DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD"

Transkript

1 DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER TILSKUDD - PENGER OG ANDRE SØKNADER. Det anbefales at velforeningene skriver ut denne siden, slik at søknadene nedenfor blir sendt i god tid før datofristene utgår! Nederst på denne side søknader uten datofrister. For mere utfyllende opplysninger, informasjon og regler for søknadene nedenfor, vennligst les i feltene: - Kommunens tilskudd - Tilskudd fra Fylket - Penger fra banker - Tilskudd fra fond - Penger Grasrotandel - Frivillighetspris VIS INTITIATIV, BRUK DIN FANTASI OG KREATIVITET I SØKNADENE! HENT FORSLAG FRA MILJØ- PROSJEKTER, SOSIALE PROSJEKTER OG SAMFUNNS ENGASJEMENT TIL AKTIVITETER NÅR DU SKRIVER SØKNADER. LYKKE TIL MED DINE SØKNADER!

2 15. JANUAR. TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET OG NATURFORVALTNINGSTILTAK. Vestfold fylkeskommune minner kommuner, frivillige organisasjoner og interkommunale råd med friluftsliv og naturforvaltning som interessefelt om at søknadsfrist for tilskuddsmidler over statsbudsjettet til naturforvaltningstiltak (tilskudd til viltformål kap. 1425, post 71) og friluftslivsaktivitet (statlig tilegning av friluftsområde kap. 1427, post 30; tiltak i friluftsområde kap. 1427, post 31; tilskudd til friluftslivstiltak kap. 1427, post 74) er 15. januar Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til finnes i Rundskriv T-1/11 på Miljøverndepartementets nettsider: Rundskriv tilskuddsordninger for 2012 Vi oppfordrer søkere til å benytte seg av detelektroniske søknadssenteretvia Direktoratet for naturforvaltnings nettsider men i år som i fjor er det også mulig å benytte papirversjon og sende via vanlig post. Søknadsskjema i papirform er å finne på samme nettsted som det elektroniske søknadssenteret. For ytterlig informasjon eller hjelp, ta kontakt med friluftsrådgiver i Vestfold fylkeskommune Truls Vesterås, tlf og e- tsordningar-2012/friluftslivsaktivitet/friluftslivstiltak-kap-1427-post- 74.html?id= FEBRUAR DNB NOR - SPAREBANKSTIFTELSEN Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. For 2012 prioriteres følgende formål:kunst og kultur og Nærmiljø, idrett og lek. Søknader 2 ganger pr. år. 15.februar og 15.september. Søknadsskjema: 28.FEBRUAR STORMBERGSTIPENDET Stormberg deler ut for at du, fotballaget, firmaet, borettslaget eller klassen din skal kunne vise litt ekstra samfunnsansvar i lokalmiljøet. Stormbergstipendet deles ut fire ganger i året. Det deles da ut tre stipender á kroner ,- hver gang. Stormberg/Samfunnsansvar/Stormbergstipendet/

3 1.MARS MANGFOLD OG INKLUDERING Man kan søke om inntil kroner. Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen. Søknadenmå ha en klar start- og sluttdato. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert : Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering. Eksempler på innvilgede søknader: 17.mai feiring I samarbeide med forskjellige organisasjoner og Frihet og mangfold. Det må være en person som er under 26. år som er kontaktperson for søknadsgruppa. En må registere gruppa for å logge seg inn. Mangfold/Offline_sokeskjema.doc 15.MARS Tilskudd til lokale innvandrerorgansiasjoner og frivillig flerkulturell virksomhet. Retningslinjer for tiltak: Hensikten med ordningen er å skape møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse. Aktiviteter og tiltak som kun er rettet innad mot en bestemt gruppe eller miljø og som ikke kommuniserer utad mot andre, skal normalt ikke gis støtte. Tiltaket skal innebære et konkret samarbeid mellom ulike lokale aktører. I 2012 vil Vestfold fylkeskommune prioritere tiltak som er rettet mot barn og unge. Søknadsskjema for støtte til tiltak Rapportering må sendes etter gjennomføring av tiltaket. 1.APRIL SPAREBANK 1 - NØTTERØY- TØNSBERG SPAREBANK Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. viewupid/nocs nss

4 1.APRIL FOKUS BANK, TØNSBERG: Vi støtter lokalt engasjement inntil kroner per prosjekt https://web.questback.com/fokusbank/piaejjddlr/ 1.APRIL ( Er foreløpig utsatt av Helsedepartementet) VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Folkehelse, prosjekter for å øke fysisk aktivitet for barn, unge og voksne. - prosjekter/tiltak som har sammenheng med lokale folkehelseplaner. - prosjekter/tiltak i regi av friluftsorganisasjoner. - prosjekter/tiltak med vekt på primærforebygging. Søknadsskjema (word) Regelverk - lavterskel fysisk aktivitet (pdf) Vedlegg Tilskuddsordningen noen presiseringer (pdf)rapporteringsskjema (word) Eventuell spørsmål rettes til: Folkehelsekoordinator i Vestfold fylkeskommune Anne Slåtten e-post: tlf Folkehelse Vestfold 1.APRIL Du Kan - STOREBRAND Gjennom Du kan-konkurransen deler Storebrand ut prosjektstøtte midler to ganger i året. Du kan-konkurransen har kroner til rådighet i året. Du kan søke om støtte opp til kroner. Pengene som gis, skal være anvendt innen ett år fra de er mottatt. nkonkurranse?openform 1.MAI BENJAMINS MINNEFOND Hva kan det søkes om støtte til? Arrangementer eller aktiviteter hvis formål er å virke inkluderende og som har en klar antirasistisk profil. Arrangementer eller aktiviteter som er rettet mot barn og unge. Det er bl.a tidligere delt ut kr til kjøp av fotballutstyr. 31.MAI STORMBERGSTIPENDET Stormberg deler ut for at du, fotballaget, firmaet, borettslaget eller klassen din skal kunne vise litt ekstra samfunnsansvar i lokalmiljøet.

5 Stormbergstipendet deles ut fire ganger i året. Det deles da ut tre stipender á kroner ,- hver gang. Stormberg/Samfunnsansvar/Stormbergstipendet/ 1.JUNI TØNSBERGS BLAD FONDET Tønsbergs Blad ønsker å bidra til økt engasjement og tilhørighet i vårt nærområde/lokalmiljø. Tildelingen er maksimum pr. gang. Totalt kr i løpet av ett år. De siste år er det bare gitt støtte med kr pr. gang. Søknad også 1. november. SE REGLER UNDER TILSKUDD FRA FOND. REGISTRERING, LOGG INN OG SØKNAD: 1.JUNI MANGFOLD OG INKLUDERING Man kan søke om inntil kroner. Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen. Det må ha en klar start- og sluttdato. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert : Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering. Eksempler på innvilgede søknader: 17.mai feiring I samarbeide med forskjellige organisasjoner og Frihet og mangfold.det må være en person som er under 26. år som er kontaktperson for søknadsgruppa. En må registere gruppa for å logge seg inn. Mangfold/Offline_sokeskjema.doc 15.JUNI SKAGENFONDENE Vi har i flere år sponset masseidrett og kunnskapsutvikling for barn og unge en rekke steder i Norge. Fra 2010 av har vi utvidet vårt engasjement til å inkludere kunnskapsutvikling for barn og unge. Vi oppfordrer organisasjoner, idrettslag og studenter til å søke om midler. https://www.skagenfondene.no/spor-oss/sok-om-sponsormidler

6 31.AUGUST STORMBERGSTIPENDET Stormberg deler ut for at du, fotballaget, firmaet, borettslaget eller klassen din skal kunne vise litt ekstra samfunnsansvar i lokalmiljøet. Stormbergstipendet deles ut fire ganger i året. Det deles da ut tre stipender á kroner ,- hver gang. Stormberg/Samfunnsansvar/Stormbergstipendet/ 1. SEPTEMBER MANGFOLD OG INKLUDERING Man kan søke om inntil kroner. Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen. Det må ha en klar start- og sluttdato. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert : Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering. Eksempler på innvilgede søknader: 17.mai feiring I samarbeide med forskjellige organisasjoner og Frihet og mangfold.det må være en person som er under 26. år som er kontaktperson for søknadsgruppa. En må registere gruppa for å logge seg inn. Mangfold/Offline_sokeskjema.doc 1.SEPTEMBER SAMETINGET Søknad om tilskudd til for eksempel bygging av Lavvo eller andre tiltak. 15.SEPTEMBER DNB NOR - SPAREBANKSTIFTELSEN Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. For 2012 prioriteres følgende formål:kunst og kultur og Nærmiljø, idrett og lek. Søknader 2 ganger pr. år. 15.februar og 15.september. Søknadsskjema:

7 15.SEPTEMBER GJENSIDIGE STIFTELSEN Midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse og Barn og unges oppvekst vilkår. Søknadsskjema blir lagt ut på nettsiden 1. mars. 30.SEPTEMBER STORMBERGS HOVEDSTIPEND. Det kan det søkes på dersom du har et ekstra stort engasjement. Dette stipendet er på kroner ,- og deles ut én gang i året. Merk søknaden med "Hovedstipendet" for å søke dette. Stormberg/Samfunnsansvar/Stormbergstipendet/ 1.OKTOBER SPAREBANK 1 - NØTTERØY-TØNSBERG SPAREBANK Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. viewupid/nocs nss 1.OKTOBER FOKUS BANK, TØNSBERG Vi støtter lokalt engasjement: Inntil kroner per prosjekt https://web.questback.com/fokusbank/piaejjddlr/ 1.OKTOBER Du Kan - STOREBRAND Gjennom Du kan-konkurransen deler Storebrand ut prosjektstøtte midler to ganger i året. Du kan-konkurransen har kroner til rådighet i året. Du kan søke om støtte opp til kroner. Pengene som gis, skal være anvendt innen ett år fra de er mottatt. nkonkurranse?openform 15.OKTOBER TØNSBERG KOMMUNE Aktivitetstilskudd, Driftstilskudd, Tilskudd eget hus, brendseltilskudd, enøktiltak eget hus, Arrangement støtte. Arr.støtte må søkes på forhånd på eget skjema. kjema_tilskudd.xls/$file/soknadsskjema_tilskudd.xls

8 15.OKTOBER TØNSBERG KOMMUNE Store nærmiljøanlegg. Dette er anlegg og områder for egenorganisert aktivitet i nærområder der folk bor. Det kan gis tilskudd på inntill 50% av godkjent totaltkostnad, maks kr ,- pr anlegg. Det må gis et referansenummer som fås ved henvendelse til: E-post: Brukerveiledning Sjekkliste for innsending av søknad/søknadsbehandling wordpdf Til søknadsskjema for ny søknad(må åpnes i Internet Explorer) Til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad(må åpnes i Internet Explorer) Søknadsskjema for kompensasjon av mva er stengt. Åpnes for nye søknader første kvartal Skjema for kostnadsoverslag (bokmål) excel Skjema for kostnadsoverslag (nynorsk)excel Regnskapsskjema (bokmål)excel Rekneskapsskjema (nynorsk)excel Regnskapssammendrag for anlegg for friluftsliv i fjellet (bokmål)excel Plan for drift(bokmål) Gåvebrev(nynorsk)pdf-utgave Gavebrev(bokmål) pdf-utgave Se også lenger nede på denne side om søknader til mindre nærmiljøanlegg (kr ) hvor det gis inntil 50% tilskudd som kan søkes hele året. SØKNAD FOR REFUSJON AV MVA. Søknadsskjema for kompensasjon av mva er stengt. Åpnes for nye søknader første kvartal 2012.

9 31.OKTOBER SPAREBANKEN 1 - BUSKERUD VESTFOLD TØNSBERG Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter.https://www2.sparebank1.no/portal/2489sbv/3_privat?_nfpb=t rue&_nfls=false&_pagelabel=page_privat_innhold&fid= Tillegg som bilder o.l. til søknaden, sendes til etter at det digitale søknadsskjemaet er fylt ut og sendt. 1.NOVEMBER TØNSBERGS BLAD FONDET Tønsbergs Blad ønsker å bidra til økt engasjement og tilhørighet i vårt nærområde/lokalmiljø. Tildelingen er pr. gang. Totalt kr i løpet av ett år. Søknad også 1. juni. De siste å bare gitt i støtte kr ,- SE REGLER UNDER TILSKUDD FRA FOND.REGISTRERING, LOG INN OG SØKNAD: 15.NOVEMBER BARNE OG UNGDOMSTILTAK i større bysamfunn i Tønsberg kommune omfattes av Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementets støtteordning om barne- og ungdomstiltak. SØKNAD FOR UNGDOMSTILTAK kjema_ungdomstiltak.pdf/$file/soknadsskjema_ungdomstiltak.pdf SØKNAD FOR FATTIGDOM ak_soknadsskjema_fattigdom.pdf/$file/storbytiltak_soknadsskjem a_fattigdom.pdf Retningslinjer for søknadene: a) Bidrar til sosial inkludering og forebygge uønsket sosial adferd som vold, mobbing, kriminalitet og rus og motvirker fordommer, diskriminering og fremmer gjensidig aksept b) bidrar til deltagelse og medvirkning for barn, ungdom og ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur og fritidstilbud c) bidrar til kvalifisering og inkludering av ungdom gjennom alternative mestringsarenaer d) motvirker og/eller fattigdomsproblemer blant barn,unge og deres familier

10 e) fremmer likeverd og like muligheter for jenter og gutter f) fremmer deltagelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 30.NOVEMBER STORMBERGSTIPENDET Stormberg deler ut for at du, fotballaget, firmaet, borettslaget eller klassen din skal kunne vise litt ekstra samfunnsansvar i lokalmiljøet. Stormbergstipendet deles ut fire ganger i året. Det deles da ut tre stipender á kroner ,- hver gang. Stormberg/Samfunnsansvar/Stormbergstipendet FORTLØPENDE SØKNADER UTEN DATOFRISTER: NÆRMILJØTILSKUDD TØNSBERG KOMMUNE Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Totalt kostnadsramme på inntill kr Det gis inntil 50% tilskudd. Det må gis et referansenummer som fås ved henvendelse til: E-post: Brukerveiledning Sjekkliste for innsending av søknad/søknadsbehandling wordpdf Til søknadsskjema for ny søknad(må åpnes i Internet Explorer) Til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad(må åpnes i Internet Explorer) Skjema for kostnadsoverslag (bokmål) excel Skjema for kostnadsoverslag (nynorsk) excel Regnskapsskjema (bokmål) excel Rekneskapsskjema (nynorsk) excel Regnskapssammendrag for anlegg for friluftsliv i fjellet (bokmål) excel Plan for drift(bokmål) Gavebrev(bokmål) pdf-utgave Gåvebrev(nynorsk) pdf-utgave

11 SØKNAD FOR REFUSJON AV MVA. Søknadsskjema for kompensasjon av mva er stengt. Åpnes for nye søknader første kvartal IF TRYGGHETSFOND Tilskudd eller utstyr til sikkerhet som refleksvester til barn, brannsikrings- utstyr, førstehjelpsutstyr. Midler til prosjekter som fremmer trygghet. https://www.if.no/web/no/om/samfunn/ Trygghetsfond/Pages/SoknadIfTrygghetsfond.aspx FRIFOND Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. TRYG ALMENYTTIGESTIFTELSE Stiftelsen vurderer forespørsler fra organisasjoner, privatpersoner og forskningsmiljøer. Stiftelsens formål er å gi økonomiske bidrag til allmennyttige og trygghetsskapende aktiviteter. Søknad 4 ganger pr. år. Behandling i styret 1.mars - 1.juni - 1.september - 1.desember Søknadsskjema og sender det på e-post til else_ pdf NORDEA BANK, TØNSBERG Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. Søknad sendes E-postadresse: SPAREBANKEN ØST TØNSBERG Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter Søknad sendes HANDELSBANKEN TØNSBERG Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. Søknad sendes E-post:

12 GRASROTANDEL Trykk på lenken: https://www.norsktipping.no/grasrotandelen/for_lag_og_foreninger/sok_grasrotmottaker Tast inn: Velforeningenes Fellesråd Tønsberg, deretter Trykk på: Tilknytt nå! (nederst på venstre side) ALTERNATIVT AT DIN VELFORENING SENDER SØKNAD OM GRASROTANDEL I FRIVILLIGHET- OG ENHETSREGISTERET https://www.norsktipping.no/grasrotandelen/om_grasrotandelen/frivillighetsregisteret Registreringsgebyr kr 250 Årlig avgift kr 135 * Ingen årsavgift i registreringsåret (løper først fra andre registreringsår). Ved registrering kan denne inntekt benyttes av velforeningen til for eksempel til å oppgradere lekeplassen. Utbetalinger automatisk 1.januar - 1.mai - 1.september LYKKE TIL MED DINE SØKNADER!

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer