m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni årgang Sykle til jobben 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009"

Transkript

1 info G m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni årgang Sykle til jobben 2009 Årets bedriftsutvikler I Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler Ypsilonkonferansen Årets Bedriftsutvikler II Innovativ oppstartsvirksomhet Elvefestivalen Venter på bilde... Medlemsaften LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv!

2 FORMANNENS HJØRNE Det nye styret er godt i gang med arbeidet. Vi har hatt det første møtet og styreog varamedlemmer er engasjerte representanter for næringslivets mange sider i vår region. Juni er tiden vi gjennomgår og bearbeider våre planer for året og årene som kommer. Vi har en strategisamling med gjennomarbeiding av temaene som ender i vår Mål- og Handlingsplan Gjennom godt arbeid i styret i god dialog med administrasjonen, vil planen være klar i løpet av høsten. DNF er offensiv og vil at våre medlemmer og Drammensregionen skal få den beste utviklingen de neste årene, både gjennom langsiktige mål og mer nært relaterte handlinger. Vi oppnår dette gjennom strategiske fora og i nære relasjoner med politikere, både i vår region og andre. I denne anledning vil vi i den nærmeste tiden møte Buskeruds politikere på Stortinget, Buskerudbenken. Dette er en viktig møteplass, der vi vil utveksle informasjon og meninger om næringslivet. Dette er veldig viktig nå som vi er inne i en ny fase av den økonomiske utviklingen. DNF ser det som en positiv utvidelse av vårt nettverk, at vi kan samarbeide med Svelvik Næringsråd. Også at vi kan stå til tjeneste med sekretæriatfunksjonen for dette. Svelvik hører naturlig til som en del av vår bo-, arbeids- og næringslivsregion. Vi ønsker Svelvik hjertelig velkommen til vårt gode fellesskap. Ypsilon-konferansen er holdt for andre gang i år. DNF ser det som viktig å kunne samle næringslivets topper i regionen en gang i året rundt viktige temaer som opptar oss og som kan gi føringer for videre inspirasjon og utvikling. Papirbredden ga den riktige rammen om dette gode arrangementet. Våren er i ferd med å avsluttes til fordel for sommeren. Nyt den godt, bruk pengene jevnt og trutt og sørg for å investere også. Gjør alle dette, blir sommeren god for alle. God sommer! Geir Ivar Pettersen Formann Innspill til Mål og handlingsplan juni gjennomfører styret i DNF en strategisamling som, i løpet av høsten, skal lede frem til Mål og handlingsplan for Status og erfaringer fra DNFs virksomhet hittil i år legges til grunn for arbeidet. Resultatet av en del spørreundersøkelser DNF og andre har gjennomført det siste året, sammen med årets Mål og handlingsplan, vil også innvirke på styrets arbeid for 2010-planen. I tillegg inviteres dere medlemmer med dette å gi innspill til styret i deres arbeid med Mål og handlingsplan for Innspillene kan gis direkte til formann Geir Ivar Pettersen, andre styremedlemmer eller daglig leder. Kontaktinfo finner du på Buskerudbenken og stortingsvalget I den stortingsvalgperioden vi snart har bak oss har kontakten med våre stortingsrepresentanter vært god. Representantene stiller opp for våre saker. Men fortsatt er mange utfordringer for næringslivet i vår region uløste. En stor utfordring knytter seg til Stortingets behandling og oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP). De store utfordringene ligger i Lier med R23 og Mørkåstunellen, samt veiløsninger knyttet til det samme i området Lierstranda Brakerøya Holmen. Dette knyttet til bl.a. etablering av mest mulig miljøvennlig transportavvikling av godstransporten fra vei, tog og båt. Skal man komme videre med disse tunge prosjektene, er første etappe å få nødvendige penger på plass til å få i gang nødvendig detaljplanlegging. Styrket utdanning i høyskolesystemet er en prioritert oppgave. Gjennom Revidert nasjonalbudsjett har Høyskolen i Buskerud fått 40 nye studieplasser innen helsefag og 20 til ingeniørutdannelse. Dette er gledelig. Men fortsatt ligger tilbudet på studieplasser lavt i vår region, samtidig som søkningen til studieplasser i vår region ligger godt over landsgjennomsnittet. Husleiemidler for og dekke studietilbudet ved Høyskolen i Drammen er ikke på plass. DNF har nylig sammen med Høgskolen, NHO, fylket og Drammen kommune gjort en henvendelse til Buskerudbenken og partienes toppkandidater til stortingsvalget. Disse og andre konkrete saker vil av DNF bli fulgt opp med møter med kandidatene før valget. Vår kompetanse - din sikkerhet! Firma-arrangement personaldager tlf Telefoni IT-Dri Ne verk og sikkerhet Overvåkning Datakabling Arne Madsen /

3 Arrangementer Ypsilonkonferansen 2009 I samarbeid med Sparebanken Øst og BI Drammen arrangerte Drammen Næringslivsforening Ypsilonkonferansen på Drammen Kunnskapspark 19. mai for andre år på rad. I fjor hadde vi sentralbankssjefen som hovedforedragsholder og i år var det professor Torger Reve fra BI som var det, i tillegg til våre egne adm dir Trond Tostrup fra Sparebanken Øst og ansv. red Geir Arne Bore fra Mediehuset Drammens Tidende. Temaet for årets konferanse var: Se gjennom krisen - Drammen mot Første innleder var ansvarlig redaktør Geir Arne Bore i Mediehuset Drammens Tidende. Neste mann ut var adm dir Trond Tostrup i Sparebanken Øst. Hans funksjon var å bygge bro mellom Geir Arne Bore og professor Torger Reves foredrag, som kom til slutt. Tostrup kom litt inn på utviklingen i Drammen de siste år. Det er også skapt et bilde av at det er bankene, gjennom å stoppe sine utlån, som er hovedårsaken til at nærings- og samfunnsutviklingen har bremset kraftig opp. Tostrup mener en generell sviktende etterspørsel har et langt større ansvar for konjunkturnedgangen vi er inne i. Konferansens hovedforedragsholder var altså professor Torger Reve. Reve innehar BIs Wilhelm Wilhelmsen-professorat i strategi og internasjonal konkurranseevne, og han leder BIs senter for maritim forskning. Torger Reve var rektor ved Handelshøyskolen BI fra 1997 til Han er en internasjonalt anerkjent forsker og mye brukt også som rådgiver og styrerepresentant i næringslivet. Reve har som forsker fulgt Drammensregionen gjennom mange år og kjenner derfor vår region godt - og omtaler den ofte som en av sine favorittregioner. Tittelen på Reves foredrag var: Se gjennom krisen. Daglig leder Erik Jølberg fra TESS fikk også en gjesteopptreden som en del av Reves foredrag. Hans-Petter Tonum bandt dagen sammen som konfransier. Foredragsholderne: Fra venstre: Trond Tostrup (Sparebanken Øst), Torger Reve (BI), Erik Jølberg (Tess) og Arne Bore (Mediehuset Drammens Tidende). Årets Vårsymposium hadde en rød tråd i programmet, og tok for seg endringer i dagens marked. Dyktige foredragsholdere sikret godt oppmøte og et engasjert publikum fra morgen til kveld. Stanghelle åpnet symposiet med et interessant foredrag om Rikets tilstand. Lunsjen ble inntatt i koselige omgivelser i Speilsalen på First Hotel. En stor takk til arrangører, sponsorer og ikke minst deltakere, som gjorde dette til en minnerik dag. Datoen for neste års symposium er allerede satt: 21. april Prisutdeling til næringslivet To priser ble delt ut under Vårsymposiet 21. april. Sykle til jobben 2009 Norges største kampanje for fysisk aktivitet i arbeidslivet startet 5. mai. I Drammen ble aksjonen markert ved Ypsilon broen kl 07.00, hvor det ble delt ut informasjon om aksjonen, sammen med bananer, refleksvester, sykkellåser, m.m. Arrangørene bak aksjonen i Drammen er Buskerud Bedriftsidrettskrets, Statens Vegvesen, Nito, First Hotel Ambassadeur og Drammen Næringslivsforening. Les mer om aksjonen på: Fra venstre: Trond Olsen og Øyvind Furseth fra Statens Vegvesen, Mette Thielemann (DNF) og Kari Gjestvang (NITO). Foto: Kjell Wold. Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler. Prisen gikk til HTS Maskinteknikk AS på Åssiden ved Harald Throndsen. Innovativ oppstartsvirksomhet Prisen gikk til Eureka Marine ved Vegar Jordan Thorsteinsen

4 Nytt fra næringsrådene LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Nedre Eiker Næringsråd Frokostmøte 30. april I et godt besøkt frokostmøte holdt Sissel Husøy, Pricewaterhouse-Coopers, (bildet) et godt innlegg om offentlig og privat samarbeid (OPS) i utbyggingsprosjekter. Hun minnet om at OPS skal være en samarbeidsmodell. Noen av suksesskriteriene for OPS er: Man må ha en klar målsetting med prosjektet. Det må etableres politisk forankring Nødvendig med god kunnskap om OPS Prosjektet må ha en hensiktsmessig organisering. Det må være en strukturert innkjøpsprosess. I samme frokostmøte holdt skatteoppkrever i Eiker, Catrine Borge, en svært god informasjon om skatteoppkreveren sine oppgaver, hun gav videre uttrykk for at man ønsker en nær dialog med bedriftene i Nedre Eiker. Omdømmeprosjekt i Nedre Eiker Kommunen har vedtatt å sette i gang et omdømmeprosjekt og næringslivet vil bli invitert til deltagelse. Dette vil skje høsten Et vellykket omdømmeprosjekt er helt avhengig av samarbeid kommune og næringsliv samt at prosjektet har langsiktighet. Mange jubileer i Nedre Eiker i 2010 Nedre Eiker kommune er 125 år 7. juli. Mjøndalen IF er 100 år 22. august og Nedre Eiker kirke er 150 år 21. november. Øvre Eiker Næringsråd Frokostmøte på Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad (RHK) 14. mai Daglig leder Øyvind Mørk ved RHK inviterte til et nyttig frokostmøte der tema var sykemeldinger og hva som kan gjøres for å komme raskere tilbake til jobb. RHK har mange tilbud i denne sammenheng. Raskere tilbake er tiltak som kan forebygge eller forhindre langvarig sykemelding. Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud til de som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet. RHK tilbyr trening under kyndig veiledning til de som ønsker å komme i bedre form. Øyvind Mørk poengterte i sitt innlegg at det er den enkelte selv som har ansvar for eget liv og for egen helse. Legene har et diagonistisk ansvar, og arbeidsgiver har et tilretteleggings-, veilednings- og oppfølgingsansvar. Rullering av kommuneplan Man ser for seg en forenklet rullering av kommuneplanen. I første fase utarbeides en planstrategi. Næringspolitikk og næringsutvikling vil får stor oppmerksomhet i plandokumentet. Næringsrådet vil ha stor oppmerksomhet knyttet til arbeidet med rullering av planen, i den sammenheng vil vi senere invitere næringslivet til medvirkning. DNF engasjert i etablering av næringsråd i Svelvik Gjennom et samarbeid med DNF skal Svelvik Næringsråd etableres. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede den formelde etableringen som skal skje over sommerferien. Arbeidsgruppen består av: Bedriftsrådgiver Knut Markestrand, leder, Dag Wathne, redaktør Svelviksposten, Helle Bingen, Fossekleiva, Svein Thorgersen, rådmann Svelvik kommune og Arne Hjorth, DNF. Samarbeidet med DNF skal bidra til kvalitet og kontinuitet i Svelvik Næringsråd sitt arbeid. Medlemmene i Svelvik Næringsråd vil få mulighet til å delta i DNF s sine nettverk og aktiviteter. DNF vil inneha sekretærfunksjonen for Svelvik Næringsråd. Lier Næringsråd Frokostmøte 4. juni Etikk og moral etter finanskrisen - hva har egentlig skjedd, og hvordan kommer vi videre? Dette er tema når Lier Næringsråd og Lier kommune inviterer til frokostmøte med Henrik Syse som foredragsholder. Frokostmøtet holdes på Haugestad 4. juni kl Åpent for alle gratis enkel servering. Henrik Syse (bildet) arbeider som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), kombinert med diverse foredragsvirksomhet. Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, bl.a. for næringslivet, Han er dessuten spaltist i Aftenposten. Han tar for seg etikk og moral på en interessant og engasjerende måte Nr. 1 på utskrifts- og dokumenthåndtering i Buskerud Canon Business Center Buskerud Buskerudveien 125 PB Drammen Tlf.:

5 Aktiviteter LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Lier Næringsråd utvikler seg videre Den siste tiden har Lier Næringsråd satt i gang en prosess for å øke aktiviteten i næringsrådet. Aktiviteten til Lier Næringsråd har de siste årene begrenset seg til fire faste møter i Kontaktforum med den politiskeog administrative ledelsen i kommunen, to frokostmøter årlig, samt deltagelse i noen prosjekter. Det har ikke vært avholdt årsmøter de siste årene og utover ledervervet som Thor Arild Bøhle i mange år har ivaretatt, har ikke det sist valgte styret fungert etter intensjonen. Men nå er det tatt initiativ til å avholde et årsmøte 4. juni, hvor åtte av næringslivets representanter i Kontaktforum innstilles til nytt styre i Lier Næringsråd. De øvrige tre næringslivsrepresentantene i Kontaktforum innstilles valgt til varamedlemmer i styret. Thor Arild Bøhle innstilles gjenvalgt til formann. Det første styret skal ta fatt på er økt aktivitet i Lier Næringsråd. Innkalling til årsmøtet er utsendt til alle medlemmer. Lier Næringsråds faste møteplass med den politiske- og administrative ledelsen i kommunen, gir en unik mulighet til å bringe saker næringslivet er opptatt av opp til diskusjon med kommunen. Neste møte i Kontaktforum er også 4. juni. Har du forslag til saker som er viktig for din eller andres næringsvirksomhet i Lier er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Mette Thielemann i sekretariatet vårt på e- post eller mobil Medlemsaften i Drammens Børs God mat, mange bedriftspresentasjoner, relasjonsbygging og avslutning med kurs i ost og vin. Svært mange medlemmer hadde funnet veien til Drammens Børs den 7. mai for å delta i DNF sin uformelle medlemsaften. I børssalen var det pyntet nydelige bord og kvelden startet med et godt måltid. Deretter fulgte presentasjoner av bedrifter på løpende bånd. Denne sekvensen viste et bredt utvalg av Drammens mangfoldige næringsliv, og mange ble nok overrasket over hva de deltagende bedrifter kunne tilby av produkter og tjenester. Kveldens avslutning var viet ost og vin ved Tore Lindell. En svært god innføring i forskjellige oster med anbefalinger om riktig vin. Det smakte godt. Byvandring Oddbjørn Lervik tok oss med på en historisk byvandring i Drammen sentrum, som startet fra Grønlands torg utenfor Papirbredden. Lervik er autorisert byguide i Drammen guideforening, og har bred kunnskap om Drammen by. Mange møtte opp for å høre en engasjert Lervik fortelle om nye og eldre hendelser i byen vår. Turen gikk over Ypsilon, bort til den ærverdige Konggata, gjennom byparken, og gamle kirkeplass, Drammens teater, torget, elvebredden og til sist Strømsø. Det ble mange stopp, mye interessant informasjon og alt i alt en meget trivelig vandring. Oddbjørn Lervik guider DNF medlemmer. Tirsdag 22. september inviterer vi for niende år på rad til Næringslivets dag med parolen Sammen om Drammen. Stedet er som tidligere First Hotel Ambassadeur med firmaprofilering fra stands, foredrag og lunsj. DNFs bedriftsmedlemmer, sponsorer i Strømsgodset og First Hotel Ambassadeurs bedriftskunder tilbys eksklusivt kjøp av rimelig standplass. Dere får dermed en fin anledning til å profilere deres bedrift overfor regionens øvrige næringsliv og kunder. I tillegg annonseres denne business-to-businessdagen for publikum. Manglende kunnskap om regionens egen kompetanse og tilbud, gjør at vi oftere enn nødvendig henvender oss til Oslo for kjøp av varer og tjenester. Målet med dagen er økt samhandel internt i regionen. Årets foredragsholder er ikke på plass ennå, men vi lover at det vil være en av høy kvalitet. Sett av tirsdag 22. september allerede nå! Alt innen regnskap, økonomi og lønn. Drammen AS N.storgt. 11, Oppg. B, Tlf.: Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Tlf sorvangen.no

6 Medlemmer, russen og kunst i bedrift Nye bedriftsmedlemmer Gledelig å registrere en fortsatt medlemsvekst. Siden forrige utgave av vårt infoblad, ønsker vi disse medlemmer velkommen: Advanced Machine Company AS Best Western Globus Hotel BVS Blikkenslagerservice AS Elementmontasje AS Høgskolen i Buskerud Ingeniør Compagniet AS Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag Nordin maling og Tapetsering OIB Opplæringskontoret for Industribedrifter i Buskerud ProsjektCompaniet AS Scanmodul AS St. Josef Medisinske Senter Teknisk Support UAB Norida Våtrom Entreprenøren AS Det er nå 790 bedriftsmedlemmer i DNF. Drammensregionen Med forankring i Strategisk næringsplan for Drammensregionen er det besluttet å etablere et prosjekt som skal etablere rammer for samarbeid mellom kommunene og næringslivet i Drammensregionen. Det skal konkretiseres tiltak både i kommunene og for næringslivet slik at målet om å bli Norges mest næringsvennlige region i 2012 blir oppnådd. DNF deltar både i prosjektstyret og i prosjektgruppen. Kunst i bedrift KuBe I samarbeid med lokale bildekunstner har DNF utarbeidet et prosjekt som skal bringe bilder fra lokale bildekunstnere ut på arbeidsplasser i Drammensområdet. Prosjektets første mål er å gjennomføre 40 utstillinger i løpet av et år i 10 bedrifter. Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl sto for åpningen av den første av de 10 utstillingene i Statens Hus 6. mai med bilder av Evelyn Melsom (se bilde). Senere på dagen åpnet utstillinger med Ragnar Sten i Sparebanken Øst, Tom Gundersen i Rambøll, Inger Hagen i Toyota Lier, Jurjan Kuil i Energiselskapet Buskerud, Mona Skjønhaug i Multiconsult, Ellen Grimm Torstensen i MSD Norge, Berit Myrvold i Advokatfirma Fulford Pettersen & Co DA, Ingvar Gundersen i Deloite og Atle Næsheim i Pricewaterhose Cooper. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i kunst og kulturkretser. En rekke bedrifter har uttrykt sin interesse for deltakelse i en videreføring av prosjektet. For mer info om den enkelte virksomhet, se våre nettsider klikk på medlemmer. Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid Ta kontakt for et uforpliktende møte Vil du vite mer om hvordan Vitari kan hjelpe deg med å effektivisere din bedrift? Tlf Kontakt oss i Vitari: Tlf

7 Nettverk ETV-nettverket i Drammensregionen Visjon: Drammensregionen skal fremstå som det ledende kompetansemiljøet i Norge innen elektroteknikk. Jan Henning Quist, ECT AS, ny styreleder i ETV-nettverket Årsmøte i ETV-nettverket ble gjennomført i Drammens Børs 2. april. Bjørn Erik Pettersen, Ing. Ivar Pettersen AS, takket for seg etter mange år som styreleder. Styret består nå av: Jan Henning Quist (ECT AS), leder, Jostein Holdhus (EB AS), Dag Andersen (Eltek Valere AS), Geir Solberg (OEM Automatikk AS), Trond I Østgaard (BI Drammen), Hans Henrik Bruusgaard (Draka AS), Arvid Siqveland (Høgskolen i Buskerud), Erik Dalheim (DNF) og Arne Hjorth (DNF) som har sekretærfunksjonen. Etter gjennomført årsmøte var det interessante foredrag av dekan Janne Dugstad, Høgskolen i Buskerud og av direktør Trond I. Østgaard, BI Drammen. Newton-rom i Drammen Forstudien er avsluttet og det etableres nå en prosjektorganisasjon for forprosjekt. Thor Husby, InterProsjekt AS er engasjert som prosjektleder. Målsettingen er at et Newton-rom skal være etablert til skolestart høsten Flere bedrifter, organisasjoner og skoler har meldt sin interesse for deltagelse i prosjektet. Nettverk for rådgivere Ny plan- og bygningslov var tema for frokostmøte i Drammens Børs 7. mai der Multiconsult AS, Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS og DNF stod som arrangører på vegne av Nettverk for rådgivere i Drammensregionen. Stortingsrepresentant og tidligere ordfører Lise Christoffersen, holdt en svært god innledning om den nye loven som skal føre til forenkling gjennom koordinering av planer, demokrati og politisk styring. Det er verdt å merke seg at loven strammer inn i forhold til adgang til å fremme innsigelser. Videre gir loven muligheter for interkommunalt planarbeid. Adm.dir. Trond Åsheim i Union Eiendomsutvikling AS, vektla i sitt innlegg betydningen av forutsigbarhet, noe som er en svært viktig drivkraft til at samfunnet går rundt. Han poengterte videre at byutvikling fordrer et nært samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det var stor interesse for dette frokostmøte, svært mange deltagere og mange spørsmål til foredragsholderne. Kreativ Arena Drammen 200 år prosjekter og muligheter for kreative næringer Under denne overskriften hadde Kreativ Arena samling på Pigen Café Bar den 26. mars. IKT nettverket - samling 28. april på Union Scene Foredrag ved Kenneth Winther Winther fra selskapet Moonwalk holdt et interessant innlegg om temaet Kan IKT nettverket gå på månen? Fokuset for samlingen var etablering av faggrupper. Tanken er at gruppene skal finne en form, diskutere hva fokuset bør være, hvordan skape et fagmiljø og hvordan samarbeide. Følgende faggrupper ble etablert: Programmering/utvikling Drift Prosjektledelse (rådgivere/konsulenter) Salg og marked Kompetanseutvikling/HR Dersom du/dere ikke hadde anledning til å være tilstede, men ønsker å ta del i faggruppene, ta kontakt med Prisutdeling Ungdomsbedriften Blikstad Design fikk NM-gull som årets ungdomsbedrift. Nina Fjeldhaug Green overrakte en gavesjekk på kr 1.500,- på vegne av styret i IKT nettverket. Nytt styremedlem Geir Solberg (OEM Automatikk AS), flankert av avtroppende styreleder Bjørn Erik Pettersen og avtroppende styremedlem Bjørn Rosfjord. Kommunaldirektør Kari Høyer, Drammen kommune holdt et godt innlegg om de mange planer knyttet til feiringen av Drammen by sine 200 år. Til venstre: Styreleder Nina Fjeldhaug Green og Marianne Mehren fra Blikkstad design UB. Til høyre: Jan Erik Johnsen, styremedlem Foto: Devegg Ruud Ceprocess Consulting. NetSolutions forretningsområder er innenfor ITløsninger, digital skjermkommunikasjon, utskrift- og dokumentløsninger, samt tjenester knyttet til disse leveransene. Våre lokale avdelinger har egne teknikere, verksted og driftsenter, noe som gir deg som kunde trygghet ved valg av oss som leverandør NetSolution AS, tlf: NetSolution Vestfold AS, tlf:

8 Returadresse: B Web: Drammen Næringslivsforening Postboks 11, 3001 Drammen Telefon Faks E-post: Aktivitetskalender DNF 2009 Her er en oversikt over datoer og arrangementer som hittil er satt opp for Listen vil bli fylt på fortløpende og den mest oppdaterte oversikten over arrangementer med utfyllende informasjon finner du på våre nettsider Juni Torsdag 4. juni kl Torsdag 4. juni kl Tirsdag 9. juni kl Onsdag 10. juni Tirsdag 16. juni kl Mandag 29. juni August Fredag aug Frokostmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad. Tema: Etikk og moral etter finanskrisen - hva har egentlig skjedd, og hvordan kommer vi videre? ved fredsfilosof Henrik Syse Årsmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad ETV-nettverket - arrangement for medlemmer i Gildehallen Øvre Eiker Næringsråd - sommeravslutning på Fossesholm Herregård Frokostmøte IKT nettverket, First Hotel Ambassadeur Avslutning av Sykle til jobben aksjon Elvefestivalen i Drammen September Torsdag 3. sept Strategikurs på Papirbredden ved Erik Wilberg/BI Drammen Torsdag 10. sept Strategikurs på Papirbredden ved Erik Wilberg/BI Drammen Torsdag 17. sept kl Frokostmøte Nedre Eiker Torsdag 17. sept Regional Transport Konferanse Tirsdag 22. sept Næringslivets Dag, First Hotel Ambassadeur Torsdag 24. sept kl Waterhole. Arrangør: Høgskolen Onsdag 30. sept kl Kveldsarrangement på Drammensbiblioteket. Tema: Om samhold og innsatsvilje ved Gunnar Sønsteby Oktober Torsdag 8. okt kl Torsdag 22. okt kl November Torsdag 5. nov kl Tirsdag 10. nov kl Onsdag 11. nov kl Torsdag 12. nov kl Torsdag 12. nov kl Torsdag 19. nov kl Desember Onsdag 2. des kl Waterhole. Arrangør: DnBNOR Frokostmøte i Børsen, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Tema: Menneskets beste venn er et smil ved Herodes Falsk Waterhole. Arrangør: NHO Kompetanseseminaret på Union Scene Jobbmesse NAV, heldagsarrangement på Papirbredden Gildehallen, arrangement for nye medlemmer Frokostmøte Nedre Eiker Frokostmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad Møljeaften, Børsen Layout: Puk Jegsen Reklame - Trykk: Allkopi. Med forbehold om endringer. PUK JEGSEN REKLAME Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Telefon: firmaprofil prosjektledelse ideutvikling design tekst logo illustrasjon foto webdesign trykksaker kampanjer annonser presentasjoner emballasjedesign bildekor maskotter. Totalleverandør til messer

DNFs medlemsblad nr. 4 - september 2008-57. årgang

DNFs medlemsblad nr. 4 - september 2008-57. årgang info DNFs medlemsblad nr. 4 - september 2008-57. årgang Elvefestivalen 1 million til stipendiefondet Foto: Jarle Andersen. Foto: Birgitte Simensen Berg Veslemøy Solberg Næringslivets Dag - Bjørn Kjos LIER

Detaljer

Styrets årsberetning for 2010

Styrets årsberetning for 2010 Lokallaget Buskerud Vestfold - Telemark Styrets årsberetning for 2010 1. Styrets arbeid Styret 2010 har bestått av: Navn Arbeidsgiver Fylke Eivinn Ueland (leder) Anne Malm Monstad (nestleder) Consilio

Detaljer

Petter Langum nytt æresmedlem i DNF - Side 2

Petter Langum nytt æresmedlem i DNF - Side 2 - veien til et sterkere næringsliv! DNF ønsker god sommer! DNFs medlemsblad nr. 3 - juni 2012 61. årgang Petter Langum nytt æresmedlem i DNF - Side 2 Foto: Sønstrød Fotografene LIER NÆRINGSRÅD Tre priser

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

MORGENDAGENS REISELIV 2007

MORGENDAGENS REISELIV 2007 MORGENDAGENS REISELIV 2007 Morgendagens reiseliv er Norges nasjonalarena for ny kunnskap, nye ideer, ny inspirasjon og konstruktiv debatt. Konferansen skal bidra til styrket konkurransekraft og bedre lønnsomhet

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Styrets årsberetning for 2009

Styrets årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 1. Aktiviteter, styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden mellom årsmøtet 2009 og 2010. Styremøtene har vært avholdt i Drammen og i Tønsberg. Utover dette

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

TIL PRØVENEMNDSAMLING I ANLEGGSGARTNERFAGET APRIL KOBBERVIKDALEN 69, DRAMMEN PRØVENEMNDA I BUSKERUD

TIL PRØVENEMNDSAMLING I ANLEGGSGARTNERFAGET APRIL KOBBERVIKDALEN 69, DRAMMEN PRØVENEMNDA I BUSKERUD VELKOMMEN TIL PRØVENEMNDSAMLING 14. 15. APRIL 2016 KOBBERVIKDALEN 69, DRAMMEN PRØVENEMNDA I BUSKERUD I samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og prøvenemndene i Buskerud og Vestfold ønsker SOA velkommen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd inspirasjonskilde for næringsdrivende www.fnr.no Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd Cars AS flytter hele sin virksomhet fra Oslo til Drøbak! Det betyr 5 nye arbeidsplasser i Frogn. Den 1. april 2009 er Cars

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten

Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten Frode Rønsberg, prosjektleder Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten Foto: Carl-Erik Eriksson Målsetninger: Mål: Den overordnede målsetningen for prosjektet er at Trondheim kommune utvikler

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

GRAVPLASSKOLEN, MODUL SEPTEMBER 2016 / NOVEMBER

GRAVPLASSKOLEN, MODUL SEPTEMBER 2016 / NOVEMBER Påmelding via våre hjemmesider: http://www.soasenter.no/kur sdb/student/cinfo.asp?cour seid=660 Arbeidet på gravplassen blir stadig mer mangfoldig og kompetansekrevende. Derfor har Fagforbundet, Delta

Detaljer

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune MØTEREFERAT Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Møtested: Rådhuset, Drammen kommune Regionrådets medlemmer: Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Næringslivsbarometeret

Næringslivsbarometeret 2012 Næringslivsbarometeret Dr Erik Wilberg, DBA Innledning Dette er en samlerapport med de viktigste resultatene fra Næringslivsbarometeret for 2012, med datainnsamling høsten 2012. Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14 Status Drammen sentrum Formannskapsmøtet 11.03.14 Medlemmer i BVD Handel: Servering/hotell: Eiendom/gårdeiere: Annen næring: 55 frittstående butikker + 100 i Magasinet/Torget Vest 27 serveringssteder,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Drammen havn Elvebyen Drammen Bedriftsmedlem nr. 500 Nytt sykehus LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2005 s 3 STYRET

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Suksessfull Næringslivets dag

Suksessfull Næringslivets dag - veien til et sterkere næringsliv! DNFs medlemsblad nr. 5 - november 2012-61. årgang Suksessfull Næringslivets dag Side 3 Samling i DNFs Ledernettverk Side 5 Areal- og transportplan Side 2 Årets avgangsstudent,

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2012-12-10 10. desember 2012 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til:

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Nettverkstreff med fokus på Lean involvering i hele verdikjeden. Tirsdag 29. september 2015. Nettverkstreffet skjer hos Årets Leanprisvinner 2014: Olvondo Industries

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 27.05.2014 Fra saksnr.: 14/14 17/14 16:00/18:45 Til saksnr.: 17/14 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder, Karin

Detaljer

Drammen kulturskole ÅRSHJUL for 2015/2016

Drammen kulturskole ÅRSHJUL for 2015/2016 Drammen kulturskole ÅRSHJUL for 2015/2016 2015: Dato Tid Aktivitet Sted Ansvar AUGUST Torsdag 13. aug. Kl. 9-16 Planleggingsdag (felles), obligatorisk Kultursalen Geir Morten Fredag 14. aug. Kl. 9-16 Planleggingsdag

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang info DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang Årets avgangsstudent Nytt nettverk Elvefestivalen Venter på bilde... Nye websider Næringslivets dag 2007 LIER NÆRINGSRÅD

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Rapport 16/2009 Utgitt mars 2009 Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen med akvakultur-, fiskeri- og matnæringen

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 13.08.2015 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem (på sak 3, 6, 8 og 9), Hanne Alver Krum, Kjersti Danielsen Nordgård, Cathrine

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe (THG) - Tekna Oslo avdeling

Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe (THG) - Tekna Oslo avdeling Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe () - Tekna Oslo avdeling Dagsorden Tid og sted Styret ønsker alle medlemmer av velkommen til årsmøtet! Onsdag 25. mars 2015 kl. 1600 Norsk Konstituering

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

PENGER TIL BESVÆR 2016

PENGER TIL BESVÆR 2016 PENGER TIL BESVÆR 2016 BAKGRUNN På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har trappet opp arbeidet med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i nært samarbeid med andre sentrale aktører på området. Opptrappingen

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 v1 Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 Kristine H. Næss Med-gründer og leder av nettverksgruppen i Od@-Nettverk Partner Strategy & Programs Director

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) OG DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE FOR PERIODEN

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-09-19 Arne Jensen

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-09-19 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-09-19 Arne Jensen Sak 2013-52 Kommende NR-arrangementer - møteplan Det er ingen store endringer det foreliggende dokumentet, sammenlignet med det som ble behandlet

Detaljer

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS Innkjøpsforum Årssamling Fredrikstad, 20. - 21. april Anno 2016 Foto: Fredrikstad kommune HANDLINGSROMMET I

Detaljer

Finansnæringens dag 24. mars 2010

Finansnæringens dag 24. mars 2010 Finansnæringens dag 24. mars 2010 Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgt 30 Konferansen starter kl. 09.30 Kaffe serveres fra kl. 09.00 VELKOMMEN På vegne av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Gründercamp med fokus på Facility Management i samarbeid med ISS Facility Services. Høgskolen i Akershus 6-7. januar 2011

Gründercamp med fokus på Facility Management i samarbeid med ISS Facility Services. Høgskolen i Akershus 6-7. januar 2011 Gründercamp med fokus på Facility Management i samarbeid med ISS Facility Services Høgskolen i Akershus 6-7. januar 2011 Kontaktinfo: Knut Boge mob.: 45 06 52 61 Merete Rekdahl mob.: 41 68 33 94 Einar

Detaljer