6 Sannsynlighetsregning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 Sannsynlighetsregning"

Transkript

1 6 Sannsynlighetsregning Det anbefales å lese orienteringsstoffet om kombinatorikk som følger etter oppgave a) Sett opp alle mulige kombinasjoner for et kast med to terninger. b) Regn ut sannsynlighetene for antall mulige kombinasjoner som gir en sum på 2 øyne, 3 øyne,,12 øyne. Framstill resultatene grafisk. 2 Finn sannsynligheten for å a) få 3 øyne i ett kast med terning b) trekke en konge fra en kortstokk (med 52 kort, derav 4 konger) c) trekke ut en jente tilfeldig i en klasse med 20 gutter og 15 jenter d) trekke ut et partall tilfeldig fra mengden {1 20) 3 I et spill med terning må du få seks øyne for å kunne gå videre. Hva er sannsynligheten for at du kan gå videre etter a) én omgang? b) to omganger? c) tre omganger? (Vi kaster terningen én gang per omgang.) 4 I en klasse liker halvparten av elevene matematikklæreren. 80 % av elevene liker engelsklæreren og 40 % liker begge lærerne. Vi trekker ut en tilfeldig elev fra klassen. Hva er sannsynligheten for at eleven a) bare liker matematikklæreren? b) bare liker engelsklæreren? c) verken liker matematikk- eller engelsklæreren? 5 a) Vi antar at 32 % av de stemmeberettigede i Norge stemmer på Arbeiderpartiet (Ap). Hva er da sannsynligheten for at 1) én tilfeldig utvalgt person stemmer Ap? 2) to tilfeldig utvalgte personer stemmer Ap? 3) ingen av de to tilfeldig utvalgte personene stemmer Ap? 4) tre tilfeldig utvalgte personer stemmer Ap? 5) to av de tre tilfeldig utvalgte personene stemmer Ap? 6) én av de tre tilfeldig utvalgte personene stemmer Ap? 7) ingen av de tre tilfeldig utvalgte personene stemmer Ap? b) Summer sannsynlighetene for punktene 4, 5, 6 og 7 ovenfor. Kommenter svaret.

2 6 Ti lapper er nummerert fra 1 til 10. Vi legger disse lappene i en hatt og trekker én av dem tilfeldig. Hva er sannsynligheten for å trekke a) lapp nummer 6? b) en lapp med høyere tall enn 6? Vi legger lappen vi trakk tilbake i hatten, og trekker en gang til. Hva er sannsynligheten for å trekke c) lapp nummer 6 begge gangene? d) en lapp med høyere tall enn 6 begge gangene? e) en lapp med høyere tall enn 6 den første gangen, og en lapp med lavere tall enn 6 den andre gangen? 7 Vi har tre kort med spar og sju kort med ruter i en hatt. Vi trekker tre kort fra hatten uten å legge de kortene som blir trukket, tilbake. Hva er sannsynligheten for å trekke a) en spar først? b) en spar først og deretter en ruter? c) en spar og to ruter? 8 Sannsynligheten for å trekke en rød og en svart kule fra en bolle er henholdsvis 0,3 og 0,5. a) Hva er sannsynligheten for å trekke en rød eller en svart kule? b) La oss si at det er ti svarte kuler i bollen. Hvor mange røde er det da? 9 Det er ti kuler i en bolle som er merket med tallene 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 og 6. Vi trekker en tilfeldig kule fra bollen. Hva er sannsynligheten for a) at kulen er merket med tallet4? b) å trekke en kule med høyere tall enn 4? c) å trekke en kule med lavere tall enn 7? d) å trekke en kule med høyere tall enn 6? 10 Av 350 elever som går opp til eksamen, kommer 80 % til å få ståkarakter. Av de som stryker, får 80 % ståkarakter ved andre forsøk. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig utvalgt elev som sitter ved eksamensbordet for første gang, vil bestå eksamen ved første eller andre forsøk? 11 På en skole er det to hundre avgangselever. Av disse elevene har seksti stykker faget 3MX og førti stykker faget 3BI. Tjue elever har både 3MX og 3BI. En avgangselev trekkes tilfeldig ut. Hva er sannsynligheten for at eleven har 3MX eller 3BI? (BI: biologi, MX: matematikk)

3 12 a) Vi kaster tre mynter. Lag en tabell over sannsynlighetsfordelingen for antall kron, dvs. 0 kron, 1 kron, osv. b) Gjør det samme for et kast med fire mynter. 13 Ved en skole er det totalt seks hundre og førti elever. Av disse elevene har to hundre fysikk og to hundre og femti engelsk. Ett hundre og førti elever har både fysikk og engelsk. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev a) har engelsk? b) enten har fysikk eller engelsk eller begge deler. c) har fysikk når vi vet at eleven også har engelsk. 14 I en eske ligger det én rød, fire blå og fem svarte kuler. a) Hva er sannsynligheten for å trekke en blå kule når vi trekker én gang? Vi trekker én kule åtte ganger og legger den tilbake i esken etter hver trekning. b) Hva er sannsynligheten for at seks av de åtte kulene er blå? 15 Vi tenker oss at du går i en skoleklasse med tjue elever. Fire forskjellige oppdrag skal fordeles blant elevene ved at læreren trekker ett og ett navn fra klasselisten. Først tenker vi oss at de elevene som blir trukket ut, ikke blir strøket fra listen før neste trekning. a) Hvor mange måter kan oppdragene fordeles på? b) Hva er sannsynligheten for at du blir tildelt alle de fire oppdragene? For å hindre at én og samme elev blir tildelt flere oppdrag tenker vi oss nå at de elevene som blir trukket ut, blir strøket fra listen før neste trekning. c) Hvor mange forskjellige måter kan oppdragene nå fordeles på? I klassen din skal fem elever trekkes ut til å holde foredrag. Trekningen foregår i fem omganger, og den som trekkes ut i én omgang, strykes før neste trekning. d) Hva er sannsynligheten for at du får holde foredrag? 16 På en pultrekke sitter Anne, Marius, Grethe, Kasper og Irene. a) Hvor mange måter kan de fem elevene sitte etter hverandre på? Det skal velges ut tre elever fra denne pultrekken ved loddtrekning. b) Hvor mange ordnede utvalg på tre elever er det mulig å trekke ut? (ABC og BAC er to ordnede utvalg som inneholder de samme elementene. Ordnet utvalg betyr at rekkefølgen spiller en rolle).

4 c) Hva er sannsynligheten for at de tre uttrukne elevene blir Anne, Kasper og Irene, hvis vi ikke tar hensyn til i hvilken rekkefølge de blir trukket ut? d) Hva er sannsynligheten for at de tre uttrukne elevene består av to jenter og én gutt? 17 En matematikktest inneholder det seks spørsmål. For hvert spørsmål er det gitt fem mulige svar, men bare ett av svarene er riktig. For å få ståkarakter på testen må elevene ha minst to rette svar. Jens tipper alle svarene vilkårlig. Hva er sannsynligheten for at a) Jens har akkurat to riktige svar? b) at ingen av svarene hans er riktige? c) han greier testen. 18 Vi trekker vilkårlig ett kort fra en kortstokk, legger kortet tilbake og noterer om det er spar, hjerter, kløver eller ruter. Hva er sannsynligheten for a) at vi etter fire slike trekninger har trukket to kort med ruter. b) å trekke minst to kort med ruter etter fire slike trekninger? 19 I en forening er 70 % av medlemmene menn, resten er kvinner. Det viser seg at 30 % av mennene og 40 % av kvinnene i foreningen røyker. Ett medlem trekkes ut på slump. Hva er sannsynligheten for at det uttrukne medlemmet a) røyker? b) er kvinne, forutsatt at medlemmet røyker? 20 Ved en videregående skole skal elevene velge fag. Skolen tilbyr tolv forskjellige valgfag. En elev skal velge fem av disse fagene. a) Forklar at eleven kan velge mellom 792 fagkombinasjoner. (Les stoffet om kombinatorikk etter oppgave 34.) På bakgrunn av tidligere valg antar vi at elevene ved en bestemt studieretning velger slik: Matematikk Engelsk Verken matematikk eller engelsk 60 % 30 % 20 % b) Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev i denne studieretningen velger 1) minst ett av fagene matematikk og engelsk? 2) både matematikk og engelsk? 3) matematikk, men ikke engelsk?

5 21 En bedrift produserer tegnestifter. Vi lar x stå for antallet tegnestifter i en eske. Sannsynlighetsfordelingen er gitt ved denne tabellen: x P(x = ) 0,02 0,14 0,35 0,38 0,01 a) Finn P(x = 58). b) Finn sannsynligheten for at antallet stifter i en eske er mindre enn Tabellen nedenfor er hentet fra en rapport som helseministeren kom med i Den angir antallet årlige dødsfall som skyldes sigarettrøyking. Tallene er beregnet som et gjennomsnitt for årene 1990, 1991 og Dødsårsak Menn Kvinner Totalt Kreft Hjerte- og karsykdommer Luftveissykdommer Totalt Vi trekker en tilfeldig person fra tabellen. Hva er sannsynligheten for at denne personen a) døde av luftveissykdommer? b) døde av kreft hvis vi vet at vedkommende var kvinne? c) var kvinne når vi vet at vedkommende døde av kreft? I Statistisk årbok finner vi at det er 1023 kvinner per 1000 menn i Norge. Undersøkelser viser at 37 % av mennene og 32 % av kvinnene røyker. Vi trekker en tilfeldig nordmann. Hva er sannsynligheten for at denne personen d) røyker? e) er kvinne når vi vet at vedkommende røyker? 23 Ved en skole spaserer en femdel av elevene til skolen hver dag. Vi velger tre tilfeldige elever. Regn ut sannsynligheten for at minst to av disse elevene spaserer til skolen hver dag. 24 Ved en opptaksprøve ble det gitt seks ja-og nei-spørsmål. For å bestå prøven måtte tre eller flere spørsmål være riktig besvart. Har en person som bare gjetter, større enn to tredels sjanse til å bestå prøven?

6 25 I en skoleklasse er det 25 elever: 14 gutter og 11 jenter. Det skal velges en klassekomité på fem elever. a) Hvor mange måter kan vi plukke ut denne komiteen på hvis den skal bestå av 1) bare gutter? 2) to jenter og tre gutter? Vi antar at komiteen velges ved loddtrekning. Hva er sannsynligheten for at komiteen består av b) tre gutter og to jenter? c) minst halvparten gutter? 26 Et verksted har 25 arbeidere. Ti av dem har vært ansatt i firmaet i mer enn sju år. Formannen velger ut tre arbeidere tilfeldig til et oppdrag. a) Hva er sannsynligheten for at 1) ingen av personene som blir valgt, har vært ansatt i mer enn sju år? 2) bare én av dem som blir valgt, har mer enn sju års erfaring i firmaet? På verkstedet er ni av de ansatte kvinner. b) Hva er sannsynligheten for at minst én av de tre som blir valgt til oppdraget, er kvinne? Når en arbeider blir valgt tilfeldig, er sannsynligheten 0,12 for at denne arbeideren er en kvinne som har vært ansatt i mer enn sju år. c) Hvor mange kvinner har vært ansatt i firmaet i mer enn sju år? d) Hva er sannsynligheten for at det er minst én mann som har mer enn sju års erfaring i firmaet, blant de tre som velges ut til oppdraget? 27 I en fornøyelsespark får alle barna lov til å trekke fem lodd ved inngangen. En dag ble parken besøkt av 4518 barn. Tabellen nedenfor viser hvor mange barn som ikke vant, eller som vant på ett av loddene, to av loddene, osv. Antall gevinster Antall barn a) Hvor mange gevinster fikk hvert barn i gjennomsnitt? Fabrikken som lager loddene, oppgir at 10 % av dem gir gevinst. b) Regn ut sannsynligheten for at et barn som får fem tilfeldige lodd, vinner på ingen, ett, to, tre, fire eller fem av dem. Sammenlign resultatet i b) med tabellen ovenfor. Synes du det er god overensstemmelse?

7 28 I lommeboka di har du fire femtikronesedler og fem tohundrekronesedler. Du tar ut fire tilfeldige sedler. Det beløpet som du tar ut, er avhengig av hvilke sedler du tilfeldigvis velger ut. a) Hvilke pengebeløp kan de fire tilfeldige sedlene utgjøre til sammen? b) Hva er sannsynligheten for at du tar ut åtte hundre kroner? c) Hvilket beløp er det mest sannsynlig at du tar ut? 29 Idrettslaget Driv har meldt på 20 spillere til en håndballturnering. Erfaring fra tidligere turneringer tilsier at hver spiller har 3 % sjanse for å bli skadet i løpet av turneringen. a) Regn ut sannsynligheten for at ingen, én eller to av Drivs spillere blir skadet i løpet av turneringen? b) Hva er sannsynligheten for at minst tre av Drivs spillere blir skadet under turneringen? Det deltar 32 lag i turneringen. Alle lagene består av 20 spillere. c) Regn ut sannsynligheten for at minst ett av lagene får tre eller flere spillere skadet. 30 a) I en flervalgsoppgave er det fem forskjellige svaralternativer til hvert spørsmål. Bare ett av alternativene er riktig. Hva er sannsynligheten for å 1) svare riktig på et spørsmål bare ved å gjette? 2) oppnå ett riktig svar ved å gjette svarene på to spørsmål? 3) oppnå to riktige svar ved å gjette svarene på to spørsmål? 4) oppnå ingen riktige svar ved å gjette svarene på to spørsmål? b) Er det en sammenheng mellom 2), 3) og 4)? c) Hva er sannsynligheten for å oppnå tre riktige svar ved å gjette svarene på ti spørsmål? 31 Før en historieprøve får klassen til Mette i oppdrag å utrede tjue spørsmål. Prøven skal bestå av åtte av de tjue spørsmålene. a) Hvor mange forskjellige prøver er det mulig å lage når rekkefølgen som spørsmålene kommer i, ikke spiller noen rolle? Mette er usikker på tre av de tjue spørsmålene. Hun har regnet ut at det er en sannsynlighet på omtrent 0,2 for å unngå disse spørsmålene på prøven. b) Forklar hvordan du tror at Mette har regnet. Hvilke forutsetninger har hun regnet med? Mette tror at hun skal klare å få karakteren 5 på prøven dersom hun ikke får mer enn ett av de spørsmålene som hun er usikker på. c) Regn ut sannsynligheten for at Mette skal klare å få karakteren 5 på prøven.

8 32 I en skoleklasse er det 12 gutter og 16 jenter. Alle elevene stiller seg i en rekke. a) Hvor mange ulike måter kan denne rekken ordnes på? Det skal plukkes ut tre elever til å være leder, nestleder og sekretær i klassestyret. b) Hvor mange ulike sammensetninger kan klassestyret få? Fire av elevene i klassen får anledning til å være med på en skoletur til utlandet. Elevene skal plukkes ut ved loddtrekning. c) Hva er sannsynligheten for at tre jenter og én gutt blir med på turen? 33 Sannsynligheten for at det står personer på en bussholdeplass og venter på bussen, er 0,85. En buss som skal på langtur, skal stoppe tre steder for å ta med passasjerer. Hva er sannsynligheten for at det står passasjerer på minst én av de tre holdeplassene? 34 Ett hundre ungdommer har lunsjpause. Vi vet at 65 av dem spiser brød, og at 45 spiser epler. 30 av ungdommene spiser både brød og epler. Hva er sannsynligheten for at en vilkårlig utvalgt person spiser a) brød? b) både brød og epler? c) enten brød eller epler? d) brød, når du vet at personen også spiser epler?

9 ORIENTERINGSSTOFF Odds og spill Hvis det er dobbelt så stor sannsynlighet for at en hendelse inntreffer som for at den ikke inntreffer, sier vi at oddsen er to til én for at hendelsen inntreffer. Hvis tippere mener at sannsynligheten for at Rosenborg slår Brann, er tre ganger større enn sannsynligheten for at Brann slår Rosenborg, sier vi at oddsen er 3 : 1 for Rosenborg-seier. Generelt kan vi si at oddsen for at en hendelse inntreffer, er forholdet mellom sannsynligheten for at den inntreffer og sannsynligheten for at den ikke inntreffer. Med symboler kan vi skrive det slik: a b = 1 p p a = a : b b uttrykker oddsen, p uttrykker sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, og 1 p uttrykker sannsynligheten for at hendelsen ikke inntreffer. Det er vanlig å uttrykke oddsen som forholdet mellom to positive tall som ikke har felles faktor. Vi sier for eksempel ikke at oddsen er 10 : 4, men 5 : 2. Hvis vi kjenner oddsen for en hendelse, kan vi finne sannsynligheten for at hendelsen inntreffer ved å «snu» formelen ovenfor (gjør et forsøk på å vise denne overgangen selv): a p = a + b I gambling eller spill brukes odds. Hvis en spiller mener at hun eller han vil gi tre til én i odds for at Rosenborg slår Brann, betyr det at personen er villig til å gi kr 300 mot kr 100 (eller kanskje kr 3000 mot kr 1000, osv.) for at det skal skje. Dersom oddsen for et veddemål er lik oddsen for at en hendelse inntreffer, sier vi at oddsen for veddemålet er rettferdig. Eksempel 1 1 Statistikk viser at (ca.) 12 av vogntogene som blir veid, har overvekt. Er oddsen rettferdig dersom en person tilbyr seg å vedde kr 100 mot kr 10 på at neste vogntog har overvekt? Løsningsforslag = Sannsynligheten for at et vogntog ikke har overvekt, er Dermed er dette oddsen for at vogntoget har overvekt:

10 = : = 1: Det er det samme som å si at oddsen for at det neste vogntoget ikke har overvekt, er 11 : 1. Veddemålet ville ha vært rettferdig hvis personen hadde tilbudt kr 110 mot kr 10. Det opprinnelige veddemålet på kr 100 mot kr 10 favoriserer personen som tilbyr veddemålet, og det er ikke rettferdig. Kombinatorikk og lotto Eksempel 2 1) Vi legger tre lapper (elementer) med bokstavene A, B og C i en bolle. Fra bollen skal vi trekke ut to lapper (elementer) uten å legge den første lappen tilbake. Vi skal finne ut hvor mange kombinasjoner vi kan få, uten at rekkefølgen spiller en rolle (altså at AB er det samme som BA). Det gir de tre kombinasjonene AB, AC og BC. 2) Vi utvider til fire lapper: A, B, C og D. Vi skal trekke ut to lapper uten tilbakelegging. Det gir seks kombinasjoner: AB, AC, AD, BC, BD og CD. 3) Vi utvider til fem lapper, A, B, C, D og E, og trekker ut to lapper som ovenfor. Det gir ti kombinasjoner: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE og DE. I del 1 har vi tre muligheter når vi trekker den første lappen og to muligheter når vi trekker den andre lappen, til sammen 3 2 = 6 muligheter. Men når rekkefølgen ikke spiller noen rolle, er to og to av disse mulighetene like (AB =BA, AC = CA og BC = CB). For å finne antall kombinasjoner må vi derfor dividere med to. I del 2 får vi tilsvarende 4 3 = 12 muligheter. Når to og to muligheter er like, må vi dele på to for å finne antall kombinasjoner. I del 3 får vi 5 4 = 20 muligheter. Vi deler på to for å finne antall kombinasjoner. 4) Vi legger fire lapper med bokstavene A, B, C og D i en bolle. Vi skal trekke ut tre lapper uten tilbakelegging. Hvor mange kombinasjoner får vi i dette tilfellet? Løsningsforslag: Antallet muligheter er = 24. Seks og seks av disse mulighetene er like. Med bokstavene ABC kan vi for eksempel få kombinasjonene ABC, ACB, BAC, BCA, CAB og CBA. Antallet kombinasjoner finner vi da ved å dividere tjuefire med seks (fire kombinasjoner).

11 Når vi skal plukke ut r elementer fra en mengde på n elementer, kan vi bruke en formel som ser slik ut: n n! (r ) = r!( n r)! = ncr n! leses «n fakultet» og betyr n (n 1) (n 2) ! = 3 2 1= 6 5! = = 120 Hvis det for eksempel sitter fem elever på en rekke, kan elevene plasseres på 120 ulike måter (rekkefølger). Formelen ovenfor finner vi på lommeregneren på OPTN, (F6), (F3) PROB og ncr. C står for kombinasjoner (Combinations). Vi skriver heller ncr. Vi bruker formelen på delene 1, 2, 3 og 4 ovenfor: 1) 3C2 = 3. Vi får tre ulike kombinasjoner ved å trekke ut to elementer fra en samling på tre elementer der rekkefølgen ikke spiller noen rolle. 2) 4C2 = 6 3) 5C2 = 10 4) 5C3 = 10 I læreboka er det et eksempel der det skal trekkes ut en komité på tre elever i en klasse med 25 elever. 14 av elevene er jenter. Vi får 25C3 = 2300 ulike kombinasjoner ved å trekke ut tre elever. (I læreboka er tallet Det er fordi vi for eksempel kan få seks kombinasjoner av «Inger, Bente og Arne». Det utgjør én komité. Vi finner dermed antall ulike komiteer ved å dividere med seks: : 6 = 2300). Vi får 14C3 = 364 kombinasjoner ved å trekke ut tre jenter. (Læreboka opererer med Det samme resonnementet som ovenfor gjelder også her, altså: 3184 : 6 = 364). Sannsynligheten for å få en komité som består av tre jenter, er 14C3 364 P( 3J ) = = = 0,158 25C Sannsynlighetene for å få en komité med to gutter og en jente fordeler seg slik: antall kombinasjoner med to gutter: 11C2 = 55 antall kombinasjoner med én jente: 14C1 = 14 (ikke overraskende?) antall kombinasjoner med to gutter og én jente: = 770

12 Sannsynligheten for å få en komité med to gutter og en jente er 11C 2 14C P( 2G + 1J ) = = = = 0,335 25C Lotto Ved vanlig lottospill skal vi plukke ut sju av trettifire tall. I lottotrekningen blir det trukket ut sju hovedtall og tre tilleggstall (tidligere var det to tilleggstall). Vi skal finne sannsynligheten for å vinne de enkelte pengepremiene. Det enkleste er å bruke kombinatorikk (slik beskrevet ovenfor): 1. premie: (7 + 0) 7 tall tippet riktig Antallet kombinasjoner når vi skal trekke ut 7 tall av 34 tall er 34C7 = Bare én av disse rekkene har de 7 rette tallene, slik at sannsynligheten for å få førstepremien er 1 = 0, , % Vi kan vel ikke regne med å vinne hver gang? 2. premie: (6 + 1) 6 rette av 7 hovedtall og ett tilleggstall Antall kombinasjoner: 7C6 3C1 = 7 3 = 21 Vi må ha 6 rette av de 7 hovedtallene og 1 riktig av de 3 tilleggstallene. Sannsynligheten for andrepremie er = 0, = 0,00039% 3. premie: (6 + 0) Vi må tippe 6 riktige hovedtall. Antall kombinasjoner: 7C6 24C1 3C0 = 168 7C6 betyr at vi må ha 6 av de 7 hovedtallene riktig. 3C0 sier at vi ikke skal ha riktig tilleggstall. 24C1 betyr at det sjuende tallet må komme fra de resterende 24 tallene (34 7 3). Sannsynligheten for tredjepremie er = 0, ,003123%

13 4. premie: (5 + 0) (kan også ha (5 + 1) og (5 +2)) Antall kombinasjoner: 7C5 3C0 24C2 + 7C5 3C1 24C1 + 7C5 3C2 24C0 = = 21( ) = C5 3C0 24C2 betyr de kombinasjonene som har 5 riktige hovedtall, ingen tilleggstall og dermed 2 tall fra de resterende 24 tallene. Tilsvarende resonnement gjelder for de to andre leddene ovenfor. Sannsynligheten for 4. premie er = 0, ,1370% 5. premie: (4 + 1) (kan også ha (4 + 2) og (4 + 3)) Antall kombinasjoner: 7C4 3C1 24C2 + 7C4 3C2 24C1 + 7C4 3C3 24C0 = = 35 ( ) = Kommentarene til 4. premien gjelder her også. Sannsynligheten for 5. premie er = 0, ,58619% Sannsynligheten for ikke å vinne på en tilfeldig lottorekke er 100 % 0, % 0,00039 % 0, % 0,1370 % 0,58619 % = 99, % Spørsmålet er da hvor lurt det er å bruke penger på å spille lotto. Er det drømmen om de store gevinstene som er drivkraften? Oppgave Regn ut sannsynlighetene for å få pengepremier i lotto når det bare er to tilleggstall i tillegg til de sju ordinære tallene. Regn ut vinnersjansene i vikinglotto (det trekkes 6 av 48 tall og 2 tilleggstall). Det gis premier for 6 rette, 5 rette pluss et tilleggstall, 5 rette, 4 rette og 3 rette.

Oppgaver. Innhold. Sannsynlighet Vg1P

Oppgaver. Innhold. Sannsynlighet Vg1P Oppgaver Innhold Modul 1. Hva er sannsynlighet?... 2 Modul 2. Addisjon av sannsynligheter. Gunstige og mulige utfall... 6 Modul 3. Beregne sannsynligheter ved å bruke tabeller... 10 Modul 4. Beregne sannsynligheter

Detaljer

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l.

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l. SANNSYNLIGHETSREGNING Terminologi Kombinatorikk Stokastisk Utfallsrom / utfall (enkeltutfall) - Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking

Detaljer

Notat kombinatorikk og sannsynlighetregning

Notat kombinatorikk og sannsynlighetregning Notat kombinatorikk og sannsynlighetregning av Peer Andersen Peer Andersen 2010 1 SANNSYNLIGHETSREGNING MED FLERE TRINN Sannsynlighetsregning med et trinn kan være situasjoner der vi spør hva sjansen er

Detaljer

Oppgaver i sannsynlighetsregning 3

Oppgaver i sannsynlighetsregning 3 Oppgaver i sannsynlighetsregning 3 Oppgave 1 Vi har et lykkehjul med 8 like sektorer som er nummerert fra 1 til 8. Du har valgt sektor nummer 3. a) Tenk deg at du snurrer lykkehjulet en gang. Hva er sjansen

Detaljer

9.5 Uavhengige hendinger

9.5 Uavhengige hendinger 9. Uavhengige hendinger Vi kaster en terning to ganger og innfører hendingene A: Det første kastet gir sekser B: Det andre kastet gir sekser Om vi får sekser på det første kastet, endrer ikke det sannsynligheten

Detaljer

10.4 Sannsynligheter ved flere i utvalget (kombinatorikk)

10.4 Sannsynligheter ved flere i utvalget (kombinatorikk) 10. er ved flere i utvalget (kombinatorikk) Så langt i framstillingen har vi diskutert den språklige siden, den matematiske tolkningen av sannsynlighetsbegrepet og presentert ulike modeller som kan anvendes

Detaljer

Forskjellige typer utvalg

Forskjellige typer utvalg Forskjellige typer utvalg Det skal deles ut tre pakker til en gruppe på seks. Pakkene inneholder en TV, en PC og en mobiltelefon. På hvor mange måter kan pakkene deles ut? Utdelingen skal være tilfeldig

Detaljer

4.4 Sum av sannsynligheter

4.4 Sum av sannsynligheter 4.4 Sum av sannsynligheter Nina trekker kort fra en vanlig kortstokk med 52 kort. Vi innfører hendingene H: Kortet er en hjerter S: Kortet er en spar Det er 13 hjerter og 13 spar i stokken. Sannsynligheten

Detaljer

Lottotrekningen i Excel

Lottotrekningen i Excel Peer Andersen Lottotrekningen i Excel Mange leverer ukentlig inn sin lottokupong i håp om å vinne den store gevinsten. Men for de aller fleste blir den store gevinsten bare en uoppnåelig drøm. En kan regne

Detaljer

Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I

Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I 4 Kombinatorikk Vi må lære tellemetoder når valgtrær, som vi brukte tidligere, blir for store og vanskelig å håndtere.

Detaljer

Kapittel 3: Kombinatorikk

Kapittel 3: Kombinatorikk Kapittel 3: Kombinatorikk Kombinatorikk handler om å telle opp antall muligheter i ulike situasjoner (for eksempel telle opp antall gunstige og antall mulige i forbindelse med sannsynlighetsberegninger).

Detaljer

Løsningskisse seminaroppgaver uke 11 ( mars)

Løsningskisse seminaroppgaver uke 11 ( mars) HG Mars 008 Løsningskisse seminaroppgaver uke (0.-4. mars) ECON 0 EKSAMEN 004 VÅR Oppgave En gitt prøve er laget som en flervalgsprøve ( multiple choice test ). Prøven består av tre spørsmål. For hvert

Detaljer

STK1100 våren 2017 Kombinatorikk

STK1100 våren 2017 Kombinatorikk STK1100 våren 2017 Kombinatorikk Svarer til avsnitt 2.3 i læreboka Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo 1 Uniform sannsynlighetsmodell Et stokastisk forsøk har N utfall. Det er de mulige

Detaljer

Fire kort. Mål. Gjennomføring. Film. Problemløsing Fire kort

Fire kort. Mål. Gjennomføring. Film. Problemløsing Fire kort Fire kort Mål Generelt: Søke etter mønster og sammenhenger. Gjennomføre undersøkelse og begrunne resultat. Utfordre elevene på å resonnere og kommunisere. Spesielt: Finne alle kombinasjoner når de adderer

Detaljer

Fire kort. Mål. Gjennomføring. Film. Problemløsing Fire kort

Fire kort. Mål. Gjennomføring. Film. Problemløsing Fire kort Fire kort Mål Generelt: Søke etter mønster og sammenhenger. Gjennomføre undersøkelse og begrunne resultat. Utfordre elevene på å resonnere og kommunisere. Spesielt: Finne alle kombinasjoner når de adderer

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økonomi, våren 207 Obligatorisk oppgave 3 Løsningsforslag Oppgave Produsenten av en type bærbar datamaskin har registrert at sannsynligheten er 0.2 for at tastaturet svikter, 0.09 for at

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning MATEMATIKK: 6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning 6.1 Forsøk. Utfallsrom. Sannsynlighet (sjanse). Sannsynlighetsmodell Ved ett kast med en terning vet vi at terningen vil vise enten ett, to,

Detaljer

Fire kort. Mål. Gjennomføring. Film. Problemløsing Fire kort Planleggingsdokument

Fire kort. Mål. Gjennomføring. Film. Problemløsing Fire kort Planleggingsdokument Fire kort Mål Generelt: Søke etter mønster og sammenhenger. Gjennomføre undersøkelse og begrunne resultat. Utfordre elevene på å resonnere og kommunisere. Spesielt: Finne alle kombinasjoner når de adderer

Detaljer

SANNSYNLIGHETSREGNING I GRUNNSKOLEN

SANNSYNLIGHETSREGNING I GRUNNSKOLEN 1 I GRUNNSKOLEN Etterutdanningskurs for lærere på grunnskolens ungdomstrinn Opplegget som her presenteres til fordypning i STATISTIKK / SANNSYNLIGHETSDELEN av MATEMANIA er i utgangspunktet skrevet for

Detaljer

SANNSYNLIGHETSREGNING

SANNSYNLIGHETSREGNING SANNSYNLIGHETSREGNING Er tilfeldigheter tilfeldige? Når et par får vite at de skal ha barn, vurderes sannsynligheten for pike eller gutt normalt til rundt 50/50. Det kan forklare at det fødes omtrent like

Detaljer

STK1100 våren Kombinatorikk = = Uniform sannsynlighetsmodell. Et stokastisk forsøk har N utfall. Det er de mulige utfallene for forsøket.

STK1100 våren Kombinatorikk = = Uniform sannsynlighetsmodell. Et stokastisk forsøk har N utfall. Det er de mulige utfallene for forsøket. ST1100 våren 2017 ombinatorikk Uniform sannsynlighetsmodell Et stokastisk forsøk har N utfall. Det er de mulige utfallene for forsøket. Vi antar at de N utfallene er like sannsynlige. Svarer til avsnitt

Detaljer

b) Hvis det er mulig å svare blankt (dvs. vet ikke) blir det 5 svaralternativer på hvert spørsmål, og dermed mulige måter å svare på.

b) Hvis det er mulig å svare blankt (dvs. vet ikke) blir det 5 svaralternativer på hvert spørsmål, og dermed mulige måter å svare på. Diskret matematikk - Høgskolen i Oslo Løsningsforslag for en del oppgaver fra boken Discrete Mathematics and Its Applications Forfatter: Kenneth H. Rosen Avsnitt 5. Oppgave 3 Når et spørsmål har 4 svaralternativer

Detaljer

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 %

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 % SETT 29 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. Per er i butikken for å kjøpe frukt. En appelsin koster 3 kroner, en banan koster 2 kroner, og et eple koster 1 krone. Per skal kjøpe for nøyaktig

Detaljer

MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT000V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Uordnet utvalg uten tilbakelegging (repetisjon) Tilfeldige variabler og sannsynlighetsfordelinger Hypergeometrisk fordeling Binomisk fordeling Ørnulf Borgan

Detaljer

Forelesning 6, kapittel 3. : 3.6: Kombinatorikk.

Forelesning 6, kapittel 3. : 3.6: Kombinatorikk. Forelesning 6, kapittel 3. : 3.6: Kombinatorikk. Kombinatorikk betyr her: Formler for opptelling av antall kombinasjoner. Generelt er denne grenen av matematikk videre, og omfatter blant annet grafteori.

Detaljer

Tilfeldige variabler. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Tilfeldige variabler. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT000V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Tilfeldige variabler og sannsynlighetsfordelinger (repetisjon) Hypergeometrisk fordeling (repetisjon) Binomisk fordeling Forventningsverdi Tilfeldige variabler

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 2 Sannsynlighetsregning (sannsynlighetsteori) 1 Grunnbegrep Stokastisk forsøk: forsøk med uforutsigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål Fasit Grunnbok Kapittel 5 Bokmål Kapittel 5 Fra erfaring til sannsynlighet 5. a P = 3 5.2 a P = 2 5.3 B har rett 5.4 a P = 4 b P = 4 b P = 2 b c P = 7 c P = 5 2 c d P = 25 d P = 5 2 5.5 a b Den eksperimentelle

Detaljer

10.5 Mer kombinatorikk

10.5 Mer kombinatorikk bestemt person skal utvikle en hjertesykdom er 70 %. Har du noen forslag på hvilket grunnlag en slik sannsynlighet kan settes opp? 10.5 Mer kombinatorikk Den måten å nærme seg løsningen på kombinatoriske

Detaljer

Oppgaver i sannsynlighetsregning 1

Oppgaver i sannsynlighetsregning 1 Oppgaver i sannsynlighetsregning 1 Oppgave 1 Forklar hva som menes med en uniform sannsynlighetsmodell. Gi minst et eksempel på en uniform sannsynlighetsmodell. Begrunn hvorfor den er uniform. Gi også

Detaljer

Sannsynlighet for alle.

Sannsynlighet for alle. Sannsynlighet for alle. Signe Holm Knudtzon Høgskolen i Buskerud og Vestfold Novemberkonferansen 2015 Novemberkonferansen 2015 Signe Holm Knudtzon. HBV. Sannsynlighet for alle 1 Sannsynlighet for alle.

Detaljer

Prøve 6 1T 24.02.12 80 minutter. Alle hjelpemidler

Prøve 6 1T 24.02.12 80 minutter. Alle hjelpemidler Prøve 6 T 24.02.2 80 minutter. Alle hjelpemidler Oppgave I boks A er det 6 svarte og 2 hvite kuler. I boks B er det 8 svarte og 4 hvite kuler. Vi trekker en kule fra en av krukkene. a) va er sannsynligheten

Detaljer

Sannsynlighet - gruppeoppgaver

Sannsynlighet - gruppeoppgaver Sannsynlighet - gruppeoppgaver Matematikk vg1. Tema: Spill Hver gruppe ser gjennom heftet, velger ut ett av spillene og gjør tilhørende oppgaver. I tillegg kan man eventuelt bestemme seg for at: - Hver

Detaljer

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 SETT 25 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. Et fotballag spilte 26 kamper i en serie, og fikk til sammen 43 poeng. Det ble gitt tre poeng for seier, ett for uavgjort og null for tap. Laget tapte

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 Kp. 2 Sannsynlighetsregning (sannsynlighetsteori) 1 Grunnbegrep Stokastisk forsøk: forsøk med uforutsigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2014 2015

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2014 2015 Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 204 205 Første runde. november 204 Ikke bla om før læreren sier fra! Abelkonkurransens første runde består av 20 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av 00 minutter.

Detaljer

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 18 DAG 1 1. Arne, Birger og Christian har i gjennomsnitt 100 kroner. Arne har like mye som Birger og Christian til sammen. Hvor mye har Arne? A) 100 kr B) 150

Detaljer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsynlighet

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsynlighet Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsynlighet Kilde: www.clipart.com 1 Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. Lærerens ark Hva sier læreplanen? Statistikk, sannsynlighet og

Detaljer

REKT Random Events Knowledge Test

REKT Random Events Knowledge Test REKT Random Events Knowledge Test Dette instrumentet er utarbeidet av psykolog og forsker Nigel Turner, ved Center for Addiction and Mental Health i Toronto, Canada. Instrumentet har både klinisk og forskningsmessig

Detaljer

S1 kapittel 7 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 7 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i boka S1 kapittel 7 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i oka 7.1 a c d 4 1 P (sum antall øyne lir 5) = = 36 9 6 1 P (sum antall øyne lir minst 10) = = 36 6 6 1 P (sum antall øyne lir høyst 4) = = 36 6 11

Detaljer

Løsningsforslag, eksamen MAT104 våren 2013

Løsningsforslag, eksamen MAT104 våren 2013 Løsningsforslag, eksamen MAT104 våren 2013 Oppgave 1 (35%) La ( ) a) Bruk definisjonen på den deriverte til å finne ( ). Løsning: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). b) Hva er stigningstallet til ( ) når? Løsning:

Detaljer

9.5 Uavhengige hendinger

9.5 Uavhengige hendinger 9. Uavhengige hendinger Vi kaster en terning to ganger og innfører hendingene A: Det første kastet gir sekser B: Det andre kastet gir sekser Om vi får sekser på det første kastet, endrer ikke det sannsynligheten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: Eksamensdag: Onsdag 13. mai 2015. Tid for eksamen: 10.00 14.00. Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Statistikk 1 kapittel 3

Statistikk 1 kapittel 3 Statistikk 1 kapittel 3 Nico Keilman ECON 2130 Vår 2014 Kapittel 3 Sannsynlighetsregning Formål: å kvantifisere usikkerhet ved hjelp av sannsynligheter Viktige begreper stokastisk forsøk: et forsøk der

Detaljer

Tid: 5 timer Dato: Hjelpemidler: Kalkulator, gradeskive og passer. Studiested: Notodden, Porsgrunn og nett 3 + formelark og utdrag fra LK06

Tid: 5 timer Dato: Hjelpemidler: Kalkulator, gradeskive og passer. Studiested: Notodden, Porsgrunn og nett 3 + formelark og utdrag fra LK06 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Eksamen MAT 104 BOKMÅL Emnekode: MAT104 Ordinær eksamen Tid: 5 timer Dato: 28.5.2013 Hjelpemidler: Kalkulator, gradeskive og passer Studiested:

Detaljer

Regneregler for forventning og varians

Regneregler for forventning og varians Regneregler for forventning og varians Det fins regneregler som er til hjelp når du skal finne forventningsverdier og varianser. Vi skal her se nærmere på disse reglene. Vi viser deg også hvordan reglene

Detaljer

Matematikk for IT, høsten 2016

Matematikk for IT, høsten 2016 Matematikk for IT, høsten 0 Oblig 1 Løsningsforslag 6. august 0 1..1 a) 19 76? 76 : 19 = 4 Vi ser at vi får 0 i rest ved denne divisjonen. Vi kan derfor konkludere med at 19 deler 76. b) 19 131? 131 :

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere [4]

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere [4] ST0202 Statistikk for samfunnsvitere [4] Kapittel 4: Sannsynlighet 4.4: Disjunkte hendelser, 4.5: Uavhengige hendelser 4.6: Er disjunkthet og uavhengighet relatert til hverandre? Bruk av sannsynlighetsregning

Detaljer

Fagdag 5-08.01.09. 2) Du skal fylle ut en tippekupong. På hvor mange måter kan dette gjøres?

Fagdag 5-08.01.09. 2) Du skal fylle ut en tippekupong. På hvor mange måter kan dette gjøres? Fagdag Plan Fagdag - 08.01.0 1,2 time: Repetisjon kapittel 3 - Sannsynlighet Oppgaver Teori (lesestoff) 3, time: Arbeide med.1 og.2: 16, 17, 18, 1 3, time: Ekstra vurdering før terminoppgjør Repetisjon

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. a) Forklar at likningssystemet nedenfor kan brukes til å regne ut sidene i trekanten.

DEL 1. Uten hjelpemidler. a) Forklar at likningssystemet nedenfor kan brukes til å regne ut sidene i trekanten. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 ( poeng) Løs likningene a) 6 4 0 b) lg lg lg(4 ) Oppgave ( poeng) ABC er rettvinklet. Et punkt P på AC er plassert slik at PA AB PC CB. Vi setter PC og CB. C P 10 A 0

Detaljer

Hvorfor sannsynlighetsregning og kombinatorikk?

Hvorfor sannsynlighetsregning og kombinatorikk? Sannsynlighet og kombinatorikk i videregående skole Helmer Aslaksen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning/matematisk institutt Universitetet i Oslo helmer.aslaksen@gmail.com www.math.nus.edu.sg/aslaksen/

Detaljer

Eksamen i matematikk løsningsforslag

Eksamen i matematikk løsningsforslag Eksamen i matematikk 102 - løsningsforslag BOKMÅL Emnekode: MAT102 Ordinær prøve Tid: 5 timer Dato: 2.6.2015 Hjelpemidler: Kalkulator, linjal, tegne- og skrivesaker Studiested: Nett, Notodden Antall sider:

Detaljer

Sannsynlighet og kombinatorikk i videregående skole

Sannsynlighet og kombinatorikk i videregående skole Sannsynlighet og kombinatorikk i videregående skole Helmer Aslaksen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning/matematisk institutt Universitetet i Oslo helmer.aslaksen@gmail.com www.math.nus.edu.sg/aslaksen/

Detaljer

Oppgaver i Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT0100V våren 2015

Oppgaver i Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT0100V våren 2015 Oppgaver i Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT0100V våren 2015 Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo Oppgave 1 Et forsøk er deterministisk hvis vi kan forutsi resultatet. Hvis

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Tilfeldige variabler. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Tilfeldige variabler. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT000V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Tilfeldige variabler og sannsynlighetsfordelinger Hypergeometrisk fordeling Binomisk fordeling Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo Tilfeldige

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet Ny GIV! Møre og Romsdal

Regning som grunnleggende ferdighet Ny GIV! Møre og Romsdal Regning som grunnleggende ferdighet Ny GIV! Møre og Romsdal Hefte med praktiske eksempler Tone Elisabeth Bakken Molde, 29.januar 2013 Ønsker du beskrivelse av og informasjon om flere metoder, - ta kontakt!

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 15 5,5 10 3,0 10 Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig 1 0 1 3 9 6 4 8 Oppgave 3 (1 poeng) Løs

Detaljer

Total sannsynlighet. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk = Vi kan skrive en hendelse B som en disjunkt

Total sannsynlighet. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk = Vi kan skrive en hendelse B som en disjunkt MAT000V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Total sannsynlighet Vi kan skrive en hendelse B som en disjunkt union av A B og A B Total sannsynlighet og Bayes' setning Kombinatorikk Ordnede utvalg med

Detaljer

INNHOLD. Matematikk for ungdomstrinnet

INNHOLD. Matematikk for ungdomstrinnet INNHOLD STATISTIKK... 2 FREKVENS... 2 RELATIV FREKVENS... 2 FREKVENSTABELL... 2 KLASSEDELING... 3 SØYLEDIAGRAM (STOLPEDIAGRAM)... 3 LINJEDIAGRAM... 4 SEKTORDIAGRAM... 4 HISTOGRAM... 4 FRAMSTILLING AV DATA...

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22.

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22. c) Løs likningen 6 4 x 4 x 6 4 x 4 x Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.011 DEL 1 OPPGAVE 1 a1) Regn ut 10 8 3 3 10 8 3 3 10 8 1 10 3 a) 3 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 1 3 5 1 5 1 1 3 1 5 1 3 3 5

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 22. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 22. mai 2008 Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL. mai 008 EKSAMEN I MATEMATIKK 1. semester 10 studiepoeng Skolebasert lærerutdanning Tid 5 timer Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6 Oppgave 1 (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. (ii) Skriv 314 100 og 4 5 (iii) Forkort brøkene som desimaltall. 12 15 og 3x 6 9x. (iv) Sorter disse seks tallene

Detaljer

Betinget sannsynlighet. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet!

Betinget sannsynlighet. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! MAT000V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Betinget sannsynlighet Vi repeterer først et eksempel fra samlingen for sist uke Betinget sannsynlighet og uavhengige hendelser Produktsetningen Total sannsynlighet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: ST 101 Innføring i statistikk og sannsynlighetsregning. Eksamensdag: Mandag 30. november 1992. Tid for eksamen: 09.00 15.00.

Detaljer

Permutasjoner og utvalg

Permutasjoner og utvalg Permutasjoner og utvalg En permutasjon av en samling objekter er en eller annen rekkefølge objektene i samlingen kan settes opp i. Eksempel 1 Gitt bokstavene a, b, c og d. Da er følgende oppstillingen

Detaljer

Sannsynligheten for en hendelse (4.2) Empirisk sannsynlighet. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Sannsynligheten for en hendelse (4.2) Empirisk sannsynlighet. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Sannsynligheten for en hendelse (4.2) Sannsynligheten for en hendelse sier oss hvor ofte vi forventer at hendelsen inntreffer, dvs. den forventede relative frekvens av hendelsen. ST0202 Statistikk for

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

Sannsynlighet og statistikk

Sannsynlighet og statistikk Sannsynlighet og statistikk Arkeologiske utgravinger har vist at mennesker har underholdt seg med forskjellige spill i tusener av år. Terninger fra India som ble brukt i spill, er faktisk 5000 år gamle.

Detaljer

1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet. 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning. 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger

1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet. 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning. 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger 1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger 4 Section 5-2: Tilfeldige variable 5 Section 5-3: Binomisk

Detaljer

Faktor 3 Oppgavebok. Løsningsforslag. Løsningsforslag til kapittel 6: Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet. Kategori 1

Faktor 3 Oppgavebok. Løsningsforslag. Løsningsforslag til kapittel 6: Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet. Kategori 1 Faktor 3 Oppgavebok til kapittel : Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet Kategori 1.101 a) Gjennomsnittsverdien blir: 3 + + 1 + 9 = 7,50 kr Gjennomsnittsverdien blir: 9 + + 11 + + 1 = 7, m 5.10 a)

Detaljer

Oppgaver i sannsynlighetsregning

Oppgaver i sannsynlighetsregning Oppgaver i sannsynlighetsregning Oppgave 1 En skoleklasse på Elvebakken skole er trukket ut til å delta i TV programmet 5-PÅ. Klassen skal stille med et lag bestående av 4 personer. Siden samtlige elever

Detaljer

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2 SETT 27 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. På figuren er de to små sirklene like store. Hva er forholdet mellom arealene av det skraverte og det ikkeskraverte området? A) 1:1 B) 1:2 C) 3:4

Detaljer

E K S A M E N. Matematikk 2MX. Privatistar/Privatister. AA6516 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET

E K S A M E N. Matematikk 2MX. Privatistar/Privatister. AA6516 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET E K S A M E N UTDANNINGSDIREKTORATET Matematikk 2MX Privatistar/Privatister 8. desember 2004 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oppgåva

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER

SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 8A Kapittel A GEOMETRI LINJE, LINJESTYKKE OG STRÅLE linje stråle linjestykke VINKLER VINKELBEIN OG TOPPUNKT En vinkel har et toppunkt. Denne vinkelen

Detaljer

TMA4240 Statistikk H2010 Kapittel 5: Diskrete sannsynlighetsfordelinger : Uniform, binomisk, hypergeometrisk fordeling

TMA4240 Statistikk H2010 Kapittel 5: Diskrete sannsynlighetsfordelinger : Uniform, binomisk, hypergeometrisk fordeling TMA4240 Statistikk H2010 Kapittel 5: Diskrete sannsynlighetsfordelinger 5.1-5.4: Uniform, binomisk, hypergeometrisk fordeling Mette Langaas 2 Arbeidshverdag etter endt studium Studere et fenomen (f.eks.

Detaljer

SYSTEM- TABELLER. og premietabeller

SYSTEM- TABELLER. og premietabeller SYSTEM- TABELLER og premietabeller Systemspill er en enkel måte å spille mange forskjellige rekker på. Her vil du finne premietabeller og premieoversikt på antall rekker ved systemspill på alle våre spill.

Detaljer

Legg merke til at summen av sannsynlighetene for den gunstige hendelsen og sannsynligheten for en ikke gunstig hendelse, er lik 1.

Legg merke til at summen av sannsynlighetene for den gunstige hendelsen og sannsynligheten for en ikke gunstig hendelse, er lik 1. Sannsynlighet Barn spiller spill, vedder og omgir seg med sannsynligheter på andre måter helt fra de er ganske små. Vi spiller Lotto og andre spill, og håper vi har flaks og vinner. Men hvor stor er sannsynligheten

Detaljer

Tilfeldige variabler. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Tilfeldige variabler. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Forventning, varians og standardavvik Tilnærming av binomiske sannsynligheter Konfidensintervall Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo

Detaljer

TMA4240 Statistikk 2014

TMA4240 Statistikk 2014 TMA0 Statistikk 0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer, blokk I Løsningsskisse Oppgave Hendelsene A og B er ikke disjunkte, det vil si at de kan ha

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2013

TMA4240 Statistikk Høst 2013 TMA0 Statistikk Høst 0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer, blokk I Løsningsskisse Oppgave Et venn-diagram for (A [ B) 0 = A 0 \ B 0 er vist i figur.

Detaljer

6. kurskveld Ila, 7. juni - 06 Statistikk og sannsynlighet

6. kurskveld Ila, 7. juni - 06 Statistikk og sannsynlighet . kurskveld Ila, 7. juni - 0 Statistikk og sannsynlighet Sannsynlighet og kombinatorikk Sannsynlighet er noe vi omgir oss med nesten daglig. Vi spiller Lotto og andre spill, og håper vi har flaks og vinner.

Detaljer

KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET 4 MER ØVING

KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET 4 MER ØVING Oppgave 1 En dag lurer du på hva du skal ha på deg. Du ser i skapet og ser at det ligger 3 bukser, en lys og en mørk olabukse og en grå bukse. Du leter etter en genser og finner fire forskjellige gensere.

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning 1 Sannsynlighet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne formulere, eksperimentere med og drøfte enkle uniforme og ikkje-uniforme sannsynsmodellar berekne sannsyn ved hjelp av systematiske

Detaljer

JULETENTAMEN 2016, FASIT.

JULETENTAMEN 2016, FASIT. JULETENTAMEN 2016, FASIT. DELPRØVE 1. OPPGAVE 1 709 + 2598 = 3307 540-71 = 469 c: 2,9. 3,4 116 870 9,86 d: 30,6 : 0,6 = 306 : 6 = 51 30 6 6 OPPGAVE 2 440 kr 4 = 110 kr c: 7 4 7 2 = 7 4+2 =7 6 (Godtar også:

Detaljer

Matematisk julekalender for trinn, 2012

Matematisk julekalender for trinn, 2012 Matematisk julekalender for 1.-4. trinn, 2012 Årets julekalender for 1. 4. trinn består av ni oppgaver. Alle oppgavene er laget i tre utgaver; lett, middels og vanskelig (merket med hhv. L, M og V). Alle

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 Kp. 2 Sannsynlighetsregning i (sannsynlighetsteori) t i) 2.5 Betinget sannsynlighet 1 Betinget sannsynlighet (kp. 2.5) - innledning Eks.: Et terningkast;

Detaljer

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX desember eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX desember eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 08. desember 2004 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL Uten hjelpemidler Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 5000000000 0,0005 Oppgave ( poeng) Løs likningen 6 Oppgave 3 ( poeng) Løs likningen lg( 3) 0 Oppgave 4 ( poeng) Løs ulikheten

Detaljer

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken <

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Benjamin (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2008 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for fjerde gang i Norge.

Detaljer

Matematikk 2, 4MX25-10

Matematikk 2, 4MX25-10 Skriftlig eksamen i Matematikk 2, 4MX25-10 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 31. mai 2013. Sensur faller innen tirsdag 25. juni 2013. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter

Detaljer

Eksamen AA6516 Matematikk 2MX Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AA6516 Matematikk 2MX Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.12.2008 AA6516 Matematikk 2MX Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer Se

Detaljer

Basisoppgaver til 1P kap. 4 Sannsynlighet

Basisoppgaver til 1P kap. 4 Sannsynlighet Basisoppgaver til P kap. 4 Sannsynlighet 4. Sannsynlighet og relativ frekvens 4.2 Sannsynlighetsmodeller 4.3 Uniforme sannsynlighetsmodeller 4.4 Addisjonssetningen 4.5 Produktsetningen for uavhengige hendelser

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Læreplan. Forsøk og simuleringer. Sannsynlighet 3.3 Sum av sannsynligheter 5.4 Multiplikasjonsprinsippet 9.5 Uavhengige hendinger 0. Avhengige hendinger 5 Symboler, formler og eksempler

Detaljer

Magisk Matematikk 9. - 10. trinn, Vg1 75 minutter

Magisk Matematikk 9. - 10. trinn, Vg1 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Magisk Matematikk 9. - 10. trinn, Vg1 75 minutter Magisk Matematikk er et skoleprogram som tar utgangspunkt i «magiske» talltriks i plenum som dere kan jobbe videre

Detaljer

A. i) Sett opp en frekvenstabell over de fire mulige kombinasjonene av kjønn og røykestatus. Dvs. fyll inn. Ikke - røyker Sum Jente Gutt Sum 25

A. i) Sett opp en frekvenstabell over de fire mulige kombinasjonene av kjønn og røykestatus. Dvs. fyll inn. Ikke - røyker Sum Jente Gutt Sum 25 1 ECON21: ESAEN 215v SENSORVEILEDNING. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i > Grensen til bestått bør ligge på ca

Detaljer

Systemtabeller. og premietabeller

Systemtabeller. og premietabeller Systemtabeller og premietabeller Systemspill er en enkel måte å spille mange forskjellige rekker på. Her vil du finne premietabeller og premieoversikt på antall rekker ved systemspill på alle våre spill.

Detaljer

Betinget sannsynlighet. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet!

Betinget sannsynlighet. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! MAT000V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Betinget sannsynlighet og uavhengige hendelser Produktsetningen Total sannsynlighet og Bayes' setning Betinget sannsynlighet Vil repeterer først et eksempel

Detaljer