en mäktig och ganska medryckande stämning, som vi som var med kommer att minnas länge. Kul men tufft in i det sista Jan Nilsson, platschef Anläggning och Bosse Andersson, platschef Bygg Region Skåne, är båda nöjda. - Även om det varit en fruktansvärt tuff kamp mot tiden är ett IKEA-projekt av den här digniteten trots allt en mycket viktig fjäder i hatten för oss på Veidekke, säger de. - Vi var allt som allt 38 olika entreprenader som skulle samverka under projektsamordnaren Byggfasts ledning. Tack vare effektivt MI-arbete inom Veidekketeamet kunde vi hantera förseningar och planera för resursförstärkning i tid. Eftersom invigningsdagen var spikad var det bara en enda sak som gällde. Fullt ös in i det sista. Fakta IKEA, Svågertorp Malmö Redan i mitten av september 2008 påbörjade Anläggningssidan på Veidekke Entreprenad, Region Skåne mark- och grundläggningsarbetena till vad Beställare: IKEA Fastigheter AB Generalentreprenad: Projektsamordnare Byggfast AB Ansvarig för mark- och grundläggning samt stomkompletteringar: Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne Kontraktsumma Veidekkes andel inkl tilläggsarbeten: cirka 95 miljoner SEK som nu är världens största IKEA-varuhus, byggt i en enda etapp. (Det största totalt, ligger i Stockholm vid Kungens Kurva). Den totala markytan är kvm och affärs-ytan kvm. Efter hand upphandlades nya entreprenader och Veidekke Entreprenad, Bygg fick ansvaret att genomföra stomkompletteringar, dvs samtliga innerväggar, dörrar och delar av invändiga fasadpartier. n Text: Ann Straht Foto: Andreas Offesson/Ann Straht Total investeringskostnad: cirka 1 miljard SEK Byggstart: 17 september 2008 Färdigställande: 18 september 2009 Invigning: 21 oktober 2009 Se även artikel i Veidekke Magasin

8 Aktuelt Tett på Hæhre Entreprenørs maskiner har banet seg vei gjennom tette skogsområder langs nåværende E18. Strekningen er svært ulykkesbelastet, og utbyggingen skal blant annet gjøre veien tryggere. Ny parsell på E18 Byggingen av en ny firefeltsparsell på E18 mellom Sky og Landangen i Vestfold og Telemark er i gang. Prosjektet er et arbeidsfellesskap mellom Veidekke Entreprenør og Hæhre Entreprenør, som deler henholdsvis 60/40 prosent av den totale kontraktssummen på 1,1 mrd. kr. Hæhre utfører masseflytting, tunnelarbeider og grunnarbeider, mens Veidekke har ansvar for øvrige arbeider, inkludert betongarbeider og konstruksjoner. Prosjektleder Roar Tverå i Veidekke Entreprenør er fornøyd med starten på prosjektet. - Vi har kommet veldig godt i gang med alle arbeider, spesielt sprengningsarbeidene. Vi har sprengt ut nærmere kubikkmeter, noe som tilsvarer 30 prosent av sprengningsjobben, forteller Roar. - Den første tunnelen er ferdig sprengt, og vi er i gang med de to neste tunnelene. Betongarbeider for broer og kulverter pågår på flere steder og de første glidene er i gang på broene. Hver dag er mellom personer på jobb i arbeidsfellesskapet, inkludert underentreprenører. 23 meter Det skal bygges 11 km motorvei med fire kjørefelt, med en total bredde på 23 meter, for hastigheter på opptil 100 km i timen. Parsellen består blant annet av fire doble tunneler der de lengste blir 380 meter lange. I tillegg bygges to doble miljøtunneler og åtte doble broer, de lengste broene blir 305 meter lange. Prosjektet startet i begynnelsen av august i år og skal overleveres 15. mai n Tekst: Ane Sangnes Foto: Rolf Estensen 8 8

9 Aktuelt Tett på Ny opplæringsside for tilretteleggere Ny HR-chef i Veidekke Sverige Regionstilretteleggerne for Vi i Veidekke-prosessen i Veidekke Entreprenør har, i samarbeid med TQM-senteret, nylig utviklet en internettside for opplæring av tilretteleggere med flere. Internettsiden ble lansert i forkant av en distriktstilretteleggersamling i september. Nettsiden er ment å forsterke det praktiske opplæringsopplegget, i kombinasjon med praktiske øvelser på byggeplassen og på samlinger. Gjennom eksempler fra produksjonsplanlegging, produksjonsgjennomføring og forbedringsmeldinger vil tilretteleggerne få enklere tilgang til kunnskap. Videoene og ressursene gir anledning at hver enkelt kan studere på egenhånd, og når som helst. Nettsidens målgruppe er ledere (inkludert baser), tillitsvalgte og tilretteleggere i Veidekke Entreprenør. Gå inn på for brukerregistrering. Ta kontakt med distriktstilrettelegger for tilgang. n Tekst: Roger Kleppe Carina Larsson är fr o m 1 september nya HR-chef för Veidekke i Sverige. Carina kommer närmast från Svensk Etanolkemi AB, men har erfarenhet av byggbranschen från bl a Skanska. Carina är anställd i Veidekke Entreprenad AB, men kommer att arbeta med HR-frågor inom samtliga verksamheter och regioner i Sverige, samt samarbeta med motsvarande funktioner i Veidekke i Norge. Vi hälsar Carina varmt välkommen till Veidekke! n Vestfoldkontrakt innen avfall Retura Wilhelmsen & Sønner har nylig inngått en spennende kontrakt med Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) på levering av offentlige avfallsløsninger i en rekke Vestfoldkommuner. Kontrakten omfatter offentlige avfallsløsninger i kommunene Nøtterøy, Holmestrand, Hoff, Re, Andebu, Tønsberg, Stokke, Horten. I tillegg inngår Høgskolen i Vestfold i kontrakten. Tore Gudmundsen, kontaktperson for kontrakten i Wilhelmsen & Sønner, er glad for de mulighetene som nå åpner seg. - Dette er en spennende og viktig avtale for oss. Gjennom dette samarbeidet kan vi få skikkelig fotfeste i Vestfold, sier Gudmundsen. Totalt 286 adresser som skal tømmes, og hver av de adressene har jo ulike behov. Skoler, barnehager, aldershjem, kommunale administrasjonsbygg, utearealer og høgskolen. VOIS har inngått kontrakten på vegne av de kommunene som er med. Foreløpig har vi bare anslått et volum i året. - Vi må øke kapasiteten betraktelig. Avtalen gjelder fra 1. desember 2009 og varer i to år med mulighet for forlengelse. Nå er vi i koordinerings- og planleggingsfasen, og regner med å komme i gang med flere av kontraktsleddene fra desember, sier Gudmundsen. n Tekst og foto: Ane Sangnes 9 9

10 Aktuelt Tett på Betongdagen: Miljøbygget vant Betongprisen Fire kandidater konkurrerte i år om Veidekkes Betongpris, og i år var alle tre land med. - Miljøbygget i Trondheim har kommet godt økonomisk i havn. Her er godt håndverk som gjenspeiles i flotte overflater med variasjon i uttrykk, både i fargebruk og forskjellige typer forskaling. Prosjektet har hatt fokus på HMS og involverende planlegging, sa konserndirektør Per-Ingemar Persson ved prisutdelingen på Betongdagen. - Prosjektet har vist stor evne til læring i prosessen og vilje til å yte maksimalt for å gi kunden alt og enda litt til. Betong har nå rykket opp i klassen over populære byggematerialer. Miljøbygget for KLP Eiendom i Trondheim er på totalt ca m2 BRA. Det er gjort utstrakt bruk av betong, totalt ca m3, i bærekonstruksjoner og synlige flater. Overflatene er varierte, med hvit og sort betong og synlig bord- og matriseforskaling. Betongens termiske egenskaper utnyttes til magasinering av kulde og varme. Østblokken er på seks etasjer og er forbundet gjennom mellomliggende glassgård med gangbroer til vestblokken. Fellesarealet i første etasje består av en halvklimatisert glassgård, kantine og møterom og et kirsebærformet møterom. Bygget har forskjellige nettobredder: 13, 16 og 17 m. Bygget har full fleksibilitet med hensyn til muligheter for kombinasjoner av åpent landskap og cellekontorer. Gjennom involverende planlegging med kunden, de prosjekterende, egne fagarbeidere og UE er det oppnådd en meget effektiv produksjon og man har funnet arbeidsmetoder for å unngå belastningsskader for de aller fleste arbeidsoperasjoner. Prosjektet ble presentert i Veidekke magasin 1/09. Håkan Nymann forklarer et konstruksjonsprisnipp på Liljeholmen, som var ett av flere prosjekter som ble presentert på Betongdagen. Driftsleder Roger Eggen (til venstre) og betongbas Tore Aune tar i mot årets Betongpris fra konserndirektør Per-Ingemar Persson. Nådde nesten opp De tre andre kandidatene til betongprisen var Liljeholmen i Stockholm, Sandvik Tamrocks nye hovedkontor på Lahaugmoen og Stignæsverket i Danmark. Liljeholmen i Stockholms presentasjon ble fremført av platschef Håkan Nymann. Om Liljeholmen sier juryen blant annet at prosjektet har vist stor evne til å løse tekniske utfordringer i høyt tempo underveis. Prosjektet er først og fremst en bro med en komplisert form, som går gjennom et kjøpesenter, noe som har ført til særdeles utfordrende rammebetingelser. Blant annet ble dekkeforskalingen hengt opp i en støttekonstruksjon av stål. Dårlig fjell, forankring av landkar bak prefabrikkerte vegger, kort byggetid, planlagt oppstart forsinket med fem måneder og uforandret leveringstid har vært blant utfordringene prosjektet har hatt. Likevel har man greid å styre prosjektet på en slik måte at det kommer ut med et gunstig økonomisk resultat. Sandvik Tamrocks nye hovedkontor på Lahaugmoen utenfor Oslo har vist en imponerende evne til å ta i bruk produksjonsmetoder som Veidekke gjennom mange års bevisst FoU-arbeid har ønsket å fremme som alternativ til tradisjonelle byggemetoder. Gjennom prosjektets vilje til å komme byggherren i møte, og en åpen innstilling til hvordan oppgaven kan løses, er veggene et flott eksempel til etterfølgelse. 12 m høy forskaling, opptil 30 m lange støpeetapper, og involverende planlegging har gitt utfordringer. Riktig betongleverandør, bruk av prefabrikkerte armeringsnett og SKB og god tilrettelegging av mottakskontroll av betong alt dette har sikret foreskreven kvalitet og et godt resultat. Stignæsverket i Danmark har satt fokus på rasjonell byggeteknikk for å komme ut med et godt økonomisk resultat. De har oppnådd et godt sluttresultat og lagt vekt på konstruktive ideer for å få god utstøping i form, til tross for vanskelig utforming. Prosjektet omfatter produksjon av åtte 11 m høye betongåk som bæring for et transportbånd på en 400 m lang stålbro. Forskalingskonstruksjonen er fleksibel og kan gjenbrukes flere ganger enn tradisjonell systemforskaling. Besparelsen i timeverk er anslått til timer. Det ble montert stålspiraler for å sikre føringen av vibratorene til nederste del av åkene. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen 10 10

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr. 2 juni 2013

Magasin Nr. 2 juni 2013 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke

Detaljer

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet:

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet: Inneklima # 1 2008 i bladet: > Merværdi gennem samarbejde > Øker produktiviteten med godt inneklima? > Lyckad driftoptimering > Tverrfaglig rådgiving «Bransjen trenger en krise For et bedre miljø. www.gk.no

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte #03 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon S V A L B A R D N O R E G Helhetstenking Ydmykhet Våre verdier! Åpenhet Ståle Rød Konstituert administrerende direktør Våre verdier; åpenhet, ydmykhet og

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING Kubikk er et magsin fra SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13 Mistet nesten hånden s 4-5 NR.1-2006 Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s 16-17

Detaljer