ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!"

Transkript

1 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette!

2

3 Alcoa 390 Park Avenue New York, NY USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt er din personlige kopi av Alcoas veiledning til god forretningsskikk. Alcoas verdier er grunnlaget som dette selskapet ble bygget på og fortsetter å føre. Det er viktig at hver enkelt forstår og lever opp til Alcoas verdier - de skal veilede oss i vår omgang med kunder, leverandører, medarbeidere, aksjonærer og samfunn hvor vi arbeider. Vi er et globalt selskap med virksomhet i ulike kulturelle, politiske og økonomiske miljøer. I alle våre operasjoner, blir Alcoas verdier og vår integritet vår sanne fremferd. Vi prøver alltid å forbedre ytelsen og øke verdien for aksjonærene., Dette er målene som er avgjørende for vår videre suksess. Det å møte økonomiske og operasjonelle mål er svært viktig, men må vi alltid strebe etter å nå disse målene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og i tråd med våre verdier. Hver dag gjør hver av oss forretningsmessige beslutninger - noen svært enkle, andre mye mer komplekse. Uavhengig av situasjonen bør vi alltid handle basert på de høyeste etiske prinsipper, aldri på bekostning av Alcoas verdier. Når du er i tvil skal du stoppe opp og spørre deg selv: Er mine handlinger lovlige? Er mine handlinger i samsvar med Alcoas verdier og selskapets gjeldende retningslinjer og prosedyrer? Er jeg rettferdig og sannferdig? Vil mine handlinger være akseptable i fremtiden? Hvor godt vil mine handlinger tåle offentlighetens lys? Vil mine handlinger fornærme familien min? Vennligst les veiledningen slik at du forstår den atferden som Alcoa forventer av deg. Ikke nøl med å spørre når du har spørsmål. Gjør lederen din oppmerksom på det eller noen av de andre ressursene oppført i veiledningen som kan hjelpe deg. Jeg ber om at du gjør et personlig engasjement for å overholde veiledningen og opprettholde Alcoas verdier hver dag, i alt du gjør. Som en Alcoa-ansatt handler vi med integritet, og vi gjør det rette. Med vennlig hilsen Klaus Kleinfeld

4 INHALTSVERZEICHNIS ALCOAS PROGRAM FOR ETIKK OG...1 Denne veiledningen...1 Etikktelefonen...2 Ansvar og handlinger...2 Rapportering av problemer...2 Tiltak...2 OVERSIKT OVER...3 ALCOAS VERDIER...4 VEILEDNING TIL...5 Egen og medarbeideres adferd...5 Ledelsens ansvar...5 Helse og sikkerhet...5 Respekt og rettferdig behandling...5 Trakassering...6 Menneskerettigheter...6 Personlige forhold...6 Ansattes personvern...6 Andre ansettelser, aktiviteter eller tjenester...7 Adferd overfor forretningsforbindelser...9 Interessekonflikter...9 Riktig bruk...9 Gaver og underholdning...9 Rettferdig konkurranse og konkurransehindring...10 Dele Alcoa-informasjon...11 Innsamling og bruk av informasjon om konkurrenter...11 Deltagelse i bransjeforeninger og på konferanser...11 Kundeforhold...11 Handel med offentlige myndigheter...12 Leverandørforhold...12 Hvitvasking av penger...12 Adferd som involverer våre ressurser...14 Ansvarlig bruk av bedriftens ressurser...14 Arkivbehandling...14 Innsideinformasjon og privat informasjon...14 Nøyaktig arkivering og rapportering...15 Offentliggjøring av forhold...16 Åndsverk...16 Materiale med opphavsrett...16 Bruk av datasystemer og digital informasjon...17 Adferd i lokalsamfunnet...19 Overholdelse av gjeldende lover...19 Miljøet...19 Forholdet til lokalsamfunnet...19 Politisk arbeid og økonomiske bidrag...20 Antikorrupsjon...20 Internasjonal handel...21 Forespørsler fra myndigheter og media...21 RESSURSER/HVORDAN FÅ HJELP...24

5 ALCOAS Alcoa har et gjennomgående program for å koordinere, implementere og overvåke overholdelse av selskapets verdier, retningslinjer og prosedyrer, lover og regler. Etikkrådet har ansvar for etikkprogrammet. Rådet består av følgende representanter fra Alcoa Inc.: Konsernsjef Økonomidirektør Hovedadvokat og direktør for forretningsadferd Global direktør for forretningsadferd Direktør for etikk, adferd og rådgivning Selskapet har utnevnt representanter for forretningsadferd i ulike geografiske områder og virksomheter for å hjelpe til med utøvelse av og opplæring i etikk samt oppfølging og avklaring av etiske spørsmål. Denne veiledningen Denne veiledningen om forretningsadferd beskriver det ansvaret som Alcoa og vi som ansatte har overfor hverandre, våre partnere rundt om i verden og samfunnet generelt. Den skal hjelpe oss med å forstå vårt felles ansvar, og gjøre oss oppmerksom på viktige juridiske og etiske spørsmål som kan dukke opp. Du vil ikke finne hver eneste av Alcoas retningslinjer, prosedyrer eller standarder beskrevet her. Det kan hende at du ikke finner svaret du leter etter. Det du vil finne, er eksempler på grunnleggende verdier som illustrerer hvordan Alcoa velger å drive sin virksomhet, og hvordan ansatte forventes å oppføre seg når de representerer Alcoa. Hvis du har spørsmål om denne veiledningen eller om adferden til noen på arbeidsplassen, skal du i første omgang ta kontakt med sjefen din. Hvis du derimot ikke føler at dette passer seg, tar du kontakt med andre i Alcoa: Juridisk avdeling Personalavdeling Etikk-avdeling Andre kommunikasjonskanaler som du tror kan være til hjelp Les «Ressurser/hvordan få hjelp» bakerst i veiledningen hvis du vil ha ytterligere informasjon. ALCOAS VEILEDNING TIL 1

6 ALCOAS PROGRAM FOR ETIKK OG Etikktelefonen I samsvar med det som tillates av det lokale lovverket, er Etikktelefonen en annen KONFIDENSIELL måte for alle ansatte å rapportere alvorlige bekymringer om mistenkte brudd på loven og Alcoas bedriftspolitikk samt aktiviteter som ikke er i samsvar med Alcoas verdier og prinsipper. Etikktelefonen kan også brukes for å få råd om riktig forretningsatferd og praksis. Etikktelefonen er døgnåpen. Ved rapportering av en sak, må du imidlertid gi følgende opplysninger om situasjonen: Tid og sted Hvilke personer som er involvert Annen informasjon som kan være nyttig for oppfølgingen av saken Dersom du trenger telefoninstrukser og telefonnumre for ditt land, kan du se Etikktelefonens brosjyrer, plakater og informasjonskort. Du kan også finne disse opplysningene på etikksiden i delen for global forretningsadferd på Alcoa-portalen. Ansvar og handlinger Det er ikke valgfritt om du vil overholde lokal lovgivning og Alcoas verdier, retningslinjer og prosedyrer. De eksisterer for å beskytte ansatte, kunder, leverandører og firmaet fra uriktig adferd. Rapportering av problemer Hver Alcoa-ansatt bør ta opp eventuelle spørsmål eller problemer angående adferd på arbeidsplassen. Spør hvis du er i tvil. Det er mange uetiske handlinger som forårsakes av at noen ikke har de rette opplysningene, ikke forstår de opplysningene de har, eller bare vil «få det gjort» det skyldes ikke nødvendigvis dårlig moral eller uærlige hensikter. En ansatt som i god tro søker råd, tar opp problemer eller rapporterer uriktige handlinger, gjør det rette. Tiltak Alcoa aksepterer ikke handlinger mot enkeltpersoner, av noen andre personer på hvilket som helst nivå i selskapet, fordi de har gjort det rette. Alcoa forbyr alle ansatte å gjennomføre noen form for hevnaksjon mot en ansatt som rapporterer et problem. Disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse, kan bli konsekvensen for medarbeidere som bryter Alcoas prinsipper om etisk forretningspraksis, eller som med overlegg avgir en falsk forklaring. Det forventes at de ansatte er samarbeidsvillige i forhold til interne undersøkelser som gjelder etikk og foretningsadferd, og at de alltid er sannferdige og imøtekommende under slike undersøkelser. 2 ALCOAS VEILEDNING TIL

7 OVERSIKT OVER Enhver bedrift er avhengig av et godt navn for å lykkes. Alcoa er avhengig av at de ansatte, forretningsforbindelser og standardprosedyrer hele tiden gjør de rette tingene på den rette måten for å bevare selskapets gode navn. Visjonen for Alcoa er å være best i alt vi gjør. Vi legger grunnlaget for denne visjonen ved å etterleve et verdisett i hvert land, hver avdeling og hver handling vi utfører. Gjør det rette Bruk selskapets verdier, retningslinjer og prosedyrer i praksis. Overhold alle gjeldende lover overalt hvor Alcoa driver virksomhet. Gjør det rette på den rette måten Opptre etisk og følg aksepterte, profesjonelle standarder for adferd. Følg Alcoas retningslinjer og prosedyrer. Si fra når du står overfor en situasjon der du er usikker på hva du skal gjøre. Alcoas ansatte og forretningsforbindelser må ta personlig interesse i og ansvar for å beskytte Alcoa-navnet på følgende måte: Forstå riktig arbeidsadferd. Enhver ansatt må kjenne til Alcoas verdier, retningslinjer, prosedyrer og lovmessige krav som stilles til deres adferd på arbeidsplassen. Hvis det er noe en medarbeider ikke er sikker på, skal han eller hun spørre om hjelp før han/hun handler. Respekter mennesker og loven på arbeidsplassen. Enhver ansatt, leverandør, kunde og kontraktarbeider forventes å oppføre seg på en etisk og lovlig måte når de representerer Alcoa. Spør om og/eller rapporter handlinger som synes å bryte Alcoas verdier. Enhver ansatt bør stille spørsmål, ta opp problemer og rapportere om uærlige eller uetiske handlinger utført av bedriften eller noen av de ansatte, representanter eller kunder og leverandører som er tilknyttet Alcoa. ALCOAS VEILEDNING TIL 3

8 ALCOAS VERDIER Alcoa er en bedrift basert på verdier. Verdier gir et felles rammeverk for alle avgjørelser, handlinger og adferdsmønstre. Dette er vårt universelle språk som overgår kultur og geografi. Å etterleve verdiene krever at vi holder den høyeste standard for selskapets adferd i alle deler av vår forretningsvirksomhet i alle verdens regioner. Integritet Til grunn for Alcoa ligger vår integritet. Vi er åpne, ærlige og pålitelige overfor kunder, leverandører, medarbeidere, aksjonærer og lokalsamfunnene vi har innvirkning på. HMS Vi jobber trygt på en måte som beskytter og fremmer helse og velvære for både individ og miljø. Kunder Vi understøtter våre kunders fremgang ved å skape og tilby nyskapende produkter og tjenester. Topp prestasjoner Vi jobber utrettelig for å oppnå topp prestasjoner i alt vi gjør, hver dag. Mennesker Vi jobber i et inkluderende miljø, som imøtekommer forandring, nye ideer, respekt for individet og like muligheter for fremgang. Fortjeneste Vi oppnår solide økonomiske resultater, som muliggjør lønnsom vekst og verdiøkning for aksjonærene. Ansvar Vi er personlig og samlet sett ansvarlige for adferd, handlinger og resultater. 4 ALCOAS VEILEDNING TIL

9 Egen og medarbeideres adferd Verdigrunnlaget vårt er verdighet og gjensidig respekt for hverandre. Disse verdiene driver bedriften fremover. Ledelsens ansvar Alle Alcoas ledere må gjennom sine handlinger vise sin forpliktelse overfor Alcoas verdier. De må også bidra til å skape et miljø der det forventes at regler følges og hvor etisk adferd er normen. Alle Alcoaansatte må overholde selskapets verdier og prinsipper. Ingen skal be en Alcoa-ansatt om å bryte loven eller gå mot selskapets verdier, retningslinjer og prosedyrer. Helse og sikkerhet (Referanse: HMS-retningslinjer) Hovedpunkter Ingen kan be ansatte om å bryte loven eller gå mot selskapets verdier, retningslinjer og prosedyrer. Vi behandler alle ansatte rettferdig. Vi tolererer ikke noen form for trakassering. Personlige opplysninger om ansatte håndteres og beskyttes i henhold til gjeldende lover. Det gis informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet på en sikker måte. Ansatte må ikke bruke eller medbringe våpen eller ulovlige narkotiske stoffer på Alcoas eiendom. Ansatte bør rapportere om suspekte personer og handlinger. Alcoa går ikke på akkord med helse eller sikkerhet på arbeidsplassen til fordel for profitt eller produksjon. Det er målsetningen for enhver Alcoa-avdeling å ha og opprettholde en sikker arbeidsplass. Regler og prosedyrer for sikkerhet skal følges på alle våre fabrikkanlegg, kontorer og arbeidssteder. Hver av oss må gjøre jobben vår i henhold til gjeldende regler for helse og sikkerhet, og må rapportere problemer, sikkerhetsbrudd og lignende. Ansatte må ikke bruke eller medbringe ulovlige narkotiske stoffer på bedriftens eiendom. Ansatte har ikke lov til å arbeide påvirket av alkohol eller narkotika. Det er ikke tillatt å misbruke lovlige medikamenter på arbeidsplassen. Alcoa tillater ikke noen å arbeide hvis bruk av lovlige medikamenter skaper usikre forhold. De ansatte har ikke lov til å oppføre seg voldelig eller true med vold mens de er på arbeidsplassen, og kan ikke medbringe eller bruke våpen på arbeidsplassen. Respekt og rettferdig behandling (Referanse: Retningslinjer for overholdelse av lover og regler om like ansettelsesmuligheter og tiltak for minoriteter) Alcoa tilbyr like ansettelsesmuligheter til alle personer uansett rase, religion, hudfarge, nasjonal tilhørighet, alder, kjønn, handikap, krigsveteranstatus, seksuell legning eller andre faktorer. Dette gjelder for alle faser i arbeidsforholdet, inkludert: Ansettelse, tildeling av arbeid, forfremmelse og oppsigelse av ansatte Muligheter for vekst og utvikling Anerkjennelse av godt utført arbeid Valg av ansatte for opplæring og kurs Fastsettelse av lønn og andre goder ALCOAS VEILEDNING TIL 5

10 Vi ønsker et miljø med tydelig, ærlig og betimelig kommunikasjon. Vi skal strebe etter å forstå andres synspunkter på en respektfull måte. Mangfold er en styrke i Alcoa. Enhver ansatt må respektere menneskene og kulturene som vi arbeider med. Som bedrift ønsker vi mangfold på alle nivåer, og forventer et arbeidsmiljø hvor alle ansatte kan utvikle seg og bidra med hele sitt potensial. Trakassering Alcoa tolererer ikke noen form for trakassering. Trakassering kan skje på mange måter, som alle er uakseptable. Her er noen eksempler: Vitser, fornærmelser, trusler og andre uønskede handlinger angående en persons rase, hudfarge, kjønn, alder, religion, nasjonal tilhørighet, herkomst, seksuell legning, statsborgerskap, funksjonshemming, krigsveteranstatus, sosial eller økonomisk stilling eller utdanning. Uønskede seksuelle tilnærmelser, forespørsler om seksuelle tjenester og andre uønskede verbale eller fysiske handlinger av seksuell karakter eller fremvisning av seksuelt hentydende gjenstander eller bilder. Verbal eller fysisk adferd som forstyrrer en annens arbeidsutøvelse eller skaper et fryktpreget eller fiendtlig arbeidsmiljø. Menneskerettigheter Alcoa verdsetter og respekterer alle som velger å jobbe for bedriften. Våre ansatte jobber av egen fri vilje, ikke fordi de tvinges til det. Alcoa bruker ikke barnearbeidere eller tvungen arbeidskraft. Alcoa respekterer den enkelte ansattes rett til å bli medlem av, eller avstå fra medlemskap i, lovlige foreninger eller organisasjoner. Personlige forhold Alcoa anerkjenner at alle har rett til å arbeide for Alcoa. I noen tilfeller kan ansatte ha familiemedlemmer eller nære venner som også jobber for Alcoa. I slike situasjoner vil Alcoa prøve å unngå, så langt det er mulig, situasjoner som medfører et direkte rapporteringsforhold mellom familiemedlemmer eller individer med nære personlige forhold. Ansattes personvern (Referanse: Retningslinjer for opplysninger om ansatte) Alcoa respekterer de ansattes personvern. Alcoa vil kun innhente og håndtere opplysninger om ansatte i forretningsøyemed i samsvar med gjeldende lover. Tilgangen til personlige opplysninger om ansatte er begrenset til de som er juridisk berettiget til å få innsyn i opplysningene, og da bare de som trenger det for å utføre sitt arbeid. Personer som håndterer personlige opplysninger, får regelmessige påminnelser om at de er forpliktet til å beskytte disse opplysningene. 6 ALCOAS VEILEDNING TIL

11 Alle ansatte har rett til å gjennomgå og kommentere opplysninger i selskapets personalarkiv, og kan foreta andre handlinger i forhold til de arkiverte opplysningene i den grad dette tillates av gjeldende nasjonale lover om personvern. Andre ansettelser, aktiviteter eller tjenester Andre ansettelser, aktiviteter eller tjenester må ikke komme i konflikt med arbeidet i Alcoa. Vi kan ikke utføre tjenester utenfor Alcoa som på noen som helst måte er i konflikt med arbeidet vi utfører for selskapet. Vi kan ikke selge et produkt i konkurranse med Alcoa, og det inkluderer selvansettelse. Hva ville du gjort? 1. Spørsmål: Det ser ut til at målene settes høyere hvert år. Kollegene mine og jeg er under press for å oppnå resultater. Er dette den riktige måten å drive virksomhet på? Prinsippene som underbygger vårt mål om topp prestasjoner, innebærer at vi setter oss stadig høyere mål og krever, belønner og anerkjenner topp prestasjoner. Vi må imidlertid oppnå dette på en måte som følger gjeldende lover og Alcoa-retningslinjer, og med respekt for den enkelte medarbeider. Snakk gjerne med sjefen din eller noen i personalavdelingen om spørsmålene du har. 2. Spørsmål: Sjefen min plager flere av oss med ufine vitser og kommentarer. Hva bør jeg gjøre? Fortell sjefen din hvordan du føler det. Hvis du ikke har lyst til å snakke direkte med sjefen din, kan du snakke med en annen arbeidsleder eller noen i personalavdelingen. Vi aksepterer ikke trakassering eller et fiendtlig arbeidsmiljø der ansatte føler seg truet eller skremt. 3. Spørsmål: Under en presentasjon i avdelingen stilte jeg et spørsmål. Jeg følte at svaret jeg fikk, var frekt, og jeg følte meg ydmyket. Flere andre i rommet begynte å le. Alcoa oppmuntrer til åpen kommunikasjon, ulike meninger om saker og sunn debatt når avgjørelser skal tas. Uoverensstemmelser må imidlertid løses profesjonelt og hensynsfullt. Snakk med personen som gjorde deg ille til mote, eller kontakt sjefen din eller noen i personalavdelingen. 4. Spørsmål: Jeg har mistanke om at en medarbeider av og til kommer full på jobben og kanskje også drikker på jobb. Jeg er bekymret for denne medarbeiderens helse og sikkerhet. Hva skal jeg gjøre? Du bør diskutere dette med sjefen din, som vil ta de nødvendige skritt for å skaffe profesjonell hjelp. Hvis du synes det er ubehagelig å snakke med sjefen din om dette, kan du snakke med noen i personalavdelingen. ALCOAS VEILEDNING TIL 7

12 5. Spørsmål: Jeg har lagt merke til aktiviteter som kan skape en sikkerhets- og miljøfare, men det er ikke innenfor mitt område, og jeg vil ikke bli involvert. Burde jeg rapportere det likevel? Dette er ikke den beste måten å håndtere problemet på. Sikkerhet og miljø tilhører alle ansattes «område». Meld fra om problemet til sjefen din eller den som er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Tenk deg hvordan du hadde reagert hvis noen ble alvorlig skadet fordi du unnlot å gjøre noe. 6. Spørsmål: Jeg fikk et lite kutt på jobben. Når jeg viste det til sjefen, sa hun at det var så lite at det ikke var noen vits i å rapportere det. Jeg trodde vi måtte rapportere alle skader og ulykker. Hva bør jeg gjøre? Du har rett. Alle skader og ulykker i forbindelse med jobben må rapporteres, uansett hvor små de er. 7. Spørsmål: En arbeidsleder ga meg beskjed om å sende ut et produkt før laboratorietestene var ferdige. Jeg er ganske sikker på at dette strider mot vanlig prosedyre. Skal jeg si noe? Ja. Be arbeidslederen om å forklare standardprosedyren. Det kan hende at du ikke kjenner til endringer i prosedyren. Hvis instruksene gikk mot prosedyren, bør arbeidslederen innse feiltagelsen og stoppe forsendelsen inntil testingen er fullført. Hvis ikke bør du ta opp problemet på et annet nivå eller ringe til Etikktelefonen. 8. Spørsmål: Jeg ble bedt om å forfalske dokumenter for å skjule en situasjon som ikke er i overensstemmelse med våre retningslinjer. Dette er veldig ubehagelig for meg. Hva bør jeg gjøre? Du må aldri forfalske dokumenter. Du må snarest mulig gjøre sjefen din oppmerksom på dette eller ringe Etikktelefonen. Forfalskning av bedriftens dokumenter er ikke tillatt og kan resultere i rettslig forfølgelse av Alcoa eller deg personlig. 9. Spørsmål: Finnes det begrensninger hvis jeg tar en annen jobb ved siden av jobben i Alcoa? Ja. Eventuelle ansettelser utenfor Alcoa må ikke skape, eller se ut til å skape, en interessekonflikt i forhold til ansvaret du har i Alcoa. En ekstrajobb må holdes fullstendig adskilt fra jobben i Alcoa. Ikke på noe tidspunkt kan du bruke Alcoas navn, informasjon, tid, eiendom eller andre ressurser i utførelsen av den andre jobben. 10. Spørsmål: Jeg har et problem som ikke nevnes i denne veiledningen. Betyr dette at det ikke er noe problem? Nei. Det er ikke mulig å skrive opp alle mulige situasjoner i et dokument med generell veiledning som dette. Du må bruke Alcoas verdier og din egen evne til å skille mellom rett og galt som veiledning. Snakk med sjefen din eller ring til Etikktelefonen hvis du har spørsmål eller tvil om en aktivitet på arbeidsplassen din. 8 ALCOAS VEILEDNING TIL

13 Adferd overfor forretningsforbindelser Våre verdier, vår ærlighet og adferd stopper ikke med handlingene våre eller ved vår egen dør. Vi forventer det samme fra våre leverandører, kunder og andre som gjør forretninger med oss. Interessekonflikter (Referanse: Retningslinjer for forretningsadferd) Forretningsavgjørelser må baseres på beste skjønn, ikke på egeninteresse eller personlig vinning. Det kan oppstå en interessekonflikt hvis personlige interesser virker inn på den ansattes skjønn, objektivitet eller lojalitet i forhold til Alcoa. Unngå enhver situasjon som skaper, eller kan se ut til å skape, en konflikt. Ingen ansatt bør representere Alcoa i en forretningsavtale hvor han/hun, et familiemedlem eller en nær venn har økonomiske interesser. Ingen ansatt må utføre forretninger for egen vinnings skyld eller for å gi fordeler til slekt eller nære venner. Ansatte må rapportere om enhver situasjon som kan synes å skape en interessekonflikt, til Alcoas juridiske rådgivere. Riktig bruk (Referanse: Retningslinjer for forretningsadferd) Alcoa skal ikke motta eller overføre kapital, eiendom, tjenester eller annet av verdi dersom det er mistanke om at dette skal benyttes til lovstridige formål eller andre formål enn slike som er beskrevet i dokumentasjonen som støtter transaksjonen. Hovedpunkter Unngå interessekonflikter og vær oppmerksom på situasjoner hvor disse kan oppstå. Ikke aksepter eller gi bort noen form for gaver, tjenester eller underholdning hvis dette er lovstridig eller kan sette mottakeren i et gjeldsforhold. Kun trygge og pålitelige produkter må brukes og leveres. Respekter konkurrentene ikke bruk urettmessige metoder for å skade konkurrentene. Ikke ha formelle eller uformelle samtaler med våre konkurrenter om priser, markeder eller produkter, eller om produksjons- og lagernivå. Innhent, beskytt og bruk opplysninger om konkurrenter, leverandører og kunder på en forsvarlig måte. Fremstill Alcoas produkter i samsvar med kontraktsspesifikasjoner. Markedsfør produktene og tjenestene våre på en ærlig og rettferdig måte. Ikke gå på akkord med våre verdier for å oppnå økt fortjeneste. Gaver og underholdning (Referanse: Retningslinjer for forretningsadferd) I mange land og bransjer er gaver og underholdning vanlig praksis for å styrke forretningsforbindelser. Alcoas standpunkt på dette området er klart og gjelder internasjonalt: Ingen gave, tjeneste eller underholdning skal aksepteres eller gis hvis det setter eller synes å sette mottakeren i et gjeldsforhold. Det er aldri tillatt å gi eller motta pengegaver eller tilsvarende typer gaver. ALCOAS VEILEDNING TIL 9

14 Bedriftens ansatte kan kun motta eller gi gaver, tjenester og underholdning hvis de oppfyller følgende kriterier: De er ikke i strid med loven eller den andre partens retningslinjer. De overholder vanlig forretningspraksis i landet eller bransjen. De står i rimelig forhold til forretningsforholdet. De koster ikke for mye, og er i samsvar med eventuelle bedriftsretningslinjer. De kan ikke oppfattes som bestikkelser eller forsøk på å påvirke avgjørelser. Offentliggjøring av forholdet vil ikke være pinlig for selskapet eller den ansatte. De forårsaker ikke brudd på våre verdier eller etikk på noen annen måte. Hvis du får en gave som faller utenom denne listen, skal du høflig avslå den. I enkelte tilfeller, for eksempel en offentlig overrekkelse, kan det være umulig å avslå en gave. I noen land kan kulturelle normer gjøre det umulig å takke nei til en gave uten å virke uhøflig. I slike situasjoner skal du akseptere gaven og deretter overlevere den til Alcoa. Det er aldri akseptabelt å be om personlige gaver, tjenester eller underholdning. For å unngå konflikter rundt gaveutveksling kan det ofte være nyttig at en i begynnelsen av et forretningsforhold snakker om hva som ikke er tillatt. Rettferdig konkurranse og konkurransehindring (Referanse: Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivning) Alcoa mener at fri og åpen konkurranse er til fordel for kundene, forbrukerne og samfunnet som helhet. Over hele verden blir bedrifter oppfordret til å drive forretninger på en målrettet, men rettferdig måte. Mange land har lovgivning om konkurranse og konkurransehindring for å regulere adferden på dette området for selskaper og enkeltpersoner. Brudd på disse lovene kan medføre veldig strenge straffer for både selskaper og enkeltpersoner. Alcoa skal alltid overholde disse lovene. Slik overholdelse inkluderer følgende retningslinjer: Alcoa-representanter skal ikke diskutere eller inngå formelle eller uformelle avtaler med konkurrenter om priser eller forhold som påvirker pris, produksjonsnivå eller lagerbeholdning, bud, produksjonsdeling, salgsregion, produkter, kunder eller leverandører. En tommelfingerregel er å ikke møte med konkurrentene. Avtaler med kunder eller leverandører som bestemmer utsalgsprisen til et produkt, begrenser kundens rett til å selge produkter, eller betinger salg av produkter i henhold til en avtale om å kjøpe andre Alcoa-produkter, tillates ikke i mange jurisdiksjoner. Avgjørelser om å avslutte et forretningsforhold, eller sette prisen på et produkt under et bestemt nivå, kan være begrenset av lokale lover. Fordi mange spørsmål rundt rettferdig konkurranse og konkurransehindring er veldig spesifikke, bør du ta kontakt med Alcoas juridiske rådgivere hvis du trenger veiledning på dette området. 10 ALCOAS VEILEDNING TIL

15 Dele Alcoa-informasjon (Referanse: Retningslinjer for informasjon) Med mindre det å dele informasjon med eksterne leverandører og kunder er lovstridig eller mot vanlig selskaps- eller forretningspraksis, anbefaler Alcoa å dele informasjon hvis dette kan forbedre kvaliteten på eller bruken av våre produkter. Hvis fortrolig informasjon om Alcoa skal videreformidles til noen utenfor bedriften, må det utarbeides en skriftlig konfidensialitetserklæring og riktige kontrollformer for å håndtere informasjonsflyten. Innsamling og bruk av informasjon om konkurrenter Alcoa-ansatte kan kun samle inn informasjon på lovlige måter. Alcoa-ansatte må aldri på en ulovlig eller uetisk måte tilegne seg informasjon om andre selskaper. Ikke del konfidensiell informasjon fra leverandører eller kunder med noen utenfor Alcoa uten skriftlig tillatelse. Hvis det inngås avtaler for å beskytte informasjon, må alle vilkår og betingelser følges. Forretningshemmeligheter må ikke stjeles eller brukes på upassende måter. Ikke foreslå eller be om at andre skal avsløre forretningshemmeligheter, spesielt ikke nyansatte som tidligere jobbet hos en konkurrent. Deltagelse i bransjeforeninger og på konferanser Alcoa-ansatte kan delta i bransjeforeninger og på konferanser. Disse møtene innebærer ofte kontakt med konkurrenter. Der foreningen eller konferansen gir anledning til å foreta legitime og lovlige forretningsdiskusjoner, er deltagelse i dette både tillatt og ønskelig. Godkjennelse fra lederen for forretningsenheten, avdelingslederen eller bedriftens styre kreves for alle møter hvor det er sannsynlig at konkurrenter vil være til stede. Kontakt med konkurrenter må være i tråd med lover om rettferdig konkurranse og konkurransehindring (les delen «Rettferdig konkurranse og konkurransehindring» i denne veiledningen). Kontakten skal begrenses til situasjoner som ikke bryter, eller synes å bryte, disse lovene. Hvis en samtale kommer inn på et tema som er upassende eller muligens ulovlig, bør du be om at diskusjonen avsluttes. Hvis den fortsetter, forlater du møtet. I begge tilfeller skal du omgående gi Alcoas juridiske rådgivere beskjed om møtet og hva som ble diskutert. Deltagelse i enkelte bransjeforeninger krever spesialopplæring på forhånd. Be Alcoas juridiske rådgivere om råd. I visse tilfeller bør en advokat delta. Kundeforhold (Referanse: Retningslinjer for kvalitet) Alcoa skal konkurrere målbevisst og ærlig. Vi verdsetter våre kunder og behandler dem på en rettferdig måte. Ikke gi feilaktig informasjon om produkter, tjenester eller priser. Ikke fremsett falske påstander om hva konkurrentene tilbyr. Alcoa attesterer ofte i overensstemmelse med spesifikasjoner for kvalitetskontroll, testprosedyrer og testdata. Enhver slik attest må gi et riktig bilde av tiltak som er gjennomført og resultater som er oppnådd. Ikke utsted falske, villedende eller feilaktige attester. Alcoa forandrer ikke på produkt- eller tjenestespesifikasjoner for design eller materialer, og vil ikke bruke andre deler, med mindre dette er klarert med kunden, eller tillatt av regelverk eller forretningspraksis. Alcoa skal kun levere sikre produkter og tjenester som oppfyller alle gjeldende offentlige standarder og reglementer. ALCOAS VEILEDNING TIL 11

16 Handel med offentlige myndigheter Handel med forsvarsindustrien eller andre offentlige etater, enten direkte eller indirekte, er ikke alltid det samme som handel med andre bedrifter. Offentlige etater kan ha andre regler enn private selskaper. Praksis som aksepteres av private selskaper, kan skape problemer i samarbeidet med offentlige etater. Sakkyndige innen bedriften kan hjelpe deg med dette. Leverandørforhold Alle avgjørelser om innkjøp skal baseres på hva som er det beste for Alcoa. Baser kjøpet av varer og tjenester kun på pris, kvalitet, utførelse og egnethet. Gode innkjøpsrutiner inkluderer følgende: Bruk etablerte bedriftsavtaler eller regionale leverandøravtaler. Innhent tilbud fra flere dersom avtaler ikke eksisterer. Bekreft leverandørens økonomiske og juridiske status. Nivået på kvalitet og tjenester må kontrolleres regelmessig. Kontroller at alle kjøpsavtaler klart uttrykker hvilke tjenester eller produkter som skal leveres, betalingsbetingelser og gjeldende priser eller gebyrer. Kontroller at fakturaer klart og tydelig angir varer og tjenester som leveres. Unngå avtaler med gjensidige bindinger/betingelser eller utveksling av tjenester. Betalingen for Alcoas produkter og tjenester må representere verdien på produktene og tjenestene som leveres. Betaling kan bare gjøres til personen eller bedriften som faktisk leverer varene eller tjenestene, og må gjøres i leverandørens hjemland, der leverandøren driver virksomhet, eller der varene ble solgt eller tjenestene levert, med det er godkjent av juridisk avdeling. Alcoa vil ikke med viten bruke leverandører som: Leverer utrygge produkter eller tjenester. Bryter lover eller regler. Bruker barnearbeid eller tvungen arbeidskraft. Bruker fysisk avstraffelse for å irettesette ansatte, selv om dette tillates av lokal lovgivning. Hvitvasking av penger (Referanse: Alcoas retningslinjer for antikorrupsjon) Hvitvasking av penger er en prosess der enkeltpersoner eller flere personer prøver å skjule ulovlig tilegnede midler eller forsøker å få midlene til å se legitime ut. Alcoa vil verken se gjennom fingrene med, muliggjøre eller støtte hvitvasking av penger. Det finnes to områder der det er viktig å være spesielt bevisst: uvanlige måter å be om betaling på, og kunder som ser ut til å mangle integritet i sin virksomhet. Vær oppmerksom på følgende: Forespørsler om kontant betaling, reisesjekker eller sjekker fra en ukjent tredjepart Kompliserte betalingsmønstre Uvanlige overføringer til eller fra land som ikke har noe med transaksjonen å gjøre Kunder som virker ivrige etter å unngå nødvendig bokføring Transaksjoner som involverer steder som tidligere har vært knyttet til hvitvasking av penger eller skatteunndragelse 12 ALCOAS VEILEDNING TIL

17 Hva ville du gjort? 1. Spørsmål: Jeg er venner med en selger som jobber for en konkurrent. Av og til snakker vi markedsføringsplaner. Burde jeg være bekymret? Ja. Du sprer konfidensielle opplysninger som Alcoa har brukt tid og penger på å utvikle. Det er også mulig at du bryter konkurransehindringslover som forbyr diskusjoner om markedsføring og prisfastsettelse. Snakk heller om andre ting. 2. Spørsmål: Jeg var taler for Alcoa på en konferanse nylig. Konferansens sponsor gav meg en sjekk som takk for innsatsen. Kan jeg beholde sjekken? Nei. Det er ikke tillatt for Alcoa-ansatte å motta gaver bestående av kontanter, sjekker eller annet med kontantverdi, for eksempel postanvisninger eller gavekort. Det er best å takke sponsoren vennlig for gaven, forklare Alcoas retningslinjer om å motta gaver, og gi sjekken tilbake. 3. Spørsmål: Jeg skal på en varemesse. Kan jeg gå til standen til en konkurrent? Ja. Du kan gå til standen og ta med deg materiale som distribueres til alle. Hvis du imidlertid snakker med noen ved standen, må du identifisere deg selv som ansatt i Alcoa og ikke snakke forretninger. 4. Spørsmål: Broren min eier en firma og vil gjerne bli leverandør hos Alcoa. Kan jeg henvise ham til en Alcoa-leder? Ja. Du kan henvise broren din til den personen som kan være interessert i hans produkter eller tjenester. Du må imidlertid fortelle om slektsforholdet til sjefen din og personen som tar kjøpsavgjørelsen. Vanlige Alcoa-prosedyrer for valg av leverandør må følges for å sørge for at det er klart at broren din ikke får noen spesialbehandling. 5. Spørsmål: En Alcoa-leverandør sendte meg en stor konfekteske i gave. Jeg hadde ikke bedt om det. Jeg hadde allerede avtalt å bruke denne leverandøren for neste år, så det hadde ingen innflytelse på min avgjørelse. Kan jeg beholde konfekten? Du kan beholde konfekten hvis du deler den med kollegene dine. Dermed vil det ikke betraktes som om du aksepterer spesialbehandling. Kontakt deretter leverandøren og forklar at selv om du setter pris på omtanken, kan du ikke motta flere gaver. 6. Spørsmål: Jeg har hørt at vi ber leverandører om gaver til lokale veldedige organisasjoner. Er dette akseptabelt? Nei. Det er ikke under noen omstendigheter akseptabelt å be om en gave eller tjeneste. Vi vil ikke at leverandørene våre skal tro at deres forretninger med Alcoa er avhengig av gaveutveksling. 7. Spørsmål: Jeg har merket at vi noen ganger sender ut produkter som ikke oppfyller spesifikasjonene i kontrakten. Hvis vi ikke gjør dette for ofte, er det akseptabelt? Nei. Alcoa-navnet er viktig. Kundene våre forventer at produktene alltid oppfyller deres spesifikasjoner. Denne saken må omgående tas opp med sjefen din. Hvis du ikke føler at dette passer seg, eller ikke får et tilfredsstillende svar, ringer du Etikktelefonen. ALCOAS VEILEDNING TIL 13

18 Adferd som involverer våre ressurser Alcoas aksjonærer stoler på at vi forvalter bedriftens eiendeler på en fornuftig måte, og respekterer andres eiendom og rettigheter. Ansvarlig bruk av bedriftens ressurser (Referanse: Retningslinjer for forretningsadferd) Alle ansatte må beskytte bedriftens ressurser som utstyr, lagerbeholdning, leveranser, kontanter og informasjon. Bedriftens ressurser skal behandles med samme varsomhet som om de var dine egne. Bruk kun bedriftens ressurser til å drive forretningsvirksomhet for selskapet. Ingen ansatte skal begå tyveri, bedrageri eller underslag, eller misbruke bedriftens eiendom. Arkivbehandling Alcoas informasjon er en ressurs for bedriften. Informasjon forekommer i mange former som dokumenter, filer, diagram og databaser. Disse kan oppbevares på papir, elektronisk eller på film. Hovedpunkter Ikke bruk innsideinformasjon om bedriften til egen fortjeneste. Ikke gi slike opplysninger videre til andre. Ikke bruk bedriftens ressurser til egen fortjeneste, eller til noe annet formål enn forretningsvirksomhet. Konfidensiell informasjon skal merkes og beskyttes. Ikke bruk bedriftens ressurser til å sende, motta, skaffe tilgang til eller lagre elektronisk informasjon som er seksuelt provoserende, fremmer hat, vold, gambling, narkotika eller ulovlig kjøp eller bruk av våpen. Ikke gjør falske, villedende eller ufullstendige registreringer i bedriftens regnskap eller arkiv. Informasjon som er konfidensiel, sensitiv eller intern, skal merkes og behandles med forsiktighet. Slik informasjon må oppbevares på en sikker måte når den ikke er i bruk. Se Alcoas retningslinjer for oppbevaring og makulering av arkivinformasjon. Husk at lengre oppbevaringsperioder kan kreves under visse omstendigheter, blant annet følgende: Krav fra forretningsenheter, ressursenheter eller offentlige myndigheter som bryter med bedriftens regler for oppbevaring. Et krav, en konflikt, en etterforskning eller en juridisk prosess pågår eller overveies. Alcoa Inc. har et åpent skatteår som krever lengre oppbevaringstid enn vanlig. Ikke makuler bedriftens offisielle dokumenter eller arkiver før oppbevaringstiden utløper, men makuler dokumenter når de ikke lenger har en forretningsmessig funksjon. Innsideinformasjon og privat informasjon (Referanse: Retningslinjer for innsidehandel) Alcoa har en åpen dialog med de ansatte. Noen ganger kan vi motta konfidensiell selskapsinformasjon før den blir offentlig tilgjengelig for vanlige investorer. Noe av denne informasjonen kan betraktes som viktig eller «vesentlig», og kan være avgjørende for en investors beslutninger om kjøp eller salg av verdipapirer, for eksempel Alcoa-aksjer. Eksempler på slik vesentlig informasjon er: Informasjon om mulige forretningsavtaler, for eksempel fusjon, kjøp, salg eller partnerprosjekter Økonomiske resultater eller endringer i utbytte 14 ALCOAS VEILEDNING TIL

19 Viktige endringer i ledelsen Vesentlige funn av eller mangel på råmaterialer Vesentlige endringer i produkt- eller produksjonsprosessutviklingen Informasjon om nye eller tapte kunder eller leverandører Store søksmål eller etterforskning All annen informasjon som kan påvirke aksjekursen til Alcoa eller et annet selskap positivt eller negativt Ikke bruk konfidensiell informasjon til egen vinning. Ikke bruk innsideinformasjon til å handle i verdipapirer. Ikke gi innsideinformasjon videre til andre. Ansatte kan kjøpe og selge Alcoa-aksjer, utøve opsjoner de er gitt, eller overføre aksjer til eller fra Alcoaaksjefond i alle firmaspareordninger eller andre spareplaner så sant de ikke sitter med vesentlig innsideinformasjon. Rådfør deg med sjefen din eller Alcoas juridiske rådgivere hvis du er usikker på om du har vesentlig innsideinformasjon på noe tidspunkt. For å unngå at det ser ut som at du handler basert på slik innsideinformasjon, må du ikke handle med Alcoaverdipapirer under kvartalsvise handelsforbud og andre tidsrom med handelsforbud når disse gjelder deg. Selv om du ikke er underlagt formelle handelsrestriksjoner, anbefales det at du venter minst 24 timer etter at vesentlig innsideinformasjon er gjort offentlig kjent før du handler, slik at markedet har fått muligheten til å fange opp og vurdere informasjonen. Nøyaktig arkivering og rapportering (Referanse: Retningslinjer for forretningsadferd) (Referanse: Alcoas retningslinjer for antikorrupsjon) Investorer stoler på at Alcoa til enhver tid bruker og offentliggjør nøyaktig informasjon slik at de kan ta rette beslutninger. Alle Alcoa-ansatte må registrere forretningsopplysninger i henhold til retningslinjene. Alle økonomirapporter, arkiver og regnskap må gi et riktig bilde av alle transaksjoner og aktiviteter. All bokføring må også overholde allmenne regnskapsprinsipper og Alcoas interne kontrollsystem. Følgende er eksempler på handlinger som ikke er tillatt: Unnlate å registrere eller offentliggjøre verdier eller aktiva som bør registreres Forfalske utgiftsrapporter, timelister eller andre rapporter Oppgi falske kvalitets- eller sikkerhetsresultater Registrere falske salg eller salg før eller etter tidsrommet da salget faktisk skjedde Under- eller overrapportering av kjente gjeldsforhold eller aktiva Forsinket registrering av gjeldende kostnader Dekke over sannheten rundt en transaksjon Gi feil eller villedende informasjon til bedriftens velferdsprogram Pass på at ethvert dokument som du lager eller signerer, er riktig og sannferdig. ALCOAS VEILEDNING TIL 15

20 Offentliggjøring av forhold (Referanse: Retningslinjer for økonomiske opplysninger) Vi må sørge for at offentliggjøringer gjort av Alcoa gjennom rapporter og dokumenter som er sendt til offentlige myndigheter eller på annen måte gjort offentlig kjent av Alcoa, er komplette, rettferdige, nøyaktige og betimelige. Dette er en forpliktelse som gjelder alle ansatte, inkludert økonomiledere med ansvar for utarbeidelsen av slike rapporter, inkludert skriving av utkast, gjennomgang, signering eller attestering av opplysningene i offentliggjøringen. Alle aksjonærer og andre i finansmiljøet vil bli behandlet likt når det gjelder tilgang til vesentlig informasjon. Åndsverk (Referanse: Retningslinjer for forretningsadferd) Alcoa verdsetter nye produkter og forretningsideer, konsepter og annen informasjon som blir fremstilt. Når vi ikke identifiserer eller på annet vis beskytter åndsverk, risikerer Alcoa å miste rettigheter og konkurransefortrinn knyttet til åndsverket. Beskytt Alcoas åndsverksrettigheter ved å unngå upassende og uautorisert offentliggjøring av informasjon. Beskytt åndsverk mot ulovlig bruk eller annet misbruk ved å sikre at åndsverket er merket med riktig varemerke, servicemerke, erklæring om opphavsrett eller patentmerke. Informer ledelsen om enhver nyskapning som utvikles i arbeidstiden eller med bedriftens informasjon eller ressurser, slik at bedriften kan bestemme om det skal søkes om formell beskyttelse. Alcoa respekterer og overholder andres åndsverksrettigheter. Vi benytter ikke patentene til andre bedrifter eller privatpersoner uten først å ha innhentet lisens eller godkjennelse fra Alcoas juridiske rådgivere. Materiale med opphavsrett Lover om opphavsrett beskytter mange produkter som brukes i vårt arbeid. Vi skal ikke reprodusere, distribuere eller endre opphavsrettsbeskyttede materialer som eies av andre, uten å ha fått tillatelse til det på forhånd. Eksempler på produkter som ofte er beskyttet av opphavsrett: Programvare for datamaskiner Lyd- og videoopptak Bøker, blader og fagtidsskrifter Presentasjoner og opplæringsmateriell Leder- og prosessmodeller Alcoa har tilegnet seg retten til å ta fotokopier og elektroniske kopier av flere trykksaker. Alcoas lisenser er begrenset til fotokopier og digitale (elektroniske) kopier. Våre lisenser dekker ikke programvare, lydopptak, videoopptak, fotografier og andre typer materialer med opphavsrett. Rådfør deg med Alcoas juridiske rådgivere hvis du trenger for ytterligere veiledning. 16 ALCOAS VEILEDNING TIL

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie... 3 1.2 Dokumenter det refereres til... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Virkeområde og definisjoner... 3 1.4.1 Direktivet for sponsing dekker følgende områder:...

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer