Bekjempelse av rød hønsemidd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bekjempelse av rød hønsemidd"

Transkript

1 Bekjempelse av rød hønsemidd Middens livssyklus 1. nymfe 2. nymfe Larve Voksen midd Egg Rød hønsemidd, eller blodmidd, ser ut til å være et voksende problem for fjørfenæringa ikke bare i Norge, men også i resten av Europa. Denne brosjyren gir anbefalinger om forebygging og bekjempelse av blodmidd i eggproduksjonen ut fra den kunnskap vi har i dag. HVA ER RØD HØNSEMIDD? Rød hønsemidd (Dermanyssus gallinae)er et blodsugende edderkoppdyr som er utbredt over store deler av verden. Midden er synlig med det blotte øyet, og er lettest å få øye på når den har sugd blod. Da er den dyprød og ca. 1 mm lang. Midd som ikke inneholder blod er derimot hvitgrå og ca. 0,7 mm lang. Det er voksne midd og såkalte nymfer som suger blod fra både ville (bl.a. spurv, svale, due) og tamme fugler. Parasitten oppholder seg fortrinnsvis på fuglen når den suger blod. Ellers skjuler den seg i fuglenes redemateriale, i sprekker og skjul i vegger, tak og innredning i fjørfehus. Blodsugingen foregår i mørket, dvs. om natten eller på plasser i fjørfehuset der det er mørkt, for eksempel i redekasser. Midden trives godt ved temperaturer rundt 20 o C og ved en luftfuktighet på rundt 70%. Under slike forhold tar det kun en uke fra et middegg legges til det utvikles et kjønnsmodent individ. En voksen hunn kan legge 7-9 egg på ett måltid blod. Midden kan overføre virus- og bakteriesykdommer til hønene, bl.a. salmonella. Den kan overleve i mer enn et halvt år uten tilgang på blod!

2 HVORDAN KOMMER MIDDEN INN I HØNEHUSET? Midden kan komme inn i hønehuset på flere måter. De viktigste er: Med unghøner Med resirkulert eggemballasje som ikke er tilfredsstillende behandlet Med villfugl som bygger rede i eller i nærheten av bygningen HVORDAN OPPDAGE MIDD? Symptomene vil variere avhengig av hvor alvorlig middangrepet er. Dersom man ikke har hatt midd tidligere, er det første man oppdager vanligvis: Middfeller av bølgepapp I golvanlegg kan undersiden av gjødselrister og baksiden av Feller festet på innredningen 8 cm verpekasser være aktuelle steder. Fellene står oppe i to-tre døgn og tas ned etter at lyset har vært på i 5-6 timer. Deretter åpner man fellene og studerer innholdet. 15 cm 10 cm blodflekker på skallet Når det oppdages blodflekker er det mye midd, og tiltak bør iverksettes. Midden angriper også folk og dette kan medføre allergiske reaksjoner med kløe og utslett. Ved sterke middangrep vil man kunne se at midden sitter i klaser på innredningen. Hønene kan bli urolige, få blek kam, nedgang i eggproduksjon og i verste fall dø av blodmangel. Det er viktig at midd oppdages så tidlig som mulig. Aktuelle steder å lete kan være: I skjøter på bur og innredning Ved burfundamenter Underside av plastlister på eggrennene Oppå vinkeljern i øverste buretasje Under gjødselreflektoren bak fôrtroa Ved vaglefester I redekasser I sprekker i tak og vegger Ta gjerne et hvitt A-4 ark med på leterunden. Ved å grave litt i sprekker og hull og dunke med knyttneven i tak og vegger er det mulig å samle støv på det hvite arket. Studer støvet under godt lys og se etter midd som beveger seg. Man kan også lage enkle feller av bølgepapp som monteres i huset på steder der hønene ikke kommer til. I buranlegg er det enkelt å feste fellene til innredningen. I golvanlegg kan undersiden av gjødselrister og baksiden av verpekasser være aktuelle steder. Fellene står oppe i to-tre døgn og tas ned etter at lyset har vært på i 5-6 timer. Deretter åpner man fellene og studerer innholdet. Midden overlever uten problemer i hønehuset mellom to innsett, og den har et enormt formeringspotensiale. Derfor er grundig rengjøring og bekjempelse av midd mellom innsett helt avgjørende! HVA KAN VI GJØRE FOR Å BLI KVITT MIDDEN? Tiltak mot blodmidd kan deles inn i tre bolker: 1. Forebyggende tiltak 2. Bekjempelse mellom innsettene 3. Bekjempelse under innsett

3 FOREBYGGENDE TILTAK Hensikten med forebyggende tiltak er å hindre at blodmidd kommer inn i besetningen og etablerer seg der. Disse tiltakene må delvis iverksettes av produsenten selv, men man er helt avhengig av at eggpakkerier og livkyllingleverandører også prioriterer forebyggende arbeid. Viktige tiltak hos produsenten Være bevisst på hvordan midd kommer inn i hønehuset Hindre at villfugl bygger rede på eller i nærheten av hønehuset Ha netting i vinduer og ventilasjonsåpninger for at ikke fugler og gnagere skal komme inn Ha en vegetasjonsfri sone rundt huset Være nøye med renhold og holde det ryddig Ved nybygg eller restaurering: Plastdetaljer bør tåle minst 70 o C Alle overflater skal være glatte og lette å rengjøre. Unngå sprekker! Varsle eggpakkeriet og oppaler straks midd oppdages! I tillegg til de tiltak som er nevnt hos produsenten må livkyllingleverandøren Være oppmerksom på at blodmidd kan overføres med klær, utstyr og redskap! Praktisere «alt inn, alt ut» i hvert hus Grundig rengjøring og desinfeksjon mellom innsettene Sikre rutiner for å hindre overføring av smitte mellom hus Være nøye med bruk av ren/uren sone Det bør være et mål å ikke ha verpehøner i nærheten av kyllinger Være nøye med håndtering av transportkasser Grundig rengjøring og desinfeksjon etter bruk Oppbevaring på rent sted beskyttet mot fugl og gnagere Gode rutiner for rengjøring og desinfisering av bil Vise forsiktighet ved levering av kylling til «urene» hønehus Skifte klær og fottøy Tilstrebe å legge leveranser til slike hus på slutten av ruta Kontrollere status med middfeller siste uke før levering Være ærlig og informere kundene ved påvisning eller mistanke om midd i livkyllingoppalet eller annen fjørfeproduksjon på gården. Straks iverksette tiltak for å bli kvitt midden! Unngå smitte fra ville fugler Vær nøye med ren/uren sone Behandling av eggbrett i varmekammer Viktige tiltak hos eggpakkeriet For å hindre spredning av midd med resirkulert emballasje må man sørge for å: Behandle eggemballasje med varme eller mikrobølger eventuelt kulde Behandlingen må kvalitetssikres,- registrering av temperatur/tid og dokumentere virkning Emballasjen må etter behandlingen oppbevares i ren sone eller pakkes inn Alternativ til behandling av brukt emballasje er ny emballasje hver gang Innarbeide rene/urene soner. Skille av- og pålessing Pålegge produsentene å varsle når midd oppdages Innarbeide sikkerhetsrutiner for henting hos produsenter som har midd i huset

4 BEKJEMPELSE AV MIDD MELLOM INNSETTENE Her kan det brukes to metoder: Kjemisk bekjempelse og varmebehandling. Dersom en velger kjemisk bekjempelse bør det foretas to behandlinger: En rett etter at dyra er levert og en rett før nye dyr settes inn. Blodmidden blir mindre aktiv når dyra er ute av huset og temperaturen synker. Temperaturen bør derfor holdes rundt 20 o C til første behandling er gjennomført. Behandling rett etter levering Støv og skitt gir midden beskyttelse. All bekjempelse av blodmidd starter med grundig mekanisk rengjøring - grovrengjøring og støvsuging. For å forkorte perioden med oppvarmet hus kan man blåse ned støv og/eller støvsuge før dyra leveres. Grundig mekanisk rengjøring og etterfølgende behandling bør skje umiddelbart etter slakting. Metoder og midler som anbefales ved denne behandlingen er: Varmebehandling Ved å varme opp hus og utstyr til 55 o C og holde temperaturen der noen timer, vil midden og de eggene som er i rommet dø. Dette kan gjennomføres av produsenten selv. Se Råd om varmebehandling bakerst i brosjyren. Vask og etterbehandling Grundig vask og desinfeksjon skal foretas etter at første middbehandling er fullført. Skal vask og etterbehandling være virksomt, må innredningen demonteres i størst mulig grad. Neopredisan er et desinfeksjonsmiddel som produsenten hevder har effekt mot middegg. Se Råd om rengjøring av hønehus for bekjemping av middbak i brosjyren. Steaming av anlegget med 140 grader varm damp etter vasking har vist seg å være effektivt mot midd. Tøm vannsystemet før behandlingen og pass på at plastdeler ikke blir skadet. Behandling rett før nytt innsett Ferdig desinfisert og tørt dyrerom behandles rett før nytt kull settes inn. Midler som anbefales er: Silisiumpulver (kiselgur, silisiumdioksid). Se Råd om bruk av silisiumpulverbak i brosjyren. Hydratkalk (CaOH 2 ) kan brukes i frittgående og økologiske anlegg. Kalken legges på flater og sprekker der man kan komme til (ikke i strø). Olje/fett (f. eks. matolje) kan legges som «sperre belter» på burben og andre forbindelser til buranlegget som kabler og broer fra tak. Parafinoljer (diesel, motorolje) inneholder giftstoffer og må ikke brukes i fôrtroer eller andre steder hønene har tilgang. Faren er at giftstoffer som dioksiner kan overføres til egg og kjøtt. Kjemisk bekjempelse Det er viktig å ta hensyn til både miljø, utvikling av resistens og mattrygghet når man bruker slike midler. Klekketiden for blodmiddegg er 2-3 dager. Temperaturen i dyrerommet bør holdes på over 20 o C i inntil tre dager etter at kjemikaliet er påført. Behandlingen må derfor være virksom i minst tre dager. I dag er det dessverre få kjemiske midler tilgjengelig med dokumentert effekt mot rød hønsemidd. Fagsenteret for fjørfe arbeider kontinuerlig med å finne en løsning på dette. Varemottakere og bekjempelsesfirma vil være informert om hva som til en hver tid anbefales og bør derfor kontaktes når kjemisk bekjempelse skal gjennomføres. Nymfe og voksen midd. Bildet er tatt under lupe. Foto: Bjørn Gjerde, NVH

5 Rød hønsemidd innkapslet i silisiumpulver. Foto: Bjørn Gjerde, NVH BEKJEMPELSE UNDER INNSETTET Når produsenten oppdager midd er det viktig å informere livkyllingoppaler og varemottaker slik at de kan iverksette forebyggende tiltak og gi råd om bekjempelse. Bekjempelse av midd under innsettet krever mange hensyn. Metoden skal være effektiv, enkel å gjennomføre og må ikke medføre skade på mennesker, miljø og dyr. Ved behandling av dyra må kun godkjent legemiddel nyttes. I dag finnes dessverre få slike midler som kan brukes ved bekjempelse av midd. Det er forbudt å benytte plantevernmidler. Disse kan gi reststoffer i egg og dermed gi utrygg og skadelig mat. Effekten er også tvilsom på grunn av stor fare for utvikling av resistens. Se Utvikling av resistens. Mekanisk rengjøring og hyppig utgjødsling Grundig mekanisk rengjøring kan brukes som eneste metode for å holde middplagen på et akseptabelt nivå. Det er imidlertid tidkrevende og betinger grundig støvsuging minst én gang per uke, rundt 5 timer etter at lyset er slått på. Da har midden trolig vandret fra hønene til sine skjulesteder. Det er viktig å støvsuge godt nettopp på disse stedene. Ved å gjødsle ut to ganger pr. uke kan man redusere eventuell klekking av middegg på gjødselbåndet. Silisiumpulver Dette har vist seg å være et effektivt middel til å holde midden i sjakk under innsett i buranlegg. I anlegg for frittgående høner vil det trolig være effektivt å legge pulveret ut under mattene i redene og eventuelt andre tørre steder der hønene ikke «feier det bort». Se Råd om bruk av silisiumpulver. Bruk av legemidler Legemidlene Neguvon Vet. og Ragadan Vet. ble forbudt brukt etter fordi det ble innført et nytt regelverk angående legemidler til bruk på matproduserende dyr i EU/EØS området. I følge dette regelverket er det kun lov å benytte legemidler som inneholder bestemte pyretroider til bekjempelse av midd under innsettet. Legemiddelet Deosan Deosect TM er det eneste registrerte legemiddelet til fjørfe og fås på resept fra veterinær. Utenlandske rapporter angir imidlertid at det virksomme stoffet (cypermetrin) har begrenset effekt på rød hønsemidd. Dette stemmer overens med de erfaringene vi hittil har gjort i Norge. Utvikling av resistens Resistensutvikling (motstandsdyktighet) er et problem ved bruk av kjemiske midler mot parasitter og skadedyr. Pyretroider kan brukes i bekjempelse av både midd og fluer. I naturen har planter utviklet liknende stoffer for å beskytte seg mot parasitter. Pyretroider lammer nervesystemet til parasitten. Det utvikles dessverre lett resistens mot disse stoffene. Resistens bygges opp dersom midd kommer i kontakt med middelet uten å bli drept. Det er mulig å undersøke om rød hønsemidd har utviklet resistens mot slike midler.

6 Råd om varmebehandling Handling Kommentar 1. Vask hus og utstyr godt med vann Se Råd om rengjøring av hønehus for bekjemping av midd. 2. Drikkevannsystemet gjennomspyles og desinfiseres Bruk et middel som både dreper bakterier og fjerner algevekst. 3. Koble fra vannsystemet Flottørkasser kobles fra nippelrørene. 4. Ventilasjonsanlegget tettes, eventuelt isoleres Bruk plast for tetting av luftuttak og -inntak. NB! Plasttape vil kunne smelte inne i huset. 5. Sett inn flere termometre som blir lette å kontrollere mens oppvarmingen pågår Termometre plasseres både oppunder himlingen og nede ved golvet der man antar at det er kaldest. NB! Mange termometre går ikke høyt nok! 6. Sett inn rikelig med luftblandere eller ekstra vifter som blander lufta Viktig at den varme lufta oppunder himlingen blåses ned. Kan bruke vifter som blåser vannrett og lager sirkulasjon. 7. Start oppvarmingen Sørg for et lite overtrykk i rommet Effektbehovet vil variere avhengig av husets romvolum, isolasjon og utetemperatur. Skaff egen erfaring! Et rom på 500 m 2 (1500 m 3 ) vil ved ca 0 o C ute minimum trenge varmeaggregater på 200 kw/h ( kcal/h). Man får leid for eksempel oljefyrte eller gassfyrte varmekanoner på 100 kw/h som kan plasseres utenfor huset og blåse varm luft inn gjennom store rør. Pass på så varmen ikke gjør skade der den blåses inn! Bruk eventuelt blandevifte der. 8. Varm opp til 55 o C alle steder i rommet Regn med at det kan ta timer. Plast gjødselbelter og drikkenippel-rør skal tåle 60 o C uten problem.

7 Råd om rengjøring av hønehus for bekjemping av midd Handling Kommentar 1. Fjerning av fôrrester 2. Demontering av innredning og utstyr 3. Beskyttelse av elektriske komponenter mot vann 4. Grovrengjøring 5. Heng opp fôrkjede 6. Bløtlegging 7. Unngå kondens i lysarmatur 8. Vasking av husdyrrom 9. Vasking av birom og utstyr La dyra spise mest mulig tomt før levering Tøm fôringsanlegg, skrue, fôrvekter, silo Fei og skrap ned fastsittende fôrrester Skruer og fôrbaner kan renses ved å kjøre sagflis eller helt korn gjennom (eventuelt fuktet med konsentrert desinfeksjonsvæske). Demonter og fjern mest mulig av innredningen Eggbelter som kan krympe etter vasking kan eventuelt slakkes eller demonteres. Demonter eller pakk inn elektriske installasjoner. Bruk mye vann og lavt trykk for å fjerne grove partikler Kjør fôrkjede viktig med avløp i fôrtroene Kjør gjødselbeltene (rundbelter) halvveis rundt slik at begge sider kommer opp. Spyl mellomrommet under beltene. Fôrkjede demonteres/løftes opp fra troa (henges i kroker på burene). Hus og utstyr bløtes med vann, eventuelt tilsatt såpe (bør stå bløtt 2-3 timer). Hold huset tett under pauser så det ikke tørker o p p. La lampene i huset være tent hele døgnet under vaskeperioden. Vask med høytrykkspyler, helst varmt vann, eventuelt med såpetilsetning. Bruk flat dyse på slette flater, samledyse eller turbodyse med kort håndtak på det meste av burene. Varier strålerør/håndtak etter behov. Vask systematisk og grundig Spyl langs flatene slik at strålen virker som en skrape Ventilasjonspiper skal vaskes både innenfra og utenfra Vask ovenfra og nedover på innredning og på loddrette flater For hver ny burrekke: fyll først spillrenna med vann for oppbløting For hvert nytt bur som vaskes: vask først spillrenna «i arbeidsretningen» (der er det oftest mest skitt) Avslutt med en skylling av tak, innredning, vegger og golv med lavt trykk. Husk også å rengjøre birom som pakkerom og egglager, siloer, plattinger utenfor huset, sko, støvler, bøtter, eggtraller og annen redskap Vann må ikke brukes i fôrsilo hvis man ikke er helt sikker på å få den tørr igjen. Tørr rengjøring med nedfeiing av fôrstøv kan anbefales. (fortsettelse neste side)

8 Handling Kommentar 10. Rengjøring av utstyr som ikke tåler vann (eggpakkemaskin og diverse elektrisk utstyr) 11. Kontroll av rengjøring 12. Vedlikehold 13. Desinfeksjon 14. Desinfeksjonmiddelet må ha virketid 15. Behandling av utearealer Blås/støvsug og tørk deretter med en klut fuktet i desinfeksjonsvæske. Det skal ikke være synlig skitt på noen overflater. Skitt nøytraliserer desinfeksjonsmidler! Sprekker i golv repareres med asfaltmasse el.l. Mindre sprekker i golv, vegger og tak kan utbedres med elastisk fugemasse, Sikaflex el.l. Huset desinfiseres mens det enda er over 70% relativ luftfuktighet (fuktig på golvet) Bruk evt. Neopredisan mot middegg Bruk beskyttelsesutstyr! Etter desinfeksjon skal huset stå stengt i 1-2 døgn før det foretas grundig utlufting og uttørking. Det gjøres ved å la ventilasjonsanlegget gå, ikke ved å åpne dører og porter. Fjern fuglereder! Utearealene kan desinfiseres med brent kalk eller kaustisk soda. Dette har imidlertid liten betydning for bekjempelse av midd. Råd om bruk av silisiumpulver Silisium er et av de mest utbredte grunnstoffer i naturen. Det forekommer i små mengder i alt levende, også i mat. Silisiumdioksid (SiO 2 ) eller silisiumpulver er godkjent som tilsetningsstoff i mat- og fôrvarer i Norge, og passerer mage-tarmkanalen uten å suges opp. Pulveret er svært finstøvet og består av en naturlig forbindelse fra kiselalger. Det kleber seg til middens overflate og skader denne slik at midden tørker ut. (Se bilde midt i brosjyren). Middelet kan benyttes både under innsettet etter at midd er påvist, og forebyggende et par dager før hønene settes inn. I buranlegg påføres pulveret bur, vegger og golv med trykkluftpistol. Middelet bør ligge i tre uker før det fjernes med støvsuger og behandlingen gjentas. I golvanlegg kan pulveret legges ut under mattene i redekassene og andre steder der hønene ikke «feier det bort» og man vet at midd oppholder seg. Det er avgjørende at det er tørt og at det er best mulig re n g j o rt for å få god effekt av behandlingen. Anbefalt dosering i buranlegg er g pr. m 2 golvareal og i golvanlegg ca. 10 g pr. m 2 golvareal. NB! Det er viktig å bruke støvmaske både under utlegging av pulveret og i den perioden som pulveret ligger i huset! Brosjyren er utarbeidet av F a g s e n t e ret for fjørf e S a n d a k e rveien 104 B, Oslo Postboks 4377 Nydalen, 0402 Oslo Telefon Telefax epost: e. o rg www. f j o rf e. o rg i samarbeid med Prior, Fjørfebransjens landsforening og Norsk fjørfelag. 1. utgave 2001

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 9- Fjørfe Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten er lovpålagte krav eller

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 9 - Fjørfe Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 9.1 GENERELT Ja Nei Ikke 9.1.1 Egg: Sikres det at egg

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 12, oktober 2016 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 9- Fjørfe Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten er lovpålagte krav eller

Detaljer

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST Innledning Folkehelseinstituttet i samarbeid med NHO Reiseliv og utvalgte hoteller har gjennomført et prosjekt med mål om å utvikle gode rutiner som skal forebygge og begrense

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Renhold, hygiene og kvalitet

Renhold, hygiene og kvalitet Som forbrukere blir vi i vår del av verden mer og mer bevisste på hva vi spiser og drikker og hva maten inneholder. Samtidig er det viktig for oss å vite at maten vi spiser er trygg. Trygg mat vil si at

Detaljer

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk Personlig hygiene Forebyggelse * Rengjøring: Manoclean, Inciprop ACID, Topmaxx 421 * Desinfeksjon: Manosan,Ultra White, Incimaxx DES, Incidin 03 * Vaskemaskin * Støvelvasker/Fotbad * Rengjøringsutstyr

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV HELTRE BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV HELTRE BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV HELTRE BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20 Daglig renhold Atramex Starcleaner Citro Sport / Atramex 625 Orangeclean Flekkfjerning Atramex 625 Orangeclean Spesifikke urenheter og overflateendringer, som fargeforandringer; skader; tyggegummi etc.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bekjempelse av veggedyr

Bekjempelse av veggedyr Bekjempelse av veggedyr Espen Roligheten Stein Norstein Anticimex AS Veggedyr tar lengre tid nå Før var det nok med en sprøyting mot veggedyr Nå bør man alltid gjøre minst to behandlinger som deretter

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Sluttrapport. Sanering av rød hønsemidd - et forprosjekt. Anne-Gerd Gjevre Seksjon for patologi

Sluttrapport. Sanering av rød hønsemidd - et forprosjekt. Anne-Gerd Gjevre Seksjon for patologi Sluttrapport Sanering av rød hønsemidd - et forprosjekt Anne-Gerd Gjevre Seksjon for patologi Illustrasjon fra brosjyren Bekjempelse av rød hønsemidd, 1. utgave 2001 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Montering og vedlikehold

Montering og vedlikehold Montering og vedlikehold av heltre benkeplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Skabb. Reidar Mehl Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll 27. november 2005

Skabb. Reidar Mehl Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll 27. november 2005 Skabb Reidar Mehl Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll 27. november 2005 Hva er skabb? Skabb skyldes en middart Sarcoptes scabiei som lever på og i huden Middens biologi - vertsspesifisitet

Detaljer

Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk.

Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk. Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk. HAN DELSTRYK K ERI ET A / S - BE RGBN ". l. Kvalitetsforbedring. Fra tid til annen hører man klager over kvaliteten av den klippfisk som er tilvirket av bankfisk.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 12, oktober 2016 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 9- Fjørfe Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmåla i denne sjekklista er lovpålagte krav eller

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

HYGIENEINSTRUKS. Personlig hygiene: Områder: Instruks: Vaskemiddel: Hender - Gjennomfør vask før inntak av mat.

HYGIENEINSTRUKS. Personlig hygiene: Områder: Instruks: Vaskemiddel: Hender - Gjennomfør vask før inntak av mat. HYGIENEINSTRUKS Hensikt: Sørge for at anlegget holder et høyt hygienisk nivå for å unngå smittepress. En ren og ryddig arbeidsplass bidrar også til et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Ansvar: Driftsleder

Detaljer

Kakerlakker uønskede blindpassasjerer

Kakerlakker uønskede blindpassasjerer Kakerlakker uønskede blindpassasjerer Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2012 Kakerlakker bare blindpassasjerer? En frittlevende art i Norge: Markkakerlakken

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler. Avdeling for skadedyrkontroll 22 04 22 00 skadedyr@fhi.no

Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler. Avdeling for skadedyrkontroll 22 04 22 00 skadedyr@fhi.no Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler Maur Larver som små arbeidere, dronninger og hanner som voksne Maur i Norge svermer (flygemaur) Reir kan være for seg selv eller henge sammen med andre,

Detaljer

Montering av benkeplater

Montering av benkeplater Montering av benkeplater MONTERING AV BENKEPLATER I LAMINAT OG SSV WILSONART Legg benkeplatene på plass. Der hvor det kreves tilpasninger, gjøres dette først. Skjær ut for benkebeslag og komfyrtopp. Alle

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 9- Fjørfe Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmåla i denne sjekklista er lovpålagte krav eller

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 10 - Bilvaskeanlegg 10 Bilvaskeanlegg... 2 10.1 Innledning... 2 10.2 Automatiske bilvaskemaskiner... 2 10.2.1 Vaskeprosedyre... 2 10.2.2 Risiko for

Detaljer

Forskrift om velferd for småfe

Forskrift om velferd for småfe Forskrift om velferd for småfe 1 Formål Legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos sau og geit og sikre at det tas hensyn til dyrenes naturlige behov. 5 Kompetanse Dyreeier skal ha nødvendig

Detaljer

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Innledning Vellykket helfoliering er avhengig av nøyaktig kunnskap om forholdene rundt og om bilen som skal folieres. Følgende spørsmål bør stilles og besvares:

Detaljer

Smittevernseminar 3. mars 2010

Smittevernseminar 3. mars 2010 Smittevernseminar 3. mars 2010 Arbeid på desinfeksjonsrom Børre Johnsen Kontaktsmitte Vanligste smittemåte i daglig arbeid på sengepost Direkte og indirekte kontaktsmitte Viktig å hindre slik smitte Kan

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

1. DYREVELFERD ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL

1. DYREVELFERD ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL 1. DYREVELFERD ARTIKKEL ARTIKKEL S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL KJØTTETS TILSTAND 2010: Dyrevelferd NYE DRIFTSFORMER FOR VERPEHØNS

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 9 - Fjørfe Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 9.1 GENERELT Ja Nei Ikkje 9.1.1 Egg: Sikrast det at

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

AVLIVING AV FJØRFE ved sjukdom og skade

AVLIVING AV FJØRFE ved sjukdom og skade AVLIVING AV FJØRFE ved sjukdom og skade Innledning Avliving av fjørfe er en lite hyggelig oppgave som mange kvier seg for å utføre. Det er likevel nødvendig å mestre dette for den som har tatt på seg ansvaret

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Licon nedfelt konvektor

Licon nedfelt konvektor Monteringsanvisning Licon nedfelt konvektor 1/6 Monteringsanvisning Generelt Produktene skal ikke plasseres i sterke kjemiske miljøer (som f.eks. klor), eller bli vasket med slike kjemikalier. Produktet

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag BRUKERVEILEDNING TREGULV Til de fleste tregulv på det norske markedet i dag kan vi tilby ulike løsninger og behandlingsmetoder: Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Førstegangs oljebehandling

Detaljer

Åsgårdstrand Studentboliger UTVASKING - SPESIELT FOR DEG

Åsgårdstrand Studentboliger UTVASKING - SPESIELT FOR DEG Din hybel Madonna O 1 har fått bad + gang som nedvaskingsområde. avfettingsmiddel (f.eks. en blanding av grønnsåpe og salmiakk) - spray på, la virke litt, vask med skrubb, spyl av med dusjen og tørk over

Detaljer

Gråspurv. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

Gråspurv. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Gråspurv Avdeling for skadedyrkontroll 2007 1 Spurv Innhold UTBREDELSE... 2 GENERELL BIOLOGI... 2 KJENNETEGN... 2 LIVSSYKLUS... 2 ATFERD... 2 FØDEOPPTAK... 2 GRÅSPURV SOM SKADEDYR... 2 SKADEVERK... 2 SYKDOMSSMITTE...

Detaljer

Verpehøns. Juni Verpehøns

Verpehøns. Juni Verpehøns Verpehøns Juni 2017 Verpehøns Riktig bruk av -sortimentet gir god produksjon og lave fôrkostnader For å få et godt økonomisk resultat i en eggproduksjon er det viktig med stabil og høy produksjon igjennom

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Innhold 1. Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? Hva må til? 2. Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 3. Rengjøring av drikkevannssystemer 4. Viktig å vite

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Kontroll av vask på settefiskanlegg

Kontroll av vask på settefiskanlegg Kontroll av vask på settefiskanlegg 1. Formål: Formålet med prosedyren er å bidra til en god hygiene på settefiskanlegget, og dermed begrense smittepress og kontaminasjon mellom avdelinger og er. 2. Beskrivelser

Detaljer

Infiserte dyr kan bære viruset i lang tid også etter at alle sjukdomstegn er borte. Smitte kan derfor overføres fra friske smittebærere.

Infiserte dyr kan bære viruset i lang tid også etter at alle sjukdomstegn er borte. Smitte kan derfor overføres fra friske smittebærere. http://helse.tine.no Smittsom diaré Coronavirus er en vanlig årsak til smittsom diaré. Smitten rammer kun. Smitte fra til mennesker er ikke påvist. Viruset gir sjukdom hos både voksne og unge dyr. Hos

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

Første steget mot et renere hjem.

Første steget mot et renere hjem. Første steget mot et renere hjem. Et rent hjem og en enklere hverdag er vårt ønske. Støvler med skitt og sko med grus blir det minste problem når du har installert en Smusstopper gulvsluk i ditt hjem.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Tørking av konstruksjoner etter vannskader

Tørking av konstruksjoner etter vannskader 1 Skadetakskonferanse, 10.-11. januar 2012, Gardermoen Tørking av konstruksjoner etter vannskader Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Generelle hensyn TØRKING MÅ STARTE SÅ RASKT

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Fruktfluer - problem og løsning

Fruktfluer - problem og løsning Fruktfluer - problem og løsning Stein Norstein Anticimex AS Første bud ved fluebekjempelse Finn ut hvilken flue det er Finn ut hvor larven lever og hva den lever av Fruktfluer er en stor flueslekt 3800

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Insekter i matvareindustri hvordan bør de egentlig bekjempes?

Insekter i matvareindustri hvordan bør de egentlig bekjempes? Insekter i matvareindustri hvordan bør de egentlig bekjempes? Bekjempelse av lagervareinsekter i tørr næringsmiddelindustri Skadedyrdagene 12 mars 2015 - Biolog Stein Norstein Sikring mot insekter Kontroll

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Vi gratulerer med ny balkong

Vi gratulerer med ny balkong Til beboerne i Linderud borettslag Vi gratulerer med ny balkong Dette er et kvalitetsprodukt som er produsert i Eresfjord i Møre og Romsdal av Metalfox Aluminium AS. Montasjen er utført i samarbeid med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Rengjøring Rengjøring på tradisjonelt vis er oftest tidkrevende, slitsomt og belastende på ryggen. De fleste av oss står krumbøyd

Detaljer

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Reflecting everyday life Lang levetid og enkelt vedlikehold Som alle andre byggekomponenter utsettes Gyptone systemhimlinger for en rekke påvirkninger

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

Trygg mat. Grunnleggende hygiene for serveringssteder

Trygg mat. Grunnleggende hygiene for serveringssteder Trygg mat Grunnleggende hygiene for serveringssteder Hver dag blir folk syke av maten de spiser. Matforgiftninger kan unngås hvis maten håndteres riktig. Her får du noen råd om god hygiene for serveringssteder.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar

Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar Fylkesmannens sauesatsingsprosjekt «Auka produksjon i sauehaldet i Rogaland» 2011 Veterinær Atle Domke Norges veterinærhøyskole Seksjon for småfeforskning

Detaljer

HVORDAN FÅ ET VELFUNGERENDE AVIARSYSTEM FJØRFESKOLEKURS OMSTILLINGSSEMINAR HØST 2017

HVORDAN FÅ ET VELFUNGERENDE AVIARSYSTEM FJØRFESKOLEKURS OMSTILLINGSSEMINAR HØST 2017 HVORDAN FÅ ET VELFUNGERENDE AVIARSYSTEM FJØRFESKOLEKURS OMSTILLINGSSEMINAR HØST 2017 Oppdraget: omstille 84 hus til frittgående 81 har meldt seg på nå Ikke rom for nyetablering 2 Hva sier Forskrift om

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

VIKTIG! Willab Garden Tel

VIKTIG! Willab Garden Tel 7992NO WG 80 Skyvbare partier til vinterhage Faste partier til vinterhage se side 16 Willab Garden 2016-08 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene,

Detaljer

Sporbarhet og merking

Sporbarhet og merking Sporbarhet og merking Sporbarhetssystemet omfatter: Øremerker - at dyrene er merket i henhold til forskriften Dyreholdjournal - at dyreholdjournal er ført i henhold til forskriften Rapportering Sporbarhet

Detaljer

RUTINER FOR Å REDUSERE RISIKO FOR SPREDNING AV FISKESYKDOMMER. Gjelder for transport av fôr med bil og båt samt ferdsel på oppdrettsanlegg.

RUTINER FOR Å REDUSERE RISIKO FOR SPREDNING AV FISKESYKDOMMER. Gjelder for transport av fôr med bil og båt samt ferdsel på oppdrettsanlegg. RUTINER FOR Å REDUSERE RISIKO FOR SPREDNING AV FISKESYKDOMMER Gjelder for transport av fôr med bil og båt samt ferdsel på oppdrettsanlegg. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i BioMar AS, transportører

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 TILBUD/KONTRAKT Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 1.0 Mal 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Bodø

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer