m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni årgang Sykle til jobben 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009"

Transkript

1 info G m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni årgang Sykle til jobben 2009 Årets bedriftsutvikler I Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler Ypsilonkonferansen Årets Bedriftsutvikler II Innovativ oppstartsvirksomhet Elvefestivalen Venter på bilde... Medlemsaften LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv!

2 FORMANNENS HJØRNE Det nye styret er godt i gang med arbeidet. Vi har hatt det første møtet og styreog varamedlemmer er engasjerte representanter for næringslivets mange sider i vår region. Juni er tiden vi gjennomgår og bearbeider våre planer for året og årene som kommer. Vi har en strategisamling med gjennomarbeiding av temaene som ender i vår Mål- og Handlingsplan Gjennom godt arbeid i styret i god dialog med administrasjonen, vil planen være klar i løpet av høsten. DNF er offensiv og vil at våre medlemmer og Drammensregionen skal få den beste utviklingen de neste årene, både gjennom langsiktige mål og mer nært relaterte handlinger. Vi oppnår dette gjennom strategiske fora og i nære relasjoner med politikere, både i vår region og andre. I denne anledning vil vi i den nærmeste tiden møte Buskeruds politikere på Stortinget, Buskerudbenken. Dette er en viktig møteplass, der vi vil utveksle informasjon og meninger om næringslivet. Dette er veldig viktig nå som vi er inne i en ny fase av den økonomiske utviklingen. DNF ser det som en positiv utvidelse av vårt nettverk, at vi kan samarbeide med Svelvik Næringsråd. Også at vi kan stå til tjeneste med sekretæriatfunksjonen for dette. Svelvik hører naturlig til som en del av vår bo-, arbeids- og næringslivsregion. Vi ønsker Svelvik hjertelig velkommen til vårt gode fellesskap. Ypsilon-konferansen er holdt for andre gang i år. DNF ser det som viktig å kunne samle næringslivets topper i regionen en gang i året rundt viktige temaer som opptar oss og som kan gi føringer for videre inspirasjon og utvikling. Papirbredden ga den riktige rammen om dette gode arrangementet. Våren er i ferd med å avsluttes til fordel for sommeren. Nyt den godt, bruk pengene jevnt og trutt og sørg for å investere også. Gjør alle dette, blir sommeren god for alle. God sommer! Geir Ivar Pettersen Formann Innspill til Mål og handlingsplan juni gjennomfører styret i DNF en strategisamling som, i løpet av høsten, skal lede frem til Mål og handlingsplan for Status og erfaringer fra DNFs virksomhet hittil i år legges til grunn for arbeidet. Resultatet av en del spørreundersøkelser DNF og andre har gjennomført det siste året, sammen med årets Mål og handlingsplan, vil også innvirke på styrets arbeid for 2010-planen. I tillegg inviteres dere medlemmer med dette å gi innspill til styret i deres arbeid med Mål og handlingsplan for Innspillene kan gis direkte til formann Geir Ivar Pettersen, andre styremedlemmer eller daglig leder. Kontaktinfo finner du på Buskerudbenken og stortingsvalget I den stortingsvalgperioden vi snart har bak oss har kontakten med våre stortingsrepresentanter vært god. Representantene stiller opp for våre saker. Men fortsatt er mange utfordringer for næringslivet i vår region uløste. En stor utfordring knytter seg til Stortingets behandling og oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP). De store utfordringene ligger i Lier med R23 og Mørkåstunellen, samt veiløsninger knyttet til det samme i området Lierstranda Brakerøya Holmen. Dette knyttet til bl.a. etablering av mest mulig miljøvennlig transportavvikling av godstransporten fra vei, tog og båt. Skal man komme videre med disse tunge prosjektene, er første etappe å få nødvendige penger på plass til å få i gang nødvendig detaljplanlegging. Styrket utdanning i høyskolesystemet er en prioritert oppgave. Gjennom Revidert nasjonalbudsjett har Høyskolen i Buskerud fått 40 nye studieplasser innen helsefag og 20 til ingeniørutdannelse. Dette er gledelig. Men fortsatt ligger tilbudet på studieplasser lavt i vår region, samtidig som søkningen til studieplasser i vår region ligger godt over landsgjennomsnittet. Husleiemidler for og dekke studietilbudet ved Høyskolen i Drammen er ikke på plass. DNF har nylig sammen med Høgskolen, NHO, fylket og Drammen kommune gjort en henvendelse til Buskerudbenken og partienes toppkandidater til stortingsvalget. Disse og andre konkrete saker vil av DNF bli fulgt opp med møter med kandidatene før valget. Vår kompetanse - din sikkerhet! Firma-arrangement personaldager tlf Telefoni IT-Dri Ne verk og sikkerhet Overvåkning Datakabling Arne Madsen /

3 Arrangementer Ypsilonkonferansen 2009 I samarbeid med Sparebanken Øst og BI Drammen arrangerte Drammen Næringslivsforening Ypsilonkonferansen på Drammen Kunnskapspark 19. mai for andre år på rad. I fjor hadde vi sentralbankssjefen som hovedforedragsholder og i år var det professor Torger Reve fra BI som var det, i tillegg til våre egne adm dir Trond Tostrup fra Sparebanken Øst og ansv. red Geir Arne Bore fra Mediehuset Drammens Tidende. Temaet for årets konferanse var: Se gjennom krisen - Drammen mot Første innleder var ansvarlig redaktør Geir Arne Bore i Mediehuset Drammens Tidende. Neste mann ut var adm dir Trond Tostrup i Sparebanken Øst. Hans funksjon var å bygge bro mellom Geir Arne Bore og professor Torger Reves foredrag, som kom til slutt. Tostrup kom litt inn på utviklingen i Drammen de siste år. Det er også skapt et bilde av at det er bankene, gjennom å stoppe sine utlån, som er hovedårsaken til at nærings- og samfunnsutviklingen har bremset kraftig opp. Tostrup mener en generell sviktende etterspørsel har et langt større ansvar for konjunkturnedgangen vi er inne i. Konferansens hovedforedragsholder var altså professor Torger Reve. Reve innehar BIs Wilhelm Wilhelmsen-professorat i strategi og internasjonal konkurranseevne, og han leder BIs senter for maritim forskning. Torger Reve var rektor ved Handelshøyskolen BI fra 1997 til Han er en internasjonalt anerkjent forsker og mye brukt også som rådgiver og styrerepresentant i næringslivet. Reve har som forsker fulgt Drammensregionen gjennom mange år og kjenner derfor vår region godt - og omtaler den ofte som en av sine favorittregioner. Tittelen på Reves foredrag var: Se gjennom krisen. Daglig leder Erik Jølberg fra TESS fikk også en gjesteopptreden som en del av Reves foredrag. Hans-Petter Tonum bandt dagen sammen som konfransier. Foredragsholderne: Fra venstre: Trond Tostrup (Sparebanken Øst), Torger Reve (BI), Erik Jølberg (Tess) og Arne Bore (Mediehuset Drammens Tidende). Årets Vårsymposium hadde en rød tråd i programmet, og tok for seg endringer i dagens marked. Dyktige foredragsholdere sikret godt oppmøte og et engasjert publikum fra morgen til kveld. Stanghelle åpnet symposiet med et interessant foredrag om Rikets tilstand. Lunsjen ble inntatt i koselige omgivelser i Speilsalen på First Hotel. En stor takk til arrangører, sponsorer og ikke minst deltakere, som gjorde dette til en minnerik dag. Datoen for neste års symposium er allerede satt: 21. april Prisutdeling til næringslivet To priser ble delt ut under Vårsymposiet 21. april. Sykle til jobben 2009 Norges største kampanje for fysisk aktivitet i arbeidslivet startet 5. mai. I Drammen ble aksjonen markert ved Ypsilon broen kl 07.00, hvor det ble delt ut informasjon om aksjonen, sammen med bananer, refleksvester, sykkellåser, m.m. Arrangørene bak aksjonen i Drammen er Buskerud Bedriftsidrettskrets, Statens Vegvesen, Nito, First Hotel Ambassadeur og Drammen Næringslivsforening. Les mer om aksjonen på: Fra venstre: Trond Olsen og Øyvind Furseth fra Statens Vegvesen, Mette Thielemann (DNF) og Kari Gjestvang (NITO). Foto: Kjell Wold. Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler. Prisen gikk til HTS Maskinteknikk AS på Åssiden ved Harald Throndsen. Innovativ oppstartsvirksomhet Prisen gikk til Eureka Marine ved Vegar Jordan Thorsteinsen

4 Nytt fra næringsrådene LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Nedre Eiker Næringsråd Frokostmøte 30. april I et godt besøkt frokostmøte holdt Sissel Husøy, Pricewaterhouse-Coopers, (bildet) et godt innlegg om offentlig og privat samarbeid (OPS) i utbyggingsprosjekter. Hun minnet om at OPS skal være en samarbeidsmodell. Noen av suksesskriteriene for OPS er: Man må ha en klar målsetting med prosjektet. Det må etableres politisk forankring Nødvendig med god kunnskap om OPS Prosjektet må ha en hensiktsmessig organisering. Det må være en strukturert innkjøpsprosess. I samme frokostmøte holdt skatteoppkrever i Eiker, Catrine Borge, en svært god informasjon om skatteoppkreveren sine oppgaver, hun gav videre uttrykk for at man ønsker en nær dialog med bedriftene i Nedre Eiker. Omdømmeprosjekt i Nedre Eiker Kommunen har vedtatt å sette i gang et omdømmeprosjekt og næringslivet vil bli invitert til deltagelse. Dette vil skje høsten Et vellykket omdømmeprosjekt er helt avhengig av samarbeid kommune og næringsliv samt at prosjektet har langsiktighet. Mange jubileer i Nedre Eiker i 2010 Nedre Eiker kommune er 125 år 7. juli. Mjøndalen IF er 100 år 22. august og Nedre Eiker kirke er 150 år 21. november. Øvre Eiker Næringsråd Frokostmøte på Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad (RHK) 14. mai Daglig leder Øyvind Mørk ved RHK inviterte til et nyttig frokostmøte der tema var sykemeldinger og hva som kan gjøres for å komme raskere tilbake til jobb. RHK har mange tilbud i denne sammenheng. Raskere tilbake er tiltak som kan forebygge eller forhindre langvarig sykemelding. Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud til de som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet. RHK tilbyr trening under kyndig veiledning til de som ønsker å komme i bedre form. Øyvind Mørk poengterte i sitt innlegg at det er den enkelte selv som har ansvar for eget liv og for egen helse. Legene har et diagonistisk ansvar, og arbeidsgiver har et tilretteleggings-, veilednings- og oppfølgingsansvar. Rullering av kommuneplan Man ser for seg en forenklet rullering av kommuneplanen. I første fase utarbeides en planstrategi. Næringspolitikk og næringsutvikling vil får stor oppmerksomhet i plandokumentet. Næringsrådet vil ha stor oppmerksomhet knyttet til arbeidet med rullering av planen, i den sammenheng vil vi senere invitere næringslivet til medvirkning. DNF engasjert i etablering av næringsråd i Svelvik Gjennom et samarbeid med DNF skal Svelvik Næringsråd etableres. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede den formelde etableringen som skal skje over sommerferien. Arbeidsgruppen består av: Bedriftsrådgiver Knut Markestrand, leder, Dag Wathne, redaktør Svelviksposten, Helle Bingen, Fossekleiva, Svein Thorgersen, rådmann Svelvik kommune og Arne Hjorth, DNF. Samarbeidet med DNF skal bidra til kvalitet og kontinuitet i Svelvik Næringsråd sitt arbeid. Medlemmene i Svelvik Næringsråd vil få mulighet til å delta i DNF s sine nettverk og aktiviteter. DNF vil inneha sekretærfunksjonen for Svelvik Næringsråd. Lier Næringsråd Frokostmøte 4. juni Etikk og moral etter finanskrisen - hva har egentlig skjedd, og hvordan kommer vi videre? Dette er tema når Lier Næringsråd og Lier kommune inviterer til frokostmøte med Henrik Syse som foredragsholder. Frokostmøtet holdes på Haugestad 4. juni kl Åpent for alle gratis enkel servering. Henrik Syse (bildet) arbeider som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), kombinert med diverse foredragsvirksomhet. Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, bl.a. for næringslivet, Han er dessuten spaltist i Aftenposten. Han tar for seg etikk og moral på en interessant og engasjerende måte Nr. 1 på utskrifts- og dokumenthåndtering i Buskerud Canon Business Center Buskerud Buskerudveien 125 PB Drammen Tlf.:

5 Aktiviteter LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Lier Næringsråd utvikler seg videre Den siste tiden har Lier Næringsråd satt i gang en prosess for å øke aktiviteten i næringsrådet. Aktiviteten til Lier Næringsråd har de siste årene begrenset seg til fire faste møter i Kontaktforum med den politiskeog administrative ledelsen i kommunen, to frokostmøter årlig, samt deltagelse i noen prosjekter. Det har ikke vært avholdt årsmøter de siste årene og utover ledervervet som Thor Arild Bøhle i mange år har ivaretatt, har ikke det sist valgte styret fungert etter intensjonen. Men nå er det tatt initiativ til å avholde et årsmøte 4. juni, hvor åtte av næringslivets representanter i Kontaktforum innstilles til nytt styre i Lier Næringsråd. De øvrige tre næringslivsrepresentantene i Kontaktforum innstilles valgt til varamedlemmer i styret. Thor Arild Bøhle innstilles gjenvalgt til formann. Det første styret skal ta fatt på er økt aktivitet i Lier Næringsråd. Innkalling til årsmøtet er utsendt til alle medlemmer. Lier Næringsråds faste møteplass med den politiske- og administrative ledelsen i kommunen, gir en unik mulighet til å bringe saker næringslivet er opptatt av opp til diskusjon med kommunen. Neste møte i Kontaktforum er også 4. juni. Har du forslag til saker som er viktig for din eller andres næringsvirksomhet i Lier er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Mette Thielemann i sekretariatet vårt på e- post eller mobil Medlemsaften i Drammens Børs God mat, mange bedriftspresentasjoner, relasjonsbygging og avslutning med kurs i ost og vin. Svært mange medlemmer hadde funnet veien til Drammens Børs den 7. mai for å delta i DNF sin uformelle medlemsaften. I børssalen var det pyntet nydelige bord og kvelden startet med et godt måltid. Deretter fulgte presentasjoner av bedrifter på løpende bånd. Denne sekvensen viste et bredt utvalg av Drammens mangfoldige næringsliv, og mange ble nok overrasket over hva de deltagende bedrifter kunne tilby av produkter og tjenester. Kveldens avslutning var viet ost og vin ved Tore Lindell. En svært god innføring i forskjellige oster med anbefalinger om riktig vin. Det smakte godt. Byvandring Oddbjørn Lervik tok oss med på en historisk byvandring i Drammen sentrum, som startet fra Grønlands torg utenfor Papirbredden. Lervik er autorisert byguide i Drammen guideforening, og har bred kunnskap om Drammen by. Mange møtte opp for å høre en engasjert Lervik fortelle om nye og eldre hendelser i byen vår. Turen gikk over Ypsilon, bort til den ærverdige Konggata, gjennom byparken, og gamle kirkeplass, Drammens teater, torget, elvebredden og til sist Strømsø. Det ble mange stopp, mye interessant informasjon og alt i alt en meget trivelig vandring. Oddbjørn Lervik guider DNF medlemmer. Tirsdag 22. september inviterer vi for niende år på rad til Næringslivets dag med parolen Sammen om Drammen. Stedet er som tidligere First Hotel Ambassadeur med firmaprofilering fra stands, foredrag og lunsj. DNFs bedriftsmedlemmer, sponsorer i Strømsgodset og First Hotel Ambassadeurs bedriftskunder tilbys eksklusivt kjøp av rimelig standplass. Dere får dermed en fin anledning til å profilere deres bedrift overfor regionens øvrige næringsliv og kunder. I tillegg annonseres denne business-to-businessdagen for publikum. Manglende kunnskap om regionens egen kompetanse og tilbud, gjør at vi oftere enn nødvendig henvender oss til Oslo for kjøp av varer og tjenester. Målet med dagen er økt samhandel internt i regionen. Årets foredragsholder er ikke på plass ennå, men vi lover at det vil være en av høy kvalitet. Sett av tirsdag 22. september allerede nå! Alt innen regnskap, økonomi og lønn. Drammen AS N.storgt. 11, Oppg. B, Tlf.: Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Tlf sorvangen.no

6 Medlemmer, russen og kunst i bedrift Nye bedriftsmedlemmer Gledelig å registrere en fortsatt medlemsvekst. Siden forrige utgave av vårt infoblad, ønsker vi disse medlemmer velkommen: Advanced Machine Company AS Best Western Globus Hotel BVS Blikkenslagerservice AS Elementmontasje AS Høgskolen i Buskerud Ingeniør Compagniet AS Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag Nordin maling og Tapetsering OIB Opplæringskontoret for Industribedrifter i Buskerud ProsjektCompaniet AS Scanmodul AS St. Josef Medisinske Senter Teknisk Support UAB Norida Våtrom Entreprenøren AS Det er nå 790 bedriftsmedlemmer i DNF. Drammensregionen Med forankring i Strategisk næringsplan for Drammensregionen er det besluttet å etablere et prosjekt som skal etablere rammer for samarbeid mellom kommunene og næringslivet i Drammensregionen. Det skal konkretiseres tiltak både i kommunene og for næringslivet slik at målet om å bli Norges mest næringsvennlige region i 2012 blir oppnådd. DNF deltar både i prosjektstyret og i prosjektgruppen. Kunst i bedrift KuBe I samarbeid med lokale bildekunstner har DNF utarbeidet et prosjekt som skal bringe bilder fra lokale bildekunstnere ut på arbeidsplasser i Drammensområdet. Prosjektets første mål er å gjennomføre 40 utstillinger i løpet av et år i 10 bedrifter. Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl sto for åpningen av den første av de 10 utstillingene i Statens Hus 6. mai med bilder av Evelyn Melsom (se bilde). Senere på dagen åpnet utstillinger med Ragnar Sten i Sparebanken Øst, Tom Gundersen i Rambøll, Inger Hagen i Toyota Lier, Jurjan Kuil i Energiselskapet Buskerud, Mona Skjønhaug i Multiconsult, Ellen Grimm Torstensen i MSD Norge, Berit Myrvold i Advokatfirma Fulford Pettersen & Co DA, Ingvar Gundersen i Deloite og Atle Næsheim i Pricewaterhose Cooper. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i kunst og kulturkretser. En rekke bedrifter har uttrykt sin interesse for deltakelse i en videreføring av prosjektet. For mer info om den enkelte virksomhet, se våre nettsider klikk på medlemmer. Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid Ta kontakt for et uforpliktende møte Vil du vite mer om hvordan Vitari kan hjelpe deg med å effektivisere din bedrift? Tlf Kontakt oss i Vitari: Tlf

7 Nettverk ETV-nettverket i Drammensregionen Visjon: Drammensregionen skal fremstå som det ledende kompetansemiljøet i Norge innen elektroteknikk. Jan Henning Quist, ECT AS, ny styreleder i ETV-nettverket Årsmøte i ETV-nettverket ble gjennomført i Drammens Børs 2. april. Bjørn Erik Pettersen, Ing. Ivar Pettersen AS, takket for seg etter mange år som styreleder. Styret består nå av: Jan Henning Quist (ECT AS), leder, Jostein Holdhus (EB AS), Dag Andersen (Eltek Valere AS), Geir Solberg (OEM Automatikk AS), Trond I Østgaard (BI Drammen), Hans Henrik Bruusgaard (Draka AS), Arvid Siqveland (Høgskolen i Buskerud), Erik Dalheim (DNF) og Arne Hjorth (DNF) som har sekretærfunksjonen. Etter gjennomført årsmøte var det interessante foredrag av dekan Janne Dugstad, Høgskolen i Buskerud og av direktør Trond I. Østgaard, BI Drammen. Newton-rom i Drammen Forstudien er avsluttet og det etableres nå en prosjektorganisasjon for forprosjekt. Thor Husby, InterProsjekt AS er engasjert som prosjektleder. Målsettingen er at et Newton-rom skal være etablert til skolestart høsten Flere bedrifter, organisasjoner og skoler har meldt sin interesse for deltagelse i prosjektet. Nettverk for rådgivere Ny plan- og bygningslov var tema for frokostmøte i Drammens Børs 7. mai der Multiconsult AS, Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS og DNF stod som arrangører på vegne av Nettverk for rådgivere i Drammensregionen. Stortingsrepresentant og tidligere ordfører Lise Christoffersen, holdt en svært god innledning om den nye loven som skal føre til forenkling gjennom koordinering av planer, demokrati og politisk styring. Det er verdt å merke seg at loven strammer inn i forhold til adgang til å fremme innsigelser. Videre gir loven muligheter for interkommunalt planarbeid. Adm.dir. Trond Åsheim i Union Eiendomsutvikling AS, vektla i sitt innlegg betydningen av forutsigbarhet, noe som er en svært viktig drivkraft til at samfunnet går rundt. Han poengterte videre at byutvikling fordrer et nært samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det var stor interesse for dette frokostmøte, svært mange deltagere og mange spørsmål til foredragsholderne. Kreativ Arena Drammen 200 år prosjekter og muligheter for kreative næringer Under denne overskriften hadde Kreativ Arena samling på Pigen Café Bar den 26. mars. IKT nettverket - samling 28. april på Union Scene Foredrag ved Kenneth Winther Winther fra selskapet Moonwalk holdt et interessant innlegg om temaet Kan IKT nettverket gå på månen? Fokuset for samlingen var etablering av faggrupper. Tanken er at gruppene skal finne en form, diskutere hva fokuset bør være, hvordan skape et fagmiljø og hvordan samarbeide. Følgende faggrupper ble etablert: Programmering/utvikling Drift Prosjektledelse (rådgivere/konsulenter) Salg og marked Kompetanseutvikling/HR Dersom du/dere ikke hadde anledning til å være tilstede, men ønsker å ta del i faggruppene, ta kontakt med Prisutdeling Ungdomsbedriften Blikstad Design fikk NM-gull som årets ungdomsbedrift. Nina Fjeldhaug Green overrakte en gavesjekk på kr 1.500,- på vegne av styret i IKT nettverket. Nytt styremedlem Geir Solberg (OEM Automatikk AS), flankert av avtroppende styreleder Bjørn Erik Pettersen og avtroppende styremedlem Bjørn Rosfjord. Kommunaldirektør Kari Høyer, Drammen kommune holdt et godt innlegg om de mange planer knyttet til feiringen av Drammen by sine 200 år. Til venstre: Styreleder Nina Fjeldhaug Green og Marianne Mehren fra Blikkstad design UB. Til høyre: Jan Erik Johnsen, styremedlem Foto: Devegg Ruud Ceprocess Consulting. NetSolutions forretningsområder er innenfor ITløsninger, digital skjermkommunikasjon, utskrift- og dokumentløsninger, samt tjenester knyttet til disse leveransene. Våre lokale avdelinger har egne teknikere, verksted og driftsenter, noe som gir deg som kunde trygghet ved valg av oss som leverandør NetSolution AS, tlf: NetSolution Vestfold AS, tlf:

8 Returadresse: B Web: Drammen Næringslivsforening Postboks 11, 3001 Drammen Telefon Faks E-post: Aktivitetskalender DNF 2009 Her er en oversikt over datoer og arrangementer som hittil er satt opp for Listen vil bli fylt på fortløpende og den mest oppdaterte oversikten over arrangementer med utfyllende informasjon finner du på våre nettsider Juni Torsdag 4. juni kl Torsdag 4. juni kl Tirsdag 9. juni kl Onsdag 10. juni Tirsdag 16. juni kl Mandag 29. juni August Fredag aug Frokostmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad. Tema: Etikk og moral etter finanskrisen - hva har egentlig skjedd, og hvordan kommer vi videre? ved fredsfilosof Henrik Syse Årsmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad ETV-nettverket - arrangement for medlemmer i Gildehallen Øvre Eiker Næringsråd - sommeravslutning på Fossesholm Herregård Frokostmøte IKT nettverket, First Hotel Ambassadeur Avslutning av Sykle til jobben aksjon Elvefestivalen i Drammen September Torsdag 3. sept Strategikurs på Papirbredden ved Erik Wilberg/BI Drammen Torsdag 10. sept Strategikurs på Papirbredden ved Erik Wilberg/BI Drammen Torsdag 17. sept kl Frokostmøte Nedre Eiker Torsdag 17. sept Regional Transport Konferanse Tirsdag 22. sept Næringslivets Dag, First Hotel Ambassadeur Torsdag 24. sept kl Waterhole. Arrangør: Høgskolen Onsdag 30. sept kl Kveldsarrangement på Drammensbiblioteket. Tema: Om samhold og innsatsvilje ved Gunnar Sønsteby Oktober Torsdag 8. okt kl Torsdag 22. okt kl November Torsdag 5. nov kl Tirsdag 10. nov kl Onsdag 11. nov kl Torsdag 12. nov kl Torsdag 12. nov kl Torsdag 19. nov kl Desember Onsdag 2. des kl Waterhole. Arrangør: DnBNOR Frokostmøte i Børsen, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Tema: Menneskets beste venn er et smil ved Herodes Falsk Waterhole. Arrangør: NHO Kompetanseseminaret på Union Scene Jobbmesse NAV, heldagsarrangement på Papirbredden Gildehallen, arrangement for nye medlemmer Frokostmøte Nedre Eiker Frokostmøte Lier Næringsråd, fruene Haugestad Møljeaften, Børsen Layout: Puk Jegsen Reklame - Trykk: Allkopi. Med forbehold om endringer. PUK JEGSEN REKLAME Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Telefon: firmaprofil prosjektledelse ideutvikling design tekst logo illustrasjon foto webdesign trykksaker kampanjer annonser presentasjoner emballasjedesign bildekor maskotter. Totalleverandør til messer

DNFs medlemsblad nr. 4 - september 2008-57. årgang

DNFs medlemsblad nr. 4 - september 2008-57. årgang info DNFs medlemsblad nr. 4 - september 2008-57. årgang Elvefestivalen 1 million til stipendiefondet Foto: Jarle Andersen. Foto: Birgitte Simensen Berg Veslemøy Solberg Næringslivets Dag - Bjørn Kjos LIER

Detaljer

Styrets årsberetning for 2010

Styrets årsberetning for 2010 Lokallaget Buskerud Vestfold - Telemark Styrets årsberetning for 2010 1. Styrets arbeid Styret 2010 har bestått av: Navn Arbeidsgiver Fylke Eivinn Ueland (leder) Anne Malm Monstad (nestleder) Consilio

Detaljer

Petter Langum nytt æresmedlem i DNF - Side 2

Petter Langum nytt æresmedlem i DNF - Side 2 - veien til et sterkere næringsliv! DNF ønsker god sommer! DNFs medlemsblad nr. 3 - juni 2012 61. årgang Petter Langum nytt æresmedlem i DNF - Side 2 Foto: Sønstrød Fotografene LIER NÆRINGSRÅD Tre priser

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

Protokoll fra styringsgruppemøte i prosjekt Næringsvekst desember 2016 hos Næringsforeningen.

Protokoll fra styringsgruppemøte i prosjekt Næringsvekst desember 2016 hos Næringsforeningen. Protokoll fra styringsgruppemøte i prosjekt Næringsvekst 2020 12. desember 2016 hos Næringsforeningen. Tilstede: Forfall: Hans-Petter Tonum (leder) fra Næringsforeningen i Drammensregionen, Trond Julin

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Styrets årsberetning for 2009

Styrets årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 1. Aktiviteter, styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden mellom årsmøtet 2009 og 2010. Styremøtene har vært avholdt i Drammen og i Tønsberg. Utover dette

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

MORGENDAGENS REISELIV 2007

MORGENDAGENS REISELIV 2007 MORGENDAGENS REISELIV 2007 Morgendagens reiseliv er Norges nasjonalarena for ny kunnskap, nye ideer, ny inspirasjon og konstruktiv debatt. Konferansen skal bidra til styrket konkurransekraft og bedre lønnsomhet

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

TIL PRØVENEMNDSAMLING I ANLEGGSGARTNERFAGET APRIL KOBBERVIKDALEN 69, DRAMMEN PRØVENEMNDA I BUSKERUD

TIL PRØVENEMNDSAMLING I ANLEGGSGARTNERFAGET APRIL KOBBERVIKDALEN 69, DRAMMEN PRØVENEMNDA I BUSKERUD VELKOMMEN TIL PRØVENEMNDSAMLING 14. 15. APRIL 2016 KOBBERVIKDALEN 69, DRAMMEN PRØVENEMNDA I BUSKERUD I samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og prøvenemndene i Buskerud og Vestfold ønsker SOA velkommen

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN Praktisk informasjon Messens åpningstider Fylkesmessen åpner kl 1030. Premieutdelingen er ferdig ca kl 1530. Deretter ryddes standene.

Detaljer

Brukerforeningen Formula Økonomi

Brukerforeningen Formula Økonomi Velkommen til brukerdager 19-20. september 2012 Brukerforeningen har gleden av å invitere til årets Brukerdager 19.-20. september. I år reiser vi til Hamar i Norge og First Hotel Victoria, som er det eldste

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd inspirasjonskilde for næringsdrivende www.fnr.no Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd Cars AS flytter hele sin virksomhet fra Oslo til Drøbak! Det betyr 5 nye arbeidsplasser i Frogn. Den 1. april 2009 er Cars

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 v1 Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 Kristine H. Næss Med-gründer og leder av nettverksgruppen i Od@-Nettverk Partner Strategy & Programs Director

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Drammen havn Elvebyen Drammen Bedriftsmedlem nr. 500 Nytt sykehus LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2005 s 3 STYRET

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Invitasjon til Kick-Off!

Invitasjon til Kick-Off! Invitasjon til Kick-Off! Kompetansekraft Verdal Stiklestad, Norway 22. oktober 2014 Kompetansebygging som Verdal Industriparks viktigste fellesstrategi for økt konkurransekraft. Verdal Industripark Unik

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune MØTEREFERAT Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Møtested: Rådhuset, Drammen kommune Regionrådets medlemmer: Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune

Detaljer

Suksessfull Næringslivets dag

Suksessfull Næringslivets dag - veien til et sterkere næringsliv! DNFs medlemsblad nr. 5 - november 2012-61. årgang Suksessfull Næringslivets dag Side 3 Samling i DNFs Ledernettverk Side 5 Areal- og transportplan Side 2 Årets avgangsstudent,

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til:

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Nettverkstreff med fokus på Lean involvering i hele verdikjeden. Tirsdag 29. september 2015. Nettverkstreffet skjer hos Årets Leanprisvinner 2014: Olvondo Industries

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall:

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall: MØTEREFERAT Møtedato: 18.06.2009 Fra saksnr.: 0030/09 Kl. 12.30 14.30 Til saksnr.: 0041/09 Møtested: Holmsbu Bad Hurum kommune Regionrådets medlemmer: Ulla Nævestad, ordfører, Lier kommune (leder) Elly

Detaljer

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14 Status Drammen sentrum Formannskapsmøtet 11.03.14 Medlemmer i BVD Handel: Servering/hotell: Eiendom/gårdeiere: Annen næring: 55 frittstående butikker + 100 i Magasinet/Torget Vest 27 serveringssteder,

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Sak 2014-30 Kommende NR-arrangementer - møteplan Siste del av topplederseminaret som NR Kompetanse arrangerer i samarbeid med Institutt for Journalistikk,

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet MØTEREFERAT Møtedato: 26.11.2009 Fra saksnr.: 0052/09 Kl. 14.00 16.00 T.o.m. saksnr.: 0064/09 Møtested: Drammen kommune - Rådhuset Regionrådets medlemmer: Elly Therese Thoresen, ordfører, Nedre Eiker kommune

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2012-12-10 10. desember 2012 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Finansnæringens dag 24. mars 2010

Finansnæringens dag 24. mars 2010 Finansnæringens dag 24. mars 2010 Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgt 30 Konferansen starter kl. 09.30 Kaffe serveres fra kl. 09.00 VELKOMMEN På vegne av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

GRAVPLASSKOLEN, MODUL SEPTEMBER 2016 / NOVEMBER

GRAVPLASSKOLEN, MODUL SEPTEMBER 2016 / NOVEMBER Påmelding via våre hjemmesider: http://www.soasenter.no/kur sdb/student/cinfo.asp?cour seid=660 Arbeidet på gravplassen blir stadig mer mangfoldig og kompetansekrevende. Derfor har Fagforbundet, Delta

Detaljer

Naturviterforum Veien til bærekraftig arealplanlegging 12. og 13. november 2014, First Hotel Ambassadeur, Drammen. Velkommen

Naturviterforum Veien til bærekraftig arealplanlegging 12. og 13. november 2014, First Hotel Ambassadeur, Drammen. Velkommen Velkommen 1 Kanskje mer enn noen gang tidligere er problemstillinger rundt bærekraftig arealplanlegging viktig i samfunnsutviklingen. Svært mange naturvitere har en sentral rolle i dette arbeidet. På Naturviterforum

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Næringslivsbarometeret

Næringslivsbarometeret 2012 Næringslivsbarometeret Dr Erik Wilberg, DBA Innledning Dette er en samlerapport med de viktigste resultatene fra Næringslivsbarometeret for 2012, med datainnsamling høsten 2012. Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-06-03 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-06-03 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-06-03 RKN Sak 2014-38 Kommende NR-arrangementer - møteplan Vårmøtet 2014 ble gjennomført onsdag 7. mai med 125 deltakere. Deler av programmet - Medieleder 2014

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 27.05.2014 Fra saksnr.: 14/14 17/14 16:00/18:45 Til saksnr.: 17/14 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder, Karin

Detaljer