10 sannheter og løgner om åpne standarder og fri programvare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 sannheter og løgner om åpne standarder og fri programvare"

Transkript

1 10 sannheter og løgner om åpne standarder og fri programvare Strategi/tilrettelegging, organisering Betingelser: Marked, tilbud, kompetansesituasjon Påstand: ulike sannhetsgehalter galt riktig Basert på erfaringer i Møre og Romsdal fylke

2 Påstand 1: Det finnes ikke noe som heter "fri lunch"! Det gjør på en måte det, men du må hente den selv fra buffeten Open Office Mozilla ez Publish Zimbra Asterisk Open ldap Free BSD oneor zero

3 Tjenestene vi produserer i M&R Tjenester på Windows Tjenester på Linux/ Free BSD Økonomisystemet (4 stk) Terminalservere (12 stk) Skoleadministrasjon -Extens InntakssystemVigo2 (Otto) Sak/arkivePhorte database + applikasjon Tannlegesystem, røntgen - Opus Fotolagring Stempling 4 årsvek 26 skoler elever skoleansatte 40 tannklinikker 200 brukere i sentraladm. Brannmur sikker sone Brannmur Ytre sone Brannmur indre sone Antispam, virus løsning Novell-serverene (4 stk) Proxy hovedserver Notes gruppevare (5 stk) Navnetjenere (5) Web-basert epost til elever/lærere WEB-servere - ezpublish Asterisk IP-telefoni Samba-tjenere for skoleadm (5) Radius/Ldap katalog for skoler 25 proxy-server på skolene Nettverksovervåking, monitorering 2,5 årsverk

4 1. Vi skal sørge for IT-tjenester som støtter opp under de oppgavene som Møre og Romsdal fylke skal yte Hovedmål IT-tjenester: 2. Vi skal sørge for best mulig oppe-tid på de tjenestene vi yter 3. Vi skal drive så kostnadseffektivt som mulig, med mest mulig nytteverdi for investeringene

5 IT-seksjonens regnskap ,7 mill kr Noen prinsipper for å forenkle implementering av fri programvare Kostnadene må synliggjøres overfor bruker-enhet Lønn 7 årsverk (2,8 mill) Reiseutgifer (0,17) Nettverk samband (0,5 mill) Sosiale kostnader (0,8 mill) Prog.lisenser (0,3 mill) Konsulenttjenester (0,3) Nytte/kostnads prinsipp for alle innkjøp IT-utstyr (1,3 mill) Gevinstene må realiseres og synliggjøres! Lavest mulig risiko-investeringer Ikke noe mål å ha et stort budsjett

6 Utvikling av noen parametre 6 Økningsfaktor på tre nøkkelparameter fra 2000 til Servere/ tjenester Servere Ansatte Driftsbudsj 1,6 mill 2,2 mill 3 2 Atall ansatte 1 Drifts budsj

7 Påstand 2: Det finnes ikke kompetanse som kan ta i bruk fri programvare Jo det gjør det, men du må søke etter den Høgskolene utdanner stort sett kun Microsoftkompetanse Finnes mye interessant kompetanse i faglige uformelle nett-miljøer Finnes etterhvert mye FP kompetanse i konsulentbransjen Større etterspørsel vil etterhvert også generere enda bedre tilbud

8 Slik det norske utdanningssystemet kan oppleves Verdensbildet til norske ingeniører IE MS Office macroes ActiveX AD Linux Her er det norske utdanningssystemet beklagelig lite til stede Faglige nettforum.net $$$ Delingskultur Den verden som finnes utenfor med andre løsninger, andre muligheter, alternative måter å løse problem på Leo Den verden er Xikke flat! Java script Open Ldap XML Åpne standarder SIP Kompetansenettverk på web

9 Påstand : 3 Leverandørene låser oss til proprietære standarder Delvis riktig, men vi som kunder må også stille krav Situasjonen er i ferd med å bli bedre. Ajax lover f.eks. bra Leverandørene er ofte bundet av en spesiell kompetanse Har i det siste merket langt større interesse for å tilpasse åpne standarder Lettere å "åpne" skolesystemer enn administrative systemer

10 Situasjonen har til nå vært slik: Blokkerer Linux Krever Windows og.net Blokkerer Open Office Krever MS Office Fagsystem Krever Active X Blokkerer Opera Mozilla Krever Active Directory Blokkerer LDAP

11 Påstand 4: Det er vanskelig å få support Det kommer an på hva man legger opp til. Kan kjøpe service/ supportavtaler som før Har f.eks. supportavtale på ez Publish med lokalt firma Meget kjapt og effektivt nettverk via nett-grupper etc. Fortsatt en fordel å ha har god kompetanse internt Samarbeider med andre kommuner på nye måter

12 Påstand 5: Det er vanskelig å finne noen ansvarlige vi kan henge ved feil Riktig, dersom målet med IT er å finne syndebukker Forpliktende support-avtaler må bli mer vanlig Andre former for kvalitetssikring kan utvikles via nettverk Stadig større kommersiell tyngde inn i FP-verden Mange FP-varianter har også et kommersielt motstykke

13 Fra Digi.no artikkel om fri programvare

14 Påstand 6: Fri programvare har dårlig kvalitet Absolutt ikke våre erfaringer, men riktig implementering må gjøres også her Hovedproblem: 1. Ukjent med verktøyet opplæring 2. Inkompatibilitet mot fag-applikasjoner

15 Avtaler og fri programvare OFU-avtaler en mulighet Utvikling GPL (BSD) Kravspek med krav om kompetanse på fri progvare krav om åpne standarder og plattformuavhengighet Rammeavtale med 4 leverandører Kjøp av fagsystem Drifts- og supportavtaler Innkjøp/ anskaffelser Drift Digital eksamen Bifrost Publ. knapp i OOo

16 Påstand 7: Fri programvare åpner for helt nye driftskonsepter Vi har f.eks. laget en helt ny driftsmodell for bærbare PC-er i trådløse skole nett Vi har også en meget effektiv antispam-løsning basert på fri programvare Vi har et eget help-desk system basert på fri programvare Vi tester ut Asterisk og vil basere all IP-telefoni på åpne standarder Vi har egen webmail som vi tilbyr alle elevene med ferdige adresser Squirrel > Zimbra Vi har utviklet en felles skoleweb, der alle skolene presenterer seg + nyheter

17 Skisse for autentisering og struktur i trådløse nett Trådløs kontroller Elev nett Skole Innholds filtrering Blir vurdert flyttet sentralt Alle tjenester skal i utgangspunkt kunne hentes fra internett Utskrift, lagring via Internett Internett Mac Linux Windows Elev Brukernavn Passord ITseksjonen Bruker database Radius trådløs identifisering Elev epost integrert i ClassFronter Ldap brukerkatalog Felles portal tilgang læringsressurser linker, veiledninger, råd, tips, etc. Elevene inviteres til å bruke egne, private PC-er på alle plattformer Proxy buffer + tilgangskontroll ISTeksport Felles antivirus løsning (AVG/Grisoft)) FEIDE

18 Nøkkeltall Molde vgs GK Fordeling av PC-er Fordeling av brukerstøtte-henvendelser Leasede Private Leasede Private 93

19 UNGweb.no nåværende produkt og tjenester og nye muligheter Hele strukturen er basert på fri programvare Tjenester: Ungweb widget på andre plattformer (igoogle,vista, Mac dashb, Yahoo, mobil,..) Egne produkt basert på UngWebinfo UNGweb.no portal Mobilnr + koordinater nye produkt (SMS varslingstjenester m.m) Feide godkjent Elever vgs egen side Min side (all ungdom) Fronter Lokus læremidler Ordnett NRK-arkiv Epost Bifrost print-adm Andre widgets og portlets Widgets: Google maps Kalender (egen) Nyheter, RSS-feed Ruteopplysninger

20 Nye muligheter på WEB 2.0 plattform Portal eks: ez-publish Åpne løsninger WEB portlets Fagsystem WEB portlets WEB portlets Database Autentisering Sikkerhet WEB portlets WEB portlets WEB portlets mulige bindinger MS SharepointServer CALlisenser

21 Nye integrasjonsmuligheter/tjenester OpenOffice + ez Publish publiserings knapp Bifrost + Ungdoms portal Enkel adm. av utskrifts konto Ungdoms portal + Feide Single signon på alle web tjenester OpenOffice Linux Digital + eksamens modul

22 Andre friprog-system vi bruker Cacti nettovervåking Open Ldap autentisering Packet Filter Brannmur Samba servere (skolene) DNS-tjenesten Squirrel webmail

23 Påstand 8: Åpne standarder er det få som bruker Foreløpig riktig, men flere innser nytten og myndighetene har klarere mål Vil få et sunnere marked medbedre konkurranse På de fleste andre områder i samfunnet er åpne standarder en selvfølge Vil lette integrasjon og gi langt mer leveranøruavhengighet Skoleverket er nøkkelen! IBM, Novell, SUN Google m.fl. baserer på åpne standarder

24 Påstand 9: Fri programvare vrir bare kostnadene fra lisenser til tjenester Riktig! Men det gir også samtidig grunnlag for lokale kompetanse-bedrifter Verdikjede for ulike forretningsmodeller Kommersielle selskap Fri programvare forretningsmodell Lokale konsulenttjenester Gunstig for lokal kompetanseindustri Innpakning, markesdsføring m.m. Lisenser

25 Påstand 9: Fri programvare vrir bare kostnadene fra lisenser til tjenester Riktig! Men det gir også samtidig grunnlag for lokale kompetanse-bedrifter Verdikjede for ulike forretningsmodeller Kommersielle selskap Fri programvare forretningsmodell Lokale konsulenttjenester Gunstig for lokal kompetanseindustri Innpakning, markesdsføring m.m. Lisenser

26 Påstand 10: Åpne standarder er viktigere enn åpen kildekode Enig! Åpne standarder åpner også muligheter for fri programvare All kommunikasjon mellom mennesker bør skje på åpne standarder Det er enklest å starte en samfunns tilvenning i skoleverket Også OpenSource miljøet er best tjent med at det settes fokus på åpne standarder

27 Påstand 10: Åpne standarder er viktigere enn åpen kildekode Enig! Åpne standarder åpner også muligheter for fri programvare All kommunikasjon mellom mennesker bør skje på åpne standarder Det er enklest å starte en samfunns tilvenning i skoleverket Også OpenSource miljøet er best tjent med at det settes fokus på åpne standarder

28 All kommunikasjon mellom mennesker bør skje på åpne standarder GSM Språket Spor vidde Åpne standarder ODF HTML A4.DOC

29 Markedet vil etterspørre kompetanse på de verktøyene og plattformene som støtter proprietære standarder Proprietære standarder låser organisasjoner til bestemte produkt og plattformer Den «ubrytelige» sirkel Skolesystemet vil utdanne folk som kan det som «markedet» etterspør/ er låst til Den tilgjengelige kompetansen blir avgrenset til proprietære produkter og standarder

30 Krav om åpne standarder i off. forvaltning Den tilgjengelige kompetansen blir blir penset avgrenset over til på åpne proprietære standarder og produkter fri program- standarder vare Vi får et større Proprietære tilbud av produkter standarder låser på åpne standarder organisasjoner til og kan bli mer bestemte produkt plattformuavhengige og plattformer Markedet vil Markedet etterspørre vil etterspørre kompetanse produkter på på de åpnere verktøyene standarder og plattformene og mer frisom støtter programvare proprietære standarder Den «ubrytelige» sirkel kan brytes Krav om åpne standarder i læreplanene Skolesystemet Skolesystemet vil vil utdanne ta i bruk folk verktøy som kan og det produkter som «markedet» på åpne etterspør/ standarder er låst til

31 ?

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid

Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid 429 kommuner, 341 offentlige etater og 19 fylkeskommuner tar i dag selvstendige beslutninger om IT-løsninger. Det innebærer

Detaljer

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Spørsmål fra systemansvarlige Vår IKT lærling Pål Morken noterte spørsmål og noen kommentarer som ble tatt opp i brukerkontaktseminaret. Mange av spørsmålene ble besvart

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark

Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA GRUPPE 1, SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2010 Web-basert Sikkerhetskurs F1-2-10 Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Avdeling for

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer