RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD"

Transkript

1 RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

2 FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder, og konkret de humanitære utfordringene: ensomhet, diskriminering og sosial eksklusjon. I dette heftet finner du forslag til aktiviteter dere kan gjennomføre for å lære med om temaet, for å lære andre mer om temaet og for hvordan dere kan drive godt påvirkningsarbeid. Heftet er delt inn i to deler: 1) Diskriminering og sosial eksklusjon 2) Ensomhet INNHOLD DISKRIMINERING OG SOSIAL EKSKLUSJON 3 BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEVISSTGJØR DEG SELV 4 PRIKKEN 6 MENINGSSTREK 7 EURO-RAIL 8 DISKRIMINERING OG SOSIAL EKSKLUDERING 10 PAY IT FORWARD! 11 ENSOMHET 12 LAG EN ÅPEN MØTEPLASS 13 GÅ PÅ SKOLEBESØK 16 SKRIV LESERINNLEGG 17 ARRANGER ET LOKALT HUMANITÆRT FORUM 17 2

3 DISKRIMINERING OG SOSIAL EKSKLUSJON I hele verden er sosial eksklusjon av ungdom en stor utfordring. Utestengelse fra arbeidsliv, utdanning og politisk deltakelse ser vi ofte har direkte konsekvenser som økt vold, kriminalitet og fortsatt fattigdom. Særlig i byer og urbane strøk slår slik utestengelse kraftig ut og fører til økte forskjeller. Også i Norge ser man at ungdom ikke inkluderes i politiske prosesser og ikke tas på alvor. Både i Norge og i verden ser vi ungdom behandles forskjellig fra andre ungdom, eller opplever krenkende adferd fra andre, på grunn av blant annet kjønn, alder, etnisk opprinnelse, funksjonshemming eller seksuell legning. Ungdom skal ha like muligheter og plikter uavhengig av hvem de er eller hvordan de ser ut. Diskriminering begrenser enkeltmenneskets mulighet til å utnytte sine ressurser og evner på en best mulig måte for seg selv og andre, noe som er en belastning både for enkeltpersonen og samfunnet. Det er viktig å huske på at det alltid vil være ulike årsaker til at ungdom faller utenfor i samfunnet. Samtidig viser undersøkelser at ungdom som kommer fra familier med lav inntekt, ungdom som har droppet ut av skole eller utdanning, og ungdom med innvandrerbakgrunn løper en større risiko for å oppleve ensomhet og sosial eksklusjon (SSB 2008). KLOKE ORD: Når skal vi egentlig lære at vi alle er avhengig av hverandre, at vi alle er del av et fellesskap? Sosial rettferdighet er uoppnåelig hvis ikke nestekjærlighet uansett rase, hudfarge eller tro får fylle verden; hvis ikke våre liv og våre handlinger avspeiler brorskap, hvis ikke de store folkemassene oppdager at de har ansvaret for hverandres sosiale velferd. Helen Keller ( ) Røde Kors Ungdom har disse målene: - Et samfunn uten diskriminering og sosial eksklusjon av og blant ungdom - Ungdom har en reell deltakelse i samfunnet - En helhetlig forståelse for de humanitære utfordringene som rammer ungdom 3

4 BLI BEDRE KJENT MED TEMAET KLOKE ORD: Den farligste av alle fordommer er å tro at vi ikke har noen - Veikko Koskenniemi Alle har fordommer, og det er ikke alltid negativt. Men mange fordommer kan føre til diskriminering og i verste fall brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor viktig å fokusere på fordommer, nettopp for å hindre brudd på menneskerettighetene. Fordommer skyldes ofte mangel på kunnskap og forståelse for det som er annerledes, enten det er snakk om hudfarge, klesstil, religion, kjønn, seksualitet eller kanskje alder. Det er derfor viktig å være bevisst på sine egne fordommer, for på denne måten kan man gjøre noe med dem og hindre å såre andre. Gjennom metodene som er beskrevet nedenfor kan du utfordre dine egne og andres fordommer. BEVISSTGJØR DEG SELV KREVER EN DEL UTSTYR Dere trenger: Penner, Post-it lapper og flipoverark eller noe annet å skrive på. Tid: Ca 1 time Mål med oppgaven: Å bli bevisst på deg selv og dine egne fordommer. Oppgave: Gruppen skal tenke gjennom og diskutere temaet fordommer. Refleksjonsspørsmål: Hvilke fordommer har du? Hvorfor har du disse fordommene? Har du egentlig en god grunn til å ha denne fordommen? 4

5 Alle deltagerne får utdelt en post-it lapp og en penn hver. På lappen skal de skrive ned tre-fire fordommer som de har. For eksempel alle blondiner er dumme eller alle homofile har knekk i håndleddet. Når alle har skrevet ned sine fordommer stiller lederen de to neste refleksjonsspørsmålene. Gi alle deltagerne 5-10 minutter til å tenke godt igjennom svarene sine. Del deltagerne inn i grupper på 3 personer. En og en person i gruppa skal presentere sine fordommer og deretter sine tanker om temaet. De to andre skal være intervjuere som spør spørsmål om det som blir sagt. Poenget er å stille spørre spørsmål som utdyper det personen har sagt. Som for eksempel hvorfor tenker du det? eller hva tenker du selv om denne fordommen? Det er ikke lov å stille kritiske spørsmål som skjønner du ikke at den fordommen er feil eller du må jo være helt dum for å ha den fordommen. Dette er veldig viktig! Intervjuernes oppgave er å lytte til personen som forteller om sine fordommer og gi personen en mulighet til selv å reflektere over sine egne fordommer. Etter at én har fortalt og de to andre har intervjuet så bytter man oppgaver. Til sist kan man gjøre det slik at alle gruppene forteller litt om det som kom fram under diskusjonen til alle. Da kan man gjerne sette stolene i en ring. 5

6 PRIKKEN NB! KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING Hvis noen av deltakerne har vært med på denne øvelsen tidligere, bør de oppfordres til ikke å delta, samt ikke å avsløre hensikten med leken. Kilde: Norges Fredslag Tid: 20 minutter Mål: at deltakerne skal få innsikt i hvordan vi stilltiende kommuniserer vår identitet med grupper vi føler tilhørighet med, mens vi samtidig forkaster de gruppene som er annerledes enn oss selv. Utstyr: runde klistremerker i ulike farger Beskrivelse: 1. Be alle deltakerne om å lukke øynene. Si til deltakerne at de ikke får lov til å snakke sammen fra det tidspunktet de lukker øynene til du sier de kan snakke igjen. Fortell at du vil gå rundt i rommet og sette et klistremerke på pannen til hver av deltakerne. 2. Velg 1-3 deltakere som får en farge på klistremerket som er ulik alle de andre sin. I tillegg må minst 2-5 personer få et klistremerke i samme farge. NB! Det kan være lurt å gi gruppene forskjellig størrelse. 3. Be deltakerne om å åpne øynene og be de danne grupper uten å snakke sammen. Dette er den eneste instruksjonen de får. (De får lov til å hjelpe hverandre, men de får ikke lov til å snakke sammen. Når alle har funnet sin gruppe, er det bare de uten gruppe(de utvalgte med en egen farge på klistremerket) som står igjen). 4. Så fort de som er igjen forstår at de ikke tilhører en gruppe slutter leken og deltakerne kan igjen få lov til å snakke sammen. Den som leder leken spør så hvordan det var å stå igjen uten å finne en gruppe som de følte de tilhørte. Gjør et poeng ut av at det ikke var noe som hadde blitt sagt om at de faktisk ikke fikk lov til å bli med i en av de andre gruppene. Spør også om noen hadde vurdert å invitere de som var annerledes inn sin gruppe, eller å gå ut av sin egen gruppe og danne en gruppe med de som var igjen alene. 6

7 MENINGSSTREK Kilde: LNU s startpakke for åpne og inkluderende organisasjoner Dere trenger: ingenting Tid: minutter, avhengig av hvor mange påstander de blir presentert for. Mål med oppgaven: Å bli bevisst på egne meninger, og forstå andres meninger Fremgangsmåte: Den som leder aktiviteten presenterer en påstand for deltakerne. De får velge svar i form av å stille seg på en linje der den ene enden er enig, og den andre enden er uenig. Deltakerne vurderer påstanden og stiller seg et sted på linjen ut i fra hva som passer best for deres mening. La deltagerne forklare hvorfor de har valgt som de har gjort etter hver påstand. Det er lov til å skifte plass underveis. Du som holder denne øvelsen kan gjerne lede diskusjonen rundt hvorfor noen har de ulike meningene. Ha som huskeregel at ingen skal bli uthengt for å være ærlig om sine fordommer. Eksempler på påstander: Jeg har ingen fordommer De som er født i Oslo har færre fordommer mot innvandrere, enn de som er født på bygda Utlendinger går alltid i gjenger Jeg kjenner ingen som blir diskriminert Innvandrerungdom er mer kriminelle enn etnisk norske ungdommer. Jeg kunne datet en person i rullestol Alle som bruker narkotika kommer fra hjem med dårlig økonomi Blondiner er gjennomsnittlig dummere enn brunetter Nordmenn er bare opptatt av materielle goder Jenter som går med hijab er undertrykte Nordlendinger drikker mer enn de som bor i Sør-Norge Etniske nordmenn er flinkere til å engasjere seg i organisasjoner, enn ikke-etniske nordmenn. Menn er mer voldelige enn kvinner KLOKE ORD: Ingen har rett til å klandre eller fordømme en annen, fordi ingen kan virkelig kjenne et annet menneske - Thomas Browne 7

8 EURO-RAIL KREVER EN DEL UTSTYR Kilde: Norges Fredslag Tid: min Antall deltakere: 6+ Mål: Gjøre deltakerne oppmerksomme på sine fordommer, og reflektere over om det er mulig å leve uten fordom mer. Er det mulig å skape en diskrimineringsfri verden? Utstyr: En kopi av listen nedenfor til hver av deltagerne. Beskrivelse: Du skal på en ukes reise med tog fra Lisboa til Moskva. Du har kjøpt billett til en sovekupe for 4 personer. Hvem av de følgende passasjerene ville du foretrekke å dele kupe med? Hva er ditt førstevalg og hvorfor? Hva er ditt sistevalg og hvorfor? Ranger de tre øverste og de tre nederste. 1) En fet tysk finansmann med kone 2) En serbisk soldat fra Bosnia 3) En rik italiensk surfer 4) En afrikansk kvinne som selger klær 5) En svensk skinhead 6) En kurdisk flyktning uten visum 7) En russisk prostituert 8) En blind kvinne fra Island 9) En kunstner fra Amsterdam med AIDS 10) En alkoholisert britisk forballsupporter 11) En gatemusikant fra Latin-Amerika 12) En norsk kristen misjonær 13) En buddhistisk nonne 14) En svensk student i miniskjørt 15) En dansk fredsaktivist 16) En tysk feminist 17) En somalisk kvinne med sitt lille barn 8

9 Debriefing og evaluering Det er viktig å debriefe øvelsen og få til en diskusjon rundt hvorfor vi velger som vi gjør. For å gjennomføre debriefen er disse spørsmålene gode å stille for å få til en konstruktiv diskusjon: TIPS TIL LEDER/ TILRETTELEGGER: Listen kan varieres både med hensyn til lengde og innhold. 1. Hvilke kriterier velger vi våre følgesvenner ut fra? 2. Hvor riktige er våre fordommer? Stemmer våre fordommer alltid med virkeligheten? 3. Har vi gode grunner for våre fordommer? 4. Hva er våre fordommer vanligvis basert på? 5. Er det en bestemt type gruppe du ville unngå hvis du kunne? 6. Er det en bestemt type gruppe du alltid føler deg åpen og positiv til? 7. Har alle kulturer fordommer? 8. Er noen kulturer mer fordomsfulle enn andre? 9. Er det mulig å leve våre liv uten fordommer? 10. Leder fordommer alltid til diskriminering? 11. Har du noen gang selv opplevd å bli diskriminert? 12. Har du selv noen gang oppført deg diskriminerende mot andre? 9

10 DISKRIMINERING OG SOSIAL EKSKLUDERING TIPS TIL LEDER/ TILRETTELEGGER: Som en innledning kan du fortelle om reelle hendelser som angår deltagerne. Gå gjerne rundt og hjelp deltagerne når de skal dele sine selvopplevde hendelser. Vær oppmerksom på at denne øvelsen kan framprovosere sterke følelser. Kilde: Norges Fredslag Dere trenger: Store ark og noe å skrive med. Tavle eller flippover. Tid: 60 min Antall deltakere: 6+ Mål: Å bli mer bevisst hva diskriminering og sosial ekskludering. Å bli mer bevisst diskriminering og sosial ekskludering i ditt eget liv. Økt forståelse og empati for de som opplever dette. Beskrivelse: Del inn i små grupper, og diskuter følgende spørsmål/tema: 1. Hva er diskriminering? Hva er sosial ekskludering? Be gruppene skrive ned på store ark det de kommer frem til (ca 10 min). 2. Ekskluderende eller diskriminerende hendelser i din hverdag som du selv har opplevd. Del en av opplevelsene med de andre i gruppen. Hva karakteriserer en ekskluderende eller diskriminerende hendelse? (20 min) 3. Lag et kort rollespill over en diskriminerende hendelse. Debriefing og evaluering: Start debriefingen ved at gruppene spiller rollespillet for hverandre. Diskuter så i plenum følgende spørsmål: 1. Hva er diskriminering? 2. Hva er sosial ekskludering? 3. Hvilke typer sosial ekskludering og diskriminering finnes? 4. Hva er årsaken til sosial ekskludering og diskriminering? 6. Hvilke grupper av mennesker blir mest utsatt for sosial ekskludering /diskriminering i Norge, og hvorfor? 7. Hvor utbredt er dette hvor du bor? 8. Hvem sitt ansvar er det å stoppe diskriminerende utspill? 9. Hvordan kan dette gjøres? 10. Hva skjedde i rollespillet? Hvordan oppstod situasjonen? Hva følte personen(e) som ble utsatt for diskriminering? Hvem kunne ha hindret/endret situasjonen? Variasjon: Be deltagerne om å skrive ned en eller flere hendelser på et stykke papir. Legg lappene i en hatt. Send rundt hatten og inviter hver deltager til å ta en lapp. Alle leser så etter tur opp sine lapper. Be deltakerne å gjette hvilke følelser de som er involvert her. 10

11 PAY IT FORWARD! Kilde: Norges Fredslag Tid: 30min. Antall deltagere: 6+ Mål: Bevisstgjøring av vår mulighet til å bidra til et mer inkluderende samfunn Beskrivelse: Denne øvelsen er tatt fra en amerikansk film. En klasse får en ny samfunnsfaglærer. Han stiller klassen til veggs med følgende hjemmelekse: Finn på noe som kan forandre verden og sett det ut i praksis. En av elevene løser oppgaven på følgende måte: Hva om alle hjelper tre mennesker slik at de blir i stand til å gjøre ting de ikke ville klart uten den hjelpen? Så kan de hver yte sin hjelp til tre andre og så videre. Du skal med andre ord gjøre tre mennesker en tjeneste uten å forvente noe tilbake. Dette eksperimentet kan gjøres ved at deltagerne bes om å skrive ned tre ting de kan gjøre for andre uten å få noe tilbake. Denne aktiviteten kan gjøres i forskjellige sammenhenger. Den kan foreksempel være en god idemyldringsoppgave for å få ideer til hvordan Røde Kors Ungdom gruppen ønsker å inkludere noen som opplever ensomhet, diskriminering eller sosial eksklusjon. Den kan også brukes for å bevisstgjøre deltakere/skoleklasser om hvordan de kan gjøre hverdagen bedre for (hver)andre. Ideene kan skrives på post-it lapper som henges opp på en tavle hvor man kan lese alle eksemplene. Deltagerne kan også settes i smågrupper og samtale om sine bidrag. Bidragene kan også utføres i praksis. Enten ved at hver deltaker velger ut en av sine egne forslag de skal utføre, eller ved at gruppen bli enige om et forslag. 11

12 ENSOMHET KLOKE ORD: Ensomhet er ikke å alltid være alene, men å ikke ha noen å savne Ensomhetsproblematikken er av FAFO (2009) definert som en av de 10 viktigste humanitære utfordringene i Norge i dag. Ensomhet er å oppleve et savn av ønsket kontakt med andre, og kan være et viktig tegn på manglende trivsel i livet. Ofte forbindes ensomhet med eldre mennesker og man glemmer at det er mange unge mennesker som også føler seg ensomme. Det er mulig å være alene uten å være ensom. Motsatt er det mulig å ha 500 venner på Facebook og stor omgangskrets, og samtidig ikke å ha noen nære og fortrolige venner å ringe til når det gjelder. Eldre sier gjerne at ensomheten deres skyldes ytre forhold, ved at de er blitt alene, familien bor langt borte eller at helsen skranter. Unge er mer fokuserte på å skulle være populære og tar ofte selv på seg skylden for at de er ensomme. Det rammer selvfølelsen sterkere. Ensomhet blant unge er dessverre et økende problem. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (2008) viser at hver fjerde person i Norge har vært plaget av ensomhet. Visste du at vi det er flest ensomme i Norge i alderen år og i aldergruppen 80 år og oppover? Røde Kors Ungdom mener at dette er en utfordring som må tas på alvor gjennom forebyggende arbeid og en større åpenhet for å motvirke stigmatisering. RØDE KORS UNGDOM HAR DISSE MÅLENE: - Et samfunn uten ensomhet blant unge - Ungdom har arenaer for likeverdig deltakelse 12

13 LAG EN ÅPEN MØTEPLASS En møteplass er en likeverdig arena hvor unge kan møtes og finne på aktiviteter sammen. Å skape gode møteplasser lokalt kan være viktig for å forhindre ensomhet blant unge. Dette er en morsom måte å bli kjent med masse forskjellige folk på, og det gir et fritidstilbud med mening. Med litt planlegging, kreves det ikke så mye jobb heller. HVORDAN GÅ FREM? Inviter først til en åpen kveld hvor dere kan ha en idémyldring. Finn ut av hvem som har lyst til å være med. Har dere nok frivillige, eller trenger dere å rekruttere flere for å opprettholde regelmessig aktivitet? Diskuter hvor ofte skal dere møtes og hvor dere skal møtes. KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KOSTER PENGER $ HVEM ER MØTEPLASSEN FOR? I en oppstartsfase er det viktig å ta stilling til hvem dere ønsker å ha som målgruppe for den åpne møteplassen. - Ønsker dere å jobbe for å få med all ungdom i nærmiljøet? - Eller vil dere forsøke å fokusere på ungdom som er i faresonen for å oppleve ensomhet og sosial ekskludering. Dette kan for eksempel være ungdom med; minoritetsbakgrunn, lav familieøkonomi, de som har droppet ut av skole eller utdanning, de med funksjonshemminger eller dårlig helse. Hvis dere for eksempel er et Røde Kors-studentlag kan det være at de frivillige her kan ta på seg en annen målgruppe, enn hvis de frivillige er i ungdomsskolealder. Hvilken målgruppe dere velger for møteplassen, bør avhenge av behovet lokalt og hvilke frivillige dere har tilgjengelig. Bruk Røde Kors-vurderingen som dere finner hefte 9 Organisasjonshåndboka som utgangspunkt for å finne ut av disse spørsmålene. Uansett hvilken målgruppe dere velger for møteplassen, er det viktig at de som er med er åpne og inkluderende. Det er få følelser som er så vonde å kjenne på som følelsen av å stå utenfor og se inn på de andre. 13

14 TIPS: Hvis dere ønsker å fokusere på å få med deltakere fra minoritetsbefolkningen, kan dere vurdere muligheten for å danne egne jente- og guttegrupper. Tenke på hvilken alderssammensetning dere ønsker på møteplassen. Skal møteplassen være åpen for - alle ungdommer i lokalmiljøet? - eller ønsker dere primært å henvende dere til ungdom mellom for eksempel år? - eller kanskje de mellom år? Det vil være stor forskjell på hva en gutt på 13 år og en jente på 25 år interesserer seg for. I ung til ung-aktivitet er det lurt at frivillige og deltakere er omtrentlig på samme alder. VELG EN ELLER FLERE LEDERE Selv om en åpen møteplass i Røde Kors Ungdom er et lavterskeltilbud, må noen også være leder. En eller flere kan velges til å være leder og da representere gruppen innad i Røde Kors Ungdom og lokalforeningen. Lederne kan med hjelp av lokalforeningen søke Frifond eller lokalforeningen om økonomisk støtte tilaktiviteter. En deltaker som i starten ikke hadde selvtillit til å bli med som ansvarlig leder for gruppen, kan kanskje utfordres til dette på sikt? TIPS: sett oppen aktivitetsplan! Da vet alle hva som skal skje når, og hvor og når de skal møte opp. HVA KAN DERE FINNE PÅ NÅR DERE MØTES? Det finnes utallige aktiviteter innen sport, film/musikk/dans, kultur og matlaging som kan være aktuelt å ha på aktivitetsplanen. Kanskje dere vil - ha en bowlingkveld? - lage mat sammen? - bygge pepperkakehus? - kanopadling? - ha filmkveld? - gå på skøyter? - ha Iransk aften? - forberede 8. mai med å lage bannere? - karneval? Invitere andre deler av Røde Kros til å ha et opplegg Et tips kan være å la frivillige fra andre Røde Kors Ungdom-aktiviteter som Regler i krig eller Aktivt valg holde en presentasjon for dere. Kanskje kan noen fra Hjelpekorpset lære dere førstehjelp, eller Besøkstjenesten kan vise dere en håndarbeidsaktivitet? 14

15 REKRUTTERING For å rekruttere deltakere og frivillige, kan det være lurt å distribuere informasjon om møteplassen til skoler, helsestasjoner og kommunen. Det er viktig å tenke strategisk på hvordan dere kan rekruttere deltakere og frivillige., og det kan være lurt å henvende seg til de unge som trenger å utvide nettverket sitt. Men det å oppleve ensomhet og sosial ekskludering kan virke stigmatiserende for mange unge. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan dere rekrutterer. En brosjyre hvor det står: Vil du utvide nettverket ditt og møte andre ungdommer?, vil nok i større grad appellere mer til de som virkelig trenger å knytte nye vennskap, enn en brosjyre hvor det står: Er du ung og ensom- kom til oss!. Uansett hvilken profil dere velger, er det viktig at gruppen i seg selv er åpen og inkluderende ovenfor nye deltakere og frivillige. Husk på at ensomhet som oftest ikke kan ses på utsiden. Selv de som har mange venner kan føle seg ensomme til tider, mens de som tilsynelatende alltid går alene kan ha nettverk dere ikke kjenner til. Når Kragerø Røde Kors Ungdom bestemte seg for å starte en ny møteplass for unge i kommunen, sendte de ut en pressemelding og inviterte til en åpen kveld på Røde Kors-huset med gratis taco, musikk, dans og morsomme leker. Pressemeldingen resulterte i flere oppslag i media, og 18 stykker dukket opp første kvelden. Mange av disse hadde aldri vært med i Røde Kors Ungdom før! Gruppen planlegger å møtes annenhver onsdag fremover, og legger opp til aktiviteter som for eksempel; spillkvelder, svømming, balldag, bedriftsbesøk og turer. FÅ VITE MER? For flere tips om hvordan dere kan gå frem for å starte en åpen møteplass eller aktivitetstips, se heftet Migrasjon i Røde Kors Ungdom- en kokebok eller Inspirasjonshefte for aktivitet på asylmottak. 15

16 GÅ PÅ SKOLEBESØK! KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING TAR EN DEL TID Å GJENNOMFØRE KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT Kors på halsen tilhører Røde Kors, og er et sted alle under 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Kors på halsen er en landsdekkende tjeneste og uavhengig om du bor i Alta eller Lindesnes, så er det gratis å ringe inn til telefonen. Livet føles ofte litt lettere når man har noen å snakke med, og da er det synd at undersøkelser viser at ikke alle barn og unge kjenner til Kors på halsen. Heldigvis kan dere som Røde Kors Ungdom gjøre noe med dette! Hva med å gå på skolebesøk for å fortelle om Kors på halsen? Røde Kors Ungdom har i samarbeid med Kors på halsen laget en egen skolepresentasjon som forteller om Kors på halsen og ensomhet blant barn og unge. Det å vite at det ikke er uvanlig å kjenne på følelsen av ensomhet en gang i blant, kan gjøre det litt mindre stigmatiserende for de det gjelder. Gå inn på hjemmesidene til Røde Kors Ungdom eller på Korsveien for å finne forslag til powerpoint-presentasjon som dere kan bruke under skolepresentasjoner. Hvis dere ikke har mulighet til å gå på skolebesøk kan dere allikevel bidra til å gjøre tjenesten mer kjent. Hva med å henge opp plakater om Kors på halsen på skolen eller på ungdomsklubben? Eller stå på stand under et arrangement for barn og unge i deres distrikt? Plakater og standmateriell kan bestilles på 16

17 SKRIV LESERINNLEGG For mange er det tabubelagt å være ung og ensom. Hva med å skrive et leserinnlegg som kan føre til å ta vekk noe av dette stigmaet? Da kan dere vise til aktiviteter som Røde Kors Ungdom gjør lokalt, og hvor viktig frivillige organisasjoner er for nettverksbygging. KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT HENRY SIER: Husk å sende inn en kopi av innlegget til Røde Kors Ungdom sentralt hvis leserinnlegget kommer på trykk! ARRANGER ET LOKALT HUMANITÆRT FORUM KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING Samarbeid med Røde Kors Omsorg i din lokalforening og gå sammen om å arrangere et humanitært forum med temaene ensomhet og sosial ekskludering. Invitere aktuelle foredragsholdere til å diskutere temaer som: ensomhet blant unge, diskriminering og sosial eksklusjon av unge i dagens samfunn. Inviter for eksempel politikere som kan si noe om hva de ønsker å gjøre for å hindre at flere barn og unge faller utenfor samfunnet. TIPS! Røde Kors Skolen har et eget 3-timers temakurs i mangfold som skal gi tips om hvordan vi kan bedre det etniske mangfoldet i organisasjon. Dere kan enten ta initiativ til at dette kurset skal arrangeres lokalt eller bli med på et som skal arrangeres i nærheten. TAR EN DEL TID Å GJENNOMFØRE KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT KREVER EN DEL UTSTYR 17

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold Men søte, gamle deg, dette kommer du til å Ressurshefte NÅR for DU forstå lokallag BLIR i Press UNG Innhold 1. Introduksjon 2. Bakgrunn 3. Argumenter 4. Ungdomsmøte 5. Aksjonér mot lokalpolitikere 6. Andre

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer