Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn."

Transkript

1 Landsmøte 2015 Tittel: Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. Forslagsnr: 307 Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. 135 land har allerede anerkjent Palestina som egen stat. Sist ute var Sverige og flere av våre nærmeste allierte vurderer å gjøre det samme. Norge kan ikke, som Høyreregjeringen signaliserer, avvente en avtale mellom palestinere og Israel før vi anerkjenner Palestina. Forhandlingene som er ført sporadisk siden Oslo-avtalen ble undertegnet har ikke ført til noe som helst for palestinerne. Israel har de facto trenert en mulig avtale der palestinerne får opprette en bærekraftig og selvstendig stat innenfor grensene fra Norge må tilkjennegi at de støtter palestinernes rettferdige kamp for en egen stat ved å anerkjenne Palestina så snart som mulig. Tittel: Stopp dødsstraff for barn i Iran Forslagsnr: 308 Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn. Menneskerettighetene i Iran Forholdet mellom Vesten (inkluderte Norge) og Iranske myndigheter har forbedret seg etter valget av Hassan Rouhani som president i juni I høst besøkte den norske utenriksministeren Iran for første gang etter mer enn 12 år. Samtidig tyder rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner og FN på at situasjonen av menneskerettighetene i Iran ikke har forbedret seg og på enkelte områder har blitt betydelig forverret. I følge siste rapport av FNs spesialrapport om menneskerettigheter i Iran, har mer enn 850 mennesker blitt henrettet i løpet av det første året etter valget av President Rouhani. Dette er det høyeste årlige antall henretteøser på over 20 år. Samtidig fortsetter Iran å henrette mindreårige lovbrytere i strid med FNs barnekonvensjon som Iran har ratifisert. Ifølge organisasjonen Iran Human Rights har minst 13 mindreårige lovbrytere blitt henrettet i løpet av Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn. Vi ber Norge om å sette menneskerettighetssituasjonen, og især bruken av dødsstraff, øverst på prioriteringslisten i sin dialog med Iran. Siden Iran forsøker å forbedre sitt

2 forhold til Vesten kan de være mer tilbøyelige til å akseptere krav fra verdenssamfunnet. Tittel: Nødhjelp til Syria Forslagsnr: 309 Norge må sende mer nødhjelp via 1) FN og norske NGO er til syriske flyktninger i Syria og 2) nabo landene. Økt støtte er viktig for å avhjelpe nød hos flyktningene og forhindre destabilisering av små land som Libanon og Jordan. Vi ber derfor om at støtten øker både til FN og de norske hjelpeorganisasjonene: Norsk Folkehjelp, NORWAC, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Flyktningehjelpen og Redd Barna. Vi ber om at Norge setter ned en hurtigarbeidende offentlig utredning for å studere hvordan vi kan lager lover og tiltak for å identifisere hvordan våre innbyggere radikaliseres, hvordan vi kan hindre at de deltar i krig og hvordan vi skal behandle dem når de returnerer til Norge. Norge må vurdere om det skal innledes etterforskning av personer som har deltatt i krig i utlandet på generell basis for om de har bidratt til krigsforbrytelse. ICC International Criminal Cort er et hjelpemiddel i slik rettsforfølgelse. Det kan også vurderes å la arabiske studenter få stipend for å komme til Norden for å studere demokratibygging. Vi ber om at Norge samarbeider tett med våre allierte for å integreres i tiltak i bekjempelsen av IS. Blant disse er å identifisere de land og grupper som finansierte IS innledningsvis. De må ansvarliggjøres for slik støtte. Kurderne har kommet i en svært utsatt posisjon i Syria og Irak etter IS angrep. Vi ber om at Norge vurderer å arbeide for opprettelsen av en kurdisk stat og støtte denne slik vi støtter opprettelsen av en palestinsk stat. Tittel: Opprett ambassade i Tunis Forslagsnr: 310 Norge bør opprette en ambassade i Tunis for å støtte demokrati utviklingen i Nord-Afrika Med en ambassade i Tunis kan vi støtte demokrati utviklingen i Nord Afrika. Det øker kontakten og bidra til utvikling politisk og økonomisk til det eneste landet som er på rett vei mot demokrati etter den arabiske våren. Erfaringene fra Tunis vil bidra til at Norge kan høste erfaringer og gi kontakter som kan anvendes i vår kontakt med Egypt slik at også dette landet kan utvikles til et

3 demokrati. Det kan hjelpe oss i arbeidet for å frigi politiske fanger i Egypt. Tittel: Palestinske barn i israelske fengsler Forslagsnr: 311 Utenriksministeren må legge press på Israelske myndigheter slik de stopper bruk av administrativ forvaring av palestinske barn. Bombingen av Gaza i 2014 resulterte i 448 drepte barn ifølge FN. Ifølge FNs barnekonvensjon har barn behov for spesiell beskyttelse. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle og gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion, kultur. Israelske barn har krav på beskyttelse frem til de er 18. Et palestinsk barn kan bli fengslet når det er 12 år gammelt. UNICEF la i år fram en rapport der det dokumenteres hvordan de palestinske barna ofte blir mishandlet i israelsk fangenskap. En ny studie viser at hele 75 % av de fengslede barna blir offer for fysisk vold i israelske fengsler. Siden 2000 har mer enn 8000 palestinske barn blitt anholdt. Arbeiderpartiet slutter seg til kampanjen «Palestinske barn i israelske fengsler»: Ingen barn skal fengsles! Hvis mindreårige likevel blir arrestert og fengslet er dette kravet: Ingen bruk av tortur. Bruk av fotlenker, håndjern og bind for øynene må opphøre Barn skal ikke arresteres midt på natten Israelske og palestinske barn skal behandles likt. Palestinske barn under 18 år skal klassifiseres som mindreårige Mindreårige har klare rettigheter, har krav på advokatbistand og kan ikke sendes ut av okkupert område for å forhøres eller fengsles i Israel Alle barn skal under forhør ledsages av et familiemedlem Tittel: Stopp støtte til IS-områder Forslagsnr: 312 Norge må stoppe all økonomisk og annen støtte til områder som er under kontroll av IS. Vi vet at IS kontrollerer absolutt alle områder av samfunnet i de områdene som de har kontroll over. Norge bidrar med hjelp i flere former til disse områdene, noe som betyr at Norge indirekte støtter IS. Mennesker bør få den livsnødvendige hjelpen de trenger uansett hvor de er.

4 Tittel: Redde slaver fra IS Forslagsnr: 313 Norge må sammen med sine allierte forsøke å redde kvinner og barn som er tatt i fange av IS, og som blir solgt på markedene i Irak og Syria som sexslaver. IS angrep sommeren 2014 de kurdiske områdene i det nordlige Irak. De tok over et stort område som for det meste var bebodd av Yezidi-er, kristne, Shabak-er, og Kakai-er. Yezidiene var den gruppen som ble hardest rammet. Tusener ble drept og flere tusen menn, kvinner og barn ble tatt til fange. Situasjonen er verst for kvinner og barna. Barn helt ned i fireårsalderen er blitt voldtatt av terrorister fra IS. Kvinner og barn blir kjøpt og solgt av representanter for IS, og det er all grunn til å tro at dette er ledd i en bevisst kampanje for å begå folkemord på religiøse minoriteter i de kurdiske områdene i Irak og Syria som IS for tiden kontrollerer. Norske myndigheter må henstille til NATO om å utarbeide en plan for å komme ofrene for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten til unnsetning. Tittel: Støtt demokrati i Syria Forslagsnr: 314 Norge må støtte de demokratiske kreftene i Syria på en mer systematisk måte. Etter at krigen i Syria tok til har regjeringsstyrkene til diktatoren Bashar al-assad trukket seg ut av de kurdiske områdene i det nordlige Syria (Rojava). Ulike religiøse og etniske grupper har organisert seg sammen i området, og fikk etablert et relativt fredelig og stabilt område, som ble tilfluktsted for flere hundretusener flyktninger fra andre deler av Syria. Rojava har vært under konstante angrep fra islamistgrupper, men har likevel klart å etablere tre kantoner, inkludert kantonen Kobani, med et etter forholdene velfungerende lokalt styre. Alle etniske og religiøse grupper har vært inkludert i etableringen av kantonene, som bygger sin virksomhet på menneskerettighetene og demokratiske verdier. Rojava kan, om myndighetene der gis tilstrekkelig støtte fra Norge og det internasjonale samfunnet, bli et eksempel for resten av Syria, og bidra til å etablere en ny og fredeligere politisk orden i landet, slik at folkegruppene i Syria kan bygge en bedre og mer demokratisk framtid på den måten de selv ønsker.

5 Tittel: Norge må kreve stans i henrettelser av politiske fanger i Iran. Forslagsnr: 315 Norge må kreve stans i henrettelser av politiske fanger i Iran. Iran er blant de landene i verden som henretter flest mennesker, og mange av ofrene er politiske aktivister. Norge bør engasjere seg mer for å stoppe henrettelsen av politiske fanger i Iran, og sette strengere krav til økonomisk samkvem med Iran. Tittel: Kommunale veteranplaner Forslagsnr: 316 Utarbeid kommunale veteranplaner Arbeiderpartiet vil at det skal utarbeides hensiktsmessige kommunale veteranplaner, enten som regionalt samarbeid i småkommuner eller som forpliktende kommunale tiltak der det er bosatt flere veteraner. Arbeiderpartiet vil sørge for at ikke tiltak stopper opp grunnet dårlig kommuneøkonomi. Det er ca nordmenn som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Stort sett fikk ingen av de tidligst tjenestegjørende noen form for debrief av Forsvaret eller oppfølging av offentlig hjelpeapparat etter avsluttet tjeneste. I dag har forsvaret ansvar for mannskapene det første året etter hjemkomst, siden overtar det kommunale hjelpeapparat. Den lokale kompetansen er begrenset når det gjelder behandling av posttreumatisk stress. En veteranplan er bl.a ment å tilføre kunnskap og en helhetlig behandling av veteraner som sliter. De fleste av landets kommuner har sannsynligvis veteraner blant sine innbyggere. Tittel: Arbeiderpartiet vil forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Forslagsnr: 317

6 Fra: Internasjonalt Forum Vi må forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, uansett hvilken ideologi som fører til aksept av politisk motivert vold. Særlig viktig er det å følge opp fremmedkrigere som kommer tilbake til det norske samfunnet. Arbeiderpartiet vil: - Øke innsatsen mot radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom nærmiljøtiltak og samarbeid på tvers av miljøer og kommunale og statlige etater, og søke internasjonalt samarbeid - Bevilge ressurser til å iverksette regjeringens nasjonale handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Kartlegge hvilke områder som er særlig risikoutsatt og iverksette målrettede tiltak - Etablere nettverk som legger til rette for at foreldre med barn i risikosonen for radikalisering kan hente erfaringer fra hverandre og få kvalifiserte råd - Bevilge ekstra ressurser til forskning på radikalisering, ekstremisme og terrorisme - Gå inn for at hjemkomne jihaddister etterforskes for krigsforbrytelser. Minst 60 nordmenn har reist til Syria og Irak for å kjempe med terrorgruppen IS og to nordmenn har deltatt i grusomme terrorangrep. Under 22. juli 2011 opplevde vi et høyreekstremistisk angrep uten presedens i Norge. Begge typer ekstremisme er like farlig for samfunnet. Regjeringen har laget en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, men uten å legge ved midler til implementering. Oslo har den største andelen innvandrere i landet, og faren for terrorangrep er størst i hovedstaden. Oslo kommune bør, gjerne i samarbeid med nabokommunene og andre europeiske byer med tilsvarende utfordringer, prioritere å implementere regjeringens handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering. Oslo bør gå i bresjen for å forsøke pilotmodeller mot ekstremisme Tittel: Endringspartnerskap med Tunisia Forslagsnr: 318 Norge vil gi politisk, faglig og juridisk støtte til den demokratiske utviklingen i Tunisia gjennom et endringspartnerskap basert på behovene definert fra tunisisk side. En systematisk tilnærming med fokus på å bygge og videreutvikle institusjoner, organisasjoner og ombudsordninger for kvinner, unges og barns rettigheter bør stå sentralt. Utviklingen i Tunisia er positiv og situasjonen er fortsatt stabil etter at de første ordinære valgene er gjennomført. Som det eneste unntaket er Tunisia en solstråle i den arabiske våren. For at den positive trenden skal fortsette er det helt avgjørende at Europa støtter opp om den demokratiske utviklingen. I større grad enn økonomisk støtte, trenger Tunisia bistand til å videreutvikle de demokratiske institusjonene organisasjonene som for eksempel ombudsordninger og studentorganisasjonene. Tyskland har inngått et endringspartnerskap med Tunisia. Norge bør gjøre det samme innen områder der Tunisia ønsker faglig støtte.

7 Tittel: Styrking av Forsvaret Forslagsnr: 319 Forsvaret må videreutvikles og styrkes med god operativ evne hjemme og evne til å håndtere kriser internasjonalt. Etter 25 år med å bygge et nytt Europa, ser vi i dag sikkerhetspolitiske utfordringer på vår dørstokk. Fra Ukraina til Syria og Irak, Somalia og SAHEL-området ser vi urovekkende utviklingstrekk som får stadig større betydning også for oss i Norden. Vi ser med forferdelse på ISILs barbariske og brutale framferd i Irak og Syria. Flyktningestrømmen fra Syria er den største siden andre verdenskrig. Også Russlands folkerettslige handlinger på Krim er en påminnelse om at Europa ikke er immun mot sikkerhetspolitisk uro. Det er viktig at Norge prioriterer å modernisere og videreutvikle sine militære kapasiteter slik at Forsvaret både har god operativ evne hjemme, og kan ta sin del av ansvaret for å håndtere krisen internasjonalt. Det betyr at landforsvaret får større utholdenhet og settes i stand til å takle hybrid krigføring både hjemme og ute.

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

Skift E-post: til avtalegiro for medlemskontingenten.

Skift E-post: til avtalegiro for medlemskontingenten. 1 Palestinasolidaritet 3-2012 Mahmoud Sarsek sammen med sin mor. Han takkar alle som har støtta han under sveltestreiken. Mer i neste nummer. Foto: Magne Hagesæter Kontakt oss: Dominerende parole i 1.

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer