B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser)"

Transkript

1 B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser) Se liste over symboler nederst i bilaget /05 Norsk TB Stain Kit K 1 Kat. nr TB Carbolfuchsin KF TB Decolorizer TB Brilliant Green K (kalde) Kinyoun-prosedyren. TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN TB Decolorizer TB Methylene Blue (varme) Ziehl-Neelson-prosedyren. TB Quick Stain Kit TB Quick Stain Carbolfuchsin TB Quick Stain Methylene Blue For en hurtigere versjon av farging av mykobakterier med kald, syrefast prosedyre. TB Fluorescent Stain Kit M TB Auramine M TB Decolorizer TM TB Potassium Permanganate fluorescerende Morse, Blair, Weiser og Sproatprosedyren. TB Fluorescent Stain Kit T TB Auramine-Rhodamine T TB Decolorizer TM TB Potassium Permanganate fluorescerende Truant, Brett og Thomasprosedyren. TB Auramine M fluorescerende Morse, Blair, Weiser og Sproatprosedyren. 4 x 250 ml TB Auramine-Rhodamine T TB Brilliant Green K fluorescerende Truant, Brett og Thomasprosedyren. For farging av mykobakterier med de syrefaste prosedyrene Kinyoun (kald) og Ziehl-Neelson (varm). U 4 x 250 ml x 250 ml TB Carbolfuchsin KF TB Carbolfuchsin ZN TB Decolorizer TB Decolorizer TM TB Methylene Blue TB Potassium Permanganate TB Quick Stain Carbolfuchsin (kalde) Kinyoun-prosedyren. (varme) Ziehl-Neelson-prosedyren. For farging av mykobakterier med de syrefaste prosedyrene Kinyoun (kald) og Ziehl-Neelson (varm). For farging av mykobakterier med de fluorescerende Truant, Brett og Thomas- og Morse, Blair, Weiser og Sproat-prosedyrene. For farging av mykobakterier med de syrefaste prosedyrene Kinyoun (kald) og Ziehl-Neelson (varm). For farging av mykobakterier med de fluorescerende Truant, Brett og Thomas- og Morse, Blair, Weiser og Sproat-prosedyrene. For en hurtigere versjon av farging av mykobakterier med kald, syrefast prosedyre. 4 x 250 ml x 250 ml x 250 ml x 250 ml x 250 ml x 250 ml x 250 ml TB Quick Stain Methylene Blue For en hurtigere versjon av farging av mykobakterier med kald, syrefast prosedyre. 3 x 250 ml BRUKSOMRÅDE TB Stain Kits (TB-fargingskit) brukes til å farge utstryk preparert fra prøver og kulturer der det er mistanke om at det finnes mykobakterier, for å gi en tidlig foreløpig diagnose av mykobakteriell infeksjon og karakterisering av bakterielle isolater.

2 SAMMMENDRAG OG FORKLARING Den mikroskopiske fargingsteknikken er en av de tidligste metodene utviklet for å påvise tuberkelbasillen og er fortsatt en standardprosedyre. 1 Mykobakteriens unike, syrefast egenskap gjør fargingsteknikken verdifull i tidlig diagnose så vel som at den gir informasjon om antallet syrefaste basiller som finnes. Fluorescerende mikroskopi tilbyr flere fordeler fremfor klassiske metoder for påvising av mykobakterier på grunn av hastigheten og enkelheten, hvor enkelt det er å undersøke objektglasset og metodens pålitelighet og overlegenhet. 2 TB Stain Kit K (TB-fargingskit K) benytter den syrefaste (kalde) Kinyoun-prosedyren. 3 TB Stain Kit ZN (TB-fargingskit ZN) benytter den syrefaste (varme) Ziehl-Neelson-prosedyren. 4 TB Quick Stain Kit (TB-hurtigfargingskit) er en raskere versjon av den kalde fargingsmetoden. TB Fluorescent Stain Kit M (TB fluorescerende fargingskit M) benytter auramin O-syrefast fluorescerende prosedyre. 5 TB Fluorescent Stain Kit T (TB fluorescerende fargingskit T) benytter auramin-rhodamin syrefaste fluorescerende prosedyre beskrevet av Truant, Brett og Thomas. 6 PROSEDYREPRINSIPPER En sentral egenskap hos mykobakterier er at de er syrefaste, dvs. når de er farget med anilinfargestoffet, basisfuchsin, er de vanskelige å avfarge. De beholder rødfargen selv når de er behandlet med en blanding av syre og alkohol. I Ziehl-Neelson-fargingen, er det metylenblå som er kontrastfargen. I Kinyoun-fargen gir skarp grønn den nødvendige kontrasten. I TB Quick Stain (hurtigfarging) benyttes metylenblå som kontrastfarging, men et separat avfargingstrinn kreves ikke siden avfargingen/kontrastfargen reagens B avfarger og kontrastfarger utstryket i ett trinn. Fluorescerende fargestoffer har den egenskap at de avgir synlig stråling når stimulert av ultrafiolett lys med kortere bølgelengde, dvs. en kvikksølvdamplampe eller en sterk, blå, riktig filtrert lyskilde. 7 Auramin O og rhodamin B er rapportert å binde til mykolinsyrer i mykobakteriens cellevegg. 8 Ubundet fargestoff fjernes med avfargingsløsningen med syre-alkohol. Kaliumpermanganat fungerer som kontrastfarge for å dempe ikke-spesifikk bakgrunnsfluorescens. REAGENSER Tilnærmet sammensetning* per liter TB Stain Kit K (TB-fargingskit K) TB Carbolfuchsin KF (TB-karbolfuchsin KF) Basis-fuchsin... 15,0 g Fenol, USP... 45,0 g Isopropanol ,0 ml Etanol... 50,0 ml Destillert vann ,0 ml TB Decolorizer (TB-avfarger) Saltsyre... 30,0 ml Etanol/metanol ,0 ml TB Brilliant Green K (TB skarp grønn K) Skarp grønn... 2,0 g Natriumhydroksid... 0,02 g Destillert vann ,0 ml TB Stain Kit ZN (TB-fargingskit ZN) TB Carbolfuchsin ZN (TB-karbolfuchsin ZN) Basis-fuchsin... 1,7 g Fenol, USP... 50,0 g Isopropanol... 95,0 ml Destillert vann ,0 ml TB Decolorizer (TB-avfarger) Saltsyre... 30,0 ml Etanol/metanol ,0 ml TB Methylene Blue (TB-metylen blå) Metylen blå, USP... 2,4 g Etanol/metanol ,0 ml Destillert vann ,0 ml TB Quick Stain-reagenser (TB-hurtigfargingsreagenser) Carbolfuchsin Reagent A (karbolfuchsin-reagens A) Basisfuchsin (alkoholholdig)... 17,0 g Vannfenol ,0 ml TB Fluorescent Stain Kit M (TB fluorescerende fargingskit M) TB Auramine M (TB-auramin M) Auramin O... 2,0 g Fenol, USP... 4,0 g Glyserin, USP ,0 ml Isopropanol ,0 ml Destillert vann ,0 ml TB Decolorizer TM (TB-avfarger TM) Saltsyre... 5,0 ml Isopropanol ,0 ml Destillert vann ,0 ml TB Potassium Permanganate (TB-kaliumpermanganat) Kaliumpermanganat... 5,0 g Destillert vann ,0 ml TB Fluorescent Stain Kit T (TB fluorescerende fargingskit T) TB Auramine-Rhodamine T (TB-auraminrhodamin T) Auramin O... 12,0 g Rhodamin B... 6,0 g Fenol, USP... 80,0 g Glyserin, USP ,0 ml Isopropanol ,0 ml Destillert vann ,0 ml TB Decolorizer TM (TB-avfarger TM) Saltsyre... 5,0 ml Isopropanol ,0 ml Destillert vann ,0 ml TB Potassium Permanganate (TB-kaliumpermanganat) Kaliumpermanganat... 5,0 g Destillert vann ,0 ml Methylene Blue Reagent B (metyl blå-reagens B) Metylen blå (alkoholholdig)... 2,0 g Syre-alkohol ,0 ml *Justert og/eller tilsa tt som nødvendig for å oppfylle studiekriteriene. Advarsler og forsiktighetsregler: Ved in vitro-diagnostisk bruk. Patogene mikroorganismer, blant annet hepatittvirus og humant immunsviktvirus, kan være til stede i kliniske prøver. Standard forsiktighetsregler 9-12 og institusjonelle retningslinjer skal følges ved håndtering av alle elementer som er kontaminert med blod og andre kroppsvæsker. 2

3 Det kreves biosikkerhetsnivå 2 for praksis og prosedyrer, beholderutstyr og fasiliteter ved ikke-aerosolproduserende manipuleringer av kliniske prøver, f.eks. klargjøring av syrefaste utstryk. Alle aerosol-produserende aktiviteter må utføres i et biologisk sikkerhetskabinett, Klasse I eller II. Det kreves biosikkerhetsnivå 3 for praksis, beholderutstyr og fasiliteter ved laboratorieaktiviteter med propagering og manipulering av kulturer av M. tuberculosis og M. bovis. Dyrestudier krever også spesielle prosedyrer. 13 Disse reagensene er skadelige eller dødelige hvis de svelges, og kan gi irritasjon i øynene eller blindhet. Ved kontakt med øynene, skyll godt med øyevasksystem eller vann fra kranen i minst 15 min og ta kontakt med lege. Fargeløsningen og avfargingsløsningen er meget lettantennelige og damp kan være skadelig. Hold unna åpen ild. Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Bruk alle reagenser på et godt ventilert sted, unngå lengre tids innånding, kontakt med hud og inntak. TB Carbolfuchsin ZN (TB-karbolfuchsin ZN): Giftig ved kontakt med hud og ved svelging. Forårsaker forbrenning. Beholderen må være godt lukket. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk egnede verneklær. TB Decolorizer TM (TB-avfarger TM): Forårsaker forbrenning. Oppbevar beholderen godt lukket på et godt ventilert sted. Dersom det kommer i kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i åpne øyne, og søk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer. Bruk egnede verneklær, vernehansker og briller/ansiktsvern. Ta straks kontakt med lege ved uhell eller hvis du føler deg uvel. TB Potassium Permanganate (TB-kaliumpermanganat): Irriterer øyne, luftveiene og huden. Beholderen må være godt lukket. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk egnede verneklær. TB Auramine M (TB-auramin M): Brennbart. Irriterer øyne, luftveiene og huden. Dersom det kommer i kontakt med huden, vask umiddelbart med rikelige mengder såpe og vann. Beholderen må være godt lukket. Hold den borte fra antenningskilder røyking forbudt. Bruk egnede verneklær. TB Auramine-Rhodamine T (TB-auraminrhodamin T): Brennbart. Giftig ved kontakt med hud og ved svelging. Forårsaker forbrenning. Mulig fare for irreversible skader. Beholderen må være godt lukket. Dersom det kommer i kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i åpne øyne, og søk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer. Bruk egnede verneklær, vernehansker og briller/ansiktsvern. Ta straks kontakt med lege ved uhell eller hvis du føler deg uvel. TB Decolorizer (TB-avfarger): Skadelig ved innånding og svelging. Oppbevar beholderen godt lukket på et godt ventilert sted. Hold den borte fra tenningskilder ikke røyk. Bruk egnede verneklær. TB Methylene Blue (TB-metylen blå): Skadelig ved innånding og svelging. Irriterer øyne, luftveiene og huden. Mulig fare for irreversible skader. Beholderen må være godt lukket. Hold den borte fra antenningskilder røyking forbudt. Bruk passende verneklær og hansker. TB Carbolfuchsin KF (TB-karbolfuchsin KF): Skadelig ved kontakt med hud og ved svelging. Irriterer øyne og hud. Mulig fare for irreversible skader. Beholderen må være godt lukket. Hold den borte fra antenningskilder røyking forbudt. Dersom det kommer i kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i åpne øyne, og søk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer. Bruk passende verneklær og hansker. Oppbevaring: Oppbevar TB-fargingskit og reagenser ved ºC. Reagenser som er tatt ut av emballasjen, skal oppbevares mørkt. Utløpsdatoen gjelder produktet i opprinnelig emballasje når det er oppbevart som angitt. Prøveinnsamling og klargjøring Påfør et tynt lag av prøven direkte på et rent mikroskopobjektglass. Sputum (direkte prøve eller konsentrert sputum), ryggmargs- eller annen kroppsvæske (kateterisert urin), homogenisert vev og trykkobjektglass er tilfredsstillende prøver for utstryk. 1 La utstryket tørke. Fikser utstryket til objektglasset ved å føre objektglasset gjennom en lav flamme 2 3 ganger, unngå for sterk varme, eller bruke en elektrisk objektglassvarmer ved 65 til 75 C i minst 2 h. 14 PROSEDYRE Materialer som følger med*: TB Stain Kit K (TB-fargingskit K), TB Stain Kit ZN (TB-fargingskit ZN), TB Quick Stain Kit (TB-hurtigfargingskit), TB Fluorescent Stain Kit M (TB fluorescerende fargingskit M), TB Fluorescent Stain Kit T (TB fluorescerende fargingskit T). *Individuelle reagenser selges separat. Nødvendige materialer som ikke følger med: Mikroskopobjektglass nye eller renset i syredikromatløsning, fargingsstativ og mikroskop med oljekapslingslinse eller fluorescerende mikroskop. Testprosedyre Kinyoun stain (Kinyoun-FARGING) TB Stain Kit K (TB-fargingskit K) Anvisninger 1. Legg objektglass på fargingsstativ og overfyll med TB Carbolfuchsin KF i 4 min. Må ikke varmes opp. 3. Avfarges med TB Decolorizer i 3 5 sek. 4. Vask forsiktig under rennende vann. 5. Kontrastfarges med enten TB Brilliant Green K (TB skarp grønn K) eller TB Methylene Blue (TB metylen blå) (fås separat) i 30 sek. 7. Lufttørkes. Tørkes over lav varme ved bruk av TB Methylene Blue (TB metylen blå). 3

4 Ziehl-Neelsen-STAIN (Ziehl-Neelsen-FARGING) TB Stain Kit ZN (TB-fargingskit ZN) Anvisninger 1. Legg objektglass på et fargingsstativ og overfyll med TB Carbolfuchsin ZN (TB-karbolfuchsin ZN). Varm forsiktig til det damper og la dampe i 5 min. 3. Avfarges med TB Decolorizer (TB-avfarger) med to skift av reagens i 1 2 min til ingen rødfarge lenger er synlig i vask. 4. Vask forsiktig under rennende vann. 5. Kontrastfarges med enten TB Methylene Blue (TB-metylen blå) eller TB Brilliant Green K (TB skarp grønn K) i 30 sek. 7. Tørk over lav varme. TB QUICK STAIN (tb-hurtigfarging) TB Quick Stain Kit (Tb-hurtigfargingskit) Anvisninger: 1. Legg objektglass på et fargingsstativ og overfyll med TB Quick Stain Carbolfuchsin Reagent A (TBhurtigfargingskarbolfuchsinreagens A). La stå i 5 min. 2. Skyll forsiktig med rennende vann til ingen farge er synlig lenger i vannet. 3. Kontrastfarges med rikelig med Methylene Blue Reagent B (metylen blå reagens B). La stå i 2 ½ til 3 min. 4. Skyll forsiktig med rennende vann og la lufttørke. MORSE STAIN (morse-farging) TB Fluorescent Stain Kit M (TB fluorescerende fargingskit M) Anvisninger: 1. Legg objektglass på et fargingsstativ med TB-auramin M i 15 min. 3. Avfarges med TB Decolorizer TM i sek. 4. Vask objektglass forsiktig under rennende vann. 5. Kontrastfarges med TB Potassium Permanganate (TB-kaliumpermanganat) i 2 min. 7. Lufttørkes. 8. Undersøk under et mikroskop utstyrt med filtersett som beskrevet av Chapin og Murray. 15 TRUANT STAIN (TRUANT-FARGING) TB Fluorescent Stain Kit T (TB fluorescerende fargingskit T) Anvisninger: 1. Legg objektglass på et fargingsstativ og overfyll med TB auramin-rhodamin T som er ristet godt før bruk. La stå i min ved romtemperatur. 3. Avfarges med TB Decolorizer TM i 2 3 min. 4. Vask forsiktig under rennende vann. 5. Kontrastfarges med TB Potassium Permanganate (TB-kaliumpermanganat) i 4 5 min. 7. Tørk lett med trekkpapir. Tørk i luft eller svært forsiktig over en flamme. 8. Undersøk under et mikroskop som er utstyrt som beskrevet av Truant et. al., 6 eller Chapin og Murray. 15 Kvalitetskontroll for brukere: Det anbefales at kontroller kjøres hver dag med BBL AFB-objektglass (Kat. nr ) eller kjente syrefaste og ikke-syrefaste mikroorganismer. Kvalitetskontroll må utføres i henhold til lokale og/eller nasjonale retningslinjer eller akkrediteringskrav og ditt laboratoriums standard kvalitetskontrollprosedyrer. Det anbefales at brukeren refererer til aktuelle CLSI-retningslinjer (tidligere NCCLS) og CLIA-bestemmelser for egnede kvalitetskontrollprosedyrer. Organisme Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC Bacillus subtillis ATCC 6633 Forventede resultater Positiv Negativ Begrensninger ved prosedyren En positiv fargingsreaksjon gir belegg for nærvær av mykobakterier i prøven. En negativ fargingsreaksjon indikerer ikke nødvendigvis at prøven vil være kulturelt negativ for mykobakterier. Positiv identifikasjon av mykobakterier fordrer bruk av andre metoder (kulturelle, molekylære, osv.). 4

5 FORVENTEDE RESULTATER OG EGENSKAPER ved prøveutførelse 1-8,15 Syrefaste basiller Ikke-syrefaste basiller TB Stain Kit K (TB-fargingskit K) mørk rød til rosa grønn TB Stain Kit ZN (TB-fargingskit ZN) mørk rosa til rød blå TB Quick Stain Kit (TB hurtigfargingskit) mørk rød til rosa blå til blågrønn Mykobakterier TB Fluorescent Stain Kit M (TB fluorescerende fargingskit M) klar gulgrønn fluorescerende TB Fluorescent Stain Kit T (TB fluorescerende fargingskit T) rødoransje fluorescerende REFERANSER 1. Nolte, F.S. and B. Metchock Mycobacterium, p In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover and R.H. Yolken (ed.), Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 2. Tenover, F.C., J.T. Crawford, R.E. Huebner, L.J. Geiter, C.R. Horsburgh, Jr., and R.C. Good The resurgence of turberculosis: is your laboratory ready? J. Clin. Microbiol. 31: Ebersole, L.L Acid-fast stain procedures, p In H.D. Isenberg (ed.), Clinical microbiology procedures handbook, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 4. Murray, R.G.E., R.N. Doetsch and C.F. Robinow Determinative and cytological light microscopy, p In P. Gerhardt, R.G.E. Murray, W.A. Wood and N.R. Krieg (ed.), Methods for general and molecular bacteriology, American Society for Microbiology, Washington, D.C. 5. Heifets, L.B. and R.C. Good Current laboratory methods for the diagnosis of tuberculosis, p In B.R. Bloom (ed.), Tuberculosis: pathogenesis, protection, and control, American Society for Microbiologhy, Washington, D.C. 6. Truant, J.P., W.A. Brett and W. Thomas, Jr Fluorescence microscopy of tubercle bacilli stained with auramine and rhodamine. Henry Ford Hosp. Med. Bull. 10: Cernoch, P.L., R.K. Enns, M.A. Saubolle and R.J. Wallace, Jr Cumitech 16A, Laboratory diagnosis of the mycobacterioses. Coord. ed. A.S. Weissfeld. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 8. Baron, E.J. and S.M. Finegold Bailey & Scott s diagnostic microbiology, 8th ed. The C.V. Mosby Company, Baltimore, MD. 9. National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed. NCCLS, Wayne, Pa. 10. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 12. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p U.S. Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, and National Institutes of Health Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 4th ed. HHS Publication No. (CDC) U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 14. Kent, P.T. and G.P. Kubica, Public Health Mycobacteriology. A guide for the level III laboratory, p. 58, U.S. Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control, Atlanta Ga. 15. Chapin, K.C. and P.R. Murray Stains, p In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover and R.H. Yolken (ed.), Manual of clinical microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 5

6 Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare / Производител / Producãtor / Üretici Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëþîçò / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosowaæ do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / Използвайте до / A se utiliza pânã la / Son kullanma tarihi YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôýëïò ôïõ ìþvá) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) / ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) / AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârºitul lunii) / YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu) Catalog number / Katalogové èíslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové èíslo / Número de catálogo / Каталожен номер / Numãr de catalog / Katalog numarası Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung / ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Hivatalos képviselet az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Ágaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoloèenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU / Оторизиран представител в ЕU / Reprezentant autorizat în Uniunea Europeanã / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaøské zaøízení urèené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro äéáãíùóôéêþ éáôñéêþ óõóêåõþ / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro. / In vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urz¹dzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik / Медицински уред за диагностика ин витро / Aparaturã medicalã de diagnosticare in vitro / In Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Hõmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatûra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohranièenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning / Температурни ограничения / Limitare de temperaturã / Sıcaklık sınırlaması Batch Code (Lot) / Kód (èíslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) / Код (Партида) / Numãr lot (Lotul) / Parti Kodu (Lot) Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja u ytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen / Направете справка в инструкциите за употреба / Consultaþi instrucþiunile de utilizare / Kullanım Talimatları na başvurun m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

B Acridine Orange Stain

B Acridine Orange Stain B Acridine Orange Stain (Akridin-oransjefarging) Se liste over symboler nederst i bilaget. Acridine Orange Stain For påvisning av mikroorganismer i direkte utstryk med fluorescerende fargingsteknikk. 1

Detaljer

B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser)

B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser) B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser) 882020JAA(03) 204-08 Norsk TB Stain Kit K TB Carbolfuchsin KF TB Decolorizer TB Brilliant Green K TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN TB Decolorizer

Detaljer

B Gram Stain Kits and Reagents (Gramfargingskit og reagenser)

B Gram Stain Kits and Reagents (Gramfargingskit og reagenser) B Gram Stain Kits and Reagents (Gramfargingskit og reagenser) Gram Stain Kit Gram Crystal Violet Gram Iodine (stabilisert) Gram Decolorizer Gram Safranin Gram Stain Kit Gram Crystal Violet Gram Iodine

Detaljer

Tilsatt BACTEC MGIT Growth Supplement (vekstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotikamikstur)

Tilsatt BACTEC MGIT Growth Supplement (vekstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotikamikstur) B BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsatt BACTEC MGIT Growth Supplement (vekstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotikamikstur) BRUKSOMRÅDE BBL MGIT Mycobacteria Growth

Detaljer

Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC Enrichment, PANTA Antibiotic Mixture

Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC Enrichment, PANTA Antibiotic Mixture B BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC Enrichment, PANTA Antibiotic Mixture Se liste over symboler nederst i bilaget. BRUKSOMRÅDE U 8809501JAA(2005/11) Norsk Amerikansk patent 5,567,598 Australsk

Detaljer

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Brukerhåndbok for Reader (avleser) L010108(03) 2013-09 Norsk BRUKSOMRÅDE BD Veritor System Reader (Avleseren til BD Veritor-systemet) er beregnet for bruk sammen med enheter av BD

Detaljer

B VZVscan Varicella-zoster Virus Antibody Card Test For kvalitativ eller kvantitativ måling av antistoffer mot Varicella-zoster-virus i humant serum

B VZVscan Varicella-zoster Virus Antibody Card Test For kvalitativ eller kvantitativ måling av antistoffer mot Varicella-zoster-virus i humant serum B VZVscan Varicella-zoster Virus Antibody Card Test For kvalitativ eller kvantitativ måling av antistoffer mot Varicella-zoster-virus i humant serum Se liste over symboler nederst i bilaget. U 040591 003/04

Detaljer

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Detaljer

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials BRUKSOMRÅDE BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6,0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Norsk BACTEC PZA-testmedium (Middlebrook 7H12-vekstmedium, ph 6,0), er spesielt utviklet for resistenstesting

Detaljer

B BACTEC MGIT 960 PZA Kit

B BACTEC MGIT 960 PZA Kit B BACTEC MGIT 960 PZA Kit For antimykobakteriell resistenstesting av Mycobacterium tuberculosis BRUKSOMRÅDE L005486JAA 2007/03 BACTEC MGIT 960 PZA-kittet er en rask, kvalitativ prosedyre for resistenstesting

Detaljer

B BBL Coagulase Plasmas 8810061 Se liste over symboler nederst i bilaget

B BBL Coagulase Plasmas 8810061 Se liste over symboler nederst i bilaget B BBL Coagulase Plasmas 8810061 Se liste over symboler nederst i bilaget 2004/06 U Norsk BRUKSOMRÅDE BBL Coagulase Plasma, Rabbit (koagulaseplasma, kanin) og BBL Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA (koagulaseplasma,

Detaljer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Detaljer

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. Med BACTEC MGIT 960 Supplement Kit. L000180JAA(01) 2013-07 Norsk

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. Med BACTEC MGIT 960 Supplement Kit. L000180JAA(01) 2013-07 Norsk BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Med BACTEC MGIT 960 Supplement Kit L000180JAA(01) 2013-07 Norsk BRUKSOMRÅDE BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube (vekstindikatorrør) tilsatt BACTEC

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUKSANVISNING FERDIGLAGDE MEDIUMSKÅLER PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUKSOMRÅDE BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Detaljer

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 BRUKSANVISNING FOR FERDIGLAGDE AGARSKÅLER PA241.4 Rev.: Dec 28 BD BBL CHROMagar O17 U.S. patent nr 6 16 743 BRUKSOMRÅDE BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium for isolering, differensiering og presumptiv

Detaljer

Svarrutiner 23.02.09 kl. 13.30-14.00

Svarrutiner 23.02.09 kl. 13.30-14.00 TB QuantiFERON Svarrutiner 23.02.09 kl. 13.30-14.00 14.00 Fremlegg av artikkel: "T-cell Assays for Tuberculosis Infection: Deriving Cut-Offs for Conversions Using Reproducibility Data" Konklusjon på om

Detaljer

3M Kirurgisk Clipper. Helse. Kutt risikoen ikke pasienten. 3M Smittevern. 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard. 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel

3M Kirurgisk Clipper. Helse. Kutt risikoen ikke pasienten. 3M Smittevern. 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard. 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel 3M Kirurgisk Clipper Kutt risikoen ikke pasienten NY 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel Helse 3M Smittevern 3M pioneren innen kirurgisk klipperteknologi Pioneren innen

Detaljer

BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set with Pre-Attached Holder

BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set with Pre-Attached Holder BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set with Pre-Attached Holder Daglige rutiner Daglige risikoer I EU rapporteres det inn mer enn én million nålestikkskader hvert år 1 BD Vacutainer Push Button

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

PNA ISH Detection Kit

PNA ISH Detection Kit PNA ISH Detection Kit Kode nr. K5201 8. utgave Til in situ-hybridisering ved bruk av fluorescein-konjugerte PNA-prøver. Settet inneholder reagenser til minst 40 tester*. * Antall tester basert på bruk

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner PP091JAA 2008/01 Norsk *Amerikansk patentnr. 4 632 902 BRUKSOMRÅDE BACTEC Peds Plus/F Culture Vials (blodkulturflasker)

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. - [NO] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3

Detaljer

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT. Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.610-NO-V5 Brukerveiledning Bruksområde T-Cell Xtend-reagenset er beregnet

Detaljer

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00 Side: 1/5 Erstatter datablad nr. 500000007 godkjent d. 21.08.1998 1. IDENTIFISERING AV STOFF/PRODUKT OG FIRMA Handelsnavn: KODAK X-ray Developer LX-24 Katalognummer (re): 507 0933 - For 2 X 20 liter Produsent:

Detaljer

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning.

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Revisjon: 11/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 11/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 630384 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Polymer reperasjons system Produktkode: 630384, Leak Stop I, 50

Detaljer

Revisjon: 02/09/2010 PRODUKTDATABLAD. 909001-909006 (see product label for all approved uses and instructions) Synonymer:

Revisjon: 02/09/2010 PRODUKTDATABLAD. 909001-909006 (see product label for all approved uses and instructions) Synonymer: PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 909001 3. 0. 2 Kjemikaliets bruksområde: Pool / spa treatment - Potable water treatment Produktkode: 909001-909006

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn Merkespray Mercalin RS 500 ml Produktet fås i følgende farger: 9723057 Merkespray, RØD Mercalin RS 500 ml 9723058 Merkespray, GUL Mercalin RS 500 ml 9723059

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 24/08/2006

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 24/08/2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

Revisjon: 20/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 743179 4. 0. 3 Kjemikaliets bruksområde: Rengjøringsmiddel Produktkode: 743179 (12 x 90 gram), 743161 (20

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited. 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG PRODUSENTEN* 1.1 Identifikasjon av produkt : Mitre-Mate Aktivator 1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

Detaljer

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure L1014619 NORW/10T PPE 4058556 750ml SOPPMIDDEL Til beising mot soppsykdommer på frø av korsblomstra jordbruksvekster, FRONT bete, PAGE grønnsaker unntatt bønner, gras til grøntanlegg, beising av setteløk

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue )

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue ) HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue ) 1. IDENTIFIKASJON AF STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKT OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Handelsnavn : RESPONSE Enzym

Detaljer

HMS-DATABLAD STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:

HMS-DATABLAD STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: Leverandør: Respo-MTS Norge A/S Maridalsveien 87, Bygn. 8 0461 Oslo Telefon: 22 87 11 30 Telefaks: 22 87 11 39 Produsent: ITW Novadan ApS

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antistat- og mykemiddel for tekstiler. Artikkelnummer 1202221

Detaljer

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUKSANVISNING FOR FERDIGLAGDE SKÅLMEDIER BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILTENKT BRUK BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differensierende dyrkingsmedium for direkte

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 av 8 BRUKSANVISNING FOR FERDIGLAGDE AGARSKÅLER PA-257308.01 Rev.: des. 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* BRUKSOMRÅDE BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differensielt medium for kvalitativ,

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Bruksanvisning Bruksområde Leucosep-rørene er beregnet til bruk ved oppsamling og separasjon av mononukleære celler

Detaljer

B Directigen Flu A+B For differensiert, direkte påvisning av influensa A- og B-antigener

B Directigen Flu A+B For differensiert, direkte påvisning av influensa A- og B-antigener Directigen Flu + For differensiert, direkte påvisning av influensa - og -antigener L006712J Se liste over symboler nederst i bilaget. 2006/09 U Norsk RUKSOMRÅDE Directigen Flu +-testen er en hurtig in

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT KALIUMKARBONAT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2007 Revisjonsdato 07.12.2010 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Rabiesvaksinasjon. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smitteverndagene 2011

Rabiesvaksinasjon. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smitteverndagene 2011 Rabiesvaksinasjon Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2011 Menneske smittes oftest av hund Rabies er en encefalitt Inkubasjonstid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 487619 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 197/26/EC, Artikkel 31 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn 1.2. Bruk av

Detaljer

1796900-NOR-04 2006-07-19 2009-02-23 3 Jeanette Hasseson 1 av 5. Alpacon Multicip

1796900-NOR-04 2006-07-19 2009-02-23 3 Jeanette Hasseson 1 av 5. Alpacon Multicip Sikkerhetsdatablad Dokumentnummer 1796900-NOR-04 2006-07-19 2009-02-23 3 Jeanette Hasseson 1 av 5 1. Identifikasjon av materialet/preparatet og selskapet/foretaket Handelsnavn: Leverandør: Produsent: Alpacon

Detaljer

GENERELL BRUKSANVISNING Ferdiglagde og delvis ferdiglagde medier

GENERELL BRUKSANVISNING Ferdiglagde og delvis ferdiglagde medier GENERAL.02 Rev.: juli 2009 GENERELL BRUKSANVISNING Ferdiglagde og delvis ferdiglagde medier Dette dokumentet inneholder informasjon om strukturen av Bruksanvisning-dokumentene samt tilleggsinformasjon

Detaljer

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562DNO 30/03/2010

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562DNO 30/03/2010 Materialdatablad ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562DNO 30/03/2010 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Bruk av produktet ABX Pentra

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5 KIILTO M 1000 Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO M 1000 1.1.2 Produktkode T1002 1.2 Bruk av stoffet/preparatet:

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 619957 4. 0. 3 Kjemikaliets bruksområde: Kalibrerings gass Produktkode: 619957 Minimix disposable cylinder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt Internkode: 28255 / 28378 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 28255 / 28378 Anvendelse AUTO

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

Oksidasjon av Isoborneol til Kamfer

Oksidasjon av Isoborneol til Kamfer Oksidasjon av Isoborneol til Kamfer Eksperiment 12 Anders Leirpoll TMT4122 Lab 3. Plass 18B Utført 02.11.2011 I forsøket ble det foretatt en oksidasjon av isoborneol med hypokloritt til kamfer. Råproduktet

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk handelsnavn bruksområde Rengjøringsmiddel. Bilpleieprodukter. Kun for yrkesmessig bruk. Artikkelnummer 15533 15535 15539 Nasjonal

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE FG3 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 204-696-9 200-661-7 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 204-696-9 200-661-7 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 19-09-2007 Bruk av produktet Rensing og beskyttelse. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

Revisjon: 29/03/2011 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 29/03/2011 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 777033 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Water treatment Produktkode: 777033 (25Ltr plastic) Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Øyne Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

Sikkerhetsdatablad. Øyne Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 26-05-2008 Bruk av produktet Rensing av ruter. 2. Fareidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre.

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. DNA HALSKJEDE Hensikt Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. Bakgrunn Det humane genomet består av omtrent 2.9 milliarder basepar.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess 7732-18-5 231-791-2 ** 7783-18-8 231-982-0 **

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess 7732-18-5 231-791-2 ** 7783-18-8 231-982-0 ** Side: 1/5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn: KODAK READYMATIC Fixer and Replenisher Produktkode: 5285937 Produsent: KODAK-INDUSTRIE, route de Demigny, 71102, CHALON S/SAONE

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer