m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni årgang Sykle til jobben 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009"

Transkript

1 info G m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni årgang Sykle til jobben 2009 Årets bedriftsutvikler I Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler Ypsilonkonferansen Årets Bedriftsutvikler II Innovativ oppstartsvirksomhet Elvefestivalen Venter på bilde... Medlemsaften LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv!

2 FORMANNENS HJØRNE Det nye styret er godt i gang med arbeidet. Vi har hatt det første møtet og styreog varamedlemmer er engasjerte representanter for næringslivets mange sider i vår region. Juni er tiden vi gjennomgår og bearbeider våre planer for året og årene som kommer. Vi har en strategisamling med gjennomarbeiding av temaene som ender i vår Mål- og Handlingsplan Gjennom godt arbeid i styret i god dialog med administrasjonen, vil planen være klar i løpet av høsten. DNF er offensiv og vil at våre medlemmer og Drammensregionen skal få den beste utviklingen de neste årene, både gjennom langsiktige mål og mer nært relaterte handlinger. Vi oppnår dette gjennom strategiske fora og i nære relasjoner med politikere, både i vår region og andre. I denne anledning vil vi i den nærmeste tiden møte Buskeruds politikere på Stortinget, Buskerudbenken. Dette er en viktig møteplass, der vi vil utveksle informasjon og meninger om næringslivet. Dette er veldig viktig nå som vi er inne i en ny fase av den økonomiske utviklingen. DNF ser det som en positiv utvidelse av vårt nettverk, at vi kan samarbeide med Svelvik Næringsråd. Også at vi kan stå til tjeneste med sekretæriatfunksjonen for dette. Svelvik hører naturlig til som en del av vår bo-, arbeids- og næringslivsregion. Vi ønsker Svelvik hjertelig velkommen til vårt gode fellesskap. Ypsilon-konferansen er holdt for andre gang i år. DNF ser det som viktig å kunne samle næringslivets topper i regionen en gang i året rundt viktige temaer som opptar oss og som kan gi føringer for videre inspirasjon og utvikling. Papirbredden ga den riktige rammen om dette gode arrangementet. Våren er i ferd med å avsluttes til fordel for sommeren. Nyt den godt, bruk pengene jevnt og trutt og sørg for å investere også. Gjør alle dette, blir sommeren god for alle. God sommer! Geir Ivar Pettersen Formann Innspill til Mål og handlingsplan juni gjennomfører styret i DNF en strategisamling som, i løpet av høsten, skal lede frem til Mål og handlingsplan for Status og erfaringer fra DNFs virksomhet hittil i år legges til grunn for arbeidet. Resultatet av en del spørreundersøkelser DNF og andre har gjennomført det siste året, sammen med årets Mål og handlingsplan, vil også innvirke på styrets arbeid for 2010-planen. I tillegg inviteres dere medlemmer med dette å gi innspill til styret i deres arbeid med Mål og handlingsplan for Innspillene kan gis direkte til formann Geir Ivar Pettersen, andre styremedlemmer eller daglig leder. Kontaktinfo finner du på Buskerudbenken og stortingsvalget I den stortingsvalgperioden vi snart har bak oss har kontakten med våre stortingsrepresentanter vært god. Representantene stiller opp for våre saker. Men fortsatt er mange utfordringer for næringslivet i vår region uløste. En stor utfordring knytter seg til Stortingets behandling og oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP). De store utfordringene ligger i Lier med R23 og Mørkåstunellen, samt veiløsninger knyttet til det samme i området Lierstranda Brakerøya Holmen. Dette knyttet til bl.a. etablering av mest mulig miljøvennlig transportavvikling av godstransporten fra vei, tog og båt. Skal man komme videre med disse tunge prosjektene, er første etappe å få nødvendige penger på plass til å få i gang nødvendig detaljplanlegging. Styrket utdanning i høyskolesystemet er en prioritert oppgave. Gjennom Revidert nasjonalbudsjett har Høyskolen i Buskerud fått 40 nye studieplasser innen helsefag og 20 til ingeniørutdannelse. Dette er gledelig. Men fortsatt ligger tilbudet på studieplasser lavt i vår region, samtidig som søkningen til studieplasser i vår region ligger godt over landsgjennomsnittet. Husleiemidler for og dekke studietilbudet ved Høyskolen i Drammen er ikke på plass. DNF har nylig sammen med Høgskolen, NHO, fylket og Drammen kommune gjort en henvendelse til Buskerudbenken og partienes toppkandidater til stortingsvalget. Disse og andre konkrete saker vil av DNF bli fulgt opp med møter med kandidatene før valget. Vår kompetanse - din sikkerhet! Firma-arrangement personaldager tlf Telefoni IT-Dri Ne verk og sikkerhet Overvåkning Datakabling Arne Madsen /

3 Arrangementer Ypsilonkonferansen 2009 I samarbeid med Sparebanken Øst og BI Drammen arrangerte Drammen Næringslivsforening Ypsilonkonferansen på Drammen Kunnskapspark 19. mai for andre år på rad. I fjor hadde vi sentralbankssjefen som hovedforedragsholder og i år var det professor Torger Reve fra BI som var det, i tillegg til våre egne adm dir Trond Tostrup fra Sparebanken Øst og ansv. red Geir Arne Bore fra Mediehuset Drammens Tidende. Temaet for årets konferanse var: Se gjennom krisen - Drammen mot Første innleder var ansvarlig redaktør Geir Arne Bore i Mediehuset Drammens Tidende. Neste mann ut var adm dir Trond Tostrup i Sparebanken Øst. Hans funksjon var å bygge bro mellom Geir Arne Bore og professor Torger Reves foredrag, som kom til slutt. Tostrup kom litt inn på utviklingen i Drammen de siste år. Det er også skapt et bilde av at det er bankene, gjennom å stoppe sine utlån, som er hovedårsaken til at nærings- og samfunnsutviklingen har bremset kraftig opp. Tostrup mener en generell sviktende etterspørsel har et langt større ansvar for konjunkturnedgangen vi er inne i. Konferansens hovedforedragsholder var altså professor Torger Reve. Reve innehar BIs Wilhelm Wilhelmsen-professorat i strategi og internasjonal konkurranseevne, og han leder BIs senter for maritim forskning. Torger Reve var rektor ved Handelshøyskolen BI fra 1997 til Han er en internasjonalt anerkjent forsker og mye brukt også som rådgiver og styrerepresentant i næringslivet. Reve har som forsker fulgt Drammensregionen gjennom mange år og kjenner derfor vår region godt - og omtaler den ofte som en av sine favorittregioner. Tittelen på Reves foredrag var: Se gjennom krisen. Daglig leder Erik Jølberg fra TESS fikk også en gjesteopptreden som en del av Reves foredrag. Hans-Petter Tonum bandt dagen sammen som konfransier. Foredragsholderne: Fra venstre: Trond Tostrup (Sparebanken Øst), Torger Reve (BI), Erik Jølberg (Tess) og Arne Bore (Mediehuset Drammens Tidende). Årets Vårsymposium hadde en rød tråd i programmet, og tok for seg endringer i dagens marked. Dyktige foredragsholdere sikret godt oppmøte og et engasjert publikum fra morgen til kveld. Stanghelle åpnet symposiet med et interessant foredrag om Rikets tilstand. Lunsjen ble inntatt i koselige omgivelser i Speilsalen på First Hotel. En stor takk til arrangører, sponsorer og ikke minst deltakere, som gjorde dette til en minnerik dag. Datoen for neste års symposium er allerede satt: 21. april Prisutdeling til næringslivet To priser ble delt ut under Vårsymposiet 21. april. Sykle til jobben 2009 Norges største kampanje for fysisk aktivitet i arbeidslivet startet 5. mai. I Drammen ble aksjonen markert ved Ypsilon broen kl 07.00, hvor det ble delt ut informasjon om aksjonen, sammen med bananer, refleksvester, sykkellåser, m.m. Arrangørene bak aksjonen i Drammen er Buskerud Bedriftsidrettskrets, Statens Vegvesen, Nito, First Hotel Ambassadeur og Drammen Næringslivsforening. Les mer om aksjonen på: Fra venstre: Trond Olsen og Øyvind Furseth fra Statens Vegvesen, Mette Thielemann (DNF) og Kari Gjestvang (NITO). Foto: Kjell Wold. Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler. Prisen gikk til HTS Maskinteknikk AS på Åssiden ved Harald Throndsen. Innovativ oppstartsvirksomhet Prisen gikk til Eureka Marine ved Vegar Jordan Thorsteinsen

4 Nytt fra næringsrådene LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Nedre Eiker Næringsråd Frokostmøte 30. april I et godt besøkt frokostmøte holdt Sissel Husøy, Pricewaterhouse-Coopers, (bildet) et godt innlegg om offentlig og privat samarbeid (OPS) i utbyggingsprosjekter. Hun minnet om at OPS skal være en samarbeidsmodell. Noen av suksesskriteriene for OPS er: Man må ha en klar målsetting med prosjektet. Det må etableres politisk forankring Nødvendig med god kunnskap om OPS Prosjektet må ha en hensiktsmessig organisering. Det må være en strukturert innkjøpsprosess. I samme frokostmøte holdt skatteoppkrever i Eiker, Catrine Borge, en svært god informasjon om skatteoppkreveren sine oppgaver, hun gav videre uttrykk for at man ønsker en nær dialog med bedriftene i Nedre Eiker. Omdømmeprosjekt i Nedre Eiker Kommunen har vedtatt å sette i gang et omdømmeprosjekt og næringslivet vil bli invitert til deltagelse. Dette vil skje høsten Et vellykket omdømmeprosjekt er helt avhengig av samarbeid kommune og næringsliv samt at prosjektet har langsiktighet. Mange jubileer i Nedre Eiker i 2010 Nedre Eiker kommune er 125 år 7. juli. Mjøndalen IF er 100 år 22. august og Nedre Eiker kirke er 150 år 21. november. Øvre Eiker Næringsråd Frokostmøte på Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad (RHK) 14. mai Daglig leder Øyvind Mørk ved RHK inviterte til et nyttig frokostmøte der tema var sykemeldinger og hva som kan gjøres for å komme raskere tilbake til jobb. RHK har mange tilbud i denne sammenheng. Raskere tilbake er tiltak som kan forebygge eller forhindre langvarig sykemelding. Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud til de som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet. RHK tilbyr trening under kyndig veiledning til de som ønsker å komme i bedre form. Øyvind Mørk poengterte i sitt innlegg at det er den enkelte selv som har ansvar for eget liv og for egen helse. Legene har et diagonistisk ansvar, og arbeidsgiver har et tilretteleggings-, veilednings- og oppfølgingsansvar. Rullering av kommuneplan Man ser for seg en forenklet rullering av kommuneplanen. I første fase utarbeides en planstrategi. Næringspolitikk og næringsutvikling vil får stor oppmerksomhet i plandokumentet. Næringsrådet vil ha stor oppmerksomhet knyttet til arbeidet med rullering av planen, i den sammenheng vil vi senere invitere næringslivet til medvirkning. DNF engasjert i etablering av næringsråd i Svelvik Gjennom et samarbeid med DNF skal Svelvik Næringsråd etableres. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede den formelde etableringen som skal skje over sommerferien. Arbeidsgruppen består av: Bedriftsrådgiver Knut Markestrand, leder, Dag Wathne, redaktør Svelviksposten, Helle Bingen, Fossekleiva, Svein Thorgersen, rådmann Svelvik kommune og Arne Hjorth, DNF. Samarbeidet med DNF skal bidra til kvalitet og kontinuitet i Svelvik Næringsråd sitt arbeid. Medlemmene i Svelvik Næringsråd vil få mulighet til å delta i DNF s sine nettverk og aktiviteter. DNF vil inneha sekretærfunksjonen for Svelvik Næringsråd. Lier Næringsråd Frokostmøte 4. juni Etikk og moral etter finanskrisen - hva har egentlig skjedd, og hvordan kommer vi videre? Dette er tema når Lier Næringsråd og Lier kommune inviterer til frokostmøte med Henrik Syse som foredragsholder. Frokostmøtet holdes på Haugestad 4. juni kl Åpent for alle gratis enkel servering. Henrik Syse (bildet) arbeider som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), kombinert med diverse foredragsvirksomhet. Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, bl.a. for næringslivet, Han er dessuten spaltist i Aftenposten. Han tar for seg etikk og moral på en interessant og engasjerende måte Nr. 1 på utskrifts- og dokumenthåndtering i Buskerud Canon Business Center Buskerud Buskerudveien 125 PB Drammen Tlf.:

5 Aktiviteter LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Lier Næringsråd utvikler seg videre Den siste tiden har Lier Næringsråd satt i gang en prosess for å øke aktiviteten i næringsrådet. Aktiviteten til Lier Næringsråd har de siste årene begrenset seg til fire faste møter i Kontaktforum med den politiskeog administrative ledelsen i kommunen, to frokostmøter årlig, samt deltagelse i noen prosjekter. Det har ikke vært avholdt årsmøter de siste årene og utover ledervervet som Thor Arild Bøhle i mange år har ivaretatt, har ikke det sist valgte styret fungert etter intensjonen. Men nå er det tatt initiativ til å avholde et årsmøte 4. juni, hvor åtte av næringslivets representanter i Kontaktforum innstilles til nytt styre i Lier Næringsråd. De øvrige tre næringslivsrepresentantene i Kontaktforum innstilles valgt til varamedlemmer i styret. Thor Arild Bøhle innstilles gjenvalgt til formann. Det første styret skal ta fatt på er økt aktivitet i Lier Næringsråd. Innkalling til årsmøtet er utsendt til alle medlemmer. Lier Næringsråds faste møteplass med den politiske- og administrative ledelsen i kommunen, gir en unik mulighet til å bringe saker næringslivet er opptatt av opp til diskusjon med kommunen. Neste møte i Kontaktforum er også 4. juni. Har du forslag til saker som er viktig for din eller andres næringsvirksomhet i Lier er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Mette Thielemann i sekretariatet vårt på e- post eller mobil Medlemsaften i Drammens Børs God mat, mange bedriftspresentasjoner, relasjonsbygging og avslutning med kurs i ost og vin. Svært mange medlemmer hadde funnet veien til Drammens Børs den 7. mai for å delta i DNF sin uformelle medlemsaften. I børssalen var det pyntet nydelige bord og kvelden startet med et godt måltid. Deretter fulgte presentasjoner av bedrifter på løpende bånd. Denne sekvensen viste et bredt utvalg av Drammens mangfoldige næringsliv, og mange ble nok overrasket over hva de deltagende bedrifter kunne tilby av produkter og tjenester. Kveldens avslutning var viet ost og vin ved Tore Lindell. En svært god innføring i forskjellige oster med anbefalinger om riktig vin. Det smakte godt. Byvandring Oddbjørn Lervik tok oss med på en historisk byvandring i Drammen sentrum, som startet fra Grønlands torg utenfor Papirbredden. Lervik er autorisert byguide i Drammen guideforening, og har bred kunnskap om Drammen by. Mange møtte opp for å høre en engasjert Lervik fortelle om nye og eldre hendelser i byen vår. Turen gikk over Ypsilon, bort til den ærverdige Konggata, gjennom byparken, og gamle kirkeplass, Drammens teater, torget, elvebredden og til sist Strømsø. Det ble mange stopp, mye interessant informasjon og alt i alt en meget trivelig vandring. Oddbjørn Lervik guider DNF medlemmer. Tirsdag 22. september inviterer vi for niende år på rad til Næringslivets dag med parolen Sammen om Drammen. Stedet er som tidligere First Hotel Ambassadeur med firmaprofilering fra stands, foredrag og lunsj. DNFs bedriftsmedlemmer, sponsorer i Strømsgodset og First Hotel Ambassadeurs bedriftskunder tilbys eksklusivt kjøp av rimelig standplass. Dere får dermed en fin anledning til å profilere deres bedrift overfor regionens øvrige næringsliv og kunder. I tillegg annonseres denne business-to-businessdagen for publikum. Manglende kunnskap om regionens egen kompetanse og tilbud, gjør at vi oftere enn nødvendig henvender oss til Oslo for kjøp av varer og tjenester. Målet med dagen er økt samhandel internt i regionen. Årets foredragsholder er ikke på plass ennå, men vi lover at det vil være en av høy kvalitet. Sett av tirsdag 22. september allerede nå! Alt innen regnskap, økonomi og lønn. Drammen AS N.storgt. 11, Oppg. B, Tlf.: Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Tlf sorvangen.no

6 Medlemmer, russen og kunst i bedrift Nye bedriftsmedlemmer Gledelig å registrere en fortsatt medlemsvekst. Siden forrige utgave av vårt infoblad, ønsker vi disse medlemmer velkommen: Advanced Machine Company AS Best Western Globus Hotel BVS Blikkenslagerservice AS Elementmontasje AS Høgskolen i Buskerud Ingeniør Compagniet AS Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag Nordin maling og Tapetsering OIB Opplæringskontoret for Industribedrifter i Buskerud ProsjektCompaniet AS Scanmodul AS St. Josef Medisinske Senter Teknisk Support UAB Norida Våtrom Entreprenøren AS Det er nå 790 bedriftsmedlemmer i DNF. Drammensregionen Med forankring i Strategisk næringsplan for Drammensregionen er det besluttet å etablere et prosjekt som skal etablere rammer for samarbeid mellom kommunene og næringslivet i Drammensregionen. Det skal konkretiseres tiltak både i kommunene og for næringslivet slik at målet om å bli Norges mest næringsvennlige region i 2012 blir oppnådd. DNF deltar både i prosjektstyret og i prosjektgruppen. Kunst i bedrift KuBe I samarbeid med lokale bildekunstner har DNF utarbeidet et prosjekt som skal bringe bilder fra lokale bildekunstnere ut på arbeidsplasser i Drammensområdet. Prosjektets første mål er å gjennomføre 40 utstillinger i løpet av et år i 10 bedrifter. Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl sto for åpningen av den første av de 10 utstillingene i Statens Hus 6. mai med bilder av Evelyn Melsom (se bilde). Senere på dagen åpnet utstillinger med Ragnar Sten i Sparebanken Øst, Tom Gundersen i Rambøll, Inger Hagen i Toyota Lier, Jurjan Kuil i Energiselskapet Buskerud, Mona Skjønhaug i Multiconsult, Ellen Grimm Torstensen i MSD Norge, Berit Myrvold i Advokatfirma Fulford Pettersen & Co DA, Ingvar Gundersen i Deloite og Atle Næsheim i Pricewaterhose Cooper. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i kunst og kulturkretser. En rekke bedrifter har uttrykt sin interesse for deltakelse i en videreføring av prosjektet. For mer info om den enkelte virksomhet, se våre nettsider klikk på medlemmer. Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid Ta kontakt for et uforpliktende møte Vil du vite mer om hvordan Vitari kan hjelpe deg med å effektivisere din bedrift? Tlf Kontakt oss i Vitari: Tlf

7 Nettverk ETV-nettverket i Drammensregionen Visjon: Drammensregionen skal fremstå som det ledende kompetansemiljøet i Norge innen elektroteknikk. Jan Henning Quist, ECT AS, ny styreleder i ETV-nettverket Årsmøte i ETV-nettverket ble gjennomført i Drammens Børs 2. april. Bjørn Erik Pettersen, Ing. Ivar Pettersen AS, takket for seg etter mange år som styreleder. Styret består nå av: Jan Henning Quist (ECT AS), leder, Jostein Holdhus (EB AS), Dag Andersen (Eltek Valere AS), Geir Solberg (OEM Automatikk AS), Trond I Østgaard (BI Drammen), Hans Henrik Bruusgaard (Draka AS), Arvid Siqveland (Høgskolen i Buskerud), Erik Dalheim (DNF) og Arne Hjorth (DNF) som har sekretærfunksjonen. Etter gjennomført årsmøte var det interessante foredrag av dekan Janne Dugstad, Høgskolen i Buskerud og av direktør Trond I. Østgaard, BI Drammen. Newton-rom i Drammen Forstudien er avsluttet og det etableres nå en prosjektorganisasjon for forprosjekt. Thor Husby, InterProsjekt AS er engasjert som prosjektleder. Målsettingen er at et Newton-rom skal være etablert til skolestart høsten Flere bedrifter, organisasjoner og skoler har meldt sin interesse for deltagelse i prosjektet. Nettverk for rådgivere Ny plan- og bygningslov var tema for frokostmøte i Drammens Børs 7. mai der Multiconsult AS, Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS og DNF stod som arrangører på vegne av Nettverk for rådgivere i Drammensregionen. Stortingsrepresentant og tidligere ordfører Lise Christoffersen, holdt en svært god innledning om den nye loven som skal føre til forenkling gjennom koordinering av planer, demokrati og politisk styring. Det er verdt å merke seg at loven strammer inn i forhold til adgang til å fremme innsigelser. Videre gir loven muligheter for interkommunalt planarbeid. Adm.dir. Trond Åsheim i Union Eiendomsutvikling AS, vektla i sitt innlegg betydningen av forutsigbarhet, noe som er en svært viktig drivkraft til at samfunnet går rundt. Han poengterte videre at byutvikling fordrer et nært samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det var stor interesse for dette frokostmøte, svært mange deltagere og mange spørsmål til foredragsholderne. Kreativ Arena Drammen 200 år prosjekter og muligheter for kreative næringer Under denne overskriften hadde Kreativ Arena samling på Pigen Café Bar den 26. mars. IKT nettverket - samling 28. april på Union Scene Foredrag ved Kenneth Winther Winther fra selskapet Moonwalk holdt et interessant innlegg om temaet Kan IKT nettverket gå på månen? Fokuset for samlingen var etablering av faggrupper. Tanken er at gruppene skal finne en form, diskutere hva fokuset bør være, hvordan skape et fagmiljø og hvordan samarbeide. Følgende faggrupper ble etablert: Programmering/utvikling Drift Prosjektledelse (rådgivere/konsulenter) Salg og marked Kompetanseutvikling/HR Dersom du/dere ikke hadde anledning til å være tilstede, men ønsker å ta del i faggruppene, ta kontakt med Prisutdeling Ungdomsbedriften Blikstad Design fikk NM-gull som årets ungdomsbedrift. Nina Fjeldhaug Green overrakte en gavesjekk på kr 1.500,- på vegne av styret i IKT nettverket. Nytt styremedlem Geir Solberg (OEM Automatikk AS), flankert av avtroppende styreleder Bjørn Erik Pettersen og avtroppende styremedlem Bjørn Rosfjord. Kommunaldirektør Kari Høyer, Drammen kommune holdt et godt innlegg om de mange planer knyttet til feiringen av Drammen by sine 200 år. Til venstre: Styreleder Nina Fjeldhaug Green og Marianne Mehren fra Blikkstad design UB. Til høyre: Jan Erik Johnsen, styremedlem Foto: Devegg Ruud Ceprocess Consulting. NetSolutions forretningsområder er innenfor ITløsninger, digital skjermkommunikasjon, utskrift- og dokumentløsninger, samt tjenester knyttet til disse leveransene. Våre lokale avdelinger har egne teknikere, verksted og driftsenter, noe som gir deg som kunde trygghet ved valg av oss som leverandør NetSolution AS, tlf: NetSolution Vestfold AS, tlf:

8 Returadresse: B Web: Drammen Næringslivsforening Postboks 11, 3001 Drammen Telefon Faks E-post: Aktivitetskalender DNF 2009 Her er en oversikt over datoer og arrangementer som hittil er satt opp for Listen vil bli fylt på fortløpende og den mest oppdaterte oversikten over arrangementer med utfyllende informasjon finner du på våre nettsider Juni Torsdag 4. juni kl Torsdag 4. juni kl Tirsdag 9. juni kl Onsdag 10. juni Tirsdag 16. juni kl Mandag 29. juni August Fredag aug Frokostmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad. Tema: Etikk og moral etter finanskrisen - hva har egentlig skjedd, og hvordan kommer vi videre? ved fredsfilosof Henrik Syse Årsmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad ETV-nettverket - arrangement for medlemmer i Gildehallen Øvre Eiker Næringsråd - sommeravslutning på Fossesholm Herregård Frokostmøte IKT nettverket, First Hotel Ambassadeur Avslutning av Sykle til jobben aksjon Elvefestivalen i Drammen September Torsdag 3. sept Strategikurs på Papirbredden ved Erik Wilberg/BI Drammen Torsdag 10. sept Strategikurs på Papirbredden ved Erik Wilberg/BI Drammen Torsdag 17. sept kl Frokostmøte Nedre Eiker Torsdag 17. sept Regional Transport Konferanse Tirsdag 22. sept Næringslivets Dag, First Hotel Ambassadeur Torsdag 24. sept kl Waterhole. Arrangør: Høgskolen Onsdag 30. sept kl Kveldsarrangement på Drammensbiblioteket. Tema: Om samhold og innsatsvilje ved Gunnar Sønsteby Oktober Torsdag 8. okt kl Torsdag 22. okt kl November Torsdag 5. nov kl Tirsdag 10. nov kl Onsdag 11. nov kl Torsdag 12. nov kl Torsdag 12. nov kl Torsdag 19. nov kl Desember Onsdag 2. des kl Waterhole. Arrangør: DnBNOR Frokostmøte i Børsen, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Tema: Menneskets beste venn er et smil ved Herodes Falsk Waterhole. Arrangør: NHO Kompetanseseminaret på Union Scene Jobbmesse NAV, heldagsarrangement på Papirbredden Gildehallen, arrangement for nye medlemmer Frokostmøte Nedre Eiker Frokostmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad Møljeaften, Børsen Layout: Puk Jegsen Reklame - Trykk: Allkopi. Med forbehold om endringer. PUK JEGSEN REKLAME Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Telefon: firmaprofil prosjektledelse ideutvikling design tekst logo illustrasjon foto webdesign trykksaker kampanjer annonser presentasjoner emballasjedesign bildekor maskotter. Totalleverandør til messer

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang info DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang Årets avgangsstudent Nytt nettverk Elvefestivalen Venter på bilde... Nye websider Næringslivets dag 2007 LIER NÆRINGSRÅD

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv

INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG Intelligent formiddag Planene for etablering av Drammensregionens Kunnskapspark på Union ruller videre. Dagens høyskolesenter ønskes flyttet fra området ved sykehuset

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer