5: Sjøgrens syndrom. Hvilke pasienter skal fastlegen behandle?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5: Sjøgrens syndrom. Hvilke pasienter skal fastlegen behandle?"

Transkript

1 5: Sjøgrens syndrom Hvilke pasienter skal fastlegen behandle?

2 : Sjøgrens syndrom. Siccabesvær : Sjøgrens syndrom? Henvisningspraksis / DD-refleksjoner Diagnostikk i 2 linje./presentasjon av Prosedyre utarbeidet av Fagnettverket revmatiske sykdommer i midt Norge. Arbeidsdeling/kontrollrutiner. Standardbrev.

3

4 Diagnostikk av revmatiske sykdommer vanskeligere enn andre sykdommer? Lang utviklingsfase fra første symptom til endelig diagnose Sjelden klare og veldefinerte diagnostiske tester som på enkel måte gir diagnosen Sette sammen sykehistorien (anamnestiske funn) funn/tegn ved undersøkelse (kliniske funn) blodprøvesvar (biokjemiske funn) røntgen funn for å beskrive sykdommene (mønstergjenkjenning)

5 Sicca besvær: Mistanke om Sjøgren Syndrom når: Vedvarende Tørre øyne Vedvarende Tørr munn Artralgi/Artritt Uttalt tretthet / kognitiv dysfunksjon Hovne Spyttkjertler Positiv ANA, NB pos SSA/SSB OG!, når pasienten ikke har: Medikamentbivirkning, Strålingsskader, Hepatitt C, AIDS, Sarcoidose, Lymfom, Graft versus host disease. mm. Minst 4 av ovennevnte før hensiktsmessig med henvisning

6

7

8

9 Sjøgrens syndrom Definisjon: Kronisk inflammatorisk revmatologisk bindevevssykdom (betennelsestilstand) hvor kroppens utskillende, eksokrine kjertler (f.eks spytt- og tårekjertler) rammes med betennelse og ødeleggelse som medfører tørre slimhinner

10 Inflammatoriske bindevevssykdommer Sjögrens syndrom SLE Sclerodermi Myosit Vasculitis MCTD

11 Ulike former for Sjøgrens syndrom 1) Primært Sjøgrens syndrom 2) Sekundært Sjøgrens syndrom ved annen revmatologisk sykdom: revmatoid artritt, RA psoriasisleddgikt ankyloserende spondylitt bindevevssykdommer (SLE, SS, MCTD) Merk: Ikke like strenge diagnostiske krav ved sekundær form

12 3. PLAGER OG SYMPTOMER 1. ØYNE Vedvarende, plagsomme tørre øyne hver dag i over > 3 mnd Bruk av tårevæsker mer enn > 3 ganger daglig Tilbakevendende følelse av sand i øynene. Komplikasjoner tørre øyne 1. Nedsatt tåreproduksjon gir tørre øyne og økt fare for hornhinneskade. 2. MUNN 1.ØYNE 2. MUNN 3. NESE 4. ØRE 5. SVELG 6. MAGE-TARM-SYSTEMET 7. HUD 8. RAYNAUDS FENOMEN 9. HOVNE LYMFEKNUTER 10. SKJEDEN 11. ATRALGI OG MUSKELSMERTER 12. KRONISK TRETTHET 13. DEPRESJONER Munntørrhet hver dag i over > 3 mnd Tilbakevendende eller kronisk hovne spyttkjertler Behov for å drikke for å klare å svelge tørr mat Komplikasjoner tørr munn 1. Nedsatt spyttsekresjon med sopptendens, munnsår og redusert tannstatus. 2. Tilbakevendende eller kronisk hovne lymfekjertler hos ca halvparten av de med Sjøgrens kan spyttkjertlene periodevis hovne opp. 3. NESE Tørr nese med sårdannelse og redusert luktesans.

13 4. ØRE Øretrompeten blir tett som gir nedsatt hørsel med dottfølelse mer utsatt for ørebetennelser 5. SVELG Tørrhet i svelg fører til hes stemme. Redusert produksjon av tarmsafter og spytt gjør at det blir vanskeligere å svelge tørr mat, og pasienten for en følelse av at maten stopper opp. Mer utsatt for kronisk magekatarr 6. MAGE-TARM-SYSTEMET Ofte plaget med diare eller forstoppelse mange ulike teorier på årsaken, men den mest brukte er at det skyldes redusert eksokrin produksjon fra bukspyttkjertelen. 7. HUD Blir lettere solbrent spesielt de som er SSA positive Reagerer oftere med utslett mot penicillin og sulfapreparater. Redusert svettesekresjon gir tørr hud, spesielt på leggene. Petekkier kan forekomme, særlig på bena

14 8. RAYNAUDS FENOMEN Hvit - i blodkarene i hånda trekker seg sammen slik at hendene blir hvite Blå - deretter blir de blå Rød til slutt blir hendene røde Ofte plaget med likfingre. Kulde + stress kan gi kritthvite fingre med ledsagende rødblå forandringer. Rammer oftest fingre, men også tær, nesetipp og øretipp. 9. HOVNE LYMFEKNUTER I perioder kan det oppstå hovne lymfeknuter i aksille og lysker. Dersom ikke hevelsene ikke går tilbake skal det taes biopsi. Spør alltid om B-symptomer: Feber: Feber vil si temperatur > 38 grader i en uke der en utelukker annen årsak. Nattesvette: Nattesvette vil si at sengetøyet blir vått og/eller at man våkner opp med svette om natten. Vekttap: Vekttap vil si en vektreduksjon på mer enn > 10% på de siste 6 mnd. Mål C3 og C4 10. SKJEDEN Tørre slimhinner.

15 11. ATRALGI OG MUSKELSMERTER Leddsmerter hos 85% Plages med leddplager og føler seg trette og uopplagt i lengre perioder typisk leddsmerter om morgenen Betennelser i ledd og seneskjeder er oftest flyktige og lette Vannligst er tretthet i hender og fingre. Omtrent 1/5 har samtidig fibromyalgi. 12. KRONISK TRETTHET FATIGUE! Kronisk tretthet er typisk i dårlige perioder. Trettheten er da uttalt og dominerende. Typisk er at Sjøgrens pasienter er kronisk trøtte og at det ikke hjelper med søvn. Obs: Må alltid utelukke hypothyreose hos disse! 13. DEPRESJONER Plages ofte med depresjoner grunnet redusert funkjsonsevne og livskvalitet.

16 4. AFFEKSJON AV INDRE ORGANER HOS 20% 1. LANGVARIG FEBER Langvarig feber over > 38 grader kan forekomme i dårlige perioder. Husk: Palper alltid lymfeknuter + spør etter B-symptomer + mål C3 og C4 2. THYRODITT 1. LANGVARIG FEBER 2. THYROIDITT 3. NON-HODGINS LYMFOM 4. LUNGE 5. HJERTE 6. PRIMÆR-BILLIÆR-CIRROSE = PBC 7. NYRESVIKT 8. NEVROPATI Sjøgrens pasienter er mer utsatt for thyroiditt. Kontroller alltid TSH, fritt T4 OG anti-tpo. 3. NON-HODGINS LYMFOM Palper alltid etter hovne lymfeknuter, og spør alltid etter B-symptomer. En liten del økt risiko for å utvikle Non-Hodgins lymfomer. Den 5% som er mer utsatt er Sjøgren pasienten med lave nivåer av C3 + C4, kronisk parotis hevelse, petekkier i huden og som har affeksjon av lunger. Feber: Feber vil si temperatur > 38 grader i en uke der en utelukker annen årsak. Nattesvette: Nattesvette vil si at sengetøyet blir vått og/eller at man våkner opp med svette om natten. Vekttap: Vekttap vil si en vektreduksjon på mer enn > 10% på de siste 6 mnd.

17 4. LUNGE LIP Pleuritt Fibrose l LIP: Lymfoid Interstitiell Pneumoni gir tørrhoste og økende dyspne. Skal ta CT thorax. 5 års mortalitet er 35-50%. Pleuritt: Mer utsatt for dette lokalisert smerte i thorax med pleural gnidningslyd rtg thorax smertestillende. Lungefibrose: Mer utsatt for lungefibrose. Spirometri vil vise restriktivt mønster med FEV1 (høy) FVC (lav) FEV1% (høy) 5. HJERTE Perikarditt: Mer utsatt for perikarditt smerter i brystet som forverres i liggende stilling og ved respirasjonsbevegelser, og forverres ved å sitte fremoverbøyd EKG viser generalisert ST-elevasjon Pulmonal hypertensjon: Kan også utvikle pulmonal hypertensjon med ledsagende høyre hjertesvikt som gir økt fare for både arrytmier og perikarditt rtg htorax og Ekko-Cor

18 6. PRIMÆR BILLIÆR CIRROSE PBC skyldes en inflammasjon med destruksjon av små intrahepatiske galleganger. Atralgi og atritt sees hyppig ved denne tilstanden. Blodprøver viser høy polyklonal IgM og positiv mitokondrieantistoff. 7. NYRESVIKT Kan i alvorlige tilfeller føre til betennelse i nyrene med proteinuri og hematuri. Noen pasienten kan også utvikle renal tubulær acidose med store elektolyttforstyrrelser Økt risiko for nyrestein grunnet forstyrrelse i saltbalansen lav kalium 8. NEVROPATI Ødeleggelse av perifere nerver gir nevropati. Nevropatien kan gi nummenhetsfølelse eller overømfintlighet for berøring. Henviser til nevrografi og EMG.

19 Primær Sjøgrens syndrom: Diagnostikk & Kontrollrutiner/ Arbeidsdeling 1 og 2 linje. Mild Sjøgren Xerooftalmia Kerato Konjunktivitis Sicca Xerostomia Tørrhetsplager i slimhinner/ Hud/ GI ANA : neg/ pos, lav titer Patologisk standard spyttflow Artralgi/Fibromyalgi Fatigue Kognitiv dysfunksjon Artritt Raynaud fenomen Patologisk leppebiopsi EKSTRA GLANDULÆRE MANIFESTASJONER??? Alvorlig Sjøgren Hovne spyttkjertler Hovne Lymfeknuter Hudutslett som vaskulitt Langvarig feber/ Nattsvette/Vekttap Lungeaffeksjon Hjerteaffeksjon Nyreaffeksjon Thyreoditt PBC Nevropati ANA+++ med Pos SSA & SSB, lav C3. Lav C4, Kryoglobulinemi, Pat. Serum elektroforese, Pat. Immunoglobuliner

20 Diagnostikk etter Prosedyre. Amerikanske/Europeiske retningslinjer KRAV TIL DIAGNOSE : 6 ulike punkter, 4 positive og krav om enten patologisk ANA/SSA&SSB, eller patologisk leppebiopsi. 1. Vedvarende Xerooftalmia 2. Kerato Konjunktivitis Sicca ( KKS/ Øyelege ) 3. Vedvarende xerostomia 4. Patologisk Standard Spyttflow; <1,5ml/15 min 5. Patologisk ANA / SSA&SSB 6. Patologisk spyttkjertelbiopsi med fokusscore>1, og eller germinalsenterdannelse. Beskrivelse av kronisk innflamasjon med fibrose tillegges liten/ingen diag. verdi. (Innskjerpede krav fra pat. ) NB: Presisering: -Ved minimum 3 objektive kriterier kan diag. settes uten biopsi. -Når ANA er negativ, bør/skal en ha både KKS og patologisk Spyttflow før biopsi anbefales.

21 Oppfølging og kontroll etter prosedyre Primærhelsetjenesten Revmatolog / Revmat.avd Mild Sjøgren LAV SYKDOMSAKTIVITET Siccaplager Artralgi/myalgi/fibromyalgi Fatigue Ingen eller stabile organmanifestasjoner Ingen eller stabile immunologiske avvik Lymfomrisiko? Ved debut eller forverring av ekstraglandulære manifestasjoner forventes beskrivelse ved rehenvisning! Alvorlig Sjøgren HØY SYKDOMSAKTIVITET Fokus på DD misstanke mot andre bindevevs sykdommer, SLE etc. Etablert eller misstanke om organmanifestasjoner: Nyre/Lunge/Hjerte, etc Hyperimmunoglobulinemi, Kimsenterdannelse i biopsi Nyoppstått sykdom Pasienter som bruker spesifikke legemidler.

22 Behandling. & Diagnoseendring & Sec.opin. Behandling. Symptomatisk. Plaquenil Salagen Biologisk? Diagnoseendring. Kun spes. i revmatologi og etter drøfting med kollega Varsomt / skal event. tilbys annen behandling Sec. Opinion. Rettighet til annen revmatologisk avd. om diag. fjernes

23 Oppfølging/Kontroll hos Fastlege: Etter etablert diagnose hos spes.helsetjenesten får pasienten standard brev med kort beskrivelse av hvorfor kontroll hos fastlege og at de selv er ansvarlige for å bestille kontroll. Hos Fastlege : se info brev. Vurdere sykdomsaktivitet, herunder oppstått eller progresjon i ekstraglandulære manifestasjoner med eventuelt behov for rehenvisning til spesialisthelsetjenesten. Vurdere eventuell utvikling av lymfoproliferativ sykdom. ( nyere undersøkelser fastslår at risiko er betydelig mindre enn man trodde før!! ):

24

25 Hos Fastlege: se info brev Anamnese: B-Symptom: ( feber, nattsvette, vekttap ) Symptom på : perifer polynevropati, hudvaskulitt, forstørrede spyttkjertler eller lymfeknuter, tørrhoste eller dyspnoe, etc. Klinisk undersøkelse: Palpere lymfeknuter, spyttkjertler, abdomen Lab: SR, CRP, LD, ALAT, Kreatinin, h-status med diff, eventuelt elektroforese med immunkvantitering

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Takk for oppmerksomheten Jan Chr. Krog Overlege/Spesialist i Revmatologi

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Kjønnssykdommer og hiv

Kjønnssykdommer og hiv Kjønnssykdommer og hiv KJØNNSSYKDOM- MER OG HIV Kjønnssykdommer, eller seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som de også kalles, smitter via kjønnsorgan, munn og endetarm. Enkelte sykdommer, som hiv og

Detaljer

Forekomst. Medisinsk beskrivelse. Hva er OI? Arv. Symptomer og funn ved OI

Forekomst. Medisinsk beskrivelse. Hva er OI? Arv. Symptomer og funn ved OI Medisinsk beskrivelse Hva er OI? OI (medfødt benskjørhet) er en arvelig bindevevssykdom som først og fremst påvirker skjelettet. Hovedkjennetegnet ved OI er skjøre ben som lett brekker, og både kvaliteten

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS Psoriasis en kronisk hudsykdom... 4 Lokalbehandling av psoriasis... 7 Systemisk behandling av psoriasis... 19 Hjelp til selvhjelp... 26 Kosthold og psoriasis...

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Fag- og kompetanseheving for helsepersonell i kommunal pleie- og omsorgstjeneste 1 Innhold Innledning... 3 Munnhulen

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer